You are on page 1of 15

Anexa nr.

1
DECLARAIE
privind veniturile realizate din Romnia

Declaraie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative
Anul
200
Venit scutit conform conveniei de evitare a dublei impuneri
Opiune privind regularizarea n Romnia a impozitului pe venit*)

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal
Iniiala
Nume
tatlui

Prenume

Strad Numr
Banca
Jude/
Bloc Scar Etaj Ap.
Sector
Cont bancar
(IBAN)
Localitate Cod potal

Telefon Fax E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor

operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract activiti agricole


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise silvicultur

jocuri de noroc: - realizate n perioada 13.02.2015-11.06.2015 piscicultur


- realizate n perioada 12.06.2015-31.12.2015

2. Determinarea venitului net: sistem real cote forfetare de cheltuieli norm de venit

3. Forma de organizare: individual asociere fr personalitate juridic

entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere Nr. Data

7. Data nceperii activitii 8. Data ncetrii activitii 9. Numr zile de scutire**)

10.Organizatorul jocurilor de noroc

11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc

(lei)
B.DATE PRIVIND VENITUL/CTIGUL NET

1.
1. Venit brut ........................................................................................................................................................
2.
2. Cheltuieli deductibile, din care................................................................................................................
2.1.
2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii.............................................................................
ANUAL

3.
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .......................................................................................................................
3.1.
3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului...................
4.
4. Ctig net anual ..................................................................................... .......................................................
5.
5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...............................................................

*) Se bifeaz de ctre persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European care obin venituri din activiti independente din
2
Romnia i opteaz pentru regularizarea n Romnia a impozitului potrivit art.116 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
**) Se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, scutite
de la plata impozitului pe venit.
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13
III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat

Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult

Denumire entitate nonprofit/


unitate de cult

Cod de identificare fiscal a


entitii nonprofit/unitii de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire

Strad Numr Bloc Scar Etaj Ap.

Jude/Sector Localitate Cod potal

Telefon Fax E-mail

Anexele nr. - fac parte integrant din prezenta declaraie***).

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

***) Se nscrie numrul anexelor completate, corespunztor categoriilor i surselor de venit declarate.
n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare
Anex la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia.
ANEXA nr.
la Declaraia privind veniturile Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal
realizate din Romnia Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit
Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor silvicultur

operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract activiti agricole piscicultur


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise
jocuri de noroc: - realizate n perioada 13.02.2015-11.06.2015

- realizate n perioada 12.06.2015-31.12.2015


2. Determinarea venitului net: sistem real cote forfetare de cheltuieli norm de venit

3. Forma de organizare: individual asociere fr personalitate juridic


entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere Nr. Data

7. Data nceperii activitii 8. Data ncetrii activitii 9. Numr zile de scutire*)

10.Organizatorul jocurilor de noroc

11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc

(lei)
1.
B.DATE PRIVIND VENITUL/

1. Venit brut .....................................................................................................................................................


CTIGUL NET ANUAL

2. Cheltuieli deductibile, din care ............................................................................................................. 2.

2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ........................................................................ 2.1.

3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.

3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 3.1.
4. Ctig net anual ..................................................................................... ................................................. 4.
5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ........................................................... 5.

III.1. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/


CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat

Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult

Denumire entitate nonprofit/


unitate de cult

Cod de identificare fiscal a


entitii nonprofit/unitii de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

*) Se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i
piscicultur, scutite de la plata impozitului pe venit.

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.01.13
II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit
Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente cedarea folosinei bunurilor silvicultur

operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract activiti agricole piscicultur


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise
jocuri de noroc: - realizate n perioada 13.02.2015-11.06.2015

- realizate n perioada 12.06.2015-31.12.2015

2. Determinarea venitului net: sistem real cote forfetare de cheltuieli norm de venit

3. Forma de organizare: individual asociere fr personalitate juridic

entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere Nr. Data

7. Data nceperii activitii 8. Data ncetrii activitii 9.Numr zile de scutire*)

10. Organizatorul jocurilor de noroc

11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc

(lei)

1.
B.DATE PRIVIND VENITUL/

1. Venit brut .....................................................................................................................................................


