You are on page 1of 303

Pierre Franckh

Rezonans Kanunu
stek Ynetimi

Tercme
Sema Ersin

Ocak 2010
Elips Kitap/447

Kitabn Ad/Rezonans Kanunu - istek Ynetimi


Kitabn Orijinal Ad/Das Gesets der Resonanz
Yazarn Ad/Pierre Franckh
Tercme I Sema Ersin
Bask/Vesta Ofset stanbul

ISBN/978-605-4232-69-7

Koha-Verlag GmbH Burgrain


Bu kitabn Trke yayn haklar Elips Kitap'a aittir.

2. Bask Ocak 201O

Yayn Ynetmeni/Ali Burak Topalolu


Genel Mdr/Bilge Ekinci
Tasarm/Zelkif avu Kandemir

A 1. ., W.COl'f\:fR

nternetten sat:
www.kulturtv.com.tr

E.t.PS

ELPS KTAP
lkbahar Mahallesi 571. Cadde
607. Sokak No: 18 Oran-ankaya I ANKARA
Tel: (312) 490 55 90 - 91
Fax: (312) 490 97 50 - 491 97 90
www.elipskitap.com.tr
e-posta: elipskitap@elipskitap.com.tr
4
NDEKLER

Kim Olmay stiyorsun?

BLM 1
DNYAYI DEGTREN BULULAR

Her Dnemin Kendi Gelimeleri Vardr


Rezonans Nedir?
steklerimizi Hangi Yolla Yayyoruz?
nanlarmz D Alemimizi Deitirmeyi Nasl 5
Baaryor?
Dnce Gcmzle Hcrelerimize Etki
Edebilir miyiz?
Dnce Gcyle ok Uzaklardaki Bir DNA'ya
Erki Edebilir miyiz?
steklerimiz Hedefi Nasl Bulur?
Afirmasyonlar Nasl ler?
Dnce Gcmzle Yeni Bir Gelecek
Oluturabilir miyiz?
Dnce Gcmzle Maddeye Etki
Edebilir miyiz?
Her eyle ve Herkesle Yakn Temastayz
KNC BLM
STEKLERMZLE REZONANSA GRE
BLMEK N ETKL YOLLAR

Sen Hangi Rezonans Alanlarnda Bulunuyorsun?


Rezonans Alanlar Geliimini Engellerse
Yanstc Ayna Nronlarndan Gelen Hediye
Rezonans Alanna Ynel
Rezonans Alann Yazl ve Grsel zlenimlere
Nasl Tepki Verir?
6 Beynimiz ekillendirilebilir
stek Cmlelerinin Gc
steklerinin Resmini Olutur
Rezonans Alannn Oluumunu Hzlandrmak
Seslerin ifa Verici Etkilerinden Faydalanmak
Kendine Sayg Duy ve Kendini Takdir Et
Dnce Gcyle Tedavi Mmkn mdr?
Ruh kizleri Arasndaki ekim Gc
deal Partneri Yaammza ekmemizi Salayan
En Uygun Rezonans Alann Nasl Olutururuz?
Kendinle ve Gerek Duygularnla Rezonansa
Girmek
n Yarglarn Gcn Kullanmak
Olumlu Dnceyle Dnya zerinde Kalc Bir
Deiim Salayabilir miyiz?
Eski nanlarmz Nasl Dntrebiliriz?
Affetmek Yeni Balanglar Yapabilmemizi Salar
Gemii Deitirmek
Kendini Ar Yorma

Teekkr
Notlar

7
8
Rezonans Kanununda yatan olaanst gcn
kefi, hayatmzdaki en byk bululardan biridir
herhilde.

Eer u ana kadar isteklerimiz gereklemediyse,


en iddetli arzularmza ulaamadysa;
eer hayatmza hi istemediimiz eyler girdiyse,
eer mutsuzsak veya yenilgiye uradysak,
btn bunlarn sebebini 9
Rezonans Kanununda bulabiliriz.

Rezonans Kanununu kavrayp


onu nasl kullanacamz
anlamaya baladmz anda,
hayatmzda her ey mmkn olacaktr.
Kim Olmay
stiyorsun?

10

Hayatta zm diye bir ey yoktur.


Sadece hareket halinde olan gler vardr.
Bu gleri uyandrdmz
anda, zmler kendiliinden gelecektir.

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
Her kim olursa olsun, istediin kii olabilseydin
eer, kim olmay isterdin? Eer hibir snr, n yarg
veya sana isteklerinin abartl, ar, gln ya da l
sz olduunu syleyen kimse olmasayd? Yani
eer her kim olursa olsun, istediin kii olabilseydin
ve nnde btn yollar ile kaplar ak olsayd, o
zaman kim olmay isterdin?

Genliimden beri, bu soru, kafam hep megul et


mitir. Ayn ekilde arkadalarm iin de ileride kim
olmak istedikleri olduka byk nem tayordu.
Geleceimizin temellerini attmz bir yata oldu 11
umuzu dnrsek, bunda alacak bir ey olma
dn grrz. Buna karlk o zamanlar ayn
soruyu yetikinlere ynelttiimde ou zaman an
layszlk ve aknlkla karlatm. Anlalan o ki,
"Kim olmak istiyorum?" sorusu ile ilgilenmekten,
belli bir yatan sonra, vazgeiliyordu. Ama benim
iin bu soru nemini hi yitirmedi.

Hatta bugn bu soruyu kendime her zamankin


den daha ok soruyorum. nk her defasnda
verdiim cevap, benim hayatm belirliyor. Bu
cevap arzularm, kararlarm, hkmlerimi, kana
atlerimi ve geliimimi ynlendiriyor. Hatta evrem
bile, sonuta tm hayatm, bu cevaba gre deii
yor.

Ne tuhaftr ki hala deien bir ey yok; bu soruyu


yetikinlere ynelttiimde hala anlayszlk ve a
knlkla karlayorum. Birou, bu soru ze-rinde
sadece yle bir dnme fikrini bile sama buluyor.
nsanlarn byk bir ksm ank bu soruyla ilgilen
miyor. Hem neden ilgilensinler ki? nsan hayatn
zaten deitiremeyeceine inanrsa, bu konuda kafa
yormak da zahmetli olur. . .
12

ok vahimdir ki; insann hayatn deiti


rememesinin asl sebebi, bunu baaramaya
cana kesin inanm olmasdr.

Zira hayatmzn senaryosunu inanlarmz


yazar.
Kuantum fiziinin, kuantum biyolojisinin, modern
matematiin ve epigenetiin en yeni bulular, has
talktan sala; baklk sistemimizden hormonal
dengeye; vcudumuzun kendini tedavi edebilme
gcnden mutlu olma kabiliyetimize kadar bizi, ol
duumuza inandmz ey yapann, dnce bii
mimiz olduunu, gn yzne karmtr.

Gerekte snrlar sadece bizim beynimizdedir. Bu


snrlar kaldrabilirsek nmz usuz bucaksz im
kanlarla doludur. Asl harika olan ise, bu fikrimizi
artk sadece salt inanlarmza veya tahminlere da 13
yandrmak zorunda olmaymzdr. Zira bilim,
artk bu gre elik etmekte, bu fikri destekle
mekte ve onaylamaktadr. Hatta aratrmalar inan
larmzla sadece kendi hayatmz deil, evremizi
de etkilediimizi ortaya karmtr. Dnce g
cmz ve hislerimizle hayatmzda olmasn arzu
ladgmz tm deiiklikleri yapabilme imkanna
sahibiz.

Hatta inanlarmzla, DNA'mz bile deitirebilir,


vcudumuzun kendi kendini tedavi etme meka
nizmasn harekete geirebilir, yaammzda mutlu
luk ve sevin rzgarlar estirebilir, ksacas mmkn
olduunu dndmz her eye ulaabiliriz.
mkansz, ,,......
sadece bizim
imkansz
14
olduunu
dndmz
eydir.
Belki de u anda imkansz olduunu dndn
ey, ite bu snrsz olanaklarn imkansz olmad
fikridir. yleyse bu senin ahsi kanaatindir. Bunun
doru ya da yanl; iyi ya da kt bir taraf yok. Bu,
senin kendi kanaatindir ve yaamn da bu dorul
tl.W!h ilerleyip geliecektir.
Ama ya hayat grn ve inandklarn yanl bilgi
ve olgulara dayanyorsa?

En yeni bilimsel aratrmalar, duygu, dnce ve


inanlarmz sayesinde her eyi yapabilme gcne
sahip olduumuzu, hibir pheye yer brakmazs
zn ispatlyor. Zira duygularmzla desteklenmi ve
kaydedilmi inanlarmz muazzam bir rezonans
alan oluturuyor. Ve bu rezonans alanndaki titre
imlerle uyum iinde olan her ey, evet dnya ze
rindeki her ey, bu titreime ayak uydurmak
durumunda kalyor. 15

Demek ki asl soru u:


Sen u anda hangi
rezonans alann
oluturuyorsun?
Ve bu soruyla kendimizi
konunun tam ortasnda
buluyoruz.
stediin kii olabilseydin eer,
kim olmay isterdin?

16

Seni bundan alkoyan ey nedir?


BRNC BLM

DNYAYI DEGTREN
BULULAR

Her Dnemin Kendi Geli


meleri Vardr
17

Ya, btn inanlarn


yanl olgu ve bilgilere
dayanyorsa?

Kitabn bu ilk blm, mantmz biraz yorabilir;


nk mantmz u ana kadar, gerein, burada
anlanlacaklardan ok daha farkl temeller zerinde
kurulu olduunu farz ediyordu. Dolaysyla eer
balangta savunmaya geerse, arma. Aada
okuyacaklarna inanmaz, anlamaz ya da dpedz
grmezden gelirsen bil ki, bunlar bahsettiimiz sa
vunmann belirtileridir. Mantnn bu reaksiyon
lardan hangisini setii, aslnda hi nemli deil.

.
nemli olan az sonra okuyacan her eyin oktan
bilimsel olarak kantlanm birer gerek olduudur.
Sana yardm dokunur mu bilmem ama baz d
nce biimlerini sindirene kadar ben de epey bir
zamana ihtiya duydum.

Yani eer mantn yeni bilimsel verilere almakta


zorluk ekerse, kendini kar biraz daha sabrl ol.

Her dnemin kendi gelimeleri vardr ve her


dnem snrlarn yeniden izmeye alr.
18
te biz de u anda byle yeni snrlarda bulunmak
tayz.

Bilincimizde meydana gelen bu deiimi gzlem


leme ansna sahip olmak, ok heyecan vericidir.
Zira Rezonans Kanununun nasl ilediini ve istek
gc ile baarya ulama tekniini, hedeflerimize
ulamak iin etkili bir ekilde nasl kullanabilecei
mizi bize bu bilimsel veriler aklar.
Rezonans Nedir?
Resonantia= Akis.
Rezonans= Eko, yank, titreim.

Rezonans Kanunu, evrendeki her eyin birbirleriyle


titreimler aracl ile nasl iletiim halinde oldu
unu anlamamz salar. Vcudumuzun her bir or
gan ve hcresi de dahil olmak zere dnyadaki
btn nesnelerin ve canllarn kendilerine has bir
titreimleri vardr. Bu, madde iinde byledir. Mad 19
denin titreim enerjisini incelediimizde farkl ob
jelerin genellikle farkl frekanslarda titretiini
grrz. Bazlar da ayn ya da benzer frekansta tit
rer.

Bunu piyanodan da biliriz; piyanonun herhangi bir


tuuna bastmz zaman, bu tula uyumlu olan
dier btn teller de titremeye balar. Notalarn
daha pes ya da tiz olmas, hi nemli deildir.
Uygun frekansta olmalar onlarn titreime geme
leri iin yeterli olacaktr.

Dier insanlar, nesneler veya olaylar,


eer bizimle ayn frekansta iseler,
iimizde oluturduumuz titreim alanna kar ko
yamazlar.

Bizim titreimlerimize tepkisiz kalmalar mmkn


deildir. Nasl ki piyanonun baslan tuuyla ayn
frekanstaki dier teller bu tuun hareketi ile titre
mek durumunda kalyor ise, bizimle ayn frekans
20 taki insanlarn, nesnelerin ve olaylarn da bizim
titreimlerimize katlmaktan baka seenei yok
tur.

Peki ama dier varlklarn bizim enerjimizle titre


ime gemesi bize ne yarar salar? Burada, Rezo
nans Kanununun temel kurallarndan ikincisi
devreye giriyor:

Benzerler birbirini ekerler.


Bizim titreimlerimizle uyumlu olan her ey, kar
koymakszn bizim hayatmza ekilecektir. Bu,
bizim iin her zaman olumlu bir ey anlamna gel-
mez. Mesela titreim bazen maddeyi tah
rip edecek kadar kuvvetli olabilir.
Bir opera sanats sadece sesi
nin gc ile bir barda
atlatabilir. Burada
yapt ey enerjiyi
boluktan bardaa
iletmektir. Eer bardaa
iletilen enerji bardakla
ayn titreime sahipse, yani
bardan molekler yaps ile
ayn frekanstaysa, basn bar 21
da atlatacak kadar byk ola-
bilir.

Biz bir bardak gibi atlamayz tabii ki. Ama iimiz


deki "negatif titreim enerjisi" olarak adlandrd
mz ey; bizde holanmadmz, huzursuzluk verici
hislerin uyanmasna, hatta belki sarsc olaylarn ya
ammza ekilmesine sebep olabilir.

te bu yzden, nasl bir titreim iinde olduumu


zun, bilerek veya bilmeyerek hangi rezonans alann
oluturduumuzun farkna varmak, bizim iin ok
mhimdir.
steklerimizi Hangi Yolla
Yayyoruz?

22

n yarglar ykmak,
atomu paralamaktan daha zordur.

ALBERT EINSTEIN
Kalp, ezelden beri sevginin en kuvvetli sembol ve
duygularmzn merkezi olarak kabul edilirdi. Ama
sonra tp ve modern bilim ortaya kt ve bize, kal
bin sadece vcudumuzda kann dolamn sala
yan bir pompa olduunu yutturmaya alt. Biz
"normal insanlar" ise, elimizde halihazrda bunun
aksini kantlayacak herhangi bir delilimiz olmama
sna ramen, kalbimizin duygularmzn merkezi ol
duu inancmz asla kaybetmedik. "Kalbi bu acya
daha fazla dayanamad iin ld." ya da "ok y
rekli bir ocuk." gibi kullandmz birok deyim
bunu gzler nne sermeye yeter. Burada "yrekli" 23
szc, "cesur" anlamnda kullanlr. "Cesur" ke
limesinin Latince karl, "yrek sahibi" olmaktr
ve "yrek" kelimesi de yine "inan" kelimesiyle
anlam bakmndan balantldr. Bu balantnn ne
kadar doru olduunu ve bilimin ne derece yanl
dn, ta 1 993 ylnda yaplan ama asla tam olarak
kamuoyuna aklanmayan artc bulular gste
riyor. Bilim, yanldn kabul etmekte bazen zorla
nyor ite.

1 99 1 ylnda kurulan ve devrimci bulularyla tm


dnyann saygsn kazanan HearthMath2
Enstits, duygusal fizyoloji ve kalp ile beyinin
birbirlerine etkileri konusunda kkl aratrma a
lmalar yrtmtr. Mesela 1 993 ylnda duygu
larn insan vcudu zerindeki hakimiyeti hakknda
bir aratrma yaplmak istenmi ve bunun iin duy
gularmzn oluumundan sorumlu olduu d
nlen blgeye, yani kalbimize odaklanlmt.
Olduka abuk, daha ararrmalarn banda her
kesi hayrete dren bir ey tespit edildi ve bu bu
luun neden daha nce yaplmadnn aknl
yaand. Bu nefes kesici bulu; kalbin muazzam
byk bir enerji alanyla evrili oluuydu. Burada
24 bahsedilen alann ap yaklak iki buuk metredir.

Bir dnn, kalbimiz beynimizin oluturduun


dan ok daha byk bir enerji alan oluturuyor.
Bilim imdiye kadar beynin, sahip olduu elektro
manyetik nabzlarla en byk yayn alanna sahip
olduunu varsayyordu. Ama imdi bundan ok
daha byk bir enerji alan bulundu, insan vcu
dundan dar uzanacak kadar kuvvetli bir enerji.
Hatta kalbimizden yaylan bu enerjinin aslnda l
lebilenden ok daha byk apta olduu zanne
diliyor, fakat gnmzde kullanlan lekler
yetersiz kald iin daha ileri seviyede sonulara
ulalmasna olanak verilmiyor.
25

nsan kalbinin errafndaki elekrromanyerik alann gsterimi.


Bu alan sadece vcudun her hcresini evrelemekle kalmaz,
vcudun dndaki tm alanlar da kapsar.3

lk aknln atlmasyla birlikte, akllara kalbimi


zin etrafndaki bu enerji alann nasl bir grevi ol
duu sorusu geldi. Geldiimiz noktada ulatmz
bilgiler artc olduu kadar nemlidir de.

Kalbimiz tarafndan oluturulan elektromanyetik


alan vcudumuzdaki organlarla iletiim halindedir.
Hatta beyin ve kalbin arasnda bir balantnn bu
lunduu ve bu balantyla kalbin beyne hangi hor
monlar, endorfni ya da dier kimyasallar
salglamas gerektiini bildirdii kantlanabildi.

Beynimiz bamsz hareket etmiyor,


aktiviteleri iin gerekli sinyalleri kalbi
mizden alyor.

Demek ki btn bilgileri datan organmz, kalbi


26 mizdir. Ama kalbimizin organlarla ya da beyinle ile
tiimi nasl gerekleiyor?

Aratrmalarn devamnda btn bilgilerin


duygular araclyla iletildii bulundu.
Demek ki duygularmz, beynimizin ve
dier organlarmzn, vcudumuzun o
an neye ihtiyac olduunu bilmesi iin
gerekli tm bilgileri iinde barndr
yor.

Hepsi bu kadar da deil! Bilim adam


lar aratrmalarn derinletirdiklerinde,
kalbimizden yaylan bu elektromanyetik
----

alann sadece duygularmz tarafndan oluturul


madn ve gcn dier nemli bir kaynaktan,
kanaatlerimizden; yani derin bir inanla baland
mz ve hayatmza dorultusunda yn verdiimiz
dncelerimizden aldn buldular. Btn duygu
ve dncelerimiz kalbimizin enerj isinde bilgi ola
rak bulunmakta ve vcudumuzdan yaylan en
kuvvetli sinyal olarak sadece beynimize ve organ
larmza deil, ayn zamanda dnyann derinlik
lerine doru tanmaktadr. Bu ezeli gerein
yansmalarn "Kendini derin bir
inanla savunmak" , "Bir eyi 27
kalpten istemek" ve tabii
"Kalbinin sesini dinle
mek" gibi baz deyimle
rimizde grmek mm
kndr.

Kalbimiz, inan ve
d uygular m z
e l e k t r o m a n ye t i k
titreimlere ve dal
galara dntren
bir tr arac olarak
hizmet eder.
Ve bu elektromanyetik dalgalar vcudumuzla snrl
kalmaz, btn evremize uzanr, bizi kuatan her
eyle iletiim halindedir.

Kalbimiz btn inanlarmz, gelecee ynelik


dlerimizi ve duygularmz baka bir dile, titre
imlerin ve dalgalarn kodlanm diline, evirir ve
bunlar evrene gnderir.

nanlarmz kalbimizin yayd elektromanyetik


dalgalar sayesinde fiziksel dnyayla etki alveriinde
28 bulunur.

Yaylan bu enerj inin ne denli byk olduunu He


artMath Enstits'nn yapt aratrmalar gzler
nne seriyor.

Kalbin elektrik akm (EKG), be


yinde oluan elektrik akmndan
(EEG) altm kez daha kuvvetlidir.

Kalbin manyetik alan ise beyninkin


den be bin kez daha
kuvvetlidir.
Demek ki kalbimizle, beynimizle yaydmzdan
ok daha fazla enerji yayyoruz. Peki bunu bilmek,
bizim iin neden bu kadar nemli? ok basit,
nk bu sayede, baz dileklerimiz hemen gerek
leirken, bazlarnn gsterdiimiz tm abalara ra
men neden bir trl tezahr etmediini anlyoruz.

steimizin gerekleeceine gerekten inanmadan

afirmasyon (imgeleme) yaparsak ya da bir eylerin


hayalini kurarsak, sadece beynimiz elektromanyetik
dalgalar yayarken, duygularmzn gerek merkezi
olan kalbimiz be bin kat daha byk bir kuvvetle, 29
genellikle tereddt ve korku olan asl inancmz
dnyaya yayar. Bunun sonucu apak ortadadr; ha
yatmzda sadece kalbimizin derinliklerinde gerek
leeceine inandmz ey gerekleecektir.

nanlarmz duygularmzla desteklediimiz


zaman yaydmz enerji ok daha byk olur. Ama
eer zgn, depresif ya da bitkinsek, istediimiz
eyi dileyebiliriz, bu durumda kalbimizden yayd
mz hznl duygular, mantmzdan gelen is
teklerden her zaman daha gl olacaktr.
Peygamberler, gnmzn ve gemiin dnyaca
nl alimleri ve bilgeleri srarla "Kalp gzyle gr
meyi" renmemizi syler.

---'? -
Kalbimizle
30
dnyay
deitirebiliriz.
(0
Dnyann btn spiritel statlarnn bize imdiye
kadar rettikleri ve ncil'de de bildirilen "nan
dalar yerinden oynatr." gerei artk daha derin,
en nemlisi de daha bilimsel bir boyut kazanyor.

"Eer inanrsanz ve phe duymazsanz benim (sa


Peygamber) baladm tamamlayabileceiniz gibi,
u daa, kalk ve denize ykl deseniz, bu bile gerekle
ecektir. Ve inanarak dua ederseniz, dualarnzda di
lediiniz her eye kavuacaksnz. nf

Hayatmzda yenilikler yapmak iin gerekli g sa


dece salam bir inanta mevcuttur.

nandmz her ey gerekleecektir, nk bu


inan kalbimizden yaylan llebilir en byk
enerjiye sahiptir.

31
Kalp beyne hangi hormonlar, endorfini veya
dier kimyasallar salglatmas gerektiinin sinyal
lerini verir.
Kalp vcudumuzun en gl enerji kaynadr.

Sahip olduumuz en kuvvetli elektromanyetik


e.nerjiyi retir.
Kalbimizden gelen elektromanyetik dalgalar,

duygu ve inanlarmz tarafndan oluturulur. Bu


dalgalar ister pozitif ister negatif olsun, her hal
karda muazzam bir gle dnyaya yaylacaklardr.
Kalp inanlarmz baka bir dile, dalgalarn kod

lanm diline eviren ve onar byk bir enerjiyle


dnyaya yayan bir aracdr.
Btn bu anlatlanlar, sahip olduumuz tm
inanlarn evrene yolland ve Rezonans Kanunun
esaslarna gre evrende kendileriyle ayn titreim
deki enerjileri arad anlamna gelir.
Benzerler birbirini eker. Bizim enerjimizle rezo

nans iinde olan her ey hayatmzda tahakkuk ede


cektir. Szn z; inandmz her ey yaammzda
gerekleecektir.

Bu nedenle, isterken dikkat edilmesi


gereken, en nemli noktalar:
32

Ne dilersen dile, bunu mantk seviyesinden kalp


seviyesine ta.
steklerimizin gerekleebilmesi iin, bunun
mmkn olduuna kesinlikle inanmalyz.
steklerimizin gerekleebilmesi iin nce kendi

mizi mutlu bir ruh haline sokmalyz.

ncelikle bilincimizi hedefimize ynlendirmeliyiz


ki, hayatmzda gerekletirmek istediimiz eylerle
etkileime geebilelim.

Hayatmzda sadece derinden inandmz eyler


gerekleebilir. Bu en bata kendi hakkmzdaki d
,-
ncemiz iin geerlidir. Kendimizle ilgili grle
rimiz yaayacaklarmz belirler. Tabii ki bu, bir ey
leri harekete geirebilmek iin gerekli olan g ve
kudrete sahip olabilmek iin, bu kudretin bize d
ardan verilmediini, iimizden husule geldiini
anlamamz gerektii anlamna da geliyor. Demek ki
d dnya, her zaman bizim i alemimizi yanstr.

33
Yapmamz gereken ey, yeteneklerimizi ve dnce
gcmz nasl kullanabileceimizi renmek
deil, bunu gerekten yapabileceimizi kabul et
meyi renmektir.

nanlarmz D Alemimizi
Deitirmeyi Nasl
Baaryor?
34

nsan iki ekilde


yanlabilir;
ya gerek olmayan
bir eye inanabilir,
ya da gerek olan bir eye inanmay
reddedebilir.

SREN KIERKEGAARD
- --

Bizler, herkesten ayr olduumuz bilinciyle yetitik.


Ve bu ister istemez bir dlanmlk ve yalnzlk duy
gusu dourdu. Karlatmz eyler ve olaylar kar
snda savunmaszmz gibi grnyordu. Bir biz
vardk, bir de dnyann kalan dier ksm. Bu
dnya gr bizim iin o kadar doal hale gelmiti
ki, bizi mutsuz ettii halde onu sorgulamyorduk
bile. phesiz ki yaammz tam da bu nedenle
ou zaman bu fikri onaylayacak ekilde geliti.

Ama artk son yllarda modern bilimin tespitlerinde 35


kkl deiiklikler oldu. Bugn durumun bunun
tam tersi olduunu biliyoruz. Biz birbirimizden ayr
deiliz! Her ey birbiri ile balantl ve etkileim
iinde. Bu bilgi, istek enerjimizi odaklayabilmemiz
iin byk nem tadndan bu konuyu biraz
daha amak istiyorum.

Deiim 1 995 ylnda Rus Bilim Akademisi'nde


V1adi mir Poponin ve Peter Gariaev ynetimindeki
aratrmalarla balad. Bu iki bilim adamnn de
neylerinin sonular o kadar hayret vericiydi ki, bu
deneyler Amerika'da tekrar edildi ve sonuta yine
orada kamuoyuna sunuldu.
Vladimir Poponin ve Peter Gariaev, "foton" ad veri
len k paracklar vastasyla DNA' nn tutumunu
incelemek istiyorlard. Bu test serisinde vakum
oluturmak iin bir borunun iindeki tm havay
aldlar. Artk vakumda bile kesin bir hilik olma
d biliniyor. Her mekanda zel aletlerle olduka
isabetli llebilen fotonlar (k enerj isi) kalyor.
Bu deneyde de ayn ey sz konusuydu. Bata her
ey beklenildii gibi ilerledi. Fotonlar borunun va
kumunda olduka dzensiz bir ekilde dald.

36 Bir sonraki admda boruya insan DNA's verildi. Ve


o anda ok artc bir ey oldu. Paracklar
DNA'nn varlnda daha farkl sraland. DNA, fo
tonlara direkt olarak etki ediyordu. Sanki grn
mez bir gle, fotonlar, boruda dzenli bir ekilde
sralamt. Artk bu deneyle kesinleen bir ey
vard;

nsann DNA's, fiziksel dnyaya direkt etki ediyor.

Klasik fizikte, daha nce byle bir ey gzlemlen


memiti. Dahas, klasik fiziin allagelmi mant
nda, byle bir eye yer yoktu. Yani fotonlar
insanlarn aklayamad bir tutum sergiliyordu.
-,1
Aslnda bu yeteri kadar heyecan vericiydi, ama daha
'
sonra olanlar tartmasz bir de:v-ri p niteliin
deydi . . . Bilim adanlan, DNA'y bo;udan aldklar
zaman, fotonlarn dzenli sralar n{ bozup dam -
hallerine geri dneceklerin
1
dnmt.
'
Ama-15ek=- -
lenenin tam tersi ollu! Fotonlir, sanl9 DNA' hJla-

oradaym gibi dzenli sralarnda k a. 7


bahsedilen testlerde, bu enerjinin varlnn ilk defa
ispatlanabilecek ekilde tespit edilmi olmasdr. Es
kiden beri her eyi birbiri ile balayan bu enerji ala
nnn kendini kefeden bilim adamlarnn ona
verdikleri, "Kuantum Alan", " lahi Matriks" ya da
"Kuantum Hologram" gibi birok ismi vardr. Bu
enerji alann ayrcalkl klan ise; tandmz hibir
enerji trne benzememesidir.

Sk dokunmu bir a gibi iledii g


rlen enerji ykl bu alan, i ve d ale
38
mimiz arasnda bir nevi kpr grevi
grr.

Tpk ses dalgalarnn, havay tayc olarak kul


land gibi, yaydmz inan ve dnce gc de
dnyaya tanabilmek iin bir aracya ihtiya duyar.
Burada, kuantum alan devreye girerek, bu araclk
grevini stlenir.

Bu enerji alan, farknda olsak da olma


sak da her eyle ve herkesle balant
iinde olmamz mmkn klar.
39

-
Bu esnada "alcnn" bizden ne kadar uzaklkta ol
duunun hibir rol yoktur. Bu alc yan komu
muz da olabilir, dnyann br ucunda bulunan
bir kii de. Oluturulan ve yaylan rezonans alan,
her zaman doru kiiye ular, o kii bunun farknda
olmasa bile.

Az sonra okuyacanz Sabine'nin rneinde ol


duu gibi. O, istek gc ile gelecekteki partneriyle
temasa geti, partneri ise bundan tamamen haber
sizdi:
40
MerhabaPierre,
Bu senenin haziran aynda
Frankfurt'taki seminerine katldm ve
o zamandan beri olanlar kelimelere dk
mekte zorlanyorum. Formle edilmi bir sr is
teim pe pee gerekleti. Ama anlalan o ki en
yk isteim olan ey, yeni bir hayat arkada bulmak,
bir trl yank uyandrmyordu. Bylece senin tavsiyele
rine uyarak, ie u ana kadar sahip olduum eylerden do
lay mutlu ve mteekkir olmakla baladm. Austos aynn
banda iki ocuumla birlikte tatile ktm. Fenomen tek
rarlanmaya devam ediyordu; neredeyse unuttuum istekle
rim bile gerekleiyor, aralarnda iim iin bana olduka
faydal olabilecek kiilerde bulunan muhteem insanlar
kendime ekiyordum. Sadece 'o kii" kendini bekletiyordu.
len de afirmasyonlarm (imgelemelerimi) jet hzna ge
. 'rmeye karar verdim. Her sabah yarm saatimi youn bir
ekilde inan cmlelerimi tekrarlamak iin ayrdm. Ve "o"
aniden karma kt. Bir diskoda tam bara yneldiim es
nada bana arpt ve benimle mutlaka tanmas gerektiini
syledi. Cesaretini toplayabilmek iin biraz imiti geri
ama sonuta gnlerdir bu adm atabilmek iin frsat kol
luyordu. Aslnda benimle neden konutuunu kendisinin
bile bilmediini ama buna kar koyamadn syledi. Ne
olduunu anlayamad "bir ey" onu bana ekmiti. Tabii
ki bu tanmak iin berbat bir denemeydi, ama yine de se
vimli bir yan vard ve aramzda batan beri inanlmaz
bir ekim, kendini hissettiriyordu. Bu adam istek Listem 41
deki tm beklentilerime cevap veriyordu ve o kadar ok
ortak no tamz var ki bu neredeyse rktcyd. Artk bir
birimizden ayr bir hayat dnemiyoruz. Hem onda hem
bende kiisel geliimimiz iin beraberce bir eyler yapma is
tei de ulunuyor. ok arzuladm bu ayrnty da semi
nerdq sonra senin sayende istek Listeme eklemitim.

En byk arzumun gereklemesi iin ok uzun sre bekle


dim ve ite artk 'o" burada. Yaknda seminerlerinden bi
rinde tekrar greceiz ama bu sefer yanmda birini daha
getireceim . . .

