You are on page 1of 40

N"" ..

iii' 'i"kj 'V •

Nurmzmatick ,caSOP.1S

N'fO, 'IrAC: A' N~I""IIiKE' '.' S"I.R, EDI",'N" 'JEG, "V" :E~ 'I7','oii; ~ N"O' TAFII 'IJA

' ' l',; , ", , j[' "I 'L' " , '" ,!,_:.,I< " .Il.....t'l.. , , }'\.'.' , ... ~., '

l\,;'Ii'"E"'DA' I )E'RS' 'l~fO " FA" T 'E"RICilfiii'ir7 A

.ff,!(,b, t, ,..I~ ,', '"'.'f"'" " 4_';;'-.,; iCII ,I ~

I' !

~ ~

~

~

o

~

"'i

~ e c > ,0

D'VO'GLAVl 'O':RA.O' NA SR'PSK,OM 'N"'O"VCU' ., SIMIJOL SlWSKE,nRZA, mOSTI '"

~()S'lnVU:~J:l1.,~~~.~illl1JOi.L; ~1J~~oe',l1!r~bms~i.,U POb.~.de_,:PL~at~,~Q,]J~~~ l[~ 9c! Vi, ve.ka, ~tEl!rl:: ere, iI!:=J, (Ml\,caT.lIUll kr,.valilJILma, Mekcdij,lrl!LJe, G:ra~,

,Rli~il! pli:tW'iili!eiiie l. :k!Jl.o~]tJa1 ~j., dhlVr),.L: i:3lii!~Ck!J,!:p!{!:l!u"~L !NI~f']j~u['[]a'je ~tt'"d.ii)"pi"~krii:;m[i. ki1l!' iti.e;i.:l'!j~frl ~~rililj,t Vrh&tJlOB; !l.\Ci,!i:~ ~b'l!k'D--:dms~,g ·~ll~O.j~i1I ZeY-S:l'm J'ljjp,[tei:a.

S i m:ljb 01:] k a 01N',; p'l'Ic;-i,'hta'!,l"!l,1;. rn:!riuliL ~ :brr¢fjtcidtlji .... ,ek, 5!.-C do, :ijj0 d.etlJlb' ijJ~~iii'i&rla, ,I to, u fjibmw dVO'glaro,g Clri;)" Danas Jit: p.~.ed_S:l[!'iW,tiJ d~il'~iLYOi! {ifJ;ll IJJI mtLL~~[im ¥fJlrij;jrtiJ.·!.~j:.l Zl.l5,1:!.i'" pijC'i~~'l~ l1¢r.nlilici ~ itHtmi:r,rmatid niliir;tgmliul[:!l1iif.l.'Ua, ~~r0i:ii IW!,,!ibt lti:!cti fiimti!bfi;1 ~u"'erm;;r1~ti [: dtZaV!iilliiot Ji1!d:Qe rti[j,'C:ij~.

freJdst[j~,UI di({i~H~l)g

O~lll, ~1)'plld:lnHlJ kol:iJ,tU~ ,rlZl1ij,,', j:.l'iljijl- SQ ~d rUUlI (Ier,gl(!d~~Q pod

',",i7..Difumj~li:~m u~rit!lIij'Cni~ . 'i,l'Gcl

~1:i1,w,l:rntlil'lj X:Ul 'I,IJjj;~[j, ~L11

w.,..!!:~miJJ Ocllil:t1 sepsklh iJ~LIIt1ll1:r,lJi

- - . . - - ~iIii iJlhu:u:ijjJ,:! Niolfcomiji,'!iOi. 'KJJ.Jl!£lilli

~i!Uijll 1''''''',1 ~U'L mllm::~m;]iO n'f1 ilJ~iill!i ~'ruj;l :utndlJiS.hl~, ~lLth[l, kr.uUu S~~r(ija~u, D(.Iallli.S.klJJi;1 Ci]r!]! [)li~llrl1i d~IKlUt CilaVCffJi! kJ1CZ!1 ,r..['ij~n,m i {h::5IJot!l SC!t:fouw; L:lli(!J~C'!ii~R, 0 ~!i:!!i'lf¢l !r1~1)1J !t'if~~!ji~:C UllilitJG'o, h't"'Skc. i'I':jJl~IlS~'it~'k~l~ ~r~tl!:D~h~rnl!, OS[iil !i'l!li '!I1[jl,'d:;I'N~ilfl' tn~'I~~mdJ.1 f'l1I1'iI, fl\!o.ml'rLIII(I~ "1~1;[j, ~f(l~!i:f1M'I' F. ,I~a t~rl;l~lm !(id~"'l;'jlm l~~,rJIMUITiI,1I. VI~ltI;'IHI, ~I:i I~01,i'Jl,l!lli" ll(l.f!:i~ Imll, pl:lstenJ u, rHll'I~~imUL, .~I,\flil~r~iJll~~ ~W,r;Il~!tIi ltd, c""\i'f,~'kl (lJ,i'tj~~IJ,\'~ ![! ruJ, Ikil:&o J,(LIi PIF.l~ LLmjU 'l:i!LLlillij 'VJ:'::LULLij~k~ UI,L!llIUi,fI:ru.:ij',i,II, tJ.iiIJ j.~ ~lt'l:ii H~l ~bl1 r~~ijlJliI,;I~!, p!jill!";{da~1jiI \!bLml~i5J;1J clllmll::l! UIi!, Cifjl!!:l ~!o'i :s~mb!J']h~Q"'l.'iiJ !."II'I:5"LIilfJ, litlj!i: j~ ~l«J:lJo kj}l~ JJ~ rMQ~ tflko ~ tUi Zm~)~d, PO'i~Qj{!H su Slr1i~Q II L..".~d~Hi Plt),I~ti ~!!i ~ijC[IiI1"hijslru LCi9i;:vil;U pO ~jin1.f! su !j,ii~lil~U8ki ~!lJ, ~c=yn~~Qkfl.'l~(lr,· ~,Hl:i1J~ Il)$t~nJ :5[;]1CH (I~ nese p~,€tii~ciI!C ~r~ij'lf", Or.!1;(lI.Jc... l! VI'P.(;!nt1j~ o:b~lc!a"m(l VilSQkO ;r1lostOjl1f,1SiIV{l1 i S'tllytJiIlO' so 'k~t(l lUI od9~~11 't:1)~'Q I. I!!!J. (lp~Ql]'im.,

F(JSi0J"1li po{lOt;.1I, i~ ~ ~ XJ I !j.'~~, dll! s.u tl~I:)i~1 :tvl 'or'.ho'o't! pvfih~ilel}llJll ~I sr.hjj[J ~I~ ... r.sr:ik~ tj~~~IQ, kll:ijQ !1~J imQ~lm Ii'"sklm ''>'I'nclfi.1:'im:l pmlfi'F.I~i ~i:um! ~sld, iOOlf'i~!~rl. OrlLWi f~1 ~~ Pf'L'~) 'i,'!f(;lUU;! LL ~t,;;rr,.Ul bill ~r.1 b ... ~&tl'li '""I~ klm ~l~n!;!kl~ l'I~)J~cl:l:rm~ tJ"t~~k!;!i~ ~,h~tQjfl'l;M,v~1 .i. L:I r.~~L~~' ~d~,1,l ~':l!i,l~~fkV,uIJ, J~il!Ui m~ni J;~I;t. I<~S~LU~ toe 1];;:J~:;j:.')1,;! !;!!.fl~I!:\l',rmm ,n~ oo~6u "'~!Jjcl!i!:~i!!; .{J 'Yr..ym~ ''fI,Oidiii_"int Cl!:~!!l 11)u.:tlm~JI ,~~~1I.'lfti ~jfltM:i;; ~j: '4'et"mn( l!l: !;:!!i:~~~~ iii. diifl"Ji:;i~1;f I( ;;;;'~'itr;!;ikl;'! 'lJiIdd.u1; ,k~1;li jiiidr!!lJj i;:.1U C!l!fS.~~1 ~~r~~'lJq,~ I( ::;;:!j,!~!lail(.f:~.a J)bele-~J'il!h :.Ji!Him ~!!)k~Hi, ,i~~m~i,~1l prstei~ju~ ,kflO I

. IWlIlU~U j;l.l'(ll(liItcthll:i'I: mj}j~;~t·O~]~~~ :k~!:Hutlll; Vl1:fQf!!;fI,tnl 'Je tQdi'l!, !~d~~n(jm '~ilaV ~ebW Z",p~d ~lr~li.'d4liO' d'vp'gl~"'(j-;g or.il1 grhm1.~, 'N~rl1f1nji,a (k:fjltf!j~!J(n~kl. ~:fl'Fto.g~'fIir· [jnll~t;;n cHa, J :i~'9, g~dLI:II!.li .~ik'OpGJm '1;!.\'1i,d'fI'IfI1! ~Sfl. z.i,"!Sh'L'I/!Orn. 1m kojoj jc d!vogla'#u orad),

Ni.l GSU£!\I!I ciC1jc..u!OO (IiI.

. ..:1 d '. '" - l' ~ . ..:1 "' ,Ril'.,' ,!._q~!l H.li!itIMJ o!I' llie. mif}rH.

t:Josa 'f1S!1j_.1 11,3; i31i! f113!~~g, s:m;unJO:YQ~ ~.~ .. -J.', •• i,',..~- l.

,L-;;;~"O.r ujiS!W lIW0y,;JJ " liJJB-lJ.

~il'1ffii};g :Jl!GVC-f!j ~{!oiS:; 0 tOiIillQ dtfl, tI ii'lmfu.:I~[JJ d~gI~~6g {lrJa, nit IIQ~'~.t'firi5~-g; 4~·· :.' : .. ~"i,

same dcs~otl (.despot JOV;"l;O' CI]~eJ[, . Hi ~'~ I,~~ I'\:~~"i '~'~'D""i '

J < -, f ir~ .. \ ~ J fi',

des~ot Jevan Ug'ljc~" d~,P.ClI; Stc" nn ' f .' J ,

[azID~~',[C i ,deS'PGit- 'LI1JlfI1!ie Bra~J.cJ, m ~ .. ' ' .. "~.. '.. _I

~\\ie ,;,::p.miiiltli dill ~L1 p~ :rall*,U. lsa kE'@~fil:j,

ncOc-.m.o Pl;l~,l{ I!!l\:..ll· !k~..¢;mg diJ:').iii 001 lila, moneti 'veIaii~i iI'~~jpre: za: tLitfuih.l. IiiIcsp!Jt!=!. ,P..r:~ t~rEI£" iliie, trebu J!hi, , ... ~ii~Jti ~ili[jj.O till de~!fDm ,Slefiroll ,L:lzl!lr,e:~'.ifa ,i,

AR'·,di!!l8il', ~~al1Ji~ j:I!l;!) J~~ !WPlr~!;;

1. i~ ~,," [h.'(~J)jd om~' (1i!()ditji

' ..... ' """' + i"""F"~r.t1"'i"I'''''.lfii .~""JIIo.;i·-."~.tfr I ,r~"i{p.L-?," '. ,J'~'!L."J!'~ ,J'.i\"J:L' c,).~~!;..!",i. .IlU'.il.ll

NI~," !&I\~ Nril£It.-~-.\"C(j/ ,fji.., r;Js(;,j,0).m

j.'liYJ. ~ s ()/rJ1 tilW if). 1?i111t..WJj$ rlJJ'tJ$CJltJj..~). klro :~. ~iJ ad nirn'~',i4~:djfJEJ£~4,

AiR - >di:1II3j';, :1-:.cN3:!~j~ pG!';J'i!! '~,~,i. glJai[]~ IiIIlIk®.Iii doil~j'8mjll, ~!::~I(i~Slk.l!' thiIJ~i!'.

.4lil' '" h\c~lIk" 1rei1j1l:1~~ fI-~lIc 'I,LOl. ~~[I~~ roI!!;~~,m dub1J.ntifn ~L..:lIl[1rl~il~;[l i'll~iI..:,

J" ... t 1/,; K;r:s/;' j ~ ("'Cm f~ Ir I'}/wlf)' J:t!UU;"Mj,nr!iJi j:t-ilt(J~' m!JIJi,J,~1.'m lmlWfI krll$tI'!o1j' lurlpfs,"

11 EfJ lUJ' ']"(;1 T',l~·~(JI.J II ,~~,: ,fJiif'1jJI.:'rvi (mm

41. A~~,' fJ~/wi r),!:m(i R~,;'l~ llf~r,fJ,~ ,rJ Ml).~flrioril. ,£S~J i' d('",t:rf) iflir,;fjtJ__1i .flilr'.'f!l-

:5~ "'~ifr": ,fJ~l.llW ~r:3t:i ,fl'.5! l{:fl,u Ji1 ~m'ld IIfr'c'T,fl:, :m.i~jJ. tiim.? ~ ,~l-'ii'J?Jl,lwtta {1.iI~~J~ ,fJioI/pioli ).!;,l-:C "$un'

pm~~.'.:ali. ·d;,r2a~·.i:Um gD;bo ~ ,tiJ~ \')l"a~.:;nl:l!. t-i.lljt?E1!liiiBjl::: .i J m !.t!i. se [ir&1}l.1 ~Iji ~rTiM:::IT! ipclrillLi 6d, ,!.1icle: :FR'mifllj,·i::ko~ne. '[k.f!lilj@villlG: preka ~smb/ii; ~JileX-L':'!I.ilfl~ i

:DVtli.Q;lil'lli orao j~ 2:3I5tli1pljCJ:! TIs: j>:,.'ld.1ii[.~ vuti ~cbmib. dtii~ff1, d~spot1li Jov,ana QLiJle"r.u, (t - ~9~i:!lltlk:o. ~l,juhlg m JO¥,iLl1iDmg)!5fI. ( ].j" Nl:ddl kr'Mt) in Juvanil, UgJjde. (M~ JO'lilWIO'\i'Je) d![lSii.Qj[!!~roll:i~lj ks eara Duss!II!lI.

Od pt1l!d~ta~,3 ~,&ia,'j,'I;lI~' !.iidJlJ ~-11 d{.':'.!ipil.1~~1:im,

,~j~[jja neillK~mQi arnogn ~t1<1.'cl!!niJl"'rJ:1:till .. Do :5i1:a.;:l SUi ~'llijjj :ozn!Jj~ii! d~, o~!j.ki:ii k[~:!IJ] -i:!j Sll1=llrllliJ. ,U:i.1~il:e.'!,!lta :i. Ie

- - .. - - -- d~ ''lIsle s-rebrnlh

A R - dJITI:Jit. ll:E!\l"eloj-::. po!:lil" .141.7. d~tllif':il 1 6e~hi Y,@-te

~iJ~liii!.'.'

il. A:~) ... ' U J:"iDij~nlrJ·i!.TJ'm~ k~gQ.V,'TI,iiJ 'UI'Ii:flJl'. k,ll:!:(! lh JG-.

IJd_l{}.~'Jj lktn f1 ,d1,I.J t~f~M"i tr~r nrii~l(i liii1Jif. s .

.Iz:ttMfqtl kiJjt~ fJ" ~~I,iW·H11:t-j;;]."1. "1'4' ~'.' I. --- '-"!

_ • _ .1\1 - • ,,"',I~I'1o~~~I_.;j •.

Obdr'irJi tr.alj}it' ~ ill cee r rtaser OW. kljJ~ij~

R.~.: U JU.mrMlfj~~itit IflfjiJ,.~~I""tl!~ ,lierl'

II tu"i41JI. .tlj~ Ilt;o;,j:!~h'l nli:Lt1~

LNmtIiif mtpll: f;f.U-:I'lO'liW)#.h Bnn\ki}1l;'~[Ii ~ij;)"itJlirlj~

m'rlu./f:,om ,U:M .,'r-t. tc su i1.jJ'ii~ d,,~

v.g;om:if'Ctk;:, Y~,tit~ D~l""i:U ko] LL iJ!1J; {ilil rl n !lI~C~RL!.1 f.1l! rG~r:rIiLt !,1J1-c.~ujc: pred!-JI..uVIIJ I :L\,ji. IJ, hrxlitli ,I tvc~d.;;:. Ijr\ll,IL 'i,!;r1!tl~ p:l'oiltl~lIlilflj:i, jcdi[l~ [vt<I) ~~Iii~:lJ~ '6~ iS~~iJiJ'i.ll'liilj IL [H!. NtlWtHu .I,\J,rthlli. Op[~ Ij'l{lftl. IlOIfC!J j~ (1::'1~ $, Pim 1'l:r,iJG~jc U ~:}nll~'rl Narorlm}/.t Il~!.luj!j 11 B!7(jJ1tnf'14J1 VI ~ ifJ~~ i, ~.~..,; v~mm_"l LIJ~'11 r@~o~!'~ruu. I fo'i o~n! l'Iij!l. d:nJ8G. 'W~I~ lfIfj\'\~II, ~~:'.ilmt~1 Dm (];3 &¢I~ ~~ (ii)'WCi MIIl~1 iiilifii~'I!t1NI lI'ogCt.\~1 ~l!;m~l. jlO!. ''''I;IJ~lm I~:]j ph. ~llj(J (l:ljC: P.ilO 1I~'~1J) njc.,[litW ~~p~~.

, 'Jii1tJi/ifl'l.lUlfi km!l~nJ~ MI1'~koj.:l, IHl"'!;1I. IUH!~rJlIil jt.1 uku ~e~ lrl ~lo! .k!.!!~m~J~1 II.! t1l\lliQ"'UCHQJ knt:l¢lj.lh~i Sr1lijL,' Pfill,[1 ~(J"'ilnJiIl

'~~~Uir ... i 1lQ> S'i11I~J'f.l< fJi. '.'~iun~ VIIL[I'l!

M:I.IifI'llili Oi'rol'md~!l ,~ S:IL 1I~',;I!jlr.jil'l~m

'tyn:d~U!''If(lm .:'irp:'i.ku~ f}!:b!:i; lUi 1i!;\)I'r.I.:! dumrl:d!!1.! iJ!KJgJ'!!'!Ji o.r.WJ ~I ]!o)'lli! PI)l r~111 ~?; I,E$:.90. ,~l:litlim1 g~ '~.Il!f'!~~.l-ilm w:l ;'i'" U II a :w p~,fJI. K.'i:iili~Cir :I 90·~ i kTfiJj P~~'n r ~~r;1jd(l<rnl) ... tt ~7.(lm~ fllif!I1'!l't~ !!'.id.l :2 ~ S £m'm, ,~~.;;! ~, :;;{~b:r~ih j di~~J!!I. ,Ko ... !:!!!~j,!l [~ ~ 51 L~ i' [ :1 ~11, .i !.!!pC!ta~i ed 5, 10 ,m .20 parfl!!, .sa dvp,glnvim orlem na ~rbil'l PJ~dShl'I"'lj~J~~ poo1ill.clnj[ m.Q"'ac ~i.nljc"'im1i S:rbij~"

Knj~lm-viTIl~ i"I ~Il* ~TI'!.lje'Yij!!1!!!: Q:m.!!. GQ.~!l! iii!

J1en(ld!;l, ~ ijbllF.! ,_. ~,914_ giJ,phLC t~~de

pllo:'IJ:::imt:! .!tiLU d~Qi kultu rncg

:;;"...-,.,.,.,1.....". nasleda s......."k '".,'

'~~ . ·r~·~·

---.:;~ ,i :ilij.fL'bleln

= orla. D'foglavi

iii;: - ..

:r-=- ... ~ ~~ ~!EI!.i:!I

- .. :.;:-

(I espob:t-v-1ne" ~ d:g '~I;.!!;3l 9billi~\'!j~nc kru:&-e".iEL~ I k1a~jevjnc. II. X[({ ,v-oik1t. :!i dl!m.iL'S ~ do n:pu.b!i.kI:~

'11 !>i.eu.rU. i·l {l.':J.{I' I 100 !p'ef:p~.r;a 'I.]. zlatli.!!, OT,f);I)}C na '~i~r.5i;i..

U ,okYim. kI'!!Iij'evJ:m~ Sr't1ill,!

H:t'I!li'Iti1 I :Slov~;;'Icr.. .krn..lj ~t;;![· l 'Ujt:dllil~:e:U kl!Jje 1s:2l1. gc-d~n(1i n{l'_;~c 11.

- - ~ n; ., ",~' , , .i.~,dj

JJi7'il'ieilltll;i. :.;" .lL1L!' ], ~ pmrn,; 'hi..Jl.~iJ·@ -sa

F"'" !II ..

,:J.~e~,sn(im p~~~t;:t.'i)m .Qr~fIi ~(I~

~(lmLI1ir~ kr1!UIi!:i~!'!i d.'!JI'f,$~!:WJ ~}i":3n;

z;~ v !i,~tn€; KuUt.wimt: Ji!-i.glil!lilll,'fl.je.:k,illll, ,Al~k~i:1~uJili ,D. Kirr,li{dtl[d~v,U!:' 1zd.Li;Je 1911.

g:ot3htg k(Ji.l'~niti liiItwji~ tld :1 f.J ~ 2iJ d~IiHtr"i1I' J1 ] 9;)~. :1 . .t1pOim tid so. ,clJm'lfii, ~I ~f~bl:u i

Dd .l~] • 1 ~J4. ~i)~lws slod~ ptvll 'CL'tlJSijll ~!It;~~l<.!iJIil.l'o\L1!~k~h ~~n nitll! t~d!l jil' l¢!W~ul 1 (j~kM. 0 1'~~ i .. "3~ .. gtHJl:lJ~ ,~ [~l]kl.Lt!li.

r]lr.~s'~olilJ~b[)s_lc-cli~i~ lU'~ij ~ft~f' ~ I Kllf[ldilta~\;'i~ omlt~~j0 J ~;E! g~hl.c ,:l~~b\fmi: i!!pOO!l~. \lrl, 20 ~ .~n ~~i'lllilli' .1. $\'c

. I reJbroJ~,]~Q. i::l'll~illiji],ll ,kmUiJ\I'l;rj~

I J ];I1t'!H~;.]!~'ij;ill aese nil ,i;'tif.(:,j,'$];!

~Iu.hh r um tI~'G1I:J,il:VO~ ,J}:rl •. Sl~ [l,rb~m' ~~!~if!$t~"(i KfJ if{l~lii'ith:::'!!~~ 11~ s~~Urn< .

Dli ~Odli il~O J©~ i te. ll~. J~ ;!:itltJU" I1J~~ko!L1 m~p[tt'~,'I/o'Inji) krrilj~i !1ii:

J~!(goslii1.'~jL1 1'~~ 'I. gOOh~Ci ~.a~:

I~cm~~ltilm flk!Jf!r:Jcijmm, :ktJ.'~!!:]ln 11i!;w~1i.: u ,1~n~~f;i!Dirrm ou SO 'P-~)'I,].!,i' 1 j, 2 dbi!:!!Pl (t~~-2).i to diml~l (HM3"i N~: sMIU tirtl, '!,!~;l\oll.':!i!ml mli nvets,1.j se !'H!!t!l:::!:ila, p:~dStili~[Il i!!I~o~l~,'I,ro,~ C!r~[}. IldH II.fnLn b~ ~j'llIM ..

1B~~d'imj~m n;!!i~~Q;TI~~J!.o?; ~~ti t dr.il:m)~ln!iti1Aw.:ij_rmrn d~l,J:il1fil; dvu8!i::i,"'~ i;1Ir.I!!~~ ki~J ~kl}1!:!1!;:!! ~r,p:;kii, trl~clk:lii\L· ~ fi!mn.'bpl J~.h1\'J1!J;!I!:ti \'!f,(ICIl! !!i4:. ,!ciLko !l!ili !>~p!:i~:j i jl!.i,!;ii6:f:lol!.·e!~'!!ti. ~ro ~'LkQi i fII~ jligoo]it!~e~k.1 metilihlj novae,

lPiiVi] tilklro kov!!.l1jc je :'!;,po~n ..ad .15'D di nara if(; I g~t ,~pd,in~, I';I,itt~H~1 izc!r~~: (?nl!.'DclIDffi 110 g;Q~LPa N,arudn.t: 'b81!i~ S![bijt.. D'!JC!!S!L!"',~ O(,;1(} [e POI1D/I/O "(kilt te e i z p.t'(I~] es ~j_~" :0 a ,ilY-.e [:s red;(I~n(l_g jz.gllJljc !itlcta~niJi_g ~n®'l9 ;i'z ~~~, ~ '!Lp:(l~~~roa . 'tld 10 i 5{I~i.I!r.~;). a mlit!<I,mUi ~e. dlii ~e to .t \l hlli~!lt;6~ooti ~[J$tillli'~,il. ~le..ih~ flJ1J.15taK j Z·:t:[:!1.f!;d.

' .

.

,

.

. .

,

Ilija Lalic

,NOVAe KOVAN U' RlMU "I OKOIL:NlM, GRADO" 0'0 ,2!6'8, .. ' 211. p.n,e,

U ditJl~Z-W: br, 3. ill2ljJ:lj .. iLi, ;5rnO nl:!:uaru, ikJ(l\'::!Pja ,li'uJiskog 11 1,)'!fQ!lI , ani [e OIl, b4.o .ilJii'ekim.U C-Jailll);'Orn. r~· :s.fl:~teT.ctil!.i~iIIT1:!l~ pa 'Li.1Jii~~ttl! W: ~,t.omom br,~jll.! .I~5t:W,!liIi:: :!;l:IjdlEli ,obj'p,vljnjcrrm.

D!LJ ijJOj3'Y!'} (ft·tlfl/fl trcba. tikilmti na jo~, ll.eJ.iiC tldil~j'll: U vczL k..ov.!lrr.ijs,. ~:rebn~~ l IJ.re~LZanog lKi~o.l'I.; O&;jjJ' 23:5'. '1;1' [t.c-tpoj'edil1l! . ~ti.:i.h)T,J ~nLi.U~I:;,iju (I~ j e (I~~j rmvu ,lW' ... ~an k::!lsn:ijc , prv.a -~er"ijlli idriilS.k..e ~ro:bme d#ra.lim'l: uri: "1 gr :r.:::llni~lij~llll Je i~iJoVO[t1 l:Ji:k!iJ(l~j sct.ujo!ill ~ld lSi:!!: gr. BlI'iJlillliin:l 'jj.oV,a-c: • irs;. zfllrliI,zM j¢ prcthlXlnl.:l. 1:e.~1fl'l1I :fli:S:ij(W.i.1i":iU [1<1 JiPl'L!.lnOlrtl I>t!l!tlitlaro!ll: (u:ml:mjefiuj lMins:Kl)j h~ililtj ud :lfZ.l1;I'.),

'fii~,.'l nl}\!c~ jz t(l~ iirel1fi..i:::i:1li.! pij R.Ag. Kl1r.'lI}J!l~I. ~u:

A DirJirlnm,'J., GllLv.u mhliuo~ J!li.iUJS;J·· l\,r.,dii[1~ ..1.$,. JM~ .• ~OVil ~[I,'II~rum~c ~rod:O.

H) Didl II/lUi." Bij,WrH til) n I avn M. ,I' . L • kml;jHklll gl. ,.1,

As .. ' .J'IUIIL'llro'r'l!. ;U;lU:VlL ~ ~. lfiktll'

Art ,,"1 f1l',

Cl Dlfir.lllu1fcl: ApuJul!U'o!a. Glil"'l1 • k" m,j ~/~dl~r-tl .. J,~~ ~ ~ l~~\ldI!'Ililtxlc'r~.

A.\;. A:FJ~IQ!~'!J%ii.'l .c~il1;'il J~i.'! I)'WCi(l!~i I r~"'~'l'Iu UOtli Himbyt . J~Pl:',

D} J)idt<JfJ'l}l"'~ j tJrn,nmfi; Beid'm:!!!J1:! .~l!bYil! M;'I1L'Sili ''1!:7,

!i!jm.bt~l.e; pLl!~L~~. b~lzd(Mrn i: 1ro.llj.. '.

'pt)l~ liII.iJ ,. dI ~.fll] !tao i .p rethe d ni 21 r r~:n_

A.'>:.' Gli£'l,[L Dij::tfje. na ~.W.ISU ij relf~(~11 [UZ ~ilIT:iib!:'AI. ptli.~[,Ge.~

'.~r1je: lB" C i iIJ' su ~~Irinutc licC I:Ii.ND :nl'}'_ p:o..c, udata je dlit se Ibujc s.iI![JJO ':ttar~jJ:lj S'l!.li'ij:a iIl~a ~ .tJ:IIfol~J.I[t~ .~'rp;ji!iig,~i:us.'j'f~ da~·lAm;j. (g,riHllJj'IJ"tU&). .ffii :so ~to. P'ff!1:e~i brQn7,:a.I!1LlJu .. uidtoru.veli i1{Ill,'lJJl fu(I~cuju j :it:ilO'II_l1i 'r:ta p\';lhilibrtlifrti. m PQlullJl:o~al:ni t51~lld;i!:r(L

GHill I,)'i,r;fl wr:k~ obi b:lio\Tilz.u:m.~~ rur:r"'~, ~ Pild:rl. fije&ro~~ Ge.!iLw; ra1.utr~iJil.va jc. zb~~Bl. vc~ukih f.uli:iJJi Idk~ ItIi lilljim~ ~e lRicrr i!;!Ida ·il:iLbl.z~rJ (tiilV,1 mn, 'ptom ~ Kalrtag,hl'C 219, 'p,.n.,e-,},. ~ra'kmill ;,tlS :r;":I.i,t~ do]DI).it ,dO Jlo¥og t>':rm:mjrtTJjI;l! I din {:i h 1'0 t.i1tEUilli I1J}'i{'Cl:!, t i)B-:,'tl d:l j Cl M'll ~ ill1i :i1.Njc ii1J1 't OCZl lll!l p~ nck dasnjill le2l:rm lri:tf15'.~ ,]/j 11iI1!CC tcZine ;pnc ~c:r;ijc:). ~rreU dlf1t.alJm,~ k 0 j.n. ji;: IJJilZliriii ~ ~pi:l14kf{jrljll~,

AR ... '6~17 gr"

LI,vedoIHw je I III nj;1 ~I'.c'bm~ tl£lDllu ~ viRum]. rf (:J.A gt·,! ~tQ jif.1; lf2. fLc:k d~~nJICI, kftIJ'dr~tlJ:S!'(J,! dkll','flull1f). N(I ... ·ill,i: j:-c: t:':!kol ilnmJLI1 lm ~l~rJ~ tu .... l [l,fi ta:l{or9~! 1 ;l¥lc, ~ IjU1tll,.jllr~ LwSJnjJI ,1'If:jNWl. u~'I~nn '1;'(1' C1nin.1 Vll'j(:t'l1.

0'-'"

. .

.

-

polm~iktf.N&~rf. 1\.R· ~'1~7

U P oo-Uru mi. nuvcu !L!Sil.l bile (J~illi1].tl1:, ('IIi ~c hSj;1j~Ci • t ,klll)i rnta, fM1j~"'~I!:!ju •. Ki!!Jw su 'e ,srcl.Y. f~e ~lIh~ 'SliTl!:l~ flj iw.n. I 'I dJ.b~~ je: b'H~l p!:"iJJl!i.'!~ilIUi1i da SDl1liflji 'tQ1.lrm 1'1!l]'lf(;~!\-1.g;gw bi ... ~r::H. kl!fJ(k.f.gatjt~8 ~ ,tftrp/Q[i ~tJtt,t'}'fii~/~ ~!l:~imaju !'ll1lJ;r.~:"J~i!iil s~l. ;,Iiln; ~ 1nOlmg,rcimrim;J P're,ipCl!iur,'!,1j~ ~EI- dli su ~~~ .... rdct:l III ~J~gln~ ~r.ad~i rna INlrn.jt,g~~~ :pm!7.'I!'udlljlll 'n~wcq. ,ki:!J]:::!- Ne Js.14Ji,!I~uJe. sc nl;O'glh!!!i1{i!ll ,!:II!. :SL!. ruo;p,akf!l !Pi!! IlOV>!;,"'! 'f1.J!St~lEI- d!l! bi se tneno znato 'k;ol'ikol i],'U .pCljl:dfll!

,!li.ri.l~D"<I,'i Ui mu ifi'pll!lm ~.iI!~~~i pL'(t',e2.: '

A.B • sesus- 5'4r'jjlS g~, (Ciilil'r"UI JQ.'p1~~r.iJ)

,

.PQ JlIi\!J.:.im ed ~llh RIi)'!tiiliJi ooulLka ~ si.s.U. illoicEti(1 poU~g::Ultl ili5C~~mviti :kiJIWiitn kojll. jl1il kljjY.im~D , .knod u~.rdh iJ]~r:1iIiO ·!;I:Hl.iiO Pi'~lpc~t!JI'lJ'~i..

rrerns :6llbcioIUli,. l~rCt,[Cirdti 1 C!br5!1i3lt t· ti!l

QZllllike H. lli:I',·C"I. ,j iwYI'riclll gti~JI:r iMkn;"'.fIJ!lJ~:tlede~l~

C ill Ai ~ ami! S:!IUW [iJji IMf!I = MC,I1ipt~i'Il~1 n

I == Koliklu N !:l N(~rrIJ

OriJlt == Kr> [ijlj 0 :; SC;,.'.Cil!1m, b':l.iU[~ (7)

L :EO, LUC!J:t'lu ~ ,!:a,{J~nl~

I:I;t ... Mt!lt~~itli \B I::i Vrb~

~I!.'~ t.!~~ n~' su L~ SlV,ILl:'i 11~'iKl u i'DI)VO kOit.'IJ2j,r; Ii ~~ J~ Jt i 13UHU;",l}j~11J 1i1l'l!f.:!~l'&'I~rm .kU'l!~ (I~ ::U i .. ] tift p'.n,e.

RA..Nlll (NAIU

N )',' )I~v';~jjlll i'110uCit[un .. Nb~c.ln iilIlmllwl L::It~ jei 1.r.1 !IOm~rW Ir::: iAmlJr - ]~~ ,((ft, qWfi ~r - 5> Jt~1t • Iw~.;s/:~ur;. 2.S ./j., J~'()Ii.cclJ:1. bnt('lg kO\.'.Ii,i) ~ i brOntimrrtl I'!!!.1VIlC '(1(1 {j,~ (I,

• 'M'lfI.f...[IIJ~. Q'l.'lIj ntl(1ni:lmt'iil'1!l~ .idMlC'ITI ZilH!l'j'!I"tI~ ~v. r.t, I S~~ lI~Et'lom K1'lIlld~n 13, I~ ft!i 'I~ell do, jo. ~, ~~.o lM ~mIIJiii, I:>emn' J<tlI rn~m '~lm! ud. 411S· gr! U itu 110 Jc . r.::dntll:!Jl to 1I,~'lJ {5 hS gr, ~ Odnlos mtdili! Nl'lu j Imm~ bill ll~ l:! 2(l ~tt~ JO 'bUn fl~.INi-mo. sa~LI~dnJdi.! H~~;~ dr!, 'j,ln.

Nn it~r:sIJ je: d«Jar I'm 0 Hk ItQrl~13 pg(! ~Ic(" Ill~

~ ~ .fj(: lene, I~ m~ ~ve $1,1 ,1':11 S&IlIfQ ", IMQ<I'fj, i 11Dhd~lm!

r~lklhog(l",~, pr;fj~!'uJrJt R~nw) 1 !'IULpi, ! llOM;t jllptlci njil'1. /)(;.'Wlr' jl!l p(),r:(;I~1' [ik!l! rr)~ ~ .(1( ' -, (~~r.s(] i ~l;l;r:I ku .. '~<c:(b_~1:f 'Xi ~j, IJ, ~C~ ft,'irll.

Kt!.YJ:isijJ.rl i .!i~~{!Jri:511 DlfHrti tsre pn::d,st. ve ~(I ,l·d~lJ.'Mi, .a~j. iirll~t:-'u.z~llk.t.:: ... i~dni'J~Ej. z~ Jrr4B"mjuYilje ta "l~ilIb ihij1;.t Q wi·V·,.;;; za S~SJtJ.C ns,

iBro.1l1:.;:Lol !l:(WaC" .kqJi j~ Zildris9 ~!Ul.okittn~I:l':!j ~I~ imaO! je .p.r~rn~ IIllmtti1lnm!l! mi. e:nk;f,s'u, ~kde,ee .p.rm"im\''e:

--

:.4~ =' jl?lnJlIS<J. 8EM1Y-== Satllxrrn

'fRlJlf;NS = MJ~!::r¥u" .:YEKsJ:'4NS = MukuJll.

UNClJA I:!!' &M~u SJfJ-llUNCiJ.!J. ,;;; iP.iJprsjc Meikllra

S,,;' :Sil, iJn~ Ella T~.r;5ll, mmali pled LI:!'p.'U P.It,iilI:!1ClIl breda 21: i:$pod·wje&a ~~l!ipi~ RO:";l'tIi;

OiI<!:I-j mOilll::mrlU .5tstom UC1,l'ifl)[l j~ j~d'!f,ili p:ed~se~ gtitJip.;ft I j~r j~- do::ilo. do [l:'.ld3i l,e;1,.il!i.e. dt:nl1l'tJ JBI!I ~. gir" .Ei. b['Lmm .itiJ. oko uneu, .-'§.'~(rt:l'c Je. :tie,k'Oil~ gtiditlB, ntet<i:i:dO'¥IIO OC,oVl:m E! 2iJ111.m ja 2djG~J.lO sa J.:vinl:l'ftJf1S-om pregiKl.:i ~Ij.ih@.'!f.a plt,[}.JZJiOUtlJs- NjlhlJovo m~W l= t.aUz!:[i! (o~t) vikf.arii-Jii.' I~iililt: ok.o 2;8 v,;

Oviij ~hte~ti, fr~ nls"'l1jcIlI ztrug 110""~ 'U..s.a,gtUilfi,'I,I'.3J:jjii &11, gtithiJi (l{lmrtoiilUmEl1i:; &de. j;:. ·Vll.Wi:li{~,t l,griliLi tllogu g~eJ.:.'I:' d.~hjti~. kollii s.c, vi. d~~:l! ']Jfl ![h:;l:I~Dlr.a. dol{ j~ t;vMhfstftIJ$ bJ~~ l:,dpr4jeil:.t1. ,t1idr"<Jhm.~ Du itt!. ~ p~~t;I~l.tt'W ~;rosko .. 'i 11.1 r;l],ttl: &i. Kbru,.gtrJ()IJ~ Ji{i,'l,i8tiE su 21 ~ OJ 2D~. SiJ!d~n~" iti'lifni:Clll If] ttf,lnfll.ualli:. N~ ~v~'9U J.e.l\i]~ ~IB'ii1l NbiF..iiHr itI~ ~fi:liku LX ~ tltJI·~,j·~Il1Jj f.S !9.u,IJp,rlifJ (l. itkl'upul := lfU7.{!;i:), XX'XX • 4(1 .$o? 'I 2 .s.kriJprlll1 U XX ::::; In lJSIJ m 1 ,tktl#.tJlil~ N~I ~~'II:t.s!.l. Ufl1.ii1lUl'k~1 se i:UiI:r:zila rm:'~lIlI,\'IL OL'.III. i!m nrlmj4lffij LL ~Hpod ,I'll!:! 1"I1.,I:Mij ,R'QMA a,

l\.U • ,10

,

.

,Dnl~ib $1:l1I'~Jfj :dlll ~U~41 Q1i"i ~e, !k'{l~illm '''''lbIl .~Umn( "). rll~ !a Ie vf~dn~L I Ir~ :l'lt In 3 1ft. IJplllo ~ 12~' R$Jj m G skr!Jpf~'h1, N~L nJdW'llorn ~l'!{ml ,t: 1'1,0 hl~illl predSLIiY,1Ii ,elgl;;\o Jnl'ln!l~ . ,n~sltl~f.m, pr'4lj ~r~j.i M~ ~m.lllke '!tf.l!:"dlkI)S1li), il ,~!.i! . .r~~fil!J d""1J If."i!=lik,fl; k~ji nll(t.iQ"'~~m~ dndfrllljll!! FI~ lJjlllJ, KQJf!A

... e~~;:-r.tik pr,inlJiSi 81t ~U'!;l~1't'II!t1j;;: •

• ,.;:.~

, ,

: "r j

~ : '. ' ..

. .:.-~.

A~· 1ft} ',I"",,,,'· ~ ~1

IU ,- ~L ""'" - ~. - ,w .

. ~oOcE:!«:tm U ... oka p.a.c, !/e:rfWiil~m~ je u H;"1Hji r:LI:I:d~o ~i(k lI'Qiu~i~ J.iI!)"'I~k.a ,ElO .... ea, :k:O'jl!. su lt~r,~ pClltg-t=lDne ,Ri[n~~ N;a 11l1il1i1Ji'!flli jn~eqjmt3.cJje. ·mg,I~Q8r~IlJ1~L an, It'OIl;'CU, pfl~n~8!l1[]; j~ da S!!! LI!.~Eancrvj u mjl!(T.1l ~tadgvj'liitii! ·fin t1n:i :k'D'IlaOm.

.Prestanmm m:tae ~al:i!l1!ns:tL dol~zI _ dn pO~i.O!j,!tl~ :k(llJ~reEl.tJj,l!,cljt': maaerarne \l'.last~ Il Rkm.L i'JlrO[.10to;gija senj~ II [~I/f.iilll pl!;I1(4)du: meze !iO. odr,editi prerna p.mme~!.~ te.1illc· m 1!l.;isIJSl ..... u fi~iL[lJmh l1t1illl~nlii£tl!.. U torn :pe.riol1diu mo1~mA;" i2:rjl/loj~ti [r! gf'i'!;'YJl~ .snIpe: . L - ,A.mm~fmlJa .• ~ij<l. na k-ojojr se ne ILllEmzi ,1~,i5mi:1 odil'liIgo (lsl[[l. o'p'jsaili!~q opznaka (V1:'Cdi!\~t .j.. ~OMA.)

lL ~ ~~nJ";: ,8\'1, ,a~:1I311l~m[JJ,[[IalJm ~OO!.H.I:li:1 mll 1~WJ,>.t~!;!-

Il], _ Si:IliJ'l:; :s:J. lliIO,oogii<lililiom tli slovom na :reve1liiL!i<!, .kI~1.

