You are on page 1of 184

>> Instruktionsbok.

smart fortwo coupé och smart fortwo cabriolet electric drive

Använda symboler
* Extrautrustning/tillval
$ Varningsinformation
% Miljöinformation
! Risk för fordonsskador
+ Tips
X Gör så här
YY Fortsättningstecken
(Y sidan) Sidhänvisning

Det roliga kan börja!
Läs denna instruktionsbok noggrant och bli
förtrogen med bilen innan du kör för första
gången. Följ anvisningarna och varnings-
informationen i denna instruktionsbok,
för din egen säkerhets skull och för att ge
din bil en längre livslängd. Om du inte
följer anvisningarna kan det leda till ska-
dor på bilen och personskador.
I denna instruktionsbok beskrivs de vik-
tigaste funktionerna i din bil.
Utrustningen eller produktbeteckningen
för din bil kan variera beroende på
Rmodell
Rbeställning
Rnationell version
Rtillgång.

Bilderna i denna instruktionsbok visar en
vänsterstyrd bil. På högerstyrda bilar
skiljer sig placeringen av delar och manö-
verelement.
smart anpassar ständigt sina bilar efter de
senaste vetenskapliga och tekniska rönen.
smart förbehåller sig därför rätten till
ändringar i fråga om
Rform
Rutrustning
Rteknik.

Därför kan beskrivningarna i vissa fall
avvika från din bil.
I bilens utrustning ingår:
Rinstruktionsbok
Rservicehäfte
Rutrustningsberoende extra bruksanvis-
ningar.
Dessa tryckta handlingar ska alltid finnas
med i bilen. De ska följa med bilen vid en
eventuell försäljning.
Trevlig körning och mycket nöje önskar den
tekniska redaktionen på Daimler AG.

4515845900Z109 É4515845900Z1091ËÍ

.

................. Innehållsförteckning 3 Sökord .. 11 Säkerhet .............................. 171 ....................................... 125 Tekniska data ........................ 17 Inledning .................................. 4 Översikt ......................................................................................................... 109 Gör det själv ......... 23 Handhavande ............................ 41 Drift ........

.......................... 32 Bilbrand B se Säkerhetsanvisningar Backa .................... 82 ........................... 32 Top Tether ............... 145 bältessträckare ........... 95 Bil Avfrosta bogsera . 142 Automatisk dörrlåsning Belysning ................................................................................ 50 varningslampa ... 100 transportera .................. 158 kontrollampa ..................................... 145 menyn Vägsträcka ............................................... 43 menyn Sedan återställning ................................................................ 43 panelbelysning* ..................................... 29 i bilen ............. 40 ladda .. lämplig placering ...... 159 Auto relock-funktion ................................................................................................................ 135 Acoustic Vehicle Indication* ..................... 103 Bildator Bagageutrymme . 15 storleksklasser ........................... 51 ta av ...................................................... 51 Backspeglar spänna fast ......................... 93 Bakre lampor ......... 92 coupé .................................................................................. 121 varselljus* (huvudstrålkastare) ................................................................. 43 menyn Tid ...... 143 information ............................. 137 Bagagenät varningslampa (funktion) . 82 bagageskydd* ................... 108 bilbarnstol* ..........................4 Sökord 1............................ 31 Avstängningsanordning för hög................................... 66 rekommendationer .... 37 Batteri ........... 89 Baklucka menyn Inställningar ......................... 119 tisk temperaturreglering ........... 51 innerbackspegel ...................... 25 förvaringsnät i bagageutrym............ 82 Bakljus meny sedan start ............. 53 Aux-uttag ................... 54 Automattvätt .............................. 3 ............................. 29 A Barnstol AAS ......... 52 auto relock-funktion .................................. 64 Bilbälte Backljus bälteskraftsbegränsare .... 51 ytterbackspeglar ............................................................................ 43 instrument ... 43 läge .... 13 montera ur ...... 102 ISOFIX .................... 145 menyn Charge and depart (ladda översikt ...................................................................... 159 Armstöd* ..................... viktig säkerhetsinformation ................... 87 drive lock-funktion . Bakruteuppvärmning ............ 143 och köra iväg) . 103 manöverspak ............... 45 menyn Meddelanden ......... 89 se Bagageutrymme ......... 101 Barn 12 V-uttag .............. 58 multifunktionsdisplay ......................... sköta ...... 2...................... 132 kontrollampa .. 25 byta ....................... 30 voltsystemet ..................... 47 montera in ..................................... 43 nyckel . 92 cabriolet .... 88 Bakrutetorkare ........................................... 157....................... 163 Avställningsyta Bilbarnstol* dryckeshållare* ............. 163 klimatanläggning med automa.......................................................................... 24 met* ..... 34 ABS ....... 160 Auktoriserad verkstad ...................... 25 översikt ........................................................................................................................................................ 89 byta ...

........... 25 låsa (knapp för centrallåsning) .............................................. 88 se Punktering ........ 145 Blinkers ......... 148 Bilen Byta lampor ............... 141 Cockpit utrustning ...... 144 visning av tillgänglig effekt ................... 145 visning av laddningsnivå ............... 12 Brandrisk fordonets högvoltsnät ........ 177 Dimbakljus .. 173 Tekniska data ........................... 145 Dimstrålkastare* . 25 låsa (drive lock-funktion) . 176 ............ 145 översikt ................................. 177 Dekaler ....................... 84 Byta hjul översikt ............................................. 55 byta (på sidorna) .......................................................... 149 bromspedal ..... 108 låsa upp bilen (dörrhandtag) .................................. 39 Driftsäkerhet Bogserögla . Sökord 5 regeneration ...... 175 byta .... 153 parkeringsbroms ....................................... 141 låsa upp (knapp för centralupp....................................................... 121 byta .... 140 rotationsriktning ...... 132 ej uppnått (TIREFIT*) ....... 65 Däcktryck kontrollampa .......................................... 101 låsa upp i nödfall ...................................... 156 Bromssystem Däckreparationsset* ................ 42 Cirkulationsluft ...... 143 symbolmeddelanden ........................... 114 Bromsljus tekniska data ........................................... 102 se Bromssystem ........ 12 översikt ...................................................................... 175 tabell (se Tanklucka) .... 43 Bälteskraftsbegränsare ............. 53 kontrollampa ..................... 164 diagnoskoppling ............................... 163 återställa . 42 C låsa i nödfall ............................. 143 kontrollampa ............................... 81 lampor (bak) ........................................................................................................................... 113. 173 låsa upp (nyckel) ................... 55 Biltvätt ........ 43 Chassinummer (VIN) ........................................... 18 Bilens elektronik .. 175 Bromsbeläggsslitagelampa ........ 145 temperatur ............................................................ 38 allmänna anvisningar ...................................... 174 Bilens vikt Diagnoskoppling ........................ 135 Displaymeddelande översikt ......... 127 Bogserskydd* ........................................... 143 byta (främre) ............................................. 43 låsa (nyckel) ................................................... 64 Däck . 114 Bromsvätska ...................... 114 översikt ................................... 43 låsning) ...... 147 låsa (auto relock-funktion) ............................................................................................... 113 Bromsassistent ................... 15 Byta torkarblad ......................................................... 43 Broms Dryckeshållare* ................. 126.......................................... 83 Byta viktig säkerhetsinformation ................................. Centrallås .......................................... 14 se Säkerhetsanvisningar Drive lock-funktion ........ 127 Bogsera ................... 142 datainsamling ................................ 143 åtdragningsmoment ... 133 byta (bakre) ...................... 145 översikt ...... 43 Bältessträckare ................................. 64 rekommenderat ................. 85 lampor (fram) ......... 172 Bilens mått D Tekniska data ..... 12.............. 42 Cigarettändare* .....................

..................... 172 tända/släcka ..... 142 E ECO-indikering ........... 53 Elektroniskt stabilitetsprogram översikt .................. 126 ladda (bildator) ................................................... 105 Dörrhandtag ........ 69 Förarkrockkudde ............................. 154 Farthållare* . 96 skifta inbördes ..................................................... 63 byta ......................... 105 låsa upp .......... 145 Elektriska/elektroniska apparater kontrollampa .............................................. 43 manuell . 14 anvisningar ............. 38 Handskfack* .................... 115 förvaringsnät i bagageutrym- Dörr met* ...... 135 förvaringsnät ............. 103 låsa ......................................................... 70 Frostvarning ................................ 69 se Tekniska data användarvillkor ......................... 115 bredvid ratten .................................................................... 116 dörrfack .......................................... 53 översikt ......... 116 Fordonets högvoltsnät Hopfällbart tak ...................... 165 byta ............................................... 59 automatisk avstängning . 69 Förarens sittställning ................................. 70 Framlampor .................. 113 Fackverkstad .... 84 Fästsystemet ISOFIX för barnstolar ......... 14 Högvoltsbatteri ...................................................... 105 öppna ...................................... 71 .. 38 kontrollampa .. 133 eftermontering ........................................... 105 starta om ............... 43 mynthållare ............ 43 handskfack* ......................... 143 F Hjul ............ 106 automatisk .................................... 107 Dörrlåsning utdragsfack ........................................... 22 Glödlampor se lampor ................. 14 Högtryckstvätt ..................................................... 27 intelligent laddningsstyrning ...... 105 Elmotor Helljus se Motor .................. 157 Fordonsdata allmän information .. 42..................................... 144 batteriskötsel ............................................................ 121 risk för elektrisk stöt ....................6 Sökord uppnått (TIREFIT*) ................ 77 Förbandslåda* .................. 145 esp® ........................................................ 84 H Effektindikering ............................................................. 85 ECO-indikering ...... 86 Halvljus Elektriska säkringar ......................... 52 funktionssätt .......................................... 133 kontrollampa ............................................... 143 se esp® . 42 stuvfack i bakluckan ............... 14 rengöra .................. 42 passagerarsidan ........ 42 G Dörrmanöverenhet .......... 133 tända/släcka ......... 153 Förvaringsfack Däcktryckskontroll box i mittkonsolen* ................. 91 ladda (elnätsuttag) .............................. 42............................. 106 allmän information ................................................... 105 varningslampa ......................... 106 viktig säkerhetsinformation ................................ 31 energiförbrukning ............................................................................................. 13 byta ................................... 123 driftsäkerhet ........................................................... 58 brand i bilen ........

... 39 Kylarvätska I batterikylning ............... 67 byta ......................... 71 kontrollampor ......... 117 information ........ 80 tade vägar ..................... 118 K nya bromsbelägg . 80 begränsad bromsverkan på sal- via powerline ........................... 112 fylla på ..................................................... 38 temperatur . 100 Körsäkerhetssystem ..................... 78 passagerarsidan ............ 122 funktionssätt ....... 37 ställa in luftmunstycken .... 69 problem (störning) ....... 137 Köra i gång .... 27 räckvidd .... 57 bromsar .......... 38 Klädkrokar . 85 passagerare .......... 51 Intelligent laddningsstyrning varningslampa .... 37 luftmängd ................................................................ 35 laddningsnivå ..... 74 på passagerarsidan ................................. 19 L Krockkudde ................................... 99 aktivering av varningsblinkers ................................. 99 starthjälp ....... 35 utomhustemperaturer ..... 98 Körsystem klimatisering före start ........................................................................................................ 174 ställa in .............. 35 READY-indikering ...................... 27 kontrollampa .............. 75 kontrollampa till krockkudden ladda (wallbox) ...................................................................................................................................... 70 bröstkorg* ............................ 117 energiförbrukning ............ 112 Igångkörningsassistent drivningskylning ......................... 117 nedförsbackar ........................................ 118 temperaturreglering .................................. 37 varningslampa ............ 64 högvoltsbatteri ................... 28 tekniska data ....................... Sökord 7 ladda (laddningsstation) ................................................................. 177 Krockkudde på passagerarsidan ...... 73 ......................... 118 Klimatanläggning med automatisk regeneration .... 26 Lack (rengöringsanvisningar) ........................................................ 105 esp® ............................................ 147 visning av tillgänglig effekt .... 98 farthållare* .................... 66 avfrosta .............................................. 134 ansluta ............................................................ 100 vinter . 100 ABS ................. 69 sidokrockkudde för huvud/ skyddsanordning ................ 99 bromsassistent ............... 27 uppvärmning av laddkabel ........................................................................................ 112 se AAS ............................................................. 118 Intervalltorkning ..................... 66 Innerbackspegel kontrollera nivån .............................................................. 77 Internetuppkoppling Köranvisningar via mobiltelefonmodulen .... 101 våt körbana .... 117 cirkulationsluft .. 69 koppla in/ur ... 38 Kombiinstrument översikt ........ 27 Laddkabel förare .......................................................... 96 luftfördelning ............... 70 Krockkudden på passagerarsidan urladdat batteri ..... 86 koppla in/ur krockkudden på problem vid laddningen .. 84 Kupéskydd* ................................. 112 sammansättning ................................................................................................... 137 Kupébelysning . 56 viktig säkerhetsinformation ......................................................................... 73 förvara ....

.... 70 återvinning av uttjänta fordon . 94 ......... 63 bakre .......................................................... 143 stänga av ................................................... 102 Lastningsföreskrifter ....................................... 11 viktig säkerhetsinformation ........... 54 P positionsljus ........ 56 Online-åtkomst ............... 56 Panelbelysning* ............................... 53 omgivningsljus* ............ 52 Parkeringsbroms Ljustuta .............. 74 allmän information .......... 91 information ....................................... 52 Ljuslängdsreglering ... 146 Ljudsystem med navigation/multi- översikt ..... 54 ljuslängdsreglering ...................................................... 144 bil (utvändigt) ......................................................................... 72 ljudsystem basic ..... 99 Permanent halvljus* . 143 Motorelektronik ...................................................... 11 se ABS .....8 Sökord manöverelement .......................... 45 halvljus .......... 55 Nyckellägen ............. 15 vindrutetorkare ................................................................................................ 82 räddningskort ........................ 54 Ljusomkopplare ................................................................................................................... 143 dörr (invändigt) .... 172 Last .......................................................................... 101 N LED-varselljus* .................. 66 främre ........................ 42 Ljudsystem* ...................................................................... 142 Ljus låsa ............... 42 dimstrålkastare* . 43 Låsningsfria bromsar Produktinformation ......... 56 LED-varselljus* ........................................................................................................................ 143 media* ......... 94 byta ....................... 53 Låsa upp manuellt ........................... 42 dimbakljus ...................................................................... 96 byta batteri ... 21 Laddningsmätare .......................... 95 Nyckel ..................... 48 ställa in .................... 11 uppvärmning .................. 148 M Q Manöverspak QR-kod bildator ...................................... 42 översikt ........................................... 53 sätta an ............................................... 53 O kupébelysning ................................. 86 Motor Lampor starta ................................ 64 Passagerarsäte Luftmunstycken fälla ned .................. 57 Matt lack (rengöringsanvisningar) ...... 122 R Maximal laddningsström Radio* ställa in (bildator) ............................ 53 Omgivningsljus* ...................................... 71 Mittkonsol ................ 37 Punktering ................................................................................................ 55 låsa upp ..... 94 ställa in (laddkabel) . 141 Positionsljus Låsning byta . 72 Miljötänkande ta ut ................... 53 Nummerskyltsbelysning Ljudsystem basic* . 79 ljustuta ....................... 53 helljus .............

.......... 110 Sufflettsystem Sidokrockkudde för huvud/bröst........ däck ...... 121 barn i bilen ..... 119 Säkerhetssystem högtryckstvätt ............................. 85 Stöldlarm* ..................... 148 Säte Spolarvätska .. 59 fälla upp ............................................................... 60 Sidostolpar sufflett bak ................................................. 90 READY-indikering ............................... 47 ............ 57 ABS-system .............. 165 Spegelvärme* ............... 45 Startspärr ............................. 25 sufflettsystem .......... 39 ljusomkopplare ........................................................................ 166 Spolarmunstycken .... 112 armstöd* ................. 134 smartmove Assistance .................................................................. 119 Sufflett Rotationsriktning.......... 52 Störning vindrutetorkare .. 59 öppna (elektriskt*) ........................... 29 Skötsel Säkerhet i kupén automattvätt ................................... 15 Sufflett bak anvisningar ........... Sökord 9 ljudsystem med navigation/ Ställa in klimatisering före start multimedia* ........................... 62 Serviceindikering fälla upp i nödfall ........... 58 korg* ........ 66 startspärr .................................... 107 byta ................. 48 starthjälp med startkablar ........................................................ 121 bilbälte .... 51 lack ............................................................................................. 134 smart center krockkuddar ............ 63 montera sidostolparna .......... 107 ren ................ 92 rengöra ........................... 47 Spänna fast bilbältena ......... 174 Säkringar .................. 160 information .................................................... 132 Rengöring bromssystem .............................................................................................................. 165 Solskydd ........................................ 25 matt lack ........................ 38 Regn...... 59 montera .......................... 50 säkringsbox . 52 ställa in höjden ............ 62 montera ur sidostolparna ................... 167 Solskyddsgardin* ......... 90 Rattväxlingspaddlar* .............................. 61 öppna (manuellt) ................... anvisningar .... 95 (bildator) ............... 47 Starthjälp fälla ned passagerarsätet .............. 38 korrekt sittställning för föra- Stuvfack i bakluckan ............................................... 141 bildator .................................................. 141 Sidorutor hopfällbart tak .............. 122 bältessträckare ..................................... 51 bältesstyrning .................................................................... 28 fälla upp i nödfall .............. 66 Ställa in starttid (bildator) .................................................................................... 123 kontrollampa ....... 39 Regeneration Stöldskydd rattväxlingspaddlar* ................................................................... 26 se Auktoriserad verkstad störning ......................................................................... 29 bil .............. 122 bälteskraftsbegränsare ............................. 58 Räddningskort .............. 132 se Skötsel . 58 S fälla ned .......... 123 Servicelucka ... 61 Säkerhet montera ur ............................................................och ljussensor* stöldlarm* ................... 107 anslutning .... 60 barn i bilen .............................. 114 se Sufflettsystem .

......................................................... 58 Typskyltar ...................... 117 bil (utvändigt) ....... 126 Temperatur Varningsväst* ............. 35 kylarvätska ............................................ 133 ställa in ryggstödet ......... 175 byta .. 140 högvoltsbatteri .......................... 136 Å däcktryckskontroll ............... 143 bakrutetorkare ............................. 137 Sätesvärme* ............................ 48 Utvändig belysning ytterbackspeglar* ............ 101 Usb-uttag ........................... 55 drivning ... 22 säkerhetsbälte ....................... 137 Tekniska data översikt ............................................................ 85 allmänt ............... 137 Takmanöverenhet ....... utvändigt ................. 79 TIREFIT* ................................ 46 helljus ........................................................................................................................ 146 Vindrutetorkare översikt ............................................................. 148 Upphovsrätt ......................... 43 bakruta ................... 177 aktivering efter nödbromsning ..................................... 80 ing) ................. 173 byta torkarblad .................. 132 ställa in ................................ 42 Värmesystem dörr (invändigt) . 79 Top Tether ......... 50 bromssystem . 16 sätta på .................................. 135 ställa in (elektriskt*) ....................................................................................................................... 151 sekretesspolicy .................... 126............................... 147 intervalltorkning ............................ 57 Upplåsning Vinterkörning ............. 112 Tredje bromsljuset påfyllningsmängd .................... 32 Vindrutespolare Transport (bilen) .................................................... 50 batteri ........... 175 Varningsljudsignal ................................. 95 sätesvärme* .......... 143 Växling ................ 99 personlig sida .......................................................... 133 .................... 134 krockkudden på passagerarsi- T dan ........... 85 dimstrålkastare* .................................................. 20 bilens mått ........10 Sökord ställa in längsriktningen ....................................................... 135 ställa in (manuellt) . 126 däck .......................... 79 ställa in (klimatanläggning med funktioner ................och kontrollampa Ytterbackspeglar ABS ...... 46 högvoltsbatteri ............. 177 Varningstriangel* ......................... 163 fylla på ............................................................ 156 esp® ....................................................................................................... 54 bilens vikt ............................................ 133 ställa in ................................... 114 Vehicle Homepage mätare...................... 66 V Y Varnings.............. 80 automatisk temperaturregler- internet ............ 57 U ställa in spolarmunstyckena ......... 38 däck ......................... 50 översikt ............... 132 Yttertemperaturmätare dimbakljus ........................................ 50 blinkers .... 133 halvljus ........ 135 Åtdragningsmoment ................................ 177 Varningsblinkers .... 48 krockkudde .........

växellåda. smart rekommenderar ett smart och hjälp med sakkunnig montering av center.och RRegelbunden service av bilen gör också tillbehörsdelar som har godkänts för din att miljön belastas mindre.och tillbehörsdelar tillhan- för smart electric drive. Andra delar kan vi trots kontinu- är kvalificerad för smart electric drive erlig marknadsuppföljning inte bedöma. Detta gäller också specifika fall som ska omfattas av en RVar förutseende när du kör och håll till. delar. Dessa tar kostnadsfritt utsättning för vår överlevnad. Följ därför anvisningarna nedan. Det är därför biltyp har kontrollerats av smart beträf- viktigt att följa serviceintervallerna. på ett miljöriktigt sätt. uttjänta bilar. Därför tar smart inget ansvar för om dessa Ditt personliga körsätt: delar används i smart-bilar. På så sätt gör du en viktig Genom att köra på ett miljömedvetet sätt insats för att sluta återvinningens krets- belastar du miljön mindre. del av verksamheten. Det finns ett flertal firmor som arbetar Målet är att hushålla med resurserna och med återvinning och demontering av värna om den naturliga miljö som är en för. hand om din bil. Z . bromsar och däck påver. smart rekommenderar därför att du använ- der smart-originaldelar samt ombygg- H Miljöinformation nads. Om du använder icke godkända delar RUndvik att accelerera för kraftigt och för kan bilens säkerhet påverkas. om hur de tillvaratas och Rdriftsvillkoren för din bil vilka villkor som gäller för returneringen hittar du på smarts nationella hemsida. Båda faktorerna kan du själv påverka. Mer information om återvinningen av kas av följande två faktorer: uttjänta bilar. ofta. nande. Produktinformation Driftsvillkor: RSe smart rekommenderar att du använder till att bilen har rätt däcktryck. Rditt personliga körsätt. 11 Miljötänkande Återtagande av uttjänta bilar Allmän information Endast för EU-länder: smart återtar din bil för en miljöriktig H Miljöinformation avfallshantering enligt EU-direktivet för Inom Daimler AG är miljöarbetet en viktig återvinning av uttjänta fordon. säkerhet och lämp- RLåt alltid en auktoriserad verkstad som lighet. RTa av lasthållare som inte används. Där kan du verkstad har de fackkunskaper och verktyg också få råd om tillåtna tekniska ändringar som krävs.och tillbehörsdelar som har godkänts Avfallshantera ett defekt högvoltsbatteri för din biltyp. Alla originaldelar samt ombyggnads. besiktning eller ett myndighetsgodkän- räckligt avstånd. >> Inledning. och tillbehörsdelar som har godkänts för RKontrollera energiförbrukningen. Vänd dig till en smart-originaldelar och godkända auktoriserad verkstad som är kvalificerad ombyggnads. smart-originaldelar samt ombyggnads- RFör inte med dig onödig last. fande tillförlitlighet. eftersom en sådan dahålls hos ett smart center. din biltyp. lopp och bidrar till att spara på resur- Energiförbrukningen och slitaget på serna. motor. utföra servicearbeten.

verkstad vid behov. av bilen. när du parkerar och utrustningen i din bil. Under körning kan system samt servicearbeten. * Tillval . modeller samt den standard. Instruktionsbok G VARNING Vissa säkerhetssystem fungerar bara när Allmän information tändningen är påslagen. smart rekommenderar att du anlitar ett smart center. arbeten på säkerhetsrelevanta systemen försämras. eftersom en detta försämra bilens driftsäkerhet. för din utom finns det risk att du förlorar kontrol- egen säkerhets skull och för att ge din bil len över bilen och orsakar en olycka. Kontakta ett smart center om du har ende. Kör därför långsamt över hinder. I originalet av sikten är skymd. På så sätt hörs bilen Driftsäkerhet lättare. Risk sådan verkstad har de fackkunskaper och för olycka! verktyg som krävs. Anslut inga enheter till ett diagnosuttag. Därför är det system och funktioner. inte alltid säkert att andra trafikanter hör ningar och bilder gäller kanske inte din bil. I bilar med utrustningen ”Acoustic Vehicle Indication”* genererar en soundgenerator ett ljud (Y sidan 40). Bilar med elmotor är betydligt tystare än Detta gäller även säkerhetsrelevanta bilar med förbränningsmotor.och extraut. Undvik att rustning som var tillgänglig vid tiden för stöta i underredet vid körning i terräng sista redigering av instruktionsboken. en längre livslängd. köpeavtalet finns en lista över alla system Du måste tänka på att köra extra förutse- i bilen.ex. framför allt arbeten som kan påverka kan det medföra att funktionen hos fordons- säkerheten. fungerar och därmed inte längre kan skydda Följ anvisningarna och varningsinforma. Vissa beskriv. Stäng därför inte Läs denna instruktionsbok noggrant och bli av motorn under körning. Bilen kan ska- I denna instruktionsbok beskrivs alla das och du kan orsaka en olycka. och kontrollera bilen på en auktoriserad Landsspecifika avvikelser är möjliga. Om du kör över hinder med hög hastighet eller stöter i underredet vid körning i ter- räng kan det leda till svåra skador på Bilens utrustning underrede. Så är det t. däck eller hjul. Då finns det risk förtrogen med bilen innan du kör för första att bilens säkerhetssystem inte längre gången. Om du inte följer anvisningarna kan det leda till skador på G VARNING bilen och personskador. Observera att din bil kanske inte är utrus- tad med alla funktioner som beskrivs här.12 >> Inledning. eftersom du kan behöva ta hänsyn till frågor om utrustningen och handhavandet andra trafikanters misstag. Viktig säkerhetsinformation G VARNING Diagnoskoppling Låt alltid en verkstad som är auktoriserad G VARNING för smart electric drive utföra arbeten på När du ansluter enheter till diagnosuttaget bilen. dig och andra personer som avsett. Dess- tionen i denna instruktionsbok.

kabeldragning under bromsmanövrer kan enheterna eller kab. Diagnoskopplingen är endast avsedd för anslutning av diagnosutrustning på en G VARNING auktoriserad verkstad. Risk för stem sluta att fungera korrekt. verktyg och behörigheter som krävs Låt därför alltid en verkstad som är aukto- för att utföra nödvändiga arbeten på smart riserad för smart electric drive utföra electric drive i enlighet med föreskrif. Z . riserad för smart electric drive utföra ten till diagnoskopplingen används. De elektroniska Rsäkerhetsrelevanta systemen är integrerade med varandra arbeten genom gränssnitt. arbeten och ändringar på bilen.ex. troniska komponenterna och tillhörande Låt alltid en auktoriserad verkstad utföra programvara kan leda till att komponen- följande arbeten på bilen: terna slutar fungera. ! Startbatteriet kan laddas ur om motorn Låt därför alltid en verkstad som är aukto- är avstängd och utrustning som är anslu. bilens driftsäkerhet och därmed också för din säkerhet. mon- teringar eller ombyggnader. Vid plötsliga kör‑ eller på bilen. t. som har utförts på ett icke larna hamna mellan pedalerna. Då finns det risk att du förlorar kontrollen En auktoriserad verkstad har de fackkun. Detta kan fackmässigt sätt kan bilens säkerhetssy- försämra pedalernas funktion.ex. der.ex. skaper. Ingrepp i dessa elektro- Rservice‑ och underhållsarbeten niksystem kan under vissa omständigheter Rreparationsarbeten även ge upphov till störningar på system Rmodifikationer samt monteringar och som inte har ändrats. Därmed kan olycka! säkerhetssystemen inte längre skydda dig eller andra personer som avsett. t. Låt därför alltid en verkstad som är aukto- riserad för smart electric drive utföra arbeten och ändringar på elektroniska komponenter. Icke fackmässiga arbeten på drivsystemet eller ändringar på bilen kan leda till att Auktoriserad verkstad fordonssystemen slutar fungera korrekt. bilen. Du kan läsa mer om detta i servicehäftet. >> Inledning. arbeten på drivsystemet och ändringar på terna. över bilen och orsakar en olycka. Dessutom Fäst inga enheter eller kablar i utrymmet finns det risk att du förlorar kontrollen under instrumentpanelen på förarsidan. Sådana funktions- ombyggnader störningar kan utgöra en betydande risk för Rarbeten på elektroniska komponenter. Detta gäller särskilt säkerhetsre. över bilen och orsakar en olycka. inklädnader. smart rekommenderar att du vänder dig till G VARNING ett smart center som är auktoriserat för Ej fackmässigt utförda ingrepp i de elek- smart electric drive. t. 13 G VARNING Ändringar på bilen Det fria utrymmet för pedalerna kan G VARNING begränsas av lösa enheter eller kablar som hänger ned från enheter som är ansluta till På grund av arbeten eller modifikationer ett diagnosuttag. monteringar eller ombyggna- levanta arbeten.

ögon eller kläder. Risk för personskada! Lämna omedelbart riskområdet. . voltsystem Bilens högvoltsystem stängs av automatiskt om Bilens högvoltsystem Rsäkerhetssystemen aktiveras vid en Risk för elektrisk stöt olycka G VARNING Ren elektrisk kortslutning registreras i bilens högvoltsystem Bilens högvoltsystem står under hög spän- Ren stickkontakt till bilens högvoltsys- ning. tem dras ut. Om du ändrar komponenter i bilens högvoltsystem eller vidrör skadade kompo. nar för hög spänning. ! Det är inte tillåtet att eftermontera en Automatisk avstängning av bilens hög- släpvagnskoppling. kontakt med hög spänning. Dessa är giftiga och frätande. Kablarna i bilens högvoltsystem är orangefärgade. ska du se till att Rtändningen har slagits av Rladdkabeln för högvoltsbatteriet inte är ansluten. byter glödlampor eller kontrollerar kylvätske- nivån. Livsfara! Högvoltsbatteri Vidrör inga högvoltskomponenter efter en G VARNING olycka och utför aldrig förändringar på bilens högvoltsystem. Spärra av riskområdet på tillräckligt avstånd och ta hänsyn till lagbestämmelser. värde. system inte skadas så att det är synligt. nenter kan du få elektriska stötar. kontakta omgående läkare. Efter en olycka ska Vid en fordonsbrand kan det inre trycket i bilen bogseras och bilens högvoltsystem högvoltsbatteriet överskrida ett kritiskt kontrolleras på en auktoriserad verkstad. G VARNING Om högvoltsbatteriets hus skadas kan elektrolyt och gaser komma ut. Skölj Alla komponenter i högvoltsystemet är genast bort elektrolytstänk med vatten och märkta med gula varningsdekaler som var. När du utför allmänna arbeten. Det kan Detta ska bidra till att du inte kommer i tänkas att komponenter i bilens högvolt. Gasen kan antändas.14 >> Inledning. I detta fall leds brännbar gas bort via en avluftningsventil på underredet.ex. t. Risk för personskada! Elektrolyt och gaser får inte komma i kon- takt med hud.

den från enskilda komponenter.aftersales. Detta minne sparar. Rvägtrafikförordningen RSystemkomponenternas driftstillstånd. t.ex. när en krockkudde utlöses eller faror.ex. G VARNING RBilens statusmeddelande och meddelan- I din bil finns olika dekaler med varnings. Avlägsna därför aldrig varningsdekaler RFelfunktioner och fel i viktiga system- såvida inte detta står uttryckligen på komponenter.ex. Rhändelser Observera följande information när du använder bilen: Rfel Rsäkerhetsinformationen i denna Denna tekniska information dokumenterar instruktionsbok i allmänhet skicket hos en komponent. hjulvarvtal/hastighet.ex. utomhustem- peraturen. sidoacceleration. retardation och soner uppmärksamma på olika risker. ordning : som kan stänga av bilens hög- voltsystem. Om du tar bort varningsdekalerna kanske du RBilens reaktioner i vissa körsituatio- eller andra personer inte uppmärksammar ner. vilket kan leda till personskador.daimler. en modul och ett system eller omgivningen.com/public/ content/asportal/en/communication/ Bilen är utrustad med en avstängningsan.i. Vid en olycka kan räddningstjänsten snabbt finna rädd- ningskortet för din bil med hjälp av QR- koderna. teknisk information om Användning enligt föreskrifterna Rbilens skick. QR-koder för räddningskort temet På tankluckan och på B-stolpen på motsatt sida finns QR-koder. De ska göra dig och andra per. hur elled- ningarna går.ex. Rlagen om vägtrafikregister. ROmgivningens status.ex. Det aktuella räddningskortet innehåller den viktigaste informationen om din bil i kompakt form. t. t. Annars kan högvoltsys.ex. Mer information finns på https:// portal. 15 Avstängningsanordning för högvoltsys. informationen_fuer/QRCode. temporärt eller per- manent. t. stabilitetsregleringssystemet används. påfyllningsnivåer och batteriladd- ningsnivåer. din bil har ett dataminne. Sparade data i bilen ! Bilens högvoltsystem får bara kopplas ur av specialutbildade tekniker när Flera av de elektroniska komponenterna i bilen står stilla. Z . >> Inledning. temet skadas. t. belysning och brom- dekalen. sar.html. information. t. Rkapitlet ”Tekniska data” i denna instruktionsbok Information som dokumenteras är t.

. Vid fastställda tidsintervall överförs data om batterianvändningen även till tillver- karen som ett led i kvalitetskontroll och produktförbättring.com/ du vid behov få mer information.ex.och felminnena. Ytterligare funktioner som enligt avtal Rörelseprofiler för körda sträckor kan godkänts av kunden tillåter även att vissa inte skapas utifrån dessa data. läsas av från händelse. Uppgifterna är endast av teknisk natur och Överföringen sker via används för att Rladdningskommunikationen Ridentifiera och underlätta åtgärdandet Ren monterad mobiltelefonmodul i bilen av fel och brister (om bilen är utrustad med en sådan). Exempel på detta är: ROlycksprotokoll RSkador på bilen RVittnesmål I elbilar med laddningskommunikations- funktion görs en dataöverföring av ladd- nings‑ och statusrelevanta uppgifter till laddningsstationen och tillverkaren. Information om upphovsrätt RReparationsåtgärder RServiceprocesser Allmän information RGarantier Information om licenser för free‑ och open RKvalitetssäkring source-programvara som används i bilen Personal på serviceverkstaden (inklusive samt tillhörande elektroniska komponen- tillverkaren) läser av informationen med ter hittar du på följande webbsida: hjälp av särskilda diagnosdatorer. opensource När ett fel har avhjälpts raderas informa- tionen i felminnet eller skrivs fortlöpande över. Där kan http://www. Serviceåtgärder är t.ex. Till dessa Om du utnyttjar Mercedes-Benz service. fordonsdata överförs från bilen. När bilen används kan det i vissa situa- tioner hända att man utifrån dessa tekniska data. Detta underlättar laddningen och innebär högre komfort för kunden. får fram personrelaterande uppgifter. i kombination med annan information och efter att man vänt sig till en sakkunnig. lokalisering tjänster kan denna tekniska information av bilen i en nödsituation.mercedes-benz. extra funktioner räknas t. En del av dessa uppgifter kan kunden komma åt via Vehicle Homepage (Y sidan 79). Roptimera funktionerna i bilen.16 >> Inledning.

....................... 21 Takkontrollpanel ...............................................Förarplats ........... 18 Kombiinstrument .... 22 Dörrkontrollpanel ............................ 19 >> Översikt.................. 22 ............ Mittkonsol ...........................

18 Förarplats

Förarplats
Vänsterstyrda bilar
>> Översikt.

Funktion sidan Funktion sidan
: Ljusomkopplare 52 G Mynthållare 105
; Ratt Sufflettknapp1 59

= Cykeldator 81 H Växelväljare 63

? Rattväxlingspaddlar* 66
I Tändningslås 45
J Dryckeshållare* 102
A Laddningsmätare 86
B Effektmätare 86 K Förvaringsbox* 106

C Handskfack* 105 L Vindrutetorkare 57
Aux‑/usb-gränssnitt* 95 M Signalhorn
D Takkontrollpanel 22 N Dörrkontrollpanel 22
E Radio* 94 O Dörrhandtag 42
F Kontaktlist

1 I smart fortwo cabriolet.

* Tillval

Kombiinstrument 19

Kombiinstrument
Kilometer

>> Översikt.
Funktion sidan Funktion sidan
: Hastighetsmätare A Indikering i mitten med
varnings‑ och kon-
; Indikering till höger med trollampor 20
varnings‑ och kon-
trollampor 20 B Nollställa trippmätaren 88
= Ställa in instrumentbe- Nollställa färddatorn 89
lysningen 87 C Indikering till vänster
Ställa in panelbelys- med varnings‑ och kon-
ningen* 54 trollampor 20
? Multifunktionsdisplay 82

* Tillval

20 Kombiinstrument

Varnings- och kontrollampor
>> Översikt.

Funktion sidan Funktion sidan
: L Halvljus 133 F ? Kylvätsketempera-
tur 137
; Hastighetsmätare
G N Högvoltsbatteri 137
= # Vänster blinker 135
H # 12 V-batteri 135
? ÷ Esp® 133
I 6 Krockkudde 134
A ! Höger blinker 135
J 7 Säkerhetsbälte 137
B þ Driftsdiagnos 136
K h Däcktryckskontroll 135
C ! Abs 132
L K Helljus 133
D J Broms 132
M R Dimbakljus 133
E þ Driftsdiagnos 136

Sufflettknapp3 59 set*2 55 N Dryckeshållare* 102 E Tända/släcka dimstrål- kastarna* 55 F Sätta på/stänga av bilens varningsblinkers 54 2 Bilar med regn. Funktion sidan Funktion sidan : Laddningsmätare 86 G Aktivera/avaktivera bog- seringslarmet*/inter- .och ljussensor*. Effektmätare 86 iörlarmet* 39 = Kontrollpanel för klimat- H Däcktryckskontroll 135 anläggningen 98 I Förvaringsbox* 106 ? Radio* 94 J Växelväljare 63 A Sätta på/stänga av sätes- värmen* 48 K Tändningslås 45 B Låsa upp bilen centralt 43 L Parkeringsbroms 64 C Låsa bilen centralt 43 M Mynthållare 105 D Tända/släcka dimbaklju. Mittkonsol 21 Mittkonsol >> Översikt. 3 I fortwo cabriolet. * Tillval .

Kontrollampa till krock. larna elektriskt* 50 kudden på passagerarsi- dan 35 = Ställa in höger sidoruta elektriskt* 63 = Innerbackspegel 51 ? Ställa in vänster sidoruta elektriskt* 63 * Tillval . : Öppna dörren 42 ningen 56 . Ställa in ytterbackspeg- . 22 Dörrkontrollpanel Takkontrollpanel Dörrkontrollpanel >> Översikt. Funktion sidan Funktion sidan : Tända/släcka kupébelys.

................................................. 37 Stöldskydd ................................................... Körsäkerhetssystem ..... 24 >> Säkerhet..................... 40 ...... 24 Säkerhet i kupén ...Bilens utrustning ...... 38 Acoustic Vehicle Indication* .

Se därför att det inte går att spänna fast bilbältet alltid till att alla personer i bilen – sär- korrekt. SRS). Varje bilbälte får endast användas av en person. Bältesbandet kan slitas sönder vid en i Läs informationen om auktoriserade olycka och du och andra personer i bilen verkstäder (Y sidan 13). Ställ därför ryggstödet så upprätt skilt gravida kvinnor – är ordentligt fast- som möjligt. Det är omöjligt att hålla fast barnet vid en plötslig Viktig säkerhetsinformation inbromsning. * Tillval . t. boken. personer i bilen kan få mycket allvarliga tessträckare och bälteskraftsbegränsare. bilbältesförankringar. G VARNING Om du inte har spänt fast bilbältet. De minska risken för att de som färdas i bilen behöver därför en skyddsanordning* på ett skadar sig på bilens inredning i kritiska lämpligt säte i bilen som skydd vid olyc- körsituationer och höjer därmed körsäker. SRS kan bilbältet så att det ligger korrekt. inte är placerat över magen inbromsning. Då kan du få myc- Kontrollera att bältet ket allvarliga eller till och med livshot- Rlöper så lågt som möjligt över höfterna. som lutar kraftigt bakåt. bältesåtstramare. kor. ryggstödet står i nästan lodrätt läge och Det kan i stället orsaka allvarliga eller personen sitter upprätt. för sista redigering av instruktions- Undvik tjocka kläder.ex. Landsspecifika avvikelser är möjliga. Observera att din bil kanske Låt aldrig bältesbandet löpa över vassa inte är utrustad med alla funktioner som eller sköra föremål (t. Spänn aldrig fast föremål tillsammans med utrustning som var tillgänglig vid tiden en person. Detta gäller även säker. pennor beskrivs här. ande skador vid en olycka eller plötslig dvs.ex. Undvik att sitta så till och med livshotande skador. om det G VARNING ligger fel eller om det inte har gått i lås i Bilbältet skyddar bara på avsett sätt om bälteslåset kan det inte skydda som avsett. Kör aldrig med ett ryggstöd spända. kompletterade med bäl. som är yngre än tolv år kan inte spänna fast lemental Restraint System. Säkerhet i kupén Barn får aldrig sitta i knäet på andra per- Säkerhetsbälten soner som färdas i bilen. Rär sträckt Rinte är snott G VARNING Rlöper mitt på axeln Ändringar eller ej fackmässigt utförda arbeten på ett säkerhetssystem (bilbälte. anvisning för bilbarnstolar* och andra skyddsanordningar. 24 Säkerhet i kupén Bilens utrustning Rinte löper över halsen eller under armen Rspänns runt höfterna – dra vid behov upp i I denna instruktionsbok beskrivs alla bältet framför bröstet modeller samt den standard. i synnerhet inte om du har hetsrelevanta system och funktioner. kan skadas. och både barnet och andra Säkerhetsbälten.och extra. utgör tillsammans med krockkuddarna ett Personer som är kortare än 150 cm och barn inbördes avstämt säkerhetssystem (Supp. eller till och med livshotande skador. dem i fickorna eller fastsatta i kläderna. vinterjacka. glasögon. >> Säkerhet. eller nycklar). Följ alltid tillverkarens monterings- heten.