Sevgilerimle,
Sabine
Ulamak istediimiz hedefimizle aramzda, enerji
yoluyla kesin ve aktif bir balant kurabileceksek
eer, neden en byk arzularmzn gereklemesi
iin daha fazla bekleyelim ki?

Sabine, dnce gcne gvendi ve hi ylmadan


kalbindeki inanc canl tuttu.

Kuantum alan sayesinde her eyle ve herkesle


hemen balantya geebiliriz. Tek yapmamz gere
ken ey bunun iin bir adm atmaktr.
42
Rezonans Kanunu, her zaman "evet" der.
nanlarn her zaman doru karr.
Sana kar gelmez.
Mesela, hayatnn nemsiz olduuna ve hibir
anlam tamadna m inanyorsun, bu inan
cn, onaylanacaktr.

Gerek, byk bir ak hak ettiine mi inan


yorsun, para, manevi ve maddi zenginlii hak
ettiine;
hayatnn derin, her eyi kuatan bir anlam ol
duuna m inanyorsun, bu inancn yaamnda 43
gerekleecektir.

Rezonans Kanununa gre,


yaamnda baka bir eyin gereklemesi mm
kn deildir.
Neye inandn enerjinin umurunda deildir,
inancn yksek ahlaki deerler tayabilir
ya da ok kt bir ey olabilir;
sana fayda salayabilir,
ya da hayatn zorlatrabilir.
Enerji iin ahlaki ksmyla ilgilenmez
ve yarglamaz.
Enerji daima senin yaydn itepiler dorultu
sunda alr.
Dnce Gcmzle
Hcrelerimize Etki Edebilir
miyiz?

l4

Gerekleri grmezden gelerek


Onlar ortadan kaldramayz.
ALDOUS HUXLEY
Duygularmzn vcudumuz zerinde byk bir et
kisi olduunu oktandr biliyoruz. Bu, bilim ve tp
tarafndan da birok kez belgelendirilmitir. Ama
imdiye kadar DNA' nn deitirilemez olduu d
nlyordu. Peki bu gerekten doru mu?

HeartMath Enstits' nde 1 992 ylmdan 1 995 y


lna kadar, salt duygularn DNA'mz zerindeki et
kileri aratrld. Bunun iin bilim adamlar Glen
Rein ve Rollin McCrary insan DNA's zerinde bir
..-
takm incelemeler yapt. lk nce DNA, deneyler 45
iin bir cam deney tpnn iine konuldu. Daha
sonra olduka gl, youn duygulara maruz bra
kld. Deneyi yapanlar bunu salayabilmek iin
ruhun rahatlatlmas, pozitif duygulara konsantre
olma ve kalp blgesine odaklanma gibi eitli psi
kolojik teknikler kulland.

Sonular, gz ard edilemeyecek kadar etkileyiciydi.


DNA zerine etki edilebileceinden pheli olan
bilim adamlar, o zamann fizik kurallarna gre
gereklemesi mmkn olmayan bir ey gzlemle
diler; denek, zerine younlat duygularn yol
lad srada, ok belirgin elektriksel reaksiyonlar
llebilmiti. Denekler, sadece duygular aracl
yla deney tpnn iindeki DNA molekllerini
etkilemiti.

Duygularmz DNA'nn biimini etkiliyor.

Aklmz iin bu kolay kabul edilebilir bir ey deil.


u ana kadar bize DNA'nn deitirilemez olduu
retilmiti; onunla doarz ve ar, iddetli mda
haleler dnda hibir ey onu brakn deitirmeyi,
etkileyemez bile. Ne vcudumuzun iinde ne de d
46 nda. Ama imdi, bilim adamlar DNA'nn dei
tirilebileceini, hatta ok ince enerj ik titreimlere
bile reaksiyon gsterdiini saptad.

HearthMath Enstits aratrmalarnda bir adm


daha ileri giderek, insan plasenta DNA' s nn reak
siyonlarn inceledi. Plasenta DNA's , DNA'nn ilk
eklidir. Bu deneyde, yirmi sekiz cam kabn iine
plasenta DNA's yerletirilerek,
her biri eitimli bir aratr-
macya verildi. Bu aratrmac
lara youn duygular nasl re
tecekleri retilmiti. Ve yine bu
testin sonucunda da DNA'nn,
aratrmacnn duygularna gre '
biimini deitirdii kantland. Ara-
trmac takdir, sevgi veya minnettarlk
hissettiinde, ONA geveyerek yant verdi;
DNA zincirleri ald ve uzad. Buna karlk ara
trmaclar hayal krkl, korku, fke ya da stres
duygular oluturduklarnda ise ONA, olumsuz
duygulara, bzerek cevap verdi. Ksald ve hatta 47
birok kodunu kapatt!

imdi, olumsuz duygularn, bizi d dnyaya nasl


kapattn daha iyi anlyoruz. fkeli olduumuzda
ya da moralimiz bozukken kendimizi yalnz ve ya
amn akndan koparlm hissederiz. yledir de
zaten. Ama kendimizi evrem izde kar kapatan
yine biziz.

Aratrmaclar tarafndan mutluluk, kabul grme,


minnettarlk ve sevgi duygular hissedildiinde kod
larn kapanmas hemen durduruldu ve ayn bir
elektrik alteri gibi alverdi.
Bu arada ONA da llen deiimler elektroman
yetik gibi etkenlerin sebep olabileceinden ok
daha byk ve kapsamldr.

ten sevginin ne
demek olduunu bilen
insanlar,
48
DNA'larnn
eklini
deitire
bilir.
+ +
+
Daha sonra, bu teste HIV hastalaryla
devam edildi ve hastann, kabul grme, +
minnettarlk ve sevgi gibi duygularla besle
nirken, bu duygulardan mahrum kald za
mana oranla yz bin kez daha kuvvetli
bir diren oluturduu or
taya kt.

Salkl bir yaamn bir srr


da ite budur. Grne gre, daima sevin,
49
sevgi, kran ve takdir duygular iinde
olmak tavsiyeye deer, nk bu sayede sa
vunma mekanizmamz yz bin kat g
lendirebiliriz.

Pozitif duygular, baklk sistemimizi glendir


dii iin, bu yolla birok hastal nleyebiliriz.

Ama hepsi bu kadar m? Acaba salmz geri ka


zanabilir miyiz? uras muhakkak ki bu hususta bir
ok baar hikayesi var. te onlardan biri de
Sandra' nn hikayesi;
--?
SevgiliPierre,

/ Ben istek gc ile birok konuda baarl


sonular elde ettim. Onlardan salkla ilgili
olanlardan birini sizinle paylamak istiyorum;
,,,/
/ ",..
Bende "bu/imi" ad verilen bir yeme bozukluu vard.
istem d olan yeme nbetlerimde boulurcasna yemek ye
dikten sonra, kilo almamak iin istifra ediyordum. Be se
neye yakn bu ekilde bir ifte hayat srdm, kimsenin bu
durumdan haberi yoktu. Darya kar her ey yolundaym
gibi yapyordum, ama aslnda bu durumdan ok utanyor
50 dum.

Bir gn, biri bana olumlu dnmek ile ilgili bir kitap
nerdi. Bu, senin yazdn "Doru istersen Olur" isimli ki
taptan bakas deildi. ok mutluydum, zaten nceden de
iinde bulunduum durumu deitirebilecek tek kiinin,
kendim olduunu hissediyordum. Bylece pozitifafirmasyon
yapmaya ve inan cmleleri kurmaya baladm. Bunun ya
nnda, tekrar tekrar etrafimdaki insanlarn bana dzgn
fiziim ile ilgili iltifat ettiklerini ve ne kadar ince, zarifve
salkl grndm hayal ettim. Bu biraz zamanm ald
ama benim iin baarya giden tek yol buydu. Yaamm
kkten deiti. Ve her ey olmas gerektii gibi geliti. n
celikle yediklerimi geri karmadan dzenli yemek yemeye
almalydm. Bata ok baarl saylamazdm, ta ki ha
yatmdan tarty karana kadar. Ama daha sonra bir yl-
dan bile ksa bir srede on kilo verdim. Hem de kalc bir
ekiUe. Halen ideal kilom olan 60 kilodaym, istediim her
eyi yiyebiliyorum ve kilo almyorum. Bylece bu/imi benim
iin gemite kald, hem de dardan hibir yardm al
makszn. Ayn zamanda ideal kiloma da kavumu oUum.

Sevgilerimle,
Sandra

Benim de hayatmda, vcudumun kendi kendini


tedavi etme mekanizmas ile ilgili, klasik tbba gre
gereklemesi mmkn olmayan birok tecrbem
51
vardr:

Daha yirmi yandaydm ve ar srt arlar e


kiyordum. evremdekiler beni bu sahann otorite
lerinden birine yolladlar. Doktorun ilk
muayenesinden sonra koyduu tehis ykcyd.
Bana, Morbus Bechterew ad verilen ve omurgann
iltihaplanmasna yol aan kronik bir hastalm ol
duunu syledi. Birka sene iinde srtm tamamen
sertleecekti. Yanlma pay yoktu, tm tahliller
bunu gsteriyordu.

Ben ilk oku atlattktan sonra tekrar bir araya gelip


nasl bir terapi uygulayacamz belirlemek iin bir
hafta sonrasna yeni bir randevu kararlatrdk. u
ras kesin ki; hastaln tedavisi mmkn deildi ve
ben artk aktr olarak alamayacaktm. Ksa bir
sre iinde omurgam sanki bir tek kemikmiesine
sertleecekti. Sadece o kadar da deil, ayn zamanda
srtm kamburlaacak ve ben sadece yere bakabilir
hale gelecektim.

Aradan bir hafta geti, hayatmn en zor haftas. O


zamanlar istek gc ile baarmak konusunda ya da
kuantum fizii hakknda hibir bilgim yoktu. nsa
52
nn dnce gcyle DNA'sn bile deitirebilece
ini bilmiyordum, bildiim tek ey vard: "Ben
salklydm. Srtm bir harikayd. Srtm seviyor
dum. Gl kuvvetliydim. Hayat dolu ve hare
ketli . . .
"

Hemen bir senelik tenis kursuna kaydoldum.


Kafam kark olduu iin deil, sonunda kendime
gelmekten ok mutlu olduum iin, salkl olma
nn deerini anladm iin. Hayatm yeni bal
yordu, bundan hi phem yoktu! Bu komik
akaya gldm, bana yaplan bu uyarya mteek
kirdim, uyanmtm ve kendimi, iimdeki yaam
hissettim. Salklydm. Gece gndz, her dakika
ve her saniye iimde gerekleen mucizeye odakla
nyordum. evremdekiler bu duruma ok ar
yordu. Kimse nasl byle neeli, mutlu, herkese ve
her eye kar sevgi dolu olduumu aklayam
yordu. Dans ediyor, ark sylyordum. Hayata
balydm, hayatla bir btn olmutum. O zamana
kadar yaamn bana sunduklarnn deerini biliyor
ve bunun iin krediyordum.

Doktordaki randevumun zaman gelmiti, tekrar 53


muayeneler, tahliller. Doktor, karsnda byle ne
eli bir hasta bulduuna ok armt ve sonra
bomba patlad. Mmkn deil, akl almaz bir ey,
byle ey daha nce grlmedi. Bir karklk olmas
imkansz. Buna ramen karmda kekeleyen bir
doktor, romatizma! iltihaplanma, omurga, zarar gr
m olan kala eklemleri, ama her ey o kadar net ve
akt ki. . "Tekrar muayene etmeliyiz." Ama gn
.

sonra da bu alann otoritesinin tm bu olanlar iin


bir aklamas yoktu. Kaybolmu. Gitmi. Hibir
ey grlmyor, hibir veri yok. Kan kelme hz
tamamyla normal, HLA-B27 grlmyor, Spondi
litten eser yok, doktor ok zgn, hayr hayr tabii
ki mutlu ama . . . Neredeyse, doktorun her ey bek-
!edii gibi gitse daha mutlu olacan dndm,
bylece onun hayat alt gibi devam edecekti. O
elimi sk, akn akn ba sallay. Doktoruma
nasl sarlp her eyi doru yaptna onu inandr
maya altm, yardmcs bayan pp oradan ay
rldm ve tenis oynamaya baladm hala aklmda.

O zaman neler olduunu imdi biliyorum. Bugn


kendime verdiim o hediyeden ve dncelerimin
gcnden ok etkileniyorum.

54 O zamanlar o gveni nereden mi aldm? Bilmiyo


rum. Ama geriye dnp baktmda, bu olayn
bana bugne kadar sregelen, inanlmaz byk bir
zgven kazandrdn gryorum.

Bu ve bunun gibi baka tecrbeler bana, salm


zn kendi elimizde olduunu retti. Buna kalpten
inanyorum.

Ya sen neye inanyorsun?


Her ey senin neye inandna bal.
Kararn ver ve hayatn ona gre
ynlendir.
Sahip olduumuz en
byk enerji,

55

sevgidir.
steklerine "sevdalan!"
Bu mmkn olan en byk pozitif enerjiyi
oluturacaktr.

Dnce Gcyle
ok Uzaktaki Bir DNA'y
Etkileyebilir miyiz?

56

Kar karya kaldnz problemleri


mevcut dnce yapnzla
zemezsnz,
zira onlar mevcut dnce yapnzn
rnleridir.

ALBERT EINSTEIN
Sadece dnce gcmzle DNA'mz deitirebi
leceimiz bulgusu, birok bilim adamnn temel ka
naatlerini derinden sarst. Acaba dnya u ana
kadar dnlenden farkl bir yapda myd ve
farkl m iliyordu?

imdi okuyacamz deneyde nemli bir adm daha


atlmtr. l 9 9 0 'l a r n ba n da b i l i m adamlar,
Amerikan ordusu adna hislerimizin, vcudumuz
dnda, ok uzakta bulunan canl hcrelerimiz ze
rinde bir etkisi olup olmadn aratrd.
57
Aslnda aratrmaclar bundan pheliydi, zira o za
mana kadar geerli olan fizik kurallarna gre byle
bir ey mmkn deildi. Yani kimse herhangi bir
organn, kemiin, derinin ya da dokunun alndk
lar kii ile balantsnn devam edeceine inanm
yordu. Durum byleyken 1 993 ylnda ''Advances"
adl dergide ordunun deneyleriyle ilgili bir makale
yaynland. Sz konusu deneyde, DNA ile alndk
lar kiinin duygular arasnda bir balant olup ol
mad incelenmiti. lk nce deneklerin azndan
doku ve DNA rnekleri alnm, bunlar izole
edilerek binann dier bir blmne gtrlmt.
Ama, zel olarak gelitirilmi cihazlarla, DNA'larn
alndklar kii uzakta olsa bile onun hislerine tepki
verip vermediklerini lmekti.

Yine aratrmaclarn byk bir ounluu


ONA'nn etkilenebileceinden pheliydiler, ama
mevcut fizik kurallarn altst eden bir ey gzlem
lediler. Bilim adamlar deneye katlan kiide duy
gular olutuu srada elektriksel reaksiyonlar tespit
edebilmilerdi. ONA, halen alnd kiinin vcu
dundaym gibi bir hal alyordu.

Gregg Braden yazd "lahi Matriks" isimli kita


bnda, Or. Bakster'in bu deneylerini daha da iler
lettiini ve verici ile ONA arasndaki mesafenin
artrldn yazyor. Hatta testlerden birinde ara
daki mesafe yz elli mile kadar karlmt.
Bu sefer, bir atom saati yardmyla, duygularn yol
lan ile DNA' nn reaksiyon vermesi arasnda geen
zaman llm ve ikisinin her defasnda e za
manl gerekletii tespit edilmiti. Arada zerre
kadar bir gecikme bile yoktu. DNA sanki hala ve
ricinin vcudundaym gibi hzl reaksiyon veri
yordu.

Hissettiimiz, dndmz veya


inandmz her ey, saniyenin
milyonda biri kadar bir gecikme bile 59
olmadan DNA'mz tarafndan
alglanmaktadr.

Titreimlerimizden etkilenen DNA'nn


yan bamzda ya da dnyann br
ucunda olmasnn hibir nemi yoktur.

Artk bilim adamlar tm duygu ve dncelerimi


zin iletilmesinden, bahsettiimiz enerj i alannn
(Matriks, kuantum alan) sorumlu olduundan
eminler. Hem de sadece k hzyla deil, ondan
ok daha hzl bir ekilde!
Bu deneylerdeki katlmclardan biri olan Dr.
Jeffrey Thompson bu buluu yle dile getirmitir;

Artk
bedenin bir balang ve
biti noktas yoktur.
Bu konuda Moskova'da bulunan Pavlow Psikoloji
Enstits ok ilgin baka bir deney daha yapm ve
60 Amerikal meslektalarnn bulgularn onaylam*tr.

Yeni yavrulam bir farenin alt yavrusu alnarak her


biri dnyann baka bir yerine gtrlmt. Daha
sonra annede panik, korku ya da mutluluk duygu
larnn olumas salanmt. Burada da, dnyann
alt farkl noktasnda olmalarna ramen yavrularn
e zamanl olarak annelerinin duygularna tepki ver
dikleri gzlemlendi.

Bu bulular bilim iin yeni bir boyuta ve hcrelerin


yap ve icraatlar hakknda yeni bir anlaya giden
admlardr. Benim iin ise, istek gc ile baarma
nn neden bu kadar mkemmel ilediinin izah.
Kitabn banda DNA'nn evresi zerinde kuvvetli
bir etkisinin olduunu ve bu etkininde kalc oldu
unu rendik. Son iki blmde ise, dnce gc
mz ve duygularmzla DNA'mz etkileyebileceimizi
grdk.

Bu harika bir ey. Zira eer biz DNA'mz etkileye


biliyorsak ve o kuanrum alan araclyla zaman ve
uzaklk kavramlarnn rol olmadan bu dnyadaki
her eyle balant kurabiliyorsa, Rezonans Kanunu
sayesinde, istediimiz her eyi yaammza ekebili
riz. Daha dorusu, bunu zaten yapyoruz. 61

: alemimizde sahip olduumuz her ey, d


dnyada da karmza kacaktr.

Dnyada karlatmz her eyin bir kayna var


dr ve bu kaynak dncelerimizdedir. Eer istedi
imiz sonulara ulamak istiyorsak, dncelerimizi
kontrol etmeye balamalyz, nk dnd
mz her ey bir rezonans alan oluturur.

Uzun sreli ve sk olarak dndmz, hisset


tiimiz ve sylediimiz her ey rezonans alanmz
younlatrr. Bu yzden kaybetmek hakkndaki her
dnce kaybetme, kazanmak hakkndaki her
inan da kazanma ihtimalini kuvvetlendirir. Bu
yzden d dnyada deitirmek istediimiz her eyi
dnce gcmzle deitirebiliriz.

indeki yaratcl hatrla ve onu bilinli olarak


kendi iyiliin iin ve dier insanlarn iyilii iin kul
lan!

Sabine'nin hikayesi, sevgi enerjisinde kaldmz


mddete arzularmzn bakalar zerinde ne kadar
62 tesirli olduunu anlatmak iin ok iyi bir rnek;

Merhaba SevgiliPierre,

en istek gcyle inanlmaz eyler


/ elde ettim. Onum/an birini seninle pay
ltmak istiyorum. Bizim, jannik isminde, ele
avuca smaz afacan bir olumuz var. Bu sene
nin banda yine koturarak oynarken dt ve st
duda kanamaya balad. Ben de her annenin yapa-
cag gibi onu "tedavi "ettim ve yarasnn ciddi bir ey ol
madn dndm. Her anne byle durumlarla karlar.
jannik abucak sakinleti, yarasnn kanamas da dur
mutu. Bu yzden ben de olayn zerinde ok durmadm.
Aradan birka hafta getikten sonra olumun sol n diinin
bembeyaz olar dier st dilerinin yannda olduka gri kal-
dn fark ettim ve di doktorumuzdan randevu aldm.
Doktor onu muayene edip hatta bir de rntgenini ektikten
sonra, jannik'in son haftalarda dudann zerine dp
dmediini sordu. Aklma hemen o kk kaza geldi.
Rntgende jannik'in n sol diini besleyen sinirin dme es
nasnda koptuu grlyordu. Bu di gittike koyu/aacakt
ama aoktor merak etmemi gerektirecek bir ey olmadn,
"kalc" diler karken bu diin de normal olarak kaca
n syledi. Tabii ki bu birka yl srecekti, zira bilindii
zere kalc diler be-alt yalarnda kyor. Ama bu sre
benim iin ok uzundu! Bunun zerine "isteme gcm"
kullanmaya baladm . . . Diin renginde meydana gelen ko
yu/amann geri dnmesini ve olumun diinin tekrar
63
bembeyaz olmasn istedim.

Mantyla hareket eden herkes iin bu yaptm samalk


tan te 'bir ey deildi! Ama gerekten gzle grlr bir e
kilde haftadan haftaya diin rengi deimeye balad. Di
gerekten eski rengini almt! Yaklak drt hafta sonra ta
mamen bembeyazd. Daha nceki meslek hayatnda byle
bir ey,le karlap karlamadn sormak iin, di dok
torumuzu bile aradm. Byle bir eyin olabileceine inana
mad. Bunun hibir aklamas yoktu.

Kazadan alt ay geti, imdi dier dilerle zedelenmi olan


di arasnda hibirfark yok. nceden siyah olan o di, artk
dierleri kadar beyaz.

Sabine
steklerimiz Hedefi Nasl
Bulur?

64

Akll insanlar
yapmak istedikleri tecrbeleri
kendileri seerler.

ALDOUS HUXLEY
stek ve arzularmz hedeflerimize nasl ular? Peki,
olmasn istediimiz eyi, kendimize nasl ekeriz?
Arzularmzn muhatab olan kii ve olaylar bizi
nasl bulacaklarn nereden bilir? Vcudumuzun
hangi ksm bilgileri alr ve bilincimize iletir? Bu
yeni bilinci gnlk yaammza nasl sokabiliriz?

Bu sorularn cevabnn byk bir ksmnda


DNA'mzn rol vardr. DNA'mz genetik kodu
muzun taycsdr. Kefedildiinden beri -ben de
okulda byle renmitim- ONA' nn tek grevinin 65
genetik kodun yardmyla hcrenin merkezinde
protein ina etmek olduu dnlyordu.

ok artcdr ki, DNA'nn neredeyse %90'nn


esas itibaryla protein sentezlemek iin deil, imdi
sk durun; iletiim iin kullanlddr. Rus bilim
adamlar Vladimir Poponin ve Peter Gariev,
DNA'n n imdiye kadar zannedilenden ok daha
byk bir anlam tadn ispatlad.

DNA evreyle iletiim


halindedir.
Poponin ve Gariev, D NA' nn gnderici ve alc ola
rak grev yapabilmek iin en uygun zelliklere
sahip olduunu ortaya kard ve bu veri alverii
nin ne kadar iyi yapldn kantladlar. DNA'mz
sadece bizimle deil, dier insanlarn DNA'laryla
da iletiim iindedir. Hatta artk DNA'nn var olan
her eyle balant kurmaya muktedir olduu bili
niyor.

imdi size bilimin dier bir artc


66 kefinden bahsedeceim;

Bizim DNA'mz ile dier insanlarn ve canllarn


DNA'lar arasndaki iletiim, bildiimizden ok
daha farkl bir ekilde gereklemekte. Mekan ve za
mann tesinde bambaka bir boyutta. te bahset
tiimiz bu iletiim biimini "Hiper iletiim"
kavramyla ifade ediyoruz.

Bu iletiimin en ilgin yan ise, grne gre hi


bir snrn olmamasdr. Ne mesafe ne de zaman,
sorunsuz bir bilgi alveriine engel yaratabilir. Zerre
kadar bir gecikme bile sz konusu deildir. Atom
saatleriyle bile bir gecikme saptanamamtr.
------- -

ONA, bu iletiimi gerekletirmek iin zel enerji


kanallar kullanr. Bu kanallar "Kurt delii" olarak
adlandrlr. Bu tanm ilk defa Albert Einstein ve
Nathan Rosen kullanmtr, hem de 1 935 ylnda.
Bu terim ayn mekann iki tarafnn bir tnelle nasl
bal olduunu belirtmek iin seilmitir. Kurt de
liklerinin sayesinde kendisiyle rezonansa gemek is
tediimiz kiinin ne kadar uzaklkta olduunun
nemi yoktur. Kii yanmzda yatakta yatabilir ya
da yerkrenin dier ucunda, uykuda ya da uyank
olabilir. Yolladmz her ey, ayn anda hiper uzay
daki bir tnel araclyla, alcmzn DNA's tara 67
fndan alnp deerlendirilmek zere hedefe
ulaacaktr. DNA'nn bu enerjiyi sadece almakla
kalmayp, kaydedeceini de belirtelim. Demek ki
ONA, bir yandan da bilgi deposu olarak ilev grr.
Bylece iimizde muazzam bir veri taban oluur.

Arzularmz gereklemek zere bizi nasl bulur?

Artk aydnlk getirmemiz gereken tek nokta, bi


zimle etkileime geen enerjinin, bizi nasl bulaca
konusudur. Sonuta evrende milyarlarca ONA var
ve bunlarn her biri enerji alveriinde bulunuyor.
Peki, evren arzularmz, daha dorusu arzulanan
yolunu armadan bize nasl iletir?
Bir yandan srekli "yayndayz". Rezonans alan
mz durmakszn pozitif ya da negatif dnceleri
mizle programlyoruz. stek ve amalarmz
koruduumuz srece, korku ve endielerimiz iinde
ayn ey geerli, rezonans alanmz bizimle ayn tit
reimde olanlar bize eker.
Dier yandan ise hepimiz "kod" olarak adlandrd
mz genetik bir isme sahibiz. Kriminal teknik ve
babalk resti ile ilintili olarak bu kavram daha nce
duymuuzdur. Her bir hcrenin DNA's da, ayn
parmak izi gibi, esizdir. DNA, bakalaryla kart
68 rlmas mmkn olmayan genetik bir parmak izi
brakr. te bu, enerji iinde geerlidir. DNA'mzn
enerji parmak izi, ak ve net bir adres brakr.
- -- --

Titreim o kadar belirgindir ki, her zaman bizim


iin en uygun zm bulur. Ayn Anka'nn rne
inde olduu gibi. "Doru stersen Olur!" isimli ki
tabm tanyan herkes, Anka' nn istek gcyle,
kk olunun salna kavumasn anlatan ina
nlmaz hikayesini okumutur. te size Anka'dan bir
dier artc hikaye;

- _ ----- SevgiliPierre,
-

v
..----
y--,....---
ncelikle, bana "Doru istersen
-
Olur! " adl kitabn yolladn iin 69
ok teekkr ederim6. O zamanki hikaye
min sonucu olarak sana olumun imdi ta
mamen salkl olduunu ve egzamadan eser
kalmadn syleyebilirim.

Tatilden d"nm olduka skntl oldu. Birka hafta ka


ravanla ltalya'y dolamtk. Tatilimizin sonuna doru uy
kuda soyulduk, para, kimlikler, belgeler, hepsi gitmiti.

Ertesi sabah soygunufark ettii.mizde akna dndk. Eim


sinirden ldrm gibiydi, benimse elimi kmldatacak
halim yoktu. Bama daha nce hi byle bir ey gelmemiti!
Park yerinde dier tatilcilerden rendiimize gre soyguna
urayan tek aile bizdik. "Neden?''sorusu gittike byyordu.
inde cep telefonum ve biraz da nakit parann bulunduu
antamn, ocuk koltuunun zerinde akta olmasna ra
men ellenmemi olmas ise olduka garipti.

Ben hemen, her eyin dzelmesini diledim ve iler yoluna


girmeye balad. Kocaman karavanmzla polis karakoluna
gittik. Park etmek mmkn deil! ok nazik bir ekilde
bizim iin giriin hemen yannda byk bir park yeri re
zerve ettirildi, biiylece sakin bir ekilde birer fincan kahve
iebildik. Karakol tklm tklm dolu olmasna ramen
kk olumuzla beklememiz iin iin sraya alndk. Bi
zimle ilgilenen memur, deerli eyalarmza tekrar kavua
camzdan umutluydu. Aslnda ne kadar ansl
70 olduumuzu, memur bize olay esnasnda bayltlp bayl
tlmadmz sordumda anladm. Bayltc bir gaz o za
manlar dokuz aylk olan olumuz iin kt sonular
dourabilirdi.

Olaydan bir gece nce, arkadalarmzdan bir mesaj al


mtk. Tesadf eseri bizden birka kilometre uzakta tatil
yaptklarn yazmlard. Arkadalarmzn yanna doru
yola koyulduumuzda, olumuzun bebek antasnn bile
alndnfark ettik. antayla birlikte iindeki pasaport,
muayene defteri ve olumuzun ilk resimleri de gitmiti. A
lamamak iin kendimizi zor tutuyorduk. ok bitkindim
ve alktan iilyordum ve tek isteim sakin bir akam ge
irmekti.

Arkadalarmz bize sadece nakit yardmnda bulunmakla


kalmayp bizi akam yemeine de davet ettiler. Olumuzda
olduka abuk bebek arabasnda uykuya dald ve bylece
gerekten sakin bir akam geirebildik (durumun elverdi
ince tabii ki).

Tatil dn posta kutusuna baktmda bana yolladn


iki kitap geti elime. O anda, bizim iin gerekten nemli
olan her eyi geri alacamz hissettim! Hele ki, seni bu ki
tab yazmak iin harekete geiren eyin, sana yazdm o
lumun hikayesi olduunu okuduumda ise, sanki
birbirimize enerji topu atyormuuz gibi hissettim. Sen
imdi topu bana geri atmtn.
71
"Neden?" sorusu bile o anda cevaplanmt. Eim tatil n
cesi uygun bir hrszlk sigortas yaptrmak iin muazzam
bir enerji harcamt. Benim antamn neden ellenmedi
ini sana aklamama gerek yok tabii. . .

Sene sonuna doru isteimin neden hdld gereklemediini


dnyqrdum. Eim istek gcmle elde ettiim eyleri hdld
kabul edemedii iin, iten ie zaferini kutluyordu sanrm.

Birka gn sonra, tam olumuzun doum gnnden bir


gn nce, Mnih kayp eya brosundan bir yaz geldi.
Benim iin zaten nemli olmayan nakit para dndaki tm
eyalarmz, en nemlisi de olumuzun resimleri bulun
mutu! Hatta ok deerli bir czdan bile bulunanlar ara
sndayd.
stemek ie yaryor. Aslnda ok garip deil mi? Eim neden
srekli baar hikayelerimi sana yazdm soruyor. Ceva
bm hem eim hem de senin iin; minnettarlk!

"stek gcyle baarmak" ile ilgili ok fazla tecrbem yok


ken aklmda evreni canlandramyordum. Gzmn nne
gelemeyen bir eye teekkr etmem mmkn olmad iin
btn minnettarlm sana ynelttim. Bugn evren hak
knda daha ok ey biliyorum, ama yine de sana sonsuz k
ranlarm sunuyorum.

Sevgilerimle,
72 Anka

Bana sylersen, unuturum;


gsterirsen, belki hatrlarm;
ama yapmam salarsan, renirim .

LAOTSE
Afrmasyonlar Nasl ler?

73

Bugn ne dnrsen,
Yarn o olacaksn.

BUDDHA
Doru bir biimde istemek, kendi kodumuzu ye
niden programlamamz iin ok uygun bir yn
temden baka bir ey deildir. ster olumlu
afrmasyon yoluyla, ister telkinle, ister meditas
yonla, istermi gibi yapmakla ya da resimleme ile
oluan veriler DNA'mz tarafndan alnr ve kayde
dilir. Burada kk bir hatrlatma yapalm; gerek
snrlar sadece bizim beynimizdedir.

