You are on page 1of 4

2 Probabilitate condi¸tionat˘

a. Evenimente Independente.
Deseori trebuie s˘
a calcul˘
am probabilitatea unui eveniment  în ipoteza c˘
a un anumit eveniment  a avut loc.
Aceast˘
a probabilitatea se nume¸ste probabilitatea lui  condi¸tionat˘
a de  ¸si se noteaz˘
a  ( | ).

Observa¸tia 2.1 Dac˘a spa¸tiul Ω are  elemente elementare egal probabile, iar evenimentele ∩ s¸i  au  respec-
tiv , evenimente elementare, atunci în ipoteza c˘a evenimentul  a avut loc (spa¸tiul de evenimentelor elementare
este deci , constând în  evenimente elementare), probabilitatea lui  este

 ( | ) = 

Împ˘ar¸tind num˘ar˘atorul s¸i numitorul prin , ob¸tinem deci

   ( ∩ )
 ( | ) = =  = 
   ()

Suntem deci condu¸si la urm˘
atoarea.

Defini¸tia 2.2 Dat fiind un eveniment  cu  () 6= 0, definim probabilitatea lui  condi¸tionat˘a de  prin

 ( ∩ )
 ( | ) =  (14)
 ()

Are loc urm˘
atoarea.

Teorema 2.3 (Regula de înmul¸
tire a probabilit˘
a¸tilor) Dac˘a  s¸i  sunt evenimente cu  () 6= 0,  () 6= 0,
atunci
 ( ∩ ) =  ()  ( | )  (15)
Mai general, dac˘a 1       sunt evenimente cu  (1 )   (1 ∩ 2 )       (1 ∩ 2 ∩    ∩ −1 ) 6= 0, atunci

 (1 ∩    ∩  ) =  (1 )  ( 2 | 1 )  ( 3 | 1 ∩ 2 ) ·    ·  (  | 1 ∩    ∩ −1 )  (16)

Demonstra¸tie. Rezult˘
a din defini¸tia (14) a probabilit˘
a¸tii condi¸tionate prin eliminarea numitorului (prin înmul¸tire
cu  ()).

Exemplul 2.4 Referitor la defectele unor s¸uruburi dintr-un anumit lot, s˘a not˘am cu  evenimentul “prea sub¸tire”,
respectiv cu  evenimentul “prea scurt”. Fie  () = 01, s¸i probabilitatea condi¸tionat˘a ca un s¸urub care este prea
scurt s˘a fie de asemenea prea sub¸tire  ( | ) = 02. Care este probabilitatea ca un s¸urub ales la întâmplare din lot
s˘a fie s¸i prea sub¸tire s¸i prea scurt?
Folosind teorema anterioar˘a ob¸tinem

 ( ∩ ) =  ()  ( | ) = 01 · 02 = 002

Uneori în practic˘a spa¸tiul de evenimente Ω poate fi parti¸tionat în evenimente disjuncte cu probabilitate diferit˘ a
de zero, adic˘ a evenimente disjuncte 1       cu  (1 )       ( ) 6= 0 ¸si 1 ∪    ∪  = Ω. Spunem în
a exist˘
acest caz c˘
a evenimentele 1       formeaz˘
a un sistem complet de evenimente.

Exemplul 2.5 Spre exemplu, la extragerea unei bile dintr-o urn˘a ce con¸tine bile numerotate 1     99, putem
considera evenimentele 1      9 , unde  este evenimentul constând în extragerea unei bile având prima cifr˘a
egal˘a cu  ( = 1     9). Este u¸sor de verificat în acest caz c˘a 1      9 formeaz˘a un sistem complet de evenimente.
Este adev˘arat c˘a 1      5 formeaz˘a un sistem complet de evenimente? Dar dac˘a în urn˘a sunt numai bile
numerotate 1     50, este 1      9 un sistem complet de evenimente? Dar 1      5 ?

O formul˘
a util˘
a în practic˘
a este urm˘
atoarea.

Teorema 2.6 (Formula probabilit˘ a¸tii totale) Dac˘a 1       formeaz˘a un sistem complet de evenimente,
atunci oricare ar fi evenimentul  are loc formula

 () =  ( | 1 )  (1 ) +    +  ( |  )  ( )  (17)