CTIGUL NET ANUAL

2.
2. Cheltuieli deductibile, din care .............................................................................................................
2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ........................................................................ 2.1.

3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.

3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 3.1.

4. Ctig net anual ..................................................................................... ................................................. 4.


5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ........................................................... 5.

III.2. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/


CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat

Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult

Denumire entitate nonprofit/


unitate de cult

Cod de identificare fiscal a


entitii nonprofit/unitii de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

*) Se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i
piscicultur, scutite de la plata impozitului pe venit.
Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia".
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil Semntur mputernicit

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.01.13
INSTRUCIUNI
privind completarea i depunerea formularului 200
"Declaraie privind veniturile realizate din Romnia", cod 14.13.01.13

1. Depunerea declaraiei
Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntr-o
form de asociere, venituri n bani i/sau n natur din Romnia, provenind din:
- activiti independente;
- cedarea folosinei bunurilor;
- activiti agricole pentru care venitul net se stabilete n sistem real;
- piscicultur;
- silvicultur;
- transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor
nchise;
- operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte
operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i
supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare;
- jocuri de noroc.

1.1. Activiti independente


1.1.1. venituri comerciale - din fapte de comer, prestri de servicii, altele dect cele din profesii
libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activiti adiacente, precum i venituri din cedarea folosinei
bunurilor calificate n categoria venituri din activiti independente;
Persoanele fizice care n anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor
calificate, n condiiile legii, n categoria venituri din activiti independente bifeaz csua "Cedarea
folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente". Veniturile i cheltuielile
luate n calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul
tuturor contractelor de nchiriere/subnchiriere aflate n derulare n anul de raportare.
1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor
financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament n valori mobiliare,
arhitect sau a altor profesii reglementate, desfurate n mod independent, n condiiile legii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectual - brevete de invenie, desene i modele,
mostre, mrci de fabric i de comer, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor i drepturi conexe
dreptului de autor i altele asemenea.
Contribuabilii care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual de la mai muli pltitori
depun o singur declaraie.
1.1.4. n cazul societii civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care
este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venitului net
din activiti independente.
Persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu
personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei
fiscale, potrivit legii, asimileaz venitul distribuit, venitului net anual din activiti independente.
1.1.5. Declaraia se depune i de ctre persoanele fizice care au realizat venituri din activiti
independente pentru care impozitul reinut la surs de pltitorii de venituri reprezint plat anticipat n
contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare (Codul fiscal), i nu au optat pentru impozitarea final de ctre pltitorul de venit.
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoan juridic romn,
microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n
titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din
activiti independente, din care se deduc contribuiile obligatorii n vederea obinerii venitului net anual.
1.1.5^1. Declaraia se depune i de ctre persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European care obin venituri din activiti independente din
Romnia i opteaz pentru regularizarea impozitului n Romnia, potrivit art. 116^2 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Opiunea de regularizare a
impozitului poate fi exercitat pentru veniturile realizate ncepnd cu 1 iunie 2015.
Pentru anul fiscal 2015, declaraia cuprinde veniturile realizate n perioada 1 iunie - 31 decembrie
2015.
La declaraie se anexeaz urmtoarele:
- un certificat de reziden fiscal n care se menioneaz c beneficiarul venitului a avut
rezidena fiscal n anul n care s-a obinut venitul din Romnia ntr-un stat membru al Uniunii Europene
sau al Spaiului Economic European;
- un certificat de reziden fiscal n care se menioneaz c beneficiarul venitului a avut
rezidena fiscal ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European n anul n
care a exercitat opiunea de regularizare n Romnia a impozitului pe venit;
- documente justificative din care rezult veniturile realizate i cuantumul impozitului reinut la
surs de ctre pltitorul de venit.
1.1.6. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice pentru care impozitul reinut de
pltitorii de venituri este final, potrivit opiunii contribuabililor, n conformitate cu prevederile Codului
fiscal.
1.1.7. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care n anul de raportare au realizat
venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de venit, cu excepia persoanelor care au
depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu s-au stabilit pli anticipate,
conform legii.
1.1.8. Contribuabilii care desfoar o activitate impus pe norme de venit i care n cursul anului
fiscal de raportare i completeaz obiectul de activitate cu o alt activitate care nu este cuprins n
nomenclatorul activitilor pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit vor fi impui n
sistem real de la data respectiv, venitul net anual urmnd s fie determinat prin nsumarea fraciunii din
norma de venit aferent perioadei de impunere pe baz de norm de venit cu venitul net rezultat din
evidena contabil.
1.1.9. n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti i/sau al transformrii formei
de exercitare a acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului, venitul
net/pierderea se determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independent a fost
desfurat de contribuabil ntr-o form de organizare prevzut de lege. Venitul net anual/Pierderea
anual se determin prin nsumarea venitului net/pierderii nregistrat/nregistrate n toate perioadele
fiscale din anul fiscal n care a avut loc schimbarea i/sau transformarea formei de exercitare a activitii
i se nscrie n declaraie.
1.1.10. Declaraia se completeaz pentru fiecare categorie de venit i pentru fiecare surs de
realizare a venitului.