Bizi, olduumuzu
74 dndmz ey yapan,
inanlarmzn gcdr.
Salkla ilgili istekte bulunmak, hastal inkar
etmek anlamna gelmez. Yapmak istediimiz ey,
kendimizi tedavi etme mekanizmamz harekete ge
irmektir. Resimleme yaparken, hastaln yerine
salkl resimler koyarak; vcudumuza srekli bir
eylerin ters gittiini telkin etmek yerine, bu olumlu
enerjinin vcudumuza yaylmasn salyoruz.

Vcudumuz dncelerimizin verdii en kk


uyardan bile etkilenir. Eer iyileeceimize inanr-
sak, vcudumuzun kendini tedavi mekanizmasn
harekete geirebiliriz. yiletikten sonra, bu, birok
kiiye mucize gibi gelse de aslnda deildir. Sonuta
bu sadece dncemizin ne derece kuvvetli oldu
unun kantdr.

Biraz sonra okuyacanz hikaye, toplanm ve he


defe odaklanm enerjinin ne derece kuvvetli olabi
leceinin ok arpc bir rneidir:

--- Sevgili Pierre,


!stek .
gcm ve daha da 75
/_ nemlisi bunun sonucu ulat
1
m baarlar, dilden dile tm ev
reme yaylmt. Bir gn, bir arkadam
,,./ perian bir halde beni arad. stek gcm sa
/ yesinde birok baarya ulatm bilmesine ra
men bunun ie yaradna bir trl tam ikna
olamamt. Bu zor gnnde yardmm istedi.

Bana, gayet salkl olan annesinin, birka dakika iinde


nasl "ktrm" olduunu anlatt. Omurgasnda oluan bir
kan phts alt hareket mekanizmasndaki sinirleri sktr
mt. Yani bir dakika iinde bacaklarn hareket ettiremez,
yryemez hale gelmiti. Hemen helikopterle hastaneye ge
tirilmi ve ameliyata alnmt. Doktorlar daha kt bir ey
olmasn nlemeye almlar, ameliyat ok uzun srmt.
Arkadamn annesi narkozdan kalkar kalkmaz, ameliya
tn baarl olup olmadna kesin aklk getirmesi bekle
nen birka test yaplmt. Doktorun sylediine gre
ameliyatn hemen sonrasnda bacaklarda bariz bir kpr
danma hissedilecekti. Ama hibir ey olmamt, operas
yondan gnlerce sonra bile. Doktorlar, ameliyatn stnden
bu kadar zaman getikten sonra olumlu bir gelime olma
yacan; hastann, hayatnn geri kalann tekerlekli san
dalyede geireceifikrine almas gerektiini sylemilerdi.
Arkadamn sinirleri ok ypranmt, annesinin psikolo
jik durumundan bahsetmeme gerek yok sanrm.

76
Arkadamn telefonundan sonra annesinin durumuna ok
zlm, olanlardan ok etkilenmitim. Bata arkadamn
benden ne istediini ben de anlamamtm, sonra arkada
m aniden annesinin tekrar yryebilmesi iin istek g
cm kullanmam rica etti. Sonuta, olumun salyla
ilgili de baarya ulamtm. Arkadam haklyd ve ben
ona isteimi hemen o gn evrene yollayacama dair sz
verdim. Telefon grmemiz bittiinde saat tam 15.30'u
gsteriyordu. Hemen isteimi evrene gnderdim. Saat
19.30'da arkadamdan bir mesaj aldm; hastanede oldu
unu yazyordu. Annesi ona gururla sa ayan oynatabil
diini gstermiti!

armamtm bile, zira istemenin snrsz bir gc oldu


unu biliyordum . . .
Bugn, fel balangcndan on drt gn sonra, arkada
mn annesi bacaklarn baldrlarna kadar hissedebiliyor.
u anda rehabilitasyonda ve her gn ilerlemeler kaydediyor.
Doktorlarn beklentilerinin aksine!

Monika

77

Bilim,
doann son bilmecelerini zemez.
nk biz o bilmece in bir parasyz.

MAX PLANCK
Dnce Gcmzle Yeni
Bir Gelecek
Oluturabilir miyiz?

78

Zaman hi de grnd gibi deildir.


Sadece bir yne doru hareket etmez
ve gelecek, gemile ayn anda
mevcuttur.

j(LBERT EINSTEIN
Dnce gcmz sayesinde geleceimizi etkileye
bilir miyiz? Kesinlikle evet! Bunu yapabiliriz, hem
de tahmin ettiimizden daha fazla. Kuantum fizik
ilerinin yapt nefes kesici bir bulu, hayatmz
her an tamamen deitirebileceimizi ve istediimiz
her eyi gerekletirebileceimizi, bize bir kez daha
gsterdi.

Bildiimiz gibi dnce gcmzle enerji yaymak


tayz. Tabii ki sadece biz deil, dier btn insan
larda ayn ekilde enerji gc yaymakta. Ayn
titreimdeki enerjiler birbirlerini ektikleri iin tpk 79
bizim dier insanlar ve olaylar kendimize ektii
miz gibi baka insan ve olaylarn da bizi ekiyor ol
mas doaldr. Buradaki tek koul, iki enerj inin
birbiriyle uyumlu olmas yani titreimlerinin birbi
rine yakn olmasdr.

Bu arada kuantum fizii, kuantum dalgas denilen


eyin, rnein dnce ve inanlarmzn, sadece fi
ziksel olarak yaylmakla kalmayp zaman iine de
yayldn bulmutur. Yani inanlarmz sadece yer
deil, zaman da deitiriyorlar (zaman dalgalar) .
Demek ki "normal kuantum dalgas" diye adlan
drdmz, gemiten gelecee giden kuantum dal
galar var.
Bunun dnda, bir de "birleik karmak
dalgalar" olarak adlandrdmz gelecekten
gemie yaylan dalgalar vardr! Hayret verici
deil mi? Ama gerek. Gelecee yaylan dalgalar
"teklif dalgas", gemie geri dnen dalgalar ise "eko
dalgas" olarak adlandrlr.

Eer bu iki dalga karlarsa, yani gelecekten gelen


bir eko dalgas, bizim yolladmz bir teklif dalga
sna rastlarsa, bu durumda dalgalar birbirlerini mo-
dle ederler ve ikisinin ortak rn olarak ortaya
80 "olay ihtimali"7 dediimiz ey kar.

Kuantum fiziine gre, "Bir olayn


gereklemesi ihtimali, gemiten
gelen bir teklif dalgas ile gelecekten
gelen uygun bir eko dalgasnn bulu
mas sonucu ortaya kar."8

Bunu daha iyi anlayabilmek iin, btn


bu anlattklarmz bir faks cihaznn
almasna benzetebiliriz; bir
faks yolladmzda ncelikle
bizim cihazmz kardaki cihazla
balantya geer ve baz kontrol
sinyalleri alverii yaparlar. Veri alve
rii ancak cihazlar uygun bir aktarm plat
formunda bulutuktan sonra gerekleir. te
gemi ve gelecek, buna benzer bir ekilde haberle
ir ve eleen sinyallerin karlamas durumunda,
gereklemesi muhtemel olan bir olay meydana ge
tirir, yani yaanan bir imdiki zaman. Bu, u an
lama gelir: "Sadece gemi gelecei deil, ayn
zamanda gelecek de gemii etkiler!"9

Aklmz bunu idrak etmekte biraz zorlanabilir,


nk imdiye kadar hep zamann gemiten gele 81
cee, dorusal bir biimde ilerlediini dnm
tk. imdiyse bunun tam tersinin de mmkn
olmas, aklmz iin artc. John G. Cramer'in hi
potezi birka kez dorulanmakla kalmam, ayrca
kuantum fiziinin iindeki baz tezatlarn aklan
masn da mmkn klmtr. Demek ki;

Gelecek de en az
gemi kadar
gerektir.
Gelecek, darda bir yerlerde, oktan beri mevcut.
Aksi halde gemie, yan i bizim imdiki zaman
mza, dalgalar yollamas mmkn olmazd. Senin
gelecein de u an, u saniyede mevcut. Ama yine
de geleceinin ak nceden belirlenmemi, zira
gelecein eitli mahiyetlerini seme imkanna sa
hibiz. Daha da akas, en yeni bilimsel aratr
malara gre gelecek zaten var olduu iin ,
kendimize aralarndan uygun olan birini seme
ansna sahibiz.

82 Ama bu nasl oluyor? Eer geleceimiz imdiden


var ise biz onu nasl ynlendirebiliriz? Acaba ierii
henz kesin belirlenmedi mi? Hayr, zira gelecei
miz u an mevcut ama saysz versiyonlar halinde.
Bugnk bilimsel bulgular, John G. Cramer'in ar
pc buluunu yapt 1 980 ylna gre olduka ileri
durumda. O zamanlar, sadece tek bir realite olduu
dnlyordu. Buna bal olarak da bir olas ge
lecek varsaylyordu. Ama artk birbirine paralel bir
ok farkl realitenin e zamanl var olabilecei
biliniyor.

te imdi durum, istek enerjimiz asndan


ilginleiyor.
Zaman bizim algladmz gibi dorusal ilemi
yor, her ey e zamanl gerekleiyor.
Demek ki gemi, u saniyede vuku buluyor.

Ayn, imdiki zaman ve gelecek gibi.

Tabii ki bilincimiz, sadece bir tek zaman alglyor.


Farkl bir ey tanmyoruz. Bu alacak bir ey
deil, sonuta duyularmz ok snrl. Btn k
yelpazesinin sadece %8'ini alglayabiliyoruz. Geri
kalan %92'lik gerei, ayn ekilde bizi evreleme
83
sine ramen alglayamyoruz. Aslnda var olduu
halde tamamen yok sayyoruz. Kendi l aletimiz,
biz olduumuz iin ve bu aletin kapasitesi ok snrl
olduu iin bunu anlayamyor ve reddediyoruz.

Ama yine de etrafmz hi tanmadmz dier


enerji, titreim, dalga ve bilgilerle evrili.

Bildiim tek ey hibir ey


bilmediimdir.
SOKRATES
Bu gr ok eski olmasna ramen yine de gn
mze kadar anlamn korumutur. Cenevre'de bu
lunan drt milyar avro maliyetli bir aratrma
kuruluu olan Avrupa Nkleer Aratrma Merke
zi'nin (CERN) 10 ynetici aratrmaclarndan biri,
bir televizyon rportajnda, biz modern insanlarn
bizi evreleyen gereklerin sadece %5'ini alglaya
bildiimizi, dier %95'lik ksmdan, sahip olduu
muz tm teknik imkanlara ramen habersiz
olduumuzu belirtmitir. Oysaki zemediimiz
tm sorularmzn cevab, ite bu kavrayamad
mz % 95'lik ksmda bulunmaktaym.

Ayn aratrmac, svire'deki bu aratrma merke


zinin kurulu amacnn, gerein hi olmazsa %
l 'lik bir ksmna daha k tutabilme midi oldu
unu sylemitir. % l 'lik daha fazla bilgi iin drt
milyar avro!

Eer dnyay Tanr yarattysa,


en byk endiesi
bizim onu anlayabilmemiz
deildi phesiz!

ALB E RT EINSTE I N
Demek ki, hibir ey bilmediimizi kabulleniyoruz,
aslnda. Gerein byk bir ksm bize kapal kala
cak. Ama bu onun varl gereini deitirmez.
Nasl olduunu anlamasak bile algmzn tesindeki
bu ksm, bizi etkiliyor. Zaman da byledir ite. Za
manla alakal olarak da gerein sadece ok kk
bir ksmn anlayabiliriz. Duyularmz ve bilinci
mizle sadece imdiki zaman alglyoruz. Buna ra
men artk gemi ve gelecein de u saniyede
mevcut olduu biliniyor, aslnda burada kullanlan
saniye szc sadece bir konstrksiyondur, zira
bizim anladmz anlamda zaman diye bir ey ol
mad iin, saniye de yoktur.

Dorusal zaman ak, bizim kendi zihnimizde ya


rattmz bir kurgudur sadece.

Zaman dorusal deildir. Her ey e zamanl mey


dana gelir.
Her ey e zamanl gerekletii iin, gelecek ge
miimizi etkileyebilir.
Bir deil, saysz gereklik vardr.

Birden ok gereklik var olduu ve her ey ayn


anda gerekletii iin, doal olarak gelecekten
gelen birok eko dalgas bize etki etmektedir. By
lece, gemiimizden veya bugnmzden yola
karak geliecek birok gelecek seeneinin kaplar
bize aktr. Esasen bugnmz, gemite yollad
mz teklif dalgalarnn sonucunda ekillenmitir.
Bunu, finalini kendi belirlediimiz bir filmde rol
almz gibi dnebiliriz. "Mutlu Son" bizim eli
mizde.

Btn gelecek olaslklar gemie


86 sinyal yollarlar ve bunlar bizim teklif
dalgalarmzla karlarlar.

Ama bu karlaan dalgalarn hepsi, birbiriyle


uyumlu deildir ve rezonansa geemezler. Teklif ve
eko dalgalarnn modlasyona geebilmesi, bu iki
dalga b iiminin ok benzer olmasn gerektirir.
Ancak o zaman bir transaksiyon, yani gemiimizle
ok saydaki gelecek ihtimallerinden biri arasnda
bir balant oluur ve bir olayn gereklemesi ihti
mali kuvvetlenir.

Peki, gelecekten gelen dalgalarn


kayna nedir?
En tannm fizikilerden biri olan Fred Nan Wolf,
u sonuca ulamtr; bilerek ya da bilmeyerek enerj i
yayan herkes, (burada alglananlar, dnceler ve
inanlarn tm kastedilmitir) gelecee teklif dal
galar yollad gibi, ayn zamanda gemie de dal
galar yollar.

Burada sz konusu olan, tabii ki bir tek dalgadr.


Bu dalga, krevi bir ekilde hem fiziksel olarak hem
de zamanda yaylr. Bununla ayn anda gelecekten
de eko dalgalar yollanr. Demek ki gelecekte olu
acak olaylar, gnmze eko dalgalar yolluyor. Ge 87
lecein saysz versiyonlar ve bu versiyonlarnda
saysz olaslklar gemie, yani bizim bugnmze
eko dalgalarn yollar. 1 1

Bizden yaylan teklif dalgalar, yksek bir gerek


leme ihtimali oluturmak iin gelecekten gelen eko
dalgalar arasndan kendileriyle ayn titreimde
olanlar ararlar.

Yaydmz enerj i , deiik gelecek ekillerinin hep


sini test ederek aralarndan dalga biimi teklif dal
gamza en uygun olan gelecek ile balant kurar.
Teklif dalgamz tm geleceimizi dolar. ster bir
saniye sonras, ister bir ya da on yl sonraki olaylar
olsun, tm olaslklar tek tek kontrol edilir.

Bu aamada kuantum fizii u fenomeni kefetmi


tir: Gelecekteki olay, zaman asndan ne kadar ya
kndaysa, rezonans da o kadar nettir. Bu u anlama
gelir; "Gelecekte gzlediim bir olay zaman asn
dan bana ne kadar yaknsa, o olayn gerekleip ger
eklemeyecei karar o kadar kesindir." 12

88
Yakn gelecekteki
btn olaylar,
bugnk bilincimiz
belirler.
Beklenen olaylar uzun vadede gerekleecek trden
ise, bu durumda rezonans netlii azalsa da, u anki
bilincimiz gelecee belirgin bir ekilde yn verir.
Enerji yayan ok sayda bilin hali bulunduu iin
bunlarn tm olaslk ihtimalleri ile irtibata geebi-
liriz. Bunu, teklif dalgalarmzn eko dalgalaryla
balant kurarak, gerekleme ihtimali meydana ge
tirmesi eklinde yaparz. te burada "istemek" ko
nusuna varyoruz. Zira istemek, birok ihtimalden
birini yaammza ekmekten baka bir ey deil
dir.

Bir ey istediimizde, bu dorultuda bir teklif dal


gas yolluyoruz.
Bu dalga, bir eko dalgasyla irtibata geiyor.

Bir gerekleme ihtimali meydana getirebilirsek

isteimizin gereklemesi iin en uygun artlar sa 89


lam oluyoruz.

istek
i alemimizde sahip olduumuz her
ey, d alemde de karmza kacaktr.

Zira d dnya her zaman i alemimizi


yanstr.

Ancak bilincimizi hedefe


ynlendirirsek yaammzda sahip
90
olmak istediimiz eylerle etkileime
geebiliriz.

Eer istediimiz sonulara ulamak


istiyorsak; dncelerimizi,
duygularmz ve inanlarmz
gzlemleyerek ynlendirmeye
balamalyz, zira hissettiimiz ya da
dndmz her ey,
bir rezonans alan oluturur.
Dnce Gcmzle
Maddeye de Etki Edebilir
miyiz?

91

Biz, dndmz eyiz.


Benliimiz dncelerimizle oluur.
Dncelerimizle dnyay ekillendiririz.

BUDDHA
Getiimiz blmlerde, kalbimizden yaylan ener
jinin ne kadar gl ve kudretli olduunu okudun.
Rezonans alanmzn benzer titreimdeki bir alana
ulamasnda ne zamann ne de uzakln bir rol
olmadn rendin. Ve artk dnce gcnn,
hem kendi DNA'mz hem de yabanc DNA'y de
itirebildiini biliyoruz.

Bu bulular ok artc olmakla kalmayp yaam


mza ve istek gcmze tahmin ettiimizden ok
daha fazla etki eder. Zira kalbimizden yaylan bu
92 gl enerji, sadece vcudumuzu deil, maddeyi de
deitirmeye yetebilecek kadar kuvvetli olabilir.
Bunu daha iyi anlayabilmek iin rotamz
ksaca atomlarn diline evirmeliyiz.
Uzun zamandr tahta tozu yutmam veya
"Modern fizik" hakknda bir kitap oku-
mam herkesin hafzas nda, hala atomun
::
eski mekanik yaps vardr. Buna gre ato-
mun bir ekirdei ve bu ekirdein etrafnda
dnen elektronlar ve protonlar bulunur. Yani
bu modelde, kat paracklar vardr. H albuki bu
gr okran eskimitir. Paracklarn birbiri etra
fnda dndn varsayan ve minyatr bir gne
sistemini andran bu mekanik tablo, yeni edinilen
bilgiler nda deimitir. Artk sz konusu olan
eyin paracklar dei l , farkl blgelerde oluan
youn enerj i olduu biliniyor. Zira elektron ve
protonlara ya da atomun ekirdeine ne kadar yak
larsak ve onlar ne kadar titizlikle aratrrsak,
onlar da o lde dalyor. Bu youn kat para
cklar sadece enerji girdaplarndan ibarettir. Ato
mun fiziksel yaps yoktur. Daha ok, kendi
etrafnda dnerek enerj i yayan bir topaca benzer.
Bu enerj i topalar "kuark" veya "foton" olarak ad
landrlr.
93

Kat madde
yoktur. Sadece
enerji vardr.
'>C"<'a-.:'
Bu enerji, elektromanyetik alanlardan meydana
gelir. imdi ilgimizi kalbimizin yayd enerjiye y
neltelim. Zira sz konusu olan hep ayn enerji ala
ndr; bir atomun enerjisini meydana getiren g
alan, bizim dncelerimiz vastasyla beynimizde
veya his ve inanlarmzla kalbimizde oluan g
alanyla ayndr.

Atomlar deitirilebilir.

94 Bu fenomeni, ilk olarak 1 896 ylnda Pieter Zee


man bulmutur. Zeeman, manyetik gcn gerek
ten de maddenin dokusunu deitirebileceini
kefetmitir.

1 9 1 3'te ise Johannes Stark, elektriksel alann da


atomu etkilediini bulmutur. Yani elektriksel alan
da, tpk manyetik alan gibi, atom zerinde dei-
tirici bir etkiye sahiptir. Kuantum fiziinin saysz
denemeleri ve aratrmalar sonucunda ulalan ne
tice; elektriksel veya manyetik alan deien atomun
kendini deitirdiidir. Bu, atomun esasnn ve by
lece madde olarak ifade ettii eyinde deitii an
lamna gelir.

Artk, kalp gcmzn, atoma etki edebilecek


kadar gl olduunu biliyoruz. Demek ki gerek
ten dnya zerindeki tm atomlar deitirebiliriz.
Hem de zaman ve mesafenin hibir rol olmaks
zn. 95

Tabii ki bu harika bir ey. Zira u dakika itibaryla,


evremize direkt olarak etki edebildiimize, sadece
inanmakla kalmyoruz; b ilim de bunu bize teyit
. ediyor.

Belki artk yava yava isteklerimiz iin ne kadar


gl bir anahtar elimizde tuttuumuzu anlyoruz.
Bu yntemle "en i mkansz" eyler bile gereklee
bilir. Bunlar mantmz iin belki de hala "akla
namayan mucize"ler. Ama bilim ve spirtel
liderler iin tm bunlar 'bilmece olmaktan uzun
zaman nce kmtr.
----?
Sevgili Bay Franckh,

/ Bugn inanlmaz bir ey oldu. Birka


haftadr bir ev satn almay planlyoruz.
Bunu iin hisse senetlerimizi satmak zorunday-
dk. Dn, borsadaki sallanmayla, bir ok yaadk!
tn hisse senetleri dmt. Btn gece gzme
uyku girmedi. Srekli, istediimiz evi alamayacamz
dnyordum, ama sonra bu duruma kar istek gcm
kullandm ve hisse senetlerimizin sattan nce tekrar k
masn istedim. Zihnim, btn gece, bu fikirle meguld.

96 Ertesi gn eim beni arad ve Volkswagen hisse senetlerinin


belirlenemeyen sebeplerden dolay ktn syledi. Bir saa
tin iinde hisse senetlerini be bin avro karla satabilmitik.
Hisse senetleri ayn gnn akamna tekrar dmt.

Sevgiler ve teekkrler!
Petra
En derin inancnn ne
olduunu bulduun
anda, sana hayattaki
tm kaplar aacak
anahtar eline aldn
demektir. 97
Her eyle ve Herkesle Yakn
Temastayz

98

Hayattaki mutluluun, dncelerinin


niteliine baldr.
Kalp enerj imiz, DNA'larmz ya da dnce gc
mzn kayna olan beynimizle darya srekli sin
yaller yollarz (isteyerek ya da istemeyerek) .
Yolladmz sinyaller dier insanlarn enerj ileriyle
buluur. Eer bu enerj iler bizim enerjimizle ayn re
zonans alan iinde bulunuyorlarsa bizim enerji
mizle birlikte titremekten baka bir alternatifleri
yoktur. Aksi takdirde enerj imiz onlara tesir etmez.
Tabii ki bu arada ayn titreimde olduumuz dier
enerjiler de bizi eker. Srekli bir alc ve verici ol
mamz durumu vardr.
99
Dier insanlarla aramzdaki bu ba sayesinde, hayat
oyununda, elimizdeki kartlar yeniden karabiliriz.
Zira bu ba sayesinde, hayatmzdaki her eyi de
itirme imkanna sahibiz. ster gerek, sevgi dolu
bir birliktelik, ifa veya dostluk arayalm; ister
maddi adan tatmin olmak isteyelim, hepsini elde
edebiliriz. Her eyle ve herkesle bamz olduu
iin, dnce ve inanlarmzla iimizde olutur
duumuz rezonans alanmz, bakalarnn rezonans
alanlarn da titreime geirir.

Eer bu hnerimizi iyi kullanrsak, yaammz is


teklerimiz dorultusunda yeniden deerlendirme
imkanna sahibiz. Bunu yapabilmek iin hibir p
heye ve yetersizlik duygusuna izin vermeden, inan
ve dncelerimizin gerek ieriini tanyp onlar
isteklerimiz dorultusunda ynlendirmeyi ren
memiz arttr.

nemli olan daima iimiz


deki inantr.
1 00
ster hastalklarn iyilemesi, ister olaanst baa
rlar olsun; inandmz ve ska dndmz
her ey, hayatmzda tezahr eder. nandmz her
ey gerekleir. Doal olarak, eer korkularmza
enerji sarf edersek, onlar da gerekleecektir.

Sz konusu olan ister korkularmz ister en derin


arzularmz olsun, gerekliklerimizin kaynan her
zaman inancmzn sebebiyet verici gcnde ara
malyz. Zira Rezonans Kanununa gre umut et
tiklerimizi ya da korktuumuz eyleri hayatmza
eken bu gtr.
Her ey dndn
gibi olacaktr.
HZ. SA13

Ne kadar ok,
evremizden izole edildiimize,
Olaylar karsnda aresiz olduumuza,
101
Kurban olduumuza,
Her eyin tesadfler sonucu olduuna ve
hayatmzn bir dizi kaorik karklktan meydana
geldiine,
Yaamn adaletsiz olduuna,
Hastalklara kar hibir ey yapamayacamza,
Hayattan alacak hibir eyimizin kalmadna,
Talih ve talihsizliin rastgele datldna,
Bedenimizin bize yabanc olduuna,
Yaratclmz zerinde hibir erkimiz
olmadna,
nanrsak, bu rktc hayata o kadar ok
yaklaacaz.
Bununla birlikte hepimiz, iimizde uyuyan gten
uzaklaarak, ranrsallmzdan koptuumuz iin
bir boluk ve yalnzlk hissederiz. Bu yalnzlktan
kurtulmaya abalamamza ve hayat mz yzeysel
eylerle doldurmamza amamak lazm. Bizi de
rinden etkilemeyen ve asla mutlu edemeyecek he
deflerin peinde komamzn sebebi de budur.
Yaratclmzdan uzaklatmz ve evren zerin
deki gcmz reddettiimiz srece hayat anlal
maz ve grnrde tesadfi. olaylarla zerimize
1 02 gelecektir. Lakin burada da yaammz bu ekilde
ynlendiren yine biziz. Ac ac yakndmz bu du
rumu, biz meydana getiriyoruz. Dnya zerindeki
hibir ey, bu enerji olmadan mevcudiyetini devam
ettiremez.

Rezonans Kanunu her


zaman Bl der.
Seni inanlarnda
daima hakl karr.
Enerji, iin ahlaki ksmyla ilgilenmez. Enerji sadece
senden gelen sinyallere cevap verir. Peki bu, sonu
itibar ile ne anlama gelir? Cevap umut vadediyor;

Kendi oluturduumuz
bu dnyay, her an
deitirebiliriz.
1 03
Yapmamz gereken tek ey, bak amz biraz de
itirmek, o kadar. e, gnlk hayatmz daha
farkl gzlerle deerlendirmekle balayabiliriz, me
sela. zm; her eyden nce, evremizdeki her
eyle ne ekilde balantl olduumuzu anlamamz
ve istediimiz eyleri hayatmza ekebilmek iin re
zonans alanmz nasl deitirebileceimizi kavra
mamzda gizlidir.

Kendimizi dnyadan kopuk olarak dnecei


mize; kendimizi onun bir paras olarak grd
1 04 mz anda, tm istek ve arzularmza kavuma
yolunda ilk nemli adm attk demektir. u
andan itibaren olumsuz dncelere dalmayaca
z. Zira artk bu dncelerin de baka eylerle
iletiime geen bir rezonans alan oluturduunu
ve hayatmza istemediimiz bir yn verdiin i bi
liyoruz.

evremizle ne ekilde iletiimde olduumuzu an


ladmz anda evrendeki en byk gcn kaplar
bize alr.

Eer inan kalplarmz, bize yklenen eski inan


larmz ve kendi hakkmzdaki dncemizi dei-
tirirsek, imdiye kadar bizim negatif enerj imizle
ayn frekansta olan olaylarn ve insanlarn bizimle
titremesini engelleyeceiz, yani onlar hayatmz
dan karacaz. Bunun yerine pozitif dnceleri
mizle titreime geirdiimiz yeni tecrbe ve
boyutlar kendimize ekeceiz

Bir avukatla sekiz buuk sene, ta ki o malum gne


kadar, hukuk mcadelesi yaayan Maria'nn hika
yesi bu dnce deiimini ok arpc bir ekilde
gzler nne seriyor bence:
105
_____ .-- Bir arkadam iin he-
.---:::;: diye aray iindeydim. O
/ >.:< /' srada "Doru stersen Olur!"
::::--.... isimli kitabnz gzme iliti. Etra-
fmdaki her eyi unutmutum ve kocaman
bir glmsemeyle sevin iinde dkkandan ay
ldm. imdiye kadar hi hissetmediim bir mut-
luluk vard iimde, zira sonunda problemimin
zmn bulmutum!

Problemim ne mi? Bir avukata dava ama cretinde bu


lunmutum. Hukuk mcadelemiz, dile kolay, tam sekiz
buuk sene srmt. lk durumay kazanmtm aslnda
ama kar tarafbunu kabul etmek istemiyor ve yapmas ge
reken demeyi yapmyordu.
Bense vazgemek niyetinde deildim tekrar dava amakta
srar ettim. Davam Asliye Mahkemesinde grlecekti ve
bylece bitmek bilmeyen ypratc bir dnem ba/,am oldu!
y_aadm korku/,ardan bahsetmiyorum bile.

Sonra birdenbire bana cokuy/,a glmseyen bu istek kitab


kt karma . . .

Hemen kitaptaki tm uygulamalar hayata geirdim. ok


kr "iyi"ye inanmakta hi zorluk ekmem. Ne demiler;
"En son umut lr. "

1 06 Mahkeme gn geldiinde, iimde daha nce hi hissetme


diim bir skunetle, arabaya oturdum. Yo/,a ktm ve s
rekli inan cmlelerimden oluturduum ark/,ar
sylyordum. Tek kelimeyle mutluydum. Avukatm, kar
snda beni bu kadar sakin bulunca, ok sevindi. Ona yle
sine derin bir inanla kazanacamz syledim ki
aknlktan ka/,akald. Daha sonra her ey ok abuk ge
liti. Krk dakika iinde her ey olup bitmiti. Artk kut/,a
yacak bir baarmz vard. Kafamda tasarladm yz krk
bin avroluk tazminat kuruu kuruuna aldm! Yaasn!
Kar taraftemyize bile gitmedi.

Kitabnzda verdiiniz taktikler iin size en iten teek


krlerimi sunuyorum!

Maria
Maria, zerre kadar phe duymadan baarsna
inand ve bu enerj isini evrene yollad. nanlar be
bin kat bir gle yayld iin baarnn gelmesi
kanlmazd. Hem de akc, kolay ve rahat bir e
kilde.

stemeye balamadan evvel,


ncelikle yaamnn hangi ynde
ilerlemesini istediine ka ra r vermelisin.
Karar ve ri rken bt n kaplarn sana ak
107
olduunu hatrlatmak istiyorum, bt n.
O halde, nce kim olmak
istediini bir dn .
Daha sonra,
u anda kim olduunu belirle.
Eer bu iki ahs a rasnda
byk fark va rsa ,
o zaman dikkatini hemen olmak
istediin kiiye odakla malsn.
Olmak istemediin kiiyle daha fazla va kit
harca ma mal, kendini onunla
zdeletirmekten vazgemelisin.
Rezonans Kanunu
Her eyi birbirine balayan bir enerj i alan mev
cuttur.
Bu enerji alan, bizim rezonans alanmzla ileti
im hilindedir.
Rezonans alanmz, duygularmzn diliyle, d
ncelerimizin enerjisiyle ama ncelikle inanlar
mz vastasyla olutururuz.
108 Bahsettiimiz bu alan, kalp auramzla, DN.Nla
rmz araclyla ve dncelerimizin gcyle ya
yarz.
Ayn, zaman gibi mesafenin de rezonans alan
iin hibir nemi yoktur.
Rezonans Kanunu sayesinde her eyle ve herkesle
yakn temastayz.
Bizimle uyumlu titreen her ey ve herkes, ister is
temez etkimiz altna girer.
Bizimle uyumlu titreen her ey, kar koymaks
zn hayatmza ekilir.
Ayn ekilde biz de ayn frekansta titretiimiz
dier rezonans alanlarnn ekimine gireriz.
2 . BLM

STEKLERMZLE
REZONANSA
GEEBLMEK N
ETKL YOLLAR
1 09
Sen Hangi Rezonans
Alanlarnda Bulunuyorsun?