'UIfOCllj{JJ na ,i:Jj~&,i!;.tf::!& ,Soit:: su ~¥I:f;m.e. •

UlwOCIil~:SLl i stilske r.;lZ!ike u iPl).,Q:led'll! ~Le:l:miii lli !i!Jjilllrtu~a - ~,Bd{]afIi:11. _

t~ if: tJ'j'i! ka~:e:golrl:l:'lii;:'~::t· ~7,i\![~eJTi8, b~ pr,a~!h ddkaZ::i~ ~~ ,iiDOgU ,iZdV0Jiti ,IJ!d!l'€dc~ h;r'lllii!1Jlosike .g~tl'pe kao ] ~n6,p!iiv.ilnmt.1l.nizll k{lli,!~mjill re.tl]a'[I:!J~ca,

'1P&di:~8, prerna tip'il 'n!!IDa ik,ojl!!''je ,iZ'o'dLQ R- A~,-C,.."a~0n;'

e'

, ,

,

,

,

2, 1'., t r t 1:1]1 ~~t1:[i'Hl ~ d8mJl'; k~lf,} •. u· i ,fJiv:mg,~' sa- slo~'Lc~iml 5Iilll'htlll,lmll: :w..1-dml' ~ld~iJ" "I,~b~ ttillij. k.md~IiI!~J~ ~I(i U ~~~H~i'I' nf~t i!o!:rJlI1.jit.:~ ~I)'!,'om;, ]lGD~:!r,l',ntl:i; pr;f!,i.'M!~'I' ~'k~J1~'fH' r [li::W! "'~tl koplji.'l. ~~tio j Vrki{lrij!JI!, kn,{I, I Sl~g~' I Ii C1 (;''l'\iL,

N. 1'111, Qt VI' Wi" ~d(, ~ Nt) Jill' "

, .'

:.t I 'V ~ i P ~1k~nli,1 e- d'tili'tci'r ~!1.Jlf£l'j'ljJ.t l br{J.~;m • ~r.iJu :"~O'll1rl]~i~f;i sa :\lml'H'iIi mn: I~Hzdm'IUli, r.l'!S I:.mbi~Ili, Ri'l;Il~ifll!;:~ol:{lt rrl:1~ ~'h::lnfii~ ~I~m, s,'!,'joj I~! n~r pr::llmu.;, ~il;irn'dlt'i;, ~~ 11~lm'" kCip~!ii i l'oo~lmg,

~'. 'Up ~Iemil. • ttIJ.1NW i l$fktiJ:t:fj:(1,~ t/..? l)ro'{'/z~~ '~oj~ Jill'

i~lI!~tlll) re!kn. {.ttililWli~~~usl.} o~n~~ ~IJ~ s~d 1':1J. kl fI:.S 1u~~,

pi:' !.!,'I.hSl; ~ i) Ui.! s'k l,p'!';U" i ~(jp ~'<C! ,

F===~~=====S~==~

5" V ~i.p "~ren;l~- ~ -~QJl~fj - s~ sjrubo;f~i.n~': bik, ~ivo" .~cMk~ ~1:11'i/.iJ.; ,gr.~~o(!.. ${l'il2!, f;t[t,.t '!'r.es~ UZ ~[g~@:

"~'''' Q" f." ,(t!ill' II"Ii ,ii' ~ .. ;i '''_ 'l~ • .n.1 .' .1I....l,L.,. .:IJ.A"~r. N' ; J-V!li'"l ~,.!I

~ Q~~ liptJvJ ,k~UlJbi[lljj~} trebu~i, fL{J~i1Iti Sill gL'lllin'l, &t2lI!.d!Jr,ik~111! :i bruri1~J]j~ :ilUV:(I;C s~ ltslsklm :!'ita~ld;atXloLiti.

N~bJ" tl'o'rlg pe.r.ioclli 'Rim re oclli:l~lil!~i tM), rf]or.!ct::!;rmc nl;imik[ijj~, i;ol'IJ31;:. :s~ kv[tlL'z~~jil: ~11 ~pac.~ij1. .Ilirem::!! i.~tQ~u, U ~!lititk'l:IllJiI ~etu ri'ii.'Clle.'l'I::tuti: !wilje standarde, .~~t:_~,t~ llfi~l. ~~IJA1~i,~u,,~~ j,t::dolm !ll<t:f:i!~U be~k'!Jmb)'ro[l]:J~mIllJ gps~dr;~~Ili1I,. ~ji;iumi'Oc ~'md "tIn[ll ~ltQ

- " " ...

dci!i:l:~:i,~, RLLn1l! hiti':lo!pQJi~tfl~

LJ

3iJ4,~191 • roELOS, nOli~~ _ r~'@

jfla:~! -, LEKO, ~ANOAR, ~ [[J~lJgFild

3M7197 • '~""AL'f~R, STANlSSA -, T'rii::.5i1:C, :1~aJ* ~(J4.i!i97 • UBEOJA, ZELJi.oo:D _ Ncw,a, :P.m'rn

J!J4:5V9i ' ~" £t'IDIfE ~ l"t!,l3f .

~MON7 -, :MBO:U:" :DARlSLA,\1 _ ~dgr'I~J

,100,lf-,Ij ~ ,1,GNffNj~OVl~i' S~E1I.'E!N ,_ ~I,)i.c[

:W'.5~1 -, ,]l1CAKOV. D'iI1AOMr _ Noo-.I sn.d;

,3.053,;"1;17 - MO~K.Al.1" UlJ.,D(J,MJR ~ Srr, MH~'I~I, W!i¢m'7. ti1Allt',nWOV.,ALEKSANDA'El'.. ',Bd9i C~a :m5~'1-' 'p,E':l1:tO¥lG. FA:VL~ ~ H.'1:~,ti.J

~~'j _ .8013~·f~ J1HJrusu.. y • $L},1lfil:'lcrr

. , .

l'1P.!'ij!~J!? ~ VIIJt;:~';;;A~j MA:RtkO ~ 'Etot'

~~!im - fA .. n:::true, l~~l.';,t\1t ~ ~Inc

:!~5~}'I)1 • S~iASOJra'Vmtf MIHAt.LO ~ 'Bii=:ogra:d 31l~(lJ!!!7 ~ MH"OVAlSttl/,It.-"ztA"J."KO ~ (i~~[.;; 3:!li)lj>in' ~ M1LB'r'lt, MUJ:l13N ~ 1:W~II,tl~1i ~OO~W~" MIU!li1¢, ~tl~QiSLA'V J=" ~ ~~,~1i:~ ~Ol'tgm' ~ ~iJr, rru~ltn~.Yre;i NIWAD· t~~IIl(1'1n )O~11n • :t('lJHARt. dr ,Sl1.V~R .. Mlinw1!fijj~

S:Bt Namilt'klll

~[)iiSJ')f'. ~)U MDIlLOV1C; J)lMX~O Ii :KrllaW~YIi~ ~ooo.m • $,'u'OJA Nc:riint, ANDiRIDA ,. MBD.d~i'li!i\!,lie ~b.(j,·j!'m • :LtADOV AN,QVIC1 'VL_I\~:)A.N • K!~~6-";1I.c: ~OJl.,1l{!Jr' • :I)A~rc. F.ll.lP ~ n:tf1;i~h!~,\i('!; ,

~OiWt&?' ,. JO\l'A'NOVH~ "aOO])",\N' • Dil-~&lLd ~Oi{h!!.n' ~ IDU'lt£HC, ilii\§I\, • t!if:~~,"d

307j 1&1 • IUe, AllKSI\NDAR •. J)~I),~rn!!! j071Il.n ~ $'ili~J,~~I~I~,' ff.A~,I~Z , h~8flIi1!:

M7.3{D1 ,. MA[tINK:'O'Y:U:; SAaA ., bt~~~

31J74'!1~' • S'I\QJAIDINOV[~ SA~A .. ~u;i~I~~

3~'i'$t~7 .1l1.Aa'~~ll!Vn!; SU VIM • K":~rik\11. J07{ijl)7 '. W~,'Cl'(;t ,I./:.N ~ ~'~~'111"j I~,"rffi, (:ILI,~ 'I;J,$,;'\. ~01~N']' . :s'N'JANOIVI{:"l.A~n . ]~OS''[i!~

907£1/"7 • MIHAJLO[VU~, UU~J;SA~ ~m~~!'.ve ?loi't~!n • NN~.A.Na!V[,t;" V,I~Wi\ ! $:m!:ld!;l~!{~ ~fl~~1· MTUt, V[~-1DAN, 8rri~clc~\\'i1II

30Bi~' • C\J~t!Cr ,P'ET:!:.R, S;m~d~RI'I'Q

3DIW!f;r " ~AM~,'C. tt~ISW\ V • '[h;t'i~rlJi~

~QlW9'jf '. (:U[]!'JitT,()J~ VOJM ~ mF.flkili ~~tnl!;;]

~11!Mm' '. ST Na.'t. f:~]'AR ~ .s~bll'i~c~

j!J&.~~~1· Ml,J'i,I!Jj:::t-!!()VI~t Mi\nTC(J ~ 1f~I;!Fll:'!1ld, ~illWl&7\, cm.,'[l;l:;oVu5. [(~Olt~ :8m;l:fM - J!Ojfll'l97 ,- VA~lt, I~EtI!QRA;(J] ~ :i]~!i}iJ'ildi

3fli1J!}i:jr1'· Dn'MtJZ$:tA'V~~~A ~ n~Cle~II~J.

~j)~91!f7' ~ PO'rOV[c, Mn:l;!tm',·, B~,~a,'d

~L'i!Jut!fil' ,- S:'.I'.m,~'f.\tIOVIC, MIQ,[I-,R,AG - ,~rogmdl J~9'lJ91 ,. pr~2;m,J!lVlC, AL...ET:(SA.ND~\R • -U~~ 309'~ ~ m!l\mt, S'ifE.VAN' '. Qd~~~i

:~m~' ~ 'VIC~nc D'r.i:AJGlll"IN' '. Sr- Mttralijcll! 2IlJlMj'n .,; DCH;:nc. MIl.C!IS _ !Il~c.gr.;]!:i

~~MrJc ~ 1IJC. 'M!I..t\~ '. S~J1ih:i!W:'

, ~ C 'c

1111lf.)9i! _ ~ ~~l(r ! 'ftroon. ~ 't'fevi'j S3i!l

~D.[!oi/~'J ,-'aABlJL ALE'KS.A.ND.AR _ :1B1!',.[i!Jrl!!i!I 2lDidfJ1 ,- P[!'TROV,~C. WF.:J'iJ'..i ,- ViI';LliIi1j:e ~O~1!l" ~ J(JVIC, A_L~SANDAR ~'Vt;\D'~,

,l'l'j V '~'J'.I. 'Il..-.~.l."'!i! ~J'" ~J 'I'

N'~i I;l~ ~[B.'1lO' ... i _ p.nmJj~-ni! 00 1. 1,. 199tj, do :31. ,3. lQn~

P b ~ t'· ,~ osre irem novae u a:n: ~c~.

M·c;~!!1i~ flOif.ilC: je 1J.I!··p'ro~lootu 'I;lre",nS~'3.vJj8iJ 'IJ5~(II;m:[I; ,sr'cost\l't] :l;U '[illZmenL'l. a. fijegov.3< v,wd·J1i(!r.~t·!;C 1".a5ntva:l~ na !!:.z[rd i, dsc.oe-J '[Ill.~trdfil. U '~{&;tkq, 'tl.oi;.'2P je bJ'f,UrD, od !fii1~,m~fLitLll 'I1i!(l:~'JolI.': 'rid elekffiilmili (iPr,ur'!J--dil.~ m ~d!a~~ leg1al.',1:: d~~a, i :sreh['fI.~.- cd slara i qd! srebta, NtC'p~EI1i1!l:;'rdil: bilk ai' l, ,D::i~e. ,jjje~~,i11 hO'[PO{[rujl!! I~&un:! ilJml1iHti, tell: i,i;ti k!i!;i:I;l~ t1,'II~de.trl. u tlp.ot.r~m.I.l, ali :.'lli.;m ~-j'relJ~r:::mt n~iUi& rnzD:H::j~~ Viflobw,;,p :t:8~~re1i. ,S'~VI:i~j tt,~Lu ~ :mOJLet[li~tl![Ij 1P~G>rhikciji. Rn;;;jo,g W[1]~ .Icii iI.Ii relilllI\'iw :lih:it'Dj ''Jt.cd\lilooti iDl'-l}]~ i~ Qt~I'iI(~i=;jj. ~l.!! 'pa~i~t~ni,H! JjjiM,:l~eli wag ~c:~ j~

Jif!l!J!l\~~ 111ij¥l,m]~ ~Jd:~II:I""~ 11;0; ;!lii<~~',II!j,!jr. 1i1~-1!cl! !lI~~ ~ ~~!!tiil, ~~1l:1"~ i!!! ' mlJ fO~~J,{l!t '!D :ru~, !;'!~JK!!~!!UP~!!i!

bml'l,i'.;l!!ni il'IJ'>i!l~ ~io pogo;(lll'iJ I :il:il ~1i1:r.:i'lt,nl<!J t!l'f,jIll~i~'~~Ue ~ Foil__l"i\(I!~hi,C'I}mi UlOC!tl,'Ch~~'1 i'~ JQ :t.fitiJI ,m~'ilIl1I. ~u '!106!iinl ~~bim'L!l.

,lI3ili~~'I'!', iH Il ~11'l:i'1, kiJ.ri~liiQllir 1'111 u Flfili?:1tf.ld!1jll'1~;i""~~I, ue siJ!rn..o 'Z_fI ~!ul1e ~imijill rn~mi'l1~J.~~~ v~e: l zu H~~W't!!!rlJ~ vn:{lfI()::.:i I r-nQIiJ'I~.l'iil~h mi!,~'~ruI~, ~!TJ~h't',J.!;J:Jj~ "!f.~~fl.(I!~U .QOfit~~"! ri@ ·1.:;, !Jl)~~!!l~!z::~~!. ~s,'~~ 'I:l11<I~i"!!Crl~1,(J~ ~I!!~ta~;,'!' Sit. 'im~'iFl~l!1m kulktiP;;;l[t"i_, b!lkr~. rui~~e ·1e. j~li.l 'Ii~~I~~ m~~~lil 'p--ripr~rt!!je:~I,Q~ za ,~\I'~i1~~. Im~1m m,mn]H f1ip:lID~!.!:tiliu, vre£ln{Jsl'! K'l,!i.'IlOO:rn~D sfliSta,\'ll JiT]~t~hl-G mase j!#\\'I.j~lh~· l!:i '11 'pe:tio(llm1]l imt:Ji!!ije, i uO,~[e u· :sh~L~!::ihm:l~ "·~'~l~~nt~~.L !,!U\«.,'-a iii, Q!i:kClj ,j}b~:l§~~, ti:illoo dfrli j~ !!~~i~ !C-liiIliO ll(_~1'.::!lI1il;Jll Ha' [IJji~j!l:il'Ifij<f$Jl~, !l)d[10S~.o ioor3-.r.1nj;tll[J] lte~,~;;!ln{lg i!]lI;WG!Il, ,!Kf~lj~ij.i ell] je, 1;1, s ... ~!wm ·fi~1:J.f~jlJ., b~i} 'iJflM'ri'i'::!in'j~ :i7.\'Il\~_Il~ ,d.odlilimc clG'Nti.

"_ _ ll!

Di!!f j.:;' l(;g~I!'f!:t1jc 61~t,fJ, 'IJI kO'f.nrnjll!l R'Il'l,'C';ij 'b~I[~

pl:'.il!t:.E1G1 ogf::mr'Ono. 'kw.a~l!:i~rjl!:: SfehJi,1!! :it!: ~tn ~t'lm@nll~aI1.Q. '!:1~ :..Iiar!1!1:1 ~I ::tn~li::i., 'L'~C i !i!l/~ ~l;Iitk~ cltlk. j~ \I,t:ed:!JIos:t RQ'i\CfI :i",.l;js.nty~t'q:;!· 'J:i::j, d""f.j pl;kli!1l~~!t!!i 'I;:A!!:II1eT.!!tw:: te2~fLi . I m~t~hl:Dm ~-dJbju, R~u~'(;~ja ~~~ 7;1f.!~n!&!;h 6i{JJ!i!,[n~~a bi!~ je ''jIealTI1l 'oc!g~cctlrlO !j!J~d.5-'!'!Iti "!!Ii~t~!~i::.'" 'pl.e:me!~ltog fEl-e't;JI~3, OdL1QSI1lO,.j';tS~1iI i [1e.~l~m[1j~ rOkB:uLtdj

~lnifl~Ji(ji, ~f'I~tu:ifnrnJ.~ t1li1l11~rnilaj!J w~tln!J~1l ~IONCJ.1.Il l~lrl1tlj'mLi lNe. tiCli!: 'IlIij'i,'I bllo UL.ko :tm-n fi~~ dll ji:! I'IlI.uij·Il.l{i llj!J~i;DV ~~Ir::di J;]~t!!I' ml:!dl.'l'Ll cU, bU!.!I !l:id IU!,lI!i vid~ L'i.'U i, HijW1 ti}1~1T na I}r!/.i llo,G~llld, h!!Lt~hLdl) ~LlliiI~ u, KtHJfl. j>Cl s.~dJ:.!aj nCpLtli)]Cnl't[h UOd~LLl~kll. '1~lr.i;I~&IZit.i ~~~tl u l)rOOOIliR~, l!:;~ifl'n,nlJ~ i~ii-t:; '!li~(} 1~~i1Jl!lt~ df! i~I~{l1l: nc"pt!!~~fJ!O. :Ia~j ~ ~~~~I"lD J.:: PO~'{LJ,ji'I~ ~i1!mn~jiJ, pili i,nkL'J; tll'ilnCl~]c n 1'I~1Iil: :rnijlil '~~~1iI ml'lgfifj, {Ii] h!luh:. b'H'.Ihvlli!c-'J}" ~)I~ 'I~i ."!Cl 1.IIItlril~IA:!' pl~i:;:ml~Lii J~L'!,!mJoS,Li" bl'lu j!li~~l~oll!imij]t du se: ql~dJ ImMC,iL od~l-d nl;[~ILgt~IiI~I[m i ,dlL f;iim.i~i,i! t~d (~I Jl;bU!.'i~tlf_:l, m'l,':t~~al ~j!J '"i:fu I WCl m~ p!'V{!bHn~ il:!d pumJi,ll; st\~bli'~I" Ubcr'H~ seu .t!it~ P.rl b~ ~i!ipC~OI PfO[W~l1!fL u k'!J;;;lUc'tll I.ti ~ jiJok:o Qdl!~o!11,JII~ :IlIil! llfjlliV,fi t.(UI;JC, r: ~1'r}:l11,!!~IJu, 1~'t~O' dn:- ~~O })~OOQS ne eo!. i~l n.(! BmM~.

ZbQ~ ~Q,GiJI ,sd' puibcg<l!!lt'flQ tc'h!1lkf!lm~ k'Og..:: 3~!! no\'!;U od n~k:'rllmc1'fiQE. 1'Il.;:tnl.~ ~~fL'Y'n,i~ 7~'lj;;lni ~~hi:{lr otlnooHO :ri!p~'hm!.! rovrniilnJ" R!:i~i !'\J:l '"' ffii'fJ. fmrJ{j"'~n ~d!n i;!Ibi!:~dC3 1'lr~V'r~dm;; ~r'!:l k~njl~:' ;~2!@~.j1!!! ~~b~!t jz i!:ii1t_lri:l' HI!! rQ!mi~l!, plvci~t1 ~ !lJb;IIt!~!I,pjl!.l! b!;1~.),l,H!~ Hi. b:F4_in?:~nl,'l plQ~k:e srl;:b~um,. U r~ril i;5Hirrq ije~f;!idln~1lJ (ilntHU;l ! iiJJ [. a2l1~ ij U fll~ {I i:!r1,vn ~ jrij OJ' ~i!i ii ['2 ~,i[j am iJI i1l'.Illl C ~J ~ \.' a iii S ~~ !FaZli~i~, PQstl;1peJ, U gnlido'ritul'I"cl':ri!ilV,liInlii. grlko~, H:~"" ill~ri je ~1l'~e."'J hk,i ]o~e.,~ saS"[a'j,!a~ HI)'!,-7IC ]€: bjo itl:ba;;;;.i:wl1l Ia (!!P'L[~~jil! i. ,2;iJ.jjle~ij.i,'i,li:l!~ k:'i,I~m~t[tU[itl.o~i. ,tl.clte ~[j~OO!t~ t.i:wntd'e. Ptj. kiI~~~jij ~liY\tlj]l:!. l'llj. ]e r.e~~ ptibe.~~\Il~o~ 'i:ib%g_aj~~w. ~~tim' ~bt.Oll~" ~w ,)12. '~1' zill kmo&:. ",r.eme, cli1lY,ilil-ri Lit~il!l 'So 1 M.L'I 0 III uovea.·U i1iilSJ;:Oj dltii?i'lU, 00 'pUZB~e-. Re:pubJ]ike ~'t11 d~rje, takva kcn].n~u,ef:'OOiJIJ; n~je' PI1S~()il]fil, :Li lierHclidja :;::a cfr:kJi.JiI:il~j!j. Je IlJ.jl-<'l ogrQ;Jl1Ifl3J i s'ii! ,r,~~~ ml)J~.etatJlijm~iffldtGiijam'Il, t~kO da :po~te.4'efl.Q1 :aU - st~lill® mro,tlJe d-i!i13Ia o:[j'6 odiman .I)1f(1~lzf.'cikmm1o ve~ PG.retlje~ilj'e, O~k1I{l situ :Icij::ll d'(ipu~tilJ~!ll 'f,ej;f.tiw<i41ll. Qb~ te:h1~k:e~ I ID,'.ll.e saato 04 stranc {i~:i:~lI!ilJ. 'fii]EUfikili~o.~.lIri, .... et, :moZd~., ~ iJJ :k::gitirnlBirn crir7.3'i'lil'i~ ~n1.l'ijil;t;l'!mfl. •

~p:;~·.~:[!J!~5im:far.sg ,Q:c[IlUp5li;! sti.: dB ~~mjim~ un& firii -delhlj~ u ~~Ilknuri ~ '~ dobijenl d>kme;iH~ .za !Rllllif;rdb ~.::hl!llki.li .£l'Il5Wl~rl;,rill:il'p .p.o'r~ciiille od -EIIro!li:db~~g'baiiCe-a!.

T"k:::t r~jll«nj.a. S~bi'8 !'l~ 'pO.vr~iIilU :p]UQ~ .Zi5iIiL[lJri:li:& DB. nCLlj'e.~.~,i1c,?"n(!lst· [egtJr.e. ~~·G,bft1., I. b'akm, §to.:te< pad :mi:bOOkDpDm pilj~l.v~jiJ:jC. k3:0 '~I.tin:3Gta" lI.tri.:'ktlll[a, 0"',131 Dmo,gi.l..ea.'Jidi:ii dill Sill. PU'i!!F~~t.w ,p~OC~CIl sp~m.rjeIljtiL 'zO! baw.Jc 1I!meja hllltill£ da b~ '~lJmBd i~~d[lai :srohrlllj. iii

ilrir ~lS<!il:U~ ~<i:-bHl;l;rll. :?f~a' lstfil:a\lnn]rti~a ,os].lilbr:jll;.nib ~~if.a j_ ruFl1!i)JJ~!i1:ljE!l~lii "i):ja Je iZ\~15jo ] 1. to, K'.oIJ~' 'B~ L CQpe.), te,h~.tkm P(w«~'1.I~njiL ~il~~!.HitUilliJ:tl 3n:Ibil'~ TI~ PO~di!l; vrn~~t-I lti iDe~;oliiro .rl1:tH~ flocib';ll' j~. pi'l.!o jill!«l ~rO:'iii.jj!1i. Ii l!i '!,'~~}lhll. E~~ dill J.:;.: bOlk;Jr fI.iiJ p,",v,li:l;td ~~'~1lI0 dvu' :-;Ut~ja '.o~I.tIEl , do,Jt S!lJi ~ci~ iSjI"bt'ifi mf,;1JiilJ~ :1i:i.::.izi'!'!cil)'iI!.ni;l. O~I,li bitrtrui 8!J polrLI410 Qcl·s;tt'f~j'iji~rlitli. pll'tI~LWij~ P-rilll:iju I! k!~~lun IltJJJniuli '~l'JPl!lllij'jr!llIil.; J.atal',!'il'. U 6~[~ Hit1llinGr' :';.t!k· m jumJ~ljil"jl i~ mml'fifiU~~d'cbjJCf c k ~i [inth PO!llll til:~ j~ i~~O(~!dL t1~~bjj~lm. ~"~~~F, ixlno~n~ 1Ii reb ITLe- :llO ... ~i~G, [l~ b l O!/lel [I!fI'ild:'~!.i: lDJ,;:drH'I~~11ilJi rili1itil~ ~lQ !;,'\illhjj p~o~idm ~~I'I iii j~ Ij'bmdlh:, nil t1d~~clml.\ ~b!:~'Ii::fn, I l Ito (@ n'I'Q mIIJ tim' ljFl,o·, pr·gilh~ ~~M~ rmsttl£I;)lk -I! l~ti~I.i.i.~Jlm, Ud:U'~111 U(J:v~lii!i. ~~ ~W1 llikl,_.jljL1fi.~ ,.LI tMst:lll1J ~1iI v~~11 ~ .~ .Illilr .VI~rllU ~ ~on,r~d J.a dtl'hEji1(Ji 'I IJJi)·Lf'i M-_;ilJj "robJ I. OpiAiUllij I;j;!Jmrkit dQVotmJL Je - (I, :n~lIlt~g m~~b~! ko ~rvol'i~H~~ ~e"lll': ,111 .. tJo~ 4 c.l1iJk'9 115·:"~

, pi' i1ml t~hnl~_ - bU, . J~ I;{jkl_l.,l;fl~ i i lr ... 1.I~mf~li

ICB.!.Ih u knJ'nm ~1~tJ:. Ilj i;',ob:r.tI 'l1iij-' hoi III~ti tltlJI) ~I~e ~IIU:C nl~ '1llbrl.il bl' ~ZQj; !tI1Hi.~rw fie. ni;l~ u-tj rRO Si3. %. r,n~lo.d ~~1IJ ~rfi~FI~! m )1!11l1, , S' fl:nl· IWL~~j [lJ~b~j ... nJu. $[(.;'1 JI:i fJiJ;O ~ (lilt 'bmf "'i~t! b-iJ~ Jc I kJ]1;i; i ~QH n:ij~ ;~zbc: U.il,i'~"Li,it' lll~tl,;~~ I ~lll'r;)n~ ~ul:t ~. bk! Je 1:Ii';)jl=1~ t Sn'-:l. II·~·I~ ~e dl~ Jc m!:)M~ ~II J'rlvtii.Jill"~1 fl'Qlle-6LV njc: l\l IWl~ntr IC:U~ u~hm ~ dm 'UHl!~i!im hetk i vtitl' p(Jr~kltl . c nmlh hem,'ijj!-l~ih !'nctfldn. J n:di i:mJ. ~!_!,tl.!}fj ~~eb.[lL.

Z" nI~!n;:~1 tl ffccl1,tl¢ln{;ii Il!lhlllrJ.J;~ ~~&;.JfI.gil!ttJlt

U[!b.f;'411lil PJj~tlcnji.vlllfl.' ~ .!'.im!l .1>JoeJ!i,l~ ml OIjJrl~ltl~ hfi~nl~ b~'~n~!!i, i~j ILI!&:~ Jo', Slilb)j~ nQ:a~u·;c. .~{l-5htLlp('lk ~'~ z.i.'I~-e ~ ~lbe.C'i~!.:~J!!l (Clc.m II,Ii~jRH!l:·Q.6 ;s~-b • I~PUicl. i I§\t;'Sf ~t;#-fl ;:;=l brrfill?a. IllI .;a1Iit~i1j~r ''jC!ZlJm odl bl"Oci~zti'"1 iii ~dlI[r'!I!-!1j.;:II-i'!~\e-,!I. ,fII 2ii1~"d'';:111 j;;;. ~Ii!k ~ l:'f,id .rnrniJ1 e;n1IS11jri [~d c]c:;~tft:!I.I]~. [ak4l dt~ so ·IlJ'Ii,lZe !r·!::C:i i!:liil jt:' rtl.;tr.n $0- -;!,iQnrt r;r:u iI,'Dv~~m. J;!\),.~fq! !1.ij!;.': r.e~k' gltlblj d~ OY,ill.~<J.'L" JliIJWI~' :f;!r!Lllt ~~r:::" ZY~~n ii.:1tle nlJ\l~1.mh ii:U,g!l'lJ'e .Iwj.i SQ -J~I, .... lj!!ij!;!, i n~ ,-[Jf,i~,,(~1 QrJ PUijog. SJ.~b-~~ p¢l!:i!~\'t~ili ~ p~i;n!!!lj!l! r.ij~~Ijj!11;:l logill!l.~:;ti. [!.Ji[Cit:d :n~ ~-~'t[ IHlir,O<:L~u 'Il riats.k(~m .P'OArl~~1il- r~Jlub.l~.e.kmJ1 I ~il~Lum ,i.mpC!<l'1ij:5llooEl!l. lPi!:riochJlt 'ht!o:!1l da ~ 1:1 os~tt.fr P(~'IC-.7;uju ~. p:::ri\[]~~'l'I1!i'EI_ Lt:I.:IludJ'IO-, i) Ii j~ !ia:i.-\iQ[l. t~O da j,e.' OEl.[ I~d' ~I:rl. ~roj suno,immtlh e:mi.s~j.'l prO,jr.vc(d' ubii'c~~h _faJ~fik~t~~a. Cimjl.Unka jrr. dil jr::. u: ·tOI Y.rt:EPJ~ .bfLD mnogll ,:mh-e:r.p;t§ u. Iri~Jimli1di.r .[ .i~gl~di1,da jc nj1tlW!:_) PI1JSU$'l!<'{I,ib~I.o t!ll:erlDpo. Tmn:o&mja ~ ~'p;:t.~ :r.uil~.l~jlll S,'lmo bL li\IOVt!- i.!-i~~~E~'ilDjB: !,; l.tku;, Inttja ~Il'~me:ra.ka ~~ 0gi:3, d-.a, dfJPiJ:'il.~esiID raijalic,ja.'l.'sm:j!ll pit,ilnjs" .;'\_I1'![~m;i~jj[i1!tlj_ 1. gelitllu.L '~. ti[utlfo polm'(Ile. t.iereg ·~t;l Do.!:;iJ i 5'- lSiJ:rno· ~~i1dd .. ~ichrl]j s[oj. ,oil],;

imm:fi ,2;'O'?:ruCim. ,t-a-I'!Ii~t~r;, k 3ji) j .attsn.o :(:l'DZllij E t j!;':r:!ll]j _)ski ~ ~ ~:. 'IIe.(I[[1JU liit!'l[dm -sadu:±a.j~Jl~ :s.r.e.bJ.'S, ,

pJe:1iIJ3. m~raB:ogrBfwtr.J i!lli!l:!~~ma" DuIQ" je .... -rie L::G::~- ~>l~ia. k7.il1r~_ VIl',niWllJ~'fV' in.",ii· .. iI ............ ~".;;;; k:,.

do . :-;;::. i1l~ p-o.sliBgnll::_ 'i,aoOv(]tiH!!"'&i:u6t ~~di i [a'j.·.oo[[]~Ta:D. rri1:Sp[_)E',~dl 'srebi-rio.g ·ornotEl.CB! pn po\i]j;!1i'Q~ p~olj!i.'l~ i D!}'" de.lovimna'gde trn: ·~~mil! k1lc-!-i~~~ M.a1u ~L1J~ruji ~~~nd h-lJo j~ oblaF-TJjC: pfOCtre H5I:Q<m :!;~b[~p kWI u 'OJ1!!!O,tLJ .ill. fiiii;JtJl.!. a fit:i:ibi::j.IJc.·~tM:te fi.poji;lViiI s-p-ajaJile SU: !emlj~1CElj. ZIIiLim se: :p'Jo~k-.a ,[JlDn{i'~'.o .l.!igt,evalfu clme: je,. I!JZ I;!1Q;JItrac .l·i~'{Im, h~rOlYDEl.V8I'L<{I!, 1.l.ofi.elli jl;: !l:lO_gJ~ cia! bude Ubeili~:i!n.3i 1 su ~~!!J Ij.s~a S~blt::ilr d~ jc. rI!Iihn~ ~w.". Zl:jitv~'U'.a:Ij, .m.e·k~dl .L ·PD.fO[-C

I', " I ~.., 'J.'.... ].. ' ~;, • .JI

"'J')V_.3J.[jD~~ (;rr!.iJ~~Je:rtri. Bl.jne .";mAc me, r~lTi!.;:mlt-il: ,IUlUi

:J:losrupky _fI(lj::!l&:vanjll! ~l'Jn!M(ii~trtl!;::U!!!; Stl.'Ciliiil ii!a l~ov-jjJlrinj iIt.i~l(:: su da ilil;ldu -k{jnli6ch~ l :'t:!il. i[)tik;l~c('lilj~e plQ~ce 00. iii~cttQ~~ 1!B1!:lI:iJ.Hih ,n :pro~iin1l[li :dm~rk!1~2! i ~i~'~dj~. :!ircb~ ~it o-plEltt:. l'cOirel;5k:l. lOS dVfL ,pI"IS1:iJplu .l1tt motl.a deli. bll~1lI. .km'ISt!;;:!l a I' uti ~;Ii ~ I jilb t1 ema d-m~\ilUiti(i !p'ul!(.r d a I.i mltt:illtr.l;atjetJm nid~:;jruil· B. r. l~jJ~tW;u' E'ri:lill~n.a hi, b·m~ 'I'{!ituu~ kOJiR'plik{l~l!iilRi' m pr~K\Lj.).I: ,It.IElIB8m.J~Jfc u't pmnof. run~I,B~mtl. ~rli. i j;OSL,P1ilije: pio~~ !l:~.u.~kui!ktm1 r-C,fIU,t'(lW u pii'li~!J! m 'il;111~m, 7lii! ,cflje :r;'l/t. do lliOJJlCEtUi ~Ulpl!J~ In u ,['.I(I~·,C'~i1im:\i ploc.i~ (gii.m-tl., CV If:J ~:h:~L ~'I ~;Itl.r..oi"11 cd ntlit,r;

C! tl'j'rl"~j). ,

Ptl ,~¢''br,l!li:t ~Jl~'i~k1 fi[l,-V:3C Ilij., f:KIiit::bliO ,'l.:li!Hl~n u sr.s! 'vijlJili'iJu kCibJrttiJ~~' ru nLll;.:jIlk'lhl, nl prill"il'I:ni , [IJ d~tJglli. :J'if~ !i_'t.·~Qil :1!lbO,g; nfle.lB§lllJ~I,)!!l r'~jl ilj~ lU1t~ntie-JjtMit~ I Jc&I'tJlj~n!JSJLI. Of! se ,U!~e, 1:lf.cil~1 ! ~.rnlz.c rvlr .J. ~mrf~ut(!1 :]~ tlit.:l b'ul ~'. nl dd,(iVI, ~1JI: ~~rL U. O .... l]k,iL'V ['II;O"V,ll<1: iiplbk' (I['Ijl:l i:u'teli'f: "IHvWi pl'ldif k~ ,0 :lLF.lHdt: 1m L~!mr.d.(laij!.imILL ill! Jil:l(IIL;!) 3 tnm'" I il S. iJrll~ P~U~I] ,r,1 i1la(li:)!Ii[1~ lil1lfcmnt!lalj!.'l .0. 00:;'111 f;;l~e,~i:!nJ~n 1~IIiL!lnJC:[UJl r~;~ hiiLlJlfij!i.: ~ c:ku(lmr:i~Rh: ~WrljQ nl~ nil.i~1I IIm~l.tJrhID I. I orcel' rUlJ;1l1krri,g l;(l!:!rgbrel1Q,~ ~~~~ ,k"JI ~~ IJ(.'Ijlt'tij"JCI J;J ~[l~ ~1f.'r·~Jt! ,I '~I."~, ~o~ fms Iflo'i Jl~~lI!Q ~mluw ... lJl)rmUl drllhn~~ S;tckih k I{)n~u ApQt(Jn[j~ II Dj~ll~i!;}r:I~. l h~!~Hkl 5.u~!:irt~.lH' I I\()i,' ;:;, ~ :kt!d 'l)'L'y-g f1(y"~ . ' .... a~lnOI'l'l I1;IJ~ I~I'J~ pltl)fl:J~ d I H S(l; r;n,dJ 0 ~'Lmr~flll rn elm l::llj"m [1:, m ill IlllO'I'T--.l:'rmmtrn , . .Itl_1~ k!l~1m!!l" ll\dli!c~ po Ij:mtIW,flll~C'I. !:tic) jQ ~~ CY.f!±ICilJLI ~~ji:!dl'fl{!' s__ k~~rn~drn~~ ~d p~Ul~l~":";FI~hnll

[

S!£'AH, r. NOVAe. pqpImj 'j me~a!n&" ~[10 j i!>~!1!r(b (!Ii.'(:!lj~ '~l:pui;::;m~ Te.I~_(U.l I [76· (J~ 9'$ .• Dl'i~af,!.

,N· l~t{;1{[ nlMSru: NOVAe - .Ku_pujeul, pr{ldL1lj ~IJ] ~

:r:.t'.l!Z~:ntmjll~m,' Tel. O'U 156l.ili39j .

KUPWEM, [Io'l,ENJAM, I :P.RCH)-AIEM ·rnl~[i!:ltikU. ,ceIO~t!lp.I'1~m, ~kc:ije i a:rufiikh. N,I:;'OOjjili - Tel Oil/4:2~1-339.

" .

E,.i£JPW,BM J rd2irne-njujem' :!-ir_ps'ki :s-r[~r.lni'I}'!le'kQ"'.ni 'RiJ·V:1t:.

T:~J;, '1)11 t IH'7-S46. .' '

S.T.AR~ l:"lO~AS-:._,Pil~!Di :i ,ntletairei; k~~, i:' SlSlW (.\ru~j!;; ·~ufPuiem. I'et iJiH fT1,1'i fl~ !.;!.;; .~ 11>If1~"""

A'irio.'"'I1'li" C:~KO' '0' 'N"O"'V"CA

..t"'1J.'I: L ,I:., .. :. , .. ~., .... j ..... j •• _, • •

lkRsr ii '[ V~b Plfll,lL ~ .p,' ' VeoUSO'!ie- gl,w>:: Sill dlija;dei!CO'm 'na. ~ na re'iN!I'!1U • grifon { fia.p[s &.<VSCI bal!!;o [!IEi' ~~ ~ I P i.i!cl Ell CiW:! J i in tita,;g Omlj sm - ~ 2J.. rr@.j].~~ rk:.ruJ.m I, hpllill!i2i, ~obal:: iloo.~JJj;e:g (O'ka UIJIl;,'T!Jj}j' 1.'1Il'i'a:JI j~ ~ dr;rj~5,;!! ~~Iiri J~_ Ri!gulL;ilSl!l (pQ~l~ ,.:!f2 p,m,;:!..) I ml.t,p'js.!)iE~ !I-l.IDGVINS ~ PRJ. 'N.a, ;[J:~, je

U' ~D!r~';mJ' hr, ~ ,~n'o\Clr~U ,MVI; iI:! i I)dl J~Wjil.lJl'lj!.!l HM~J! "'"II' ~k Gitter [I; Il !If!,! ij,l! Iii ~f~~l hi~~ ! ¢j~ e pC!dll!i~ "'!I !ZY!JI 1I.o!,t'l!, :r~rn~ki) Rfillmbilk :1 'IlfcliWlI" I}IJ>' rl1l~~1J, !j.'r~lIl~mij~",,G rnc.we-.IL

Sw 1&1"1' j!d !iiJ(:~I1CJ; ~n, ['liI'.id,I'(U~"'lll~oC ~r,ek~ ml~LIl 1('''~'1:C mll,j:II.I.I, I~uudrw~i:i, nl-r.t'l;"I'~ ... ~cJl~O;~t) '!iflJ~ 1 . u; IrtlJlri'Il,G~of! .rir'llsko ' i '~:r_'mL'tIJskf~£l. 1'lia'l'.;"oIl,

Cijlok!J.pil~ i'l1r~tlkj m,o\~.ll.ni ~1~1~m. k!:'lilit rmlrl~l!tI! llrlll'ta

fX=!t1r~IliY'~ IlJ ;,I~I~IYl!f.likjt1 ni1.ru I~I lUI, Sl,oC Jil;l:'lffi k,1 ~i,L'lJt(1jln

Ir.IMSt~l1I~ 'y lJ:!:H ~[jc,

rY II] ~ ~!,;!~ Unli~! '-Se<\'i<lrm~ ,p:I"R!!lf-l:l11! rl~lrf;l!;lr~t1 d.rl ~dk!!l O~I~.IL'1;'~)! pa p.r~k~ C[l~ij' do CrmoJ

M QlI' I'll ~ Mi'.iii'.ijC' tfJ\l'

Afl~doUje,

U P Ii! rr, ~I~II Rl;;pi\lb ~i l.""<~ dlM'!lr.nfl;i~llu~ tiU, i!!l1it:!!~ij!) ,fjril)~kib 1!~i!f1J' ij ,~I,R.t&f1~· ( &Jl]ari ~ r~il~ih~~Hj~!:1 ~i1dnrli),

De..OiJr>e i R!1:l!'ll'j;bISe. i:lni'ii:rnrv [e, .i7.:m~"n ,l]s~':i~lJ'8. ~ '~G1I~sJ\{),. ej, kcl'l$l~,o.n.e r'Jj;;'p}j~(~ pfr::I1bg' E~a.'I!Iskt:.ITl (E~~'j'!'Ibt['. E1BV:i~c.i) Il(iM"'PjetiHl ~I, ,~lfl!Dn:iji U2 ,PUI!1!1,y, Iillitir,wi &l~ ~I:Ji~' tipa." Nt{jlJ1fJ.· ~I ~;,-t;rum)m ~1'f~c!s~1.ljl,;om gil~ -ROillt~; 1i:ro,~~!'lJ~ .Ltf;'1di~rufi!a, i JiWfir.s;r~('Iafl IPFW!:itllNorrn VIktQtrii~ u d'Y();pl',eg-ii O}J. 'rle;:,"Irm. l!!1~.oCle: ru F~c!.T;;thl~%ll ,clenu:r _"il!. tpr-"Astllrom ~o!1drie gl.a!;ej ~

,.---------_...; ___;_. -, nl'lJ re·'JetS!li1 :!ill! Dk'ikl!ri

J., '.. • " . (Kalilor i I'olidt:u,k);

.: ' .. ' <'-,.~~. ~ ......• ' .~' p-D::!T:i8 plreditlU:u dbniBlr-a.:

.' , ..... ",.~ ';'1,.,. ~'.', .,' ~f. JWmiilliS Si~I'i:I~~1$, li~ilJrpls.