1.2. Cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, realizat n calitate de proprietar,


uzufructuar sau alt deintor legal
1.2.1. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse,
respectiv contracte de nchiriere, completeaz declaraia pentru fiecare surs de venit.
1.2.2. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care n anul de raportare au realizat
venituri din arend.
1.2.3. n cazul cedrii folosinei bunurilor deinute n comun, repartizarea venitului net se face
potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 44/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
1.2.4. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice prevzute la art. 63 alin. (2) din
Codul fiscal care n anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria
prevzut n contractul ncheiat ntre pri este stabilit n lei, nu au optat pentru determinarea venitului
net n sistem real i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n
categoria veniturilor din activiti independente, pentru care plile anticipate cu titlu de impozit sunt
egale cu impozitul anual datorat i impozitul este final, cu urmtoarele excepii, pentru care exist
obligaia depunerii declaraiei:
- pentru situaiile n care declaraia de venit estimativ a fost depus n luna decembrie i pentru
care nu s-au stabilit pli anticipate, conform legii;
- pentru situaiile n care intervin modificri ale clauzelor contractuale, cu excepia situaiilor
prevzute la art. 82 alin. (7) din Codul fiscal;
- pentru situaiile n care investiiile la bunurile mobile i imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei
bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalt parte contractant.
1.3. Activiti agricole pentru care venitul net se determin n sistem real
Declaraia se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod individual i/sau n
cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, i care determin venitul
net n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl.
Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic,
constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit, care le
revine din asociere.
a) Venituri din activiti agricole realizate ntre 1 ianuarie 2013 i 1 februarie 2013
Pentru veniturile din activiti agricole realizate pn la data de 1 februarie 2013, obligaiile
fiscale sunt cele n vigoare la data realizrii acestora.
Contribuabilii care au realizat venituri din activiti agricole n sistem real ncepnd cu 1 ianuarie
2013 i pentru care, ncepnd cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit declar
distinct, n formular, venitul net anual realizat ntre 1 ianuarie 2013 i 1 februarie 2013.
Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care au realizat venituri din activiti
agricole cu impunere final, ntre 1 ianuarie 2013 i 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole
obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat ori luate n arend,
ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti pentru
utilizare ca atare.
b) Venituri din activiti agricole realizate ncepnd cu data de 1 februarie 2013
ncepnd cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activiti agricole cuprind veniturile obinute
individual sau ntr-o form de asociere, fr personalitate juridic, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor fructiferi i altele asemenea;
c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal, n
stare natural.
Veniturile din activiti agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri
impozabile i se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activiti independente" de la
titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat n sistem real, pe baza
datelor din contabilitatea n partid simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere
proprii veniturilor din activiti independente pentru care venitul net anual se determin n sistem real.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n
cazul societilor nchise
Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat
ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul
societilor nchise i au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
n cazul ctigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la
completarea formularului, se au n vedere dispoziiile Codului fiscal, dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i normele privind determinarea, reinerea i virarea
impozitului pe ctigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obinut de persoanele fizice,
aprobate prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al preedintelui Comisiei Naionale a Valorilor
Mobiliare.

