You are on page 1of 12

Bahagian A

Jawab semua soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan dua jenis haiwan dalam sebuah bekas.

P Q P P Q P

P P P Q Q Q

P P P P P

Hari 1 Hari ke 7

Rajah 1
Antara berikut, yang manakah pemerhatian yang tepat mengenai rajah tersebut?

A.Haiwan P berkurang kerana sakit.


B. Haiwan Q memakan haiwan P.
C. Haiwan P berkurang manakala haiwan Q bertambah.
D. Haiwan Q karnivor

2. Jadual 1 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan daripada penyiasatan Redha tentang


tumbesaran sejenis tumbuhan.
Hari Bilangan daun
1 2
3 7
5 12
7 17
Jadual 1

Apakah pola perubahan bilangan daun tumbuhan berdasarkan jadual di atas?


A. Mendatar
B. Meningkat
C. Menurun
D. Menurun dan meningkat

1
3. Padanan manakah yang betul?
Deria Fungsi
A Mata Menghidu
B Telinga Mendengar
C Hidung Merasa
D Kulit Melihat

4. Jadual 2 menunjukkan data yang dikumpul dalam satu penyiasatan.


Bilangan guli Bacaan pada silinder penyukat

2 10
4 20
6 30
Jadual 2
Ramalkan bacaan pada silinder penyukat jika bilangan guli yang digunakan ialah 8 biji.
A. 35ml
B. 40 ml
C. 50 ml
D. 60 ml

5. Rajah 2 menunjukkan sebatang pokok yang layu.

Rajah 2
Pernyataan yang manakah adalah inferens tentang keadaan pokok itu?
A. Pokok itu sejenis tumbuhan berbunga.
B. Pokok itu bergerakbalas terhadap rangsangan.
C. Pokok itu akan mati selama dua hari.
D. Pokok itu layu kerana tidak mendapat air.

2
6. Peralatan yang manakah sesuai untuk menyukat isipadu air?
A. B.

C. D.

7. Maklumat 1 adalah dialog antara Cikgu Zaihan dan Amilia semasa pengajaran Sains dalam kelas
4 Cekal.

Amilia : Cikgu, pokok A lebih besar daripada pokok B.


Cikgu Zaihan : Ya, tepat sekali pemerhatian awak itu. Ini disebabkan pokok A mendapat baja
yang mencukupi berbanding pokok B.
Berdasarkan dialog, apakah kemahiran saintifik yang telah diterangkan oleh cikgu Zaihan?
A. Meramal
B. Membuat pemerhatian
C. Membuat inferens
D. Mendefinisi secara operasi

8. Maklumat yang berikut menunjukkan satu pemerhatian.


Pelangi mempunyai tujuh warna iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, unggu dan indigo.
Apakah organ deria yang digunakan dalam pemerhatian itu?

A. Lidah C. Telinga
B. Kulit D. Mata

Semakin bertambah saiz span, semakin bertambah jumlah air yang dapat
diserap. 3

3
Rajah 3
Apakah kemahiran proses sains yang terdapat dalam maklumat tersebut?

A. Memerhati
B. Membuat inferens
C. Meramal
D. Membuat hipotesis

10. Apakah peraturan bilik sains yang perlu diamalkan apabila selesai menggunakan bilik sains?
A. Menyusun kerusi dengan teratur.
B. Mengucapkan terima kasih kepada guru.
C. Berbaris sebelum keluar dari bilik sains.
D. Membawa alatan keluar dari bilik sains.

11. Apakah fungsi bilik sains?


A. Tempat untuk membaca buku sains.
B. Tempat untuk membaca majalah sains.
C. Tempat untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
D. Tempat untuk melakukan senaman ringan.

12.. Mengapakah kita perlu mengamalkan peraturan bilik sains?

A. Menjamin kebersihan bilik Sains.

4
B. Memudahkan kelas lain yang akan menggunakan bilik sains.
C. Menjamin keselamatan diri dan pengguna bilik sains yang lain.
D. Mengelakkan daripada dimarahi guru.

13. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang proses menarik nafas?

A. Udara disedut.
B. Udara dihembus
C. Dada mengempis.
D. Dada turun ke bawah

14. Jadual 3 menunjukkan bilangan pergerakan dada Lisa dalam tempoh seminit semasa melakukan
aktivti Z dan sebelum melakukan aktiviti itu.

Keadaan Aktiviti Z Sebelum aktiviti


Bilangan pergerakan dada 36 24
Jadual 3
Aktiviti Z mungkin adalah..

A. Memasak C. Mendengar radio


B. Menyanyi D. Bermain badminton

15. Apakah gas yang diperlukan oleh manusia untuk hidup?

A. Oksigen
B. Karbon dioksida
C. Hidrogen
D. Helium

16. Antara berikut, yang manakah urutan laluan udara yang betul semasa menarik nafas?

A. Hidung salur udara paru-paru

5
B. Hidung paru-paru salur udara
C. Paru-paru salur udara hidung
D. Paru-paru hidung salur udara

17. Rajah 4 menunjukkan suatu organ manusia.

Rajah 4/ Diagram 4

Apakah proses hidup manusia yang melibatkan organ tersebut?


A. Pembiakan
B. Pernafasan
C. Perkumuhan
D. Penyahtinjaan

18. Rajah 5 menunjukkan suatu proses hidup yang dijalani oleh manusia.

Rajah 5
Antara pernyataan yang berikut, yang manakah betul?
A. Manusia memerlukan udara untuk bernafas
B. Manusia mendapatkan tenaga daripada udara.
C. Manusia memerlukan udara untuk membuat makanan.
6

6
D. Manusia boleh melakukan pelbagai aktiviti

J- Peparu

K- Jantung

L- Salur udara

M-Perut

Organ manakah yang terlibat dalam pernafasan?

A. J dan K C. J dan L
B. K dan M D. L dan M

20. Antara yang berikut yang manakah yang terlibat didalam proses pernafasan manusia?
A. Trakea, mulut , peparu
B. Ginjal, trakea, peparu
C. Kulit, ginjal, peparu
D. Trakea, hidung, peparu

21. Antara aktiviti yang berikut, yang manakah mempunyai kadar pernafasan paling tinggi?
A.Seorang kanak-kanak yang sedang tidur.
B. Seorang kanak-kanak yang sedang berjalan.
C. Seorang kanak-kanak yang sedang berenang.
D. Seorang kanak-kanak yang berlari dikejar anjing.

22. Apakah yang akan berlaku apabila manusia menghembus nafasnya?


A.Dada turun dan mengempis.
B. Dada naik dan mengembang.
C. Dada terangkat keatas.
D. Dada terturun ke bawah.

7
23.. Mengapakah kadar pernafasan aktiviti cergas tinggi berbanding kadar pernafasan aktiviti rehat?
A. Otak memerlukan udara.
B. Badan memerlukan lebih banyak udara.
C. Hidung memerlukan lebih banyak udara.
D. Badan boleh melakukan banyak aktiviti.

24. Apakah maksud proses perkumuhan?


A. Menyimpan sisa makanan yang dimakan.
B. Mengumpulkan sisa makanan supaya menjadi tinja.
C. Menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan daripada badan.
D. Menyingkirkan wap air dan garam mineral.

25. Apakah organ yang terlibat dalam proses perkumuhan?


A. Peparu, ginjal, kulit
B. Peparu, hidung, trakea
C. Usus besar, usus kecil
D. Ginjal, peparu, usus kecil

26. Rajah 6 menunjukkan organ penyahtinjaan.

Rajah 6
Nyatakan hasil daripada proses tersebut.
A. Air C. Tinja
B Wap air D. Peluh

27. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak berkumuh atau bernyahtinja?
A. Manusia akan jatuh sakit.

