You are on page 1of 7

Metan

Metan

Formula structurală

Denumiri

Identificare

Număr CAS 74-82-8

Informații generale

Formulă chimică CH4

Aspect gaz incolor

Masă molară 16,042 g/mol

Proprietăți

Densitate 0,717 kg/m3N

Starea de agregare gazoasă

Punct de topire -182,5 °C, 91 K

Punct de fierbere -161,6 °C, 112 K

35 mg/l (la 17 °C)
Solubilitate
în apă

Pericol

Reglementări europene

molecula de metan avînd conformație tetraedrică (verde) Metanul (CH4) este o hidrocarbură saturată. Modifică text Atomul de carbon este hibridizat sp3. componentul principal al gazelor naturale și cel mai simplu alcan. NFPA 704 4 1 0 Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel. S33 Reglementări mondiale Pericol H220. S16. Fraze R R12 Fraze S (S2). P210. . De asemenea. Inflamabil. metanul este cel mai simplu compus organic.

în România puritatea metanului fiind de 99%. dar solubil în alcool și eter. Metanul este capul de serie al alcanilor. Amestecul de metan și oxigen (sau metan și aer) explodează în prezența unei scântei. o hidrocarbură saturată aciclică. Metode de laborator  Metoda Moissan are la bază reacția dintre o carbură (de aluminiu. de beriliu) și apă Al4C3 + 12H2O = 3CH4 + 4Al(OH)3. metoda putând fi folosită și in cazul epurărilor apelor reziduale din marile orașe și nu numai. în care atomul de carbon este hibridizat sp3. Este puțin solubil în apă (sub 1%). având o geometrie tetraedrică de hidrocarburi . Gazul de iluminat În gazul de iluminat obținut prin distilarea uscată a huilei există un procent de circa 20-30%. Așa se explică exploziile care se produc uneori în minele de cărbuni.Generalități Metanul a fost descoperit de Alessandro Volta în 1778 în mâlul bălților. unde se găsesc cantită ți însemnate de metan sub formă de gaz grizzu. . mai ușor decât aerul. inodor. din această cauză fiind numit și gaz de baltă. Metode de sinteză Fermentația anaerobă Metanul este produs prin fermentarea resturilor vegetale sau animale mai ales pe fundul băl ților. Plantațiile de orez produc metan în timpul procesului de crestere a plantei. cu degajare mare de căldură (8560kcal/m 3). Răspândire Metanul se găsește sub formă de zăcăminte naturale în stare destul de pură.  Metoda Dumas folosește ca materie primă acetatul de sodiu (sau de potasiu) prin încălzire cu calce sodată: CH3-COONa + NaOH = CH4 + Na2CO3 Proprietăți fizico-chimice Metanul este un gaz incolor. însă se poate întâlni și în minele de cărbuni unde în amestec cu aerul formează amestecul exploziv numit gaz grizu (responsabil de exploziile miniere). Acesta are o comportare deosebită fa ță de celelalte hidrocarburi. Arde cu flacără puțin luminoasă.

