You are on page 1of 17

ALS VGTAG TJKAI

REGIO GLUTEALIS
Hatrai:
- sup. a csptaraj (crista iliaca)
- inf. a farred (sulcus glutealis)
- lat. a nagy tompor cscst az ells-fels csptvissel (spina iliaca ant.-sup.) sszekt
egyenes
- kzpen (med.) a farpofk kztti red
- mlysgben a csontos alzatig terjed
Fedrteg:
- br vastag elmozdthat
- subcutis ktszvetes lemezek rekeszekre osztjk
o jelentktelen vltoz helyzet erek
o felsznes nyirokrhlozat N.L. inguinales superficialesekbe vezetnek
o bridegeket:
rr. clunium/ gluteales superiores lumblis idegek hti gaibl erednek
rami clunium/ gluteales mediales a sacralis idegek hti gaibl jnnek
rami clunium/ gluteales inferiores n. cutaneus femoralis posteriornak az
gai
o br alatti nylkatmli a bursa subcutanea trochanterica a nagy tomporon s a
bursa ischiadica az lgumn helyezkednek el
Farplya (fascia glutea) vastag, ers s svnyeket kld a nagy farizomba, amelyet
izomnyalbokra tagol
Plya alatti (subfascialis) rteg
- tjk izmai 2 rtegbe rendezdnek:
o felsznes rtegben van a m. gluteus maximus s az ltala rszben fedett m.
gluteus medius
o mly rtegben van a m. gluteus minimus s a pelvitrochantericus izmok:
m. piriformis
m. gemellus superior et inferior
m. obturator externus et internus
m. quadratus femoris

szintn itt tallhatk az lcsontrl ered htuls


combizmok kezdete:
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosum
Az inak s a csontos alzat kztt nylkatmlk tallhatk (Bursa
subtendinea trohanterica, Bursa subtendinea ischiadica)
A felsznes s mly farizmok kztt ktszvetes tr van, amely
bsgese zsrszvetet, ereket s idegeket tartalmaz
Foramen ischiadicum majust a m. piriformis egy fels s egy
foramen suprapiriforme aals nylsra
fels osztja: a fels farerek s idegek lpnek ki
rs, amelyen
foramen infrapiriforme az alsrsz amely 3 r-ideg kocsny kilpsi helye
Foramen ischiadicum minuson t a fartjk a medencvel, valamint a gttjk fossa
ischiorectalisval kzlekedik

A tjk r-idegktegei:
- az emltett nylsokon t lpnek ki a medencbl a spatium subglutealeba
Foramen suprapiriformenkilp kpletek:
a. glutealis superior, kt v. glutea superior s a n. gluteus superior ksretben
o a verr felsznes s mly gra oszlik a megfelel izomrtegek szmra, s
anasztomozl az a. glutea inferior s az a. femoralis gaival
gyjterekanasztomzisai fonatot alkotnak
n. gluteus superior beidegzi:
m. gluteus mediust
m. gluteus minimust
m. tensor fasciae lataet
Foramen infrapiriformenkilp 3 ideg-r kocsny:
1. a. glutea inferior, a kt v. glutea inferior s a n. gluteus inferior ksretben, amely
fleg a m. gluteus maximust ltja el
2. n. ischiadicus, az a. comitans nervi ischiadici s a n. cutaneus femoralis posterior
ksretben, az elz r-ideg kocsnytl laterlisan lp ki a medencbl
o n. ischiadicus a tuber ischiadicum s a trochanter major
kztti rokban jut a pelvitrochantericus izmok felsznre
am. gluteus maximus alatt
o a n. cutaneus femoralis posterior lefutsa kveti a
n. ischiadicust a comb hts felre, ahol felszness
vlik
3. a. pudenda interna, a kt v. pudenda int. s a n.
pudendus ksretben, az als farerektl medilisan
lp ki a medencbl, megkerli a spina ischiadict s
aforamen ischiadicum minuson t visszakanyarodik
afossa ischiorectalisba
Gyakorlati vonatkozsok:
- ROSER- NLATONfle vonallal hatrozhatjuk meg a
trochanter major helyzett, amely hajltott csp mellett,
sszekti a spina iliaca ant.-sup. atuber ischiadicummal
mikzben thalad a nagy tompor cscsn
- BRYANT fle hromszget a spina iliaca ant.-sup.-ot a
trochanter major cscsval sszekt vonal, a trochanter major
cscsn thalad fggleges s a spina iliaca ant.-sup.-on thala-
d vzszintes hatrolja. Ha a nagytompor elhagyja a normlis
helyt, az egyenlszr hromszg alakja megvltozik
- n. ischiadicusa trochanter majort a tuber ischiadicummal ssze-
kt vonal bels harmada s kzps haramada hatrn vetl
- a tjk r-ideg kpletei a trochanter majort a spina iliaca post.-
sup.-al sszekt vonal al esnek. Az intramuscularis injekcikat
a vonal feletti, oldals-fels negyedbe adjuk, hogy elkerljk az
r-ideg kpletek srlst

REGIO SUBINGUINALIS
Hatrai:
- sup. a lgykhajlat
- inf. a sulcus gluteus ells meghosszabtsba es vzszintes
- lat. a spina iliaca ant.-sup.-tl a trochanter majorhoz hzott vonal
- med. a m. gracilis ells szle mentn hzott fggleges vonal, ill. a tuberculum
pubicumtl hzott fggleges
- tjk alzatt a cspzlete alkotja
Felleti rteg:
- br vkony, kivve a lgykredt
- bralja, rekeszes, helyenknt lemezes szerkezete van, tartalma:
o a. epigastrica superficialis, a. circumflexa ilium superficialis a hasfal fel
haladnak
o Aa. pudenda externae gai, a gt fel futnak
o v. saphena magna ve, a fascia latahiatus saphenusnev nylsn t, a lig.
inguinalealatt 4 cm-el hajlik a mlybe
o felsznes inguinalis nyirokcsomk v. saphena ve krl helyezkednek el
o bridegei:
n. cutaneus femoralis lateralis tjk laterlis rszben
nn. cutanei femoris anteriores (n. femoralis) kzps rszben
n. genitofemoralis femoralis medilis rszben
Fascia lata:
- kln izomhvelyt kpez a m. tensor fasciae latae, s a m. sartorius szmra
- medilisan el vkonyodik - fossa ovalis hiatus saphenus, egy lyukacsos plyalemez
(Fascia cribrosa) fedi
- Tractus iliotibialis(MAISSAT- fle szalag) comb laterlis felsznn hzdik
Plya alatti mly rteg:
- tjk izmai egy felsznes s egy mly rteget alkotnak:
o felsznes rteg:
m. tensor fascia latae
m. sartorius lig. inguinalevalegytt a trigonum
femoralet hatrolja
m. adductor longus (SCARPA)
o mly rtegbenlaterlisan:
m. rectus femoris
m. vastus lateralis
o mly rtegbenmedilisan:
m. ilipsoas fossa iliopectinea fog kzre, amely a
combhromszg alapja
m. pectineus
o a plyval blelt fossa iliopectinea combereket s a mly inguinalis ny.cs.-at
tartalmazza

