You are on page 1of 3

Nr. .............. din ...............................................

PROIECT EDUCAŢIONAL
FRANCOFONIA, O CULTURĂ MONDIALĂ
ARGUMENT
Incă din anul 1993, România a fost inclusă pe lista ţărilor francofone, în 2006
organizându-se la Bucureşti summit-ul ţărilor din bastionul vorbitorilor de limbă franceză.
Ziua Internaţională a Francofoniei este o zi dedicată limbii franceze, care reuneşte 274
de milioane de vorbitori din întreaga lume. Francofonia este un termenul definit ca un ansamblu
de persoane şi ţări care utilizează limba franceză în diverse domenii.
Proiectul Francofonia, o cultură mondială este un proiect educaţional interdisciplinar
ce îşi propune demonstrarea abilităţii de a comunica în limba franceză. Proiectul a fost gândit să
pună în evidenţă apartenenţa României la grupul ţărilor francofone şi să informeze elevii, dar şi
cadrele didactice despre acest subiect.

SCOP
- Îmbogăţirea informaţiilor despre francofonie prin participarea la activităţi pe această temă.

OBIECTIVE
- Cunoaşterea termenului de francofonie, definirea termenului prin implicarea elevilor în activitati;
- Încurajarea elevilor în direcţia cunoaşterii limbii franceze;
- Stimularea elevilor spre descoperirea unor noţiuni de cultură generală privind Franţa;
- Crearea unei legături mai strânse între şcoală şi elevi prin implicarea elevilor în activităţi variate;
- Educarea elevilor în spiritul responsabilităţii şi respectului faţă de ceilalţi;
- Crearea unei oportunităţi prin care elevii să-şi exprime propriile opinii.

Profesor coordonator:
PerioadĂ de desfĂŞurare:
Loc de desfĂŞurare:
Grup ŢintĂ: elevii clasei a IX-a

Program:
Prezentare referate
Expoziţie-concurs: Secţiunea I: picturi, desene ,,Francofonia, o cultură mondială”
Secţiunea II: ,,Cine ştie mai multe despre francofonie?”
(evaluarea activităţilor desfăşurate)

Resurse proiect:
a) Resurse materiale: spaţiul şcolii, reviste, cărţi, produse papetărie
b) Resurse umane: profesori, elevii clasei a IX-a
c) Resurse temporale: 50 minute

Evaluare:
- Aprecieri verbale, chestionare;
- Acordarea de diplome pentru fiecare secţiune.