You are on page 1of 2

Izvoare

 Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.

Dicționare
 Mic dicționar enciclopedic, Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic,
București 2005.
Cărți
 Enache George, Petcu Adrian Nicolae, Patriarhul Justinian și Biserica Ortodoxă
Română în anii 1948-1964,Editura Partener 2009.
 Justinian, Patriarhul României, Apostolat Social – În slujba Bisericii și Patriei, vol.6,
Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1958.
 Idem, Apostolat Social –În duhul înfrățirii și al dragostei, vol.11, Editura Institutului
Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 1973.
 Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 3(secolele
XIX și XX), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București 1994.
 Ibidem, Basilica 2013.
 Pârvu, Pr. Icon. Stavr. Constantin, Vicar Administrativ Patriarhal, Patriarhul
Justinian – Mărturii, fapte și adevăr, Editura Institutului Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București 2005.
 Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Dr. Antonie, Alte file de calendar de inimă
românească, Sibiu 1988.
 Stan, Dr. George, Părintele Patriarh Justinian Marina, Editura Institutului Biblic și
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2005.
 Velicu,Dudu, Biserica Ortodoxă în anii regimului comunist – Însemnări zilnice
(1948-1959), București 2005.
 Vicovan, Pr. Prof. Dr. Ion, Istoria Bisericii Ortodoxe Române(vol. 2), Editura
Trinitas, Iași 2002.
 Zamfir Zenovia, Rotaru George, Patriarhul Justinian Marina, Trepte spre cer, Editura
Rottarymond & Rotarexim, Rm. Vâlcea, 2010.

O nouă epocă în viata Bisericii noastre. nr. Patriarhul Moscovei și a toată Rusia . . nr. nr. 6/ Iunie 1973.  Justin. Patriarh Justinian . anul XCII. Mitropolitul Moldovei și Sucevei. Biserica Ortodoxă Română în lumea crestină contemporană.  Nicolae. 11-12/ noiembrie-decembrie 1974. Revista Biserica Ortodoxă Română.S.2/ aprilie-iunie 1968. nr. în Revista BOR. anul XX. 6/ iulie 1950. anul IX. Petru. Revista Ortodoxia. Mitropolitul Ardealului. Prof.P.Studii și articole  Întâlniri neoficiale între Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian și Sanctitatea Sa Pimen.  Rezuș. Rolul social și misionar al Bisericii Ortodoxe Române în lumina pastoralelor și cuvântărilor I. Revista Glasul Bisericii. anul XIC. Pr.