.' -,,":. je': MIDVN.ROMA (sll)

. . - I . . .

rni11.11i Urnrulill i i:l.iijtp~: Q POM-'lf:li(NfMVM (~~ 3),

E\,i'(J~i SilflIi!lirt:i~ ,kojfi '!J bill nl1!.t'.anjeiJiI lmt~~ VMe, a :Don1h ,1300Itf~~~1 rllont j :K~H'P1l L IJJ 'I: ill«li:'t-Ci I:!U po&! tI :rik11V n J] oowJi tl kf.itlhU~i\:. I!;~o ~ (;'''srslVa Z:rdmljj;.; Ji1I A~~Ij:!l1:ll1il' dtl1i1,U.!ll) pa~UlaJ I ~,,~n., N.fl ,u,'fcf~n iii! ,GiI:J\f,l1 lila tlJ'r'tifoLl,;"IIm, '!oi~f,lii!\'lrn .i ILt .I!:t ,~ST.:i.OSAMr!iA1\:\tS" INn, I)Y Hill jc fl;lLt,lli9: LV(:~'I'JAf'l1 CA,IQ;i\!!), I m,u.b1 r.,'1!O~LIl ~ LIJa.Uil C(J:&IIJ sn kftUllJiFIII~ :1~lfM::db1 ,tI!p'.n t tn (8_J, 4) It;lh.l eSlIil'imll\n" i 'J'lu ~1;k§' l~ Ii; liiiillj' rklM'rli. 'St!/llJll1,'i} I I 'Alkjl A~'iU rill . IDlVVl· . L:[~ 'I (i!'ll:ll(j~f. ~!~OOI,

II ill' (sJ. s ]'(J.I.

rl ,dl· ~I~k 1k{')t'I~6t.ak j(!J Iribmu It 1['11: R fC • ?tJ,

. ~~~! jjl)'Jn,u..~1'i

plcllm: S!I Ilf! .~ a, IkoJ'I i~ ~r"IiII~1 M~ilii1~ll

1~'ilgH!!l;'i ficl C'irli1o,g: J~~IJ!I',u:., ~~~ u J V!lJ'k:1l (W FrFl II ~~ ~Io. r!lllH'IMk~ ~Q~f(l m ~ddti mtJ:lW ~I~ flmRt!m ~l'f:h~i;! 5 ~ do: I'll W1k.n, Zi)ll1lm~j .... ,f.i It!' Clj~hrnr!) pO!Jr,!!!!1;Vi t1leJ (/~r{J'T~ JUlij(!1 DQiJrln!;:J sa r~el'.ro~ ,1l0M.-t ' . TEIlt '.A. '01,;~J ~"'·Cl[:'S; nij~ pl;l~l!!~ II. oH;-;;ijl!ll.nrr1lll ~U"';.!II.!1j !!Ii' ri'lj S~ ,EQI:J~ zilkljuchi o1l!. k: ~ ,1~ted~IJ;zu:k Ji!M;rt~!i ·ovog ·tiJ.iliJlridi'j'! hri~ol'1 r.k~I{lf" ti!'U.g·Q~ ""!I~'cl~~!!' (sJ: if). P:{ldli'tlt ....... rl[l~ ti~ ddl1fm'

. V;c SP!I:lij I:!! na , A, Pj'lJ5U,

..,.. , .,'. .' _:-'- 1~il.dJij:".!1? M, AIl~~I~ia, I~

, , ',' -r" ,< V 1:1 fIJ!I!'I! , Jifurnodu!!a. ho 1.

, ~.

, - ~,. '~f'iI~glh <L'1:U~r;3. I carlcu, 8

., "m~lj~c\2, lz pG'0cdke

I rS"'"e~. S{lrtTJ~U' ~

'[E!~·~e,. _'d!Ji:lIil~]!; rcd~, :tn !p~I<'!fI.~ ]';::U!I\iI:; 1tr~n--e; ,kor.is!Im ilr:!tJ.IlT. jl!;dnQg "iIO'ld~ta, III za re=ers d.rlJ~a.g.. )j'0I'I~ j~ :M;nv-a11l tkna:(YJ. !ilroiiD L Vr;roS3 ~, leg~mlm.m~ I, VJl'\irS AVG ,.l\mI!.M' PARt :M£\':, 2l ro~rs pt,e:rn!:l! rkl/iU'l,1 A :~jw;;.;l. , ~'ltP~!llI D.Wo" ~ iPIO (s-l. 7), iF'-!J"ollu.n7,II.'J,!1)n~i Sltii i oomm;]ie u ;z1atu. d:.njj~l~e. ,l'Hkup ku.tt:i I'!~ _ptiltljer:i. aLf~rJ5' T.i.henil:J_~a tWol1) .!ii!l reve sem MAX1M: ,., fONnF :reuCgr.adDiJ;' (~ Jjj. OvID: :iml~d~I!' su hu:!'uJi Dacao~ ili Juz[g-L 'T9'9rorn ], ve~"'e 1] ibroruti

1:1

Ii::! ~ ~ im~~"ij:e :3. mnimljt'!l2l j~ pujiB.'io'2! tt.i~miEI. NH!JZ-!:I.5tup!jemji 8Li1 .... :iSrliB.ri iz: Kon~~ilntim![]-;'e fn.rnri;l!je,

~=::;rtc il3j ,D~kim. odi ,o.~i.h bIJru&'d'~r JiRQ i' Mag~~tUl.l~,~ b~~nthls, J'lJliian U, V(iI~]nijt1lLl L V1:!!!~Jl:8,

Nil. iJliJi KiJJU~IJ!~ V~f~tiD~ii![] ll. 'Twclljo3l!IJ~ [, }r11!i!1lD~ M<lhimllli,' .i!~rJliJti!;.,

i.!ItiSr:iItl!ti.L je hlnttarnEriki!. HtrooTIrus, V;;:rjl!:'lll:im:iBn uti Wb [! Zeooi, Jil.nlu'5 NCp0S;

sa simiir:rtie. TIN, nt.!, re- M~Jj'orj:;i!1:u..~..... lr;mit~djc: roliJ@ K<orrG~~l!Mtij!1~ ,1 ~ :;:L'!,'i1:r6llQf!1

WE!r:s,noj Shill~1 S~ i!1~dI· p~~~t~G:f.lrl Ko.n:;~[itl~Jlil!)~ glgr'>le: sa ,sl~li1'il'.1ri11 iki b~t Hje@,i!r

:;t"..r.VIJ1E1. Nepti.!rDi:l. [sl, 'piJdrm,Yli:ij su :SSrnirr:i!tii, .D8~ij G~ti'_l i:I ns ~\'~['Stti au ~

'!;i\al- Po obiiJri.!r, ,s1iil'l."S 'Vlklo.rij~ ,~kit1j~[]~ na ~~jli::2I, ilRpi~i.LliIjjlil1l tek!ltooil': VO~t' ,Pili 8

~ J1c: i!ii!.&:!IIIilit:3d 'U<'r J!: k{lR~lL.'i[tl:a:r~;l ~'k)i 'k;MU~~::I.flI""'fil~I:'''' ,?! ,k[]ji se '[l'ir3ri,.ti IIliU !j(JlanL :~I:;iI!::!r,!'imi. ·i~B:r;::Ild!n. i~; '\I',I:C'J"mUA:W

Mi mll.J:!ii ikA:r.miib~. C':"'[li j;:: l!~ruv.wL111Jo LJri1.d~tru .::iii ,r.u:.:~rliI, loAF.iT'A'6 ~PiRJNt-:: ~Pl'liJltll', G'I."i:J 'tij) ~:il;iii~jG !:lI!t]i);])il1

b!lz.Jj!:g :pr.ee.m3i r p~jl::;'lifui!!."!lriji1L m.i'g,ijnahL i:;_ti jr::; !.'lititsj-"] ~2i, v;;:rlil~ntum:~ lrujl:1~, !tr,'r=iOO t:itl:~l!ikD--\,riiITi!rnlid';'.wIin ~[}om;uJIi. :5::8.

,rftip'f1.'P1iu..~ c 'tr¢.~'lljii~im 'ifi:U~~L1n1. (1f:~'h[irfth P.H, ~ krrrn;ad::r. ~~i~n~h

~lL~ Qli::ttr. ($/.. ,r:rtip~ipnhl.(;ir~ 1!'(f~dilrJ~k_ii". ,; ~[G SU i h~lii1;nd'~8 thi(l~~if~r~

~ :ktrif,qOOr'r'J Hr 1~«ll!Jf.hJe JuIiLlii:l<"1 U is:r

p,n.i:,~! i!\Ij~ ~t~[II ~i~ reh~mmtim, ~tln!2i'O\Ijrn. bJku

H. Ci€. i Av'G" 1 le~~ml'{im: S~CVJU'1Ii'A!5

'fill:.'tidc blrl! llknrf,..'1lClo glJtD.I'V a: , Slljky~ J~I~iLiJ;m ~ I

ill"lptJrnl:mlt usa (~it-,lI1J) [N~iJjjtr Jill 'viiL'rJ

A,t1j:i~ ,,~ :t.e.~t.iHJ;;Jiffi 'Pr~tI~tlj''''lJijj Ni:[j!JIIlJlI ~ C ~;, JUC J~I iJl;l['r!l;~r~e: ~tjpiji7i ~JO~twn.

11J!rtt!11DI!Ii r~11 ~)kiiiHili.i:'I;U :kud AUgWIlIJi!lIl, :kllti J tJupru"Jt1Jj.i'l tdG:ifril:l~rl~ ;:,.ti8~i1:jl'jj, F'r,i dlu,I 'fU;"\cTH:llC !t'.!t..I'r .. m, k,DYi~l-c~ L'"

Ar~11'lIuIJi!ii ~ if6\,iJl'Jllj,oiH pr~-d5t.tLl!J\'jiin ,KJililli3~W:i1 rui. lC!\!tII (C' 6, pifi)r.!m In1!diclkrl Me. ,2JB (L!~~~!J!nuD~" N!io!pJ::lifl!:l~d .kuJijJ(Pll~

,'RIC !&)~ ~(I!,l""lr.r.ir'rl u r~Ji 1,llIl~J L ~ .. CiI {l1t[~WJ :i d~rmrJlrJ's~ liI!i lIlt; j!l! ~1'~J.:jJ~ ~I li:r7J!i:'t~i ~Ciiiril~!.:l ~1:tliA".i G i~plafml Je

pudil1iali.Vfirihu I ~~W ... Vr~'· 1~I1j~k~.rJ IdJ_~~b, ni.IHf.i!i1~ irl'l fot::Lro,ifl~!lidlJiJ (:Mi 14"

l 'IUrrI1Zi) :m:t~liiHkb ~".d.dml ku.a 1m Iil'filUl.'lri h~'on7.fr1 K~rm''1d~rSI (j~ mlJ(lii,iI~!lrrl.'lljf!k~b cm:il:"'iJ, il.oorrdu¥:rl'r i ~~ Ai~w."t[j;ll!l.l.S.

(1:/, W) su r~~i',i:l~!J1fI Il'~chi I L"'!;! rnl ~,"i1i1wo li~~J;f",,:!m H~til~l(liJ!T! J'UiS~lnlJ[l I, J!IiI~U~iI!fifLllS J, J!!IiII!IMA H~ MrlL'ili'li:ill~ Tlll(iliil:Th& .. , Th

j if~IIL kzlJ~i~,j"j 1m h.!'I,!i'II, Nf~t~l~ ~~i~ "r~'V~it~ra j~! ~ltLlt'ffA." Yr:.::Il!iil: se [rl1~ 111LT'CIcln. Inrr,in je' l'l0~;::lln, :37j, ,p..r.!d~ifie bl'i;:t,:~',!1 r}fL