- a comb tvnek jratai a lgykszalagalatti rsek


- az eminentia iliopubica s a lig. inguinalekztt kifeszl bnys v a az Arcus
iliopectineuskettosztja a jratot:
o lacuna musculorum lgykszalagalatti laterlis trsg, az arcus iliopectineuss
a csplapt ells szle ltal hatrolt rs melyen keresztl:
a n. femoralis ksretben thalad a kzs plyba (fascia iliaca) zrt
m. psoas major s m. iliacus
o lacuna vasorum lgykszalagalatti medilis trsg, az arcus iliopectineus, a
pecten ossis pubis (lig. pectineale) s medilis szgletben a lig. lacunareltal
hatrolt rs
a. s v.femoralis haladnak t rajta
medilisan pedig a mly inguinalis nyirokcsomk egyike
lig. lacunare(GIMBERNAT) lgykszalagmedilis vgbl a crista
pubicra
lekanyarod szalag, amely lekerekti a lacuna vasorummedilis
szglett
lig. pectinelae(COOPER szalag) pecten ossis pubis
megvastagodott csonthrtyjnak megfelel rostos kplet, amely
mentn a m. pectineus ered

- a. femoralis a lacuna vasorumleg laterlisabb kplete a v. femoralis az a. femoralistl


medilisan tallhat, ebbl a szakaszbl belle erednek:
o felsznes gai:
a. epigastrica superficialis
a. circumflexa ilium superficialis
Aa. pudenda externae
o mly gai:
a. profunda femoris lgykszalagalatt 4-6 cm-rel ered az a. femoralisbl,
az m. adductor longus s a m. adductor brevis kz lp
a. circumflexa femoris lateralis et medialis a mlybe hatolnak s
anasztomozlnak az a. iliaca interna gaival, miltal egy fejlett
pericoxicalis anasztomotikus rendszerthoznak ltre
elegend oldalkerings az a. profunda femoris fltti elkts vgett
- v. femoralis mind a lacuna vasorumban, mind pedig a fossa iliopectinebanmedilisan
tallhat, hozz tartoz gyjterek:
v. saphena magna 4 cm-rel a lig. inguinalealatt nylik a v. femoralisba
vv. profundae femoris
vv. circumflexae
- mly inguinalis nyirokcsomk (2-3) v. femoralistl medilisan, a vna s lig.
lacunarekztti laza ktszvetes trben vannak, ebbe a csoportba tartozik a:
CLOCQUET-ROSENMLLERfle nyirokcsom a lacuna vasorummedilis
szgletben, a combcsatorna nylsban tallhat
- plya alatti rteg idegei az gyki fonat gai:
n. femoralis a m. iliopsoas ells felsznn, a lacuna
musculorumonhalad t, a lgykszalagalatt seprszeren elgazik, rzben
mozgat gakra (m. quadriceps femoris szmra), rszben pedig rz
gakra (comb ells bridegeire)
egyetlen ga, a n. saphenus, a combereket ksrve lejut a comb
als rszbe
n. cutaneus femoris lateralis a spina iliaca ant.-sup. s inf. kztt lp t a
combplyn
n. genitofemoralis r. femoralisa a lacuna vasorumont, az a. femoralis
ells felsznn szll le a combra, a fascia cribrosan tlpve kerl a
braljba
CANALIS FEMORALIS
- a combcsatorna egy laza ktszvetet tartalmaz, ny.cs.-kal kitlttt hasfali rs, a v.
femoralistl medilisan tallhat, combsrvek keletkezsnek a helye, 3-4 cm hossz,
a v. saphena magnanak a v. femoralisba val benylsig tart.
Falai:
- ant. a fascia criobrosa
- lat. v. femoralis
- post. a m. pectineus (a plyjval)
a piramis cscsa a v. saphena magna benylsnl van
a piramis alapja egy nyls, amely a csatorna fels vgt
kpez gyrben van (Anulus femoralis)
Megfelel a lacuna vasorummedilis szgletnek, amely a
v. femoralis s a lig. lacunarekztti lekerektett gyrszer nyls
Itt a combcsatorna a hasregbe vezet, de attl a bels hasfali plya (fascia transversalis)
egy svnye (septum transversale), fggnyknt zrja el

