You are on page 1of 3

UJIAN BULAN MAC

PROGRAM PENDIDIKAN BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKI)


SEKOLAH KEBANGSAAN BOHOR
2017

MATAPELAJARAN : MATEMATIK
TAHUN : PERMATA 1
Arahan :
1. Jawab semua soalan.
Bahagian A ( warnakan gambar mengikut warna yang diberi)
1. merah

2. biru

3. kuning

Bahagian B (surih dan warnakan bentuk)


4.

6.

5.

7.

Bahagian C : Warnakan saiz yang kecil

1.
2.