You are on page 1of 1

Colegiul Comercial Carol I, Constana

Disciplina: Economie
Clasa a XI-a
Lectia: Productivitatea

Fia de lucru nr. 6

Cerina de lucru: Rezolvai urmtoarele aplicaii

1. n momentul T0, productivitatea medie a muncii a fost de 1000 de produse pe lucrator. Daca productia
creste cu 50%, iar numarul de lucratori cu 25%, determinai productivitatea marginala.

2. Stiind ca productia n unitai fizice este de 200 de bucai, iar pretul unitar este de 500 u.m. sa se
calculeze productivitatea medie a muncii n expresie fizica i valorica daca numarul lucratorilor este 5.

3. Calculai productivitatea marginala a factorului munca pe baza urmatoarelor date:


- productia obtinuta este n prezent de 6000 de produse fata de 2000 de produse n perioada
anterioara;
- cheltuiala de munca a ajuns n prezent la 3000 de ore de munca, fata de 2000 de ore n perioada
anterioara, volumul celorlali factori de producie nemodificandu-se.

4. ntr-o intreprindere, productia zilnica este de 400 de bucai, iar productivitatea medie este de 10 bucai
pe lucrator. Pentru a spori productia la 500 de bucai pe zi, mentinandu-se celelalte conditii de produc ie,
agentul economic angajaza un plus de ............lucratori.

5. n T1 fata de T0, productia unei firme a crescut cu 10%, iar cantitatea de munca utilizata s-a redus cu
20%. Cum a evoluat productivitatea medie a muncii n T1 fata de T0.
6. Productia creste n perioada T0-T1 cu 25%, iar volumul capitalului cu 10%. Productivitatea medie a
capitalului n T0 a fost de 2000 u.m.. Aflai productivitatea marginala a capitalului.

7. n T0, o firma produce 100.000 bunuri, utilizand 1000 lucratori. n T 1 cu acelasi numar de lucratori, se
inregistreaza o crestere a productivitaii medii a muncii de 20%. Determina i cresterea absoluta a
productivitaii medii a muncii n T1 fata de T0.

8. ntr-o firma, 10 salariai munceau 6 zile pe saptamana, 8 ore pe zi, iar rodnicia medie a muncii era de 4
produse pe ora. n prezent, salariaii lucreaza 5 zile pe saptamana, 7 ore pe zi i obtin aceeasi produc ie
saptamanala. Cu ct a crescut productivitatea medie a muncii?

9. O societate comerciala cu profil agricol, care dispune de 100ha de teren arabil i dotari necesare n
capital tehnic (masini, utilaje, carburanti, ingrasaminete, pesticide etc.), foloseste n T0 5 lucratori agricolo,
fiecare lucrand n medie 1000 de ore anual, i obtine o producie de 3000 de tone de cereale. n anul T1, pe
celasi teren i cu acelasi volum de capital tehnic, dar utilizand 6 lucratori agricoli (timpul lucrat de un
lucrator ramane neschimbat), s-au obtinut 3800 de tone de cereale. Sa se determine:
a) nivelul productivitaii medii i marginale a muncii (pe lucrator i pe ora)
b) nivelul procentual al productivitaii medii a muncii (pe lucrator i pe ora) n T1 fata de T0.