You are on page 1of 1

1. Juridinio asmens poymiai, i poymi klasifikacija.

2. Juridini asmen civilin atsakomyb pagal prievoles.


3. Ribotos ir neribotos civilins atsakomybs juridiniai asmenys.
4. Juridinio asmens steigjo civilin atsakomyb pagal juridinio asmens prievoles.
5. Privatieji ir vieieji juridiniai asmenys.
6. Kokia ultra vires doktrinos esm? Kokiems juridiniams asmenims i doktrina taikoma?
7. Ar gali bti juridinio asmens turtas laikomas jo steigjo turtu, jeigu steigjas yra tik vienas? Ar
toks steigjas, panaudojs juridinio asmens turt, gali bti traukiamas atsakomybn (pvz.,
baudiamojon) u svetimo turto ivaistym?
8. Vienas i juridinio asmens poymi yra atskiras juridinio asmens turtas. Ar tuo atveju, kai
juridinio asmens skolos virija jo turimas las, kit ilgalaik ir trumpalaik turt, vis dar galima
kalbti apie juridinio asmens egzistavim?
9. Kokiais bdais ginama juridinio asmens teiss pavadinim?
10. Kokie juridiniai asmenys steigiami pareiktine tvarka?
11. Kuo skiriasi juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas nuo fizinio asmens veiksnumo ir
teisnumo?
12. Kas yra juridinio asmens organas? Kas yra juridinio asmens valdymo organas? Kuo jie skiriasi?
Kas yra juridinio asmens dalyvis? Ar gali juridinis asmuo neturti nei vieno valdymo organo?
13. Kokia tvarka juridinio asmens dalyviai priima sprendimus?
14. Kur ir kaip fiksuojami juridinio asmens dalyvi sprendimai?
15. Kas yra balsavimo sutartis?
16. Ar gali dalyvis perleisti savo teis balsuoti neperleisdamas vis kit savo teisi?
17. Juridinio asmens pabaiga. Kokiais bdais pasibaigia juridinis asmuo?
18. Kada laikoma, jog juridinis asmuo nebeegzistuoja, t.y. pasibaig?
19. Kuo skiriasi juridinio asmens reorganizavimas nuo likvidavimo?
20. Kokius inote juridinio asmens reorganizavimo bdus?
21. Kokia tvarka vykdoma juridinio asmens reorganizacija?
22. Kokia tvarka ir kokiais atvejais galima likviduoti juridin asmen?
23. Juridinio asmens bankrotas. Kada juridinis asmuo laikomas bankrutuojaniu? Kokiais atvejais
galima pradti bankroto procedr? Kas gali inicijuoti bankrot?
24. Kokios pasekms pradjus juridinio asmens bankroto procedr?
25. Kuo skiriasi juridinio asmens bankrotas nuo likvidavimo?
26. Kas yra juridinio asmens pertvarkymas? Kuo pertvarkymas skiriasi nuo reorganizavimo?
27. Ar juridinio asmens likvidatorius yra juridinio asmens organas?
28. Kada galima priversti juridinio asmens dalyv parduoti turimas akcijas/dalis/pajus? Ar tai
neprietarauja civilins teiss principams?