REGIO OBTURATORIA
Hatrai:
- sup. plica genitofemoralis
- inf. a sulcus gluteus meghosszabbtsba es ells, harnt vonal
- ant. a m. gracilis ells szle
- post. a m. adductor magnusmedilis szle
- mlysgben a foramen obturatumig, illetve a membrana obturansigs az azt
keresztez csontokig tart
Klalakja:
- a subinguinalis tjk s a fartjk kztt
Fedrtege:
- br vkony s el mozdthat
- bralja a n. genitofemoralis brgait tartalmazza, itt vkony a fascia lata
Subfascialis rteg:(izmokat, a canalis obturatoriusts a benne halad r-ideg kteget
tartalmazza)
- a tjkban az adductor izmok 3 rtegben helyezkednek el:
o felsznesen:
m. gracilis
m. adductor magnus
o kzps rtegben:
m. adductor longus
m. adductor brevis
o mly rtegben:
m. obturatorius externus
- canalis obturatorius egy 6-7 cm hossz, osteofibrosus, amely a medence regt a
comb tvnek ells- medilis rszvel kti ssze
- a csatorna falait:
o sup. csontos sulcus obturatorius
o inf.membrana obturanss a subpubicus szalag alkotja
- csatorna bels nylsa a medence oldals faln van
- kls nylsa a regio obturatoria mlyn van, ahol a m. pectineus fedi
- a csatorna r-idegkteget tartalmaz:
o FENTRL LEN-A-V sorrendben vannak a kpletek
o az a. obturatorit kt v. obturatoria ksri, mr a csatornba vggaira oszlik, egy
ells, htuls gra:
a. circumflexa femoris medialissal anasztomozlnak
n. obturatorius, szintn a csatornban oszlik, ells ga a m. adducotr
brevis eltt, a htuls a m. adductor brevis mgtt szll le

REGIO FEMORALIS ANTERIOR


Hatrai:
- sup. a farred meghosszabbtsba es ells harntvonal, amely a combhromszg
cscsn halad t
- inf. a trdkalcs basisa fltt 2 harntujjal hzott vzszintes vonal
- lat. a nagy tomport a combcsont kls epicondylusval sszekt vonal
- med. a tuberculum pubicumot a combcsont bels epicondylusval sszekt hosszanti
vonal
- mlysgben a combcsont testig, valamint a septum intermusculare lateraleigs a m.
adductor magnus htuls felsznig tart
Felletes rteg:
- kzepes vastagsg br elmozdthat
- vltoz vastagsg subcutisban a kvetkez kpletek tallhatk:
o v. saphena magna, a tjk medilis rszben halad fel, s tbb br alatti
gyjteret vesz fel:
v. saphena accessoriat s a v. femoropopliteat
o felsznes nyirokrhlozat a bralatti vnkat kvetve ri el a felsznes lgyki
ny.cs.-at
o tjk bridegei 3 forrsbl szrmaznak:
laterlisan a n. cutaneus femoralis lateralisbl
medilisan a n. obturatoriusbl
ant.-kzpen a n. femoralisbl
Fascia lata
- ers, ellenll plya, mely kettzetbe foglalja a m. tensor fascia lataaet s a m.
sartoriust, oldals megersdse a tractus iliotibialis(MAISSIAT)
- 2 izomsvnyt kld a mlybe, mindkett a combcsont linea asperjn tapad s az
ells combizmok rekeszt kpezik. Laterlis svny ersebb, az adductor izmok a
medilis svny mgtt helyezkednek el, de topogrfiai szempontbl az ells
combtjkhoz tartoznak

Subfascialis rteg:(az izmok, az adductor csatornas a tjk r-idegktege tallhat)


- a tjk izmai2 csoporta oszthatk:
o ells csoport:
felsznes rtegben:
a m. tensor fascia latae
m. sartorius
mly rtegben:
m. quadriceps femoris
o medilis csoportban3 rtegbe rendezdtt adductorok vannak:
felsznesen:
m. gracilis
m. adductor longus
kzpen:
m. adductor brevis
mlyen:
m. adductor magnus
Canalis adductorius(HUNTER)
- a comb ells tjkbl a trdhajlati rokbahtra vezeti t az r-ideg kteget, a
csatorna a szabizom kzps harmada alatt ferdn le, medilisan s htra halad
o Falt:
lat. a m. vastus medialis
post.-med. a m. adductor magnus
a kt izom kztti rok kpezi a csatorna alapjt
ant.membrana vastoadductoria, ezt a lemezt bortja a m. sartorius
fels nylsa a combhromszg cscsnl, a szabizom ltal fedett fossa
iliopectinea
als nylsa a combcsont bels btyke fltt, a m. adductor magnus inas
nylsn (Hiatus tendineus) t, a trdhajlati rokba vezet
Tartalma:(trdhajlati rokba vezet r-idegkteg s a n. saphenus, a membrana
vastoadductorint elhagyja s felszness vlik a trd tjknl)
- a. femoralis a csatorna tengelyvonalban halad, a v. femoralissal kzs tokban. A
trdhajlati rokba jutva mint a. poplitea halad tovbb
o a. genus descendens a csatornban ered belle, amely a membrana
vastoadductorint a trd ells felsznre kerl
- v. femoralis flcsavarmenetet r le az a. femoralis krl, a csatorna als rszben
postero-laterlisan, majd htul, mg fennebb pedig az artritl medilisan halad
- mly nyirokerek a vrereket kvetik a lgyki ny.cs.-ba nylnak
- n. saphenus a n. femoralis folytatsaknt kerl az adductor- csatornba, ahol az a.
femoralis ells felsznn, a vrerekkel kzs tokban halad
o az a. genus descendens (a. femoralis) egytt tlp a membrana
vastoadductorins leszll a trd medilis oldalra
- a tjkba kerlnek az:
a. profunda femoris egyes perforl gai
n. femoralis izomgai
n. obturatorius rz s mozgat gai

REGIO FEMORALIS POSTERIOR


Hatrai:
- sup.sulcus gluteus
- inf. az ells combtjk als hatrnak a meghosszabtsa
- lat. a nagy tomport a combcsont kls epicondylusval sszekt vonal
- med. a tuberculum pubicumot a combcsont bels epicondylusval sszekt hosszanti
vonal

