You are on page 1of 1

Unitat 12

Activitats de refor Visca lestiu!

Nom i cognoms: Grup:

Data:

Relaciona les paraules de lesquerra amb les de la dreta.


ous 7 7 ovella

coll alt 7 7 titot

cua multicolor 7 7 girafa

llana 7 7 gallina

Completa les paraules amb tx, x o ig.

milo a, des , alet, iqueta, passe , amp

Lletreja les paraules segents.

cabra: .

egua: .

cavall: .

bassa: .

Completa la descripci.

El vaixell de vela navega per . s un vaixell de vela

i per a eixir a passejar

. Damunt hi ha unes gavines del mateix color

que busquen de dins de laigua. La mar s tan i

que shi veuen tamb les i les i un

molt .