www.calivita.com.

pl
Wstęp
Produkty Nowej Generacji Bazując już na 25. letnich doświadczeniach naszych Wybierz produkty z oferty CaliVita® i dbaj o zdrowie
wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne swoje i całej Twojej rodziny!
CaliVita® International produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

W procesie tworzenia nowoczesnych formuł
W XXI wieku ludzkość znalazła się w obliczu problemów suplementów diety staramy się zawsze wykorzystywać
o zasięgu globalnym, takich jak: wzrost produkcji surowce naturalne. Naszym celem jest również jak
przemysłowej i rolnej spowodowany przeludnieniem, najszersze zastosowanie aktywnych składników
zanieczyszczenie środowiska czy też efekt cieplarniany. roślinnych pochodzących z upraw ekologicznych.

W efekcie powyższych zjawisk – zgodnie z raportami Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników
Komisji Europejskiej w zakresie ochrony gleby z 2006 badań naukowych przy opracowywaniu inno-
i 2012 roku – jakość gleby ulega nieustannemu wacyjnych składów, bazujemy również na wielo-
pogarszaniu w wyniku jej degradacji*. Skutkiem tego wiekowej tradycji medycyny ludowej potwier-
obecnie warzywa i owoce zawierają coraz mniej dzającej m.in. skuteczność składników roślinnych
witamin i składników mineralnych, których ilość stosowanych w naszych preparatach.
dodatkowo obniża się podczas obróbki technologicznej
żywności (np. w trakcie gotowania, smażenia, itd). Podczas prac nad rozwojem produktów zwracamy
szczególną uwagę, by zawsze, gdy tylko to możliwe,
Ponadto żyjemy pod presją wciąż rosnących stosować formy składników aktywnych o jak
oczekiwań społeczeństwa konsumpcyjnego najlepszej przyswajalności. Formuły naszych
i mamy coraz większe trudności, by zapewnić sobie produktów staramy sie opracowywać w taki sposób,
i najbliższym odpowiednie standardy. Szybkie tempo by poszczególne składniki wywierały synergiczny
życia sprawia, że brakuje nam czasu na odpowiednie efekt (wzajemnie wzmacniające działanie) na
zdrowe odżywianie, odpoczynek oraz regenerację. organizm.
A przecież stres i nieprawidłowe odżywianie
powodują wyczerpywanie zasobów ustrojowych Znakomita większość naszych produktów jest
i niezbędnych składników odżywczych z naszego wytwarzana w USA, zgodnie z najwyższymi
organizmu, co w efekcie może prowadzić do rozwoju standardami stosowanymi w przemyśle
chorób, a nawet skrócić długość naszego życia. farmaceutycznym. Produkcja podlega rygorystycznej
kontroli jakości zgodnie z wymaganiami GMP (Dobrej
Przyjmowanie suplementów diety stanowi integralną Praktyki Produkcyjnej) i odbywa się pod stałą kontrolą
i niezwykle ważną część nowoczesnego stylu życia. i regularnym nadzorem FDA (Amerykańskiej Agencji ds.
* Strategia tematyczna UE w dziedzinie ochrony gleby, Bruksela, 22.09.2006 r.
Natomiast to nie wszystko jedno, jakiej jakości i z jakim Żywności i Leków). Nasze produkty spełniają również Realizacja strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby i prowadzone
składem produkt wybierzesz. wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej. działania, Bruksela, 13.02.2012 r.

www.calivita.com.pl 3
AC Zymes 81 ImmunAid 87 Pure Inulin 83
Acidophilus 81 Infant Formula 17 Pure Yucca 57
Aquabelle – seria kosmetyków 104 Iron Plus 41 qProtect 34
Aquarion 113 Joint ProteX 93 Resveratrol PLUS 30
Arginine Plus 95 Joint ProteX FORTE 92 Rhodiolin 55
Beauty Formula 97 L-Lysine PLUS 96 SambuRex 88
Bee Power 87 Lion Kids +D 19 Senior Formula 24
Beta Carotene 11 Lion Kids C 11 Shake One 69
BioHarmonex® 4.0 114 Liquid C + Bioflavonoids with Rose Hips 27 Shark Aid 62
Burn One 71 Liquid Chlorophyll 54 Silk&Shine Shampoo 101
C 1000 Plus 8 Liver Aid 96 Slim Formula 67
C 300 Plus with Rose Hips and Bioflavonoids 7 Low Deuterium Oxy Crystal® 45 Smokerade 32
C 500 7 Lutein PLUS 30 Spirulina Chlorella PLUS 63
C Plus 9 MagneZi B6 37 Spirulina Max 62
Calcium Magnesium PLUS 39 Meal Time 82 Stress Management 13
CaliClean – seria środków czystości 109 Mega B Complex 12 Strong Bones 38
Chelated Zinc 40 Mega CoQ10 Plus 29 Super CoQ10 Plus 28
Cholestone 95 Mega qProtect 32 Super Mega 50 20
Chromium Max 500 66 Mega Zinc 40 Super Mega CoQ10 29
Citrimax & Chromium 68 Melatonin 91 Super Soya Lecithin 51
Cocoa Bean Extract + 34 Menopausal Formula 76 TrimeX WMSTM 66
CoQ10 Lozenges 29 New Life 75 Triple-Potency Lecithin 51
Culevit 98 Niacin X-treme 14 URX 99
Curcuma Pro 59 Nopalin 79 Vein Care 106
D-drops liquid vitamin D 10 Ocean 21 46 Vein ProteX 99
Detox Patch 94 Omega 3 concentrate 61 VirAgo 89
Digest Ease 80 Oregano Oil 54 Vital 0 21
Digestive Enzymes 79 Organic Acai 44 Vital A 22
E-Protect 116 Organic Noni 47 Vital AB 23
Energy & Memory 17 OrganiCare – rodzina eko kosmetyków 102 Vital B 22
Evening Primrose Oil 52 Oxy Max® 44 Vital Man 77
EveryMoment 101 Panax Ginseng 57 Vital Woman 77
Full Spectrum 18 ParaProteX 56 Vitamin E 12
Garlic Caps 53 Polinesian Noni 47 White Willow 58
Ginkgo XC 51 Polinesian Noni (kapsułki) 47 Xantho PLUS 27
GoldMAX 113 Power Booster 93 XShape 65
GraVital Juice 48 Power Mins 40 ZenThonic 43
Green Care 52 Pro Selenium 38
Gummy Kids 19 Pro-STP 75
Hand&Body Lotion 105 ProbioBalance 82

4 www.calivita.com.pl
 WITAMINY  PREPARATY MINERALNE Spirulina Max 62  INNE PRODUKTY
C 300 Plus with Rose Hips and Bioflavonoids 7 MagneZi B6 37 Spirulina Chlorella PLUS 63 Melatonin 91
C 500 7 Pro Selenium 38 Joint ProteX FORTE 92
C 1000 Plus 8 Strong Bones 38  P REPARATY WSPOMAGAJĄCE Joint ProteX 93
C Plus 9 Calcium Magnesium PLUS 39 ODCHUDZANIE Power Booster 93
D-drops liquid vitamin D 10 Chelated Zinc, Mega Zinc 40 XShape 65 Detox Patch 94
Beta Carotene 11 Power Mins 40 TrimeX WMSTM 66 Arginine Plus 95
Lion Kids C 11 Iron Plus 41 Chromium Max 500 66 Cholestone 95
Mega B Complex 12 Slim Formula 67 L-Lysine PLUS 96
Vitamin E 12  PRODUKTY ZIEMI, WODY I SŁOŃCA Citrimax & Chromium 68 Liver Aid 96
Stress Management 13 Zen Thonic 43 Shake One 69 Beauty Formula 97
Niacin X-treme 14 Oxy Max® 44 Burn One 71 Culevit 98
Organic Acai 44 Vein ProteX 99
 MULTIWITAMINY Low Deuterium Oxy Crystal® 45  T YLKO DLA KOBIET, TYLKO DLA MĘŻCZYZN URX 99
Energy & Memory 17 Ocean 21 46 Pro-STP 75
Infant Formula 17 Polinesian Noni (kapsułki) 47 New Life 75  KOSMETYKI
Full Spectrum 18 Polinesian Noni, Organic Noni 47 Menopausal Formula 76 EveryMoment 101
Lion Kids +D 19 GraVital Juice 48 VitalMan 77 Silk&Shine Shampoo 101
Gummy Kids 19 VitalWoman 77 OrganiCare – rodzina eko kosmetyków 102
Super Mega 50 20  PREPARATY ROŚLINNE Seria kosmetyków Aquabelle 104
Vital 0 21 Triple-Potency Lecithin, Super Soya Lecithin 51  P REPARATY WSPOMAGAJĄCE PROCESY Hand&Body Lotion 105
Vital A 22 Ginkgo XC 51 TRAWIENIA Vein Care 106
Vital B 22 Green Care 52 Nopalin 79
Vital AB 23 Evening Primrose Oil 52 Digestive Enzymes 79  ŚRODKI CZYSTOŚCI
Senior Formula 24 Garlic Caps 53 Digest Ease 80 CaliClean – seria środków czystości 109
Liquid Chlorophyll 54 AC Zymes, Acidophilus 81
 ANTYOKSYDANTY Oregano Oil 54 ProbioBalance 82  WYROBY ELEKTRONICZNE I MAGNETYCZNE
Liquid C + Bioflavonoids with Rose Hips 27 Rhodiolin 55 Meal Time 82 Aquarion 113
Xantho PLUS 27 ParaProteX 56 Pure Inulin 83 GoldMAX® 113
Super CoQ10 Plus 28 Panax Ginseng 57 BioHarmonex® 4.0 114
CoQ10 Lozenges 29 Pure Yucca 57  P REPARATY WSPOMAGAJĄCE UKŁAD Rodzina E-Protect 116
Mega CoQ10 Plus, Super Mega CoQ10 29 White Willow 58 ODPORNOŚCIOWY
Resveratrol PLUS 30 Curcuma Pro 59 ImmunAid 87 Praktyczne informacje i porady 120
Lutein PLUS 30 Bee Power 87
Smokerade 32 SambuRex 88
Mega qProtect 32  PODWODNE SKARBY VirAgo 89
qProtect 34 Omega 3 concentrate 61
Cocoa Bean Extract + 34 Shark Aid 62

www.calivita.com.pl 5
Witaminy

6 www.calivita.com.pl
C 300 Plus with pomocna może okazać się witamina C, biorąca C 500 to idealny sposób na wzmocnienie układu
udział w syntezie kolagenu.1 odpornościowego w momentach, w których najbar-
Rose Hips and dziej tego potrzebuje.
Bioflavonoids C 300 Plus with Rose Hips and Bioflavonoids
Oprócz wspierania odporności organizmu, witamina C
120 tabletek pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu ner-
Składniki aktywne/1 tabletka: wowego, utrzymaniu właściwych funkcji psychologicz-
KOMPLEKS WITAMINY C Witamina C 300 mg nych oraz zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia.
Sproszkowany owoc dzikiej róży 100 mg Bierze udział w produkcji kolagenu, przez co wpływa
C 300 Plus with Rose Hips and Bioflavo- Kompleks bioflawonoidów cytrusowych 30 mg korzystnie na funkcjonowanie naczyń krwionośnych,
Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy),
noids oprócz zwiększonej dawki hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwasy skóry, dziąseł, kości, zębów i chrząstki. Przyczynia się
witaminy C, zawiera również kom- tłuszczowe (kwas stearynowy), szelak, sole magnezowe kwasów także do utrzymania prawidłowego metabolizmu
pleks bioflawonoidów cytrusowych oraz sprosz- tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu. energetycznego, odgrywa istotną rolę w ochronie ko-
kowany owoc dzikiej róży. Technologia przedłużo- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. mórek przed stresem oksydacyjnym oraz wspomaga
nego uwalniania składników aktywnych (Delayed absorpcję żelaza z żywności i regenerację zredukowa-
Release Technology) zapewnia długotrwały i sta- UWAGA!
nej formy witaminy E.
ły ich poziom w organizmie. Dzięki temu możemy - Witamina C jest wrażliwa na światło i wysoką temperatu-
cieszyć się dłuższym działaniem antyoksydacyjnym, rę, o czym należy pamiętać podczas jej przechowywania.
lepszą kondycją skóry, naczyń krwionośnych, sta- - Osoby, które cierpią z powodu kamicy nerkowej, przed Komu polecamy?
wów i silniejszym systemem odpornościowym. C zażyciem preparatu powinny skonsultować się z leka- • Wszystkim osobom w miesiącach jesienno-zi-
300 Plus with Rose Hips and Bioflavonoids to najlep- rzem prowadzącym. mowych.
szy możliwy wybór na każdy dzień roku. - Nadmierne spożycie bioflawonoidów może spowodo- • Sportowcom i osobom pracującym fizycznie.
wać biegunkę. • Osobom narażonym na stres, chcącym wzmo-
1 USA Office of Dietary Supplements National Institute of Health. cnić układ nerwowy i zmniejszyć uczucie
Komu polecamy? zmęczenia.
•Wszystkim, by wzmocnić odporność i ochronę • Osobom w podeszłym wieku, u których zapo-
organizmu przed stresem oksydacyjnym. trzebowanie na tę witaminę jest zwiększone.
• Mieszkańcom zanieczyszczonych aglomeracji. • Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
•Użytkownikom telefonów komórkowych, kom- C 500 • Osobom często spożywającym alkohol.
puterów itp. 100 tabletek • Osobom chcącym zwiększyć przyswajanie żela-
•Osobom dbającym o wygląd skóry i kondycję na- za (szczególnie kobietom w wieku rozrodczym).
czyń krwionośnych, kości, chrząstek, zębów i dziąseł. DUŻA DAWKA WITAMINY C
•Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
Dzięki nowoczesnym metodom Czy wiesz, że większość palaczy tytoniu ma deficyt
produkcji (Delayed Release Tech- witaminy C? Wśród wielu szkodliwych skutków pale-
 zy wiesz, że jednym z czynników sprzyjających
C nology) zapewniającym stopnio- nia tytoniu, wymienia się m.in. fakt, że jeden papieros
powstawaniu cellulitu może być osłabienie tkan- we wchłanianie i stały poziom skła- „zużywa” nawet do 25-50 mg witaminy C. Nie wspo-
ki łącznej, związane z niewystarczającą produkcją dników aktywnych w organizmie minając o tym, że palenie tytoniu może również
kolagenu? W walce z „pomarańczową skórką” oraz dużej dawce witaminy C, zmniejszać wchłanianie tego cennego składnika.

www.calivita.com.pl 7
C 500
Składnik aktywny/1 tabletka: zy wiesz, że po raz pierwszy witaminę C
C
Witamina C 500 mg wyizolował i opisał jej rolę węgierski naukowiec
Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), – Albert Szent-Györgyi? Za swe odkrycie został
celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), w 1937 roku uhonorowany nagrodą Nobla.
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),
dwutlenek krzemu, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowa-
na, naturalny aromat: sproszkowana dzika róża, talk.
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.

UWAGA!
- Witamina C jest wrażliwa na światło i wysoką temperaturę,
o czym należy pamiętać podczas jej przechowywania.
- Osoby, które cierpią z powodu kamicy nerkowej, przed zażyciem
preparatu powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

C 1000 Plus
100 tabletek

MEGA DAWKA WITAMINY C

C 1000 Plus dzięki wysokiej zawartości witaminy C
wzbogaconej o ekologiczny owoc dzikiej róży, C 1000 Plus
wspiera układ immunologiczny w krytycznych mo- Komu polecamy? Składniki aktywne/1 tabletka:
mentach. Zapotrzebowanie na witaminę C wzrasta • Wszystkim osobom zwłaszcza w miesiącach Witamina C 1000 mg
szczególnie w okresie jesienno-zimowym, u osób jesienno-zimowych. By wzmocnić system im- Ekologiczny owoc dzikiej róży 125 mg
w podeszłym wieku, sportowców, palących papie- munologiczny. Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe
(kwas stearynowy), szelak, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
rosy, przy podwyższonej temperaturze ciała, a także • Sportowcom i osobom ciężko pracującym (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu.
podczas przyjmowania niektórych lekarstw, np. do- fizycznie.
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
ustnych środków antykoncepcyjnych. Witamina C • Osobom narażonym na duży stres, chcącym
pomaga także w prawidłowej produkcji kolagenu, wzmocnić swój układ nerwowy.
dzięki czemu może mieć korzystny wpływ na stan • Osobom w podeszłym wieku, u których zapo- UWAGA!
naczyń krwionośnych, kości, chrząstek, zębów, dzią- trzebowanie na tę witaminę jest zwiększone. - Witamina C jest wrażliwa na światło i wysoką temperaturę,
seł oraz skóry. Technologia przedłużonego uwal- • Osobom chcącym zwiększyć przyswajanie o czym należy pamiętać podczas jej przechowywania.
niania (Delayed Release Technology) zapewnia żelaza (szczególnie kobietom w wieku rozrod- - Osoby, które cierpią z powodu kamicy nerkowej, przed
stopniowe uwalnianie i wchłanianie składników ak- czym). zażyciem preparatu powinny skonsultować się z leka-
tywnych oraz ich stały poziom w organizmie. rzem prowadzącym.

8 www.calivita.com.pl
C Plus C Plus
100 tabletek Składniki aktywne/1 tabletka:
Sproszkowane bioflawonoidy cytrusowe 100 mg
Sproszkowany owoc dzikiej róży 100 mg
WZMOCNIONA WITAMINA C
Witamina C 75 mg
Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
C Plus to witamina C wzbogacona o sproszkowany serwatka (z mleka)*, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowa-
owoc dzikiej róży i bioflawonoidy cytrusowe. na, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów
Składniki te zapewniają codzienną ochronę ko- tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, szelak, talk.
mórek przed stresem oksydacyjnym. Wspomagają Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
także układ odpornościowy oraz zwiększają siły wi-
talne organizmu. Synergiczne działanie bioflawo-
noidów i witaminy C pomaga również zachować UWAGA!
- Witamina C jest wrażliwa na światło i wysoką temperaturę,
prawidłowy stan ścian naczyń krwionośnych, skóry,
o czym należy pamiętać podczas jej przechowywania.
dziąseł, zębów i kości. - Osoby, które cierpią z powodu kamicy nerkowej, przed
zażyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem
prowadzącym.
Komu polecamy? - Nadmierne spożycie bioflawonoidów może
• Wszystkim, którzy chcą wspomóc funkcjo- spowodować biegunkę.
nowanie układu odpornościowego.
1 SDA, United States Department
U
• Z uwagi na ochronę organizmu przed stresem of Agriculture National Nutrient
oksydacyjnym: Database for Standard
Reference
- Mieszkańcom dużych aglomeracji, narażo- Release 25.
nych na zanieczyszczenia powietrza.
- Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
• Wszystkim dbającym o wygląd skóry i kondy-
cję naczyń krwionośnych.

 zy wiesz, że owoc dzikiej róży
C
jest jednym z najbogatszych
źrodeł witaminy C?1

Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
*

www.calivita.com.pl 9
D-drops liquid vitamin D października do marca – zwłaszcza dzieciom w D-drops liquid vitamin D
30 ml Składnik aktywny/1 kropla:
okresie wzrostu i rozwoju, osobom dorosłym,
kobietom w okresie okołomenopauzalnym, Witamina D3 10 µg (400 IU)
SŁONECZNA WITAMINA D3 W KROPLACH Średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT) 31,7 mg
kobietom w ciąży1 i karmiącym piersią1.
Pozostałe składniki: dejonizowana woda, aromat z pomarańczy
• Osobom unikającym ekspozycji ciała na pro- (Citrus sinensis), aromat: olejek cytrynowy (Citrus lemon).
Witamina D w ok. 80% jest syntetyzowana mieniowanie słoneczne, pracującym w zam-
w skórze pod wpływem promieniowania UV, a je- kniętych pomieszczeniach, stosującym filtry Sposób użycia:
dynie 20% jest dostarczane wraz z pokarmem. Jednak przeciwsłoneczne. •W okresie IX-IV oraz w pozostałych miesiącach, gdy brak
w naszej strefie geograficznej ze względu na ograniczo- • Osobom starszym przez cały rok, ze względu na odpowiedniej syntezy skórnej – dzieci powyżej 3 roku
ną ilość docierających do ziemi promieni słonecznych obniżenie skórnej syntezy witaminy D. życia oraz młodzież do 18 roku życia – 20 μg witaminy D3
coraz częściej występują jej niedobory. Przebywanie • Osobom z nadmierną masą ciała – wymagają (2 krople 0,06 ml) dziennie.
przez większość dnia w budynkach, spędzanie niewiele one większej podaży witaminy D ze względu •Osoby dorosłe – do 50 μg witaminy D3 (5 kropli – 0,15 ml)
czasu na świeżym powietrzu czy też – słuszne w kont- na jej kumulację w tkance tłuszczowej. dziennie.
ekście ochrony skóry przed szkodliwym promieniowa- • Osobom spożywającym produkty przetwo- •Osoby powyżej 65 roku życia – do 50 μg witaminy D3
niem – stosowanie kremów z filtrem UV, uniemożliwiają rzone z wysoką zawartością kwasów tłusz- (5 kropli – 0,15 ml) dziennie przez cały rok.
odpowiednią produkcję witaminy D. czowych nasyconych, żywność typu fast-food •*Kobiety w ciąży (od II trymestru ciąży) i kobiety karmiące
Produkt dostarcza najaktywniejszą formę wi- o niskiej zawartości witaminy D. o ile nie jest zapewniona odpowiednia podaż z diety i/lub
taminy D – witaminę D3 (cholekalcyferol) wy- • Osobom będącym na diecie ubogiej w witami- synteza skórna – do 50 μg witaminy D3 (5 kropli – 0,15 ml)
ekstrahowaną z wątroby dorsza, o przyjemnym nę D, zwłaszcza niskokalorycznej. dziennie.
cytrynowym smaku, który zapewniają natural- • Wszystkim chcącym wzmocnić swoją odpor-
ne aromaty. Dzięki wzbogaceniu produktu w śre- ność i zachować zdrowe zęby i kości. UWAGA!
dniołańcuchowe trójglicerydy (MCT ), witami- - Produkt przed użyciem należy dobrze wymieszać, po
na D3 jest jeszcze lepiej przyswajana przez orga- otwarciu opakowania przechowywać w lodówce.
nizm. D-drops liquid vitamin D dostępny jest w ła- zy wiesz, że według badań 41% populacji
C - Produkt nie otwarty należy przechowywać w miejscu
nienasłonecznionym!
twej w użyciu płynnej formule z kroplomierzem, gwa- w naszej strefie klimatycznej nie dostarcza swoje- - Nie należy stosować preparatu w przypadku podwyższo-
rantującym odpowiednie dawkowanie dla całej rodziny! mu organizmowi odpowiedniej ilości witaminy D nego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia)!
Witamina D wykazuje korzystne działanie nie tylko nawet podczas słonecznych miesięcy?1 - W przypadku występowania kamieni nerkowych, sarko-
na kości i mięśnie! Ma zbawienny wpływ na układ idozy lub *w okresie ciąży, karmienia piersią – przed zasto-
odpornościowy, bierze udział w procesie podziału sowaniem preparatu, należy skonsultować się z lekarzem!
komórek. Pomaga utrzymać zdrowie zębów, jak - Jeśli przyjmujesz inne preparaty zawierające witaminę D
również uczestniczy w prawidłowym wchłanianiu przed zastosowaniem produktu, skonsultuj się z lekarzem!
i wykorzystywaniu wapnia i fosforu. D-vitamin-ellátottság felmérése Vas megye egészséges véradói körében
1

(Surveying vitamin D supply among the healthy blood donors of Vas County)
/ Éva Virágh [et al.] In: Orvosi Hetilap. 2012. 153. évf. 41. sz., p. 1629-1637.

Komu polecamy?
• Wszystkim osobom mieszkającym w umiarko-
wanej szerokości geograficznej w okresie od

10 www.calivita.com.pl
Beta Carotene UWAGA!
- Suplementacja produktami zawierającymi beta-karoten
100 kapsułek nie jest zalecana palaczom oraz osobom pracującym
w zanieczyszczonym środowisku (azbest).
PROWITAMINA WITAMINY A - Przy długotrwałym zażywaniu zwiększonych dawek be-
ta-karotenu skóra dłoni i stóp może lekko zżółknąć. Moż-
Z beta-karotenu dostarczonego na temu zapobiec, robiąc co 5 dni dwudniową przerwę.
w odpowiednich ilościach nasz Tego objawu nie należy mylić z żółtaczką – przedawkowa-
organizm wytwarza witaminę A, nie beta-karotenu nie wywołuje ani złego samopoczucia,
która odgrywa istotną rolę w funk- ani zażółcenia białek oczu.
cjonowaniu naszego organizmu
– wspiera utrzymanie prawidło-
wego widzenia oraz odpowiednie- Lion Kids C
go stanu błon śluzowych, wspomaga zachowanie 90 tabletek do ssania
zdrowej skóry, korzystnie wpływa na funkcjono-
wanie układu odpornościowego oraz bierze udział WITAMINA C DLA DZIECI
w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu żelaza.
Lion Kids C to smaczny produkt z witaminą C
w postaci tabletek do ssania w kształcie zwie-
Komu polecamy? rzątek. Ich kształt i forma z pewnością ułatwi po- Komu polecamy?
• Osobom chcącym zachować zdrowy wygląd dawanie tego suplementu diety dzieciom i to • Dzieciom, by wspomóc ich zdrowie, rozwój,
skóry, zwłaszcza w okresie jej ekspozycji na w zabawny dla nich sposób. Lion Kids C nie zawiera kondycję psychiczną i fizyczną oraz prawidło-
promieniowanie UV. cukru, dzięki czemu jest przyjazny dla zębów. we funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Osobom pragnącym zadbać o narząd wzroku. Zawarta w produkcie witamina C wspiera układ • Osobom, które preferują suplementy diety
• Wszystkim potrzebującym efektywnej ochro- odpornościowy organizmu, funcjonowanie układu w formie tabletek do ssania.
ny antyoksydacyjnej. nerwowego, utrzymanie właściwych funkcji psy-
chologicznych oraz zmniejsza uczucie zmęczenia
i znużenia. Bierze udział w produkcji kolagenu, przez co zy wiesz, że dbając o dietę dziecka od naj-
C
wpływa korzystnie na funkcjono- młodszych lat, masz wpływ na jego zdrowie i na-
 zy wiesz, że witamina A (beta karoten) pomaga
C wyki żywieniowe w dorosłym życiu?
w utrzymaniu prawidłowego widzenia, które pogar- wanie naczyń krwionośnych, skó-
sza się z wiekiem oraz dba o skórę podczas opalania? ry, dziąseł, kości, zębów i chrząstki.
Przyczynia się także do utrzy- Lion Kids C
Beta Carotene mania prawidłowego metabo- Składnik aktywny/1 tabletka:
Składnik aktywny/1 kapsułka: lizmu energetycznego, odgrywa Witamina C 45 mg
Beta-karoten 5,4 mg (9000 IU) istotną rolę w ochronie przed Pozostałe składniki: sorbitol, ksylitol, celuloza mikrokrystaliczna,
stresem oksydacyjnym oraz wspo- kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, talk, sole
Pozostałe składniki: olej roślinny, kapsułka żelatynowa (żelatyna,
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), naturalny
woda, glicerol), lecytyna, dwutlenek krzemu. maga absorpcję żelaza z ży- aromat z pomarańczy.
wności i regenerację zredukowa-
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku. Sposób użycia: 1 tabletka do ssania dziennie po posiłku.
nej formy witaminy E.

www.calivita.com.pl 11
Mega B Complex Mega B Complex
żywienia. Witamina E to potężny antyoksydant, po-
100 tabletek magający w ochronie komórek przed stresem oksydacyj-
Składniki aktywne/1 tabletka:
nym. Oferuje naturalne wsparcie dla Twojego organizmu!
Tiamina (witamina B1) 100 mg
MEGA DAWKA WITAMIN Z GRUPY B Ryboflawina (witamina B2) 100 mg
Komu polecamy?
Niacyna 100 mg
• Osobom, którym na co dzień towarzyszy stres
Kwas pantotenowy 100 mg
Jesteś narażony na silny stres, wysiłek umysłowy i pośpiech.
Witamina B6 100 mg
lub fizyczny? Sięgnij po Mega B Complex, produkt • Osobom żyjącym w zanieczyszczonym śro-
Cholina 100 mg
o przedłużonym działaniu, zawierający kom- dowisku.
Inozytol 100 mg
pleks witamin z grupy B w zwiększonych dawkach. • Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
Kwas para-aminobenzoesowy 100 mg
Biorą one udział m.in. w utrzymaniu prawidłowych • Osobom narażonym na promieniowanie UV
Kwas foliowy 125 µg
funkcji układu nerwowego, szczególnie w okresach i pole elektromagnetyczne emitowane przez
Biotyna 100 µg
długotrwałego, silnego stresu oraz wysiłku umysło- komputery, telefony komórkowe i inne urzą-
Witamina B12 100 µg
wego lub fizycznego. Witaminy z grupy B poma- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, węglan wapnia, dzenia elektroniczne.
gają również zachować zdrową skórę, utrzymać pra- kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów
widłowy stan błon śluzowych, a także uczestniczą tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, sól sodowa zy wiesz, że witamina E należy do grupy subs-
C
w ważnych procesach przemiany materii. karboksymetylocelulozy usieciowana, szelak, talk. tancji rozpuszczalnych w tłuszczach? Dlatego też
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. dobrze jest przyjmować ją z posiłkiem lub bez-
pośrednio po posiłku zawierającym tłuszcze.
Komu polecamy? UWAGA!
- Podczas przyjmowania witamin z grupy B, mocz może
• Osobom narażonym na silny stres, np. w okre- stać się ciemnożółty.
Vitamin E
sie egzaminów. Składnik aktywny/1 kapsułka:
• Osobom w trakcie wzmożonego wysiłku umy- Witamina E 100 mg
słowego. Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa (żelatyna, woda, glicerol).
• Osobom ciężko pracującym fi-zycznie i inten- Vitamin E Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie z posiłkiem lub
sywnie ćwiczącym. 100 kapsułek bezpośrednio po posiłku.

BOGACTWO WITAMINY E UWAGA!
 zy wiesz, że osoby pozosta-
C - Witamina E może delikatnie rozrzedzać krew. Ludzie
jące na diecie wegetariańskiej stosujący antykoagulanty (leki przeciwzakrzepowe) lub
Każdego dnia narażeni jesteśmy na
mający problemy z krwawieniami powinni przed zasto-
(spożywające produkty wy- działanie wolnych rodników mający- sowaniem witaminy E skonsultować się z lekarzem.
łącznie pochodzenia roślinne- ch niekorzystny wpływ na komórki - W przypadku nadciśnienia tętniczego lub przed planowa-
go) są bardziej narażone na naszego organizmu. Powstawanie nym zabiegiem operacyjnym, przed zażyciem produktu
niedobór witaminy B12? wolnych rodników wzmacniane jest należy skonsultować się z lekarzem!
poprzez czynniki środowiskowe, ta-
kie jak: promieniowanie UV, pole elektromagnetyczne
emitowane m. in. przez komputery i telefony komór-
kowe, smog, dym papierosowy, nieprawidłowy sposób

12 www.calivita.com.pl
Stress Management
100 tabletek

WZBOGACONY KOMPLEKS WITAMIN
Z GRUPY B DLA UKOJENIA NERWÓW

Stres jest częścią naszego życia. Pozytywny moty-
wuje i zwiększa naszą produktywność. Jednak stres
negatywny burzy spokój w naszym życiu i nieko-
rzystnie wpływa na zdrowie. Wspomóż zatem swój
organizm poprzez odpowiedni styl życia i zbilanso-
waną dietę! Zawarte w produkcie Stress Manage-
ment witaminy z grupy B skutecznie wspomagają
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
przyczyniają się do utrzymania odpowiedniego
metabolizmu energetycznego. Zmniejszają uczu-
cie zmęczenia i znużenia, pomagają w utrzymaniu Stress Management
sprawności umysłowej na odpowiednim poziomie. Składniki aktywne/1 tabletka:
Biorą również udział w tworzeniu czerwonych krwi- Cholina 100 mg
nek. Ważnym składnikiem produktu jest także wita- Inozytol 100 mg
mina C wykazująca m.in. działanie antyoksydacyjne Witamina C 60 mg
oraz wspomagająca aktywność układu odpornoś- Niacyna 15 mg
ciowego i układu nerwowego. Magnez 13,5 mg
Kwas pantotenowy 5 mg
Witamina B6 2 mg
Komu polecamy? Ryboflawina (witamina B2) 1,8 mg
• Osobom narażonym na codzien- Tiamina (witamina B1) 1,3 mg
ny stres związany z pracą lub sty- Kwas foliowy 100 µg
lem życia. Witamina B12 2 µg
•Osobom podejmującym wzmo- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, węglan wapnia
żony wysiłek umysłowy i fizyczny. kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetyloce-
• Każdemu, kto chce wzmocnić swój lulozy usieciowana, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (steary-
nian magnezu), dwutlenek krzemu, barwnik naturalny: ryboflawina.
układ nerwowy.
Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie po posiłku.

UWAGA!
Czy wiesz, że tzw. hormon szczęścia (czyli serotoni- - Podczas przyjmowania witamin z grupy B, mocz może
na) powstaje przy udziale witamin z grupy B? stać się ciemnożółty.

www.calivita.com.pl 13
Niacin X-treme
100 tabletek Komu polecamy?
• Osobom narażonym na codzienny stres, chcącym
DAWKA ENERGII wzmocnić swój układ nerwowy, zmniejszyć uczu-
cie zmęczenia, niepokoju.
• Podejmującym wzmożony wysiłek umysłowy
Niacin X-treme zawiera wysoką dawkę niacyny wspo- i fizyczny, by zwiększyć energię i poprawić kon-
magającą utrzymanie prawidłowego metabolizmu centrację.
energetycznego. Korzystnie wpływa na układ nerwowy, • Osobom, którym zależy na zdrowym wyglądzie
zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, a także zapewnia skóry.
utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. Jej • Zmagającym się z uczuciem zimnych nóg.
suplementacja jest również niezbędna dla zachowania
zdrowia skóry i błon śluzowych.

 zy wiesz, że aż 70% osób,
C
które wypełniły test niedobo-
rywitamin.pl zmaga się z uczu- Niacin X-treme
ciem stałego zmęczenia? Składniki aktywne/1 tabletka:
Niacyna 250 mg
Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy),
celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy),
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, triacetyna.
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.

UWAGA!
- Nie spożywać produktu na czczo.
- Nie stosować produktu w przypadku problemów zdro-
wotnych z wątrobą, drogami żółciowymi, nerkami, z me-
tabolizmem węglowodanów czy cukrzycą, z wrzodami
żołądka lub dwunastnicy, jaskrą, przechodzonego zawału
serca, stosowania leków na nadciśnienie, statyn, kwasu
acetylosalicylowego.
- W krótkim czasie po zażyciu produktu nie spożywać alko-
holu, gorących napojów.
- Produktu nie należy stosować podczas ciąży lub karmie-
nia piersią.