11

11 Spunem c˘a evenimentele 1       sunt independente dac˘a probabilitatea intersec¸tiei oric˘arora dintre ele este egal˘a cu produsul probabilit˘at¸ilor evenimentelor respective. Folosind formula lui Bayes. 12 . avem  ( | )  () 1 · 13 1  ( | ) = = =   ()  () 3 () Pentru calculul probabilit˘at¸ii  () folosim formula probabilit˘at¸ii totale. dup˘a cum urmeaz˘ a. ca în exemplul de mai jos. s¸tiind c˘a bila extras˘a a fost alb˘a (evenimentul efect) este 23 . Exemplul 2.8 Trei urne con¸tin respectiv 6 bile albe. Uneori în practic˘ a suntem în situa¸tia de a calcula probabilitatea condi¸tionat˘ a  ( | ) a unui eveniment  (efect) ce poate rezulta ca efect al apari¸tiei altui eveniment  (cauz˘ a). s¸i 6 bile negre. împ˘ar¸tind rela¸tia anterioar˘a prin  () (respectiv prin  ()) ob¸tinem  ( | ) =  () s¸i  ( | ) =  ()  Aceasta arat˘a c˘a evenimentele  s¸i  sunt independente dac˘a s¸i numai dac˘a probabilitatea de apari¸tie a eveni- mentului  nu depinde dac˘a evenimentul  a avut loc sau nu (similar pentru evenimentul ). adic˘a dac˘a  (1 ∩    ∩  ) =  (1 ) ·    ·  ( )  oricare ar fi  ∈ {2     } s¸i indicii 1 ≤ 1  2       ≤ . Defini¸tia 2. definit dup˘ a cum urmeaz˘ a.10 Dac˘a  () 6= 0 s¸i  () 6= 0. 3 bile albe s¸i 3 bile negre. Un concept important în calculul probabilit˘ a¸tilor este cel de independen¸ta˘. În aceast˘ a situa¸tie este foarte util˘a formula lui Bayes. s¸i din aceasta se extrage o bil˘a. Teorema 2. atunci  ( | )  ()  ( | ) =  (18)  () Demonstra¸tie.7 (Formula lui Bayes) Dac˘a  s¸i  sunt evenimente cu  ()   () 6= 0. suntem pu¸si în situa¸tia (oarecum ne-natural˘ a) de a calcula probabilitatea condi¸tionat˘ a  ( | ) efectului cauz˘ a  condi¸tionat˘ a de evenimentul efect . observând c˘a evenimentele  = {se alege urna }   = 1 2 3 formeaz˘a un sistem complet de evenimente. iar  este evenimentul corespunz˘ator extragerii unei bile albe. Rezult˘ a imediat din defini¸tia probabilit˘ a¸tii condi¸tionate. Se alege la întâmplare o urn˘a.9 Spunem c˘a evenimentele  s¸i  sunt independente dac˘a  ( ∩ ) =  ()  ()  Observa¸tia 2. Dac˘a  este evenimentul corespunz˘ator alegerii primei urne. ce permite schimbarea probabilit˘a¸tilor condi¸tionate  ( | ) ¸si  ( | ). Alteori. s˘a se calculeze  ( | ). Avem  () =  ( | 1 )  (1 ) +  ( | 2 )  (2 ) +  ( | 3 )  (3 ) 1 3 1 1 = 1· + · +0· 3 6 3 3 1 =  2 Ob¸tinem 1 1 2  ( | ) = = =  3 () 3 · 12 3 adic˘a probabilitatea ca urna aleas˘a s˘a fi fost prima urn˘a (evenimentul cauz˘a). Defini¸tia 2.