Säkerhet i kupén 25

bälteskraftsbegränsare eller krockkudde) aktiveras alls vid en olycka med kraftig
eller dess kabeldragning, såväl som retardation. Det kan gälla t.ex. bältes-
ingrepp i andra integrerade elektroniska sträckare eller krockkuddar. Dessutom kan
system, kan leda till att säkerhetssystemet bilens högvoltsystem inte avaktiveras som
inte längre fungerar som det ska. Krock- avsett vid en olycka. Om du rör vid skadade

>> Säkerhet.
kuddar eller bältesåtstramare kan aktive- komponenter i högvoltsystemet kan du få en
ras av misstag eller inte aktiveras alls vid elektrisk stöt. Risken för skador, t.o.m.
olyckor med tillräckligt kraftig retarda- livshotande skador, ökar.
tion. Ändra därför aldrig säkerhetssyste- Låt en auktoriserad verkstad omgående
men. Utför aldrig icke fackmässiga kontrollera och reparera säkerhetssyste-
ingrepp på elektroniska komponenter och met. Slå genast av tändningen efter en
deras programvara. olycka och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

G VARNING Det har uppstått ett fel om
Säkerhetsbältet fungerar inte som avsett Rkrockkuddskontrollampan 6 inte
om bältesbandet eller bälteslåset är tänds när du slagit på tändningen
smutsigt eller skadat. Håll därför bältes- Rkrockkuddskontrollampan 6 inte
bandet och bälteslåset rena. Annars kan
slocknar efter några sekunder när driv-
bälteslåstungan inte haka fast ordentligt.
systemet har startat
Kontrollera regelbundet att säkerhetsbäl- Rdrivsystemet är i gång och krockkudd-
tena
skontrollampan 6 tänds igen.
Rinte är skadade
Rinte löper över skarpa kanter Bältesvarnare
Rinte kläms.
Bältesvarningslampan 7 på kombi-
Bältesbandet kan annars slitas sönder vid instrumentet gör dig uppmärksam på att
en olycka. Du eller andra kan få mycket all- alla personer i bilen ska spänna fast
varliga eller till och med livshotande ska- säkerhetsbältena. Den kan lysa konstant
dor. eller blinka. Dessutom kan en varnings-
Säkerhetsbälten som har skadats eller signal ljuda. Bältesvarningslampan 7
utsatts för stora påfrestningar vid en och varningssignalen slocknar resp.
olycka ska bytas ut. Även bältesförankring- stängs av så snart föraren och passageraren
arna ska kontrolleras. Välj en auktoriserad har spänt fast sina säkerhetsbälten.
verkstad, eftersom en sådan verkstad har de Mer information om bältesvarningslampan
fackkunskaper och verktyg som krävs. smart 7 (Y sidan 137).
rekommenderar att du anlitar ett smart
center. Bältessträckare och bälteskraftsbe-
Av säkerhetsskäl rekommenderar smart att gränsare
du endast använder säkerhetsbälten som
smart har godkänt eller som är lika säkra. Säkerhetsbälten har bältessträckare och
Du kan få information om detta på en auk- bälteskraftsbegränsare, som har följande
toriserad verkstad, t.ex. ett smart center. funktion.

G VARNING
Om säkerhetssystemet har drabbats av en
störning kan säkerhetssystemets kompo-
nenter aktiveras av misstag eller inte
Z

26 Säkerhet i kupén

Bältessträckare G VARNING
Rsträcker vid aktivering säkerhetsbäl- I kombination med ett korrekt faststpänt
tena så att bältesbandet ligger an så tätt bilbälte ger krockkuddarna ett extra skydd.
som möjligt mot kroppen De är dock ingen ersättning för bilbältet.
Rutlöses endast vid kollisioner med kraf- För att minska risken för svåra eller livs-
>> Säkerhet.

tig retardation eller acceleration i hotande skador vid en olycka med kraftig
längsriktningen, t.ex. vid en frontal- retardation eller acceleration, t.ex. genom
krock. att en krockkudde vecklar ut sig inom lop-
När bältesssträckaren har lösts ut lyser pet av några millisekunder eller vid plöts-
krockkuddskontrollampan 6 på kombi- liga inbromsningar, bör du observera föl-
instrumentet. jande information:
Bälteskraftsbegränsare som aktiveras vid RAlla personer i bilen ska sitta så att bil-
en olycka minskar bältets belastning på bältet kan spännas fast ordentligt. Pla-
dem som färdas i bilen. cera sätet så långt från krockkudden som
Bälteskraftsbegränsaren är anpassad till möjligt. Föraren ska sitta så att det går
frontkrockkudden som övertar en del av att köra bilen på ett säkert sätt. Armarna
säkerhetsbältets retardationskraft. På så ska vara lätt vinklade i förhållande till
sätt fördelas kraften över en större yta. ratten. Avståndet till pedalerna ska vara
sådant att föraren kan trampa ned dem
När tändningen är påslagen aktiveras bäl-
utan problem.
tessträckaren vid en frontalkrock eller
RStäll in sätet så att det är placerat så
påkörning bakifrån. Ett villkor för detta är
att bilen i kollisionens inledningsskede långt från frontkrockkudden som möjligt,
accelererar eller retarderar kraftigt i men så att det ändå går att köra bilen på
längsriktningen. ett säkert sätt.
RFörare och passagerare ska alltid vara
G VARNING ordentligt fastspända. Ryggen ska vila
Bältesåtstramare fungerar inte längre som mot det nästan lodrätt uppställda rygg-
de ska efter att de har lösts ut. De måste stödet. Nackskyddet ska ge stöd åt huvu-
därför bytas ut. Framför allt är det viktigt det ungefär i höjd med ögonen. Ställ
att anlita en auktoriserad verkstad, som är passagerarsätet så långt bak som möj-
auktoriserad för smart electric drive, vid ligt. Detta gäller särskilt om ett barn är
arbeten som kan påverka säkerheten eller fastspänt i en bilbarnstol* på sätet.
vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. RAnvänd inte en bakåtvänd bilbarnstol om
smart rekommenderar att du anlitar ett
inte krockkudden på passagerarsidan är
smart center.
urkopplad.
Följ säkerhetsföreskrifterna vid avfalls- RLuta dig inte framåt under körning, t.ex.
hantering av bältesåtstramare. Du kan läsa
över rattens centrumplatta.
föreskrifterna på alla auktoriserade verk-
RLägg inte upp fötterna på instrumentpa-
städer, t.ex. på ett smart center.
nelen.
RFatta endast tag i ratten utvändigt på

Krockkuddar rattkransen. På så sätt kan krockkudden
vecklas ut obehindrat. Om du håller i
Krockkuddarna kan minska skador vid svåra ratten invändigt kan du skada dig om
kollisioner, t.ex. vid en frontalkrock eller krockkudden löses ut.
påkörning från sidan. RLuta dig inte mot dörrarna inifrån.

* Tillval

Säkerhet i kupén 27

RLägg inte några föremål på krockkud- G VARNING
darna eller mellan krockkuddarna och Om en krockkudde vecklas ut frigörs det
personerna i bilen. kortvarigt en liten mängd pulverliknande
RHäng inte hårda föremål, t.ex. klädgal- rök. Röken är inte hälsovådlig och innebär
gar, på kurvhandtagen eller klädkro- inte att det brinner i bilen. Hos personer

>> Säkerhet.
karna. med astma eller andningssvårigheter kan
Risken för att skadas när en krockkudde röken kortvarigt orsaka andningsbesvär.
löses ut kan inte helt undvikas pga. att För att undvika dessa andningsbesvär bör
krockkudden måste vecklas ut mycket du antingen lämna bilen om det kan göras
snabbt. utan fara eller öppna en ruta för att få in
frisk luft.
Så fungerar krockkuddarna
Krockkudde på förar- och passagerarsi-
En krockkudde vecklas ut på några milli- dan
sekunder. Om krockkudden har lösts ut lyser
krockkuddskontrollampan 6 på kombi- Frontkrockkuddarna är konstruerade för att
instrumentet. ge föraren och passageraren fram ett ökat
skydd mot huvud- och bröstskador.
i När krockkuddarna löses ut hörs en
Krockkudden på förarsidan och passage-
smäll. Det kan även komma ut pulverrök.
rarsidan
Smällen skadar i regel inte hörseln. Pul-
verröken är i allmänhet inte hälsovåd- Rlöses ut i inledningskedet av en olycka
lig. med kraftig retardation i längsrikt-
ningen
Den uppblåsta krockkudden bromsar upp
Rlöses ut oberoende av andra krockkuddar
och minskar de åkandes rörelse i bilen. När
de uppblåsta front- och huvud-/bröst- i bilen
korgskrockkuddarna kommer i kontakt med Rlöses i regel inte ut vid en voltning. De

personer i bilen strömmar det ut varm gas löses dock ut vid kraftig retardation i
ur krockkudden. På så sätt minskar belast- längsriktningen.
ningen på de åkandes huvud och överkropp. Krockkudden på passagerarsidan är
Dessa krockkuddar är därför trycklösa inkopplad när tändningen är påslagen,
efter en olycka. utom när krockkudden på passagerarsidan
har kopplats ur manuellt. Om krockkudden
G VARNING
på passagerarsidan är urkopplad och tänd-
Efter det att krockkuddarna har lösts ut ningen är påslagen lyser kontrollampan
Rär krockkuddens delar varma. Rör dem Passenger airbag off 4 i takkontrol-
inte. Du kan bränna dig. lpanelen (Y sidan 35) med fast sken.
Rska du låta en auktoriserad verkstad byta Om krockkudden på passagerarsidan är
ut krockkuddarna, eftersom en sådan inkopplad och tändningen är påslagen
verkstad har de fackkunskaper och verk- lyser Passenger airbag on-kontrollampan
tyg som krävs. Framför allt är det viktigt × i 60 sekunder. Därefter slocknar kon-
att anlita en auktoriserad verkstad, som trollampan.
är auktoriserad för smart electric drive, Koppla ur krockkudden på passagerarsi-
vid arbeten som kan påverka säkerheten dan: (Y sidan 35).
eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta
system. smart rekommenderar att du
anlitar ett smart center.

Z

t. korgssidokrockkudde löses ut. Krockkudden på passagerarsidan är endast RFörare och passagerare måste alltid vara urkopplad om du har kopplat ur den för korrekt fastspända. djur Rpå den sida där kollisionen sker eller föremål mellan den åkande och Ri inledningsskedet av en olycka med kraftig retardation eller acceleration i sidled. dryckeshållare. på ett smart center. G VARNING Om du vill använda sätesklädsel rekommen- derar smart att du av säkerhetsskäl endast använder sätesklädsel som har godkänts av smart eller likvärdig klädsel.m.ex. Krockkudde på passagerarsidan t. Om krockkudden på passagerar- G VARNING >> Säkerhet. huvud och bröstkorg löses ut. för stötkraften. du tänka på följande: gerarsidan när den löses ut. Sätesklädseln måste ha en speciell söm med brottanvisning för sidokrockkuddar för huvud och bröstkorg. sidan inte är urkopplad kan barnet i bil- barnstolen få mycket allvarliga eller till För att minska risken för allvarliga eller och med livshotande skador om den löses ut.ex. Lämplig sätesklädsel hittar du . krockkudden på passagerarsidan inte monteras på dörrarna. Annars kan sidokrock- kudden för huvud och bröstkorg inte utlösas ordentligt och skydda på avsett sätt vid en : Krockkudde på förarsidan olycka. RSpänn alltid fast barn som är under 150 cm Krockkudden på förarsidan vecklas ut framför ratten och krockkudden på passa. stolar. t. ska du se till Sidokrockkuddarna för huvud/bröstkorg att löses ut Rdet inte finns några andra personer. RDe som färdas i bilen – särskilt barn – Använd inte en bakåtvänd bilbarnstol om får aldrig luta huvudet mot det område inte krockkudden på passagerarsidan är kring rutan där sidokrockkudden för urkopplad. det nästan lodrätt uppställda ryggstödet. t. kuddarna för huvud/bröstkorg löses ut ska deles i närheten av krockkudden på passa. Sidokrockkuddarna för huvud/bröstkorg är Huvud-/bröstkorgskrockkuddar konstruerade för att ge ett ökat skydd åt G VARNING huvudet och bröstkorgen (dock inte åt För att minska risken för att de åkande ska armarna) på de personer i bilen som utsätts skadas vid en olycka när en huvud-/bröst. 28 Säkerhet i kupén G VARNING huvud-/bröstkorgssidokrockkuddarnas Om Passenger airbag off-kontrollampan funktionsområden 4 i takkontrollpanelen inte lyser är Ringa tillbehör. urkopplad. vid en påkörning från sidan .o. och yngre än tolv år i lämpliga bilbarn- gerarsidan ovanför handskfacket. livshotande skador när sidokrock- Detta gäller särskilt om barnet sitter all. Ryggen ska vila mot hand.ex.

* Tillval Z . integrerade i förar. För information om säkerhetsstandarder för bilbarnstolar hänvisar smart till aktu- G VARNING ella testrapporter från olika oberoende Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen även organisationer (t. Exempelvis kan barnstolens metalldelar bli mycket varma och skada barnet. För att minska den ökade skaderisken ska Barn i bilen barn som är kortare än 1.ex. Barnen kan Innan du köper och använder en bilbarnstol Rskada sig på bilens inredning rekommenderar smart att du monterar bil- Rfå barnstolen på prov i bilen. Säkerhet i kupén 29 Roberoende av om bilbältet används Transportera inte tunga eller hårda före- Roberoende av frontkrockkuddarna mål i kupén utan att säkra dem. Alla smart center kan informera dig om vilken sorts bilbarnstol du bör använda. Last som inte säkras eller som placeras fel- >> Säkerhet. ! Observera de aktuella nationella före- skrifterna. lens ryggstöd.). bilklubbar. Följ tillverka- allvarliga eller till och med livshot- rens monteringsanvisningar.och passagerarsto. Ralltid spänna fast barnet med bälte under körning. märke.50 m eller yngre än Om barn åker med i bilen ska du 12 år sitta i lämpliga bilbarnstolar. Mer infor- Roberoende av bältessträckarna. konsu- om de är fastspända i bilbarnstol. mentinstitut e. Om du använder en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarsätet måste du koppla ur Om barnen öppnar dörren kan de krockkudden på passagerarsidan Rkomma att skada andra (Y sidan 35). mation hittar du i sökorden under ”Last- Sidokrockkuddarna för huvud/bröstkorg är ningsföreskrifter”.d. märkta med ett orangefärgat godkännande- Skydda bilbarnstolen mot direkt solljus. ande skador om de under en längre tid utsätts för höga eller låga temperaturer. Rskadas om de stiger ur bilen eller blir Bilbarnstolar i kategorin Universal är påkörda av bakomvarande fordon. smart rekommenderar att du använder de Rspänna fast barnet i en bilbarnstol* som (Y sidan 34) bilbarnstolar som finns i lämpar sig för barnets ålder och längd listan. aktigt ökar risken för att barn skadas vid Ren kraftig inbromsning Ren snabb riktningsändring Ren olycka Bilbarnstol* Utan lämplig bilbarnstol Rkan du inte spänna fast säkerhetsbältet på rätt sätt Rutsätts barnet för en ökad risk för ska- : Huvud-/bröstkorgskrockkuddar dor. eftersom musklerna och benstommen inte är helt utvecklade hos barn.

Skadad sätesklädsel får endast bytas ut mot originalklädsel. Rska du aldrig låta barn sitta i knäet på andra personer i bilen. Lägg aldrig föremål. 5 hållas fast vid en olycka eller plötslig upp till 10 kg bromsmanöver. De kan stöta emot inred- ningen i bilens kupé och på så sätt få allvarliga eller livshotande skador. 5 eller till och med livshotande skador. 30 Säkerhet i kupén G VARNING För att minska risken för att barnet ska få allvarliga eller livshotande skador vid en olycka. vid en bromsmanöver eller vid en plötslig rikt- ningsändring är det omöjligt att hålla fast ett barn. Viktgrupp Bilbarnstol på G VARNING passagerarsätet Om bilbarnstolen inte har monterats kor- Grupp 0: rekt på passagerarsätet kan barnet inte Universal4. inbromsning eller plötslig rikt- ningsändring >> Säkerhet. Då kan det få allvarliga Grupp 0+: Universal4.ex. Det upp till 13 kg är därför mycket viktigt att du vid monte- ringen av en bilbarnstol alltid följer till- Grupp I: Universal4 verkarens monteringsanvisningar och 9 till 18 kg beaktar barnstolens användningsområde. 4 Lämplig för bilbarnstolar i kategorin Universal som är godkända för användning inom denna viktgrupp. passagerarsidan. Rska du alltid spänna fast barn som är kor- tare än 150 cm och under tolv år i sär- skilda barnstolar som är anpassade efter barnets ålder på ett lämpligt säte i bilen. eftersom bilbältena inte är Godkännandemärke på bilbarnstolen (exempel) anpassade för så små barns kroppsstor- Varningsdekalen sitter på solskyddet på lek. 5 Endast vid urkopplad krockkudde. På grund av de krafter som uppstår vid en olycka. under Grupp II: Universal4 barnstolen. kuddar. Grupp III: Universal4 Bilbarnstolar får inte användas utan ori- 22 till 36 kg ginalklädseln. Rska alla som färdas i bilen alltid vara korrekt fastspända Rska passagerarsätet alltid ställas så långt bak som möjligt om du använder en Lämplig placering bilbarnstol på detta säte. Barnstolens hela stödyta ska 15 till 25 kg alltid vila mot sätets sittyta. . t.

Fästbyglarna är monterade mellan sitsen och ryggstödet. G VARNING En bilbarnstol som är fäst med fästsystemet ISOFIX för barnstolar ger inte tillräckligt skydd för barn som väger mer än 22 kg. G VARNING Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen även om de är fastspända i bilbarnstol. en olycka kan ett barn som spänts fast där få allvarliga eller till och med livshotande G VARNING >> Säkerhet. Vid rande fästen om de är skadade eller har montering av en barnstol ska därför alltid utsatts för påfrestningar vid en olycka. tillverkarens monteringsanvisning följas. rekt på passagerarsätet kan barnet inte Låt därför en verkstad som är auktoriserad hållas fast vid en olycka eller plötslig för smart electric drive kontrollera och bromsmanöver. Om du startar motorn när passagerardörren är stängd och bältes- låstungan inte har gått i ingreppsläge tänds den röda bältesvarningslampan. bromsmanöver eller Om bilbarnstolen inte har monterats kor- plötslig riktningsändring. Om Om bilbarnstolen eller dess fästsystem har barnet väger mer än 22 kg bör du fästa bil- skadats eller utsatts för påfrestningar vid barnstolen med ett trepunktsbälte. Då kan det få allvarliga vid behov byta ut bilbarnstolar och tillhö. eller till och med livshotande skador. Spänn därför endast fast barn med en kroppsvikt på upp till 22 kg i en bilbarnstol som är fäst Z . smart rekommenderar att du anlitar ett En felmonterad barnstol kan lossna och smart center. : Fästbygel i Innan du monterar en barnstol med ISO- FIX på passagerarsidan måste du haka fast bälteslåstungan i bälteslåset (Y sidan 51). När du har monte- rat bilbarnstolen ska du kontrollera att den ISOFIX är ett standardiserat fästsystem för har låsts fast i fästbyglarna till vänster särskilda barnstolar på passagerarsätet. skador vid en olycka. och höger. Barnen kan Rskada sig på bilens inredning Rfå allvarliga eller till och med livshot- ande skador om de under en längre tid utsätts för höga eller låga temperaturer. tillfoga både barnet och andra personer som färdas i bilen allvarliga eller till och Fästsystemet ISOFIX för barnstolar med livshotande skador. Säkerhet i kupén 31 G VARNING med fästsystemet ISOFIX för barnstolar.

På så sätt kan risken för skador redu- ceras ytterligare. 32 Säkerhet i kupén Storleksklasser Viktgrupp Storleksklass Anordning ISOFIX-position i bilen: passagerarsätet Babylift F ISO/L1 Ej lämplig6 >> Säkerhet. Passagerarsätet fram = Top Tether-förankring 6 ISOFIX-position som inte är lämplig för ISOFIX-bilbarnstolar i denna viktgrupp och/eller storleks- klass. . Top Tether-förankringen sitter på golvet i bagageutrymmet. Ej lämplig6 Top Tether Top Tether möjliggör en extra fästpunkt mellan en bilbarnstol som har satts fast med ISOFIX-fästsystem och passagerar- sätet. 8 Lämplig för framåtvända ISOFIX-bilbarnstolar i kategorin Universal som är godkända för användning inom denna viktgrupp. : Top Tether-styrning . Ej lämplig6 Grupp III: 22 till 36 kg . G ISO/L2 Ej lämplig6 Grupp 0: upp till 10 kg E ISO/R1 Semi-universal7 Grupp 0+: upp till 13 kg E ISO/R1 Semi-universal7 D ISO/R2 Semi-universal7 C ISO/R3 Semi-universal7 Grupp I: 9 till 18 kg D ISO/R2 Semi-universal7 C ISO/R3 Semi-universal7 B ISO/F2 Universal8 B1 ISO/F2X Universal8 A ISO/F3 Universal8 Grupp II: 15 till 25 kg . 7 Lämplig för vissa ISOFIX-bilbarnstolar (CRS). . Styrningen för Top Tether-bältet sitter upptill på nackskyd- det. . ”smart fortwo” måste finnas med i tillverkarens typlista. Dessa ISOFIX-bilbarnstolar hör till kategorin Semi- universal.

X Led Top Tether-bältet via nackskyddet bakåt till bagageutrymmet. X Montera ISOFIX-bilbarnstolen med Top Tether. i Om du använder skyddsnätet plus* hakas Top Tether-krokarna och skyddsnätet plus* fast i samma förankring. ? Top Tether-bälte för ISOFIX-bilbarn- stolar A Top Tether-krok B Top Tether-förankring X Utgå från kupén och trä i Top Tether- bältet ? i Top Tether-styrningen :. * Tillval Z . X Haka fast Top Tether-kroken A i Top Tether-förankringen B på golvet i bagageutrymmet. Säkerhet i kupén 33 >> Säkerhet. Följ alltid tillverkarens monte- ringsanvisningar.

Typ Godkän.. Beställ.. barnstols- (E1 . (Y sidan 35)..Automa- per klass kare nandenum. Storleks. Viktgrupper Tillver.. Automatisk kare denummer ningsnum. Typ Godkännan..) mer identifie- (A 000 .) mer stolsiden- tifiering Babylift F – – – – – G – – – – – Grupp 0: E – – – – – till 10 kg Grupp 0+: E Britax BabySafe 04 301146 B6 6 86 Nej till 13 kg Römer ISOFIX 8224 Plus D – – – – – .tisk barn- mer (E1 .ningsnum. Beställ. 34 Säkerhet i kupén Rekommenderade bilbarnstolar Den automatiska barnstolsidentifieringen är bara aktiv i bilar med motsvarande för- monterad utrustning.) ring Grupp 0: upp Britax BabySafe 03 301146 970 10 00 Ja till 10 kg Römer Plus 04 301146 970 20 00 upp till ca 6 månader Grupp 0+: upp Britax BabySafe 03 301146 970 10 00 Ja till 13 kg Römer Plus 04 301146 970 20 00 upp till ca 15 månader Grupp I: 9 till Britax Duo Plus 03 301133 970 11 00 Ja 18 kg Römer 04 301133 ca 9 månader till 4 år Grupp II/III: 15 Britax KidFix 04 301198 970 18 00 Ja till 36 kg Römer ca 4 till 12 år Rekommenderade ISOFIX-bilbarnstolar i kategorin Universal Viktgrup. Därför måste krock- kudden på passagerarsidan avaktiveras manuellt när bakåtvända bilbarnstolar används >> Säkerhet.. Det finns ingen automatisk barnstolsidentifiering i smart fortwo. Tillver.

Därefter slocknar kontrollampan. Z .Automa- per klass kare nandenum. Krockkudden på passagerarsidan är endast urkopplad om du har kopplat ur den för : Passenger airbag on-kontrollampa hand. Tillver.ningsnum. G VARNING gerarsidan Om Passenger airbag off-kontrollampan Kontrollampan för krockkudden på passa. Om krockkudden på passagerar- sidan inte är urkopplad kan barnet i bil- barnstolen få mycket allvarliga eller till och med livshotande skador om den löses ut. Detta gäller särskilt om barnet sitter all- deles i närheten av krockkudden på passa- gerarsidan när den löses ut. med fast sken. Typ Godkän. .. Säkerhet i kupén 35 Viktgrup.) mer stolsiden- tifiering C – – – – – >> Säkerhet. 4 i takkontrollpanelen inte lyser är gerarsidan visar aktuell aktiveringssta. inkopplad och tändningen är påslagen lyser Passenger airbag on-kontrollampan × : i 60 sekunder. Beställ. Använd inte en bakåtvänd bilbarnstol om inte krockkudden på passagerarsidan är urkopplad.tisk barn- mer (E1 . urkopplad. Grupp I: D – – – – – 9 till C – – – – – 18 kg B – – – – – B1 Britax Duo Plus 04 301133 A 00 970 11 Ja Römer 00 A – – – – – Kontrollampa för krockkudden på passa. krockkudden på passagerarsidan inte tus för krockkudden på passagerarsidan.. Storleks. på passagerarsätet måste du koppla ur Om krockkudden på passagerarsidan är krockkudden på passagerarsidan. Passenger airbag off-kontrollampa Om krockkudden på passagerarsidan är Koppla in och koppla ur krockkudden på urkopplad och tändningen är påslagen passagerarsidan lyser Passenger airbag off-kontrollampan Om du använder en bakåtvänd bilbarnstol 4 .

4 i takkontrollpanelen tänds. Om du har kopplat ur krockkudden på pas- X Sätt nyckeln i låset : och tryck in den sagerarsidan för hand och Passenger air- bag off-kontrollampan 4 ändå inte förbi motståndet. × på takkontrollpanelen lyser i 60 sekunder och slocknar därefter. Passenger airbag off-kontrollampan toriserad verkstad. ökar. RPassenger airbag off-kontrollampan 4 inte lyser. krockkudden på passagerarsidan på en auk.o. Den löses då inte ut vid en olycka. När passagerarstolen fram ska användas ska du alltid kontrollera att Pas- senger airbag on-kontrollampan lyser i 60 sekunder och därefter slocknar.m. . livshot- ande skador. Varningssymbol för bakåtvänd bilbarnstol Låset sitter på instrumentpanelen på pas- sagerarsidan. Risken för skador. lyser ska du kontrollera urkopplingen av X Koppla ur: Vrid nyckeln åt vänster. 36 Säkerhet i kupén G VARNING Spänn aldrig fast ett barn i en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarstolen fram om Rkrockkudden på passagerarsidan är inte urkopplad >> Säkerhet. Observera även dekalen med varningssym- bol på instrumentpanelen. Transportera inte några barn under tiden X Koppla in: Vrid nyckeln åt höger. Använd inte passagerarstolen fram när krockkudden på passagerarsidan är urkopplad. t. eftersom dessa kan få allvarliga eller till Passenger airbag on-kontrollampan och med livshotande skador vid en olycka. G VARNING Om Passenger airbag off-kontrollampan 4 lyser är krockkudden på passagerar- sidan urkopplad.

Körsäkerhetssystem 37

Problem med urkoppling av krockkudden

Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar
Passenger airbag off- Krockkudden på passagerarsidan har kopplats ur för hand.
kontrollampan 4 X Använd inte passagerarsätet, utom i samband med en bakåt-

>> Säkerhet.
lyser. vänd bilbarnstol.

Krockkudden på passagerarsidan har inte kopplats ur för hand.
Urkopplingen av krockkudden är störningsdrabbad.
X Använd inte någon bakåtvänd bilbarnstol på passagerar-
sätet.
X Uppsök en auktoriserad verkstad.

Passenger airbag on- Krockkudden på passagerarsidan har kopplats in för hand.
kontrollampan × Systemet fungerar korrekt.
lyser och slocknar
efter 60 sekunder.
Passenger airbag on- Det finns en störning i krockkuddssystemet.
kontrollampan × X Använd inte passagerarsätet.
tänds inte om krock- X Uppsök en auktoriserad verkstad.
kudden på passage-
rarsidan kopplas in
för hand.

Körsäkerhetssystem fortfarande att styra bilen och du kan väja
för hinder.
Information
i När abs reglerar kan du känna att
G VARNING bromspedalen pulserar. Abs verkar obe-
Olycksrisken ökar särskilt om du kör för roende av vägens beskaffenhet när minst
fort, i synnerhet i kurvor och på våt och hal ett hjul riskerar att låsa sig. Vid halt
körbana samt om du inte håller tillräckligt väglag reglerar ABS trycket redan vid en
avstånd till framförvarande fordon. De kör- lätt inbromsning.
säkerhetssystem som beskrivs i det här I nödbromsningssituationer:
avsnittet minskar inte den risken och kan
X Trampa ned bromspedalen snabbt och
inte heller sätta fysikens lagar ur spel.
med full kraft.
Anpassa därför alltid ditt körsätt efter
X Kör runt hindret.
rådande väglag och väderlek och håll till-
räckligt stort säkerhetsavstånd till andra Bilen går fortfarande att styra.
trafikanter och föremål på vägen. i Trampa även ned bromspedalen med full
kraft när den redan pulserar. Då får du
maximal bromsverkan.
Låsningsfria bromsar (abs)
De låsningsfria bromsarna (abs) förhind-
rar att hjulen låser sig. På så sätt går det

Z

38 Stöldskydd

G VARNING Bilen kan annars få sladd.
Anpassa alltid ditt körsätt efter rådande Esp® kan inte minska olycksrisken om du kör
väglag och väderlek och håll tillräckligt för fort. Esp® kan inte sätta fysikens lagar
stort säkerhetsavstånd till andra trafikan- ur spel.
ter och föremål på vägen.
>> Säkerhet.

Vid en störning i ABS-systemet kan hjulen ! När parkeringsbromsen kontrolleras i
låsa sig när du bromsar. Därigenom bromsprovare ska
begränsas bilens styrförmåga när du brom- Rväxelväljaren vara i läge N
sar och bromssträckan kan bli längre. Rnyckeln i tändningslåset vara i läge 1.

Det aktiva bromsingreppet via esp® kan
annars förstöra bromssystemet på bak-
Elektronisk sladdparering (esp®) axeln.
Bilen har som standard det elektroniska
stabilitetsprogrammet (esp®). esp® över-
vakar körstabiliteten och traktionen, dvs. Hydraulisk bromsassistent
kraftöverföringen mellan däck och kör- Den hydrauliska bromsassistenten aktive-
bana. ras i nödbromsningssituationer. Om du
esp® kan t.ex. aktiveras i följande körsi- trampar ned bromsen snabbt, men inte till-
tuationer: räckligt hårt, förstärker den hydrauliska
Rnär du väjer för hinder som plötsligt bromsassistenten automatiskt bromskraf-
dyker upp ten så att bromssträckan förkortas.
Rnär du kör för fort i kurvor X Trampa ned bromspedalen hårt ända tills

Rnär drivhjulen slirar vid igångkörning.
nödbromsningssituationen är över.
Abs förhindrar att hjulen låser sig.
i Varningslampan ÷ på kombiinstru-
Om du släpper upp bromspedalen fungerar
mentet blinkar så länge esp® är aktivt. bromsarna åter på vanligt sätt. Den hyd-
esp® registrerar om ett hjul slirar eller rauliska bromsassistenten avaktiveras.
om bilen får sladd.
Beroende på körsituation
Aktivering av bilens varningsblinkers
Rlättaresp® på gasen efter en nödbromsning
Rbromsar esp® selektivt enskilda hjul
Om du bromsar in kraftigt till stillastå-
Ranpassar esp® drivhjulens varvtal
ende från en hastighet över 70 km/h, akti-
Rstabiliserar esp® bilen vid inbroms- veras bilens varningsblinkers automatiskt
ningar när bilen står stilla.
Runderlättar esp® när du väjer. De förblir aktiverade tills de stängs av via
varningsblinkerknappen (Y sidan 54)
G VARNING eller om du kör fortare än 10 km/h.
Om varningslampan ÷ på kombiinstru-
mentet blinkar ska du beakta följande:
RTrampa inte ned gaspedalen mer än nöd- Stöldskydd
vändigt vid igångkörning. Startspärr
RAnpassa ditt körsätt efter rådande väg-
lag och väderlek. Startspärren förhindrar att bilen kan star-
tas utan en passande nyckel.

Stöldskydd 39

X Aktivera: Ta ut nyckeln ur tändningslå- X Stänga av larmet: Sätt nyckeln i tänd-
set. ningslåset.
X Avaktivera: Vrid nyckeln i tändningslå- eller
set till läge 1. X Tryck på knappen # eller * på nyckeln.
Larmet stängs av.

>> Säkerhet.
Stöldlarm*
När stöldlarmet är driftklart utlöses ett Bogseringslarm* och interiörlarm*
ljud- och ljuslarm Det aktiverade stöldlarmet* löses ut om
Rom någon öppnar en dörr eller bakluckan Rena sidan av bilen lyfts upp
Rom någon sträcker sig in i bilens kupé Ren rörelse registreras i bilens kupé.
Rvid rörelser i bilens kupé
X Aktivera: Lås bilen med fjärrnyckeln.
Rom bilen står snett Bogseringslarmet och interiörlarmet
Rom vänster dörr låses upp med nyckeln. aktiveras efter ca 25 sekunder.
X Avaktivera: Lås upp bilen med fjärrnyck-
i Larmet stängs inte av även om du
stänger dörren igen. Du kan endast eln.
stänga av larmet med nyckeln. Bogseringslarmet och interiörlarmet är
avaktiverade.
Stäng sidorutorna och bakluckan innan du
aktiverar stöldlarmet. Se till att det inte Avaktivera bogseringslarmet och inter-
finns några rörliga föremål i bilens kupé. iörlarmet när bilen låses och
Rtransporteras
Rlastas, t.ex. på färja eller biltransport-
fordon
Rpersoner eller djur är kvar i bilen
Rsidorutorna fortfarande är öppna.
På så sätt undviker du ett falsklarm.

XAktivera: Lås bilen med fjärrnyckeln.
Kontrollampan : blinkar snabbt.
Stöldlarmet aktiveras efter ca
25 sekunder.
Kontrollampan blinkar ungefär var
tredje sekund.
i Du kan även aktivera stöldlarmet om du X Ta ut nyckeln ur tändningslåset.
låser bilen utan fjärrkontroll X Tryck inom 60 sekunder på knappen :.
(Y sidan 141). Kontrollampan ; i knappen tänds.
X Avaktivera: Lås upp bilen med fjärrnyck- X Lås bilen med fjärrnyckeln.
eln.

* Tillval Z

Volymen från Acoustic Vehicle Indication beror på motorvarvtalet. 40 Acoustic Vehicle Indication* i När du låser bilen med fjärrnyckeln nästa gång aktiveras bogseringslarmet och interiörlarmet igen. För att motverka detta genererar en sound- generator i bilen ett visst ljud i hastig- heter mellan 0 och 30 km/h. lättare hör din bil. Denna funktion kallas Acoustic Vehicle Indication. särskilt fot- gängare och cyklister. Ju kraftigare du accelererar. Den gör att andra trafikanter. När hastig- heten överstiger 30 km/h stängs ljudet av. Bilar med elmotor är betydligt tystare än bilar med förbränningsmotor. Acoustic Vehicle Indication* >> Säkerhet. Från och med denna hastighet är bilens naturliga fartljud tillräckligt. Acoustic Vehicle Indication hörs även i kupén. * Tillval . Därför är det inte alltid säkert att andra trafikanter hör din bil. desto högre ljud. så att andra trafikanter kan uppfatta det på ett tidigt stadium.

.Bilens utrustning ..................... 45 Säten ....................................................................................... 107 ........................... 42 >> Handhavande........... 98 Lastning och förvaring . 67 Online-åtkomst till bilen .......................................................................... 81 Ljud-/telematikenheter* ........................ 51 Belysning ..................................................... 66 Ladda högvoltsbatteriet .................................... 62 Köra och parkera .. 79 Bildator och indikeringar ............................................................................................................ 101 Bra att veta ...... 52 Vindrutetorkare ........................ 63 Växellåda ............ Nyckellägen ... 94 Körsystem .. 58 Sidorutor . 50 Säkerhetsbälten ...... 45 Backspeglar ................... 96 Klimatisering ...................................................... 42 Öppna och stänga .................. 57 Sufflettsystem (endast cabriolet) ..........................

Beroende på omgivningen (reflekterande eller absorberande före- bakluckan10 mål) och störningar från andra sändare = # Låsa upp bilen kan fjärrkontrollens räckvidd variera i Om fjärrkontrollen i nyckeln inte kraftigt. Observera att din bil kanske >> Handhavande. Räckvidden är inte heller lika längre fungerar ska du byta batteriet stor i alla riktningar. inte är utrustad med alla funktioner som beskrivs här. Öppna och stänga Rom tändningen är påslagen. en växel är ilagd och varken bromspedalen eller Nyckel gaspedalen trampas ned Rom belysningen är tänd och tändningen frånslagen. i Läs informationen om auktoriserade verkstäder (Y sidan 13). kan öppna en dörr inifrån även om den är i Du kan bara låsa upp och låsa höger dörr låst eller starta bilen med en nyckel som och bakluckan med fjärrnyckeln. Du kan Lämna aldrig barn i bilen utan uppsikt. lämnats kvar och på så sätt utsätta sig 9 bara fortwo cabriolet 10 bara fortwo coupé . Nyckel med fjärrkontroll : * Låsa bilen i Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp . X Dra i dörrhandtaget :. De låsa dig ute. Bilens blinkers blinkar en gång. G VARNING i Låt aldrig nyckeln ligga i bilen. (Y sidan 142) eller kontakta en auktori- Låsa bilen med nyckel serad verkstad. Landsspecifika avvikelser är möjliga. ett smart center. Manuell låsning och upplåsning Låsa/låsa upp utifrån Låsa upp bilen med nyckel X Tryck en gång på knappen #. När förardörren är öppen ljuder en var- ningssignal.ex. 42 Öppna och stänga Bilens utrustning Öppna dörrarna inifrån i I denna instruktionsbok beskrivs alla modeller samt den standard.och extra- utrustning som var tillgänglig vid tiden för sista redigering av instruktions- boken. t. $ Hopfällbart tak9/öppna den övre till 15 m. Detta gäller även säker- hetsrelevanta system och funktioner.

Låsa och låsa upp i nödfall: (Y sidan 141). Lämna inte barn Auto-relock-funktion utan uppsikt i bilen. en längre tid utsätts för höga eller låga >> Handhavande. Detta kan vara bra när du t. Du kan låsa och låsa upp bilen centralt ini. Drive lock-funktionen är från. De kan skada sig du inte öppnar förar. * Tillval Z . En signal hörs. Drive lock-funktionen är släcks sedan efter tolv sekunder. X Avaktivera: Slå av tändningen. panelen och på knappen * på nyckeln.. Ytter*‑ och kupébelysning tänds och En signal hörs. Ta Automatisk låsning därför med dig nyckeln även om du bara lämnar bilen en kort stund. även om de är fast. Bilen låses automatiskt efter en minut om spända i en bilbarnstol*. X Låsa upp: Tryck på knappen . Drive lock-funktion X Stäng bilens dörrar. temperaturer. Öppna och stänga 43 själva eller andra personer för fara. Drive lock-funktionen låser bilens dörrar X Tryck på knappen *. Kontrollampan i centrallåsknappen på knappanelen på den övre mittkonsolen X Tryck samtidigt på centrallåsknappen på blinkar. Du hör tydligt att centrallåset låses. aktiverad. Kontrollampan i knappen : lyser. Drive lock- Bilens blinkers blinkar tre gånger. Öppna den övre bakluckan på coupé X Låsa: Tryck på knappen :. funktionen är avaktiverad vid leverans. X Aktivera: Slå av tändningen. X Tryck samtidigt på centralupplåsnings- Låsa och låsa upp inifrån knappen på panelen och knappen # på nyckeln.eller passagerar- på bilens inredning eller få svåra eller dörren efter att du har låst upp med nyc- till och med livshotande skador om de under keln.ex. låsa upp framdörren på passagerarsidan inifrån eller låsa bilen innan avfärd. i hastigheter över 14 km/h. vill avaktiverad.