14 www.calivita.com.pl
„Jeżeli potrafimy zapewnić każdemu odpowiednią ilość pożywienia
i ćwiczeń, nie za mało i nie za dużo, to udało nam się znaleźć
najbezpieczniejszą drogę do zdrowia.”
Hipokrates

15
Multiwitaminy

16 www.calivita.com.pl
Energy & Memory Infant Formula
90 tabletek • Sportowcom oraz osobom podejmującym 60 ml
wzmożony wysiłek fizyczny.
MEGA PORCJA ENERGII • Osobom odchudzającym się. WITAMINY W PŁYNIE DLA NAJMŁODSZYCH
• Kierowcom, w celu poprawy ich koncentracji.
• Wszystkim zmagającym się z ciągłym
Aktywne składniki produktu Energy & Memory wspo- uczuciem zmęczenia i chcącym poprawić Infant Formula to preparat multiwitaminowy
magają wiele procesów zachodzących w organizmie. swoją ogólną kondycję. opracowany pod kątem potrzeb dzieci, w przy-
Guarana zawierająca kofeinę jest pomocna w przy- padku których powinniśmy zwracać szczególną
padku długotrwałego wysiłku fizycznego lub umy- uwagę na odpowiednio zbilansowaną podaż
słowego, dodaje energii, odświeża i „stawia na nogi” zy wiesz, że w 2004 r. więcej niż 1/3
C składników odżywczych, w tym niezbędnych
tak, by mieć energię i siłę na pokonanie codziennych populacji dorosłych Amerykanów przyznała, że witamin czy składników mineralnych. Są one
przeszkód! Witamina C przyczynia się do utrzyma- zasnęła za kierownicą?1 potrzebne do zapewnienia właściwych warunków,
nia prawidłowego metabolizmu energetycznego, decydujących o prawidłowym wzroście oraz rozwoju
zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia oraz wspie- Energy & Memory fizyczno-umysłowym dzieci. Produkt występuje
ra prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Składniki aktywne/1 tabletka: w postaci smacznego płynu, łatwego do podania
Ponadto wraz z cynkiem, selenem i witaminą E Cholina 200 mg i chętnie przyjmowanego przez nasze pociechy.
wspiera ochronę organizmu przed stresem oksydacyj- Ekstrakt z guarany (std. 22% kofeiny) 100 mg
nym. Cynk dodatkowo korzystnie wpływa na funkcjo- Lecytyna (z soi)* 100 mg
nowanie układu odpornościowego oraz bierze udział Witamina C 60 mg Komu polecamy?
w procesie podziału komórek i syntezie DNA. Selen Magnez 50 mg • Małym dzieciom jako uzupełnienie codziennej
z kolei oprócz wspomagania aktywności układu im- Witamina E 10 mg diety w witaminy niezbędne dla prawidłowego
munologicznego, korzystnie wpływa na funkcjonowa- Cynk 5 mg wzrostu i rozwoju.
nie tarczycy. Produkt bogaty jest również w lecytynę Selen (chelat aminokwasowy) 20 µg
- fosfolipid zawierający cholinę, wspierającą me- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe
(kwas stearynowy), dwutlenek krzemu; barwnik: węglan wapnia, sole
tabolizm tłuszczu oraz pomagającą w prawidło- magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), szelak, talk.
wym funkcjonowaniu wątroby. Czy wiesz, że naukowcy odkryli,

Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
że w USA niemal połowa rodziców
musi brać wolne w pracy z po-
UWAGA!
Komu polecamy? - Jeśli spożywasz inne produkty zawierające kofeinę, zacho- wodu chorób dziecka i aż 1/3
• Osobom w czasie wzmożone- waj ostrożność przy stosowaniu tego preparatu! wykorzystuje na to cały swój płatny
go wysiłku umysłowego, przy- - Produktu nie należy stosować podczas ciąży lub karmie- urlop?2
stępującym do egzaminów, nia piersią.
pracującym w dużym stresie. - W przypadku chorób układu krążenia przed zastosowa- Parents Fear Sick Kids Will Cost Them Their Jobs - Mielach,
2

niem preparatu należy zasięgnąć porady lekarskiej! D., October 22, 2012, Business News Daily

1 Sleep in America, 2005 – Survey by National Sleep Foundation.

Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
*

www.calivita.com.pl 17
ników mineralnych, wzbogaconych o bioflawo-
Infant Formula
noidy korzystnie wpływające na funkcjonowanie
Składniki aktywne/1 ml:
całego organizmu. Full Spectrum jest wytwarzany
Witamina C 35 mg
przy użyciu technologii przedłużonego uwalniania
Niacyna 8 mg
składników aktywnych (Delayed Release Techno-
Witamina E 4 mg
logy), co zapewnia ich stopniowe wchłanianie do
Kwas pantotenowy 3 mg
krwi i stały poziom w organizmie.
Ryboflawina (witamina B2) 0,6 mg
Tiamina (witamina B1) 0,5 mg
Witamina B6 0,4 mg
Komu polecamy?
Witamina A (z ryb)* 400 μg
• Każdemu, kto pragnie wzmocnić swój organizm, Kompleks bioflawonoidów z cytrusów 4 mg
Witamina B12 0,5 μg
Pozostałe składniki: glicerol (roślinny), dejonizowana woda, wspomóc procesy fizjologiczne i zyskać wigor Żelazo (chelat aminokwasowy) 4 mg
sorbinian potasu, naturalny aromat z pomarańczy. oraz energię. Mangan (chelat aminokwasowy) 3 mg
Sposób użycia: 1 ml dziennie z posiłkiem. Przed użyciem • Osobom, chcącym wspomóc układ odpor- Kompleks hesperydyny 2 mg
dobrze wymieszać zawartość opakowania. nościowy, szczególnie w okresie jesienno-zi- Miedź (chelat aminokwasowy) 1,5 mg
mowym. Witamina B6 1,2 mg
• Osobom, których dieta nie jest odpowiednio Ryboflawina (witamina B2) 1,1 mg
UWAGA! zbilansowana i zróżnicowana. Tiamina (witamina B1) 1 mg
- Przed rozpoczęciem podawania produktu należy • Osobom na diecie odchudzającej. Beta-karoten 0,9 mg
zasięgnąć porady lekarskiej! Kwas foliowy 200 μg
- W przypadku wystarczającej ilości pokarmu kobiecego, Jod 80 μg
preferowane jest wyłączne karmienie piersią do
6 miesiąca życia dziecka. Czy wiesz, że kwas foliowy przyczynia się
 Biotyna 40 μg
- Produkt nie może zastąpić zbilansowanej, zróżnicowanej m.in. do zmniejszenia uczucia zmęczenia Chrom 25 μg
diety! i znużenia? Selen (chelat aminokwasowy) 20 μg
Molibden 10 μg
Full Spectrum Witamina B12 1 μg
Składniki aktywne/1 tabletka: Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, siarczan wapnia,
glukonian potasu, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowa-
Wapń (częściowo chelat aminokwasowy) 187 mg na, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów
Witamina C 60 mg
Full Spectrum
tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, talk, szelak.
Magnez (chelat aminokwasowy) 25 mg Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
90 tabletek Cholina 20 mg
Inozytol 20 mg
NIEZBĘDNE WITAMINY Niacyna 10 mg
I SKŁADNIKI MINERALNE Cynk 10 mg UWAGA!
Witamina E 7 mg - Większość preparatów witaminowo-mineralnych zawiera
Jedna tabletka Full Spectrum zawie- Kwas pantotenowy 5 mg zestaw witamin z grupy B. Z tego powodu w okresie
ra kompleks 27 składników ak- Kwas para-aminobenzoesowy 5 mg przyjmowania multiwitaminy, mocz może przybrać
tywnych w tym witamin i skład- Rutyna 4 mg charakterystyczny kolor i zapach!

18 www.calivita.com.pl *Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
Lion Kids + D Lion Kids + D
90 tabletek do ssania Składniki aktywne/1 tabletka:
Witamina C 35 mg Tiamina (witamina B1) 0,5 mg
Witamina E 7 mg Mangan (AAC)* 0,1 mg
MULTIWITAMINA DLA DZIECI
Niacyna 7 mg Kwas foliowy 100 µg
Kwas pantotenowy 3 mg Miedź (AAC)* 0,07 mg
Żelazo 3 mg Biotyna 35 µg
Preparat multiwitaminowy Cynk (AAC)* 2 mg Jod 10 µg
wzbogacony w witaminę D Inozytol 1,6 mg Selen 10 µg Komu polecamy?
stworzony specjalnie z myślą Beta-karoten 0,9 mg Chrom 5 µg • Dzieciom w celu wzbogacenia codziennej diety
Witamina B6 0,7 mg Witamina D3 5 µg
o naszych pociechach. Forma table- Ryboflawina (witamina B2) 0,6 mg Witamina B12 1 µg w witaminy i składniki mineralne niezbędne dla
tek do ssania w kształcie zwierzątek Pozostałe składniki: sorbitol, mannitol, ksylitol, fosforany wapnia prawidłowego wzrostu i rozwoju.
i ich smak sprawiają, że dzieci chęt- (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe •W szystkim w celu zwiększenia odporności organizmu.
nie przyjmują produkt. Natomiast rodzicom ułatwia (kwas stearynowy), glukonian potasu, dwutlenek krzemu, laktoza • Osobom, które preferują multiwitaminy w formie
(z mleka)*, tlenek magnezu, aromaty, sole magnezowe kwasów
to jego podawanie i to w formie zabawy. Produkt nie tłuszczowych (stearynian magnezu), kwas cytrynowy. smacznych żelek.
zawiera cukru, dzięki czemu jest przyjazny dla zębów. • Wszystkim, którzy poszukują kompleksowego pro-
Sposób użycia: 2 tabletki do ssania dziennie po posiłku.
duktu wzbogaconego w witaminę D.
*ACC – chelat aminokwasowy
Komu polecamy?
• Dzieciom w celu wzbogacenia codziennej diety Gummy Kids Czy wiesz, że według badań Instytutu Żywności i Ży-
w witaminy i składniki mineralne niezbędne dla 60 żelek wienia oraz Instytutu Matki i Dziecka aż 99% dzieci ma
prawidłowego wzrostu i rozwoju. niedobór witaminy D? A przecież jest ona niezbędna
• Osobom, które preferują suplementy diety MULTIWITAMINOWE ŻELKI DLA DZIECI do prawidłowego wzrostu kości, utrzymania zdrowych
w formie tabletek do ssania. zębów, funkcjonowania mięśni, a także odgrywa istot-
• Wszystkim, którzy poszukują kompleksowego Gummy Kids to smaczne, kolorowe żelki w kształcie dino- ną rolę w zwiększeniu odporności organizmu.
produktu wzbogaconego witaminą D. zaurów bogate w witaminy i składniki mineralne niez-
będne do prawidłowego i zrównoważo- Gummy Kids
nego rozwoju zarówno umysłowego, jak Składniki aktywne/1 żelka:
 zy wiesz, że aby kwas foliowy mógł w pełni speł-
C i fizycznego dzieci. Naturalny smak i aromat Witamina C 15 mg Kwas foliowy 100 μg
nić swoją rolę w produkcji czerwonych krwinek, z wiśni, pomarańczy oraz jagód Witamina E 9 mg Biotyna 38 μg
niezbędne są również witaminy B6 i B12? z pewnością zachwyci Twoje dziecko, Kwas pantotenowy 2,5 mg Jod 15 μg
Cynk 1,3 mg Witamina D3 7,5 μg
a Ty z łatwością zapewnisz mu dawkę Witamina B6 0,5 mg Witamina B12 1,5 μg
niezbędnych składników, by mogły się Witamina A 300 μg
lepiej skoncentrować w szkole, mieć ener- Pozostałe składniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, woda,
gię na codzienną zabawę oraz by wzmoc- naturalne barwniki (koncentrat soku z czarnej marchwi, antocyjany
niły swoją odporność i nie opuszczały – koncentrat jagód, annatto), naturalne aromaty (z czereśni,
pomarańczy, malin i śliwy), olej kokosowy frakcjonowany, kwas
zajęć w przedszkolu czy szkole. cytrynowy, kwas mlekowy.
Produkt nie zawiera sztucznych barw-
Sposób użycia: 1-2 żelki dziennie.
ników ani aromatów.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 19
Super Mega 50 Czy wiesz, że jod dba o tarczycę oraz pomaga
 Cynk
Żelazo
15 mg
9 mg
90 tabletek w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego i utrzymaniu funkcji poznawczych? Kompleks hesperydyny 5 mg
L-glutation 5 mg
MEGADAWKA WITAMIN I SKŁADNIKÓW
Owoce dzikiej róży 5 mg
MINERALNYCH Super Mega 50
Beta-karoten 4,5 mg
Składniki aktywne/1 tabletka:
Mangan 3 mg
Witamina C 250 mg
Super Mega 50 to wysoka dawka składników Bor 1 mg
Wapń 108 mg
aktywnych zamkniętych w tabletce o przedłużonym Miedź (chelat aminokwasowy) 0,5 mg
Witamina E 100 mg
uwalnianiu (Delayed Release Technology). Zawiera Molibden 250 μg
Tiamina (witamina B1) 50 mg
witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty Kwas foliowy 200 μg
Ryboflawina (witamina B2) 50 mg
oraz cenne bioflawonoidy połączone ze sobą w taki Jod 150 μg
Niacyna 50 mg
sposób, by jak najlepiej sprostać potrzebom osób Chrom 100 μg
Kwas pantotenowy 50 mg
żyjących intensywnie, w szybkim tempie. Witamina B12 50 μg
Witamina B6 50 mg
Biotyna 50 μg
Cholina 50 mg
Selen (chelat aminokwasowy) 25 μg
Inozytol 50 mg
Komu polecamy? Witamina D3 10 μg
Kwas para-aminobenzoesowy 50 mg Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe
• Wszystkim, którzy jeszcze efektywniej pragną Rutyna 25 mg (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
wzmocnić swój układ odpornościowy – szcze- Kompleks bioflawonoidów 25 mg sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),
gólnie w okresie jesienno-zimowym. L-cysteina 25 mg dwutlenek krzemu, chlorek potasu, szelak, talk.
• Sportowcom oraz osobom wykonującym ciężką Magnez (chelat aminokwasowy) 25 mg Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
pracę fizyczną.
• Osobom narażonym na stres i wykonującym
ciężką pracę umysłową.
UWAGA!
• Osobom, których dieta nie jest odpowiednio
- Z powodu zawartości w preparacie wysokich dawek
zbilansowana i zróżnicowana.
witamin z grupy B, w okresie jego przyjmowania,
• Osobom na diecie odchu-
mocz może przybrać charakterystyczny ciemny kolor
dzającej.
i intensywny zapach!
• M ieszkańcom aglomeracji
- Super Mega 50 zawiera duże dawki składników.
miejskich.
Nie należy stosować produktu w przypadku
• O sobom z zaburzeniami
nadwrażliwości na składniki preparatu. W przypadku
wchłaniania.
wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarskiej!
• Wszystkim korzystającym
z urządzeń elektronicznych
m.in. telefonu komórkowego,
komputera.

20 www.calivita.com.pl
Vital 0
90 tabletek

MULTIWITAMINA DLA OSÓB Z GRUPĄ KRWI 0

Jeśli masz grupę krwi 0, z natury należysz do myśliwych.
Cechujesz się wysoką odpornością układu pokarmo-
wego i nadaktywnością układu odpornościowego.
Jesteś mało tolerancyjny na adaptacje dietetyczne
i środowiskowe oraz lepiej znosisz stres przy intensyw-
nej aktywności fizycznej. Aby utrzymać figurę i mieć
energię na pokonywanie trudności dnia codziennego, Vital 0
jest Ci niezbędny efektywny metabolizm. Osoby z tą Składniki aktywne/1 tabletka:
grupą krwi wykazują zwiększone zapotrzebowanie na Wapń 213,2 mg
witaminy z grupy B. Zaleca im się szczególnie sto- Witamina C 60 mg
sowanie składników roślinnych, takich jak np.: jukka, Magnez 50 mg
natka pietruszki, kurkuma, korzeń chrzanu i wyciąg Sproszkowana natka pietruszki 50 mg
z korzenia lukrecji. Sproszkowany korzeń jukki 30 mg
Cholina 20 mg
Inozytol 20 mg
L-cysteina 20 mg
Komu polecamy? Sproszkowany owoc śliwy 20 mg Tiamina (witamina B1) 1,4 mg
• Wszystkim osobom z grupą krwi 0, chcącym wspo- Sproszkowany owoc borówki wysokiej 20 mg Beta-karoten 1,2 mg
móc prawidłowe funkcjonowanie organizmu, Niacyna 18 mg Krzem 1 mg
wzmocnić system immunologiczny i zyskać wital- Sproszkowany korzeń chrzanu pospolitego 15 mg Miedź 0,5 mg
ność. Ekstrakt z korzenia lukrecji (4:1) 10 mg Jod 80 μg
• Osobom z grupą krwi 0 jako Kwas pantotenowy 5 mg Molibden 80 μg
uzupełnienie codziennej diety. Kwas para-aminobenzoesowy 5 mg Kwas foliowy 50 μg
Kompleks hesperydyny 5 mg Bor 50 μg
Cynk 5 mg Biotyna 40 μg
Kompleks L-glutationu 5 mg Chrom 20 μg
Czy wiesz, że osoby z grupą Ekstrakt z kłącza kurkumy 5 mg Selen (chelat aminokwasowy) 15 μg
krwi 0 cechują się wytrwało- (std. 9% kurkumin) Witamina B12 1 μg
ścią, wiarą we własne możli- Rutyna 4 mg Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, jabłczan potasu,
wości, intuicją oraz wrodzo- Kompleks bioflawonoidów cytrusowych 4 mg sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe
nym optymizmem? Żelazo 3 mg (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearyn-
Witamina B6 2 mg ian magnezu), hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu,
glikol propylenowy, triacetyna.
Mangan 2 mg
Ryboflawina (witamina B2) 1,6 mg Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.

www.calivita.com.pl 21
Vital A Vital A Vital B
90 tabletek Składniki aktywne/1 tabletka: 90 tabletek
Wapń 193 mg Kwercetyna 5 mg
MULTIWITAMINA DLA OSÓB Z GRUPĄ KRWI A Witamina C 60 mg Kompleks hesperydyny 5 mg MULTIWITAMINA DLA OSÓB Z GRUPĄ KRWI B
Magnez 50 mg Kompleks L-glutationu 5 mg
Sproszkowana natka 50 mg Ekstrakt z korzenia imbiru 5 mg Jeśli masz grupę krwi B, należysz do koczowników.
Jeśli masz grupę krwi A, należysz pietruszki lekarskiego (std. 5% gingeroli) Twój układ immunologiczny powinien być z natury
do tzw. rolników. Twój przewód Sproszkowany liść lebiodki 50 mg Rutyna 4 mg silny, a przewód pokarmowy tolerancyjny. Najlepszą
pokarmowy jest dość wrażliwy, pospolitej Kompleks bioflawonoidów 4 mg Twoją reakcją na stres jest aktywność twórcza. Aby
za to układ odpornościowy Bromelaina 25 mg cytrusowych utrzymać figurę, powinieneś zachować równowagę
Sproszkowany owoc 20 mg Witamina B6 2 mg
cechuje się wysoką tolerancją. Aby pomiędzy aktywnością fizyczną, a aktywnością umy-
borówki wysokiej Ryboflawina (witamina B2) 1,6 mg
utrzymać figurę i być aktywnym Sproszkowany owoc śliwy 20 mg Tiamina (witamina B1) 1,4 mg
słową. Osobom z grupą krwi B zaleca się stosowanie
na co dzień, powinieneś trzymać Cholina 20 mg Beta-karoten 1,2 mg w codziennej diecie oprócz pełnego spektrum wita-
się diety opartej głównie na Inozytol 20 mg Mangan 1 mg min oraz składników mineralnych, składniki ro-
produktach roślinnych. Dla wsparcia L-cysteina 20 mg Krzem 1 mg ślinne, takie jak: lukrecja, natka pietruszki, brokuły,
funkcjonowania organizmu osób Niacyna 18 mg Miedź 0,5 mg czarny bez, grzyby reishi oraz shiitake.
z grupą krwi A zaleca się stosowa- Witamina E 10 mg Kwas foliowy 150 μg
nie przede wszystkim żelaza, Sproszkowany liść głogu 10 mg Molibden 80 μg
witaminy B12, witaminy C, kwasu foliowego, kwasu (std. 2% flawonoidów) Jod 50 μg Komu polecamy?
Ekstrakt z liści zielonej 10 mg Chrom 50 μg
pantotenowego, bioflawonoidów, witaminy E, zielonej • Wszystkim osobom z grupą krwi B, chcącym
herbaty (std. 20% polifenoli) Bor 50 μg
herbaty, imbiru, głogu, natki pietruszki, oregano. Żelazo 8 mg Biotyna 40 μg
wspomóc prawidłowe funkcjonowanie orga-
Cynk 8 mg Selen (ACC)* 40 μg nizmu, wzmocnić system immunologiczny
Kwas pantotenowy 5 mg Witamina B12 1 μg i zyskać witalność.
Komu polecamy? Kwas para-aminobenzoesowy 5 mg • Osobom z grupą krwi B jako uzupełnienie co-
• Wszystkim osobom z grupą krwi A, chcącym Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, jabłczan potasu, dziennej diety.
wspomóc prawidłowe funkcjonowanie orga- sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe
(kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (steary-
nizmu, wzmocnić system immunologiczny i zy- nian magnezu), hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu,
skać witalność. glikol propylenowy, triacetyna. C zy wiesz, że dla osób

• Osobom z grupą krwi A jako uzupełnienie Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. z grupą krwi B istotą przetrwa-
codziennej diety. nia jest życie w harmonii, praca,
ćwiczenia oraz zrównoważona
*ACC – chelat aminokwasowy
dieta?
 zy wiesz, że wczesne grupy A musiały być
C
sprytne, wrażliwe i bardzo zręczne, by stawić czoło
wyzwaniom bardziej złożonego życia?

22 www.calivita.com.pl
Vital B
Składniki aktywne/1 tabletka: • Osobom z grupą krwi AB jako uzupełnienie
Wapń 207,8 mg Kompleks hesperydyny 5 mg codziennej diety.
Magnez 100 mg Cynk 5 mg
Lecytyna * 100 mg Kompleks L-glutationu 5 mg
Witamina C 60 mg Rutyna (z soi)* 4 mg
Sproszkowana natka 50 mg Kompleks 4 mg
Czy wiesz, że osoby z grupą krwi AB mają ducho-
pietruszki bioflawonoidów wą naturę oraz charyzmę? Przez swój niezwykły
Sproszkowane brokuły 50 mg cytrusowych urok osobisty cieszą się dużą popularnością wśród
Bromelaina 25 mg Żelazo 3 mg innych.
Cholina 20 mg Witamina B6 2 mg
Inozytol 20 mg Ryboflawina 1,6 mg
L-cysteina 20 mg (witamina B2) Vital AB
Niacyna 18 mg Tiamina (witamina B1) 1,4 mg Składniki aktywne/1 tabletka:
Witamina E 10 mg Beta-karoten 1,2 mg Wapń 226,6 mg Kompleks hesperydyny 5 mg
Ekstrakt z korzenia
lukrecji (4:1)
10 mg Mangan
Krzem
1 mg
1 mg
Vital AB Magnez 80 mg Kwercetyna 5 mg
90 tabletek Witamina C 60 mg Kompleks L-glutationu 5 mg
Ekstrakt z owoców 10 mg Miedź 0,5 mg Sproszkowany liść selera 50 mg Ekstrakt z korzenia imbiru 5 mg
bzu czarnego Molibden 80 μg zwyczajnego* lekarskiego (std. 5% gingeroli)
(std. 5% flawonoidów) Kwas foliowy 50 μg MULTIWITAMINA DLA OSÓB Z GRUPĄ KRWI AB Sproszkowany czosnek 50 mg Rutyna 4 mg
Ekstrakt z grzybów 10 mg Jod 50 μg pospolity Kompleks 4 mg
Reishii (std. 4% triterpeny, Bor 50 μg Bromelaina 25 mg bioflawonoidów
10% polisacharydy) Biotyna 40 μg Jeśli masz grupę krwi AB jesteś tzw. enigmą, której Cholina 20 mg cytrusowych
Ekstrakt z grzybów 10 mg Chrom 20 μg przewód pokarmowy jest wrażliwy, a układ odpor- Inozytol 20 mg Witamina B6 2 mg
Shiitake Selen (ACC)* 15 μg nościowy zbyt tolerancyjny. Najlepszą reakcją na Sproszkowane brokuły 20 mg Ryboflawina (witamina B2) 1,6 mg
(std. 3,2% lentinan) Witamina B12 1 μg Sproszkowany owoc 20 mg Tiamina (witamina B1) 1,4 mg
Kwas pantotenowy 5 mg
stres jest dla Ciebie reakcja duchowa połączona
żurawiny wielkoowocowej Beta-karoten 1,2 mg
Kwas para- z aktywnością fizyczną i twórczą energią. Grupa krwi Niacyna 18 mg Krzem 1 mg
-aminobenzoesowy 5 mg AB powstała w czasie ewolucji w wyniku połączenia Witamina E 10 mg Mangan 1 mg
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, jabłczan potasu, grup krwi A i B. Zaleca się im przyjmowanie m.in. wi- L-cysteina 10 mg Miedź 0,5 mg
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe taminy C, wapnia, selenu, a także wielu składników Ekstrakt ze skórek 10 mg Kwas foliowy 100 μg
(kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (steary- czerwonych winogron Molibden 80 μg
nian magnezu), hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krzemu,
roślinnych – zielonej herbaty, czo- Ekstrakt z liści zielonej 10 mg Jod 50 μg
glikol propylenowy, triacetyna. snku, brokułów, selera i imbiru. herbaty (std. 20% polifenoli) Bor 50 μg
Cynk 8 mg Biotyna 40 μg
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. Żelazo 5 mg Selen (ACC)* 40 μg
Kwas pantotenowy 5 mg Chrom 30 μg
*ACC – chelat aminokwasowy Komu polecamy? Kwas para-aminobenzoesowy 5 mg Witamina B12 1 μg
• Wszystkim osobom z grupą Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, jabłczan potasu, 
krwi AB, chcącym wspomóc sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe
prawidłowe funkcjonowa- (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczowych
nie organizmu, wzmocnić (stearynian magnezu), hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek
krzemu, glikol propylenowy, triacetyna.
system immunologiczny
i zyskać witalność. Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
*ACC – chelat aminokwasowy

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 23
Senior Formula
90 tabletek Komu polecamy?
• Osobom powyżej 50. roku życia, w celu wzbo-
ZDROWIE SENIORÓW gacenia diety w składniki wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
• Osobom chcącym zwiększyć swoją odporność
Preparat Senior Formula to mul- i zyskać więcej energii.
tiwitaminowy kompleks specjalnie • W okresach zwiększonego obciążenia fizycz-
opracowany dla osób powyżej 50 nego i psychicznego.
roku życia zawierający oprócz wi- • O sobom, których dieta nie jest w pełni
tamin i składników mineralnych prawidłowo zbilansowana i zróżnicowana.
L-glutation 1 mg
również składniki roślinne, jak np. • Seniorom o różnym stopniu aktywności. Ekstrakt z nasion winogron 1 mg
liść miłorzębu japońskiego, eks- • Mieszkańcom zanieczyszczonych aglomeracji Ekstrakt z kory sosny 1 mg
trakt z nasion winorośli, ekstrakt miejskich. Mangan (chelat aminokwasowy) 0,8 mg
z kory sosny, a także luteinę . Miłorząb japoński wy- Luteina 0,5 mg
Miedź (chelat aminokwasowy) 0,3 mg
kazuje działanie antyoksydacyjne, wspiera prawidłowy Kwas foliowy 70 μg
przepływ krwi, zapewniając odpowiednie ukrwienie Czy wiesz, że wraz z procesem starzenia spowolni- Biotyna 50 μg
narządów wzroku i słuchu, pomaga utrzymać dobrą eniu ulega metabolizm, a wchłanianie składników Chrom 50 μg
pamięć i prawidłowe procesy poznawcze. odżywczych staje się mniej skuteczne? Dlatego też Molibden 25 μg
Selen (chelat aminokwasowy) 20 μg
w starszym wieku odpowiednia suplementacja wi- Jod 20 μg
tamin oraz składników mineralnych może okazać Dysmutaza ponadtlenkowa 15 μg
się wysoce wskazana. Witamina B12 1 μg
Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), serwatka (z mleka)*, chlorek
Senior Formula potasu, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutle-
Składniki aktywne/1 tabletka: nek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
Witamina C 60 mg magnezu), szelak, talk.
Liście miłorzębu japońskiego 10 mg Sposób użycia: 2 tabletki dziennie po posiłku.
Witamina E 10 mg
Niacyna 10 mg
Cholina 5 mg UWAGA!
Inozytol 5 mg -Nie zaleca się przyjmowania miłorzębu japońskiego przez
Kompleks bioflawonoidów z cytrusów 5 mg osoby przyjmujące antykoagulanty oraz przed zabiegiem
Cynk (chelat aminokwasowy) 5 mg operacyjnym, ponieważ może wydłużyć czas krzepnięcia krwi.
Kwas para-aminobenzoesowy 4 mg - Osoby mające problemy zdrowotne z tarczycą, z cukrzycą,
Kwas pantotenowy 3 mg przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się
Żelazo (chelat aminokwasowy) 3 mg
Beta-karoten 1,77 mg
z lekarzem.
Ryboflawina (witamina B2) 1,5 mg - Nie stosować równolegle produktu z niesteroidowymi lekami
Witamina B6 1,5 mg przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczopędnymi,
Tiamina (witamina B1) 1,2 mg przeciwarytmicznymi, przeciwnadciśnieniowymi, glikozydami
Kompleks hesperydyny 1 mg nasercowymi.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
24 www.calivita.com.pl
„Sprawność fizyczna jest nie tylko jednym z najważniejszych kluczy
do zdrowego ciała, jest podstawą dynamicznej i twórczej aktywności
intelektualnej.”
Budda

25
Antyoksydanty

26 www.calivita.com.pl
Liquid C + Bioflavonoids Czy wiesz, że Liquid C + Bioflavonoids with Rose wpływem współczesnego stylu życia. Podstawowym
Hips możesz dodawać do wody, koktajli czy jo- składnikiem produktu jest unikalny owoc pochodzenia
with Rose Hips gurtów, dzięki czemu zwiększysz ilość witaminy C azjatyckiego – mangostan zawierający cenne ksan-
240 ml w swoich posiłkach? tony. Mangostan pochodzi z Archipelagu Malajskiego
i zgodnie z legendą został podarowany ludziom przez
MOC WZMOCNIONEJ WITAMINY C W PŁYNIE Liquid C + Bioflavonoids with Rose Hips Buddę. Produkt zawiera również ekstrakt z liści zielo-
Składniki aktywne/2,5 ml: nej herbaty, standaryzowany na zawartość galusanu
Liquid C + Bioflavonoids with Rose Hips to formuła za- Witamina C 166,7 mg epigalokatechiny, który wykazuje silne właściwości
wierająca kompleks składników, w tym wykazujących Sproszkowane bioflawonoidy z cytrusów 166,7 mg antyoksydacyjne. Ekstrakt z owoców grejpfruta ko-
działanie antyoksydacyjne, stanowiących wsparcie Sproszkowany owoc dzikiej róży 166,7 mg rzystnie wpływający na odporność, a także ekstrakt z
przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników Rutyna 5,5 mg owoców borówki czernicy i sproszkowane owoce
i jednocześnie wspomagających odporność. Produkt Hesperydyna 5,5 mg borówki wysokiej – które silne właściwości antyok-
uzupełnia codzienną dietę w witaminę C, biofla- Sproszkowana acerola 2,8 mg sydacyjne zawdzięczają wysokiej zawartości antocy-
wonoidy z cytrusów, rutynę, hesperydynę, owoc Pozostałe składniki: woda, glicerol (roślinny), organiczny nektar janów. Skład produktu został również wzbogacony o
z agawy, naturalny aromat cytrusowy, sorbinian potasu.
dzikiej róży oraz acerolę. ekstrakt z nasion winogron – o wysokiej zawartości
Liquid C + Bioflavonoids with Rose Hips nie zawie- Sposób użycia: pół łyżeczki dziennie (2,5 ml) rozcieńczyć proantocyjanidyn i ekstrakt z owoców granatu
ra dodatku cukru ani sztucznych substancji z wodą lub przyjąć z posiłkiem. – źródło kwasu elagowego.
słodzących. Przyjemny smak produktu spo-
wodowany jest wyłącznie naturalnymi sub- UWAGA! Xantho PLUS zawiera ekstrakty z owoców, w których
stancjami: acerolą, organicznym nektarem Produkt przed użyciem należy wstrząsnąć, a po otwarciu została zachowana naturalna harmonia składników
należy przechowywać w lodówce, w miejscu niedostęp-
z agawy, dziką różą i cytrusami. czynnych.
nym dla małych dzieci.

Komu polecamy?
• Osobom, które mają problemy
Xantho PLUS Komu polecamy?
• Wszystkim osobom poszukującym silnego
90 kapsułek
z połykaniem tabletek/kapsułek, wsparcia antyoksydacyjnego i chcącym wspo-
w szczególności osobom starszym. PANCERZ móc funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Osobom podatnym na infekcje, ANTYOKSYDANTÓW • Osobom, które chcą korzystnie wpłynąć na
w celu wsparcia układu immuno- Z MANGOSTANEM działanie układu krążenia.
logicznego. • Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
• Użytkownikom telefonów komór- • Mieszkańcom aglomeracji, narażonych na za-
kowych, komputerów itp. Xantho PLUS to wyjątkowa kom- nieczyszczenia powietrza i emisję pola elektro-
• Czynnym i biernym palaczom tytoniu. pozycja składników roślinnych sta- magnetycznego z urządzeń elektronicznych.
• Mieszkańcom zanieczyszczonych aglo- nowiących nieodzowne wsparcie • Osobom prowadzącym stresujący tryb życia.
meracji miejskich. organizmu przed negatywnym

www.calivita.com.pl 27
Czy wiesz, że ze względu na fakt, iż mangostan oraz selen, który oprócz właściwości antyoksydacyj- Czy wiesz, że organizm ludzki jest w stanie pro-
znany jest jako najbogatsze źródło cennych ksan- nych, wpływa korzystnie na odporność i funkcjonowa- dukować koenzym Q10, jednak jego endogenna
tonów mówi się o nim, że jest to Owoc Bogów? nie tarczycy. Produkt wzbogacono także w beta-ka- produkcja zmniejsza się już po 30 roku życia? Istnie-
roten należący do rodziny karotenoidów, będący je również wiele czynników m.in. palenie tytoniu,
najbardziej aktywną prowitaminą witaminy A, niektóre leki, które mogą wpływać hamująco na
Xantho PLUS
co oznacza, że organizm człowieka – zgodnie z włas- produkcję koenzymu Q10.
Składniki aktywne/1 kapsułka:
nym zapotrzebowaniem – potrafi z pomocą wątroby
Ekstrakt z owoców mangostanu 166,7 mg
przekształcić beta-karoten w witaminę A.
(std. 10% alfa-mangostyna, 20% polifenoli)
Super CoQ10 Plus
Ekstrakt z liści zielonej herbaty 150 mg
Składniki aktywne/1 kapsułka:
(std. 45% galusanu epigalokatechiny)
Komu polecamy? Koenzym Q10 20 mg
Ekstrakt z owocu grejpfruta (40:1) 25 mg
• Osobom powyżej 30 roku życia. Witamina E 10 mg
Ekstrakt z nasion winogron 10 mg
• Wszystkim dbającym o urodę. Beta-karoten 600 µg
(std. 95% proantocyjanidyn)
• Sportowcom i osobom narażonym na zwięk- Selen (chelat aminokwasowy) 10 µg
Ekstrakt z granatu 5 mg Pozostałe składniki: mąka ryżowa, celuloza mikrokrystaliczna, kap-
szony wysiłek fizyczny i umysłowy.
(std. 20% kwasu elagowego) sułka żelatynowa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
• Osobom prowadzącym stresujący tryb życia. magnezu), kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu.
Sproszkowany owoc borówki wysokiej 5 mg
• Osobom stosującym niewłaściwie zbilansowaną dietę.
Ekstrakt z owocu borówki czernicy (4:1) 5 mg Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku.
Pozostałe składniki: mąka ryżowa, kapsułka żelatynowa, sole ma-
• Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie
gnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek układu krążenia.
krzemu. • Mężczyznom, by wesprzeć prawidłowy przebieg UWAGA!
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie ½ godz. przed posiłkiem. spermatogenezy. - Koenzym Q10 należy przechowywać w suchym, chłod-
nym, nienasłonecznionym miejscu, ponieważ jest on
bardzo wrażliwy na ciepło oraz światło!
- Przyjmowanie koenzymu Q10 w formie suplementu diety
Super CoQ10 Plus nie ma wpływu na produkcję koenzymu przez organizm.
120 kapsułek Nie należy obawiać się, że nasz organizm automatycznie
przestanie go produkować.
KOENZYM Q10 Z ANTYOKSYDANTAMI

Koenzym Q10 został odkryty na początku lat 40-tych, zaś
jego strukturę ustalono prawie dwie dekady póź-
niej. Należy on do grupy chinonów i ze względu na
tak powszechne występowanie w komórkach,
nadano mu nazwę ubichinonu (ubi-
tarius – wszechobecny). Preparat
zawiera również witaminę E,
która pomaga w ochronie komó-
rek przed stresem oksydacyjnym