Dncelerine dikkat et,


Onlar yapacaklarnn balangcdr.

N ATASZ
Kitabn bu blmnde "stemek" konusunun uy
gulama ksmn ele alacaz. Burada, doru istek
enerjisini oluturabilmen iin gerekli aklamalar ve
altrmalar bulacaksn. stediin enerjiyi yayabil
men iin gerekli eyin, doru rezonans alann olu
turmak olduunu bilmelisin. Bunu baardn
anda, dnyada istediin her eye ulaabilirsin.

steklerimizle rezonansa geebilmek iin nmzde


birok imkan vardr. lerleyen blmlerde bana en
kolay gelenlerini ve benim iin gemite en etkili
sonu verenlerinden bazlarn tantacam. 111

Sen, bunlarn arasndan sana en ok mutluluk ve


reni seebilirsin. Zira istediklerimizi yaammza e
kebilmemiz iin gerekli en nemli enerji tayclar,
mutluluk ve kolaylktr. Olaya ok ciddi ve gergin
girersek eer, otomatikman negatif anlamda ciddi
ve gergin bir rezonans alan olutururuz. Bunun so
nucunda da yaammza ekeceimiz eyin gergin
bir ciddiyet olduunu sylememize gerek yok, sa
nrm.

Yntemlerin hepsi bir rpda sonu vermeyecek ya


da hemen favorin olmayacaktr. Hatta belki baz
tekniklerde iinden gelen bir direni, hzn ya da
phe hissedeceksin. Veya inan cmlelerine inan
makta ya da balangta isteklerini gznde can
landrmakta zorluk ekeceksin. Btn bunlar ok
normal. Hayal krklna urayp zlme, nk
Rezonans Kanununa gre bu, zorluklar krkle
mekten baka ie yaramaz. Unutma ki;

Dndn, hissettiin ya
da inandn her eyi
1 12
yaamna ekersin.
Bir teknikten dierine zplamann veya hepsini ayn
anda denemenin de lzumu yok. Gvenle ve gnl
rahatlyla uygulayabileceimiz bir teknikle
ulaacamz sonu, birden fazla teknii yarm ya
malak kullanarak ulaacamzdan ok daha tatmin
edici olacaktr.

Manifestasyon tekniinden ne kadar zevk alrsan,


ilk sonular alman o kadar abuk olacaktr.

steme tekniklerine giri yapmadan evvel, mevcut


vaziyeti bir deerlendirmeliyiz. ncelikle var olan 113
hangi rezonans alanlarnn iinde olduumuzu gz
den geirmeliyiz. Bunu saptamak olduka kolaydr.
Zira d dnyamzda sadece i alemimizde mevcut
olgular barnabildii iin, yakn evremizi analiz
ederek u sralar hangi rezonans alanlarn
oluturduumuzu grebiliriz. Peki , bu durum
deerlendirmesinin amac nedir?

Eer, bizim iin sakncal titreim blgelerinde bu


lunuyorsak, uygun rezonanslar oluturmak iin ne
kadar abalarsak abalayalm, iinde bulunduu
muz bu titreim bizi srekli, aslnda air olmak iste
mediimiz yere geri ekecek ve bylece yeni
rezonans alanlarmzn kmesine sebep olacaktr.
Var olan bu negatif rezonans alanlar, bize her da
kika ve her saniye yalnz olduumuzu, bir eimizin
olmadn, dank, zavall, baarsz, muhallebi o
cuu ya da her zaman yetersiz olduumuzu vs. ha
trlatacaktr.

evremizi saran rezonans


alan, bizi,
1 14 kendi oluturduumuz tm
istek enerj ilerinden ok
daha uzun sreli
etkileyecektir.
Oluturduumuz rezonans,

iimizde, derinlerde titreen bir matriks

gibidir.

Darya, zmze uygun bilgiler gndererek,

bununla uyumlu olan her eyi yaammza

eker.

Bundan dolay evremizi bir nevi "okuma 115


aygt" olarak deerlendirebiliriz.

Nelerle karlatmza,

ya da neleri kendimize ektiimize bakarak,

iimizin nasl "programlanm" olduunu

grebiliriz.

evremizdekilerle aramzda olan bu ba,

kendimizi anlamamza ve bu potan

siyelden faydalanmamza yardmc olur.


Rezonans Alanlar
Geliimini E,ngellerse

116

Belli bir vakit vardr ki;


uyan gerektirir.
te bu vakit imdi gelmitir.

BUDDHA
Artk, yabanc rezonans alanlarnn etkisi altna
girmemizin mmkn olduunu biliyoruz. Bu, gn
lk yaammzda hepimizin ska karlat bir du
rumdur.

Mesela gayet huzurlu ve mutlu iken, tek bir insann


fke ve mutsuzluunun etkisine kaplveririz.
Kendimizi birka saniye iinde ok hararetli bir
tartmann iinde buluveririz. Tartmalar birden
alevlenebilir. Bazen hi sylemek istemediimiz
eyler syler ya da sakin kafayla asla almayacamz
1 17
kararlar alrz.

ou zaman, o ana kadar ok da gzel ve huzurlu


geen bir gnde, nasl olup da kendimizi bir
tartmann ortasnda bulduumuzu anlayamayz.

Aslnda cevap ok aktr; bakalarnn rezonans ala


nna girmi ve onlarn bizi etkilemesine izin vermi
izdir. Yani bizim titreim enerj imiz karmzdakine
uyum salamtr. stesek de istemesek da onun et
kisi altna girmiizdir. Ama daha dikkatli bakarsak,
aslnda bu enerjinin bize ok da yabanc olmadn
grrz. Zira eer ayn enerji bizim iimizde de ol-
masa, bize etki etmesi mmkn olmazd. Onunla
rezonansa geemezdik. Bu yabanc titreim, bizim
iimizde hibir eyi harekete geiremezdi.

Kavgac bir insann bizi etkilemesine


izin veriyorsak,
bu kavgac ruh, bizim iimizde de
mevcut demektir.

Sonuta nasl biri olacamza biz karar veririz. i


118 mizde duygularn her eidi bulunmaktadr. Barl,
sevecen, nazik, pheci, kskan, dengesiz ya da ka
rarsz olabiliriz. rnein, karmzdaki kii , bize
sevgi dolu ve anlayl yaklat zaman biz de yu
muak huylu ve sevecen bir hal alr ve iimizde bu
duygular hissederiz. Hem fke hem de sevecenlik,
her iki duygu da iimize yerletirilmitir. Aksi tak
dirde bu enerjiden etkilenmemiz mmkn olmazd.

Hangi titreimi harekete


geireceimiz, her zaman bize
baldr.
Her ey bizim elimizdedir. Sonu itibaryla, yabanc
enerjilerin etkisi altna girmenin birok harika yolu
vardr. Mesela, bir kiliseye adm attmz anda
aniden farkl davranmaya balarz. Bunun sebebi,
evremizin bizden bunu beklemesi deil, kendimizi
ortamn huzur dolu havasna brakmamzdr. Or
tamdaki atmosferden etkilenir ve biz de daha sakin

Mevcut rezonans
alanlarndan
yararlanmak iin
yapmamz gereken tek ey,
arzu ettiimiz enerjiye
ynelmektir.
Fakat ou kez, isteklerimize tamamen aykr rezo
nans alanlarnda geziniriz. pheleriyle bizi
zayflatan ya da hayal emgmz eylerin
gereklemeyeceine bizi inandrmaya alan in
sanlarla bir arada bulunuruz. phecilerin rezonans
alannda olduumuza gre, biz de baarmzdan
phe duymaya balarsak, armamak gerekir. Bu
durum ou zaman ok sinsi ve fark edilmeksizin
geliir. Bu yzden arada bir, bizim iin doru, bizi
ilerletici rezonans alannda olup olmadmz
kontrol etsek, iyi olur.
1 20
Seminerlerimden birinde, bana anlatlan bir olay
sizinle paylamak istiyorum. Bir hanmefendi kitap
yazyor ve kendisini ynlendirecek biriyle almak
istiyordu. Bundan dolay kendi de ok baarl bir
yazar olan bir bayan, kendisine uygun bir yaync
bulmakta yardmc olmas iin ie almt. Semi
nerime katlan bayan, hi de cesaretlendirilmi ya
da kitap yazmaktan dolay mutluymu gibi grn
myordu. Tam aksine olduka endieliydi, zira
menajerliini yapan bayan, ilk kitabnn en ok sa
tanlar arasna giremeyeceini, bu konuda yanl
umutlara kapl mamas gerektiini kendisine en
batan sylemiti . Ne de olsa kendisi de en ok sa
tanlar listesine girmeden evvel kitap yazmt.
Kursiyerim, menajeriyle almaya devam edip et
memesi konusunda benim fikrimi almak istiyordu.
Ben de ona, menajerinin, onu cesaretlendirip cesa
retlendirmediini sordum. Cevap: cesaretlendir
medii ynndeydi. kinci sorum ise; kimin kime
para dediiydi (Tabii ki kursiyerim menajerine
dyordu.) ? Bunun zerine; "Neden cesaretini
kran birine para dyorsun? Neden seni cesaret
lendirecek, sana kitabn yaynlanmas srecinde
karlaacan zorluklar aman iin yeterli gc ve
cokuyu verecek birini aramyorsun? " diye sordum. 121
Ona bu durumun, sanki televizyonda hi holan
madmz bir program, sadece yayn cretini de
dik diye seyretmemize benzediini anlattm.

zerimizde olumsuz etkisini hissettiimiz birinin


yannda kalmaya ve bu ykc enerjiye maruz
kalmaya bizi zorlayan hibir ey yoktur.

Tabii ou zaman amacmza giden yolda bize elik


edecek baka kimseyi bulamayacamz ve
yanmzda en azndan herhangi biri olduu iin
ansl olduumuzu dnrz. Bunu bize "mu
cizeler" den bir ey anlamayan mantmz fsldar.
Mantmz genellikle yetersizlik duygumuzu
glendirir. Eer bu durumdan kurtulmak istiyor
sak, acilen yapmamz gereken ey, byyp
geliebilmemizi mmkn klacak yeni, olumlu bir
rezonans alan aramaktr.

evrende seni motive


eden insanlar olsun!
122
u halde, sadece sana ve senin gcne inanan, senin
iinde mevcut olan harika yetenei gren, senin
vizyonlarnla kendilerini badatrabilen ve onlar
destekleyen insanlarla vakit geir.

Neden senin heyecann frenleyen, senin gcne ve


yaratclna inanmayan insanlarla bir arada olasn
ki? Buna katlanmak zorunda olduunu kim syl
yor? Hayatmz kolay ve neeli, bymemizi, by
lece kendimizi aarak yeni admlar atabilmemizi
salayan olumlu, gl bir enerji ile ykl olmal.
1 23
Ama genellikle, gemiten gelen bir ai
nalk sonucu, bizi engelleyen ya da geli-
imimz yavalatan insanlarla
birlikteyizdir. Belki bylesi bir ener
j iye ebeveyimizden, kardelerimiz-
den, akraba veya tandklarmzdan
alzdr. Hatta bazen bizi olumsuz
etkilemesine ramen bu enerjinin
etkisinde kendimizi "yuvada" his
sederiz. Oysa ki, bu tandk,
olumsuz rezonans alannda kal
dmz mddete olumlu eyleri
hayatmza ekmemizi salayacak
yeni bir rezonans alan oluturmamz olduka zor
olacaktr.

Seminerime katlan bu bayan, nasl bir kmaza


srklenmi olduunu anlaynca, sadece gld.
Onu olumsuz etkileyen birine nasl bu yetkiyi
verdiini , stne stlk bir de bunun iin ona
deme yaptna bir anlam veremiyordu.

Belki, senin iinde bulunduun durum da bundan


farkl deildir. Negatif rezonans alanlarn dikkatle
1 24 bakp incelemedike bunun farkna varmak
olduka gtr.

Hangi trden enerjilerle evrelendiimize kolaylkla


aklk getirebiliriz:

ncelikle, neredeyse her gn grtn


arkadalarnn, tandklarnn ve akrabalarnn isim
lerini listele.
Daha sonra her bir ismin sa st kesine bu

kiinin sende artrd nitelii yaz. u anda


orada; "yapc, komik, neeli, destekleyici", ama
belki de, "srekli eletirici, kskan, haset" vb.
yazyordur.
Bu zellikleri yazarken ok uzun dnme,
.

aklna ilk geleni yazmaya al. Aklna ilk gelen ey


her zaman dorudur. Eer ok uzun dnrsen
mantn devreye girerek birtakm deiiklikler yap
maya balayabilir.

Bu yntemle, evrendeki insanlarn sana g m


verdiini, yoksa seni kstlayarak sana bir deersizlik
duygusu mu verdiklerini ok abuk saptayabilirsin.
Eer cevab bulmakta zorluk ekiyorsan, aadaki
sorularn derinine inmelisin: 1 25

evrende hakim olan enerji seni tevik edici mi


yoksa engelleyici mi?
evren sana g ve enerji veriyor mu?

Kendini huzurlu ve gvende hissediyor musun?

evrendekiler sana gveniyor mu?


Etrafndaki insanlar gerektiinde sana destek
oluyor mu?
steklerini rahata ortaya koyabiliyor musun?

Birlikte yaadn insanlar senin iyiliini


dnyor mu?
Olduun gibi grnebiliyor musun?
Eer cevaplarn seni sarstysa hi arma! Zira bu
byle olmasayd oktan baka titreim alanlarnn
etkisinde olurdun ve buna bal olarak baka enerji
ve insanlar kendine ekmi olurdun.

kinci admda biraz daha ileri gidiyoruz:

Listende, senin gcne ve yaratclna nan


mayan insanlar iaretle.
Baka insanlara, daha ne kadar senin hayatn

yarglama, seni aalama ya da seni olumsuz


126 etkileme hakkn vereceini yle bir dnmek is
tersin belki de. Listene bir rakam, belli bir tarih yaz:
Bir gn, bir ay, bir yl, bir mr boyu? Gerek
hedefinin ne olduunu ve kendini bu uurda
destekleyip desteklemediini bu aamada gre
bilirsin.
Bu insanlara bu hakk veren tek bir insan var, o da
sensin. Bakalarn canlarnn istedii gibi hayatnla
oynamalar iin davet eden yegane kii sensin. Gele
cekte bunu deitirip deitirmemek, sadece senin
elinde.
imdi seni tevik eden, destekleyen ve daima

senin yannda olan btn insanlar tekrar listele.


Bunlar aznlkta olsalar bile; daima yanmzda bizi
koulsuz destekleyen birisi vardr. Bir dn
bakalm. Belki bu arkadan oktan unuttun ya da
yaamnda baka nceliklerin vard. Belki o
arkadan hep yanndayd ama sen onu gzden
kardn ya da bu "dostluun" farkna varamadn.
Ve imdi seni destekleyen ve seni hayatnda ileriye
gtren bu insanlara ncelik vermeye ve onlara
daha fazla zaman ayrmaya karar ver.

Anlaabildiin, seni
127
takdir eden ve sana
sayg duyan insanlarla
beraber ol.
Eer byle insanlar tanmyorsan, dnsel rezo
nans alanndan yararlan.
Senin kapasitenin farkna varacak byle insanlar

olduunun farknda ol.


Ve bu insanlarn senin yaamna artk girecekler

ine emin ol.


Ama her eyden nce kendi gcnn farkna var.

Kendini saymaya, sevmeye ve kendine takdirle

yaklamaya bala. Buna ne kadar zen gsterirsen,


evren de o kadar hzl deiecektir.
stenen rezonans alanna girmenin en hzl yolu,

128 bakalarn isteklerine ulamalar iin desteklemek


tir. Ne kadar ok verirsen, o kadar ok alrsn. Ben
zerler birbirini ektii iin, evrende senin
cmertliini yanstan ve seni destekleyen insanlar
bulman hi uzun srmeyecektir.

Rezonans alanna
ynel.
Tabii ki yukarda bahsettiklerimiz, istekle
rinin gereklemesi iin ailenden ve arka
dalarndan vazgemen gerektii anlamna
gelmiyor. Sylenmek istenen udur; arzuladklarna
kavuabilmek iin, onlarn baka insanlar iin ger
ekletii rezonans alanlarna daha fazla ynelmen
gerekmektedir. Aksi halde, istek cmlelerinle, resim
leme gcnn yardmyla ya da baz fiziksel egzer
sizlerle titreim enerjini ykseltmeyi baarsan da
evrende srf senin isteklerinin gerekleeceine inan
mayan ve arzularndaki gizli gc gremeyen insan
lar olduu srece, oluturduun rezonans alan
srekli bozulacak, frenlenecek ya da tamamen yk
lacaktr.
1 29
Olumsuz rezonans alanlar,
geliimimizi engelleyebilir.

Olumsuz rezonans alanlar, bizi olumsuz etkiledii


gibi, olumlu rezonans alanlar da bizi olumlu etk
ileyerek, iimizde geliimimiz iin ok yararl baz
eyleri titreime geirebilir. Tabii ki bu durumda,
isteklerimize yaklamamz salayan rezonans
alanlarndan faydalanmak, akllcadr.

Tm kaplar sana ak. Her zaman akt. Tek yap


man gereken kapy azck aralayarak enerjinin sana
doru akmasn salamak. Eer hazrsan, gerisini
rezonans alan senin iin halleder.
steklerinin gerekletii yerlere ynel. Zira burada
bizi, ift kazan bekliyor; isteklerimize olan
yaknlmzdan dolay zel bir yardmc daha
kazanyoruz, yanstc ayna nronlarmz . . .

130
Yanstc Ayna
Nronlarndan Gelen
Hediye

131

steklerimiz,
iimizde yatan yeteneklerin
habercileridir.

JOHANNES WOLFGANG YON GOETHE


Parma niversitesi nrologlar, Giacomo Rizzolatti
nclnde ta 1 990 ylnda ilgin bir fenomen
gzlemlediler. Nrologlar, beynin baz blgelerinin,
motorik hareket akna ait anlar kaydederek
bunlar tekrarlayabildiini kefetti. Hem de bu
hareketleri yapan kendisi olmad halde. Bu beyin
hcrelerinin faaliyete gemesi iin, sadece bir iin
yapln izlemek yetiyor.

Beynimiz belli hareket sre


1 32 lerine ait anlar kaydediyor.
Bunlar gerekletiren biz
olmasak bile.
Bu veri, bilim adamlar iin tamamen yeni ve ar
tcyd. Sadece bakmakla edinilip kaydedilen bu
anlar, bize, daha nce hi yapmadmz ya da
renmediimiz halde benzer faaliyetleri gerekle
tirme imkan veriyor. Aslnda bu konuyla ilgili
hibir tecrbemiz yokken, bu faaliyeti gerekletir
mekiin ne yapmamz gerektiini biliyoruz. Bu a
rtc durum, beynimizde bulunan bir grup
nronun sayesinde gerekleiyor. Bunlar "Ayna
Nronlar" olarak adlandryoruz. Bu nronlar iki
durumda, birincisi, kendimiz ip zerinde yrme
gibi alk olmadmz birtakm eylemleri gerek
letirirken; ikincisi, ok ilgintir ki, ip zerinde y
ryen ya da allmam baka bir ey yapan birini
izlediimiz zaman faaliyete geer. Demek ki, ayna
nronlar bize, bakalarnda gzlemlediimiz ey
lemleri kavrama becerisi salyor.

Bu bilgi, tp alannda da ok baarl bir ekilde


kullanmaktadr. Mesela, fel hastalarna musluk
amak gibi gnlk ilerin yapld filmler izlettir 1 33
ilerek, onlarn bu eylemleri tekrar kendi balarna
yapabilmeleri salanyor.

Genlik yllarmda, ben de byle ilgin bir olay


yaama ansna sahip oldum. O zamanlar iyi gitar
alabilmek iin elimden geleni yapyordum. Ama
maalesef gitar hocam bana pek ilham vermedii
iin, fazla bir ilerleme kaydedemiyordum. Derken
bir akam spanyol gitar mucizesi Manita de
Platas'n konserine gittim. Adeta bylenmitim .
Hayran bit ekilde ilk srada oturuyor ve her bir
tonu sindire sindire dinliyordum. Hemen ayn gece
gitarda o spanyol ezgilerini almaya baladm, hem
de daha nce hi almadm kadar iyi alyordum.
Sanki tekniklere ezelden beri hakimmiim gibiydi.
O zamanlar spanyol mziine kar bir gecede
kazandm kabiliyetim karsnda, mutlu olduum
kadar akndm da. Bugn, bana bu beceriyi
kazandran eyin, ayna nronlar olduunu biliyo
rum.

Eer bir konuda kabiliyetimizi gelitirmek isti


yorsak, yapmamz gereken tek ey, bakalarnn bu
konudaki becerilerini dikkatle izleyerek, edindii
134 miz bilgileri kendi tecrbe dnyamza aktarmak
tr.
Ayna nronlar, altmzdan ok daha hzl il

erleme kaydetmemizde yardmc olur.


Tabii ki bu ilerlemeler eyleme dntrlmelidir.

Ayna nronlarnn yapt "ilk adm" atmaktr.

Hatta bazen, gzlemleme esnasnda olayn dnda


olduumuzu unutur, kendimizi tamamyla kapt
rrz. Bunun sorumlusu da ayna nronlardr. r
nein, kendimizi bir sporcuyla zdeletirdiimiz
zaman, onun heyecann paylamaya balarz. Far
kna varmadan, sanki kendimiz yayormuasna
olaylarn iine ekiliriz. Sevdiimiz sporcu iin
durum kritik bir hal alyorsa eer, -mesela bir boks
manda, bir eskrim turnuvasnda ya da futbolda
bir penalt atnda- bizim de kaslarmz gerilir,
nabzmz ykselir ve soluklarmz hzlanr. Heye
canlyzdr, kontrolden karz, duygularmza
hakim olamayz, barr, hoplar, zplar, gler, z
lr ya da sevin lklar ararz. Elimizde bir paket
cips ile televizyonun karsnda olmamza ramen,
olanlar sanki arenada bulunan kii bizmiiz gibi
yaarz. Olanlara btn varlmzla itirak ederiz.
Demek ki ayna nronlar bize bakalarnn yaa
135
dklarn kendimize uyarlama imkan veriyor.
Dier insanlarla btnlememizi salyor.
Bu ekilde bakalarnn yaad
znt, irenme, sevin gibi
duygular iimizde hissede
rek, karmzdakini daha iyi
anlayabiliyoruz. Ama en
nemlisi, bize rnek
olan kiilerin tecrbe
lerini, sanki kendi
tecrbel e r i m i z m i
gibi alglayabiliyo
ruz.
Eer gzlemlediimiz eylemleri zihni
mizde kendimize uyarlarsak,
daha sonra geri dnp faydalanabilece
imiz anlar olarak kaydedilirler.

Zihinde Canlandrmann Gc

1 980'li yllarda, Dr. Dennis Waidey, Apollo progra


mndan ok ilgin bir zihinde canlandrma program
alarak, olimpiyatlarda uygular. Dr. Waidey, olimpik
1 36 adetlerden, yar zihinlerinde canlandrmalarn
ister. Aratrmay daha iyi deerlendirebilmek iin
adetleri gelimi geribildirim (biofeedback) cihazla
rna balar. Sonu hayret vericidir; katlmclarn zi
hinlerinde gerekleen yarta yaptklar kou ile
gerekten yar pistinde yaptklar kouda incelenen
kaslar, ayn sralamayla tepki vermektedir. Kaslar her
iki durumda da ayn aktiviteyi sergilemektedir.

Gnmzde birok baarl sporcu, ayna nronlar


ile ilgili bu bilgiden faydalanmaktadr. Buna "Men
ral Training" yani "Zihin Koluu" diyoruz. Spor
cular, gerek msabakann balamasndan ok
evvel, gerekli hareket akn tekrar tekrar zihinle-
rinde canlandrr. Onlar belli tecrbeleri gzlerinin
nne getirerek zihinlerinde tekrarlar. Ayna n
ronlar sayesinde, gerek msabakada gerekli bil
giler, saniyeden ok daha ksa bir srede kullanma
hazrdr. Bylelikle sanki bu msabaka bundan
evvel defalarca kez yaplm gibi tecrbe, refleks ye
tenei ve ileri gr kazanlm olunur. te bu se
bepten, sk sk, msabakalar zihinlerinde
canlandran sporcular grrz. Yz metre kou
sunda balang noktasnda yerini alm sporcular,
zihinleriyle oktan kounun iindelerdir. Bedenleri
tm pozisyonlar yaar ve btn hcreleri yara ha 137
zrlanr. Ama en nemlisi vcutlar sporcunun zih
ninde canlandrd hareket akn aynen eyleme
geirmeye hazrdr. stn baarl sporculara, on
lar bu kadar uzun sre motive eden ve g veren
eyin ne olduu sorulduunda, genelde verdikleri
cevap ayndr; sadece amaca odaklanmlardr, ula
lmak istenen eye. Amaca ulama dncesinin
verdii mutluluk ylesine youndur ki, bunun d
nda kalan her ey kk ve nemsiz grnr. Yani
bu sporcular oktan hedefle ve zaferin verdii mut
lulukla bir btn olmulardr.
"Zaferin" rezonans
alann oluturmalyz.
Ne kadar youn olarak hedefe odaklanr, ne kadar
youn olarak "zafer"i dnr ve zihnimizde can
landrrsak, o denli kusursuz bir rezonans alan olu
turarak dier insanlara yollarz. Bylece, hedefimize
ulamamza yardmc olacak her eyi yaammza
ekeriz. Ayrca bedenimiz de kendini arzu edilen
1 38
sonuca hazrlar. Artk gnmzde, zihin gcmz
doru ynde kullanarak, beynimizde bir nevi "si
nirsel balant arivi" oluturabileceimiz gerei
biliniyor.

Bu adan baktmzda, zihinde canlandrmann


etkisini daha iyi anlayabiliyoruz. Hayal gcmz
sayesinde, istediimiz durumlar zihnimizde can
landrdmz zaman, rezonans alanmz en uygun
hale getirir, ayn zamanda isteimizin gereklee
ceine olan inancmz da kuvvetlendirmi oluruz.
Bununda tesinde ayna nronlarmz harekete ge
irerek, normalde sahip olduumuzdan ok daha
fazla bilgiye sahip oluruz. Beyni miz, zihnimizde
canlandrdmz konuda gerekten de yeteri kadar
tecrbe edindiimizi varsayar ve hangi durumda
nasl davranmamz gerektiini bilir. Bylelikle ev
remizi, kendimize olan gvenimizle, sakinliimizle
ve bilgimizle etkileriz. Bedenimiz kendini gvende
hisseder ve olaylar karsnda bir saniye bile zor
lanmaz.

ahsen ben, nemli randevularm nceden gz


mn nne getirerek, istediim sonucu zihnimde
canlandrmay oktan alkanlk haline getirdim.
Bylece kendimi her zaman sakin, olaya hakim 139
hissederek, bocalamadan, olaylarn akn kolay
lkla belirleyebiliyorum.
Ayna nronlar bunun
tesinde ok nemli
baka bir grev daha
stlenir ve b ize, hepi
mizin imdiye kadar
mutlaka hissetmi ol
duu, baka bir duygu
verir. Belki, hibir ey
leri yokken birdenbire
sayg ve servete kavuan insanlarn hi-
kayelerini duyduunda, hissettiklerini hatrlayabi-
lirsin . Belki belli bir sre iin cesaretlenmi, moti
vasyonun artm ve onlarn baardn, kendinin
de baarabileceini dnmtn. Evet, sende bu
duygularn uyanmasn salayan da yine ayna n
ronlardr. Ayna nronlar, hayranlkla okuduun
ya da duyduun , bakalarna ait baar hikayele
rini, sana ait tecrbeler olarak kaydeder. Bilim
adamlarnn vardklar sonuca gre, kendimizi bi
riyle ne kadar zdeletiriyorsak ve arzularmz
onunkilerle ne kadar benzerlik gsteriyorsa, o
ahsa ait tecrbeyi de o kadar youn hissedebili
1 40 yoruz.

Bu durum bize birdenbire daha nce sahip olma


dmz zm yollar hediye ediyor. Gandi,
Buddha, Hz. sa, Martin Luther King, Mutter The
resa, Nelson Mandela ve onlar gibi dier yol gste
rici ahsiyetler, bilincimize ilham verdikleri ve bizi
yeni bir yne sevk ettikleri iin geliimimiz asn
dan ok nemliydi ve her zaman nemli olacaklar.
te, bakalarnn baar hikayelerini okuduu
muzda ya da duyduumuzda da ayn ey geerlidir.
Ayna nronlar duyduumuz ya da grdmz
eyleri iimizden taklit etmemize yardmc olur, ta
ki bunlar bizim iin de gerekleene kadar. Bu yz-
den baar hikayeleri, snrlarmz amamza yar
dmc olur. Ayn baary elde edebileceimizi anla
rz.

Bakalarnn, grnte imkansz olan bir eyi nasl


baardklaryla zihni m iz megul olmaya balad
anda, ayna nronlar faaliyete geer.

Ulamak istediin ey her ne olursa olsun,


bakalarnn ona nasl ulatklarn ren. Bu amaca
ulam kiilerin hikayelerini oku, seyret ve analizini 141
yap. Onlarn tecrbelerini zmse.

Okuduum bir aratrmaya gre, ok baarl in


sanlarn okumaktan en ok holandklar ey, baa
rl insanlarn biyograferiymi. Ayna nronlarnn
renme kabiliyetleri hakknda imdi edindiimiz
bilgilere gre, buna armamak gerekir. Baarl in
sanlar hakknda ne kadar ok ey bilirsek, beyni
mize o kadar ok tecrbe kaydederiz. Ve her eyin
mmkn olduunu anlarz. Snr diye bir ey yok
tur. imize mani olarak grnen eyler, aslnda
daha byk atlaylar yapabilmemiz iin almas
gereken engellerdir sadece.
Baarl insanlarn hayat hikayeleri ile ilgilen.
Byle baarl yaam yklerini konu alan kita
plar oku, filmler seyret.
Para sknts ekerken, ekonomik zgrle

ulam insanlarn hikayeleriyle megul ol.


"Mucize" denilen eylerle ilgilen.

142

Sadece bilmek yetmez,


bilgiyi kullanmak gerekir.
Sadece istemek yetmez,
harekete gemek gerekir.

JN WOLFGANG YON GOETHE


Rezonans Alanna
Ynel

Bir engel aramakla vakit kaybetme,


Belki hibir engel yoktur.

F RAN Z KAF KA
steklerinle fiziksel ve duygusal temasa geebilmek
iin gerekli zemini hazrla! Ayna nronlarnn
armaann en uygun ekilde kullanabilmek ve ayn
zamanda faydal rezonans alanlarnn bizim iin
almasn salayabilmek iin yapabilecein en
etkili ey, isteklerinin enerjisine hitap eden rezonans
alanlarna ynelmektir.

Daha varlkl olmak istiyorsan, oktan belli bir zen


ginlie ulam insanlarn arasna girmelisin. Eer
istediin uzun srecek mutlu bir beraberlikse,
1 44 uyumlu ve huzurlu iftlerle bir arada olmalsn.
cra etmek istediin belli bir meslek mi var? Dok
tor, teknisyen ya da herhangi baka bir ey mi
olmak istiyorsun? evrende, bu meslei uzun za
mandr icra eden insanlarn olmasna zen gs
ter.