A,V'{§,'!{Jll,,'i'O ~ sc .~lrJ ... :\j r'1ll~ ~,! I"']-II~--:::::m'!::i"":!::--""":;'_-""'M~':':"'-I Pfodo.l ill~~ H.i nl~ !i P,\i,f!:}ji!ll. 'T,ut!:~

~~~I'H!:i'rr k, u nrICr~lr:fijIIl1~}f'iiI ~lnl1l:1 U it_l'ollr;li d.u :IW'j,'Uf;l NI:t;I~IItl~UJjl~

!!dl~Llil~' lll'i,:SS ~~, I'l~~ rnf.lgbl~ !!ro~'I~l'~d II h~~ IlfMrniklh p~i;IIm:!l nu, SIL

'~I illirjvH I I~ifrl:dlo~'rt I!I'I'I ktlrnc Jc h:,'J,\tI;i;l1lm iPL'oL!'~.I;:Jlmll (VY!<i ~~~bi!i

kov. 11. Il!ll'F.:li~I~ tr,fijrlilPii .HI~ il1rl ~IiJr,j~ .~),(: '1!ll'f!.,

~~i,'inln[~In.1 'l'iJ'l:rlfJ'J.I, I ~ l ... ~kl1l ,ir t l 'VI V ~'!iriril ~r::.~1;1 ~~t1~~r"M1r ... n'I;~l

~r.'::Qijl1l00 CU.~\'IL KI~udhltm OOm:.mrlh r-:ltr I'HOlil:'lll filJ~.llfr r'i,risk6 h~II)(:JrJJ!;!. i

Tre ~rlb~{r I II T1C:trJt~ml II r}"~~rlt~!!iYllII!l :rrl~r!(l Vhl~mtfj!;l ~ ul .!-JU',rr'r~1,! 8i;ml~lrll!!lki'h

Hi ~i :Brl'Mij~, Qnl~ I. I·mf.l m :mlo Um!i~L!I, ,I:l'm:,~d ,kr;ipiju. ~11~riih ~h;::r~I~"~r","~ Is,!-U,~I,niJb i Z!!ir'»ltJll~il~ (lli;!iLU, VUiL1dukl. ,lUf.l~ilt";u;FdlIl,

iU'riai'i~rr i~rr~~ Ii rm il, j jlLktr \lall!,l~rl'lf!Y[J,nill, I'I~ J!ii ~IO ic~kf~ s,..11J1;r~, [E:u~P;!!!rI~~,.,

~rcdi'l i ~~r~1 '!,ltrrdfLr r} hi M:. 'r.-! 'I1g I I pi~I~I~flI~ii' e g)('i~tfiJ~ I, Zllfll~il{l ~lS'w~ni - Ci1:lti ,2'Il, 'Y!IM:3~\I'Jru:: TII.iH'Jdm~Ie'I~1I; (49], " :5~(j.)

'_'r]r:'I~ijilJI~ H IC~;lf~l. :NJI~1ff\i"jj, ~m;tir,J!~i HI.! S{}Jki~,~ ,ArI~St~fl!U8n, ,f;[l, r~""Crs;rral1ri 1.l(l'!lgfl~~',1fWn

n 1~I.rllli Sil~r::;~ i~i} ~ ci'lIk II ~. Qk(rl VlktQ:rij~ ,~lJllijo ~m I'J;lle mfH~i!I i~b '!,Ii~ ~11~I1Q ci1l'R,g;I~_n'lfltlii~

1 ,S~~, 1,'1 ~J mrtl i'~u!lJt~tUl)i. pi'{:~~I~~I, u 81111~ljj;jllm su ';'J~ 'I,I1!!idil:l 'J r;rOOli'i~1 k~!,I!ClQ

IM1.1' g~~Bli!D ~ J!!rIZLV n1djlJ"lJ'~ ,~-tvr:/,-MN"'~ i-1i'iJ mJ.t~1~RQm [liN' ANi\:i'iII'ASIV£ ilJ!'P' /'i:V ~

(J'~'!lk2l1,i' "(fntmunifld'1 fm;n Iollo ';!ILNrtP;.!t!"'~~~1Jli taJip:l.vtlrF! b~~t[J.]]1, ~ ~<"l ~,,",'!,'fii~'IJJ jg ~~I:iI!!i:'ii'!irI

~~1,II)1.1 i~1il Li!ll~~slJ. ~!I:!~i 110 I.il'~!l.r mO~Q M: .llmpisi'tifl p~~;u.'I,'~ i!t~~~~ :rJ!HjI'l0£;r-~nl, T'~Q~~I1fm l1:;=jflhr~if!I,ik

pc;idll'~Ui"'''l.nj", ~m~l!Ij!J, r;:~riku~i!I 1 m Th~ldku~u, I! (1-J, 11), N,u. A[~;f!at1f.'lch (~26 " S:~4) i'li'!iUt'r ... le

a~~1!! i~ ~1,!,1fi!!! ~I~ ;!:~I~t:'!Gim ,fl;UL1~~. !lr;!;,! r't::Vc:~ Ilil;::r,:[rI1! su j~ ~rrY,~ r~J..;: im~Jn(:i'~~'I!l.k_(.'I!;':

~1!',fLnC'j~1)1I ~ ,kor:ip.U~~ (1), ILQ""';':ii. ~r 1~~,(,'I!Jl !l]Lir~r;[lII t;r,JiJl!1'f~ '!II

Tr·1t':.:~~n:ntlW ~ retk"fi Je H:imtLl ~J.rt.r-1-!i,itiw~ :prrd~:i:fl~

pOdtill7,,1:va(~Je ,iJ8\r~.!I'Gi.i Ya.j!l!ii ,q!1l!V);lc. ;rl!!~tifl jfln:f!.. '~~[!; IIIW'rS!.!! Je ~i1;i;"I,!j1jl;'lfJlj~IHr I(:<'i!~~

~:!:.l!Ibf:nH}, .bl!ij~iI! :t~.!. ·l!J.:i~~:;i i n.'!!J~.P~ .!miN .[vS"F.!NJA_Nj\',,¥'G,, a IVIl 'e'I.!~rsu ~r~~pf3 u

'vc:\i:u, :~~~ :!ll!l!!.'e.'iE!i: PfIJti].lI!im. . r "· .... 8 ,. 'r I AoIJ!loI"""''''''lt'J' 'lOlIi'V' £" ~ 1'1;'1 A I. 'b

''O\~r~~u: i!ilIN r ,!{i.',!!,,_,_.~!bo' j~ ,;jl!.:" i3,i iiU1;..~, i'Si:, .......... . tillL1LT1 .. I1'V

li~ iSRCUlH:[AS' a[L,lsJ~d&ij~' TIloe0f1i1i~~ilt (531j!, - :536) ·:kuWJ.® j~ pDltJ--Slriff~ll ~2!

8~o\R.CUIll..I !:iiI. V21~rr.i~rJt-VEl~r::rr, i~~~d(J(rn, ::.r. !p8:ml."~, 'IO\i't''''1l.~iW'';)!~(ltnt1'redsi:rr'''OlfFr Ju:;;tili'liillmr. u;i; ;t;~i.:p[~ DN

Ilf~d~[j~f::tr. RIC 5.M1 (~; ~.2J Q\j'~~, ,pCidpS!~~"',f!:I~l: ~! l·.-;diilii M'I,lNIllN' A ""0., ?1 n: .... {::XliOO j~ k.!riJ;ljIe" Il1iD~t:i!;r,lJm (:sf; J&").

ifiot.l rli":.$~a[~j~r~1' !1t"j . .fIb~bi:i~~f!. O~Q,8 IrfrQr;'1'r, • :Krs~j .I[:i~o~n.ih G[]i;;). :~ad-'v!Ii!i. (5'.1,j_ - 552} ~~O je, ,t'){lIt&tiJr,1<~1

U f,lflr'.ieiJl..!. 1'12!~1.-.rIj'~ij~ i~I~'.w)'r~~ S'r~ ilrir il]rWIl~ &1t;£~ 'itli j~ pnd~.~S\i'.!ljl,l';:i, a,~r~ :[:11:111.'::1.-1:8 AI~;:t,'i¢,\_~~~IS!ll J, ,.(! i!1l r-~~il>'U je

pii)I!I~.a."'1!ln", i i~~j:fr'i r;'I1.'1 i"m]ji~ mt!!~~1 i.L L!)g).l .,Perrucl;:r, - .,,1 . .

,_ niJitpi::; !/J, vt:fi'!:l.:r: Ih-.s t ,llAl)\I',1I11U.

~~flIe[J.~ A[-'8.GL1W.'!i~ lD'io'kll';;eij;]IiHU'IPI'r I[VURTVS ZIl-,[iadJli' G0ti' ~Q;r;)~~'.!rJi 3'lJ soii.(Jab' Viillt:m!trn~l:IlIlu. ,Hl: ~2!

~t I n Pl, 118jf!,rCr.O,>,:atl1~~ P Fe11ij (i. [J'red~o~~j: RIC' 4tm ir'~"<:IHlinl [)1e:,,*!,~\i)~'1~ ,;;:~rt:a kl)J~ ~ ~e:m.O'i mQ dri~ !.I:!rBt ~::J

r .. %I a'" '.1 (RQtr.r) (si. l~:v. dU.i;Jml;i .dd:~6!l'i, a, u :i~j V~ktO'tiJ[g tii!. ~lJbLl::ilIr, Dosmll !I!Iog:1!!

'"-"I ~ ~ , ' " [j n.'?- '!I",I_c .'1. "-"",dr~'Rriiii _

I ~ ... ~, t"'"' 1I:.1II.!: Ji!; [I!,i. ,Z!l:l~ii, 3a U'1~d:31o:0iftli :U; ~: .. '-""" ,~ ~ " ,'.

, .' -. '_, .' .' Sf;! fillisJ. .-q.rJ'J.em, - 'ro, "/fJi:," i.-b.),~ .I'Ii\ii_ ._. ,_ v;r k. l ",C,

.. '. ~b,~.. "T::I.locllj"~ :i-'!!, !,!I ;. ~ '!,i';.!iI'i!!1 , . I it" ... _, .~

, .. ·tr):d~ ,u,I.';t.I5I'1:nxo:: m{j~m..., J. I" " ~iHI~~ 0 ~

,[ ~Q\'a ,r r, .... ,!i["i,',;:r.r~~~.Ill omM ~I:i .sii. ., i ~. :.'"' J1

" • sfflli."y;:· ~ m .. _ ... . _ _ _ _ _ .. .

~:l'I8'"

~ .~.

, ..

_- . f

e

,

-

.

Vikto.rij'e 'i V'alV3!1'~ly.',arii 5fJ1kiA..<r:i lh!r:lo:rii.!· ;.,' ft:emisi M·ajmiall~._ Kra~] Ojrih C:Euroid~) ::!!64484.. 1P(1I:'1l~'I'.a;o je trC:f1J1's.:c ]iWJ~1.iI5a: N~p'Qj;a. ,521 V8I11titri:Zffi'l!.i'(lo;ifil iJ::;'1!re'i.I(lffi ,gl~'!r.i-:ml ~ l:Iatpj~!Jm. :: !k:r"5tom 11 '! ... ~n.CLl", y tc\'G!'ii:!11!i ,S[rarlf! ~ ~kotn .ko'P,oke OM.O (Vt:r'O~'iltoo jumil. F['2l[lmllska).

(k:l]'lliil3;nsk'ri p1e.rJilc; 'VaftGa'l;g poMIra~~liJ' r [e 5Clid~ .Arr1j;8d,il:l~2! 58 !l"ci~'CJSL10rID prc-t'i.'8,'f,QH;1 V~UQi'jje, u;:gel1db:Sill V'arvari:i'it:i''lanc. 'li'ruTlcl'c: fllLl. \,1ll~'~fr~O\;\jiJl~ s_i1it~ :nOjj.o:n~.I:m. 'ti.p!!: 'VRI1S-:R(lI!r1A Z,iI, ... reme .v Iada'l,'ina G;'!Jj:<1)lI'ihll (G~-i~[l.r.ieh .::I.W _ 44.7'), Val~:l!I~~j ~~ l'!lU n,ilS;,uIIlUimJ (l:.Dr;w:ilmlllD_cl: 4% _. 5231 kO'l;'l!c je polusiliJ::ru !il!. naGpi:;oln 11" l!. !1ii'~I~ roN .1.t..""Hl'RA] ~ SAMVN.I1i\8;,.il D'N !l.I.·!~~flii:tl -, na rcversu,

GG1'!1~TI.I~.s~ pli."j~"JI;;l SVilOi:t (SCI~\'I,'lLbl:jj) i,rnllli:<llu j~ lr.itmlJ' _. li'p V~~eiJ~itdi'lti ]II S'll te""~,i:ilUl.oi:rn p.~~tinlam kr.i~a 13 dt's '!,'I;.'!Dt:i.I l tI~l1 ~Iwi.i!~ii:li. ~~~\C<Jj~EI, NlitjJiEi j.r:: 'Y.iLITIi.ciZO'!;talil~ :BLjtgl.:ilJ~ Ru rgttlJcl:er) ,. k.oj~ SI.iI u V ·..-ckil prCi&1i 'RlljiTHI,

11 J~r;(jrM; ~u II Galij_l, i IIn~m~iJi

Ii se L~m.:du Rt!it-e i AlpLil pcd

p.'. 'l!oo:;lY(~n GUIiCtiibarEi. ,(O~lni-

r IiihfL~ 4'U ~ '~Si) £l'Ddrl1~!r..fiflU.

L- ----~---,.J lUi ,~fJtirJIJS V~liill~~~l'!jmIi .. 1 III

(.~/_ 17;'

Go l~nll!'ik1J pteJ Vi. ~fOVglJ~~ri.L . Mt:ljlt1it1l~'I'). pod:

V en UJrl!!111 dll ~Ci tr:lirmgc filiI; r:r '~UI(lOO Z!Uti m, tI Ji'i~k~ J 'iii Immhm~, J'J~~(I dr!Jh.vu II oI,lm!JJm ~!:l~~IJDlnnu., knll) , ~. ;1; it! mi:!no . ~,1!i'!l~k ~!I!lim!!ili!.!. rU:koUt.o st t c!lIuitvo 1~I~l~Lt! u j',~rm Ui !('oJn Jl~5C:~L·U~ !I11zHifiUB VerL! i tl.!.llIJ'm ocll Ik:ro!' _. l;)ili n Til r$!lOrrlj~ ~n~ttl1jo8, \'r:itfi, k 'jn J.~ ILllflko \l~~j}:n iL za I!i[l:~b!" mliYa. jei t~ ilti~~n:ie!in'oi',flinjc J(l~ ~..'(;.6.,.

't:~al1 5fI1n mU-l! (,nlrk .-Nli.!;ll~~~ruu~k: nem"C!~i) t.ld l'9fl5., ,~odlf~~f.::. ~I.': sam ~mi1Q p.!',iH!kt:! da p.yjs~l!it~'4:ie:m H~:;t.f!,m:illU(l t Wlikslv!':!,je::m I~ 1I'~d1u li!:,ustV'olI, p!l fl.tctg."I. j !U~~If,'1!I '~f1. p(Cn~erli I~~k~ m.,rlj21 ZfL,p;niil!lIIi1.. _. N.O je 'L:I cdnosu 1I1I!!I :11!'J~~' dlru~1;v.o· jjl!ll~g[Ji ma Llje, Gntl p~tuH oct ~ 976, ~odirl:'!.e., ~da gll .Je grLi.pu e!=!'tLl~~J.I'I.!!l[[:r na c:e]'!!, 8:1'1. P'f"'iill p~ed~tlJlJikor.n gctsaSCH:liaiD.m Cuj~~,~'t CH')tcT-<lJm OS Ll(l .... alu; . (k os rtl~ ill i ~ ~L cliru S t'J!'Ijl' j c iI.'I no. J!IlI glLl~.m I:'!j (: iro~je ~ ~,..r~ h~~ten, U bj!i.e'I:IiI.!1 :m flldolo'·l c.l!l.'!lOv~ d['l'I~1V.ilI m.!:. ir8~1i! th ,obLiI,;5t.i nu'mLim1l11ike:.'~ f1Lle1:mili.e:

OliEro biimi;!ll~ dr.~[o'~o ~.flJ!l1zami~C'" ,E

'!IQdsL'VOm~ 'fie1)Q.;:tieli'ti). ~ Moe. '·ilI (1heodd:K'.rt I 'Ii ,1~ 534. S3S) :k4;J!lalo j~ iJ'?ff!is ~I liIi;:l\"i.k~:J]~ trn, . - - "'aM ri,zc'iUlITlCID b.i aeem vladara Ii;:&e ~ ID' '1FUIl.UEllJ1RWS 'VlC ti reversnnm preds Ii"'QJ!~ 'VUtli

.~. J]8~~:>. VIC1['ORIDA AU S'f0 FfVN I CnNOB •

ll1CiIJTl£; laIJs.ooa.n:!la, [la5[8~jl7;l:l0 (I" VI v eta u ,1" , . 1~ A,1.!I~hirijl!mi (A'ItI~~fr -584 r;59O) plj~~"wo je tlienlls:

Up;) M~fitil.!ls. Tlbe i1~lS:sf! r.g;y.e!i'8:ifIu(ln. pIed~~a"''CI1l"J 'Viktrnij t: i ""arvai'i:z.o'i'lJ:iitiill jj;itphrmi., O~<Jj li;mnad !noMa I!i::tj'~~ ukiiZuje dill, se jUilo!lj.u.le~[l1]o novo navCan;~[J (d M)'.

NIII mjlJ~ m.CIgf.{l; ~i. S~ i8"'~jili.~iti i1edor:ec,! pod ,til'~'l.\', njl!; l!!.~.~ ruJVi:'..u., p.rer~bDd!rrirl' .t:ilipa ]T- HI i o'\Ie~iifillru MI!;kedolii.5~D8 [l1d~lj[]; jD je-t1!1ilJ1 fI,",~ tvo, !~!'II~Ollj.!lJ i b~~i'n~: k..e.hslti 1l0'r.1J;, JmiJliti· ;r.:rmj!:iJlI iPlJit;:~Dr~mk(](!; j J'l!tmf'Ni;mIlJij~kQg I~CW~

~'fiJ 1!11rJ! J~ drubfti i'll]'l,ii) ii~'ffunll'!i[j~ jjO'!!~.c .sCribe tl.<i{I1f~!i (Vo~~rn'M~crrulfg),

f!lIidOliil Zsp.iidima .. ilm~j.:op; e:LI~~Vtl" 47~i J:!. d. pu~nJ~ dcb.u St~d1i~j;&~ ¥C1k~l, . iltwfi,C Sl,;l"lt~i,! 1~1l1 !.;iii .bL~e pl.id~!J~m ZI1 d.\lj;C l~kMC' ~""I O"Jlllk(1~ IIIJ"'~"U"~L"."

__ ~_,-~'l _

E(AJi' '<0' 1: 0' 'DR"'U' .:

..... , ", I. I I 1 . ]". I

"._J_' .', • • - _. ,,'. "

:.;~giJU!;i r.rhlmtl ij!;l mtl1]~g iz fl,ut1-i:!n:IULikc :i'!<\ijJU" ~UrUfl(l"'!J . il~ l<llt nil. ~u ~ ... ~I)II ! r~k~h!.l~W.1J. ~1,k!)llko tl1.HH ~!likij!l!i~ ctrl ;Q J11\.1 'l,'red~IIl, 1'Ii{1~llji;.:: (don Jl'i n!:ir.:~1 noeo gl}Z.J~~u~.!!.).

S~lIi1'ILnC:L s'" ~clIT.lr't,t~JH

s~fb(;l(u~CI :u. CHI, IlIjil),l,n, prl!f"!!!~1:VII!_jbL ;Hitlill(j 4J !~~f},'J rJr!.l~Lvn iH ~JJhU\ji GQlitl. NOllli (lhmtl\'I.'l1.'i ,p'F~mllil~i ,nil'lbm k~m:i.ullllll;~JO iPrl;l~.b'!ildnj~I.\'17I 8-41,' ~hnl ~t.'.'[1iJ!t l~L[t!riju:m ZIl p:r~je![l ~~ CI.u:1l~1V{'i Jc iliLll'- .~o ~tm?iji. nego !\_t:Ii;'! .!'lH111l1111 dlr.lI~tu: .... u 'I!I 5"'QC u. Upul.mll;j; sa In [(ikoif! p!l:;h::dl?ljil\ (le~e'llLk ~oclinlll nmo;ge dabrc kol.e:k.cJo!~!l;~6 ~~ htL~nbulLi ~uj i. DiS"u C:131ltJ l drultivij. ('L'clfov·:rtllu .pj~1!] .IJ1flnIiUeni). N~, S:7lsr.~ijeillla se .prodilije ,1!"D1l1r=lij~11 ukollko ga lma, po. ~;5Jtemtli i!lul\;dj~. N'1'!!~d]c rnnte.JijJill~ prt!'~(lnj~lje ~o['Q;i!:>ljl!i od tn e:1:alla. ijt:dl!l!flJ od mji!i IJob2l.'ii'I::;l!1C! je s.WI~!rjak 7.1t ob'];::rSi, ,(1<'1. .1\: ()JIl, se m::Lte:t.iii2i! ~ld'no.sL), ,o.dreduji';:; .p!Jo~tml ce:rlU [Ij, 'li!,.!I,katl p.regfeth ml:!t~rija. illl.~c'~·8 :7.;;tpociIll.J~. P'tlsti~'11Il)J!t~ ~~~~ :ma (1'~i!tkv1iro ~J!;!.'~dj[;lmill Btl hplll d! 'i1c~.IW

[I i rl;l~ i:n~. S~'t': ' Ib ;Qbl!.I;1',~~ u :I-:~ilil~(!m

1!l.:JJr'nUprO(lQlflifi i ~!:!~ijll:), 11 'oofi~1 ,'c 'ylk.sLr~i,k~l. Mnti:1riJ,Ji'l JrL: I ,'eljkm'l' br ~u f!~~~r!1IJ~""C.1 '!;ltl(!,;'l~t;~~ ~~ ~LI.k:~ p~'iJ,i1(tJfl, ~ ~lY.ii ~mj {I. P\r u~tL l~ P :f",~dHU.j OCI~d. (1r1.'1H~mr uyfcl ! dn!$L·'1.1i; 0 10111(; gc:!e S@ nul~i rn 'I'~rijrd (!ill jD IonL'p~1e) ,clJ~~~1:\'< illl i r~l .. ~efi.' J!HU };(I'f '·!a, j t: f ;t~~r:~Uvtl ~% oil ~Q~~I1iIJ:to eene,

R~ntje. j~ dn~H~O jmcJ.pol!!'! uJtr=~eCml emeato ~I,!.~cljc. 'li::ndil jr: ~EerJ)Lj"'uljJl!I:]! 1U<'I:!iClfijaial, :iH g.o, 'LJ{lp:lte' ~l'l;rml, orrgal1li1OVnl(] pr~d.!livlIl:lja tojiJI su 1rdllllf!Jna f!:u. m~gnc;l'ofom.u_ Pm"edlljlJI~r..Jj[3 !1~1 d~~!i ,eJ;!l'lllovi ~"iCijj :S~l bm sl~edj:aJi!'j.t.i, z~ ilj j)b}~l:it Tm ic. . SJ~k[l]je.nr!TI P.roCd'lfl~~J~m :;.Q ookltgrulC!.. ZIlJ kr:fn D. .~ 8 ,kI1:i ~ ~~Uil. til b.i:b4intC' :I .sOli.inak Jjj. :oJ!PgElo Oil briSti ~ _

It tw!ll I\'C:.~ 1~]) ~~.kn III lEE TND rnQZe 50::' ~1II~1jlJfili:. lihl

popl.!ibriZIi'dji 1L1lmUm

OI!kr.lrrz.~N.!tFljU n!i[Il]Om~ J;Ut!:c~ •• w druStv'(l·-

·'

Utto.~, V _, 1[J~[)8, NeJilkru C~r ']]3,S!S; ~ 71

l.Ip.']~r k~ iBdi~li S~l C2irn Du.l"ll~, PI] o~e'lfgl smrtl p.reJ.:l:trima ,'l.variitn;j !Jpro!!Ju 11l'IiJ ~eilJli'~iorn, 'Ka.t!· ~to ,i)'ti~Jt;g titl'01a pri smen:aiT!!!ii M pli\i:!StoIl,i! i5'o.i5Eidi: p~~<lilraj!J do ls~EirlBt~ fi~"iiiJ~Lw' ~ f'rI[!dOiJ©lJi~ '!.i!~rda!i'!ij !i~n..ti "'iast FIifl'o'~ \!ra@L'i~, RR~kllJ prvD I'bi3padajlJl iOiana:ii cli'.lz~n'Lij~Ic~, emrs...'W ~C4'~r-DEi" Qiii, ~Q Fii] ~.m0 ijJ,j\[f,:1iruli][j,\r1l!'lQ I iJ 1i'!1® c{l.rL'i: ii8~, i!j[i[IllCliS.ifitIiQ, ~, cl~i]m Ci!)t~..lov'(H'lIJa ~\o!oJin. ,[I]fZ!!I!I'.Ei. ,:il~ ~ll:alJ!'!o !9timbl njin~ d~IWi!tfl~. 13~,g~a. J'{)\'mri I, AJ~k9IJiJ' fri~~8oloQ DQ\iUjEliu ArlO'!KlQrnpol.~ IllirlstojXjl], iJEi:;JF)ot ~i6Arar II I~orli!itl 81'F1tt r"!flDlIe:9i:'r1lki'iJ! kr:is~,EI Pi'i:iIM~a m 'OO'll~DnjIl)l i,a~al~J~' B lJf('jie~~, "1366! IfL r~O~~G k~~IiIjQ I~ t~ra pF'QtaroJIlt SlFflctlr'U,'I. IJnJ~Q'iO(i Jla.mrl~f"Ilka; 'I i!ltrlea! .II.','OI!lIII:l.lu~11 i'lllkl} !9~o:jli diillVIJI, Uro~ 1'Il~lo iD{'I~I;K!mDeM. 1~!!iI~e ~eto. ,iuzbij;aju JOlJtII'U'I i(;];mnkr(J~onfi ~~I fu!pridillJ S~J I odlJpil'o i!l~ nt=ip~_du l!OGli,(!I, I!lQ :gilV!!\i'i;! Tnm prUlkofn nDfJiJ[j~I1I!:I' WtJl'tIl~ov:a nr.Jstl:;.liiltI6i, l'l'Jmm.l I3I!Utj(!iil~1 c~ra Ui'(l~~! :(iiJoJu i;)I~I;i~~ OU'lll~JQjU, oCl r-I~~~ il'lr:lp!ilr))J!J lI'(IDml~ol,

. .

I)Qh~,!-U!!ljQ' !'ipolliT'llh F1i11!j)rl[;.ptmliCi nil bl bltnt!l IJJgfo~lo ~~~Im do ~EI Ulll~, blO I.J! !I!t!i!r'iiJIJi dOi ~c!rll eQrrllil,OlfilJ IJlflB.'. M;(IlIO.pC1fl~I\o, UI,j)J jo' 111~tIJJI~D QblEl!9nlm g~~d~lrr~~, r,looroj}lJti'ilJ ~n'f>l!llnl:! ... I!tIJs.1~ '~ilIko da ;ali! nli;l~OV,p v1iiij1~ I:lrnJFiI!'lIjl"'OItl!i ~ gooli'li2i WI godlf!j~II, '~ID Il}l ~@ n~ k·rB~1J tio"JtofJlm. nt':l :5lmOOI~Of1ili. NC~"2lIll~tl m!;!!'I"ll ne roo~lm'JJnn iodno ~Jg~ oplBiIJ~E! gEl lIE!ctrflt:!. '"mlatJ'ai"! d':tJhClIiI'", ~L\j) II ~~~lJflOE!~ i;;i~J~~njftV~ l1N'{t11jlJ 1lJ!J~Il;)'Ji1I' 'o'!EI1I!~I,

SIn'I~' $Imi;:i}f! na ~I'lbor~ 'o'1!l!i5!1ele ~,~~8. PQkU~~!ii{iil, diil d.:iaal InS, CE!~ ~!I!l!. ~!\I:!': pOdr~I~~ cl,/,Ia.g~e'l;I, j1:!rQte~aFl! iz ~!II',l"Il ~l)l2lmfl {1il"1d I{~s.tt!r i ilJ !;Ie; lP'J,~~,aeE!,,!!!l,. ~ Cat'~~ Uro~ I1B, l.aki,:;i plJtI,gI[!!lujEl ~lJd fil!;iltdr~ 13§a:, :S1f!ilEi~!1 5iEi cdri& r~~ kn;lln~, ~III iE!S.~fJ~B !J! I(o~tun.! !lI, p-;:idr:ZI;i.'!f~ gill, :;laJrnO 'U:rl~_W uja'rl; d;e~~g,\ JY~!lrij A:;;tfI~~ .sl~~on iwo~aU ~r1 Nii!:i~qq<i!!, UJ 1 ~68, I b8l. mn{lgo napora b!!;'!p!;l~f~lja: ,:;'¥Q,i~

'i,/!a:s~: LJ: ~pifU: i 'rl!l~~.ii kc,ii su '~ko lkijji'la~fia 1:=:~j,~f1; i~ i'ili~1il1JI !i1r,~iiI,vo. I 1l'[lJIMSi'llk v,mJonID !lOS p crL Jcr",mil AS'!liil pna'kdeoo lli:dYaJa aloicJu ~bl!Mt I~ i9a~a Aa!R~, V\)Ji~U!v \fCji[lovi~ )8 FiaJliIl!lr::~tl~~ i~~ntlSl Urr)~Il'i'i3 ''iiad~vi:riO, 1!s~I1Jln sruTlIlSimlrt<J' arl l:,'i,!MIQr;g pr!zrnai:e IlPtldfi@;¥;i earn,

:Kli{ja 1ir'O,f.a Je h!!.'r~ta '!lpSS. gt;in!lal V~jlalal!,f~ VOJiflOi.ii~P.' d~poua Oli\!ll1il'a., d\oo,~llla J~I'I~ A8afifi I mnog~' d'.~iJge [)yiii!LMi¢Ii 'Vanl~cd'gaiojf\lk~; ~~ p!\i.~ &ifI!ll~~lI riO\i'(j,i gi:YIiI1,r;tdjI ob'lm::nit"ll '~fY.ii(jOi:!lmr.i!l. UI ZOIi :!I'll! W-5vf.:MlJJD pOI'OtdlqBl B~~IC. Nlkoll tiliOm~i'la~lo preiizfmn Qbl~! SIi'~(N!! ahi'IO~ Voll~li!liIva VoJIii'lO'VJ~~! w~r Prl~l6avJ~ il!! Am ~iJlljJ ~bl\l!ill !IJ~ ~rl,l\J Mot1Ji¢i1 ~, ,n~i'l'i;¢GnI~1 ,Q;d, ~Jlh, d\eiij}O~ JO~M L101jQ'lflj ~M!1~~Ye~~ dltl S~~liiy QIl:i~.aI!iL FI'G~kDIJ'!~ ILl iffiG 'CO,.IJ UI'Q~D. mlvlIimll v~llIdn UtliJi1I~li'I !Storijl Drat V'IJ~ttlf'l!i ~'01iI'IQI :!ljrr; Liroii, dodoiJulo' m.ullli kraU:a Ftn~'i~Q~ T~l'wo atElnj(i' ,no i:;Ii1.~iI'oIatJjj vlalibolL :5lv.om un lIIloolI~~IG u~Qrl]rnii ~rOlf¥ :br,mo'-o M mjm,~~~Or u i(ojl! I~ lJ.\!ue\'ati I COIl' Ll'lI'o;a" fiQ~t~kl~1 II QoorJJ:;!i(1 I;rIJ,i:lll !flO d~1J1 ,1~lmmJ n.]lk!.ll Uti {]'.(I;;J!IleTfJj!'l ~I SlO ~f1EL nUfill\. Ea~I~h~1 siW 1!.i~~CJ11" L~ar' :Gill Gi'l/(lJfm pfl!l~aJ'lca l['li(lil~lI~~iJ kor:I'J]II~1J j}r~ :9.E'IIm Il.IJ!k.l:!tI 'Il;300, U! kc.mlill .10 ~!}.'f,mt!iln f'41M,(lI~ AI~orn~M\!16 ,i,'!i" UJl'O~- uij',Gt!ll~j;1!, ia~ '~Qg ~rGinlJll!:~ U!lC~ilW,p oprtJk1l! 1J1~i)J1: Jil 6l[jm~ Ellmlwl~an.Hi. C:.8k i DublTQ,!!~i!I;nfi j.l1:lo1i@!"fllcil ~B9~lt~~~ ,nO g[;!rl!~~b!: ~QI ~p~~y W:fJdl' !p,Q~wao' s ... oJIh! prl""II~9U~. !J!f!~ je' ptlfillQ M~h~~:£! bl!ko ~. 1 a, ~ :l11. Srp5ikla ~t:I~!:!,~'EJWU~ ~rlwfi!, g~ ~!'!i;!SI~~:eI i:~ :50Wl=!a, lNiJElgo~a mO~1~ daffl~tl!, se ~u,v~jlJ II S;~bo1[']oJ 'crk'rl!' UI !3oogr.adu,

E!r'!}:i!j!;l , ... IEL'9~1 CElr~ Uf'l:'~ 1!t!!'ltryJE!' ~ nfti9 g~' n!l'!l!l'C; O~ pcK:aU~Q dob.r·~~ k\l~lt~ta 't~k"s~: VlGm~f1IlJm :~~tl'lf,{1 ~~ f1{;lJiltlf!I~, fi"'ed~t.avEl: 1 tekfit fai!lkl~i~ ae !tid l!;al\lpa do k~!JIlJ~: Tg, r\i5U' !'l!~ \,!!i'~~~ ~~ I!t:r~n,~!) ,!)I,[ki!r'!o 1~!lQn

k~u~. .

h~ C@~ ,z:p

n,'[PERA,.1'[ "Iji',ROS,]Y1:il

2JDIU".1.2 'L1(Xl-"2:i)), J(."

rk -r- 'f!PUJIb 4'r
r-"II '~
II~.
11/C',40 I.J(-)" J(7,ll
.. ~,- .-.~~-
~~t f~
~y; ',tij : l~R'
. '. .. ~.I ...
:,_--'
11. •. '! ~ Ii Ii
i1jli',,(:i~' .l.I{-,). j'(11)
~.~,:- LJ~"
......... ..-.
, ~~ ;'f~'
-:: ~'
'? ~.: J ,;:I ,,!;. ':iI t I
~W~~;~' \r~! ,. L. ,'r)
• l
,,""~~
113. S.fVJ~~[ ~:!;;'V",'
, •
n: i
HI',tCiI~;~ U(·), [{,re,,. ~TT~~~.·.·~ JUM: II 0 •... , N I~M~ NJIC ~ llDiO~ PA..LIEOtO r~ pmit!l' ~r tt~~ ~kc' ],3SS.

0.p'~I:3lkJ em;' t~,~i~ ,~ 1~7'ru.

fh:;Jcrmn ~a i.l! dlUSIOIm bral~lJ S,teleJl~' O&Qe.lis'kQ9. aa M~r~om IP,u1e~llog. Ue!lstw~~ IIJ !'O~II~va.!'1Ju DLI!iino'/S! poWtllt~. !koja fnlJl (18.1£1, mulL! d~~~la. OU~!f'!~va .li!mr~ ga ~atl~~ il'!i!Ii n'iei!jltl) nem.gaf~lk~ (~bla!;1no~ gal;1~,a) 'l~'VOOSVqJ~n~ ~ml Epl~a, Vee 13~tL odatle 96 prt!!e~~'fi f!~t;;9m ~§!Jlf@k' ~lf!tlJski di!:!!i!POI, ~MlfQr II (j:'oJI' ad lE~iirB. I Te8alil~ sW~ra ~,",oJu IneZEL'iIi~I1i!.! ~j;'Z~,~- 81~e{l n I !J\;'icTBjllci Ur,t:t~l;!li,i\I, f'!€l~p.Q8ctbnO!iJ~, pok~~~,va na sa,b!}.ru vlastele ,Cla ~e lfI~m~~fil~ za {lara" Nf;!podr~1f! cd ... 1~~~~I!2 sa 9ko §.OOO' 'i,((!jr"hil~a .2;m.I:t;rm~ ~rad' ,Ka5,11i!l" i ~1!J;1(Y~~Vil, da se: naf!l.e~nesilom. UH,i~ ga I.(Qd' Sk"adra. 1 :3;58. ~a!k61 ~beduJIJ;" za!w~ljuIIJ6! ~podrt;f:I' J~~Fl1na. ABella I Urt!~;g ... oJ IfIGl1fikasmas~i Simeon Q.~l~j~ 9~spl5dar' Kooru',i3.,

NI:6lior III glUl® 1 ~:DSLg. Ell iiimiW.!n I!.ii!!~,;,al d~ ;$G!I IlllJ,Elij na njegQ\rol m~~, N:i ~R;[j~ka rnl'Vi1:arrtifa, niislJ !lJ1 'F.I'Iifl@Jcl1~i df~ mu i5~'a .~prn_ ~~bQI nm1va. OSiF UrnS! ,P.alOO'log ,S! osJanja se na ·gr.;.ds~i !dJl'~1 ,!!:Ival.~, ,Kao i SN1

Nem:mJiti dasia pomaze Gfk\!\.!. - -

Kao f.I~~vI;sarl vlader lmao ,Ie mogl,:!~-I!g$il: 'da! k~i;;'-'!i1D'11ajf;- ,N@Ft.UI. fll: !~d'n~' nO'o!Orule V,r5.'I:e. ko~a Ibii :;;8 njemu, moga priplsatl.. :Hal svoja,j te~:itoriji nije' irtrl$;O rud'nike 5ra.~ a ni p~p~:andrJ~ patrebe" pa se' !3mat~ cla,.ga Olm nT~:rD :ko~o_

1 :5 _ ,7.1: ZI

iEW'O~, :nil: ID'VID

'1 ilm\,i~, U( .. ) , j(~lJ

'I 6, ,OJ ]:l V'

.-.

I!t'

J(lVAN NEM~ N.ne . ,rOV'AN URoi P'AlLEOLOG

E~i~ki !:!fUr 1l7:W _;, -n,

J~,run ,;.~ :slrq $lmeQlt'i,(!Ji( I -od ~~~'!<~ 'i'\~l1!gO'i,!\Gi 'vl~d;;wl!'l!e; I .swl~dB!F. Jovan IJIB!pmta Pr'El!i'!~O da bl sa. z~moni!~~, 'S!llJl)1'an~~JI ,~fi:' u :1!'rojtiJ ~a(i1~bjni. m:!'II'!Bi~tiFiIJ P,reobrazenJe FIla M~I~6r[m~. J~:~ .~~ ~Q~~~dfill !JI'~dar ad :&Vi1ili(ioniih Nemfi'n.~lnll'l p.alllO(rfi~~ p>@ mu$'koJ :III"'![II. U ~Og1edlul ka\Jiz:lnj~ li'Io'.!ca :ii:a njega '",,~'I [~to< ,~~~ I ,~~ njegO"'~id (lea,

T:oma, ji!;l' sin ~I;ISElFa ~'fg:ljlJba a pllSltar.a1k ®evastokJaror,E'i, H!~pen~.. C\~l?l)~Q. sa- Mar.ljom. 6!lJfikom lDi3Jra S:irliiieuna i ag, !nije:ga :t!Ic.bio.l"la i,.!lpra'-'I!:I .Janji:fliL P,d ,p!J\i'I~QenjlJ. u .rrJ>;!!ll~~tif eSI!.!ir'a~. j(fV;;i!ri~. lUi,prav.lj!i v.ecim d~Dm nJego·ve driav~" 11!1!;I,,~: d,e5po~a dotyJj~ '1.952.. od vi2an.~skiiJg csra, S~O G.e' !roe' k@~arnja If;IOlo!ca, ;::a nj;ega

.. -

.- I" l"·

,Ka!5 lIJiU§a:f.ii8,\ti, p21, z~tim i Uroii~'-'~ n~!JJlEI$f1r:{:t ~~a,,,,ma:jl,l ':a:,anli!i9vorn ~ ,Ku~6VQm, ~gLU,ef:l!l ,k~~j ~~i~ ~ ii1i;1;JElda lh:aL~I~liJ i 35'1;[ i)al;i6eJJI!J6i alaOOst Uroee\t,e vlaa.tl !;!I, pt:l:!ieCi :!;I9 d\:i, liie blJjd~ ~t~na meta !J.Qa:r,9~h UilSiPRda, ffi~1~i~li6'i pj,~alii rna 'i.I~L3ire,IIilU stm:l.i'iiy. Uro!;U!e: suzbio Ugare' a~i eu RSJstisl'aJiCi 'Dg~aU U vaz~lli1om ,odInOSi1J ~rema Ludo~ik'!J. ,SiiJudraJlrtI d'la ,lJJdov,lk Ipak nlJ~ dOVblj'flO ~ak (!~'il se il3B1. 'i:lIsi;jJ'I1~ljUjl.lj_ Ta, samOSI(aIIfjOS~, kJra1!ko 'tmjlEl_ V13ef 1 :365- W~k ihi 'I,!\Ilijiiflom 1;:Jlgm i;;;~~I~~ jOon kor;lrolu" N~ nJihrn;\oj ne!kEidasfljqJ '~e~bti'iiji !iiB);$er! pe' "8erd1apsHf rni3lru' !J ktim€5 Je bOo n'!:n!ca 5(:1 rmt~;I\18~m !11iJ!gSi [8ifBlnklji,. INa. 'jJ$I1!J!11U1 oo:~~ mJvoll i1 il~la2:a V€~ijij,;Miia Vflf:TIiQ zakQpa'ian~a !:;I\SiLa!lQ J~ 1;]l5~L M@s&o I, 'ifr'®m:[) ,it~Dp~,&iliEl, kao ! 6injenlc;-a dE! :5liJ fia8tIGI~I~I: jjj tom 'I,reflju~u' blli $~moatal!ni Iila,yodi da, 8e Ie." !t~~n:a \,iiata ;pripiee I'fIJlm:e... ZBti{Jn~ lInC9~ Ime Brank.u. 'koj~ ,Ie; ~ El~d~~nJ®m ~tfi;'ari.JiJ tagJ li!lwrIJ!!ikDQ iJ~rJ~!lIlL, n~stn (j~ae aal'nj]!8tBlIf~g I/~ad~r,n Ft[jdi~a, £i kQ.il J~ umtQ ; 352.

I,. ~. (11; ~hr.~ 13;1~~Un~o

"iZ :~

IWI ,II'~' U{~!l ,.~}. J~u¥.!S}

VlJ'lKASIN'MKN,JAVCE,vn:: kr~IU 1:3 ~..s: ~ 13711l

0, po~~klu Mrrl,r.ew~a;1~~'iiI n~mJa pad':iUEliI<a;. ,F!Qd DU~QI'l{! in; 'V'i!ikJil~~t'! ti€i pblrnlnJfJ' kao ~!Jpaf!l! "e~nlk I ,Pit l~rnlk. ~~~aJifU.J ulQSlI gCi!Jijiili na, ~DI'l! @~r.a :DLi$B!fI~. V~ph:~mat~kl IbiO~~lI~iI'!O' p-o!Jec~~ S!{~IIJ.!!I~~J iI'I~, Cil.ril, U (IN'1 'p-I~rn l!);bllu ~()1lI1~ '~'rr'!'t~1 VC!ilala~a ,V(;jJin.OVi!c'~ If:l;OO. V~, k',~a.m 1 ses ... 'd\obIJItl, od Uro~a lill1,iltl kf.a'U~ Re.~ke i prakticn~ upf,av~a :z,,~mlJom 1.1 :Ime Q~f,a, ,Pr~

VlIJ!li:asiM tu 'ii~u~1.l I'i;~slo, j~ ~I' IJr~ K!iI!C :1

~~,(!~m):l!~!'t~~I\adlltk., rM~ 1C¥t:!! na~~n V\lk~in 117 PO~~BiO preG'OL~naai'ednik!' tflk'Q n~~ bio r!~ !,J ~@fri9W! :$!TIdSlVLIi

sa 'N{:m0Jn~lj}Jrl'1a, (lJr'o~ f!~a I~~e;(rj ~ac.,a,~,. Ta~VQ ,gtB!Ii,ie i2a;:!;i!J~ ~r vf.a_$.!L-ele,. S'l:1,i\I1lJ!'!3i ~e k:o~lr:{iI.~a !prElII"", VIUk'a8i':na kqj~~ ae kiilsnij~ ~rikl,IL.I~ijJ[~ I, ~~fll ,car.

\A~ktJ~af1; .ra.i;bl,r.ft k,oa;Ji~iju I pDliti~~d Ii ooojno. lBzil!F pr.:ibiceNiC. sa, s'o'ojim p1Is(:alfiaJ['n~, I~~~a!tl~. 'P~F!~j~ \l'uk~lf1Ia I kotis11 p'ruliku de. prelJi]lrne, ~I]dlnlik Qr! Nikole AH&lIij'!~n.'Qv~~a, Oeo feudalaca;. pOP!lil~: IEial's'ica. dr'2i s~ neutralno, 8! 'iJmliC: na ~j£jJU' ,Sa ~i~lom V:l!!karu:n le P~'1ukso 1i,S;69~< na K,oso..,u. Tom pJUik'nm (JaF Urns j~ ;;;:srtltJ~eni C1d~ tada gUDl s.vaki, !Jti~j' na 1!)l1ii~arn,Ja u

~}uiII.IJ"ll 1·~III~ll""l ' ..... !-..~ ~v. !I·~I......:.:.I_~ II ~ IIII.l~"'~~ ~~

U'gar,ske ;;rndrtao knnimlu nad - ~~, ~ VukiilSln se p~lplJ~.~a, ria! odflllii:lijli6u b~ !5aI ,CI" .

[)(]! ve.'lll«h 'IJojfil:h pFiprQma ,dolazij ~e~ '~$7'1_, ~ =ra. desp0~a JGVana IlJgljeSi:: VU~~i'iI il:Id-l~ 'D~ ~ Niikol'oJ11I I p;ri~JjuolrJiJ ',s~ S~' b'm[)UJ U f'ila__padul ~ 1 ~ da bl pm4i:l~ul~ S;tfllflo. 1IJ2J!.iE!i1lIl".a\!'t!!iilja ,~i;II 'toe ~'liwTe'. iE!ir~ M'r1'lljm'Om'if1f! IUe\I~' na 'IAJ.tsku: 'berr.it'I4![i3!J" 'j' ~ e:Qmame~a ria 'rfioJ M'ar:icl; .bli;Ui ~sd3Sl\je ru~

p.~:nQinic~ .iI~~~f1!i;l:; ~~!,' ,Si. '1 ;3,71., budu .swllli.%oo

poti.lce!li" U bi'.ei !Qiinij obe ibrm-a, a. nem!51 lJ!j]dfj~a.llj:a lda B se neko q:;i nj;ihoVB' 'ioiojsKe s<pa'8r510, fiGlgl!bJjQiiJi! IbtatB Mlfnj!!'f,~e!Ji6 i iUni~renJ®m njrho!iif!' \l(jjrlJB' sile njifig'o'al

·.IoFila'ko [i@dov'olj no ui!: ... t~~i':lI1ila: 'Vlast S~ ifa:ap;adSJ" iUID :n-a :hiira d~ li;ikOli"isle r,I~(.ida~e a'~,ie pobede" !Jok ~~M feud~h~i, ~ljiri~OO 11l~E:l~~n~' MrflJa~~iea, d'.a,:01 lpro~rrm I uUvrstm a,'fftje, gb~m 'I tMiJ dmf~ti~jl!ll ~s~ad ~ke"

VIIJk~~dfll kuj~' ~!@\1~6e 'Vr$'~E!' ncwCfa,;

, ,

e W!b :l;p

~{Oj~~

oV'~m !l~~;giiiOm ""atom ibra,Otlli Mrlf'llil~B'!hC :tillG mt Siii' !'iQmG1f1u ~LlI_st'Gll probijajucl prl 10m miJ!iiOpDI N~mElfi~lctll ria l~ovl~JQ t.'iIO\iCli, li~ prlDiWino;k r:n~~1l1lh'Qg 1Jf'Q'!~L Ovo je -jadln3 rti~kl n~.y~" ~~ trl Im~I"!a.NilipCiilltojanj6l Vu!l-toJ1F1~I,!'~ kruJj~v~1-ro ~iWIQ' IO'dr1}d!Jj!O 1k'!JIJ~Fl~~ 'W!~' r;lO~~10k, dn.~gQ poloYin1iil 11,8100. odm!!llh pe ~iI!bUQl'lIjY UIJII'e~lfI~' d!i;!~J»1sk~ 'mUlier ~ 'io'~rovMn!!l u llF1lJi!it ~a9~,

:.1. IU~ /lilb

KF' lUlii

JlUy[iHMll il\H IHE,~Zl~.Mlti,~ IZ

'~krElQi;!n'i grtlki teloot" ~'OJI' U IN'iWOd'U ::l:!'idQ( 6!loS~{]dina: l1,!l'r~a 'C.f.!rlc,i::j Jalef:l;E!l hrl~I)l)UljIt!i"'i~L}

~,iJS U(-~ J(a:e~

~,lOOg iI1.::diiMihllt'kB, mCI!li}j p'JJ~tli!ilI n!ll11lizm3!1.il~;1l.ri

11N~ ~j ~iCF-'i''''~ nja:~atril.sillL'IJ(MarkL:i,)

.i.

it, ill [III''''''~ 161' ~ ~lli,riLl" [[llf1i~IH im

:~ll'ij'H!.blBl!. 1.iI~t!lU.11I • , Lii!bt 'IJ ,p.: t ~iI~

l},' IbX~~ Grdll!;J\,~\I' [[Jn91tl]~

J ,p.4J\b~A Im",t!U!H1 tUli ,. tl';!.bt u ~ca.: rc::d~)

1. ill} B,I!iX~ Brd~A~,r [1l1!rt;"~II1'lH

.~it'~~j\ t.Di\ iS~,aWR~ - (te.:ks~ u pt:ll, :red~)

~ ......

I'~: ~!L

] 911,1 ~ urx.~I8). J5I;:I,)

b) 'BbX~ &r~l~lliU" UPUIHU

tr-;~~1i,b.}Jl lI!iK~WH Hb • (t,e:kst u iest reda)

8. .

I~l' ,Ab

KPd,i\ a !.!I ,'GA$Ht~

] 9/11 I, t u ,\(·2 ~), IN:i J

OV;a, vrsle. nfNC fN! I~tl nvem k CI Vli'stQ 2 _ :l to tJ~ll.!ou1Qo dill. ,lEi k'I;loV~fI u l~tQ' ~r,am!l:i ~o~Qilkom 1 :]86. odmfJ.h ~Q, do _ ~e!n~u kr l~sl~e IltlJl~, Grb. N~nulI'lI'I~a n~ !'!I'o'erEII;J 1!'fllfI, umla~to ~rJ per~ 2~nel(o POPI1l_,f}" 1(.)I),PUiL 'll rtl~ M rrt~ EI};fe a vJ~ f:!l. i 4:) r:lI Gi In o,2\Q< dEl ,Ill e 0 b J ~ ~ f\ j ar'!,m Iflflt,Matty rezall~ 1t:a:!IJI~~, NClij!llJanc Jill! 1lt:J koga, SeJ oancsl 1m/Ill JrQl~!'i!m" UdolJ!oa 'D~i¥lQv~ I.e Q6II~.- Vlum<afnQVB 2~ila ,~ko imoli! ,~i)J;i) krnijll;!~sk,o !~1U~.fIIl',!l(li '-rn€J JeJJefli!!l ~t:i~~Ll aa nye stavila na c.IVf.! m')lJ~a~e: VliIi'~ sa Oltik,!om .raU1c~ k~e ~e ~~ko I'IIQ p.rlplS-M1 f[jDJ.

U(},W'ESA MRNJ A,V'(~U\1'C des:p'ot .J.ff\lIl.:J:IJ lJgDJdm, ~QSp~.~t]~r S,~nlre ~:b:liii!iiU 13'1 • 'j[

Ugl.r.€l~a ,Ie mlaai bra~:,l«lllja V\!~mn.EL O~enJe.[] je Jeleoomr, .cerf«!tm ,~eS8!rn VoJiihfile, koja ga if!' dos.ta lnaditwla (!irao monalf'lrfll~, Ji?firtlija 2N.13.t! n..a dvoru l~tle-vi--6~ dRla ,lei 'iMllikv gg.pri:nos sred!1j 0 'o'e'kovnDj kFi1Z$i!{f!QG1i}. Po~ DU~;;IIi1i!,vom. \i1ad<!I.~IMm UglI.lfl~a SlS! pOl'rli1!1ire' tato iLlpan., 1.'I'1leiEajrlu 1!I1Qgu dQ;'bJj~ na d\;'o;ru ~rjc.e l1Tla;ifre.Jelel1le., lli)IjJi3l IUl. OWJIif:LiI R'.as~e u~r,av.tja; S'er.sKom oDIMieu {Joagejska" plr,e'~~' i d~o :lg~o~r.aJ' vat~e:r~~ Mlakfld'il:J'tlfje}_ Drp1or~s~i poetupno lPfW,e6a'll'~ 9VOj utlcaj na ~ricu majku J!!iI!i1:lI1iY i lJf.aJkti 00 0'

111.;:IJ!I'ii't:!'. "-"\,Ii,jG":oo. '!JIUUIIJ=1 UU :L.:<;I~g,_.lUliIJ:iii:l!, llIft::SpclSKllI n~UII;.!! I Seraw obrast na U~lll'a.v.u 1~,

SersJru [ob.I'asm, [001 v~Ulj} 1l:i:sv.!'O;jio je o IJ.!S an , VIzantijsk'e lradlelj~ kocl . ~h;rmvn~l!ia lbii~ :5i.! [OS, ;5116ze" Vgl.i~b nijfr iooa.o PQ~rebe Ida, .~~ bm',i za IPrizn!-~'ll!L'fl:J~ :?d ni'ie v aGtele rkao rlI(lgiU~ brat Vu aSJn ina s~rrm r:aS·k1m 'z em Ij a rna DobrvSa ,de..s.p!:1tskU lf1!L1I'u i ~aniC!!iIQ !~pravlLll nad SerIDi:om ~J~i!.:! i9~J:.[Ipa p6~piJ1fiO I5aI'I1jj~arlno., !Il€os.pom,'l3!fll nm spolIa !'iii illMUiIr[a., $,",Q1'1.11 pollill!lu lI~agla~a\!'-a, aa ~JiliklJlni ikral~EIi Vl.!ika~rfla, 581j,6 Sr~i;II ;f'iti[!;ll9, i'lli:! KosilJ'YO' 1 S69. i ~r®I'liUt ee da azme uee£lteJ '-II ka.eJi!ij~ 5!lJ Qb sa Nlkotom AIM1mancwlc9lfL Se.;taka,

'obl6i!Zlt i.I~nBmir.a'!fiaf.1la: Je 'Ceeli~ IPIJ;Bcka"~kltr'! tiPlEldftn~ ,

ceta Osmalnll,r,a liloJIi ~iJI .sa vat. Lll!v.r~;:lJIr. oko Jed €j'Jl;a. ilJgl,ig~a ~~ bi'~~ del 111 lim~rl m pil"ote ~a jalrom voJilo.rm lf1defVtei'ilC~oi"t VukoBBsn sa H~,JpaJna p.rlp'1}.tl1~!!Inirm Zli ~~, sa N,ikolQrn Alloffmnoiii6em ool!!rzl U~ljrIll~i u pumo~ ~ zaje(llnQ preliollo·I'l0. tur!iku Uhl1:orijd, T1uil'fl~ ane.jlii6i taiba p.l1Jhll3rn~ pr31lil 1J{IlIJoI3~i ,gcekl\ti!ili su njego'!!u reDliolJu. rNg. Mm.r,lcl g;a:, ij , a,7'1" no.cnlm . ;re;pa{frnTil Im@.i'I!Elde' I pC:J~punQ pCJrieJ;e ibracu Mmla'!diev'I6.,

lllJroi' nli!lil ~·l1I~POI9lrne.1I 'rJUc8tlJOm os! :bl ,oamahr ,za{l'a~,plXlillll~ d~wC!mi\1r:,n:Jrn.W:~vl6a, !-tolE!. fe' oai9Jlg ~I3Z 'Y.IOJno oc:lbr,J:1f1!!!!. Of! EilJ ,6i3 2QGO'IIQ-ljijl poseda.n]lltff'li dv.a Li~,'ol~ilfIJeI I pii ,l1aIi"lJ~m I!JI~D 'W'il1ovns ~11 ToO ,sl.ll pf!iO ~r~dijl Viz ii~j8 I Bu;arakfl pa :mUm lado,fll po Jedan loksiill 'rQLlIdEl;IM~ n~kQd ~nji! drhl,,,. M'llJav~g.~Ica.

UQIJe~ill kuje !l!1'·~~~o vi6\e nov-nee.:

l" .. Mon '1'1'11) iii'BPOl'lO Cjt!b "INI'

:.:1" '+. ~lo.DlnAD ,~['orrjiOU:

'''ff.PMillP lI~b

IJ{X:IV· ~ 2:). J{204)

(S"4!! o.m.u~D.[n sl.~remfll 'Ug~j(!~I!' k~jcV rlo'k ~ bur 'p,rtl2!1:Wa:,Ci

Um~ElUi "IrI!llA'[]1] Y]::M.. - .

S'. +MOlliI1'.\l) e5JP.0110ll

ir-i _

It: 1(c

19.IU,B'.6 il:.ICW1-B}. !{1I112.}

Ugij€!~r1[1' Fr!olJe;c Je znabla. red'! od V!Jkarilrm~v.DSI, ito adlldarra, cd mjii1~ mocl I i9Wrijskog ,Z 11 a!aj a. , 'To ,Ee mo_~si robjleinli i! bggatSl'llGlfI iIJ srebl1.i nflltO\l',ih d~,'iEll, Za nud:n:lkli! na, isl:0k!!JI Sel":GKI!! oble.:9t1 sliIJ'inc' ,Sg 1#I,e1~111'i1.~a dB :9iJ !J 'tD do.ba d'G\o!al! s.rec.ro! dol'! Ie VWika§rn i'lIlspoMIglia NwJm Brd.OiTll 8, lfIoijiI,J6a je da Ie I FliUdllik ~oji {II[I i ::3fi9.. prJPW!3; [1m;Ei!fJJ k,lIj9' IilOlttac sa 1f!'1'Sffilom kralia V11J . EI~I!\Et,

S.t'Srije iQffflorllelJ~ i'iIumlzrpa ~~ra 'ov.Qi !Il(ii'I"B~ ~riprEliv.aJ~ au [J,IJOOf!QYOm ;,.'all1c"~QI!IQJn:ku dm~JH)llI OILW~'UI K9mblni3iclju ilcwa l'OWI !1~aJI ill it:11lO OLl a n;o' :kn-o [OA. Gtb Ml"nJav1!iGlJioo nl, 2. 3. I 4 I Y.j'lliti nedlfoamfs:latl;fil C1j!mad\Elljujll!! 0'i.!\0,1 flQVaCI SJ !lImlm 'WI11 ~ tspraIJne.;;1 '~~:QI'f1Ja.

Knj~pI

Sum S~DNJQVEKOv:m NOVAe

al,!lit@ra, Mir[ml· va J{lv~l[ovj66t

~t~ Qti'tli!t~jti·p~1m :S' . £~rv;i~ ~!'pr.odajllJl 1J~lm~ Ili!!ke.

Ut~~{u~ [~l~Wili)g'1J!!:I:a't\l!r1JiI'~~.

AA- :SilSlbmclm~ S~~JitmJ.Dri,j:'Mnlhekl!ig Iclhlltln

O¥AC'" 'KNEZ"A LlZ' . AHA"' .' -.

• I ..' .",. .:. •.••.

I. ".' ". . ..... ". ..,.[ ,",

,DlLENfE VIsE filEMA".,

lJ ~:stipJt:m "St3<rinar" ea 1'!l1l, i 197~," ~(!Id~t1'~.1 I:J i9aJlll.\:]L A<Oilll lii£n'js. nr#fli !i-:>Ji('~Di ~ag ,l!.ctJnjvvt.li.lJV'iWg' nVitJ:~' ~ D&t:¥If;;!!.; D;), ~J~Ic DJ~litll"ij0VI~ i[jp'IA~jCi jll::ci!lTi' 1,1(!l1/·~id "mOOI\~l:tr);ilg 'liL:Jdi1t",1 III feUlJ..'i~~"i 1!I1i,\'odiX,i '0' l~erllm n'iJlQf,© djlr:m~, Ii.L ..,~ Zblllg ~)jgi.L ~tu ~ru"'m': kujl; JI: 0.11 1IJ[J..JS;];i} fj~~ ltI\lo ~hK! DtU'i'liJri_ ptur:d dHr=.:m:~ k~!I1 t~ ~fJilUti. t!\'uj id~lii!;jfj~ j;KlIMHwa]:"!,c UlJ kmj~i :;r;!tki.ju~l;Ijr;: da ~i!il"lfl[[l ru:1~"(!ll:(IJ:k,:I~~ pritm~tel tMl. nti~iJtie ,""mL-i: ~ ~tl~~'t.i~lfm [BMpl':sa~ll~ rnlOg!Jl da IN]tr~~Q i)"iJ dik:rillC'".

R.1I1l.{jQ ~W11 pffmw.r.flJi

O(J l::i~~ tI~~CiI!,U~ vr 'hl' [:IiI'I.fJ~Wtld~1 j~ jQ'S ]i;:dl'rul ~lll'i Itl{;~ rn'k (!J ,"lJj~i D, ~ll.l~ltiJl'!t~4 M:nk~im!.!Llit EJ!1:!ii~n~k if,:i\i!lli£ rllf~I~~llIl1kll jtJi J1 ~ IlII III Em~l ... tt:i~I~I~~I~ GIo:111~1I, ~~i';I ~ ,ll;, '()~~j 1~IJ ... aid lli;I Wlll~OIHij~ yd ,1;r!'I!,!j,1 !!:JI111Itl ~1~i!JFI'lt~ ,I n!,j!:i~rr;r"'!~ll~ ~~ rm:~;ji~t!.1fl! i:lil!l:ffiU ~!l.:!m(i ! I\j ntl<1!ur.; urip.,d n.

'~',:(rirmjlmi l'iIO'Ir.!l~

U opis~1 nuveu s, Dhnutll"~~'f.id It;..;r.:ll~ dell ... J~diIT ~'II ~!~!'!.iQ~ rue; dr:ij :;;~ip'~~lr Sir. ItJ~tDm:.. fit!l bajl![ tn", O'{B_j A1!f.o:rnv ,:W:f!.~ pj~~.rrj~ j~ r'll-~n ~alol;o ~to S~ IlU 1I{'IV!!"I,~J£Iojll!i~!Z:NOIn pi!'l~iHlrj:::li, [asao 'l,'[.a~ da ~I..fId~!' tl d(li'HOj ~~cj ,(I~ rutiptl1t" Sa krirnlro. !biL J:~j~i. Kj~I;'!;I'Ii laHtl~i1.I~i ,[[~~pis gt.;~,~ cl)&;no ~!Js:i:' (...OPn.'/E,f., ,-, _..q("~o. (.SkJvt.1 Lf.eiIl~O:P2lIbJ;_) Im~·~'IACA:R!lJ~ (lJL~MJ @ ,[!i2i rrm'i;o1!J k(1~V je S, 'pj[!~jtFij~\!~~' OJ~]~Q illj!) '!f]d'>:::]o, ~~. je 1iilld ~ ilje8o'o'{lj a~:i'ib~idji aosl\o du cllf~~,

