You are on page 1of 1

Unitat 4

Activitats de refor Quin fred!

Nom i cognoms: Grup:

Data:

Pinta les paraules escrites incorrectament.


tronpeta simbonba gambes bomba tronpada

Marca la resposta correcta.

7 Davant de p i de b sescriu:
n m segons la paraula
7 Una paraula est en femen si davant podem escriure:

la/una el/un la/un

Digues a quina estaci pertanyen les paraules segents.

pandereta: neu: flors:


bolets: banyador: cries:

Com s la tardor? Fes-ne una descripci de loratge, la roba que shi


utilitza i algun aliment tpic.

Pinta la paraula correcta de cada oraci.

Cada mat em plou pentine els cabells.


La bruixa va vestida de flor dol : tot ho porta negre.