Bu, sadece senin titreim frekansn arzu edi


len yne doru glendirmene ve ayna n-
ronlar vastasyla u ana kadar
tanmadn tecrbelere ulaman sala
makla kalmaz. Bunun da tesinde, olu
turduun ekim gucu sayesinde,
istediin yolda ilerlemen iin hangi
admlar atman gerektiine ilikin bilgileri de ken
dine ekmi olursun. lerlemeni salayan iaretler
alrsn. Arzularna ulaabileceine inanarak bu ko
nuda seni glendiren insanlarla tanrsn. Hibir
ey bakalarnn zaferlerine tank olmak kadar mo
tive edici olamaz. Bakalarnn baardklarn biz
de baarabiliriz! Her eyden nce, belli baarlara

1 45
1..;,.. :za atm insanlar, bizim arz armz da anlayla
,.,

arlayacakm. Sonuta onlar da r zamanlar ayn


eyleri hissetmilerdi. Onlar bizi destekl ecele, tc
vik edecek ve en nemlisi bizim pota limi

inanacaktr. Hayatnda gereklemesini istedii


ey her ne ise; bunun bakalar iin ger olduu
yerlere gir.

Ve bylece kendimizi bir nceki blm


g noktasnda buluyoruz. Sana inanan [inlanlarJla
beraber ol. Onlar en kolay bulabilece"
1 46 zularnn gerekletii yerlerdir. Daha iyi
bir daireye tanmak m istiyorsun ? O zaq:q ;Q:: l)8Ji
gede biraz daha fazla vakit geir bakalm M

k, oradaki kafe ve dkkanlarda gezin,


dola, atmosferin tadn kar ve orada
enerjiyi hisset. Baka titreimlerin seni cUdlc::ml
sine izin ver. Orada yaaman n ne gze o;la(;:al
dn. O nlar demen imdilik mm
bile beendiin daireleri gez.
muhteem enerjinin varl.u01.u;;.,n u:HL uJL- e o-"--'
..

enerjiyi hissetmek senin de hakkn!

ndan itibaren bu sevinli bekleyi sadece gr


..,.,;, :..+...n." il,
artk onu fiziksel olarak da hissedebilir-
ezonans
alan nn etkisi her
eyi kapsyor.
Vamak istediin noktada ne kadar ok vakit ge
irirsen, oradaki yerini o kadar abuk alrsn.
Ama eer kendini ait hissetmediin bir yerde kal 1 47
makta srar edersen, seni saran titreime kar s
rekli savamak zorunda kalrsn. Bu da, evrende
hakim olan titreimden daha gl olmak zorunda
kalacan anlamna gelir.
Byle yapmaktansa, arada bir mola vererek iste

nilen titreimleri bulunduu yerlerde vakit geir


mek iimizi kolayla rr.
Kenaini yeni citreiiiilerin etkisine brakver. O
zaman, yaammdakLdeiL iklere alman, bek
lerken artan hevesin sayesinde daha kolay olac
tr.
Bylece atman gereken bir sonraki adm ana
gsteren birok bilgi ve iarete ulama imk' b -
lacaksn.
Eer korkularnn ve endielerinin zihninde yol
at ksr dngy terk etmeyi
baaramyorsan,
seni bu titreimde tutan mekan, ksa bir sre
iin, fiziksel olarak terk et.
Bazen g depolamak iin birka saat bile yeter.
Kendine bir hafta sre tanmaya ne dersin?

Hepimiz, bak amzn ne kadar abuk deiebi


leceine birok kez ahit olmuuzdur. Mesela, tatil
148 dnnde, hayata geirmek istediimiz birok
yeni fikir, proje vardr kafamzda. Balarda ok ce
saretli, harekete gemek iin olduka hevesli olma
mza ramen, genellikle ksa bir sre sonra
gayretimiz azalm ve bitkinlemiizdir.

Tatilde yaptmz tek ey, farknda olmayarak da


olsa, rezonans alanmz deitirmektir. Ama ksa
bir sre sonra, evde, alk olduumuz ortamda bizi
bekleyen eski titreimlerin etkisi altna gireriz.
Arada bir tatilimizi ve tatil dn gerekletire
mediimiz niyetlerimizi dnrz. Hatta bazen
yeterince azimli davranamamaktan dolay olduka
mutsuz oluruz. Ama cesaretimizin krlmasna izin
vermek yerine, bu durumu motivasyon olarak,
doru ortamlarda bulunduumuz zaman rezonans
alanmzn ne kadar kolay deieceinin bir kann
olarak grmeliyiz.

imdi, hangi isteini gerekletirmek istediini ve


titreimlerin seni kanadandrabilmesi iin hangi or
tamlarda bulunman gerektiini dn.

Yapacaklarnn sana ilk etapta ne kadar lgnca gel


diinin hi nemi yok. Eer evlenmek istiyorsan
gelinlikler dene, gzne kestirdiin arabay almaya 149
bten henz elvermese de deneme srne k,
tanmak istediin daireleri gez, istek enerjini ne
rede bulabileceini internette aratr, seyahat acen
telerine dan. steklerinin fiziksel birer deneyime
dnmesini sala.

steklerinle fiziksel ve
duygusal iletiime ge.

<'
( ,.., " '
' ."' _ _....
Hesaplarmzn at noktay
Tesadf olarak adlandrrz.

ALBERT EINSTEIN

Rezonans Alanmz Yazl ve


Grsel zlenimlere Nasl
Tepki Verir?
1 50

Her bilgi, her paylam, her haber


DNA'mz zerinde bir etki oluturur
ve tm hcre yapmzda bir iz brakr.
Haberler, olumsuz duyuru birikiminden baka bir
ey deildir. Haberlerde isizlik, sel, iklimsel fela-
ketler, enerji krizi, iflas eden bankalar,
terr saldrlar ve byle bir saldr
nn hedefi olma ihtimalimizi du
yarz. Bahsettiim bu olaslklar,
her akam yataa yatmadan
evvel bize anlatlan dehet
dolu senaryolarn sadece
kk bir blmdr. Tm
dnyada gerekleen felaketler
den toplanlarak hazrlanan ve en 151
korkun resimlerle desteklenen ha-
berleri anlattktan sonra, sunucu glmse
yerek bize iyi geceler diler. Bu gece nasl iyi olabilir
ki?

Korku uyandrp kuvvetlendirmek iin en uygun


iletiim arac haberler ve gazetelerdir. Onlarn saye
sinde srekli savunma pozisyonunda bulunuruz ve
bu, bedenimize ok ar gelir. Kendimizi gitgide
daha zayf ve gsz hissederiz ve ksa bir sre sonra
tm midimizi yitiririz. Dncelerimiz endie
enerjisine esir dt anda, korkularmz doru
layan olaylar yaammza ekmeye balarz.
Korktuumuz olaylar
meydana getiren ey bu
konudaki endielerimizdir.
Buna beeri tabiat gz nne alarak baktmzda,
bu ksr dngden kmann hi de kolay olmad
n grrz. Zira stres hormonlarnn aktive edil
mesi salkl dnebilme yetisini kstlamaktadr.
Problemlerin zm ile ilgili tm bilgi ve dn
152 celer n beyinde deerlendirilir. Mantk ve sa
duyu da beynin bu blmnde yer alr. Refleks tipi
aktiviteler iin ise, arka beyin mesuldr. Stres hor
monlar acil bir durumda ok abuk grev yapa
bilmek iin, n beyine giden damarlar sktrr.
Bylece artk mantkl dnemeyiz. Bunun da
tesinde, bilinli hareket merkezimiz de bastrl
mtr.

Bu u anlama gelir;

Yaadmz stres, zekamzn kstlanmasna,


ve bilinli alglarmzda bir azalma
olmasna neden ol ur.
Stres altnda net dnemez ve bilinli kararlar ve
remeyiz. Doal olarak da, endiemizin oluturduu
enerjiden syrlp, olumlu bir rezonans alan olu
turmakta da olduka zorlanrz. Hepsi bu kadar da
deil. Korku ve stres duygular ile uykuya dald
mz zaman, bu enerj i sadece uykumuzu etkile
mekle kalmaz, ayn zamanda hafzamza da
kaydedilir. Beyin zerinde yaplan incelemeler, ha
fza ieriklerinin gece kaydedildiini ortaya kar
mtr. Demek ki herhangi bir yaant ile uyku
arasndaki zaman aral ne kadar az ise, bu yaant
o kadar kuvvetli kaydedilir. Yani, korku enerj isi 1 53
gitgide tek gereimiz halini alacaktr. lk bakta
olduka masum grnen bu durum, devasa so
nular dourur.

Peki, bu ksr dngden nasl klr? Cevap olduka


basit; seni olumsuz etkileyen etkenlere dur demeli
sin!

Bir hafta boyunca, haberleri dinlemeden yatp

kendi olumlu enerj ini bulmak iin zaman ayrma


nn sende nasl bir etki brakacan gzlemle.

Politikaclarn, seimlerden ksa bir sre nce halkn


korkularn alevlendirdikten sonra, en uygun
zmlerin ellerinin altnda halihazrda beklediini ve
endielenmememiz gerektiini syledikleri dikka
tini ekti mi hi? Bu bana, dnyann en dehet
verici manzaralarn yaynladktan sonra iyi geceler
dileyen sunucuyu hatrlatyor. Belki kendine iyi bir
geceyi kendin hediye edersin. Hayatnn ak senin
elinde ve ait olduu tek yer de oras.

En muhteem rezonans
154 lann bile olutursan,
nun hemen yklmasna
i in verdiin mddete,
sana fayda salayamaz.
Bununla birlikte, istek enerj imizi srekli engelle
mesine izin verdiimiz tek ey haberler deildir.
Alkanlklarmza yle bir gz atalm:

Mesela, hangi tr filmleri izliyorsun? Polisiye,


korku ya da gerilim filmleri izlemekten mi zevk al
yorsun? Yoksa drama ve trajedilerimi tercih ediyor-
sun? Film kahramann rni iz durumlarla, hasta
lklarla, evdiklerinin lml riyle v a mad -
kmlar a m kar karya lyor? O h , fil
endstrisinin en byk hedefinin senin ruhuna
hitap etmek olduunu unutma. yi bir film, sadece
senin duygularna "tat yederse srkleyici olabilir.
Tm rejisr ve senaristlerin istedii ek ey, senin
hislerine dokunmaktr. ilm yapmclar, tek bir
amaca ula abilmek iin milyonlar harcar, btn bir
kibi bu ama u" runa altrr. Hedefleri, filmde
gsterHe.rleri hissede-bilmeni salamaktr. Ama
manamz amezi ve gerei birbirinden ayramaz.
Bilinaltmz bu tecrbeleri zasna alr ve ile
ride edinecei bilgileri bu tectbeler dorultusu da
deerlendirir.

Grn ' sadece" d


larn, d nya savalarmn, al v yaam mcad e
leri in iine kar J r. Eer bunu a
ekrarlarsak, duygilarmz ve zihnimiz bunlarl
megul olmaya balar. Srekli benzer filmler seyre
der, da.ket ve alkla ilgili haberleri ve zel prog
ramlan !ersek, yokluk ve fakirlii n, endie,
aresizlik e korkunun rezonans alann oluturu
ruz.
Bu duygularla oluan rezonans alan bazen, hatta
ou zaman, isteklerimizle oluturduumuz duy
gulardan daha youn ve kalcdr.

Yani eer srekli, iimizde bir gerilim hissedebil


mek ve kitabn srkleyici olmas iin, dramlarn
konu edildii ya da hikayede insanlarn ldrl
d kitaplar okur, kendi hayatmzda asla yaamak
istemeyeceimiz olaylarn rezonans alanna giren
filmler seyreder, bizi ok eden, iimizde tiksinme,
kar koyma ve irenme duygular uyandran ha
156
berleri ayrntl ve youn bir ekilde izlersek, ite o
zaman, byle rezonans alanlar meydana getiririz.
ekim yasas ilemeye balar ve biz asla olmak iste
mediimiz ahsiyetle kendimizi gittike daha fazla
zdeletiririz.

Hayat aknn nasl tamamen deiebileceini ak


olarak gzlerinin nne sermek iin, bir hafta bo
yunca faydal enerj ilerin seni ve bedenini etkileme
sine izin vermelisin.

Keyfine bak.
Sadece yapc edebiyatla ilgilen.
Sadece cesaret veren filmler seyret.
Sadece sana heyecan veren mzikleri dinle.
Sadece holandn insanlarla gr.

Sevgi ykl mektuplar yaz.

Dncelerini yazya dkerek, bir gnlk tut.

Sana ulamasna izin verdiin tm etkenler, rezo


nans sistemini etkiler, yani iinde farkl duygu ve
1 hisleri uyandrr. Kulaa ho gelen mzik dinler, ya
( pc kitaplar okursan; ok daha barl, sakin, ke-
yifli bir ruh haline kavuacaksn.
157

Kendini arzularnn
gerekletii
yne doru
gelitir.
Bir eyi ne kadar ok tekrarlarsan, ger
eklemesini o kadar hzlandrrsn. Bun
dan, beynimizdeki sinir hcreleri
arasnda bulunan, "sinaps" ad
verilen balantlar sorum
ludur.
Hayatnda, gerek
mucizelerden sorumlu yegane
kii sensin.
Arzu ettiimiz her eyin,
ulamak istediimiz tm
hedeflerin temelleri iimizde
1 58
oktandr var.
Sadece bu sebep bile,
ulamay umut ettiimiz
hedeflerimizle
rezonansa gememz n
yeterlidir.
imizde temelleri bulun
mayan hibir olay, iimizde
bir eyleri titretemez.
Beynimiz ekillendirilebilir

1 59

Hayal gc, bilgiden ok daha


nemlidir.
Zira bilgi snrldr.

ALBERT EINSTEIN

I I
Beyin zerinde yaplan aratrmalar bizleri bir kez
daha artyor. Zira bilim adamlar imdi de beynin
deitirilebilir olduunu kefettiler. Beyin, itigal
ettiimiz etkinlik dorultusunda ekil alyor. Bu de
iim sadece teorik anlamda deil, fiziksel olarak
gerekleiyor. Beynimizde olan bu deiim, megul
olduumuz dnceler ve edindiimiz tecrbelere
gre gerekleiyor.

Yaplan bir dizi deneyde, deneklerin daha nce yap


1 60 madklar faaliyetlerde bulunmalar salanlm ve
bunun sonucunda beyinlerinde, bu faaliyetler iin
kullanlan blgede, tpk srekli altrlan bir kasta
olduu gibi, byme gzlemlenirken, beynin kul
lanlmayan dier blmlerinde ise bir klme
gzlemlenmitir. Beyin, bu blgelerde gerekten de
hacim kaybetmiti. Bununla e zamanl olarak, kul
lanlan dier tarafta yeni sinapslar olumu, bura
daki enerji ak hzlanm ve yeni otomatik
dnce zincirleri faaliyete gemiti. Demek ki bey
nimiz, belli bir sre yeni bir eyle megul olur ve
yeni eyler dnrsek, a balantlarn tamamen
deitirme ve sinir hcreleri arasnda yeni balant
lar kurma yeteneine sahiptir.
Yeni eylemler, dnceler ve
inanlar ksa bir sre sonra
gl birer geree
dnecektir.
Beynimiz kendini buna gre ayarlar.

Belirli bir sre, belli bir ey dndmz, bir


mddet belli bir ile uratmz zaman, beynimi
zin ilgili blm byr. 161
Beynin bir mddet nadasa braklan, yani kulla

nlmayan ksm ise klr.

lgili blgelerdeki sinir hcreleri(nronlar) , yeni


elektriksel sinyallerin ve bylece yeni bilgilerin daha
hzl ve kolay tanabilmesi iin ilevlerini deiti
rir. Bilim, beynin bu artc kendini tamamen de
itirebilme yetenei iin bir isim buldu bile:
"Plastisite"

Burada bizim iin byleyici olan asl nokta, yaa


mmzda her an yeni oluumlar meydana getirebi
leceimiz gereidir. Beynimiz, dncelerimizden
etkilenerek, onlar dorultusunda yeni sinir hcre-
!eri oluturur ve a balantlarn tamamen yeni
ler.

Ruhumuzu eiterek, gelecei


mize istediimiz ekilde yn
verebiliriz.
Demek ki, belli bir sre yeni eyler dnrsek, bey
nimizin kullanlmayan ksmlarn gelitirebiliriz ve
1 62
bylece geleceimiz de tamamen farkl geliebilir.
Yeni dnme biimimiz ve eylemlerimiz saye
sinde beynimizde yeni sinir hcrelerini faaliyete ge
irebiliriz.
Sinir hcrelerinin (nronlarn) fonksiyonlar de
iebilecei, beyinde yeni balantlar oluturulabi
lecei gibi, beynin kullanlmayan -mesela, endie
ve olumsuz dncelerle ilgili ksmlar- gitgide k
lerek, nemini yitirebilir.
Hayatmza yepyeni bir yn verebiliriz.
Dncelerimizi belirli bir sre " istenilen" tarafa
ynlendirirsek, inanlarmz bile tam anlamyla de
itirebiliriz.
nanlarmz deitii anda, yaam tarzmz da de
iecektir.
Belki imdi alkanlklarmz gzden geirip baz
eylemlerle belli bir sre megul olmann neden
nemli olduunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu a
dan baktmzda, bir sonraki blmde ayrntl bir
biimde ele alacamz emir cmleleri de (afirmas
yonlar) anlam kazanyor.

Tabii ki beynimizin kendini deitirmek iin biraz


zamana ihtiyac var. Sinir hcreleri bilinli olarak
uyarldklar zaman, komu hcreyle balant kurar,
hem de birka dakika iinde. Sinir hcreleri "kk 1 63
caddeler" ina eder. Ama bu caddeler ulama elve
rili hile gelene kadar, yani bilgi alverii mmkn
olana kadar, bir gn gemektedir. Max Plank
Enstits'nn neurobiyologlar, sinir hcrelerimizin,
yeni yaplandrlm kontak noktalar vastasyla
bilgi iletiimi yapabilmek iin yirmi drt saate ihti
ya duyduklarn kefetmitir. rendiimiz yeni
bilgilerin yerlemesi zaman alr. lk sekiz saat iinde
beynimizde ilk nce kk dallar oluur. Bunu
takip eden saatlerde bu yaplandrmann devam
edip etmeyeceine ve kalc olup olmayacana
karar verilir.
Eer yeni edindiimiz bilgilerin kalc olmasn is
tiyorsak, onu tekrarlamalyz. Bu, bir renme s
recidir ve sadece sk sk tekrar yaparak bilgilerin
beynimize yerlemesini salayabiliriz. "Yapa yapa
usta olunur." Afrmasyonlar ve olumlu inan cm
lelerini neden olduka sk tekrarlamamz gerekti
ini bu cmle ile de aklayabiliriz.

stemediimiz inanlarmzdan
kurtulmamn yegane yolu,
1 64
arzu edilen yeni inanlarla istikrarl bir
ekilde megul olmaktr.

Nrologlarn yaptklar bir dier artc bulu da


uydu: Beynimiz eski inanlarn unutabilir. Nro
loglarn tabiriyle "Dom" denilen, sinir hcreleri ara
snda oluturulan bir cadde, baka bir balants olan
bir temas noktasna ulat zaman, yeni balant
nn eskisine baskn kmas ihtimali olduka yk
sektir. Max Planck Enstits nrologlarndan
Valentin Nagerl, bu gzlemin, "yeni bir ey renil
diinde eski bilgilerin unutulmasna'' balanabile
ceini ifade etmitir. 14
Bununla beraber, uzun zaman nce beynimize yer
lemi bilgileri, ksa bir sre nce renilenlerden
daha abuk hatrlarz. Bu da bize, eski bastrlm
balantlarn tamamen silinmediini ve yksek ih
tiya halinde tekrar kullanma hazr hale getirildi
ini gsteriyor.

Bu bulular, yaam dzenimizi, her an isteyerek ve


bilinli bir ekilde deitirebileceimizi gsteriyor.
Bunun iin zamana, sabra ve yeni hedefimizde is
tikrarl olmaya ihtiyacmz var. Bu artlar saland
zaman, beynimiz yeni balantlar oluturur. 165

yleyse, senin hayatnda ne gibi yenilikler


gereklesin?
Btn istek cmlelerinin ve
afi rmasyonlarn hizmet
ettikleri tek bir ama vardr:
Rezonans alanmzn yeniden
programlanmas.

1 66

Yaplmas gereken ey,


eski olumsuz inan kalplarn,
yaammz zerindeki etkileri
ile birlikte devreden karmak
ve olumlu yeni rezonans
alanlar oluturmaktr.
stek Cmlelerinin Gc

Sen deiirsen dnya deiir.

MALTA ATASZ
Afrmasyonlar, sreli tekrarlanan, pozitif formle
edilmi cmlelerdir. Tpk mantra (sesleri kullana
rak yaplan meditasyon) gibi. Afrmasyonlar, ya
amdaki hedeflerimizi kuvvetlendiren onaylamalar
olmakla birlikte, aslnda ok daha byk bir grev
stlenir. Afrmasyonlar, isteklerimizin gerekle
mesi iin gerekli olan rezonans alann en ksa s
rede oluturmamz salar, her yerde ve her an
uygulanabilir olduklar iin beynimizi arzu ettii
miz ekilde yeniden programlamamza yardmc
olurlar.
1 68
Afrmasyonlar, dncelerimizi en hzl
ekilde geree dntrmemizi salar.

Srekli dnlen ya da dile getirilen afrmasyon


lar, bilinaltmzn derinliklerine iner ve bak a
mz, hatta bugn artk biliyoruz ki, tm beyin
fonksiyonlarmz deitirir. te afrmasyonlarn en
nemli grevi, budur. Mantmz eski programlar
silerek yenileri dzenlemeye balar. Yani, o ana kadar
sahip olduumuz tahrip edici olumsuz dnce ka
lplar ve inan cmlelerinin yerine olumlu inanlar
getirilir. Burada dikkat edilmesi gereken en nemli
nokta, afrmasyonlarmza tam anlamyla inanma-
mzdr; afirmasyonlarmz iliklerimize kadar hisset
meliyiz. Zira sadece gerekten hissettiimiz ve inan
dmz eyleri yaammza ekebiliriz.

Afirmasyonlar Nasl lev Grr?

Her afirmasyon cmlesi, bilinaltmza yollanm


bir emirdir.
Afirmasyon cmleleri, eski inanlarn deitirir.
Bu yeni inanlar, kalbimiz ve DNA'mz tarafn
dan kabul edilir ve ayn ekilde etrafa yollanr.
Bu dnyadaki dier her eyle inanlarmz vasta 1 69
syla iletiim kurarz. Bu iletiim hibir snr tan
madan, hiper uzay ad verilen bir boyutta
gerekleir.
Rezonans Kan u n u kurall a r n a gre, yeni
inanlarnla uyumlu olan her ey, hayatna ekile
cektir.

Demek ki, istek cmleleri ve afirmasyonlar, sadece


bilincimizi belli bir hedefe odaklamamz sala
makla kalmaz, btn kiiliimizi de etkiler. nan
larmz isteklerimiz menfaatine deitiririz ve bu
younlatrlm enerjiyi evrene yollarz. " nanla
dalar yerinden oynatlr." cmlesi de bu balamda
yeni bir boyut kazanyor.
En Etkili Afirmasyonlar Hangileridir?

Bu soruya genel bir cevap vermek, ok da kolay de


ildir. Hepimizin farkl istekleri, arzular, amalar
ve tabii ki de farkl blokeleri olduu iin, her biri
miz iin en etkili istek cmlesi de farkldr.
Yapman gereken ey, kendin iin en uygun oldu
unu hissettiin ve iinde oluabilecek direnii en
aza indiren afrmasyonu semektir. Kullandn her
inan cmlesi sana scack, rahatlatc ve gven ve
rici bir duygu vermelidir. Eer iinde korkularn
1 70 olutuunu ya da inan cmlene inanmadn his
sedersen, cmleni iine sininceye kadar deitir.

Kurduun afrmasyon cmlesi seni


zorlamamal ve sana g vermelidir.

Eer afrmasyonlarnn sen i zorladn


ve kuvvet sarf etmen gerektiini his
sedersen, zihninde bir adm geriye git.
Farz edelim; "Zengin olmay hak ediyo
rum." eklindeki bir istek cmlesinde, is
teini srekli sabote eden bir phe
hissediyorsan ve paray gerekten hak
ettiine iten inanmyorsan, o zaman
emir cmleni deitirmelisin. Belki, " Zenginlik
gzel bir ey." ya da "Paray seviyorum." cmleleri,
kulana daha ho geliyordur. Birka istek cmlesi
dener denemez, iindeki blokelerin ve olumsuz fi
kirlerin nereden kaynaklandn abucak fark ede
ceksin. phesiz ki sana en ok uyan ve en fazla g
veren afirmasyonlar, en etkilileridir. nemli olan
cmlelerinin gerekleeceklerine inanman ve ken
dini o anda mutlu hissetmendir. Mesela birok
insan, "Ben sevilmeye deerim." cmlesine
inanmakta olduka zorlanr. Bunun se
bebi belki, imdiye kadar bunun ter 171
sine inanmas, belki de dier
insanlardan srekli sevilmedii duygu
sunu almasdr. Afirmasyonlarn gc-
mz fazla zorlayarak, kendimizden
phe duymamz ve istediimizin
tam tersi bir titreim oluturmamz
engellemek iin bu cmleye adm adm
yaklamay deneyebiliriz. "Kendimi sevi
yorum." ya da " Kendimi her geen gn
biraz daha fazla beeniyorum." gibi
cmleler, iimizde daha kuvvetli hissedebileceimiz
ve herhangi bir kar koyma uyandrmayan ifadeler
olabilir.
Afirmasyonlardan Nasl Faydalanabilirim?

Senin iin en iyi afrmasyonlar bulduun andan iti


baren, iinden sessizce veya sesli olarak tekrarlaya
bilirsin. inde oluan gven duygusunu saniye
saniye hissetmelisin. Bu inan cmlelerini, sesli me
ditasyonlarda kullanlan mantra gibi srekli tekrar
layabilecein gibi, eer isteine yeteri kadar g
verdiini dnyorsan sadece bir kere sylemekle
de yetinebilirsin. Ama eer phelerin, dncele
rini yine ele geirdiini hissedersen, en sevdiin ki
172 isel istek cmlene dn ve onun sana verdii gc
ve h uzuru hissedene kadar bu cmleyi tekrarla.
Bylece, gerek isteinin frekansna gelmi olacak
ve iinde phelerin olumasna frsat vermeyecek
sn.

Afirmasyonlarn Etki Gcn Artrmak

Eer, bu da vurum cmleleri ile enerji yaydmz


idrak edersek, yaydmz enerjiyi devasa bir hale
getirebiliriz. Yani, afirmasyon yaparken enerji yay
dmz hi unutmamalyz. Biz vericiyiz. Tpk bir
radyo verici merkezi gibi. Kalbimiz, DNA'mz ve
beynimiz araclyla enerji yayyoruz ve bu enerj i,
kendisini almaya hazr olan herkese ulaacaktr.
Bu enerji ne kadar ak ve net olursa, alglanmas
da o kadar kolay gerekleecektir. stek cmlen ne
kadar ok seni ifade ediyorsa ve sen kendini onunla
ne kadar ok zdeletirebiliyorsan, yaydn enerji
de o kadar youn ve belirgin olacaktr.

Hedefe ynelik
173

dnebilmeyi

ne kadar

mkemmelletirebilirsen,

isteklerinin gereklemesi

o lde kesinleecektir.
steklerinin Resmini Olutur

Hayatta gereklemi
hibir ey yoktur ki,
nceden hayali kurulmam olsun.

CARL AUGUST SANDBURG


Afrmasyonlar, isteklerimizle devaml ayn titre
imde kalmamz salayan ok nemli etkenlerdir.
Ama tabii ki, dnce gcmzle doru enerjiyi
yollayabilmemiz iin birok farkl yntem daha
mevcuttur. nemli olan, isteimizle kendimizi
zdeletirebilmemiz ve onunla megul olarak,
oluturduumuz rezonans afannt k.oruyabilme
mizdir.

Bir yandan, istemek, istei i;zle uyumlu enerj"


alanlarn arayan kozmik bir arama motoru gibidir.
Benzerler birbirini ektii iin de, isteklerimizin ge
reklemeleri iin gerekli artlar yaammza ekmi
oluruz. Dier taraftan ise, srekli isteimizfe megul
olduumuz iin biz deiiriz ve isteimizin alcs
olmaya nazr hale geliriz. steimizle n kad ok
ve youn vakit geirirsek, d dnyaya ve bi-linal
cmza yolladmz enerji d o kadar youn ve ka
iCl olacaktr. Btn bunlar kulaa olduka yorucu
gelebilir ama aslnda aba sarf etmepize hi de
gerek yoktur. steklerimizle titreime gemek ol
duka kolay ve zahmetsiz gere eebilir. Doru
sunu syle ek gerekirse sre ek esnasnda tam
anlamyla rahatlam e.. gevemi olmamz iimizi
kolaylatracaktr. Ne kadar zorlanmadan yaparsak,
o kadar iyi.
Bu skuneti salayabilmek iin, birok olanak var
dr. rnein kiisel istek resmimizi, isteklerimizin
bir eit kolaj almasn yapabiliriz. Bu arada, bu
yntemin benim favorim olduunu da eklemek is
tiyorum. En azndan, rezonansm korumak iin,
bu yntemi kullandm syleyebilirim.

Gazete, dergi ve mecmualardan, sahip olmak is


tediin her eyi, ama her eyi, kes. steinle alakal
olan tm resimler, izimler ve fotoraflar kesebi
lirsin. Yaamnda yer almasn istediin ey ile ilgili
1 76 kendine hibir bir kstlama getirme. Bu belki bir
bilgisayar, bir bisiklet, bir ev, bir elbise ya da bir
araba olabilir. Belki de sahip olmak istediin birok
ey vardr. Bir daire, patenler, bir anta, bir bot, bir
tatil, ryalarndaki sevgili ya da para.

Sahip olmak istediin her ne varsa, bu resimde

ona bir yer vereceiz. Tam bir kolaj almas yapa


caz. stersen bu almaya kendin de resimler i
zebilir veya yazlar ekleyebilirsin. alman hangi
boyda yapmak istediin sana kalmtr. Burada asl
nemli olan ey, isteklerini temsil eden bu resmi s
rekli gz nnde bulundurman ve onunla megul
olmandr. Bu resmi ne kadar ok grrsen, bilin-
al-tn bu sevinli bekleyi iinde o kadar ok mutlu
olacaktr. steklerini kabul ermeye balayacak, ken
dini onlarla zdeletireceksin. Hedeflerine gitgide
daha fazla yaklaacaksn. Bir anda onlar senin iin
ulalmaz olmaktan kacak ve aniden onlara kavu
acak, bunu yadrgamayacaksn. Onlar ok uzun
zamandan beri senin hayatnn birer paras olduk
lar iin, onlara fiziksel, yani gereklemi olarak ha
yatnda yer vermek de sana son derece doal
gelecek.

Onunla srekli temas kurabilmek iin, bu resmi 1 77


evinde uygun bir yere as.
Belki de resmine arada bir yeni eyler eklersin ya

da baz ayrntlar daha titizlikle resmedersin.


Ruhun ve dncelerin ne kadar ok o yne

odaklanr ve isteklerinle ne kadar ok megul olur


san, istediin eylerin hayatna ekilmesi de o kadar
abuk olur.
Arzu ettiin eylere kavumadan nce yaadn

mutluluk ne kadar kuvvetliyse, yaydn enerji de o


kadar kuvvetli olur.
Kendini bu resimle badatr. O ki, seni bekleyen

muhteem geleceindir.
Sen "mutlu" olmay hak ediyorsun.
Tabii ki istek resimleri birok farkl bi
imde hazrlanabilir:

Mesela resmin ortasna kendini izerek, etrafna

bir sr olumlu vasf yazabilirsin. Konuma balon


lar da olduka elenceli olabilir. Bunlarn iine tm
hedeflerini ve gerekletirmek istediin hayallerini,
aikar olan btn yeteneklerini yazabilecein gibi,
gizli kabiliyetlerini de not edebilirsin.
Ne kadar ok ey yapabileceimizi ve ne kadar

fazla olumlu zelliimizin olduunu grmek, ge


1 78 nelde olduka artc ve etkileyicidir. Belki orga
nizasyon yetenein olduka gelimitir ya da ok iyi
iletiim kurabiliyorsundur! Belki bir i kurmay is
tiyorsun, belki de i hayatna geri dnmeyi . . . Bu
kolaj almasna, seni ifade eden ve gerekletir
mek istediin her eyi resmet.

