You are on page 1of 2

KELAB BESTARI KOMPUTER

SK MERGONG

Simbol Maksud
Tetikus Tetikus melambangkan alat teknologi
ICT yang akan banyak digunakan di
dalam kelab.
Bentuk Bujur (Oval) Melambangkan Bumi yang berbentuk
sfera. Dunia kini dipenuhi dengan
kepesatan ICT dan ini melambangkan
matlamat kelab ini iaitu melahirkan
generasi bestari ICT.
Tiga bayang hitam Kesepakatan antara ahli

Warna Maksud
Biru Warna biru melambangkan teknologi
dan kreativiti murid. Biru tua akan
merangsang kemampuan intuitif dan
memudahkan dalam memusatkan
fikiran, sedangkan biru muda akan
menenangkan fikiran dan membantu
konsentrasi.
Kelabu Warna kelabu melambangkan
semangat berdikari ahli-ahli kelab dan
juga sifat intelek.
Merah Warna merah melambangkan
peningkatan semangat semangat,
merangsang tenaga, dan juga
memberikan rasa selamat kepada ahli
kelab.
Rekaan-rekaan logo