r~l!;i!d rniLljg<'l, iruD~CZi 'I! PD!P'l!l!liD.!'itu aqgo'tRT'::!,

EiiiDitnj~'fi6:;;."ljo[l opisu, !:i1Lr:r.iO.ltD' '.k~mi, IIiIItilrri'el1~ IIlo3.W·if: o~ fstJ5i!J [;Ie iPO!::i!l!ij~ ~rro "~2. ( ... 'QroR;~" I l ,~~ ~;J[~i:) je S, Di.ITi!itn~evl(j vjdlio, J.18,~() aa NO ~/OBOR·:TD:rA. V,'"

~jIl!lCak' O ... 'aj !l!iI1VJIl: :r.ri,~~ ktlei!il~ I..<'I~HI~ ~.§D,,-Oi ~2![elJ.!&t-oj :r:r!J,':,'iJ~r:d}ilu:ij '!.'l'$;"ti, !<lld ~~je Ui!J::; n~j~ ill maEI!ikI ;JJ_

SlDKtillSttE Z!l".;fAOO" bJJi;g,~; raZ~6drili~. r"~C1In, 'O;,:Ii1i~ ,I ~~, iz.mi!;tlljb~itd~ l~ll :gpcl;ii1~ U~j~Jlb D~-ilgn:rii'·'

Tb!. on _ ,§,j2,-:5SS I '1(k'k'3t ]OS ..

Pj!·£,UtNi: f,iQVAti: G~iJg ~"Y~trJ.i ,~~pa~~m2i i r,r:willl:[[:l. Td, ij1j! 6S~6(i~,

'1000 ~O~t -':lM~i~~H zWA¢A,'KA 1~i"l 'I dl~i~~ p~~. cllljcm, [t:I~ti~ :Or,[jf.lIJ!;I;fif~ m.~Ifl.dlif.;Lr 12,

Ibi. ,~, 1 I ~~~r'jlJ:S,

MS'IIJAM'! rl~.OUAJ~. K:UP.UleMl ~jetWiQi MltnO AtILttH:::t" i\1l1~lf'lllllilll:l'iil;l!l" ~'lljr:rLI'flk~1 11ifLJli:!"Tii 1!!iW!!!i.l r.:~ll(ItJ ~~I;!tll~ .. ~:tt. Ol at is' 4_~ 131;

npOll:AlliM lK~o:l!m~ I] ~ul!:a LI~iIlllill;i:iI Jli1I1I]~lror mO-1rIJ,.U. (,~1l!J. tl"J" J~t: n l~CK,

'l'p", ~H J I ~'l~I~·lm.

P:HOu-t.A'VAM NUMIZrYMTIKU' ORA.OA ~A~CA , IlIM!iI Mlw ~[I!i ~.;,'! ~c. mWIl- ,111~~~!1I~Ir;;::tjr;:1 11 V !?".l: I, fI'l;lut!jn'tllJ;jial~h ~l'lm~:(rrm'l1~~ I~ im~!llrijn ~2l(Irilb 2:-IlovnJ ~'l1!ll

T.:;~, 0.1 ~ J 2(1i.(j2~,

00 LUi: O'VAl-U A r.~N"· OOm~ :'I~l)l1ill!'ikr;r if.:itl!1tJo ~ ~Ul!!~M

i 1~~F.'iI!:!fl!,·i~ ~t:: ll~in!:itt, ltri~,Hm!l. L ~!"!!Ii!~+',I!l~, .

T~I" Dt:l.l :1,7j~~"lSj\j,

. .

KUIfl1JJI~M $TM'a 'V AUE\I'$KE Iitl~~dllll.i~! Cl!rlli~I,,1"~~JI1. 11"I~'Ii"lij!::, plll~imi' i 1I1;:::tiJJ'IIl~ Jrr:r ... ,nc, p~ Lj!':!!:iO!1~I'r '~ll!~;fj~'~ O~~~dilXli V,!];U~Yf! "I9.ti'~ r i,40flf) 'Vi1'ljt:.W,

-r.Xl.lmH ~S li~lk:p:nk~! :;'I, ,POSOb:!l!D ~U:!r:l~ !!illm~i~l1l,rl!~~~ ~.!ThI;lljL!lj~m ! h:!~I.jg;iro-

ti::I, (l1~,~ J 0]9'-531,

Kl,l.Plll,J E~l i :nI1.nl~l;l~~ujUtl.1.S!f.:pS~ Sf.e;j~~ul,;\r:::~QV'l]i 'ntw~c., "I,"et en:! I 'TJt7-~~"

MMBDUE Ptft;.CAM !'j!tfj[\}",~l!dJ,;} i stare sf.Pskt: w.uvire.. '1d, crl] I ,~,j,i--,i54

NUMi~fti.'Tlt.KE_:r :FJL4 'TELlS:'TICKB i1"" .... i~e~~ ~!.1~ drJI:'I'roJ bi.~e lfIlrgQ!'lI~! .... ~j"(: ,",udr. S~b;rI1!11kli~, 81AA'jEfif -,

~~'I .. OJ l t ietO·'1.:i4.

S~ b d S t:l... ",;( . ~O ,·o •. -.a.n ·,',re~OV1~

OSMAN.LUSKO KOV ANJE AKC,A .NA BALKANU'

.N ~.~~'! O~:j::' ~~i1:~~

pilbr:dt ~[1d Mo'ln::tca lS26, ilil ~IroMmtkL .Qj~rnJ3 d~v~ z.'"1p~.~ su ref,l}l'ille~ Ziltot:tl !-i!iIlil:r:lQ'iljcru z:. 'f'J"OO'iE: · ... IJ1;d;fl'i.'ln~"suiUl'!Jilfili M~lumcd2! ]I O,:'Y.u.j:aC2i;. :k~j~ ·S'M u~~"Ii:I:r.i1l tilid<l~jL:1liI d~morn:iki.nl i :p'Q~1tiilkfm prLUkiJilllfl, biH su nil V0!3r:~ku XVI .... c!Gl, U ,¥-ej.iJ.;;{Ij u:np.!!Ir.lJl, P~~\'I!I~iltC']lj~,

'U .p c:ri odlll t2irt~ flLi. 1525. i 'J 530., pmr.,!i.d.i!c ii:li j d~;e U!JV1ll: .~(;.ltIi~OO [I 'w;,~1 :D~ Bnlki:lijjiifi. :Ij\nlm . d nJdh jJ! jlJi .J~dmt .kjJ\l'a.t~. n!l\!!<!1li L1 NiI'I'iioJjj, BJ:l.i lUi , g-dc j:e \;06 poo.l{l~i.dil. .k~~I·~J], PQ ~ lUtL'l!I NOi;'fL~ 'lJ] l'lifdOI'f.l. ~rJl.thj., 'r~ n,(W;1i ,oo'!'nIGQ ~',iill!t (:I NO~/ABBR'IJA ~

nll~IlI~~li B~ 'U 'I,/,!Ii~loli. P~~EJim

prudtvm.lll~1Ji ,1Ii.k~,rLl l!I ~I)\ijlll jr;:

or!,.',!~u mmjQ 'iA!;l.ie. E w:: OO\itliUlO

florg~nJ~Y!li bij' lmoJ1~ijlii) .kriiioo

.. •

J li:!mHi, .,u~~klm 'LlckIllRIIUf.I,ttm

• Q;oI;il[h:TJm IL! m! p~cfk!} XV] wJm

"Ii! II " .flb~ v ~.. t N~!j.Ifjm Bjidy

,sntl Ilj'VlI I. Slot t!.IllIbl~ ! Ci,ll'r.Ii:::. ludr1 III ~rf;lduloojj~ ~I'cb u !llll bm ~~.I'L dlllll}, pm,'.!l',~~m Jei bt'(lj U]lll,~! rl~~\~ ~,* .1 klJ'l.l1i:ni !J: Ntj!i,!QI~' n -~Ijj. ~ln

1'~!Url~ICU:U r~l,un~k ~ kil'l) I 'If(:Ji ,I Jlrilht :Sl. _' ;r~ .I~ ·'N!JN~ H~ci.n:I~ ll$.lovill :m pn.,1 p~ :l ... o(lr~'!;', .!ir~br,ll., R holjll m'.Hl~l!1-iZI}~,ijfl I 'm",! ].;Q~li~!lJ!u ktI""l1lca 1l0'll",,!); (il;WttI' jg. dl} ll~4~nl)~ j),rojIJ. ~jpO.\i~ !J~.k(W~nr}~ n~wen ~ a1l:~L, .c~~ Ui3o, ~ij!l3[I~~ Ilik~~ 1m' ~lQ.gl ~i L k!,')WlnQ. je;~n!;}~ ~[J<mb1rm Ijot);; I~~p; ~~.[1§ 1t,,"'clt"i1 ~ ,fevoC!lf',SY! uti "C~ J..joll~[!lf! iidm~" N(drfll~ ~~b;J!~!li (:Irud~ffit\l'lJ :!Ii!! jydl:lc, m 'k(mlb]!pilejj~!JJ ,I!;VOT~I!! g !'t:'tI!:I~<l1~ rn{i~o s,;:: .i;mO<'IlI!llLL .G!!Irn~l' j~i;I!Il ;~IeJ"36.6Ji) gr, smese $L'~1lf.'4 i bi,<lkr.il}, Dr~~1J;I IeC:iml!it·~~il~i~ !> !.aJ;.'D~ '~.i'ed\ili' mtlJjllll!!!l !il!-1.,:!!-b~l]Ji Z~1 .~ry'l,il!Jj!:}.

N.iJ,. !!J"n'IJll,f~! - ~\o sada.

lfi,igis~:ro.';'ll!td~j ak'fu :iLLl'~tH1lIli .sullep,jjj~nu. I .Ka.Dtittl]a (Dur.li~ ~k'QJl.crIda\-I'aL~) kCi\l'.Ij~re Nu'f..u'f i ,:~[]!1{Oi1.t;.~rd~ radJ!t:. IiI!Jl Istl}'!,llremenCi u p~FLndlJ!! oct (ilk)) l~j!O - ],555, g~~D.e,. VI~r01 ... atne j~ 'posle 'tu~ . peueda Ji:r.:r'4flka Nm'~!r ~';'AJ'.\Ql'6lla. '[er do saJE!I. 'Q.l~1!I! Ieg~trov"ljj.e i[(k(.e isiko'l'i!!m.or; II! :ojoj.

.. !{rwn~I;'.;3. '['Ili1}'l,!'8oerd<"J, je

pO&1:~pen!j p.r.eU'Zirn:aJa PfOWtidaJU

Ill(f~,c:a, fo I;Ytv.a.:rolfI::!Jt!! :(i;:J1)v'ru~ p1JJi;;woQDj.<a: [e jjJajtL; r I!IkCc 5U ro··ke, .K~5:Til~,C 00 LS5o." pri haju rada k[~mi~;:i, NO'i,illr. simi:lldja. je, :o:b~Iil)~m, 'tl~ i:!.k;5ei.:t kr!l!lJjljce Noyill- ~u. 'n~D mfkc U odnesu JiI:3 Ol:l~ L"l :kuVrli.~~~ N'ovfLbl;:li[da,

Na OSlID.~'jj UiP~~ll;!l. i ¥iI'uij;:mti n,u.tp.i~ . irr.le-Il~ k.ovld~ N[w;ilbcrd~ [!IciU.~tl zillk~jw~il'i i biro .,SF; :t'i.IlZViJIliIIi: kQ'iN~ lea ] I!Irtj~~lj ~ t~rn.~ijd~l:li!':u gtl:iidiL ! l:it ~ me k 0"t.ilI ire, :N ill ild . (lid EI~.t.~J s . .:!. ~~ mdgti. PleJ~; ti killlj N{) VA SltRDt1; NO·VDI!i:R.!)A m NO va .l!Jl~lJA! ~t{ll je v~ltio bn.l:j~iZJ mktdvLt gr -dlit' ~iii 9~p:skiJItl~ jc .... lku, KMu~C .!!lIJ 'l!i~iI1Ll'i~) nnriv N!J~~b~jj,cl~l, Ikcj~ .sf; i ll1ddl1o do d~f .~Ifi'il'l'!,Iil~l),!l; ztliC~l]maiJ~L ~~ln tee.

K(lIliIili;.~ ItIJN,;u. u 'N~II~ Ur-cllU lUll Ij~lc ~~ jXls,!;id!.l SIJl~ltLn"" C\il rs'~o dU~fc} • I~A.'Y,. Mlldn U '!,!!i:u v .utlll£l' (ldilu p~d jc:ditl:\'l~ml 1Ipmittlfti, fl(:s1~'1 -(l~[jIL~ IILl: I}I!:Ce It TLiTIO je.tlJl ' :Ill ~m~e! UJ p;lJk Jz 000 1:(:I!;'t'lJ~ ~1io tlmil ,g!:Mlri. ildf&O itd~uufl. a'udl:L N>Clk~ 0;:1 I' c t~!l:!chUlll~ ilikl!n li ~!l:i 'io'l'ilImll! su W1Q l.c.J~r.ii ItIikr ~~i~i;: urnI' In~lIItIIllMi. I( lm"'kcrn~ pClIJj~m 3 f-C:Cc: JH LljtlKLlm ,J 11 i1lj)iko iji!.iIl!i!:i~IH~ rQike, Mech~ ~lj[mn hlh I. M'ljto' alp Il.kelL j.mjc, S~I KO"MJl nlJl~ml. ,f 57, h'tMI (lSS1), .AC·, , 1.111 k()jc: ~r~uur, m ill K~~ i!:Q'I,i'i"iItle kilO Ut!ikIL m1:~ p.~Jsodr!eJ,~. n~l'r''',:fI. S'h'~ ['!l[orU~b .e 'I1iI~I'I~!';}Ci, trw i rI.u.tpi~ ~ i). [ljim~I"L !.:Iklliil."l*1 '0 $U ~i:i u.ke.c: 1ii:(l'''''.ELrl~ p. .~ drun po~e'~iJ .ijd~W4 DI~ ~U!mij'.l S~~~m!nlii.J~ u PJ@~I·ol11.i~i •. ~~ti 'tfp ·~k~i.'! ~,!I,d'l. J<{) kO"li'IUI. U .!i'lm w.;di m ~ .... n:i~~I!1'1~ .AJlifldolUe .[ RI.!!'!'I~elij!:! (~fII .iBt'l8~~u), OI'iC SU dtl ;l1~dll: .ii'·~,~isi!!"'t'iii:u:t:!~ i;o. !'Iledl1!!ih RlJiJ!~~EI!p-'ilkih ,k!lVnD~i Ko!ltDn15~yc" &Unle~ Kr.i!tow, N[],,~p'" 'NOYfiM[d~, (htll)p.~ • .sir.Qz.,n :1. ~r QreQ·, p:A.

U pi".'~ ~,fI; p~~[Qdla

·."I,ada.vino .s~llt;;m!l!.S·uJojm!\ni!l' J: H~ iUlif: .kcw.nke na .rt\"ll'e:['$u. j~ l'mtpis ...12::2~ nmfm (Svetra mu pgb~d:lq, :Pi'ed b~ .a.rugog p:e<r.klcll!! ¥l;ft.d~"il1e. :iJ~i "[!,rigofiltim" O'Ik-@IDi!!. POT!!1Jo'1l0, kLliCil'j ko,m prv ~Il y:l,adnr:.a . nil! t IIil:i .s c ru'I.tpiS . .Hullide :mmkl!1iru. . 'N2!~c~ .se z!!'klj!Jtak da .. se ZI!! ''i'ICffi''1i s·ultaui.ll SukJ[IJl;A;Il;)l' I, pi:V.t '[lat.pl~: :k.o.ris-tb Illi 'wreme.! m~roRl, kadili· .rdJe. <t('B~ ,i;'j 'l

z.a.~Ht[ vl::!}darevu", 8. dnl . t.a tilfj e i: OO'lro j a. iJfiidlili "'Nil: Q s'!.'etlu. F.'o:bed'~r.:.

RAZ:LIt~T Ntj~NiI ~SANJA fMENA KOVMCt'I. PRC'MA ~ MCiIi.ANIM ZAi Y.fi:.ftiME SUl.f~ SULrui~A/lJA ~

I v.)~J I ,,-J;S.W I

A ~]:

I ~ 11'''IUlX I

C I

1~'~11

£

,,",l/\,H II -WI I

1'\ J~:

II ~,~ II ~~,; I

A 1J

/{;r)$ r(UJtil~

d;o'S'j bl;us

.A. m

I ~'II t;.b~

C 1)11

Kr.aliOv.ill'

.~

~,b'~'1

IC,

M~d~~~

10<>·& II ~~

A J1

I

I·"c..~ 11"',,",feY I

11'\ II,

I Dd>:£II"'~~ I

(~ JlI

i "JlU;J,:> I ~~}.g;

JE r.

I :1

.. ~,~~'

I Vl.lI"$'

:f' 'I,;~

;V:f)~I"iI~roJr

I~v-II~I

~;~I .lfli

c

'~,

Nbn iIro'vok:a na ,goJ,e n[li, .. iCd~1iIi;)i!ll 'lOO~1lL Ja SlDRE/(}APSl 'KQ~mk3i il~ :1ll'O~ta da ',rndi ~ad;a i ~(ilimi~a ,~I:Y¥~e:i.dill oko t5Ji).,. Vir'i)~i.lJt[jo su oL~fitte1e na, ·rDsno,vu ne'~ .rd'Oml~ '~7;; bJ,~, vre Hl.e:ila , koJIl .16 ,pl~tllodjlt'! rukrmu t1 rudliltSt. ... U, :KoV.r~ie.'1 8[{lJ:1ii [Jap·'si :s~ 1JEll.az[liJ! J:itil:Ii'e:di SollllllrLl! 1 kao

, ~, ..

il"udnik &i",~I1.rn i :&~:na j~ ibu[a iPoin:Jj~~

jus u ~mjfW ·dolia. 'UbJlibJ! ~~Z!TICflllil) u Ghz:lf' i ·,tlat::m uevae (~Hltl) liiii :lik.c,c ISk.o";:Ji~ u ~oj t1Jrni>ti., Qm~a jl!i tl, ~(im [J~ti©clIl;!, MI [i. j;]~ljlP-iodijJk}tiVi!1l~J:u u 6!!:[r~t.'>'ut, :[J"o, ~~clli!. jt: te:g~:iCt~W.il,[IH I1J .. 1j IOU 'tipowil!!, I 'ii1ilnj~liit~ jjli:.af! i!ikwatlli u bl'Oiriii¢i 'sidii,Jj QBp1i~, NilI, tJ~fLijJY!J. ru:g;i:~:tt'-L]ji"iiJlli~h i.1k~ liz. u.w kDiJHdce. kan illk~. ,bJ, k(W'~~.~i:'1ii. 'KL':J.tGvtL, M(I'>i!i'irt! i. N~W,lli~(ll!tl['j LI51J).I~1)D\!U""1ID j~. (I;iI 5~'11 PQJ~t1hti 1J1J~'f1 l$HeilJ m ~~I. Oio\(t'Ub ~Jl)"tludj-"rri!l;i!'l1 ~d kt'Jil.firij:a o,'ktili, ifl~~ ~1O~QJ1J~ ~Id Uliiijl'iih b1 .. 'nkil nt IiJI Jt,um~I,lj~liIr 11 AfIIILdtlUJII, l\~zlo~ i!:U tl~i{w!J.li pm~!;Iu:m~[I:s.t jr.:. l~i! 9mm!JJ l~H~ R~I~tm~[llL il'!rstjjJi~w:ijlil ~~iili]CC i [f1,r.r:kiTIfJ ~!iriU;I.i!lJ'~IlC~~ :6M!JII,'j e :ktI\':mj,!;I~ n~&~ i ['iurlldJ~~ ~jli ~%!l1il(:l1i. i!J 1~(rHoJ:!l (NOLi)!!;. je: ~ ]Cdifl::i. vrle r~I:k!li

;fIJ.:~, • 'lO'l,l~bdil" t:d:'flWLmr~.tI1l d\l',I~

'1'<iW'I"l,~ , kOJ~I, un J~thu~ 'I'l~r Ini p~tluJc 1mc ~n'i,!nii:!!l K~J,V!JI!Ki~ n nil ~n~t~ SldrCl Q~~fli.,

U:.: ~\"~ li,O,",l)Ol~H:iI;~

k,l}vnr.;~ 11 .~ Fc:r~odu (l.tt2n • 'l:1l~.iI') 'I,I~"d!lJ,lr[H'j su Ii'illil nl SLl.I.:;JmIllIlIL t, (JS~,~!ii 1110 hi 11 ~, !!I11; fi!!d jlJ! JJ!~tr.lC, lfOl.rn[cc: 1IlIWC:'II LI. ;gn~du S!!irI;!)!:'u. K.ov!,~en. pod imAJ;nol!lil, ,Slf~,()'Z (~Ii SIR UZ} O~Goon~, jt:! j~ I':~ \!remlll vJ~dil~hl;;' ~ni,~;;ill'l~ M~hm!:idu I u pcMio~ll~, ~ ~ ~ ~ H2J .A.H {1~,13 ,- .141~1. AD), !;!! kO'1ffltC1!. SCrR.BZ ')!;!;!i "XCl~e t~tn~ ~!1J'h~!!!:Uldi ,~ll;ll .ki2!S~l!Lj(:,1 iii p~rjmll!l F,l22 _ 824 A1 I (1419' ~ 1~21 ~\:b), K!l:!;~dje~ :.!ill! va:e.nc: ';!lad:n.vilTlil (j~~;;llU~ sU~~:':;.~ilI :.'1{;00 su k'OV':.'Lno' ;S!!.I.'J,1''l''i u Jrovniei' ~i1eo;'';' O~maib m!'kIJ-f,! SlLlll!i'l11lj8 51~~tiiiill~ S~!.i~jm~~.i!: :i: in;! jJrdst{i.- J!j~ .;:J;kCfLIT1~, se f1P;;:;~ Tl4!.lil2! l:r:m:: i kOVJ1i~ $J:;f,i,::;i: ~ Su~m;, (m Si[!lI!;'::)., Mad:1l, ''P~) md I.!!nih ciI uk.E!1 :l~L. '!te.[]J~\; :po-StC'Jj;!.'; :l1mkf p(]rr.il1a~~i pU ,b-:4jlmill rn(~.eml.]i ;jill Ii[~tpos~intin-~(I, dilJ Je. i .kiM~~m SirQ.Z (ill, ·SifUZ) 'bLl;a b]' gr.,'loq,u ,Sef('~H, '" T:a:koo';;;, !lijl;:: dcfiJ'i!~tj ... !!!~ U5tL'<R(I''''~J";ellfJ gla Ii se hJ'it:. ~D'i.,~ili:::J, 'i:J!~[i];;'iti k~i,JI Sfr[li7:,iiiS~iru:l ..

'Veru'i!<I!h~~ .Ie .I.. k~J (I1iIi1l ,k.r.:.r .... tilCa s.l1.l!caj' k3JO ~ '[!;Oi,1; ~ka. N !y\!)il'r.' .i. Ni)'!ll!!bi::Jd!~., N~- OV!l) ;t!I~azl!1jll.

. '" ' '" ••.. - " .. J.

'r)3di[}1la '~ dlZam~JJ. ',g,l!J~r4[[]umjY ~l5~., AH (l5~3_,. AD}," :!i~FRiO' t;:; kOlfii~~re

S• f'·I' S' ') S .' _It •• "

!'PO'l, \.1..:1. ,!'Tl,iI~ " ' (Ia~rm]] WI. !II:- ~,

irovmi~a hila :~" _, pO!ilO~'[) l)I;'i.'OIoI1;!J:l'!., lo,g~no jc d~ [e lcin!:l i: moo~m~J.a II IIJQn{l!i!ll f1:;!' '-';g~iti;L S0[,eZ, ZaH~ j~ t u Silrol (itt ·S[Duz:) i; t{il!'rI!Il JI.{I..,[t!Cj "'Ji<fj~i[lIjlW ~~i!t;'" mjc; su ztJjht~I.'~'IQ n~t'iJI bJ)ij~ii p~ipr~!roM '~rIJnup:;]. 7.fI, k{l"'1i!~)C,

Prol1'ii;;i _rcg.is,trov2lni.m 8~8""f)J iz J j~dJiIl;: :1. tlrug:-c:. :k[Jl1,lffiJ~e !.i grd.dli..ii :s~u,' m[;.Z~ ~~ ,~akJjl:l.t~ti {h~ ~u :r.:i!dl~c snmtll kLi.du je bjlo m:iirerlj~ij} {~br.i). Qi,i\Jj' S~ iticJti.o~; J~;: ff.l:t1~O uu 'Pn'i , ,tl!l1l.t1 na S""DI tt'.Lpild(!dm 1rJ:iirl['l"'~Iil.~ ~~JI~i/I:tii::! S~~~Jm;:li]iii I".

:[!!r[;[gi ~r:[(itl· '~~~d.!Lv,i~c.

:wl~rl!li1jt Sli~ii:jiti~:II;!1~i 1'1 '~i~[~I~ ~~. ii'iIiJ li~VC F,i!il:l, .I1ik~liI ill~IJL7..i :milllpiii IiiS/:'JJ.r./tlJ $ukjmJ.JfJ J:J~li 1m} "rSr:liflJIii lJ'um/l' iKI (ik{!, -1.534 ~ 1'£,~5. od1jk~G ~e WiJj~lm timj'Om Upo~~ :Il'iftJ.'i1li i 1F;~'!,IGrSZ'i k.;!l) j J.tQ.Il:1UL[1neij,i~ltm iZLliOdli rijUI" Ut ()!k"~~

~ kCWfli.:.ll. K.'.r:)~1'i'i!r!.t~!'i~.;:~ ~S~i~I1@1

Kl(i'tlW'~!-, :Nov~rill 'N~'I'i,'jJM~,fl'CtI UsklJpi:l. :S';:~:l, !£!fi{ti;j) (IH !)j:rll.Hi'Jil) ~ Sldrc 'Oil!litf:i,J~i, :1C- pnji],"'~ IJjn (.i1"r,'iJ) ~~til

'11Ed!~l ~u k ", ;f!". '~"';lC. .",,",}r'TJ

, .. ..!~ I I/jIj; ~w:rm;e .MV;f"iI~UWl'!", ~

(.sx~'~rr:!n~~L1 i u IJ~~iWI k~15jl~t l KU~ ]WE.(KJj~nl)j);

Th_(Il'i n~i;:iW01'(: I;l~ :k,o\llli'eill lii{f'l'J:;fi S:1~lhr'C!~~~i!'!l:i J~ p'MimodU ... tiprw;:. uk~1iI ~lMl I :!O;W i,%'olt~lii1 ~t~ l41d~ ~~~A*CIii ~Dw:nj~, :E\!;:i nk~, k':W~1 ne !:! !J,voj ,kOVI~it,;i m_~o~ ~!Il! 'f<!:i!lli:i I~ neke ed [!jill i lepe (~)!;u.~gf:Il~, k~.![g.rld~ju} i ['UI~l!~!l ftl(kt:.

KI;)!,I,ll!CI~ :rle.1Ie~, K'~~Jne se fr:J '~;~o~~i ijl~~(L r(!irr~~l~. (1i~ ol1v,Eb, !:,11:i(~·lUh ,~'fJ;11iC!IJ, f~il, Bil,[k~~~~I" T~pg ... [ ,I1MilI i3kQ'j'ullil: u ,eVII-QJ :kOVllid n,(J"'j;IC',.'"L du ·krl)jl"ll U petiiQdJn! 'kl)O i 0111; llir'1jIDootkul ]U p~[i!l.tl;!j !l!U j!::~inSl\'ooL o'm~m~rJ;t II k{j~Qm ~ ~~p\Ha'l'l ~:e:ks~ na

, .' ~rl' b ' ,

:;r ... er~1i!: I '~'T~!:!, ~,''I,' _ J_~ .. TOJ' l:!ptry1!,

i v ,!:E~iJtm,ti J;J$1:!I~llj~ :r:!E1, ~.'!.!I!!I;I~[Oll!.r!ii.1!i!, ~m,f!;ic~., T.;,: 'Il-\'[).!!ll"!, '!P!"[)J:l[l~ d21 je ku~l'd.G!! !1iE~iltil :!:i~jl!!~Lm MiU1.!l8~ b.iJa

• kl "I: (:r,:r',;, ,('\ I\'~""

~e cars L pDSeQ! ,j"li-I,I ..... ,J!t ,11;0]<1, iii M.imi

~e:-~.L"{!qiJ: i~ii,e l.:zd;aWill, u :.mkup.,

SIl,!B iII k.l!:e. ['Sl~:o'l/I,alj.e, u ovqj kov,nic~ l'ioVClii, su retk~j' a ne~ ![ill :t1ji!fL

i !,epJ'.i~ m8Mi[J ... ~b:) diiz.a:j]];rBEl<~ 'i .

~ruz,l:;~l1['!J reLke, V~er1[]tJ Je ~iEF,l'"!lmen:u:ti Jil su: $re 1.!;l!'illde:o.e odl b-01De,g (Nstijeg) ue'br,~ U od.tlJD:m [ifi" ,?!;l~ 'iz. '~l:=.!Luh, '~DIiffli£~- ~Ch"I:!i~[)I "P{l~le.1J~j~, kOV,l:llJDI:-"" 1l.. OO!I!JJj~ruJ, :FtJ. lUIi.'a~j'i1 killg;i(jih. Siillnafi~ ,[2; ei1its:kJ~Lu

~".~'. £' 'I "--, On ":i-

[~~II ~

A. 'f,

I&~'-II ~

~ G

I~II~

c . u

;---1 ~- .. ;~ : .. ---;. 1 r w-

:Dl. L.---=OO'[:=---....J

1'~···eWll·~'

I. ~~~.

:r;:: ....... .._~Ji.~~=1

SltliyJ O(j/JlJ~

,.:;....----

I~} II~/I

A 1!

I~II~~I

,e m'

I~~III~ 1

E 'F

--I 't;a-.;~ ... -, II ~I 1

G ~[

I ~~ 1

~

... ~ !o,101 VI..~~'(1P

·p·ooe~;kj)'ill l'Ii:e&e,g .. pe-rloaa, Pll&l.eClnja .!k.cOinlm. rmj2 ~.

:k::iE::!l: '-5~ !iUI: .~~.sl,l. ,akc::!; :ru'iJ.azi n3itp.i.s OIVur·eiiru;!:..Ii '0'II<'1!..11ii:L p=riil!ld::!!. ¥ W ~

·'MMn .Sul{;J-mHn lj,z'rJ sdimp. .H:~'p.1l", MVDA. Wi T(j· j~ ~ lm:::EE:.

:P'11':Stilll:! je da pto.1zwudi il'IJ,y!:ic; _ kDja se _ '[1iLlazil;:!; tIIl.l lid d~ 4 :=

:kD¥IJ;~ N[low;r_ 1lJ :i!'iiKin1i .PC[LOrlt!" ,am, R!!.mllufl~je. ,J:irnm!1!! ~~

:~L'O klli8.rti~eJi p~ti1fJ6 :5dL dokllJIT:Ic:r:itiTna ~ iO,g, '''',f.em~ zm::!I. ::i:

.p"rowodl~fom j k0¥mCLI: St:tez. Sv>t da je '!raLmHl ~o mj~ v!a(W,1:m:

(I®t;'1irl:: . ~xr'j'rrici;l: x<o§e .su r.:JtdliJe,!J. S1li~ta.:[)kl SiIl!ejl!lill'ls, l, ].5,I)~, '~i1 m'je

pt.t:.1.oilldt!urn p~.pod.u ~~t~!I.'F.lc su ,d:a za'~~be'~:rno. kada [e P o.b;:! 1:'1. SI!I, rad'{]rn.

pru,i;z~ooe. ,~., tG: ]]i~b. prj li4ajWl to<& N':n l):):r:!OV1J ,ti,~"'ri MM (.k.oJjjti<Tiili:!ojs

pefiiod'::1j .Ele,il:~st[O'l;i1m:: ,~i!..i! akre iz; ~ i!Lve.TW U m ... cr!i::.i), ~g ~ JJl!]~'pi3l1i ime.ci:i·

JlOVO kovnir.;:e; P,ItViI~ ~ ,~tfI'Vtlk.e. kifJ"~i.~ m~);re '!'il:i, zRl~*L~i~~ (1['1 je

.l!}'JEt.,GR:AiJ I( ~O<&T8.d) ;a z~~rlm i.2: J.t~ni>c-i!'i. otVUi:€:rI!i1 ~kCi :~,:5.'6S, ,8tJ;[1im.~.

kU"'iilt'i1~' ,MUlJA VA. (Mo'l'dJoj'l!'ll \!'i;:Q'b~ ])1)' iS~d:n, j~ :t'eg~st~ov.a:ilO sarno ,~. tipa

~ :~!lm~l'I~jil}. (II kt,ij:fili~i iI1mrcli; t'i a~~. Uil: pili' VW! ri~antj' [i.h H~ov,a_. s:v~

:Ele.j(I~rtu:lh~ 1 ,~'~oJ ;P[U.I:t~OOi~Jj i~I:I<"G;i11 :lllk-~ ~lD!lj t ~!.tCtn~i {f1Haj~i} k'91i su

Alk&·~~ ij~bn ~tpl[ii,~ i:I,Vl':r,s1"il "l'll~m;J,;.~li.!iyo[J)f1!m ~.8.dBi.tl'i~bfij'ijlii

. iSuli'JilifImiiU'u .

rl~all i llit~}r1 n, Vi::~ j(!l 'bUo .I~ ~~ r;M"!.'\:}L1'1 blr:4'iJ.!,. nt.!~~~; i!ll;SflJli!l~ ]~ MI, 6C1R1)J ~WJlCi ·~t~uiJ!;.i f;!!JtJ~i;i~'i(~ tilt j~Ci tHy!'] rena I ~62'·a, !Ndk~;

j\;Jk~~ kmi~nif: '~I ~liiIJI~I!;I:~ftllFl!Ia]lll!ll: ~l;IwkL!m!;l, na D!!.I:~krul!la ii!ii.il \' .. tm~ S!i!ll~m;gn~, ~

~'L'i\'In~ LL ~~ ~~:'i!jInkd. H v,rlo [gI~'kJ, Op·t.l)".tI~ILiJ' se Gl'~tPL'.!~~LL!i!iijlil WI; Jc ICI ~'(I~I1I.;o bUll. tlitvO'tflJJti .ill rr~d. S!1111'1 pr}hml, M SE8c~ m ~~ .I~iOl![IiJ.U!1; :r!;.;'!b!l.:ld It

~?m;UCi,nl~~ ~ Ip i.'!~ilIi ~ltiln'1 S:!J1~ml!!t'uL ,~ jCi :~!;WlI:n ~ ~~ ~be t>oJ!l:!Id~ nO! gHs~t Ak~!;! ~oB ti~, su ~@I!J.i~~:rc:J"'iljn~·.~:£ k~~'1,r:ri""L ~.oslflTIlllnt~ Ed[~,tM';'i ~!!!h.l\l'U!. N,~ .... ~~!:ide. !i4udL'l~e. K~~!)r_YJ~ ~ E:lJl,'l(.'ISI!1!~~. tj. iz 'ko-vl1ic!L .kJ)Je: m;J ~ !:!1!i]illi.!:~~J;::-itr :r:la P!!!!UJ!. jH' _P;Dl:od nj~,g~, F~j p!!~~d-.!4 ~ SrB~mTe f!J'~W so m2U;l(H~~1] ,~~~ ii!:r m ~'OVane 'LI, '~rl(i; kt'.ilJtkO!,11 pl!r[~Q!.

TAL·~R. MARIJE TE·REZIJE rz 1780. GOD:!:

Sfe.'bmi IlO'rBC .•. u!lli, sa puprsjer.n 1;; riJe

'Wumje', k1}~~ j!: k.lt:wl!Illi [jd! '1 mo, v~ cd :1.60 gr~:din~ MoO je:

IIi(!If d~b-~ i ll'i'II([tI F.rm8Ji1~ mQn'c~'I;!, P';tVI 'primerci !lW{Ig_ 'R[J'ii1:'S~. .PO d J me t10 lliL J it 'If'"dJilI!1'k r tI'I ~ i r ~ !D ~k01.'i.lJ1I i ;5 u u Dii1&bl!liJj'gLJ, 1m B'i1Wlrsk.Gj.

ad :m iMO. Cf(I rl!JlI!t'lls O';lIlJ tltJi,1'.fi~ jc: kiJVml u l:nftflgin pC)'I~!Ii~~iIrI Ii\i.:ilildm k "J,llliC::JlI' u .~ ~J IIU S~II ~C1'i, :L!J.'l'j liJJ~~ .r~m, .L~ui:"I'-, R~IA;.c:ll '&ImbJ1J :i rln~ei! .cM~J ~O"'I~1ll ~ H~I~~ljhn. ;iO'illil,,1Ul.lml1 u ~~~i ~~II t t(::ijJ~r.: i:i.: ml.!fll~ kl)lLlutl.1i. I'lIL IlN.cr..s;ki 'lkV~Lt ~I}m • .h~. ~ll'itIi>~e~. 'Iii!.'!!'/:, '!'iLl 1o!.\j\Y,;~.;::mQ'l~~ ",~i \:J1.m::hL ~ mloyrnom ml1 Lilfiill I. 1.1 Uirm jc dl'llp.U:,l!;l'm [;1l1. <tI'tMor±l rIUI:I(!<'Pi~1 1 ~rll~eijlLl k!:)J1Qr;m' f~b.IJJtim) nd kojl iW fI . ~!l';:i'le: '~_j;~.nO 11.::.rJIHijll 11~ I ~ a. lUl[UlIjfl ., U IIlI laze hllk;ij 1lI1,1 S .. :P'.~

'r:lU1l . L h~~hil:'!l!~1«1 flJ'ti.~m i!IItl.Ke n!JV1 k"Q ~I Ob"sburmt~r SIJO,bcltl I l"lLl~jJll. Oktll~ pu c~h~dll J~ bLplG. r~o-: M(~ r~ -r~~~1l r.l{ol} ,Cj(mHu.~ r (~m~ll~r.:mJ'[H) ~Inlf(e u.~rlkuH 1·~I~ti'1Gilrj.n).1 ~') I!Icl'~i~) R!iI~tiftfll),

N . f.e ... ~ n (0 .1 II~ {lVQ.JJlil'f.·[ til' '.' I nJjj'L"el'lill1i trl:lmn~!i j g:rb m n fir· h~IIL. N ~Q~.j Soi'nI;!,i u g.orl:1Jcm IJU!:!'1 J~ f!lrt, Mfirtll'lf~k.~, ~~ dC~fL-om t~ht}810\!tiltlki3. ~Jd dinA le'r'lJ ~t~~,lCl.!omJrJc. ;[I, ,(leSJm ~ ~lu'stCI r'lJi rubu filC1Y.~. j~ ,sD"1s I~ je rSjlupttllli L!:ill:~t I~J.Jl!'l~icij;[l, at laenl~n~ij~1l (l~rll ... d>lL l rn i IORI. T~]~rj~ ow' tin!)!!; s~ebrp 1 '~nil: (J}:,.o,3o. Sftl mil.

Od ptlloll:n Xf)1.l1!:ojH O\,ilI~ Fi(1YI,IiI,i: bi~, J.;,. ec:mJe~ jlbl"!t(: !i"'Pg !kwIHt~ti!l Ud'.e ;gn.tl JE:' c;i:r.ky.U. ;tOCI'. U ~l'l~~t1g1m z;t,mdjame jle 'U!iVI ~cn kne J!;;:d~l'Itl p.lr17::!ilo sr~~5tvO. Zi!~dm!ii'I{Q le dll j~ ,k1;Jj!fm;! ~.~ .ne~ Ii1f;Tit5n i ~lii':iJskt:! 1:Cmlje. .PtlfHd~mos:~ Oy.o.g .!lO~~ fI:(Itvll'duju :i. rasnl .~L.(I2i'lt t{lje [e d-Llt,l[ri· ~I AJ1'llhl~il k.ltl s~o 5.~1 I11J4I ~1(_ bir'" m it¢UJd tlllDfr fl~ !iR~iiI.j N!bm!1e!'io'il~ tU ill)!.,"ltrij:s1d [~Ijfr ~Mim ".R~I. At~tI~m\11(' i~i

n r.I D\'li kJ III UII'. .

C[rKlIl[:l!liljil Ll'lOS t~li~ii !m!je .p;n,zlj~v. la ,~r.alnjc!).

LSl.('IVft2.meDD ~~J:; mfl'g:all v i![kt~ II S<4lU!da:;.l1Ioj ./'u.jJJhiji " J~mclim • lli II.Il M;;;;mu,. KuV,lLjlu, o.Oj~mJ! XU u duogim z:emljsQlfli BUs.J..IJF,. ifUDb .. Kl!!dl!! [e 1.9.28. ,cOOiM ki.il"I.lj Sau.dlj5lk Af~bjje., lhn S~ucJl, u,vco !i:;ju(Jijs]d n~3 .v ,~L'I ~L 5t~t'lill_g! ruliWi je EI.a .. \di:~i' ·io~'.POE'" i.e sc taUr.· .Mi!lti.1e. T':1'(:7.~e ~ d~lit:; rado priitLil:D..

. a:t:I!JLG<tIl~ !i1lJ!. :!K~tt)l~ QI!:.:jJp~.;iJe A~J:libiil. i M·awc. (1 S82-.i 8K'5} , I.e 0.5rdv;anje!1h - ~~orl~~ E~i.trej.e, 'n'!,!e-t:t c;ritrcj:s.:kii ti1!llir •. koj'i' je '!,':Eedoo ;5 ~h<:J. ,~::J.o j'o~: .m:lJt;Jl:ntr~o IIipDva D..'D'Ii.'C1I. slt&iJ[),!:!; i!:.·diru ,Marii= Te.re:z!ije ..

~l;Illiljllt:! :os. · ... emik:u papuli]r.I~OO'it~ ~tiTII. :r;..~·ap~~ T~je\ Vl..ktor 'EEilriDJ1U::1 HI :~IDro!l[ z:t;J Eritr,~ju~ rn~jjiJ! ,_ Z28:im iI.Lliffr kiojm je !i:it:: .... l::n:w~tt:lO .!i~L"CaTii ~m iIl:1;.j},TU.

Verd,vatnr. -Ie not POpti!l!IJiIl.(i:5t (1''''08 'lil!.lltra Qii

tilka's J p'fC0 SUi:tro.· na '[UJ'j;![:'!~ .• U.l::i~.miJ'I!'Da, ~CDiIDrl! :figJlF~~ h~la j'o bE.i:s:ka. Ld.dl:ll~ l}.fjjl!i~L2Ilat;iL

I t.sliju j,e; ~I EI~(1pJji· OHll!llil:l\l;'aWiJlfl. ~B. 1935, ~Ji. .:.:'Img .[)tIp~! 1':'U!.I:lOSll tulir';lL na Uau !pro:5t mOI'.'!JI.'1J j~ dlJ ut:J:Li~tUinc, Zi).~·~.rjzilt'1 j;::. Q"OZ'i'oju !l:i(~ ,;¢...tj diil :kujG t(:lhro tipi' MEltljr::. ~J.(crczij~; k.oju. Jc i dOll trg<iJ.'ilrJ'[,(]'ittli ad ,~. )\11::\ 19.rJ"S. ~jLj~ ·LT.cb!li~iJi ~]"" .~.~i1 df.lll_ ~j.)'\i''''Ti.'i:! }~ .~~.~ \'b~\'ta ~.t~'il:\'k,..,)t;, it.~u.'i~!::I, 'Iim'n' ~SkiOY.iib 'ut! m"',dllt.'i~tI 19~:5. ~ mlljili 1931. ~~

9.i3i1tt('J dt RiJmiil Hil fm.n~OIiLil:" 19:3if·.J~1 ~d[('Ie. Ii ..k~!I1'Uc j.'O~ 945 .bihatl:l! t~!.i~i!I. "J:'::.i.liri Sid kIlpc u.\~~~I'; ltd ~z bl.Li:I.CpalrGI Tnda su en~.I~iI i Bd d:l prtJu.", ... d' ulil·lr,ci "'~ S1f{IJt,; kontmii:ti~r.'i~ p05~~.

2:::; n':im,;:: t'E S'l/'eL$rU).~ . oittll, kl~dta Ii'IGtti!l)SUrtt\K O¥tlg;tl. '[ii(fi,i't~ !J: ~Jf.!I~~nJi;I, ~'1.1lkJ.L DLJ(i;n1l-.9JIIJ j(i!. 'pO~IJ.b tfin. ~L pi:\tldmfld~ :til dli'Clp Nuk1m ~!I(,Io.dlJlbJU Eti~.l'J;ljo; Lldl~ ,j~' ~nlljl!ll cti 11 klJ 1 dt)h~ii'~ljj" Tt,airi ,OOJm ~i] do LUidu, ~ ""~ .. !c""'f!tioj'iijL r r!lI'LIliI,i'I H ~L~ Arubiju i jjm r,!IJ(I\Ij, p Iml1mi

.~!:"i \; Il ..... eu '1-::08 1.Ii~1I ntwQ!illI tcs1!5.,

n~~sk(l~~1 lii.tll~~I, .sLl ]~o~IQ tl . ,Plil.,·mlc ' B!iEi Nil I ~1.klliZL:lj!i: j l"Foj IJlk,mll.mrh illl j m iii ~C' Lt~g VI~m~lm:

4.357 hl iU.~d[) kom d~ •

,a:,ee~, 10 ;~

(i".7t~4;1 "

3,l~g j, I,

~ .tllj. 8,0,111 J ~111 Ii 1,'949. I' 19'49, '!

Cd. PfVfjg too""!.!il~~t () dJI ilU$ lB}'U!I.r~nn mil !flnlli MII'r.!.!,. <)d c CO' J~ 1\111 me 01:1} 'l1."'.M~I.c tJl pwJ:Ml 1ti:11I QklJl l1l(1 mLI irOnUi. ~%\' 'I'Jlo se uil!!;. l'j;st~. il"1"IC'V(I<'l ~!I!I vr~rle Pf"'L~ im .I~js~c ~~=t'::: ,[I LislrU~ki;li • mi1ldirtr~ld .1..0jG~ pil [r~~.I!,nRJ:l·Loj'.

~ .. : ..... :~.~.:, ...

..... " ····0, .. ··· ' .. Iu

'.' .., . '- .. _. _', "_' .

1000 KOM. EMAJ'lUtJ\NIH. :Z ... ~ po .p.r{J;-uaj!!!·m. £Ie.<t'IC. DFElg,oS~iJlV, .HiUcn.;!l1li'sia 1_ • .:! 32'· 045 ,.

KUfUJ.ElM S··f.AAE VAUBVSlrn ~J.Jed !§Ii:!I~~, medalje, '~piirn! 1 mct.!lllJ~. tlD.ori!l~ 'pn;ilIc... lj;;i!:cllllil BiJrtlC.'i.'F¢=,. OS~ObDd'l©ci '\tiFiljt:Iil'a. ,!illl!" 14QQC11 "'3...

KU.PU!eM l' MENJAM s.t<Jri :m~t.'ll·1lDi [ :, - - fat®U' 4Zi-ilJO.

.ME.i"41JAM. l\te'IKE STARE ZNACKE;. OR[)ENJEt 1:d .. 01] • 4:26.139

,FO.iR:.t.v.UJ!tA.NE NA SASIAf'ifCIMA N~M~:ZJ\1AT~,CAF..A U S:RBUI 199'.

I

CI![lI!!!!iU u potifJ!wa. VH>ifuosH lI'DUI:SI ""iD.ilni. J,lD • ] m~M -l.iPI!!Ul -,1 '[ISJ[!J =O.,tjcOpl]e:DJR

NflP~m~fn!~ biii~e:Jl~ '~IJ£,,g~~,a.~ IH5~[)j,r1fl: ~m Ilil~c.~~ .• ,ti~I;iI~i!.

k. J!~ I :J :i IlJ r k 1!' '6' .,1 .,~ " ~ ~'
d~Durn! L Hi'. 19 a 1111 III I d~fLlJm: l" W. ' 9'11. 1m [II
l (lIiIl!J"]lIer' ,S 10 30 ,SiD iPeq.t~n'l: 5m) HJm~ a:S1JU IOU

~ilmm! 2', 7, J~t;1 .w. p-Crpll~·

,iL ...J'

10

.'

m:oo pei]1i e:rD

s®.

,5

10

5

j,{]J

NA NAS[M SASrANcIMA.~ lITOR'K· .~

MOltErn KUrm ,t:ASOf]S T"! 1 [ ·I.AJ ,NA,R:OD'Nt MUZEJ ., ssooe« j]

·U

SAI,{Al)NJ SA'N1.J.orn

SRPSKA ISTORl,lA ILUSTROVANA NOVCEM

MfU~jtti ~lfu:r.met .kor,isJ1d;;3J ~jrom sv~aa 1il.1J8I1.I. n;u weD

d' "'!!.t~., I' .. t",·.h ib , " _.j' I'"! t' , d

,[I;. '[C~ 1 n' '"i<~jl'i!fW , OSUc.'OJ:E/' .... ·._ut ~UO:l~!i rr.'cg C!JIiII ,I 'De, tl'lii

lIrliUi a'tIi'l:Ii~d.:l.'ll,i~il "'~zlg!bu" ~UI$~.Ill Ii1iciililiiD.g Elo~;:::;;i,i

,~f,cdrnjM-ckCi~'.nqg i DKidl;i[Mg_

U. UvO~lliJI1:11 ,tk1u (J~c. i:i;i;. ;P.r.~J}n'l[}dje a ut 01', dr Rildtlllli~o, Boti:no,o,ric h:' Sijlli Jm:~" CilU,ffot"L1J~ (a kQ3i jc I.~k.{i~i;l: i!l;aJii ~rp~ ,uS ~jj:miz:i~i:Uj~k.o,~ dfL1!W,'i 't'! a~n&"htCl.u)i' l!Jl. 5lik~i G'Il,'!'cn:; ,'~Itl rI~ske B~/i }Md~ nii.¥i1Ji:.1!. ,na !:l~F.:t~k~~ITI): "Od- m~s!iflilbt nl;l<\'clii~ pre \.',L'i~ ;;lIJ l.tilJO gud;III1~t. bliw.fjerijlo mutri~l~l~J~kt:1i:i] ~ :t1iiluk.vm t'l lUt:Jt~hwm filJilo'~1i ~ :IJfccist;] ;ij'ii,. 'fl1!icinEifimlLftI I:rud kojl 5t'l 'hl!pllliri. ,GzLJl~\o'[ijlj~t prcd~~il"CI n:l f1f.lfmi, Jmt iil~ld~l!;im:;;~ lIIm~tiliiak~J t:ml~lv:JjjJ.C~ 6i'1~~l1j IVLl:lti:l~m I {1mB -" ntti'~~nJii.i ~~5r.(J du Plf'CRlJidemOlo'f'QldillI1 il""l:d{!i~.a~15iI:v.t! nc: :<;Itmt~ u I'ldi'll:ft.c F:ltlj :rnol; ~ :~ft'iij j ~I!:"~l.{jmlj ; m~l!i) mk 00 u d ,'!,!fllI'il ''1~ftii,mlim'i ~ dnl,r,~ ... 1 fu , I 0 dllif}lIi,~ b;;:i. iilJli bt~\i'ilj8 rl1~'!/ollb,

~adlJimo $'::: ,d.li:: i'rew~~l~O'r'f!JU! I Il~i:It~ii'I"iilll ihr.tloilll'tl "tIi!l~Lj n1l;u.t7"l'i.rLtl~ktlg I~li~~\,.~,n, !~ 't'i 'i,!i~!:I ji)~n:IO ~ CfJrij$'~~ ~sI;!I.I~rt.' \!rIilH'ltl]l'IliJjjn .ifl~ I~,.;~n:tllc:lj[ij p:t1itr~~!1i'!,

N,u I.'iltl 60j 6!,FfLI1icl' J:lrez~Ml.'lcJj~ ('liM j-o ili)tGt~ lJ~t '!Iimm tfubro .!ii1lRt IvltClt1, tebml.drbi I,ftlog ptld t13.1S'i t. 'rum "S.fit!dm~j(l~kJ;w.i}i JH',~~k[ m}'Y~!(1!', OlJ,l ~ ll'l"l~l[w~' :!: "'~£l&!!r~ se d~ll'~ p1."rl~jm sLtl'Lo~lli~~ 'Dm;l:1i'iJj AlIiKbjt;ilrl~, t; kj;ljl oS£! odllC! Ii Ii srpilktl iu,",~ II,jl.Ii1r::: kr QI~ M hI I, tm ~ iV,flne pf'! U:i';fiU n 1 1~1~'e U'I'I~~k.L ~~dnnJ.l1, 0'1 I!J jt, O(lC;qI1~! 'klu :Io~~j 1I:U!!iW\i'I~WO 1 • .:t<'I,IQCIi~ ITIhm~!«.1' d~l~il() Jnc "" poll, f!'.l~po.l\l

12~ ·1 2-49), N~J:k!J.ll fJflkll!Zil I 8 WBi:I.":Ulmik1l1; nOif-f:!1, ktn.l(lni .:flU o'I'II'i1dJ;;nlL '~xd I~j~ ,:5rp:ttl:h 1'1:1 !l1!:[N'1'li, kll)jo ~IJ ~'QI,i',fIJi k~!1~Jt'l,!l~, Slli;f!lil'l, t J'n~:;:i I Nli:lmlu1j&~ . Ut!l!l·I,~711!i)~ St!:ll.ut'l D ! S!jHi~ 11711'1~ 12~2.) ! Si;f'ij~l Ur.~ II ~~h.Hin (~~ 2·,1 ' Z-l '. O'i,'rtj 1Pn.o;;i 'df~ i. ~'!,' jfim kU-Rfflsdm ilinllL'lmu ~I); ~jti.jU'!lim~1 ~f.!tWl~~~c H j. ktJ'i'!;!j!'ij h~li) kOJrIi viit~ :~IJ Hll;;iJe ,ikJ:[_::;i~Hll~ lit1 u ·.tiu.1'!~j;m liiJ~mj~ (I~CJ k~jjmllJ jt!!. n,ll. "",e,"s_~ $:riJ!S ll:ii 'In i) ~ I s ... " s ~ "r Y,CI., i1 jz ITIil::d~~ ~i.i~ J~l !f .... '1} , 5.'1 cdJ ki,l~~Jo~"iJ ~[c;~Tl~ijlJl (~ ~wi prlrnerel '1;10];!~~I!!l,g£; ,ilO~iJI ·8ou iJ'USi i0l;'an~) ix:d!l!.f1!'j:u kUSlbiJih 8r[:Mk~~ '!'1~~dU::I!'!J4. 111)J~ su (K! SVOJD ~kipnll~ Iji ,i;z~1 zetne :r,gM~L _L, ,Pr Ikaz m'{!g no~

daje., :wr 1~1)(fe; po ''i.'Is.dlllifLltla. Q~ 'St~fli:D.8, Vli:id.i~llf.iii:li, II (l3:H~'l~'~) '00 ,CB.ra ~~fF.i Ji· Uroiia, V (-135S-:nl1}. NthklYJ], p.riXiJ/2;l:img 00'0' C!'I, .s'Jil4c'k][:J 19f'!::df:Jjp.-l,rc~NnUD hIJ;~e'il i!J, a C8...J."4i.oYf!_,., p.rtk:;:l:;O;~j;J, jc ~ .lfIO"i.lili.t ~~~k::3~fiilh :tr:P.s!d~~ ~.rilidar.1 ,. 0:[1 dcspomll. Ju ... iinil: OHv!::ltI, (U41~H6~'1 krl!l~Ja VU~t.i~~ill' Mlilrb, K:r,il:ll~1o'DEii1 i, !m.:itiJJ L:!JZi1,~iJl lhd;:Wii1:m~j6a. {i311r IJIl'J, litl ~~lik.::J.~.,., Vljj~il :Br[IJr1k~~[IJ i J:lm~;Jj. clCEPO,lc:a Smef'Jm<li ~are\'iea i :Bl,wd'~ nnmkovj~a {lA,:n-US6)', K::;.o llo\'~je.Virs~~aI1 '~~t!!J(J~ki ,pt.iloB p:r1k'pan ,ic E jfJt~i!l b!:WLtI.iikilh k1r1Jl~jt;"", r"'l'~h n KQ~ttJniULtliiG'l1 ('I ~2~)- i~4J) I ·.r'iJmlliJ.Ili 100tgjj~~ (Hd~I~(i:~)f :kim :1 nDWic O~bJ.()'!tilibl lu~J1, . e liu'~~i:!ili ntl J.It;:!kgU~.\!lI· '~~~i'i,lol!tI: rUJDOL b:"jh~~J!3,i 10~1"7 "'lOt i ll:tiIHlj:l u lilt, ~k~L, t) ~lJjJl;r.L:lp~ pif.lkmnmt 9~1 ,I Ile1ti ~~{IdtTii ftmer\d I5rorlnj[jwJj:biWi:lO~ 'IJ YW ["t. i(WOg H;~ign:!t: kovomjl!i b IIrl~ :tsblg CiU'liJ JtW,fi'I:I', tU~~IL[Jt'lm' rlJro~I'I~Ak~,B Ii:~G' II M~~c 8ii!lru,~O.lll.t nlllld:ul:'itih k:.i'tlij~ ... [. ;MDl:~ii:, ICl'If,'!,'im i

,1(J~ilfilli ZIJi~IJ~, .

P.riJ~lnncijAi !!Ia\l~dcli'l~S ,Mr~dl:lloi,!\!~ovnbg new ~ "ti!,'~lJ.ii 9~ oJ:lI~1 o,pi!li!i I 'l'~mL t ~i:lr,,\~rul} s,"iIL pdklN~ [~~I~ YiI'\UlIl, ~11;}.'\!~il~ UiJilkodl ~:C:l1la H~~ ~~i,~ dj)~!lIljrljj~ "iili(lfUjskc biil~~li:e'· I "~I'!3U'lh~-fIi1ILti~~1) Ibell: k~ ', ~

'~I~ ~ mum kr~j:u O~\11I r.J~U~~mo cJtkku'lnlililitOVi'll}ii. l1umlzr,ml1,i& !'~I~bd\ 1,l1J1~mr:fill je ! Hl'i'll .Ill~hLlI~i i'i~ $'Ilbij~ ~ me OorCl kovrm, u 'J 9, ,I 201• ';'!ll~.u. I ~Ci _ H'~!till:r(l,cij(lJ i~"'i!ilil'~(lno, p~CI'!!' '!;!d ~',(!1., ~.fI[irLk" IKni3,!11J ~ ~~j'll1lei:l I pl1'rJor~.m~ S,'!,!. S:LIJ~tJ ne, ~u H'!,I'(J~~lmm (3Qi!J ~i3~!!~,u, pI!: ~L ~ ~~,gS1miJ I, i!.'Jh f».i.'lkiH:.rnib I'll 0 n..etl1rnl h !~llInj i ' ... II;LldIL1:'imQ.

(~!pIl'l ~f.tC[fnQI, f1rQz'cml'tl~djJ;i! ,l£krClIlI) pr,~tK!n!!i!UJofl,rnl:l

S'll~l'1;11i l'iClji imaJu, :mtii~!'!~~UJa~. :kl)d~~c:~ N,e~n~r IJ

~mm~~mHHld'J I~r] ,h~tlll ~ro!f:(:;sLom~~nC! 'Ilrn.dCiJlfn:1

\f1l:1H'lm:k:m:1il1 J~ ~,~;lH~E~1itI. niiJOI!J. MI::![Ii',P.:r.JLVol:!Ill1 ITIOOC!ll1IfI blJlll VQ;f! III 1 '~orwH!1i &t~ j.a ifL:1~-:ft numrmllJ,tuk~~ I!!IJ.: ~ n j~;;r~'rem~",iji ,i~~ei~~, P' ,e:dS')fI,vij~nlJ.: 'mm{n~kUl!L IIlL.lidlltlr~y;m'l!i fdr!tlm "S'fc!~i!"

Slobodanka Stoj akovic

GOSPODIN ,D.ESPO'T STE.FA.N LAZAREVIC (1389 ' .. 1.421)

- ptvi nos/lac orden« l!iteJkog red« -Zmaja prv.og stepes» ~

, " 'a:di inez l~teh'll La;z.aICJl:'lC izmedil JSfo:ka i Zafh1d~1'

,~t:JGiIe 'kc:t&IJ'i.!.st(!; l:t<'I;!1.'f!i±ljr:. :I]ijt]l" gooille" b~i:l jt",() ~ .. -et livp;kog; plcnlSL~ij~ na 0010 zellJlje cl'ola:d .ts1!O' god-iS:rnj I, k!ii:CZ Sicli1llli r,~I~i!. ZI'K! L ma je biQ punt

m;l31'h~ill'h p~!)m~nii, .Pflstll\1{i - j 'li8:tcfil ~p[h~~!:djej,~ j~ du Ilir:t

- t'I~ filfljL'l: Mii,iil;\c v{ldi llU.Lttlr.i1

tikl!lJ I da. i1~ ~aj o,O'l~in la .... i.1:1.

i.li ~!ll_oki! 1 Zt1P da,

J:li~'llj,l['Jn ~,~ du.lm pfr~'iiD.!lI~Vlj!;i D '. • lll'a.s~(j j~ u ·",Ijl,.fi~ III

dfl LI LWLih i. ..1~~'l-dJji,

, lPlI(lSl l, I5Io.rii,s.ki hf!ftiflt ii '1::0 ~i.V'a'du:JiiJI ft'lt!ke i't:. Hj~ ~,o ... Llj

ulb Ilillo, prik' ~lJ'jl ;i;l.1' k 1)

~~, ~icmnq~~ ~I~igng nk. d!(\'f' kglilil ,I ride ki~,IIi~Jooi iI.~li:~ (l.!il iH I1.I~k~ ~lJlml:c, 'I! pUllii J - kr~snl'i j (hili 'ttllL

.~ I. IlIW'.I~l ~!j kml 1:lI1,,=\'nCl~~li i 1 .h! ~ f:l;tj)b .1~twol1,nO i I] ,I j(KI.l~~!1lijitrJ "llLclJl'oorn llilli cg 11~!O1l. v:-ku, D L) J~ ~ '.'(:lIki

n~ 'k. OdlVIL .. Ila, ,k!;lki~ fill

I,,,ltl~[;; I'll '''.~1) nu ul:.'!j nom pl'l,ljLI. J'ljmd~ Nlt{Ji'L~~ ~ .t,t¥J:rt:~ ~~Wfl jQ s~ r~111 l irt<:!;:iL'lt ~m n~~l!:c. SVj su ~ll .Oio'!J;n: IUJ,md" tJ~II'L! T!.I,IJ'G.I, ])u'brlt~~~n I ·lill1rll!;~1 [lit!, D..:-o;.,'PI;.!IL se ,bl~~kcm~ nn "'lll~t m~~ t) 1,1, n~~il ... t(llli '~ j' tIlT~', sle te~Qj ~,dool~ V,I~'r.~:1 nifill!l; ll;iWl'dj~ HfOdT~i~ It Ig;a:Jl~ :prc:k'.o ~lIP[utii;l' Jc:J~I~C;, IU~J!lh::ij M!J.clA~m j Dul/ill'l "'~:m.j\l ~1~&I~cldk Yb;!m~i.Jj~kIIJ dn'i~'I,IpJ~ki h i ~e-~1:rl~[~kL~ !'!.iI~.C!llIi ~I;n n ~Ud.kih 'r,!;!diWl}, k'OjE jQ pr'U~fJ

Si:1L .f1dh\i'!!i~i~~ I ovrf!p~~~ ~li[i~Oij6i !!Jli~ j!:i 'IIOjll:i.k. ~~Gt ...

tffp Lo fi~il [ili~~ llk r ~lJ HJ d it Q Jj ~~ ild(l\' ~ i rlrUII1f1 S;r.(t'SK nL

~du:%b;j!ii!il~ pifVi pTlll~ve~n~ , ... 1 [IId;L~1 :!!llr~tr~j.k jl~dno,g fiOV.o~ '. J'ltl.l'["'ll)t 'p!;!rj(,-d~!L u i5tOl',ijd S[b~lj ~!:Y~~lr ZlIikolitt'l ,0

:rm.I~nil1l~nill, "