Bu istek resmi, senin ahsi rezonans alan


programlaycndr.

steklerimi rezonans alanma dahil etmek iin bu


yntemi kullandm daha nce belirtmitim.
Ksa bir sre nce Michaela, benim iin konuma
balonlu byle bir kolaj yapmt. Buna "zihin hari-
talama" (mind mapping) da denir. Michaela, ortaya
benim ismimi, etrafna da tm hedef ve hayalle
rimi yazmt. Bu resmi, alma masamn yak
nnda bir yere astm. Onu her gn gryordum.
alrken, kitap okurken, dnrken ya da tele
fon ederken. Bazen tamamen bilinsizce, bazen de
dikkatimi iyice resme vererek ona bakyordum.
Aradan iki sene bile gemeden btn hedeflerime
ulamtm. O zamanlar bana ok uzak grnen
lere bile. Her gn bilerek ya da bilmeyerek istekle
rimle temas halindeydim ve bylece iimde bir
eyler yeniden ekillendi. Hatta baz hedeflerim, o 179
zamanlar beni korkutuyordu. Onlarla baa kp
kamayacam bilmiyordum. imdiyse benim iin
ok doallar. te baz eyler bu kadar kolay. Ne
kadar az kuvvet harcarsak, gerilimimiz o kadar az
olur. Biz ne kadar sakin olursak, o kadar olumlu bir
rezonans iinde bulunuruz.

Kiisel istek kolajn olutur ve neler olacana


bak.
stediimiz rezonans alanna sadece
geveyerek geebiliriz.
Dahiyane ve muhteem zmler,
sadece geveyebildiimiz zaman
aklmza gelir.

Rezonans Alannn
Oluumunu Hzlandrmak
1 80

nce zaruri olan,


Sonra mmkn olan yap.
Ve sonra birden, imkansz olan baardn
greceksin.

FRANZ VON ASSI S I


Hatrlayalm; bir eyi isterken en nemli ey, i nan
larmzd r. B i r eye inandmz zaman kalbi
miz, beynimizin enerj isinden be bin kez daha
byk bir enerji yayar ve sebatla uygun bir rezo
nans alan oluturur. Ayn ekilde DNA'mzda,
kalbi-mizin derinliklerindeki inanlarmz ile ilgili,
evredeki her eyle iletiim halindedir.

Peki ya, isteimizin gerekleeceine tam olarak


inanmyorsak? Birok kez isteimizi evrene olduka
youn, ayrntl ve detayl bir ekilde yolladmz
dnrz ve buna paralel olarak isteklerimizin s 181
nrlanmas ve reddedilmesi ile ilgili endieler olu
turduumuzu fark etmeyiz.

Aslnda bu endieler de oluum srecinden baka


bir ey deildir. Bylelikle snrlarmz izer ve
onlar hayatmza yerletiririz. Sevmediimiz
bu eyleri yaammza alrz. Eksikliin rezo
nans alann oluturur ve bylece eksiklik
___-
:____--- leri hayatmza ekeriz.
----

Bu pheler genellikle; " steimin gerek


lemesi daha ne kadar srecek?" ya da
" Hila olmad. Acaba bir eyleri yanl m
yapyorum?" eklindeki sorularda gizlidir. inde
pheyle ya da sabrszlkla ilgili duygular ve resim
ler barndrdn mddete, isteklerinin gerekle
meyecei konusuyla megul oluyorsun ve ona daha
ok enerji harcyorsun demektir. Bylece isteklerini
snrlyorsun. steini oluturuyorsun ve oluturur
oluturmaz, geri ekiyorsun.

Eer eksiklikler ve yokluklarla


1 82
megul olursak,
eksikliklerin rezonans alann;
okluk ve varlkla megul
olursak da
varln rezonans alann
olutururuz.
Bazen isteimizin yzde yz ve hi istisnasz gerek
leeceine inanmakta zorlanrz. te bu durumda,
inancmz kuvvetlendirmek iin kullanabileceimiz
harika bir yntem vardr! nce bize yabanc olma
yan bir eyi yaparak balyoruz;
nce bir kada o anki isteini yaz.
Daha sonra bu istei, daha nce yaptmz gibi,

zihninde canlandr. Bu isteinin gereklemesi


sende nasl duygular uyandryor?
imdi isteini zihninde canlandrmann senin iin

kolay m yoksa zor mu olduuna dikkat et. Belki


iinde bir direni hissedeceksin ve isteinin henz
gereklememesinden dolay phe ve sabrszlk
iinde olduunu anlayacaksn.

Bu durumdan kurtulabilmek iin, hayallerimizi fi


ziksel birer deneyim haline getirmek olduka fay 1 83
daldr. Bunu, benim seminerlerimde de ok
se-verek kullandm, inan oyunu ile yapabiliriz.
Bu almay genelde drd gruplar hilinde yapa
rz. steimizi bir kada yazp onu zihnimizde can
landrdktan sonra, gruptaki dier arkadalarmza
neye sahip olduumuzu anlatyoruz. Yani dier ar
kadalarmza ne istediimizi sylemiyor, "ok
gzel bir beraberlik diliyorum." demiyor; "ok
gzel bir beraberlie sahibim." diyoruz.

steklerimize sahip olduumuzu bakalaryla pay


latmz zaman, oluturduumuz enerji, ok daha
kuvvetli olur. steklerimize sahip olduumuza sa-
dece karmzdakini deil, kendimizi de inandrm
oluruz. Tamamen zihinsel olan bir deneyim, fizik
sel bir deneyime dnr.

Seminerlerimde olduka hzl bir ekilde istek enerji


oluturan bu almay, pekala evde tek bana da
yapabilirsin.

steklerinin, en gzel ve renkli resimlerle dile ge


tirilmesi sonucu, hayal gcn kuvvetlenecektir.
Evinde dola ve hayali arkadalarna, isteinin
184 nasl gerekletiini anlat. Byk bir ikna gcyle
bunun ne kadar gzel ve muhteem olduundan
bahset.
Artk eksikliklerle ve istediklerinden mahrum ol
manla ilgilenmiyorsun. Zihninde dopdolu bir
dnya canlandrarak, bu dolulukla balant kuru
yorsun.
Btn bunlar olurken, sesinin yumuak ve ra
hatlatc olmasna dikkat et. Zira bedenin sesinin
titreimlerine uyum salayacaktr. Ve artk fiziksel
olarak da isteinin gereklemesi ile kendini zde
letirmeye balyorsun.
rnein harika bir beraberlik istiyorsan, hayali

arkadalarna, beraberliinin ne kadar gzel oldu-


unu anlat. Uyumlu, dopdolu, akc, sorunsuz ve
muclu. Birlikte glecek ne kadar ok eyiniz oldu
undan, gecelerinin ne kadar duygusal ve romantik
getiinden, birbirinize kar ne kadar anlayl ol
duunuzdan bahset. stediin her ey gerekleti ve
sen en renkli resimlerle bunu anlat-yorsun.
Yeni bir evin rezonans alann oluturmak istiyor

san, bakalarna, yeni evini ne kadar gzel dedi


ini, ne kadar iyi komularn olduunu, bu
ortamda kendini ne kadar mutlu hissettiini, koca
man balkonda otururken manzarann tadn nasl
1 86 kardn anlat.
Gl, sevin, btn mucluluunu gzler nne ser.

Daha sonra sakince otur ve isteini yeniden zih

ninde canlandr. Tekrar hayal gcn kullan.


lk denemenle imdikinin arasndaki fark hisset.

Zihninde resimleri canlandrmak imdi daha kolay


oluyor mu?
Aklna baka ayrntlar da geliyor mu? Belki g

znde bambaka renkler beliriyordur. Hatta hisse


debildiin kokular var m? Ya da kelimeler?
Duygularn kuvvetlendi mi? Muhtemelen iindeki
cokulu hevesin arttn fark ediyorsun.
Eer durum byleyse, bir dahaki sefere hayali ar

kadalarna bunu da anlatmalsn.


Bu almay ne kadar sk ve kendini vererek ya-
parsan, oluturduun rezonans alan o kadar byk
ve gl olacaktr ve istediin sonular da hayatnda
o kadar abuk tezahr edecektir. Ayrca bu ok da
elencelidir. Evimde dolap hayali arkadalarma
gerekleen isteklerimi ne kadar ok anlattm
tahmin bile edemezsin. stenilenler yaamma gir
meden ok daha nce, onlar beklemenin sevincini
hissettim, sonucu gzmde canlandrdm ve by
lece isteimin gerekleeceine olan inancm artr
dm. Her ne kadar mantn bata bu davra-nnn
ocuka olduunu sylese bile, yaknda o da elde
ettiiniz sonuca sevinecek ve bir dahaki sefere co 1 87
kuyla sana katlacaktr.

Yaratclk, enerj ilerle


oynamaktr.
Bunu ne kadar zahmetsizce
yapabilirsek, o kadar
baarl oluruz.
Seslerin ifa Verici
Etkilerinden Faydalanmak

1 88

Fizik dnyadaki tm bilgilerden


ve felsefeden daha aydnlatcdr.

LUDWIG VAN BEETHOVEN


Seslerin ve zerimizdeki etkilerinin hakkndaki bil
giler ok eskilere dayanr. Eski Msrl Platon (Ef
latun) ve Pythagoras (Pisagor) bile seslerin bizi
nasl etkilediini biliyordu. Pisagor, tnlarn ve
mziin ritmik bir dzene dayandn ve bu tit
reimleri n insan ve hayvan salnn korunma
snda nemli bir rol olduunu retiyordu.
Pisagor "kresel mzik" kavramn kullanm ve
dnyamz ile takmyldzlar arasndaki etkileimin
bedenimizle ilgisini aklayan mzik kuramn ge
litirmitir. Bu adan bakldnda, bugnk bili
min de ses ve titreimlerin, bir btn olan beden, 1 89
ruh ve bilin lsne etkisini zmek iin youn
abalar sarf etmesine amamak gerekir. rnein,
fen bilimci ve Doktor Hans Jenny, her hcrenin
kendine has bir frekans ve titreimi olduunu ka
ntlamtr.

Her bir hcrenin sahip olduu


frekans ya da titreimi,
kaliteli sesler vastasyla dei
tirmek mmkndr.
Demek ki, hcrelerimizin titreimleri, duyduu
muz seslere baldr. Bu durumda mziin btn
sistemimiz zerindeki etkisini tahmin etmek hi de
zor deildir. Gzel ve coku verici mzik dinledii
miz zaman, vcudumuzdaki her bir hcre prl prl
bir gzellie brnecektir.

Ne kadar ahenkli ve duru


mzik dinlersek,
1 90 gzellik ve zarafetle o lde
titreime geeriz.
Bu evrensel mzik kuram, yksek tonlara dayanr.
Yksek tonlarn perde farknn belirli bir dzeni
vardr. Harmonik bir titreimin olutuu her
zaman, yksek bir ton ortaya kar. Mesela, oktav,
yksek tonlarn ilki ve ayn zamanda da en enerjik
olandr. Beli, ikinci yksek tondur. Bu enterval,
genelde sakral mzikte kullanlr. Bunun sonucu
oluan tn, evrensel harmoniyi temsil eder. Modern
bilim, yksek tonlarn, insanlarn salkl ve ifal
bir frekansa gemesini salayabileceini kefetmi
tir.
Daha doru ifade etmek gerekirse, insan vcudunu
bir enstrmana benzetebiliriz. Biz de ayn alglar
gibi, o anki frekansa uyum salayarak eklimizi ve
biimimizi deitiririz.
Bize ho gelen mzik ve enstrmanlara kulak ver

diimizde, hemen bunlara uyum salarz.


Tibet kasesi olarak bilinen ses kaseleri, vcudu

muzu ve ruhumuzu en hzl bir ekilde ahenkli hile


getiren enstrmanlardan biridir.
nsann kendiyle bark olmad, gcnn t

kendii, yorgun ve gergin olduu zamanlarda, tek


rar dengeyi salayabilmek iin, birka dakika Tibet 191
kasesinin sesine kulak vermesi yeterlidir.
in en gzel ksm da, bu enstrman renmek

iin ok zaman gerekmemesidir. Kaseyi elinizin


zerine koyup tahta tokma kasenin d eperinde,
kase titremeye balayana kadar dairesel hareketlerle
gezdirmeniz yeterlidir.
ok ksa bir sre iinde sadece bir ton deil, ayn

titreimde olan, yksek tonlar dediimiz birok


baka tonu daha duyarz. Birka dakika iinde
btn sistemimiz yeniden dzene girer. Kimilerine
gre bir mucize gibi grnen ey, aslnda kendimizi
kutsal dzenin ve uyumun rezonans alanna brak
mamzdan baka bir ey deildir.

t
Gevememizi salamak iin ayn ekilde kullana
bileceimiz bir dier alet de diyapazondur. Deiik
frekansl diyapazonlarn vcut i svsn dengele
dii kefedilmitir. Bu sv, merkezi sinir sistemi
mizle yakndan ilgilidir. Basit bir diyapazonu harika
klan ey, biz farknda olmadan zerimizde olu
turduu erkidir. Dnmemize, anlamamza veya
onunla ilgilenmemize gerek yoktur. Aletin titre
imleri btn rezonans alanmz dzene sokacak,
tekrar kendimizle uyumlu hale gelmemizi salaya
caktr.
1 92 Diyapazonun sesini dinlerken, dnce ve duy
gularmz deiir, vcudumuz yepyeni bir duru
alr. Mantmz yormamza gerek kalmadan tekrar
kendimizle bark hale geliveririz.
Vcudumuzdaki btn uyumsuzluklar ortadan
kaldrabilir ve evrensel bir frekansn titreimine so
kabiliriz.
Bylelikle aklmza yeni fikirler gelebilir ve so
runlara imdiye kadar bulamadmz zmler re
tebiliriz.
Tam anlamyla bir geveme saland zaman, eski
davran biimleri ve yaralar incelenip zmlene
bilir.
Bizi, ifal bir rezonans ala
nna girmek kadar derinden
etkileyen hibir ey yoktur.
Belki kendine bir Tibet kasesi
ya da bir diyapazon tedarik
etmek istersin. Bir dene baka
lm. zellikle yor-gun ya da
gergin, sinirli veya ruhsal du
rumun bozuk olduu b i r s
rada, d iyapazon atal n a
vur, d inle v e neler olacan
gr. 193

Bazen rezonans
alanmzn
titreimini
ykseltmek, ite
bu kadar
kolaydr.
Kendine Sayg Duy ve
Kendini Takdir Et

194

Her ey dnce biimine baldr.


Dnce her eyin kayna, yn vericisi
ve yaratcsdr.
Eer bir kimse kt dncelerle
konuur ya da davranrsa,
Ac onu, tpk tekerlein kan eken
bir koum hayvann izlemesi gibi takip
eder.

BUDDHA
Rezonans alanmz oluturmak iin ok kolay ve
etkili bir yntem daha vardr. Rezonans alanmzn
titreimleri ne kadar yksek ise, yaydmz enerji
de o kadar ak ve olumlu olur. Titreimlerimizi ne
kadar ykseltirsek, iimize phe, znt ve aresiz
liin yerlemesine o kadar az frsat veririz.

En uygun rezonans alann


oluturmann en hzl yolu,
kendini takdir etmektir! 195

Ve bu, her zaman, grnd kadar kolay olma


yabilir. Normalde kendi baarlarmz pek gn y
zne karmayz. nk bize byle retilmitir.
Muhtemelen pek oumuza, kendi kendini vme
nin ho olmad birok kez hatrlatlmtr. ou
muz ocukluktan itibaren " Byk lokma ye,
byk sz syleme.", "ok glen ok alar.", "Ken
dini beenen zararl kar." gibi ataszleri ile by
rz. Bunlar ve bunlara benzeyen birok "tavsiye",
eitimimizin temel talarn oluturur. Eminim ki
hepimiz, sevincimizi bastran ve duygularmz
kontrol altna almamz salayan birok farkl
cmle daha biliyoruzdur. Belli bir noktadan sonra,
bu kurallar kendi gereklerimiz olarak stlenmeye
ve kendimizi snrlamaya balarz. Bu davran bi
imini ylesine kanksarz ki, onu bakalarna da
alamaya balarz. Bakalar tarafndan bir zaman
lar bize sylenen bu cmleleri, baarsyla gurur
duyan ve sevincini dolu dolu yaayan birini gr
dmz zaman, kendimiz kullanmaya balarz.
Buna armamak gerek, sonuta z eletiri yap
maya programlandk. Baarlarmzla gurur duy
duumuz zaman; hava atmamamz, kendini
1 96 beenmi, hatta kibirli olmamamz konusunda
uyarldk.

Szn ksas u ki, kendimizi


takdir etmek, alk olduumuz
bir ey deil.

Kendimize z eletiri yaparak


bakmaya o kadar altk ki,
artk bakalar bizi vd zaman
onlara bile inanmyoruz.
Demek ki artk kendimizle gurur
duymay baaramadmz gibi, ba
kalar tarafndan takdir edilmeyi bile
reddediyoruz. Sence byle bir d
nce ve davran biimi nasl bir re-
zonans alan oluturur? Bu ekilde
gurur duyabileceimiz eyleri yaam
mza ekmemiz mmkn mdr sence?
Herhalde hayr. Bu nedenle, kendimizi reddedici
bu tutumdan vazgemenin zaman geldi. En azn
dan, eer gelecekte sayg ve takdiri hayatmzn bir
paras olarak grmek istiyorsak. 1 97

Bu olumsuz davrann, iimize nasl da ilediini,


seminerlerimde tekrar tekrar gzlemliyorum. Semi
nerime katlanlara drd gruplar oluturup grup
arkadalarna en azndan bir dakika boyunca, ken
dilerinin neden sevilmeye deer ve ok zel olduk
larn anlatmalarna istediim zaman hep ayn eyle
karlayorum; ilk anda neredeyse korkuyorlar.
ok normal. Gerekirse gnlerce ve ok ayrntl bir
ekilde kt ve ho olmayan yanlarmz anlatabili
riz. Ama iyi ve gzel zelliklerimiz sz konusu
olunca, bunlardan bahsetmekte genellikle zorlan
yoruz.
Kursiyerlerin ou, ilk oku atlattktan sonra, gl
meye balyor. Burada glmek, nazik ve kibar bir
reddedi anlamna geliyor. Bir eyi glerek kar
larsak onunla gerek anlamda yzlemek zorunda
kalmayz. Glme aamas da geildikten sonra, bir
ok katlmc, olduka ekingen bir ekilde altr
may yapmaya balyor. Hatta bazlar olduka
byk bir tereddt yayor. Sonuta insann kendi
zelliklerini n plana karmas ve onlar bakala
rna anlatmas hi de kolay bir ey deil. Fakat ara
dan ksa bir sre getikten sonra, ortama
1 98 muhteem bir canllk hakim oluyor. Ve bahsedilen
ilk dakikadan sonra ou kursiyer durmak bile is
temiyor. Odadaki enerji o kadar ykseliyor ki,
ou kez tekrar sessizlii salamakta olduka zor
lanyorum. Daha sonra gruptakiler yer deitiriyor
ve dier kursiyer kendinin ne kadar harika biri ol
duunu anlatmaya balyor. Her deiimle heye
can biraz daha artyor ve sonunda hepimiz
rahatlam bir ekilde mutlu ehrelerle altrmay
bitiriyoruz. Burada olan ey ne? Birbirimize bir da
kika boyunca kendimizde houmuza giden eyleri
anlatmaktan baka bir ey yapmadk. O halde bu
mthi heyecan nereden geliyor? Cevap ok basit;
o heyecan iimizde. Hep oradayd. Bizse onu unut-
tuk. Hatta bazen onu kendimizden sakladk ve bi
linli olarak bastrdk. Eer bu muhteem enerjiyi
serbest brakrsak, kendimizi daha nce hi olma
dmz kadar kuvvetli hissedebiliriz. Hrriyetine
kavuan bu enerji yukarya frlar. nk aslnda
kim olduumuzu gsterebilmek, gerekten de ha
rika bir duygudur.

Eer sayg ve takdirle dolu bir rezonans alan olu


turmak istiyorsan, yukarda anlatlan altrmay pe
kala tek bana da yapabilirsin.
1 99
Bir kada ya da daha iyisi bir deftere, iten ie
nelerle gurur duyduunu yaz.
Baardn onca eyi bir dn.
Btn meziyetlerinin altn iz.
Sonra dikkatlice tekrar bir dn. Kendini kst
lamasan baka nelerle gurur duyardn?
Derin bir nefes al ve yaptn listeyi yava yava
oku.
inde oluan duygular hisset.
indeki gc hisset. Kstlanamayan gururunu
hisset. Kendinle gurur duymann ne kadar mutlu
edici bir ey olduunu hisset. Bu kadar ok ey ba
arm olmak, harika bir ey.
Bu listeyi istediin kadar geniletebilirsin. Onu

yanndan ayrma ve aklna bir ey geldii anda onu


listene ekle. Onunla ne kadar ok megul olursan,
nmzdeki gnlerde aklna o kadar ok ey gele
cektir.

Hayatta ne kadar ok ey baardn grnce a


racaksn. Aklna ne kadar ok ey gelirse o kadar
iyi. nk farkna vardn tm bu ayrntlar senin
bugnk ve yarnki potansiyelini gsterir. Her eyi
baarabilirsin, hala. Belki bunu sadece unuttun.
200 Farknda olmadan bu enerjiden uzaklatn. Ama
eer ondan ayrlrsak, ondan faydalanamayz.
Demek ki, bu enerjiyle tekrar temasa gemelisin.
Eski baarlarn hatrladn, o zamanki harika
duygular i:ekrar hissettiin ve o zamana ait resim
leri zihninde canlandrdn anda yeteneklerinin
tm potansiyeliyle tekrar iletiime gemisin de
mektir.

Gemi baarlarnla irtibata ge.


Gemiteki bu potansiyeli hemen gnmze a
rabilirsin. e, kendini bu konuda yreklendir
mekle balayabilirsin. "Bu benim. Btn bunlar
yapabilirim. Her eyi baarabilirim."
Bunlar yksek sesle -ayna karsnda daha etkili

olur- tekrarladn zaman, enerji daha yksek ola


caktr.

Biz kendimize sayg


gstermezsek, kimse bize sayg
gstermez.

201
Bahsettiimiz altrmay bir derece daha ileri gt
ryoruz. Bunu seminerlerimde olduka sk kulla
nrm.

Eski altrmaya ilave olarak, baka birine, onun


hangi zelliini beendiimizi sylyoruz. Kar
mzdakine onu neden beendiimizi, neden sem
patik bulduumuzu ve onda grdmz olumlu
yanlar anlatyoruz. Hi tanmadmz birinde bile
olumlu bulduumuz bir eyler mutlaka vardr. Bu
alma da genellikle artc sonular verir ve
202 btn yzler mutlulukla parlamaya balar. Birou
kranla birbirlerine sarlr. Aralarnda aniden bir
yaknlama olmu, bunun sonucunda da kendile
rine yaknlamlardr.
Yaknlk,
byk bir sevin ve
heyecan oluturur.
Byle anlarda birbirimize yle yaklarz ki, ii
mizde bir mutluluk hissederiz. Sadece tek bir da
kikann iinde bak amz tamamen deimitir. 203
Bize tamamen yabanc insanlara yaklamamz iin
bir dakika yeter. Bir dakika iinde rezonans alan
mzn titreimini ykseltiriz. Grnte ilgimizi
bakalarna ynelttiimiz halde, bizim rezonans
alanmz genilemitir. Peki, bunun sebebi nedir?
Bakalarnda algladmz her ey, bizim iimizde
bir eyleri titreime geirir. Karmzdaki kiinin
olumlu yanlarn aradmz ve buna younlat
mz anda, iimizde bu zelliklere ait enerjiyi hisse
deriz ve bu nitelikleri uyandrrz. Bakalarn
takdir ettiimiz zaman, kendimizi, takdirin rezo
nans alanna ykseltiriz. Bunun byle olmas ok
doal. Zira iimizde var olmayan bir eyi bakala-
rnda grmemiz mmkn deildir. Karmzda
kinde sadece bizim titreimlerimizle uyumlu zel
likleri fark edebiliriz.

Karmzdakinde grdmz
muhteem potansiyel,
aslnda kendi benliimizden
baka bir ey deildir.
204
Kendi titreim frekansn ykseltmek istiyorsan,

karndakinin gzelliklerine odaklan.

Hi unutma ki, en nemli ey, hayatmz dolu dolu


yaamaktr! Bata sadece dncelerimizde bile olsa
bunu baarabilirsek, doyurucu bir yaamn rezo
nans alann olutururuz. Benzerler birbirini ektii
iin, yaylan enerji, ayn titreimde olan enerjilere
-bu durumda doyum duygusunun enerjisine
ynelecektir.

Doyumu yaamak istiyorsan, bunu hak ettiine


inanmal ve dncelerini o tarafa ynlendir-meli
sin.
Dnce Gcyle Tedavi
Mmkn mdr?

Snrlarn sen oluturursun,


o snrlar.

HAFIS
En yeni bilimsel bulgulara bakarsak, bu soruya
"Evet!" olarak cevap verebiliriz. Fakat bu hassas ko
nuda dikkatli olmak gerekir. Yanl umutlar uyan
drmak hi de ho olmaz. Zira bu yolda baarl
olabilmek iin birok faktr gz nnde bulundu
rulmaldr.

Ancak, gnmzde tbbn baz dallarnn, dnce


ve duygularmzn, vcudumuzun kendi kendini te
davi etme olanaklar zerindeki etkileriyle, her
geen gn biraz daha fazla ilgilenmekte olduklar
206 da bir gerektir. Bu arada artc sonular elde edil
diini de belirtelim. Artk herkes tarafndan tan
nan Placebo etkisi (ila olarak verilen etkisiz
madde) buna rnek olarak gsterilebilir.

Bir de "hastalk hastas" olay vardr ki bu da


"Nocebo etkisi" 1 5 olarak tanmlanr. Nocebo etkisi,
dnce ve inanlar vastasyla zarar verme ve has
talandrma olasldr.

Seminerlerimden birinde, yanma yaklaan bir


beyin bana anlattklarn sizinle paylamak istiyo
.,,,. rum: Bu beyin bir i yeri ve birok alan varm.
Elemanlarndan bir bayanda gs kanseri tehis
edilmi ve bu bayan kesin bir kanaatle; " Ben bu
hastalktan leceim. Bir sene sonra lm olu
rum." diyormu. Kimse onu gs kanserinin te
davi edilebilir olduuna ikna edememi. Ameliyat
baarl gemi. Fakat hibir kant onun kanaatini
deitirmeye yetmiyormu. Ve bu bayan bir sene
sonra, bedeni iin ykc olan fikrini ifade ettii
gnden tamtamna bir yl sonra bir hastanede vefat
etmi. steklerimizin hangi ynde olursa olsun, ne
kadar etkili olduuna dair olduka arpc bir
rnek, deil mi?
207
Alternatif tp, dnce gcn olduka baarl bir
ekilde kullanmaktadr. Buna rnek olarak, migren
tedavisinde kullanlan biofeedback aletinden bah
sedebiliriz. Bu sistemde sensrler, damarlardaki kan
ak ya da kaslardaki gerginlik gibi vcut fonksi
yonlarn ler. Hasta gevedii anda moni-trdeki
sembol deiir. Buradaki ama, doru semboln
ekranda grnmesini salamaktr, s rf dnce
gcyle tabii ki. Bilinli dnce, beynimizdeki
akmlar deitirir ve bu ekranda grnr hile ge
tirilir.

Bu ekilde hasta, vcudundaki baz sreleri d-


nce gcyle kontrol etmey ogrenir. Marburg
niversiresi'nde yaplan bir aratrma, bu yntemin
herhangi bir ila kadar etkili olduunu ortaya koy
mutur.

Birok alanda, kimyay kullanarak elde edebilece


imiz baarlarn daha stnn, dnce gcmz
sayesinde elde edebiliriz.

Artk buna benzer birok deneme yaplyor. Ama


tbbn bu konuda kefedecei daha ok ey var.
208 Kuantum fizii, bu alanda hibir snrn bulunma
dn sylyor. Her ey mmkn, hatta grnrde
aresiz olan ar hastalklarn iyilemesi bile. Az
sonra okuyacanz olay, dnce gcmz ve be
denimiz arasndaki etkileimin ne kadar kuvvetli ol
duunu gzler nne seriyor.

Merhaba Sevgili Dostlar, .