Felsznes rteg:
- bre vastag elmozdthat
- subcutis vltoz vastagsg, az albbi kpleteket tartalmazza:
o felsznes gyjterek, amelyek vagy kzvetlenl, vagy a v. saphena accessoria
rvn nylnak a v. saphena magnaba
GIACOMINI fle v. femoro-poplitea, amely a mly vnkkal val
kapcsolata rvn oldalkeringst tud biztostani az als vgtag vrnek a v.
poplitea elzrodsa esetn is
o nyirokhlozata kveti a felsznesgyjtereket, s a nyirkot a felsznes lgyki
ny.cs.-ba szlltja
o bridegei:
kzpen a n. cutaneus femoralis posterior
laterlis rszben pedig a n. cutaneus femoralis lateralis gai
o a vastag plya a fascia latahtuls rsze, amely izomsvnyei rvn egy htuls
izomrekeszt zr kzre, de a tjkhoz csak a rekesznek egy rsze tartozik, mivel
az adductorok az ells tjk izmai
Subfascialis rteg:(izmokat vrereket s idegeket tartalmaz)
- a htuls combizmok fent egy egysges oszlopot kpeznek, lent egy medilis s egy
laterlis csoportot:
o medilis csoportba felsznesen:
m. semitendinosus alatta:
m. semimebranosus
o laterlis oszlopot
m. biceps femoris felsznes hossz feje, s a mlyben
fekv rvid feje alkotja
- vererek:
o fontosak mivel oldalkeringst kpeznek az a. iliaca interna s
aza. femoralis, illetve az a. poplitea kztt
Aa. perforantes (3) az a. profunda femoris
vggai, a m. adductor magnus tapad szle
mentn, kis inas nylsokon lpnek t s gy kerlnek
ahtuls combtjkra. Felszll s leszll gaik egymssal kzlekednek
az els perforl verr fels ga anasztomozl az a. glutea
inferiorral
a. circumflexa femoris lateralisleszll ga
a. circumflexa femoris medialis mly ga - ugyancsak rszt vesz a tjk
vrelltsban s az anasztomotikus rendszer kiegsztsben
a. comitans nervi ischiadici (a. glutea inferior) az lideget kveti s
leszll a trdhajlati rokig
- mly nyirokerek a bels csp-nyirokcsomkba vezetnek
- az idegek kzl az lideg s a comb htuls bridege tartozik a tjkhoz:
n. ischiadicus htuls combizmok kt oszlopa kztti sncban halad
comb fels felben htulrl ferdn keresztezi a m. biceps femoris
hossz feje, miutn az izom ettl medilisan szll le. Az sszes
htuls combizmot beidegzi, mieltt mg a trdhajlati
rokba rne a n. tibialisras a n. fibularisraoszlik.
n. cutaneus femoralis posterior comb kzpvonalban
a plya alatt szll le a tjk kzepig, ott tlp a combplyn
s felszness vlik

REGIO GENUS ANTERIOR


Hatrai:
- sup. egy harnt vonal, amely kt harntujjal a trdkalcs fltt halad
- inf. a tuberositas tibiaen thalad harntvonal
- med. s lat. a megfelel epicondylusokon thalad fggleges vonalak
Felsznes rteg:
- br vastag, a trdkalcs eltt el mozdthat
- a subcutis szegnyes, fleg a patella eltt, a kvetkez kpleteket tartalmazza:
o trdkalcs eltti vereres hlozat Rete articulare genusblered erekkel
o v. saphena magna trd felsznesnyirokhlozatval egytt a medilis oldalon, a
combcsont s a spcsont medilis btyke mgtt halad
o tjk bridegei:
n. cutaneus femoralis lateralis vggai fels-oldals rszben
n. obturatorius fels-bels rszben
n. femorali brgai kzpen
n. saphenus infrapatellaris gai als-bels rszben
n. cutaneus surae lateralis (n. fibularis communis) als-kls rszben
o felsznes nylkatmli:
bursa subcutanea prepatellaris
bursa subcutanea tuberositas tibiae
- trdplyaa combplyas a lbszrplyakztti tmenet. Szorosan rgzl a felsznes
csontos kpletekhez, oldalrl megersti a tractus iliotibialis, amely a spcsont kls
btykn, a GRDY fle dudoron tapad.
Inas rostos mly rteg: (a trdkalcs szalagt, annak fggelkeit, a bels btyk al
kanyarod pes anserinust- s az inak nylkatmlit tartalmazza)
- a m. quadriceps femoris egy ers kzs innal tapad a trdkalcs basisan, rostjainak
nagyobb rsze azonban thidalja vagy megkerli a patellt s a lig.
patellaekzvettsvel a tuberositas tibiaen tapad, lnyegben 3 egyms fl
rtegezett nbl kpzdik:
o a felsznes rtege a m. rectus femoris inhoz tartozik
o a kzps rtege a m. vastus medialis s lateralis inhoz tartozik
a mly rtege a m. vastus intermedius inhoz tartozik
- a ngyfej combizom innak a trdkalcs ktoldaln fut rsze a kt retinaculum
patellae, a spcsont megfelel btykeihez fut
- Pes anterinus, a liba lbra emlkeztet 3 g bnys lemez, amelynek a
kzvettsvel a m. gracilis, a m. sartorius s a m. semitendinosus a tibia bels btykn
tapad. (karcs-szab-inas)
- nylkatmlk elnevezsket a trdkalcshoz val viszonyuk alapjn kaptk:
o bursa subfascialis prepatellaris
o bursa subtenidnea prepatellaris
o bursa infrapatellaris profunda
o bursa suprapatellaris
o bursa anserina a pes anserinuss a csontos
alzat kztt van

Trd inas- rostos rtege alatt:


- kzvetlenl az zlet krl van a Rete articulare genus,
amelynek alkotsban a trd sszes vererei rsztvesznek:
Aa. genus superiores a combcsont btykei krl perifemoralis
anasztomotikusgyrt kpez
Aa. genus inferiores a spcsont krl peritibialis anasztomotikus
hlozatotalkotnak
a. genus descendens az a. femoralis kzvetlen vagy kzvetett ga
Aa. recurrentes (a. tibialis anterior) visszafut gak
a trd vereres hlozatnak egy rsze, magt a trdkalcsot veszi
krl, ez a Rete patellare

REGIO GENUS POSTERIOR (REGIO POPLITEA)


