You are on page 1of 2

Na osvnovu zahtjeva, Evropska komisija je zatraila od Naunog panela za aditive u hrani i

nutrijenata izvori dodaju hrani (ANS) da procijene sigurnost u upotrebi taurina i D-


glucurono--lakton koji ulaze u sastav tzv "energetskih" pia.

Hemija:

Taurine

Taurine (CAS No. 107-35-7) prirodni je sastojak hrane, posebno je zastupljen u morskim
plodovima i mesu, i normalan je sastojak u metabolizmu ljudi. On je metaboliki produkt
sumpora-sadri amino kiseline, i veinskim dijelom je biosintetizovan od strane cisteina u
jetri (SCF, 1999). Njegova molekularna teina iznosi 125.15 g/mol, molekularna formula
C2H7NO3S a strukturnom formulom je prikazana na sledei nain:

D-glucurono- lactone

D-glucurono--lactone (CAS No. 32449-92-6) je normalan ljudski metabolit formiran od


glukoze. Fizoloki pH je jednak sa glukonskom kiselinom, its immediate precursor (see
figure below). Glukonska kiselina je zastupljena u biljkama, veim dijelom je zastupljena u
vakaim gumama, but as it is in polymeric combination with other carbohydrates it is
not readily available. Glukonska kiselina je vaan konstituent fibroznih tkiva i veza u
svim ivotinjama (SCF, 1999). Molekularna teina D-glucurono--lactone iznosi 176.12
g/mol, molekularna formula je C6H8O6 a strukturna formula predstavljena je :