X Öppna den nedre bakluckan. eller X Dra i frigöringshandtaget i greppför- djupningen :. X Fälla ned: Tryck på knappen $ på nyc- keln i ca två sekunder. Se till att du inte fäller ned spaken : bakåt. i Fjärrnyckeln har en räckvidd på upp X Dra den högra eller vänstra frigörings. Den nedre bakluckan hålls i vågrätt läge av de båda vajrarna. Den övre bakluckan är upplåst. . 44 Öppna och stänga X Se till att bilen är upplåst och att den Stänga bakluckorna på coupé står stilla. även om du följer alla last- ningsföreskrifter. X Öppna den övre bakluckan. X För den övre bakluckan nedåt och tryck Risken för personskada vid olyckor ökar om igen den. i Om du trycker på H eller G på sufflettknappen stannar det hopfällbara taket i det läge det befinner sig i. bilen är lastad. Ren olycka. det hopfällbara taket av misstag. >> Handhavande. X Tryck på knappen $ på nyckeln i ca två G VARNING sekunder. till 15 meter. De som färdas i bilen kan komma till skada om föremålen slungas runt vid X Fäll upp den nedre bakluckan och se till Ren kraftig inbromsning att de båda frigöringsspakarna hakar Ren riktningsändring fast så att det hörs. G VARNING Transportera inte tunga och hårda föremål i kupén eller bagageutrymmet utan att säkra dem. X Fälla upp: Tryck på knappen G på suff- lettknappen. Fälla ned och upp det hopfällbara taket utifrån på cabriolet Öppna den nedre bakluckan på coupé Du kan fälla ned det hopfällbara taket helt med nyckeln. Kontrollera att ingen klämmer sig när du stänger bakluckan.

Nyckellägen >> Handhavande. Viktig säkerhetsinformation X Stänga: Fäll ned suffletten. X Kontrollera att suffletten har gått i lås Innan du kör i väg ska du ställa in förar- ordentligt på båda sidor. X Tryck på knappen i greppfördjup- ningen :. Effektmätaren går från ”Off” till ”0” X Fäll upp suffletten.och varningslampor är funktionsklara. (Y sidan 86). Annars kan lås. Kontroll. ! Innan du stänger bakluckan måste du först låsa suffletten. Säten handtagen gå sönder. i När du startar bilen visas indike- ringen READY(Y sidan 85) på kombi- instrumentet. låshandtaget : uppåt. sätet i förhållande till pedalerna och rat- ten.och varnings- X Öppna: Tryck det vänstra och det högra lamporna på kombiinstrumentet släcks. Säten 45 Öppna bakluckan på cabriolet Stänga bakluckan på cabriolet X Fäll upp bakluckan och se till att den hakar fast.och varningslamporna på kombi- instrumentet. X Se till att bilen är upplåst. Tändningslås Fälla upp suffletten på cabriolet g Ta ut nyckeln Du kan fälla upp suffletten för att lasta och 1 Tändning (strömförsörjning för alla lasta ur bilen. Z . De slocknar efter senast tio sekunder. förbrukare) och körläge 2 Starta i När du slår på tändningen tänds kon- troll. Detta visar att de olika systemens kontroll. X Öppna bakluckan nedåt.

Annars blir du distraherad och du Säkerhetsfunktionen kan bara upprätthål- kan förlora kontrollen över bilen när sätet las om sätena inte är skadade. om sätena är skadade. Sätets längsriktning RFörare och passagerare ska alltid vara G VARNING ordentligt fastspända. ter i framsätet. Förarens armar Du ska höra att inställningsmekanismen bör vara lätt vinklade mot ratten. Du kan annars förlora kontrollen över bilen och orsaka en olycka G VARNING pga. bör du observera följande X Ställa in: Sätt dig i framsätet. t. Observera informationen om krockkud- darna. Ryggen ska vila mot det nästan lodrätt uppställda rygg. smart rekommenderar att du anlitar ett smart center. Se till att sätet hakar fast ordentligt varje stödet. möjligt. gång du ställer in det. X Släpp inställningshandtaget :. RFöraren ska sitta så att det går att köra bilen på ett säkert sätt. Uppsök en auktoriserad verkstad. RAlla som färdas i bilen bör sitta så att X Dra inställningshandtaget : uppåt. G VARNING Se till att ingen klämmer sig när du ställer >> Handhavande. se kapitlet ”Barn i bilen”.ex. Detta gäller särskilt om ett barn är fastspänt i en bilbarnstol* på sätet. säkerhetsbälte och krockkudde. 46 Säten G VARNING Sätet hör till säkerhetssystemet liksom Ställ endast in förarsätet när bilen står t. Spänn fast barn i bilen enligt rekommen- dationerna. in sätet. stilla. flyttar sig. Handtag (sätets längsriktning) retardation eller acceleration. det till pedalerna ska vara sådant att i Håll fast ryggstödet med en hand om du föraren kan trampa ned dem utan pro. : Inställningsspak (ryggstödets lutning) hotande skador vid en olycka med kraftig . Avstån. hakar fast. G VARNING För att minska risken för svåra eller livs. som är auktoriserad för smart electric drive. Du kan orsaka en olycka. att sätet plötsligt skjuts framåt eller bakåt.ex. genom att en krockkudde vecklas ut inom loppet av några millisekunder eller vid plötsliga Ryggstödets lutning inbromsningar. information: X Avlasta ryggstödet. RStäll passagerarsätet så långt bak som möjligt. * Tillval . det går att spänna fast bilbältet korrekt X Du ska sitta så att överkroppen är i näs- och så långt ifrån krockkuddarna som tan lodrät position. ställer in lutningen på det och inte sit- blem.

180° som bilden visar. X För in bilbältet . uppåt. Bilbältet . X Vrid bilbältet . X Skjut sätet framåt eller bakåt. X Sätta i: Sätt i bälteslåstungan i bältes- Bältesstyrning låset. Säten 47 G VARNING Ta inte tag i sätesstyrningen när du ställer in sätespositionen i längsriktningen.. ningen ? tills spåret pekar bort från sätet. X Vrid tillbaka bältesstyrningen : i pil- riktningen ? tills spåret pekar mot sätet. Armstöd* vid förarsätet X Ta ut: Vrid bältesstyrningen : i pil- riktningen = tills spåret pekar utåt. X Dra ut bilbältet . ur spåret. Sätets höjd Sätesstyrningen är vinklad horisontellt. Du kan ta ut bilbältet ur bältesomlänkaren. När du ställer in sätet i längsriktningen ställs därför även säteshöjden in. X Släpp handtaget . i spåret = som bil- den visar. Ta ut bilbältet när du ska fälla ryggstödet X Vrid bältesstyrningen : mot pilrikt- på passagerarsätet. lägger sig i rätt läge. * Tillval Z . Du kan klämma dig. Du ska höra att inställningsmekanismen går i läge på båda sidor. X Ställa in: Dra handtaget . >> Handhavande.

Rdu inte klämmer någon Rinte några föremål kläms fast i låsan- Fälla ned ordningen Rinställningshandtaget hakar fast så att du hör det. uppåt och RPilriktning A: vinkla upp frigör ryggstödet. Ställa in vinkeln >> Handhavande. Passagerarsätet fram Fälla tillbaka Du kan utvidga bagageutrymmet genom att G VARNING fälla ned ryggstödet på passagerarsätet. Du ska höra att ryggstödet går i läge. 48 Säten Fälla upp och ned X Fälla upp: Ta tag i armstödet framtill och fäll det i pilriktningen :. X Dra inställningshandtaget .och passagerarstolen elektriskt. uppåt och frigör ryggstödet. X Fäll fram ryggstödet.. X Vrid på inställningshjulet =. (Y sidan 47) igen. Sätesvärme* Med stolsvärmen kan du värma förar. X Skjut passagerarsätet så långt bak som X För bilbältet genom bältesstyrningen möjligt. Ta ut bilbältet ur bältesstyrningen (Y sidan 47). plötslig bromsmanöver eller riktnings- ändring och du kan skada dig själv och andra. Du kan ställa in vinkeln på de nedfällda armstöden. X Fälla ned: Ta tag i armstödet framtill och fäll det i pilriktningen . RPilriktning ?: vinkla ned X Dra inställningshandtaget . Föremål i bagageutrymmet kan annars inte hållas kvar av ryggstödet vid en olycka. * Tillval . X X Fäll upp ryggstödet. X Håll i ryggstödet med en hand. När du fäller tillbaka passagerarsätet ska Följ lastningsföreskrifterna du alltid se till att (Y sidan 101).

Funktion Kontrollampor i knappen Från Alla kontrollampor är släckta Nivå 1 En kontrollampa lyser Nivå 2 Två kontrollampor lyser X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset är i läge 1. Stolsvärmen har två uppvärmningslägen. X Stänga av: Tryck på knappen : tills alla kontrollampor har slocknat. X Sätta på: Tryck på knappen : tills öns- kat uppvärmningsläge är inställt. Z . På så sätt förbrukar högvoltsbatteriet mindre energi. i Sätt på sätesvärmen och sänk samtidigt temperaturen i bilens kupé. Säten 49 >> Handhavande.

åt tiskt stängs av efter 10 minuter stängs även höger eller vänster. vänster.ex. Det du ser verkar ligga längre bort än det faktiskt gör. åt höger. 50 Backspeglar Problem med stolsvärmen Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar När du trycker på Stolsvärmen är defekt. Titta därför snabbt över axeln så att du ser det verkliga avstån- det till fordonen bakom dig. Endast då kan sikten bakåt X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset garanteras. G VARNING Ytterbackspeglarna förminskar.X Uppsök en auktoriserad verkstad. i Om batterispänningen är för låg kan det hända att bakruteuppvärmningen och * Tillval . när du byter fil. Spegeluppvärmning* Bilar med elektriskt inställbara ytter- backspeglar har spegelvärme.och ytterbackspegeln är korrekt inställda. uppåt eller nedåt. X Ställa in: Tryck inställningsknappen . Före varje körning ska du alltid se till att inner. t. Du kan missbedöma avståndet till bakomvarande fordon och orsaka en olycka. är i läge 1. >> Handhavande. Backspeglar Elektriskt inställbar ytterbackspe- gel* Information Knappenheten sitter på förardörren. X Välja spegel: Vrid knappen : åt höger Manuellt inställbar ytterbackspegel eller vänster. knappen för stolsvär. men tänds kontrollam- pan en kort stund och slocknar sedan igen. spegelvärmen av. När bakruteuppvärmningen automa- X Ställa in: För spaken : uppåt. Spegelvär- men avfrostar ytterbackspeglarna när bak- ruteuppvärmningen är påslagen och ger fri sikt om ytterbackspeglarna är igenim- made. nedåt.

till läge 1. Spegelvärmen sätts på. X Sätt på bakruteuppvärmningen Spänna fast säkerhetsbältena (Y sidan 101). darna hög säkerhet när det aktiveras vid en X Sätta på: Vrid nyckeln i tändningslåset olycka.ex. t. tjocka kläder. Z . vinterjacka. för bakruteuppvärmningen. Säkerhetsbälten X Dra ut säkerhetsbältet från bältesupp- rullningen : med en jämn rörelse. i När du vrider nyckeln i tändningslåset till läge 0 stängs även spegelvärmen av. Rintegrerade bältessträckare och bältes. Information X För säkerhetsbältet mitt över axeln. Säkerhetsbältessystemet består av X Sätt i bälteslåstungan = så att den hakar Rsäkerhetsbälten fast i bälteslåset ?. Bältesstyrning = Bälteslåstunga ? Bälteslås A Lossgöringsknapp X Blända av: För avbländningsspaken : X Spänna fast säkerhetsbältet: Ta av dig framåt eller bakåt. Säkerhetsbälten 51 därmed även uppvärmningen av ytter. X Stänga av: Tryck en gång till på knappen >> Handhavande. X Dra vid behov upp säkerhetsbältet fram- kraftsbegränsare för bröstet så att det ligger an så sträckt som möjligt mot kroppen. Innerbackspegel X Ställ in innerbackspegeln manuellt så att du har bra överblick över vad som händer i trafiken. Systemet ger tillsammans med krockkud- backspeglarna stängs av automatiskt. : Bältesupprullning . X Ställ in sätet och ställ ryggstödet i näs- tan lodrätt läge. Spegelvärmen stängs av. Läs den viktiga säkerhetsinformationen X För säkerhetsbältet så lågt som möjligt (Y sidan 24). över höfterna.

L Halvljus eller helljus Q Dimbakljus och halvljus X Kontrollera att sätet = är rätt inställt (Y sidan 45). Rligga an tätt mot kroppen Rlöpa över axelns mitt Korrekt sittställning för föraren Rlöpa över höftböjen. Det ska >> Handhavande. är rätt fast- teslåstungan = till bältesupprull. spänt (Y sidan 51). ningen :. : Ratt . Hur belysningen används beror på gällande bestämmelser och förordningar. Tänk på att du ska Rsitta så långt bort som möjligt från förarkrockkudden Rha en normal och upprätt sittställning Rkunna spänna fast bilbältet korrekt . 52 Belysning X Kontrollera att säkerhetsbältet inte är Rha ställt ryggstödet i nästintill upp- snott eller klämt och inte löper över rätt läge vassa kanter eller ömtåliga föremål. Belysning Ljusomkopplare Av säkerhetsskäl rekommenderar smart att du kör med belysningen tänd även på dagen. blem. Rkunna trampa ned pedalerna utan pro- X Ta av säkerhetsbältet: Tryck på lossgö. Bilbälte = Säte G VARNING Bilar utan regn. Om funktionen ”Varselljus” är aktiverad tänds varselljuset när motorn startar. ringsknappen A och för tillbaka bäl. Du kan orsaka en olycka. X Kontrollera att bilbältet . Annars blir du distraherad och du T Positionsljus kan förlora kontrollen över bilen när sätet flyttar sig.och ljussensor Ställ endast in förarsätet när bilen står $ Ljuset släckt stilla.

och ljussensor* Avaktivera funktionen Varselljus $ Ljuset släckt X Slå av tändningen. Släcka varselljuset (bilar utan regn. Varselljuset släcks. helljus och ljus- varselljus över huvudstrålkastarna. tuta) Om bilen är utrustad med varselljus över huvudstrålkastarna tänds halvljuset och X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset positionsljuset.och ljussensor) X Tänd positions‑T eller halvljuset L(Y sidan 53) eller dimbakljuset Q(Y sidan 55). Varselljuset släcks. är i läge 1. LED-varselljus*/varselljus* över X Slå på ljustutan och tryck samtidigt på huvudstrålkastare knappen * på nyckeln. Aktivera funktionen Varselljus igen Halvljuset tänds. L Halvljus eller helljus X Slå på ljustutan och tryck samtidigt på Ã Aktivera regn. Tända varselljuset Blinkers X Starta motorn. Bilar med regn. Varselljuset släcks på bilar där halvlju- set tänds automatiskt när det är mörkt. Funktionen Varselljus är Denna funktion finns endast i bilar med aktiverad igen. T Positionsljus X Ta ut nyckeln ur tändningslåset. eller X Ställ ljusomkopplaren på Ã. X Ta ut nyckeln ur tändningslåset. Varselljuset är tänt. varselljus. Funktionen Varselljus är Halvljus avaktiverad. Belysning 53 Släcka varselljuset (bilar med regn. En signal hörs. X Slå av tändningen. Beroende på bilens utrustning har du till- gång till antingen LED-varselljus eller Kombispak (blinkers.och ljussensor*) X Tänd positions‑T eller halvljuset L(Y sidan 53). X Tända: Vrid ljusomkopplaren till L. >> Handhavande. * Tillval Z . En signal hörs.och ljussensorn* knappen # på nyckeln.

X Sätta på ljustutan: Dra kombispaken lätt Bilen låses upp.och ljussensor*: Beroende på rådande ljusförhållanden tänds belys- ningen och slocknar igen efter tolv sekun- der när du låser eller låser upp bilen.. Omgivningsljus* Bilar med regn.. X Släcka helljuset: Dra kombispaken i pil- riktningen . Bilens utvändiga och invändiga belys- ning tänds och slocknar igen efter tolv sekunder. Vid större rattrö- relser går kombispaken tillbaka auto- matiskt. Helljuskontrollampan matiskt och slocknar igen efter tolv K på kombiinstrumentet tänds. Bilen låses. 54 Belysning X Sätta på: Tryck kombispaken i pilrikt- ningen : eller . * Tillval . Panelbelysningen lyser upp kupén med sex dimbara lysdiodlampor när halvljuset är tänt. När du lämnar bilen X Ta ut nyckeln. X Tända helljuset: Vrid kombispaken till X Tryck på knappen * på nyckeln. L. Helljuskontrollampan X Tryck på knappen # på nyckeln. i pilriktningen . Varningsblinkers Bilens varningsblinkers fungerar även när Panelbelysning* tändningen inte är påslagen. När du kommer tillbaka till bilen Helljuset släcks.. sekunder. i Om du bara vill blinka en kort stund kan >> Handhavande. K på kombiinstrumentet slocknar. Blinkern blinkar tre gånger. X Tryck kombispaken mot 1. Bilens utvändiga belysning tänds auto- Helljuset tänds. du trycka kombispaken lätt i motsva- rande riktning. X Sätta på och stänga av: Tryck på knap- Helljus och ljustuta pen :. Motsvarande kontrollampa på kombi- instrumentet blinkar.

i När du öppnar dörrarna tänds kupébe- lysningen och lamporna vid golvet lyser starkare. X Släcka: Tryck en gång till på knappen :.och ljussensor . panelbelysningen Dimbakljuset tänds.eller halv- ljuset är tänt.och ljussensor* Panelbelysningens ljusstyrka och instrumentbelysningen ändras ett steg. eller $. * Tillval Z . X Sätta på: Tryck på knappen :. X Kontrollera att positions. Kontrollampan i knappen tänds. X Dimma panelbelysningen: Tryck på den högra knappen . X Släcka: Vrid ljusomkopplaren till L X Tänd positionsljuset. Dimstrålkastarna släcks. Utöver panelbelysningen lyses golvet vid >> Handhavande. Dimbakljus : Nollställa trippmätaren/färddatorn Bilar utan regn. Den aktuella inställningen sparas. förar‑ och passagerarsätet upp av ytterli- gare lampor. är i läge 1. Belysning 55 Lysdiodlamporna sitter Dimljus* Ri takkontrollpanelen Ri dörrfacken på förar‑ och passagerar- sidan Ri förvaringsfacken bredvid ratten Ri förvaringsfacket på passagerarsidan. Kontrollampan på X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset kombiinstrumentet tänds. Kontrollampan i knappen slocknar. Ställa in instrumentbelysningen/ X Tända: Vrid ljusomkopplaren till Q. Bilar med regn. på kombiinstrumentet. Dimstrålkastarna tänds.

56 Belysning X Kontrollera att dimstrålkastarna är Läge Lastning tända. bilen med nyckeln. Du kan ställa knappen i tre lägen. Förarsätet används och Dimbakljuset tänds. Läge Lastning 0 Förarsätet används Förar. Kontrollampan på bak kombiinstrumentet släcks.och passagerar- sätet används 1 Förar. : Kupélampa tat (50 kg) . Kupébelysning sagerare och lasten i bagageutrymmet. 2 Vid monterad lasthållare Dimbakljuset släcks. X Tända: Tryck på knappen :. X Ställa in: Vrid ljuslängdsreglaget : till det läge som passar bilens lastning. Från = Aktivera den automatiska regleringen ? Kontinuerlig belysning . Annars ändras ljuskäglan med antalet pas. Med ljuslängdsregleringen anpassar du strålkastarna efter bilens lastning. malt lastat (50 kg) X Släcka: Tryck en gång till på knappen :. >> Handhavande. Kupélampan slocknar Rdirekt när du slår på tändningen om alla dörrar är stängda Refter 30 sekunder om dörrarna inte öpp- nas Refter 15 sekunder om alla dörrar stängs Refter 10 minuter om minst en dörr är öppen. i Se till att ljuslängdsregleringen åter- ställs till läge 0 igen efter att du har Ljuslängdsreglering lastat ur bilen. Kupélampan lyser en liten stund när du Siktförhållandena kan försämras och dina öppnar dörrarna eller låser/låser upp strålkastare kan blända mötande trafik.och passagerar- sätet används och bagage- utrymmet är maximalt las. Kontrollampan på bagageutrymmet är maxi- kombiinstrumentet tänds.

X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset är i läge 1. träffar sensorytan. torkarrörelserna ställs då in automatiskt Information om panelbelysningen* finns beroende på hur mycket nederbörd som på (Y sidan 54). rörelse av misstag. Rätt frekvens på 30 minuter.och ljussensor*: När du har den kontinuerliga belysningen är tänd ställt in intervalltorkning är regn. paken på 2 eller 3 i pilens riktning X Avaktivera: Ställ knappen i mittlä. släcks kupébelysningen automatiskt. Kupébelysningen tänds när du öppnar en X Sätta på eller stänga av: Ställ manövers- dörr. Vindrutetorkare 57 X Automatisk reglering: Ställ knappen i X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset läge =. Kupébelysningen släcks permanent. Vindrutetorkare X Sätta på: Ställ manöverspaken på :. Därefter slocknar den. beroende på hur mycket det regnar. Annars kan smuts eller optisk påverkan läge ?. Torkargummina kan i Om du låser bilen med nyckeln när den skadas eller vindrutan repas. kontinuerliga belysningen är tänd. Sätta på och stänga av vindrutetorkare En torkarrörelse följer.och lyser kupébelysningen i ytterligare ljussensorn* aktiverad. orsaka att vindrutetorkaren sätts i Kupébelysningen lyser permanent. Torkning med spolarvätska Manöverspak g Vindrutetorkarna avstängda 1 Intervalltorkning 2 Normaltorkning 3 Snabbtorkning * Tillval Z . get . Om du då låser upp bilen med nyckeln igen Intervalltorkning tänds kupébelysningen automatiskt Vindrutetorkarens intervaller styrs med igen..och ljussensor*: Tor- karpauserna styrs med hänsyn till mäng- den nederbörd på vindrutan. hänsyn till körhastigheten. är i läge 1. Om du inte låser bilen med nyckeln när Bilar med regn. Bilar med regn.och ljussensor*: Stäng X Kontinuerlig belysning: Ställ knappen i av vindrutetorkaren vid torrt väder. ! Bilar med regn. >> Handhavande.

verspaken till 1. taket och suffletten. manöverspaken mot dig. föremål som är varmare än 80 ¥ eller X Släpp manöverspaken. Se till att inga vassa delar kommer i kontakt med suffletten eller bakrutan när du lastar bilen. Rett hopfällbart tak Ren sufflett Rsidostolpar. Information ! Täpp inte till sufflettsystemets låsöppningar. G VARNING Tre torkningar följer. sufflettyget. och håll kvar Lägg inte några föremål med skarpa kan- den tills bakrutan är ren. Du kan ta bort sidostolparna över dörrarna Vindrutetorkaren torkar med spolar. 58 Sufflettsystem (endast cabriolet) X Dra manöverspaken i pilriktningen :. täcks över. och suffletten. Se till att ingen klämmer eller skadar sig i Om du trycker till lätt på manöverspa. när du fäller ned eller upp det hopfällbara ken följer en torkning utan spolarvätska. Om du transporterar föremål som skjuter ut baktill ska du se till att föremålen inte ligger an mot sufflettlåsen (spänn- byglarna). under −10 ¥. X Släpp manöverspaken. glödande resp. Fäll inte ned suffletten vid temperaturer X Torka med spolarvätska: För manövers. paken i pilriktningen . ! Om du transporterar långa föremål i Bakrutetorkare (endast coupé) kupén ska du se till att föremålen inte trycks mot det hopfällbara taket när det är uppfällt. brinnande föremål på Tre torkningar följer. när du har fällt ned det hopfällbara taket vätska. ter. tetorkarna och lägger i backväxeln. . ! Sätt dig inte på den nedfällda sufflet- X Stänga av intervalltorkningen: Dra ten. Kör bara med stängda sufflettlås (spänn- byglar) eftersom avgaser annars kan Sufflettsystem (endast cabriolet) komma in i kupén. Lägg ingen storformatig last tyngre än 75 kg på den nedfällda suffletten. Lägg sidostolparna Sufflettsystemet i smart cabriolet består endast i det stuvutrymme i bakluckan som av är avsett för detta. Behandla inte sufflettyget med vax och i Bakrutetorkaren torkar automatiskt en använd bara det vaxfria tvättprogrammet gång om du har satt på de främre vindru- i biltvätten. >> Handhavande. Se till att den tredje bromslyktan inte X Sätta på intervalltorkningen: För manö.

eller Fälla ned utifrån X Tryck till på . Du kan fälla ned och upp det hopfällbara X Tryck på . X Tryck på : på sufflettknappen tills det : * Låsa bilen hopfällbara taket har fällts upp. X Tryck på knappen . i Om du trycker på : eller . Fälla ned Sufflettknapp : Fälla upp . $ Fälla ned det hopfällbara taket i Bilens batteri laddas ur när det hop- = # Låsa upp bilen fällbara taket fälls ned och upp. . taket fälls ned och upp. hopfällbara taket har fällts ned helt. under ned- fällningen stannar det hopfällbara taket i det läge det befinner sig i. Fälla ned inifrån Fälla ned suffletten Du kan fälla ned och upp suffletten bak både när bilen står stilla och under körning. Fälla upp Av säkerhetsskäl kan du bara fälla upp det hopfällbara taket med sufflettknappen i kupén. med nyckeln. Du kan fälla ned det hopfällbara taket helt >> Handhavande. Sufflettknapp : Fälla upp . på nyckeln i ca två Låt därför tändningen vara påslagen när sekunder. Det hopfällbara taket fälls ned helt. på sufflettknappen. Det hopfällbara taket fälls ned helt. på sufflettknappen tills det taket både när bilen står stilla och under körning. X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset är i läge 1. Fälla ned Z . Sufflettsystem (endast cabriolet) 59 Fälla ned och upp det hopfällbara taket X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset är i läge 1.

X Släpp sufflettknappen. på sufflettknappen igen tills suffletten har fällts ned helt. X Ta hänsyn till trafiksituationen. Ta hänsyn till trafiksituationen. : Höger fram . X Dra handtaget : på insidan av bakluckan bakåt. till sidostol- suffletten är nedfälld. X Skjut återigen frigöringsspaken . sidostolparna och förvara dem i bagage. X Lyft först upp : sidostolpen baktill och dra sedan ut den i pilriktningen .och passagerardörren. ! Det går att stjäla sidostolparna när X Skjut frigöringsspaken . Sidostolpen : kan lyftas upp baktill. X Fäll ned suffletten helt (Y sidan 59). Höger bak = Vänster bak ? Vänster fram . X Fäll fram luckan till stuvutrymmet i pilens riktning. 60 Sufflettsystem (endast cabriolet) X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset är i läge 1. X Öppna förar. De kan skadas när suffletten fälls ned och upp. utrymmet eller lås sufflettsystemet. Montera av sidostolparna X Fäll ned det hopfällbara taket (Y sidan 59) och suffletten bak (Y sidan 59). X Öppna bakluckan. bagageutrymmet för högt. Montera därför ur pen : bakåt. X Tryck på . men är fortfarande säkrad. bakåt.. ! Se till att du inte staplar föremål i >> Handhavande.

Höger bak och de som färdas i bilen kan komma till = Vänster bak skada. den : till ? med den lackerade sidan nedåt. = Vänster bak X Fäll fram luckan till stuvutrymmet i ? Vänster fram pilens riktning.och passagerardörren. Höger bak bakåt. G VARNING Se alltid till att locket till stuvutrymmet är stängt när sidostolparna förvaras där. Montera sidostolparna X Öppna förar. X Tryck ordentligt mitt på luckan vid mar- keringen ”PRESS” tills du hör att den hakar fast. G VARNING X Öppna vid behov sidorutorna. X Fäll bak luckan till stuvutrymmet. bakluckan. Annars kan sidostolparna slungas runt vid en olycka. Sufflettsystem (endast cabriolet) 61 >> Handhavande. X Öppna bakluckan. bromsmanövrer eller plötsliga : Höger fram riktningsändringar om de inte är säkrade . Se till att sidostolparna monteras korrekt. X X Ta ut sidostolparna från stuvutrymmet i Lägg sidostolparna i stuvutrymmet i bakluckan i den angivna ordningsfölj. ? Vänster fram X X Montera sidostolparna i den angivna Stäng bakluckan. X Stäng förar. ! Kontrollera att luckan till stuvutrym. Annars kan de lossna under körning och met är stängt innan du stänger bakluckan. Annars kan bakluckan komma ur läge. skada både dig och andra. : Höger fram X Dra handtaget : på insidan av bakluckan . Z .och passagerardörren. Det ska höras att bakluckan går i läge. ordningsföljden : till ?.

Det ska höras att bakluckan går i läge. Sidorutor X Ta en sidostolpe och sätt i den med den Sufflettknapp främre änden : först. X Öppna vid behov sidorutorna. : Fälla upp X Se till att sidostolpens tätning är i . Annars kan bakluckan komma ur läge. 62 >> Handhavande. ! Kontrollera att luckan till stuvutrym- met är stängt innan du stänger bakluckan. Du kan fälla ned och upp suffletten bak både när bilen står stilla och under körning. X Öppna: Veva : bakåt. tills du hör att sidostolpen hakar fast två X Släpp sufflettknappen. X Tryck på : på sufflettknappen tills X Tryck ned sidostolpens bakre ände = suffletten har fällts upp helt. X Stäng bakluckan. . helt fälls den ned igen. Annars kan det uppstå fel. Fälla ned läge . X Stäng förar. gånger. X Tryck ordentligt mitt på luckan vid mar. X Tryck på : på sufflettknappen tills det X Montera sidostolpen på den andra sidan hopfällbara taket har fällts upp. X Fäll bak luckan till stuvutrymmet. Sidorutor keringen ”PRESS” tills du hör att den Öppna och stänga sidorutorna manuellt hakar fast. upptill och inte kläms. funktioner eller skador. bara taket X Stänga: Veva : framåt.och passagerardörren. Fälla upp suffletten och det hopfäll. i Om du släpper sufflettknappen under ! Kontrollera att sidostolparna har satts körning innan suffletten har fällts upp i ordentligt. på samma sätt.

Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen. pedalerna vid plötsliga kör. Om någon kläms fast ska du omedelbart släppa knappen eller dra i knappen för att stänga det igen. Om du använder en bilmatta* på påkörda. Risk för personskada! Innan du öppnar ska du kontrollera att >> Handhavande. Rtillfogas mycket allvarliga eller till och med livshotande skador om de under en längre tid utsätts för mycket höga eller Köra och parkera låga temperaturer. aktuell knapp. Höger fram När en sidoruta stängs kan du eller andra X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset passagerare klämma er. tills sidorutan är i ningsområdet vid stängning. är i läge 1. till tryckpunkten.eller broms- rarsidan. hotande på bilens inredning Sidorutan stannar omedelbart. kläms fast ska du omedelbart släppa knap. X Öppna automatiskt: Tryck till upptill på G VARNING aktuell knapp. skada! X Öppna: Tryck upptill på aktuell knapp Kontrollera att ingen befinner sig i stäng. : Vänster fram G VARNING . X Stänga: Dra upptill i aktuell knapp till pen eller trycka på knappen för att öppna tryckpunkten. Barnen kan X Stanna: Tryck till upptill på aktuell Rskadas allvarligt eller till och med livs- knapp eller dra i knappen. läge. tills sidorutan är i önskat igen. Då går det inte längre att bromsa eller accelerera som avsett. golvet vid förarplatsen ska du se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme för På förardörren finns det knappar för båda pedalerna och att mattan sitter fast ordent- sidorutorna. ingen rör vid sidorutan. 11 Endast på förarsidan * Tillval Z . Köra och parkera 63 Öppna och stänga sidorutorna elek- triskt* G VARNING När en sidoruta öppnas kan du och andra passagerare klämma er mellan sidorutan och fönsterkanten. Annars kan föremålen hamna mellan dessutom en knapp för rutan på passage. X Stänga automatiskt11: Dra kort upptill i inte ens om de är fastspända i en barnstol. Om någon önskat läge. Passagerardörren fram har ligt. manövrer. Om barnen öppnar en dörr kan de Starta Rskada andra personer allvarligt eller G VARNING till och med livshotande Placera inga föremål på golvet vid förar- Rstiga ur bilen och skada sig eller bli platsen. Risk för person. Detta kan leda till olyckor respektive personskador.

Barn kan lossa parkeringsbromsen. X Trampa ned bromspedalen. X Lossa parkeringsbromsen. rulla. keringen READY visas på kombiinstru- mentet (Y sidan 85). i Bilen har en krypfunktion. På multifunktionsdisplayen visas P eller G VARNING N. X Sätt an parkeringsbromsen. Indication”* genererar en soundgenerator Bilen accelererar. ende. andra trafikanters misstag. I bilar med utrustningen ”Acoustic Vehicle >> Handhavande. eftersom du kan behöva ta hänsyn till X Släpp upp bromspedalen. X Spänn fast säkerhetsbältet. Du måste tänka på att köra extra förutse. inte alltid säkert att andra trafikanter hör X Trampa ned bromspedalen. Parkera X Trampa ned bromspedalen. * Tillval . X För växelväljaren till läge P eller N. På multifunktionsdisplayen visas R. X För växelväljaren till läge R. komma i rullning. pedalen lossas kör bilen i gång. även om växelspaken är i läge P. 64 Köra och parkera Bilar med elmotor är betydligt tystare än Du kan backa med en hastighet upp till bilar med förbränningsmotor. X Ge jämn gas. Köra i gång X Parkera bilen. vilket kan leda till en olycka med allvarliga eller livshotande personskador som följd. G VARNING Effektmätaren går från ”Off” till ”0” Lämna aldrig barn i bilen utan uppsikt. Parkeringsbromsen säkrar bilen mot att Bilen accelererar. X Trampa ned bromspedalen. i Bilen har en krypfunktion. På multifunktionsdisplayen visas D. orsaka en olycka. din bil. och i Bilen har en krypfunktion. tet tänds. orsaka en olycka där både du och andra kan pedalen lossas kör bilen i gång. Bilen kör i gång. När broms. skadas. Därför är det 15 km/h. När broms- pedalen lossas kör bilen i gång. ett ljud (Y sidan 40). När broms. Annars kan bilen börja stilla. Bilen kör i gång. X Sätt nyckeln i tändningslåset. X Slå av tändningen. Bilen kan börja rulla och (Y sidan 45) och håll den där tills indi. Parkera inte bilen med påslagen tändning X Vrid nyckeln i tändningslåset till läge 2 och ilagd växel. X Släpp upp bromspedalen. G VARNING Backa När du stannar i en uppförsbacke eller när du parkerar måste bilen säkras även med ! Lägg i backväxeln endast när bilen står parkeringsbromsen. På så sätt hörs bilen lättare. Kontrollampan J på kombiinstrumen- X För växelväljaren till läge D. X För växelväljaren till läge P. (Y sidan 86). Parkeringsbroms X Ge jämn gas.

raftsförstärkaren startar efter belast- ning. t. När tändningen är påslagen ökas pedalkraften av en bromskraftsförstärkare när du bromsar. förarplatsen ska du se till att det finns i Bromskraftsförstärkaren fungerar tillräckligt med fritt utrymme för peda. Dessutom blir bromssträckan längre. lerna och att mattan sitter fast ordentligt. Det får aldrig finnas före. sar.ex. efter två bromsningar i rad. När tändningen slås på släcks kon- trollampan J på kombiinstrumentet. längre för att få samma bromsverkan Om du använder en bilmatta* på golvet vid Rär bromssträckan längre. endast om tändningen är påslagen. Rmåste du trampa ned bromspedalen mål på golvet vid förarplatsen. Dra alltid åt handbromsen när du parkerar i Det hörs att vakuumpumpen till bromsk- bilen. Om bilen bogseras krävs ett betydligt högre pedaltryck vid bromsning när tänd- Bromspedalen har två separata bromskret. När electric drive. Se >> Handhavande. Lämna aldrig barn i bilen utan uppsikt. riserad verkstad som är godkänd för smart Spaken hakar fast när du drar i den. X Lyft parkeringsbromsen : något. X Tryck på frigöringsknappen . * Tillval Z . Om det finns en störning i bromssystemet X Sätta an: Dra parkeringsbromsen : ska bromssystemet repareras på en aukto- uppåt med en bestämd rörelse. J på kombiinstrumentet. Bromspedal : Bromspedal G VARNING Om en bromskrets slutar att fungera Pedalernas rörelsefrihet får inte på något sätt begränsas. smart rekommenderar att du tändningen slås på tänds kontrollampan vänder dig till ett smart center. Köra och parkera 65 G VARNING Det krävs avsevärt mer kraft vid bromsning om Rbromskraftsförstärkaren är ur funktion Ren bromskrets är ur funktion Rtändningen slås av. ningen är frånslagen. X Lossa: Trampa på bromspedalen och håll den nedtryckt. till att tändningen är påslagen när bilen rullar. på par- keringsbromsen och för parkerings- bromsen nedåt så långt det går. De kan komma åt växelspaken och bilen kan G VARNING komma i rullning om den står i en backe.

bilen kvar i ca en sekund efter att du har bromsen. Om du använder en bilmatta* på du kör i gång. Startspärren är aktiverad. Annars kan föremålen hamna mellan Rattväxlingspaddlar* för batterirege- pedalerna vid plötsliga kör. X Dra växelväljaren till önskat läge. j Parkeringsspärr Du kan öka eller minska regenerationen vid k Backväxel motorbromsning med växlingspaddlarna. Vid hög energiåtervin- * Tillval . Köranvisningar X Vrid nyckeln i tändningslåset till läge 0 Köra i gång i uppförsbacke och ta ut den. Bilen har en igångkörningsassistent (AAS). X Vänta tills P visas på multifunktions- displayen. G VARNING Placera inga föremål på golvet vid förar- i Igångkörningsassistenten är inte aktiv om du använder parkeringsbromsen när platsen. i Neutralläge – friläge Regeneration sker när du släpper upp gas- h Drive – körning pedalen. ännu inte driftvarmt eller fullständigt laddat) påverkar elmotorns bromsverkan. Kompensera för den minskande bromsver- kan genom att.ex. bromsa på lämpligt sätt. tagit bort foten från bromspedalen. den minskade bromsverkan kan du för- orsaka en olycka och skada dig själv och andra. Den återvunna energin lagras i högvoltsbatteriet. När du kör i gång i en uppförsbacke hålls ! Säkra alltid bilen med parkerings. 66 Växellåda Stänga av motorn X Lägga i en växel: Slå på tändningen. Då fungerar elmotorn som en generator som återvinner energin under körning. Detta kan leda Högvoltsbatteriets driftstillstånd (t. Pga. X För växelspaken till läge P. Därför kan motorns bromsverkan vara redu- cerad eller inte tillgänglig alls vid motorbromsning eller bromsning. X Släpp långsamt upp bromspedalen :. Det innebär att Rdu har tillräckligt med tid för att flytta Växellåda foten från broms. X Trampa ned bromspedalen. Då går det inte längre att bromsa G VARNING eller accelerera som avsett. neration manövrer. om så behövs. >> Handhavande.till gaspedalen och Växling köra i gång Rbilen hindras från att rulla bakåt. golvet vid förarplatsen ska du se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme för pedalerna och att mattan sitter fast ordent- ligt.eller broms. till olyckor respektive personskador.

omständigheter: Följande regenerationsnivåer är tillgäng- liga vid motorbromsning: Nivå 0 Körning med få inbroms- ningar. fallet vippknapp : mot dig. Z . standardin- tion (nivå 3)12 ställning Hur kraftig regenerationen är vid motor- bromsning kan du se på effektmätaren som Nivå 2 Sportig körning visar bilens regenerationseffekt Bromspedalen måste användas (Y sidan 86). RHög regeneration med sportig accelera- Nivå 1 Normal körning. Om du ändrar komponenter i bilens högvoltsystem eller vidrör skadade kompo- nenter kan du få elektriska stötar. På nivå 1. om högvoltsbatteriet är för kallt. Det är t. med bromspedalen.ex. Ladda högvoltsbatteriet Viktig säkerhetsinformation G VARNING Bilens högvoltsystem står under hög spän- ning. (Y sidan 83). Nivå 312 Sportig körning med kraftig acceleration Bilen kan accelereras krafti- gare när gaspedalen trampas ned. Höger vippknapp (plus) inte regenerationen vid motorbromsning X Minska regenerationen: Dra vänster så som beskrivs ovan. hybriddrift) skarpa kurvor RMåttlig regeneration (nivå 1) Bilen bibehåller maximalt RHög regeneration (nivå 2) möjliga kinetiska energi. X Öka regenerationen: Dra höger vipp- knapp . Energin utnyttjas i betydligt När tändningen har slagits på är alltid högre grad än när du bromsar nivå 1 inställd. >> Handhavande. mindre eftersom retardatio- Det för närvarande aktiva läget kan avläsas nens styrka är större än på i statusindikeringen för regenerationen nivå 1. utan hinder och RIngen regeneration (nivå 0. Energiomvandlingen motsva- rar nivå 2. : Vänster vippknapp (minus) i Under vissa omständigheter fungerar . Det kan 12 Gäller endast BRABUS-bilar. mot dig. 2 och 312 kan fördröjningen reg- leras steglöst med gaspedalen. Ladda högvoltsbatteriet 67 ning bromsas bilen i motsvarande högre Använd de olika nivåerna under följande grad.