28 www.calivita.com.pl
CoQ10 Lozenges CoQ10 Lozenges
30 tabletek do ssania • Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie
Składnik aktywny/1 tabletka:
swojego układu sercowo-naczyniowego.
Koenzym Q10 30 mg
SZYBKIE WCHŁANIANIE Pozostałe składniki: fruktoza, mannitol, sól sodowa karboksyme- • Mężczyznom, by wesprzeć prawidłowy prze-
KOENZYMU Q10 tylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu, kwas jabłkowy, kwasy bieg spermatogenezy.
tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczo- • Osobom poszukującym silnej ochrony anty-
Produkt zawiera koenzym Q10 w postaci tabletek wych (stearynian magnezu), naturalny aromat z cytryny. oksydacyjnej.
,,podjęzykowych’’. Forma tabletki, którą można umieś- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę
cić pod językiem (gdzie jest rozpuszczana) powodu- trzymać pod językiem aż do całkowitego rozpuszczenia,
je, że składnik aktywny wchłania się szybciej i sku- zmieniając pozycję tabletki. Czy wiesz, że najwyższe stężenie koenzymu Q10
teczniej, gdyż trafia do krwioobiegu bezpośrednio w organizmie człowieka występuje w sercu, wą-
za pomocą naczyń krwionośnych znajdujących się UWAGA! trobie, nerkach i trzustce?
- Koenzym Q10 należy przechowywać w suchym, chłod-
w jamie ustnej. Tabletki posiadają naturalny, cytry- nym, nienasłonecznionym miejscu, ponieważ jest on
nowy smak i aromat. bardzo wrażliwy na ciepło oraz światło! Mega CoQ10 Plus1/ Super Mega CoQ102
- Przyjmowanie koenzymu Q10 w formie suplementu diety Składniki aktywne/1 kapsułka:
nie ma wpływu na produkcję koenzymu przez organizm. Koenzym Q10 50 mg1/120 mg2
Komu polecamy? Nie należy obawiać się, że nasz organizm automatycznie Witamina E 10 mg
• Osobom powyżej 30 roku życia. przestanie go produkować. Beta-karoten 600 µg
• Wszystkim dbającym o urodę. Selen (chelat aminokwasowy) 10 µg
• Osobom chcącym zadbać o swoje dziąsła.
• Sportowcom i osobom narażonym na zwięk- Mega CoQ10 Plus Pozostałe składniki: mąka ryżowa, celuloza mikrokrystaliczna,
kapsułka żelatynowa, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole
szony wysiłek fizyczny i umysłowy. 60 kapsułek magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutle-
nek krzemu.
• Osobom prowadzącym stresujący tryb życia.
• Osobom stosującym niewłaściwie zbilansowaną
Super Mega CoQ10 Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku.
30 kapsułek
dietę.
• Osobom chcącym wspomóc funk- UWAGA!
MEGADAWKA KOENZYMU Q10 WZMOCNIONA - Koenzym Q10 należy przechowy-
cjonowanie układu krążenia. ANTYOKSYDANTAMI
• Czynnym i biernym palaczom ty- wać w suchym, chłodnym, nie-
nasłonecznionym miejscu, po-
toniu. Produkty zawierają mega dawkę koenzymu Q10 wraz nieważ jest on bardzo wrażliwy
• Osobom preferującym suplementy z doskonałym trio antyoksydantów – beta-karote- na ciepło oraz światło!
diety w formie tabletek do ssania. nem (będącym prowitaminą witaminy A), wita- - Przyjmowanie koenzymu Q10
miną E oraz selenem. w formie suplementu diety nie
Produkty różnią się zawartością koenzymu Q10, nato- ma wpływu na produkcję koen-
Czy wiesz, że w każdej tabletce
 miast pozostałe składniki są w tej samej ilości. zymu przez organizm. Nie nale-
CoQ10 Lozenges znajduje się aż 30 ży obawiać się, że nasz orga-
mg koenzymu Q10? Komu polecamy? nizm automatycznie przesta-
• Sportowcom oraz osobom wykonującym ciężką nie go produkować.
pracę fizyczną lub umysłową.

www.calivita.com.pl 29
Resveratrol PLUS biologicznie jest trans-resweratrol. Najwięcej tej sub- Resveratrol PLUS
60 kapsułek stancji znajduje się w skórce i nasionach winogron, co Składniki aktywne/1 kapsułka:
wyjaśnia również jego obecność w czerwonym winie Resweratrol (50% trans-resweratrolu) 100 mg
SYNERGIA DZIAŁANIA RESWERATROLU (średnio tylko 2-3 mg/l czerwonego wina). Preparat Ekstrakt z nasion winogron 50 mg
Z KOENZYMEM Q10 Resveratrol PLUS został dodatkowo wzbogacony ek- Koenzym Q10 20 mg
straktem z nasion winogron oraz koenzymem Q10. Pozostałe składniki: mąka ryżowa, kapsułka żelatynowa, dwu-
Resveratrol PLUS to unikalny zestaw składników Taki dobór składników czyni Resveratrol PLUS ideal- tlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
najwyższej jakości – źródło skoncentrowanej siły po- nym rozwiązaniem dla potrzeb współczesnego magnezu).
lifenoli – resweratrolu pochodzącego z czerwonych człowieka. Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku.
winogron, wzmocnionych ekstraktem z nasion
winogron oraz koenzymem Q10. Według odwiecznej UWAGA!
prawdy kieliszek dobrego, czerwonego wina ma bar- Komu polecamy? Jeśli regularnie zażywasz leki, przed zastosowaniem produktu
dzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. We wczesnych • Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie skonsultuj się z lekarzem.
latach dziewięćdziesiątych mądrość ta znalazła po- układu krążenia. 1The French Paradox; Lessons for other countries - Ferrieres, J. (2004). Heart 90
twierdzenie w licznych badaniach naukowych. Najbar- • Osobom podejmującym intensywny wysiłek (1): 107–111.
dziej charakterystycznym polifenolem czerwonego fizyczny i umysłowy.
wina jest resweratrol, który jest znany ze swojego • Osobom prowadzącym stresujący tryb życia.
korzystnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy. • Osobom, którzy chcieliby skorzystać z dobro- Lutein PLUS
W przyrodzie związek ten występuje w 4 chemicz- czynnych właściwości resweratrolu bez koniecz- 60 kapsułek
nych formach, spośród których najbardziej aktywny ności nadmiernej konsumpcji alkoholu.
• Wszystkim, ktorzy pragną cieszyć się długim W TROSCE O TWOJE OCZY
i zdrowym życiem.
• Palaczom tytoniu. Lutein PLUS to nowoczesny suple-
ment diety zawierający składniki
aktywne, które w połączeniu ze
zdrowym stylem życia, mogą przy-
Czy wiesz, że pomimo diety
 czynić się do zachowania dobrego
bogatej w tłuszcze nasycone, stanu oczu. Jednym ze składników
Francuzi rzadziej borykają się aktywnych produktu jest ekstrakt
z problemami sercowo-na- z owoców borówki czar-
czyniowymi niż mieszkańcy nej – źródło antocyjanów, które dzięki właś-
innych krajów? Wyjaśnie- ciwościom antyoksydacyjnym i korzystnemu
nie tego fenomenu nie leży wpływowi na integralność naczyń krwionoś-
w predyspozycjach genetycz- nych pomagają zachować prawidłowe funkcjonowa-
nych Francuzów, lecz w regu- nie narządu wzroku. Lutein PLUS zawiera ponadto
larnej konsumpcji resweratrolu luteinę, która po wchłonięciu do organizmu gro-
występującego m.in. w wyso- madzi się w plamce żółtej oka (najbardziej wrażliwe
kiej jakości czerwonym winie1. miejsce siatkówki) i soczewce. Plamka żółta cechu-

30 www.calivita.com.pl
Komu polecamy?
• Osobom odczuwającym zmęczenie oczu.
• Osobom spędzającym wiele godzin pracując przy
komputerze, czytając książki, oglądając telewizję.
• Osobom prowadzącym pojazdy po zmroku.
• Osobom przebywającym w zadymionych, klima-
tyzowanych, suchych pomieszczeniach.
• Osobom narażonym na intensywne światło
słoneczne lub odbite np. od śniegu.
• Osobom stosującym niewłaściwie zbilansowaną
dietę.
• Osobom powyżej 40 roku życia.

Czy wiesz, że światłoczułe receptory siatkówki oka
– komórki czopkowe reagują jedynie na światło
o odpowiednim natężeniu i umożliwiają nam
widzenie w dzień oraz widzenie kolorów, z kolei
komórki pręcikowe są wrażliwe również na światło
o małym natężeniu, zapewniając widzenie w nocy?

Lutein PLUS
Składniki aktywne/1 kapsułka:
Witamina C 50 mg
je się największą wrażliwością na barwy i światło. To Ekstrakt z owoców borówki czarnej 25 mg
obszar oka szczególnie podatny na działanie nie- (std. 25% antocyjanozydów)
korzystnych czynników środowiska, takich jak: promie- Luteina 6 mg
niowanie UV czy szkodliwe działanie wolnych rodników, Zeaksantyna 0,5 mg
które mogą uszkadzać komórki i prowadzić do osłabienia Witamina A 60 µg
wzroku. Innym ważnym składnikiem produktu jest ze- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kapsułka żelatyno-
wa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),
aksantyna również należąca do grupy karotenoidów, a dwutlenek krzemu.
także witamina C o silnych właściwościach przeciwutle-
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
niających oraz witamina A.

www.calivita.com.pl 31
związane z paleniem to wolne rodniki niszczące nasze Ekstrakt z owocu granatu 5 mg
komórki. Stanowią one zagrożenie również dla osób (std. 40% kwasu elagowego)
przebywających w zanieczyszczonym środowisku, Koenzym Q10 2,5 mg
zwłaszcza spalinami samochodowymi. Selen (chelat aminokwasowy) 20 μg
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe
(kwas stearynowy), hydroksypropyloceluloza, sól sodowa karboksy-
Smokerade to unikalny, wieloskładnikowy preparat metylocelulozy usieciowana, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
zawierający składniki o działaniu antyoksydacyjnym (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, szelak, talk.
m. in. witaminy C i E, składniki mineralne – cynk, Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
selen oraz ekstrakt z liści zielonej herbaty standa-
ryzowany na polifenole.

Komu polecamy?
• Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
• Osobom narażonym na szkodliwe działanie
Mega qProtect
90 tabletek
środowiska, w szczególności spalin samocho-
Smokerade dowych. MEGA DAWKA
90 tabletek • Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie ANTYOKSYDANTÓW
układu krążenia.
ANTYOKSYDANTY Czynniki środowiskowe mogą
DLA UKŁADU ODDECHOWEGO znacznie wpływać na długość życia,
Czy wiesz, że palenie tytoniu może obniżać wy- w tym na procesy starzenia. Warto
Smokerade to niezwykły preparat dajność ochrony antyoksydacyjnej naszego or- więc jak najwcześniej zacząć zapo-
zawierający składniki o działaniu ganizmu? Dodatkowo niekorzystnie działa m.in. biegać niekorzystnym zmianom.
antyoksydacyjnym, które wspierają na układ oddechowy oraz układ krążenia, przez Mega qProtect to wysokiej jakości,
organizm w walce z procesami utle- co może zmniejszać zaopatrzenie tkanek w tlen. unikalny produkt zawierający sta-
niania, wywoływanymi np. paleniem rannie dobrane aktywne składniki
papierosów. mające na celu zwiększenie ob-
Jeśli palisz papierosy, z pewnością Smokerade rony antyoksydacyjnej organizmu.
wiesz, że najlepszą drogą do za- Składniki aktywne/1 tabletka: Wśród znanych antyoksydantów można wymienić
chowania zdrowia jest rzucenie Sproszkowany owoc Cayenne 300 mg zawarte w produkcie witaminy: C i E oraz składniki
tego nałogu. Ale czy rzeczywiście Witamina C 60 mg mineralne: selen, cynk i mangan. Produkt wzbo-
jesteś świadomy negatywnych Witamina E 10 mg gacony jest również w miłorząb japoński standa-
skutków palenia, a także niebezpieczeństw, Cynk 5 mg ryzowany na flawonoglikozydy, który posiada silne
na jakie jesteś narażony, przebywając wśród osób Ekstrakt z liści zielonej herbaty 5 mg właściwości antyoksydacyjne, wspiera prawidłowy
palących? Najbardziej niebezpieczne czynniki (std. 20% polifenoli) przepływ krwi, zapewniając odpowiednie ukrwienie

32 www.calivita.com.pl
narządów wzroku i słuchu, pomaga utrzymać dob-
Mega qProtect
rą pamięć i prawidłowość procesów poznawczych.
Składniki aktywne/1 tabletka:
Mega qProtect zawiera również zieloną herbatę Witamina C 100 mg
– źródło polifenoli – która jest silnym przeciwutle- Witamina E 50 mg
niaczem, wspomagającym ochronę komórek przed L-cysteina 50 mg
procesami starzenia. Pomaga utrzymać elastyczność L-glutation 10 mg
ścian naczyń krwionośnych oraz prawidłowy po- Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego 10 mg
ziom cholesterolu we krwi. Ważnym składnikiem (std. 24% flawonoglikozydów)
produktu jest także czarna borówka – źródło anto- Ekstrakt z liści zielonej herbaty 7,5 mg
cyjan o właściwościach antyoksydacyjnych. Wpły- (std. 20% polifenoli)
Beta-karoten 5 mg
wa ona na zachowanie integralności naczyń krwio-
Koenzym Q10 5 mg
nośnych, a także pomaga zachować prawidłowe funk- Cynk 4 mg
cjonowanie narządu wzroku. Kompleks likopenu 2,5 mg
Ekstrakt z owoców borówki czernicy 2,5 mg
Komu polecamy? (std. 25% antocyjanów)
• Osobom w czasie wzmożonego wysiłku umy- Mangan 1 mg
słowego – przystępującym do egzaminów Witamina A 750 µg
w celu zwiększenia koncentracji, pracującym Kwas alfa-liponowy 50 µg
w dużym stresie. Selen (chelat aminokwasowy) 25 µg
Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
• Osobom starszym chcącym wzmocnić pamięć. sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe
• Osobom pragnącym poprawić funkcjonowanie (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
układu nerwowego. tłuszczowych (stearynian magnezu), szelak, talk.
• Wszystkim chcącym wspomóc funkcjonowa- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
nie układu krążenia.
• Osobom odczuwającym zmęczenie oczu przez UWAGA!
długotrwałą pracę przy komputerze, czytanie - Nie zaleca się przyjmowania miłorzębu  japońskiego pod-
książek, oglądanie telewizji. czas ciąży, karmienia piersią, przez osoby przyjmujące anty-
• Wszystkim poszukującym potężnego wsparcia koagulanty oraz przed zabiegiem operacyjnym, ponieważ
antyoksydacyjnego i wzmocnienia odporności. może wydłużyć czas krzepnięcia krwi.
- Osoby mające problemy zdrowotne z tarczycą, z cukrzycą,
przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować
Czy wiesz, że wiele sytuacji, na które jesteśmy
 się z lekarzem.
narażeni w codziennym życiu, np. stres czy nie- - Nie stosować równolegle produktu z niesteroidowymi le-
prawidłowe żywienie zwiększają zapotrzebowanie kami przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczo-
naszego organizmu na antyoksydanty? pędnymi, przeciwarytmicznymi, przeciwnadciśnieniowymi,
glikozydami nasercowymi.

www.calivita.com.pl 33
qProtect układu nerwowego i funkcje psychologiczne, niweluje Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylo-
90 tabletek uczucie zmęczenia i znużenia. Wykazuje korzystny celulozy usieciowana, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
wpływ na odporność, podobnie jak witamina A tłuszczowych (stearynian magnezu), talk, szelak.
OCHRONA ANTYOKSYDACYJNA (z beta-karotenu) i selen zawarte w produkcie. Sposób użycia: 1-3 tabletki dziennie po posiłku.
Z MIŁORZĘBEM JAPOŃSKIM
Czy wiesz, że wolne rodniki pochodzą nie tylko
z zewnętrznych źródeł? Twój organizm również UWAGA!
Głównym składnikiem qProtect produkuje je każdego dnia. Dlatego tak ważna jest - Nie zaleca się przyjmowania miłorzębu  japońskiego podczas
jest miłorząb japoński, który podaż antyoksydantów, które pomagają w ochro- ciąży, karmienia piersią, przez osoby przyjmujące antykoagu-
oprócz znanych właściwości an- nie przed szkodliwym działaniem wolnych rodni- lanty oraz przed zabiegiem operacyjnym, ponieważ może
wydłużyć czas krzepnięcia krwi.
tyoksydacyjnych ma także korzy- ków, przez co mogą spowalniać oznaki starzenia.
- Osoby mające problemy zdrowotne z tarczycą, z cukrzycą,
stny wpływ na wiele funkcji or- przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się
ganizmu. Wspiera m.in. prawidłowy przepływ krwi, z lekarzem.
zapewniając odpowiednie ukrwienie narządów Komu polecamy? - Nie stosować równolegle produktu z niesteroidowymi lekami
wzroku i słuchu, pomaga utrzymać dobrą pamięć • Osobom poszukującym codziennej ochrony przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczopędnymi,
i prawidłowość procesów poznawczych. Działanie antyoksydacyjnej. przeciwarytmicznymi, przeciwnadciśnieniowymi, glikozyda-
antyoksydacyjne produktu wmacniają również wita- • Osobom prowadzącym stresujący tryb życia. mi nasercowymi.
miny C, E oraz selen. Witamina C wspiera ponadto • Wszystkim, którzy pragną na długo zachować
prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, sprawność fizyczną i umysłową.
• Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie
Cocoa Bean Extract+
100 kapsułek
układu nerwowego, zachować dobrą pamięć.
• Wszystkim dbającym o układ krążenia. KAPSUŁKI SZCZĘŚCIA
• Osobom odżywającym się nieracjonalnie.
• Mieszkańcom dużych aglomeracji.
• Wszystkim korzystającym z telefonów komór- Cocoa Bean Extract+ to bogactwo ziaren kakaowca
kowych, komputerów itp. uważanych za doskonałe źródło składników pozytyw-
nie wpływających na nastrój i samopoczucie. Zawarta
w nich kofeina zmniejsza uczucie zmęczenia i sen-
qProtect ność, działa jak „zastrzyk energii” i wigoru. Magnez
Składniki aktywne/1 tabletka: koi nerwy i również ogranicza zmęczenie, znużenie.
Witamina C 60 mg Potas korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze krwi
Sproszkowane liście miłorzębu japońskiego 50 mg i układ nerwowy. Ziarna kakaowca zawierają również
Witamina E 10 mg w swoim składzie cenne flawonoidy i teobrominę.
Beta-karoten 1,8 mg To jednak nie wszystko: Cocoa Bean Extract+ został
Selen (chelat aminokwasowy) 20 µg dodatkowo wzbogacony w ekstrakt z owocu Goji.

34 www.calivita.com.pl
Komu polecamy?
• Osobom borykającym się z pogorszonym
samopoczuciem, przygnębieniem, chcącym
doładować się energią i tryskać wigorem.
• Wszystkim w okresie intensywnej nauki,
przed egzaminami, ważnymi prezentacjami,
spotkaniami – by wzmocnić koncentrację.
• Osobom żyjącym w stresie i napięciu.
• Seniorom dla poprawy pamięci.

Czy wiesz, że nasi przodkowie stosowali ziarna
kakaowca jako środek pobudzający oraz genialny
afrodyzjak?

Cocoa Bean Extract+
Składniki aktywne/1 kapsułka:
Ekstrakt z nasion owocu kakaowca właściwego (20:1) 450 mg
(standaryzowany 10% polifenoli) 45 mg
Ekstrakt z owocu Goji (15:1) 50 mg
(standaryzowany 20% polisacharydy) 10 mg
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, celuloza mikrokrysta-
liczna, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie.

UWAGA!
- Produkt nie jest
zalecany dla kobiet
w ciąży i karmią-
cych piersią.

www.calivita.com.pl 35
Preparaty mineralne
MagneZi B6 Czy wiesz, że gdy w naszym organizmie brakuje

90 tabletek magnezu czujemy się rozdrażnieni i jesteśmy bar-
dziej podatni na obniżenie nastroju?
Mg, Zn, B6 = MNIEJ STRESU, WIĘCEJ ENERGII
MagneZi B6
Składniki aktywne /1 tabletka:
Czy żyjesz w ciągłym pośpiechu, jesteś narażony
Magnez 100 mg
na stres, cierpisz z powodu emocjonalnych napięć
Cynk 5 mg
i zmęczenia? Formuła MagneZi B6 jest tym, czego
Witamina B6 5 mg
potrzebujesz! Zawarty w niej magnez m.in. wspoma- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe
ga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza, sole magne-
i znużenia. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidło- zowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), triacetyna, glikol
propylenowy.
wych funkcji poznawczych, dba o układ odporno-
ściowy, a także wykazuje działanie antyoksydacyjne. Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
Z kolei witamina B6 oprócz korzystnego wpływu na
układ nerwowy i metabolizm energetyczny, pomaga
w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek oraz
w utrzymaniu właściwych funkcji poznawczych.

Komu polecamy?
• Wszystkim w okresie nasilonego stresu (np.
w pracy, w szkole).
• Osobom narażonym na duży wysiłek fizyczny
(sportowcy, osoby wykonujące ciężką pracę fizy-
czną).
• Osobom prowadzącym intesywny tryb
życia.
• Osobom, które chciałyby dostarczyć
swojemu organizmowi energii podczas
wyczerpującego dnia.
• Osobom starszym.
• Osobom odżywiającym się nieracjonalnie.

www.calivita.com.pl 37
Pro Selenium Pro Selenium
prawidłowym krzepnięciu krwi. Magnez z kolei pełni
60 tabletek Składnik aktywny /1 tabletka: ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego
Drożdże piwne (gluten, siarczyny)* 187,3 mg i mięśni. Wspomaga prawidłową syntezę białka,
DOBROCZYNNA DAWKA SELENU Selen 50 µg przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
Pozostałe składniki: celuloza, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), i znużenia oraz korzystnie wpływa na metabolizm
Selen to znany mikroelement o silnych właściwo- sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu z soi*) energetyczny. Wapń i magnez odgrywają również
ściach antyoksydacyjnych, który wspiera nasz orga- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. istotną rolę w procesie podziału komórek oraz są nie-
nizm w walce z wolnymi rodnikami. Jednak niewiele zbędne, by utrzymać zdrowe zęby.
1 prof. Iwona Wawer „ Suplementy diety dla Ciebie”, 2009 r.
osób wie, że selen odgrywa także istotną rolę w pra-
widłowym funkcjonowaniu układu odpornościowe- Strong Bones posiada idealną proporcję wapnia
go oraz tarczycy. Pomaga również zachować zdrowe do magnezu, która powinna wynosić 2:1.
włosy i paznokcie oraz… uwaga Panowie – przyczynia
się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.
Strong Bones
100, 250 kapsułek
Komu polecamy?
• Wszystkim, którzy w młodym wieku pragną
FILARY MOCNYCH KOŚCI
Komu polecamy? osiągnąć wysoką szczytową masę kostną.
• Wszystkim osobom, poszukującym silnego • Osobom w średnim wieku oraz starszym prag-
wsparcia antyoksydacyjnego. Jednym z podstawowych czynników decydują- nącym zachować prawidłową strukturę kości
• Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie cych o mocnej strukturze szkieletu jest odpowiednia i zmniejszyć tempo utraty masy kostnej.
tarczycy. zawartość składników mineralnych w organizmie. Po • Osobom prowadzącym siedzący tryb życia.
• Mężczyznom w celu zwiększenia płodności. zakończeniu wzrostu kości wciąż możemy zrobić wie- • Osobom niespożywającym produktów mlecz-
• Osobom odżywiającym się nieracjonalnie. le, by je wzmocnić, gdyż mineralizacja (tj. stopień wy- nych.
• Palaczom tytoniu. sycenia kości składnikami mineralnymi) może trwać • Palaczom tytoniu oraz osobom spożywającym
nawet do ukończenia 30 roku życia. Po tym okresie duże ilości kawy oraz napojów gazowanych
nie powinniśmy zapominać jednak o odpowiedniej zawierających fosforany.
 zy wiesz, że północna Europa,
C podaży wapnia i magnezu, gdyż z wiekiem coraz
w tym obszar Polski, ma gle- trudniej zachować prawidłową
by ubogie w selen? 1 Prze- strukturę kostną. A na dodatek Czy wiesz, że w organizmie dorosłego czło-

kłada się to na obniżoną za- składniki te uczestniczą również wieka znajduje się ok. 1 kg wapnia, z czego
wartość tego pierwiastka w wielu innych ważnych procesa- aż 99% zlokalizowane jest w kościach? Przecięt-
w produktach spożywczych. ch fizjologicznych. Wapń odg- na dieta w Polsce nie dostarcza wystarczającej
rywa istotną rolę we właściwym ilości wapnia. Szacuje się, że pokrywa 40-80%
funkcjonowaniu mięśni, w utrzy- potrzeb.1
maniu odpowiedniego prze-
kaźnictwa nerwowego oraz

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
38 www.calivita.com.pl
wy, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. Składniki
Strong Bones
– wapń i witamina K2 przyczyniają się do prawidło-
Składniki aktywne /1 kapsułka:
wego krzepnięcia krwi, wapń i magnez dbają o utrzy-
Wapń 300 mg
manie prawidłowego metabolizmu energetycznego,
Magnez 150 mg
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, sole magnezowe kwasów z kolei witamina D3, wapń i magnez dodatkowo
tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu. wspomagają zachowanie właściwych procesów po-
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie na noc. działów komórek.
Calcium Magnesium PLUS to niedoścignione wsparcie
zwłaszcza dla ochrony kości i zębów! Zawiera ide-
UWAGA! alną proporcję wapnia do magnezu, która powinna
- Palenie papierosów, picie kawy, herbaty oraz wysokie spoży-
cie błonnika, jak również kwas szczawiowy i fityniany obecne
wynosić 2:1.
w niektórych roślinach (np. szczaw, rabarbar) mogą hamować
wchłanianie wapnia. Wysokie spożycie białka, sodu mogą Komu polecamy?
zwiększyć usuwanie wapnia z organizmu. • Wszystkim pragnącym zachować prawidłową
- Nie zaleca się przyjmowania magnezu w dużych dawkach strukturę kości i spowolnić tempo utraty
przez dłuższy okres czasu. masy i gęstości kości.
prof. Iwona Wawer „ Suplementy diety dla Ciebie”, 2009 r.
1 • Osobom dbającym o piękny uśmiech.
• Kobietom w okresie okołomenopauzalnym Calcium Magnesium PLUS
i seniorom. Składniki aktywne /2 kapsułkI:
• Młodym ludziom do zbudowania mocnej Wapń 500 mg
Calcium Magnesium PLUS struktury kości.
• Wszystkim uprawiającym sport i osobom ak-
Magnez 250 mg
100 kapsułek Witamina D3 5 µg
tywnym fizycznie, u których zapotrzebowanie Witamina K2 90 µg
KOMPLEKSOWA OCHRONA KOŚCI I ZĘBÓW na wapń może być zwiększone. Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, celuloza mikrokrystalicz-
• Osobom po przebytej kontuzji, złamaniu. na, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (stearynian magnezu).
• Kobietom stosującym środki antykoncepcyjne.
Calcium Magnesium PLUS to bo- • Wszystkim odżywiającym się nieracjonalnie, Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie na noc.
gactwo wapnia, magnezu, wita- niespożywającym produktów mlecznych.
min D3 i K2 (najaktywniejsze formy) • Osobom prowadzącym siedzący tryb życia. UWAGA!
– czyli składników niezbędnych do - Palenie papierosów, picie kawy, herbaty oraz wysokie spożycie
budowy i zachowania mocnych błonnika, jak również kwas szczawiowy i fityniany obecne
kości, zdrowych zębów i prawi- zy wiesz, że szczytowa masa kostna osiągana
C w niektórych roślinach (np. szczaw, rabarbar) mogą hamować
dłowego funkcjonowania mięśni. jest w wieku ok. 20-25 lat. Po 30-tce następuje stop- wchłanianie wapnia.
Witamina D3 dodatkowo wspoma- niowy ubytek tkanki kostnej, spowodowany obniże- -W ysokie spożycie białka zwiększa usuwanie wapnia przez nerki.
- Osoby ze skłonnościami do uczuleń, przyjmujące preparaty
ga prawidłowe wchłanianie i wyko- niem się gęstości kości. Początkowo obniżanie masy lecznicze (m.in. leki przeciwzakrzepowe) przed zastosowa-
rzystanie wapnia i fosforu oraz dba kostnej wynosi ok. 1% każdego roku, w późniejszym niem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem
o odporność organizmu. Magnez okresie (zwłaszcza u kobiet po menopauzie) wynosi - Nie zaleca się przyjmowania magnezu w dużych dawkach
korzystnie wpływa na układ nerwo- od 4-8% rocznie! przez dłuższy okres czasu.

www.calivita.com.pl 39
Chelated Zinc Power Mins
Komu polecamy?
Mega Zinc • Osobom żyjącym w zanieczyszczonym środowis-
100 tabletek
100 tabletek ku z powodu działania antyoksydacyjnego. KOMPLEKS 10 NIEZBĘDNYCH
• Wszystkim osobom w okresie wzmożonego SKŁADNIKÓW MINERALNYCH
ŁATWO PRZYSWAJALNY CYNK stresu.
W CHELATOWEJ FORMIE • Sportowcom i osobom wykonującym ciężką Do prawidłowego funkcjonowania naszych procesów
Cynk jest jednym z najważniejszych mikroelementów. pracę fizyczną. życiowych nie wystarczą tylko witaminy – konieczne
Znajduje się w każdej komórce organizmu. Mięśnie • Osobom chcącym zachować zdrową skórę, są również składniki mineralne, których nasz orga-
szkieletowe i kości zawierają prawie 90% całkowi- włosy, paznokcie i kości. nizm nie jest w stanie sam produkować. Dlatego też
tej ilości cynku w organizmie, natomiast we krwi • Osobom stosującym nieprawidłowo zbilan- musimy dostarczać je poprzez prawidłowo zbilan-
znajduje się niewielka ilość tego pierwiastka. Cynk sowaną dietę. sowaną dietę lub odpowiednio dobraną suplemen-
jest niezbędnym elementem enzymów. Wspomaga tację. Power Mins zawiera odpowiednie proporcje
ochronę komórek przed szkodliwym wpływem wol- wysokiej jakości składników mineralnych niezbędnych
nych rodników. Wspiera właściwe funkcjonowanie Czy wiesz, że cynk pomaga w utrzymaniu prawi- naszemu organizmowi, które:
układu immunologicznego, pomaga w utrzymaniu dłowego metabolizmu węglowodanów? - wspomagają układ odpornościowy: cynk, żelazo,
prawidłowego widzenia i procesów poznawczych. selen, miedź;
Sprzyja zachowaniu zdrowej struktury skóry, włosów, Chelated Zinc - korzystnie wpływają na tarczycę: jod, selen;
paznokci oraz kości. Bierze udział w procesie podziału Składnik aktywny/1 tabletka: - są niezbędne dla zdrowia kości: wapń, magnez,
komórek, pomaga w prawidłowej syntezie DNA, jak Cynk (chelat aminokwasowy) 15 mg cynk, mangan;
również w zachowaniu właściwej równowagi kwa- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia - pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
(fosforan diwapniowy), kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole
sowo-zasadowej organizmu. Wykazuje korzystny magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), sól sodowa nerwowego: wapń, magnez, jod, miedź;
wpływ na płodność, funkcje rozrodcze, oraz… uwa- karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu. - pozwalają zachować prawidłowe funkcje rozrodcze:
ga Panowie – utrzymanie prawidłowego poziomu Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. cynk, selen;
testosteronu we krwi. - są niezbędne dla zdrowia włosów, skóry, paznokci:
Mega Zinc selen, jod, cynk;
W najnowocześniejszych Składnik aktywny/1 tabletka: - przyczyniają się do utrzymania prawidłowego me-
preparatach – taki- Cynk (chelat aminokwasowy) 50 mg tabolizmu makroskładników odżywczych oraz po-
ch jak Chelated Zinc Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), sól ziomu glukozy we krwi: chrom.
i Mega Zinc – cynk sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sole magnezowe
występuje w formie kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
chelatowej. W takiej Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
postaci jest maksymal-
nie przyswajalny. UWAGA!
- Wapń oraz wyższe dawki błonnika mogą zmniejszyć absorp-
cję cynku.
- Zapotrzebowanie na wyższe dawki cynku występuje w przy-
padku zwiększonej aktywności fizycznej, ciężkiej pracy fizycz-
nej, u kobiet w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

40 www.calivita.com.pl
Iron Plus Iron Plus
Komu polecamy? 100 tabletek Składniki aktywne /1 tabletka:
• Sportowcom oraz osobom wykonują-
Witamina C 30 mg
cym ciężką pracę fizyczną, narażonym ŻELAZO Z WITAMINĄ C Żelazo 14 mg
na zwiększone pocenie się.
Kompleks bioflawonoidów z cytrusów 10 mg
• Osobom wymagającym suplementacji Żelazo to składnik mineralny należący Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krze-
co najmniej dwóch różnych składni- do tzw. pierwiastków śladowych. Ok- mu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
ków mineralnych. reślenia„pierwiastki śladowe” lub„mik- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
• Osobom przyjmującym preparaty roelementy” oznaczają, że organizm
witaminowe, w celu kompleksowego potrzebuje ich w bardzo małych iloś- UWAGA!
wsparcia organizmu. ciach, a mimo to są one niezbędne - Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem
• Osobom chcącym wrócić do formy. dla zachowania zdrowia. Żelazo po- preparatów zawierających żelazo powinny
• Osobom stosującym nieprawidłowo maga m.in. w transporcie tlenu w organizmie, w prawidło- skonsultować się z lekarzem!
zbilansowaną dietę. wej produkcji krwinek czerwonych i hemoglobiny. Pełni - W przypadku stosowania
również kilka innych ważnych zadań, m. in. wspomaga preparatu witaminowo-mi-
funkcjonowanie układu odpornościowego, przyczynia się neralnego, przyjmowanie
dodatkowych ilości żelaza jest
Czy wiesz, że każdego dnia tracimy 2,5 litra wody, do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycz- zalecane tylko w stanach niedo-
a wraz z nią cenne składniki mineralne? To dlatego nego, funkcji poznawczych, zmniejsza uczucie zmęczenia boru tego pierwiastka.
tak ważne jest ich uzupełnianie! i znużenia. Jest także niezbędne w procesie podziału - Wapń, fosforany, duże ilości
komórek. Żelazo znajdujące się w Iron Plus występuje błonnika, mocna herbata
Power Mins w najlepiej przyswajalnej formie chelatowej, a dodat- i kawa mogą utrudniać
Składniki aktywne /1 tabletka: kowo zawiera witaminę C, która zwiększa przyswajanie wchłanianie żelaza.
żelaza oraz bioflawonoidy z cytrusów. - Produkt nie powinien być
Wapń 250 mg
stosowany przez osoby
Magnez 150 mg z hemochromatozą.
Cynk (chelat aminokwasowy) 7,5 mg
Mangan (chelat aminokwasowy) 4 mg Komu polecamy?
Żelazo 4 mg • Kobietom w wieku rozrodczym, narażonym na zwię-
Miedź (chelat aminokwasowy) 0,5 mg kszoną utratę krwi związaną z cyklem miesięcz-
Molibden 125 µg nym.
Jod 50 µg • Sportowcom i osobom aktywnym fizycznie.
Chrom 50 µg • Osobom chcącym wzmocnić swoją odporność.
Selen (chelat aminokwasowy) 20 µg • Osobom w celu zwiększenia sił witalnych.
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, diwęglan potasu, • Osobom pozostającym na ścisłej diecie wegań-
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe skiej.
(kwas stearynowy), hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek krze-
mu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),
szelak, talk.
Czy wiesz, że niedobór żelaza może przyczynić się
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
do wystąpienia anemii?

www.calivita.com.pl 41
Produkty Ziemi,
Wody i Słońca

42 www.calivita.com.pl
ZenThonic UWAGA!
946 ml • Osobom chcącym poprawić swoją kondycję - Produkt należy przechowywać zamknięty, w suchym i chłodnym
fizyczną. miejscu. Po otwarciu produkt przechowywać w lodówce.
ANTYOKSYDANTY Z MANGOSTANEM • Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
W PŁYNNEJ FORMIE • Mieszkańcom zanieczyszczonych
aglomeracji oraz użytkownikom telefonów
komórkowych, komputerów itp.
Głównym składnikiem produktu ZenThonic jest • Osobom prowadzącym stresujący tryb życia.
mangostan – jeden z najbardziej wartościowych • Osobom preferującym suplementy diety
pokarmów ludzi zamieszkujących kraje azjatyckie. Ze w płynie.
względu na fakt, iż znany jest jako najbogatsze źródło
cennych ksantonów, o mangostanie mówi się, że
jest Owocem Bogów. Produkt wzbogacony jest rów- zy wiesz, że mangostan pochodzi z Archipela-
C
nież w inne starannie dobrane i bardzo cenne kon- gu Malajskiego i zgodnie z legendą był podaro-
centraty z owoców, które zapewniają mu zarówno wany tubylcom przez Buddę?
wspaniały, wyjątkowy smak, jak i korzystne działanie fi-
zjologiczne, m.in. koncentraty z: borówki amerykań-
skiej zawierającej antocyjany o wła-
ściwościach przeciwutleniających, wi- Zen Thonic
śni, wspierających m. in. pracę układu Składniki aktywne/30 ml:
moczowego czy malin, które mogą Koncentraty soków:
być stosowane w okresie menstruacji. z owocu mangostanu właściwego 10,9 g
czerwonych winogron 3g
truskawek 900 mg
Komu polecamy? żurawiny wielkoowocowej 360 mg
• Wszystkim osobom poszu- malin 150 mg
kującym silnego wsparcia wiśni 150 mg
antyoksydacyjnego jabłek 90 mg
i chcącym wspomóc funk- gruszek 90 mg
cjonowanie układu odpor- borówki amerykańskiej 90 mg
nościowego. Przecier gruszkowy 90 mg
Pozostałe składniki: woda, naturalny aromat winogronowy, kwas
• Osobom, które chcą korzy- cytrynowy, benzoesan sodu, pektyny, guma ksantanowa, sukraloza.
stnie wpłynać na układ Sposób użycia: 30 ml dziennie między posiłkami.
krążenia. Produkt wstrząsnąć przed użyciem.

www.calivita.com.pl 43
OxyMax® OxyMax®
Pochodzą z nietkniętych przez cywilizację terenów
60 ml Składnik aktywny:
Amazonii i nie bez powodu nazywane są „skarbem
Stabilizowane ujemne jony tlenu
amazońskich lasów”. Ich coraz to nowsze, cudow-
TLEN W PŁYNIE Pozostałe składniki: woda oczyszczona, chlorek sodu, węglan sodu. ne właściwości są stale badane i odkrywane przez
Sposób użycia: 3 razy dziennie 20 kropli OxyMax® rozcień-
współczesną naukę.
Życie ludzkie nie byłoby możliwe bez czyć w szklance wody (ok. 240 ml).
udziału tlenu. Nasz organizm może Organic Acai prosto z ekologicznych upraw
funkcjonować w prawidłowy i zrów- UWAGA!
noważony sposób tylko wtedy, gdy - Należy szczególnie unikać kontaktu z oczami! Produkt spełnia rygorystyczne wymagania produk-
komórki otrzymują jego odpowiednią - Produkt należy stosować w formie rozcieńczonej! cji organicznej, w której to radykalnie ogranicza się
ilość. Jeśli z jakiegoś powodu komór- - Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących proporcji stosowanie wszelkich chemicznych środków ochro-
kom zostanie dostarczone mniej tlenu, rozcieńczania! ny roślin, nawozów syntetycznych czy substancji
wówczas procesy odpowiedzialne za pomagających w przetwarzaniu. Dzięki temu jest
wytwarzanie energii, gwarantujące funkcje życiowe, bogatszy w składniki odżywcze, skuteczniej działa
ulegają zakłóceniu. OxyMax® może przynieść skutecz- na organizm oraz zachowuje naturalny, intensywny
ną pomoc w dostarczaniu komórkom tlenu. Organic Acai smak i aromat jagód acai. Ze względu na szybką
Produkt zawiera łatwo wykorzystywane przez orga- 473 ml utratę swoich cennych właściwości odżywczych
nizm stabilne molekuły tlenu, które przenikają do owoce acai natychmiast po zbiorze są przerabiane
krwi podczas procesów trawienia. 100% EKOLOGICZNY SOK m.in. na soki czy przeciery.
WYŁĄCZNIE Z JAGÓD ACAI

Komu polecamy? Coraz większe uznanie konsu-
• Osobom żyjącym w dużych aglomeracjach. mentów zdobywa żywność eko-
• Sportowcom i osobom prowadzącym aktyw- logiczna (organiczna/bio), przy
ny tryb życia. produkcji której wykorzystuje
• Osobom chcącym wspomóc procesy fizjolo- się naturalne metody. Organic
giczne organizmu. Acai to 100% ekologiczny sok
• Osobom chcącym korzystnie wpłynąć na me- wytworzony wyłącznie z pysz-
tabolizm. nych jagód acai – bez dodat-
• Osobom chcącym wspomóc wchłanianie i wy- ku innych owoców. Jagody
korzystywanie witamin, składników mineralnych, acai to bogactwo składników
aminokwasów oraz składników roślinnych. odżywczych, wyróżniające się
niezwykłym potencjałem an-
tyoksydacyjnym – jednym
 zy wiesz, że w normalnych warunkach w ciągu
C z najwyższych wśród owo-
minuty wdychamy aż 5-8 litrów powietrza? Ilość ców!
ta może wzrosnąć nawet do 50-60 litrów w trak-
cie uprawiania sportów!