Hatrai:
- sup. egy harnt vonal, amely kt harntujjal a trdkalcs fltt halad (dorsalis
meghosszabtsa)
- inf. a tuberositas tibiaen thalad harntvonal (dorsalis meghosszabtsa)
- med. s lat. a megfelel epicondylusokon thalad fggleges vonalak
Felleti rteg:
- br vkony s elmozdthat
- a bralja rekeszes, kvetkez kpleteket tartalmazza:
o v. saphena magnaba vezet gyjterek
o a felsznes lgyki ny.cs.-ba ml s a felsznes vnkat kvet nyirokerek
o bridegek:
n. cutaneus femoralis posterior
n. cutaneus surae lateralis
n. saphenus gai
Plyja, a combplyafolytatsa, amely a m. gastrocnemius kt feje kztt megkettzdik,
lemezei kztt tallhat a v. saphena parva ve s a n. cutaneus surae medialis

Plya alatt, a trdhajlati rok (Fossa poplitea) falait s tartalma:


- a fossa popliteafalait a krnyez rombusz alakban elhely-
ezked izmok s inak kpezik. Felsznes falt a plya, mly
falt a csontos-zletes alzat kpezi.
- fent s laterlisan:
o m. biceps femoris ina
- fent s medilisan:
o felsznesebb a m. semitendinosus ina s mlyebben
am. semimembranosus
o s a m. plantaris longus
- lent s laterlisan:
o a m. gastrocnemius kls feje
o m. plantaris longus
- lent s medilisan:
o m. gastrocnemius bels feje
- ells falt (alzatt), a trdzlet s az zletet rszben fed m. popliteus kpezi amely
ferde medio-distalis
- htuls falt (felsznes) a trdhajlatplyjaalkotja
- az rok fels zuga a htuls combtjkra vezet, a m. adductor magnus inas gyrje
pedig az adductor csatornn t az ells combtjkkal kti ssze
- az rok alsszgletben van a m. soelus inas ve alatti rs, amely a htuls
lbszrtjk mly rtegbe vezet, de tjrst biztost az ells lbszrtjk fel is
Trdhajlati rok tartalma:
- f tmegt a zsrtest (corpus adiposum popliteum) kpezi, amely magba zrja a tjk
r-ideg kpleteit is
o a. poplitea az adductorrsen t jut a tjkba, a csontos alzaton szll le, a m.
soleus inas ve alatt s a kt tibialis verrre gazik, belle erednek mg a trd
fels s als vererei, valamint egy kzps verr, amely behatol az zletbe.
o v. poplitea az a. popliteaval kzs ktszvetes hvely-
ben, attl dorso-laterlisan fut, felveszi a trd gyjtereit
s a v. saphena parvat. A saphena parva a trdhajlati red szintjn
a mlybe hatol s a sapheno-popliteusszjadkot kpezi.
o mly nyirokerek a vrerek mentn vezetnek a 4-5trdhajlati
nyirokcsomba (N.L. poplitei)
o a trdhajlati rok f idegkpletei a n. ischiadicusgai:
n. tibialis az lideg folytatsba es vastagabb g,
av. popliteahoz viszonytva postero-laterlisan helyezkedik,
mint az r-idegkteg legfelsznesebb kplete.
A tjkot a m. soleus inas ve alatt hagyja el, itt erednek
belle a lbszr htuls izmainak mozgat idegei s a n. cutaneus surae
medialis
n. fibularis communis a trdhajlati rok fels-kls falt kpez m.
biceps femoris int ksri, megkerli a fibula fejt, majd a nyak szintjn
elgazik n. fibularis superficialisra s n. fibularis profundusra. Mg az
elgazs eltt ered belle a n. cutaneus surae lateralis
- fontosabb nyktmlk:
o bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior
o bursa subtendinea musculi gastrocnemii
o bursa musculi semimebranosi

REGIO CRURIS ANTERIOR


Hatrai:
- sup. a tuberositas tibiaen thalad harntvonal
- inf. a bokk fels rszn thalad harntvonal
- med. s lat. a combcsont megfelel btykt az azonos oldali bokval sszekt
fggleges vonal
Felsznes rteg:
- bre vastag, feszesen tapad a tibiamedilis felsznn, mg a tjk oldals rszben
lazbb
- a bralja az albbi kpleteket tartalmazza:
o v. saphena magnaba vezet brvnk, melyeket felsznes nyirokerek kvetnek

o bridegek:
n. saphenushoz tartoznak a tjk medilis rszben:
rr. infrapatellares
rr. cutanei cruris mediales
n. cutaneus surae lateralis a tjk laterlis rszben
Fascia cruris, ers s ellenll, feszesen rgzl a tibiamedilis felsznn s a m. tibialis
anterioron. A fibulanak megfelelen egy ells s egy htuls izomsvnyt kld a mlybe,
amelyek egy ells- extensor, s egy oldals- fibularis rekeszt kpeznek
Plya alatti rteg a kt fent emltett rekesz izmai s r-ideg kpletei lthatk:
- az ells (extensor) rekesz
o a tibiamedilis felszne s az ells izomsvny hatrolja, az albbi kpletek
tallhatk benne:
az izmok: (rekesz fels rszben van az izmok haza, az als rszben
inasak)
m. tibialis anterior a rekesz medilis rszben, tibialaterlis
felsznn
m. extensor digitorum longus
m. peroneus tertius a rekesz oldals rszben, a fibulaells
felsznn
m. extensor hallucis longus elbbi izmok kztt s ltaluk rszben
fedve
az ellstibialis r-idegktegek az a. tibialis anterior, az t ksr 2v.
tibialis anterior s a n. fibularis profundus alkotja. A m. tibialis anterior
laterlis szle, valamint a m. extensor digitorum longus s am. extensor
hallucis longus medilis szle mentn.
a. tibialis anterior a membrana interossea crurisfltt, a
lbszrcsontokkztti fels nylson kerl az extensor rekeszbe. A
csontkztti hrtya ells felsznn halad, kezdeti szakaszbl
erednek a tibialis recurrensek.
nyirokerei a vrereket kvetve rik el a N.L. popliteit, mialatt
tjukba esik
aN.L. tibialis anterior
n. fibularis profundus a fibula nyaka szintjn frja t az ells
izomsvnyt. A m. extensor digitorum longus ered feje alatt halad,
majd csatlakozik az a. tibialis anteriorlaterlis szlhez.
- az oldals (fibularis) rekesz
o a fibulalaterlis felszne, valamint az ells s htsizomsvnyhatrolja, a
fibularisizmokat, a n. fibularis communist s a n. fibularis superficialist tartal-
mazza.
a fibularis izmok 2 rtegben helyezkednek el:
felsznesen:
m. fibularis longus
alatta:
m. fibularis brevis
n. fibularis communis a szrkapocs fejnek oldals felsznn hzdik,
am. fibularis longus alatt. 2 gra oszlik:
n. fibularis profundus tlp az ells lbszri rekeszbe
n. fibularis superficialis kt fibularis izom kztt leszll