Spärra av som riskområdet på tillräckligt avstånd och ta . ansluta laddkabeln till elnätsuttaget. Livsfara! teriet i en elbil. Om du använder en icke fackmässigt instal- >> Handhavande. Tänk på följande för att undvika risker: RFörläng inte laddkabeln. . Efter en olycka ska bilen bogseras och bilens högvoltsystem G VARNING kontrolleras på en auktoriserad verkstad. förlängningskablar eller liknande för att ansluta laddkabeln lar som har kontrollerats och godkänts av till ett eluttag kan det börja brinna eller tillverkaren för att ladda högvoltsbat- så kan du få en elektrisk stöt. värde. bilens högvoltsystem. adaptrar.som har besiktigats av behörig elekt- säkerhetsinformationen i bruksanvis- ningen till väggboxen.förlängningskablar har varit inblandad i en olycka. gul varningsdekal på komponenter i hög- trollerats och godkänts av tillverkaren voltssystemet.kabeltrummor RTa inte i skadade komponenter eller ska- .har installerats på föreskrivet sätt hänsyn till lagbestämmelser. bilen eller som har godkänts för denna RTa inte i högvoltssystemets komponenter bil. Tänk på följande för att undvika risker: Gasen kan antändas. Om du använder ej fackmässigt installe- RAnvänd av säkerhetsskäl endast laddkab- rade eluttag. -har installerats på föreskrivet sätt RDet är mycket viktigt att du observerar och . RAnslut laddkabeln endast till eluttag som RAnvänd inte adaptrar. . RTa inte i högvoltssystemets komponenter RAnvänd inte: eller orangefärgade kablar i en bil som . riker. RAnvänd av säkerhetsskäl endast laddkab. RAvlägsna inte skydd som är försedda med Enda undantaget är om adaptern har kon. RAnvänd inte skadade laddkablar. RAnvänd inte en skadad laddkabel. dade orangefärgade kablar i högvolts- RAnvänd inte uttagsadaptrar för att systemet. för laddning av högvoltsbatteriet i en system inte skadas så att det är synligt. Bilens högvoltssystem står under hög spän- lar som har levererats tillsammans med ning. förläng- G VARNING ningskablar eller liknande för att ansluta Vid en fordonsbrand kan det inre trycket i laddkabeln till väggboxen kan det börja högvoltsbatteriet överskrida ett kritiskt brinna eller så kan du få en elektrisk stöt. 68 Ladda högvoltsbatteriet tänkas att komponenter i bilens högvolt.multiuttag. eller orangefärgade kablar. lerad väggbox eller adaptrar. Livsfara! RDet är mycket viktigt att du observerar Vidrör inga högvoltskomponenter efter en säkerhetsinformationen i bruksanvis- olycka och utför aldrig förändringar på ningen till uttagsadaptern. I detta fall leds brännbar gas bort Livsfara! via en avluftningsventil på underredet. och G VARNING . elbil. Risk för personskada! RAnslut endast laddkabeln till en väggbox Lämna omedelbart riskområdet.som har besiktigats av behörig elekt- riker.

I indikeringen på multifunktionsdis- Vid motorbromsning omvandlas rörelse. varigt en gång. playen kan du se hur mycket effekt som energin genom energiåtervinning till maximalt står till förfogande elektrisk energi som lagras i högvoltsbat. urladdat högvoltsbatteri i mer än 14 dagar. Rladdningstiden blir längre. temperaturer. så kan följande inträffa pga. i Genom att slå på och slå av tändningen kan du återaktivera högvoltsnätet kort- Z . bilen och som smart har godkänt för denna Låt inte bilen stå med urladdat eller nästan bil. batteriets fysikaliska egenskaper: I bilar med 22 kW-laddare kan högvolts. Rstationärt med motsvarande laddkabel Om utomhustemperaturen är låg och bilen ansluten till en laddningsstation. Rbatteriets prestationsförmåga reduce- batteriet laddas inom ett spänningsområde ras märkbart från 100 volt till 400 volt. om den inte ska användas under en längre tid vid låga utomhustem- Urladdat batteri peraturer. Batteriet skyddas under batteriets livslängd. Bilen är utformad för drift med ett hög. i Ladda om möjligt högvoltsbatteriet Detta kan i extrema fall medföra att bilen endast när laddningsnivån är under 80 %. Ladda högvoltsbatteriet 69 Använd av säkerhetsskäl endast den ladd. (Y sidan 84). låga och höga temperaturer. för att parkera bilen tra- kabel som levererades tillsammans med fiksäkert. på så sätt mot djupurladdning. har stått stilla en längre tid utan att lad- Högvoltsbatteriet kan laddas inom ett das. Du kan kontrollera laddningsnivån på laddningsmätaren (Y sidan 86). Dessutom kan När du kör i gång och accelererar förbrukar elektrolyterna gelea sig vid mycket låga elmotorn lagrad energi från högvoltsbat. Energiförbrukning och räckvidd Högvoltsbatteriet kan laddas på följande sätt: Högvoltsbatteriets tillgängliga energi Runder körning genom energiåtervinning reduceras i regel Rstationärt med motsvarande laddkabel Rav låga utomhustemperaturer ansluten till ett nätuttag Rnär klimatanläggningen eller värmesys- Rstationärt med motsvarande laddkabel temet är på ansluten till en väggbox Rom du sätter på strömförbrukare. Högvoltsbatteriet lagrar och peraturberoende och avtar kraftigt vid ger energi för att driva elmotorn. Allmän information Funktionssätt Låga och höga utomhustemperaturer >> Handhavande. teriet. fulladdat batteri. teriet. inte kan startas. högvolts- spänningsområde från 100 volt till 270 volt. På grund av de fysikaliska egenskaperna Om högvoltsbatteriet är helt urladdat minskar högvoltsbatteriets kapacitet stängs högvoltsnätet av. Högvoltsbatteriets verkningsgrad är tem- voltsbatteri. Parkera därför alltid Ladda det senast när laddningsnivån är bilen med ansluten laddkabel eller med ett under 20 %.

Högvoltsbatteriet laddas inte och att bilen kanske därmed inte kan köras. bilen. Rregelbundet serva bilen efter att säkringen har lösts ut. Låt inte laddkabelns manöverelement Anslut bilen till spänningsförsörjningen (Y sidan 72) hänga ned fritt från ett om bilen inte används under en längre tid.runt manöverelementet eller darvillkoren för högvoltsbatteriet i . Därför har bilen en skyddsanord- ning mot överspänning i elnätet. felaktigt: varliga frostskador. peraturområde på Ò20 ¥ till 40 ¥. vid containertransport). Aktivera systemsäkringen igen om den har Du kan aktivt bidra till att bilens energi. Laddningen . Om du har avsäkrat andra enheter med Rköraförsiktigt samma säkring är även dessa frånkopplade >> Handhavande. Det kan leda till dålig kontakt Om bilen inte är ansluten till spännings. med elnätsuttaget och till funktionsstör- försörjningen måste den vara inom ett tem. dessa enheter fungerar efter att säkringen har återaktiverats.ex. Annars fortsätter inte ladd- förbrukning minskar. Denna skyddsanordning kan t. Skyddsanordning mot överspänning Laddkabeln och laddkabelskontakten kan värmas upp när bilen laddas via ett elnät- ! Överspänning i elnätet kan skada suttag. Se till att Ranvända strömförbrukare mindre. 70 Ladda högvoltsbatteriet Därmed minskar fortsätter automatiskt efter att system- Rbilens maximala räckvidd säkringen har återaktiverats. Rbilens maximala uteffekt (acceleration). RLyft inte upp och transportera inte manöverelementet i laddkabelskontak- Användarvillkor ten eller i stickkontakten. lösts ut.ex. . reagera vid kraftiga åskväder och göra att system- säkringen löses ut. RFör transport av laddkabeln kan du linda Observera följande: laddkabelns spiraldel RInformationen om undantag från använ. elnätsuttag. Tänk på följande för att hållarna i laddka- Om bilen utsätts för temperaturer under belns manöverelement inte ska belastas Ò25 ¥ i mer än sju dagar kan den få all. ningar när du laddar bilen.sätta fast den på manöverelementets hyresavtalet för batteriet kåpa. Information om batteriskötsel Undvik höga temperaturer om bilen ska Handhavande av laddkabel och manövere- förvaras och transporteras under en längre lement på laddkabeln tid (t. Denna funktion är till för att skydda bilen. RInformationen om undantag och begräns- ning i dokumenten om felansvar och Uppvärmning av laddkabel och laddkabe- garanti samt i servicehäftet lskontakt RServiceinformationen för högvoltsbat- teriet i servicehäftet Läs den viktiga säkerhetsinformationen (Y sidan 67). bland annat genom ningen.

RCoupé: i stuvfacket i bakluckan Viktig säkerhetsinformation (Y sidan 107). rades tillsammans med bilen och som smart har godkänt för denna bil. Laddkabeln för anslutning till ett nätuttag ingår i leveransen. Följ där- för informationen på plats. Annars kan den skadas. Z . fördjupningarna i stuvfacket så som För att ansluta till en laddningsstation visas på bilden. X Lägg spiraldelen på kabeln = längst bak Ladda därför om möjligt högvoltsbatte. riet i en väggbox (Y sidan 74) eller på X Lägg de övriga delarna till laddkabeln i en laddningsstation (Y sidan 75).m. om det finns utrymme för Använd endast den laddkabel som levere.o. RCabriolet: >> Handhavande. behövs en separat laddkabel.m. Använd inte laddka- beln för andra ändamål. Om laddkabeln och laddkabelskontakten värms upp över tillåtna gränsvärden ska i en box som finns som tillbehör - elnätets infrastruktur kontrolleras. smart center eller till aktuell elleveran- tör/dem som driver laddningsstationen.i stuvfacket i bakluckan (Y sidan 107). Förvara laddkabeln beln och manöverelementet på laddka- Du kan förvara laddkabeln i bilen. Relnätets infrastruktur och laddkabeln är Information om laddning på en laddnings- intakta station hittar du fr. i Bilar med 22 kW‑laddare: Stuvfack i bakluckan Om du använder den medföljande laddka- beln för att ladda högvoltsbatteriet X Ta laddkabelskontakten . (Y sidan 74). i stuvfacket. Ranvändningsanvisningarna för laddka. Ladda i nätuttag Du kan i så fall inte förvara sufflett- Laddkabel systemets sidostolpar där. (Y sidan 75).o. beln följs. Rökar strömförbrukningen betydligt. om det finns utrymme för den där. För att få Se till att indikeringarna och knapparna hjälp med detta ska du vända dig till ett på manöverelementet ? är vända uppåt. Läs den viktiga säkerhetsinformationen (Y sidan 67). den där. Ladda högvoltsbatteriet 71 Laddkabeln och laddkabelskontakten värms Information om laddning via en väggbox endast upp inom tillåtna gränsvärden om hittar du fr. i Laddningen kan gå till på olika sätt beroende på laddningsstation. (artikelnummer A 451 810 00 80) . i vänster Rblir hand och nätanslutningskontakten : i laddningstiden avsevärt längre höger hand. ! Använd laddkabeln endast för att ladda högvoltsbatteriet.

72 Ladda högvoltsbatteriet Manöverelement på laddkabeln i Information om problem vid laddningen (Y sidan 78). Anpassa vid behov bilens inställning. X Ställa in: Tryck på knappen ? tills öns- Kontrollampa . Kontrollera Kontrollamporna : och . ordning = Indikering för laddningsströmmen ! En för hög laddningsström kan leda till ? Ställa in knappen för laddningsström att säkringen löses ut eller till att det externa elnätet överhettas. när strömsignalen har Det förinställda standardvärdet är mini- uppnått normala värden. Indikering för kontroll‑ och skyddsan. voltsbatteriet kan laddas. strömmen för det aktuella elnätsuttaget innan högvoltsbatteriet laddas. miinställningen. RTvå lysdioder blinkar: minimal inställning Lyser rött Otillåten ström ligger på RAlla lysdioder blinkar: maximal manöverelementet. Högvoltsbatteriet kan Du kan begränsa värdet för laddnings- laddas. kad inställning har valts i indikeringen Lyser grönt Inget fel har hittats. på laddkabeln att det externa elnätet är dimensionerat betyder följande: för den inställda laddningsströmmen. På så sätt skyddas elnätet mot över- Blinkar rött En störning i det externa belastning. brand! Kontrollera den högsta tillåtna laddnings- strömmen på plats före laddningen. Hög. elnätsuttaget och sättas i Kontrollera den högsta tillåtna laddnings- igen. minimalt tillgängliga laddningsströmmen kabeln måste dras ut ur från elnätet. . Detta motsvarar den Lyser rött Ett fel har hittats. Ställa in högsta möjliga laddningsström G VARNING Om strömbelastningen blir för hög under laddningen i elnätsuttaget kan det externa elnätet överhettas. Det finns risk för >> Handhavande. . Kontrollampa : Minska vid behov den inställda ladd- ningsströmmen eller använd ett annat Lyser grönt Anslutningen till det elnätsuttag. Du kan ställa in begränsningen elnätet har hittats. strömmen som högvoltsbatteriet ska laddas med. Hög- voltsbatteriet kan inte inställning laddas. Ladd. =. externa elnätet är OK. antingen på laddkabelns manöverelement voltsbatteriet laddas igen eller via bildatorn (Y sidan 91). Hög. Vänd dig vid behov till en auktoriserad fack- : Statusindikering för växelström handlare.

snabbt rött laddningen. Z . Blinkar Ett fel har uppstått vid tas inställt värde vid nästa laddning. Blinkar Laddkabelskontakten har anslutits felaktigt. långsamt grönt X För växelväljaren till läge P. Ladda högvoltsbatteriet 73 i Värdet för den maximala inställningen Kontrollampan # till höger och inställningsvärdena kan variera beroende på land. A Öppna låsanordningen B Vänster kontrollampaÌ Lyser Bilen är klar att laddas. X Skjut låsanordningen = på uttags- locket . Du måste då eventuellt ställa in värdet för den maximala laddningsströmmen på nytt. Uttagslock = Låsanordning Blinkar Anslutningen mellan bilen långsamt och strömkällan upprättas ? Varningsdekal/däcktryckstabell orange före laddningen. orange C Höger kontrollampa # D Fordonsuttag Blinkar Högvoltsbatteriet laddas. X Slå av tändningen. Rdrar ut laddkabeln från elnätsuttaget >> Handhavande. öppnas. Rsätter i laddkabeln i elnätsuttaget över. Uttagslocket . X Öppna uttagsluckan :. i Om bilen behöver mer tid än vanligt för att ladda högvoltsbatteriet ska du kon- trollera inställningarna för den maxi- mala laddningsströmmen. återställs värdet till den minimala Ansluta laddkabeln inställningen vid nästa laddning. Kontrollampor på fordonsuttaget Kontrollamporna på fordonsuttaget bety- der följande: Kontrollampan Ì till vänster Lyser Laddkabeln kan tas av. : Öppna uttagsluckan Kontrollampan # till höger . i pilriktningen A. Lyser grönt Högvoltsbatteriet är helt Om du efter laddningen laddat. i När olika värden har ställts in på ladd- kabeln och på bildatorn laddas högvolts- batteriet med det lägsta värdet.

viktiga säkerhetsinformationen i Beroende på temperatur kan du höra att (Y sidan 67). A Öppna låsanordningen . : Öppna uttagsluckan X Ta ut laddkabeln inom 10 sekunder ur for- . Höger kontrollampa # C på fordon- suttaget D slocknar. Ladda via väggbox Högvoltsbatteriet laddas. tillsammans med väggboxen från väggbox- flyttas. Vänster kon- trollampa Ì B på fordonsuttaget D lyser vitt. = Låsanordning X Stäng uttagslocket . Läs den på multifunktionsdisplayen. X Förvara laddkabeln på ett säkert sätt i X Tryck in laddkabelns stickkontakt så bilen (Y sidan 71). När batteriet är laddat: X Lås upp bilen. i Kontrollamporna på fordonsuttaget och på laddkabeln kan fortsätta att lysa i upp till 30 sekunder efter att laddkabeln har tagits ut. långt det går i elnätsuttaget. ! Ta alltid först ut laddkabeln ur fordon- suttaget. Bilens körklara tillstånd avslutas auto- matiskt.. Kabeln kan du få i Under laddningen kan bilen inte för. Om du först tar ut laddkabeln från det stationära uttaget kan laddka- belns stickkontakt skadas. lerats och godkänts av tillverkaren för att beln har anslutits visas symbolen è ladda högvoltsbatteriet i en elbil. Använd endast laddkablar som har kontrol- När tändningen är påslagen och laddka. 74 Ladda högvoltsbatteriet X Tryck in nätanslutningskontakten så X Dra ut laddkabeln ur elnätsuttaget. På multifunktionsdisplayen är då alla åtta segmenten ifyllda. suttaget blinkar grönt. Uttagslock donsuttaget D. ? Varningsdekal/däcktryckstabell X Stäng uttagsluckan. motorkylsystemet och batterikylsyste- met sätts på under laddningen. Annars låses bilen igen. Du kan inte flytta växelspaken leverantören. från läge P. långt det går i fordonsuttaget D. Allmän information Höger kontrollampa # C på fordon- >> Handhavande. När du laddar bilen via en väggbox behöver du en särskild laddkabel. Ansluta laddkabeln Ta ut laddkabeln Batteriet är fullständigt laddat när ladd- ningsmätaren står på 100 % (Y sidan 86).

D Fordonsuttag Höger kontrollampa # C på fordon- X suttaget slocknar. X Väggbox utan förmonterad kabel: Sätt i Ladda på en laddningsstation väggboxkontakten så långt det går i väggboxens uttag. X Skjut låsanordningen = på uttags- >> Handhavande. ningen. Uttagslocket . till 30 sekunder efter att laddkabeln har Om kontrollen av avtalsdata lyckades bör- tagits ut. Ladda högvoltsbatteriet 75 B Vänster kontrollampaÌ När batteriet är laddat: C Höger kontrollampa # X Lås upp bilen. På multifunktionsdisplayen är då alla åtta Informationen är till hjälp vid segmenten ifyllda. X Stäng uttagslocket . Detta sköter i stället bilen genom en särskild funktion. derna för elektriciteten. öppnas. X Stäng uttagsluckan. Z . Annars låses bilen igen. Bilens körklara tillstånd avslutas auto- matiskt. Det kan du göra t. Rden inbördes autentiseringen av bilen ! Kontrollera att laddkabeln är uttagen och laddningsstationen från fordonsuttaget innan du kör i väg. Du måste aktivera laddningsstationer utan suttaget blinkar grönt. Du kan inte flytta växelspaken eller med ett telefonsamtal. stationen via laddkabeln. jar laddningen. Ì B på fordonsuttaget lyser vitt. X För växelväljaren till läge P. information mellan bilen och laddnings- ningsmätaren står på 100 % (Y sidan 86).. X Ta ut laddkabeln inom 10 sekunder ur for- X Öppna uttagsluckan :. Denna funktion kallas Ta ut laddkabeln ”Plug&Charge”. locket . med ett RFID-kort flyttas. För aktiveringen överförs Batteriet är fullständigt laddat när ladd. Rkontrollen av avtalsdata Annars kan bilen eller laddkabeln skadas Rden automatiska avräkningen av kostna- när du kör i väg. i Kontrollamporna på fordonsuttaget och För en säkrare dataöverföring används på laddkabeln kan fortsätta att lysa i upp elektroniska certifikat. donsuttaget D. Laddningsstationer utan laddningskom- Högvoltsbatteriet laddas.ex. laddningskommunikation före laddningen. munikation Höger kontrollampa # C på fordon. i Under laddningen kan bilen inte för. Vänster kontrollampa Slå av tändningen. i pilriktningen A. munikation (Plug&Charge) i Beroende på temperatur kan du höra att Laddningsstationer med laddningskommu- motorkylsystemet och batterikylsyste- nikation behöver inte aktiveras före ladd- met sätts på under laddningen. När tändningen är påslagen och laddka- beln har anslutits visas symbolen è Laddningsstationer med laddningskom- på multifunktionsdisplayen. förvara den på ett säkert sätt i bilen. informationen på plats från dem som driver laddningsstationen. X Väggbox utan förmonterad kabel: Ta vid X Tryck in laddkabelns stickkontakt så behov ut laddkabeln från väggboxen och långt det går i fordonsuttaget D. Observera från läge P.

X Sätt i laddningsstationens stickkontakt så långt det går i det stationära uttaget. Denna information utvärderas av bilen och används för att ladda högvoltsbatteriet optimalt (Y sidan 77). C Höger kontrollampa # i Certifikatet kan du ta bort från bilens D Fordonsuttag uppgifter via Vehicle Homepage. bil via Vehicle Homepage (Y sidan 79). i pilriktningen A. det går i fordonsuttaget D. Om det upp- står problem vid konfigurationen eller om du inte har tillgång till internet kan du vända dig till ett smart center. Det är mycket viktigt att du tar bort B Vänster kontrollampaÌ Plug&Charge-certifikatet. . nen utväxlas information och tekniska Bilens körklara tillstånd avslutas auto- parametrar. Vänd dig till ett smart center för en eventuellt nödvändig upp- datering av din bil. Om du X Slå av tändningen. Om laddningsstationen kan skapa en inter. För att du ska kunna använda Plug&Charge måste du konfigurera funktionen för din >> Handhavande. . X Öppna uttagsluckan :. X Skjut låsanordningen = på uttags- netanslutning för den ansluta bilen kan du locket . För detta behöver du ett Plug&Charge-cer- tifikat som du får när du sluter ett lämpligt elavtal med din elleverantör. hämta och ändra information om bilen via Uttagslocket . Ansluta laddkabeln X Sätt i laddkabelns stickkontakt så långt i När bilen ansluts till laddningsstatio. öppnas. Avsluta därför ett A Öppna låsanordningen befintligt elavtal innan du säljer bilen. suttaget D blinkar orange tills anslut- ningen har upprättats. När laddningen har avslutats avräknas elkostnaderna automa. Vehicle Homepage (Y sidan 79). inte har tillgång till internet kan du X För växelväljaren till läge P. 76 Ladda högvoltsbatteriet i För kommunikationen mellan bilen och laddningsstationen används en för- handsversion av standarden ISO/IEC 15118. Uttagslock Med ett befintligt elavtal kan du och andra = Låsanordning som har tillgång till bilen tanka el. Laddningsstationen tillhandahåller dig uppgifterna för eltillgänglighet och kan ge dig information om avgifterna. anslutits kan det ta upp till 30 sekunder Höger kontrollampa # C på fordon- innan laddningen börjar. som ? Varningsdekal/däcktryckstabell debiteras via elavtalet. Efter att laddkabeln har matiskt. vända dig till ett smart center. : Öppna uttagsluckan tiskt.

X Ta ut laddkabeln från laddningsstatio- nen och förvara den på ett säkert sätt i bilen. lyser den Om du vill ladda batteriet på ett kostnads- högra kontrollampan # C på fordon- optimerat sätt och samtidigt skona batte- suttaget orange. Intelligent laddningsstyrning ningsstationen har upprättats. ska du ställa in en starttid När höger kontrollampa # C blinkar (Y sidan 89).. När batteriet är laddat: X Lås upp bilen. elavtal och elutrustningen på plats. Bilen identifierar denna möjlighet automatiskt. Vänster kontrollampa Ì B på fordonsuttaget D lyser vitt. Stickkontaktslåset på laddningsstatio- nen öppnas. X Ta ut laddkabeln inom 10 sekunder ur for- donsuttaget D. tuellt med viss fördröjning eller så Om tändningen är på och laddkabeln är avbryts den. Annars låses bilen igen. ! Kontrollera att laddkabeln är uttagen från fordonsuttaget innan du kör i väg. Ladda högvoltsbatteriet 77 När anslutningen mellan bilen och ladd. Annars kan bilen eller laddkabeln skadas när du kör i väg. >> Handhavande. denna optimerade laddning beror på ditt X Lås bilen vid behov. Beroende på den inställda starttiden bör- flyttas. Möjligheten att använda grönt laddas högvoltsbatteriet. På multifunktionsdisplayen är då alla åtta segmenten ifyllda. i Beroende på temperatur kan du höra att motorkylsystemet och batterikylsyste- met sätts på under laddningen. Z . Ta ut laddkabeln Batteriet är fullständigt laddat när ladd- ningsmätaren står på 100 % (Y sidan 86). i Under laddningen kan bilen inte för. X Stäng uttagsluckan. X Stäng uttagslocket . Höger kontrollampa # C på fordon- suttaget slocknar. Du kan inte flytta växelspaken jar laddningen av högvoltsbatteriet even- från läge P. riet. isatt lyser kontrollampan è på kombiinstrumentet.

Det går inte att sätta i Fordonsuttaget är låst. suttaget är fortfa- rande släkt även efter du har satt i laddka- belskontakten i for- donsuttaget. fordonsuttaget låses upp. uttagsluckan.Kon. funktion.X Se till att växelväljaren står i läge P. Det går inte att dra ut Laddkabelskontakten är inte låst. Batterierna i nyckeln är urladdade. den igen i fordonsuttaget efter 30 sekunder. kar rött. 78 Ladda högvoltsbatteriet Problem vid laddningen Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar Det går inte att öppna Uttagsluckan är inte upplåst. >> Handhavande. Laddkabelskontakten i från fordonsuttaget. Högvoltsbatteriet Det finns en störning i elnätsuttaget. Kontrollam- eller pan # på fordon- X Använd ett annat elnätsuttag. . suttaget. trollampan # på X Dra ut laddkabelskontakten från fordonsuttaget och sätt i fordonsuttaget blin. laddkabelskontakten X Tryck på knappen % på nyckeln. suttaget. X Lås upp bilen (Y sidan 42). laddas inte. Högvoltsbatteriet Det har uppstått en störning vid initieringen av laddningen. X Lås och lås upp bilen igen. X Om störningen fortfarande är kvar ska du vända dig till ett smart center. Om öppningsmekanismen fortfarande kärvar: X Kontakta en auktoriserad verkstad. men öppningsmekanismen kärvar. laddkabeln i fordon. Uttagsluckan är upplåst. laddas inte i elnät. X Lås upp bilen manuellt med nyckeln (Y sidan 141). X Dra ut laddkabelskontakten ur bilens uttag. X Kontrollera elnätsuttaget betr. X Se till att laddkabeln är isatt i elnätsuttaget.

com ningsmeny på Vehicle Homepage. Du kan tappa koncentrationen på tra- fiken vilket medför olycksrisk. osäker kan du låta ett smart center utfärda Z . för din bil måste bilen registreras på din saren med internetadressen: personliga sida. Välj respektive inmat- http://vh. Om du är på http://vh. du en giltig e-postadress. villkor. Om det är Ren powerline-adapter (Y sidan 80) tillåtet att använda kommunikationsut- >> Handhavande. Du har gratis åtkomst till Vehicle Home- page i tre år efter nybilsleveransen. RFranska Om du säljer bilen är du skyldig att ta bort RItalienska bilen från din personliga sida på Vehicle RSpanska Homepage. på http://vh. följande språk: Alla som har tillgång till ovan nämnda RTyska information kan använda funktionerna på REngelska Vehicle Homepage. Dessutom måste du förstöra RPortugisiska dokumentationen om bilens kontrollkod (VVC). Online-åtkomst till bilen 79 Online-åtkomst till bilen För att du ska kunna öppna Vehicle Home- page krävs det att bilen är ansluten till Allmänt internet. Vehicle Homepage måste du registrera dig Med Vehicle Homepage kan du hämta funk. För detta behöver tioner för fjärravläsning och fjärrkonfi. och de flesta moderna smartphones. (VVC).smart. Mer information gång till dina uppgifter. Ange chassinummer (VIN) och bilens kontrollkod För att du ska kunna använda Vehicle Home.smart. Du kan nå sidan med de Efter registreringen har du tillgång till flesta datorer med internetuppkoppling din personliga sida på Vehicle Homepage. RNederländska Om du köper en begagnad bil kan det hända i Mer information om vilka enheter som att den tidigare ägaren fortfarande har stöds samt tillgängliga språk hittar du åtkomst till Vehicle Homepage.smart. När Information om sekretesspolicy den kostnadsfria användningsperioden har löpt ut kan du fortsätta att använda Vehicle Observera att Vehicle Homepage ger till- Homepage mot en avgift.com/info. Få tillgång till din personliga sida Använd Vehicle Homepage endast före och/ För att du ska få personlig åtkomst till eller efter körningen. ditt smart center vid utlämningen av bilen. guration av din bil.com. Information om detta kan du få på page måste du godkänna sidans användar. användas när trafiksituationen tillåter det. G VARNING Detta är möjligt via När du använder Vehicle Homepage ska du Rmobiltelefonmodulen (om bilen är utrus- tänka på att följa lagar och bestämmelser i tad med en sådan) (Y sidan 80) det land där du befinner dig. Förvara därför om detta kan du få på ett smart center. För att du ska kunna hämta inställningarna Du öppnar Vehicle Homepage via webblä. Mer information om laddningskommunika- rustning under körning bör denna endast tion (Y sidan 75). dina användaruppgifter och bilens kon- trollkod (VVC) säkert och skydda dem mot Vehicle Homepage finns tillgänglig på obehörig åtkomst.

har anslutits till internet via mobiltele- fonmodulen. och kan påverkas av följande faktorer: Bilen stöder powerline-kommunikation ROmgivningens temperatur enligt standarden ”HomePlug AV”.ex. i Den här funktionen är bara tillgänglig i Om du redan har installerat ett power- om bilen har en mobiltelefonmodul. ing. rera den för kommunikationen med bilen. sida”. 80 Online-åtkomst till bilen en ny kontrollkod (VVC) efter bilköpet. Med data via radiovågor. Inga förinställningar behöver göras. Data RPåslagna överförs då via fas L1 och elledningens förbrukare. Anslutningen räckvidd. Det är t.ex. i Denna funktion är inte tillgänglig i Vänd dig till en elfackman om du har frå- alla länder. du inte har GSM-mottagning. gor. Du ansluter adaptern till elnätet och din internetanslutning.ex. Endast då kan en stabil kommunikation säkerställas. Du behöver varken SIM-kort eller mobilte- gång till följande funktioner: lefonavtal för att kunna utnyttja dataöver- RAvläsning av aktuell laddningsnivå föringen via mobiltelefonmodulen. line-nätverk kan bilen även anslutas till Vehicle Homepage kan användas när bilen det nätet. belysning RPersonlig körstil För att du ska kunna ansluta bilen till internet behöver du en adapter av stan- RTrafiksituationen dardtyp enligt standarden ”HomePlug AV”. underjordiskt parkeringshus. Därför är det viktigt att du planerar din Denna adapter måste dessutom ha en kryp- körsträcka så att du har en tillräcklig teringsknapp för att du ska kunna konfigu- reserv.ex. Där kan du även avaktivera en i Det kan förekomma begränsningar i befintlig åtkomst för den tidigare ägaren. upprättas med powerline-teknik via den Båda uppgifterna är uppskattade värden isatta laddkabeln. ningen förväntas vara klar och aktuell möjligt via din DSL-router. Om adaptern är anslu- Ansluta bilen till internet ten till en annan fas än L1 måste dessutom Via mobiltelefonmodulen en faskopplare installeras. sida på Vehicle Homepage får du t. Mobiltelefonmodulen använ- der sig av GSM (Global System for Mobile Communications) och sänder nödvändiga . I Välja funktioner på Vehicle Homepage sådana fall kan du ansluta till internet Om du registrerar bilen på din personliga via powerline (Y sidan 80). klimatiser- neutralledare. står i ett om en sådan fortfarande finns. till. Även i områden med dålig mobiltelefontäck- >> Handhavande. ning kan begränsningar förekomma. Bilen registrerar denna nya kod kan du registrera åtkomsten automatiskt om det går att ansluta till för din bil på det sätt som beskrivs i internet via mobiltelefonmodulen eller avsnittet ”Få tillgång till din personliga inte. mottagningen om bilen t. t. RProgrammering av starttiden RAktivering av funktionen ”klimatisering Via powerline före start” Du kan använda Vehicle Homepage även om Om bilen laddas kan du avläsa när ladd.

smart center. X Det gör att du inte kan se information om Om laddningsströmmen inte har ställts körsituationen såsom hastighet. Använd bara bildatorn om trafiksituatio- X Sätt i powerline-adaptern i ett elnät- >> Handhavande. driftsäker kan du orsaka en olycka. egenskaperna. Detta kan påverka kör- bekräfta. G VARNING i Om du har frågor kan du vända dig till Bildatorn registrerar och visar endast ett smart center. Bildator och indikeringar 81 För att upprätta en anslutning för bilen Bildator och indikeringar till en powerline-adapter ska du göra på följande sätt: Viktig säkerhetsinformation X Anslut bilen till ett elnätsuttag eller en Du hittar en bild av kombiinstrumentet i väggbox. Denna tyras.Framför allt är det viktigt att Om powerline-adaptern visar en anslut. i Läs även den separata bruksanvis- ningen för powerline-adaptern. 8 A och bekräfta. smart X Tryck på krypteringsknappen på power. meddelanden och varningar från vissa X system. ten som kan påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. utomhus- in på 8 A: Ställ in laddningsströmmen på temperatur. Du bör därför även själv kontrollera Ställ därefter in laddningsströmmen på att din bil är driftsäker. X Slå på tändningen. Se till att bilen och herad och orsaka en olycka. displaymeddelanden och system som inte X Ställ in laddningsströmmen på 12 A och längre fungerar. Så snart bilen har upprättat en interne- tuppkoppling kan du även använda Vehicle G VARNING Homepage under laddningen. fackkunskaper och verktyg som krävs. anlita en auktoriserad verkstad vid arbe- ning är anslutningen slutförd. Om din bil inte är önskat värde igen. tionsdisplayen har slutat att fungera kan Utför följande moment inom 30 sekunder: inga displaymeddelanden visas. kapitlet ”Översikt” (Y sidan 19). Du kan då förlora kontrollen över dataöverföring avslutas efter ca tre dagar. Z . Annars kan du bli distra- suttag i närheten. Den högra kontrollampan # på for- G VARNING donsuttaget måste blinka grönt. nen tillåter det. Anpassa körsättet och has- X Ställ in laddningsströmmen på 8 A och tigheten efter situationen. eftersom en sådan verkstad har de bekräfta. adaptern är anslutna via fas L1. bekräfta. bilen och orsaka en olycka. G VARNING X Välj menyn Charge current (ladd‐ Om kombiinstrumentet eller multifunk- ningsström) i bildatorn (Y sidan 91). Ta omedelbart kontakt med en auktoriserad X Ställ in laddningsströmmen på 12 A och verkstad. varnings-/kontrollampor. rekommenderar att du vänder dig till ett line-adaptern inom tre minuter. Dessutom kan säkerhetssystemen inte längre skydda dig och andra som avsett. Ändringar Om servicearbetena utförs på ett icke fack- som du gör via Vehicle Homepage överförs mässigt sätt kan bilens driftsäkerhet även- också när laddningen har slutförts.

Tryck uppåt för att välja en meny stad har de fackkunskaper och verktyg som krävs. = Manövervred Indikeringar och handhavande Tryck nedåt för att välja en meny Detta bör du tänka på Multifunktionsdisplay När du har låst upp bilen är bildatorn akti- verad. herad och orsaka en olycka. X Aktivera multifunktionsdisplayen: Lås nen tillåter det. Framför allt är det viktigt Bekräfta val att anlita en auktoriserad verkstad vid Bläddra genom de sparade medde- arbeten som kan påverka säkerheten eller landena i menyn Messages (med‐ vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. X Tryck till på OK-knappen på manövers- paken. Indikering Funktion P Parkeringsspärr R Backväxelläge . manöverspaken (Y sidan 82) uppåt eller displayen och inställningar i bildatorn nedåt tills menyalternativet Back med hjälp av manöverspaken på ratten. Annars kan du bli distra. Manöverspak X Lämna menyn: Tryck manövervredet på Du väljer indikering på multifunktions. X Kvittera meddelanden: Tryck till på OK- knappen på manöverspaken (Y sidan 82). OK-knapp ett smart center. delanden) >> Handhavande. Använd bara bildatorn om trafiksituatio. Statusindikering för växelläge Manöverspak Statusindikeringen för växelläge : visar information om växelläget. Bildatorns multifunktionsdisplay visar värden och inställningar samt displaymed- G VARNING delanden. (tillbaka) visas på multifunktionsdis- playen. 82 Bildator och indikeringar Låt alltid en auktoriserad verkstad utföra : Manövervred servicearbetena eftersom en sådan verk. smart rekommenderar att du anlitar . upp bilen.

i fjärrtrafik. sat. Bilens rörelseenergi lika effektiv som på nivå 2. Använd detta läge i körsituationer med få bromsningar. Bildator och indikeringar 83 Indikering Funktion elmotor. Hög regeneration med sportig accelera- : Symbol för ingen regeneration tion (nivå 3) I detta läge sker ingen regeneration.ex. Använd detta läge i körsituationer med en jämn fördelning av accelerationer och Statusindikering för regeneration* bromsningar. t. t. Du hämtar inställningen via rattväx- lingspaddlarna* (Y sidan 66). När du slutar ge gas rullar bilen vidare men bromsas kraftigt. Energin lagras i högvoltsbatte- riet. Följande nivåer är tillgängliga: RIngen regeneration (nivå 0) RMåttlig regeneration (nivå 1) RHög regeneration (nivå 2) RBRABUS-bilar: Hög regeneration med : Symbol för hög regeneration sportig acceleration (nivå 3) I detta läge sker en hög regeneration. vid körning i stadstrafik med många stopp och starter. Energiomvandlingen i detta läge är men bromsas lätt. t. Använd detta läge i körsituationer med frekventa bromsningar.ex. N Neutralläge – friläge Detta läge är bilens standardinställning D Drive – körläge efter start.ex. Hög regeneration (nivå 2) den aktuellt inställda regenerationsni- vån. Omvandlingen av rörel- seenergi till elektrisk energi är som mest effektiv. Måttlig regeneration (nivå 1) : Symbol för hög regeneration med spor- tig acceleration I detta läge sker en hög regeneration som på nivå 2. på motorvägar. accelerera mer när gaspedalen trampas När du slutar att ge gas rullar bilen vidare ned. Statusindikeringen för regeneration visar >> Handhavande. omvandlas till elektrisk energi via en * Tillval Z . Bilen kan I detta läge sker en måttlig regeneration. bilar. När Denna funktion finns endast i BRABUS- du slutar ge gas rullar bilen vidare obrom. När du slutar ge gas rullar bilen vidare men Ingen regeneration (nivå 0) bromsas kraftigt.

När bilen har stått stilla en längre tid börjar ECO-indikeringen : alltid på 50 %. teriet. Rjämnhet RTre segment: Full effekt är tillgänglig. effektreduceringen. Därför Du kan förbättra den reducerade effekt- kan du påverka det mer i början av kör- tillgängligheten genom att ladda hög- ningen än i slutet. och motorbromsning REtt segment: Maximalt 33 % av effekten är .ECO-värdet ökar om du kör jämnt och tillgänglig. voltsbatteriet (Y sidan 67). ringen för maximalt tillgänglig effekt : . På så sätt sänker du bilens energiförbrukning och ökar räck- vidden. rerar kraftigt. Rbromsegenskaper Antalet mörka segment visar aktuellt till- gänglig effekt. Om du återställer menyn YSTART i färdda- torn (Y sidan 89) återställs ECO-värdet till 50 %. Då ökar ECO-värdet. tar bort Rmycket hög belastning över en längre foten tidigt från gaspedalen och inte tidsperiod bromsar så ofta kör du konstant och Rmycket låg laddningsnivå i högvoltsbat- jämnt. ECO-värdet i procent anger om och hur myc- ket ditt körsätt avviker från ett idealiskt körsätt (100 %). Det minskar om du accele- I normala driftsituationer är indike. kan drivningens effekt vara märkbart redu- cerad.Anpassa >> Handhavande. ECO-värdet beräknas utifrån medelvärdet av ovan nämnda influensstorheter.Om du accelererar måttfullt. ECO-indikeringen : ska hjälpa dig att optimera ditt körsätt. måttfullt.ECO-värdet ökar om du kör jämnt och inom det maximala området. . Du får ett meddelande RTvå segment: Maximalt 66 % av effekten är Rom dina köregenskaper vid acceleration tillgänglig. körsättet efter situationen och kör särskilt försiktigt när du kör om eller accelererar. I vissa körsituationer kan du orsaka en olycka pga. 84 Bildator och indikeringar Visning av maximalt tillgänglig effekt ECO-indikering G VARNING Om indikeringen för maximalt tillgänglig effekt inte är inom det maximala området. Det beräknas utifrån de dynamiska influensstorheterna Maximalt tillgänglig effekt för driv- Racceleration ningen : indikeras med tre segment. Rmycket Rom hur jämnt ditt körsätt är höga eller låga utomhustempera- turer . förutseende och saktar in genom Den tillgängliga effekten kan avvika från motorbromsning i stället för att det maximala området vid bromsa abrupt.