44 www.calivita.com.pl
Low Deuterium Oxy
Komu polecamy?
• Wszystkim osobom poszukującym silnego wspar- Crystal®
cia antyoksydacyjnego. 50 ml
• Osobom chcącym zadbać o urodę, figurę i kondycję.
• Wszystkim osobom chcącym wspomóc SIŁA WODY
funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Osobom narażonym na codzienny stres
związany z pracą lub stylem życia. Low Deuterium Oxy Crystal® to kon-
• Osobom w trakcie kuracji odchudzającej. centrat wody o strukturze magne-
• Użytkownikom telefonów komórkowych, tycznej z niską zawartością deuteru,
komputerów itp. wzbogacony stabilizowanym tle-
• Mieszkańcom dużych aglomeracji, nem. Dostarcza więcej tlenu i do-
narażonych na zanieczyszczenia powietrza. datkowej energii. Ponadto ze wzglę-
• Osobom preferującym suplementy diety w płynie. du na strukturalną zmianę cząsteczek wody może
• Osobom odżywiającym się nieracjonalnie. wspomagać harmonię fizycznych i chemicznych
procesów zachodzących w organizmie.

 zy wiesz, że według legendy nazwa jagód acai
C
pochodzi od imienia córki indiańskiego wodza? Komu polecamy?
• Osobom żyjącym w zanieczyszczonym śro-
dowisku, zadymionych miastach o mniejszej
Organic Acai zawartości tlenu.
Składnik aktywny/30 ml: • Osobom chcącym korzystnie wpłynąć na układ
Organiczny sok z owoców acai (Euterpe oleracea) – 30 g odpornościowy.
cząstek owoców acai • Sportowcom.
Pozostałe składniki: kwas cytrynowy. • Wszystkim osobom chcącym zwiększyć wy-
Sposób użycia: 30 ml soku dziennie. Produkt wstrząsnąć dolność organizmu, zapewnić sobie dobre
przed użyciem. samopoczucie i lepszą koncentrację.

UWAGA!
- P rodukt należy przechowywać zamknięty, w suchym i chło- Czy wiesz, że oficjalne rosyjskie publikacje spe-
dnym miejscu. Po otwarciu produkt przechowywać w lodówce. cjalizujące się w badaniach kosmicznych zalecają
- Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią, stosowanie wody o niskiej zawartości deuteru
osób przyjmujących immunosupresanty. podczas długich podróży kosmicznych?
- Osoby mające problemy zdrowotne m.in. z nerkami przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem
(z uwagi na zawartośc potasu w produkcie).

www.calivita.com.pl 45
Ocean 21 zmniejszają uczucie zmęczenia. Z kolei zawarte
946 ml w produkcie Pau D’Arco, oprócz działania antyok-
sydacyjnego, wspomaga układ odpornościowy,
PŁYNNA POSTAĆ ALG, ALOESU, pomaga zachować zdrowie naczyń krwionośnych,
PAU D’ARCO I NIE TYLKO przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnie-
nia krwi.

Ocean 21 to wiele cennych składników aktywnych,
korzystnych dla naszego organizmu, pochodzących Komu polecamy?
z alg morskich, składników roślinnych, w tym • Osobom podczas oczyszczania organizmu.
z aloesu, Pau D’Arco, żurawiny wielkoowocowej, • Osobom chcącym zachować prawidłową rów-
buraka ćwikłowego, marchwi oraz opatento- nowagę kwasowo-zasadową.
wanego koncentratu składników mineralnych. • Podczas odchudzania się.
Algi morskie są cennym • Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie
źródłem składników mi- tarczycy.
neralnych niezbędnych • Wszystkim, którzy chcą wesprzeć swój układ
m.in. do produkcji hormo- odpornościowy.
nów tarczycy oraz prawi- • Dla zregenerowania organizmu.
dłowego przebiegu pro-
cesów metabolicznych
w organizmie. Zawierają zy wiesz, że kora Pau D’Arco może przetrwać
C
także białka, amino- nawet 700 lat, nie tracąc wysokiej zawartości
kwasy, enzymy, skła- składników mineralnych?
dniki mineralne oraz
witaminy, które wspo-
magają prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu.
Składniki aktywne aloesu
Low Deuterium Oxy Crystal® zwyczajnego wykazują
Składnik aktywny: korzystny wpływ zarów-
Oczyszczona woda o niskiej zawartości deuteru, wzboga- no na układ immunolo-
cona stabilizowanym tlenem. giczny, utrzymanie właści-
wego poziomu glukozy
Sposób użycia: 10 kropli produktu rozcieńczyć w szklan-
we krwi, jak i pomagają
ce wody. Przyjmować 3 razy dziennie.
zachować zdrową skórę,

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120
46 www.calivita.com.pl
Ocean 21 Polinesian Noni Owoce noni wspomagają wydajność zarówno umy-
słową, jak i fizyczną oraz korzystnie wpływają na układ
Składniki aktywne/30 ml:
Mieszanka alg morskich zawierająca: 3100 mg
Polinesian Noni (kapsułki) odpornościowy.
Ulva lactuca 475 mg Organic Noni Zarówno forma płynna, jak i kapsułki Polinesian Noni
Alaria marginata 375 mg 946 ml, 90 kapsułek zawierają liofilizowany owoc noni, dzięki czemu
Ascophyllum nodosum 375 mg zachowują maksymalną wartość odżywczą. Orga-
Chondrus crispus 375 mg KRÓLOWA OWOCÓW / KRÓLOWA NATURY nic Noni zawiera sok z organicznego owocu noni
Fucus vesiculosus 375 mg o naturalnym aromacie pochodzącym z organicz-
Laminaria digitata 375 mg nych malin.
Porphyra yezoensis 375 mg Morinda citrifolia zawierająca wartościowe pod
Palmaria palmate 375 mg względem odżywczym i prozdrowotnym owoce
Sok z aloesu zwyczajnego 2000 mg noni to wiecznie zielona roślina, która cieszy się obe-
Ekstrakt z Pau D’Arco (10:1) 1100 mg cnie coraz większym międzynarodowym uznaniem.
Koncentrat soku z żurawiny wielkoowocowej 600 mg Jej szeroko rozpowszechniony sukces związany jest
Ekstrakt z buraka ćwikłowego 350 mg z teorią, że działa jak adaptogen. Adaptogeny stano-
Ekstrakt z marchwi 350 mg wią bezpieczne wsparcie dla normalnych, prawidło-
ConcenTrace® Alfalfa1 330 µg wych funkcji organizmu. Pomagają utrzymać organizm
Pozostałe składniki: naturalne aromaty, karmel (siarczyny)*, sorbitol, w stanie naturalnej równowagi, a w razie konieczności
woda oczyszczona, benzoesan sodu. – szczególnie w przypadkach stresu czy zwiększonej
1ConcenTrace® Alfalfa – zawiera makro- i mikroelementy pozyskiwane

z Wielkiego Słonego Jeziora w stanie Utah. Alfalfa (Lucerna siewna) jest
aktywności fizycznej/psychicznej mobilizują go do
nośnikiem dla tych składników. działania. Przejawiają tylko taki wpływ na procesy
Sposób użycia: 30 ml soku dziennie ½ godziny przed fizjologiczne, jaki w danej sytuacji jest pożądany oraz
posiłkiem. Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt po otwar- nie wywołują efektów ubocznych.
ciu przechowywać w lodówce.

UWAGA!
-Osoby z chorobą tarczycy przed zażyciem produktu powinny
zasięgnąć porady lekarskiej.

www.calivita.com.pl 47
ta w organizmie człowieka jest przekształcana GRAVITAL JUICE
Komu polecamy? w kseroninę, która bierze udział w wielu ważnych 946 ml
• Wszystkim osobom chcącym korzystnie wpły- procesach fizjologicznych, np. skutecznie wspo-
nąć na odporność organizmu. maga prawidłowe funkcjonowanie układu immu- GRAVIOLA, NOPAL, MANGOSTAN, ALOES
• Osobom, które chcą wspomóc wydajność nologicznego i hormonalnego. W PŁYNIE
umysłową i fizyczną organizmu.
• Narażonym na stres. Produkt zawiera przeciery z cennych owoców gra-
Polinesian Noni (forma płynna)
• Osobom chcącym zyskać energię i witalność. violi i mangostanu, a także sok z liści aloesu, którego
Składnik aktywny/30 ml:
• W trakcie oczyszczania organizmu. składniki aktywne wzmacniają działanie układu immu-
Liofilizowany owoc noni (Morinda citrifolia) 1000 mg
Pozostałe składniki: woda, fruktoza, kwas cytrynowy, naturalny
nologicznego, wspomagają utrzymanie właściwego
aromat borówkowy, naturalny aromat malinowy, guma ksantanowa, poziomu glukozy we krwi, pomagają zachować zdro-
 zy wiesz, że jednym z najważniejszych skład-
C sorbinian potasu. wą skórę oraz zmniejszają uczucie zmęczenia. Zawarty
ników owocu noni jest prokseronina? Cząsteczka Sposób użycia: 30 ml soku dziennie ½ godziny przed w produkcie nopal – Opuncja figowa poprzez
posiłkiem. Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt po otwarciu wpływ na metabolizm węglowodanów, tłuszczów
przechowywać w lodówce. wspomaga kontrolę masy ciała. Produkt zawiera
składniki pochodzące z ekologicznych upraw, dzięki
Organic Noni czemu jest bogatszy w cenne substancje odżywcze
Składnik aktywny/30 ml: i biologicznie czynne, skuteczniej działa na organizm
Sok z ekologicznego owocu noni oraz zachowuje naturalny egzotyczny smak i aromat.
(Morinda citrifolia) 12 g cząstek owoców noni Formuła produktu nie zawiera sztucznych barwników,
Aromat z ekologicznych malin konserwantów czy dodatku cukru – naturalna słodycz
Pozostałe składniki: kwas cytrynowy. soku uzyskiwana jest dzięki zawartości organicznej
Sposób użycia: 30 ml soku dziennie ½ godziny przed stewi.
posiłkiem. Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt po otwarciu
przechowywać w lodówce.
Komu polecamy?
Polinesian Noni (kapsułki) • Osobom, które chcą wspomóc odporność
Składnik aktywny/ i zadbać o prawidłowe podziały komórek.
1 kapsułka: • Osobom dbającym o sylwetkę, skórę, włosy
Liofilizowany owoc noni i paznokcie.
(Morinda citrifolia) 400 mg • Dla zachowania równowagi mikrobiologicznej
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa. jelit i wsparcia metabolizmu.
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie ½ godziny przed • Dla wzmocnienia układu nerwowego
posiłkiem. i zniwelowania stresu.
• Wszystkim chcącym wspomóc oczyszczanie
organizmu.
• Mieszkańcom miast narażonych na
zanieczyszczenia powietrza.

48 www.calivita.com.pl
• Osobom, które chcę zyskać komfort
trawienny i zadbać o prawidłowy poziom
glukozy we krwi.

Czy wiesz, że Graviola w porównaniu do innych

amazońskich owoców ma wybitne zdolności an-
tyoksydacyjne – są one zależne przede wszystkim
od bardzo wysokiej zawartości składników fenolo-
wych. Jej główne przeciwutleniacze to acetogeniny
i kwercetyna.

GraVital Juice
Składniki aktywne/30 ml:
Organiczny przecier z owoców gravioli 9,6 g
Organiczny sok z liści aloesu 8,6 g
Organiczny przecier 1,4 g
z owoców mangostanu właściwego
Organiczny sproszkowany liść 1,4 g
i owoc Opuncji figowej
Pozostałe składniki: woda, organiczna guma guar, pektyny
(z pomarańczy), kwas cytrynowy, aromat naturalny z żurawiny
wielkoowocowej, kwas askorbinowy, glikozydy stewiolowe (z orga-
nicznych liści Stevia rebaudiana).
Sposób użycia: 30 ml soku dziennie ½ godziny przed
posiłkiem. Wstrząsnąć przed użyciem. Produkt po
otwarciu przechowywać w lodówce.

UWAGA!
- Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią.
- Osoby ze skłonnościami do uczuleń, przyjmujące preparaty
lecznicze, mające problemy zdrowotne przed zastosowaniem
preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
- Zapoznaj się z informacją zamieszczoną na etykiecie produktu.

www.calivita.com.pl 49
Preparaty roślinne

50 www.calivita.com.pl
Triple-Potency Lecithin, Triple-Potency Lecithin
• Osobom dbającym o układ krążenia.
Super Soya Lecithin Składnik aktywny/1 kapsułka:
Lecytyna sojowa* 1200 mg
• Wszystkim osobom poszukującym ochrony
100, 250 kapsułek antyoksydacyjnej.
która zawiera:
fosfatydylocholinę 420 mg
POTRÓJNA SKUTECZNOŚĆ LECYTYNY SOJOWEJ Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa (żelatyna, glicerol, woda).
 zy wiesz, że miłorząb japoński utrzymał się
C
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie po posiłku. w stanie niezmienionym przy życiu przez 150 mln
Lecytyna sojowa stanowi podstawowe źródło
choliny, z której organizm produkuje acetylocholinę lat, w czasie istotnych zmian klimatycznych, co
– neuroprzekaźnik występujący zarówno w mózgu, może świadczyć o jego niezwykłej odporności?
Super Soya Lecithin
jak i w obwodowym układzie nerwowym. Cholina Składnik aktywny/1 kapsułka:
przyczynia się do utrzymania właściwego metabo- Lecytyna sojowa* 1200 mg Ginkgo XC
lizmu tłuszczów, wspomaga funkcjonowanie Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa (żelatyna, glicerol, woda). Składnik aktywny/1 tabletka:
wątroby. Wpływa również korzystnie na utrzymanie Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie po posiłku. Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego 90 mg
prawidłowego metabolizmu homocysteiny, przez (std. 24% flawonoglikozydów, 6% terpenów)
co wykazuje korzystny wpływ na układ sercowo- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia
(fosforan diwapniowy), kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy z soi)*,
naczyniowy. Jedna kapsułka to bogactwo aż 1200 mg sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), sól
najwyższej jakości lecytyny sojowej! Ginkgo XC sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu.
100 tabletek Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.

Komu polecamy? MIŁORZĄB JAPOŃSKI UWAGA!
• Osobom narażonym na zwiększony wysiłek - Nie zaleca się przyjmowania miłorzębu  japońskiego podczas
umysłowy i fizyczny. To bogactwo ekstraktu z liści ciąży, karmienia piersią, przez osoby przyjmujące antykoagu-
• Studentom w okresie wzmożonej nauki. Ginkgo biloba, który korzystnie lanty oraz przed zabiegiem operacyjnym, ponieważ może
• Osobom chcącym wspomóc prawidłowe wpływa na krążenie krwi, dba o wydłużyć czas krzepnięcia krwi.
funkcjonowanie wątroby. prawidłowe funkcjonowanie narządu - Osoby mające problemy zdrowotne z tarczycą, z cukrzycą, przed
• Osobom w podeszłym wieku. słuchu i wzroku, pomaga zachować zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
• Osobom żyjącym w ciągłym stresie. właściwe funkcje poznawcze - Nie stosować równolegle produktu z niesteroidowymi lekami
i równowagę psychiczną, a także jako silny przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczopędnymi,
antyoksydant chroni komórki przed wolnymi przeciwarytmicznymi, przeciwnadciśnieniowymi, glikozydami
Czy wiesz, że lecytyna
 rodnikami. nasercowymi.
jest substancją obecną
praktycznie w każdej Komu polecamy?
komórce ludzkiego or- • Osobom dbającym o zachowanie prawidłowych
ganizmu i jest niez- funkcji poznawczych.
będnym elementem • Osobom starszym szukającym wsparcia dla
budulcowym błon ko- narządu wzroku i słuchu.
mórkowych.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120
www.calivita.com.pl 51
Green Care Evening Primrose Oil
240 tabletek 100 kapsułek Komu polecamy?
• Osobom, które chcą zachować młody wygląd
REWITALIZACJA ORGANIZMU ZATRZYMAJ MŁODOŚĆ jak najdłużej.
• Osobom chcącym wspomóc utrzymanie
Produkt zawiera w składzie lucernę siewną, która Olej z wiesiołka dwuletniego zawiera w składzie właściwego poziomu cholesterolu we krwi.
wykazuje działanie rewitalizujące, zwiększa wydolność dwa niezwykle ważne nienasycone kwasy tłuszczowe: • W celu wsparcia metabolizmu.
fizyczno-psychiczną organizmu, wspomaga metabolizm kwas gamma-linolenowy oraz kwas linolowy, • Osobom będącym na dietach, w trakcie
oraz korzystnie wpływa na kondycję włosów i paznokci, które znane są ze swoich korzystnych właściwości. kuracji odchudzających.
a także dba o zdrowie okolic intymnych u kobiet. Kwas gamma-linolenowy pomaga w utrzymaniu
Z kolei magnez wspomaga układ nerwowy, pomaga elastyczności skóry, dzięki czemu promuje jej
w utrz ymaniu równowagi elektrolitowej, zdrowy wygląd. Wpływa też korzystnie na strukturę zy wiesz, że olej z wiesiołka dwuletniego, jako
C
przyczynia się do zmniejszania uczucia zmęczenia i funkcjonowanie błon śluzowych. Kwas linolowy prekursor prostaglandyn związanych z różnymi
i znużenia, korzystnie wpływając na metabolizm pomaga z kolei w utrzymaniu prawidłowego poziomu szlakami metabolicznymi w organizmie, może
energetyczny i funkcje poznawcze. cholesterolu we krwi. przyczyniać się do regulacji metabolizmu?

Komu polecamy?
• Osobom odczuwającym zmęczenie.
• Wszystkim, którzy chcą zadbać
o równowagę elektrolitową.
• Osobom dbającym o metabolizm.
• Osobom dbającym o włosy i paznokcie.

 zy wiesz, że lucerna siewna znana jest również
C
pod nazwą alfalfa, a jej korzeń rośnie nawet na
głębokości 10 m? Dzięki temu pozyskuje składniki
odżywcze ze znacznie czystszej gleby, zasobnej
w bezcenne biopierwiastki.
Green Care
Składniki aktywne/1 tabletka:
Sproszkowane liście lucerny siewnej 500 mg
Magnez 25 mg
Pozostałe składniki: serwatka (z mleka)*, kwasy tłuszczowe (kwas ste-
arynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
Sposób użycia: 4-8 tabletek dziennie między posiłkami.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.

52 www.calivita.com.pl
czosnek, cebulę oraz rzodkiewkę, by wzmocnić
Evening Primrose Oil
swoją odporność. Czosnek był także uwzględniany w Komu polecamy?
Składniki aktywne/1 kapsułka:
diecie rzymskich żołnierzy. Główną substancją czynną • Wszystkim osobom, które chcą wspomóc
Olej z wiesiołka dwuletniego 500 mg
czosnku jest allicyna, która powstaje z alliny podczas odporność.
który zawiera:
miażdżenia ząbków czosnku. Przyjmowanie czosnku • Osobom dbającym o utrzymanie właściwego
kwas linolowy 365 mg
wspomaga układ odpornościowy, oddechowy, poziomu cholesterolu we krwi.
kwas gamma-linolenowy 45 mg
a także sercowo-naczyniowy. Dba o zachowanie • Osobom chcącym wspomóc układ sercowo-
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa (żelatyna, woda, glicerol).
odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi, naczyniowy.
Sposób użycia: 3-6 kapsułek dziennie po posiłku. wspiera pracę wątroby. Przyczynia się również • Osobom, które chcą zachować równowagę
do zachowania równowagi mikrobiologicznej mikrobiologiczną jelit.
UWAGA! jelit. Ma także pozytywny wpływ na metabolizm • Wszystkim w celu wzmocnienia pracy wątroby.
- Nienasycone kwasy tłuszczowe są bardzo wrażliwe na niszczą- węglowodanów, zwiększa wrażliwość komórek na
ce działanie wolnych rodników. Z tego powodu osoby spoży- insulinę.
wające olej z wiesiołka w dużych ilościach powinny także przyj- Z Garlic Caps możesz cieszyć się niezwykłą mocą zy wiesz, że w starożytnym Egipcie i Babilonii
C
mować suplementy diety zawierające antyoksydanty. czosnku bez przykrego zapachu z ust! Produkt robotnicy budujący piramidy spożywali go również
- Pacjenci cierpiący na padaczkę (epileptycy) nie powinni przyj- zawiera wyciąg olejowy z czosnku, a odpowiednia w celu zregenerowania sił i zwiększenia wytrzy-
mować Evening Primrose Oil. struktura kapsułki żelowej zapewnia jego maksymalną małości?
skuteczność.

Garlic Caps Garlic Caps
Składniki aktywne/1 kapsułka:
100 kapsułek Wyciąg olejowy z czosnku pospolitego (500:1) 350 mg
Wyciąg olejowy z liści pietruszki zwyczajnej (70:1) 2500 µg
SIŁA CZOSNKU Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa (żelatyna, woda).
Sposób użycia: 2-4 kapsułki dziennie po posiłku.
Czosnek to jedna z najbardziej znanych
przypraw. Powszechnie też wiadomo, że poza
charakterystycznym smakiem, posiada wiele
korzystnych właściwości, które UWAGA!
pozytywnie wpływają na nasz organizm. - Produkty zawierające czosnek należy przyjmować zawsze z dużą
Jego korzystny wpływ na stan zdrowia ilością płynów.
znany jest od wielu wieków. Egipscy - Osoby, mające problemy z krzepliwością krwi lub planujące
budowniczy piramid otrzymywali zabieg operacyjny, przed zażyciem preparatów zawierających
czosnek zawsze powinny skonsultować się z lekarzem.
- Osoby z alergią na czosnek i/lub inne rośliny z rodziny Liliaceae
nie powinny stosować Garlic Caps.
- Kobiety karmiące piersią powinny wiedzieć, że niektóre składniki
czosnku mogą przeniknąć do ich mleka.

www.calivita.com.pl 53
Liquid Chlorophyll zy wiesz, że zwierzęta z natury mięsożerne,
C
odżywiają się trawą lub innymi roślinami bogatymi
Oregano Oil
473 ml 30 ml
w chlorofil, instynktownie szukając w nich
ZIELONE WNĘTRZE, CZYSTE WNĘTRZE
antidotum, by oczyścić swój organizm? EKSTRAKT Z LIŚCI OREGANO W KROPLACH

Zawarta w produkcie chlorofilina sodowo- Liquid Chlorophyll Oregano (Lebiodka pospolita, łac. Origanum
miedziowa pozyskana z lucerny siewnej oferuje Składniki aktywne/5 ml: vulgare) na całym świecie słynie ze swych
naturalne wzmocnienie zarówno osobom Chlorofilina sodowo-miedziowa 15 mg niezwykłych walorów smakowych, jednak
odczuwającym zmęczenie fizyczne i psychiczne, (z lucerny siewnej) nie każdy wie, że ma również unikalne
jak i wszystkim odżywiającym się nieracjonalnie, Produkt aromatyzowany olejkiem miętowym. właściwości korzystnie wpływające na nasz
Pozostałe składniki: woda, roślinny glicerol, sorbinian potasu, kwas
sięgającym po wysoko przetworzone produkty, cytrynowy. organizm. Składniki aktywne zawarte w olejku
które zanieczyszczają nasz organizm. Wykazuje ona Sposób użycia: łyżeczka (5 ml) dziennie do wody.
z oregano wspierają procesy trawienne, dając uczucie
również działanie rewitalizujące, korzystnie wpływa Produkt zamieszać przed użyciem.
komfortu trawiennego oraz wykazują działanie
na metabolizm oraz kondycję włosów i paznokci. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
antyoksydacyjne, czyli wspomagają ochronę komórek
przed wolnymi rodnikami.
UWAGA!
Komu polecamy? Oregano Oil to unikalny produkt na rynku ze
- Chlorofil nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży lub
• Osobom dbającym o utrzymanie standaryzowaną zawartością karwakrolu – związku
podczas karmienia piersią.
właściwej równowagi kwasowo- należącego do grupy fenoli będącego składnikiem
- Przyjmowanie chlorofilu może spowodować zielone zabarwie-
zasadowej. olejku eterycznego oregano. W jednej porcji olejku
nie moczu lub kału, a także języka.
• Wszystkim chcącym oczyścić (4 krople - 0,17 ml) znajduje się aż 13 mg ekstraktu
organizm z toksyn. z liści oregano!
• Osobom odczuwającym
zmęczenie fizyczne oraz
psychiczne.
• Wszystkim osobom
narażonym na codzienny
stres.
• Osobom odżywiającym się
nieracjonalnie.
• Osobom spożywającym
żywność wysoko
przetworzoną oraz fast food.
• Wszystkim dbającym o włosy
i paznokcie.

54 www.calivita.com.pl
Oregano Oil CaliVita® wytwarzany jest z wykorzysta-
niem najnowszych technologii produkcji, które
Rhodiolin komórek w tlen i substancje
odż ywcze. Prz ycz yniają się
120 kapsułek
zapewniają stabilność produktu, a wszystkie również do uzyskania optymalnej
użyte surowce są wyłącznie pochodzenia ro- UKOJENIE NERWÓW, WEWNĘTRZNY SPOKÓJ
aktywności funkcji poznawczych
ślinnego. Stosując Oregano Oil CaliVita®, otrzymujesz i umysłowych oraz chronią przed
gwarancję najwyższej jakości! stresem oksydacyjnym. Dodatek
Główny składnik produktu – różeniec górski w produkcie cynku czyni produkt
zwany inaczej „złotym korzeniem” lub „arktycznym jeszcze skuteczniejszym. Bowiem
Komu polecamy? korzeniem” to lider wśród roślin adaptogennych. cynk nie tylko korzystnie wpły-wa
• Osobom chcącym wspomóc układ pokarmowy Jego składniki aktywne wspomagają organizm na procesy poznawcze i wspo-
i osiągnąć komfort trawienny. w okresie stresu i zwiększonego wysiłku fizycznego. maga ochronę komórek przed
• Osobom szukającym ochrony antyoksydacyjnej Korzystnie wpływają na układ nerwowy, prawidłowe szkodliwym wpływem wolnych
w płynnej formule. krążenie krwi oraz wspierają zaopatrywanie rodników, ale także dba o zdrowie skóry, włosów
i paznokci, co jest niezwykle ważne w okresie
zwiększonego stresu.
 zy wiesz, że starożytni Grecy stosowali olejek
C
z oregano również do masażu ciała? Taki sposób
jego użycia sprzyja zrelaksowaniu i odprężeniu Korzeń Różeńca górskiego stał się przed-
się po dniu pełnym przygód i codziennych miotem zainteresowania wielu ośrodków
obowiązków. badawczych na świecie. W przeprowadzonej
i opublikowanej serii randomizowanych,
z podwójnie ślepą próbą, badań klinicznych
Oregano Oil potwierdzono efekt stymulacyjny i adapto-
Składnik aktywny/0,17 ml (4 krople): genny wyciągów z różeńca górskiego.
Ekstrakt olejowy z liści oregano 13 mg
(std. 3,5% karwakrolu) Wykonano badania w zakresie efektu stymu-
Pozostałe składniki: oliwa z oliwek
lującego i adaptogennego u studentów,
Sposób użycia: 4 krople (0,17 ml) Oregano Oil rozcien- badając wpływ różeńca na zmęczenie i stres
czyć w niewielkiej ilości wody, stosować 3 razy dziennie. spowodowany okresem egzaminacyjnym.
50 mg wyciągu różeńca lub placebo podawano
UWAGA! studentom przez okres 20 dni. Zaobserwowano
- Produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią. znaczną poprawę sprawności fizycznej,
- Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. psychomotorycznej, koncentracji, obniżenie
zmęczenia psychicznego, zmniejszenie senności,

www.calivita.com.pl 55
ParaProteX Chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniami
lepszą motywację do nauki oraz ogólne lepsze 100 tabletek wywołanymi przez oksydację. Ekstrakt z nasion
samopoczucie.1 grejpfruta przyczynia się do utrzymania równowagi
CZYSTY ORGANIZM mikrobiologicznej organizmu. Ekstrakt z berberysu
zwyczajnego – wykazuje korzystny wpływ na
Spasov A., Wikman G., Mandrikov V. A double-blind, placebo-controlled pilot
1

study of the stimulating and adaptogenic effect of Rhodiola roseaSHR-5 extract
Przewód pokarmowy to nie tylko prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego,
on the fatique of students caused by stress during an examination period with miejsce trawienia i wchłaniania wspomaga wydzielanie enzymów trawiennych. Olej
a repeated low-dose regimen. Phytomedicine 2000; 7: 85–89. niezbędnych substancji odżyw- z goździkowca korzennego – wspomaga trawienie
czych. To także największa i naj- i odczuwanie smaków. Poza tym preparat zawiera owoc
bardziej skomplikowana część Rangoon creeper, sproszkowaną komosę piżmową,
Komu polecamy? naszego układu immunologicz- żywicę z balsamowca mirra oraz sproszkowany orzech
• Osobom narażonym na stres. nego, która stale kontaktuje się z czarny i olej z orzecha włoskiego.
• W okresie zwiększonego wysiłku umysłowego ogromną ilością różnych szkodliwych czynników pocho-
i fizycznego. dzących ze świata zewnętrznego, w tym m.in.
• Osobom odczuwającym niedobór energii. czynników mikrobiologicznych. Komu polecamy?
• Sportowcom. • Osobom chcącym oczyścić przewód
• Osobom mającym problemy z zasypianiem. ParaProteX to zestaw cennych składników roślinnych pokarmowy i wesprzeć jego funkcjonowanie.
wykazujących korzystny wpływ na funkcje fizjologiczne • W celu utrzymania właściwej równowagi
organizmu. Zawiera m.in. czosnek, który już od mikrobiologicznej organizmu.
 zy wiesz, że adaptogeny pomagają utrzymać
C tysiącleci znany jest jako środek wzmacniający • Osobom, które chcą zadbać o odporność.
organizm w stanie naturalnej równowagi siły obronne organizmu. Wspomaga utrzymanie • W trakcie oczyszczania organizmu.
i przejawiają tylko taki wpływ na procesy właściwej równowagi mikrobiologicznej w jelitach, jak • Osobom odżywiającym się nieracjonalnie.
fizjologiczne, jaki w danej sytuacji jest pożądany? również odgrywa istotną rolę m.in. w prawidłowym
funkcjonowaniu wątroby, układu oddechowego
i krążenia. Ekstrakt z kory Pau D’Arco stanowi zy wiesz, że ekstrakt z berberysu zwyczajnego
C
Rhodiolin naturalną obronę organizmu przed zagrożeniami dodatkowo wspiera perystaltykę jelit, a olej
Składniki aktywne/1 kapsułka zewnętrznymi. Wspiera funkcje wydalnicze nerek z goździkowca korzennego dba o funkcjonowanie
Koncentrat z Różeńca górskiego (5:1) 100 mg oraz korzystnie wpływa na naczynia krwionośne. układu sercowo-naczyniowego i oddechowego?
(ekwiwalent 500 mg proszku)
Cynk (chelat aminokwasowy) 5 mg
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kapsułka żelaty-
nowa (siarczyny)*.
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie ½ godziny przed
posiłkiem.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
56 www.calivita.com.pl
ParaProteX wzmagają działanie stymulujące. Żeń-szeń wspiera Pure Yucca
Składniki aktywne/1 tabletka: funkcje poznawcze, przyczynia się do zmniejszenia 100 kapsułek
Owoc Rangoon creeper 150 mg uczucia zmęczenia i znużenia, wzmacnia
Sproszkowane nasiona komosy piżmowej 100 mg sprawność fizyczną i umysłową, a także dba OCZYSZCZANIE Z JUKKĄ
Ekstrakt z berberysu zwyczajnego o odporność. Przyczynia się również do zachowania
(std. 6% alkaloidów) 50 mg prawidłowego metabolizmu glukozy i insuliny.
Żywica z balsamowca mirra 50 mg Jukka, zwana „drzewem życia”, to
Olej z goździkowca korzennego 50 mg niezwykła roślina o właściwościach
Ekstrakt z kory Pau d’Arco (4:1) 50 mg Komu polecamy? oczyszczających. Jej działanie to
Sproszkowany orzech czarny* 37,5 mg • Osobom narażonym na ciągły stres. zasługa jednego ze składników
Olej z orzecha włoskiego* 37,5 mg • Osobom w okresie wzmożonej nauki i pracy. aktywnych – saponin, które
Ekstrakt z nasion grejpfruta 25 mg • Wszystkim, którzy chcą wspomóc koncentrację. wspomagają eliminację produktów
Sproszkowany czosnek 12,5 mg • Dla osób odczuwających ciągłe zmęczenie. ubocznych z organizmu.
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia • Osobom aktywnym fizycznie.
(fosforan diwapniowy), kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sole magnezowe Komu polecamy?
kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
 zy wiesz, że żeń-szeń jest uznawany za
C • Osobom chcącym oczyścić organizm.
Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie z posiłkiem. afrodyzjak, który dodatkowo pomaga zachować • Osobom odżywiającym się nieracjonalnie.
zdrowe życie seksualne? • Osobom mieszkających w dużych,
UWAGA! zanieczyszczonych aglomeracjach.
- W przypadku, kiedy zachwiana jest równowaga mikrobiologicz- Panax Ginseng • Aktywnym i biernym palaczom tytoniu.
na, składniki roślinne nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Składnik aktywny/1 tabletka: • Osobom spożywającym alkohol.
Żeń-szeń koreański 500 mg
Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), hydroksypropylometyloceluloza,
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
Panax Ginseng magnezu), glikol propylenowy, triacetyna.
100 tabletek Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie ½ godziny przed
posiłkiem.
ENERGETYZUJĄCY IMPULS
UWAGA!
Żeń-szeń określany mianem - Nie zaleca się stosowania żeń-szenia w przypadku nadciśnienia
„ k o r ze n i a ż yc i a” z aw i e r a tętniczego krwi lub innych chorób układu sercowo-naczynio-
cenne składniki aktywne tzw. wego.
ginsenozydy, które w sytuacjach - Z powodu działania adaptogennego, przyjmowanie żeń-szenia
stresowych wspomagają działanie zaleca się przez okres nie dłuższy niż 6 tygodni.
uspokajające, a kiedy potrzeba
zwiększyć wydajność organizmu

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 57
Czy wiesz, że oczyszczanie organizmu pozytywnie glikozydy salicylowe, które w organizmie człowieka
wpływa na wygląd skóry, włosów i samopoczucie? przekształcane są do kwasu salicylowego bez
negatywnych skutków na układ trawienny. Kora
Pure Yucca wierzby białej wspomaga zdrowie psychiczne
Składnik aktywny/1 kapsułka: i fizyczne, korzystnie wpływa na gospodarkę
Sproszkowana jukka 500 mg hormonalną i stawy oraz dba o wzmocnienie
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa. organizmu i jego samoregenerację.
Sposób użycia: 3 kapsułki 3 razy dziennie przed posił-
kiem, popijając dużą ilością wody.
Komu polecamy?
UWAGA!
• Osobom dbającym o zdrowie stawów.
- W czasie suplementacji produktu bardzo ważne jest przyj-
• Wszystkim, którzy chcą wspomóc zdrowie
mowanie zwiększonych ilości płynów; dlatego też po połknię-
psychiczne i fizyczne.
ciu kapsułki należy popić ją 1-2 szklankami wody. Codziennie
• Osobom poszukującym wzmocnienia
należy spożywać ok. 2-3 litrów wody, aby ułatwić usuwanie
organizmu.
produktów ubocznych.
- Na początku przyjmowania jukki może wystąpić częste oddawa-
nie moczu, biegunka oraz spadek poziomu cukru i potasu we
 zy wiesz, że wyciąg z kory wierzby białej
C
krwi. Jest to wynik przyspieszonego metabolizmu oraz działania
powszechnie nazywany jest naturalną aspiryną?
oczyszczającego. Prawidłowe dawkowanie produktu, odpowie-
Jednak w przeciwieństwie do aspiryny nie
dnie odżywianie się, ewentualnie opracowana przez specjalistę
wywołuje dolegliwości żołądkowo-jelitowych.
dieta powinny wyeliminować te objawy.
White Willow
Składnik aktywny/1 kapsułka:
Kora białej wierzby 400 mg
White Willow Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, celuloza mikrokrysta-
liczna, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
100 kapsułek (stearynian magnezu).
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie po posiłku. Po 4 ty-
MOC KORY BIAŁEJ WIERZBY godniach stosowania produktu należy zrobić przerwę.

