You are on page 1of 4

Soalan 1

Lengkapkan rajah di bawah ini.

a) b)
a) b)

2.Arah mata
1.Arah mata Arah mata
angin
angin utama angin
perantaraan

c) d) c) d)

{8 markah}
Soalan 2
Ukur bearing sudutan bagi tempat-tempat yang berikut menggunakan jangka sudut.
a) b)
U U

Sekolah
Petronas

X X

Bearing sudutan hutan lipur dari X ialah Bearing sudutan stesen minyak dari X ialah
. . .
U
c) U d)

X X
Masjid

Bearing sudutan masjid dari X ialah Bearing sudutan pasar raya Tesco dari X ialah

{8 markah}
Soalan 3

Berdasarkan peta di atas, isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul.
1. Kampung Naka terletak di sebelah Balai Polis.
2. Perpustakaan terletak di antara . dan
3. Masjid terletak di .. Kampung Natoi.
4. Tasik terletak di .Balai Bomba.
5. Kilang terletak di Balai Polis
{10 markah}
Soalan 4
Berdasarkan rajah berikut, nyatakan kedudukan relatif murid-murid di kelas Tingkatan 1 Amanah
Smk Bukit Rambai.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

duduk di sebelah kiri Siti.


2. duduk di sebelah kanan Zaidi.
3. duduk di belakang Nazri.
4. duduk di hadapan Wendy.
5. duduk di sebelah kanan Rasul.
6. duduk di sebelah kiri Liza.
7. ... duduk di hadapan Farhan.
8. duduk di belakang Kavita.

{8 markah}

Soalan 5

Nyatakan latitud dan longitud yang ditandakan pada rajah di bawah ini.

Kutub Utara
A B 50 U

C D
43 U

0
25 B 42 T
E
0

F
28 S
G
50 S
H

Kutub Selatan

1) Latitud A

2) Latitud C

3) Longitud F

4) Longitud B

5) Kedudukan E

6) Kedudukan D

7) Kedudukan G

8) Kedudukan H

{16 markah}