Visning av laddningsnivå När du slår av tändningen visas aktuellt inställd laddningsnivå. Om du inte gör någon inställning aktiveras den senast valda posten. Om du inte har ställt in starttiden under de senaste 24 timmarna aktiveras menyn Charge Now (ladda nu). Bilen kan då få sladd om i När laddkabeln sätts i fordonsuttaget du inte anpassar ditt körsätt. Menyn Charge Now X Ändra inställning: Tryck manövervredet READY-indikering på manöverspaken (Y sidan 82) uppåt eller nedåt tills önskat alternativ mar- keras på multifunktionsdisplayen. nyckeln i tändningslåset är i läge 2. Därefter kan du Z . Bildator och indikeringar 85 ECO-värdet visas ändra inställningen i menyn Charge Runder körning and depart (ladda och köra i väg) Rnär (Y sidan 89). Ytterligare information: RStälla in starttid (Y sidan 90) RStarta laddningen direkt(Y sidan 91) Indikeringen READY visas på multifunk. : Förinställd starttid batteriet är fullständigt laddat . i Om multifunktionsdisplayen redan har Om utomhustemperaturen sjunker under slocknat måste du vrida nyckeln i tänd. matiskt. tier eller på broar. >> Handhavande. till angi. kan vägar vara isiga. särskilt i skogspar- Bilen är nu körklar. En ändring av laddningsnivån tas inte över efter att tändningen har slagits av. När högvoltsbatteriet laddas och nyckeln är i läge 1 visas följande i stället för ECO- indikeringen: Rbatteriets laddningsnivå : Råterstående laddningstid . Anpassa där- för alltid ditt körsätt och bilens hastighet avslutas bilens körklara tillstånd auto- efter rådande väderleksförhållanden. Starttiden har valts (exempel) ven starttid eller till dess att högvolts. Frostvarning och yttertemperaturmätare tionsdisplayen i ca två sekunder om G VARNING Rnyckeln i tändningslåset är i läge 2 Vid temperaturer precis över fryspunkten Rdet inte finns några störningar. 3 ¥ får du ett meddelande på multifunk- ningslåset till läge 1.

Högvoltsbatteriets driftstillstånd (t. motorbromsning eller bromsning. eftersom reservnivån om drivsystemet är i gång och Rdrivsystemet ännu inte har startats Rmeddelandet High-voltage battery Rväxelväljaren inte har lagts i läge N at reserve level (högvoltsbatte‐ eller P inför starten av drivsystemet riets laddningsnivå har nått Rladdkabeln fortfarande är ansluten till reservnivån) visas på displayen. ROmrådet till höger om 0 Den kan slitas ur förankringen och ska- Här visas den aktuella effekten som driv- das. Kompensera för den minskande bromsver- kan genom att. Här visas bilens rekuperationseffekt vid På laddningsmätaren : visas högvoltsbat. 86 Bildator och indikeringar tionsdisplayen om att körbanan eventuellt Effektmätare är isig. Rbilens högvoltsystem är störningsdrab- ningsnivån är mindre än 20 % i ett bat. ännu inte driftvarmt eller fullständigt visas med viss fördröjning. kan vridas ca 90°. Den har integrerad belysning som lyser när ROmrådet till vänster om 0 du slår på tändningen och tänder ljuset. Därför kan motorns bromsverkan vara redu- Laddningsnivå. bromsa på lämpligt sätt. står i läge Högvoltsbatteriets laddningsnivå har nått OFF är bilen inte körklar. motorbromsning. systemet avger till bakhjulen. Klockan kan slitas ur förankringen och skadas kraftigt. 100 % mot- Laddningsmätaren : kan vridas ca 90°. : Laddningsmätare . svarar toppeffekten på 55 kW. teriets laddningsnivå i procent. Den har integrerad belysning som lyser när du slår Laddningsmätare på tändningen och tänder ljuset. Pga. På Rladdningsstation (Y sidan 75) . ! Häng inga föremål på effektmätaren. den minskade bromsverkan kan du för- orsaka en olycka och skada dig själv och andra. Relnätsuttag (Ysidan 71) När drivsystemet har startats ställs Rwallbox (Ysidan 74) effektmätarens visare . i läge ”0”. Förändringar i utomhustemperaturen . om så behövs. Iskristallsymbolen : blinkar i G VARNING 60 sekunder. Effektmätaren . effekt i Ladda högvoltsbatteriet när ladd. omfattar två områden: ren.ex. fordonsuttaget Rdet rödmarkerade området på laddnings- Rhögvoltsbatteriet inte ger tillräcklig mätaren : har nåtts. laddat) påverkar elmotorns bromsverkan.och effektmätare cerad eller inte tillgänglig alls vid >> Handhavande. Effektmätare Effektmätaren . ! Häng inga föremål på laddningsmäta. Om effektmätarens visare .

Bildator och indikeringar 87 kombiinstrumentet visas indikeringen READY(Y sidan 85). Den aktuella inställningen sparas. på kombiinstrumentet. * Tillval Z . Ställa in instrumentbelysningen X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset är i läge 1. Bilen är nu körklar. och laddningsmätare : Nollställa trippmätaren/färddatorn . X Tänd positionsljuset. Instrumentbelysningens ljusstyrka änd- rar sig en nivå åt gången. X Starkare eller svagare: Tryck på den högra knappen . RSkalor på kombiinstrumentet RRadio* RKlimatkontrollpanel REffekt. Ställa in instrumentbelysningen Du kan ställa in belysningen i fem steg för följande instrument: RKnappar >> Handhavande.

trippmätarställningen och resterande körsträcka. Meny : Vägsträcka (Y sidan 88) . 88 Bildator och indikeringar Menyer och undermenyer Menyöversikt >> Handhavande. Trippmätarställning = Resterande körsträcka . YSTART (Y sidan 89) = YRESET (återställning) (Y sidan 89) ? Charge and depart (ladda och kör iväg)(Y sidan 89) A Messages (meddelanden) (Y sidan 92) B Settings (inställningar) (Y sidan 92) C Time (tid) (Y sidan 93) Menyn Vägsträcka I menyn Vägsträcka kan du visa vägmätar- ställningen. : Vägmätarställning .

= Körd sträcka ddatorn sedan start. and depart (ladda och köra iväg) tiskt när visas på multifunktionsdisplayen. ? Genomsnittlig energiförbrukning Värdena i färddatorn YSTART gäller sedan X Tryck manövervredet på manöverspaken körningen påbörjades. X Återställa: Håll in den vänstra knappen B på kombiinstrumentet (Y sidan 19) tills färddatorn nollställs. Menyn Ladda och köra iväg : Genomsnittshastighet I menyn Charge and depart (ladda och . Körd tid I menyn YSTART kan du välja att visa fär. B på kombiinstrumentet (Y sidan 19) tills färddatorn nollställs. >> Handhavande. : Genomsnittshastighet Menyn YSTART . Om batteriets resterande körsträcka har minskat till under 10 % visas i position = indikeringen Low Battery (låg batte‐ rinivå). Refter 9 999 kilometer. direkt X Återställa: Håll in den vänstra knappen Rställa in högsta möjliga laddningsström. X Tryck på den vänstra knappen B (Y sidan 19) på kombiinstrumentet tills trippmätarställningen har nollställts. uppåt eller nedåt tills YRESET visas på multifunktionsdisplayen. ddatorn sedan återställning. X Nollställa trippmätarställningen: Välj Värdena i färddatorn YRESET gäller den motsvarande indikering. Z . Körd tid köra iväg) kan du göra följande inställ- = Körd sträcka ningar: Rprogrammera en starttid ? Genomsnittlig energiförbrukning Raktivera och avaktivera funktionen Kli- X Tryck manövervredet på manöverspaken matisering före start uppåt eller nedåt tills YSTART visas på Rstarta laddningen av högvoltsbatteriet multifunktionsdisplayen. senaste återställningen. Bildator och indikeringar 89 X Tryck manövervredet på manöverspaken Menyn YRESET uppåt eller nedåt tills vägsträckan visas I menyn YRESET kan du välja att visa fär- på multifunktionsdisplayen. X Tryck manövervredet på manöverspaken uppåt eller nedåt tills menyn Charge i Färddatorn YSTART nollställs automa. Rtändningen har varit frånslagen i mer X Tryck till på OK-knappen på manövers- än fyra timmar paken.

i Om högvoltsbatteriet inte är tillräck. >> Handhavande. Tryck manövervredet på manöverspaken Då visas den laddningsnivå som högst kan uppåt eller nedåt tills önskat alternativ nås när starttiden har ställts in. markeras. i Om den programmerade tiden är för kort X Om 12-timmarsvisningen har ställts in: kan högvoltsbatteriet inte laddas helt. Den senaste fördelningen i bilen på följande sätt: inställningen för funktionen Klimati- sering före start = väljs. RTill mitt. RDörrarna och bakluckan är stängda. X Tryck till på OK-knappen på manövers- För att funktionen Klimatisering före start paken.och sidomunstyckena på som- maren Ändra inställd starttid RTill vindrutan och sidorutorna på vin. Denna funktion prio. RLaddkabeln för högvoltsbatteriet är ansluten till en strömkälla och till for- donsuttaget. ska fungera optimalt ska du ställa in luft. 90 Bildator och indikeringar Ställa in starttid Aktivera inställd starttid Med denna funktion kan du förinställa en starttid. Starttiden är aktiverad . X Tryck manövervredet på manöverspaken tern uppåt eller nedåt tills menyn Over‐ Information om luftfördelningen hittar du write (ändra) visas på multifunktions- på (Y sidan 100). så laddas bat. Luftmängdsreglagets inställning påverkar X Tryck till på OK-knappen på manövers- inte funktionen Klimatisering före start. paken. Den maximala tiden för funktionen Klima- tisering före start är 30 minuter. Med funktionen Klimatisering före start X Tryck manövervredet på manöverspaken ventileras bilens kupé inför en önskad uppåt eller nedåt tills den senast starttid. Det kan vara bra t. displayen. .. ing före start aktiveras. När laddningsnivån är uppåt eller nedåt tills önskat timtal minst 30 % aktiveras funktionen Klima. voltsbatteriet. inställda starttiden : visas på multi- Förutsättningar: funktionsdisplayen. paken. paken.ex. om Rdu vill ventilera bilen innan du kör i väg Rdu vill ladda bilen till ett bra elpris i en laddningsstation/vägguttag. X Tryck till på OK-knappen på manövers- ligt laddat när funktionen Klimatiser. (am eller pm) har valts. X Tryck till på OK-knappen på manövers- riteras då framför laddningen av hög. tisering före start. X Tryck manövervredet på manöverspaken teriet först. RHögvoltsbatteriet är tillräckligt lad- dat.

Du kan välja följande värden: 8 A. strömmen för det aktuella elnätsuttaget innan högvoltsbatteriet laddas. Det förinställda standardvärdet är ”Max”. Klimatisering före start. Funktionen Klimatisering före start är aktiverad eller avaktiverad. att det externa elnätet är dimensionerat paken. Laddningen börjar så snart (Y sidan 72) eller via bildatorn. G VARNING Om strömbelastningen blir för hög under i När olika värden har ställts in på ladd- laddningen i elnätsuttaget kan det externa kabeln och på bildatorn laddas högvolts- elnätet överhettas. X Tryck till på OK-knappen på manövers- Ställa in högsta möjliga laddningsström paken. Minska vid behov den inställda ladd- rad. Det finns risk för batteriet med det lägsta värdet. 12 A. paken. Kontrollera X Tryck till på OK-knappen på manövers. Det valda amperevärdet är inställt. laddkabeln i fordonsuttaget. Anpassa vid behov bilens inställning. Du kan ställa in begränsningen Med denna funktion kan du starta ladd. paken. ningsströmmen eller använd ett annat elnätsuttag. Vänd markeras. Du kan begränsa värdet för laddnings- strömmen som högvoltsbatteriet ska laddas Starta laddningen av högvoltsbatteriet med. current (laddningsström) visas på X Tryck till på OK-knappen på manövers- multifunktionsdisplayen. paken. Den nya starttiden är sparad och aktive. i Laddningen börjar också när du sätter i Detta motsvarar den maximalt tillgängliga laddningsströmmen från elnätet. avaktiverad. X Tryck till på OK-knappen på manövers- Laddningen börjar så snart laddkabeln är ansluten. externa elnätet överhettas. för den inställda laddningsströmmen. brand! Z . På så sätt skyddas elnätet mot över- direkt belastning. Detta gäl- ler bara om du inte har förinställt start. X Tryck manövervredet på manöverspaken uppåt eller nedåt tills funktionen Kli. laddkabeln är ansluten. X Tryck manövervredet på manöverspaken i När du öppnar menyn Charge now uppåt eller nedåt tills önskat ampere- (ladda nu) kan du inte välja funktionen värde markeras. uppåt eller nedåt tills menyn Charge X Tryck manövervredet på manöverspaken now (ladda nu) visas på multifunk- uppåt eller nedåt tills menyn Charge tionsdisplayen. Information om laddningen hittar du på (Y sidan 71). antingen på laddkabelns manöverelement ningen direkt. handlare. dig vid behov till en auktoriserad fack- X Tryck till på OK-knappen på manövers. ! En för hög laddningsström kan leda till matisering före start är aktiverad eller att säkringen löses ut eller till att det >> Handhavande. Max. Det senast inställda värdet bibehålls tills X Tryck manövervredet på manöverspaken du ändrar det igen. Bildator och indikeringar 91 X Tryck manövervredet på manöverspaken Kontrollera den högsta tillåtna laddnings- uppåt eller nedåt tills önskat minuttal strömmen på plats före laddningen. Kontrollera den högsta tillåtna laddnings- tiden.

m. net. ° Main service in XX days (ser‐ vice om XX dagar) . Om servicetidpunkten har överskridits Menyn Meddelanden visas antalet kilometer/dagar med ett I menyn Messages (meddelanden) kan du minustecken på multifunktionsdisplayen. läsa meddelandena i meddelandeminnet. trollera inställningarna för den maxi. Meddelandet sparas i meddelandemin- mala laddningsströmmen. ° Main service in XXX mi (service X Tryck till på OK-knappen på manövers- om XXX mi) paken. Rtyska Rengelska Serviceindikering Rfranska Serviceindikeringen informerar om tid- Ritalienska punkten och omfattningen för nästa ser- Rspanska vice. följande möjligheter: RStälla in avståndsenheter RStälla in språk RStälla in temperaturenheter X Tryck manövervredet på manöverspaken uppåt eller nedåt tills menyn Settings (inställningar) visas på multifunk- tionsdisplayen. 92 Bildator och indikeringar i Om bilen behöver mer tid än vanligt för X Kvittera meddelandet: Tryck till på OK- att ladda högvoltsbatteriet ska du kon. >> Handhavande. knappen på manöverspaken. X Tryck till på OK-knappen på manövers- paken. (Y sidan 127). uppåt eller nedåt tills menyn Messages (meddelanden) visas på multifunktions- displayen. X Bläddra mellan meddelandena: Tryck till på OK-knappen på manöverspaken. På multifunktionsdisplayen visas det första sparade meddelandet. Ställa in språk Du kan välja mellan följande språk: Mer information om meddelanden hittar du fr.o. Servicetidpunkten visas på multi- funktionsdisplayen: X Tryck manövervredet på manöverspaken ¯ Care service in XXX mi (under‐ uppåt eller nedåt tills menyn Language håll om XXX mi) (språk) markeras. Menyn Inställningar i Om det inte finns några meddelanden visas inte menyn Messages (meddelan‐ I menyn Settings (inställningar) har du den). : Antal meddelanden X Tryck till på OK-knappen på manövers- X Tryck manövervredet på manöverspaken paken.

X Tryck manövervredet på manöverspaken X Tryck till på OK-knappen på manövers- uppåt eller nedåt tills önskad enhet mar. paken. Tryck manövervredet på manöverspaken uppåt eller nedåt tills menyn km/mi mar. keras. X Tryck till på OK-knappen på manövers- Den valda enheten är inställd. uppåt eller nedåt tills menyn 12h 24h paken. Du kan välja följande enheter: X Tryck till på OK-knappen på manövers- Rgrader Celsius (¥) paken. keras. Den valda enheten är inställd. X Tryck manövervredet på manöverspaken Det valda språket är inställt. Rgrader Fahrenheit (¦) Ställa in timvisning X Tryck manövervredet på manöverspaken Du kan välja mellan 12‑ eller 24-timmars- uppåt eller nedåt tills menyn °C/°F mar. X Tryck manövervredet på manöverspaken keras. paken. Det valda alternativet är inställt. RStälla in timmar X Tryck till på OK-knappen på manövers- RStälla in minuter paken. uppåt eller nedåt tills önskat alternativ X Tryck till på OK-knappen på manövers. Menyn Tid I menyn Time (tid) kan du göra följande: 13 Endast 12 timmarsvisning. >> Handhavande. X Tryck till på OK-knappen på manövers- Ställa in avståndsenheter paken. uppåt eller nedåt tills menyn am pm visas X Tryck till på OK-knappen på manövers. uppåt eller nedåt tills menyn Time Ställa in temperaturenheter (tid) visas på multifunktionsdisplayen. visning. Bildator och indikeringar 93 X Tryck manövervredet på manöverspaken RStälla in timvisning (12 eller 24 h) uppåt eller nedåt tills önskat språk mar. uppåt eller nedåt tills önskat alternativ paken. visas på multifunktionsdisplayen. Det valda alternativet är inställt. X Tryck manövervredet på manöverspaken keras. X Tryck till på OK-knappen på manövers- X Tryck manövervredet på manöverspaken paken. Z . Du kan välja följande enheter: Rkilometer (km) Ställa in visning av tid på dygnet Rmiles (mi) Den här inställningen kan bara göras om 12- X timmarsvisning har valts. på multifunktionsdisplayen. paken. uppåt eller nedåt tills önskad enhet mar. paken. markeras. X Tryck manövervredet på manöverspaken X Tryck till på OK-knappen på manövers. RStälla in visning av tiden på dygnet13 keras. X Tryck manövervredet på manöverspaken X Tryck till på OK-knappen på manövers. markeras.

fungera. Detta äventyrar bilens driftsä- X Tryck till på OK-knappen på manövers. 94 Ljud-/telematikenheter* Ställa in timmar behåller koncentrationen på trafiken när X Tryck manövervredet på manöverspaken du använder systemet under körning. smart rekommenderar att du playen. polisbilar etc. trafiksituationen tillåter det.). höra ljud utanför bilen (t. så att du * Tillval . kerhet och därmed även din egen och andra paken. Detta är särskilt viktigt om din bil har paken. sätt kan viktiga funktioner i bilen sluta att ras. signalhorn. Du kan annars X Tryck till på OK-knappen på manövers. uppåt eller nedåt tills önskat tal marke.ex. navigations‑ och Raux‑/usb‑uttag (Y sidan 95) telekommunikationssystem som finns för smart fortwo coupé och smart fortwo cab- riolet. uppåt eller nedåt tills menyn Hour Av säkerhetsskäl ska du endast ändra (timme) visas på multifunktionsdis. ambulanser. navigations‑ och telekommunikationssystem. paken. Enheterna beskrivs med hänsyn till den utrustning bilen kan ha. X Tryck till på OK-knappen på manövers- paken. orsaka en olycka. inställningar när bilen står stilla och om playen. X Tryck manövervredet på manöverspaken Om radion ansluts på ett icke fackmässigt uppåt eller nedåt tills önskat tal marke. Det valda talet är inställt. monteringen. G VARNING Om du vill montera en annan radio än en Ställa in minuter smart originalradio i bilen är det mycket X Tryck manövervredet på manöverspaken viktigt att du låter en verkstad som är auk- uppåt eller nedåt tills menyn Minute toriserad för smart electric drive utföra (minut) visas på multifunktionsdis. förmonterad utrustning för radio. G VARNING Innan du kör i väg bör du ta del av de olika funktionerna i ditt audio‑. En exakt beskrivning av systemen hit- tar du i de separata bruksanvisningarna. X Tryck till på OK-knappen på manövers. anlitar ett smart center. Ljudsystemet basic* Ljud-/telematikenheter* Ljudsystemet basic omfattar följande funktioner: Information Rradio (FM/AM) På följande sidor hittar du en kort beskriv- RRDS och radiotext ning över de audio‑. ras. personers säkerhet. G VARNING X Tryck manövervredet på manöverspaken Välj alltid en ljudvolym där du även kan >> Handhavande. Följ anvis- ningarna för den utrustning som du har valt. Det valda talet är inställt.

t. Ljud-/telematikenheter* 95 >> Handhavande. via aux-/usb-uttagen med hjälp av en stickkontakt av standardtyp. via aux‑/usb‑/iPod®-anslutning eller Bluetooth® audio Rvideoläge med cd/dvd. Aux-uttag * Tillval Z . Display ning = Hoppa mellan spår/bläddra/kanalsök. RRDS Raux‑/usb‑uttag (Y sidan 95) RBluetooth®-handsfree-system Rnavigation Rmusikspelning med cd/dvd. SD-minneskort eller via aux‑/usb‑/iPod®-anslutning Rbildvisning för cd/dvd. media. Du kan ansluta mobila ljudenheter. . SD-minneskort : Usb-uttag eller för usb‑/iPod®-anslutning. Pekskärm ning = Mikrofon ? Kontrollpanel för funktionsval: ljudin. SD-minnes- kort. till. : Sätta på och stänga av/volym : Kontrollampa för Bluetooth®-anslut- . A EJECT-knapp bakaknapp B Sätta på och stänga av/mute A Kanalknappar C MENU-knapp B Kontrollpanel för funktionsval: radio. . ljudavstängning. Ljudsystemet med navigation/multimedia Uttagen finns i förvaringsfacket/handsk- omfattar följande funktioner: facket på mittkonsolen på passagerarsi- Rradio (FM/AM) dan. system Aux-/usb-uttag* Ljudsystem med navigation/multime. ? Ljussensor ställningar.ex. en dia* mp3-spelare.

. t. pga.m. häftigt regn eller snöfall. hastighet rar för att bilen körs med rätt hastighet och ? Avbryta hastighetsregleringen att den bromsas i tid. Farthållaren bromsar inte automatiskt i nedförsbackar. * Tillval . Rvid dålig sikt. Där har du endast tillgång till motorns bromsverkan. Du måste bromsa själv för att minska hastigheten. 30 km/h. G VARNING Farthållaren kan inte ta hänsyn till väg- och trafikförhållanden. 96 Körsystem Ljudsystem* Ljudsystemet ersätter de befintliga hög- talarna med extra och starkare högtalare (inklusive en förstärkare vid golvet på bilens högra sida och en passiv subwoofer under förarsätet). även när du har aktiverat fart- hållaren. dimma.o. fr. bolen V. Rvid halt väglag. Du kan orsaka en X Tryck på ON/OFF-knappen : och släpp olycka.m. den. Det är du som ansva. Sparad hastighet Körsystem Farthållare* Farthållarknappar Farthållaren håller hastigheten åt dig. i tät trafik du slår av tändningen. Då avbryts hastighetsregleringen. Du kan använda farthållaren fr. Var alltid uppmärksam på vad som händer i : Aktivera/avaktivera farthållaren trafiken.o. Spara och hålla aktuell hastighet Använd endast farthållaren när du kan köra Du kan spara den aktuella hastigheten en längre sträcka med konstant hastighet.ex. Aktivera eller avaktivera farthållaren G VARNING Du måste aktivera farthållaren innan du Använd inte farthållaren kan använda hastighetsregleringen.ex. : Aktiverad farthållare >> Handhavande. Hämta/öka senast sparade hastighet Farthållaren är bara ett hjälpmedel som ska = Spara/minska nuvarande eller lägre underlätta körningen. en has- tighet på 30 km/h. Drivhjulen kan förlora Farthållaren är aktiverad. . eller på kurviga vägar). Ri trafiksituationer där du inte kan hålla Farthållaren avaktiveras automatiskt när en konstant hastighet (t. väggreppet när bilen accelererar och På multifunktionsdisplayen visas sym- bilen kan börja sladda.

accelererar snabbt till motorns bromsverkan. och släpp den. ställer in den senast sparade hastighe- X Ta bort foten från gaspedalen. visas bredvid symbolen V på multi- >> Handhavande. Du måste ha sparat en hastighet innan du hållaren inte kan hålla hastigheten. Z . Hastighetsregleringen är aktiverad och laren är aktiverad och släpp knappen. ten. Den sparade hastigheten när du slår av tändningen. Du måste vid en omkörning ställer farthållaren bromsa själv för att minska hastigheten. kan öka eller minska hastigheten i steg om Hastighetsregleringen avbryts. känner till den och om situationen tillåter Den nya hastigheten har sparats. sedan in den senast sparade hastigheten Då avbryts hastighetsregleringen. det. Bilen håller automatiskt den sparade i Den senast sparade hastigheten raderas hastigheten. X Tryck på knappen RES/+ . igen. Öka eller minska hastigheten i I uppförsbackar kan det hända att fart. och hämta den sparade hastigheten igen X Släpp respektive knapp. funktionsdisplayen. Den nya hastigheten har sparats. i Farthållaren avaktiveras inte när du I nedförsbackar har du endast tillgång ger gas. uppförsbacken planar ut återställs den sparade hastigheten.ex. Om du t. Körsystem 97 X Kör med önskad hastighet. Om du t. X Tryck på knappen CANCEL ? och släpp den Inställning i steg om 1 km/h eller Du måste ha sparat en hastighet innan du X bromsa. Hastighetsregleringen är aktiverad. 1 km/h. eller SET/− = som helst avbryta hastighetsregleringen tills önskad hastighet har uppnåtts. senare. X Tryck på knappen SET/− = när farthål. När kan öka eller minska hastigheten. Annars kan både du och andra utsättas för fara om bilen plötsligt accelererar. Hämta senast sparad hastighet RRES/+: Öka hastigheten RSET/−: Minska hastigheten G VARNING X Tryck på knappen RES/+ . accelererar snabbt Rdu kör långsammare än 30 km/h vid en omkörning ställer farthållaren Resp® reglerar. RRES/+: Öka hastigheten Avbryta hastighetsregleringen RSET/−: Minska hastigheten När farthållaren är aktiverad kan du när X Håll in knappen RES/+ . X Ta bort foten från gaspedalen. Farthållaren avbryts också om i Farthållaren avaktiveras inte när du Rdu sätter an parkeringsbromsen ger gas. eller SET/− = Hämta bara den sparade hastigheten om du och släpp den.ex. sedan in den senast sparade hastigheten igen.

98 Klimatisering Klimatisering i När klimatanläggning är på minskas bilens räckvidd. Klimatanläggningen arbetar endast Rnär tändningen är på Rnär fläkten är på Rnär förardörren är stängd. Om klimatanläggningen inte är på sätts kompressorn för klimatanläggningen och fläkten för kylningen av bilen automatiskt på. Klimatanläggningen avfuktar luften.och dammfil- ter) renar friskluften. Om högvoltsbatteriets arbetstemperatur är för hög kyls högvoltsbatteriet av klimat- anläggningen. men inte bilens kupé. in snabbare. Allmän information H Miljöinformation G VARNING Se till att rutorna är stängda när klimat- Följ de rekommenderade inställningarna anläggningen med automatisk temperatur- på följande sidor. väder. I annat fall kan rutorna reglering är på. Den här effekten kan du även använda för att avfrosta rutorna om du utöver klimatan- läggningen ställer in maximal värmeef- fekt. Då sparar du energi. Temperaturen i bilens kupé kan kort- varigt höjas. Ett filter (partikel‑. avfukta luften. i Ventilera bilen en kort stund vid varmt >> Handhavande. Om klimatanläggningen är på minskas därför kyleffekten för bilens kupé. På så sätt kyls högvoltsbatteriet ned. Filtret arbetar även när klimatanläggningen är avstängd och fläkten är på. pollen. vil- ket gör att rutorna inte immar igen vid hög luftfuktighet. När högvoltsbatte- riet åter har nått den nominella tempera- turen stängs klimatanläggningen av auto- matiskt. Då ställs önskad kupétemperatur Klimatanläggningen med automatisk tem. Den fungerar optimalt endast om du kör med stängda rutor. imma igen. . Du kan då tappa kontrollen över bilen och orsaka en olycka. peraturreglering ökar körkomforten vid Information om funktionen ”Klimatisering höga yttertemperaturer genom att kyla och före start” hittar du på (Y sidan 90).

Ändra alltid i Centrera mitt. is och Ställa in temperaturen snö. lås. i Vi rekommenderar att du ställer in tem- peraturreglaget på 22 ¥. tänka på följande: RHåll luftintaget fritt från t. : Öka/minska luftmängden . X Tryck på knappen . ventilation.och sidomunstyckenas skjutreglage om du vill ha en dragfri temperaturen i små steg. Det kan strömma ut mycket varm eller mycket Kontrollampan i knappen . Sätta på/stänga av klimatanläggningen med automatisk temperaturreglering = Bakruteuppvärmning ? Cirkulationsluft A Höja/sänka temperaturen B Luftfördelning Sätta på och stänga av klimatiseringen X Höja eller sänka: Skjut temperaturreg- laget A uppåt eller nedåt. Kontrollpanel (Y sidan 99). Kli. luftfördelningsreglaget. ett annat område i bilens kupé med hjälp av Kontrollampan i knappen . så att friskluftstillförseln till kupén inte störs. Kontrollpanel (Y sidan 99). Led vid behov luftströmmen till pen . Ställa in luftmunstyckena den : på läge 1 eller högre. Klimatisering 99 Översikt över funktioner >> Handhavande. Se därför till att skydda utsatta hud- partier så att du inte får bränn.eller köl- X Avaktivera: Tryck en gång till på knap- dskador. slocknar.ex. X Se till att tändningen är påslagen. Z . X Sätta på: Ställ reglaget för luftmäng. kall luft ur ventilationsmunstyckenas utb- matanläggningen är påslagen.. Klimatanläggningen är frånslagen. RTäck aldrig över munstyckena i kupén. tänds. på klimatanlägg- G VARNING ningen. För att luften obehindrat ska kunna i När du slår på tändningen igen ställs de strömma igenom luftmunstyckena ska du sparade lägena in.

inåt mot mittkonsolen. vänster sida Kontrollpanel (Y sidan 99). X Stänga: Skjut handtaget : eller . : Ställbart mittmunstycke. höger sida X Vrid reglaget B till önskad symbol. Den för- rutan så långt det går. Sikten försämras avsevärt. X Ställa in: Vrid uppåt eller nedåt eller Luftfördelningen regleras enligt regla- skjut åt vänster eller höger. Du kan ställa in luftmängden manuellt i fem lägen. G VARNING konsolen. 0 Fläkt avstängd 1 Fläkt på låg effekt 2 Fläkt på medeleffekt 3 Fläkt på hög effekt/defroster 4 Fläkt på maxeffekt Kontrollpanel (Y sidan 99).100 Klimatisering Mittmunstycken Ställa in luftfördelningen Symbolerna på reglaget betyder följande: z Luft leds mot vindrutan och sidoru- torna O Luft leds mot golvet och genom mitt- och sidomunstyckena P Luft leds genom mitt. X Öka eller minska luftmängden: Skjut luftmängdsreglaget : uppåt eller nedåt. gets läge. X Öppna: Skjut handtaget : eller . Defrostermunstycke för sidorutan Avfrosta vindrutan X Öppna: Skjut handtaget : inåt mot mitt. Du kan tappa kontrollen över bilen och orsaka en olycka. utåt Ställa in luftmängden mot sidorutan så långt det går. . Luftmängden regleras enligt det Sidomunstycken läge som ställts in. : Ställbart sidomunstycke . styckena i Du kan även vrida reglaget till området mellan två symboler. Kör aldrig med nedisade eller immiga X Stänga: Skjut handtaget : utåt mot sido- rutor. . sämrade sikten kan innebära en fara för dig och för andra. Ställbart mittmunstycke.och sidomun- >> Handhavande. Det bästa sättet att få bort is från rutorna är att skrapa bort all is med en isskrapa innan du kör i väg.

Bak- ruteuppvärmningen är avstängd. Du kan tappa kon- sikt. Den stängs av automatiskt efter tio trollen över bilen och orsaka en olycka. X Skjut temperaturreglaget A helt uppåt. En släpvagn kan var- uppvärmningen är påslagen. Kontrollampan i knappen slocknar. körning med släpvagn. Luften tillförs utifrån. ten cirkulerar i bilens kupé. Då sugs det inte längre in z. Luf- av. Bakrute. I ningen annat fall kan rutorna imma igen och den Bakruteuppvärmningen frostar snabbt av dåliga sikten leda till att du själv och bakrutan och tar bort imma så att du får bra andra utsätts för fara. någon friskluft i kupén. X Stänga av: Tryck en gång till på knap- pen ?. i Om batterispänningen är för låg kan det X Sätta på: Tryck på knappen ?. Kontrollpanel (Y sidan 99). Z . Bilen är inte godkänd av tillverkaren för Kontrollampan i knappen tänds. X Stänga av: Tryck en gång till på knap- pen :. I stället cirkule- rar kupéluften. >> Handhavande. matanläggningen med automatisk tempera- X Ställ reglaget för luftfördelningen B på turreglering. hända att bakruteuppvärmningen stängs Kontrollampan i knappen ? tänds. Lastning och förvaring Lastningsföreskrifter Mer information om mått och vikter X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset (Y sidan 177). Lastning och förvaring 101 Använd även funktionen Klimatisering före Sätta på och stänga av cirkulations- start (Y sidan 90). Vid obehaglig lukt utifrån kan du stänga av X Sätta på: Ställ luftmängdsreglaget : i friskluftstillförseln tillfälligt på kli- läge 3. Kontrollampan i knappen ? slocknar. G VARNING Vid låga yttertemperaturer bör du endast Sätta på och stänga av bakruteuppvärm. välja cirkulationsluft en kort stund. luften Kontrollpanel (Y sidan 99). är i läge 1. aktigt försämra körsäkerheten. G VARNING X Sätta på: Tryck på knappen :. minuter.

inklusive slutna dryckesflaskor. Hela utrustningen får väga upp till ca sonskador 50 kg. på så sätt orsaka en olycka. RLasta inte högre än till överkanten på nackskydden. vilket dig. negativt och på så sätt kan leda till olyc. bägare med lock den sammanlagda vikten av personerna i eller burkar. Detta måste du tänka på: G VARNING RBilens köregenskaper beror på lastför- Spänn alltid fast lasten. Rdetta avsevärt påverkar kördynamiken Om en baslasthållare*.ex. Använd t. avdelare plus*. giförbrukning.102 Lastning och förvaring G VARNING kontrollen över bilen och förorsaka en På biltaket får inte några takräcken eller olycka där du eller andra personer skadas. RDen högsta tillåtna lastvikten i bagage- utrymmet är 50 kg. G VARNING RSe till att inget bagage kan komma in i Transportera inte tunga och hårda föremål kupén över eller vid sidan om framsä- i kupén. RAnvänd en avdelare mellan bagageut- rymme och kupé för säker transport av H Miljöinformation tunga eller små föremål. tevikten. Du kan bränna bilen försämrar körstabiliteten. Den kan slungas delningen. Ren kraftig inbromsning RLasta tunga föremål i botten och lätta Ren riktningsändring föremål ovanpå. framåt vid kraftig inbromsning. utan i bagageutrymmet. till och med livshotande skador. skid‑/snowboardhållare* monteras bak på kor bilen. Ren olycka. Reducering av lasten G VARNING Dryckeshållare* Den tillåtna totalvikten och det tillåtna G VARNING axeltrycket får inte överskridas av lasten Dryckeshållaren är endast avsedd för för- (i kupén och på lasthållaren bak). Du kan då förlora * Tillval . met kan förstöras och därmed orsaka per. inklusive personerna i bilen. tena. De som färdas i bilen kan skadas om föremål RSe till att bagaget är lastat på ett säkert slungas omkring i kupén vid ställe och att det är ordentligt säkrat. förändras den fördelning av axel- Rtakräcket och/eller lasten kan lossna och trycket som tillverkaren angivit. ned och/eller av takräcket. smart-originaltillbehör Skyddande Medför inte onödig last i bilen. Överlast eller felaktig lastning av keshållaren under körning. last sättas fast eftersom Extrautrustning och tillbehör ökar tjäns- Rpanoramasoltaket* eller sufflettsyste. en snabb RDen tillåtna totalvikten och det tillåtna riktningsändring eller en olycka och på så axeltrycket får inte överskridas genom sätt kan de som färdas i bilen få svåra eller lasten. kan leda till däckskador. cykelhållare* eller >> Handhavande. Därför blir nyttolasten mindre. Du och andra Läs bruksanvisningarna för de olika till- personer kan skadas av last som ramlar behören. Ha inga varma drycker i dryc- bilen. Det ökar bilens vikt och leder därför till ökad ener.

Läs om lastningsföreskrifterna och ”Skyd- panelen och tryck fast den. Ren olycka. De som färdas i bilen kan skadas om föremål : Dryckeshållare slungas omkring i kupén vid . Spänn därför fast tunga före- Ren kraftig inbromsning mål. Transportera inga föremål på det monte- ! Använd inte dryckeshållaren som ask. ställa flaskor på golvet. G VARNING De som färdas i bilen kan skadas om föremål slungas omkring i kupén vid Bagageskyddet kan inte säkra tunga föremål vid en olycka. vassa Insynsskydd för bagageutrymmet med eller tunga i dryckeshållaren. Rförhindrar att mindre föremål glider från bagageutrymmet in i kupén. Dryckeshållarring Ren kraftig inbromsning = Låsskruv Ren riktningsändring X Montera: Sätt dryckeshållaren : längst Ren olycka fram på den nedre delen av instrument. Vid en olycka är baga- genätet inte tillräckligt för att säkra las- ten. Ren olycka ! Stäng dryckeshållarringen under kör- G VARNING ning. dryckeshållaren passas in exakt vid instrumentpanelens nedre del. Ren kraftig inbromsning Ren riktningsändring Ren olycka G VARNING Lägg bara lätt bagage i förvaringsnätet. Bagageskyddet X Skruva i den medföljande låsskruven = i Rfungerar som insynsskydd för föremålen i hålet i instrumentpanelen och dra åt bilens bagageutrymme skruven. Se till att dande avdelare plus*”. kopp. Det är i Du kan fälla ut dryckeshållarringen . Den kan förstöras. rade bagageskyddet. * Tillval Z . bägare Ren riktningsändring med lock eller burkar. De som färdas i bilen kan skadas om föremål i Rengör dryckeshållaren med en fuktig slungas omkring i kupén vid trasa. Sådana före. förvaringsnät mål kan inte hållas fast av dryckeshållaren. slungas omkring i kupén vid Ren kraftig inbromsning Dryckeshållaren är avsedd för säker för- varing av förslutna dryckesflaskor. Ren riktningsändring De som färdas i bilen kan skadas om föremål >> Handhavande. Transportera inga tunga. Lastning och förvaring 103 Förvara inga föremål som är för höga. vassa eller ömtå- liga föremål i nätet. dock ingen lastsäkring som klarar en mot golvet vid passagerarsätet för att olycka.

ligt sätt monterar du det i fästena . X Håll bagageskyddet : med förvarings- nätet framåt i bagageutrymmet. . eller i fästet nedtill =. bagageskyddet kan det förstöras. eller att mindre föremål glider omkring i kupén. X Öppna bakluckan. X För tillbaka bagageskyddet :. Om du vill använda bagageskyddet på van. X Fäll fram ryggstöden på framsätena för att underlätta monteringen (Y sidan 46). Du tar loss det i omvänd ordningsföljd. X Öppna: Ta tag i mitten på bagageskyd- det :. = i den vänstra sidoinklädnaden och släpp handtaget. >> Handhavande. Om du inte behöver bagageskyddet monterar du Handhavande det i fästena =. Rförhindrar X Stick in bagageskyddet i fästet . ! Om du lägger föremål på det monterade Bagageskyddet : hakas fast. dra det bakåt och lossa det från de bakre fästena B. Montering X Dra förvaringsnätet A nedåt och fäst det med kardborrknäppningen. lätta föremål riktning. X Stänga: Ta tag i mitten på bagageskyd- det : och dra det bakåt. X Sätt bagageskyddet på höger sida i fästet upptill .104 Lastning och förvaring Förvaringsnätet X Skjut handtaget ? åt höger i pilens Ranvänds till små.. X Haka fast bagageskyddet : på höger och vänster sida i de bakre fästena B och släpp taget.