Cenne właściwości kory wierzby UWAGA!
białej są wykorzystywane od - Należy ściśle przestrzegać zalecanych dawek.
wieków w medycynie tradycyjnej, - Produkt nie wolno podawać dzieciom, młodzieży oraz osobom
ze względu na zawarte w niej uczulonym na salicylany lub inne niesterydowe leki przeciwza-
palne.
- Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny przyjmować
tego produktu.

58 www.calivita.com.pl
Curcuma Pro Curcuma Pro
60 tabletek Składnik aktywny/1 tabletka:

WYSOKO PRZYSWAJALNA KURKUMA Ekstrakt z kłącza Ostryża długiego (kurkumy) (20:1) 200 mg
(std. 95% kurkuminoidów) 190 mg
Ekstrakt z kłącza Ostryża długiego (kurkumy) (4:1) 200 mg
Produkt Curcuma Pro uzupełnia dietę w standaryzowany MicroActive® Curcumin – mikronizowane kłącze
ekstrakt z kłącza Ostryża długiego – kurkumy oraz Ostryża długiego (kurkuma) (1:4) 25 mg
– dla jeszcze lepszej wchłanialności i biodostępności (std. 25 % kurkuminoidów) 6,3 mg
– w mikronizowaną kurkumę MicroActive®, które Ekstrakt z czarnego pieprzu (50:1) – BioPerine® (50:1) 5 mg
korzystne wspierają zdrowie i elastyczność stawów. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) 1,5 mg
Kurkuma wraz z ekstraktem z pieprzu czarnego Bio- Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza
mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, kwasy tłuszczowe
Perine® wspomagają właściwą pracę wątroby i układu (kwas stearynowy), sole magnezowy kwasów tłuszczowych (stearynian
trawiennego. Wykazują również korzystny wpływ na magnezu), dwutlenek krzemu, estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu,
zdrowie skóry oraz prawidłowe funkcjonowanie układu triacetyna, alginian sodu.
oddechowego, odpornościowego, antyoksydacyjnego Sposób użycia: 1 tabletka dziennie.
i nerwowego.

Komu polecamy?
•O sobom w celu utrzymania zdrowia stawów
i kości.
•O sobom narażonym na ekstremalne obciążenia
stawów (aktywnym fizycznie, sportowcom,
osobom z nadwagą i otyłością).
•D la wzmocnienia funkcji trawiennych
i prawidłowej pracy wątroby.
• Jako wsparcie układu nerwowego.
•D la ochrony antyoksydacyjnej i wzmocnienia
systemu odpornościowego.
•W celu wsparcia układu oddechowego. UWAGA!
• Dla utrzymania zdrowia skóry. - Produkt nie należy stosować podczas ciąży i karmienia
• Seniorom. piersią, u osób z niedrożnością dróg żółciowych,
poniżej 18 roku życia.
- W przypadku problemów zdrowotnych m.in. kamicy
Czy wiesz, że mikronizacja kurkumy, a więc
 żółciowej stosowanie produktu należy skonsultować
zmniejszenie jej cząsteczek sprawia, że jej wchłanianie z lekarzem.
przez organizm jest łatwiejsze, szybsze i bardziej - Przy dłuższym stosowaniu kurkumy mogą wystąpić łagod-
efektywne. ne objawy suchości ust, wzdęcia, podrażnienie żołądka.

www.calivita.com.pl 59
Podwodne skarby

60 www.calivita.com.pl
Omega 3 concentrate • Wszystkim, którzy chcą wspomóc swoją Omega 3 concentrate
100 kapsułek Składniki aktywne/ 1 kapsułka:
koncentrację.
• Osobom szukającym wsparcia dla narządu Koncentrat oleju rybnego (zawiera olej z soi)* 600 mg
MEGA MOC OMEGA 3 DLA SERCA, MÓZGU, zawierający:
wzroku.
WZROKU EPA (kwas eikozapentaenowy) 180 mg
• Osobom będącym na diecie, w trakcie kuracji
odchudzającej. DHA (kwas dokozaheksaenowy) 120 mg
Preparat zawiera niezbędne wielonienasycone kwasy • Osobom odżywiającym się nieracjonalnie. Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa (żelatyna, glicerol, woda).
tłuszczowe omega-3 (kwas eikozapentaenowy EPA • Kobietom w okresie ciąży i karmiącym piersią Sposób użycia: 1-3 kapsułki dziennie po posiłku.
i dokozaheksaenowy DHA) korzystnie wpływające (po konsultacji z lekarzem).
na właściwą pracę serca1. Kwas dokozaheksaenowy UWAGA!
(DHA) ponadto przyczynia się do utrzymania - Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed włączeniem do diety
prawidłowych funkcji mózgu i wzroku2. zy wiesz, że wśród Eskimosów zamieszkują-
C suplementacji kwasów omega-3 powinny wcześniej skonsul-
Nowa innowacyjna formuła produktu zawiera idealne cych Grenlandię i Alaskę zapadalność na choroby tować się ze swoim lekarzem prowadzącym.
proporcje kwasów tłuszczowych EPA:DHA (3:2), układu sercowo-naczyniowego jest nieporówny-
przy zmniejszeniu udziału pozostałych kwasów walnie niższa niż w innych krajach na świecie?
tłuszczowych w 1 kapsułce. I to pomimo konsumpcji dużej ilości pokarmów
Omega 3 concentrate produkowany jest metodą zawierających tłuszcze! W czym tkwi sekret? Dieta
destylacji molekularnej, co zapewnia większą Eskimosów zawiera duże ilości produktów pocho-
stabilność produktu oraz uzyskanie bardzo czystego „Polska należy do krajów szczególnie zagrożonych nie-
dzących z morza, które są bogatym źródłem nie-
i skoncentrowanego oleju, bez utraty cennych zbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych doborem kwasów tłuszczowych ω-3.”3 „Długołańcucho-
właściwości surowca. Mniejsza postać kapsułki, ułatwia omega-3. we kwasy tłuszczowe omega-3 wspomagają procesy
przyjmowanie tego produktu wszystkim osobom, uczenia się, zwiększają koncentrację.”4 „W okresie ciąży
które mają problemy z połykaniem dużych tabletek lub i laktacji zapewnienie wystarczających ilości kwasów
kapsułek. tłuszczowych n-3 wydaje się mieć fundamentalne
1
Korzystne działanie występuje przy dziennym spożyciu 250 mg EPA i DHA. znaczenie dla rozwijającego się płodu i niemowlęcia.”5
2
Korzystne działanie występuje przy dziennym spożyciu 250 mg DHA. „DHA jest niezbędny dla funkcjonowania rodopsyny
i jej stężenia w zewnętrznych pręcikach siatkówki, co ma
ścisłe powiązanie z ostrością widzenia.”6
Komu polecamy?
• Osobom chcącym wspomóc prawidłowe
funkcjonowanie serca. 3,5
lek. Wojciech Jańczyk, prof. dr hab. med. Piotr Socha „Kliniczne
• S tudentom w okresie wzmożonej nauki efekty suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi
ω-3.” Standardy Medyczne, 2009, T. 6, s. 594-609.
i pracy. 4
Dr Wojciech Kolanowski, Lidia Powierża „Rola ryb i produktów
rybnych w żywieniu kobiet i dzieci.” Wydział Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji, SGGW.
6 prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska, prof. dr hab.

Marek Naruszewicz „Rekomendacje spożycia kwasów omega-3.”
Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 61
Shark Aid Komu polecamy? Spirulina Max
90 tabletek • Sportowcom oraz osobom wykonującym ciężką 60 tabletek
pracę fizyczną obciążającą stawy.
„NIEZŁOMNOŚĆ" CHRZĄSTKI REKINA • Osobom starszym. ALGA – SPIRULINA

Wodna fauna i flora są nie tylko elementami ekosy-
Rekiny już od blisko 400 milionów lat żyją na
 zy wiesz, że rekiny nie posiadają żadnych kości,
C stemu, ale także cennych składników odżywczych.
Ziemi w niezmienionej formie. Określane są przez
tylko chrząstki, które stanowią około 6-8% ich Spirulina Max to produkt zawierający algę – spirulinę,
badaczy morskiej fauny i flory mianem „perfekcyjnie
całkowitej masy ciała? która korzystnie wpływa na naturalne mechanizmy
skonstruowanego mechanizmu”. Rekiny nigdy nie
obronne organizmu, wspiera utrzymanie prawidło-
śpią, nie odpoczywają, a mimo to są niezwykle silne
wego poziomu glukozy we krwi, a także wspomaga
i zdrowe. Shark Aid kontrolę masy ciała.
Cechą charakterystyczną układu Składnik aktywny / 1 tabletka
odpornościowego rekinów jest to, że 100% czystej wysuszonej chrząstki rekina* 750 mg
cały czas wytwarza on przeciwciała, Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymety- Komu polecamy?
krążące po całym organizmie, podczas
locelulozy usieciowana, siarczan sodu, sole magnezowe kwasów • Wszystkim osobom, które chcą wspomóc
gdy system obronny człowieka tłuszczowych (stearynian magnezu), skrobia ziemniaczana, szelak, talk. odporność.
zazwyczaj aktywizuje się dopiero wtedy,
Sposób użycia: 2 tabletki 3 razy dziennie ½ godziny • Dla utrzymania prawidłowego poziomu
gdy musi zwalczyć jakąś infekcję.
przed posiłkiem. glukozy we krwi.
Shark Aid to suplement diety uzu-
• Osobom będącym na diecie, w trakcie kuracji
pełniający codzienną dietę w spro-
UWAGA! odchudzającej.
szkowaną chrząstkę rekina.
- Z powodu właściwości hamowania wzrostu drobnych naczyń • Jako wsparcie diety oczyszczającej.
krwionośnych chrząstka rekina nie powinna być przyjmowana • Osobom dbającym o utrzymanie właściwej
przez kobiety w ciąży, karmiące piersią i dzieci. równowagi kwasowo-zasadowej.
- Osoby ze złamaniami kości, po zabiegu operacyjnym, mające • Osobom odżywiającym się nieracjonalnie.
problemy z sercem i układem krążenia powinny przed spoży- • W celu uzupełnienia niezbędnych
ciem produktu skonsultować się z lekarzem. aminokwasów.

 zy wiesz, że spirulina jest
C
źródłem pełnowartościowego,
łatwo przyswajalnego białka
złożonego z aminokwasów nie-
zbędnych do prawidłowej budo-
wy masy mięśniowej? Sprzyja to
zachowaniu masy mięśniowej,
np. podczas diety odchudzającej!

62 www.calivita.com.pl
Spirulina Max
witalność i aktywność organizmu. Spirulina z kolei Spirulina Chlorella PLUS
Składnik aktywny / 1 tabletka:
korzystnie wpływa na naturalne  mechanizmy ob- Składniki aktywne/1 tabletka:
Spirulina (alga) 500 mg
ronne organizmu, wspiera utrzymanie prawidłowego Sproszkowana spirulina 250 mg
Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), kwasy poziomu glukozy we krwi, a także wspomaga kontrolę Sproszkowana chlorella 250 mg
tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczo- masy ciała. Sproszkowana trawa pszeniczna* 100 mg
wych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu.
Sproszkowany liść lucerny siewnej 100 mg
Sposób użycia: 2-4 tabletki dziennie ½ godziny przed Sproszkowane nasiona selera zwyczajnego* 15 mg
posiłkiem. Komu polecamy? Sproszkowany wodorost Ascophyllum nodosum 15 mg
• Osobom dbającym o utrzymanie właściwej Sproszkowana kapusta 15 mg
UWAGA! równowagi kwasowo-zasadowej. Sproszkowany szpinak 15 mg
- Osoby mające problemy z tarczycą przed przyjmowaniem pre- • Osobom chcącym wesprzeć prawidłowe Sproszkowany korzeń mniszka lekarskiego 15 mg
paratów zawierających algi powinny zasięgnąć opinii lekarskiej. funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Sproszkowana natka pietruszka 15 mg
• Osobom chcącym wspomóc prawidłowe Ekstrakt z aksamitki wzniesionej 10 mg
Spirulina Chlorella PLUS funkcjonowanie wątroby.
• Wszystkim osobom, w celu wzmocnienia
(10% estrów luteiny)
100 tabletek Ekstrakt z pomidora 10 mg
odporności. (5% likopenu)
BOGACTWO ALG • Dla utrzymania prawidłowego poziomu Sproszkowane liście brukselki 10 mg
glukozy we krwi. Sproszkowany korzeń czarnej rzodkwi 10 mg
Spirulina Chlorella PLUS to produkt, który w peł- • Osobom będącym na diecie, w trakcie kuracji Sproszkowany liść aloesu zwyczajnego 5 mg
ni wykorzystuje bogactwo natury. Zestaw dwóch odchudzającej. Sproszkowane brokuły 5 mg
różnych, wzajemnie uzupełniających się gatunków • Jako wsparcie diety oczyszczającej. Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, węglan wapnia,
alg – spiruliny i chlorelli – wzbogacono dodatki- • Osobom odżywiającym się nieracjonalnie. kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), hydroksypropylometylocelu-
em trawy pszenicznej i lucerny siewnej (Alfalfa) • W celu uzupełnienia niezbędnych loza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magne-
zu), dwutlenek krzemu, hydroksypropyloceluloza, chlorofilina sodo-
jak również opatentowanej mie- aminokwasów. wo-miedziowa, wosk carnauba.
szaniny cennych „zielonych skła- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie ½ godziny przed
dników” oraz ekstraktu lute- posiłkiem.
iny i likopenu. Zawarta w pro- zy wiesz, że chlorella wykazuje również działanie
C
dukcie chlorella wspomaga antyoksydacyjne?
UWAGA!
pracę wątroby, wykazuje działa- - Osoby mające problemy z tarczycą przed zażyciem preparatu
nie detoksykacyjne, pomaga powinny skorzystać z konsultacji lekarskiej.
w usuwaniu szkodliwych sub-
stancji, głównie metali ciężkich
z organizmu.  Przyczynia się do
zwiększenia wzrostu korzystnej
mikroflory jelitowej. Wspomaga

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 63
Preparaty wspomagające
odchudzanie
XShape zy wiesz, że otyłość brzuszną rozpoznajemy,
C
90 kapsułek gdy obwód talii u mężczyzn przekracza 94 cm,
natomiast u kobiet 80 cm?
ZGRABNE KSZTAŁTY
XShape
XShape to nowoczesna formuła zawierająca Składniki aktywne/ 1 kapsułka:
w składzie aminokwasy, L-karnitynę, witami- L-arginina 136,6 mg
ny: C, B6, B12, niacynę oraz pikolinian chromu. L-glutamina 106,6 mg
Aminokwasy biorą udział w budowie różnych L-ornityna 77,0 mg
białek (np. białek mięśniowych), jak również hor- L-fenyloalanina 66,6 mg
monów, przeciwciał, enzymów. Witamina B6, B12 L-karnityna 50,0 mg
i niacyna przyczyniają się do właściwego funk- L-tyrozyna 46,6 mg
cjonowania układu nerwowego, zmniejszenia Witamina C 33,3 mg
uczucia zmęczenia i znużenia oraz wspierają me- L-lizyna 133,2 mg
tabolizm energetyczny i funkcje psychologiczne, Niacyna 6,6 mg
co jest niezwykle ważne podczas stosowania diety Witamina B6 1,0 mg
o obniżonej kaloryczności. Z kolei witamina C poma- Chrom 46,6 µg
ga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Witamina B12 1,0 µg
oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego me- Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, mąka ryżowa, sole ma-
gnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek
tabolizmu energetycznego. Produkt zawiera również krzemu.
L-karnitynę oraz został wzbogacony w chrom ko-
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie na noc lub po posiłku.
rzystnie wpływający na metabolizm węglowodanów,
tłuszczów i białek oraz pomagający w utrzymaniu
właściwego poziomu glukozy we krwi. UWAGA!
- Produkt zawiera L-fenyloalaninę, osoby z fenyloketonurią nie
powinny przyjmować produktu.
Komu polecamy? - Produkt nie zastąpi odpowiedniej diety odchudzającej, ćwiczeń
• Osobom dbającym o utrzymanie fizycznych i zmiany stylu życia.
prawidłowej masy ciała. - Nie zaleca się przyjmowania produktu przez kobiety w ciąży, kar-
• Osobom będącym na diecie miące matki oraz małe dzieci.
odchudzającej.
• Wszystkim osobom odżywiającym
się nieracjonalnie.
• Osobom, które chcą uzupełnienić
dietę w aminokwasy.

www.calivita.com.pl 65
TrimeX WMSTM zy wiesz, że mangan to składnik mineralny,
C Chromium Max 500
473 ml który wpływa na utrzymanie prawidłowego 100 kapsułek
metabolizmu energetycznego?
PŁYNNA FORMUŁA DLA TWOJEJ SYLWETKI CHROM DLA CIEBIE
TrimeX WMSTM
Składniki aktywne/15 ml: Chrom to składnik mineralny należący do mi-
TrimeX WMSTM to płynny preparat za- Mieszanka białka z żelatyny wołowej (siarczyny)*: 3000 mg kroelementów niezbędnych, czyli takich, których
wierający kompleks aminokwasów, opa- L-alanina, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-cysteina, organizm nie potrafi sam wytwarzać i musi je
tentowaną mieszankę cennych składni- kwas L-glutaminowy, L-glicyna, L-histydyna, L-hydroksy- dostarczyć ze źródeł zewnętrznych. Chrom bierze
ków roślinnych, w tym m.in. ekstrakt lizyna, L-hydroksyprolina, L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, udział w metabolizmie węglowodanów, białek i
z owocu Garcinia cambogia, który L-metionina, L-fenyloalanina, L-prolina, L-seryna, L-treo- tłuszczów, odgrywa też istotną rolę w regulacji
wspomaga kontrolę masy ciała, pr- nina, L-tryptofan, L-tyrozyna, L- walina poziomu glukozy we krwi, dzięki czemu pośrednio wspo-
zyczyniając się do redukcji uczucia Opatentowana mieszanka, w tym: 500 mg maga ograniczać tzw. napady „wilczego” głodu. Warto
głodu oraz bierze udział w utrzyma- aloes zwyczajny (żel), Bio-Citrin-K TM (hydroksycytryniany jednak pamiętać, że nie wszystkie formy chromu są jed-
niu prawidłowego poziomu glukozy z ekstraktu Garcinia cambogia), ekstrakt z liści zielonej nakowo przyswajalne. Ze swej doskonałej przyswajalności
i lipidów we krwi. herbaty (std. 90% polifenole, 65% katechiny), ekstrakt słynie pikolinian chromu zawarty w Chromium Max 500.
Dodatek chromu w produkcie wspo- z wiesiołka dwuletniego, ekstrakt z nasion grejpfruta
maga metabolizm tłuszczów i węg- Mangan 2,5 mg
lowodanów oraz korzystnie wpływa na Chrom 120 μg Komu polecamy?
poziom glukozy we krwi, z kolei eks- Pozostałe składniki: woda oczyszczona, glicerol (roślinny), • Osobom odczuwającym wilczy apetyt,
trakt z liści zielonej herbaty i man- benzoesan potasu, sorbinian potasu, aromat z truskawki i kiwi, sól w szczególności ochotę na słodycze.
gan wspierają ochronę antyoksydacyj- disodowa EDTA, aspartam, kwas cytrynowy. • Osobom będącym na diecie odchudzającej
ną organizmu. Do budowy masy białek Sposób użycia: 1 łyżkę stołową dziennie rozpuścić w szklance i dbającym o odpowiedni poziom cukru we krwi.
m. in. mięśniowych przyczyniają się wody. Spożywać 3 godziny po ostatnim wieczornym posiłku.
aminokwasy zawarte w producie.
UWAGA! zy wiesz, że duża ilość cukrów prostych w diecie
C
- Produkt nie zastąpi odpowiedniej diety odchudzającej, ćwiczeń przyspiesza utratę chromu z organizmu?
Komu polecamy? fizycznych i zmiany stylu życia.
• Osobom poszukującym naturalnego wsparcia - Produkt zawiera L-fenyloalaninę, osoby z fenyloketonurią nie Chromium Max 500
diety redukcyjnej. powinny przyjmować produktu. Składnik aktywny/1 kapsułka:
• W celu zwiększenia metabolizmu - Nie zaleca się przyjmowania produktu przez kobiety w ciąży, Chrom 60 µg
energetycznego. karmiące matki oraz małe dzieci. Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, serwatka (z mleka)*,
• Osobom odżywiającym się nieracjonalnie. kapsułka żelatynowa.
• Osobom prowadzącym mało aktywny tryb Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie po posiłku.
życia.
• Osobom preferującym suplementy w płynnej UWAGA!
formie. - Nie zaleca się przyjmowania produktu przez kobiety w ciąży,
karmiące matki oraz małe dzieci.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
66 www.calivita.com.pl
Slim Formula Slim Formula
90 tabletek Składniki aktywne/1 tabletka:
Garcinia cambogia 100 mg
KONTROLA MASY CIAŁA (std. 50% kwas hydroksycytrynowy HCA)
Sproszkowany Nopal (Opuntia ficus-indica) 100 mg
Ekstrakt z liści zielonej herbaty 50 mg
Slim Formula to zestaw składników wspomagających
(std. 95% polifenoli)
kontrolę masy ciała. Zawarty w produkcie kwas hydro-
Imbir 50 mg
ksycytrynowy z Garcinia cambogia przyczynia się
Chlorowodorek L-karnityny 40 mg
do redukcji uczucia głodu oraz bierze udział w utrzyma-
Nasiona kopru włoskiego 40 mg
niu prawidłowego poziomu glukozy i lipidów we krwi.
Kurkuma 25 mg
Nopal oraz chrom korzystnie wpływają na metabo-
Lecytyna (z soi)* 25 mg
lizm tłuszczów i również pomagają kontrolować po-
Chrom (z soi)* 50 μg
ziom glukozy we krwi. Z kolei L-karnityna transportuje Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy),
cząsteczki długołańcuchowych kwasów tłuszczowych celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy),
do mitochondrium komórki. Produkt ponadto zawie- sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
ra lecytynę oraz ekstrakt z zielonej herbaty dbający Sposób użycia: 1 tabletka 3 razy dziennie na godzinę przed
o utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, posiłkiem.
a także wykazujący działanie antyoksydacyjne.
UWAGA!
- Nie zaleca się przyjmowania produktu przez kobiety w ciąży,
Komu polecamy? karmiące matki oraz małe dzieci.
• Osobom dbającym o utrzymanie prawidłowej - Produkt nie zastąpi odpowiedniej diety odchudzającej, ćwiczeń
masy ciała. fizycznych i zmiany stylu życia.
• Osobom będącym na diecie odchudzającej.
• Wszystkim osobom odżywiającym się niera-
cjonalnie.

C zy wiesz, że lecytyna to

fosfolipid zawierający cholinę
– związek wspierający meta-
bolizm tłuszczów?

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 67
Citrimax & Chromium
90 tabletek

KONTROLA APETYTU

Citrimax & Chromium zawiera dwa aktywne składniki,
które wspierają organizm w utrzymaniu właściwej masy
ciała. HCA (kwas hydroksycytrynowy) pozyskiwany
z rośliny Garcinia cambogia wspomaga kontrolę
masy ciała, przyczynia się do redukcji uczucia głodu
oraz biorą udział w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy i lipidów we krwi. Natomiast chrom
zawarty w produkcie współpracując z hormonem
trzustki – insuliną – bierze udział w metabolizmie
węglowodanów, tłuszczów oraz białek.

Komu polecamy:
• Osobom dbającym o swoją sylwetkę i masę
ciała.
• Osobom odżywiającym się nieracjonalnie.
• Osobom odchudzającym się.

 zy wiesz, że prawidłowa masa
C
ciała mieści się w granicach
BMI 18,5-24,9, który oblicza Citrimax & Chromium
się dzieląc masę ciała podaną Składniki aktywne/1 tabletka: UWAGA!
w kilogramach przez wzrost Citrimax® - sól wapniowa kwasu cytrynowego 250 mg - Nie zaleca się przyjmowania
podany w metrach podniesiony z owocu Garcinia cambogia produktu przez kobiety
do kwadratu? Chrom 30 µg w ciąży, matki karmiące
Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, i małe dzieci.
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylocelu- - Produkt nie zastąpi
lozy usieciowana, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
magnezu), dwutlenek krzemu, szelak, talk. odpowiedniej diety
odchudzającej, ćwiczeń
Sposób użycia: 1-3 tabletki dziennie, minimum 30 minut
fizycznych i zmiany stylu życia.
przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody.

68 www.calivita.com.pl
Shake One
(vanilla/chocolate) gólności nie mogącym oprzeć się słodyczom.
500 g • Osobom dbającym o właściwy poziom cukru
we krwi.
FIT SYLWETKA • W celu utrzymania właściwej równowagi elek-
trolitowej.
• Dla osób, które chcą łatwiej i skuteczniej zmienić
Odżywka białkowo-węglowodanowa o smaku swój styl życia na zdrowy.
waniliowym lub czekoladowym, łatwo rozpusz-
czalna w wodzie, mleku wzbogacona w witaminy,
składniki mineralne, błonnik, chitozan, L-karni- zy wiesz, że wg sondażu przeprowadzonego
C
tynę, kwas-alfa-liponowy, ekstrakt z nasion zie- wśród naszych konsumentów dla ponad połowy
lonej kawy, sproszkowane jagody acai, enzymy: osób będących na diecie odchudzającej proble-
laktazę, papainę, bromelainę, będące wsparciem mem jest rezygnacja ze słodyczy?
dla osób na diecie redukcyjnej.
Shake One vanilla
Składniki aktywne / 30 g
Komu polecamy? Wartość odżywcza
• Wszystkim, którzy chcą zadbać o swoją sylwetkę Wartość energetyczna 476,8 kJ/ 112,7 kcal
• Osobom będącym na diecie redukcyjnej celem Tłuszcz:                 1,1 g                 
jej uzupełnienia w ważne substancje o działaniu w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g
odżywczym i fizjologicznym. Węglowodany:                     9,9 g
• W celu wsparcia prawidłowego metabolizmu w tym cukry:                             2,7 g
makroskładników odżywczych i utrzymania Błonnik 1,6 g
właściwego metabolizmu energetycznego Białko           15,0 g                         
• Po treningu, dla regeneracji mięśni. Sól                                 0,2 g    
• Osobom, którym zależy na utrzymaniu i/lub Białkowy kompleks:
wzroście masy mięśniowej, zwłaszcza by pod- Koncentrat białek serwatkowych (z mleka)* 7,03 g
czas diety redukcyjnej nie dochodziło do utraty Koncentrat białek mleka* 3g
mięśni zamiast tłuszczu. Hydrolizowane peptydy serwatki (z mleka)* 3g
• By wzmocnić ochronę organizmu przed stresem Kazeinian wapnia (z mleka)* 1,5 g
oksydacyjnym, znacznie zwiększonym podczas Izolat białek serwatkowych (z mleka)* 1,5 g
wysiłku fizycznego. Odtłuszczone mleko w proszku* 0,92 g
• W celu zmniejszenia uczucia zmęczenia, znu- Węglowodanowy kompleks:
żenia pojawiającego się często podczas diet Maltodekstryna 6,3 g
redukcyjnych. Dekstroza 1,5 g
• Osobom odczuwającym wilczy apetyt, w szcze- Glukoza 1,2 g
Błonnik z owsa * 507 mg

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 69
Błonnik z owocu pomarańczy 507 mg UWAGA!
Winian L-karnityny, w tym: 500 mg - Produkt zawiera kofeinę (3 mg w 30 g produktu) – Nie
L-karnityna 340 mg zaleca się stosowania produktu u dzieci, kobiet w ciąży,
Otręby pszenne* 300 mg karmiących matek.
Wapń 300 mg - Produkt nie zastąpi odpowiedniej diety odchudzającej,
Magnez 150 mg ćwiczeń fizycznych i zmiany stylu życia
Kwas alfa-liponowy 100 mg
Chitozan (z krewetek)* 100 mg
Ekstrakt z ziaren zielonej kawy (12:1) 100 mg Shake One chocolate
(standaryzowany 50% kwas chlorogenowy) 50 mg Składniki aktywne / 30 g
(standaryzowany 3% kofeiny) 3 mg Wartość odżywcza
Sproszkowane jagody acai (5:1) 100 mg Wartość energetyczna:    480,6 kJ/ 113,7 kcal
Inulina (z cykorii) 51 mg Tłuszcz:              1,5 g          
Witamina C 30 mg w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,45 g
Niacyna 6,3 mg Węglowodany:         10,5 g           
Witamina E 1,8 mg w tym cukry               3g
Witamina B6 0,54 mg Błonnik 1,5 g
Ryboflawina (witamina B2 ) 0,42 mg Białko           13,8 g         
Tiamina (witamina B1 ) 0,36 mg Sól                               0,15 g               
Enzym laktaza 0,3 mg Białkowy kompleks:
Kwas foliowy 96 µg Koncentrat białek serwatkowych (z mleka)* 5,68 g
Papaina 60 µg Koncentrat białek mleka* 3,00 g
Bromelaina 60 µg Hydrolizowane peptydy serwatki (z mleka)* 3,00 g
Chrom 25 µg Kazeinian wapnia (z mleka)* 1,50 g
Biotyna 24 µg Izolat białek serwatkowych (z mleka)* 1,50 g
Witamina D3 2,5 µg Kakao w proszku 1,59 g
Węglowodanowy kompleks:
Pozostałe składniki: aromaty, sukraloza, hydroksypropylometylo- Maltodekstryna 6,9 g
celuloza, krystaliczna wanilia.
Dekstroza 1,5 g
Sposób użycia: 1 porcję produktu (30 g) zmiksuj z 300 ml Glukoza 1,2 g
wody lub odtłuszczonego mleka przez 30 sekund. Możesz Błonnik z owsa * 507,00 mg
dodać 3-4 kostki lodu, by Twój shake był jeszcze Błonnik z owocu pomarańczy 507,00 mg
smaczniejszy. Stosuj raz dziennie. Winian L-karnityny, w tym: 500,00 mg
L-karnityna 340,00 mg
Otręby pszenne* 300,00 mg

70 www.calivita.com.pl
Wapń 300,00 mg Burn One
Magnez 150,00 mg 300 g Komu polecamy?
Kwas alfa-liponowy 100,00 mg • Wszystkim, którzy chcą zadbać o swoją sylwetkę
Chitozan (z krewetek)* 100,00 mg WSPARCIE METABOLIZMU • Osobom będącym na diecie redukcyjnej celem
Ekstrakt z ziaren zielonej kawy (12:1) 100,00 mg jej uzupełnienia w ważne substancje o działaniu
(standaryzowany 50% kwas chlorogenowy) 50,00 mg Produkt w formie sypkiej o smaku cytrynowym fizjologicznym.
(standaryzowany 3% kofeiny) 3,00 mg wzbogacający dietę w składniki aktywne przy- • Osobom chcącym przyspieszyć procesy metabo-
Sproszkowane jagody acai (5:1) 100,00 mg spieszające procesy metaboliczne, wydatkowa- liczne organizmu.
Inulina (z cykorii) 51,00 mg nie energii i utratę kalorii, a także zwiększające • Dla zwiększenia termogenezy, przyspieszenia pro-
Witamina C 30,00 mg wydajność fizyczną i psychiczną organizmu cesów spalania tłuszczów i węglowodanów, zwięk-
Niacyna 6,30 mg zwłaszcza podczas wyczerpania. W składzie produktu szenia wydatkowania energii i zmniejszenia kalorii
Witamina E 1,80 mg zawarta jest m.in.: L-karnityna, ekstrakt z nasion • W celu utrzymania prawidłowego metabolizmu
Witamina B6 0,54 mg zielonej kawy, L-tyrozyna, korzeń żeń-szenia makroskładników odżywczych.
Ryboflawina (witamina B2 ) 0,42 mg syberyjskiego, ekstrakt z liści zielonej herbaty, • Osobom przed treningiem, by dostarczyć dodatkowej
Tiamina (witamina B1 ) 0,36 mg chitozan, ekstrakt nasion guarany, ekstrakt liści porcji energii, zwiększyć wytrzymałość oraz zmniej-
Enzym laktaza 0,30 mg lucerny siewnej, ekstrakt z nasion orzeszków szyć odczucie zmęczenia w trakcie wysiłku fizycznego.
Kwas foliowy 96,00 µg kola, bezwodna kofeina, ekstrakt owocu papryki • Celem zwiększenia wydajność fizycznej i psychicznej
Papaina 60,00 µg chili, składniki mineralne: cynk, chrom. podczas wyczerpania.
Bromelaina 60,00 µg • Osobom, by wzmocnić ochronę organizmu przed
Chrom 25,00 µg stresem oksydacyjnym, znacznie zwiększonym pod-
Biotyna 24,00 µg czas wysiłku fizycznego.
Witamiana D3 2,50 µg • W celu utrzymania prawidłowej równowagi kwa-
sowo-zasadowej.
Sposób użycia: 1 porcję produktu (30 g) zmiksuj z 300 ml • Osobom dbającym o właściwy poziom cukru we
wody lub odtłuszczonego mleka przez 30 sekund. Możesz krwi.
dodać 3-4 kostki lodu, by Twój shake był jeszcze smacz- • Dla osób, które chcą łatwiej i skuteczniej zmienić
niejszy. Stosuj raz dziennie. swój styl życia na zdrowy.