1.5. Operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract,


precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare
tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor
Mobiliare
Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat
ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum
i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee
autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, i au obligaia stabilirii ctigului
net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
n cazul operaiunilor de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i
orice alte operaiuni similare, la completarea formularului se au n vedere dispoziiile Codului fiscal i ale
Hotrrii Guvernului nr. 44/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
1.6. Veniturile din silvicultur i piscicultur reprezint veniturile obinute din
recoltarea i valorificarea produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a
produselor lemnoase i nelemnoase, precum i cele obinute din exploatarea amenajrilor
piscicole.

1.7. Venituri din jocuri de noroc


1.7.1. Pentru veniturile din jocuri de noroc realizate n perioada 1 ianuarie 2015 - 12 februarie
2015, persoanele fizice nu au obligaia depunerii declaraiei.
1.7.2. Declaraia se depune de ctre persoanele care realizeaz venituri n perioada 13 februarie
2015 - 11 iunie 2015, ca urmare a participrii la jocuri de noroc la distan (on-line), slot-machine, lozuri
i festivaluri de poker.
1.7.3. Declaraia se depune de ctre persoanele care realizeaz venituri ncepnd cu 12 iunie
2015, ca urmare a participrii la jocuri de noroc la distan i festivaluri de poker.
1.7.4. Declaraia se completeaz distinct pentru fiecare venit brut primit de un participant de la
un organizator sau pltitor de venituri din jocuri de noroc, indicndu-se perioada de realizare a venitului
prevzut la subpct. 1.7.2 i/sau subpct. 1.7.3.

2. Termenul de depunere i organul fiscal competent


2.1. Termen de depunere:
- anual, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de
realizare a venitului;
Persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European care obin venituri din activiti independente din Romnia i opteaz pentru regularizarea
impozitului pe venit n Romnia, potrivit art. 116^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, depun declaraia pe perioada de prescripie a impozitului pe venit.
- ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia anterioar, prin completarea unei
declaraii rectificative n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, situaie n care se va nscrie "X" n
csua special prevzut n formular n acest scop.
2.2. Declaraia se completeaz n dou exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit
legii, sau adresa unde locuiete efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu, pentru
persoanele fizice care au domiciliul fiscal n Romnia;
b) organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fr domiciliu
fiscal n Romnia, potrivit legii;
- copia se pstreaz de ctre contribuabil sau de ctre mputernicitul/curatorul acestuia.

3. Completarea declaraiei
3.1. Perioada de raportare
n rubrica "Anul" se nscrie anul pentru care se completeaz declaraia, cu cifre arabe cu 4
caractere (de exemplu: 2015).
3.2. Csua "Declaraie rectificativ" se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative.
3.3. Csua "Venit scutit conform conveniei de evitare a dublei impuneri" se bifeaz de
persoanele fizice nerezidente care realizeaz venituri scutite de impozit pe venit n Romnia, conform
conveniei de evitare a dublei impuneri. n aceast situaie, la declaraie se anexeaz certificatul de
reziden fiscal.

3.4. Csua "Opiune privind regularizarea n Romnia a impozitului pe venit" se bifeaz de ctre
persoanele fizice rezidente ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European
care obin venituri din activiti independente din Romnia i opteaz pentru regularizarea impozitului n
Romnia, potrivit art. 116^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare.
3.5. Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit
dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, nscriind cu majuscule, cite i corect datele prevzute de formular.
3.6. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care
exist obligaia depunerii declaraiei vor completa n mod corespunztor numrului de surse ori
categoriilor de venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse i categorii de venit", n
formularul "Anex nr. .... la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia", care se ataeaz la
declaraia privind veniturile realizate.
3.7. Declaraia se depune, mpreun cu anexele completate, dac este cazul, n format hrtie,
direct la registratura organului fiscal sau prin pot, cu confirmare de primire.
3.8. Declaraia se pune gratuit la dispoziia contribuabilului.
3.9. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii
la pot, dup caz.
3.10. Declaraia poate fi depus i prin mijloace electronice de transmitere la distan, potrivit
legii.
3.11. Nu se va depune formularul anex la declaraie, ulterior depunerii unei declaraii privind
veniturile realizate n Romnia. Veniturile necuprinse n declaraia iniial se declar prin depunerea unei
declaraii rectificative.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

La rubricile privind adresa - se nscrie adresa domiciliului fiscal.


Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal - se nscrie codul numeric personal sau
numrul de identificare fiscal atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal cu ocazia
nregistrrii fiscale, dup caz.
Banca; Cont bancar (IBAN) - se nscriu denumirea bncii i codul IBAN al contului bancar al
contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

1. Categoria de venit - se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dup caz.
2. Determinarea venitului net - se bifeaz csua corespunztoare modului de determinare a
venitului net: n sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baz de norm de venit, dup
caz.
3. Forma de organizare - se bifeaz csua corespunztoare modului de desfurare a activitii.
Csua "individual" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintr-o activitate
desfurat n mod individual.
Csua "asociere fr personalitate juridic" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri
dintr-o activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane
fizice, sau al unei asocieri cu o persoan juridic contribuabil pltitoare de impozit pe veniturile
microntreprinderilor, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaz o persoan juridic.
Csua "entiti supuse regimului transparenei fiscale" se bifeaz de persoanele fizice care obin
venituri dintr-o activitate desfurat ntr-o form de organizare cu personalitate juridic, constituit
potrivit legii speciale, i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii.
Csua "modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii" se bifeaz n cazul schimbrii
modalitii de exercitare a unei activiti independente i/sau al transformrii formei de exercitare a
acesteia ntr-o alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare, n condiiile
continurii activitii.
4. Obiectul principal de activitate - se nscriu denumirea activitii principale generatoare de
venituri, precum i codul CAEN al activitii desfurate.
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina
Sediul - se completeaz adresa sediului sau locului principal de desfurare a activitii, dup caz.
n cazul n care activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeaz adresa sediului
sau locului principal de desfurare a activitii, dup caz.
Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii
administrativ-teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu, ora, comun sau
sector al municipiului Bucureti, dup caz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina - se completeaz de ctre
contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor. Se nscriu datele de identificare a
bunului a crui folosin este cedat.
De exemplu:
a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (localitate, strad, numr, bloc, etaj,
apartament etc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte
mijloace de transport): tipul, anul de fabricaie, numrul de nmatriculare, seria asiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristici
care individualizeaz bunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere - se nscriu numrul documentului
care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent, potrivit legii, i data emiterii
acestuia.
Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri completeaz numrul sub care
contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal, precum i data nregistrrii acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu numrul sub care a
fost nregistrat la organul fiscal contractul ncheiat ntre pri i data nregistrrii acestuia.
7, 8. Data nceperii/ncetrii activitii - se completeaz de ctre contribuabilii care
ncep/nceteaz activitatea n cursul anului fiscal pentru care se depune declaraia.
Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzut
pentru nceperea derulrii contractului ncheiat ntre pri, respectiv data prevzut pentru ncetarea
contractului ncheiat ntre pri.
Rubricile de la rd. 7 i 8 se completeaz numai dac evenimentele respective se produc n cursul
anului pentru care se depune declaraia.
9. Numr zile de scutire - se completeaz de ctre persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat, care realizeaz venituri din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur i
piscicultur, nscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiaz de scutire la plata
impozitului pe venit.
10. Organizatorul jocurilor de noroc - se completeaz denumirea organizatorului de jocuri de
noroc sau a pltitorului de venituri din jocuri de noroc.
11. Codul de identificare fiscal al organizatorului jocurilor de noroc - se completeaz codul de
identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc sau al pltitorului de venituri din jocuri de noroc.