SlIJbmmo me.sto hilt!> je J9,udi.m_ U OV'OIliL nl.tn 'I1Iaes~,,,,u.J~ i he:! Sk:~:;m La'z...1!1:-e.\li~ sa ~vtljJ:b .stroll QJd>Ci~b. ill svoj..SE"JU Hlnikog ~'87.~llI! .. B.jtk;:'1 se od.igirilla Ik.;;][:Ii:N' :Q,poJ~jili" N~~is't:ip~ij;to'i.[l.Ei;U ik:r.st~.sh 'IIc;I~k;J je dull .. i,tiia f!1](J'lIz", 8 S.~dlJill. LlIl~[(:vj~ jzaSao [e kli;[1I jLtrlt'lk po'be{Ii~R:kc ~.trlJJnl!'

" 'i.,o-il.?V (iooriY.:3~ He;D~j ZiBm,1,l:rild(l'io'U Zi1;S[tl'fU:,

, .. ,.!;'~ "

, .' _ ,~O(rai 28, Ji:l:Qi ,I til ill ,

,OJlo'!;c.yp-""iIJl';:1I' I godl:iJ~_ Vorl, so tl.!! ... e;~lIi bl!IJ.::i1i hmtcdu Tht':l.tu I i:IJ~i~£Ij::ik{ig ,",o{Je ThEtli&tJsil191 ,1336. • t4Ot5)J ~{Ij' rc. (lNL'lj puhud I?ml1l[~O jt'l~ r:.j;"'1ll og>l;cl~ilt: nmLj~, Sl'(j!fiJn K;i. WlZ. j U~~~iWjl:l 11 I1V"j bLci .u ~-vt1jllJ!1. ok'lil:lpfiicJ]nbl. I~n~~d bi~J;;.Q j'lol f':J!Ii.I.i:l.n t.1 'FI.I k:', Ill.~ jli.: 8~c (m ~ Z Ii f Q~' ~ b ~ ij~ LtIl8;Jt] pi.Il n,jj,'l,! e :k n I) 'IJ Hkli ,PU~I.fj;"'rIIi1i1 ~mLiili. llilJ:JDf::! se d i~r I) u .sttcn 'i'timul:lrIJjIfL,

f sli:l HiJjlizldCWt :iI.'lU'I~

t -1~lcdL! Z4l1,uI!JJ~dl. j IS;;:: (UU1 ~c rum~j'jj~~ aMIl~1J1 j, pC'ijlJ.'~~I,J~kl, (l1.01cl. U :tflllk rJflJluelj~·' .. 51 r~ II dlJblJ~1 od t;iRmiJ IHJI1 1 ;H~" Sptl~lllC: Be I},y: ,,u.oJJ~ M.nt'l'H, l!llbJ;! It SIli gFi" 1:111 g, kJ· fum L V n.IJe.~Jm, OtJm ~(!~$lJm iiSJ~i~1 m:l!J j~' (t~-m~d~lj(! lobro lr.:di:i I:1d ~rij '. kill, avo kll~~ KO~~~J1uilli ,1;;"1.1 Q [(Ir -, bm'c:~'tIW~ 1I ·'iil.ijuf' 0' pred Ijj IlIiiL~,gr.JLi;l.'l: 4'. , • 1;1 k~ii.lLa jo QrVoeuo :.-:r:.pu;d na ... IIU~LI.n..:' r(:tiymund) ii'11S] pos~.t'!nijk '. dlli i idoMl!l ~~ J "mb LV l<lll S~dll~l.Om), A. HI"llJ~ b'l~l Jc 11!l.~(ftfJ ·t~m:b~o ,¥rem~ ~%, bwdl: dmg (I .... I)~l~i;l~ '!'131m h"~3 !Itlil'il)i!~snlJ ~;II;~kUi;ILI:'!1i 1 U!!(itt" drwf)IJ:Ilfll, trH1. Uo i~ i il"l'l~!~l ql~,II!n.l, l Sf:! ~fMil~!'I~jr;lml~ ~t.vfli'l~ .~j!.1 '!I~"I

(kldiM 1405. :ti.!;!ll'!.md S!!:l ~Hi t~ bpin:i

V!llr't!.l.I1l1m. t'Ci:rkD Ii'I1I .gro~ UflmIIllm-l:!.1=ljsko,g. K.oldEl, jl: t'i. .ll:f.Or·e6tl ~,~,W. ibigl'h~~lf!.cl p.o~~if:i n~ ~~nn,;S~cfat! Ie b1!.l a ~ koji jt,;: p~u.;drl! [KIJlIIflC, N~'I, ~ ;mlll~:rnij,!li a", ~3. 81Ji.d~n: Dli:spnt k:J:Q nugn.uJu dP'b~!Ii .oa z!~~UtJ[:J~ i.::ml>Cl!.'lll ('}SJ;!Il~' i rulfars.ki jg1~cl s.r!:ipr~niml 1I :eCJ~q~i. gcl:C jc !JSIl!lWlQ Joo~ n,Q\l.C:l:· (N[~'ti:!; c.ebl,·- g,~~~~t[ja (I I!:; pIJ!J:,HJ) , 5.tcfaJ!l I d_l~ I:Nlr~~v. :irdli1~t:!~ r~d~~ .il<1 :Zig!Ilml.d~)!!Tl. i tI netkaELW m ii(b!JY'fi P iUIjj j e !J! Ih! d'i'ln. r 0 lflm~j'.e se nrj .;:.gQ!V oo-ra Bu,d Il11U io, Iuna 1-41.1., gedlue, :Z':l[~jj:!. :]..4,]~" gOOU:le. ,

je .LJ,[js'IUiV6I/,il.1) ''r'd.Lkin:! .<;!ftC!5:R~oS'[h.m.i1 u ,aUd~rnu ~

Cepelj povodom :pro,~II!l.H~nJ II: .Zl8n:Iil~ndilo ::m IJn::~ . (21 .. juna '1~11.!} , Tl'ebiJ! r~ @~ je 1,0, b.i!!3 '!n:~ .. E.e·~2,1.m:::::: filll{fl ... ~~d~ li'i:!l i 'l,!e~ikl£u. i;.:: ] 7' ~~.Di:l]]ilI Sa, ~JlbJm .. -, ..... -'_ Despot' s,"J Ila o.\,o.ll1.S;;iJbmrq, j'stlCllJO iepot!ml Hb . ,- . J-.e MlJ'gTi'kf i~bele~l.(j d:n I~ .5'jiiil~.lli:~O.~ ~ .z.t":!::.:s::c

Zigl:JjJljmll':l{].illi \rcl~:k.f!; ·i1uu:IClIlOS..'l. p~ - ~~-~.c:-; rnl:J! .so m.L'Io.!:~1Ji ,k.a~!I!\je. 14:2i'i. g,odioe:. ' zlddc.(1 na 'venlCl'Sl iI.iI vc",.i Sill ;n~ed~ !lqn'J~ p;--........,'--r" ..... _ ....

Z/GMUlVD lJJ_KSB'MBURSKI (135.8 .. J4~~ 7) ~'Slf,w}Zilik i prijatdj d~~Qf& Std.r:W111 l0$1I1' ,'fit viW!fkt))g re-do ZnJt1ja.

ZigmLmdl Lukte:mE:!iU:r,ik~" sin ea~·il Ka:r.L.u m.v" Qo5i!l.iJ jil!i ;Jij;!j '1ast. 1387 ,. ~{iiijj!lile_ Imll:!:J; je ti:tbllll i,igi1~~kn-hIY"!il'1 oog baJjlll. ;a od1141. '" 2;,rf.:!!1h'l!!.'= m '1l~!1]al~Ji:Dg: card.

Sll1f1.LE'ajl!-c! cila, m~7.:c d'asakupi urwoljrlJQ ·"'IJlJ:j.~C za ~TSmlk.i i'ill pr(.l~!'" T':ln~~a .Cilil. ~z.1L ,~a.j pnth.!lhy"':t ',poz:iv3i v«inu lev,ro.pskriho'll:ld9!HI, ve]jka:~3 I , .. i~ez[wd.

crs~:;.- ' - rJ13. je tif:&!19Jto [!jill. butle bedem o.dlln'il!mifi. od "'~_ .. :z:bog. m.-alM1b Z'~~[]Juntlo .... lJ;. ~j}jl Sil:e.f:an j'e u

·uj.e.'na mrQ:iDSt :r,J8. ·bLJ.~r ~EiBkolrJ) dvoru, a.

ju -, mUlDe: ] jedliitl cd .[l:ajbQog.a~ijih P0fi-€Qo[kSj iii! _ ~_ ru ru ,,~~ se i !p(~lIedilJi poloZPlJ S:rbiJr;:; pobQI ~"BI,_ fillli',ocit!] gUi:!!clli:L Becilg; ada, Obruoviie[l~ E!l:·rI1Br8~ pos.tII.je (II:! MOO .. g:O~jje de~pI)H)'I,'fI. p[~s~(lnk~. :'.I rime !\I:;

mo mi!QJS[i.Ilii'!\. 'hi~e: l '/.ai:;m trllllllinl~ .c12-J1!~~:r t'Mtlkl!ii1l!i;komb. ~i!iObll'''''~'1jJ]eL L'llNZC.

lJ:~pot. 5tcl2W Lf1Zf1l'cvlc,Polfttjje' prvi nos/illC(; ordea« rtitg;.ik~g .t€.:d'a Zmaja

L:t dCG;~'ITI!ii;t'lJ: 14()8, jSouJn..:: lo:;'1~j ti~mllifid 5.'_ SlJfililJgom Vl!lrYlIiU'ly.iD umL .1. ItIi cBudilJ1U Vi1>eSkJ rod z.mf~jIL; 'Orclcj~ tI ... [~ ... i~tj~kt'!g riJd~ ~fHltl5~',fJv·l~;."IO jr:; . hCi!1lLtlj~ :ii:!im~u ,pJ'ilb:rt:t!~!l]g lm ugrti.<:u od do,;oo·i·.~~fk~ I !Liiic~- lmlLj jc r:m,~dt;t.a,"'~J~Ii1 1iiLL ~Sp]d~ULI]j Jezikom i dU.6~~l~!i1 r..c:PiIlWi ~ btL J3cl1il'fl'l uko vrara, Nfl. kdji 1110 ~!n:3jl" jc b~ :iUt ~Ii :ii:1:iL~Jlilni ~::f3.tLjoJnl' ~I:l I,jc fillii>!ti m.b~fLI,: o qURf! il~i 5~C!'JCO!"lI em Dr:w: J~~ltLS er

l~tiaic;lLq • k ,. kr. Jt!.:1

8;i]g mll.~ Nth'. ]~[I'Ij~~!.II.!.~1 1.~~II,iji'l.'}. IU Il,'r:r.: If/flmd{i tn~ J.@' nn' II~l \111(:1:' ;1 (IN g ~CdIL ~ttl ~J. '.[Jc f1~ ~k :;J: ~Q Sft rcp(l-m t - 'i,Ijj' .I'I'!~ i in'll ]~ (I' 18 F!IJL rrlkrw: l,m lid'"' lmjl J~ oloi:r.ccnu) Id~ b!:!~ 'I.Ib~'tU~:!_lO£; t"Cpn O~tl 'Y i:'1Il I 1 nnll~?li Be II (~mkJG-rJ rtf~Bfl QJ;J!ll/{Jttm.·uf'I m('ff.N.rl :1:1: m'i::iIl'~Rk~ :i1!~iiko (~~lil~l!I~ llUi!mrLI~~lll5l L1~ffj.' I ~n~.),

Oix'le!11e: 'l,!1~I~l m!i ~c:ri':h:,:~ 'I nflfllO,lit:! ~~kt) V~.IL~Il. ]{u jeo{! ple.immYi1I hnl1fio fir; ... n .;!:t r...!;Jdo 'Ia"'!:i~u Cl, ill :wtl ZI~~7 Zn o~clc.l~ vl'l'~~k!:}g r.-1:;g:ll ,lM'u~j J'l!''ilt:l'. ~t~~!:i~!! ~. jf j~ lbl(1 og ,[i,tlj~f1l1,n 2;1. o~Qb~, f:f;1~ll:ln su b;ili L·~bj."ilJ!j SlJImo' oomlli~1 ~',C!tM!ni pf"rntc;!:, k-uii S'!,1 :!;iil<mbu Hin jlOlSt!)li kr.i't~j~"r tnjll~ 'lwetnid i ~i h jc~ mUHl!lu da odllJklljq.; !ld~,ooJ)o uvede 11 red lm!l:j.fl. !'i-_mll "~~l!Iinili. kr:l1tj' :£iL krrdjlcDJll. ~ !Ji'[!.1z0V~ W'lg Or-t'iC:IIlf!! d~u;y:.f'IS :!i~l;lpemJ. krailj i k~IlIj'lci3 su L110gii imL'li~f.J' .. 'r)! I Rof n;'TI1'D1~t!;~ iln~ 'r'rte;;t(lli,'i'!~ ~~~ j il!lld!i.l~I;'.:.e, 0 ~"n~'i.'~f:k_ilj pri~'eIJi. reda .Z!'!itl.~.l; koju j~ .Iuvi ~Qitpr~WI} .Q!1.:~Jlot ~L;j!:c.fi'l~-, pnll1i1,cir,J~~ su p.!)1:m)jM~ \lu~e~OV!i Pr'rog stOP~~f!1 lj~i :1:;!. .!i!e(:~nl:pl :~~~('i~I'lm, zilsi~lig81!l~:jl .. ~a ·U.pr.ski. p.'~~1ilJ'~ Mr~~. s;mL-Il'~ ~1.\1'(Idj'J I.l~~ tOro(:lrm r;,a[i.lhl ~ ~J Zi~mlJl111-cl'''[)J Z<lih~j)hl(l.ni N! porno<: UJ;:lIY.IlIlIJJ. 'U1:1.'!.'I. I!.I! ratl;l!. Ocl ·.;ii~:ro"'ill-· 11!1J),lJ~Cil tOldi!Ll.R 'lm;!lj:;'!. !P~ ~tep~[VJ pOZUi!m;rl.' Stl 22

im,· ... o ,ilok d,'L'S. l1e.(jmt13· ~~: .

1. f!rpski dC5~'l Stdl!!iI! .(La;;::.:J.r~.i(; !. ~of H~-mt.IH1. C::eij!iki. 1H!rIimB.!RCW sIc ,fn:dt:ri~

_ pfuli.o N"llolti Go.rjai:lsld

... ~~OIl'Lt

~. ma~!\IIl!S'ki ban ·n".'!;!" Mo{ovic

9'. se.'O!e!firnki ban :Plpo @~ .(,) .Q~. (1P'IIl'{I' SpSli!o) :..(1. NiJ..:.oli1l Set.

L 'kfiez :£<ado Kroo'l!5J.ij

. ,2. SitllO!l IClltljevic S~re:1l

l3 .. .kri~.l :g[b~ [v.i1ii :Kf.ba'l'.s·~, l4L l'(illiri J,UFj~V' clJe AJS~IJ!.

IS. P.t~t!Jr ~h iQa lJ~N<'Iiifske vam~~

1 Q'. bwsi. crtld);!:iki 'i;iuJvocl!t£ Nioc1Jld. 00. 11. hj.o·si. hilrv,i1;Mti b'illJ .~~EI.~'l!Ir; .Jl3.i.!i~

U~" hi ... tl hrv.u.t!-ik:i bun. f~I.~·i!iO oe I!'cc. "1'9; ;!'OJ klll~;l~i gill" MiniLJI~J N u@d:{;

20. tn~nill[)'h'1~kj iup!jn Pets.it II'cr-c.nj 2'1. ~mcrlk P'Cf~iilj -

2'i:. h.'lm ;(-;irrtr.Jaififi~d, ibii'lJl pi1lliiliilll:i: N IktJ~t,

_Ijh;:~pjj~ s~~nm j~, .kld:~ JIB ~~e :reC:~n{!-. ~r~dt1j::'i~I.o. IJ

fC(h;}~I,Cj~J\j l'iTiI~fitlo\'ilnj i]:, .

t:::!d ~~IJ~ih p[JZlHli~ih 1'1- mi£L~ fi - siiX:i or.dC:l:u 'lliidiki1J1; r·!:cl!o. Zm dll. rmj."w:o~'D~j~ij.e d~li~~ StepCM!; hil;i :)u:

1. H'~~,,,~ 'E"J i"ililllill Vl:lkl~i!!·:1~ N~i'llil'hi,

.., ~rl~l.J ():;;U\11l na LMlIHrvL:l nulusn n!LodMOOb.ll~ I"do~ Jill ~h~l1<rl';'!:.1~ ':-Jill .h~fld~~ro.flJ3 1.:u.ukmn ii:1;m~~1 b

3. ~hc:z Prib.i')h1V V~I].;.,lJiI.L~ ~!lI"'!J~:I~ik b~jslJ~!"I Smc:I'(m~ 'VuHt6'I·Ko!l:'loo (I~I,'; f»liOVIJ ~!il&'I'!I!I11"MnJ'

Rlilsvo.1.. · ... 'Il(l· P . &fir~ftlfi, . 1oQJ11~ kilikvLi, R ~ ~ dc-~u . j;'C-G' vi ~~'tIG red!'! n(l~m i ~njllf!' ~hleln lm I !;l'FJ1Ylltm. iI·

''bili dt!lnt til) se po ytmtlU, K nnlrOI~Ffm ~llIIm, .. 1 II'Cldl)

ZIl)I~fL!J n "Iii c::r,'QIfI1 mtci~'II. m rdiOI nj~ 1£11:'1 ~~ .elc'fu:: b(lp~, il: k~JC.iH j~ hill 1j, 1nl1 IUri' ill" II () ftj!Z:nm It:! ""isl"", 1'(:11::::1', Z,r.rmj je blo 'b1'km~!::11i dr"!;lM~hn~ .. k~'J i su Im'l,tld!~~J ~rnil'fll ~IJI, od~li"n[(ju I pL'tliI,l'!~IjI!:l d!!l~'t!ll~ ~ l~L'<!:l~lb,

$ltl,tlJ,t t,,,"o,l;!l ro!:ll{.b~ tl!b~I,'!.'~~~V~W J(:I ~ly,'!(i'r'c, (I~ ~}!;j~!~1~ ~t.lJgv~,".;;; I. ~iN6IJid .• l'\l:;:;rnr:l'1;Ii !e; ~hl le d!i':spol. SClolfflll' ~~bd~!~l P.U-TIi!'!!C&! ~ !~CV(!ljmJkc! Fe!]~om s~u ·f'I~ nevl I~I o'bh'L·m (:t",il. ,(lfJclll. r\lro u SiLl''. 1u~ :uu rt i!!Ia'lu~ (lvog '!'e.g . IW~~. !l~ 'bi m1C!g;:IC! '~:'I. .[)Ti~UFiMlj~ po~'(;ibLL, hi-fi j~ d!Ji~rI: d Pl:I-kiJJf~i.ku. lIdrlJ _po:mmmi. En'su I ~ pm.p !S~ u rnl~ut im~o.ic i:.h~ pl~l.'LL ~~ i rl dli1:ariJJ; ilko, p(lk, I1Ick'{) oil C~II!IiHW3J ~t~'f:ln1 ILt Oo-blib~ Cil'11.!!lI Qrld~~, IlIO-I'~Qo.JC c!l1i! pLat! Cetirl mise -.! ~I~\i'u

pe.~. HJ 1S1'il'i'il, rena .

Poo:.natl'i fUlinll jc jo§ jcdl1li1 o!:j;r.:-d~n :st~llr.'!!!'l.tl ·(:\~·d},l ZL'fl:J!j3: nijc;d!\!!1!! «]E!1l! trije ml;l,!!;lI.o Mt~ rMilJd~n hez .lJlEU~j;U i __ Ice..t~ Q!'itaHh CI<II:l~1';i'.a: red~.. o\![!! ~1lI;m~JJ!i:mQ .11: IEl.oloo ~p~i't,S: ~'~~,;", ,h~.r~l1 _I.'x.·'o'oj.l. Vl!lk(:~r:,l-I~l'Vai[ili6a! Dp116~[lli tl:!J:1]'!l Z!:g:mlll!ndu_ UnoJe VLJMic. je flIiljm::.ro""inil~JG 1Pr. ... ohitnD dDb~!l. or!:.h~_~ ZIRil!jil -pr'ilog -...:stepefLi\, Kilda Jic, p~!:HIO uti! s!ra.:rt~ krill]", L"1(lisl~"'.a: P05!tJJ.o j~, i'~~I:tQ;rni"l~'Skj ZLgCOllUq:i(f .... ilte:pr.ija.t<c~J, O~[1jj mIl jc: 0PH5t[vri=.lt:ivsi rrm u[den Z'l'll<'Ij3, i:llH dm,gog ~~e,P.CI1ia., LGii~M' cHI!! b~ .... ~[ ·lle.Pil'~j:at·elj ~~~j'~ rnog':'I,iJl ,;;,[!t:;' nO!1li.ti 'I.I'.i!io.ll:o. ijjiJhb[)1.'1ini!~, .IPDT:lij[~n 0 pDStDj~jLi. ~~ :uedil! n:<I!Elz[mq 5<'ll\i! do sr~[lht~ XV 'P,;e..k;];. KeinLko j'c sttuboll lD"'og ,!:,~dta. - mli:;ij bh~ P.OP.l.Ili,U:.1:1l, silzlJ"o1jemo L~ D.Cki:h 'i~'lJir;ll ~,llvedeJ1lib. u dblU~m

te 's,tIJ., -

,l.#)tltift(3 p~I' ,[Jl1 aMm aesp.crtl1 Stelan,8 LaZ8:teVida

Ta-ko-m, iSl~to~\W'.,'I:ll~~ :rn;JI R;II~ClgJ~~kOj' I:'ii;nbvl u -.rel:r~efill (Id 197 [,-7l g{ld~[IcJ tacDljl;: rrHlk[!(1J] arh::ulllJiiih isl~!l!i."'::iII1!ji!l, '500dJ!lj[l<V~~LwrtLJg d'v~)ui!I, deSpil1il! St,eJan.a 'uzarcviii::=.i, pmml~;::nu fili :fItElgm!l::.nli~iP~[;[jj,:llkil! fki]i~je¥ii.) ZJI, ~d ~o:je ~1!1 titl~ precis[(I'!'"mja!e "':li:f1t], elel:nent unutr,aitmjc· W"ru~.e1::jur.e ,drvo.uOM'!- O!!iiC su n :P:r1{!l) vrernc bi.1c:.IIJt.r.ai.ELV'.!:LllC D!l.t.tlll~m.l mQ~j"'in"'::t", :l::llalr SitCJfi~i1l1.Hi :l :reCJiJiii.rEul tiliirfdrd i TtI ... ~, E.t::tml,~.t~l1i.slHtif:rag[]mf.li.:i, ~e:rnjtJ:~8. I-Z !IIltl'Lm'.::Bt'ije.g u t1f:~iL';nJi'l, he(1gtads~.o~ gl'LIldil!. lz iPeriiiJu;;' lilLli!!H d~3'pQ~(I, S'lt;ft:iHiI! i~OS~ )1;,1 ~e;bl s.llMbl Zl!1lo'l~,f;S[:t re!piJ.11! (ib~",\'lji:~~;ihi U;k(i vmt~. kQj~ 5thi gril l!gIU5~'(ig. k:m,lJii!- TQiIit prUl.i:krttrn su m~JroU, .. L!cl-roi;lEtnlkqc tj,~d\z'l,iih fr:=.igJlillll;:n[iJt~, it.<i;l,"'QjetiC trl iThO'!.'n.c: dh["~i.~C..~B J.iij;tjl;[~If.lm reda ZtP<Ijl'il. :s~c ~.rl Qbt~dl! su 1l',[lct\li~H;¢. lrliLVn! mfld~' p:f..i!k:lIi:ttl~~ Z[ti~ji:l, ti~iliJ'll.'jjO,11i J~:l!J' k~Jl.iiWjjEi:tI tidO,iJj ujJb.l:l:t!ij~ ,!!;rb 5ti:'.aya Z1glJlliJiHqiil.

P.~~tijt:id: tjlll IIJ\o\OOi!nL i~ lJ~ilI,skih d'l"millh

'r,ildl~~j;JJ~i.ii 'DiJjk[J~mije lito 141.5. ~i;iitHnfJ. tDko da. .3i:; j[lklil '!,'Ei:'::ill~tle: 'l,!i',;!ziJ deis~H~ B:tct'lii1l :sli: lB~~d illjiOLii pot'wr{lj~~jtl ;I mll~}!~t.ij[jalLim ,lint~:!iZ[Lliiii. f.C(~jjj!lc.i S;JI stmbn]Oill ~ctlr:;. Zmljlj~ iojwi,;jdiJ¢~ 'il di;llp';:,Lod~!U OStiJ~:]jI~ Ii, red fl, 1 ,Iroji.it i Wi:JIO lXijt::kii He '!::I mO Ill. !:l[~d.~oji E\lU'~l)L V¢~ i, u i,._~iJ~f~frllj~ril~~. Otkr.,i6~ ~,~6Jj~~j! 1)<I!'!Jrn~Uc ~~~dk ZRi1i~j rc:d'iL Z'r.rn:a~i] f:~p l ~lIJjCrul(i~!1 dll J~ lI. mEl~ju ~:-;'thlllmJ IL ~~t1r[J~dl&~]8 ,:I;lmklll nu !l~'O(ti1lC~ i~~i:l \11mll:mdu'kiJ8 ZIU1I~t~~V~1. p1ii hv~tl hI, j ~r~kll ~t(ll!;~~Jt1 '~Ii ~1l'J iim 'Il~),si;t1;:,;,!.nnJ I}\!()~ ~)r,cljliIUi tlf;;l~~U'l!J.ffii S&~:f:I.~F.lmt1.

Q~'n !l:h"ij!J p!JII'!f;~lujlJ i It[IJ~!1il. 1~!l;!~U~,-,:kil S:;'J ,srl)Q':.,jm~ &'I'Ue~Wil C~lj!-_kih, kwj~ ~li i Ili!1l~i d\"(lf ~ iJ.!.:oO:g_r.llltlsl«lrn I~r!ldli I 1~,r.J lI1D~~ :ti~ '~f;I'b~ Z~bO\1'4LVJH !!:1[~li,:lil!;j~11 k'oUIi:~ jQI hlJ('I U~r.;~il 'UJ!j!.U'~~r.: L! ,IJlCll~I'JU hlhll'rnUIi Hli!jJLJ,n. IHI ZIll'm,dii) ~!~II~ ~~i u vJdL!, d[l. ji:: :\rJl~!ki'l ,IHJdm~]c "'CkflWilIT1~l, nilo rm~ II.!!Ck:u,j~iij V,ill)Utt~:5;~C k:~]~t.~rc:.

P.t:lm!.'l~1 0 OfdO~L'iJi redll ZmnjfL m!iIj):lr!l~O ~I at;:~H~II'I~lJt!i! r~.eop©.~ (p!)!tcr"iU~tl,~) !.!U~(1 J:;lI'iIbi~Iil'~il Vuk~ti6f!. Ov~ \li'I~ jll: br£l' (Upl,'Omll~fl, II SI1l~l1i hQ[!!egrl . S:ll!:r'IJ~1)! V:'liI~~~, ,Kosi,"le~; u 'VtF.:l(I.'fl!~ t~!iL~k:'O,11l Gifl~'rujl~~:;]~ budl,:!~~ dobfOo :sH~I~~ll!n! lutlll [PWi ~l;;!~] I. 2i1!;~'rt.a~il ~ ~ ~! ,['l~dQ,"i" '~~d:e J~ P'~ kr,~ );i"l;)t~ .~j~ drn~~r z.f!~i lDot1OitJe;j'i t~s~;n;rr~~n~m ,~t~'ililP 17;~ed'u ~l~iliUl4J~ "l !.:ri tLlnjtl!HI; (,ool,nitlf1i!, dhrjSI))!, }'-(lj~, je ~!:k;f~1:Ji II ~~1TJ1, d~[i\k;l!f!i1,lI!hl:im ,~C!.!~i~il~)~. n~ jie: '!Jil;;-t ztarna ~o];j!j[J'm tkr.l!;~j~~ .~IJlJnfi~;1 b]~a.'I1i.!!i ~!r.i:l!jili KJjp'.i:~1. ~ !J;tI(i(:ll vHcl"k:o,g 1:.::!<1tli Zl.milij:-ll ( .l/~{iT l~-(I rm-f ·rI~1~.t:'l'J;:r f/h~ ,~"" f;rDl·'(IJ.,:"v~j .tJJ"J"oIfi tlre'.ret fl'Ung(~'~Lt,ala iNt'rJ. '. ,)

Ulil:li I[JUl!.li.!i:J:t\1".i.lD~~i1e 0!Il ~::r:!llL~: ... - ~c.ilO

Vl}j~o-d:;1, Vl:1d V· ~pt::~1 ~~~m&D.,~ -~-,,_____,,(zm~), c~j~.je ~m~ "da.lliao;; ¥~zatLa'~, ~~' ~_-_,~:--_ Dr,a_b!lilu...

Konstantin lFllQ~l)r be!elt Ijj ,:."'iI!:ml ~tfjJT :;:..., ~ ~'poi:, '~dl;lfi!i d!l! ~!]Ja, 'vo1iti 1,lililw.rJtte:t' kod :Za:J_.~' irn 3,{!' ''f~I'!I!il "'kralljclic bilajl;m:idllc t 5Ja,\'Ut; ~ ',,"ciil.ravali,'t_ :Pu·tbr~ je, bD '1.1adar .i prvi .[,jain j'i::.i!I~ o;il ~~E1,\'rcib. ~.~!~~b. redO\!.jJ;"Jmill1l vlast", :;l tit. li1 biu ~ ikID!} ,[:ii:tl:llik 1 ~aGli.u: PIJJI 'v.i~IllMtih '!.'1r.W:t3:, ~)i) su ttL!i<'!lm ,ik;!!;ndid::,'!,t~ nrlJ"i i Dj~mu da ih on prdhw,ooc :ll.l vltezIj, Tn~ba i1i:ji~h!iiti da jc rwoii, de.-ii[lD:trW.jL ,l!Ittli,'!rnimt ''!\r:zaI!:;j, 72.i U~3;~, ane o:;i:! :!l'tp:sku, ,relJ.i~ju. '

- PriplI![jjfjoot' ~Ue~, :reumir.rl;:l J;2: '~ pOr:e:1.8, da ~ 8m3i~lfj], {!d~[koV"];Jl~ew sa vidijlVID:l! :~.I1aJ.lii)ill f:e.dliI. Til ~ Iliollo jsiiO{1i5~e, 'Z[L :ru,'o\Q1j.oroell!l de d;!l[~~~~~ih dana,

Pr:L]'il'idJlil'd ,~,nJowg Diliidn. ~Im:tn l'llIi ,l'IIl1l,W ~~ DBI gy.oj!1ifI (rbQV,i:m:l ;p~~k!il~L1' znmJFL'! (R_C~i;](J'J!itrulk~ijll ,8f~ 1.:r'I'i!!iimri'~I!;! Sd~ [e rrQdScRY~ ~ilj!J dn;tll rJ:II! Cl!~rJ{t~ t[!'rJ&i~~I~ ~;T«!D~r:!'L'e~Mwn-~ iIlplih!£ijl!l.~1

8P0i!l1.e:.o. ua crden v.i'tc:~~g I'cd3! "'l!!l7l~ja., 'Ilii:!1:;l!lr!(i:;t, I_

Dljt: (ii£[ilIr1i ve:z~~l, 2:1Il _d:es,pol~: StBf.lJlJ1JI. Ocig:!cdIJO,g; nosioa.n tWt~Ml' retil;!l, :tlalitii~n.{I' Ii Vukljjj ffi;la~11rov.l6Ji" Si.lVLl s'~epi}:g Cii8.1!U!i2!; a lIinuik;j, qe,:;pMi! D~[dil!_ B[(i j~ ~lli1l~~rlhi s.riiski d!;;~(pcrt, 'U Ui~'!iLJj (14"65 ., g)}. ,Zoo~ ~emrog juna§l'!f',ll u -----I>~_=.!I:C"'""1~or,3lo-.::...-.L.Io ~~~ 11""'- _,

bmtii piroti'il' t'11nl.'k:i 'Opi:~~'8n [e '11 !I!I:!ISOj. DI:l[0trtlttiJ pe.snLL kil!1Ji

ZR1.:3,jo.glljltnj Vuk,

rrl1j~iEi! f!iJ:J_Emg,cmdilllh 1IJJi$1,'i:;:I!IlI]~!Ei LI

dlhl.-ep~c1!liIii!L ~b-lilt,ffit[j8. b1vie 8FRJ (Sl(l"'cnij~. - .fitM. .H[!i.illi:i:.~ • /)1'Mim., Istra ~ UtsiJ'Jiit~ Ml:!lkechmij:=.! ~ . . lim~nk~. K'iJol1o!,i\Q; • d.urirti-t,. Gt'f1i1.G1:lrd. - Frpf:X' ikl_l; :izdfL'f;Jeko p!({iuc:v;ie "'lR;id~Iil!~ pu oU;'j[~bir.r=iIliJtiI m11'!i,':I5~:~,·ikm~I'UIf']2. on 12.,9 "1991, glbdtiJlle (.sflJlf.w1lll!d .?:Ifti JN~ 4~fl!.-·~7A::dl) jil:··~r.lju IIit)\'~atLk:i!l 00 1. m., so. I l nil sdNforj1a:

.Sti!I,"CTil iv' rotWc:u,il]OO PIJ'Im~: SRBUJ-WKB rn.&hli t1ii!t~~eitiiHiidmm ~~ lo~ iliil~iii'.ibJU t Pt'tijp~~;;mdJ~~. :tl:tlld.ml:l~ ii[lfIHHIJi.l~~totl: :i:I~~!iilllilt~li::. i:.i ~V~:ll ~_;_o p@lJ:)i~ .~rll'I "'1;).i:"(ip.D.g::md3 tLtllesl~ ,

Do d[!iUIllS ElL! C<i:l~1.lltJ:lplluj.! i>J~J~~.1!! SrhUil:LfiI~C1

Rf5J~U;fl~I,1(A $l1J3!J:A,

~ ] SRI~:I'J A~KA. ~

:~. Uli,IIltl:oll] 9911, kf!:~;::~JJL ~ ~~jjhl ~tt::t,jvr'M ~ R~dlJllliir V~Wl-1""t.c: .~1..111Jj['11 ~ .R.Ul~HJf tJ~~oo,

i\lJor,st MIJ~i;:ll91~r fi.1;iIJil~I1ij" ~ !1$\,1U, I SrtJ'.ld~ljfJ su t1Jij.'bGlt~jm i.b 'i'i~'!1 ~ lIc~no-.

Ri;;I~~r~: Uk ~\'!:!UJ.8. S'JL"lI • ~o'i.'n, n~kI8rl:j . U HfQ.cUni. J ,Iik Cfl:rl~ L!.lZf1ffi .. de~m);

[:?~dlll!Z: S~I; s~.fJje: DS! MB, R;S • .8" .I 'IS,

n.. __ J .!.." " 'r,. .. t . -J '

.i. ... Gi;J,i!.JiiClJa .1l1 .I'Mortr~m~'{7{j, ,n,',!'~,';! I .r:~iilUlK' Q

s..~~fJk(jJj'Jtl (!ulfij'rJ. .r pi!imr) fJrJ 1.'W/,~.~'(.m;~ J~ m s sa SR6'!JAJVKA F .-m:rQ~ lolJ SR8lJANKA, 1:.~. Jiil_jirdl. ~(l.Iq, Imji nss ~¥"l~~&~' s1!J.~t.I.J~'

... V ;pn~mi fr r.!'o~~ .~i'1h~. SRB1JJ.LNlOl apU&~ 2JJll,. lJi:o _~~ i;zr:lrtt'i .(jj)C"iQnf 00 1', 14 5{) i NYD SU ,~m&rli .l~.zbo.;:· vdih pmt"_4: i"siih ·{:J'atniUi"n-:'Y7J aIt !"~pa:m .i!t[jl~ '(1W1fi 8pC:J~'(Jf ·lI·o~.,j.0ct, u il'{3_Zirl\\. rSildri:aju .t:w .i zt(ilili p!"(j~iv isi.J,.fri1r:<Jts; biC~ fJJ'E~'c'l1C ~t? Unlentt, ~; .liz Q~u' liTfiJffll<JC1)l.!' prif~ l'l'sm i 'k9JpjP .fh~ r,J' $.lsifff«w'_~I}_!i! {'[itll82fjS1nt jjCli·4<"itri"t.:e (1 ~Y1lifJ!.J SR1JJiANKE

SR:PS'KE UJEJJINJENE /lllPVBUKS -·10 SRJB:LTAN",Ki\ ~

l~., ·dcotembillF 1991i.t ki.t:jC~j~t ~ ·R~j~. St-ekoOY.Lti,~ ]t~l~m:rnir' V~g©vi~" ~~·.'!lllpLll ~ RU.~N(}, U7..1i~,

AliCr,"l:' Zo·lli1l sa l1'Iillce!u i ~rililJnruj.·r.t;a l1lJffil; ~ 1~i:"1ILlihl srpiku !!frb - lil!i.f<l;l; i ~ik 'kJ:gj'U1Ii h~f~. I. .10.i:r.ll..dDr~r.djl:~'Oi~fu - dcsno,

llCl'crs: S~lUm,,"LUlii, Hi;['r..f ,H~kl !flli"fibi ~(Jdlo.~j ce!k8t~. ;i(lJ1m£lt Ll:~rd"Il<),!~·' nd Ai5i3ni!Ui e;lI~nujc'"'ttti. .

bdluo su :wruG~ fa,,"1 S'; SIt i Sit

!m.rsK..E UJl!DIN1BN ~ ~UrpU:~lJ.g.2 . ~O !Sl'llHJANtti\ •

£i, !.'ip~LI. J ~J2~ ~:rc:~I~ijfll· n,nJ~o ~t~ktI ... ~~ ~ i~l~d()!JIjil" VIc.g~I~i ltu~np!.'! ' lUJJ f.'\I (.\ U!1or.::,

A\l€:u: S'l.UJ~u\'~mi ~L!nu it'l'!jl!1k'l' srb u ·1iC.wm tiOfl~~m ~s1Q ~ *!:!U111 s:I m.fl.tco~ 1. :~~!~{I!ElI~il .kolTIel se ll~]:Hil:i :it"pski. ,~rb ~ 1t;!'!o'lIi, i li~{~rp~~,g Cft~f!;et'[li~!ll Dr!.l~ Mnu~JfiQ~i.tfI, • d~sl1o.

Re\ii::::ru:j Pl!lml1nJm2l. ;!l~:;Img' 1)~~hl'Q~j:jjtil' lzdate jc SE:[ljili;' RV.

SAV~ S,RPK_K]H.ZEMl\U\A .~ 1.00 SRIU:ii.ANKA _.

~ mart 199.3. .~eat:~jriiJ _ Rajko Steikcr";:·C

Hi.lwEli:lEl.i.'" Sl!!oomlll crlora V:wedle.t1j~ .Bo.gt!,rudlID~.

A\rew.s. S~:lliz.o~litil!I stati sirpdrl gvb Wi blffilill go.rnjem ugl!lll-' :l:CInfI, ~fIl ~~m i, UJ.Wm IIU b:iml:: se i!)Bla&i Br:pski grb-

e Od1ikovm1:J a m 'medk'lije,

,~ 'm~alll[ novae do, 1970. i

- PfZ4pjmJi nOVae do '955.

Gordana i Dragan Stanisavljevi6

,.

J)

JDg/" Srboljub JoV'smoYi.c

'v." ¥l V

·JUG-O· S'··LO·'J7UN: i'S'~ N· 0'- xT;CAN, '.-- _I 1iC'-,C'""E 'S·'A':·' Z·I'G- 0-' M- (PEe, . -~ITO"" 'M- )

~ .. _. :I'" _.. ,-', ~ , .. ~ , ,'. ''II!'. '_ .' .I." .. _, .. - . -' - 1_... a ,- ... ,

NohdIUil1 (k-I;~k;~d.(lEIiI!rl :p'a~D_(];;r niJV~ pn'elll!)r~'etw ~i:lk!;IJ)IjLli1tIj. :IliD.V~Jd~ :redg-'\'1lDg i:tdatmj'a i na t?Jj Ilt!!.~n 8["lli"aj~! ~f~ k-n.ic.kc.ije, KDlek~i]e. EIlC,gu bili i:c.matsk,e. a jcdna 0\1: :t1jdi [e :sa~lIIFljWili~ ·.Qav~i:3. 5l§ zj~pm (ptt~W~), Priv(l(] ZI: izcl'~'llMje: 1~'1f.I1u 1t00~'RtIic:lli su b~li. '];Jel;.i .iii-to ijskl. dogadtl!iL:lli fI.'aZlTlijm dalumhe :iU U I[C. ~,'1."hlJ P~~l\tmil .o.hsle~ili'.i;ll!:t1c pQj~~c. IIlIrnrC:njjf;r~ .M'ad~" 5'IJ ovoB.ko c-belerenc. oo\!~[doo s:JIifi'ilii[ !jeD kuJekcljl: re.do'i.'I:1Qg. iZJ.uiij<i~ tine. mC:'lgU ~~Q1H i iP!:..'IB~l)mil ~a19djiill,

iP(WIl)dlnn smrtl J osip <I. Bril;ll[IJ l1ta. 19\ro', bttltBitlill' 5·i;[1, .... lj~1i jc: zi.g CMJlI:: ho]e na n~l::Jni;fo Iroj~ IiIJi t::tc!'a hHe u optkaJu. Nili. .nje~LU. jE: 5.lcdi!~1 It:ck5t: ·'II3~og;[~d~· i \I:b~j;nu]; 'rlsn D~aO" (:;1. .1 ,

,'11; l

'1,o.t!'ll J!J ~i.B~f~~I,(.l ~~s~ ~lt'l~I~llil~ro:n .L".I~ ~1aI~ nOmi[lILI.I~1 J I'U' i)U; • N, v~k;IIi_rt; 1f1i/3 I 0,· ~umll:J~J :ld(n~~ .~ ~8. 8 _ dlne (t;/, ~,

iil. S

Ore: mfi~~ j~ ,prvi ,~'bj~vifi Z. Jel.iwlB(;· i.z

LjII'bl~, u btldogll. Nore.a'1J:i(;€; j~I(J~~'

,Rltl21.A 19&8 ~i~e.

" ., I!..: ., • ,-v. . ~.' . •

Ollli:l= .j!lJl u"':,Ia1ilICI!1>e'l'IJ. n<1lrli'tCJgH p.Hp'lmog J'1(;I~

5ffl i SR J.ugosll1n"ft; (Jd 19G..5. rio 1991. J,rtlrijnr; kao i u {dir:tilgom imll.:iju~ .KbbJ:/~'S~· fW)iIflCJg ,J'W'itQr: SF",R. i $"R JU8M,~'VJJr:. .ad 19fJS.., do ,I f}fJtI ,god/Ire :M~lice; 'i. j[ig. Srr,bo'ljw:n21 Jov03,l;]o'litill ..

U ,tth~ Ka'mlogtJ ~pirn~9 r.l'iJ~~ SFR. I s.j~ .m.ctJGig.;* rid l/J1i'i, .,' ptlk~...riiIa je 'I (t{i'l'fai1iru !:litl, SOOI1.· <littitli-lL :mil Cijr;:lr!1 j~ "rn(f;oilirum ~liIl~P'ljQIi!!Ii pGJtillillSki!J ~l)IruJk~ Y ~'[li!dtl'L1~I.~, !led :m u(ll).- dt.ritJrili. (sJ.~) ~'oj:R je

Zi~l;;Brt::ll .

,vi, 8.

(plf.U tIi:U~) (I lJ~!l:iml k~lJ~ JiiI I"II.U'j'jI, i1J'ln(;J ~lP mnpIIW,!ltl1 w J l)3il Ijt1t~c:nrLltfl M\'6mllcJJ ji:l ::..rgt\1Ji IlO J~ov(Jd(nn j,S mfi:fiI fl,Q Ht41111 ~Ii, L'I ~~~. lJ4ilin.e ill Ui:l~'~ll'Iititl (iii; 9}, jllr jo J,. if.IfJ Bn .. .!:·'~Ij.l bilJ; ji:IIJI~f1 fl i»ll1~Lt~1 plJ\k,r'iil!III~

.~:1. !)

,pOS~QJl i~ j~cl!na :~nim:1ijiv.i'l. HQtl!Cb:lf~Uus (1i-1 lQ) mflld'[:L je

Sl. to

i !l)8!1iw~p!ll.'bW.~~;;!. Novt::tm.iCll!§~,IOO eilgoS;;il1t.1J lPov.c.t.1.'olfm ·'ID!.'l.lU iIi~Bdo$"" ~ (sf., l1}J' TIt(M)g'rnendima.

,'I.. U

U s/edB~&m broAI duopti51 ·Iill~_"";';""-ti{Jri-..s·lmll1 ii"JO!l!f,Qif,li1'.!iI ~l ~o cad' kilillfj~azlme,

KAT ALOe; ME ~ LNOG' O,\"~~

. ' .... . ~

,ffi"UG08L.4..VIJE

I JUGOSLOVENSKlI:i lJh' t:d "._

:11, j\1]'O- ~,994

.Pf.oi/tljjj' .~HlliID,.tal~C.ima aND 1

011 .635~672 m 639...sfi

,...:.~lai.lt :lCl!Jldi;;~"Jt"ll

IDRA,GOMIR .MILEU'S,NIC ,MEiDALJER ZAV'O[),A

Dr<J[!ORlir MI~ew,r.J1t' 'hl)tICTL Je 1943, gOdilte. IJ :Beograrlu. St~d~j~ "'ku~pfure :m'vdio je na Akadem"ji Hkoi;!nih umctnosti u Ben .. ~r-iE['h:.~" 1966. gu~'~UflC,

MJJ.ct15,nic; j~ sl:~kaC! 1:nod'r!t.!, ~iS;6~ prLrZn~mj~ o~ed~]l:ICi se U '[j~ll di5~,pl~naJl be memorij3t1-: iii sV(jm,enik~, do 11lleiiatia; plak,t:. H'I ,u kuvtl,no,g It!)\!ca~ uvek USiI'fl>v,ltiu:fi cla fia:\lli;gnfil ujedb1 t spec.:~lfil;.:i'JC zti.ht'Il'l,l\!il. zadataka i ~~oJtl ~:w~iski!i fomUi~ti., Nje_go'o'Q, SL",fU·lda.]~ NO k.arokrem'!~e mS'[j;,ffij 11" p, s¥~tlv~1l1Jc esno-

nirn, l~rhefp~ktrn ~lbl[cima j, istr:dJv:lnje rilj1ihoV'¢ 1l10IJ:',roJQ.~ke !'mdb:i i1rg U ~'io'!U1 L~ 'rlM~u~b~~ I1j mil ~~~ld~jaL'nj~ll pr~rO'tlnlh i mchl,Ul~eJd h :sila i ~f ~r~Ui~11

Dragom.ir (Dr"-LBAu~ I ~tile'LI' rd6 mrto(J: Jc cljY;Jjjrm ~~I iW[ln~J~ nrU§cll IO(ltlcajuiO;Y ](ovano'm nCH/C-tft od 'I ~73, iO dh~~, kno i m:UiOM~h i:;,~hmju rl~l$l;g p(!,jgodIliIlJJ, !l1OVC~ i!iko'Vltos, IJ te~m lcl IoUrn~ pIQ~JI.

{3tH't'I:

]:. I;). MnGU:SDl~e u ~VQm v~ljar~lkcJi'. !'j;~~~diJu pl'~ Zllv~,dy za i~.I,'~gtl [1C)V. ~ 1,!'IIt-IN i k(~~' I n{~.g r.1r!]~J;!

2, brtHJ~ 051l(:!Vlflo;G.UleUl,blog a~~t~L u:lbmCl~Cli'l,k~1Q1 posh~plw.lll,.~o.f!i[r gkld~ njcm e- r,edllJcu-anJCill,

Pr,!!clIGg ros6.nja za m'&(i:lljlll ECUI' n:i:t~~'iv 1!13'l;:i~r andeo''

Ma:I:!"~ii~ir' 'Mlki~'l, SrbiJ8.

Iu!ItiJIr~ Di'~!)~.E'i!ir Mi~el..l.:nl'~l' akademski '!raJa!f

! Od[lJ.IruJl 'I) ,fi!ml'!ttt:.i:LT.Ii!,:;!, oolukc iQI ,adi,r:::di'r.'13i!iijt:.!, 'YIn ~f.SJiJl)g ~1fi'ft"~Ti~I~8, ~ ~rul;UCj]rs:k!illi;i!" tk~iq:w~ma ] ~~;J, gGdhl~~, PJ:U;Di~i '~k~o dogLIJ!hJ<.L rr~d'Qm ~, ~e;se 'U :t,9~-r SliJdLl1!i iml'1~i :pTIg,u~i ~~1}lIli novae,

~, - OdlJJ!~~, lID l~m~lli'1JjjJ:li, ocllillkc (Hoo@~;:n~] [J, prlg.cdE1if18, t'lliJi.iIliillg '1]0''''.;;::11 .lID'l,Otlij.t1l 401. gti~i~j~ hl!k~ :r:Ja Nei'~l~ i 4~,.gOid~~I~[~~, hllb~ 'D8. ~\l,tj~i,

~t&$· ~k~ u ~7.l1i~~~~,milJ ~ ii.lupilil!Ei:i:tiJ'I, 'z,,'"1k-mtili d 1~~!J!jjjtitJj k[~fo!L!~!:]iULl JtIJ\'t:IlI.

~·1 tftS- OtIJ~kJi Ii) hda,,!.u,tij~1 p~,reoorLTIg :o1il1J1:ou8 :i ~I~bHm,g 'kol!1o"mo.Qi Rt'i~bl.i, jJo"il:1illlom il)dfr.ii!i,~iiiitj~ VIII ~\iCi5ki):g pJ:Vliln!Ul~ll:l til 5.:il'i!~!t@if~kUj~ le:l;jj\iiiiU~ 19ts;, gudi ~G il:J, iPl:m"~.

-2:llB5 ~ Ocllut., rO UiOO1:l';iIUIJIll ikJrJiJl'ilnQ,g: Ilu~,-('iiJ 2D~ :m l J.ifJl} [f,i~~~:;ij.

lYSS ~ Odl'i~b i) ool:l~wr.drn tin~ldj~ljl" ,~o~aDog ~~OVCil {lei Jfll ;)0 i iJiiJOI (Jbi.

nms .' atJlIJ:k~ t~ Jm~~ .• IT~lj, u ©p~kuJ ,ktwJJ'IlI~B no~c:ll "-lei 2~, §O I 1001 ,cl Ill,

J~)18S~ 1:i}~!l:i1'1 Ii [znU:i:I:iH'mtl Zrli~n:1!i e i~th]'ilj)IliJi~ i~~¥'III 1'!~1~ui(:!! ~ ~{jlWtJit!J!, lI1~fIi,

~S/SS • IJdlllJh .n ~"'!I]~I~~l iz !:'~p~,h:lI)jfi ~~(I~'l!l~lO.s fLL'lVC(1 ~,~i~, ?r!;liilircii'i !oTI:;u~jc: ,~10~rllnl}lli'IiI.I 'i!fJ::dn()s;~ iJ~ j;ljdlLr;J8 d(r.lrum,

5~;SS ~ OdllJUI:lL I}. f,J~;ni}'WIRIi!' (ibClrrJ:~irniIL r;JifI!j,I~.1IJict, lOci! S®IJi] clJml!l'lI.

Scl/~S· Od]U!~ tJ; i2dl~"\I'1I1.I1Jll l)r~~clmJig ,:~::I~I.tmif;18, ! Str.!l!J.~J"i~~»i ,~tw[llll~,g 'I1i~'IIl~H it~'rIO~Om 2'm, ,8,0(1 i~n]I.:;o .jI'Silljll~~

;fIm~i', ,

ID:mi~· t'~tI.~1J.l:(U I;li IH'!S:llul;ln 11 ;Qp.~Ci'l;j' ~I.tI'~~'r:li~ Cit] 5'{lOO dl'rmtrc!.

U;I-Bfi"., adiut.~, 1). Q~,red[wmjlJ; ,~C~! ~,ot:li~~jj~ tji£'I!!J~flJeI'lD~ JI~~!:nVJj~ L IJ~bi;\J~ 'fUlii '~!inlllt'!ri:l.It4M!!' d~S!id'~ji) :j;!(Mlfk!m ~>Ci&t! 6e ~ u ,! ~~f~, ~f!i~l!lU 19d~tH iJ'!r.~~dn~ k{h'i.'~lki JlIllVl'1(',l

lOf6(l - O~h.!ikf~ 'LlO ~di\1di,'I,I~lijU 21.1(1- &l!di'~I'I~E~ mdi,;"jll

Vuk.. iU~",''"",,,...,,,,r'"'' 11""'-, .1"-' I. ,I .i',

. ....... 1J!~',d·"·'·n ~!,.o4 i!"!AL~~~b!,{,m;:m , .. no !;,!!t~g~b!!!IJ:;I

pll$\lII)Idrvm foMAi ~e se u 1@'~1" ~dir:l~i L~drH~ :p;.!?j~l@l:Ii

,k~~i mw~w;:~" -

7iJ'1S6· Odll,iih 'I;IJ :i~d~,~'":l'lljLl pdm_otr.!'!I~~J:!l brO'!JI,;l:l'Iog !~I1'i.'r1!~ J,lQiiJ!;1iclr.::!IlP, 410- g:oo!jnj:fQc .Qs~Qlmtk,-njf:j J!J~~]:iI.'if1.ie, r ,pDbcde m!!m f~!ji7,nH:!m,

711ijiJ· Zilik.oEL 0 ii':ITIt.I]~:rl~ii! i .a.opQn;!!R1}L Z~~""Oruil .0 N',jlOOdH£lj hfJ,tlcu JIJ:!1.Qs~i1!~~Je ~ j~~inSMl'!l.Df1

H~(),q_e.ti.l!l!',[imF]. tpOSk!'IIi;Hij' u i!!1!;~Thdnih barit!k!:!!

r~J'itJ!bl~k;l j o:9:rfidoil.· bi.1!UlI!l~, ::!.!~Qn{!m6dgi

[i(l':k~ii ua,

3181 - hprollrVb odl.luke G i~:::t.~';;!~h~ ])~g_0dlnt1lS ·locw~lIIl}ig ilLtl,",8"4 :POVClOO[!~ 40C giJd~~IIIJjc!]: oo1'iJ~di:iPii~ JUg_O'.!ilil1,dj~ U ~Ilbede 'jjiul.fafi~;;rr.ru(!!'r:g.

'181-57-, Cl'dllJkj."j o :i2:tJ!LPi.!l!f1jli!l ,prj'gi!d[l.it!~: bJ .. '::iMg :l101fCi1I

pQ1N.iiinm 2011 gpdj~njj'ci;· wo:enj.a: Vu;k;:!l"

S ee£ill[l4J",1..c~ ifu<i,i:',a'd'~ ~G:1' .

~' • lspr.avk21 Q.d~u~'f~'C (I, i2d'av'd1!IjII :p:r.i'gQdtl0g kD'O'i:!!!I:IJ:g ~e:a; PI}1,1"Oci.lJIn WIJ- god_L~njic~ :ro~~f1 V11Jik£l, 5t~m_0'\!l6! ,Kl3rnd:rici=.i"

42/87 - Odluka: o pLil~~H IiJ. opthr.aj '~~et. 00 . diilij~r:~, (potp.isi" g!(l~L'Jj~rn D. V]:;ilm.i:lc zi?Jm.e-mtk3i g~rjjet<J. & Sia:IJ.oJe:vital ,j UIi'W:I:I :.=:.

1:~86) '. .

"49/87 ., Odl:u¥.,a 0 i~iia".dt.ljii ~;IJv.&"lllk-:1. il1{d lQ~QOO. 5"O,~~1J Qm:IJ.r~" :53/87'~ Od]u~a. Q Ilrodil/ji [l[iiloonog ztw~n'l.l8 'j ~ .... """,--,'IL ~~'J"',IIi[l!Dg JjDn~L f1:tJtI!~{'IB, i;foY(idO~iII"1::i~t ~.~~

j •• ~i~j~Jka(jlkel'. . .. . I

"tBt81 ,. Odlut."i!, I] OS~lt1"'Il1:hi!} (Ibi;l!BeZjjmrw. l!i~vC~(iil: udi 200®O di~~,rl"

5:5.1"87 .. ,ISJha,~,~ji1 (Jdl~ 0 ,i}3Jj[:.v,ijl~. ob~~tiT.IEi, Uiltl'i;\e.lil~ire

od ·~D['jO dflmiL~i .

S5J:±i'jl' ~ Oclh.iklJ ~ :[lll~tl"D11jJj !J, ttpticlilj iito~i!;ru~ic:e £IU 20000- dtu:i'i:f"L

'.5:EtBl ~, Odhi~ f} pr.iJd::ilj~ pC'tgmllntlg kov.'L1i-9'o f1riIYCiii, ~cl[!j~o,~ ~i)i,I~jllilm "200, ,IliJ1lrJJ~!IllIi,j1l: 'tt1de.l'd~ V'lfil:',~,

StC~~Ih~~tIi K.faii'ild~Cfii, .

B41S,i ., (~d:lu'k.' o!} ~~ffi'f.lJ~11 ~~ Qi!;l"L~l:Olj ll~~lIti'!';:1,;i ocl 'I m~ dim ti:r~ (pOilp.ld gu~'[t ii~lL D. 'V,I~,tkij{!fj~n I ~!Im, 8,iUiOICr,nt4L'.u S,' S~~1~g.jQ,'!,'1611 ~,dILLIlLIfI I~. '\I' J9'SE), S"~/i' ~,Oclh~k~ I) p-t'tld~ji: r~i~otlnt!~ ,1!:(W,fj,il~Jl U~I ~ldlllwg pO<'iJodm~l, 40.' a.il')ditJ~k~ Qsl(l<l~(tid ~ J.~OQjJ..u\iij!l I pfi.''bIi:t!12i mill fu~~:tmom,

,2 ~ ffl1lJ ". :t:n'kOJ] 'I} i:.!;rn~fLt1Ji~lU ! ,uofVI1f!J!1i:'Jiij! ZllktiiifaJ ~zfl:fl,,;.'!Hj L! II£!\'I~ Ri'i-'j,!~i'i !~j~1!i ,j kO .... 11t.14l8, 110'1(3,

':!~,S9 Odi b'I}::i11 (I Q~JIW"llii:'l' r',ih!i:J~~:imll f'i{:)ve"l'lIi'll~

soorm ,~I'I~lmlj.

~~tU .. [:SP\f.ll,\'bL tJ{1I~!lkJ!:' (! O~IL{j~~,i'~ ~h~]~:fj.imLi 1'1.'"' ..... :u.r:::J<= {I~ 5'Om~) dill]:n r,fL. '2~ffl;!l. • Odll L!lklll t~ p~\!lilOOJ~l1ii i~ ~~Jl~ b~J.ro ,iJO'~lulk:e dmrLlH.u l ~DYJ1T'IO,~ li~~!li 'I, 2; i .'} iIiIilfl;() ril"

S'~J8~ • C!tllw.k11 tl! rl1~t~tUij u ~~pHl;lij n(l~~lic.1:! tld

tJii~~~'I.

57i.ij~ • 'OtillukJ!. Q ~m];[lNfllrl:lll obeldjil'rm" t:O!J.',1h11q ~m :1:!i,lll'flcutmfl 00 1 O~ 2!lt ~O J 100 dtlll!llTlI ,

~iSt'ti;!l; '~ O~llJkll <0 ~1!I~umj~l, u Qpj~~ Ik~w'l!;1'108 IJlD'l. _ Ur.QCiIllIII~~I}.oiJ lOr 2Al! 50 i ] .. 00 cfiimu~.

81-BD ~ Odhdr1l. @ ,!~do,vu:rnJu:mwl!~~:h~C lOci '1~O,oon dlmn. Wag • Qd!u.k!1l 0 !l)d[\~ctJ,~~pJ!!!, ~" ~~i~w~~ olimprf - ~Qy00'l S1lid~~ ,k"'ii:! (h~.I:!l~I~',fL li!L').'!Il!!d'am bs. ee u 1 Q9·0. 'Qd[F1~ ~dO!ti ]JId~:JSln~ ,kllWl.J~.i.n~e.. '~:ua9 " Od~lLI]~a,.il Ollilmr1j~n !!;Ib:d~~l'Jl~ n'O~~~i~

o~ 10Cltn!l!t

;l~189 . (Jd['I,!I~:h.~, iP~Ml~lJm~jll ~t op~it'-Uj ~'O\!!!'I;rl!~C(: ,f:(!! ] d~!'I~r1L

3~l~!;i '.' ,~'~~ _,iz .21l!~[mi] 0' NIl!~'W~L}j .'haTl~i' l'u~~J •

. J ~ ~ ll:Jlv e WLlgp mon ~ til ~ no 1[1, !p J:lI;i! !l;IYl!lin,[ ~~ 11) iiFOd::::.: ,!:u;ml.lj[q), [[~w:b~il-l:.!\I' i r(!'I.r.od~~~i bB~H.ks, ,fIi!;lJiiJ~

, pokriiljuP:;J.,

:Mj~!:JO .~ d~!.Hl:a ill (]cl~~~lvanjllJ LX ,kr;:;m:'t'r,e.l!!dU~ 2~:. clrfua'i.'~ i:iJ '!l]~21. :r.!~';,T'!.'!'li~J:iih' ~J~'bilHij:L, I!l! :.B~iI'1'tr1!!~ ~l dog.::t;{'aJa I~.ufl,"i!~tm!i bJ,~)i!. ~i/ ~. ~J IH89~, ,i:zrJ2It:i :l!J(rj~dl:ll)rl2rvtlJ:i!,nQ¥~

,431!'9 • }J'iI!~k8c ('J, [Zd[!;1,o(l.nju p~~Eic(iiclr-~ lD6.\'21~,g

parodQ1i~ [)( k[}11lr~f.c~:ii;!tic.. ~cfQ~'i:l ... ,d':r'la¥a m "Ii - -

]]e,~,'j,'r.st~:rtIkl1 z.,,;:jn~~j:illi 1kiqgrool![ 19.5g;~i& "tIJ!$9' " Ocliluh D 7:.il(i~dj'il'fjnj'u Kr;:tj'JJjlb. (]~ g,O~Q:ilil!SitO]]J ,~be.l!!fr,[]kf"".i'n~lro.m il'ifaimtl!iil P'~

. ~ .;;; . it', '"

~ !pG'Sl(lvjjhi!], knjTZillEilI.

JED,NA RETKA...,M13D,AlJ,A PRAVOSL1\_ VU,A,

Pevodom 'Pf.as.tave 75'O>god~sfl!jice

'il!JUt!lJJ,ef;~~jj(ll;6t~ Si"p~;'ke p"i'a'll(1s11Il!llflie. erkve izratleitili. je ;SPOID'CD. .- mcd~Jj.~. Med~:~(L je oi!:l 'l',~r:, kUjH ie

. t.. 0' 1 __ - I' I ,~, '~.n, ;.:I b!" .:::

p08reuI€[]£II.,.'ru.u~ [iii J~ ,- ''ife m:mt:, ~'!..!' em), u.c: Inm~ oJ'

:rnn~; a te:Zillle 100 gr.

'~it:lJ, aversu j:e, Uk &'wt'Og S;:r,ve~ p.~\J~ :srpsko~ 'D~'I:r:lj.~:rh~; ikoji lir1..i ~S'\le[,{ll :pij~ftII(L N'u der;nojoj S:~t'~Jn~ ,iJrlic.u::11j-d poresl I i~~'M [e :riHtPlS :!it~itJ!}lQo;;~l1is.tlm ,~lfa!hetoliil, u ~thi retia ,- Svcti :S;[;I,V,LiI pP ... os.'I"€;5tel'il~k.

, ~'r!'1!1 ~,r ~ ~""~'D'~ n, ~~, T~ltN

J!, ;!!i~ 1,1 1ii'1!i!

I!.!lf.~

,~~. ~n~!!!

~ill) Ijt.~~""'~'J~. ,;.~ :1rlurn ~~~~ Y~~.~~f,l ~';:~;;;~~r~ .;;:;~~~~~ .~'II

It ;, ¢ , , j,] .