Czy wiesz, że według badań przeprowadzonych
z udziałem 1300 osób będących na diecie odchu-
UWAGA!
dzającej większość z nich nie jest aktywna fizycznie
- Produkt zawiera kofeinę (3 mg w 30 g produktu) – Nie lub ćwiczy niewiele więcej niż przed rozpoczęciem
zaleca się stosowania produktu u dzieci, kobiet w ciąży, walki z nadmiernymi kilogramami. Burn One do-
karmiących matek. starczy Ci niezbędnej porcji energii do ćwiczeń.
- Produkt nie zastąpi odpowiedniej diety odchudzającej,
ćwiczeń fizycznych i zmiany stylu życia.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 71
Pozostałe składniki: ksylitol, aromaty, kwas cytrynowy, dwutlenek
Składniki aktywne / 10 g krzemu, sukraloza.
Wartość odżywcza Sposób użycia: porcję produktu (5 g) zmiksuj z 200 ml
Wartość energetyczna:                  55,4 kJ / 13,28 kcal wody przez 30 sekund. Przyjmuj produkt 2 razy dziennie.
Tłuszcz:                 0 g          
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g UWAGA!
Węglowodany:                     5,2 g            - Produkt zawiera kofeinę (132 mg w 10 g produktu) – Nie
w tym cukry                              0 g zaleca się stosowania produktu u dzieci, kobiet w ciąży,
alkohole wielowodorotlenowe (poliole) 5,2 g karmiących matek.
Błonnik 0g - Produkt zawiera substancję słodzącą. Spożycie w nadmier-
Białko           0,2 g          nych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Sól                                 0,001 g  
Wininan L-karnityny, w tym: 1000,00 mg
L-karnityna 680,00 mg
Ekstrakt z ziaren zielonej kawy (12:1) 500,00 mg
(standaryzowany 50% kwas chlorogenowy) 250,00 mg
(standaryzowany 2% kofeiny) 10,00 mg
L-tyrozyna 20,00 mg
Sproszkowany korzeń żeń-szenia syberyjskiego (4:1) 200,00 mg
(standaryzowany 1% eleuterozydy) 2,00 mg
Ekstrakt z liści zielonej herbaty (30:1) 100,00 mg
(standaryzowany 80% polifenoli) 80,00 mg
(standaryzowany 10% kofeiny) 10,00 mg
Chitozan (z krewetek)* 100,00 mg
Ekstrakt z nasion guarany (4:1) 100,00 mg
(standaryzowany 22% kofeiny) 22,00 mg
Ekstrakt z liści lucerny siewnej (5:1) 100,00 mg
Ekstrakt z nasion orzeszków kola (4:1) 100,00 mg
(standaryzowany 10% kofeiny) 10,00 mg
(standaryzowany 10% teobrominy) 10,00 mg
Bezwodna kofeina 80,00 mg
Cynk 16,00 mg
Ekstrakt z owocu papryki chili (4:1) 20,00 mg
(standaryzowany 2% kapsaicyna) 0,40 mg
Chrom 8,30 µg
Biotyna 2,50 µg

72 www.calivita.com.pl *Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
„Utrzymanie ciała w dobrym zdrowiu jest koniecznością.
W przeciwnym razie nie będziemy potrafili utrzymać jasnego
i mocnego umysłu.”
John F. Kennedy

www.calivita.com.pl 73
Tylko dla kobiet,
tylko dla mężczyzn

74 www.calivita.com.pl
Pro-STP Pro-STP
wzrasta. W okresie ciąży i karmienia piersią szcze-
60 kapsułek Składniki aktywne/1 kapsułka:
gólnie istotna staje się optymalna podaż witamin
Ekstrakt z owocu palmy sabalowej (1:1) 300 mg
i składników mineralnych – nie tylko ze względu
OCHRONA MĘSKOŚCI (standaryzowany 45% niezbędne kwasy
na stan zdrowia matki, ale także dla prawidłowego
tłuszczowe i sterole) 135 mg
rozwoju dziecka. Np. w drugim trymestrze ciąży, ze
Pro-STP to kompleksowy produkt Koncentrat z liści z pokrzywy zwyczajnej 150 mg
względu na intensywny proces tworzenia się krwi,
stworzony specjalnie dla męż- Sproszkowane nasiona lnu 150 mg
wzrasta zapotrzebowanie na żelazo. W tym samym cza-
czyzn. Ekstrakt z owocu pal- Kompleks fitosteroli 100 mg
sie rośnie także zapotrzebowanie na witaminę C, która
my sabalowej,  liść pokrzywy (standaryzowany 40% beta-sitosterol) 40 mg
odpowiada nie tylko za prawidłowe funkcjonowanie
zwyczajnej korzystnie wpływają Cynk 15 mg
układu odpornościowego, ale także za wchłanianie że-
na prostatę i układ moczowy, by Likopen 2,5 mg
laza. Zapotrzebowanie na witaminy z grupy B
m.in. ograniczyć ciągłą potrzebę Ekstrakt z owocu czarnego pieprzu (50:1) 1 mg
wzrasta średnio o 25-30%. Ważną rolę odgrywa
wizyt w toalecie. Selen  pop- Selen 80 µg
m.in kwas foliowy, który jest niezbędny do wzro-
rawia jakość nasienia, korzystnie Pozostałe składniki: węglan wapnia, hydroksypropylometyloce- stu tkanek matczynych w czasie ciąży, pomaga
wpływając na spermatogenezę. Cynk sprzyja za- luloza, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych w prawidłowej syntezie aminokwasów i produkcji
chowaniu płodności i utrzymaniu prawidłowego po- (stearynian magnezu). krwi, bierze udział w podziale komórek. Kobiety ocze-
ziomu testosteronu we krwi. Czarny pieprz wspo- Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie przed posiłkiem. kujące przyjścia na świat dziecka potrzebują także
maga trawienie i wchłanianie składników produk- wapnia, gdyż jest on potrzebny m.in. do prawidło-
tu. Fitosterole roślinne dbają o prawidłowy po- UWAGA! wego rozwoju kości, witaminy D – pomagającej
ziom cholesterolu we krwi. To także bogactwo nasion - Produkt przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. w prawidłowym wykorzystaniu wapnia i fosforu czy
lnu i likopenu. - Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmujące leki np. też magnezu odgrywającego istotną rolę w podziale
na obniżenie stężenia cholesterolu przed zastosowaniem komórek, wspomagającego utrzymanie równowagi
preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. elektrolitowej oraz wykazującego korzystny wpływ
Komu polecamy? - Należy unikać spożycia dodatku steroli roślinnych w ilościach na układ nerwowy.
• Wszystkim panom zwłaszcza po 40-tce, by większych niż 3 g/dobę.
zadbać o układ moczowo-płciowy.
Komu polecamy?
New Life • Kobietom planującym zajście w ciążę.
 zy wiesz, że przerost prostaty dotyczy 20%
C 120 tabletek • Kobietom w ciąży i karmiącym piersią.1
mężczyzn po 45 roku, po pięćdziesiątce na
problemy z oddawaniem moczu uskarża się 50% NA POCZĄTEK NOWEGO ŻYCIA
przedstawicieli płci męskiej, a po 70-tce przerost zy wiesz, że nie tylko podczas ciąży i karmienia
C
prostaty utrudnia normalne funkcjonowanie już W życiu większości kobiet przy- piersią, ale także przed zajściem w ciążę należy
niemal 90% panom? chodzi okres, kiedy zapotrze- zadbać o odpowiednie uzupełnianie „magazynów”
bowanie na składniki odżywcze witamin i składników mineralnych?

www.calivita.com.pl 75
z wygasaniem czynności hormonalnej jajników. Za-
New Life Menopausal Formula
chwianie równowagi hormonalnej powoduje wiele Składniki aktywne/1 kapsułka:
Składniki aktywne/1 tabletka:
nieprzyjemnych objawów. Składniki aktywne Meno- Wapń 100 mg
Wapń 325 mg Ryboflawina 1 mg
pausal Formula z pewnością przyjdą wszystkim Witamina C 100 mg
Magnez 112,5 mg (Witamina B2)
Paniom z pomocą w tym trudnym dla nich okre- Magnez (chelat aminokwasowy) 50 mg
Witamina C 60 mg Witamina B6 1 mg
sie. Zawarty w produkcie korzeń pluskwicy bier- Witamina E 40 mg
Cholina 10 mg Mangan 1 mg Korzeń eleuterokoka kolczastego (żeń-szeń) 10 mg
ze udział w  zwalczaniu nieprzyjemnych objawów
Inozytol 10 mg Miedź (ACC)* 1 mg Korzeń lukrecji gładkiej 10 mg
menopauzy, tj. uderzeń gorąca, pocenia, uczucia
Niacyna 9 mg Tiamina 0,8 mg Korzeń pluskwicy 10 mg
niepokoju czy irytacji. Żeń-szeń syberyjski pobudza
Cynk 8 mg (Witamina B1) Drapacz lekarski 10 mg
sprawność umysłową i fizyczną. Dzięgiel chiński
Witamina E 7,5 mg Kwas foliowy 400 µg Jagody niepokalanka pospolitego 10 mg
(Dong Quai) wspomaga prawidłowe funkcjonowa- Niacyna 7,5 mg
Kwas 4 mg Jod 75 µg
nie układu moczowo-płciowego kobiet. Jagody Korzeń dzięgla chińskiego 7,5 mg
pantotenowy Biotyna 60 µg
niepokalanka pospolitego (Niepokalanek mni- Kwas pantotenowy 5 mg
Żelazo 4 mg Chrom 25 µg
si) (Chasteberry) z kolei pozwalają zachować dobre Beta-karoten 4,5 mg
Beta-karoten 2,5 mg Witamina D3 10 µg
samopoczucie oraz zwalczać objawy menopauzy. Cynk 3 mg
Kwas para-amino- Witamina B12 1 µg Cholina 2,5 mg
benzoesowy 1 mg Witamina B6 2,5 mg
Menopausal Formula oprócz składników roślinnych
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa kar- zawiera wiele cennych witamin i składników mi- Tiamina (witamina B1) 2,5 mg
boksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe (kwas steary- Inozytol 2,5 mg
nowy), chlorek potasu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
neralnych, które wspomagają funkcje życiowe
Ryboflawina (witamina B2) 2,5 mg
(stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, szelak, talk. kobiety. Kwas para-aminobenzoesowy 2,5 mg
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. Żelazo 1 mg
Bioflawonoidy cytrusowe 1 mg
*ACC - chelat aminokwasowy Komu polecamy? Skrzyp polny 650 µg
UWAGA! • Kobietom w wieku około- Mangan 0,5 mg
1Przyjmowanie preparatów przeznaczonych dla kobiet w ciąży menopauzalnym, które chcą Bor 0,3 mg
korzystnie wpłynąć na objawy Miedź (chelat aminokwasowy) 0,2 mg
i karmiących piersią należy skonsultować z lekarzem, zwłaszcza Witamina A 150 µg
gdy zaleca on przyjmowanie innych lekarstw lub witamin! związane
Kwas foliowy 40 µg
1
Chelat aminokwasowy. z menopauzą.
Biotyna 30 µg
Chrom 20 µg
Molibden 15 µg
Menopausal Formula zy wiesz, że żeń-szeń sybe-
C Jod 15 µg
135 kapsułek ryjski wspiera również układ Selen (chelat aminokwasowy) 10,5 µg
odpornościowy oraz korzystnie Witamina B12 5 µg
HARMONIA ZMIAN wpływa na życie seksualne? Witamina D3 2 µg
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, cytrynian potasu, olej
roślinny, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian ma-
Przekwitanie, menopauza, klimakterium. W życiu każ- gnezu), dwutlenek krzemu.
dej kobiety przychodzi ten moment. Zwykle pojawia
Sposób użycia: 1-2 kapsułki dziennie po posiłku.
się pomiędzy 40 a 55 rokiem życia i związany jest

76 www.calivita.com.pl
VitalMan VitalMan
60 tabletek Składniki aktywne/1 tabletka:
Komu polecamy?
Korzeń żeń-szenia syberyjskiego 100 mg
• Kobietom, które chcą korzystnie wpłynąć na
WSPARCIE DLA MĘŻCZYZN Korzeń Muira Puama 100 mg
funkcje seksualne.
Ekstrakt z guarany (std. 22% kofeiny) (4:1) 100 mg
• Kobietom chcącym zyskać witalność i energię.
Liść Damiana 50 mg
• Kobietom, dbającym o ogólną kondycję
VitalMan to kompleksowy zestaw Korzeń kolcorośla lekarskiego 50 mg
fizyczną.
składników roślinnych skompo- Korzeń Maca 50 mg
nowanych specjalnie dla mężczyzn. Korzeń pokrzywy 50 mg
Napięcie nerwowe, obciążenie Jagoda jałowca brazylijskiego 25 mg
C zy wiesz, że liść Damiana, korzeń Maca
psychiczne negatywnie wpływają Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), i korzeń Unicorn są uważane za afrodyzjaki?
na nasze życie seksualne. Zawarte celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy),
w produkcie składniki roślinne, takie jak: liść Damia- sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana. VitalWoman
na, żeń-szeń syberyjski, korzeń Maca poprawią Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie ½ godziny przed posiłkiem. Składniki aktywne/1 tabletka:
libido oraz doznania seksualne. Żeń-szeń syberyj- Liść Damiana 125 mg
ski jest szczególnie korzystny dla mężczyzn, gdyż Korzeń Suma 100 mg
wzmacnia zdolności adaptacyjne organizmu oraz Korzeń Maca 100 mg
odporność na stres. Poprawia także ogólne samo- Ekstrakt z guarany (std. 22% kofeiny) (4:1) 100 mg
poczucie oraz kondycję fizyczną. Korzeń pokrzywy VitalWoman Korzeń Sarsaparilla 50 mg
zwiększa witalność, dodaje energii oraz korzystnie 60 tabletek Jagoda palmy sabalowej 50 mg
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie prostaty. Korzeń Catuaba 25 mg
Z kolei ekstrakt z guarany zwiększa odporność, za- WSPARCIE DLA KOBIET Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
pobiega uczuciu zmęczenia psychicznego. dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), talk, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), szelak.
Składniki roślinne VitalWoman
wzmacniają ogólne samopoczu- Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie ½ godziny przed
Komu polecamy? cie i kondycję organizmu kobiet, posiłkiem.
• Mężczyznom, którzy chcą zyskać wigor. wspierając jednocześnie sferę
• Mężczyznom, dbającym o ogólną kondycję ich życia intymnego. Zawarty
fizyczną. w produkcie liść Damiana wyka-
• Mężczyznom, którzy chcą korzystnie wpłynąć zuje korzystny wpływ na zachowanie naturalnej ak-
na funkcje seksualne. tywności seksualnej, podobnie jak korzeń Maca, który
dodatkowo wspiera sprawność fizyczną i umysłową,
korzystnie wpływa na płodność, dodaje energii oraz
 zy wiesz, że korzeń Muira puama zawarty
C zwiększa siły witalne. Korzeń Suma redukuje stres,
w produkcie nazywany jest przez Indian amazońskich poprawia koncentrację, pamięć, korzystnie wpływa
„drzewem potencji” lub „korzeniem mężczyzny”? na wydolność fizyczną. Z kolei ekstrakt z guarany
standaryzowany na zawartość kofeiny dodatkowo
zapobiega zmęczeniu psychicznemu.

www.calivita.com.pl 77
Preparaty wspomagające pro-
cesy trawienia

78 www.calivita.com.pl
Nopalin Czy wiesz, że nopal to rodzaj kaktusa bogatego
 Digestive Enzymes
200 tabletek w błonnik pokarmowy, który nasila uczucie sytości 100 tabletek
i pomaga walczyć z pokusą podjadania między
NOPAL – CENNY BŁONNIK Z KAKTUSA posiłkami? WSPARCIE DLA UKŁADU POKARMOWEGO

Nopalin
Nopal to roślina należąca do rodziny kaktusów Składnik aktywny/1 tabletka: Podstawowym warunkiem optymalnego wykorzystania
z gatunku Opuntia, charakteryzująca się bogatym Wysuszony nopal (Opuntia ficus-indica) 300 mg substancji odżywczych jest właściwy proces trawienia.
składem wspierającym prawidłowe funkcjonowa- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, fosforany wapnia Aktywne składniki produktu to enzymy trawienne oraz
nie organizmu człowieka. Działa na kilku poziomach (fosforan diwapniowy), sól sodowa karboksymetylocelulozy usiecio- substancje pochodzenia roślinnego. Produkt zawiera
– pomaga kontrolować masę ciała oraz wpływa na wana, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, sole pankreatynę - mieszaninę najważniejszych enzymów
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), hydroksy-
metabolizm tłuszczów. Wspiera również utrzyma- propylometyloceluloza, triacetyna, glikol propylenowy.
trawiennych trzustki, pepsynę, papainę uzyskiwaną
nie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Nopal z owocu papai, a także diastazę. W skład Digestive En-
Sposób użycia: 1 tabletka 3 razy dziennie między
może stanowić doskonałe uzupełnienie diet od- zymes wchodzą również nasiona kopru włoskiego
posiłkami.
chudzających. korzystnie wpływające na funkcjonowanie układu wy-
dalniczego, oczyszczanie organizmu, pomagające przy
UWAGA! wzdęciach, a także kurkuma wspierająca prawidłowe
Komu polecamy? - Produkt należy zawsze przyjmować popijając obficie wodą. funkcjonowanie wątroby, dbająca o komfort trawienny
• Osobom odchudzającym się. oraz stymulująca produkcję enzymów trawiennych.
• Wszystkim chcącym wspomóc oczyszczanie
organizmu.
• Osobom dbającym o prawidłowe Komu polecamy?
funkcjonowanie układu pokarmowego. • Wszystkim osobom, które chcą wspomóc
• Osobom chcącym wspomóc prawidłowy funkcjonowanie układu pokarmowego.
metabolizm tłuszczów. • Osobom, które spożywają ciężkostrawne
• Dla osób w celu utrzymania właściwego produkty.
stężenia glukozy we krwi.

 zy wiesz, że z wiekiem nawet u zdrowych osób
C
zmniejsza się ilość wytwarzanych enzymów? Sy-
tuacja ta pogarsza jakość trawienia oraz może być
przyczyną nieprzyjemnych objawów towarzy-
szących temu stanowi. U osób z grupą krwi A taka
sytuacja często występuje bez względu na wiek.

www.calivita.com.pl 79
Digestive Enzymes Digest Ease
Składniki aktywne/1 tabletka: 100 tabletek
Pankreatyna 75 mg
Nasiona kopru 75 mg ASYSTENT TRAWIENIA
Kurkuma 37,5 mg
Kwas L-glutaminowy 25 mg
Złe nawyki żywieniowe, niewłaści-
Pepsyna 17,5 mg
wa dieta, stres, sztuczne dodatki do
Bromelaina 12,5 mg
żywności… Wszystkie te czynniki
Diastaza (z jęczmienia)* 10 mg
mogą obciążać nasz układ pokar-
Proteza 7,5 mg
mowy. Aktywne składniki Digest
Papaina 5 mg
Ease to enzymy trawienne natu-
Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna, ralnego pochodzenia, wspoma-
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), skrobia ryżowa, sól sodowa gające wykorzystanie składników
karboksymetylocelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu, sole ma- odżywczych. Mogą się one okazać korzystne nie
gnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), szelak, talk.
tylko po obfitym, ciężkostrawnym posiłku, ale także
Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie z posiłkiem. w przypadku, gdy zmianie ulega codzienny tryb przyj-
mowania posiłków czy ich ilość.
UWAGA!
Alfa-amylaza, nie mniej niż 2400 U
- W przypadku poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np.
Aktywność laktaz, nie mniej niż 400 U
wrzody) przed zastosowaniem produktu należy skonsultować Komu polecamy? Aktywność lipolityczna, nie mniej niż 100 U
się z lekarzem! • Wszystkim, którzy chcą wspomóc Amylomaltaza, nie mniej niż 50 U
funkcjonowanie układu pokarmowego. Aktywność celulolityczna, nie mniej niż 25 U
• Osobom, które spożywają ciężkostrawne Aktywność proteolityczna, nie mniej niż 600 U
produkty. Pozostałe składniki: maltodekstryna, serwatka (z mleka)*, otręby
pszenne*, szelak, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
magnezu).
Czy wiesz, że wysoka temperatura nie tylko niszczy Sposób użycia: 1-2 tabletki dziennie bezpośrednio przed
część witamin i składników mineralnych w żywnoś- posiłkiem.
ci, ale również obniża aktywność naturalnie w niej
występujących enzymów?

Digest Ease UWAGA!
Składniki aktywne/1 tabletka: - W przypadku poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np.
Kompleks enzymów trawiennych z grzybów 100 mg wrzody) przed zastosowaniem produktu należy skonsultować
Aktywność amylolityczna: się z lekarzem!

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120
80 www.calivita.com.pl
AC Zymes 2 miliardy tych użytecznych bakterii probiotycznych. zy wiesz, że masa bakterii zasiedlających
C
Z kolei produkt Acidophilus oprócz korzystnych bakterii przewód pokarmowy dorosłego człowieka wynosi
Acidophilus Lactobacillus acidopillus zawiera również klej z nasion około 1,5 kg?
100 kapsułek
babki jajowatej, który wspomaga procesy trawienne.
PRZYJAZNE BAKTERIE PROBIOTYCZNE AC Zymes
Komu polecamy? Składnik aktywny/1 kapsułka:
• Osobom po terapii antybiotykowej. Żywe kultury bakterii 2 miliardy CFU
Istnieje ścisły związek pomiędzy właściwym funkcjono- • Osobom prowadzącym stresujący Lactobacillus acidophilus
waniem układu pokarmowego, a naszym zdrowiem. tryb życia. Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, celuloza mikrokrystalicz-
W przewodzie pokarmowym człowieka występuje • By wspomóc prawidłowe funkcjonowanie na, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),
ogromna ilość różnorodnych mikroorganizmów, okre- układu pokarmowego.
dwutlenek krzemu.
ślanych mianem flory jelitowej. Część z nich to tzw. • Osobom odżywiającym się nieprawidłowo. Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie między posiłkami.
bakterie probiotyczne, które wywierają korzystny • Palaczom tytoniu.
wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jed-
nakże inne bakterie mogą być zdecydowanie szkodliwe. Acidophilus
Stan równowagi mikrobiologicznej jelit może zostać Składniki aktywne/1 kapsułka:
łatwo zakłócony poprzez działanie różnych czynni- Żywe kultury bakterii 2 miliardy CFU
ków takich jak: niewłaściwa dieta (zbyt ostre pokar- Lactobacillus acidophilus
my, alkohol), terapie antybiotykowe, stres, zaburzenia Klej z nasion babki 100 mg
Pozostałe składniki: mąka ryżowa, kapsułka żelatynowa, kwasy
trawienia, zastój treści pokarmowych, palenie tytoniu, tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, sole magnezowe
biegunki, podróże, starzenie się organizmu. Produkt kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
AC Zymes uzupełnia dietę w żywe kultury bakterii Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie między posiłkami.
Lactobacillus acidopillus. 1 kapsułka dostarcza aż

www.calivita.com.pl 81
nie składniki pożywienia, pozytywnie oddziałujące ProbioBalance
na organizm. ProbioBalance to kompleksowa formuła Składniki aktywne/1 tabletka:
(synbiotyk), zawierająca probiotyki (4 miliardy CFU) Żywe kultury bakterii: 4 miliardy CFU
trzech gatunków bakterii probiotycznych: Lactoba- Lactobacillus acidophilus
cillus acidophilus, Bifidobacterium longum i Lac- Bifidobacterium longum
tobacillus rhamnosus oraz prebiotyk (fruktooli- Lactobacillus rhamnosus
gosacharydy – FOS). Fruktooligosacharydy (FOS) 25 mg
Pozostałe składniki: maltodekstryna, olej sojowy*, naturalny aromat
Produkt ProbioBalance dostępny jest w formie tabletek z wiśni, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
do ssania. Jest idealny dla osób mających problemy z (stearynian magnezu), czerwień buraczana, sukraloza.
połykaniem dużych tabletek czy kapsułek. Sposób użycia: 1 tabletka dziennie miedzy posiłkami.

UWAGA!
Komu polecamy? - W przypadku poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych
UWAGA! • Osobom po terapii antybiotykowej. (np. wrzody, choroba Crohna) przed zastosowaniem produktu
- W sytuacji przyjmowania lekarstw lub innych suplementów • Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie należy skonsultować się z lekarzem.
diety, preparat Acidophilus należy przyjmować oddzielnie, układu pokarmowego.
przestrzegając co najmniej dwugodzinnej przerwy! • Podczas podróży.
- W przypadku poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych
(np. wrzody, choroba Crohna), przed zastosowaniem produktu
• Osobom preferującym suplementy diety
w formie tabletek do ssania, mającym problemy
Meal Time
100 tabletek do ssania
Acidophilus należy skonsultować się z lekarzem. z połykaniem.
WSPARCIE TRAWIENIA
Czy wiesz, że ponad 80% wszystkich komórek

ProbioBalance odpornościowych organizmu znajduje się w jeli- Trawienie to proces przekształcania
60 tabletek do ssania tach? Dlatego tak ważne jest utrzymanie właściwej składników odżywczych (białek, wę-
równowagi mikrobiologicznej jelit. glowodanów, tłuszczów) za pośre-
PRO- I PREBIOTYKI dnictwem rozmaitych enzymów na
mniejsze cząstki, które mogą być
wchłonięte i przyswojone przez organizm. Jeśli nie
Probiotyki to żywe, przyjazne bakte- spożywamy posiłków w odpowiednim czasie, składzie
rie, stanowiące naturalną mikroflorę i ilości, pogarsza się skuteczność procesów trawienia.
jelitową człowieka. Dla właściwego Składniki odżywcze podlegają procesom fermentacji
ich rozwoju niezwykle istotne są oraz gnicia, podczas których wytwarzane są szkod-
prebiotyki, czyli oporne na trawie- liwe produkty uboczne. Jednakże mniej skuteczny

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
82 www.calivita.com.pl
proces trawienia wcale nie musi być oznaką choroby.
Na pracę układu trawiennego mogą również wpływać
niektóre lekarstwa, zmiana stylu życia, predyspozycje
fizjologiczne, stres oraz starzenie się organizmu.
Produkt zawiera w składzie niezwykle cenne enzymy
papai. Najważniejszym enzymem otrzymywanym
z tego tropikalnego owocu jest papaina, która przy-
pomina ludzki enzym rozkładający białka – pepsynę.

Komu polecamy?
• Osobom chcącym wspomóc funkcjonowanie
układu pokarmowego.
• Osobom spożywającym duże ilości mięsa, pro-
duktów mlecznych oraz nasion roślin strącz-
kowych.

 zy wiesz, że jeśli w naszym organizmie nie ma wy-
C
starczającej ilości enzymów trawiennych, to może Pure Inulin
dojść do zaburzenia procesu trawienia i znacznego 198.5 g
obniżenia przyswajania składników odżywczych?
100% NATURALNE ŹRÓDŁO
BŁONNIKA
Meal Time
Składnik aktywny/1 tabletka:
Enzymy papai 250 mg Pure Inulin zawiera 100% czystą,
Pozostałe składniki: sacharoza, sorbitol, sole magnezowe kwasów sproszkowaną inulinę z korze-
tłuszczowych (stearynian magnezu), kwasy tłuszczowe (kwas steary- nia cykorii bez dodatku żadnych
nowy), aromat truskawkowy. substancji dodatkowych, substan-
Sposób użycia: Ssać 1-2 tabletki po posiłku. cji wspomagających proces prze-
twarzania.
UWAGA! Inulina stanowi naturalną frakcję
- W przypadku poważnych zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. błonnika pokarmowego rozpusz-
wrzody) przed zastosowaniem produktu należy skonsultować czalnego w wodzie, która wspoma-
się z lekarzem. ga regulowanie perystaltyki jelit,

www.calivita.com.pl 83
co jest niezwykle istotne, by uniknąć pojawiania się Pure Inulin
wzdęć, zaparć, biegunek, uczucia ociężałości, nudno- Składniki aktywne/1 czubata łyżeczka: 5,8 g:
ści, skurczy i bólów brzucha. Sproszkowana inulina (100%) z korzenia cykorii 5,8 g
Ponadto inulina działając jako prebiotyk staje się na-
turalną pożywką do rozwoju pożytecznych bakterii Sposób użycia: dzieci od 3 roku życia – 1 łyżeczka produk-
probiotycznych z rodzaju Bifidobacterium i Lacto- tu dziennie; od 4-9 lat – 2 łyżeczki produktu dziennie; osoby
bacillus, jednocześnie ograniczając rozwój bakterii powyżej 10 roku życia – do 3 łyżeczek produktu dziennie.
chorobotwórczych. Produkt dodać do żywności lub napoju. Zalecamy stopnio-
Cykoria, z której pochodzi inulina zawarta w Pure we zwiększanie spożycia produktu zaczynając od 1 łyżeczki
Inulin korzystnie wpływa na funkcjonowanie serca, dziennie, aż do osiągnięcia zalecanej dziennej dawki.
wątroby, kości, stawów oraz wspomaga kontrolę masy
ciała i bierze udział w utrzymaniu prawidłowego po- UWAGA!
ziomu glukozy we krwi. - Podczas przyjmowania produktu zaleca się spożycie większej
ilości płynów.
- Zachowaj dwu godzinny odstęp pomiędzy przyjmowaniem
produktu a innymi suplementami diety czy lekarstwami.
- Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet w ciąży
i karmiących piersią.
Komu polecamy?
• Osobom żyjącym w stresie, który może prowa-
dzić do rozwoju m.in. zespołu jelita drażliwego
(IBS).
• Wszystkim dbającym o zachowanie właściwej
równowagi flory jelitowej i komfort trawienny.
• Osobom spożywającym niewielkie ilości błon-
nika pokarmowego z dietą.
• Wszystkim prowadzącym siedzący tryb życia.
• Kobietom i mężczyznom z nadmierną masą
ciała.
• Osobom często podróżującym.

 zy wiesz, że co piąta osoba, która wypełniła test
C
niedoborywitamin.pl boryka się z problemami ze
strony układu pokarmowego?

84 www.calivita.com.pl
„Sposób, w jaki myślisz, działasz i jesz może zmienić długość
Twojego życia o 30, a nawet 50 lat.”
Deepak Chopra
Preparaty wspomagające
układ odpornościowy

86 www.calivita.com.pl
ImmunAid ImmunAid
czas gdy pszczoły robotnice nie spożywające mleczka
180 kapsułek Składniki aktywne/1 kapsułka:
pszczelego żyją zaledwie 4-6 tygodni. Preparat Bee
Cat’s Claw – sproszkowany koci pazur 400 mg
Power uzupełnia dietę w cenne mleczko pszczele
WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI Z KOCIM PAZUREM Glukonian cynku 3 mg
zawierające standaryzowaną ilość kwasów HDA.
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, celuloza mikrokrystaliczna,
ImmunAid to ziołowo – mineralny kompleks skład- sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu).
ników aktywnych, w którym zawarto siłę kociego Sposób użycia: 1 kapsułka 3 razy dziennie na ½ godziny Komu polecamy?
pazura i cynku. Koci pazur jest rośliną stosowaną przed posiłkiem. • Osobom poszukującym naturalnego wzmoc-
od tysiącleci, a współczesna nauka wciąż odkrywa nienia organizmu.
jego niezwykłe właściwości. Uważany jest za jedną • Osobom chcącym uzupełnić codzienną dietę
UWAGA!
z najbardziej skutecznych substancji wspierających w cenne mleczko pszczele.
- Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży oraz karmie-
układ odpornościowy. Działanie kociego pazura jest
nia piersią.
wspomagane przez cynk korzystnie wpływający na
- W przypadku dolegliwości z przewodem pokarmowym lub
system obronny organizmu, biorący udział w procesie zy wiesz, że mleczko pszczele uważane jest za
C
w sytuacjach wątpliwych należy skonsultować się z lekarzem.
podziału komórek, a także wspomagający prawidłową naturalny afrodyzjak?
- Cat’s Claw nie powinien być stosowany z lekami immunosup-
syntezę DNA.
resyjnymi.
Bee Power
Składnik aktywny/1 kapsułka:
Komu polecamy? Mleczko pszczele (6% HDA*) 50 mg
• Osobom poszukującym
ciągłej i efektywnej ochrony Bee Power (ekwiwalent 150 mg mleczka świeżego)
Pozostałe składniki: mąka ryżowa, kapsułka żelatynowa.
układu immunologicznego, 50 kapsułek
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie 1/2 godziny przed
szczególnie w okresie jesienno- posiłkiem.
zimowym. MLECZKO PSZCZELE
*HDA – kwas trans-10-hydroksy-2-decenowy.
Mleczko pszczele to substancja, któ-
 zy wiesz, że Cat’s Claw po-
C rą pszczoły robotnice karmią larwy UWAGA!
maga również zachować ela- oraz swoją królową. To tzw. „rarytas” -Mleczko pszczele powstaje z pyłków kwiatowych, miodu i wydzie-
styczność stawów? dostępny w ulu tylko dla wybranych. liny gruczołów gardzielowych pszczół robotnic, dlatego nie zaleca się
To prawdopodobnie dzięki niemu jego stosowania przez osoby uczulone na pyłki i produkty pszczele.
królowa pszczół żyje około 4 lat, pod- - W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast trzeba
odstawić produkt!
- Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu, ponieważ
jego składniki rozkładają się w wyższej temperaturze niż pokojowa.

www.calivita.com.pl 87
SambuRex Czy wiesz, że traganek błoniasty (Astralagus) jest UWAGA!
240 ml używany w medycynie chińskiej od ponad 2000 - Produktu nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią.
lat, by chronić układ odpornościowy i wzmacniać - Osoby przyjmujące preparaty lecznicze (m.in. immunosupre-
ODPORNOŚĆ W PŁYNIE siły witalne? syjne), mające problemy zdrowotne przed zastosowaniem pre-
paratu powinny skonsultować się z lekarzem.
Skoncentrowana wysoka dawka ekstraktu z owocu SambuRex - Produkt nie jest zalecany w przypadku nadwrażliwości na rośliny
bzu czarnego, połączona ze stosowanym od wie- Składniki aktywne/5 ml: z rodziny Krzyżowych.
ków ekstraktem z jeżówki purpurowej, zawierająca Ekstrakt z owocu bzu czarnego (6:1) 5000 mg
dodatkowo witaminę C, cynk oraz ekstrakt z orga- Opatentowana mieszanka ziół1 130 mg
nicznego korzenia jeżówki wąskolistnej i tragan- 1ekstrakty roślinne z: ziela jeżówki purpurowej (4:1) (Echinacea

ka błoniastego. Wszystkie te składniki są dostępne purpurea), organicznego korzenia jeżówki wąskolistnej (5:1)
w formie smacznego płynnego preparatu, tak by przy- (Echinacea angustifolia) i organicznego korzenia traganka
gotować organizm na chłodniejsze miesiące i wspo- błoniastego (3:1) (Astragalus membranaceus)
móc swoją odporność. Składniki aktywne produktu, Witamina C 100 mg
takie jak: ekstrakt z owocu bzu czarnego, ekstrakt Cynk 5 mg
z ziela jeżówki purpurowej, ekstrakt z organicznego Pozostałe składniki: glicerol (roślinny), woda oczyszczona, kwas
cytrynowy, ekstrakt z malin
korzenia jeżówki wąskolistnej dodatkowo wspoma-
gają układ oddechowy organizmu. Preparat nie zawiera Sposób użycia: 1 łyżeczka (5 ml) dziennie.
cukru, konserwantów i sztucznych barwników. Produkt zamieszać przed użyciem.

Komu polecamy?
• Wszystkim, którzy chcą
wspomóc swoją odporność,
szczególnie w okresie
jesienno-zimowym.
• Osobom starszym.
• Osobom mającym
problemy z połykaniem
tabletek i kapsułek.
• Produkt nie zawiera
alkoholu, może być
stosowany u osób
kierujących pojazdami.

88 www.calivita.com.pl
VirAgo VirAgo
90 tabletek Składniki aktywne/1 tabletka:
Ekstrakt z liści oliwki europejskiej 80 mg
KOMPLEKS WSPIERAJĄCY ODPORNOŚĆ (std. 15% oleuropeiny)
Lizyna 80 mg
VirAgo to kompleksowy produkt, którego składniki
Ekstrakt z kory Cat`s Claw 60 mg
aktywne wspomagają prawidłowe funkcjonowanie
(std. 4% alkaloidów oksoindolowych)
układu odpornościowego. Koci pazur uważany jest za
Ekstrakt z kory Pau d`Arco (4:1) 30 mg
jedną z najbardziej skutecznych substancji dbających
(std. 3% alkaloidów)
o układ odpornościowy. Jeżówka purpurowa korzy-
Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej 25 mg
stnie wpływa na funkcjonowanie górnych dróg od-
(std. 3,5% echinakozydów)
dechowych oraz układu immunologicznego, podob-
Cynk 10 mg
nie jak kora Pau D`Arco, która dodatkowo jest silnym Pozostałe składniki: węglan wapnia, celuloza mikrokrystaliczna,
antyoksydantem. Cynk uczestniczy we właściwym kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, sól sodo-
funkcjonowaniu układu odpornościowego, bierze wa karboksymetylocelulozy usieciowana, sole magnezowe kwasów
udział w procesie podziału komórek, pomaga w ich tłuszczowych (stearynian magnezu), talk, szelak.
ochronie przed stresem oksydacyjnym. Oleuropeina Sposób użycia: 1 tabletka 3 razy dziennie ½ godziny
zawarta w ekstrakcie z liści oliwki europejskiej to przed posiłkiem codziennie przez okres 10 dni lub co
bardzo silny, naturalny przeciwutleniacz chroniący drugi dzień przez okres 20 dni. Następnie należy zrobić
komórki przed uszkodzeniem oksydatywnym. 10 dni przerwy. Ten schemat można powtarzać,
nie dłużej jednak niż przez okres 6-8 tygodni.