B. DATE PRIVIND VENITUL/CTIGUL NET ANUAL

1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere i drepturi de


proprietate intelectual

a) Activitate desfurat n mod individual


a.1) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri, determinate n sistem real, din activiti
comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum i venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate
n categoria venituri din activiti independente
Se completeaz pe baza datelor din evidena contabil.
rd. 1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei
al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare att din activitatea de baz, ct i din activiti
adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea
realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli
efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n
cursul cruia au fost pltite, inclusiv contribuiile sociale obligatorii pltite, potrivit legii.
rd. 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii - se nscrie suma reprezentnd contribuia de
asigurri sociale pltit potrivit legii i plile anticipate efectuate reprezentnd contribuia de asigurri
sociale de sntate, deduse potrivit legii.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului - se nscrie
partea din venitul net aferent activitilor independente pentru care plile anticipate s-au realizat prin
stopaj la surs.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena
dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) i venitul brut (rd. 1).
Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut.
a.2) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente impuse pe baz de
norm de venit
Se completeaz de ctre contribuabilii care desfoar activiti independente, impuse pe baz
de norme de venit, care au depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu s-au
stabilit pli anticipate, conform legii.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadei
lucrate, comunicat de organul fiscal.
a.3) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din valorificarea sub orice form a
drepturilor de proprietate intelectual
Se completeaz fie pe baza datelor din evidena contabil de ctre contribuabilii care au optat
pentru determinarea venitului net n sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de pltitorii de venit
de ctre contribuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
a.3.1) n cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub
orice form a drepturilor de proprietate intelectual, n sistem real, pe baza datelor din evidena contabil
n partid simpl
Se completeaz pe baza datelor din evidena contabil.
rd. 1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei
al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare att din activitatea de baz, ct i din activiti
adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea
realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli
efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n
cursul cruia au fost pltite, inclusiv contribuiile sociale obligatorii pltite, potrivit legii.
rd. 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii - se nscrie suma reprezentnd contribuia de
asigurri sociale pltit potrivit legii i plile anticipate efectuate reprezentnd contribuia de asigurri
sociale de sntate, deduse potrivit legii.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului - se nscrie
partea din venitul net pentru care plile anticipate s-au realizat prin stopaj la surs.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena
dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) i venitul brut (rd. 1).
Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut.
a.3.2) n cazul persoanelor fizice care determin venitul net din valorificarea sub orice form a
drepturilor de proprietate intelectual, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se completeaz:
rd. 1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei
al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual,
din toate sursele, n anul de raportare.
La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectual se au n vedere att sumele
ncasate n cursul anului, ct i reinerile n contul plilor anticipate efectuate cu titlu de impozit i
contribuiile obligatorii, efectuate de pltitorii de venit.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se nscrie valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor forfetare i
a contribuiilor sociale obligatorii pltite, potrivit legii.
Cheltuielile deductibile se determin astfel:
- Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectual aferente operelor de art
monumental
n vederea determinrii cheltuielilor deductibile se procedeaz astfel:
- se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului
brut;
- se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor
sociale obligatorii pltite, potrivit legii.
- Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, altele dect cele
aferente operelor de art monumental:
n vederea determinrii cheltuielilor deductibile se procedeaz astfel:
- se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului
brut;
- se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor
sociale obligatorii pltite.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului - se nscrie
partea din venitul net pentru care plile anticipate s-au realizat prin stopaj la surs.
a.3.3) n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune,
veniturilor din exercitarea dreptului de suit i al veniturilor reprezentnd remuneraia compensatorie
pentru copia privat, se completeaz:
rd. 1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei
al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual,
din toate sursele, n anul de raportare.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma total pltit organismelor de gestiune colectiv sau
altor pltitori care, conform legii, au atribuii de colectare i de repartizare a veniturilor ntre titularii de
drepturi.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) Activitate desfurat ntr-o form de asociere


