You are on page 1of 1

PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEA U REPUBLICI SRBIJI U

FUNKCIJI UNAPREENJA MAKROEKONOMSKE STABILNOSTI I


ODRIVOG PRIVREDNOG RAZVOJA
Apstrakt: -

.
,
.
, ,
( , ),
, ,
.

.
,
,
. ,
,

. ,
.