You are on page 1of 2

TEST DE EVALUARE CLASA A V-A.

Cultura greacă și elenistică

I. ALEGEȚI VARIANTA CORECTĂ: (4p)
1. Profesorul lui Alexandru Macedon a fost: a. Socrate b. Aristotel c. Platon
2. Eroul de la Maraton a fost: a. Fidipide b. Pericle c. Leonidas
3. Regele Spartei se numea: a. strateg b. arhonte c. basileu
4. Părintele istoriei în Grecia Antică a fost: a. Pitagora b. Homer c. Herodot d. Hippocrate

II. Rezolvați următorul G rebus: (3p)
1. Piața publică a cetății grecești.
R
2. Autorul operei ILIADA ȘI ODISEEA.
E
3. Războaie dintre greci și perși (secolul V î.Hr.)

4. Cel care primește
C învățătura de la un
maestru.
I
5. Matematicianul grec care a inventat tabla
înmulțirii. A
6. Rădăcina cuvântului MATEMATICĂ (lb.
greacă-studiu, învățare)

III. Realizați o comparație între sistemele de educație din Sparta și Atena. (1p)

IV. Explicați semnificația îndemnului mamelor soldaților spartani, atunci când aceștia plecau la război. (1p)

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
Testul cuprinde atât itemi obiectivi, cât și itemi subiectivi. La subiectele III și IV se urmărește exprimarea în
scris, folosind termenii specifici disciplinei ISTORIE.

I. 1. b, 2. a 3. c 4. c
II. 1- Agora, 2- Homer, 3-Medice, 4-Discipol, 5-Pitagora, 6-Mathema.
III. Se notează cu punctaj maxim dacă se evidențiază superioritatea modelului
atenian , în antiteză cu modelul spartan ce punea accent doar pe pregătirea
militară.
IV. “Să te întorci pe scut, sub scut, dar nu fără scut”. Explicarea semnificației
îndemnului se notează cu punctaj maxim.