b.1.) n cazul persoanelor fizice care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri fr
personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, sau ntr-o form de organizare cu personalitate
juridic, constituit potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se
completeaz:
rd. 3. Venit net anual - se preia suma nscris n col. 5, la rndul corespunztor contribuabilului,
din tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i
entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul
fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se preia suma nscris n col. 6, la rndul
corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru
asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd
pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform
contractului de asociere.
b.2.) n cazul asocierilor constituite ntre persoane fizice i persoane juridice romne, care nu dau
natere unei persoane juridice
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoan juridic romn,
microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n
legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul
persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care se deduc contribuiile obligatorii n vederea
obinerii venitului net anual.
rd. 1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o
asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic,
determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor.
Se preia suma nscris n col. 5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din
"Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului
transparenei fiscale".
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd contribuiile sociale obligatorii pltite
de asociaii persoane fizice.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut i contribuiile
sociale obligatorii pltite, respectiv dintre suma nscris la rd. 1 i suma nscris la rd. 2.
rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs - se preia suma de la rd. 3.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd pierderea
realizat de persoana fizic dintr-o asociere cu o persoan juridic romn, determinat cu respectarea
regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n
col. 6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit
pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale".

2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINEI BUNURILOR

Declaraia se completeaz pe baza contractului ncheiat ntre pri de ctre contribuabilii care
determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidena contabil de
ctre persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real.
rd. 1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri
pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilor
ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor legal,
dac sunt efectuate de cealalt parte contractant.
n venitul brut se includ i eventualele daune pltite potrivit unor clauze contractuale, n cazul
rezilierii contractelor nainte de termen.
Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei
bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, i care sunt efectuate de cealalt parte contractant.
n situaia n care chiria reprezint echivalentul n lei al unei valute, venitul brut anual se
determin pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca
Naional a Romniei din ultima zi a fiecrei luni, corespunztor lunilor din perioada de impunere.
n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real se nscrie
totalitatea veniturilor ncasate ca urmare a cedrii folosinei bunului, pe baza datelor din evidena
contabil.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se nscrie, dup caz:
- suma reprezentnd cheltuielile deductibile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia
s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu
documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, n
cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, pe baza datelor din
evidena contabil n partid simpl;
- suma rezultat prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1),
reprezentnd cheltuieli deductibile aferente venitului, n cazul contribuabililor care determin venitul net
pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena
dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) i venitul brut (rd. 1).
Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut.
Se completeaz numai de ctre contribuabilii care determin venitul net/pierderea fiscal n
sistem real i care n anul de raportare au nregistrat pierderi.

3. VENITURI DIN ACTIVITI AGRICOLE, PISCICULTUR I SILVICULTUR, PENTRU CARE


VENITUL NET SE DETERMIN N SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA N PARTID
SIMPL

a) Activitate desfurat n mod individual


Se completeaz pe baza datelor din evidena contabil.
rd. 1. Venit brut - se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei
al veniturilor n natur ncasate n anul de raportare att din activitatea de baz, ct i din activiti
adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea
realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli
efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n
cursul cruia au fost pltite.
rd. 3. Venit net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).
Se completeaz numai dac venitul brut este mai mare dect cheltuielile deductibile.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie suma reprezentnd diferena
dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) i venitul brut (rd. 1).
Se completeaz numai dac cheltuielile deductibile sunt mai mari dect venitul brut.

b) Activitate desfurat ntr-o form de asociere ntre persoane fizice, care nu d natere unei
persoane juridice
Se completeaz:
rd. 3. Venit net anual - se preia suma nscris n col. 5, la rndul corespunztor contribuabilului,
din tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i
entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul
fiscal de raportare, supus impozitului pe venit i distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se preia suma nscris n col. 6, la rndul
corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru
asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd
pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform
contractului de asociere.

4. CTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECT PRILE


SOCIALE I VALORILE MOBILIARE N CAZUL SOCIETILOR NCHISE

Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societile de


administrare a investiiilor sau ali pltitori de venit, privind tranzaciile efectuate cu titluri de valoare,
altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise.
rd. 4. Ctig net anual - se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i
pierderile nregistrate ca urmare a tranzacionrii titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile
mobiliare n cazul societilor nchise.
Se completeaz numai n situaia n care ctigurile sunt mai mari dect pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie pierderea net anual
reprezentnd diferena dintre pierderile i ctigurile nregistrate ca urmare a tranzacionrii titlurilor de
valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise.
Se completeaz numai n situaia n care pierderile sunt mai mari dect ctigurile.
La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind
tranzaciile efectuate, din care s rezulte ctigul net/pierderea net declarat/declarat.