: Förvaringsfack Handskfack* i På utsidan av handskfacket finns en klämlist. Lastning och förvaring 105 Klädkrokar14 Klädkrokarna finns till vänster och till höger på den bakre takramen. * Tillval Z .ex. 14 Endast fortwo coupé. för papperslappar. t. : Förvaringsfack Förvaringsfack bredvid ratten : Klädkrok Förvaringsfack Mynthållare : Förvaringsfack Förvaringsfack på passagerarsidan coupé (exempel) : Mynthållare Förvaringsfack i dörrarna Förvaringsfacken finns i dörren på förar‑ och passagerarsidan. >> Handhavande.

15 Endast med ljudsystemet basic*.15 X Montera in: Skjut förvaringsboxen . X Stänga: Tryck igen utdragsfacket så att i Rengör förvaringsboxen med en fuktig det hakar fast. X Låsa upp: Sätt nyckeln i låset och vrid den till läge 2. i Förvaringsnäten får belastas med högst >> Handhavande. trasa. 0. Utdragsfacket öppnas något. X Stänga: Fäll tillbaka förvaringsboxen . X Öppna: Dra i handtaget :. ur vertikal- : Utdragsfack konsolen. * Tillval . X Öppna: Tryck mitt på utdragsfacket. mot konerna på vertikalkonsolen tills du hör att förvaringsboxen hakar fast.106 Lastning och förvaring Förvaringsnät på stolarna Förvaringsnäten sitter på stolarnas inner- sidor. så att den hakar fast. X Montera ur: Tryck spärrarna : samti- digt mot förvaringsboxen. X Öppna: Dra i handtaget =. X Dra ut förvaringsboxen . X Låsa: Sätt nyckeln (Y sidan 42) i låset och vrid den till läge 3. X Dra ut utdragsfacket.4 kg. Förvaringsbox* i mittkonsolen : Förvaringsnät Utdragsfack Utdragsfacket finns under radion. i Om förarstolen har ett armstöd* finns det bara ett förvaringsnät på passage- rarstolen.

om det finns ett utrymme för den där. soltaket*. * Tillval Z . 16 Endast fortwo coupé. Solskyddsgardin* (endast coupé) Solskyddsgardinen skyddar mot direkt sol- ljus och värmeutveckling genom panorama- X Öppna: Öppna bakluckan. X Stänga: Fäll luckan till stuvfacket bakåt mot pilens riktning. Se därför till att laddkabeln endast förvaras på avsedd plats. X Fäll ned solskyddet :. X Fäll fram luckan till stuvutrymmet i pilens riktning. ! Du kan inte fälla solskyddet åt sidan mot rutorna. Om du lägger laddkabeln där >> Handhavande. X Tryck ordentligt mitt på luckan vid mar- keringen ”PRESS” tills du hör att den hakar fast. Bra att veta 107 Stuvfack i bakluckan16 Bra att veta Du kan förvara laddkabeln (Y sidan 71) i Solskydd stuvfacket i bakluckan. till alla lägen. X Öppna och stänga: Dra solskyddsgardi- nens : handtag framåt eller skjut det bakåt. X Dra handtaget : på insidan av bakluckan Du kan skjuta solskyddsgardinen steglöst bakåt. ! Lägg inte laddkabeln i förvaringsut- rymmena för sidostolparna till suflett- systemet. kan förvaringsutrymmena skadas när stuvfacket stängs.

Randra förbrukare som drivs med 12 volt ! Anslut inte 12 V-batteriladdare. askkoppen* Tänk på att barn i bilen kan bränna sig på Rdäckkompressorn i kombination med den heta cigarettändaren eller orsaka däckreparationssetet* brand. * Tillval . kapitlet ”Gör det själv”. Cigarettändaren sitter på den nedre mitt- arna för laddning av 12 V-batteriet i konsolen. Observera att R12 V-uttaget endast är konstruerat för kontinuerlig belastning på 5 ampere (60 W) Rdäckkompressorn utan problem kan dri- vas via 12 V-uttaget medan däcket pumpas upp Rbilens batteri laddas ur vid strömför- brukning. 12 V-uttaget sitter på den nedre mittkon- solen. Bilens kapitlet ”Gör det själv”. elektronik kan skadas. Bilens och maximalt 5 ampere (60 watt) och som elektronik kan skadas. olämpliga stickkontakter. : 12 V-uttag När spiralen glöder åker cigarettända- ! Skada inte 12 V-uttagets fattning med ren ut. >> Handhavande.108 Bra att veta 12 V-uttag Cigarettändare* När tändningen är på fungerar 12 V-uttaget G VARNING som spänningsförsörjning för Ta endast i handtaget på den varma ciga- Rcigarettändaren* i kombination med rettändaren. Följ anvisning. X Tryck på cigarettändaren :. X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset är i läge 1. Följ anvisning- har lämplig stickkontakt. ! Följ säkerhetsanvisningarna i den aktuella instruktionsboken. arna för laddning av 12 V-batteriet i ! Anslut inte 12 V-batteriladdare. så undviker du brännskador.

............Bilens utrustning .................................. 110 Frontutrymme ................................... 119 ...... 116 Köranvisningar ......................... 117 Utlandskörning .... 118 Skötsel ............................................... 113 Vinterkörning ..... 110 >> Drift................................................... Däck och hjul ....................

Slå alltid av tändningen och ta ut tänd- X Dra de båda spakarna . framåt i pilens ningsnyckeln innan du öppnar service- riktning.110 Frontutrymme Bilens utrustning X Ställ bilen på en plan yta. i I denna instruktionsbok beskrivs alla X Sätt an parkeringsbromsen. Detta gäller även säker- hetsrelevanta system och funktioner.och extra- utrustning som var tillgänglig vid tiden Ta av för sista redigering av instruktions- boken. vindrutetorkarmotorn vid området under serviceluckan. X Slå av tändningen. ! Rengör ventilationsöppningen över serviceluckan noggrant från snö eller smuts. . modeller samt den standard. i Läs informationen om auktoriserade verkstäder (Y sidan 13). Annars kan serviceluckan lossna och du eller andra kan utsättas för fara. finns det en avsevärd risk för personskada pga. frigörs från kylargrillen. Frontutrymme Servicelucka Du kan ta av serviceluckan och haka fast den framtill på bilen så att luckan inte skadas eller blir smutsig. >> Drift. G VARNING Se till att serviceluckan är låst under kör- ning. G VARNING Spaken . med ett lämpligt föremål i pilens rikt- ning. Landsspecifika avvikelser är möjliga. Om vindrutetorkaren sätts på av misstag. i Serviceluckan är fastsatt på karossen X Tryck in de båda öppningsreglagen : med ett band på baksidan. så att luftinsugning alltid garan- teras. ! Kontrollera påfyllningsnivåerna regelbundet. luckan. Observera att din bil kanske inte är utrustad med alla funktioner som beskrivs här.

X För skenorna till vänster och höger D på serviceluckan under skenorna på skär- men C. X Dra först serviceluckan = något framåt och ta därefter av den uppåt ?. X Lyft upp serviceluckan = framtill. X Haka fast serviceluckan = med krokarna A upptill på baksidan i öppningarna B på bilen. helt utåt i pilens riktning. X Sätt i klackarna E på baksidan av ser- viceluckan = helt i de båda öppning- arna F. Frontutrymme 111 X Dra de båda spakarna . X För de båda spakarna . först inåt och därefter bakåt. X Tryck serviceluckan = nedåt i pilrikt- ningen G. >> Drift. Z . Sätta i X Haka loss serviceluckan =.

Vätskenivån ska ligga mellan MIN och X Tryck in spakarna . . X Skruva fast locket : ordentligt. och korrosionsskyddsmedel.och drivkylning sitter i fron- trummet till vänster i körriktningen. X Kontrollera behållaren utvändigt. med en trasa. X Fortsätt att skruva locket : åt vänster Håll avkylningsfasen på minst 30 minuter. maximala påfyllningsnivån. Annars kan du skålla dig på varm kylar- X Fyll endast på kylarvätska upp till den vätska som sprutar ut. och ta av det. Skruva därför vänster och släpp ut övertrycket. Spolarvätskebehållaren sitter i frontrum- Läs den viktiga säkerhetsinformationen met till vänster i körriktningen. inte av locket förrän motorn har svalnat. rekommenderade minsta påfyllningsmäng- den är 1 l. Mer informa- tion hittar du på (Y sidan 174). Den (Y sidan 14). G VARNING X Vrid långsamt locket : ett halvt varv åt Kylsystemet står under tryck. Kylarvätska består av vatten och ett frost.112 >> Drift. Frontutrymme X Låt kylarvätskan svalna i minst 30 minuter. X Öppna serviceluckan (Y sidan 110). Fylla på kylarvätska Kylarvätska X Täck över locket : på expansionskär- let . Kontrollera kylvätskenivån Expansionskärlet för kylarvätskan till batteri. Bilen måste stå plant när du kontrollerar Vindrutespolarsystem kylvätskenivån. i kylargrillen och MAX. haka fast dem.

ex. t. X Blanda först spolarvätskan i en behål- Om nivån ligger obetydligt under mini- lare.ex. som är lika säkra. ! Låt endast en verkstad som är auktori- serad för smart electric drive. smartcare spolarvätskekoncentrat sommar. Däck och hjul 113 bromsverkan.ex. smartmove Assistance eller en verkstad som är auktoriserad för smart electric drive. X Öppna: Ta tag i tappen på locket : till Om nivån ligger avsevärt under minimi- behållaren och dra uppåt. Om du använder andra däck kan Z . Undvik eld. vinter. stad som är auktoriserad för smart elec- X Öppna serviceluckan (Y sidan 110). abs eller esp®.ex. Därigenom reduceras sade för reglersystemen. Dessa däck är anpas- der i bergstrakter). vid nedfär. fylla på bromsvätska. tric drive. Bromsvätskebehållaren sitter i frontrum- met till höger i körriktningen. stans. >> Drift. markeringen ska du ringa teknisk assi- X Stänga: Tryck på locket : på behållaren. Kontrollera bromsvätskenivån t. ett smart cen- Bromsvätska ter.ex. G VARNING Koncentrerad spolarvätska är lättantänd- lig.ex. för att undvika trafikfilm (vid temperaturer : Lock över fryspunkten) Ren spolarvätsketillsats med frostskydd. Det gör att vätskans kok- punkt sjunker. Vätskenivån ska ligga mellan MIN och MAX.ex. smartcare spolarvätskekoncentrat X Öppna serviceluckan (Y sidan 110). Anpassa blandningsförhållandet mimarkeringen ska du uppsöka en verk- efter yttertemperaturen (Y sidan 175). t. t. t. Däck och hjul G VARNING Information Om bromsvätskans kokpunkt är för låg kan ! Av säkerhetsskäl rekommenderar smart ångblåsor bildas i bromssystemet vid hög däck som har godkänts av smart eller däck belastning av bromsarna (t. t. ett smart center. fryser på vindrutan (vid temperaturer under fryspunkten). Med tiden absorberar bromsvätskan fukt från atmosfären. för att undvika att spolarvätskan X Kontrollera behållaren utvändigt. ett smart center. Se till att bromsvätskan byts ut vartannat år. t. Använd Ren spolarvätsketillsats. rökning och öppen låga vid hantering av koncentrerad spolarvätska.ex.

114 Däck och hjul smart inte ta något ansvar för skador som Kontrollera följande minst var 14:e dag: uppstår till följd av det. detta får du på alla auktoriserade verk. På ett regum. buller. RMontera endast däck som passar på hju- len. tjänliga för vinterväglag eftersom de ! Regummerade däck testas inte av smart inte längre ger tillräckligt väggrepp. Då kan du orsaka en olycka. ett smart center. och därmed orsaka en olycka. t. RNär mönsterdjupet är mindre än 3 mm för- mändring av däcken vid körning med hög sämras väggreppet på våt väg avsevärt. Då 4 mm ska alltid bytas ut. bakhjulen. vid vattenplaning. RByt ut däcken senast efter sex år oavsett G VARNING hur slitna de är.ex. Rkan hjulbromsar eller chassidetaljer torrt och helst även mörkt. förbrukning och köregenskaper) eller G VARNING skador som uppstår till följd av det. ansvar för försämringar (t. Tänk på följande: >> Drift. Justera vid behov. smart inte garantera körsäkerheten med Kontrollera alltid slitbanans insida på regummerade däck. Rdäcktrycket. Information om Ratt det inte finns skador på däck och hjul. Om andra hjul monteras ! Avmonterade däck ska förvaras svalt. Därför kan kunna kontrollera insidan av framhjulen. Det är inte tillåtet att modifiera broms. G VARNING Du kan förlora kontrollen över bilen på Använd bara de hjuldimensioner som anges grund av att däckens väggrepp försämras i registreringsbeviset. RKör in nya däck med måttlig hastighet de Däcktryck första 100 km. Rkan hjulens och däckens frigång inte Rengör aldrig däcken med högtrycksut- garanteras. Dessutom kan måttavvikelser och en for. merat däck kan man inte alltid upptäcka Vrid hjulen inåt vid behov för att lättare skador som funnits tidigare. och rekommenderas inte. Om du använ.och bromsdammbrickor. Rotationsriktning systemet eller hjulen eller att använda Däck med föreskriven rotationsriktning distans. t. Om däcktrycket sjunker upprepade gånger bör du undersöka så att inga föremål trängt . De är inte längre kan däcken eller bilen skadas. Skadade hjul kan leda till att däcktrycket städer. upphör typgodkännandet för bilen att Du kan bara dra nytta av dessa fördelar om gälla. der andra hjul kan smart inte ta något Rmönsterdjupet på samtliga däck. följd.ex. RDäcken kan slitas ojämnt.ex. rustning. sjunker med ytterligare skador som Använd bara däck och hjul som rekom. RAnvänd endast däck och fälgar av samma En pil på sidan av däcket anger däckets konstruktion och samma fabrikat. rotationsriktning. Däcken kan skadas. fett och bränsle. I så fall ger extra fördelar. Skydda däcken skadas mot olja. däcken monteras i rotationsriktningen. belastning leda till att däcken vidrör Vinterdäck med ett mönsterdjup under karossen eller axelkomponenterna. menderas för smart fortwo.

Kontrollera om hjulet eller för varningsmeddelandet vid ett betydligt ventilen är otäta. ROm varningslampan blinkar i ca en minut Allmän information och därefter lyser oavbrutet är däck- För däcktryckskontrollen finns sensorer i tryckskontrollen störningsdrabbad. Om däcktrycket är för tryckfall orienterar sig efter inlästa refe- lågt kan köregenskaperna försämras och du rensvärden. Stanna i så fall bilen genom att Rom bilen körts mindre än 1. ändras i förhållande till omgivningens Däcktryckskontrollen omfattar en var- temperatur. trycket för kalla däck kan du starta om däcktryckskontrollen (Y sidan 116). Undvik häftiga rattrö- Däcktemperaturen och därmed däcktrycket relser. beror Rom bilen stått parkerad utan direkt sol- på att ett främmande föremål tränger in i ljus på däcken i minst tre timmar.1 bar. När alla hjul.5 psi). Varningströskeln Z . Om radiosändare (t. Däcktryckskontrollen fungerar bara däcktrycksvarningslampan först blinkar i om kompatibla sensorer har monterats på ca en minut och sedan lyser konstant. Ta hänsyn kar eller lyser för att indikera för lågt till detta om du kontrollerar däcktrycket däcktryck eller att själva däcktryckskon- när däcken är varma. radiohörlurar. Däcktryckskontrollsystemet Däcktryckskontroll fungerar normalt. 1. störningen har åtgärdats. bromsa försiktigt. däcktrycket mycket för lågt i ett eller flera däck. ryckskontrollens funktion. Däcktryckskontrollen varnar dig inte för tabell . hastigheten och däckens ningslampa på kombiinstrumentet för belastning. I bilens tanklucka hittar du en däcktrycks. Korrigera endast trollen är störningsdrabbad: däcktrycket om det är för lågt för den aktu- ROm varningslampan lyser konstant är ella driftsituationen. (Y sidan 114). tryckfall/störning.ex. För varje 10 † ändras däck. Däcktryckskontrollen varnar drabbad kan det ta upp till tio minuter dig om trycket sjunker i ett eller flera innan störningen indikeras genom att däck. Justera däcktrycket endast när däcken är mationen om rekommenderat däcktryck kalla. får ett varningsmeddelande först efter att ett avsevärt tryckfall har skett.(Y sidan 73) ett felaktigt inställt däcktryck.6 km. Läs infor- >> Drift. slocknar däck- trycksvarningslampan efter några minu- Viktig säkerhetsinformation ters körning. bilens hjul som övervakar trycket i alla Om däcktryckskontrollen är störnings- fyra däcken. Efter att du har ställt in däck- kan utsätta dig själv och andra för fara.ex. Därmed säkerställs att du minst var 14:e dag. Däcken är kalla Däcktryckskontrollen kan inte varna dig för en plötslig luftförlust som t. Observera att däcktryckskontrollen först måste läsa in rätt däcktryck för den aktu- ella driftsituationen. Föraren är ansvarig för att ställa in det komradio) används i bilen eller dess när- däcktryck för kalla däck som rekommende. De H Miljöinformation aktuella trycken sparas på så sätt som nya Kontrollera däcktrycket regelbundet. Varningslampan blin- trycket ca 10 kPa (0. het kan det leda till störningar i däckt- ras för driftssituationen (Y sidan 114). och däcket. referensvärden. Däck och hjul 115 in i däcken.

ex. systemet om däcktrycken ligger inom det vinterserva bilen före vintern. menderar att du anlitar ett smart center. >> Drift. Därefter tas de nya Använd vinterdäck vid temperaturer under däcktrycksvärdena över som referensvär- +7 ¥ och vid vinterväglag. angivna värdeområdet. De senast inställda däcktrycken G VARNING används som referensvärden för övervak. X Tryck på knappen :. Kontrollera däcktrycket. eftersom däcken har utvecklats eftersom de har olika mått t. profil användas på samtliga hjul. Däcktryckskontrollen övervakar då smart electric drive kontrollera hjulbul- de nya däcktrycksvärdena. t. säkerhetsrelevanta system. lag kan endast vinterdäck som förutom beteckningen M+S även bär snöflingesym- Skifta hjul bolen i ge bästa möjliga traktion. speciellt för körning i snö. på ett smart Center. Av säkerhetsskäl rekommenderar smart att du bara använder passande hjul- bultar som godkänts av smart eller hjul- bultar som är lika säkra. Framför allt är det viktigt att anlita en Observera informationen i avsnittet auktoriserad verkstad vid arbeten som kan ”Däcktryck” i samband med detta påverka säkerheten eller vid arbeten på (Y sidan 114). Låt en verkstad som är auktoriserad för Efter några minuters körning kontrollerar smart electric drive. t. Information om detta kan du få på alla auktoriserade verk- städer.ex. På vinterväg- den och övervakas. Låt en verkstad som är auktoriserad för ningen. smart rekom- korrekt inställt för den aktuella körsi. Köregenskaperna För att uppnå säkra köregenskaper ska vin- kan då försämras och du kan utsätta dig terdäck av samma fabrikat och med samma själv och andra för fara. storlek. ett smart center. tuationen. X Se med hjälp av tabellen på tankluckan eftersom en sådan verkstad har de fackkun- till att däcktrycket för alla fyra hjul är skaper och verktyg som krävs. du har ändrat däcktrycket till ett annat värde. G VARNING Hjulen kan lossna om hjulbultarna inte dra- gits åt med ett åtdragningsmoment på 110 Nm.116 Vinterkörning Starta om däcktryckskontrollen Rengör hjulets och bromsskivans/hjulin- nersidans anliggningsyta noggrant vid Du måste starta om däcktryckskontrollen om varje hjulbyte. Det är endast med dessa däck som körsystemen G VARNING ABS och ESP® fungerar optimalt även på Byt inte framhjulen och bakhjulen inbördes vintern. inpressningsdjup etc. Varningslampan för tryckfall/störning Vinterkörning på kombiinstrumentet blinkar i ca fem Vinterdäck sekunder och slocknar därefter. tarnas åtdragningsmoment efter hjulbyte. .ex.

* Tillval Z . cykelhållare* utan att bromsa kan och skid‑/snowboardhållare* ökar luft.ex. i stället vidare en kort tid och låt broms- räckligt avstånd. Kör RKör med framförhållning och håll till. förbrukning. Detta leder till överhettning av styr. På så sätt tar bromsen bättre. ett smart center. Håll därför större avstånd till framförva- rande fordon.ex. Våta vägar och klimatförhållanden. Ta ut last som inte ska alltid bytas ut. t.och bromsmanövrer. Bromsa in bilen kraftigt efter körning på våta vägar. Låt t. tor- kar snabbare och skyddas mot korrosion. inte bromsarna slira Kör extra försiktigt vid vinterhalka. säkerheten. Om du monterar Viktig säkerhetsinformation >> Drift. genom att hålla pedalen lätt nedtryckt hela Undvik plötsliga accelerationer samt tiden. ökar Bromsa då kraftigt i lite högre hastighet. du ibland förvissa dig om att den fungerar. Köranvisningar Om bromsarna har utsatts för stora påfrest- Energisnål användning ningar ska du inte parkera med en gång. Rbromsarna reagera med fördröjning motståndet och därmed bilens energi. Överskrid inte ser- förlora kontrollen över bilen och förorsaka viceintervallen. En sådan dekal kan du köpa på en auktoriserad verkstad. Det är mycket viktigt att du inte överskri. Rdu behöva trampa kraftigare på bromsen. RUndvik upprepade och kraftiga accele. Bromsar der den tillåtna maxhastigheten för de monterade vinterdäcken. På insidan av eluttagsluckan finns en däcktryckstabell för olika last. G VARNING hastighet än bilen måste en varningsdekal Se till att andra trafikanter inte skadas när med den tillåtna maxhastigheten placeras du bromsar in. vinterdäck som har en lägre tillåten max. Bromsskivorna värms upp. Köranvisningar 117 G VARNING RÄven onödig last i bagageutrymmet ökar Vinterdäck med ett mönsterdjup under 4 mm energiförbrukningen. Stora och mindre påfrestningar G VARNING Vinterkörning Trampa aldrig ned bromsen konstant under körning. så att föraren kan se den. en olycka. Montera av dem när du inte använder dem. längre bromssträcka och kan medföra en fullständig förlust av bromsverkan. Om du har kört en längre tid i kraftigt regn RMonterade lasthållare*. liga för vinterväglag eftersom de inte RLåt en auktoriserad verkstad kontrollera längre ger tillräckligt väggrepp. Om du bara använder bromsen måttligt bör rationer och abrupta inbromsningar. Du kan då bilen regelbundet. arna kylas ned av fartvinden. behövs ur bagageutrymmet. däckens livslängd och förbättrar broms. bromssystemet. De är inte längre tjän. REtt korrekt däcktryck sparar energi.

Du kan få information om Utlandskörning detta på alla auktoriserade verkstäder. Bilens hastighet kan inte minskas med gas- Detta inträffar huvudsakligen pedalen eller endast minskas i begränsad omfattning om Refter längre körningar utan inbroms- ning. kallt blir regenerationseffekten begrän- lägg. Trampa inte ned bromsen ningen och ytterligare en gång före nästa hela tiden utan i intervaller. på ett smart center. vilket avsevärt minskar friktionen sad. kan mötande trafik ter. Symmetriskt halvljus G VARNING När du kör i länder där man kör på motsatt Nya bromsbelägg får inte optimal broms. . du inte utsätter andra trafikanter för RRegenerationen är begränsad om fara. Det kan bildas Om högvoltsbatteriet är fulladdat eller för ett saltskikt på bromsskivor och bromsbe.ex. t. Till dess ska den reducerade broms. Regeneration Tänk på att bromsverkan kan vara begränsad när du kör på saltade vägar. För att undvika dessa risker ska du Observera följande information så att tillåten maxhastighet inte överskrids när Rdå och då göra en försiktig inbromsning du kör i nedförsbackar: när du kör på saltade vägar. Bromsa vid behov in bilen så att den inte Rgöra en försiktig inbromsning efter kör.ex. . Se till att backar. bländas av det asymmetriska halvljuset. du endast använder bromsbelägg som har godkänts av smart eller likvärdiga. mellan bromsskiva och bromsbelägg. t. körning för att avlägsna saltrester från bromsskivorna.118 Utlandskörning Begränsad bromsverkan på saltade vägar på bromspedalen och anpassat körsätt. Rväxelspaken står i läget R och bilen rul- lar framåt. med framförhållning. sida av vägen jämfört med det land där verkan förrän efter några hundra kilome.effektelektroniken eller motorn är malt till framförvarande fordon och köra överhettade. bilen är registrerad. vis avlägsna ett eventuellt saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. verkan kompenseras genom kraftigare tryck Inför körning i dessa länder ska du ställa . kör för fort. saltskiktet på bromsskivorna och bromsbeläggen finns det risk för att brom- sarnas verkan fördröjs. säkra bromsbelägg. på motorvägar Rväxelspaken står i läget D och bilen rul- Refter att bilen har stått parkerad under lar bakåt flera timmar. Detta gäller även efter byte av bromsbelägg G VARNING eller bromsskivor. Bromssträckan blir Körning i nedförsbackar avsevärt längre och du kan orsaka en olycka. Nya bromsbelägg I en uppförsbacke kan bilen eventuellt inte hållas med krypkörningsfunktionen eller smart rekommenderar av säkerhetsskäl att endast hållas i begränsad omfattning. Pga. för att på så RFör växelväljaren till läge N i nedförs- >> Drift.högvoltsbatteriet är för kallt Rhålla ett större säkerhetsavstånd än nor.

sämrad. smart center. kan hjälpa dig att ställa om strålkastarna.ex. ! Följ skötselanvisningarna. >> Drift. Bilvård Du hittar alla bilvårdsmedel. ett smart center. ! Om sådan smuts inte tas bort omgående. Regelbunden och sakkunnig skötsel bidrar i Skötselanvisningarna för sufflettsys- till att bilen behåller sitt värde.ex. på våren och hösten). Åtgärda stenskottsskador och nedan angivna föroreningar så snart som möjligt.ex. skyddet mot skadlig miljöpåverkan är G VARNING regelbunden tvätt och konservering. särskilt Rinsektsrester Rfågelspillning Rkåda Rolja och fett Rbränsle Rasfaltsfläckar. kan lacken eller sufflettyget* skadas. Detta är miljöpåverkan som inte omfattas cerad för smart electric drive. t. t. på en auktoriserad verk- Information stad. Tvätta helst bilen för hand. smart rekommenderar att du använder smartcare produkter. trafiken. smart Efter tvätten kan bromsarna fortfarande rekommenderar att du utför lackvård två vara fuktiga och funktionen därmed för- gånger per år (t. utan att äventyra den övriga Följ bruksanvisningen för bilvårdsmedlen. En auktoriserad verkstad som är kvalifi. ett av felansvaret. eftersom Rde har mycket bra rengöringseffekt och ger ett optimalt skydd Rprodukterna är speciellt anpassade till smart material. smart- Skötsel care-produkter. H Miljöinformation Avfallshantera tomma förpackningar och rengöringstextilier på ett miljöriktigt sätt.ex. t. Förvara alltid bilvårdsmedel i slutna för- packningar och utom räckhåll för barn. ljus. Skötsel 119 om strålkastarna till symmetriskt halv. * Tillval Z . Det bästa temet hittar du på (Y sidan 123). Bromsa därför flera gånger lätt G VARNING efter start.

ren trasa. Bilschampokoncen. Använd inte aggres- llösning (t. över hela ytan. trasa. cockpitrengöring cockpitrengöring Använd inga lös- Använd en färgäkta Använd en färgäkta ningsmedel. plastdetaljer Rskurmedel polityr (bodypaneler) Rstarka alkaliska medel som inne- håller syra Rskursvampar . llösning (t. skinn. fläckbort- vårdsmedel gäkta trasa. Plastdetaljer Fuktig. Rutor Fuktig. fri trasa. ludd- fri trasa. Skrubba inte bilen. etc. ren trasa. Observera! ning ning Hand‑/automattvätt Hand‑/automattvätt Tridion-säkerhets.ex. medel.120 Skötsel Översikt Interiör Lättare smuts Svår smuts Observera! Tygklädsel Vatten med lite såpa Fläckborttagare Skrubba inte kraf- Använd en ren.Skinnvårdsmedel Använda inga starka met vatten. t. Exteriör Normal nedsmuts. fär. Kraftig nedsmuts. Använd en ren. ludd. siva medel. Använd inga starka mikrofiberduk.Bilschampokoncen. Fuktig.(testa först på ett tigt. Använd inte cell trat. Läderklädsel Ren trasa med ljum. insektslösare vid rengöring Högglänsande polityr insektsrester. hårdvax. tagning. ren trasa. >> Drift. Använd en ren. insektslösare trat. fläckborttagning Rengör klädseln Rengör klädseln etc. ställe som inte Använd inte tvätt- märks) bensin. Använd en ren. trasa. fönsterputs eller aggressiva fönsterputs medel. diskmedel) diskmedel) rengöringsmedel Använd en luddfri Använd en luddfri för badrum och kök. Mikrofiberduk. bomullstrasa. över hela ytan. Raggressiv lack- vid insektsrester.ex. Konstläderklädsel Enprocentig två. fär- gäkta trasa.ex. Enprocentig två. bomullstrasa.

Bilschampokoncen- trat. X Låt asfaltborttagningsmedlet verka en X Ta av: Skruva av antennen : moturs. Detta gäller särskilt däcken. fälgrengöring trat. plastmonterings- delar och gummislangar. kort stund. Avståndet bör ! Tvätta inte bilen i skarpt solsken. och en tvättsvamp. ! Håll ett tillräckligt stort avstånd till X Torka bilen med sämskskinn. Ta bort asfaltsfläckar Ta bort asfaltsfläckar direkt innan du tvät- tar bilen. X Efterskölj med rent vatten. X Behandla den rengjorda ytan med hård- vax. Du Tvätta bilen med bilschampokoncentrat kan skada däcken och orsaka en olycka. Kraftig nedsmuts. Högtryckstvätt X Behandla den rengjorda ytan med hård- vax. Skötsel 121 Exteriör Normal nedsmuts. in i automattvätten. G VARNING Använd inte högtryckstvätt med rundstrå- Tvätta bilen för hand lande munstycken (smutsfräs) för att ren- X göra bilen. dor. i Vid tvätt i automattvätt kan vatten- X Spruta på insektslösaren. sufflettrengö- ringsmedel. trat. mjuka material. droppar rinna ned på sidorutornas insi- X Låt insektslösaren verka en kort stund. X Applicera asfaltborttagningsmedlet med en mjuk trasa.ex. bör inte vara över 60 ¥. fälgrengöring Sufflettyg Bilschampokoncen. impregnerings- >> Drift. sufflettrengö. X Sätta på: Skruva på antennen : medurs. Z . X Efterskölj med mycket vatten. X Gnid in det lätt. X Efterskölj med mycket vatten. Ytan vara minst 30 cm och vattentemperaturen på bodypanelerna och lacken kan skadas. ringsmedel. X Gnid in lätt med en mjuk trasa eller Skruva av antennen på din bil innan du kör tvättsvamp. Observera! ning ning Hand‑/automattvätt Hand‑/automattvätt Hjul och navkapslar Bilschampokoncen. spray spray Ta bort insekter Tvätta bilen i automattvätt Ta bort insekter innan du tvättar bilen. t. Bilschampokoncen- trat. impregnerings.

Tridion-säker. Rhur bilen används ! Använd aldrig tvättprogram som avslu- Rdina parkeringsvanor (i garage eller tas med varmvaxbehandling.ex. 80 bar ! Använd inte lackrengöringsmedel. slip. ligheter stickanslutningar eller packningar. klarlack Bodypaneler med smartcare 2-skikts Fälgsida bas. i Observera följande riktvärden vid ren- göring med högtryckstvätt: ! Du får absolut inte polera bilen! Poler- ing leder till att lacken blir blank. RVattentemperatur max. ett annat på smart center. ! Rengör inte högvoltsbatteriet. dukter som rekommenderas och har god- känts av smart. t. 80 ¥ RTryckmax. tryckstvätt. ett rengöringen. Lackvård Låt endast en verkstad som är auktorise- Hur ofta det behövs lackskötsel beror bland rad för smart electric drive. ska du tänka på följande för att undvika lackskador pga. Åtgärda lackskador Åtgärda små stenskottsskador och repor med ett lackstift. i Vid större lackskador bör du ta kontakt Håll högtrycksmunstycket i rörelse under med en auktoriserad verkstad. och högtryckstvättens munstycke. driv. vax.ex. smartcare 2-skikts hetscell lackstiftset i den Dekorfilm aktuella färgtonen ! Dekorfilm klistras på bilens lackdelar permanent och kan inte tas bort.och miljöpåverkan. ! Rikta inte strålen direkt mot dörr- Exteriör Reparationsmöj- springor eller elektriska komponenter. (bodypaneler) med >> Drift. utföra lackreparationer. t.122 Skötsel Läs informationen från tillverkaren.och poleringsmedel eller lackkon- RMinsta avstånd 30 cm servering. Om bilen är lackerad med en matt klarlack bensin eller diesel. t. t.ex. på ett smart center. under träd) i Använd endast insektsborttagningsme- Rårstiden del och bilschampo av de bilvårdspro- Rväderleks. Plastdetaljer Klarlackstift ningen eller motorrummet med hög. så smartcare lackstift finns på auktoriserade att du håller rätt avstånd mellan bilen verkstäder.ex. Skötsel och behandling av matt lack ! Utsätt inte folien för lösningsmedel. Dessa produkter är RLodrät vattenstråle bara avsedda för högblanka ytor. Om de används på bilar med matt lack ger det svåra skador på ytorna (blanka fläckar). smart center. . felaktig behandling.och klarlack lackstiftset i den X Tvätta fälgsidan med tvättschampo och en aktuella färgtonen mjuk borste eller i automattvätten.

i Om du tvättar bilen i en automattvätt kan det hända att vatten kommer in i kupén. Z . >> Drift. X Efterskölj grundligt med rent vatten. X Genomför först en torrengöring. Använd smartcare sufflettreng- öring eller andra likvärdiga rengörings- medel för att ta bort smuts. ! Rengör aldrig suffletten med en hög- tryckstvätt. Våtrengöring smart rekommenderar att du använder smartcare produkterna bilschampokoncen- trat resp. X Tvätta av sufflettyget med en mjuk borste eller en tvättsvamp och rikligt med ljummet vatten. Rengöra sufflettyget ! Rengör endast det hopfällbara taket och suffletten bak när de är stängda. Torrengöring X Borsta alltid sufflettyget med en mjuk borste i samma riktning framifrån och bakåt. eftersom vatten kan komma in i bilens kupé. Skötsel 123 Sufflettsystem Regelbunden skötsel skyddar det hopfäll- bara taket och suffletten bak mot yttre påverkan och främjar därmed värdebestän- digheten. sufflettrengöring eller andra likvärdiga rengöringsmedel.

124 .

. 163 Elektriska säkringar ............... 126 Var hittar jag vad? ............ 165 ............................................ Displaymeddelanden ................ 126 >> Gör det själv.................................. 142 Byta lampor ............... 127 Vad gör jag om .................................................... 141 Byta nyckelbatteri ..... 157 Starthjälp ..............................................Bilens utrustning ......................... 131 Öppna och stänga i nödfall ...? .................. 148 Batteri (bilen) ........ 147 Punktering ........... 160 Bogsering .. 142 Byta torkarblad ......................................................................................

varningsvästen och var- inte är utrustad med alla funktioner som ningstriangeln finns i säkerhetspaketet beskrivs här. Var hittar jag vad? Däckreparationsset*/TIREFIT* Däckreparationssetet eller TIREFIT finns under golvbeklädnaden framför passage- rarsätet. ningsdagen för förbandslådan och byt ut >> Gör det själv. i I denna instruktionsbok beskrivs alla modeller samt den standard. : Däckreparationsset Till däckreparationssetet hör: RFlaska med punkteringsmedel RDäckkompressor med anslutningsslang RDekal ”80 km/h” och ”50 mph” RDekal med anvisningar i locket Till TIREFIT hör: RFlaska med punkteringsmedel RDäckkompressor RAnslutningsslang RDekal ”80 km/h” och ”50 mph” * Tillval . varningsväst* och var- för sista redigering av instruktions. (Y sidan 107).och extra- utrustning som var tillgänglig vid tiden Förbandslåda*. Landsspecifika avvikelser är möjliga.126 Var hittar jag vad? Bilens utrustning X Ta bort golvbeklädnaden på golvet vid passagerarsätet (Y sidan 159). ningstriangel* boken. innehållet vid behov. i Läs informationen om auktoriserade i Kontrollera regelbundet sista använd- verkstäder (Y sidan 13). Detta gäller även säker. Plus* i stuvfacket i bakluckan hetsrelevanta system och funktioner. Observera att din bil kanske Förbandslådan.

Om dessa arbeten utförs på ett icke fackmässigt sätt ökar olycksrisken. eftersom en sådan verkstad har de fackkunskaper och verktyg som krävs.ex. Displaymeddelanden 127 Displaymeddelanden G VARNING Låt alltid en auktoriserad verkstad. Switch engine off Dessutom lyser varningslampan ? på kombiinstrumentet (stäng av motorn) och en varningssignal hörs. J Du kör med ansatt parkeringsbroms. ? Kylarvätskan är överhettad. (bromssystem. Owner's Manual X Uppsök en auktoriserad verkstad. X Sätt an parkeringsbromsen så att bilen inte kan komma i rullning. ett smart center. Bogsera inte bilen. Release parking Dessutom lyser varningslampan J på kombiinstrumentet brake (lossa parke‐ och en varningssignal hörs. ringsbromsen) X Lossa parkeringsbromsen. X Kör inte vidare. t. utföra servicearbeten.ex. Framför allt är det viktigt att anlita en auktoriserad verkstad vid arbeten som kan påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. J Det finns en liten störning i bromssystemets undertrycksför- sörjning. YConsult workshop (uppsök verkstad) Z . X Ring för teknisk assistans. Du kan återställa vissa displaymeddelanden. se instruktionsboken) J Det finns en betydande störning i bromssystemets under- trycksförsörjning. till smartmove Assistance eller till en auktoriserad verkstad. X Stanna genast på ett trafiksäkert sätt och slå av tändningen. Displaymeddelanden Möjliga orsaker/följder och M lösningar >> Gör det själv. X Uppsök en auktoriserad verkstad. Brake malfunction (bromsstörning) Det hörs även en varningssignal. t. X Återställa meddelanden: Tryck till på OK-knappen på manöverspaken (Y sidan 82). Brake system See X Trampa ned bromspedalen helt när du bromsar.

(uppsök verkstad) . Transmission not Det hörs även en varningssignal. motorn eller högvoltsbatteriet. X Ladda högvoltsbatteriet (Y sidan 67). Visit wkshp (upp‐ X Uppsök en auktoriserad verkstad.128 Displaymeddelanden Displaymeddelanden Möjliga orsaker/följder och M lösningar 5 Växelväljaren är inte i läge N eller P. low (batterikapa‐ X Ladda högvoltsbatteriet (Y sidan 67). 5 Det finns en störning i kylkompressorn eller i värme-/kylme- delskretsen. Motorn kan inte längre startas. sök verkstad) 5 Omgivningens temperatur är för låg. Engine restart not possible (ytterli‐ Det hörs även en varningssignal. Säkerheten för högvoltsystemet kan inte High-voltage garanteras. N Det finns en störning i bilens högvoltssystem. gare motorstart ej X Starta inte motorn igen. inte ilagt) >> Gör det själv. X För växelväljaren till läge N eller P. möjlig) X Kontakta en auktoriserad verkstad. N eller D. Motorn startar inte. Shift to N or P to start (lägg i N X Kontrollera att N eller P visas på multifunktionsdisplayen. in P (läge P är X För växelväljaren till P. High-voltage bat‐ tery at reserve level (högvolts‐ batteri reserv‐ nivå) N Det finns en allvarlig störning i bilens högvoltssystem. Y Consult workshop X Uppsök en auktoriserad verkstad. system (högvolt‐ system) Dessutom lyser varningslampan N på kombiinstrumentet och en varningssignal hörs. citet för låg) ÿ Högvoltsbatteriet har nått reservnivån. Hela batterikapaciteten är inte tillgänglig. eller P för att starta) 5 Förardörren är öppen och växelväljaren är i läge R. Battery power too Bilen kan inte startas.