/ :
nsere yakalanmtm. Btn vcu
dumd etastazlar olumu, yaplabilecek
hibir ey kalmamt. Doktorlar, ansm yaver
giderse d'rt ila alt ay aras bir mrm kaldn sy
ledi. In tedavisi ve kemoterapiyle "yaam standardm "
ksek tutmaya almam nerdiler. Birka gn iime ka-
pandktan sonra, evremi ve eimi olduka zen bir karar
aldm. Eer vaktim bittiyse, bunu byle ka-bullenmeliy
dim. Kemoterapi grrken sefil bir ekilde lmek istemiyor
dum. Hastalm kabullendim. O zamana kadar bana
verilen hayat iin krediyordum. Daha nce hi bunun
farkna varmamtm. Hayatm koturmaca iinde geiyor,
i benim iin her eyden nde geliyordu. Ve aniden btn
bunlar artk nemsizdi. Kendimi iyilemeye odakladm.
ehir dna tandm, son gnleimi i muhakememi yap
mak iin kullanmak istiyordum. Hayatm daha derin ya
amaya baladm. Her gnn bana verilmi bir hediye
olduunun bilincine vararak. Artk eimin ya da patro
numun hayatn yaamyordum. ler halde olmay brak 209
mtm. Bu srada doktor bir arkadam bana psikolojik
olarak destek oluyordu. Aradan geen bir senenin sonunda
vcudumda hibir metastaz kalmamt ve kanserden hi
bir iz saptanamyordu.
16
Kornelia

Byle, deien kader h ikayeleri, hepimizi derinden


etkiler ve ayn zamanda dncelerimizin gcn
gz ard etmememiz iin bizi cesaretlendirir. nsa
nn kendi bedeniyle ne kadar iyi iletiim kurabildi
ine, ben de bizzat yaayarak ahit oldum:
On yedi yamdayken omzuma kadar inen sar sa
larm vard. Salarm benim gurur kaynam ve
genlik ihtilalimin gstergesiydi. Beadeslarn, Rol
ling Stonelann, Jimmy Hendrik ve Doorslann re
vata olduu zamanlard. Benim yamda salarn
uzatmasna izin verilen, nadir ansllardan biriydim.
Akranlarm bana gpta ediyor, hayran oluyordu.
Gitar alyordum, bir grubum vard ve hippi hare
keti zgrlne dalmtm. Daha sonra felaket bir
ey oldu . . . Salarm dklyordu! Kafamda gzle
grnr bir ekilde balayan kellik sadece kor
kun grnmekle kalmyor, hippi hareketinin "n
cs" olan beni olduka da komik bir duruma
210 dryordu. Yklmtm, mutsuzdum ve mahvol
mutum. Gizli gizli Mnih'te bulunan birok ber
bere gittim ama hibiri salarmn dklme
sebebini bulamyordu. Bunlardan biri bana, ol
duka pahal olan sa ekim yntemini tavsiye et
miti. Mnih'te birok kez muayene olduum bir
sa ekim klinii vardr. Burada yaplan tetkikler so
nucu sorunumun kellik balangc olduu saptan
mt. Doktorlar bunun ok doal olduunu, ancak
benim yamda nadir grldn syledi. Bu ne
denle, gzya ve aresizlik duygusuyla geen, ok
gecem olmutur. zgrlk hareketimin sembol
olan salarmn, alay konusu olmas ihtimalini ka
bullenemiyordum ama yaplacak bir ey de yoktu.
Olaylar sonra u ekilde geliti:

Biraz para kazanmak ve o dnemde btemin el


vermedii psikolojik kurslara katlabilmek iin, baz
organizatrlere, hazrladklar kongrelerde yardm
etmeye baladm. Bylece aralarnda renk psikologu
Lscher'n da bulunduu Konrad Lorenz, Erick
von Daniken gibi nl isimleri yakndan grme
imkanna da sahip oldum. te bu ekilde tant
m bir aman, alrken ki eski heyecanmn ve
evkimin azaldn fark etmi. Haklyd, ne de olsa
212 btn umudumu yitirmitim. Srekli beni teselli
etmeye alan annem bile bu byk sorunum kar
snda bir ey yapamyordu. Sonunda beni neyin
bu kadar zdn soran amana, byk bir ser
zenile sapsar uzun salarmn evreledii kel bl
geyi gsterdim. aman kocaman akn gzlerle
bana bakyordu. Problemimin ne olduunu hala
anlayamamt. Yal gzlerle, "buras" diyerek so
runumu gsterdiim zaman gld ve bana neden
salarmla konumadm sordu. Bu soruyu yersiz
olduu kadar sama da bulmutum ve akas
onun evrakn bile hazrlamak istemiyordum artk.
Ertesi gn bana salarmla konuup konumad
m tekrar sordu. Tam fkeyle tepki verecekken
onun aka yapmadn, gerekten ciddi olduunu
fark ettim. Ban sallad ve "Sen pek ok insanla
konuabiliyorsun ve grdme gre bunu da ol
duka iyi yapyorsun. O hilde kendinle neden ko
numuyorsun? Neden doktorlara ve uzmanlara
kendinden daha ok inanyorsun? Bizim zeri
mizde kimse bizden daha byk bir etkiye sahip de
ildir. Ben olsam bedenimin mesuliyetini asla
bakasna vermez, onu hep kendi elime almak is
terdim. Ama tabii ki karar senin." dedi ve glerek
tekrar iinin bana dnd.
213
Balangta bana ok garip gelmesine ramen,
hemen o akam salarmla konumaya baladm.
Onlara nerede kmalar gerektiini syledim. Ve
bu sasz dairenin nasl kapandn zihnimde can
landrdm. Bu bana en azndan cesaret vermiti. Er
tesi gn, amann dn tarihiydi, bana yle bir
bakt, gzlerimden, iimde mitler yeerdiini an
lad ve "yi, demek salarnla konumaya baladn."
dedi. "Evet . . . " derken artk bunu hi de komik
bulmuyordum. "Gzel! " dedi. "Ama unutma ki,
yolculuun bandasn. Bunlar sadece salarn. l
doku. Canl dokularnla iletiim kurarsan neler ya
pabileceini bir dn."
O andan itibaren her sabah ve her akam salarmla
konumaya devam ettim. Bir hafta sonra, ilk ty
ckler kendilerini gsterdi. Aradan iki hafta ge
tikten sonra kel olan blgede artk ksack salar
vard. Bir ay boyunca grntm olduka komikti.
Zira ak olan yer kapanmt kapanmasna da, yeni
kan salar o kadar ksayd ki, onlar evreleyen
omuz hizasndaki salarn ortasnda diken diken
duruyorlard. Alt ay sonra her ey mazide kalmt.
Bugn elli be yamdaym ve hala olduka gr sa
lara sahibim. Ve buna hi armyorum. Ben asl,
214 gemite yaadm bu olay unutmu olmama a
ryorum. imdi, bugnk bilgimle her eyi farkl
bir adan deerlendiriyorum. O zamanlar amann
bana gizli gleriyle biraz yardm ettiini dn
yordum. Bugn biliyorum ki, o bana sadece kendi
gizli glerime inanmay retti. u an adn hatr
lamasam da sevgili aman, yaamm boyunca ya
rarlanabileceim bu muhteem retilerin iin ok
teekkr ederim. Sen olmasan hayatm kim bilir
nasl olurdu.

Bu olay ok uzun zamandr unutmu olsam da, be


denimle iletiim kurmay ta o zamanlar alkanlk
haline getirdim.
Eer salkl olmay istiyorsak, bunu sadece bir kere
syleyip daha sonra unutmamal, bu dileimizle s
rekli megul olmalyz.

Hemen salmza kavumak istiyorsak, sadece


salk dilemekle kalmayp bedenimizi dnce g
cmzle desteklemeliyiz. Salkl yaam dileimi
zin asl katalizr budur.
Olumlu dncelerle kendini destekle. Bylece,

o ana kadar bedenine yneltilmi tm ykc emir


ler etkisiz hale gelecektir. Gemiin btn yanl
216 dnce biimleri kaybolacak, onlarn yerini yeni
gler alacaktr. Ve bylece vcudunu srekli yeni,
taze ve saln destekleyici bir enerjiyle beslediin
iin abucak salna kavuacaksn.
Zihninde oktan iyiletiini canlandr. Kendini

hoplayp zplarken, bisiklete binerken, top oynar


ken, kayak yaparken, dans ederken, koarken, y
zerken, yrrken ya da partnerinle birlikte olurken
hayal et.
Seni mutlu eden her eyi en canl renklerle g

znde canlandrmalsn. Bylece salkl olaylarn


rezonans alanna girdiin iin, kendi kendini tedavi
etme gcn muazzam bir kuvvet ve hz kazanacak
tr. Ve eer uygun istek cmleleri arayndaysan,
nternet siteme bir gz atver ya da "Doru stersen
Olur!" adl kitabm oku. nk "salk" konusuna
orada koca bir blm ayrdm.

217
Ruh kizleri Arasndaki
ekim Gc

Esas konularda hemfikir olmayan


iki kiinin
gelecek planlar yapmas anlamszdr.

KON FYS
nsanlarn salktan sonraki en byk istekleri,
mutlu ve huzurlu bir beraberliktir. deal partneri
yaammza ekebilmemiz de yine, en uygun rezo
nans alann oluturabilmemize baldr.

Peki kadn ve erkek, bazen ktalar amalar gerekse


bile birbirlerini nasl bulur? ok basit; bunu arala
rndaki ekim gc salar. Aradaki mesafenin, snf
farkllklarnn, kltrel ayrmlarn ya da baka en
gellerin hibir nemi yoktur. ki insan rezonansa
getikleri zaman, grnrdeki tm engeller orta
dan kalkar. Rezonansa geen bu iki insan, ou 219
zaman farkna bile varmadan yola koyulur ve ha
yallerindeki insanla bir araya geldiklerinde arp
kalrlar.

Bize aina gelen birinde,


ncelikle kendimizi grrz.
Baka bir insanla rezonansa getiimiz anda geerli
olan ey, sadece yaknlktr. Anlamak iin kelime
lere ihtiya yoktur. Biriyle ayn frekansta olmak in
sann hayatta yaayabilecei en tatmin edici
duygudur. Sonunda varmak istediimiz yere
varm, kendimize ulamzdr. Zira gerekte sa
dece kendimizi hisseder, sadece kendimize yaknla
rz. Karmzdaki kii bizi yanstr. Sevgi dediimiz
ey, kendimize olan sevgimizin farkna varmamz ve
karmzdakiyle btnlememizdir. Bir birliktelie
adm atam tm iftler en batan beri ortak nokta
arayndadr. Ortak nokta bulduklar oranda bir
birlerine ait olduklarn dnr ve sevgilerinin ka
lc olduuna o kadar ok inanrlar.

220 Aslnda karmzdakinde hep


kendimizi ararz.
Eer partnerimizle temel noktalarda hemfikir isek,
krizler bile bizi ayramaz, fikir ayrlklar bile bizi bir
birimizden koparamaz. Her birliktelik zor dnem
lerden geecektir, hele uzun sreli bir birliktelikse.
Kriz, ayn zamanda arnma ve iyileme anlamna da
gelir. Krizlerin derinlerde yatan anlam da budur.
Krizlerden geerek olgunlarz, sarlmam ocuk
luk yaralarmz tedavi ederiz. Bu bazen olduka yo
rucudur ve iliki iin ar bir yk anlamna gelebilir.
Ama rezonans iinde olan iftler her trl zorluu
yenecektir. Krizlerin stesinden birlikte gelirler.
Dnya zerindeki hibir ey, birbirlerine ait olduk
lar duygusunu sarsamaz. Buna karlk tam bir re
zonans iinde bulunmayan iki kii birletiinde,
aralarnda ekim gc olmadndan ileri olduka
zor olacaktr. Birbirleriyle rezonansa giremeyen bir
ift, yollarna beraber devam etmeye karar verirse,
bu zorlu yolda ikisi de aralarndaki ekimin eksikli
ini hissedecek ve bunu birbirlerini yeteri kadar sev
medikleri eklinde yorumlayacaklardr. Asl sorun
titreimlerinin ayn olmamas, birbirlerinde kendi
lerini grememeleridir.
221
Neden ruh ikizimizi yaammza en batan
ekemiyoruz?

Cevab ok ak, rezonans alanmz ou zaman ruh


ikizimize ynelik deil de ondan. Bazen ok daha
farkl ekim noktalar oluturuyoruz. Belki de cin
sel tatmin ya da kendimizi maddi adan garantiye
almak, sadece yalnzlktan kurtulmak veya bize se
yahatlerimizde elik edecek birisi zerine younla
yoruz. Bu listeyi istediimiz gibi uzatabiliriz. Belki
de birine bu derece yaklamaya ve kendimizi ona
teslim etmeye henz hazr deiliz. Belki de bu kadar
derin ve balayc bir sevgiye hakkn veremeyiz.
Belki de bizi korkutan ey, aktr. Belki onun yok
olmasndan endie ediyoruzdur.

Demek ki kendimize hakszlk etmemeliyiz. Her


ilikiden yeni bir eyler reniyor, yaadmz her
akla daha byk aklara hazrlanyoruz, ta ki, ruh
ikizimizi yaammza davet edene kadar.

222
deal Partneri Yaammza
ekmemizi Salayan En
Uygun Rezonans Alann
Nasl Olutururuz?

223

Sevilmeden sevmek mmkn deildir.


Sevilmenin tek yolu ise, bakalarn
sevmektir.

AZZ AUGUSTNUS
Biriyle rezonansa girmek, onunla uyumlu olmak,
yani ayn dalga boyunda bulunmak anlamna gelir.
Rezonans Kanunu iki kii arasnda oluan her eyin,
karlkl hislerden oluacan varsayar.

Rezonansn tek ynl


gereklemesi, prensip olarak
mmkn deildir.
224 Yaydnz enerji ister istemez kendi titreimiyle
uyum gsteren bir enerjiyle karlaacaktr. Ve bu
her gerekletiinde, yani baka biriyle rezonansa
girdiimiz her zaman kendimizi hafif, keyifli ,
mutlu, hatta bazen cokulu hissederiz. Ama b u
yksek ekim gcnn etkisini gstermesi, ruh
ikizimizi bulduumuz anlamna gelmez. Sadece
karmzdakiyle olduka fazla benzerliklerimiz ol
duunu gsterir ve her iki tarafnda baz konu
larda ayn duygu ve dnceleri paylat, benzer
badireler atlatt ya da ayn arzular tad anla
mna gelir. Bazen rezonansa girdiimizde kendi
mizi karmzdakine o kadar yakn hissederiz ki,
ba kendimiz bile arrz. Hatta bazen bu
ekim o kadar yksektir ki duygularmzn kont
roln kaybederiz. ekim bizi ele geirir, artk
ondan kaamayz. Bu duygu ylesine derin olabi
lir ki, bizi sarsar, alatr ve o kiiyi sadece dn
mek bile iimizi titretir. Ve aradan bir hafta
getikten sonra aniden hibir ey hissetmeyiveri
riz. ekim gcnden eser kalmamtr. Bizi ele ge
iren by yava yava kaybolur ve uyanrz. ou
zaman birka gn evvel nasl bu kadar farkl duy
gular iinde olduumuzu kendimiz bile anlaya
mayz. Kendimizden phe etmeye ve kendimizi
sorgulamaya balarz. Aslnda sadece rezonans ala 225
nmz deimitir ya da dier kiinin rezonans
alan farkllam ve aramzdaki uyumlu titreim
yok olmutur.

lgimiz baka eylerde younlat, yani deitii


miz anda, eskiden ayn titreimde olan bu rezonans
alanlar birbirinden uzaklar ve o kiiye kar hibir
ey hissetmez hale geliriz. Tabii eer karmzdaki
bu deiime ayak uydurur ve o da kendini bizimle
birlikte yenileyebilirse durum deiir. Eer rezonans
alanlarmz derin ve kalc deerler yerine anlk
duygu ve dnceler zerine kuruluysa, o iliki ok
uzun sreli olmayacaktr. Bu yzden mrmz
birlikte geirmek iin dier yarmz ararken ekim
glerinin bize gerek derin bir ak getirebilmesi
iin, doru rezonans alanlarn oluturmak olduka
nemlidir. Bu noktaya ok dikkat edelim. Zira re
zonans alanmz vastasyla, dnyann arta kalan
ksmyla srekli iletiimde olduumuzun bilincine
varmalyz.

Rezonans alann her eyi


herkese anlatr.
226
Hi durmaz ve senden izin
almaz.
Szsz iletiim boyutunda, hibir sr yoktur. Sessiz
bilgi alverii her alanda gerekleir. Rezonans ala
nn senin hakknda sadece bilincinde olduun ey
leri deil, bilincinde olmadklarn da anlatr. Byle
olmas da bizim menfaatimizedir, nk ideal part
neri ancak bu ekilde kendimize ekebiliriz.

Bize en uygun partner, hi phesiz, kiilik zellik


leri bize en yakn olan kiidir. Zira ayn hedefleri, is
tekleri ve arzular paylamamz, ancak o zaman
mmkndr. Bunlar paylaamayacamz bir e is 227
temeyiz. Yani e seimimizi ve ilikimizin ieriini
kiilik zelliklerimiz belirler. likilerimizde olumlu
ya da olumsuz ynlerimize en fazla benzerlik gs
teren partnerleri buluruz. rnein gemiimiz bize,
fazla balanmadan yaanan fiziksel yaknlamalarn
bizim iin en dorusu olduunu rettiyse, tam bu
kalba uygun birilerini kendimize ekeriz. Yaaya
camz ey, muhtemelen, derin duygulara ve g
vene dayanmayan yzeysel bir macera olacaktr.
nk bundan fazlas "talep edilmemitir." Kendi
setiimiz bu tecrbenin sonucunda, derin bir
ilikinin bizi incitecei dncemiz tekrar onaylan
m olur. Belki karmzdakinin beklentileri bizi
bask altna alyordur, fakat gemiin bize rettik
leri daha derin bir ilikiye izin vermez ve bylece
aradaki gerginlik gitgide artar. Byle bir durumda
ya arkamz dner gideriz ya da kalplarmz kra
rak karmzdakinin bize yaknlamasna izin veri
riz. Her halkarda, hi istemediimiz halde bu
eksikle yz yze geliriz. Arada kavga, nefret ve fke
oluur. Sonu olarak, srekli yaknlama korkusuyla
megulzdr ve rezonans alanmz tam da bizi bu
eksikliimizle yz yze getiren insanlar seer tekrar
228 tekrar. Ve bu olduka can yakc olabilir. 1 7

Bu ksr dngden kmak iin ne yapabilirsin?


Seni "kurtaracak" bir partner arayarak olmad
kesin. Olduundan farkl grnmek de zm ola
maz. Belki ilikinin balarnda bunu baarabilirsin
ama olmadn biri gibi davranmak olduka yoru
cudur ve gcnn tkenmesi uzun srmeyecektir.
stne stk bu kadar yorulmak zorunda kaldn
iin fkeleneceksin bile. Gerek karakterinin seni
ele geirmesi uzun srmeyecek ve olduun gibi dav
ranmaya balayacaksn. Adil olan ey, partnerinin
de ayn durumda olmasdr. Balangta o da sana
sadece en iyi yanlarn gstermek iin abalamak
tadr. Tabii ki bu gsteri de ok uzun srmez. So-
nunda kanmaya altklar eylerle karlatklar
iin hayal krklna uram iki insan kar karya
kalr.

Sadece senin duygularn


paylaan insanlar kendine
ekersin .
Bunlar senden yaylan enerj iyi
sana geri yanstr. 229
imdi, neden hep ayn tipten insanlar kendimize
ektiimizi, neden hep ayn hatalara dtmz
ve benzer eyler yaadmz anlyoruz sonunda.
Yaammza baka partnerler ekebilmek iin, n
celikle rezonans alanmz deitirmeliyiz.

En iyisi ie u an nasl bir rezonans alan olutur


duuna bakarak balayalm. Bunu olduka basit bir
yntemle akla kavuturabiliriz. Tek bir artla,
kendine kar drst olmalsn. Rezonans alann
aldatamazsn.
230
u an etrafnda bulunan insanlar gzden geir.
Bylece hangi enerjiyi yaydn belirleyebilirsin .
Birliktelikler hakknda ne dndn sorgula.

Sence bu gzel mi yoksa yorucu bir ey mi? Bir


iliki senin hayatn zenginletirir mi yoksa kstlar
m?
Bir ilikiye gerekten hazr msn? Yoksa tered

dtlerin mi var?
Bir daha asla yaamak istemediin eyler var m?

Bunlar unutmadn srece srekli hayatna benzer


olaylar ekeceksin. evrende enerji olarak bulun
malarna izin veriyorsun.
Bir birlikteliin olduunu dnmek sana hi de
zor gelmiyor mu? Yoksa gznde rahatsz edici re
simler de mi canlanyor? Bu rahatsz edici dnce ve
resimler senin kanaatlerin olduklar iin en kuvvetli
enerjiye sahipler. Hatrlarsan, kalbimizden yaylan
inanlarmz beynimizden yaylan dncelerimiz
den be bin kat daha byk bir kuvvetle yaylyordu.
Sen birlikteliine neler katabilirsin? nceki ili
kilerinde verici miydin? Bu duyguyu tatma ansn
yakalam mydn? Eer cevabn hayrsa, muhte
melen bunun eksikliini hissediyorsundur. Ama bu
"deerleri" gerek anlamda yaamadn iin yayd
n enerji yine eksiklik enerj isidir. 231
Seni sen yapan eyin ne olduunu dn. Yete
neklerini ve zayf noktalarn sapta. Zayf nokta
larnla bark olmay renirsen, gelecekteki
partnerin de yle yapacaktr. Bu ayn zamanda
zayflklarnn farknda olduun anlamna da
gelir.
Kendinde olmayan hibir eyi yaamna eke
mezsin. Bunu kabullendiin zaman gerek kimli
ini yaarsn ve yaamna ekecein kii de bu
zelliklere uygun olur. Ama her eyden nemlisi,
aynen senin gibi o da kendini gizlemek zorunda ol
mayan biridir.
Yalnzl sevmiyor, yannda hep bir partnerin
olsun mu istiyorsun? Yoksa gerekten senin arzu
larn yanstmayan bir eyin peinden mi kouyor
sun?

Demek ki, olumsuz yanlarmzla bark olmalyz,


zira rezonans alanmz sadece farknda olduumuz
isteklerimizi deil, farknda olmadklarmz da bize
ekiyor.

Olumsuz taraflarnn neler olduunu abucak bul


mak iin aadaki yarm braklm cmleleri fazla
232 dnmeden, aklna ilk gelen ekliyle tamamla;

"Korkuyorum, nk . . . "
"Bir daha asla . . . yaamak istemiyorum."
"Birlikteliklerde houma gitmeyen ey . . . "

"Kadnlardan/erkeklerden holanmyorum,

nk . . .
"

Korkularn, senin farkna varmadan yolladn is


teklerindir ve bildiimiz gibi korkularn ok daha
etkili ve kalc bir ekim gc vardr. Ayn ekilde,
bir daha asla karlamak istemediin eyler de duy
gusal hafzanda kaytldr. Tpk, birliktelikler hak
kndaki inanlarn ve kar cins hakkndaki
fikirlerin gibi. Tm bunlar senden yaylan enerjiyi
biimlendirir.

B u negatif durumdan kurtulmak, aslnda dn


dmzden daha kolaydr, ama bunu anlayabil
mek iin, ncelikle olumsuz ynlerimizin baka bir
boyutuyla ilgilenmeliyiz.

Olumsuz tarafmz, baz


olumlu zelliklerden yoksun 233

olmamzdr.
Bize derinden gven duyulmasn isterken, biz kar
mzdakine gvenmekte zorluk ekiyorsak eer,
ilikiye katacamz ey gvensizliktir. Ve enerji ala
nmza hakim olan duygu gvensizlik olduu iin,
srekli bu konuyu gndeme getiren bir partneri
kendimize ekmemiz kanlmazdr. Ta ki iimiz
deki bu yoksunluk giderilene kadar.

likin iin neler yapmaya hazrsn? Ne ve


rebilirsin?
rnein,
gelecekteki part
nerinin sana drst olma
sn istiyorsan, istek listende
"mutlak surette drstlk" de yer alyordur
234 herhalde. Senin beklentin budur. Daha az seni
memnun edemez. Yalan sylemek yok, bir eyleri
saklamak yok, sadakatsizlik yok, ihanet etmek yok,
sr yok. Buraya kadar gzel. Ama kar taraftan bek
lediini sen de ona vermelisin. Bu durumda akla u
soru geliyor; drstlkle ilgili bu beklentilerini ken
din de karndakine sunabilir misin? Yalan yok, bir
eyleri saklamak yok, sadakatsizlik yok, ihanet
etmek yok, sr yok! Bunu yapabileceini dn
yor musun? Beklentilerini bata kendine yneltme
lisin. Aksi takdirde birok ey isteyebilirsin ama bu
taleplerinin karln veremeyebilirsin. Eer ka
ytsz artsz sadakat ve drstlk bekliyorsan, ken
din de kaytsz artsz sadk ve drst olmalsn. Bu
zellikler sende belirgin bir ekilde bulunmal.
Maalesef gerek u ki, beklediimiz "eylerin" pek
ouna sahip deiliz. Zaten sahip olsak, onlar ar
zulamazdk.

Sahip olmadmz eylerin


rezonans alann oluturamayz.
O zaman iimizde baka bir ey titreime geer. E
seiminde bu, gerek karakterimizdir. Karakterimiz,
en gl enerj i kaynadr ve en geni rezonans ala
235
nn oluturur. Bu yzdendir ki, hayatta elde ettii
miz her ey gerek kiiliimize benzer. Zira
rezonans alanmz oluturan ey, bilinaltmzdaki
inanlarmz, kabiliyetlerimiz ve yetersizliklerimiz
dir.

Karmza e olarak, srekli


kendimiz karz.
Bize sunulan ey, vermeye hazr olduumuz eyler
dir. Eer fark ettiysen, ilgin bir dngye vardk.
Bir yandan tatmin edici bir birliktelik yaamak iin
sahip olmak istediimiz niteliklerden yoksunuz,
dier yandan bu vasflan gelitirebilmek iin byle
bir iliki yaama ihtiyacndayz. Zira sadakat, d
rstlk, fedakarlk, yaknlk, gven, duygusallk,
sabr gibi nitelikleri ancak bir iliki yaayarak
renebilir ve daha sonra bunlar zerine bir eyler
ina edebiliriz. Olduka elikili bir durum. Bir
ok vasftan yoksun olduumuz iin bir ilikimiz
yok, ama yoksun olduumuz bu vasflan gelitir
mek iin bir ilikiye ihtiyacmz var.

Bu kmazdan nasl kurtulabiliriz? ok


236 kolay. En basit yntemler genellikle en
etkili olanlardr.

Btn isteklerini bir kada yaz. Hibir ey gizle

meden, en ufak ayrntsna kadar her eyi listene


ekle. Btn arzularn, hayallerini, en gizli zlem
lerini, hepsini yaz.
Byk fark yaratacak ey udur: Bunlar partneri

mizin tamas gereken zellikler deildir. Bu liste


gelecekteki partnerimize ynelttiimiz beklentileri
mizin listesi deil, bizim geliim listemizdir. Bu,
bizim iimizde yatan potansiyeldir. Bu, birliktelii
mizde varmak istediimiz ortak hedeftir.
stediimiz partner tpk bize benzer. Btn va-
sflar ve ayn zamanda btn kusurlaryla bizimle
e deerdedir. O hilde, bizim iimizde var olan, is
teklerimize kavuma arzusu, onun iinde de ola
caktr.

Bylece, partnerimiz bizdeki zellikleri yanstaca


ndan dolay, o da kendini gelitirmeye ak ola
cakt r. Bizden o n u kurtarmam z ve o n u n
kusurlarn dengelememizi beklemeyecektir. Tpk
bizim ondan byle bir ey beklemediimiz gibi .
Bylece zerimizdeki bask kalkacak ve sonunda ol 237
duumuz gibi davranabilmemiz mmkn olacaktr.
Birde bakacaz ki, partnerimizle tam bir uyum
iinde, ayn frekanstayz. Hedeflerimiz ve istekleri
miz ayn, artk saklanmak zorunda deiliz. Henz
mkemmel olmadmz biliyoruz, ama birlikte
yola koyulmak iin yeteri kadar kuvvetliyiz. Her iki
taraf da bu noktada kendilerini gelitirip olgunla
acaktr. Her ikisi de meselenin ne olduunu ve
kendilerini hangi ynden gelitirmeleri gerektii
nin farkndadr. Her zaman mkemmel olmak
mmkn deildir, bunu karmzdakinden de bek
lememeliyiz. Bunun da tesinde ilikimiz artk bir
ama, derin bir anlam kazanacaktr.
B ize hicap eden, bizi anlayan, bize gven ve scak
lk veren ve bizimle zorluklara amaya hazr olan bir
partneri yaammza ekmenin en hzl yolu udur;

Kendimizi gelitirirken bize elik edecek bir part


ner dilemeliyiz ve biz de karmzdakinin geliim
srecinde, onu desteklemeye hazr olmalyz.

Kendimize yaklamann tek yolu mkemmel, ha


rika ve kusursuz olmadmz; haca yapmaya hak
kmz olduunu kabul etmektir. Ancak bunu
238 farkna varrsak partnerimizin bize yaklamasna
izin veririz. Aksi takdirde hatalarmz grr kor
kusu ile onu kendimize yaklatrmaz, arada hep bir
mesafe brakrz. Biz kendimize yaklap partneri
mize gvenmeye baladmz anda, o da kendini
olduu gibi gsterme cesaretini bulacaktr. Saklam
ba oyunu artk bitmitir. likimiz kuvvetimizi t
ketmedii iin, sonunda sevgilimizle el ele yola
koyulup dnyay kefedebiliriz. Hayat, artk daha
kolaydr. likimizi beraberce baka bir boyuta ta
yabiliriz. Bylece ruh ikizimizi bulmu oluruz.
Kendinle ve Gerek
Duygularnla Rezonansa
Girmek

_ .. .. ,,.,,. ... _

- - - -
- - 239

Gerek mutluluk,
kendinle uramakla deil,
kendini hayattaki amacna adamakla
elde edilir.

HELLEN KELLER
Seni yanstmayan hibir ey yaamnda tezahr et
meyecektir. Zira sana hitap etmeyen bir eyi algla
man mmkn deildir. Dolaysyla da sana yabanc
hibir eyi kendine ekemez ve onun ekim g
cnden de etkilenmezsin. Kendinle ne kadar abuk
rezonansa girersen, yaamn o kadar abuk deie
cek, belki de bunun bir mucize olduunu dne
ceksin. Eer gerek benliimizle, duygularmz ve
arzularmzla rezonans iinde olmazsak, bu asli ar
zularmz ksa bir sre iinde geici ve asl olmayan
tatminler tarafndan sourulurlar. Gerek istekleri
240 mizin smrlmesinin asl sebebi, bizim onlarn bi
lincinde olmamamz ya da onlar tam anlamyla
kabul etmememizdir. rnein mutlu olma arzusu,
bakalar tarafndan ok kolay istismar edilebilir.
Artk insanlarn arzularn kendi karlar iin kul
lanmay hedef edinmi byk bir endstri var.
Cazip evler ve alveri merkezleri, byk bir mari
fetle gerek istek ve arzularmz bize unutturarak,
mutluluu maddi edinimlerde aramamz salyor.
Bylece, bir alveriten dierine koturur hile ge
liyoruz. Gerek duygularmzla tekrar rezonansa
getiimiz anda, hayatmza kalc zenginlii kim
lerin ve nelerin getireceini fark etmemiz hi de zor
deildir. Artk bize her dayatlana aldanmayz, bir-
ounu fark etmeyiz bile. Bilincimiz sahte teklifleri
alglamamz engeller. Tabii ki etrafmzda olup bi
tenden hala haberdarzdr, ama artk kendimizi o
yne ekilmi hissetmeyiz.
Peki, kendimizle rezonansa nasl geeriz?
Aadaki konular hakkndaki dncelerini kont
rol et:

Mutlu olmak iin neye ihtiyacn var?


Tamam. imdi mutlu olmak iin "gerekten"

neye ihtiyacn olduunu syle.


Hayattaki olmazsa olmazn ne? 241
Kendinde sevdiin eyler ne?

Senin hakknda kimsenin bilmemesi gereken ey

nedir? Ne saklamak zorundasn?


Hatta kendine bile itiraf edemediin ey nedir?

Sana utan veren ey nedir?

Hangi konuda kendini yarglyorsun?

Hangi yeteneklerini ortaya karmaya cesaret ede

miyorsun?

Cevaplarn senin gerek arzularn ve korkularn


gsterir. Onlara ne kadar ok kar koyarsan, ken
dinden o kadar ok uzaklarsn. Onlar kabullen
diin ve itiraf edebildiin oranda da sen olursun.
Benliinin tm ynleriyle
kendin ol.
Hepimizin kusurlar vardr. Peki bunlarn kusur ol
duuna kim karar verir? Belki de iimizdeki cevher
tam da burada sakldr. Belki de yaratclmz, iyi
letiriciliimiz, ayakta kalabilme yeteneimiz bu
rada gizlidir.

242 Sen harikasn. Senin ein


benzerin yok.
Evet, yolculuun srasnda, srtna, tamak zorunda
kaldn eyler yklenmi olabilir. Bu yk tadn
iin kendini sev. Bazen yolunu ardn iin ken
dini sev. Bu sensin. Seni sen yapan eyler bunlar.
Seni insan yapan, harika bir insan yapan ey budur.
Eer mkemmel olmasaydn, imdi burada olmaz
dn. Drst olalm, mkemmel biri kimin umu
rundadr ki? Mkemmel insanlarn yapt tek ey,
bakalarnda aalk duygusu uyandrmaktr. Ku
surlarn kabul etmek, onlar benimsemek senin
iin ne kadar kolay olursa, iinde oluan mutluluk
duygusu o kadar kusursuz olacaktr.

Kendini olduun gibi


kabullenebildiin anda, ken
dine ulatn demektir.
Drt drtlk olmayanlar kulbne ho geldin! Ol
madmz biri gibi davranmay braktmz anda,
bu yorucu sahte gsteri nihayet sona erer. Dier in
sanlar da olduklar gibi kabul ede- 243
lim. Olduun gibi davranmak
kendine verebilecein en byk
hediyedir. O hal.de her eyiyle
kimliinin ar
kasnda
dur.
n Yarglarn Gcn
Kullanmak

Yeni bir fikir ortaya atan insanlar,


Bu fikirleri baarya ulaana kadar deli
muamelesi grr.