~~~~ ~ir~ In

~:I ~.iI~~~~ -r..!.5.f1l]! -:~:I'l. ,~~J..I:i~'::;"~ii:. ~;"_I-i! i!i iI~P.H~:i" ~5-iH1I!!1l] !!.~.a,: ~ I~':-;.~ I ':;:::IC::~,.;rt~i;:I .lI!iI

; !I~~ C:..,I~La~";- ~.:' ... _ •• ~ .:.:i_!I .:I~~1Il11!! {' :!''':'--I. ~ II!! "I~CiI:l_L!U =::I.~" :';iI~':':iL!I!. '~~rr.::u::::::Ii~11 .:.;r;~~.~~~~~ f!~]-:"ZI" ..--r.:J~~Jiiil ... ._~. La: !!IL:~ :::JllIj hN{.~~""_

Nm, :re.V'f!l.'Sl! medalje je u :sredjnJi gr.b ~~ p~.a:vo:ttit~;ne crkve, olta :tlj ega ~1i!L~L" PO va:OO~f

PRO$LA lIE' AfJTOKEFMNOST] SRPSKE

ID'l".l'.Ji 'l:h"'l,(1,r JI r;fl'L!:1E" .;,~I[li' vVV 1'_ d 'L._ " L-~.

,Ji-,l!.'UJ. ~ V0J:..r.ii, ·~H£ IL . .Jl'Ul;. ,.D. .w2!pCl, gl"L!'S Je 11 O:~'ifU U

121:9 1 lfJ6~. godine na koj e ~ odaese lJ a ~ln al~:hue.pfu;jkJJP~ i stati:.,m .:lIill't:okefalHiiost.i. srpeke erk .... e, koj [ ;Ie dfib~o u Nik~J~; 1t~(j. 'i ~t)dffllrI pr,Ot')hl'Ift::_

A~U,o[ (j·1fe m~~ltdjc J e Ji,M~ !P~~HI,tl ~5jar

N' ""'~ i;ji' '", I}. r; f ". h-_

e00Jsil lYJilti!:'J.I.',.I:'cnlia m orn1lat~J'1 5.eE'iJ,-e~arn.

P j ,,' 1 r.l ' i.",-.' ~'1'" •.

'''bi'~J3:r, '~a 'L':j'el~miillnill:~ 18.:1\.l,'Jiail1l Be m.~~'1 :l!l'dJ :pt:l'm.t:;r,i!llP;,iii!

ov~ m~d~~jll; Olita j~ dQdc1j'cJ1~ nekim critv(:nm ti'Sti!LilDYlIilita ,k[.'lo :i P.!)j~J;!i[jGilLili!t ztlls:J,uini~il Zl!i Pc!II1.iIO~ S:rp~'~~j 'pr~vool[L"'rn[ij ·~1'kYi.

.Pros1~ VijajlI& 25{l---g,mJjl.1Jj'fjubi1eIdQ5dj~'lva:ni~ Rl1sil1fl U' Ba,cJro; lJ Nem,alkoj ie DmsWo rU&iI1Ska~11~11.ul:CioB'pnjOt.I¢JjstyS, JzdaJo a.trut:.lvne medil!je, iskow:a..m: ,~z.laiu isrehm.,

'TernilmlOt'iil RlI~lrilU l[R'I.H5inao.i) m R~I, (Rlliltlhieti!~n) ~":,,,!;II!: ,ooiljir.i!iki D;.1j·>Qd! lojl ~_~\i'i. u tt:lnlj!lilJuli .ll@k2id<l~(J~ii,'!

ns~~U.F.,arl;ikt:, NFl ~:e(li8!a~ki~n ikutitlliJlii, 'Dill Zapadi!l 'kr"a.jrlJ" sc 00 H- d:t1 1~,. we:kiil 07.tlEi.Cll\ii.llL.'l k::'1J .RlJIE.mja. (P:!lrUl~[1ji:'l), Ro&:M1,gni.fa (Ri;1m~iJJJ.s:.;,)r iH ,Rvgj,'l (R~IIi}, lJ ~~rn kE,"'ljr;ijm~1 'i[)hmjJ.ne..i SIJ m;]7.j,\'3JD.i K:)r:f:18t.~ldtf~ ~1i. &k..1J1l'a,tildil1 'RtJ~im3;. 'ii: n !BlJhf~111 - R~!!lin;I1[li:'I (I'!:R

ru~llItskolT:l jr:~jhl • Ru !11!.c,i), .

N2i ~unl~ju JugiJ!ilnvij;:;!, ~L Vcj,vtMJLni, r('BH6}:;t.) 'RLlliili~ five 'i,lel~ 'l;'i~ Qd, 250 godiinlJ" N~9!i:'ljB'i{<Jjij~ if.IVO~ ~1~Jr!JdiJ, L! R&~'kjj (Rllliki .K'r!1tlll:r 1· J{lu,tillrn) 'iz njil:i(b1.fs pDSwjbl'i~li·til ];L1.!if!;D"irI1i, Ziifi.1~~[) J:I!. 1 745_ gOO~11ill~ it'll, 'I?O'tiV h1,~:lfn Dg ,ft,!:(l~:'t, bri "hog lidtti~rl;!ifJ9tY: _ ,cl!iriit~ Mll!r'lje ''r''~7.ij~,

. U tok~t JI).9~. :g.od5rr.e, l-l'i'osJu.v~1I13,~ 250-gOO~11~kfl

lia~~ll!.kI!(!II)ili l\:IiJ~'ni:'; tl ~!1ITh'lj'l. ~t.ll. ~~A'WM. 'jit:lJ'l~.um 'ire; , Dn!~I~1J 'l:'~siRil5iN~i:tlI~i1.~k~'!:\ f,H'ijMg~HeV,l!; ~QJc. tl11.':iiIIJlt:ifiJ

I.iL:lf'1 i.L j~lBPSfQ\!IWirtklil .RIil~ii~~, Ii~ (pri,\lf'C:i1IIl.lIljjjii'll) f,IliJ~1 .Iil Nefl1afJ:;ojj "'. kcJj - j~, ]p'!'W'l'Y(}' Jjs1'1:; HNS. ggdl rnC! pL'¢Sli:t\I':JjuICJI :i!.s~~ud i~L1jf~u $!IQ! ~stOjlliilJlJh 1~1, d:\'LI j~!ti>i~c:j,fi R!J!till~ilI Pil'r:'I1'i~LL'I,'~rSlliO su 11 1'01 rr'la~kuj Z1F2", ok'!I.lbrfli ,I g~;.5, godii1,;:"

'Ii"rp;;:d~~d I~i'k ~mt!:limtjJ-~ riifilruilrog '~ll1~LY.[j CI Nc· mJU';'kuj )c. tlr S}JvC$I'r),r K~ihl1i~~ ItmlllL' i Im'fflib::rnl~!i~r:'ir" wJ~t'lde. ~IIl'I~ SI:]f)SM18 1~lJmjmwH::kryg dif~I~'\I1l 'II'Iia.:tJi,l.JJ ~d;I.,

I!t LUll f!skl J'lib l<;ji I ~i: 5, ·.(!,t1 line. \'Ibl;i!~C~i~J 1'l~1 t~cl~i"'[l111~m ~!:r •• k~ i",'11&11 1JI!J(.Ir,~j~'1 llllt'!v.(jJl~h 15 Zl1111 ~ !'Ch'F~I,

ZkM'1.'J 11Jf!#,.,!;iJ' J)nl'i~;,;~ RfJRit)'/J u NMM~'1'!j'

'Z'I~m!l, in~I'!;;'!L~~, ~~k!J'!i'llI,la j~ ,~ t~lfI~id pOI ili'i'H'l.l pkiC:a, IJ);l§ 'Plit!muer !i5 :mr" I fe~i~L! ~(I :1 ~,;55' ,R Ufl mlc~)~

NZ! lMYm'RU .jre b.lsc ~rocll'c:dijik~ "po:mr:llUtog !DFL1~W[i.,

!!II!. p(!Ih~k!'l!I.~.(!l1 ~ ll:!'I,tpi~ !'RUSNA,Cti . DR.. TUft-!Ak,

SU.V2STER-" !ttl'I1iB.!l"~~N'\

N~ :r~'/.eht:! jc zUc~tL1:n~ !l:!l1Ik juNI~j~ pros l:fj!.' e: d'!'il gQhlibll mlll'~· ;J)kn~.I:;II!J,tth J,e.c9!D p,~m:a, drn,gmil'I., i2!f.!~rIi 10j ih :;'11 diJInJ]111 "1745 • m,g9~'; ~ d!o~~l U 'l~ lI'er::ia. m~~.'pE~ ~250 t RIJSNACJI I' RUU:1iiE:r-H:tNIl" 'Ill "2:50" [e, ',.HOr::Sro I~llll;!;" .t'L!&J~f;j[)\'illll :Fle~l 'p-(;r"Y~~j~1 ~i 1145, gao,i!lliD.;

's!I'i::brIjl1i rusinska meJuJjil" .]~kDmlrt'r:r itlIlillcl.'e 'Ili pp.

teli!mJ.;J,ll1la: pm:mw' M jj liIJJrl,,"~ ~~'a:r!iJ. [e mj (i£.1iC1,m, srebra Klflo6l: 99911000), l1:eil.i~e; 31,1 g, Ij, 1 toojtr.r1:'J unca.