Högvoltsbatteriet kan inte laddas. spärren ej aktiv) X Sätt an parkeringsbromsen. Parking lock inac‐ tive (parkerings‐ Det hörs även en varningssignal. þ Bilens hastighet överskrider 135 km/h. motorn) X Kontakta en auktoriserad verkstad.ex. Y >> Gör det själv. Do not tow (away) Dessutom lyser varningslampan N på kombiinstrumentet. tigheten) Displaymeddelandet försvinner. motorn eller högvoltsbatteriet. * Drivsystemet eller högvoltsystemet är defekta. Z . X Bogsera inte bilen. (bogsera inte) X Låt helst en auktoriserad verkstad transportera bilen. R. Drive system (driv‐ system) Dessutom lyser den röda varningslampan þ på kombiinstru- mentet och en varningssignal hörs. Bogsera inte bilen på de egna hjulen. sible (laddning ej möjlig) * Växelväljaren är i läge P men parkeringsspärren registreras ändå inte. (uppsök verkstad) þ Det finns en störning i bilens högvoltssystem. X För växelväljaren till ett annat läge. speed (minska has‐ X Minska hastigheten till under 135 km/h. * Det finns en störning i billaddaren. X För växelväljaren till P igen. Displaymeddelanden 129 Displaymeddelanden Möjliga orsaker/följder och M lösningar þ Det finns en störning i bilens högvoltssystem. t. Y Consult workshop X Uppsök en auktoriserad verkstad. off (stäng av X Kör inte vidare. Om motorn fort- sätter att gå kan bilens högvoltssystem skadas. Charging not pos‐ X Uppsök en auktoriserad verkstad. Drive system (driv‐ system) Dessutom lyser den gula varningslampan þ på kombiinstru- mentet. Reduce Det hörs även en varningssignal. Switch engine X Stäng av motorn.

Charge cable con‐ Det hörs även en varningssignal. högvoltsbatteriet genast) Ö Förardörren är öppen. Ready to charge Bilen är klar för att ladda högvoltsbatteriet. Charge HV battery Det hörs även en varningssignal. nected (laddkabel X Dra ut laddkabeln ur fordonsuttaget och förvara den i bilen isatt) för att köra iväg. Õ En av bakluckorna eller suffletten bak17 är öppen. X Stäng förardörren. öppen) X Stäng passagerardörren. è Laddkabeln är isatt i fordonsuttaget. Det kan finnas is på vägen.130 Displaymeddelanden Displaymeddelanden Möjliga orsaker/följder och M lösningar * Högvoltsbatteriets laddningsnivå är under 5 %. . Ø Passagerardörren är öppen. för is) X Anpassa körsättet och hastigheten efter väderleksförhål- landena. Door ajar (dörr Det hörs även en varningssignal. Bilen kan inte förflyttas. Driver's door ajar (förardörren öppen) >> Gör det själv. X Återställa meddelandet: Tryck till på OK-knappen på manö- verspaken (Y sidan 82). 17 Endast fortwo cabriolet. X Stäng bakluckan eller fäll upp suffletten bak. Tailgate open (bak‐ luckan öppen) Ò G Olycksrisk Danger: Ice (risk Utomhustemperaturen är under 3 ¥. Det kan dröja upp (klar att laddas) till 30 sekunder innan laddningen börjar. immediately (ladda X Ladda högvoltsbatteriet (Y sidan 67).

Det finns en störning i billadda- ren. X Uppsök en auktoriserad verkstad. Om meddelandet fortfarande visas: >> Gör det själv.. No charge (ingen Spänningen i fordonsuttaget är för låg. Framför allt är det viktigt att anlita en auktoriserad verkstad vid arbeten som kan påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. spänning) X Kontrollera att laddkabeln är korrekt isatt i fordonsuttaget och strömuttaget. Vad gör jag om .? 131 Displaymeddelanden Möjliga orsaker/följder och M lösningar Malfunction (stör‐ Trots att laddkabeln är korrekt isatt i fordonsuttaget kan hög- ning) voltsbatteriet inte laddas. Vad gör jag om . Om dessa arbeten utförs på ett icke fackmässigt sätt ökar olycksrisken. En sådan verkstad har de fackkunskaper och verktyg som krävs.? Varnings. X Uppsök en auktoriserad verkstad..och kontrollampor på kombiinstrumentet G VARNING Låt alltid en verkstad som är kvalificerad för smart electric drive utföra servicearbeten.. Z . Dra eventuellt ut laddkabeln ur eluttagen och sätt i den igen.. smart rekommenderar att du anlitar ett smart center.

. t. Hjulen kan därför låsa sig. t. varningslam.ex. G Olycksrisk varningslam- Abs har avaktiverats på grund av en störning. t. X Kör inte vidare..? Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar ! Den gula abs. Varningslampan slocknar senast efter tio sekunder. bromssystem- svarningslam- pan lyser när tändningen slås på. pan lyser när tändningen slås på. till smartmove Assistance.132 Vad gör jag om . J Den röda G Olycksrisk ! bromssystem- Abs har avaktiverats på grund av en störning. Därmed är även svarningslam- pan och den esp® avaktiverat. X Parkera bilen på ett trafiksäkert sätt så snart det går.. X Lossa parkeringsbromsen.ex.ex. Systemet genomför en självdiagnos. >> Gör det själv. X Säkra bilen mot att komma i rullning med parkeringsbromsen när du lämnar den. Därmed är även pan tänds. tänds. X Uppsök utan dröjsmål en verkstad som är auktoriserad för ningslampan smart electric drive. J Den röda Parkeringsbromsen är ansatt. gula abs-var. Bromssystemet arbetar fortfarande normalt. bromssystem. t. esp® avaktiverat. vid en full inbromsning. X Ring till teknisk assistans. eller till en auktoriserad verkstad som är godkänd för smart electric drive. dock utan elektroniskt stöd. ett smart center.ex. J Den röda Varningslampan slocknar efter tio sekunder. ! Den gula abs. svarningslam- pan lyser när parkerings- bromsen är ansatt. ett smart center.

Q Den gula dim. Z .ex. K Den blåa hell.. bakljuskontrol- lampan lyser. ljuskontrollam- pan lyser. Det ökar risken för sladd och olyckor! X Anpassa ditt körsätt efter väderleks.ex. t.? 133 Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar J Den röda G Olycksrisk bromssystem- Det finns för lite bromsvätska i vätskebehållaren. >> Gör det själv. X Parkera bilen på ett trafiksäkert sätt så snart det går. ÷ Den gula esp®. G Olycksrisk varningslam- Esp® är inte tillgängligt. svarningslam- pan tänds. X Säkra bilen mot att komma i rullning med parkeringsbromsen när du lämnar den.ex. Vad gör jag om . pan tänds. t. X Kör inte vidare. X Ring till teknisk assistans. juskontrollam- pan lyser. t. X Ring till teknisk assistans. X Säkra bilen mot att komma i rullning med parkeringsbromsen när du lämnar den.ex. eller till en auktoriserad verkstad som är godkänd för smart electric drive. till smartmove Assistance. X Parkera bilen på ett trafiksäkert sätt så snart det går. ett smart center. X Kör inte vidare..Halvljuset är tänt. ett smart center. L Den gröna halv. t. Om esp® inte är tillgängligt utförs inga stabiliserande åtgär- der.och vägförhållandena. Dimbakljuset är tänt. G Olycksrisk Bromskretsen är ur funktion. till smartmove Assistance. eller till en auktoriserad verkstad som är godkänd för smart electric drive. Helljuset eller ljustutan är på.

6 Den röda krock. 6 Den röda krock. t. kuddsvarnings- lampan lyser när tändningen slås på och slocknar efter högst fyra sekunder.G Olycksrisk kuddsvarnings- Säkerhetssystemen är störningsdrabbade.? Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar G Olycksrisk Esp® har avaktiverats pga. X Anpassa ditt körsätt efter väderleks.. ÷ Den gula esp®. ett smart center. t. att de inte löses ut alls vid en olycka. X Starta bilen igen.ex. motorn går. särskilt inte barn. pan blinkar när X Gasa inte mer än nödvändigt när du kör i gång.G Olycksrisk kuddsvarnings- Säkerhetssystemen är störningsdrabbade.ex.. Det kan också hända under körning. slagits på och X Uppsök en verkstad som är auktoriserad för smart electric efter högst fyra drive. X Lätta på gasen under körning. 6 Den röda krock. ett smart center. X Uppsök utan dröjsmål en verkstad som är auktoriserad för smart electric drive. Om kontrollampan inte slocknar: X Kör försiktigt vidare.och vägförhållandena. Krockkuddarna eller lampan tänds bältessträckarna kan lösas ut av misstag. >> Gör det själv. sekunder. t. en störning. Krockkuddarna eller lampan slock- bältessträckarna kan lösas ut av misstag. eller understyrning eller för att minst ett hjul slirar. . sekund efter att tändningen har X Låt inte någon sitta i passagerarsätet. Den tänds sedan igen och lyser då permanent. ett smart center. Det kan också hända nar i ca en att de inte löses ut alls vid en olycka.ex. X Uppsök utan dröjsmål en verkstad som är auktoriserad för smart electric drive.134 Vad gör jag om .Esp® griper in eftersom det finns risk för sladd resp.Systemet genomför en självdiagnos. över- varningslam.

# Den röda batte.ex. En varnings- signal hörs.X Kör inte vidare.. Ta hänsyn till trafiken.X Stanna bilen utan att göra några kraftiga styr.12 V-batteriet laddas inte. Z . eller till en auktoriserad verkstad som är godkänd för smart electric drive.ex. (tryckfall/ X Säkra bilen så att den inte kan komma i rullning. drive. ett smart center.Kontrollampan slocknar när elektroniken arbetar felfritt.. # Den röda batte.? 135 Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar # De gröna En blinker är defekt. rivarningslam. t. X Ring till teknisk assistans. Det kan finnas en störning i 12 V-elsystem. X Kontrollera däcktrycket och korrigera det vid behov (Y sidan 114). >> Gör det själv. när du lämnar den. trollamporna eller blinkar dubbelt X Uppsök en verkstad som är auktoriserad för smart electric så snabbt. Bogsera inte bilen.ex. ! blinkerkon. pan lyser under X Parkera bilen på ett trafiksäkert sätt så snart det går. rivarningslam- pan lyser när tändningen slås på. X Byt ut glödlampan (Y sidan 142). ett smart center. körning eller X Säkra bilen mot att komma i rullning med parkeringsbromsen slocknar inte efter start. störning) lyser.och broms- kontrollen manövrer. X Låt helst en auktoriserad verkstad transportera bilen. Om däcktrycket har korrigerats i däcket i fråga slocknar var- ningslampan för däcktryckskontrollen (tryckfall/störning) efter några minuters körning. Däcktryckskontrollen har registrerat ett tryckfall i minst ett ningslampan däck. till smartmove Assistance. h Den gula var. för däcktrycks. t. t. Vad gör jag om .

X Låt helst en auktoriserad verkstad transportera bilen. þ Den gula Kontrollampan slocknar efter tre sekunder om motorelektro- >> Gör det själv..X Uppsök utan dröjsmål en verkstad som är auktoriserad för varningslam.niken arbetar felfritt. varningslam. pan lyser under X Parkera bilen på ett trafiksäkert sätt så snart det går. Bogsera inte bilen. driftsdiagnos.ex. smart electric drive. þ Den gula Det kan föreligga en störning. . i motorn eller i driftsdiagnos. driftsdiagnos.niken arbetar felfritt. varningslam- pan lyser när tändningen slås på. þ Den röda Kontrollampan slocknar efter tre sekunder om motorelektro- driftsdiagnos. varningslam- pan lyser när tändningen slås på. kontrollen X Uppsök en auktoriserad verkstad. ningslampan Systemet kan eventuellt inte fastställa eller meddela ett lågt för däcktrycks. þ Den röda Det kan finnas en störning i drivsystemet. X Säkra bilen mot att komma i rullning med parkeringsbromsen när du lämnar den.? Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar h Den gula var. ett smart center. körning.. t. Däcktryckskontrollen är defekt.136 Vad gör jag om . pan lyser under körning.högvoltsbatteriet.däcktryck som avsett. X Kör inte vidare. (tryckfall/ störning) blin- kar i ca en minut och lyser därefter kon- stant.

7 Den röda bäl. Z . Kontrollampan slocknar efter tio sekunder när högvoltsbatte- voltsbatterivar. hörs. 7 Den röda bäl. G Risk för personskada tesvarningslam- Du har inte spänt fast säkerhetsbältet på förarsidan och/eller pan blinkar passagerarsidan och kör fortare än 8 km/h.säkerhetsbältet är inte fastspänt. (Y sidan 112). X Uppsök en auktoriserad verkstad. Driveffekten kan vara reducerad när du kör vidare. pan tänds så X Ta bort barnstolen från passagerarsätet. >> Gör det själv. snart förardör. Vad gör jag om . bältesvar- ningslampan så X Spänn fast säkerhetsbältet (Y sidan 51). N Den gula hög. ningssignal Varningslampan slocknar och varningssignalen upphör. ? Den röda var. stängs när X Sätt fast barnstolen i passagerarsätet. X Stanna genast bilen på ett trafiksäkert sätt och stäng av temperaturen motorn. ren och/eller passagerardör- ren stängs. ningslampan X Undvik höga hastigheter.X Haka fast bälteslåstungan i bälteslåset på passagerarsidan rardörren (Y sidan 51). Varningslampan slocknar. ningslampan lyser när tänd- ningen slås på. Varningslampan slocknar. för kylvätske. Kylarvätskan är överhettad.? 137 Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar 7 När tändningen G Risk för personskada har slagits på Du har inte spänt fast säkerhetsbältet på förarsidan och/eller tänds den röda passagerarsidan. under körning och en var. X Kontrollera att lufttillförseln till kylaren inte hindras.. snart passage. Bogsera inte bilen. tändningen har slagits på.riet arbetar felfritt.. X Spänn fast säkerhetsbältet (Y sidan 51). Du har monterat en barnstol med ISOFIX på passagerarsidan och tesvarningslam. på kombi- X Kontrollera kylvätskenivån och korrigera den vid behov instrumentet tänds.

Bilens högvoltsystem är defekt. >> Gör det själv.. displayen. Växellåda Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar I växellådans status. multifunktionsdis. tänds under X Bogsera inte bilen. N Den gula hög.Bilen är inte körklar. playen.. X För växelväljaren långsamt till läge P igen. Om N fortfarande blinkar: X Dra åt parkeringsbromsen innan du lämnar bilen. X Vrid nyckeln i tändningslåset till läge 2 . I växellådans status. ningslampan Bogsera inte bilen. på multifunktions.138 Vad gör jag om . X För tillbaka växelväljaren till läge R. voltsbatterivar. indikering visas 0 på X För växelväljaren till läge P eller N.? Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar N Den gula hög. .X Uppsök genast en verkstad som är auktoriserad för smart ningslampan electric drive.X Låt helst en auktoriserad verkstad transportera bilen. voltsbatterivar. Det kan föreligga en störning. slocknar inte efter start. körning. Växelväljaren är i läge P men parkeringsspärren går inte i indikering blinkar N läge.

X Kontrollera nyckelns batterier och byt ut dem vid behov (Y sidan 142). låsa eller låsa upp bilen igen.? 139 Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar I växellådans status. nyckel. X Låt en auktoriserad verkstad som är auktoriserad för smart electric drive. Du har lossat bromspedalen men på multifunktions- ännu inte kört iväg. ett smart center.N .ex. kontrollera nyckeln.D växellådan automatiskt i N. X Kör i gång inom en sekund.. G Olycksrisk indikering blinkar N Bilen står i en uppförsbacke.R på mul. Växelväljarens läge är fel. eller X Trampa ned bromspedalen igen.. I växellådans status.Dessutom hörs en varningssig. låsa eller låsa upp X Stå nära bilen och rikta nyckelns spets mot bilen och försök bilen med nyckeln. eller X Slå av tändningen och slå på den igen. på ett smart center. Nyckeln är defekt. t. Du har tappat bort en X Kvittera ut en reservnyckel på en auktoriserad verkstad. displayen. Z . eller R . nal. Vad gör jag om . t. När bilen står stilla: tifunktionsdis- X För växelväljaren till önskat läge. playen. Bilen kan rulla bakåt. Det senaste giltiga läget (D eller R) indikering blinkar behålls tills bilen står stilla.ex.N . X Lås bilen manuellt (Y sidan 141) eller lås upp vänster dörr med nyckeln (Y sidan 141). Om det inte går: X Lås bilen manuellt (Y sidan 141) eller lås upp vänster dörr med nyckeln (Y sidan 141). Nyckel Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar Det går inte längre att Batterierna i nyckeln är svaga eller tomma. När bilen står stilla ställs >> Gör det själv. omväxlande D .

Du har öppnat förardörren när tändningen är påslagen och en signal. signal.140 Vad gör jag om . Det hörs en varnings. X Uppsök en auktoriserad verkstad. X Spänn fast säkerhetsbältet (Y sidan 51).. Du glömde släcka bilens belysning innan du öppnade förar- signal. G Risk för personskada signal. Bilar med bältesvarnare för passageraren: Säkerhetsbältet på förarsidan och/eller passagerarsidan är inte fastspänt och du kör fortare än 8 km/h. X Ställ ljusomkopplaren på $.. Varningssignalen upphör. växel är ilagd. eller X Slå av tändningen. X Tryck på knappen # eller * på nyckeln.? Varningssignaler Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar Stöldlarmet* löses Larmet löses ut plötsligt ut. Larmet stängs av. eller >> Gör det själv. X För växelväljaren till läge P. Du kör med ansatt parkeringsbroms. dörren. X Stänga av larmet: Sätt nyckeln i tändningslåset. X Lossa parkeringsbromsen. Det hörs en varnings. Det hörs en varnings. * Tillval . Det hörs en varnings. från framaxeln. Bilar utan bältesvarnare för passageraren: Du har inte spänt fast säkerhetsbältet på förarsidan och kör fortare än 8 km/h. eller X Stäng förardörren. Rom någon öppnar en dörr eller bakluckan Rom vänster dörr låses upp med nyckeln (Y sidan 141) Rom någon sträcker sig in i bilens kupé Rvid rörelser i bilens kupé Rom bilen står snett. När du bromsar hörs Den mekanisk-akustiska indikeringen av bromsbeläggssli- ett kontinuerligt ljud tage visar på slitna bromsbelägg.

eller en olycka. X Vrid nyckeln i tändningslåset till läge 0. läge 1. Du kan inte identifiera om det förekommer ett systemfel. X Se till att nyckeln i tändningslåset är i Stöldlarmet* är avaktiverat. X Tryck på knappen # på nyckeln. Multifunktionsdis. Fälla upp suffletten X Ta bort skyddskåpan : som sitter över Om suffletten inte har låsts ordentligt när låscylindern . playen är ur funktion X Låt helst en auktoriserad verkstad transportera bilen. Bogsering Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar >> Gör det själv. X Låt en auktoriserad verkstad undersöka varför bilen förlorar kylarvätska. sätt: X Stanna. X Öppna förardörren.. är i läge 1. Bilen är nu låst. * Tillval Z . X Fyll på kylarvätska (Y sidan 112). jande sätt: Låscylindern täcks av en skyddskåpa. gör på föl- upp den vänstra dörren med nyckeln. X Ta med nyckeln ur bilen och stäng dör- rarna. den fälldes upp ska du göra på följande X Lås upp bilen manuellt med nyckeln. i Endast för vissa länder: Du kan låsa X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset bilen centralt om du låser vänster dörr manuellt med nyckeln. Öppna och stänga i nödfall 141 Kylarvätska Problem Möjliga orsaker/följder och M lösningar Bilen läcker kylar- vätska. X Tryck på centrallåsningsknappen (Y sidan 43) tills kontrollampan blinkar snabbt. efter ett tekniskt fel Bogsera inte bilen. Öppna och stänga i nödfall Låsa bilen Låsa upp bilen Om bilen inte längre går att låsa med nyc- keln och du inte har något ersättningsbat- Du kan låsa upp bilen centralt om du låser teri till sändaren till hands.

ett smart center. Använd en luddfri trasa. X Kontrollera att alla knappar i bilen fungerar. t. Information Om bilens blinkers blinkar nio gånger i snabb följd när du låser bilen är sändar- batteriet i fjärrnyckeln snart slut. Annars kan Förvara alltid batterier utom räckhåll för delar i elsystemet förstöras. Att svälja batterier kan leda till allvarlig ! Se till att du sätter i det nya nyckel- personskada eller dödsfall. Suffletten stannar i det olåsta läget. batteriet med rätt polaritet. Sufflettens låshakar låses. Batterier innehåller giftiga ämnen. barn. X Tryck ihop de båda nyckelhusdelarna teri råkar sväljas. eller X Låt en auktoriserad verkstad byta ut sän. Byta lampor ! Byt ut batteriet i fjärrnyckeln senast Information efter två år. Annars finns det risk att Läs den viktiga säkerhetsinformationen batterisyran rinner ut. X Lyft av det övre nyckelhuset : med ett Byta nyckelbatteri mynt. Byt ut sändarbatteriet i god tid. X Fäll upp det hopfällbara taket helt. ett smart center. igen. .142 Byta lampor X Fäll upp suffletten helt (Y sidan 62).ex. >> Gör det själv. X Uppsök en auktoriserad verkstad som är auktoriserad för smart electric drive. t. X Sätt i det nya batteriet med pluspolen nedåt (markering i nyckelhusets nedre G VARNING del). X Byt ut sändarbatteriet. X Tryck två gånger på G på sufflettk- nappen i ca 15 sekunder inom en minut. Uppsök läkare omedelbart om ett bat. Fjärrnyckeln kan (Y sidan 14). Byta nyckelbatteri Du behöver ett knappcellsbatteri av typ CR 2016. Annars kan du efter att ha använt fjärrnyckeln ca 100 gånger inte längre låsa eller låsa upp bilen. darbatteriet. förstöras..ex. X Ta ut det gamla batteriet .

* Tillval Z . ? Blinker: PY 21 W RByt alltid ut defekta glödlampor mot spe- cificerade nya glödlampor med rätt watt-tal. När du byter en glödlampa kan du därför bränna dig på dessa komponenter. Översikt >> Gör det själv. Byt endast ut de glödlampor som räknas upp (Y sidan 143). Du kan inte byta ut lysdiodlampor själv. Kontrollera att alla lam- por fungerar. Se till att strålkastarin- Lampor och lyktor är en väsentlig del av ställningen kontrolleras regelbundet. bilens säkerhet. Glödlampor. bilens säkerhet.glödlamporna för dimljuset RLåt en auktoriserad verkstad byta ut lys- . RSläck belysningen och slå av tändningen Främre glödlampor för att undvika kortslutning innan du : Halvljus: H7 55 W byter lampan. Kontrollera att alla lam- por fungerar. Förutom lysdiodlampor finns det andra glödlampor som du inte kan byta själv. Risk för personskada! Låt komponenterna svalna innan du byter glödlampan. Arbeta inte med fuktiga eller oljiga fingrar. Se till att strålkastarin- ställningen kontrolleras regelbundet. Information om lamptyp hittar du i teck- G VARNING enförklaringen. Helljus: H7 55 W RAnvänd skyddsglasögon och handskar när = Positionsljus: W 5 W du monterar av defekta glödlampor. Andra lampor Du kan byta följande glödlampor själv. Byta lampor 143 Lysdiodlampor RVänd dig till en auktoriserad verkstad om den nya glödlampan inte lyser. . lampor och stickkontakter kan bli mycket varma under drift. . RAnvänd alltid en ren. luddfri trasa eller liknande när du tar i nya glödlampor. RKontrollera att packningarna sitter rätt och byt ut skadade packningar. RLåt en auktoriserad verkstad byta föl- RLåt en auktoriserad verkstad byta ut lys- jande lampor: diodlamporna i panelbelysningen.glödlamporna för bilens sidoblinkers diodlamporna i LED-varselljuset*/ varselljuset* ovanför huvudstrålkas. Lampor och lyktor är en väsentlig del av tarna.

X För in fattningen ? i huset. : Sidoblinkers: WY 5 W Vänster strålkastare. X Dra ut fattningen ?.144 Byta lampor Bakre glödlampor : Tredje bromsljuset: W 16 W : Bromsljus/bakljus: 12 V 21/5 W >> Gör det själv. A Dimbakljus: 12 V 21 W X Slå av tändningen. . X Montera: Sätt i den nya glödlampan. Höger sida: Vrid fattningen ? inåt. Höger sida: Vrid fattningen ? utåt. . Blinker: PY 21 W = Reflektor Byta lampor fram ? Backljus: 12 V 21 W X Släck belysningen. X Ta ut glödlampan ur fattningen. höger är spegelvänd Positionsljus X Montera ur: Vänster sida: Vrid fattningen ? utåt. : Nummerskyltsbelysning: C 5 W X Vänster sida: Vrid fattningen ? inåt.

i Låt endast en verkstad som är auktori- serad för smart electric drive. X Slå av tändningen. X Fäll fattningen nedåt och dra ut den. X Montera: Sätt i den nya glödlampan i fattningen och skruva i den medurs. byta glödlamporna i bilens X sidoblinkers. X Ta ut glödlampan ur fattningen. X Fäll upp suffletten bak18/den övre bak- X Vrid fattningen : ett kvarts varv åt luckan. X Ta ut glödlampan ur fattningen. Helljus X Montera ur: Ta av locket . brickans låsklack pekar uppåt. verktyg. Sidoblinkers X Fäll ut (eventuell) isolering framåt. höger. Byta lampor bak X Skruva ur glödlampan moturs med ett lätt X Släck belysningen. t. X Sätt på locket . Baklyktor X Pilmarkeringen på fattningen : ska X Montera ur: Öppna den nedre bakluckan. X Montera ur: Öppna en springa i dörren på X Lossa stickkontakten. X Fäll spännet uppåt och tryck fast det.ex. stämma överens med strecket på kåpan. X Tryck spännet snett nedåt och haka loss det. >> Gör det själv.. fattningen. X Montera ur: Vrid fattningen : ett kvarts varv åt vänster och dra ut den. Montera ur: Ta av locket =. Byta lampor 145 Halvljus smart center.. X Ta ut glödlampan. X Tryck på låsklacken : i pilens riktning X Dra ut glödlampan ur fattningen. X Montera: Sätt i den nya glödlampan i X Stäng dörren. X Lossa blinkern utifrån med ett lämpligt X Sätt i den nya glödlampan så att sockel. X Sätt i sidoblinkerns hus i skärmen och tryck fast det. X Sätt på locket =. X Montera: Sätt i den nya glödlampan. fattningen och skruva i den medurs. X Sätt i stickkontakten. X Tryck in glödlampan i fästet tills den X Montera: Sätt i den nya glödlampan i hakar fast ordentligt. ett 18 Endast fortwo cabriolet Z . tryck. aktuell sida. tills huset till sidoblinkern hakar ur. X Ta ut sidoskyddet på aktuell sida i bagageutrymmet. Blinker Huset hakar fast.

fattningen och skruva i den medurs. Blinker = Hållare ? Backljus/dimbakljus X Skruva ur glödlampan moturs med ett lätt X Montera ur: Sätt an ett lämpligt föremål tryck. mot tryckpunkterna : till vänster på X Ta ut glödlampan ur fattningen. belysningsenheten. X Dra loss stickkontakten . . Montering sker i omvänd ordningsföljd. sockeln =. från lamp- X Dra ut fattningen ur facket. X Tryck spärren : mitt på fattningen X Ta ut den extra bromslyktan ?. Stickkontakt en skruvmejsel. uppåt. Nummerskyltsbelysning Vänster fattning. X Montera: Sätt i den nya glödlampan i X Lossa nummerskyltens belysningsenhet. . X Vrid glödlampan moturs och lossa den från fattningen. X För in fattningen i öppningarna för glödlamporna och låt spärrarna haka fast. X Sätt i skyddet i bagageutrymmet igen.146 Byta lampor Tredje bromsljuset Vänster sida (exempel) : Spärr X Montera ur: Skruva ur skruvarna : med >> Gör det själv. höger är spegelvänd : Bromsljus/bakljus .

X Sätt i den nya glödlampan. och håll kvar. X Sätt fast den högra sidan av belysnings- enheten och tryck fast den till vänster. Byta torkarblad 147 Byta torkarblad Information G VARNING Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du byter torkarblad. För fri sikt genom vindrutan Rkrävs felfria torkarblad X Lossa stickkontakten :. Du ska höra att det hakar fast. X Montera ur: Bänd loss skyddet från pas. Rska du rengöra torkarbladen regelbundet X Ta ut glödlampan . Z . X Placera skyddet till vänster på takkon- trollpanelens öppning och tryck fast det till höger. X Ta av torkarbladet i pilriktningen A. X Sätt i den nya glödlampan. Det ska kännas att den går i läge. X Fäll torkarbladet : i pilriktningen =.. X Montera av: Tryck på de båda frigörings- hakarna . eller borste. Annars kan vindrutetor- karen sättas i rörelse och du kan skada dig. Byta lampor till kupébelysningen Du behöver en lampa med 12 V10 W. X Ta ut glödlampan ur hållaren. X Ta ut nyckeln ur tändningslåset. X Montera: Sätt i stickkontakten på skyd- det. Vindrutans torkarblad Det ska höras att enheten hakar fast. X Fäll ut torkararmen ? från vindrutan. med rengöringsmedel >> Gör det själv. X Lossa stickkontakten från skyddet. sagerarsidan med ett platt föremål :. Rska du ta bort kraftig smuts med en svamp X Montera: Sätt i stickkontakten :.

ningen . X Fäll tillbaka torkararmen mot bakrutan. tills den hakar ur fästet. ligt avstånd. X För växelspaken till läge P. jämnt underlag. X Ställ ut varningstriangeln* på tillräck- X Ställ torkarbladet parallellt med tor. X Sätt på bilens varningsblinkers. fast. morna . X Montera av: Fäll ut torkararmen från bak. X Sätt an parkeringsbromsen. X Tryck torkarbladet : mot torkararmen i eller . Spolarmunstyckena är korrekt inställda om vattenstrålen träffar ungefär på mit- ten av rutan. X Ställa in: Skjut spolarmunstyckena : >> Gör det själv. Följ gällande lagar och kararmen. rutan tills du känner att den går i läge. bestämmelser. Se till att detta sker utanför kararmen tills du känner att den hakar vägens riskområde.148 Punktering Ställa in spolarmunstyckena X Montera på: Sätt det nya torkarbladet : med öppningen B mot klacken A. X Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan. * Tillval . X Ta av bakrutetorkaren :. X Slå av tändningen. X Vrid bakrutetorkaren : i pilrikt. nedåt. till höger eller pilriktningen = så att fästkläm. Göra klar bilen X Parkera bilen så långt bort från trafik- flödet som möjligt och på ett fast och X Ta ut nyckeln ur tändningslåset. vänster med en nål. ur bilen. X Eventuella medpassagerare måste stiga X Montera på: Skjut på torkaren : på tor. uppåt. hakar fast i hållaren ?. inställning regelbundet. X Kontrollera att torkarbladet : sitter i Kontrollera spolarmunstyckenas fast ordentligt. Bakrutans torkarblad Punktering Information Din bil kan vara utrustad med en däckre- parationssats eller TIREFIT*(Y sidan 126).

G VARNING Däckreparationsset Förvara punkteringsmedlet oåtkomligt för X Fäst dekalen D väl synlig för föraren. RUppsök genast läkare om det uppstår allergiska reaktioner. Kör inte vidare! Kontakta en auktoriserad verkstad som är kvalificerad för smart electric drive. G VARNING X Dra ut kabeln B och påfyllnings- I följande fall föreligger en betydande slangen ? ur huset. * Tillval Z . ROm punkteringsmedlet kommer i kontakt med ögonen eller huden ska du genast skölja noggrant med rent vatten. ögon eller kläder. Uppsök genast läkare. använda punkteringsmedlet vid yttertem. Följ tillverkarens säkerhetsanvisningar ligt och dricka mycket vatten. Se till att aluminiumfo- auktoriserad verkstad vid arbeten som kan lien inte skadas. skaper och verktyg som krävs. Med däckreparationssetet kan du täta stickskador i däckens slitbana på upp till X Låt föremål som har trängt in i däcket. ca fyra millimeter i diameter. X Skruva av locket på flaskan med punkter- Framför allt är det viktigt att anlita en ingsmedel E. X Ta ut däckreparationssetet från golvut- peraturer ned till Ò20 ¥. RByt genast kläder om de har smutsats ned av punkteringsmedlet.eller stickskador i däcket som är större än fyra millimeter Rvid skador på fälgarna Rom du har kört med mycket lågt däcktryck eller med tomma däck. en skruv eller spik. ROm du har råkat svälja punkteringsmed. G VARNING let ska du genast skölja munnen ordent. rymmet vid passagerarstolen G VARNING (Y sidan 126) och öppna det. på kompressorns dekal. Du kan t. Punktering 149 Använda däckreparationssetet* påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. >> Gör det själv. säkerhetsrisk och du kan inte använda punkteringsmedlet: Rvid skär. Punkteringsmedlet får inte komma i kontakt med hud. sitta kvar. i Du hittar även en bruksanvisning A i däckreparationssetets lock. RFramkalla inte kräkning.ex. barn. smart rekom- menderar att du anlitar ett smart center. eftersom en sådan verkstad har de fackkun- X Skruva av flänsskyddet :.

fas. Däckkompressorn är påslagen. Däcket X Skruva av ventilhatten från ventilen på pumpas upp. X Sätt i stickkontakten B i 12 V-uttaget X Kör försiktigt tio meter framåt eller (Y sidan 108).8 bar) (max. >> Gör det själv. i Nu pumpas punkteringsmedlet in i däc- X Kontrollera att avluftningsskruven = är ket. ca 500 kPa (5 bar). ! Låt inte kompressorn vara i gång längre än tio minuter! Annars finns det risk för överhettning! X Om trycket inte kommer upp 180 kPa (1. är i läge 1. X Låt däckkompressorn vara i gång i högst tio minuter tills däcktrycket är minst 180 kPa (1. Kör inte vidare! . ventilen G.8 bar) ska du trycka knappen C på däckkompressorn till 0. Trycket kan då tillfälligt stiga till helt stängd. Låt därför X Pumpa upp däcket på nytt. bakåt med bilen så att punkteringsmed- X Kontrollera att nyckeln i tändningslåset let fördelas i däcket.150 Punktering X Skruva på flaskan med punkteringsmedel XTryck knappen C på däckkompressorn E på flänsen F. X Dra av pluggen från påfyllnings. Däckkompressorn är avstängd. Stäng inte av däckkompressorn i denna slangen ?. X Skruva på änden på påfyllnings- i Bilens 12‑voltsbatteri laddas ur när slangen ? på däckventilen G igen.8 bar) efter tio minuter har däc- ket fått för svåra skador. 250 kPa (2. X Ta av påfyllningsslangen ? från däck- slangen ? på däckventilen G. Då trycks det hål i aluminiumfolien. det defekta däcket. G VARNING Om lufttrycket fortfarande inte kommer upp i 180 kPa (1. X Skruva på änden på påfyllnings. till I. motorn gå om bilen står utomhus när däc- ket pumpas. däckkompressorn används.5 bar)).

ten som kan påverka säkerheten eller vid eftersom en sådan verkstad har de fackkun. Framför allt är det viktigt att * Tillval Z . Bilens kör- egenskaper kan påverkas negativt. t. Det använda däckreparationssetet ska avfallshanteras på ett sakkunnigt sätt. t. TIREFIT kan användas vid utom- Kontakta en verkstad som är auktoriserad hustemperaturer ned till Ò20 ¥. tionssetet. ett G VARNING smart center. Punktering 151 Kontakta en auktoriserad verkstad som är anlita en auktoriserad verkstad vid arbe- kvalificerad för smart electric drive. på däckkompressorn. Kontrollera däcktrycket >> Gör det själv. särskilt inte skär‑ och stick- skador som är större än fyra millimeter i X Stuva undan däckreparationssetet på ett diameter eller som är utanför däckens säkert sätt i bilen. byta ut däckreparations- Överskrid inte den högsta tillåtna hastig. skaper och verktyg som krävs.ex. 80 km/h” ska H Miljöinformation placeras väl synlig för föraren. att du kört ca tre kilometer eller efter X Låt en auktoriserad verkstad. smart center. ett däckkompressorn till 0. smart center. smart rekommenderar att du anlitar ett smart center.ex. arbeten på säkerhetsrelevanta system. Tillverkaren ansvarar inte för X Kör vidare direkt så att punkterings- skador som uppkommer genom felaktig medlet fördelas jämt i däcken och tätar användning av däckreparationssetet. X Låt en auktoriserad verkstad. auktoriserad verkstad vid arbeten som kan ! Om trycket är högre än 130 kPa (1. slitbana. X Ta av påfyllningsslangen ? från däck- ventilen G och sätt på pluggen. Däckkompressorn är avstängd. för smart electric drive.3 bar. ett tio minuters körning. heten på 80 km/h. Dekalen ”max. X Sätt i påfyllningsslangen ? igen efter t.3 bar) påverka säkerheten eller vid arbeten på ska du pumpa däcket med däckkompres- säkerhetsrelevanta system. ! Tillverkaren garanterar inte att alla Låt flaskan med punkteringsmedlet E däckskador kan lagas med däckrepara- vara fastskruvad på flänsen F. 20 psi) har däcket fått för stora Med TIREFIT kan du täta stickskador i däck- skador. ! Om trycket har sjunkit under 130 kPa Framför allt är det viktigt att anlita en (1.3 bar) får du inte köra vidare. byta ut däckreparations- X Kontrollera lufttrycket med manome- setet vart fjärde år.ex. G VARNING Om däcktrycket nu är under 130 kPa Använda TIREFIT* (1. t. En sådan verkstad har de fackkunskaper och verktyg som krävs. smart rekom- menderar att du anlitar ett smart center. tern . setet så snart som möjligt. ens slitbana på upp till ca fyra millimeter Kör inte vidare! i diameter. av ett smart Center. sorn till det värde som anges på tankluc- X kan.ex. med korta intervall. det skadade stället. Kör försiktigt vidare till närmaste Om trycket kommer upp i minst 180 kPa auktoriserade verkstad som är kvalifi- (1.8 bar) ska du trycka knappen C på cerad för smart electric drive.

Kontakta en auktoriserad verkstad som är RFramkalla inte kräkning. Rom du har kört med mycket lågt däcktryck Förvara TIREFIT oåtkomligt för barn. sitta kvar. först tills locket hakar fast med båda ögon eller kläder. X Skjut in det gula locket A på flaskan med punkteringsmedel : i fästet på däck- G VARNING kompressorn . eller med tomma däck. däckpåfyllningsflaskan : tills stick- X Fäst dekalens del . smart rekom. är större än fyra millimeter RUppsök genast läkare om det uppstår Rvid skador på fälgarna allergiska reaktioner. RAndas inte in ångorna. perkloretylen. läkare. Framför allt är det viktigt att anlita en i Om TIREFIT har läckt ut ska du låta det auktoriserad verkstad vid arbeten som kan torka. menderar att du anlitar ett smart center. en skruv eller spik.ex. skaper och verktyg som krävs. ROm du har råkat svälja TIREFIT ska du Kör inte vidare! genast skölja munnen ordentligt och dricka mycket vatten. med tätningsringarna TIREFIT får inte komma i kontakt med hud. X Ta ut påfyllningsslangen B och stick- kontakten = ur den nedre delen av däck- kompressorns hus. säkerhetsrelevanta system. Uppsök genast kvalificerad för smart electric drive. kontakt i fästet på det gula locket A på ren. Därefter kan du dra bort det som en påverka säkerheten eller vid arbeten på folie. .152 Punktering G VARNING ROm TIREFIT kommer i kontakt med ögonen I följande fall föreligger en betydande eller huden ska du genast skölja bort det säkerhetsrisk och du kan inte använda med rent vatten. X Skjut in påfyllningsslangens gula stick- X Fäst dekalens del : väl synlig för föra.eller stickskador i däcket som med TIREFIT. eftersom en sådan verkstad har de fackkun. Om du har fått TIREFIT på dina kläder ska du så snart som möjligt rengöra dem med X Låt föremål som har trängt in i däcket. t. X Ta ut TIREFIT-satsen från golvutrymmet vid passagerarstolen (Y sidan 126) och öppna den. hakarna. >> Gör det själv. vid ventilen på det kontakten hakar fast. defekta däcket. punkteringsmedlet: RByt genast kläder om de har smutsats ned Rvid skär.

