You are on page 1of 1

Nom: AGUILA REAL (Aquila

chrysaetos)
Familia: ovpar (Carnivor)
Clase: Aus
Grandaria: 85 100 cm
Pes: Els mascles pesen entre 3 i 4 kg i les femelles pesen entre
4 i 6 Quilograms

Distribuci: presents en tots els continents, excepte en


l'Antrtida

Nutrici: Es nodrix de mamfers, aus, rptils, invertebrats i


peixos. Durant l'hivern s'alimenta de carronya i pot arribar a
"robarle" preses a altres aus rapaces.