.INa ·!!tver.!i!l je rllsv[Jslci g.rb 12 gMerMija ,Rus.inIlJ a. krojl ]lr~asla"']~1!: ~I1a-]}IJ' uiiQ~njen grb K2:rpl!lrq.·iRU!iIDa, Is-po,j ~i!i;: ~Pl !!:Ii 131lf.l~!li ~~lIlelliirQS rnc~ag;) i ~ntLlrn, "~9~Y. til

i .

'RUKO'VINA,~, ~st!Jjrnj~, p[]kr!§j;tna l.-oja ~ mWHlZi '1;1 ~"'~L"ITi!Jm. dellil. KDr.p,.ua.. 'Ve,;,t jUi!ilJzapu4uri d,z:u j::. na podru~~ Ka~ts, .i l)~jllJjr:: s~lmil)r.n; c:r .~>'i\Croi~10~~i, del'} _it;;s ''''il!kwit3! !l'iil'lJld~lN!iki>-b':SllffibJj.!>J.;;[j; pJocu sto.p!ika-g [l:lB.rak~~l[iJI- NjUliIJ flr!J~jc~ n:r;!te M.oJd~';iIi" Dt(r::$.tnt, F'lmt i Sire.,

'U ILDRiQoci d.o.bi!:r B~llocf~',lf a je lbiJa '1M !lutu\'iJ riumi'ke pF.CiV:lru.:Lje Dadj~, a. i:L m:l;:d!!~jem 'I,IeKIl i1r ,!;iJl!1<fl'VU ";ne,,~vill.c. MOild:a..,jjer pocJ:tM!n' 16, ve~a tim]:). je. p~d tlJIsliiLi ''11~!'lt. TLlr.>.:}:,a W4U,Pl;i, :SuluYl.'illli Ajjll~iI'ijl :~'n$, 6[l.;1i.n~, ~:)kntJ [l~gfl .. !'ill: (jjja P-rijJB]iJ. 'llul'itrysko-1 ~kiLij,jltl G;tI!rdj L "iBuiccwin3 je 1:&49, gudmll.@. IJ(Hl1u~:J. I]{rujj.sk~ l':l::m~ll l) 1'I'i2:r,lio'ilJlU grsdt'llit Cc.:mO'v~i CCz~nlOWiit2),

U_garnrol:tl 0 1iitil~1 Fi Alwn~I,jtl:m od '19. EX HH9.

B41l'tIVlna jt dDilili u ~.li~. ,'II n.i.lft'iWDiJ~ •. 21, ~> VI w~, r!~'.\c:t.m

.' {\c-o 'i'~"W.';Y~\M. ~,i;,~ ·V~l::tefM 1Jkrniil:t!]Jfrrlii (RLl.:!i5[jjtT:HrJ). pr:irwjll S~ S;SSJt·.J, Ni:!.kt.~.rj n ~rol:.liOO~;rn ~'t; txf 1945. sod!»!), ~~~ rtl i clill.o, m~ gl.D!!'l1im BuCloltl ~IFo<m~. 1Q!!J'la(!;l iI~ IJ !H.iJtnVI!1 Ukr,L\o.iill!.!i!; dilJK j~ JrLi.bil. j;h~.o, ~ gi:lldtp\i!I~i'u. 1~!J~t; l Skel i tl

~1!~llI,\'b! RUI~~llil1lj!:. .

.irCMJfl ~w:~~

t:!a~lfJ !~ krl~ID'1 ~w~~~i~, "fi)[!.trTSCH·'RU'11!ENJ~ClI! F,Rl.nJ1N'IF.i~lC~,,:~A.f"T e. V, .j

,!{!j~" jo ilit; !ko.o J!:{l~ ~!)Ih~~ IfjlQd:ulj,r;:,

riOTed! O¥a~ 'IlElik:g ,i~h]jllJ 0 ~danju: rusi:ms1ib rlbedaLja., ([I asti!li!l!l !U tll.kode (ibja;"'H~ni i~c5~~ j1il,g!Jli[{.i~1~ilk,[]j" ,m::lllf!i!k[lj i ~~kq.j !t!lmpl. ~, 'Te~~ ,

SIU[j 'i u SY<'lji:~l[5kIj;1ll rtljJmixr:Ili:r.t~~ ,fasopbiiu '"lilml::Jl ,E{CV1JIpt'. u L'7.d:irnjU (tid, maja. I~~6. gDdIlJ~ •

- - ~ " . ~ 10- - - - - • ..,. - --:'~. ~ •... - • .• . ., 0;;'-'

P'R.VA SLUZBBNA ZN_ACKA U voiscr JUGOSLA"V.mJE =

.." '.

n·n A, '1\'01 C'" l\'i]'M'" . JED':fNI' " , C'" A,li.,~' '}j;.

~'LJl .,JL'I!J I" a "", ,11, " , 1"1..lV.1..t""1.

U 'jitidrD~iIJi ~'lililib.ie plooeiL :!:iiiJ. :~~~ i5pismtli~ ~(:J.;:gt(!lJJJ LUt b:imc tS-~' nal:JJ2J UiflJ:i'J pro.iz!;.lbda!!a i DaC- iIllllOi:i!. iP,'[iii~E!4 je .1-.41:... VB1Y)' '-BE()(;'R~ tr; ,;;Ii .gulql'.m~. je 'i:!IkadelW!:iki '~·'i1:j:U.t .it, N~M.1~, ,Si;lida Vi.adi..J:pif LI.rurn[!lt. Sjgn"'llllrn je ';':AJ; V1!1V ,., 19,9'4 A,UT.01l' .l.A:1M.tn·· I .ilsph·~IJi~ jc ~!I 9'!i·" r«'l iii "

Ki'~Ieu'l piro~He godiil.a, :O.L ~~!Uii!'i1icJRJI...~i'~p{J.diltkili g.rallii [ij en [b j:e.d ~ iii i~ 8. ,,"OJ ~~, Ju gti 5!~'" ~<C trKiikill d i;,: i,~ IDJ;._m o j e: pr.umllii;'i!1iilnti. prl!:!I, ~1i:J.ib~ni.L :r..nHJCk8 V~j~~ j'liIgfl~hli~1je j':8, p~1:pi!ldn:iJ.::~ GtilEij(;ti:Ih jediiLi.c:.a VIjJ~i!i~ jLl~sil8.'fiI~ ..

...,~' k' _I j 1 'ji" • ..~. ..<:

,;;:..[1m '. jC il;!u .c:gu:oo mcIJl.,[l, 1!! ~\e~~r;ul;);! 11~~C~!J:jI, a

iitt.ti.den ~ (lv,it UC.lil, Al'e.t:-l, ,~.tiIi ~lliIll;t~~.:!L ~rtijflj d.'r.lm(i'i'ilir~

~[l!~jn.~: lmJ~ u "'5~~ kr.u.g~, Sil pnJ'lC~~ tj:" tti3k~~. ~l~ ~JljiD~ i~ CjrJ~iOOruJ. ft::i~.lJi5 "'Gru\NI.CNE jED':nN]'CE. V J I~. [J OOIjJ tron'cGliltf~~Tj~ h·bi.gillilllil~~· S!;.1: J;iI~.g ~{kr~~il;:J]r: !_l!r.'I melc~ ~U1iilc:ihlji dd 1iIt',[II:CtW(jg :I :1~.l¥tI:~l;I'i !.i~~, ~r~~' T.lj~h ~1iI CI~:'! u.kr!ih::.m:l 'mi:J~ili Sn "'[~H.'i'JIktfll<i, 'iIII:Ii,ectifQI' Ei roliii, kt!m,p'~ .. jGljiOl j~ fJ,bill",ij~lm d~l;lm ~t.lS~;a'l,'IiH~li~ f$r,.bij,11: i Cff.I'I~ 'UfJ(OO e.ljl SiU dO~~l kmj~'i'.l itJlI~t1!J. mu;1!tva.. c~~w pudtlJt&Il, oobJl .ci:J]:ijlirl1l[l(l~ deJ.t1, je pO~:j'J6.en:Ji i '~l5r[mli,

Na 1;}(ldlL(lld rclumini rLli t1'4'QY~lII\d. bijlt ilJJill1,. k!Jj~ i~ izr!.'1dtn od l.sg.JrCl i ~rilll.1;l;.IUlStQ P:iiiJJliC'!lih, OC-lit;; ~>2J Ij~Jtill~ iJIJi t~/~li'~~lClii~ ~!Ji!lllq;'I]~1 ;;;'1 jl!!figsIOtV¢;g~kQm dlL~(ij~ul/IJm iiil~:-ll,,','!feiii'il. KamJKli"jclJfi iSi [;HI~JiCilQ [lirikili~!jDC {Ifill k[ii~!J i'li1:{j'J~ ill I' hl~f).l1~kll Ichl"idiil i riiif~~'l!~li'iostl :_;wj~ 1~~lF{ldfli, a!J.V.1 ~I.:IV!i:rcnttc', I tCf~UUijl~~1Jl1 If~l~..y;r.i tel '11!1~~ flil'IL~I~I}:liHC • . l'-\1d~I::1'L!1! LL .l:!r~i LI; ,jillj1f(ir(:1 ~ je ~l u :4;tll~I'IOi ~ijr, tI!!l. J~ ~~1d~YI j Hpt'i!ITI:Jli .;.:!rj Su !lJd~lPlf~ 9'i!l1l:ti1Il nt:ipr.ij~~!.'iU'~.

R~!/ef$ J~ f~I,J~~l l ~l[HI~,k. U ~~IJ~ii;Jijum d~I(I' .J~ ~i)l"'rti)f~J 51) I"~'I:['C un, l'oJ(I!¥1J deC! :!i:n!l~_f! UIJ kCiJiCm J~ ,O'('IQ &fL :k'ILInC:!lilln ]lfj!!vrMcli1. ~m p!'J!dIQ~,qll, Zfi,vfi,(H-~ &.1"1 p~i~Ii~~iY~~Jc; ZI~likil 111,", !!1L1.Hili Je: b~ ~i,mf!JO!~ure p~odi'/!Od!li~ i ~wtf'Jirti ifol:lil~,""

:N<1lP!JruCJ~i,'I'; Pl'tdluci ~ dFlild u ~C'I'ij l~G Godi!:i.eL ----~--, i~Mh~'rI tI H.I: VfI;dj3'u~~ pJ~w-{!m I C.1Vf,:1}!)'.n~ ~r.--

~TIO!"1'l QD1:rylii k ~~~:.".:.

~~~iJ~'tn~l [;~!:lifljc. i

'fl-{jd~~j~r:w [l!d"f":i.drlm~

j«HIli~~Ull1f.!. ZTlCicl n ~ ~t!['7.:c'kJ1!~rn i ,P - p~lal'!"lg~, ~, fl:i'!i. ,leI" ,-

kr~i:ibn~! a r~li'sn.

-- @4

&

ptli~lhml!J., tOpClUi1} ~1bljlli~.iilJ :ddwlIl. ~ dr.ili;gEm ·'1{f.S~~ vatrencg i bli!i ~nog ~nd;ja Re.~(l[~ ZI:I!S ta'.' a ~j~ ' ... jOT~ IJ d ~ 5.1~ 0,,' 11 :s,re.d InL rn C cl :;!iljitJ lllill. G iJiVCI IOV .... ~ II Ii c i.II v.l{],u prs;w na ~J, ~Lj~m ·liIJ!.Ur.lJJl~e:iJ1 dd~ m rlJJb 1'IWc; 5tr:;&i:L·i!; po.l'UlikfuiIlJ;;J t'C is. plsan l[lt.~l'ue;[li ·tt;;!bt, Jt.ZA VQiNE ZASlUG'i!!'!. Krnmpozldjil :sLlflblJlja. ~6t.i1i j.e kao i na a~;ersu" D~m;mz:ij~ "'i!!~ni~ 41 mill, !irtina :11 mJ:'Il~ VfP;;::3 ,012 :Ilmii ;§irjna, b.~1ll1i .p:ruga, i~ J mill.

N:llp1Jima~fia: 'U G;tc~Jj ([ted)· iJlF.d~,'[iJilI J~kskmr1L11 ~i ~~.Itlrl pl;l'Z~IL~jmg ~~id'iIl.:;;tr.U~kog sl[dmj', U :e-,e:di j~ 'iSKr",i1n o.~ ;dL11.U~ji$k·og 5';rcbvil :i, !}il£-IDlix:l1iljl~, III red jc ~',Ur!;1. I.Ii leguff

~IO:rI~ :i. ok~~d~l(i4u-EIO PfltlOir:tlfll. '

Vfj-r e :la! ~ii'!3 ld Sh,~p;c.L1:rJ (JctJri) t'ird:t1l8 i'ilili jd~t1.tliCal

VeJ1!k.g, j.e . ~mcr~vE!rtJe Z;Jf n~1t (Jdli.koW!Dj~ oj IDC'dalje ~~ ~liIi!] 1. j mno-~tu 1!!(t"5t.vu, (I klJ jllJJi:l, JiltOi priJi em) pooi:111aka; aiL E dona ne.Dciz.1]~~ I~, SlUga, ~~j'l!M[[,'Un d~ je Ij tljhr.ta pmre---t.1ii.O :p~satt bktll ilL se peLLtIE. '1iJ1IDlp~l;ril8.. U :puJed~ni):rn, priv~.tt'ljlm 7;Mliki3iJ[i3 odlibJ'i;'I:Ulij,L :jj.a.~:azl;.l sc i :pm rrn.me.~1Vl dJrd~:rm ~ iII~~.~j~ d\odclj;t:EIi. bo.rdnliil. i ·lflJikffil"{ldiAlt.L1Jn!J (NOV i .POI}; 'K:jjiO ij cll:-deui ~ m'C:~U;: .koje S'I.I K3fiJdj:l.mlii dckr~ ·Inmiil tis'~no"'Ueni. p[11:(1JmoCJi.~· t (lo-dc-lj~v.u.'jji M~t1L~ Urn 'pj,Jmercima I,fijQ, ~ olioib I(mJl S6 'i,1ti.c nc .pr'tll~od!.1,1 jc-r. SU :t~LU~f.\iIliJ(l;m ~!it~m tli'deLij~n~~ mcdllilJrullrt ~ fiP.lll"i1L~ttlC::UM~i, uli'ljl,l;.M:::Ijcg i1.s.1~1II. O\lld~,·oo. Mti :~~ 'I;) stt:~L~it:tJ. p.L'i,(1IIIZ:rdml}:

QrtlBi.J' lmc.tlillja za 'roj'rrc ~11,'G_11iO'~ PNjU~$FRJ

Onte n ~ ll~~dl1ljJL 1i'.ll1 ~'L:U inJl,ll8C '~I'1.~ltIfliLtl -I~ 21]. rl.cc!iHil1Jr.· 1.9.5~! zuko~f1m toju je dtjrriC:~~ Pii'~:d{lij(1'I~~ Nl'ifOd uc &_l;-i;i,:p~~.I:nc. ;PNilU, 'I;ti'itrrn 'LClm :i;LLkl;;!!!m ~ml~m ,r, T'I' I u rQdL'!!1 tIm t mtckll,jo t-!o(!QljL1ju w:

Z-!1 firt"tlQuiJte u pil:h~ ZI}~lll!anJoIl:

I$H 'I.UIiJ!ji.. IJ il't! h~, %Iliki· u j'e' ttlUlillCl1 HIJi I:II&LlgU dnr.Hm.~ rot.Juvijbjf,fj.oj!l I, I.1~tlllnl:Ll1 1 ~.i)'2; g'l~1 C'lil'tl~1'I i tl1Qdl'~IIU dC!l1.lm ~11 rI[I~~'I !',2':171 "(.(ij,.i~M MslL!J1C!'.I,! ~Itl jo ;.!:I1,kl.'l!r:lunl III 19,55; .i:ZIill~ i'IjCHO u '!VoJm:: ~~I'I~goill", tfi.'k R!:I evu ilJdll~f'WfI'rnJl l:s- 'ern 2:(1'j,'~~, Orc ~I;:n • Ifi'i~. t Ijl~ U1 voJl'!t ~ Mhj~ Mo..gtl !W cl-rlc:'ijivuti tmnrlm YoO:]lltm Ucdmll, ,- p!ti Jj\'llLvUu~: ,gDlilei;u,I.~p'!.I~\'nlt,:~1±I Ii -'_c!.n';;·;I']"'!'i;j '~Gr,lm , luiH'!~,n~1 mn). IU !i.'irG('I~ltit if.lij i :pl;!;r.S(Ji~Clillm;:. Yrf~ye O~ne'~I~c;Jlh~ JNA! Joi '1.9.51. L'!~~~ilm\ll;'ln:g. j!;'i. PCi~{'j~ 'k~, IIlr.l~~1'nj~!IL b:i; Z .!&L~l~:'I lXJ' cijl~n Sli ~lilcrtimli!J Ii ~In\ ·M~Hr.1 (ImlrinltTij!lk~j..k -uie,'J, M. Qr.e$ck(nVle) 1951 j:!'r~a I;l'iuzord ~(i; _Pr'<'D tipci'i'e o<ro,:;n~ I.; II i 11 T a'I.~d!~ i ~illedilltij:Q ~_ ~'LJ;jl~e zas~~I~,:p[O 't[fn ~lnln;::i.!1~fJ 'P~bl je U f,!r,I}jI!;V'{JdnJ.- ~,HIt! del bude ll.~lbJ!J;!!.l 00 l)IL'I;m. NmiF~!' 'i.2, ~t::~J~'b.~.!'L I g'.~,"2. J!jooifi,i21, Mn,,;]~. ~dllk'cw~njl~ jot .r~SlIj ti~I!Ii ~~~lJlJIo'~ ~ljl"l10Y-ll! d[..u~~~ JQ P"DCeI~( ll" :I]Iuj!!! '11)52, Met1~1 pf\'~QdfIka'j.I~1l i m~ ~'lI ; Oro~1lI :[ ~cll'! ~1l.e'l'.I!,I, ~ pJ;lk])'!ffi~k_' MU..jHl ZeJcnili;ij" ,efll1lljill~ ~ nH"j{lj~ llij0 f)ub~~ j d~ Radm~lo ]O-'i,ltLl~ovic, Or'l:1(:n II redn !p~fk(Y!.!ici, 'r,e~::al;' '13 li.to J Sli1lnlsl.lW' 13"i]j.-J~t:1r. potpl:ik;avnFI) M~J2I!It .A.dt. Olrde.n[,III. In 'oo~ !1!lllljl).i:J Jr[!~~p. /!J1rebde.rr.! SU1Q!.:Ut A!lld{lnl'l"'~~i. .1 LUKIIj A'!1djclM~ dIrlt .fi~, ~edra.~0Ii11 od!ikr~:t!Ii ~FI;:W.·!Jl !\.~n'c Alebmp! Mi[~ :Ek!IDOVij~ i, Rsd:U ... ·.fl B<'libo,~c,

Or.cle.1!l jG: ;g.\''!3.nn~ oblfka, b:J'5'21!U ~ broll'~i, vrpca tlD"llgatlnili. c.fIIC·ne iocJje sa ~.vc t:Jr::;lc pr.cige sa :;,trl!!~ n~bil. ,2t.~~ Vojn:ik sa: ~leLtlQR1, na gbl.'ifl i. :;;imc~nm U(lji n~ ~'l,QJjlJ, I[j], bJrnJ.::LI, ulevo :!;2J :Z3s1a~'o:tT:'I .. , !!1!I1imm~~ koj;:1; '_'ijo!l"i bad desf!,o~ :r-.amt':~~a i .glS',>'!!;, .k.I:i~tnpwc:iJs je _ ... - 10070!"ovlm veLtc~reJ i 'l,1~fJjH:l 5oimho~i[ria:

Vf!QIFI1(,}': 'I tJ.'5'2 .~~, gQ,~hm A~n,'

[ ~~r. ~ Or "~i11 ;7.;,) ... ojn~ ~:;iI~I~ T, n [m rf(~, J~J'(~Jd dw(Ajil 1pIIJ''- J ~ '5.2 ~ 19)1;

Me d4lj ?I, je lm'ftnc~E! o;j)~tka tQ'i'!U\~ IQ~ pa'[ialrmw,S !I~bta. Vr~a .jt!1 ILr.Qug~u;iIl.l!!" crvene oo1c;, ~'UO&il to~~ ~!!i &~,i belc PfllJi.llti.

AYe:I!"t!: ]Dille u;k:r~~J:le :r;liU~k1l: i:mBlJ kDjih ce 'l,l'jjqri ~S:LllilO'& Z~-S~:jl'l,'U piNJifiZi ~7.tI~. ruba :Inc.d~.ul:i NEI'Zflsit;;'l;V,j ,P.e'tpkm;~ :lYi:iR!21. :i~ sI'p.om ; ~~J;.ib£:m. IZ!i! p~~8kw fZtlcS"ti':!'I.'fj .rTI1l.ii~· 1~~'[~bO'/,1 Ye.'IJ~C., tr!Dt:ilu '!!'ent;_HI i [~hol. met1~~jc·, &0,' .;ruSh~"'e: nl!l,OlZe,se I:lat~i$i. ~i!li~f qlm: .""Mjedil:lj~l Z,1fi,loj)le .. Z1I.!tlllge'1 Re~'eJs~ IdQui:tEml!a k~mpo~rdj~., :S~ dhigatljOm JjJ~)~mn Zi:li!i~il.'l,r6Ul i' Jlslpi:.utli na eir~~PI:{:_

Di:mi!:l!i2dje: ~ .~~ JT:1I.El, W"pClL ~~~ri:[J~ 401} mm, Siri.m.1l. Et.eJih. pT.I!.I~1I2mm ..

V.E'-e[l]!\:': 1951-· d:o fIonamc pod~l.e·jzra~cne kOmj'l~~. N:;fpllmt:Ela: St3ib:!~Ij)m nije p.mpiisll!no· ko~a. je'S~nlT:l3, 8 .... ·ets a

. . - .

~jl!! revers,

('Jrvaj tip m&ij1/iljc:,' 5.~ -d'os~a :~.a!2Jffii.!Jj€:, '0[11 MI::Inije lov-amhi moo1/ilj1l l~ro.g. ~~~jf:!, iIaElDit'l.. je . s~lj[tih, ~~t~.' bJLlJg,o ~ro-jeil!ih 'Ill! .kOO!1I~!!I! L tpuJiti!nih, '~ 'f.!Jbll. SiI:p

cc~c ~E ~;W[

rfcW'Kraci, filli, blt!l,ElP

,i!iplilpi::t:m ], ~-we2l:l~ j~ ';!ei!ij~1 di(;ll~{lJ~ij(:l" - t3, :Pr'.'a I[]JU:OO\'alllj';a ~1i.1 .1.9,53. giJ;ljlilfie.

O~l;!Im !k:r.u:i:::lh Zii"akil. ~jl: zu,pCaGitLm .... 1;pO'f.ima. ~ ]: srebma, S['lBdHruj':i' deo crrtLenB ,:,;a,cr'[lja,""~ ~I.ebrnj ml ~ pi~:~[}h.t!.kIjl!l1, '~-em ern:aj Icta[lu!fI!L zv~mQ!T:i_ StLt is~ ~.uj~ ~e [lkr~~1;!! :i:II~e!t"tl .~ I3JiiD]l (Jd, baiklja, nll~llzi ~ Eiil!

'ki"iicliJliOM l,)!nij(:1IIU

PUz1t"IUt::ru:m 1·

u (I gl fI [l$.IlnL r iJb O,.~ a, U Iln;,teIlU ]ef~ ~i:~,~iI"li!ji !:::mfllj lir~!n~

z.aJJhenjem!l

n'll'" oi ~ r II: tk:.tJ i IT.I

e d nlro !/il.tlD ~[ij~ ::.ru

'o\iJjn:.e . ,2il~1~e. Do tlllian~ u umri'l,'iru;:j crI~kmll ,dQ~bJ' !;¥ ott ;!it'liiJ:l>II,tljlll :tli3 ~Ii H.gjj, 'qovu~ ,:.:;u.k~l.:jja 23. In i:J if UL l%i. ·,~ooin6. (!irJi t:ldll s~ IDrdf!u ~&L .... ojJll~ ~GJ~Jg~c ,,;I~H Jio'l':

~, ()rd'~!i :tJi, 'ilt:!ij til!;: ~"ISI.1.:!gc !HI, ... ~]fktim :&11e.2iIiJ.I:il (~::miJr;;: ,~ I~~)

~ (}rtt.-l:!il ~iL mjno jilfiSILif;1i: {ill ~l"'l,mlili mMi¢\'i!Jj.l, '(J:\ihtlijrJi II ~d)

~ ON3!::1i :ii:III '\'IIjjji'i1i&i :ilift~htgc .Il~ .llr,c~m'jrun, m~~vjnm (r,IJjCl:ijc III

ftld) ,

O.rl!!h::nl ~I'i \I[~JrltC :r.c11;81'1l~1 ,[1r.!~I,~i'Y-l).~i ~~~ GC: ·;!i'Li:kl}v\titU,.jl!im~ jr:diln~l!II, m'1l21Ji1:1_1h is['Ill~l~ ~N:l'U b1JE ~jr[~~ ~FI'f'Il"(1:i'I;)I'~ i ~Lmr;;:~li~~1.L IJi rndu r.iiZ\!',i;jlij~~ iU jil:t1hdl.iiJll'I n ~r1:jili~ mk:~tlc: 9nlllTl~ ~O~L'i~ rllldo. !l.'HI~:1,i _lr:~1lj1l pm!1~~~lln ZlLdl;l~'I~I!:O~ rll ikioBi ~c: u j~dh~il;umo J Ii llst:liIHWriimli ml,itm '1Jllll~I~l;Ijcm ",'IMJli'm li"bo~~ .;u! ~~tJi;Ht"~~jc: Lw~tml!l.! cJubriiL ~1~II'LLIi! 11:1 !kt!ji ~1Ji ,odHJ.mJu [I)k';'im, tBtL'!m~JnslMm i voJJliCR1m '!J~ob1ml;mu cllLL ~I'!.l~~ ~, p~rm~iI' dm.Grjjl~. O'i!~ t!iClcl!l.:(I~ ~r;.: dodl.:~u:j~ I, j1Sn:d'fi i~~kJ~ll 11~~iU _ I! ~~fnnLll,QcU~I:ijib' lII~ri;l~~I~!;Ifl, :1:'~~cl~1 ~Yjhli]' ro.ll!ti~.u i:Jr,p'.ntl'F.:{II~iii '~~lllta~iCl (ld lli,i:pOi!;'C,cll~l),Il: ~~ l1~tti~ ~, 'ni'llmclrm ;(;ldbr au, ,McdrdIin ,lUI Vr,lJ 11C- ~1l~~~!8'C: .s~ dodGIJiujij ~(~j:n~ITI C'y.k~odlo!~dm!} I' ~i:idlliicln:J.FL koji ;wQj[rn imrhom l ~i!N'J~~\'!:n~j''!i,m ~~du~~Lk!lll"I:U~!ii Z!;'i ,rmim!.:lr df~~~~l.'Il~".

:zn 'i,'QI!lg ~!.l!l~li.!l!(!; Sri

~~~[kl)J1~ ~1j0\i~~

~fI~e~j [!I_j8 ~I:!I

pQ~,:pi!!! [,;!l~nidm!1!i'

o:rde~ ~IJ! '~D!1J!.:i

~~IUH~ ~!l! m!.!i~rTI.

k~pe:'~.nhf;]~!, ~lrd!,1;11 ,aL' ~lJ!'1~ :";fI:~iI:!':!g~ [i'!L

:!:7r.;:;bm~!'!l! ,~,(!.C~, ... irn::J.

hi .:"., • Ii I!I.

pnvuJ1:~!c~m~, ! 1.1~a:r,JJurn.

FQcl~lf!c.i:riID!!i., dnk, ~c: m~d!i~~, :i!;!:!1 '!.'qjt!fl

ZIl!~riJt..~ clkJde:~J!!IjE:.-.

itiita,tH~Itl. ~ iii 01'WiF~tDa. Ovn Ii:~ '1~"I.1:ra, .d.<,i. l:n.!l~t:: 51rngo pn'll,l'ik:).,

,1,;01.'0:['(1';' ''l!~iili.-'I::, 'pts~'e11 S~, iiliJ~~ tLii:

n, Ll_[J - Or'dt: II :.!iiI, ""iJ~l'l;:: :.'l!L~IIIt'~ :~n"eblnoj Z~i::tdi.

- ,00, ¥-..: ii !k,!OOII. n'Ud!:lm .. .

~ d::ii ~1,'lfiifiil iIml~Mi!I ~!~l'l): (ii~adnk, Sill

~ 1i:i!i.I5J,~bmi_m: rn:IJJ~iljj:ll iglitllt'! "gil

• "'!ij~~ ("~Dili:fiIJ:;.~£). tlrtr~ii.!lli :ili:ilil!i:i, :p'riG;v~ci,mI.NIrc ii fL

,Pci-k1J dtuiw.Ji~.?_f)j8~ ,19,f2 ~ J'YJJ. gt'[lii.l~ .

:1J,itn'tDli'izij)l!;l '!J~~ill~ ,~!iJ'!ig; mmi SiliI'iJrilii 10.6 :tD~~, ~~tlij[d ,p:roiitie;f,' prn;~~rI,a 4'2 :rnI1111.

V.f!!lmt.: ,J 9.13 ,., ~ ~~(~,

NlIJ~f~;~t1Ui U ,S~liIlt~L:i qJ,"i"iiit'i~'fja.fil!ili. H gG'bu sm', !J;cl :i~~ .' ,!llfl.dIH~ ~~['j l[j1.cliilill:mm :ii'..ij 'Ij.\[liJItc! :JI:rjshl:J!;~~ im.duj~ s~ §fJ9~, bilklJ~ • ~lUld:illjI1 (mL'!~t~~ fll~~UJ n~ pet ~ :[lcr~Q~u ]'g52. ~ :1 %3'), 'Q~.j;Lo!j,i'iMklL 1~i:'i'~I~, t~~!'incm~c[i. il.i (litdOi~ :'i!lIUlk) jl'l, ltlrjjtb~ij 3~ '11ml '~~lnli: ~lt!iJ~ ~j] 'hr:l~Qrn INu[l.om 1]0 $J,"!Il:·t.HIlii. ~ !1'III1,

0i'fkJI ss IrqJlJ:r: ~o;l~I~'tj &:t .EJ~wlw. ii_l'l1Jo-~l!'lnJi1.

. II ~ip~ Ii r~(j

A'!,!i;!rH~ P;11 ktt;n1pi'l~ti:1j~ jli! ,IM~ ~lllCi' t OiltJ~i ~~ 'i,!'{'iJ~I~ ,&mllu.~~ [W, "r:UII:Cll:tl Z\i'Ojtdl:llflli" J~([iill,{! je ~tdo. 'osm!jkr,u:~ • ,i'i, ... !i!OOki ~ rr~lc:n iilL II~m:;fY'lm VC:J1loom ~tl m~niL

R!~!fi:rA: ()!l!~u:k ~I~, 19:1om zn ~)rf,~\if~6j''I/{!~~C m!i ~~Lidi. ])i~rleu,z.ij~: V~rll I M~2 U'III'I1, M,pj}lj~'IJi" 1~FC!fI1I~~ pJ;S;1ie~!fj. $~~6 mill,

Vrejln~: a~s-~ ~ 1 ~90!

l't#p tQ;g tJt:-dent1 A~:01ih~11I za '!,l'()j~,

z:a,s.:]IJ,g,~ iiJii, 'wilfJ.:.l:im ,!F.:!:'~[\ll'iI, I i, ]]' iIfI,pa ~Ol',1If!~ilI~, ... ug~m~'~!:Igt: h'IJID

~'~~O!TI nD:=Ii Ijbffi1, ~5i:'iJkrrl!re:. zvetd;ej ~"-L ,~ dui;fui 'i

N!I!PIml!:":l1iu: On1Qfld~i1i tl!:ni~~_1 j!:i !b!iin~~~~~: It:ft'i:m~ biLII:e. d'!'!!~i:!'!1: 30 mm sa d'le b~l~ ];!ITi11I~ 'II ~r~:drll l, ~!rili!,e: 4:mm.

O~!:Ide- iIl!}pOml:ime' se !;,dn~ ~!m . Il.fl! aB:-{I~n 'l:fI, ~j!.'ie"'f,!~h~g~ :8111 \'emt®!i!l

. m~OOOEl.l.

OrdfJ:I1,Z& ,iiOj'~e Z~~lJ:ge. ~ s.:rr:omim' ma-l~~'

>- .11" lip., III Nd'

.A:~f:r-s: F'iI!l ~.fIOd~ ,nTnEi:rlJ~itr ij, vdiiimi ,je isti ,bjJ 'i or~ ,m wje"' ..... ;,--. ... -

.sa 21.illmm :~ J'~tl.n '!li, ~ i- '--"-"_ ~,~~

JI:iF J1l{1:-

............. "'" bpi. ~_I]a

~, E, ~;a' ~ - 'l:kI, I IIJ,fil [t ~lTIC na .~,m{jjmlli

1r~~5i n:l1l) tn:dcmJl m '\'ojillO' Zi.~sh):gt:: (S\"a, Lui ;1:1:>d8) lJj'tJ:skr'lf'.J:nEl

J t ,oo.tfuk: lB,

,!,1a.11l ~ tl1l ro.) :t jl

~f[Jo

~ltlln .~l, ,p,.cl~ ~~e.i'Y1<itilJ~ nil gn!di. Djltl~wj~ Vb;i,lm

3S 4 iltm ~p'il!j I~i

prrUlll;:r pl'SL~ml :!)i9-;1iii mrn,

Vrcm'ic. 1951 . 1990.

N,l1p~ln1~nB:

OnIGf.Jiik~! tttnl'i..c. jiC!O it f',1Lkor ',VOILI.) bl1'J dMili J.6 ,mm illi i I:'i u'j1r.I'!!I1(; btlc: pnlg.tl: U s.1"c'{I~nl ~jr~[jp!! ~ nun O. lIk~~ ~Ll1rml1~'fiJG I!liil

OO~l.jjS~ !It, "11('1 U~

1.1\,1 l'irGR I, tl.!.1\ !I'Irfl~tltl.

DI'1,1&1 Ii i,p nl'iH;klijtil ~~I

"[lojn!:: ZlIi 1~lit:i.

MClLJidj JCI I(t'V.fllh

00 . i'lnlhmc I~II:~' I~h JIL~ 1'~~nBQ IHf~m ,I dfl!a~, knl,~o& j¢ " bl k.J. ·,l ll,klt JIe illklJt ;:,:rVCif1C: bojc !In cee~ri helc pruge.

;'\\'Qif'.i: J 'ilC uL: r·

~'I;(!:!l~ pLI!:ke, li

~te:(ji !li, i~ml~ lk'Oj~ll ~Q vUorf. ZI:!i!i~~,VU k{ljiJi ,1,mItt;.i j~n~_ d ,vle~ kmg<'! ii~e{1 jj.lj~. N.t~ ~re~[iJ~ ;;':""ii~i'!.VC 11 a.ln2i se ~luklill~~l

. ...;,,,,,,.Iru: [I iJU!1 r:l1t>11'1I1J~ Ui \'"I!IJ!:!~' ~.!J:-;! 1IJ:!i'i

g\'~;~.d~ S(J: !i!!f.!t1m

,~.;!~·iCeI:11. It.il ;£!1,\j~!!I,'J;'1!

i r ~ IS It k i71 IP HI£i::! :s;e Icll'lofot''(''''' \' en E! 0. 17.J1 it rl ven ~L L ,n~ 1;1:;! 1m!;::,1 'ljc cia. :1lI~ Ll:liV4,': lilUI:)1_z~j, se nutpis l4!.tSl!limm "'M~ LI.dj~ zn ~'ojnl} :Zj}~~U~!!.:,:::".

'A:/,",V>i1l:.I:'S: Isti hl.o ~ .'l'ifC.n:. !i~mD }::: 2:.'I;£Li:!I"'~ ,[.k~'~m~~'a :dn~g(l~je ,jJ n~~,pi~ j.::: iElpisi1i:l. i!ir.i~i!;'ul1h.

Oil)~ellrl!pt:::!2 'J7 ~6 mm, vrpea ~~fin0 40 tJl!EI, ~iflrl1 ' bchi b IPru:ga 2. mm,

Vrcntl~: 19.;51- 1 !J~O,

Na;:p<lmella; }",f~LI!lLlj8 jc !p'i!Lb.~u, pl!lJnl~ i ispu jjCe~(.a. di!ibljhlQ .4; '!:pm ~poljl~mh, ~p[)je:n~iJ, [vjCil, kuje !ru !I"~VM .i 110 Ilf i:!![1.e , SIfP' i '~:Id·, 5lli Z'h'e2.da.:ro petok ;;ukum su :rJTIiilnjjb die.u-:mzlja, i q[]~nifL l¢[l.tlca {nFC'.IL}. dll{i~~~ je 3>l'i 111m ~.e.r.il.ln~t

Co b.oj:e sa. c'I!.nri Ijl'.Spr:iLv:ne bele pr.u.g.e ~ir.~!!l';:: 2rnm"

,~i k~ruD!tIJ i.;>.:me· nama ~ s~,a:tu.ti:!!rilJi'm

odreclh~[lHI k.gQ

ml:::I:hdjG Ji!ij~

pr~Dh:ir~[lO kO'j;::J

. strana jc ,iJi't~rs 8 :Irof.u! revers,

Do 198iL god~!~e iij~ ImU~j;m,a (reveIr5JDllI).) D'r'dCI1J3J zu "'lJIj~l@ Zl:llijiJ:g~,8'If".l ~ d red <.I.) Ll'tl:~ k ~¥ .3.lj1:;1 je MRaki!l (H~~nliJ· tlllilfll) Z(4 SOOlHoo.

l'~r[{]J!.i ,gSi -5.

Orden !tl "''(Jjn~ :tIIJlI'U ~rt .!l ill 'l{1llH ~ (I all i'l! ezdn I'll k ;~.:r.u,d iV,ij, n J~I 411 tn tl~l.tk..i.lj IJI

Il!!!fr(i'i; ~ c~ Ilillllnilj tJi,'~I(I~iillli I' -dlJilr :til"" 1:rlI IP0.lU)· , 1 'I'I~ ~~br~. U pcriodll

J 900. 19i"ll. 8~' Iill~ • ru!1l~_ ~~ 'vtJjn~ :;:~liihiJ1;C: su :t.IILti11 !]~ i rebrulm m'I1~'I,ljnIlL i~jlld'lj.\ nJ b)1J ud iu tnl!liLk(!j~ !J!tI .k'lLtI~! !1~ til:ln 'on:h:uimlJl fl~nl. :\lgl~Si'l !hi.! ~IL H:rt.:I':iIU'l.

lJH-l:5. ~1j!1I:1n.~

nw~~r..; Il'; Htt

mfll:nijl~~lUrlll

f:H'llikO' .... lll~b'I .i mednlf I iUlld:~1Ji flQ ~ d b:,SlI M Il I,kt" i dr:lkl~, po k~~m'llO~!!lljil r>UI~~rl~ r I)blik'l MiCJnH~aLO'C:

QrdelUI m ~1~~d: U . nl'f!~ jl~Il'I1iL'lI d(1~L~i 'flU ~I~m~nji::~r

d~ ,'iI:u~iu~ijr!~ J k; bojlun~L

l)i!!l1'!,inzlJlil~ ta oLlk,fj< 23 mID II ~~I;jZi~li;,lrl ,HH ~;dmrm :1 'vlinIlH~" V![e~I1:~: 1 (),R5R,l 990,

Nl!!pnm!l!n;a,: I t~P' ~ ml~ij •. Ll![,!L je m~nJ[b cljQ'!,cnziJa1 ,;1 m!l::d~ljfl: ima 1. :ave.m;m~ i R'i/~,nl,!. ,~iHilUI1! .M:inljmLloo vIse n~ meti1i(tlj~.D .iIlI[]r,:i,Htirui], du:H[J~ 2.1 rum I J;lrinc 10 !tJ.!11IJ' :mllll lJl~ .ilU!:illlfrl su JHi~dct:;cti tr.n kama kll<je oogovar,ajl!,! "'~:~F.lma ordeoa ! :mE:d::!l~j:ii,.

StBtl~oom je pred ... Idcne d~ se miFl,ij:;:Jltm~ ntu~'I.!I [U1,hfl''''UaH I:Ji SVO~l t I){ku LIZ. llflIerenje da je.l~C!.~ [!oljIlik.Q ... ·,il.IJQ c!n,ticru:.ftl Vrstnm f1dLik!J'¥<'Injll! i'li nlodaIJ~. Od It.~taJao''\']~~n;i:i:!, dG :31. dt:!:',::::cnhr,;:L 198;:5'. gll-lJine jl;: ,d.'odi!U.:mo ':

~ 26(]lJ> (}.rd' na za 'l![~JTje :l17li'l].u,1§.e Sill vdlt!Om Z!lez!lom,

~ 2:41~ O;rdCIli1 Li!l '<tiline; 7.:'I!S[ll:!}t:' S.I. zlam im ma&'virn<J"

,- 9d684 Oni::;n;fl z.IIi !'lQj'.oe ,z.ll:;;:lugg- sa. g,r,eb:rnFCI1 1l.11!c,ev.imil!

,. 8769-9 FL1~a]j~ za .. ;uj!!1.~ lS.!i!uge.