ca sa ne dam seama de importanta economica a acestuia. Aceasta prelucrare se numeste chimizarea metanului. metanul este stabil până la circa 900 °C. în instalații speciale. dar și hidrocarburi aromatice de tipul benzenului. etenă. acesta fiind transformat în dioxid de carbon CO+ H2O CO2+ H2 Atunci când catalizatorii nu sunt prezenți. a fibrelor sintetice. a cauciucului sintetic). se obține „negrul de fum”—o sursă importantă pentru sintezele chimice (în special cele pentru fabricarea cauciucului). reacțiile de halogenare (clorurare) ale metanului fiind cele mai reprezentative din acest punct de vedere. Acestea conduc în final la o compuși mono-. sulfura de carbon CS2 (prin tratare cu sulf la 600-700 °C. in special in industria chimica pentru care metanul este una din cele mai valoroase materii prime. cu randamente relativ mici. Prin arderea completă a metanului cu cantită ți insuficiente de aer. Chimizarea metanului se poate realiza pe urmatoarele cai: 1) Prin oxidare. Intrebuintarile metanului sunt multiple si interesante. Ca orice hidrocarbură saturată. Prin trecerea metanului împreună cu vapori de apă peste catalizatori de aluminiu la o temperatură de circa 850 °C se obține un amestec de oxid de carbon și hidrogen care poate fi folosit drept „gaz de sinteză”: CH4+H2O=CO+ 3H2 Acest gaz de sinteză trecut peste un catalizator de fier la 450 °C suferă o transformare la nivelul oxidului de carbon. xilenului antracenului. respectiv aer). acetilenă. Metanul mai este utilizat drept combustibil dar azi se pune un accent deosebit pe transfornarea lui intr-o serie de compusi chimici de o mare importanta practica . Prin trecerea metanului prin tuburi de cuarț la 1000-1200 °C se formează. însă mai poate suferi și reacții de amonooxidare (tratarea cu amoniac și oxigen. Metanul poate suferi și o oxidare catalitică la temperaturi de 600- 700 °C.Este suficient sa precizam ca prin chimizare valoarea unui metru cub de gaz metan creste de circa 30 de ori . bun dizolvant). diferite produse intermediare pentru industria materialelor plastice. butadienă. tri-tetra substituți. metanul mai poate forma si negru de fum. etc. în urma căreia rezultă formaldehida. în urma cărora se formează acid cianhidric (cianurile alcaline. nitrarea (se obține nitrometan. di-.datorita faptului că legătura covalentă existentă în moleculă este foarte stabilă. iar acest fapt influențează comportamentul său chimic. în prezența catalizatorilor). conform reactiei: CH4 + O2 → C + 2H2O . metanul poate suferi reac ții de substitu ție.

Negrul de fum este utilizat in prelucrarea cauciucului.Randamentul de obtinere a negrului de fum prin acest procedeu este foarte mic si nerentabil. obtinerea cernelurilor de tipar. Astazi se fabrica negrul de fum mult mai rentabil din produse petroliere. . Prin oxidarea catalitica a metanului rezulta la 600-7500 C formaldehida.. tusuri etc. azotul existent ramane necombinat: CH4 + aer (O2 + N2) → CO2 + 2 H2O + N2 Procesul constituind o importanta sursa de azot. Prin oxidarea partiala a metanului se obtine. gazul de sinteza din care se pot fabrica: alcool metilic. alcooli superiori. aldehide etc. 2) Chimizare prin oxidare partiala cu vapori de apa: Prin oxidarea metanului cu vapori de apa se obtine gaz de sinteza: Ni CH4 + H2O CO + 3H2 Gazul de sinteza obtinut este folosit la scara industriala in diverse sinteze de alcooli. Cand oxidarea metanului se face cu oxigen din aer. benzine de sinteza.

cu formare de acid cianhidric: Pt. in prezenta catalizatorilor). Gazul metan este un combustibil superior carbunelui si chiar produselor petroliere la incalzitul cuptoarelor industriale el prezita avantaje din punct de vedere tehnic si economic: puterea calorifica mai mare. diferite produse intermediare pentru industria materialelor plastice. etc. fiind prelucrate in continuare. iar cele de depozitare inexistente. prin tratare cu sulf la 600-7000 C. . a unor ingrasaminte chimice. respectiv aer) din metan se fabrica acid cianhidric. Prin nitrarea metanului se obtine nitrometanul. folosit ca bun dizolvant si in unele sinteze organice.Hidrogenul separat din gazul de sinteza poate folosi la fabricarea amoniacului. 1000°C CH4 + NH3 + 3/2O2 → HCN + 3 H2O Produsele chimice obtinute prin reactiile descrise mai sus si-au gasit largi aplicatii industriale in marile combinate chimice ale tarii noastre. etc. cheltuieli de exploatare si transport mult reduse. Amonooxidare este reactia metanului cu amoniac si aer. pe langa cianurile alcaline. 4) Prin amonooxidare (tratarea cu amoniac si oxigen. prin alte procese chimice. 3 )Clorurarea metanului este o cale de obtinere a unor dizolvanti si agenti frigorifici. O alta cale pentru valorificarea metanului o poate constitui utilizarea lui ca agent energetic. a fibrelor sintetice. Tot din metan se poate obtine si sulfura de carbon. din care se obtine. a cauciucului sintetic.