8
B. Manusia akan sihat sentiasa.
C. Manusia akan semakin kuat.
D. Manusia akan pupus

28. Rajah 7 menunjukkan satu situasi.

Rajah 7
Apakah deria yang telah terangsang daripada situasi tersebut?

A. Mata C. Hidung
B. Telinga D. Kulit

29. Antara yang berikut, manakah pernyataan yang menerangkan bahan perkumuhan dengan betul?

A. Bahan yang sangat diperlukan oleh manusia.


B. Bahan yang boleh membuat manusia sakit.
C. Bahan makanan yang tidak tercerna.
D. Bahan yang tidak diperlukan oleh badan manusia.

30. Antara organ berikut, padanan yang manakah adalah betul?


Organ kumuh Hasil kumuh/ Excretion product
A. Ginjal Peluh
B. Kulit Karbon dioksida
C. Peparu Karbon dioksida dan Wap air
D. Kulit Air kencing
31. Apakah yang dimaksudkan dengan bernyahtinja?
A. Penyingkiran makanan yang tercerna daripada badan.
B. Penyingkiran makanan yang tidak tercerna daripada badan.

9
C. Penyingkiran bendalir toksik daripada badan
D. Pembuangan bahan buangan dalam bentuk air kencing.

32. Rajah 8 menunjukkan Syafiqah menarik tangannya apabila tersentuh duri pokok semalu secara
tidak tersengaja.

Rajah 8
Apakah yang boleh disimpulkan daripada tindakan tersebut?
A. Manusia boleh bergerak.
B. Manusia boleh melihat.
C. Manusia melindungi diri sendiri daripada bahaya.
D. Manusia boleh bergerak balas kepada rangsangan

33. Dalam Rajah 9 menunjukkan pelajar bertindak balas terhadap

Rajah 9

A. Rangsangan cahaya
B. Rangsangan bunyi
C. Rangsangan sentuhan
D. Rangsangan haba

34. Apakah ciri perwarisan yang diwarisi anak daripada kedua ibubapanya?
A. Saiz jari
B. Kepandaian
C. Jenis rambut
10

10
D. Saiz badan

35. Antara tabiat berikut, yang manakah boleh menyebabkan kesan buruk kepada kita jika dilakukan
setiap hari?
A. Berjogging setiap pagi
B. Berenang setiap hari
C. Makan sayur-sayuran setiap hari.
D. Minum minuman beralkohol setiap hari.

36. Mengapakah pemandu yang mabuk sering menyebabkan kemalangan jalan raya?
A. Mereka mudah tertidur.
B. Mereka memandu laju.
C. Mereka tidak dapat menekan brek
D. Mereka tidak dapat bergerakbalas dengan cepat.

37. Pasangan yang manakah dipadankan dengan betul?

Organ deria Rangsangan


A. Mata Mendengar muzik
B. Hidung Bauan busuk
C. Kulit Melihat gambar
D. Telinga Merasa makanan

38. Antara pernyataan berikut yang manakah yang benar tentang paru-paru perokok?
A. Paru-paru kelihatan berwarna cerah
B. Paru-paru kelihatan berwarna gelap.
C. Suhu paru-paru adalah normal.
D. Paru-paru kelihatan normal

39. Rajah 10 menunjukkan seorang perokok.

11

11
Rajah 10
Antara berikut, yang manakah bukan kesan bahaya merokok?
A. Mencemarkan udara.
B. Menyebabkan strok.
C. Menyebabkan penyakit peparu.
D. Tindak balas lambat terhadap rangsangan.

40. Mengapakah kita perlu menjaga organ deria dengan baik?

A. Supaya organ deria dalam keadaan elok dan berfungsi dengan baik.
B. Supaya dapat membantu kita mengelakkan diri daripada bahaya.
C. Supaya kita mudah bertindak.
D. Supaya memudahkan kita menjalankan aktiviti seharian.

12

12