Därefter måste ett däcktryck på tilen på det defekta däcket.0 bar. se X Kör vidare direkt. En sådan verkstad läge 1(Y sidan 45). (Y sidan 153). (2. minst 200 kPa (2. Ett däcktryck på minst 200 kPa (2. har de fackkunskaper och verktyg som krävs. X Skruva av ventilhatten från ventilen C på det defekta däcket. i Nu pumpas punkteringsmedlet in i däc- ket. ten som kan påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. smart rekommenderar att du anlitar ett ressorn till ON. 29 psi) uppnås inte Om ett däcktryck på 200 kPa (2. 29 psi) efter tio minuter har däcket X Sätt i stickkontakten = i cigarettän. daruttaget (Y sidan 108) eller i ett 12 V. X Kör bilen mycket långsamt ca 10 m framåt eller bakåt. X Skruva fast påfyllningsslangen D på Om lufttrycket fortfarande inte når 200 kPa ventilen. del. X Skruva av påfyllningsslangen från ven- tilen på det defekta däcket.0 bar. har uppnåtts efter tio minuter. Stäng inte av däckkompressorn under 29 psi) uppnås tiden! X Stäng av däckkompressorn. 29 psi) har upp- nåtts. Det kan ! Använd inte däckkompressorn längre än orsaka fläckar. däckkompressorn och varnings- Om ett däcktryck på 200 kPa (2. tio X Skruva av påfyllningsslangen från ven- minuter. ! Efter användning kan rester av TIREFIT rinna ut ur påfyllningsslangen.0 bar. X Pumpa upp däcket på nytt. Punktering 153 Ett däcktryck på 200 kPa (2. Framför allt är det viktigt att Däckkompressorn är påslagen. 29 psi) triangeln. tio minuter åt gången.0 bar. Trycket kan då tillfälligt stiga till ca 500 kPa (5 bar. se Överskrid inte maxhastigheten på 80 km/h. Z . När däckkompressorn har svalnat kan du X Stuva undan flaskan med punkteringsme- använda den igen. X Tryck på/av-knappen ? på däckkomp. Kör inte vidare! uttag i bilen (Y sidan 108). 73 psi).0 bar. X Låt däckkompressorn vara på i max. (Y sidan 153). Den kan bli för Lägg därför påfyllningsslangen i varm. 29 psi) G VARNING inte har uppnåtts efter tio minuter. Kontakta en verkstad som är auktoriserad X Vrid nyckeln i tändningslåset till för smart electric drive. Om ett däcktryck på 200 kPa (2. 29 psi) inte uppnås efter högst tio minuter: X Stäng av däckkompressorn. smart center.0 bar.0 bar. fått för stora skador. Däcket anlita en auktoriserad verkstad vid arbe- pumpas upp. G VARNING >> Gör det själv. plastpåsen där TIREFIT förvarades.

. auktoriserad verkstad.3 bar. En sådan verkstad har de fackkunskaper och verktyg som krävs. i Information om däck kan du få på en ningsknappen : bredvid manome.ex. smart center. G VARNING Låt en auktoriserad verkstad som är kvali- ficerad för smart electric drive kon- . center. 20 psi) har däcket fått för stora skador.3 bar. X Kör till närmaste verkstad och låt byta X Korrigera däcktrycket om det fortfa- rande ligger på minst 130 kPa däcket. däckkompressorn och varnings- arbeten på säkerhetsrelevanta system. 80 km/h” ska placeras väl synlig för föraren. 20 psi) (se tankluckan för vär. däckkompressorn. G VARNING Om däcktrycket nu är under 130 kPa (1. ett smart center. triangeln. sorn. X Stuva undan flaskan med punkteringsme- ten som kan påverka säkerheten eller vid del. (1. på ett smart tern . t. smart rekommenderar att du anlitar ett Påfyllningsslangen sitter kvar på flas- smart center.ex. Framför allt är det viktigt att kan med punkteringsmedel. snart som möjligt. byta ut flaskan med punk- teringsmedel och påfyllningsslangen så X Öka däcktrycket: Sätt på däckkompres.154 Punktering Dekalen ”max.ex. anlita en auktoriserad verkstad vid arbe. t. Bilens köregenskaper kan försämras. däckkompressorn.ex. H Miljöinformation Den använda flaskan med punkteringsmedel ska avfallshanteras på ett sakkunnigt sätt. ett den). byta ut flaskan med punk- teringsmedel vart fjärde år. Byta hjul X Minska däcktrycket: Tryck på avluft. X Stanna efter ca tio minuters körning och kontrollera däcktrycket med däckkomp- ressorn. X Låt en auktoriserad verkstad. t. Kontakta en verkstad som är auktoriserad X Dra ut flaskan med punkteringsmedel ur för smart electric drive. X Tryck ihop det gula lockets lås för att ta Kör inte vidare! av flaskan med punkteringsmedel från >> Gör det själv. t. X Låt en auktoriserad verkstad. av ett smart center.

Av säkerhetsskäl rekommenderar smart att du Hjul med fälgsida* bara använder passande hjulbultar som har X Bilar med stålfälgar och fälgsidor*: godkänts av smart eller hjulbultar som är >> Gör det själv. Se till att domkraftens stödyta är stadig och jämn och att domkraften inte kan glida. X Lossa hjulbultarna ca ett varv moturs med hjulnyckeln. Information om detta kan du få på ett smart center. X Ta ut nyckeln ur tändningslåset. t.ex. X Sätt an parkeringsbromsen. lika säkra. Hjulen kan lossna om de inte har dragits åt med ett åtdragningsmoment på 110 Nm. på lämpligt föremål. eftersom en sådan verkstad har de fackkunskaper och verktyg som krävs. X Bilar med stålfälgar och navkapslar: Ta Lägg stoppklossar eller liknande fram. X Parkera bilen så långt bort från trafik- flödet som möjligt och på ett fast och jämnt underlag. Skruva inte ur dem helt. Punktering 155 trollera åtdragningsmomentet efter hjul- byte. för och bakom det hjul som sitter diago- nalt i förhållande till det hjul som ska Lyfta upp bilen och ta av hjulet bytas. Vid arbeten under bilen ska du använda pallbockar. En domkraft är endast till för att lyfta upp bilen under en kort stund vid hjulbyte. Information om detta kan du få Lossa fälgsidan* från fälgen med ett på alla auktoriserade verkstäder. Framför allt är det viktigt att anlita en auktoriserad verkstad vid arbe- ten som kan påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. Göra klar bilen X Kontrollera att du har en passande dom- kraft19 och hjulnyckel19. * Tillval Z . ett smart center. X För växelspaken till läge P. Använd inte träklossar eller liknande som underlag för domkraften. X Säkra bilen så att den inte kan komma i Hjul med navkapsel rullning. av navkapseln. G VARNING X Stäng av motorn. smart rekommenderar att du anlitar ett smart center. Bilen kan annars 19 Ingår inte i leveransomfånget. X Vrid hjulen till läge rakt fram.

Om du Om en gänga i hjulnavet är skadad ska du inte placerar domkraften på rätt sätt kan inte köra vidare. hjulet och bilen. X Lyft upp bilen med domkraften . Rskada dig eller andra personer X Ta av hjulet. sidan. Dra inte åt hjulbultarna helt när bilen är upphissad. . smart rekom- bara se dem underifrån. Sätt därför endast an domkraften på dom. bakom framhjulens hjulhus och ett fram. Ta bort eventuell smuts från domkraftsfästet innan du sätter an dom. Andra hjulbultar kan lossna. X Rengör anliggningsytorna på fälg och hjulnav. X Sätt an domkraften . G VARNING ! Lägg inte ifrån dig hjulbultar i sand Om du inte sätter an domkraften korrekt kan eller smuts. tills Lägg dig aldrig under en bil som är upplyft däcket är högst tre centimeter från mar- med domkraft. >> Gör det själv. Hjulbultarnas och hjulna- bilen vens gängor kan skadas när du skruvar i Rfalla ned från domkraften dem. eftersom bilen då kan tippa. Det finns ett menderar att du anlitar ett smart center. Kontakta en verkstad som bilen skadas. Domkraftsfästena är fördjupningar i det eftersom en sådan verkstad har de fackkun- nedre tröskelområdet vid dörren. terna :. auktoriserad verkstad vid arbeten som kan Sätt an domkraften mot domkraftsfästena påverka säkerheten eller vid arbeten på så att domkraften står lodrätt sett från säkerhetsrelevanta system. vid de avsedda domkraftsfästena. Använd endast hjulbultar som är avsedda för X Gör klar bilen enligt tidigare beskriv. X Skruva ur hjulbultarna. Smörj aldrig hjulbultarna med ! Placera en passande domkraft endast olja eller fett. Du kan skaper och verktyg som krävs. Andra hjulbultar kan ning (Y sidan 155). mot en av lyftpunk- ner. G VARNING kraften. Rskadas. ken. G VARNING Använd endast hjulbultar som är avsedda för hjulet och bilen. lossna.156 Punktering falla ned och skada dig eller andra perso. Byt ut hjulbultarna om de är skadade eller rostiga. är auktoriserad för smart electric drive. Sätta på nytt hjul kraftsfästena. Slå inte på tändningen medan du byter hjul. Framför allt är det viktigt att anlita en för bakhjulens hjulhus.

Undvik kontakt med hud. Viktig säkerhetsinformation (hög- X Ta bort domkraften. Kontakta ome- delbart läkare. t. ! Sätt endast an en passande domkraft på de avsedda domkraftsfästena. arbeten på högvoltsbatteriet. Hjulen kan lossna om de inte har dragits åt med ett G VARNING åtdragningsmoment på 110 Nm. plats av de båda hjulbultarna. Batteri (bilen) X Skjut på hjulet på hjulnavet och tryck fast det.ex. Läs information om fordonets högvoltsnät G VARNING (Y sidan 14) och om 12 V-batteriet Se till att åtdragningsmomentet kontrolle. Bilens spänningsförsörjning kommer från X Skruva i den sista hjulbulten och dra åt två batterier: den lätt. ögon och kläder. Skölj genast av elektrolytstänk noga med rikliga mängder rent vatten. Batteri (bilen) 157 X Bilar med stålfälgar och fälgsidor*: Montera fälgsidan*: så att ventilen . inte kläms fast. vid en olycka. komponenter i Montera navkapseln så att den hålls på bilen. sörjningen till eldriften och till alla X Bilar med stålfälgar och navkapslar: strömförbrukare resp. Sätt hel- ler inte några pallbockar mot högvolts- batteriet. RHögvoltsbatteri bulten och dra åt den lätt. X Skruva i två hjulbultar och dra åt dem Bilens elsystem har hand om spänningsför- lätt. X Tryck fast fälgsidan*: jämnt på fälgen med båda händerna. Information om bilens elsystem >> Gör det själv. Annars kan högvoltsbatteriet Hjul med fälgsida* skadas. Sätt under inga omständigheter an dom- kraften mot högvoltsbatteriet. X Kontrollera att fälgsidan*: sitter fast ordentligt på fälgen. R12 V-batteri X Alla andra bilar: Skruva i den sista hjul. (Y sidan 158). voltsbatteri) X Dra åt hjulbultarna med hjulnyckeln Låt en auktoriserad verkstad utföra alla (åtdragningsmoment: 110 Nm). * Tillval Z . Elektrolyten i högvoltsbatteriet är giftig och frätande. ras omedelbart efter ett hjulbyte. X Sänk ned bilen tills den står stadigt på marken igen.

ett smart center. Håll barn borta från områ- det. Und. skilt handskar. ansluta plusklämman först och sedan vik gnistbildning. Lägg inte några metallföremål på ett bat- keras bör du kontrollera batteriets ladd. Skölj omedelbart av syra- stänk med rent vatten. antändas. Du och andra kan då få allvarliga Explosionsrisk skador. efter- dat så att dess beräknade livslängd inte som det då kan bli skador på elektrisk förkortas. förkläde och ansiktsskydd. klämmor eller koppla bort dem när takt med hud. sedan plusklämman. deras av smart när du byter batteri. . kan det uppstå en kortslutning och Observera säkerhetsanvisningarna och därigenom kan den lätt explosiva gas- skyddsåtgärderna vid hantering av batte- blandningen som alstras från batteriet riet. >> Gör det själv. kläder. ning är förbjudet vid han. ögon eller motorn är i gång. öppen låga och rök.ex. kan antändas. teri. Batterisyra är frätande RLossa inte batteriernas anslutnings- och får inte komma i kon. Viktig säkerhetsinformation (12 V- batteri) Batteriet bör alltid vara tillräckligt lad. utrustning. Om du huvudsakligen använder bilen för G VARNING korta körningar eller om den långtidspar. Använd skyddsglasögon. ! Använd inte bilen utan batteri. t. explosiva gasblandningen från batteriet Använd endast ett batteri som rekommen.158 Batteri (bilen) Följ även informationen i kapitlet Använd skyddskläder. Uppsök vid behov läkare. RNär du ansluter batteriet ska du alltid tering av batteriet. Du kan få information om detta på en auktoriserad G VARNING verkstad. Om plusklämman på det anslutna batteriet G VARNING kommer i kontakt med fordonskomponen- terna. minusklämman. Varningsdekal Följ instruktionsboken. Det kan bli kortslutning och den lätt ningsnivå oftare. RNär du kopplar bort batteriet ska du all- tid koppla bort minusklämman först och Eld. sär- ”Hjulbyte”.

Information om laddare som kan användas när batteriet är monterat får du på en auk- toriserad verkstad. strömma ut och små explosioner uppstå. X Koppla ur alla strömförbrukare. eller andra metalldelar komma i kon- fotstödet moturs. X Ta ut batteriet. Avfallshantera defekta batterier på ett miljöriktigt sätt. Lämna batterierna till ett smart Center eller till ett annat ställe där man tar emot gamla batterier. Det kan annars bli kortslutning. Montera ur och in 12 V-batteriet Ta bort golvbeklädnaden X Ta bort pluspolskyddet ?. Rdu absolut inte låter en skiftnyckel X Skruva ur de två fästskruvarna . Z . ! Se till att Rdu inte förväxlar anslutningskläm- morna. X Skruva av minusklämman = först och sedan plusklämman. utrymmen.eller frätskador på bilen och skada dig själv eller andra. Batteri (bilen) 159 H Miljöinformation Montera ur batteriet Batterierna får inte kastas i hushållsav- fallet. G VARNING X Skruva loss matthållaren : med ett Ladda batteriet endast i väl ventilerade lämpligt verktyg. X Öppna framdörren på passagerarsidan. vilket kan orsaka lack. till >> Gör det själv. Ladda batteriet X Skjut bak passagerarstolen. takt med båda batteripolerna eller X Dra ut fotstödet : ur bilen från sidan. Vid laddningen kan gaser X Fäll ut golvbeklädnaden. med pluspolen och karossen samtidigt. X Lossa avluftningsslangen. Batteriet kan förstöras. X Slå av tändningen. X Skruva av batterifästet A.

vintern. terat batteri. REtt batteri som inte kopplas bort bör Följ bruksanvisningen för laddaren. kontrollera batteriet. RKoppla bort batteriet om bilen inte används under en längre tid och ladda det ! Använd bara laddare med en laddnings- ungefär var sjätte månad. tid än sex veckor ska du rådfråga en auk- Huset kan vara skadat. Det måste först laddas. oavsett om högvolts- batteriet är laddat eller inte. Luta dig inte över batteriet när ladd. Om 12 V-batteriet har laddats ur kan drift- systemet inte startas. Starta din bils motor med startkablar och den andra bilens batteri. Montera in batteriet X Koppla vid behov ur alla strömförbru- Starthjälp kare. ningsnivån och batteriets syranivå före ! Ladda aldrig ett monterat batteri. . Låt ändå en verkstad som är auktoriserad för Batterisyra är frätande och får inte komma smart electric drive kontrollera ladd- i kontakt med hud. G VARNING X Skruva på plusklämman först och sedan Under starthjälpen eller vid laddningen minusklämman =. Låt en vecka om bilen inte används under en auktoriserad verkstad som är auktorise. skada pga. såvida du inte använder en laddare som RByt endast ut batteriet mot ett batteri har kontrollerats och godkänts av smart. gaser från batteriet. rad för smart electric drive. finns det risk för frätskada pga. spänning på max. Information X Sätt fast avluftningsslangen.160 Starthjälp G VARNING X Montera pluspolskyddet ?. t. Driftsystemet kan startas med hjälp av ett annat fordon. Följ anvisningarna nedan. underhållsladdas var tredje eller fjärde ! Ladda aldrig frusna batterier. X Skruva på batterifästet A.ex. 14. toriserad verkstad som är auktoriserad för smart electric drive.8 V. X Placera batteriet på avsedd plats. Med dessa laddare kan du ladda ett mon. Därmed >> Gör det själv. ett ROm bilen inte ska användas under längre smart center. ögon eller kläder. Luta dig inte över batteriet. Tips för batteriskötsel ning pågår. gas som strömmar ut från batte- riet. X Montera fotstödet. med centralavluftningslock. längre tid. RBatteriet i din bil är underhållsfritt vid G VARNING normal körning (DIN 43539/T2). Under laddningen finns det risk för frät. Du kan inte starta bilen med starthjälp om högvolts- batteriet har laddats ur. undviker du korrosionsskador.

Starta inte bilen med hjälp av en snabb- laddare. RKoppla inte från det urladdade batteriet från bilens elsystem. Arbeta inte med öppen låga i närheten av batteriet och rök inte. Starthjälp 161 G VARNING Gaser från batteriet kan utlösa små explo- sioner medan bilen får starthjälp. >> Gör det själv. ! Undvik upprepade och långa startför- sök. Undvik gnistbildning. RKontrollera att bilarna inte har kontakt med varandra. t.ex. RDu bör kontrollera att batteriets kapa- citet i den bil som ger starthjälp inte ligger väsentligt under det urladdade batteriets kapacitet. RAnvänd endast batterier med samma nominella spänning (12 volt). RAnvänd startkablar med tillräckligt tvä- rsnitt och isolerade polklämmor från en auktoriserad verkstad. ett smart center. Z . Följ säkerhetsanvisningarna och vidta skyddsåtgärder vid hantering av batteriet. RLägg startkablarna så att de inte kan fastna i rörliga delar i motorrummet.

X Slå på tändningen i din bil. .162 Starthjälp Ta emot starthjälp 12 V-batteriet finns på golvet vid passagerarsätet. Börja med det egna batteriet B. X Koppla ur alla strömförbrukare. X Ta den röda startkabeln och koppla ihop din bils pluspol . med pluspolen : på bilen som ska ge starthjälp.ex. Ladda därför 12 V-batteriet maximalt så snart som möjligt.ex. t. t. X För växelspaken till P. smartmove Assi- stance eller en verkstad som är auktoriserad för smart electric drive. X Om körläget inte aktiveras direkt ska du vänta ca 60 sekunder mellan startförsöken. ett smart center. Om driftsystemet inte startar ska du ringa teknisk assistans. i Det tar en stund innan 12 V-batterietet är laddat. X Stäng av motorn i båda bilarna. >> Gör det själv. X Ta den svarta startkabeln och koppla ihop minuspolen = på bilen som ska ge starthjälp med din bils minuspol ?. X Ta bort batterikåpan. Koppla från starthjälpen X Koppla in strömförbrukare som fläkt och bakruteuppvärmning först när tänd- ningen är påslagen. Om du avaktiverar driftsystemet efter en kort körsträcka kan det hända att bilen inte går att starta igen. Börja med batteriet A i bilen som ger starthjälp. X Låt motorn i bilen som ger starthjälp gå på tomgång.

RFäst bogseröglorna på samma sida av Ren eller flera av följande varningslam- båda bilarna. ning när startkablarna kopplas ur. ingen. X Låt drivsystemet vara aktiverat i två till RFör växelväljaren till läge N. Tänk på följande när du bogserar bilen: REndast vana personer bör bogsera. RSlå på tändningen vid bogseringen. . funktionsdisplayen måste N visas. På multi- tre minuter. Rdu känner ett pulserande i bromspedalen RBogsera inte bilen bakåt på lasthålla- redan i början av bogseringen. ! Bogsera inte andra fordon med smart Transportera alltid bilen om electric drive. egna batteriet. Både du och andra personer >> Gör det själv. Rvarningslampan N för bilens hög- RBogsera endast bilen med alla hjul på voltsystem tänds på kombiinstrumentet. Om du bogserar bilen en längre sträcka med X Låt en auktoriserad verkstad kontrollera hög hastighet kan eldriften eller en hög- batteriet. Bogsering Bogsera därför alltid bilen i en hastighet Information på högst 50 km/h och inte längre än 50 km. X Lossa startkablarna från batteriernas G VARNING pluspoler : och . Bogsering 163 Aktivera inte belysningssystemet! RFölj lagbestämmelserna för bogsering i På så sätt minskas risken för gnistbild. Eldriv- surra fast bilen via bogseringsanord. Börja med det RKör inte längre än 50 km. G VARNING ! Bogsera bilen i en hastighet på högst Av säkerhetsskäl ska du inte bärga och 50 km/h och inte längre än 50 km. RLåt helst en auktoriserad verkstad bog- sera bilen. kan få allvarliga eller till och med livs- hotande skador. por tänds: RBogsera endast bilen i bogseröglorna. från hållaren vilket kan leda till skador. * Tillval Z . X Lossa startkablarna från batteriernas RKör inte fortare än 50 km/h. Bilen kan då börja brinna. respektive land. ningen eller någon högvoltskomponent ningen. ren*. RAnvänd helst en bogserstång vid bogser- (away) (bogsera inte) visas på kombiinstrumentet. Om du använder en bogserlina bör Rmultifunktionsdisplayen har slutat att du använda elastiska polyamidlinor eller polyamidband. Annars kan bogseröglan slitas loss kan skadas.. Rdu måste förflytta bilen en längre sträcka. fungera. Rdisplaymeddelandet Do not tow marken. minuspoler = och ?. voltskomponent överhettas.# 12 V-batteri än dragbilen.þ driftsdiagnos (röd) RDen bogserade bilen får inte vara tyngre . Eldrivningen eller någon högvoltskomponent kan skadas.

164 Bogsering Montera på bogseröglan Öppna skyddet fram X Ta ut bogseröglan : ur fotstödet på gol- vet vid passagerarstolen.12 V-batteri# Rdu märker en förhöjd eller pulserande bromsverkan. framför passagerarstolen.driftdiagnosþ (röd) . X Sätt fast bogserlinan eller bogser- stången på bogseröglan. Öppna skyddet bak Bogsera bilen X Slå på tändningen. och ta bort låta en auktoriserad verkstad bogsera det.högvoltsbatteriN . . Ren eller flera röda varningslampor tänds på kombiinstrumentet. På multifunktionsdisplayen visas N. X För in ett lämpligt föremål i spåret för Om batteriet har laddats ur helt ska du att lossa ett av skydden . din bil. t. ! Bilen får endast bogseras om Rväxelväljaren är i läge N Rdet står N på multifunktionsdisplayen. Eldriv- ningen eller någon högvoltskomponent Bogseröglan finns under golvbeklädnaden kan skadas. X För växelväljaren till läge N. . X Skruva i bogseröglan så långt det går och X För in ett lämpligt föremål i spåret för dra åt den. ! Bogsera bilen i en hastighet på högst Fästa bogseröglan 50 km/h och inte längre än 50 km. att lossa skyddet : och ta bort det. X Trampa ned bromspedalen. X Ta bort golvbeklädnaden på golvet vid Bilen måste transporteras om passagerarstolen (Y sidan 159). >> Gör det själv.ex.

ett smart X Byt ut den defekta säkringen mot en ny center. ken säkring som hör till den defekta för- Reparera eller bygla inte defekta säk. t. ett smart center. ! Trasiga säkringar måste ersättas med likvärdiga säkringar.ex. alla strömförbrukare och slå av tänd- >> Gör det själv. ett smart center.ex. Låt en verkstad som är auktoriserad X Dra ut säkringen i fråga. G VARNING Använd bara säkringar som har godkänts av smart eller likvärdiga säkringar med rätt X Innan du byter en säkring ska du stänga av amperetal för systemet i fråga. brukaren. för smart electric drive. t. Om en säkring löses ut medför det att efterföljande komponenter slutar att fungera. med samma amperetal. verkstäder. Stäng först av alla strömförbru- kare och slå av tändningen. Vid X Ta med hjälp av översikten i säkrings- överbelastning finns det annars risk för förteckningen (Y sidan 167) reda på vil- brand. Byt endast säkringar när bilen är par- kerad. fastställa och åtgärda orsaken. Z . Elektriska säkringar 165 Elektriska säkringar Information De elektriska säkringarna i din bil har till uppgift att koppla bort defekta ström- kretsar. Om en nyinsatt säkring går sönder ska du låta en verkstad som är auktoriserad för smart electric drive.ex. ringar. Byta säkring Säkringsboxen sitter på vänster sida under instrumentpanelen. t. tion om detta får du på alla auktoriserade ningen. fastställa och åtgärda orsaken. De känns igen på färg och säkringsvärde. Informa. Säkringsvär- dena hittar du i säkringsförteckningen.

\ Säkring R1 .R9 Reservsäkringarnas placering . Framsida : .166 Elektriska säkringar Säkringsbox >> Gör det själv.

Elektriska säkringar 167 >> Gör det själv. parkeringsklimatiser. bakljus höger. nummer.7.5 A brun 8 Motorkomponenter. Baksida ^ .5 A brun skyltsbelysning 7 Positionsljus vänster. LED-varselljus 10 A röd 6 Positionsljus höger. - 2 Vindrutetorkare fram 25 A natur 3 Elfönsterhissar 20 A gul 4 Fläktmotor kupé 25 A natur 5 Dimstrålkastare. 25 A natur ing Z . Säkring Säkringsanslutning Nr Förbrukare Ströms. .. bakljus vänster 7. Märkfärg tyrka 1 .

regn. drivningskom- ponenter. radiosystem. Märkfärg tyrka 9 Motorkomponenter. diagnosuttag. - 15 Säkerhetskrets eldrift 15 A blå 16 . soundgenerator 20 Kontrollpanel för värmesystem/klimatan.5 A brun het för start/stopp-funktion. inställning av ytterbackspeglar.5 A brun 27 Motorkomponenter 7. 10 A röd läggning. sätesvärme. styrenhet servostyrning.5 A brun 20 Endast vid vänsterstyrda bilar 21 Endast fortwo coupé.5 A brun 10 Motorkomponenter 15 A blå 11 Esp®-styrenhet 25 A natur 12 Funktionerna i manöverspaken till vänster.7. . kombiin- strument >> Gör det själv.168 Elektriska säkringar Nr Förbrukare Ströms. stöldlarm. spolarvätskepump.5 A brun 23 Halvljus höger 7.och ljussen- sor20.5 A brun 24 Bromsljus. 10 A röd säkerhetssystem 19 Motorstyrenhet. 22 Endast fortwo cabriolet. - 17 Bakrutetorkare21 15 A blå 18 Esp®-styrenhet. funktioner i manöverspaken på höger sida. . . backljus. dimbakljus 15 A blå 25 Helljus höger 7. bromssystem 7. 13 .5 A brun 26 Helljus vänster 7. . spegelvärme. 10 A röd funktionerna i kontaktlisten. sufflettknapp22 21 12 V-uttag. styren. - 14 . centrallås. växellådsstyrenhet. extrainstrument. cigarettändare 15 A blå 22 Halvljus vänster 7.

15 A blå lett22 R7 Kupébelysning 5A ljusbrun R8 Förstärkare (surroundsystem) 20 A gul R9 Styrenhet för sätesvärme 25 A natur 22 Endast fortwo cabriolet. . subwoofer (ljudsystem). fläktmotor för frontky. Märkfärg tyrka 28 Bakruteuppvärmning 40 A orange 29 Sufflett22 30 A grön 30 Växellådsstyrenhet. - R3 . . 34 Esp®-styrenhet 40 A orange 35 Styrenhet för servostyrning 30 A grön R1 Spegeluppvärmning 7. . . 40 A orange lare 31 Signalhorn. - R4 . suff. centrallås 20 A gul 32 . Elektriska säkringar 169 Nr Förbrukare Ströms. - R5 Motorkomponenter 10 A röd Försörjning kortläsare vindruta23 10 A röd R6 Radiosystem.5 A brun R2 . 23 Endast vid car2go. Z . - 33 Tändningslås 50 A röd >> Gör det själv.

170 .

.. 175 Fordonsdata ................ 172 Bilens elektronik ............ Bilens typskyltar ..................................... 173 Driftsmedel och påfyllningsmängder .......... 177 .... 174 Däck och hjul ................................................................ 172 >> Tekniska data....Bilens utrustning ............

inte är utrustad med alla funktioner som beskrivs här. Genom att använda en utvändig Eftermontering av elektrisk och elek- antenn tar man hänsyn till den möjliga häl- tronisk utrustning sorisk som elektromagnetiska fält kan Elektriska och elektroniska apparater kan utgöra. från ett auktoriserat kontrollställe.25 m = 10 auktoriserad verkstad vid arbeten som kan GSM-nätet påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. I annat fall kan fordonskompo. Landsspecifika avvikelser är apparater har monterats i bilen i efter- möjliga. smart rekom. Den förhöjda elektromagnetiska strål- ningen kan även utgöra en hälsorisk för dig och andra. serva motorelektroniken och tillhörande komponenter som styr. Komradioutrustning kan störa bilens elsy- stem och därmed äventyra bilens driftsä- serad för smart electric drive. påverka bilens driftsäkerhet negativt. reflexion nenter slitas på kortare tid än vanligt Rden utvändiga antennen är felaktigt mon- och felansvaret liksom typgodkännandet terad. G VARNING Frekvensområde Maximal sändar- (band) effekt (watt) Låt endast en verkstad som är auktoriserad för smart electric drive serva motorelek. Våglängd 0. Observera att din bil kanske hand. sensorer eller förbindelseled. Framför allt är det viktigt att anlita en Våglängd 0. G VARNING ! Låt endast en verkstad som är auktori. ett kerhet och din egen säkerhet om smart center.och extra. För Låt därför endast en auktoriserad verkstad eftermontering av sådana apparater krävs som är auktoriserad för smart electric .172 Bilens elektronik Bilens utrustning ett typgodkännande och apparaterna måste vara e-märkta. dioapparater i bilen krävs det tillstånd. smart godkänner montering av mobiltele- i Läs informationen om auktoriserade foner och komradioapparater om dessa verkstäder (Y sidan 13). utrustning som var tillgänglig vid tiden ! smart tar inget ansvar för skador eller för sista redigering av instruktions. följdskador som uppstår till följd av att boken.ex. Om du monterar in telefoner eller komra- hetsrelevanta system och funktioner. kan upphöra att gälla. eftersom en sådan verkstad har de fackkun. Bilens elektronik får inte överstiga nedan angivna maximala Ingrepp i motorelektroniken sändareffekt. Detta gäller även säker. Kortvåg (< 50 MHz) 100 troniken och tillhörande komponenter.7 m 35 menderar att du anlitar ett smart center. Rdu inte har någon utvändig antenn enheter. Detta e-märke kan du i I denna instruktionsbok beskrivs alla beställa från apparatens tillverkare eller modeller samt den standard. Rden utvändiga antennen inte har låg ningar. monteras på ett sakkunnigt sätt med en utvändig antenn med låg reflexion. t. Telefonens eller komradions sändareffekt >> Tekniska data. Våglängd 2 m 50 skaper och verktyg som krävs.

Z . gälla (EU-direktiv 95/54/EG). eftersom en sådan verkstad har de fackkun- skaper och verktyg som krävs. plåten under mattan i bagageutrymmet. Bilens typskylt (exempel) : Tillverkningsland . >> Tekniska data. som inte har monterats enligt ovan nämnda förutsättningar. används i bilen X Öppna förardörren. Framför allt är det viktigt att anlita en auktoriserad verkstad vid arbeten som kan påverka säkerheten eller vid arbeten på säkerhetsrelevanta system. Lackkod = Biltillverkare ? EG-typgodkännandenummer A Chassinummer (VIN) : Diagnoskoppling B Högsta tillåtna totalvikt C Tillåtet axeltryck fram Bilens typskyltar D Tillåtet axeltryck bak Typskylt med chassinummer (VIN) och lackkod Chassinummer (VIN) Bilens typskylt är placerad på dörramen på Chassinumret finns bak till höger på golv- förarsidan. i Om elektriska eller elektroniska appa- rater. Bilens typskyltar 173 drive montera den utvändiga antennen. kan bilens typgodkännande upphöra att Nu kan du se typskylten :. Diagnoskoppling Diagnosuttaget är placerat till höger vid golvet på bilens vänstra sida. smart rekom- menderar att du anlitar ett smart center.

Varningsdekal/däcktryckstabell korrosions-/frostskyddsmedel som har = Chassinummer godkänts av smart eller likvärdiga korro- ? smartmove Assistance-dekal sions-/frostskyddsmedel. Annars kan motorn skadas. Den har följande uppgifter i kylsystemet: Rskydda mot korrosion Rskydda mot frost Genom blandningen av vatten och korro- sions-/frostskyddsmedel får kylarvätskan : Chassinummer en högre kokpunkt än vid rent vatten. Använd endast de . Då skyddas kylsystemet mot frost ned till ca −37 ¥. Annars är inte kylsystemet tillräck- ligt skyddat mot korrosion och kokpunk- ten är för låg. Andelen korrosions-/frostskyddsmedel i kylsystemet bör Rutgöra minst 50 %.och frostskyddsmedel. med kylarvätska som säkerställer frost- och korrosionsskyddet. >> Tekniska data. Använd alltid en passande kylarvätska. Om korrosions. C Varningsinformation om kylarvätska .och frostskyddsmedel fylls på enligt föreskrifterna ligger kylarvätskans kokpunkt kring 130 ¥. A Typskylt med chassinummer Information om detta kan du få på alla auk- B Servicedekal toriserade verkstäder.174 Driftsmedel och påfyllningsmängder Driftsmedel och påfyllningsmängder Kylarvätska Kylarvätskan är en blandning av vatten och korrosions. Om bilen har förlorat kylarvätska ska du Vänsterstyrda bilar (exempel) fylla på lika delar vatten och korrosions- : Krockkuddsdekaler (solskydd) och frostskyddsmedel. i Vid nybilsleveransen är bilen påfylld X Vik upp mattan. Varningsdekaler ! Fyll endast på förblandad kylarvätska med det önskade frostskyddet. Rinte överstiga 55 % (frostskydd ned till −45 ¥) eftersom värmeavledningen för- sämras. X Öppna bakluckan. även i länder med höga yttertemperatu- rer.

Däck och hjul 175 Bromsvätska Däck och hjul Med tiden absorberar bromsvätskan fukt Information från atmosfären. i Mer information om däck och hjul kan du Exempel för smartcare spolarvätska: få på alla auktoriserade verkstäder. smart inte ta något ansvar för skador som der i bergstrakter). met som påminner dig om nästa byte av förbrukning och köregenskaper) eller bromsvätska. –10 ¥ – 1:2 –20 ¥ – 1:1 G VARNING Koncentrerad spolarvätska är lättantänd- lig. Dessutom kan måttavvikelser och en for- mändring av däcken vid körning med hög Vindrutespolarsystem belastning leda till att däcken vidrör Fyll på spolarvätska beroende på yttertem.ex. skador som uppstår till följd av det. bromsvätska som har godkänts av smart och Använd bara däck och hjul som rekom- notera bytet i servicehäftet. Det gör att vätskans kok- punkt sjunker. Om du använder andra däck kan belastning av bromsarna (t. arna från tillverkaren24. t. ett smart center. t. abs eller ångblåsor bildas i bromssystemet vid hög esp®. Dessa däck är anpas- Om bromsvätskans kokpunkt är för låg kan sade för reglersystemen. Information om verkan reduceras. detta får du på alla auktoriserade verk- Byt vartannat år ut bromsvätskan mot städer. kan däcken eller bilen skadas. uppstår till följd av det.ex. buller. 24 Jämför användningsanvisningarna på förpackningen Z .ex. ! Av säkerhetsskäl rekommenderar smart däck som har godkänts av smart eller däck G VARNING som är lika säkra. karossen eller axelkomponenterna. Mer information om däcktryck hittar du i Över 0 ¥ 1:100 – kapitlet ”Drift” (Y sidan 114). rökning och öppen låga vid hantering av koncentrerad spolarvätska. vid nedfär. Detta gör att broms. på ett smart center. Undvik eld. Då peraturen och i enlighet med anvisning. ansvar för försämringar (t.ex. menderas för smart fortwo. Om du använ- der andra hjul kan smart inte ta något i Vanligtvis finns en dekal i motorrum- >> Tekniska data.ex. Temperatur Koncentrat Koncentrat sommar: vinter: På insidan av luckan till bilens eluttag vatten vatten hittar du en däcktryckstabell. t.

176 Däck och hjul

Olika däcktyp fram och bak

55 kW electric drive
Framaxel Sommardäck 155/60 R15 74 T
Vinterdäck 155/60 R15 74 T M+S
Hjul 4,5 J x 15 H2 ET 23,5
Bakaxel Sommardäck 175/55 R15 77 T
Vinterdäck 175/55 R15 77 T M+S
Hjul 5,5 J x 15 H2 ET 22

60 kW BRABUS electric drive
>> Tekniska data.

Framaxel Sommardäck 175/50 R16 77 T
Hjul 5,5 J x 16 H2 ET 30
Bakaxel Sommardäck25 225/35 R17 86 Y
Hjul 7,5 J x 17 H2 ET 33

Däcktryck

Sommar och vinter Fram Bak
155/60 R15 fram – 175/55 R15 bak 200 kPa (2,0 bar) 250 kPa (2,5 bar)

Sommar Fram Bak
175/50 R16 fram – 225/35 R17 bak 180 kPa (1,8 bar) 220 kPa (2,2 bar)

25 Snökedjor får inte användas.

Fordonsdata 177

Fordonsdata fortwo cabrio 55 kW electric drive

G VARNING Bilens mått
På biltaket får inte några takräcken eller Bilens längd (ECE) 2695 mm
last sättas fast eftersom
Bilens bredd 1752 mm
Rpanoramasoltaket* kan förstöras och på inklusive ytter-
så sätt skada dig och andra personer backspeglar
Rdetta avsevärt påverkar kördynamiken
negativt och på så sätt kan leda till olyc- Bilens höjd 1565 mm
kor Axelavstånd 1867 mm
Rtakräcket och/eller lasten kan lossna och
på så sätt orsaka en olycka. Du och andra
personer kan skadas av last som ramlar Bilens vikt
ned och/eller av takräcket. Tjänstevikt (enligt 995 kg

>> Tekniska data.
EG-direktiv)
i Tjänstevikten omfattar föraren (68 kg),
bagage (7 kg) och alla vätskor. Extraut- Taklast Ingen
rustning höjer tjänstevikten och
begränsar nyttolasten. Maximal bagageut- 50 kg
rymmeslast

fortwo coupé 55 kW electric drive
fortwo coupé 60 kW BRABUS electric
Bilens mått drive
Bilens längd (ECE) 2695 mm Bilens mått
Bilens bredd 1752 mm Bilens längd (ECE) 2727 mm
inklusive ytter-
backspeglar Bilens bredd 1752 mm
inklusive ytter-
Bilens höjd 1565 mm backspeglar
Axelavstånd 1867 mm Bilens höjd 1565 mm
Axelavstånd 1867 mm
Bilens vikt
Tjänstevikt (enligt 975 kg Bilens vikt
EG-direktiv)
Tjänstevikt (enligt 1000 kg
Taklast Ingen EG-direktiv)
Maximal bagageut- 50 kg Taklast Ingen
rymmeslast
Maximal bagageut- 50 kg
rymmeslast

* Tillval Z

178 Fordonsdata

fortwo cabrio 60 kW BRABUS electric Laddningstid vid ca 6 h26, 27
drive 16 A (t.ex. ladd-
ningsstation eller
Bilens mått wallbox)
Bilens längd (ECE) 2727 mm Laddningstid vid ca 1 h26, 27
Bilens bredd 1752 mm 32 A28 (t.ex. ladd-
inklusive ytter- ningsstation eller
backspeglar wallbox)

Bilens höjd 1565 mm
Axelavstånd 1867 mm Värmesystem/klimatanläggning

Värmesystemets 4 kW
Bilens vikt maximala effekt
>> Tekniska data.

Tjänstevikt (enligt 1020 kg Klimatanläggning- 6 kW
EG-direktiv) ens maximala
effekt
Taklast Ingen
Maximal bagageut- 50 kg
rymmeslast

Högvoltsbatteri

Typ Litium-jon
Energiinnehåll 17,6 kWh
Nominell kapacitet 52 Ah
Räckvidd, enbart 145 km
med eldrift (enligt
NEDC)
Laddningstid vid ca 7 h26, 27
13 A (t.ex. hushålls-
uttag)

26 0 - 100 % SOC vid 25 ¥
27 När batteriet är kallt och/eller strömstyrkan låg förlängs laddningstiden för batteriet med motsva-
rande tid.
28 Bilar med 22 kW-laddare, 32 A trefas

179 .

180 .

HPC: R822.daimler.com Redaktion Du får gärna skicka in förslag och idéer om denna instruktionsbok till följande adress: Daimler AG. D‑70546 Stuttgart Eftertryck.com http://www.Impressum Internet Mer information om smart-bilar och om Daimler AG hittar du på följande Internet- adresser: http://www.2014 . även i form av utdrag. är inte tillåtet utan skriftligt medgivande från Daimler AG.smart. Fordonstillverkare Daimler AG Mercedesstraße 137 70327 Stuttgart Tyskland Sista redigering 27.08. översättning och kopiering.

Ett varumärke inom Daimler 4515845900Z109 Utgåva ÄJ2014-Rc É4515845900Z1091ËÍ .com Beställningsnr 65220078 09 Delnummer 451 584 59 00 Z109 smart .www.smart.