REGIO CRURIS POSTERIOR


Hatrai:
- sup. a tuberositas tibiaen thalad harntvonal (dorsalis meghosszabtsa)
- inf. a bokk fels rszn thalad harntvonal (dorsalis meghosszabtsa)
- med. s lat. a combcsont megfelel btykt az azonos oldali bokval sszekt
fggleges vonal
Felsznes rteg:
- a br vastag s elmozdthat
- braljban tallhat kpletek:
o v. saphena magna az ells s htuls lbszrtjk medilis hatrn fut
o v. saphena parva a tjk kzepn halad a trdhajlat rokig, ahol a
lbszrplyakettzetbe kerl
o felsznes nyirokerek a v. saphena magnat ksrve a felsznes lgyki ny.cs.-ig
jutnak
o n. suralis a lbszr kls oldala mentn haladva a v. saphena parvat ksri, a n.
tibialisblszrmaz n. cutaneus surae medialis s a n. fibularisgbl, a n.
cutaneus surae lateralisbl ered ramus communicans nervi fibularis
egyeslsbl jn ltre s a tjk oldals falnak brt idegzi be
o n. saphenus a v. saphena magnat kveti, a tjk medilis felnek a brt ltja el
Tjk plyjavastag hvelyknt bortja be a htulslbszrizmokat, a felsznes s mly
gyjterek kztt sszekttetst biztost perforl vnk frjk t
Plya alatti rtega fascia crurisa lbszrcsontokkal egy osteofibrosus rekeszt zr kzre,
amelyet a lbszr mly plyja egy felsznes s egy mly rekeszre oszt
- a felsznes plyarekeszben, a felsznes s a mly plya kztt vannak a lbszr
felszneshtuls izmai, a kt
m. gastrocnemius
m. soleus azaz a m. triceps surae feje
o ezek kzs ACHILLES nnal tapadnak a sarokcsonton, a
m.gastrocnemius lateralishoz csatlakozik a
m. plantaris is
o a kzs n a lbszr alsharmadban kzs rostos tokban halad.
- a mly plyarekeszben, a mly lbszrplya s a csontos alzat kztt tallhatk a
lbszrhtuls mly izmai:
m. flexor digitorum longus
m. tibialis posterior
m. flexor hallucis longus
a lbszr htuls r-idegktegt
a mly lbszrplya s a mly izmok kztt,
aza. tibialis posterior s az a. fibularis valamint
az ket ksr kpletek alkotjk.
a. tibialis posterior a trdhajlati verr
tengelyvonalban van, kezdetben a m. tibialis
posterioron, majd lennebb a m. flexor digitorum
longuson halad. A lbszr fels felben a mly
lbszrplya, illetve a m. soleus fedi. Lennebb az
ACHILLES-n medilis szlt kveti a medilis boka
mg tartva.
o a. fibularis a fels rszbl ered, amely a
m. flexor hallucis longuskls felsznn a
kls boka mg halad. Belle ered az a.
tibialis posteriorral kzleked r.
communicans, majd a kls boka mgtt
vggaira oszlik
vv. tibialis posteriores s a vv. fibulares a hasonl
nev verereket ksrik.
nyirokerek a fenti vrerek mentn rik el a N.L.
popliteit
n. tibialis az a. tibialis posterior laterlis szle
mentn, majd ezen artria s az a. fibularis kztt
szll le. Lent az a. tibialis posteriorhoz csatlakozik

REGIO MALLEOLARIS ANTERIOR


Hatrai:
- sup. egy harnt vonal, amely a bokk alapjt kti ssze
- inf. a kls s a bels boka cscst sszekt harnt vonal
- ktoldalt a bokk cscsn thalad fgglegesek
Felsznes rteg:
- vkony br
- fejletlen bralatti ktszvetes rteg, amelyben a kvetkez kpletek tallhatk:
o v. saphena magna a bels boka eltt halad a lbszrra s tbb lbhti brvnt
vesz fel
o a bridegek:
n. cutaneus dorsalis intermedius (n. fibularis superficialis) a tjk
kzepn halad
n. cutaneus dorsalis medialis (n. fibularis superficialis) medilisan halad
n. cutaneus dorsalis lateralis (n. suralis) laterlisan halad
Plya s az inak rtege: (a retinaculumot s az ells lbszrizmok inait tartalmazza)
- retinaculum musculorum extensorium superius
o a talocruralis zlet fltt hzdik s a lbszrcsontok als vgei kztt feszl ki
harnt irnyban
- retinaculum musculorum extensorium inferius(Y)
o Y alak harnt szalag, amelynek kzs szra a calcaneusrllaterlisan indul ki,
fels szra a medilis bokhoz, als szra a lb medilis szlnl folytatdik a
talpplyban. Az utbbinak a mly rtege a RETZIUS fle szalag, 3 rekeszt
hatrol el az extensor inak szmra
- az inakat synovilis nhvelyek ksrik, amelyek felfel a retinaculumokfl rnek,
lefel pedig a tarso-metatarsalis vonalig terjednek, az als retinaculum alatt az albbi
sorrendben kvetik egymst a rekeszek:
o medilis rekeszben:
m. tibialis anterior nhvelye
o kzps rekeszben:
m. extensor hallucis longus nhvelye
o laterlis rekeszben:
m. extensor digitorum longus 4 gra oszl innak a hvelye halad
Tjk r-idegktegt az a. tibialis anterior s a n. fibularis profundus alkotja, csontos alzat
kztti ktszvetben
- a. tibialis anterior
o kt vna s egy nyitokr-fonat ksri, a tjk kzepn, a retinaculummly rtege
alatt halad, a m. extensor hallucis longus s a m. extensor digitorum longus ina
kztt
o a tjk fels felben a m. extensor hallucis ina az rtl laterlisan halad, majd az
eret ellrlkeresztezi s tle medilisankerl, itt erednek belle a bokk ells
vererei, amelyek a bokk artris hlozathoz vezetnek
- n. fibularis profundus
o lefutsa megegyezik az artrival, de tle medilisan halad

