You are on page 1of 2

Learn Chinese through Urdu lesson.

1
25-12-2017
Ni - You
Hao - Thek , sutho
Ni Hao - salam/Hello
Ni hao ma? - Twhna ken ahio?cha twhna thek ahyu?kehra hal aahin
Wo hen hao. - Man bilkl thek ahyan
Wo-me
Hen-dadho
Hao-acha, thek
Ni hen hao- twhna dadha sutha ahio
Wo hen hao, ni ne?- man thek ahyan , twhna ken ahio?
Hen hao,xiexie - man thek ahyan , mehrbani
Xiexie-mehrbani
Zaijian- wari milandsen , khuda hafiz , good bye
Zai- beher, poe
Jian-milndasen, milbo

Learn Chinese through Urdu lesson.2

twhna khe ghurje .hunen khe chanehen ghurje .man khe ghurje . Ni de cha hen hao.hunen khe coffee ne ghurje .hun ji chahen tamam bhali aahe.Wo de cha hen hao. hunen khe chanehen khape Ta yao kafei.Hu dadho bhalo aa.hunen khe ghurje . Ta hen hao. khapen Wo yao . Wo-me Ni-you Ta- Yao-ghuren.twhnaj ji chahen tamam bhali aahe. Ta de cha hen hao. twhna khe khape Ta yao. man khe khape Ni yao .hunen khe coffee ghurje .Muhnji chahen tamam bhali aahe.ne Ta yao kafei ma?. hunen khe coffee khape Ta bu yao kafei.cha hunen khe coffee ghurje? Nihal Usmani . hunen khe coffee ne khape Bu. hunen khe khape Ta yao cha.