5. CTIGURI/PIERDERI DIN OPERAIUNI DE VNZARE-CUMPRARE DE VALUT LA TERMEN,


PE BAZ DE CONTRACT, PRECUM I ORICE ALTE OPERAIUNI SIMILARE, ALTELE DECT CELE CU
INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACIONATE PE PIEE AUTORIZATE I SUPRAVEGHEATE DE COMISIA
NAIONAL A VALORILOR MOBILIARE

Se completeaz de contribuabilii care n anul de raportare au realizat ctiguri/pierderi din


operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte
operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i
supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, i care au obligaia stabilirii ctigului net
anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind
tranzaciile efectuate.
rd. 4. Ctig net anual - se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i
pierderile nregistrate n cursul anului de raportare din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la
termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente
financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare.
Se completeaz numai n situaia n care ctigurile sunt mai mari dect pierderile.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual - se nscrie pierderea net anual
reprezentnd diferena dintre pierderile i ctigurile nregistrate n cursul anului de raportare din
operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte
operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i
supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare.
Se completeaz numai n situaia n care pierderile sunt mai mari dect ctigurile.
La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind
tranzaciile efectuate, din care s rezulte ctigul net/pierderea net declarat/declarat, precum i
impozitul calculat i reinut ca plat anticipat pentru anul fiscal de raportare.

6. JOCURI DE NOROC

rd. 1 Venit brut - se nscrie fiecare venit brut primit de un contribuabil de la un organizator de
jocuri de noroc sau pltitor de venituri din jocuri de noroc.
III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE
VENITUL NET/CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

Se completeaz de ctre contribuabilii care au efectuat n cursul anului fiscal de raportare


cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, i solicit restituirea acestora i/sau care
opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit care se
nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii sau a unitilor de cult, potrivit art. 84 alin. (2) i (3) din Codul
fiscal.

NOT:
Contribuabilii care au realizat venituri din activiti independente/activiti agricole, impui pe
baz de norm de venit, i/sau din cedarea folosinei bunurilor, care nu au obligaia depunerii declaraiei
i care au efectuat n cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private i solicit restituirea
acestora i/sau opteaz pentru virarea unei sume n contul unei entiti nonprofit sau al unei uniti de
cult completeaz prezenta seciune din formular, potrivit instruciunilor de mai jos.

1. Bursa privat - csua se bifeaz de ctre contribuabilii care au efectuat cheltuieli n cursul
anului de raportare cu burse private i solicit restituirea acestora.
Contract nr./data - se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private.
Suma pltit - se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentru bursa
privat.

Documente de plat nr./data - se nscriu numrul i data documentelor care atest plata bursei
private.
Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n
original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n
cazul n care declaraia se transmite prin pot, documentele de mai sus se anexeaz n copie.
2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult - csua se bifeaz de ctre contribuabilii care
solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net
anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea unei entiti nonprofit sau uniti de cult, conform
art. 84 alin. (2) i (3) din Codul fiscal.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se nscrie denumirea complet a entitii
nonprofit/unitii de cult.
Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult - se nscrie codul de identificare
fiscal al entitii nonprofit/unitii de cult pentru care se solicit virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) - se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitii
de cult.
Suma - se completeaz suma solicitat de contribuabil a fi virat n contul entitii
nonprofit/unitii de cult.
n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubrica
"Suma", caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis, conform legii.
Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma
pltit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil, atunci suma total luat n calcul este limitat la
nivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuate n cursul anului de raportare cu bursa privat.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI

Se completeaz, numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de


ctre mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, datele de identificare a mputernicitului.
La rubricile privind adresa se nscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscal - se nscrie codul de identificare fiscal al mputernicitului.