REGIO MALLEOLARIS POSTERIOR


Hatrai:
- sup. a bokk alapjt sszekt harntvonal
- inf. a bokk cscsait az ACHILLES-n tapadsi helyvel sszekt vonal
- ktoldalt a bokk cscsn thalad fggleges
Felsznes rteg:
- arnylag vastag br nehezen elmozdthat
- bralja az albbi kpleteket tartalmazza:
o klsboka mgtt hzdik a v. saphena parvakezdeti szakasza, a krltte lv
felsznes nyirokerekkel
o bridegek:
n. suraliss a n. tibialis(rr. calcanei lat. et med.) gaibl szrmaznak
o a kill csontos kpletek s a br kztt synovilistmlk tallhatk:
bursa subcutanea malleoli lateralis
bursa subcutanea malleoli medialis
bursa subcutanea calcanea
Osteofibrosus rekeszek:
- a lbszrplya a retinaculumoks a csontos alzat egy htuls, egy laterlis s egy
medilis rekeszt hatrol:
o htuls rekesz: (a sarok fltt tallhat)
a lbszr felsznes s mlyplyja kztt az ACHILLES inat, s a m.
plantaris int tartalmazza, a mlyben a bursa tendinis calcanei tallhat a
krltte lv zsrtesttel egytt
o laterlis rekesz: (fibularis izmok inait tartalmazza)
a sarokcsont oldals felszne s a retinaculum musculorum
fibularumkztt, a kls boktl a sarkocsont oldalig tart, mindkt
fibularisizomnak sajt rekesze s sajt nhvelye van
o bels rekesz: (canalis calcanearis RICHET- csatorna)
a retinaculum musculorum flexorumzrja kzre a sarokcsont medilis
felsznvel, a bels boktl a calcaneusmedilis szlig hzdik. A
csatornaals falt kiegszti az regujj abductornak eredse
A RICHET- csatorna sszekti a lbszrhtulsmly rekeszt a
talpkzps rekeszvel, mivel a hossz (mly) ujjhajlt inak s az r-
idegkteg itt halad a talpra
a hossz (mly) hajlt inak kln jratban haladnak, mivel a
retinaculumrla csontos alzatra hzd svnyek a csatorna regt kisebb
rekeszekre osztjk
m. tibialis posterior ina kzvetlenl a bels boka felsznn fut
m. flexor digitorum longus ina az elbbi n mgtt s tle oldalra
halad
m. flexor hallucis longus ina az elbbi mgtt s alatta halad, a
sustentaculum tali csontos barzdjban
o htuls tibialis r-idegkteg az inakhoz viszonytva felsznesebben helyezkedik el,
a m. flexor digitorum longus s a m. flexor hallucis longus ina kztt
a. tibialis posterior kt gyjtr ksretben a csatorna als rsben
oszlik a. plantaris medialisra s lateralisra
n. tibialis a verrtl htra s kiss laterlisan tallhat, miutn leadja a
sarokhoz men gait n. plantaris medialisra s lateralisra oszlik

REGIO DORSALIS PEDIS


Hatrai:
- sup. a talocruralis vonal alatt 2 cm-el hzd harnt vonal
- lat. a lbszlek vonalai margo lateralis pedis, margo medialis pedis
- distlisan az ujjak tvt sszekt vonal
Felsznes rteg:
- vkony br elmozdthat
- a bralja laza lemezes, szerkezet, kevs zsrszvete az albbi kpleteket tartalmazza:
o rete venosum dorsale pedis arcus venosus dorsalis pedis
lbkzpcsontok szintjn egyik lbszltl a msik lbszlig hzdik, kt
vgbl indul a kt v. saphena
o felsznes nyirokrhlozat a gyjterek mentn halad, a tjk laterlis rszbl a
trdhajlati ny.cs.-ba, a medilis rszbl pedig a felsznes gyki ny.cs.-ba vezet
o bridegek:
Rr. cutanei cruris medialis (n. saphenus) lbht medilis szlt ltjk el
n. cutaneus dorsalis medialis et lateralis (n. fibularis superficialis) lbht
medilis s kzps terlett idegzik be
n. cutaneus dorsalis lateralis (n. suralis) lbht kls harmadt idegzi be
Lbht plyjaazextensorok retinaculumnrgzl, a lb szlein pedig tmegy a talpi
plyba
Subfascialis rteg:(lbszr feszt izmainak inait, lb rvid feszt izmait s a lbht r-ideg
kpleteit tartalmazza)
- felsznes helyzet inakat a tarso-metatarsalis vonalig nhvely bortja, medio-lateralis
irnyban a kvetkezk:
m. tibialis anterior - ina medilis lbszlre fut
m. extensor hallucis longus ina, az els
lbkzpcsont vonalt kveti
m. extensor digitorum longus ina, a tjkban 4
nra vlik a II.-IV. lbujj szmra
m. fibularis tertius ina az utols
lbkzpcsonton fut

- az izomrteg az inak alatt


tallhat:
m. extensor hallucis
- a lbht r-idegktege az inak
s izmok rtege alatti laza ktszvetbe
gyazdik, kzvetlenl az zletek s a csontok fltt
o a. doralis pedis
a kt gyjtr s a nyirokerek ksretben a kt boka kztti tvolsg
kzepn lp a tjkba, az els csontkzben halad
az els dorsalis gainak (a. tarsea medialis, a. tarsea lateralis) a leadsa
utn kt gra oszlik:
a. metatarsalis dorsalis primara
a. arcuata domborulatbl, a lbkzpcsontok basisanak a
szintjn, a rvid feszt izmok alatt, a II.-V.metatarsusnak
megfelelen erednek az
o a. plantaris profunda az els csontkzn t rszt vesz a talp
vereres vbe
o aa. metatarsea dorsalesek
o n. fibularis profundus
kveti a lbhti vereret, attl medilisan halad, az els ujjkzben
felszness vlik s beidegzi az egymsfel nz I.-II. ujjszlek brt,
mozgat gakat is kld a rvid fesztnek