Komu polecamy?
• Osobom, które chcą wzmocnić naturalne siły UWAGA!
obronne organizmu. - Produktu nie należy stosować
• Osobom narażonym na częste oddziaływanie podczas ciąży i karmienia piersią.
czynników zewnętrznych na ich układ - Osoby mające problemy
odpornościowy. zdrowotne (m.in. z prze-
• Osobom w celu ochrony komórek przed wodem pokarmowym)
stresem oksydacyjnym. przed zastosowaniem preparatu
• Wszystkim w okresie jesienno-zimowym, powinny skonsultować się
w czasie podróży. z lekarzem.
- Produkt nie powinien być
Czy wiesz, że kora Pau D’Arco od wieków jest używa- stosowany łącznie z lekami
na w medycynie ludowej? Ta popularna roślina oprócz immunosupresyjnymi, lekami
korzystnego wpływu na odporność organizmu, poma- upośledzającymi czynność
ga również zachować zdrowie naczyń krwionośnych. wątroby.

www.calivita.com.pl 89
Inne produkty

90 www.calivita.com.pl
Melatonin
180 kapsułek Komu polecamy?
• Osobom, które nie mogą zasnąć, budzą się
REGENERUJĄCY SEN w nocy, cierpią na bezsenność.
• Wszystkim którzy - budząc się - czują się zmęczeni.
Sen jest niezbędnym elementem życia i warunkiem • Pracującym w systemie zmianowym.
zdrowia człowieka. Niestety nasz naturalny zegar • Podróżującym w inną strefę czasową.
biologiczny, dobowy rytm snu i czuwania może ulec • Osobom starszym.
zmianie, rozregulowaniu pod wpływem wielu czyn-
ników, m.in. przepracowania, stresu, starzenia się or-
ganizmu, zmiany strefy czasowej – jet lag. W efekcie zy wiesz, że z badań przeprowadzonych w 16
C
– nieprawidłowa ilość i jakość snu – bardzo często krajach europejskich wynika, że mieszkańcy Polski
prowadzi do ciągłego zmęczenia, spadku odporności, mają największe problemy ze snem?
problemów z koncentracją i pamięcią, dolegliwości
zdrowotnych. Melatonin
Suplementacja melatoniną pomaga w skróceniu Składnik aktywny/1 kapsułka:
czasu potrzebnego na zaśnięcie oraz w łagodzeniu Melatonina 1 mg
subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kapsułka żelatynowa,
dwutlenek krzemu.
czasowej. To naturalna substancja wytwarzana przez
nasz organizm, dlatego jej stosowanie jest bezpieczne, Sposób użycia: w regulacji rytmu dobowego snu
bez ryzyka uzależnienia! i czuwania – 1 kapsułka 30-60 minut przed snem.
W regulacji snu związanego ze zmianami stref czasowych –
1 kapsułka 30-60 minut przed snem pierwszego dnia pod-
róży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży.

UWAGA!
- Po spożyciu melatoniny wystąpi uczucie senności prowadzą-
ce do spadku koncentracji, dlatego nie należy w tym czasie
prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń
mechanicznych w ruchu.
- Osoby z problemami zdrowotnymi (m.in. zaburzeniami czyn-
ności wątroby, nerek, funkcji układu odpornościowego, hormo-
nalnych, depresji, padaczki), przyjmujące leki (m.in. przeciwzak-
rzepowe, przeciwdepresyjne, immunosupresyjne, hormonalne
środki antykoncepcyjne) przed zastosowaniem preparatu po-
winny skonsultować się z lekarzem.
- Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie przyjmować produktu po spożyciu alkoholu.

www.calivita.com.pl 91
Joint ProteX FORTE Joint ProteX FORTE
UWAGA!
90 tabletek - Preparatu nie powinny stosować osoby uczulone na skorupiaki.
Składniki aktywne/1 tabletka:
- W przypadku nadwrażliwości na salicylany, przed zażyciem
Siarczan glukozaminy (ze skorupiaków)* 500 mg
KOMPLEKSOWA OCHRONA STAWÓW preparatu należy zasięgnąć porady lekarza.
Siarczan chondroityny 270 mg
- Osoby przyjmujące preparaty lecznicze, mające problemy
Metylosulfonylometan (MSM) 150 mg
Joint ProteX FORTE to kompleksowa formuła uzupełnia- zdrowotne (m.in. cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu), przed
Kwas hialuronowy (hialuronian sodu) 50 mg
jąca dietę w składniki aktywne korzystnie wpływające zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca (3:1) 50 mg
na giętkość i elastyczność stawów (kurkuma, ziele - Nie zaleca się przyjmowania produktu kobietom w ciąży
(std. 25% kwasu boswelinowego)
wiązówki błotnej, żywica z kadzidłowca), zdrowie i karmiącym piersią.
Sproszkowane ziele wiązówki błotnej 40 mg
kości (cynk, mangan, kurkuma) oraz prawidłowe
Ekstrakt z kłącza kurkumy (60:1) 10 mg
tworzenie tkanek łącznych (mangan, ziele wiązów-
(std. 25% kurkumin)
ki błotnej). Składniki aktywne produktu wykazują W połączeniach ruchomych kości nie stykają się bez-
Cynk 5 mg
również działanie antyoksydacyjne (cynk, mangan, pośrednio ze sobą, ale poprzez stawy, których powier-
Mangan 1 mg
kurkuma) i wspomagają prawidłowe funkcjonowanie Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, sole magnezowe zchnie pokryte są cienką warstwą chrząstki szklistej/
układu odpornościowego (cynk, kurkuma). Formuła kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), kwasy tłuszczowe (kwas stawowej. Stawy otoczone są torebką stawową
produktu została wzbogacona także w wysoką dawkę stearynowy), hydroksypropylometyloceluloza, sól sodowa karboksymety-
zawierającą maź, która wypełnia przestrzeń między
glukozaminy i chondroitynę oraz kwas hialuronowy locelulozy usieciowana, dwutlenek krzemu, glikol propylenowy, tiacetyna.
kościami i zabezpiecza chrząstki przed nadmiernym
i metylosulfonylometan. Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. ścieraniem, a także umożliwia wykonywanie płynnych
ruchów. Z wiekiem ilość płynów zmniejsza się,
stawy stają się sztywniejsze i mniej elastyczne,
Komu polecamy? chrząstka stawowa cieńsza, a więzadła mają ten-
• Osobom chcącym wspomóc prawidłowe funk- dencję do skracania swej długości. Wszystkie te
cjonowanie stawów i zapewnić im dodatkową zmiany powodują, że zaczynamy odczuwać tzw.
ochronę. sztywność stawów.
• Sportowcom i osobom aktywnym fizycznie. Wiele z tych zmian, zachodzących w stawach wraz
• Osobom z nadmierną masą ciała. z wiekiem, jest spowodowane głównie przez brak
• Osobom prowadzącym siedzący tryb życia. aktywności fizycznej. Ruch stawów i związany z nim
• Osobom odżywiającym się nieracjonalnie. wysiłek fizyczny pomaga utrzymać płyn w ciągłym ruchu,
• Osobom starszym. natomiast brak aktywności ogranicza wytwa-
rzanie mazi stawowej. Również ekstremalne obciążenia –
sport zawodowy, nadwaga lub predyspozycje dzie-
 zy wiesz, że by utrzymać prawidłową
C dziczne przyspieszają proces zmniejszania się mazi
ruchomości stawów i zapobiec ich zeszty- stawowej i to już w młodym wieku.
wnieniu, a także wzmocnić kości i mięśnie Dlatego dla zdrowia stawów warto dbać o swoją
oprócz odpowiedniej diety niezmiernie kondycję fizyczną i zdrową dietę. Np. dla osób starszych
istotna jest regularna aktywność fizy- zalecane są ćwiczenia fizyczne jak pływanie czy
czna? rozciąganie. Zbilansowana, zróżnicowana dieta, zdrowy
styl życia, odpowiednio dobrane składniki odżywcze
przyczyniają się do utrzymania i poprawy zdrowia
naszych stawów.
92 www.calivita.com.pl *Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
Joint ProteX C
 zy wiesz, że podczas każdego kroku 70 kg człowiek Power Booster
90 tabletek poruszający się z prędkością 5 km/h obciąża stawy bio- 90 tabletek
drowe ciężarem dochodzącym do 320 kilogramów?
STRAŻNIK STAWÓW NIEZBĘDNE AMINOKWASY
Joint ProteX
Utrzymanie zdrowych stawów to jedna z pod- Składniki aktywne/1 tabletka: Po 30 roku życia obniża się synteza hormonu wzro-
stawowych spraw w naszym codziennym życiu. Glukozamina HCI (ze skorupiaków)* 250 mg stu, co niekorzystnie wpływa na niektóre procesy za-
Aktywne składniki Joint ProteX mogą pomóc Siarczan chondroityny 200 mg chodzące w naszym organizmie. Zmniejsza się masa
w utrzymaniu ich w dobrej kondycji (kurkuma, Metylosulfonylometan (MSM) 150 mg mięśniowa, stajemy się mniej aktywni, itp. Te same ob-
ziele wiązówki błotnej, żywica z kadzidłowca), Glikozaminoglikan 150 mg jawy występują w przypadku długotrwałego stresu.
wesprzeć zdrowie kości (cynk, mangan, kurkuma) Kompleks kwasu hialuronowego (z ryb)* 50 mg Z pomocą składników aktywnych Power Booster możesz
oraz wspomóc prawidłowe tworzenie tkanek Mirystoleinian cetylu (CMT) 50 mg wspomóc funkcjonowanie swojego organizmu. Pro-
łącznych (mangan, ziele wiązówki błotnej). Ekstrakt z żywicy kadzidłowca 50 mg dukt uzupełnia dietę w aminokwasy: L-argininę,
Skład produktu został wzbogacony dodatkowo (std. 25% kwasu boswelinowego) L-ornitynę, L-lizynę, L-glicynę, L-glutaminę, które są
o glikozaminoglikany, glukozaminę, chondroitynę, Sproszkowane ziele wiązówki błotnej 40 mg wykorzystywane do syntezy białek, witaminę B6 wpły-
mirystoleinian cetylu, kwas hialuronowy Ekstrakt z kłącza kurkumy (std. 95% kurkumin) 10 mg wającą korzystnie na metabolizm energetyczny i regu-
i metylosulfonylometan. Produkt zawiera ponadto Cynk 5 mg lację aktywności hormonalnej. Z kolei chrom zawarty
składniki aktywne wspomagające prawidłowe Mangan 1 mg w produkcie wspomaga metabolizm makroskładników
funkcjonowanie układu odpornościowego (cynk, Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), sól odżywczych, a witamina C zmniejsza uczucie zmęcze-
kurkuma) oraz ochronę komórek przed stresem sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwasy tłuszczowe nia i znużenia oraz pomaga w ochronie komórek przed
oksydacyjnym (cynk, mangan, kurkuma). (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczowych stresem oksydacyjnym.
(stearynian magnezu).
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku.
Komu polecamy? Komu polecamy?
• Osobom chcącym wspomóc pra- UWAGA! • Osobom aktywnym fizycznie, szczególnie
widłowe funkcjonowanie stawów - Preparatu nie powinny stosować osoby po 30 roku życia.
i zapewnić im dodatkową ochronę. uczulone na skorupiaki. • Sportowcom.
• Sportowcom i osobom aktywnym - W przypadku nadwrażliwości na aspi- • Osobom starszym, chcącym spowolnić procesy
fizycznie. rynę, przed zażyciem preparatu należy starzenia.
• Osobom z nadmierną masą ciała. zasięgnąć opinii lekarza.
• Osobom prowadzącym siedzący - Osoby leczące się z powodu cukrzy-
tryb życia. cy przed zastosowaniem preparatu zy wiesz, że zawarta w produkcie lecytyna jest
C
• Osobom starszym. powinny skonsultować się z lekarzem. standaryzowana na zawartość fosfatydylocho-
- Nie zaleca się przyjmowania produktu liny, która wspomaga funkcjonowanie wątroby
kobietom w ciąży i karmiącym piersią. i uczestniczy w metabolizmie tłuszczów?

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.
www.calivita.com.pl 93
w naszym organizmie, jak też w wyniku stosowania
Power Booster Detox Patch
diet oczyszczających oraz odchudzających. Detox Pa-
Składniki aktywne/1 tabletka: Składniki aktywne/plaster:
tch pomaga usunąć toksyny z organizmu z pomocą
Piroglutaminian L-argininy 133,3 mg Ocet bambusowy
mądrości Wschodu, wykorzystując działanie trzech sy-
Chlorowodorek L-lizyny 100 mg Ocet cyprysowy
nergicznych czynników: dobór wyselekcjonowanych
L-glutamina 100 mg Turmalin
naturalnych składników o działaniu detoksykującym,
Ekstrakt z bobu 83,3 mg Grzyb Agaricus
dalekie promieniowanie podczerwone emitowane
Chlorowodorek L-ornityny 66,7 mg Korzeń Achyranthis
przez turmalin oraz Wschodnią refleksologię. Jej za-
Lecytyna* (z soi) 61,7 mg Korzeń Paeoniae rubrae
sada polega na pobudzeniu określonych punktów re-
(std. fosfatydylocholinę 20%) Żeń-szeń syberyjski
fleksyjnych, szczególnie na podeszwie stopy, co może
Witamina C 40 mg Artemisia iwayomogi
mieć pozytywny wpływ na różne części organizmu
Kwas gamma-aminomasłowy 33,3 mg Caragana sinica
i ogólny stan zdrowia.
L-glicyna 16,7 mg Platycodon grandiflorus
Witamina B6 2 mg Sposób użycia: z pomocą plastra przylepnego umieść
Chrom 4 μg wkład oczyszczający na podeszwie stopy. Plastry
Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), Komu polecamy?
• Osobom chcącym oczyścić organizm z toksyn. oczyszczające można stosować o każdej porze dnia (przez
celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy),
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu). • Jako wsparcie diety oczyszczającej co najmniej 8 godzin), lecz najbardziej wskazane jest
Sposób użycia: 2 tabletki na godzinę przed snem lub po tre- i odchudzającej. używanie ich na noc.
ningu. Produkt powinien być spożyty na czczo.
UWAGA!
UWAGA! zy wiesz, że refleksologia jest jedną z altern-
C - Produkt do użytku zewnętrznego.
- Nie zaleca się przyjmowania produktu przez osoby poniżej atywnych metod leczenia, a jej efekty i użytecz- - Unikać kontaktu z oczami!
25 roku życia, osoby mające cukrzycę, zaburzenia hormonalne. ność zostały potwierdzone przez liczne badania - Nie stosować na uszkodzoną skórę, błony śluzowe oraz
- L-argininy nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piers- naukowe? w okresie ciąży czy karmienia piersią.
ią, cierpiące na schizofrenię i opryszczkę.

Detox Patch
12 plastrów

PLASTRY OCZYSZCZAJĄCE Z TOKSYN

Rozwój cywilizacji sprawia, że organizm nasz każ-
dego dnia musi stawiać czoła ogromnym ilościom
toksyn. Mogą one pochodzić zarówno z zewnątrz, np.
z zanieczyszczonego środowiska, chemikaliów, le-
ków czy też produktów spożywczych i kumulować się

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.

94 www.calivita.com.pl
Arginine Plus Arginine Plus
oddziałuje na poziom lipidów we krwi, wspomaga
100 tabletek Składniki aktywne/1 tabletka:
funkcjonowanie serca oraz układ odpornościowy.
L-arginina 500 mg
Chrom zawarty w produkcie wpływa korzystnie
ARGININA DLA MĘŻCZYZN, SPORTOWCÓW, Kwas alfa-ketoglutarowy 50 mg
na metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów,
ZESTRESOWANYCH Mangan 0,6 mg
a witaminy C i E wspomagają ochronę komórek
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, węglan wapnia, przed stresem oksydacyjnym. Produkt zawiera ponad-
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylo- to cenne pektyny z jabłek i lecytynę.
Arginina to naturalna substancja celulozy usieciowana, skrobia (z ryżu siewnego – Oryza sativa), sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek
należąca do grupy aminokwasów. krzemu, szelak, talk.
Jest wytwarzana w naszym organi- Komu polecamy?
zmie, jednakże w szczególnych wa- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie ½ godziny przed • Osobom, które chciałyby wspomóc układ ser-
runkach, np. szybkiego wzrostu lub posiłkiem. cowo-naczyniowy.
urazu, jej synteza jest niewystarcza- • Osobom dbającym o prawidłowy poziom cho-
jąca. Ilość argininy znajdująca się UWAGA! lesterolu i trójglicerydów we krwi.
w organizmie w znacznym stopniu zale- - Nie zaleca się przyjmowania preparatu przez osoby z cukrzycą, • Osobom odżywiającym się nieracjonalnie,
ży również od jej pobrania z dietą i przy- gdyż wpływa on na wydzielanie insuliny. spożywającym duże ilości cukrów i tłuszczy.
swojenia. Jedynie 50% spożytej L-argi- - L-argininy nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piers-
niny wchłania się z przewodu pokar- ią, osoby cierpiące na schizofrenię i opryszczkę.
mowego do krwi. Produkt Arginine Plus - Osoby stosujące leki wpływające na ciśnienie krwi, leki diurety- zy wiesz, że cholesterol to jedna z substancji
C
dostarcza aż 500 mg L-argininy w 1 tabletce. Kolejnym czne, antykoagulanty (przeciwzakrzepowe) przed spożyciem produkowanych przez nasz organizm, której
składnikiem produktu jest mangan, który uczestniczy produktu powinny skonsultować się z lekarzem. potrzebujemy w ściśle określonych ilościach?
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, Stanowi składnik każdej komórki, jest również
przyczynia się do utrzymania zdrowych kości, two- Cholestone elementem budulcowym wielu hormonów
rzenia tkanki łącznej oraz prawidłowego metabolizmu 90 tabletek (w tym płciowych).
energetycznego.
CHOLESTEROL NA WŁAŚCIWYM
POZIOMIE
Komu polecamy?
• Mężczyznom prowadzącym aktywny i zdrowy Poprzez stosowanie odpowiednio zbi-
styl życia. lansowanej i zróżnicowanej diety uwz-
• Sportowcom, kulturystom. ględniającej potrzeby naszego organiz-
• Osobom pracującym fizycznie i wykonującym mu, aktywny styl życia oraz stałą kontrolę
ciężkie prace fizyczne. zdrowia, możemy uczynić wiele dobrego
• Osobom narażonym na ciągły stres. dla naszego organizmu. Dodatkowo
suplementacja składnikami aktywnymi
Cholestone, jak np. czosnek czy olej
 zy wiesz, że w warunkach stresu zwiększa się
C lniany może wspomóc nasz układ ser-
zapotrzebowanie na L-argininę? cowo-naczyniowy. Czosnek pozytywnie

www.calivita.com.pl 95
UWAGA!
Cholestone
Komu polecamy? - Nie zaleca się stosowania L-lizyny wraz z argininą,
Składniki aktywne/1 tabletka:
• Osobom, które nie spożywają z dietą ponieważ arginina może ograniczyć przyswajalność
Olej lniany 200 mg
odpowiedniej ilości L-lizyny (nie jedzą jajek, lizyny.
Pektyny z jabłek 200 mg
mięsa, ryb) oraz białka w ciągu dnia (np. dieta - Po okresie sześciu miesięcy ciągłej suplementacji L-lizyną
Czosnek 100 mg
niskobiałkowa). należy zrobić przerwę, aby zachować równowagę
Lecytyna sojowa* 100 mg
• Osobom aktywnym fizycznie, sportowcom. aminokwasów w organizmie.
Witamina C 60 mg
• Wszystkim pragnącym wzmocnić siły
Witamina E 10 mg
obronne organizmu.
Chrom 50 μg
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, guma arabska,
kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów
• Osobom na diecie odchudzającej.
Liver Aid
100 kapsułek
tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu.
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie po posiłku. Czy wiesz, że L-Lizyna w niektórych produktach
OCHRONA WĄTROBY
spożywczych (kasza jęczmienna, płatki owsiane, ryż,
UWAGA! pieczywo pszenne, chleb pszenno-razowy, żytnio-
- Nie zaleca się przyjmowania chromu przez kobiety w ciąży, kar- -razowy, orzechy włoskie) jest jednym z aminokwa- Wątroba – jeden z najbardziej
miące matki. sów ograniczających, tzn. występuje w najmniejszej skomplikowanych i niezbęd-
ilości, w stosunku do ilości potrzebnej do biosynte- nych do życia narządów ciała.
zy białka w organizmie? Jego odpowiednia podaż Pełni funkcję potężnej fabryki
jest zatem istotna, ponieważ wyznacza on możli- produkującej ważne dla życia
L-Lysine PLUS wość wykorzystania innych aminokwasów na cele substancje, a zarazem przetwór-
60 kapsułek budulcowe. ni i oczyszczalni organizmu. Z tego względu jej
ochrona wymaga szczególnej uwagi. Preparat
ŹRÓDŁO MŁODOŚCI L-Lysine PLUS Liver Aid zawiera składniki aktywne wspomagają-
Składniki aktywne/1 kapsułka: ce pracę wątroby m.in. cholinę, która przyczynia
Kapsułki L-Lysine PLUS wzbogacają dietę w lizynę, L-lizyna 500 mg się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
która należy do grupy aminokwasów niezbędnych, co Witamina C 60 mg tłuszczów i homocysteiny. Zawarty w produk-
Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, sole magnezowe kwasów
oznacza, że nasz organizm nie potrafi samodzielnie jej tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu.
cie ekstrakt z owocu Ostropestu plamistego
wytworzyć i musi być dostarczona z zewnątrz. Produkt standaryzowany na sylimarynę korzystnie wpły-
Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie z posiłkiem.
oprócz L-lizyny, zawiera również witaminę C, która wa na funkcje wątroby, wspomaga trawienie
pomaga w syntezie kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry, zębów, dziąseł,
chrząstek, kości oraz naczyń krwionośnych. Wspiera
również układ odpornościowy organizmu, wpływa
na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Odgrywa istotną rolę w metabolizmie energetycz-
nym i we wchłanianiu żelaza, a także jest wspaniałym
antyoksydantem.

*Alergen – więcej informacji o alergenach na stronie 120.

96 www.calivita.com.pl
i oczyszczanie organizmu. Z kolei chrom odgrywa L-karnityna 50 mg i L-cysteina oraz witamin i skład-
ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego metabo- Cholina 25 mg ników mineralnych. Witami-
lizmu makroskładników odżywczych, a selen jako Kwas alfa-liponowy 12,5 mg ny: A, B2 i niacyna wspomagają
skuteczny antyoksydant bierze udział we właściwym Chrom 25 μg utrzymanie dobrej kondycji skóry
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Produkt Selen (chelat aminokwasowy) 10 μg i błon śluzowych, witamina C
zawiera ponadto aminokwasy: L-cysteinę, L-ornity- Pozostałe składniki: kapsułka żelatynowa, celuloza mikrokrystaliczna, wpływa na syntezę kolagenu.
mąka ryżowa, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), sole magnezowe
nę, L-metioninę, L-argininę oraz L-karnitynę, kwas kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu),  dwutlenek krzemu. Wśród składników mineralnych
alfa-ketoglutarowy, kwas alfa-liponowy. – cynk ogrywa istotną rolę w utrzy-
Sposób użycia: 1–2 kapsułki dziennie po posiłku.
maniu prawidłowego stanu włosów,
skóry i paznokci, miedź wpływa na
Komu polecamy? UWAGA! właściwą kondycję tkanki łącznej
• Osobom chcącym wzmocnić prawidłowe funk- - L-argininy nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmią- i pigmentację skóry, włosów, a jod
cjonowanie wątroby. ce piersią, osoby cierpiące na schizofrenię i opryszczkę. oprócz korzystnego wpływu na metabolizm energe-
• Osobom będącym na dietach oczyszczających. tyczny, dba o prawidłowy stan skóry.
• Osobom będącym na dietach odchudzających.
Beauty Formula Komu polecamy?
90 tabletek
Czy wiesz, że przez wątrobę przepływa ponad 2 tysiące • Osobom, którym zależy na świetnym wyglądzie,
litrów krwi na dobę? Jeśli wątroba prawidłowo funk- KOMPLEKS SKŁADNIKÓW DLA URODY chcą wzmocnić swoje włosy, skórę i paznokcie.
cjonuje, to skutecznie oczyszcza krew z bakterii i toksyn. • Osobom prowadzącym intensywny tryb życia.
Beauty Formula to unikalny, bogaty kompleks skład- • Osobom stosujących dietę ubogoenergetyczną
Liver Aid ników aktywnych niezbędnych dla zachowania lub nieracjonalnie odżywiającym się.
Składniki aktywne/1 kapsułka: gładkiej skóry, lśniących włosów i mocnych paznok-
L-arginina 100 mg ci. Produkt uzupełnia dietę m.in. w skrzyp polny
L-cysteina 100 mg wspomagający kondycję skóry, włosów i paznokci, Czy wiesz, że według badań osoby o atrakcyjnym
L-ornityna 100 mg korzystnie wpływający na witalność organizmu, po- wyglądzie zarabiają zwykle więcej niż te, które nie
Metionina 100 mg krzywę zwyczajną, która już od dawna stosowana dbają o swój wygląd zewnętrzny?1
Kwas alfa-ketoglutarowy 100 mg jest jako środek upiększający skórę, a także kolagen
Ekstrakt z owocu ostropestu plamistego (30:1) 60 mg – główne białko tkanki łącznej. Beauty Formula to 1The Beauty Advantage: How Looks Affect Your Work, Your Career,
(standaryzowany na sylimarynę - 80%, sylibinę - 30%) również bogactwo aminokwasów, jak L-metionina Your Life - Bennett, J. July 2010.

www.calivita.com.pl 97
Beauty Formula Culevit muszą być dostarczone z pożywieniem. Wśród nich
Składniki aktywne/1 tabletka: 180 tabletek można wymienić m.in.: L-fenyloalaninę, L-metioninę,
Hydrolizowany kolagen 100 mg
L-tryptofan. Występują również aminokwasy tzw.
L-metionina 100 mg CIESZ SIĘ ŻYCIEM względnie egzogenne – są one co prawda wytwa-
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (4:1) 90 mg
rzane w ustroju, jednakże w warunkach szybkiego
(std. 6% związku krzemu-krzemionka) 5,4 mg
Składniki aktywne produktu Culevit ko- wzrostu, stresu ich synteza jest niewystarczająca.
L-cysteina 77 mg
rzystnie wpływają na metabolizm ener- To m.in L-histydyna i L-arginina.
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (4:1) 40 mg
getyczny i prawidłowe funkcjonowa-
Krzem 40 mg
nie układu nerwowego (witamina C,
Culevit
Witamina C 30 mg
ryboflawina, witamina B6, bioty-
Składniki aktywne/1 tabletka:
Niacyna 30 mg
na). Wspierają układ odpornościowy
L-arginina 78,4 mg
Cholina 30 mg
organizmu (witamina C, witamina B6), wspomaga-
Witamina C 35 mg
Witamina B6 10 mg
ją ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym
L-fenyloalanina 33 mg
Cynk 10 mg
(ryboflawina, witamina C), jak również wykazują
L-histydyna 31 mg
Ryboflawina (witamina B2) 5 mg
istotny wpływ na stan czerwonych krwinek (wita-
L-metionina 29,8 mg
Miedź 2 mg
mina B6, ryboflawina). Produkt uzupełnia również
Kwas jabłkowy 23,5 mg
Witamina A (beta-karoten, octan retinylu) 750 µg
dietę w aminokwasy: L-metionina, L-fenyloalanina,
L-tryptofan 15,3 mg
Jod 50 µg
L-tryptofan, L-arginina, L-histydyna, L-tyrozyna,
Adenina 2,3 mg
Witamina B12 10 µg
niezbędne do prawidłowej budowy białek, które są
L-tyrozyna 1,3 mg
Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe integralnymi składnikami każdego żywego organizmu.
Witamina B6 1 mg
(kwas stearynowy), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowa-
na, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), Ryboflawina (witamina B2) 0,8 mg
talk, szelak. Biotyna 30 μg
Komu polecamy? Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylopirolidon,
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie. • Osobom chcącym wzmocnić swój organizm. sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), skrobia
• Osobom poszukującym wsparcia dla układu kukurydziana, kwas jabłkowy, dwutlenek krzemu.
immunologicznego. Sposób użycia: 1 tabletka dziennie pomiędzy posiłkami.
UWAGA! • W celu wzmocnienia metabolizmu energetycz-
- W przypadku długotrwałego podawania ekstraktów ze nego.
skrzypu polnego należy przyjmować dodatkowo wita- • Osobom będącym na dietach odchudzających. UWAGA!
minę B1. - Produkt zawiera L-fenyloalaninę, osoby z fenyloketonurią
- Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, karmiących nie powinny przyjmować produktu.
matek oraz ze względu za zawartość beta-karotenu zy wiesz, że organizm człowieka nie potrafi syn-
C - Osoby ze skłonnościami do uczuleń, przyjmujące
(źródło witaminy A) dla wieloletnich palaczy. tetyzować ośmiu aminokwasów absolutnie niez- preparaty lecznicze, mające problemy zdrowotne, kobiety
- Osoby mające problem z tarczycą przed zastosowaniem będnych dla prawidłowego wzrostu i odbudowy w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu
produktu powinny skonsultować się z lekarzem. tkanek? Są to tzw. aminokwasy egzogenne, które powinny skonsultować się z lekarzem.

98 www.calivita.com.pl
Vein ProteX Vein ProteX
witamina C wykazuje korzystny wpływ na układ im-
60 tabletek Składniki aktywne/1 tabletka:
munologiczny. Skład produktu wzbogacono również
Witamina C 250 mg
o ekstrakty z owoców żurawiny wielkoowocowej
OCHRONA NACZYNEK NÓG Metylosulfonylometan (MSM) 150 mg
i z liści rukwi wodnej oraz D-mannozę.
Kompleks oligomerycznych proantocyjanidyn 100 mg
Ciągłe przebywanie w pozycji stojącej bądź siedzą- – z ekstraktu nasion winogron
cej może powodować uczucie „ciężkich nóg” czy też (std. 98% polifenolowych składników:
Komu polecamy?
opuchnięcia kończyn. Formuła Vein ProteX zawie- proantocyjanidyny 65%, katechiny,
• Wszystkim, którzy chcą wspomóc prawidłowe
ra m.in. witaminę C, ekstrakt z kłącza kurkumy, epikatechiny 30%, kwas gallusowy 3%)
funkcjonowanie układu moczowego.
proantocyjanidyny z ekstraktu nasion winogron Ekstrakt z kłacza imbiru 20:1 (std. 40% gingeroli) 66,6 mg
• Osobom często korzystającym z basenów, łaźni.
wspomagające prawidłowe funkcjonowanie naczyń Ekstrakt z kłącza kurkumy 50 mg
• Osobom spożywającym zbyt małe ilości płynów.
krwionośnych. Składniki aktywne produktu wykazują (std. 95% kurkuminoidów)
także silne działanie antyoksydacyjne: witamina C, Kompleks hesperydyny 15 mg
proantocyjanidyny, jak również korzystnie wpły- Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe Czy wiesz, że ponad połowa kobiet w swoim

wają na układ immunologiczny organizmu: ekstrakt (kwas stearynowy), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian życiu przynajmniej raz doświadcza infekcji dróg
z kłącza imbiru, ekstrakt z kłącza kurkumy, wi- magnezu), dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza, moczowych, a u 30% jest to nawracający problem?
hydroksypropyloceluloza, chlorofilina sodowo-miedziowa, wosk carnauba.
tamina C. Produkt wzbogacono także o kompleks
hesperydyny i metylosulfonylometan. Sposób użycia: 1 tabletka dziennie przed posiłkiem. URX
Składniki aktywne/1 tabletka:
UWAGA! D-mannoza 150 mg
Komu polecamy? - Produkt nie może zastąpić leczenia zalecanego przez lekarza. Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej (12:1) 100 mg
• Osobom prowadzącym siedzący tryb życia lub - Osoby mające problemy zdrowotne przed zastosowaniem (std. 30% polifenoli)
pracującym w pozycji stojącej. preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (4:1) 100 mg
• Wszystkim, którzy chcą wspomóc prawidłowe - Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży (std. 1% kwasu krzemowego)
funkcjonowanie naczyń krwionośnych. i karmiące piersią. Ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej (4:1) 100 mg
• Osobom z nadmierną masą ciała. Ekstrakt z liści Buchu (4:1) 30 mg
URX Witamina C 20 mg
60 tabletek Ekstrakt z liści rukwi wodnej (4:1) 17 mg
 zy wiesz, że w ciągu doby
C Pozostałe składniki: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy),
celuloza mikrokrystaliczna, kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy),
przez sieć naczyń krwionośnych UKŁAD MOCZOWY POD KONTROLĄ hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów
o długości ok. 100 000 km prze- tłuszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu, triacetyna.
pływa ponad 7500 litrów krwi? URX to kompleksowy preparat zawie- Sposób użycia: 1 tabletka dziennie.
rający naturalne składniki roślinne:
ekstrakty z liści buchu oraz mącznicy UWAGA!
lekarskiej wspomagające prawidłowe - W przypadku problemów z układem moczowym niezbędna
funkcjonowanie układu moczowego. jest konsultacja z lekarzem.
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej wspiera do- - Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży
datkowo funkcje wydalnicze nerek oraz podobnie jak i karmiące piersią.

www.calivita.com.pl 99
Kosmetyki

100 www.calivita.com.pl
EveryMoment nych mięśni po wysiłku fizycznym,
wia, że włosy stają się bardziej elastyczne, a efekt połysku
135 g i nawilżenia utrzymuje się długi czas. Pantenol ogranicza
• Kobietom dbającym o zdrowie intymne, rozdwajanie się końcówek włosów, a także poprawia
• Młodym mamom, by wzmocnić i poprawić kondycję włosów zniszczonych gorącym powietrzem
DOCIERA TAM, GDZIE TWOJA SKÓRA
elastyczność skóry po porodzie, suszarki czy nieumiejętnym szczotkowaniem. Formułę
NAJBARDZIEJ TEGO POTRZEBUJE
• Kobietom w okresie okołomenopauzalnym, by produktu wzbogacono o hydrolizat keratyny, który
zniwelować suchość narządów intymnych wzmacnia i odbudowuje strukturę włosów, zwiększa ich
Innowacyjny krem na bazie naturalnych i opóźnić procesy starzenia się skóry, objętość, nawilża i nadaje im połysk oraz zdrowy wygląd.
składników ziołowych perfekcyjnie na- • Wszystkim korzystającym z dobrodziejstw masażu. Zawarty w produkcie hydrolizat białek pszenicy spra-
wilża, regeneruje, odbudowuje, odżywia, wi, że włosy będą bardziej wygładzone, zregenerowane
a także koi podrażnioną skórę m.in. gole- Czy wiesz, że olej z rozmarynu lekarskiego wyka- i pełne blasku. Dodatek zaś gliceryny zmiękczy, nawilży
niem, opalaniem czy obcisłym ubraniem. zuje działanie tonizujące, odżywiające oraz relaksuje i wygładzi włosy.
Olej z rokitnika zwyczajnego do- zestresowaną skórę i zapobiega powstawaniu za-
głębnie odżywia, nawilża i spowalnia kwasów po intensywnym wysiłku fizycznym?
starzenie się skóry. Olejek z eukalip- UWAGA! Komu szczególnie polecamy?
tusa  wykazuje działanie tonizujące - Tylko do użytku zewnętrznego! • Wszystkim osobom dbającym o swoje włosy
oraz łagodzi skutki opalania, przyspiesza regenerację - Nie należy stosować podczas ciąży! każdego dnia.
naskórka i pobudza krążenie krwi. Ekstrakt z rumian- • Dzieciom, gdyż nie podrażnia oczu.
ku pospolitego wykazuje właściwości zmiękczające, • Osobom z suchą skórą głowy, ze względu na zawar-
łagodzące i przeciwzapalne. Ekstrakt z liści zielonej Silk&Shine Shampoo tość składników działających przeciwzapalnie.
herbaty wzmacnia skórę i chroni ją przed uszkodzeniami. 250 ml
Ekstrakt z liści aloesu działa na skórę wygładzająco,
nawilżająco oraz wspomaga jej regenerację. Hydrolizo- ZDROWIE I PIĘKNO WŁOSÓW zy wiesz, że pantenol to inaczej witamina B5?
C
wany kolagen nadaje skórze elastyczność i jędrność oraz Wykazuje on wysokie powinowactwo do keratyny
zapobiega utracie wody z jej głębszych warstw. Ekstrakt Silk&Shine Shampoo to łagodny włosów, dzięki czemu jest łatwo wchłaniany przez
z chlorelli odżywia, nawilża, regeneruje skórę, zwiększa jej szampon, przeznaczony do co- włosy, nadając im połysk, grubość, gładkość i na-
elastyczność oraz wspomaga syntezę kolagenu i elastyny. dziennego użytku. Głęboko oczysz- wilżenie.
L-arginina zatrzymuje wilgoć naskórka. Gliceryna na- cza, wspiera strukturę włosów oraz
wilża skórę oraz poprawia jej elastyczność. Witamina chroni je przed negatywnymi sku-
E opóźnia starzenie się skóry. Lanolina natłuszcza i tkami przesuszenia. Starannie wyse-
zmiękcza naskórek oraz zapobiega przesuszaniu się skóry. lekcjonowane składniki produktu nie
powodują podrażnienia oczu. Przy-
  czyniają się do zachowania zdrowia
Komu szczególnie polecamy? zarówno włosów, jak i skóry głowy.
•O sobom poszukującym szybkiego zregenerowa- Zawarty w produkcie aloes zwyczaj-
nia, nawilżenia, ukojenia i odżywienia skóry, ny przywraca włosom naturalną wil-
• Wszystkim uprawiającym sporty – dla zmęczo- gotność, nadaje im połysk, zwiększa
objętość. Dodatek pantenolu spra-

www.calivita.com.pl 101
OrganiCare i bezpieczeństwa są certyfikaty przyznawane przez
jednostkę certyfikującą Ecogruppo Italia oraz ICEA.
BIO ODNOWA DLA CIAŁA PROSTO Idealne do stosowania przez całą rodzinę, również dzieci
Z NATURY i osoby z wrażliwą skórą.

