You are on page 1of 1

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

PROGRAM PENDIDIKAN KHASINTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU SEBANG, ALOR GAJAH MELAKA

Nama : POVARASAN A/L Tarikh Lahir : 2 Mac 2008 Tarikh Mula : 03.01.2017 Tempoh Semakan : 1 April 2017
SANGARAN
Komponen : MATEMATIK Umur : 9 Tahun
Pengetahuan Sedia Ada Murid boleh mengenali beberapa bentuk benda

Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menentukan kumpulan objek

Kekuatan / Minat Murid pernah melihat dan bermain dengan alat permainan yang berbagai bentuk di rumah

Kelemahan / Masalah Yang Murid tidak menguasai bahasa Melayu ( Bahasa Tamil sahaja )
Dikenal Pasti Murid kurang focus
Tidak menunjukkan minat pada PdP

Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

Membolehkan murid : 1. Bersoaljawab berdasarkan benda maujud Tarikh Penilaian :
1. Mengenali 4 bentuk asas : 2. Memadankan bentuk yang sama (suaikan) Skor :
3. Mewarnakan bentuk yang sama Guru subjek
- Bulat 4. Menggunting gambar dan melabelkan Pembantu Pengurusan Murid
- Segitiga bentuk bongkah Ibu bapa
- Segiempat sama 5. Mewarna dan mengkelaskan gambar
- Segiempat tepat bentuk bongkah yang sama.

Tandatangan ibu bapa /penjaga : Tarikh Bersidang Tandatangan ibu bapa /penjaga : Tarikh Bersidang
Awal : Akhir :
………………………………………. ……………………………………….
(Nama :……………………………... (Nama :……………………………...

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

………………………………………. ……………………………………….
(Nama :Norzihah bt Abdullah (Nama :……………………………...