2 La aruncarea a dou˘a zaruri.5 Trei s¸uruburi sunt extrase la întâmplare dintr-un lot de 100 de s¸uruburi. Folosind regula de înmul¸ tire a probabilit˘a¸tilor. în ipoteza c˘a a) s¸uruburile se extrag cu înlocuire b) s¸uruburile se extrag f˘ar˘a înlocuire. apoi calcula¸ti.7 În ce condi¸tii nu are importan¸t˘a dac˘a extragem cu sau f˘ar˘a înlocuire? 13 .12 Conform defini¸tiei anterioare. Avem deci  ( | ) = 3 2 9 = 3 . din care trei sunt defecte. în cutie se g˘asesc 9 s¸uruburi. atunci  () = 10 ca s¸i în cazul anterior. care este probabilitatea de a ob¸tine cel pu¸tin un s¸urub lung la extragerea a dou˘a s¸uruburi cu înlocuire? Exerci¸tiul 2. S˘a se determine probabilitatea ca toate cele 3 s¸uruburi extrase s˘a nu aib˘a defecte. Exemplul urm˘ ator arat˘ a diferen¸ta dintre cele dou˘a tipuri de extrageri. s¸i fiecare s¸urub are probabilitate egal˘a de a 1 fi extras ( 10 ). . Exerci¸tiul 2. Exerci¸tiul 2. care este probabilitatea de a ob¸tine o sum˘a nu mai mare de 10? Exerci¸tiul 2. Dac˘a evenimentul  a avut loc. Exist˘ a dou˘a moduri în care se poate face extragerea: . trei evenimente    sunt independente dac˘a sunt verificate urm˘atoarele egalit˘a¸ti:  ( ∩ ) =  ()  ()   ( ∩ ) =  ()  ()   ( ∩ ) =  ()  ()   ( ∩  ∩ ) =  ()  ()  ()  În mult din problemele de probabilit˘ a¸ti trebuie s˘ a alegem în mod repetat dintr-o anumit˘ a mul¸time de obiecte (numit˘ a popula¸tie).extragere f˘ ar˘ a înlocuire: obiectul extras din popula¸tie nu este înlocuit înapoi în popula¸tie înainte de urm˘atoarea extragere. procedeu numit extragere dintr-o popula¸tie. Cum cele dou˘a extrageri sunt independente. care este probabilitatea de a ob¸tine o sum˘a mai mare de 3 dar nu mai mare de 6? Exerci¸tiul 2.  () = 10 deoarece 7 din cele 10 s¸uruburi nu au defecte. S˘a not˘am cu  evenimentul “primul s¸urub extras nu are defecte” s¸i cu  evenimentul “al doilea s¸urub extras nu are defecte”. S˘a se calculeze probabilitatea de a extrage dou˘a s¸uruburi f˘ar˘a defecte. din care 10 sunt defecte. din care 3 sunt defecte. 7 atunci evident pentru a doua extragere situa¸tia este aceea¸si ca pentru prima extragere.Observa¸tia 2. Dac˘a înainte de a extrage al doilea s¸urub punem înapoi în cutie primul s¸urub extras (extragere cu înlocuire).13 O cutie con¸tine 10 s¸uruburi.extragere cu înlocuire: obiectul extras este înlocuit înapoi în popula¸tie înainte de a extrage urm˘ atorul obiect.4 În exerci¸tiul anterior. dar evenimentele  s¸i  nu mai sunt independente în acest caz (probabilitatea de apari¸tie a lui  depinde de apari¸tia/neapari¸tia evenimentului ). 7 Evident. ob¸tinem în acest caz 7 2 7  ( ∩ ) =  ()  ( | ) = · = = 047 10 3 15 Exerci¸tii Exerci¸tiul 2. Exemplul 2.6 Care este probabilitatea de a ob¸tine cel pu¸tin un s¸ase la aruncarea a trei zaruri? Exerci¸tiul 2.1 La aruncarea a dou˘a zaruri. probabilitatea va cre¸ste sau va scade dac˘a s¸uruburile se extrag f˘ar˘a înlucire? Ghici¸ti mai întâi rezultatul. s¸i deci  () = 10 . avem 7 7 49  ( ∩ ) =  ()  () = · = = 049 10 10 100 Dac˘a îns˘a nu punem înapoi în cutie primul s¸urub extras înainte de a doua extragere din cutie (extragere f˘ar˘ a 7 înlocuire).3 Dac˘a o cutie con¸tine 10 s¸uruburi scurte s¸i 20 de s¸uruburi lungi.

50 de bare de dimensiune prea mic˘a. dac˘a probabilitatea de defectare a pieselor eletronice în intervalul de timp ales este 004? 14 . ce probabilitate de func¸tionare trebuie s˘a aib˘a comutatoarele pentru intervalul de timp ales? Exerci¸tiul 2.9 Dac˘a un anumit cauciuc are o durat˘a de via¸t˘a mai mare de 50000 kilometri cu probabilitate 09. d) dou˘a bare prea mici? Exerci¸tiul 2.12 Dac˘a un circuit con¸tine patru comutatoare automate.10 Un lot de 200 de bare de fier con¸tine 50 de bare de dimensiune prea mare. dac˘a 3% din plicuri sunt p˘atate? Exerci¸tiul 2. care este probabilitatea de a ob¸tine: a) dou˘a bare de dimensiune dorit˘a. care este prob- abilitatea ca toate s˘a fie curate. s¸i ca probabilitatea 99% ca într-un anumit interval de timp toate comutatoarele s˘a func¸tioneze.Exerci¸tiul 2.13 Un aparat de control a presiunii con¸tine 3 piese electronice. Care este probabilitatea ca aparatul s˘a se defecteze într/un anumit interval de timp. s¸i se extrage câte o bil˘a din fiecare urn˘a. Exerci¸tiul 2.11 Dac˘a observ˘am cele 4 plicuri extrase f˘ar˘a înlocuire dintr-un lot de 100 de plicuri. numerotate de la 1 la 10. b) exact o bar˘a de dimensiune dorit˘a. care este probabilitatea ca un set de cauciucuri de ma¸sin˘a va avea o durat˘a de via¸t˘a de cel pu¸tin 50000 kilometri? Exerci¸tiul 2. Dac˘a dou˘a bare sunt alese la întâmplare din lot f˘ar˘a înlocuire.8 Dou˘a cutii con¸tin fiecare 10 bile. s¸i aparatul nu func¸tioneaz˘a decât dac˘a toate aceste piese func¸tioneaz˘a. S˘a se determine probabilitatea evenimentului  ca suma celor dou˘a numere extrase s˘a fie mai mare decât 4. s¸i 100 de bare de dimensiune dorit˘a. c) nici o bar˘a de dimensiune dorit˘a.