You are on page 1of 1

TEST LA GEOGRAFIE

I. (25 puncte).În tabelul de mai jos este prezentată evoluția populației României în
perioada 1859-2002.

Anul Populația Pe baza datelor din tabel rezolvați următoarele cerințe:
(număr 1. Realizați un grafic cu evoluția numerică a populației;
locuitori) 2. Interpretați graficul obținut;
1859 8 600 000 3. Precizați factorii care au influențat evoluția populației în
1930 14 280 729 perioada analizată.
II. (21 puncte) Definiți următorii termeni: natalitate,
1956 17 280 450
1966 19 103 163 mortalitate, spor natural, densitatea populației, mortalitate
1977 21 559 910 infantilă, populație activă, populație inactivă.
1990 23 206 720
III. (14 puncte) Se dă următorul tabel:
2002 21 680 974
Anu Populația (număr Natalitate Mortalitate
l locuitori) (‰) (‰)
198 23 151 564 16 10
9
199 22 607 620 10,2 12,7
6
200 21 673 328 10 11,9
4
Analizați datele din tabel și rezolvați următoarele cerințe:
1. Calculați sporul natural pentru fiecare an și interpretați rezultatele
2. Aflați numărul născuților vii pentru anul 1989 și numărul deceselor pentru anul
2004.

IV.(20 puncte) Precizați:
a. Componența populației active;
b. Ponderea populației ocupate pe sectoare de activitate;
c. Județele cu cele mai mari și cele mai mici valori ale densității populației;
d. Ponderea grupelor de vârstă din România;
e. Răspândirea geografică a minorităților pe teritoriul României;
f. Principalele concentrări de populație din afara hotarelor țării.

Din oficiu se acordă 20 puncte.