ORGANICARE BODY LOTION – BALSAM DO
99% roślinnych składników aktyw- CIAŁA (250 ML)
nych zawartych w produktach OrganiCare Chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników
pochodzi ze ściśle kontrolowanych eko- niszczących włókna kolagenowe, nawilża ją i relaksuje,
logicznych upraw. Naturalny surowiec, pozostawiając aksamitnie gładką i przyjemną w dotyku
dzięki ręcznemu zbiorowi, jest staranie przez długi czas, jednocześnie kojąc zmysły przyjemnym
selekcjonowany. Do produkcji wykorzy- zapachem.
stywane są jedynie te części rośliny, które Produkt zawiera m.in wyciąg z liści aloesu, wyciąg
spełniają rygorystyczne standardy i wymogi z owoców oliwki europejskiej, wyciąg z pestek moreli,
jakości, w najefektywniejszy sposób dbając olej migdałowy, wyciąg z liści lawendy, olej z kieł-
o codzienne piękno Twojej skóry i włosów ków pszenicy, masło Shea, kwasy tłuszczowe oleju
oraz ich prawidłowe nawilżenie, odżywienie kokosowego.
i regenerację.
W składzie rodziny OrganiCare znajdziesz: ORGANICARE BATH & SHOWER – ŻEL DO
balsam do ciała, żel do kąpieli i pod KĄPIELI I POD PRYSZNIC (250 ML)
prysznic, szampon do włosów, odżywkę do Łagodnie lecz skutecznie czyści i pielęgnuje skórę
włosów, pastę do zębów z aloesem chro- wszystkich członków rodziny, przywracając jej naturalne
niącą dziąsła, wybielającą pastę do zębów pH oraz pozostawiając uczucie świeżości i odprężenia.
z białą glinką, żel „pierwszej pomocy”. Produkt zawiera m.in: wyciąg z liści lawendy, wyciąg
Produkty są wolne od sztucznych che- z liści rozmarynu, wyciąg z liści aloesu, wyciąg
mikaliów i nie zawierają parabenów, a z owoców oliwki europejskiej, olej z kiełków psze-
potwierdzeniem ich najwyższej jakości nicy.

102 www.calivita.com.pl
ORGANICARE SHAMPOO ORGANICARE WHITE CLAY
– SZAMPON DO WŁOSÓW TOOTHPASTE – WYBIELAJĄCA
Nadaje włosom jedwabistą gładkość, PASTA DO ZĘBÓW Z BIAŁĄ
zapobiega rozdwajaniu oraz delikatnie GLINKĄ
oczyszcza je i chroni skórę głowy przed Dla olśniewającego uśmiechu. Doskonale czy-
działaniem czynników zewnętrznych ści i wybiela zęby, nadając im zachwycającą
oraz stresu. Idealny do codziennego biel, działa antybakteryjnie i nie niszczy szkliwa.
użytku, do wszystkich rodzajów włosów, Produkt zawiera m.in: kaolin (biała glinka),
również dla dzieci. wyciąg z liści szałwii, olejek cytrynowy.
Produkt zawiera m.in: ekstrakt z nasion
drzewa Moringa Pterygospema, wyciąg ORGANICARE RESCUE GEL – ŻEL
z liści aloesu, olej z kiełków pszenicy, „PIERWSZEJ POMOCY”
wyciąg z owoców oliwki europejskiej, Zapewnia natychmiastową ulgę zmęczonym
wyciąg z liści rozmarynu. i nadwyrężonym mięśniom, korzystnie działa przy
bólach reumatycznych oraz skurczach mięśni. Jest
ORGANICARE HAIR idealny na wakacje i wszelkie wyjazdy – chłodzi,
CONDITIONER koi i relaksuje podrażnioną skórę oraz łagodzi
– ODŻYWKA DO WŁOSÓW objawy ukąszenia.
Natychmiast nawilża, odżywia, wzmacnia Produkt zawiera m.in.: wyciąg z liści aloesu, wyciąg
oraz pomaga przywrócić naturalną równowagę włosów, z liści rozmarynu, wyciąg z owoców oliwki europej-
nadając im niebywały połysk. Do codziennego stosowa- skiej, olej z kiełków pszenicy, wyciąg z kwiatów ru-
nia, również do włosów farbowanych. mianku, wyciąg z korzeni czarciego pazura, wyciąg
Produkt zawiera m.in: ekstrakt z nasion drzewa Moringa z kwiatów arniki górskiej, wyciąg z liści
Pterygospema, wyciąg z owoców oliwki europejskiej, szałwii oraz mentol i kamforę.
masło Shea, wyciąg z liści aloesu, olej z kiełków psze-
nicy, wyciąg z liści rozmarynu, wyciąg z liści lawendy. C
 zy wiesz, że według legendy egip-
ska piękność Kleopatra aloesowi
ORGANICARE ALOE TOOTHPASTE zawdzięczała swój nieodparty wdzięk
– PASTA DO ZĘBÓW Z ALOESEM i urodę?
Dla kompleksowej ochrony zębów i dziąseł. Skutecznie
odświeża oddech, czyści zęby, zapobiega powstawaniu
próchnicy oraz wzmacnia dziąsła, niwelując krwawienia
i stany zapalne.
Produkt zawiera m.in: sok z liści aloesu, ekstrakt z kwia-
tów i liści ślazu dzikiego, olejek z eukaliptusa.

www.calivita.com.pl 103
Aquabelle
50 ml, 150 ml

NATURALNA PIELĘGNACJA TWARZY

Linia kosmetyków Aquabelle składa się z: regene-
rującego kremu na dzień, odżywczego kremu na noc
oraz mleczka oczyszczającego do pielęgnacji twarzy.
Przy ich produkcji zastosowano nowoczesną, rewo-
lucyjną technologię: oczyszczoną wodę o obniżonej
zawartości deuteru (woda ZZD), zwaną również wodą
hydro-light.

104 www.calivita.com.pl
skórę. Gliceryna nawilża skórę, poprawia elastyczność Hand&Body Lotion
i wilgotność naskórka. Krem zastosowany na dzień jest 1 litr
doskonały również jako podkład pod makijaż.
KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA SKÓRY
Aquabelle Nourishing Cream – Krem odżywczy
na noc (50 ml)
Specjalną zaletą kremu jest złożona emulsja składa- Hand & Body Lotion wytwarzany jest według naj-
jąca się z wody ZZD oraz skwalanu (wyciąg oliwy bardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących
z oliwek). Ta unikalna, nowoczesna emulsja (olej produkcji kosmetyków, tak więc każdy, kto go uży-
w wodzie i woda w oleju), oprócz natychmiasto- wa zapewnia sobie ochronę oraz zdrowy wygląd
wego działania odżywczego, zapewnia także efekt skóry. Jego najważniejszy składnik – wyciąg oliwy
głębokiego nawilżenia skóry poprzez stopniowe z oliwek czyni skórę gładką i elastyczną. Dzięki swoim
uwalnianie składników aktywnych. Znajdujący się głęboko nawilżającym właściwościom, opóźnia pro-
w kremie olej z awokado odżywia i odmładza suchą ces starzenia się skóry, podobnie jak witamina E
skórę, a witamina E hamuje proces jej starzenia i wy- która wykazuje również działanie antyoksydacyj-
gładza zmarszczki. Gliceryna, mocznik nawilżają, ne. Obecny w produkcie pantenol odżywia skórę
poprawiają elastyczność, jędrność i wilgotność naskór- i przyspiesza jej regenerację po negaty-
ka. Alantoina łagodzi podrażnienia, z kolei dimetikon wnym wpływie stresu i opalania. Balsam
ochrania skórę przed wpływem substancji szkodli- zawiera także bisabolol – substancję
wych, przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu skóry. łagodzącą podrażnienia skóry – jak rów-
nież dimetikon, który przeciwdziała
Aquabelle Regenerating Cream – Krem regene- Aquabelle Hydrating Cleanser Lotion – Mleczko jej nadmiernemu wysuszeniu. Pro-
rujący na dzień (50ml) oczyszczające do pielęgnacji twarzy (150 ml) dukt wzbogacony został także
Głównym składnikiem aktywnym kremu są cerami- Unikalną zaletą mleczka jest jego doskonałe w wosk pszczeli o korzystnym
dy, które regenerują cerę oraz poprawiają jej właś- nawilżanie skóry twarzy podczas procesu jej działaniu na skórę, wykazujący
ciwości nawilżające. Wzmacniają elastyczność skóry, oczyszczania. Składniki aktywne produktu (oleje silne działanie odżywcze,
w efekcie czego zmniejsza się ilość zmarszczek oraz z nasion jojoby i awokado) usuwają delikatnie, ale natłuszczające i ochronne. Zna-
zapewniona jest skuteczna ochrona przed szkodliwym w skuteczny sposób zanieczyszczenia z powierzchni komicie uelastycznia i zmiękcza
wpływem środowiska. Kolejnym ważnym składni- skóry, a bisabolol koi jej podrażnienia. Mleczko po- skórę, a także zapobiega jej wy-
k iem pielęgnacyjnym jest witamina E, zostawia przyjemny efekt odświeżający. suszaniu.
która dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym
chroni komórki przed szkodliwymi procesami utlenia- zy wiesz, że im mniejsza zawartość deuteru
C
nia. Posiada także naturalne właściwości nawilżają- w wodzie, tym wolniejszy proces podziału komó-
ce, jak również witalizujące i odświeżające. Olej rek, co oznacza, że starzenie się skóry przebiega
z awokado i nasion jojoby zmiękczają i natłuszczają zdecydowanie wolniej?

www.calivita.com.pl 105
Vein Care
Komu szczególnie polecamy? 75 ml
• Osobom o każdym typie skóry, do codziennej
jej pielęgnacji i regeneracji. NATURALNA ULGA DLA CIĘŻKICH" NÓG
• Osobom poszukującym szybko wchłaniającego "
się i głęboko nawilżającego balsamu. Vein Care jako główny składnik zawiera hirudynę,
• Osobom szukającym balsamu łagodzącego która jest naturalnym rozwiązaniem dla nadwyrężo-
podrażnienia o przyjemnym zapachu. nych i przemęczonych nóg. Hirudyna to substancja
pochodzenia białkowego, produkowana przez
gruczoły ślinowe pijawek. Zmniejsza napięcie i uczu-
 zy wiesz, że prowitamina B5 będąca składnikiem
C cie ociężałych nóg, wykazując jednocześnie działanie
Hand&Body Lotion nie tylko pielęgnuje i regene- kosmetyczne: suchą i wrażliwą skórę czyni gładką,
ruje skórę, ale również zapobiega powstawaniu elastyczną i aksamitną. Produkt zawiera także wyciąg
wyprysków skórnych? z rośliny Siegesbeckia orientalis, który posiada silne
właściwości kojące, efektywnie wygładza skórę.

Drzewo oliwne jest niezwykle wytrzymałe i odpor-
ne na choroby oraz szkodniki, zanim jednak zaowo- Komu szczególnie polecamy?
cuje może upłynąć nawet 10 lat. Oliwa z oliwek, ze • Osobom, które chcą zapobiec powstawaniu
względu na wyjątkowo wysoką zawartość nienasy- żylaków.
conych kwasów tłuszczowych należy do jednych • Osobom pracującym w pozycji stojącej przez
z najzdrowszych tłuszczy. Wykorzystuje się ją również długie godziny.
w produkcji kosmetyków, bowiem zawiera składniki po- • Osobom noszącym nieprawidłowo
dobne do tych obecnych w skórze, co sprawia, że łatwo dopasowane obuwie – zbyt ciasne.
się wchłania i korzystnie wpływa na jej stan. Poprawia jej • Osobom z nadwagą i otyłością.
nawilżenie, wzmacnia płaszcz lipidowy, zwiększa penetra- • Osobom prowadzącym siedzący
cję aktywnych składników w głąb skóry. Kwas oleinowy tryb życia.
i linolowy zawarte w oliwie z oliwek są również jednymi ze
składników sebum – substancji ochronnej produkowanej
przez gruczoły łojowe, która odgrywa ważną rolę w za- zy wiesz, że z dobroczynnych wła-
C
chowaniu zdrowia naszej skóry. Witaminy zawarte w oliwie ściwości pijawek korzystali uzdrowi-
z oliwek, np. witamina E , F głęboko odżywiają skórę, ciele w Azji już ponad 3000 lat temu?
chronią ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
utratą wody, a także promieniowaniem UV. Teraz z balsa- Sposób użycia: krem stosować na
mem Hand&Body Lotion możesz czerpać to co najlepsze skórę nóg, masować 2-3 razy dziennie.
ze śródziemnomorskich składników pielęgnacyjnych
skóry, zapewniając jej głębokie nawilżenie i regenerację. UWAGA!
- Stosować tylko zewnętrznie!

106 www.calivita.com.pl
„Wczesne chodzenie spać i wczesne wstawanie czynią człowieka
zdrowym, zamożnym i mądrym.”
Benjamin Franklin

www.calivita.com.pl 107
Środki czystości

108 www.calivita.com.pl
CaliClean palców i inne zanieczyszczenia. Do zastosowania m.in.: Składniki: Filtered Water, Plant Based Cleaning
946 ml w kuchni, łazience, do czyszczenia np. mebli, blatów Agents: Decyl Glucoside, Corn Based Alcohol,
i podłóg.  Nie ściera powierzchni. Sodium Gluconate, Sodium Hydroxide, Lemon
CZYSTE WNĘTRZE Składniki: Filtered Water, Plant Based Cleaning Fragrance, Yellow Colorant.
Agents: Decyl Glucoside, Corn Based Alcohol, Pro-
pylene Glycol, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sodium CaliClean Natural Kitchen Cleaner (946 ml)
Środowisko, nasz organizm, a także nasz dom wy- Hydroxide, Lemon Fragrance, Yellow Colorant. Środek czyszczący o zapachu cytrusowym przezna-
magają ciągłego oczyszczania i odświeżania. Jeśli czony do pielęgnacji powierzchni kuchennych. Usu-
już zdążyłeś zapewnić sobie najlepsze warunki dla CaliClean Natural Glass Cleaner (946 ml) wa tłuszcz, zabrudzenia, przypalone jedzenie, odciski
zdrowia Twojego organizmu z pomocą suplementów Środek do czyszczenia szkła o zapachu cytryno- palców. Może być użyty do mycia blatów kuchen-
diety CaliVita®, to masz teraz możliwość przemienić wym. Nie pozostawia smug. Może być zastosowany nych, okapów, sprzętów kuchennych, płyt grzejnych,
swój dom nie do poznania, dzięki naszym nowym, do mycia m.in.: okien, luster, szklanych drzwi, szkla- mikrofali.
przyjaznym środowisku środkom czystości. nych przedmiotów. Działa również na różnorod- Składniki: Filtered Water, Plant Based Cleaning
Rodzina produktów CaliClean jest w 100% biode- nych powierzchniach, włączając ceramikę, kafelki, Agents: Decyl Glucoside, Corn Based Alcohol, Pro-
gradowalna, posiada naturalne, roślinne pocho- porcelanę, stal nierdzewną, chrom i granitowe blaty pylene Glycol, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sodium
dzenie środków powierzchniowo-czynnych, jest kuchenne. Hydroxide, Citrus Fragrance, Orange Colorant.
prosta w użyciu. Produkty te należy stosować w ten
sam sposób, w jaki czyniliśmy to do tej pory z innymi
środkami czystości!

Czy wiesz, że większość środków czystości stoso-
wanych na co dzień zawiera substancje mogące
stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska? Zawie-
rają w składzie substancje, które mogą wywoływać
alergie, wysypki skórne, zapalenie błon śluzowych,
a nawet prowadzić do rozwoju astmy… Długo-
trwałe ich stosowanie może zakłócić prawidłowe
funkcjonowanie organizmu człowieka.

Seria środków czystości CaliClean:

CaliClean Natural All-Purpose Cleaner (946 ml)
Uniwersalny środek do czyszczenia o zapachu cy-
trynowym przeznaczony do stosowania na różnych
powierzchniach. Usuwa tłuszcz, zabrudzenia, odciski

www.calivita.com.pl 109
CaliClean Natural Bathroom Cleaner (946 ml)
Środek do czyszczenia łazienki o zapachu cytryno- Linia produktów CaliClean
wym przeznaczony do mycia wszystkich powierzchni • została stworzona z substancji w 100% biode-
w łazience: kafelków, zlewu, wanny, blatów i kabiny gradowalnych;
prysznicowej. Usuwa osady z mydła, twardej wody, • zawiera środki powierzchniowo-czynne w 100%
rdzę, zacieki wodne. pochodzenia roślinnego;
Składniki: Filtered Water, Plant Based Cleaning • nie zawiera fosforanów i dioksyn;
Agents: Decyl Glucoside, Citric acid, Corn Based Al- • nie jest wytwarzana z surowców petrochemicz-
cohol, Glycol Ether PNB, Sodium Hydroxide, Lemon nych;
Fragrance. • nie zawiera składników pochodzenia zwie-
rzęcego;
CaliClean Natural Toilet Cleaner (946 ml) • nie była testowana na zwierzętach;
Bezzapachowy środek czyszczący przeznaczony do • opakowanie stworzono z materiałów podle-
mycia urządzeń sanitarnych (muszli klozetowych). gających recyklingowi;
Czyści, nabłyszcza, odświeża powierzchnie. • wykorzystano naturalne substancje zapachowe
Składniki: Filtered Water, Plant Based Cleaning zgodne ze standardami IFRA (Międzynarodo-
Agents: Sodium Laureth Sulphate, Lauryl Glucoside, we Stowarzyszenie Producentów Substancji
Cocamidopropyl Betaine, Urea Monohydrochloride, Zapachowych);
Sodium Chloride, Turquoise Colorant. • składniki zostały zaaprobowane przez US EPA
– Agencja Ochrony Środowiska w USA.

UWAGA!
- Przed użyciem, przeczytaj dokładnie etykietę. Mimo, że pro-
dukty są przyjazne środowisku w przypadku bezpośredniego
kontaktu, mogą powodować podrażnienia oczu i ust.
- Trzymaj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci!
- W przypadku kontaktu z oczami: należy przemyć oczy
obfitą ilością wody przez ok. 15 minut, a następnie udać się
niezwłocznie do lekarza!
- W przypadku połknięcia: nie należy wywoływać wymiotów,
należy wypić szklankę wody i skontaktować się z lekarzem!
- Nie używaj środków na drewniane i lakierowane powierzchnie.
Jeśli nie jesteś pewny odnośnie materiału powierzchni czysz-
czonej, przed użyciem środka wypróbuj go na mało widocznej
powierzchni.

110 www.calivita.com.pl
„Jeśli zaczniesz wprowadzać ład wokół siebie, również i twoje wnętrze
zacznie się harmonizować.”
Feng Shui

www.calivita.com.pl 111
Wyroby elektroniczne
i magnetyczne

112 www.calivita.com.pl
Aquarion UWAGA!
• W celu utrzymania czystości różnych powierzch- - Stopniowo zwiększaj zasadowość spożywanej wody!
URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA ni (np.: blaty w kuchni, podłoga) bez konieczno- - Kwaśna woda jonizowana nie nadaje się do spożycia, jest
I JONIZACJI WODY ści używania chemicznych środków czystości. stosowana wyłącznie zewnętrznie!

Aquarion to specjalne urządzenie do oczyszczania
i jonizacji wody. Wytwarza wodę jonizowaną, bogatą
 zy wiesz, że ciało ludzkie w 60-65% składa się
C
z wody? Aby zachodzące w nim procesy fizjolo-
GoldMAX®
w tlen, jak również pozbawioną wszelkich zanieczysz- giczne przebiegały prawidłowo (m.in. wchłania- MAGNETYCZNY ELIMINATOR KAMIENIA
czeń, metali ciężkich oraz toksyn. Niektóre pokarmy nie składników odżywczych), musimy codziennie
spożywcze, substancje dodatkowe oraz leki zmie- dostarczać organizmowi ok. 2,5-3 litrów czystej,
niają wartość pH organizmu w kierunku kwaśnym, bogatej w tlen wody. GoldMAX® to magnetyczny eliminator kamienia,
zakwaszając go. Alkaliczna woda jonizowana, dzięki oparty na Neodymie - najsilniejszej znanej substancji
właściwościom alkalizującym ma korzystny wpływ na magnetycznej. W trakcie działania magnetyzera Gold-
zachowanie właściwej równowagi kwasowo-zasado- MAX® następuje zmiana w strukturze krystalicznej
wej, jak również wykazuje działanie antyoksydacyjne. i ładunkach  zawartych w wodzie minerałów, tak że
Na panelu sterującym urządzenia sami możemy ustalić nie są one zdolne do przylegania. Co więcej, powstały
kwasowość, bądź też alkaliczność wody i wykorzystać wcześniej osad ulega usunięciu. W ten sposób moż-
ją do różnych celów. Wodę kwaśną można stosować na zapobiegać tworzeniu się osadów sprzyjających
wyłącznie zewnętrznie. rozwojowi grzybów, bakterii i innych mikroorganiz-
mów.

Komu szczególnie polecamy?
Komu szczególnie polecamy?
Wodę alkaliczną (zasadową) • Osobom korzystającym z urządzenia do oczysz-
• Osobom, które chcą spożywać czystą czania i jonizacji wody Aquarion. GoldMAX® za-
wodę pozbawioną wszelkich zanie- stosowany wraz z Aquarion ma korzystny wpływ
czyszczeń. na amortyzację urządzenia oraz jeszcze lepszy
• Osobom, których dieta uboga jest smak wody.
w produkty odkwaszające organizm. • Wszystkim osobom, które chcą zapobiec osa-
• Osobom na dietach oczyszczających. dzaniu się kamienia i zwiększyć skuteczność
• Osobom zdrowo odżywiającym się. swoich bojlerów, pralek i zmywarek – montując
GoldMAX® na instalacji wodociągowej.
Wodę kwaśną
• Wszystkim do higieny twarzy, pielę-
gnacji i oczyszczania skóry.

www.calivita.com.pl 113
 zy wiesz, że in-
C magnetyczne generowane przez poszczególne tkanki PROGRAMY PODSTAWOWE
stalacje wodne mają organizmu i w ten sposób sprzyjanie naturalnym pro- PROFILAKTYKA
wyższy potencjał cesom metabolicznym. Biorytm – W celu harmonijnego funkcjonowania ryt-
elektryczny niż pły- mów biologicznych.
nąca w nich woda. Przyszłość jest w Twoim domu Dla meteoropatów – Dla osób wrażliwych na zmiany
Przyciągając skład- BioHarmonex® 4.0 to elektroniczne urządzenie do użytku warunków atmosferycznych.
niki mineralne nie- domowego emitujące impulsowe pole elektromagne- Meridian – W celu zrównoważonego działania meridian
sione przez wodę, tyczne o bardzo niskim natężeniu. oraz wsparcia harmonijnego przepływu energii.
powodują tworzenie W najnowszej wersji tego urządzenia – nowocze- Rezonans Schumanna – to zjawisko powodujące
się osadu, który od- śniejszy design idzie w parze z bardziej intuicyjną ob- występowanie w naturalnym ziemskim spektrum czę-
kłada się warstwami. sługą – zatem każdy może z niego łatwo korzystać. stotliwości fal elektromagnetycznych grupy maksimów
Z czasem tworzy się Dodatkowo oprócz wcześniejszych popularnych pro- w zakresie skrajnie niskich częstotliwości pola elektro-
twardy kamień. gramów, na BioHarmonex® 4.0 można pobrać nowe magnetycznego. To elektromagnetyczne pole moduluje,
programy*. Ponadto urządzenie zostało poszerzone wyzwala i harmonizuje tysiące biochemicznych reakcji
UWAGA! m.in. o funkcję MyBio. Więcej informacji o dodatkowych zachodzących w każdej sekundzie w naszym organizmie.
Produkt zawiera silny mag- funkcjach na www.bio-harmonex.com (prosimy o wybór Pośrednio pole te koreluje z ciągłością zdrowia Twojego
nes. Należy przechowywać języka polskiego). organizmu, stanami świadomości i duszy.
go z dala od rozruszników serca, telewizorów, monitorów, przy- Dzieci – Może wspierać rozwój psychomotoryczny
rządów pomiarowych i wszelkich magnetycznych nośników dzieci.
danych. Trzymanie magnesów blisko takich urządzeń może ZALETY: Kości – Dla wsparcia prawidłowego metabolizmu ukła-
spowodować ich uszkodzenie, zniszczenie, a także obrażenie • Ł atwiejsze programowanie do własnych potrzeb du kostnego. Zalecany zwłaszcza młodzieży w okresie
ciała. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci! •D otykowy wyświetlacz wzrostu, sportowcom i osobom starszym.
•A kumulator litowo-jonowy Oczy/Wzrok – Zalecany osobom spędzającym wiele
• E fekty podświetlania godzin przed monitorem lub w sztucznym świetle.
• E fekty dźwiękowe
BIOHARMONEX® 4.0 •M ożliwość podłączenia słuchawek
•Z łącze micro USB
OSIĄGNIJ RÓWNOWAGĘ • F unkcja MyBio
•M ożliwość pobierania dodatkowych programów*
Każda żyjąca komórka w organizmie człowieka wytwarza •C iągłe aktualizacje
pole elektromagnetyczne. To pole energii jest jednym ze •N owoczesny design
sposobów komunikowania się komórek między sobą, by • L ekki i poręczny – możesz mieć go zawsze przy
uruchamiać i regulować szereg różnych procesów fizjo- sobie
logicznych. Jesteśmy zdrowi tylko wtedy, gdy przepływ •C ertyfikat CE
informacji między komórkami jest prawidłowy.
Celem zewnętrznego elektromagnetycznego pola *Podłącz BioHarmonex 4.0 do komputera z dostępem do Internetu, a zostanie on au-
generowanego przez urządzenie biorezonansowe jest tomatycznie zaktualizowany o nowe, dostępne programy. Będą one nieaktywne do
momentu aż nie podejmiesz decyzji, by je zakupić. Po dokonaniu wpłaty, otrzymasz
stymulowanie i wpływanie na naturalne pole elektro- kod aktywacyjny, by móc korzystać z kolejnego programu.

114 www.calivita.com.pl
Odporność – Może wspierać zdolności obronne organi-
zmu poprzez korzystny wpływ na układ odpornościowy.
Układ limfatyczny – Może wspomóc krążenie
w układzie limfatycznym. Układ ten związany z układem
odpornościowym odgrywa znaczącą rolę w obronie
organizmu przed patogenami.
Wieczna młodość – W celu wsparcia organizmu
w walce z wolnymi rodnikami i dla wiecznej
młodości.

ATRAKCYJNY WYGLĄD
Kontrola masy ciała – Program ten może wspierać pra-
widłowo dobrane metody odchudzania oraz stanowić
profilaktykę antycellulitową.
Skóra – Piękna skóra, atrakcyjny wygląd. Regu-
larne stosowanie programu może wspierać re-
generację skóry i zachowanie młodego wyglądu.

SIŁA UMYSŁU
Układ nerwowy – Dla osób chcących każdego dnia
zachować świeżość umysłu i koncentrację na najwyż-
szym poziomie
Umysł – Zrelaksowany, młodzieńczy, pełen energii za-
równo umysłowo, jak i fizycznie.
STYL ŻYCIA Relaks – Może wspomóc obniżenie napięcia psychicz-
2 godziny spokojnego snu – Może wspomagać re- nego i fizycznego oraz może przyczynić się do zmniej-
generację organizmu podczas krótkiej popołudniowej szenia codziennego stresu.
drzemki, wpływając na jakość snu.
Niespokojna noc – Zalecany w przypadku problemów KOBIETA/MĘŻCZYZNA
ze snem, osobom cierpiącym na bezsenność. Korzystaj Hormony – Dla równowagi hormonalnej.
z tego programu wieczorami przed pójściem spać. Menstruacja – Zastosowanie tego programu może
Kości/Stawy – Mocniejsze kości, stawy, szybsza re- przyczynić się do zmniejszenia odczucia nieprzyjemnych
generacja. Program zalecany przy wysiłku fizycznym, objawów menstruacji.
uprawianiu sportu, osobom z nadmierną masą ciała. Prostata – Dla dojrzałych, w średnim wieku i starszych
Po wysiłku fizycznym – W celu szybszej regeneracji mężczyzn.
po intensywnym wysiłku fizycznym.

www.calivita.com.pl 115
REGENERACJA
Ból – Może wspierać procesy samoregeneracji organi-
zmu i być pomocny w obniżeniu bólu lub zwiększeniu
progu wytrzymałości na ból.
Trawienie – Może wpierać funkcje trawienne i optyma-
lizować działanie przewodu pokarmowego.
Kac – Ciężki wieczór? Pora szybko odzyskać wigor!
Krążenie małe – Program zalecany, by wspomagać
krążenie krwi. Można go stosować kilka razy dziennie.
Oczyszczanie – Dla wsparcia procesów oczyszczania
organizmu.
Trzustka – Korzystnie wpływa na pracę enzymów tra-
wiennych i prawidłowe działanie trzustki wytwarzającej
insulinę.
Układ oddechowy – Dla prawidłowego oddychania.
Zalecany sportowcom, palaczom oraz osobom żyjącym
w dużych miastach.
Układ moczowy – W celu prawidłowego funkcjonowa-
nia nerek i wydalania ubocznych produktów przemiany
materii.
Wątroba – Może wspomagać prawidłowe funkcjono-
wanie wątroby i procesy oczyszczania.

UWAGA!
BioHarmonex® 4.0 nie należy używać w celach diagnostycz- E-PROTECT
nych i leczniczych! W przypadku jakichkolwiek problemów
STOP ELEKTROSMOG
zdrowotnych, skorzystaj z porady lekarza!

Rodzina produktów do walki z elektrosmogiem

W obecnych czasach wszyscy bez wyjątku doświad-
czamy negatywnego oddziaływania sztucznego pro-
mieniowania elektromagnetycznego pochodzącego
z wielu różnych źródeł - elektrosmogu. Niekorzystne

116 www.calivita.com.pl
objawy elektrosmogu odczuwa już co czwarty kolegi na uczelni, w pracy czy współpasażera w au- Skuteczność produktów z rodziny E-Protect CaliVita®
z nas! Promieniowanie pochodzące z urządzeń elek- tobusie, pociągu... została potwierdzona naukowo - otrzymały certyfi-
tronicznych jest niewidoczne dla naszego wzroku, kat Instytutu Badań nad elektrosmogiem (IGEF)
jednak może zakłócać funkcjonowanie organizmu E-PROTECT DISC w Birmingham, Wielka Brytania.
i prowadzić do pogorszonego samopoczucia, za- Oferuje maksymalną ochronę do dwóch metrów!
burzeń pamięci, snu, problemów z koncentracją, Postaw go np. na biurku w pracy, w sypialni, salo-
migren, drażliwości i wielu innych poważniejszych nie lub w dowolnym pomieszczeniu, w którym znaj-
schorzeń. dują się urządzenia elektroniczne. Jego nowoczesny
design przykuwa uwagę i pasuje do każdego wnętrza.
Co wywołuje elektrosmog? Ustaw go wszędzie tam, gdzie może występować
Między innymi powszechnie używane telefony ko- elektrosmog!
mórkowe, komputery, laptopy, tablety, radioodbiorniki
i telewizory, kuchenki mikrofalowe, sieci bezprzewo- Czy wiesz, że… dzieci mają wyższą zawartość

dowe (Wi-Fi), współczesne auta, linie energetyczne. wody w organizmie, przez co szkodliwe promienio-
wanie elektromagnetyczne może jeszcze bardziej
Rodzina E-Protect CaliVita® Electronics ma za oddziaływać na funkcjonowanie ich mózgu? Dla-
zadanie wspomóc ochronę organizmu przed nie- tego nie zaleca się trzymania telefonów komórko-
korzystnym oddziaływaniem promieniowania wych w pobliżu głowy dziecka.
elektromagnetycznego.

E-PROTECT STICKER
Naklejka chroniąca organizm przed szkodliwym pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym przyklejana
bezpośrednio na urządzenia elektroniczne np. z
tyłu telefonu, na obudowie laptopa, monitora, mikro-
falówki czy też desce rozdzielczej samochodu.

E-PROTECT CARD
Karta, którą zawsze powinieneś mieć blisko
swojego ciała – w kieszeni, portfelu, torebce. Poda-
ruj ją wszystkim członkom swojej rodziny – również
dzieciom. Chroni przed promieniowaniem elektro-
magnetycznym emitowanym przez otaczające nas
urządzenia nie posiadające naklejki E-Protect Sticker
– czyli np. przed telefonem, komputerem, tabletem

www.calivita.com.pl 117
Praktyczne informacje i porady
1. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi na etykiecie produktu! Nie przekraczaj zalecanej dziennej porcji do spożycia!

2. W celu zachowania jak najdłużej najwyższej jakości produktu, przechowuj produkt zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie!

3. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w oryginalnym opakowaniu!

4. Ze względu na zawartość substancji pochodzenia naturalnego i ich naturalnych zmian, kolor tabletek/kapsułek może się nieznacznie różnić z upływem czasu.
Niewielkie różnice w zabarwieniu można również zaobserwować w przypadku produktów różniących się numerem partii. Zmiany te nie mają wpływu na
jakość produktu!

5. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu. Suplementy diety wspomagające odchudzanie nie mogą zastępować prawidłowej diety redukującej
masę ciała, ćwiczeń fizycznych i zmiany stylu życia.

6. Produkty zawierające w składzie błonnik mogą ograniczać przyswajanie innych składników aktywnych, dlatego należy je przyjmować przynajmniej 2 godziny
przed lub po zastosowaniu innych preparatów/leków.

7. Tabletki/kapsułki należy połknąć w całości, popijając dużą ilością wody (wyjątek stanowią tabletki do ssania i żucia).

8. W okresie ciąży lub karmienia piersią, stosowania lekarstw, występowania alergii (również u członków rodziny), nadwrażliwości na składniki preparatu,
przewlekłych chorób, przed planowanym zabiegiem operacyjnym, a także w przypadku innych problemów zdrowotnych przed zastosowaniem suplementu
diety należy skorzystać z konsultacji lekarskiej.

9. Produkty wytworzono w zakładzie przetwarzającym także nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, soję, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki
i siarczyny, zboża zawierające gluten, łubin, mięczaki, seler, gorczycę – stąd  możliwa obecność tych składników w produkcie.

10. Produkty przedstawione w niniejszym katalogu są dostępne za pośrednictwem Międzynarodowej Sieci CaliVita® International. Szczegółowa oferta krajowa
zawarta jest w cenniku danego kraju.

11. CaliVita® nie ponosi odpowiedzialności za luki, braki, pomyłki, błędy w druku lub niejasności zawarte w tym tekście. Zdjęcia stanowią tylko ilustrację.

12. Niniejszy Katalog Produktów został opracowany wyłącznie dla Członków Sieci (Dystrybutorów) CaliVita® International jako narzędzie komunikacji B2B
(„Business to Business”).

120 www.calivita.com.pl
Katalog Produktów
dla Członków Sieci
– Dystrybutorów
CaliVita® International