REGIO PLANTARIS PEDIS


Hatrai:
- a talp szlei s a digitoplantaris redk
Felleti rteg:
- talp bre, azokon a helyeken ahol a talajjal rintkezik vastag s szorosan tapad
- a bralja rekeszes szerkezet, az altmasztsi felleteken, klnsen a sarkon
vastagabb, kvetkez kpleteket tartalmazza:
o Rete calcaneum
az a. tibialis posterior s az a. fibularis sarki gaibl kpzd vereres
hlzat a tuber calcanei krl
felsznes gyjteres hlzata, a lbht fel vezetdik el, nyirokr hlzat
ksri, amelyek a kt v. saphena mentn a trdhajlati illetve a felsznes
lgyki ny.cs. fel haladnak
talp bridegeinek 3 elltsi terlete van:
n. tibialisbl kapja a sarok a calcanearis idegeit
n. plantaris lateralis ltja el a talp ells-lateralis harmadnak a
brt
nn. digitales plantares communes-ek(n. plantaris medialis) idegzi be
a talp ells-medialis ktharmadt
a bralja a sarokgum alatt egy synovialis tmlt tartalmaz bursa
subcutanea calcanea
Aponeurosis plantarisa talp kzps rszt fedi, ell az ujjak fel kiszlesed, hromszg
alak bnyelemez, amelynek a hosszanti nyalbjait harntrostok fzik ssze, ezek a rostok az
ujjak tvnl valsgos harntveket alkotnak
- a talpi bnyekeresztezd rostnyalbjai az ujjak tvnl nylsokat zrnak kzre,
amelyeken az ujjak vrerei, idegei s a lumbricalis izmok inai haladnak t, kzlekedik a
bnye feletti rteg a talp mly rekeszvel
- a metatarsophalangealis zleteknek megfelelen a bnyta lig. metatarseum
transversum superficialeersti meg
TALP BNYS REKESZEI:
- a talpi bnyes a felsznes talpi plykvalamint a mly talpi plya(csontkztti plya)
hatroljk a talp felsznes rekeszt
- az aponeurosis plantarisszli rszeirl egy-egy nem teljes svny nyomul a mlybe:
o a medilis svny az els lbkzpcsont hosszban, a medilis kcsonton
(cuneiforme) s a sajkacsonton (naviculare) rgzl
o a laterlis svny az 5-ik lbkzpcsont hosszban rgzl
o ilyen mdn a talpon egy medilis, egy laterlis s egy kzps rekesz hatroldik
el
Talp medilis rekesze
- kzlekedik a RICHET- csatornval s a talp kzps rekeszvel, izmokat inakat s r-
idegkteget tartalmaz:
o izmok:
m. abductor hallucis medilisan a legfelsznesebb izom
m. flexor hallucis brevis az elz izom fedi, tapad ina ktg,
azregujj kt sesamcsontjn rgzl
o inak:
m. flexor hallucis longus ina
m. tibialis posterior ina
m. peroneus longus

o erek s idegek:
a. plantaris medialis m. abductor hallucis eredse alatt lp be a RICHET
csatornbl, kveti azt, mly ga anasztmozl az a. plantari lateralissal
n. plantaris medialis az elbbi vereret kveti, beidegzi a talp rvid
izmait s 3-4n. digitalis plantaris communist kld az ujjak fel, amelyek
kzl kett a talp kzps rekeszben van
Talp kzps rekesze
- a legnagyobb, szlesen kzlekedik a canalis calcanearissal, a medilis rekesztl csak
rszben van elvlasztva
- ell az aponeurosis plantarisnylsain t kzlekedik a talp s az ujjak tvnek a
subcutisval
Tartalma: (a talpkzp kis izmai, a lbszrrl ered hossz hajltk inai, a talp oldals erei s
idegei)
- izmok s inak 3 rteget alkotnak:
o felsznesen:
m. flexor digitorum brevis
o kzps rtegben:
m. flexor digitorum longus ina
m. quadratus plantae az inakon tapad s rluk erednek a:
m. lumbricalisok
o mly rtegben:
m. adductor hallucis kt feje helyezkedik el
m. peroneus longus ina mlyen a csontos barzdban fut
a barzdt csatornv zrja a lig. plantare longum
- a talp oldals vrerei s idegei a RICHET csatornbl jnnek, a felsznes s a kzps
izmos-inas rteg kztt haladnak
o a. plantaris lateralis gyjterek s nyirokerek ksretben halad elre s oldalra a
m. flexor digitorum brevis s a m. quadratus plantae kztt
o n. plantaris lateralis a verrtl medilisan fut, izom s brgakat kld laterlis
s a kzps rekesz izmaihoz s brhez
rr. musculares
r. superficialis
r. profundus a csontkztti rekesz velt verere mentn
Talp laterlis rekesze
- gyakorlatilag zrt, tartalma:
- a kis lbujj rvid izmia:
m. abductori digiti minimi
m. flexor digiti minimi
o n. plantaris lateralis egyes mozgat s rz gai
o egy a. digitales plantaris communis
Talp mly rekesze
- csontkztti izmok rekesze, a mly talpi plyas a csontos alzat kztt tallhat
Tartalma:
- Mm. interossei a lbkzpcsontok kztti teret tltik ki (II. III. IV. trben)
- Mm. interossei a 4 lbhti csontkzti izom az I.-IV. csontkzti trben tallhatk
- arcus plantaris az a. plantaris lateralis vggbl kpzdik, az els csontkzn t a
lbhtrl jv a. plantaris profundaval val anasztomzis rvn
o distlis domborulatbl ered a 4a. metatarsea plantaris
Aa. digitales plantares propriae
- n. plantaris lateralis mly ga (r. profundus) a vereret ksri, majd elgazik a
csontkztti izmokhoz