MARK TWAIN
ou zaman, rezonans alanmzla, bakalarn ka
stl olarak etkileyip etkileyemeyeceimizi merak
ederiz. Acaba dnce gcmzle dier insanlarn
davranlarn deitirmelerini salayabilir miyiz?

Ksa bir sre nce televizyonda ok ilgin bir ara


trma yaynland. Aratrmann konusu; n yarg
larn ilerideki baarlarmz zerindeki etkileriydi.
Birtakm testlerde, sarnlarn nasl sonular elde
edeceine bakld. Baar oranlar, sarn olmayan
bayanlarla kyasland. Acaba sarnlar yzeysel,
hatta aptal olduklar n yargsn dorulayacaklar 245
myd? Yoksa dierleri kadar iyi, hatta daha yksek
sonular m elde edeceklerdi? (Okumaya devam et
meden nce bu konuda bir tahmin yrtmeye
al. )

Aratrmann sonucu, aydnlatc olduu kadar a


rtcyd da; sarn bayanlar nceden hibir etkiye
maruz kalmadan teste tabi tutulduklarnda, elde et
tikleri sonu dierleriyle ayn dzeyde olmutu.
Ama sorularn bana, "Sarn msnz yoksa kum
ral m?" gibi ynlendirici bir soru ekleyerek, ilgili
kutucuu iaretlemeleri istendiinde, bu soru o za
mana kadar iitilmi ve katlanlmak zorunda kaln-
m n yarglara ait anlar ararak, mevcut hale de
etki etmiti. Testin banda bu n yarglarla yz
yze gelen sarnlar, gerekten de kumral ya da es
merlere, ama ayn zamanda teste gvenleri sarsl
madan balayan dier sarnlara gre daha kt
sonular elde etmiti.

Amerika'da yaplan bir test, n yarglarn ilgili in


sanlar zerindeki etkilerini ok daha arpc bir e
kilde gzler nne seriyor. Ayn ekilde, zenci
vatandalar da bir snavn banda ten renklerinin
246 beyaz m siyah m olduunu belirtmek durumunda
braklm ve hakikaten de byle bir soru ile kar
lamayan dier zenci vatandalara gre daha dk
bir baar elde etmilerdi. Gerekliini kabul etme
diimiz bir n yargnn aklmza getirilmesi bile bizi
tuzaa drmeye yeter. nk hemen o n yar
gyla rezonansa geer ve onun bize hkmetmesine
. .
zn verrz.
. .

Fark etsek de etmesek de


bizden beklenildii gibi
hareket ederiz.
Ayn aratrmada, sarnlarn takdir edildikleri ve
onaylandklar konularda, ncekine gre daha ba
arl olduklar sonucuna ulalmtr.

Gireceimiz snavlardan baaryla kmak iin, sa


dece kendi kendimize baaracamz telkin etmekle
kalmamal, ayrca bizi bu dncemizde onaylayan
ortamlarda bulunmalyz.
Arkadalarnn ve ailenin sana manevi destek ol
malarna izin ver.

Hatta n yarglar her zaman kelimelere dkmenin 247


veya belli etmenin gerekli olmad da kefedil
mitir. Karmzdaki hakknda dndklerimiz
bile onu bu dorultuda etkilememize yeterli olabi
lir.

Ksa bir sre nce bir davran bilimleri merkezi


nin aratrma sonularn okudum. Bu aratrmada,
bir erkek renciye matematik sorular verilmiti.
lk seferinde test balamadan evvel, gzetmen
retmene rencinin bir matematik dehas olduu
sylenerek retmenin test boyunca gencin baar
sna inanmas salanmt. renci byk bir ba
ar sergilemi ve elektrotlara bal olan beyni
olduka iyi almt. Bu deney ikinci bir defa tek
rarlanm, bu sefer baka bir gzetmene gencin
renme bozukluu olduu sylenmiti. Daha ocuk
testi yapmak zere snfn kapsndan girerken, elek
trotlar beyninde blokelerin olutuunu gstermiti.
Matematik retmeninin renci hakkndaki n
yarglar ocuun beyninde llebilir blokeler
oluturmutu. lmlerde beynin birdenbire daha
yava alt gzlemlenmiti. Doal olarak bu tes
tin sonucu dieri kadar iyi deildi.
248
n yarglar, bakalarn etkileme gcne sahip,
kuvvetli inanlardan baka bir ey deildir. Bu
inanlar sayesinde yaylan enerji bile buna yeter.

Bakalar hakkndaki dnce


lerimizle,
onlarn baarlarn
engelleyebilir
ya da destekleyebiliriz.
Seminerlerimde ska uyguladm bir alma da,
bakalar hakkndaki dncemizin ne kadar etkili
olduunu gzler nne seriyor. Bu alma kinezo
loji kaynakldr ve Almanya futbol ligi takmlarn
dan birinin zihinsel antrenr tarafndan,
oyunculara, dncelerinin dier oyuncular ze
rindeki etkilerini gstermek amacyla olduka sk
kullanlr. Bu test iin kursiyerlerimden birini ne
davet ederim ve kollarn yatay olarak uzatmasn
rica ederim. Bata kursiyerim kollarn havada tut
maya alrken onlar aaya bastrmaya alarak
temel kuvveti lerim. Kursiyerimin o gnk "kuv- 249
vetiyle" alakal olarak bunu bazen baar
rm, bazen de baaramam. Daha sonra
beni grmeyecei ekilde arkasna geer
ve bizi izleyen dier kursiyerlere o kii
hakknda ne dnmeleri gerektiini
sylerim. Baparmam yukary gs
terdiinde salondaki herkes en iyi
---- ve gzel eyleri, parmam aa
gsterdiinde de en kt ve
berbat eyleri dnecektir.
Gzlemlediimiz ey, izleyen
leri her seferinde hayrete d
rr. Parmam yukardayken,
en youn abalarma ramen, kursiyerimin kolunu
aa indirmeyi baaramaz, parmam aaya d
nkken ise, kollar indirmek iin iki parmam
kullanmam yeterli olur. Kursiyerimin btn gc
yok olmutur.

Bir kii hakkndaki


dncelerimiz pozitifse onu
kuvvetlendirir;
250
eer negatifse, onu zayflatrz.
Bu bilgi yksek verim sporunda
da kullanlr. Almanya futbol li
ginde oynayan takmn zihin
sel antrenr, bir televizyon
programnda oyuncularn bir
birleri hakkndaki dncelerinin
verimleri zerinde nasl bir et
kisi olduunu gstermiti.
Oyuncular, bir arkadalarnn
pas karlayabileceini, alm
ya da gol atabileceine inandk-
!ar zaman bu inan o oyuncunun verimine etki et
mekteydi. Dier oyuncularn onun kabiliyetine sa
dece inanmalar bile, o oyunun kendine gvenini,
gcnn ve sonuta gerekten de kabiliyetinin art
masn salyor. Demek ki, eimize gvenmek ya da
ocuumuzun kabiliyetleri konusunda umudu ol
mak gibi "olumlu" n yarglar, pekala tevik edici ola
bilir. Sahte duygularn ie yaramayaca kuralnn bu
rada da geerli olduunu hatrlatalm. Zira rezonans
alann kandrmak mmkn deildir. Karmzda
kinin yeteneklerine gerekten inanrsak, bu inanc 251
mz ona kuvvet olarak yansr.

ocuumuzun yeteneklerine olan inancmz ona


hissettirirsek, o da kendi gcnn farkna varacak
tr.
Partnerimizin becerilerine gvenirsek, onun
kendine olan inanc artacaktr.
Buna gerekten inanmadmz halde, sahte duy
gular sergilersek; istediimiz sonucun tam tersiyle
karlaacaz.

evremizi deitirmek bizim elimizdedir. Dn


celerimizle onu etkilemeye oktan baladk bile.
Kime gveniyorsun?
Dncelerinle kimi destekliyorsun?

Gvenmeyerek ve ciddiye almayarak kimin geli

imine engel oluyorsun?


evreni incele. evrendeki geliimde senin payn

olabilir mi? Bu geliim, bilinaltndaki beklentile


rinle rtyor olabilir mi?

Dncelerimiz evremizi tahmin ettiimizden ok


daha fazla ynlendirir. Sevdiin insanlar deitir
mek istiyorsan, onlar hakkndaki fikirlerini dei
252
tir. Aile yaantnda huzur istiyorsan, bu huzurun
aile yaantnda olduunu dn. Bu sevgi dolu
enerjiyi evrene yay ve evrendekilerin alk oldu
un davran kalplarndan farkl tepkiler verdiini
greceksin. Bakalar hakkndaki dncelerini de
itirirsen, onlara farkl yzlerini gsterme ans ver
mi olursun.

Ama her eyden nce, onlarn senin hakkndaki


dncelerini deitirmelerini salam olursun.
Zira benzerler birbirini eker. Ayn frekanstaki re
zonans alanlar birbirlerini tamamlar. Ve birden sen
de etrafndakilerden kuvvet ve gven almaya ba
larsn.
Ne kadar ok verirsek,
o kadar ok alrz.

yleyse neden n yarglarn


gcn karlarmz
dorultusunda
kullanmayalm?
253
Olumlu Dnceyle Dnya
zerinde Kalc Bir Deiim
Salayabilir miyiz?
D D D D D D D D D D D D DD O D
D D D D D DD 000 O O
D D D O O O O D D O D ODOD D
D D D O D OOOO O
O D O O O D O D O D O O O O O 0 00
D D O O O O D D OOOO
D D O O O D D D D O O 0000 0 0 0
O O O O O O D O O O OODOOOO O
D D O DOOOO D O
ooo o 0 000
l D O O O O O O D O O O D O OO O O O
J O D O D_D O D QO QD D D DD D O O
254
Eer kapasitemizin tmn
kullansaydk,
olanlar karsnda arp kalrdk.

THOMAS A. EDISON
Yaydmz titreimlerle bakalarnn rezonans alan
larna olumlu etki edebileceimizi rendik. Peki,
bir adm ileri daha gitmemiz mmkn m? Acaba
inanlarmzla sadece ahslarn deil, byk toplu
luklarn niteliklerini de etkileyebilir miyiz? Kesin
likle evet! Dncemizin ne kadar kudretli ve
dnyay deitirmek iin ne kadar az insann yeterli
olaca birok kez belgelenmitir. Bunlardan byk
sansasyon yaratan iki rnei sizlerle paylamak isti
yorum;
255
1 972 ylnda, Maharishi Mahesh Yogi yneti
minde, on binden fazla nfusun bulunduu Bat
Amerika'da bulunan yirmi drt ehirde, ok ilgin
bir aratrma yaplmt. Mahesh Yogi halka, sz
konusu halkn sadece o/o l 'i bile "Transandantal
Meditasyonu" ad verilen zel bir meditasyon tek
nii uygularsa o blgedeki iddet ve su orannda
bariz bir gerileme grleceini anlatmt. Bu yn
teminin ana amac, i dnyada barl duygular
uyandrmakt. Maharishi, aratrmaya katlanlarn
ilerinde oluturduklar barl duygular ister is
temez etraflarna da yanstacaklarn dn
yordu.
Ulalan sonular ok etkileyiciydi; her ehirden
halkn sadece % l 'i uygulamalara katld halde,
byk bir deiim grlyordu. Meditasyonlar
devam ettii srece, su giriimlerinde gerilemeler
kaydediliyordu. Hrszlk ve iddet olaylarnda,
hatta kazalarda bile gerileme vard. Hastanelerin
acil blmlerindeki younluk bile azalmt. Ve bu
sonu sadece tek bir ehirde deil, yirmi drt e
hirde birden gzlenmiti. Yani bu olanlar, kesinlikle
bir istisna deildi. Btn bunlarn bilimsel bir ak
lamas olmasa bile, olanlar yalanlamak da mm
256 kn deildi. O zamandan beri bu fenomen
"Maharishi Etkisi" olarak bilinir.

Birka sene sonra " Uluslararas rtadou Bar


Projesi" benzer bir alma yrtt. Bu aratrma
nn son derece artc sonular 1 988 ylnda "Jo
urnal of Conflikt Resolution" dergisinde
yaymland. Burada da transandantal meditasyon
konusunda eitimli kiilere meditasyon yapmalar
ve ilerinde bar duygular uyandrmalar sylendi.
Fakat o zamanki artlar, daha zordu. Seksenli ylla
rn banda Lbnan ve srail arasndaki atmalar
doruk noktaya varm ve yaanan zulmler tm
dnyay dehete drmt. Ve aratrma, bu
sava alannn tam ortasnda yaplacakt. Bu amala
aratrmaya katlan kiiler belirli gnlerin, belirli
saatlerinde bu blgeye getirildi. Gerekten elde edi
len sonular yine hayret vericiydi; deneye katlan
kiiler meditasyon yapp i huzurlarn derinletir
diklerinde, terr saldrlarnn ve dier sularn sa
ylarnda azalmalar kaydedildi. Hatta trafik
kazalarnda bile azalmalar olmu, hastanelerin acil
servislerinin younluu bile azalmt. Aratrmaya
katlan kiiler meditasyonlarn bitirdiklerinde ise,
her ey eski haline dnmt. Aratrmalar esna
snda, sonucu etkilemesi ihtimali bulunan her ey 257
gz nne alnmt. Hafta sonlar, tatil gnleri,
hatta ayn evreleri bile. Denemeler, kazalarn ve sal
drlarn saylarnda art beklenen gnlerde de ya
plm, buna ramen saylarda bir azalma tespit
edilmiti. Sonular o kadar net ve akt ki, aratr
may yrten bilim adamlar meditasyonla oluan
barl etkinin darlara da yaylabilmesi iin ka
kiinin meditasyon yapmas gerektiini bile hesap
layabilmilerdi. Asl artc olan ey ise, zannedi
lenden daha az kiinin yeterli olduudur.
Etkilemek istediimiz topluluun nfusunun
yzde birinin karekk kadar insann meditasyon
yapmas yeterlidir. Bu, kulaa olduka karmak
gelse de aslnda ok basittir ve bir milyon nfuslu
bir toplum iin yz kiiye denk gelir.

Bir milyon nfuslu bir ehri etkileyebilmek iin


yz kii yeterlidir.
Alt milyar olan dnya nfusunu etkilemek iin
sekiz bin kiiye ihtiyacmz vardr.

Halkmzn kk bir blm bile iinde barl


duygular oluturursa, bunun evremize llebilir
etkileri olacaktr.
258
Kuantum fizii ve biyoenerjiye gre bunu akla-
mak hi de wr deildir. Onlar uzun zamandan
beri, bir topluluun ortak inanc sonucu olu
an ve darya yollanan gcn katlandn -.::.---,
kabul etmilerdir ve bu sonu onlarn bu te
zini onaylamtg.

nanlarmz dnyay dei


tirir.
nanlarmz bunu zaten srekli yapyor. u an
iinde bulunduumuz saniyede bile. Peki biz neye
inanyoruz? imizden kamz bu kocaman, kar
mak, zerinde birok insann yaad dnyay de
itiremeyeceimize inanyor? "Tek bir kii alt
milyonun karsnda ne yapabilir ki?"

lk bata byle dnmemiz ok doal. Hatta bu


dnce akla yakn bile geliyor. Ama bunun da sa
dece bir inan olduunu bilmeliyiz. Ve inanlar
mz dnyay ekillendirir. Eer dnyadaki
sorunlarn ank zlemeyecei, dnyann byk
bir hzla batt, iddetin srekli artaca dorultu
sundaki genel kanaate katlrsak, dnyann bu isti 259
kamette ilerlemesine aktif bir ekilde katkda
bulunmu oluruz. Bu dehet verici dnyann ve
olumsuz beklentilerin olumasna yardm ederiz.

Bakalarnn fikrini alp kendi fikrin olarak be


nimseme. Zira bu fikir her zaman sana elik ede
cektir. Kendi kanaatlerini kendi olutur.
Varlnn d nya ze-
rinde b i rtakm etkileri
olduunu dnrsen,
ayn kanaatte olan in
sanlarla karlarsn.

Unutma: Bir
milyonluk bir insan grubunun davranlarn de
itirmek iin yz kii yeterlidir.

Gnn belli bir saatinde ayn eyi dnen insan


topluluklarnn ne kadar kuvvetli olabileceklerini
web sitemde okuyabilirsin. Orada uzun zamandr,
herkesin herkesle bilgi alverii yapabilecei bir
forum bulunmakta. Okuyuculardan biri, yeler
iin bir istek gn, yani herkesin ayn anda istekle
rini dnerek pozitif enerji yaydklar bir gn d
zenlemeyi dnd. Bylece her cuma, saat sekizde
260 btn yeler orada "buluuyor" ve birbirleriyle
manevi anlamda irtibat kurarak, ortak istek gle
rini harekete geiriyor. Daha sonra birbirlerine o
anda neler hissettiklerini anlatyorlar. Geri bildi
rimler olduka etkileyici, artc ve ok gzel olu
yor. Katlan herkes kendini mutlu ve canlanm
hissediyor, hatta bazlar enerjiyi fiziksel olarak bile
algladklarndan bahsediyor. Bu blmn, en ok
okunan blm olduunu sylemeden geemeyece
im. Toplu bir bilin oluturmak zannettiimizden
ok daha abuk olabilir.

Evet! Sen nemlisin!


Dnyada bir eyleri deitirebilirsin!
Bunun ne olduuna da ancak sen karar
verrsn.

oktan mazide kalm hayatn izleri,


kumdaki ayak izleri gibi kalr iimizde.

imizde bu izleri brakan kii,


oktan baka yerde yeni izler
261
brakmakta olduu halde,
iimizde tamaya devam ederiz biz de
braktklarn.

Biz de her gn, srekli byle izler


brakrz.
Fark etmeden kendi iimize bile.
Biz onlarn bilincinde olmasak da
onlar bizim dncelerimize,
hislerimize ve inanlarmza hkmeder.
Bu izleri ruhumuzdan silmek yerine,
onlar ryalarmzda,
arzularmzda ve bilinaltndaki
isteklerimizde
tekrar tekrar yaarz.

Kurduumuz sahnede
dier oyuncularn senaryomuzu
262
oynamalarna izin veririz.
Bize ait olmad halde, hi houmuza
gitmedii halde,
yine de dnyamzda yer veririz bu
senaryoya.

Bunlar sadece, ayrlmay


beceremediimiz gemi zamanlarn
izleridir.
Eski nanlarmz Nasl
Dntrebiliriz?

263

Dnn ne kadar zor olursa olsun,


bugn yeni bir balang yapman her
zaman mmkndr.

BUDDHA
steklerimiz gereklemediinde, genellikle farknda
olmadmz ikinci bir isteimiz daha vardr. Bu
ikinci istek, kesinlikle birinci isteimizin aleyhine
alyordur, hem de daha byk bir g ve istik
rarla. Bu istek muhtemelen phe ya da baka derin
bir inan klnda gizlenmitir. Engelleyici bu
inanlarn birou aslnda biz kaynakl deildir.
Bunlar ou kez anne babamzn, akrabalarmzn
ya da kardelerimizin inanlardr. Onlarn ana
okulumuzun, okulumuzun, televizyonun, reklam
larn ya da dergilerin dayatmalar olduuna da ska
264 rastlarz. Daha dorusu, yaammzda nemli bir
rol olan herkesin, dncelerimizde pay vardr.
Kim olduumuz ve bu dnyada nasl hareket et
memiz gerektii bize ok uzun zaman nce, dn
yaya gzlerimizi daha yeni atmzda, henz
dnmeye balamadan evvel retilmitir. 1 8 Ama
her eyden nce bize retilen ey, neyin doru
neyin yanl; neyin gzel neyin irkin; neyin iyi
neyin kt olduu ve hangi ahlaki deerleri be
nimsememiz gerektiidir.

ok erken yalardan itibaren deerlendirmeyi ve


yarglamay reniyoruz. Bugn yargladmz ey
ler, genellikle ebeveynimizin, tandklarmzn, ak-
rabalarmzn ve arkadalarmzn ahlaki deerlerine
dayanr. Biz hala, onlarn inanlarn ve hayallerini
yaamaya abalarz. Bu yarglama sadece bakala
ryla snrl deildir. Kendimizi de yarglarz. Bunu
yaparken de kendimizi genellikle ebeveynlerimizin
gzyle deerlendiririz. stne stk tm bunlara
bir de bizim kendimiz hakkndaki, "Asla doru bir
ey yapamayacam. Hibir zaman param olmaya
cak. Yeteri kadar gzel deilim. Bunu hak etmiyo
rum. Zaten hibir eyi deitiremem. Bakalar
daha iyi, daha gzel, daha zeki." gibi ahsi fikirleri
265
miz eklenir. Eer bunlara benzer dncelerimiz
varsa, zihnimize bunlar bu kadar uzun zaman, ta ki
biz bunlar kabullenene kadar, kimin yerletirdiini
sorgulamalyz. Bu eski, ksmen bilinaltmza itil
mi dnce kalplarn ortaya karabilmek iin
onlar bir kada yazmak ok faydal olacaktr.

ncelikle, ocukluumuzdan aklmzda kalan

tm sulama cmlelerini, yani hatrmzda kalan


tm olumsuzluklar bir kada yazalm. ocukken
iitmek zorunda kaldmz btn gurur krc, ya
ralayc cmleleri yazalm. "Sen beceremezsin.",
"Bunu bile yapamayacak kadar aptalsn.", "Seni
aptal tavuk, asla bir e bulamayacaksn." gibi.
Acele etme. Byle cmleleri hepimiz duymuuz

dur. Hatrlamaya al ve hepsini not al.

Yaptn liste olduka uzun olabilir. Ama merak


etme, yalnz deilsin. Hepimizin baya geni bir
listesi var. Seni yllar nce geliiminde engelleyen
bu cmlelerin, aradan geen yirmi, otuz, krk hatta
belki elli yl sonra bile senin zerinde bylesine te
sirli olmas ve hayatn etkilemesi ok artc deil
mi? Bu cmleleri sadece yazmakla bile oktan at
266 lattmz dndmz birok eyi gn yzne
karabilir. Ama biraz daha dikkatli bakarsak, bu
ifadelerin bizi hala derinden etkilediini grrz.
Anne ve babamzn cmlelerinde gereklik pay ol
duunu dndmz iin (bazen bunun far
knda bile olmadan) , yaammza srekli szde
eksikliklerimizin onayn ekeriz.

Ben kendim de byle cmlelerin birounun


benim gereim olmasna izin verdim. Dodu
umda beni kucana alan annemin ilk sz bile
yllar boyunca etkisini korudu. Annemin seneler
sonra utanarak itiraf ettiklerine baklrsa, dodu
umda beni kucana alan annem beni, "Dn-
yadaki en gzel bebek olduun sylene
mez." diyerek selamlamt. Bu cmle se- r
neler boyunca benim gereim oldu ve
1
tahmin edemeyecei-
niz kadar kuvvetli
aalk komplekslerine
sebebiyet verdi. Tabii ki
annem bunu kt bir ni
yetle sylememiti, ama yine
de bu cmle bende izler brakm, benim gereim
olmutu. Daha sonraki yllarda, birisi beni ekici,
seksi ya da yakkl bulduu zaman buna inan 267
makta glk ekiyor; buna karlk karakterimin
etkileyici olduunu syleyenlere katlmakta ise hi
bir saknca grmyordum. Anne babasnn cmle
lerini kendi inanlar olarak benimseyen tek kii sen
deilsin. Listeyi hazrlarken zlebilir ya da fkele
nebilirsin, yorgunluk ve halsizlik hissedebilirsin.
inden taan bu duygular bastrma. Zaten onlar
yeteri kadar uzun bir sredir beraberinde tayor
sun.

Hayatn ynlendiren tm bu cmleleri yazdk

tan sonra, onlar olumlu duruma getirmeye al


malsn. rnein,"Sen bunu beceremezsin."
eklindeki bir cmleyi, "stediim her eyi baara
bilirim!" ekline dntrebilirsin. "Asla bir e bu
lamayacaksn." cmlesi "Ben herkesin hayalindeki
eim!" cmlesine dnebilir; "Sadece uursuzluk
getiriyorsun" cmlesi, "Hayatmdaki herkesin en
byk uuru benim!" cmlesine dnebilir; "ok
imansn." eklindeki bir cmle de, " Kendimi ol
duum gibi seviyorum." cmlesine dnebilir.

Bu cmleleri olumlu hale dntrdmz


zaman ok etkileyici bir ey olur. Bilincimiz yeni
268 bir hal alr ve u ana kadar "gerek" olarak algla
dm z eyin farkl seenekleri olduunu anlarz.
imdi bir de bize gemite, btn bunlar kimin
sylediini de sorarsak, o kiinin szlerini aslnda
bizim ahsmza ynelik olmadn, muhteme
len kendisinin birtakm kalplara skm oldu
unu ve sadece kendini alglayarak byle
konutuunu grrz. Bu kii belki de, prob
lemlerin iinde boulmu, almaktan ok yo
rulmu, sabr tkenmi, birliktelii krize girmi
ya da o anki durumla baa kamayacak bir hal
deydi. Anne ve babamz da dahil olmak zere
tm yetikinler, kendi ocukluklarnda sk sk
duyduklar eyleri tekrarlar. Kendilerine erken
yata retilen bu yntemden baka bir seenek-
leri yoktur. Ve bylece onlar da bunu kendi o
cuklarna, yani bizlere aktarrlar.

Bu ksr dngden kmak iin, bu krc szlerin


bizim kiiliimize ynelik olmadn, ebeveynimi
zin, sahip olduumuz ocuksu yaratcln, mera
kn, canlln ve iimizde bulunan potansiyelin
farkna varamam olmalarnn sebebinin onlarn
yorgunluklar olduunu kabul etmeliyiz. Bunu ba
arabildiimiz anda bu cmlelerden uzaklamak
bizim iin kolaylaacaktr. Olumlu hale dntr
dmz cmleler, bize bu konuda yardm ede 269
cektir. Artk eski negatif ablonlardan kurtulmak
bizim elimizdedir. Bunu baarabilmenin en kolay
yolu, bu cmlelerin kayna olan kiiden rkme
mek ve bu cmleleri byk bir sevgi ve samimiyetle
. kendisine geri gndermektir.

Yazdn olumsuz cmleler listesini, sana bunlar

syleyen kiiye vererek, arkan dnp gittiini zih


ninde canlandr.

Bu arada bize bu duygular alayan kiilerin gle


rinin daha iyisini yapmaya yetmediini unutmaya
lm. Bu onlarn iyi ya da kt biri olduklarn
gstermez. Onlarn da herkes gibi hatalar ve ek
siklikleri vard. Ellerinden daha iyisi gelmiyordu.

imizde korku ve fke


tadmz srece
olumsuz inan cmlelerinden
ve olumsuz kalplardan
kurtulamayz.
270

Bu yzden yaplabilecek en iyi ey, olumlu cm


lelere odaklanmak ve onlar zerinde younla
maktr.

Bunu yaparken iinde meydana gelen mutluluu


ve gc hisset. Kendini onlarla zdeletir. Bylece
olumsuz cmlelerin etkilerinin gitgide azaldn ve
sonunda hayatndan tamamen ktn greceksin.
Kk bir seremoni burada ok etkili olabilir.
Gvenli bir yerde olumsuzluklar listesini yakabi
lirsin.
Bunu yaparken bu eski, geersiz kalplardan kur
tulduunu hisset. Bu cmlelerin iinde oluturduu
tm duygularn yaamndan kmasna izin ver.
Ve imdi oluan boluu olumlu istek cmlele
rinle doldur. Tm dikkatini topla.
stek cmlelerini yksek sesle haykr, onlarn
senin yeni inanlarn olmalarn sala. inde onla
rn gcn ne kadar ok hissedersen, istediin re
zonans alann da o kadar abuk oluturursun.

Hayatmz deitirebiliriz. Hatta bazen bir gn


iinde bile. nemli olan ey yaammzdaki yeni
liklere biraz zaman tanmamzdr. Yeni inanlar
mz onlar iimizde yer edene kadar tekrarlamalyz. 271
Bazen deiim umduumuzdan daha abuk ger
ekleir.

Seminerime katlan bir bayan, olumsuz cmleler


listesini beraberce yaktmz ve yerlerine olumlu
larn koyduumuz gnn akamnda hayatnn
tamamen deitiini anlatmt. Onun kalp cm
lesi, sevilmeye deer olmad ve hibir ekilde ilgi
ve efkat hak etmediiydi. Ve ei de aynen bunu
yanstyor ve kendisinden efkat ve ilgiyi esirgi
yordu.

Kk ritelimizi gerekletirmemizden bir gn


sonra, sevin dolu gzlerle kursa gelen bayan biz
lere, hibir eyden haberdar olmayan einin durup
dururken kendisine sarldn, efkatle okadn,
hatta alamaya baladnda bile kendisini brak
madn anlatt. Bu sabah da einin kollar arasnda
uyanmt.

Rezonans alanmz deitirdiimiz anda, evre


mizdeki herkes deiir. ou zaman bunu salamak
iin szlere gerek duymayz. Enerjimizi ve titreim
lerimizi deitirmek genellikle ok daha etkilidir.
272 Bylelikle sadece kendi kalplarmz krmakla kal
maz, evremizdeki insanlarn davranlarn da et
kileriz. Ve aniden sihirli bir denekle demiesine
her ey deiir. Gerekte, bu durumun bir mucize
olmadn, biliriz. Btn bu olanlarn arkasnda
yatan gizli g, kendimizi deitirme konusunda
gsterdiimiz cesarettir.
Affetmek Yeni Blanglar
Yapabilmemizi Mmkn
Klar

273

nsan sadece yaptklarndan deil,


Yapmas gerektii halde
yapmadklarndan da sorumludur.

LAOTSE
Birok insan iin yaananlarn zerine "snger ek
mek" olduka zordur. Evet, itiraf ediyorum, bu ok
kolay bir ey deildir. Ama genellikle bunu baar
mamza engel olan tek ey "affedememektir". Bizi
derinden yaralayan kiileri affetmeyi, bir trl be
ceremeyiz. Kim bilir, belki de bunu istemeyiz.
Byle olunca da gemii gemi olarak brakama
yz. stediimiz bir ey vardr; bize bunlar yaatan
larn cezalandrlmas. Ama maalesef bu her zaman
gereklemez, sonulara katlanmak zorunda olan
kii yine biz oluruz.
274

Hayatmz yaamamza
kendimiz engel oluruz,
ta ki affetmeyi baarana kadar.
Bunu iyi ya da kt olarak deerlendirmeyeceim.
Kimse bizi birilerini balamaya zorlayamaz. Ama
u da bir gerek ki, bunu iin ar bir bedel deriz.
Mesela, yaadmz hakszlklar ve incinmeleri ok
sk dnrsek, Rezonans Kanunu vastasyla ken
dimize ektiimiz benzer olaylar, bugnk yaant
mzda da sk sk karmza kacaktr. Bize bunlar
yaatan i n s a n n cezasn ekmesi gerektiini
dnsek de, bu yaralanmalardan yine biz zarar g
receiz. Kulaa pek adil gelmediini biliyorum ama
bu gerekten byle. Byk bir ihtimalle affedeme
diimiz bu kii oktan baka bir hayata balamtr.
Her eyi unutmu, yeni hayatnda mutludur belki
de.

Eer unutmay ve intikam duygularmzdan kurtul


may baaramazsak bunun faturas yine bize ka
caktr. Bylece bu rezonans alanna hapsoluruz ve
evremizde bu dorultuda ekillenir. Dnyann ada 275
letsiz olduunu dnrz. Hatta belki bu dn
cemizi dorulayan baka olaylar yaarz. Belki birok
mutsuz insanla karlar ve bakalarnn da ayn ey
leri yaadn reniriz. Ksacas bu inancmz des
tekleyen kii ve olaylardan kurtulamayz, zira
benzerler birbirini eker. Sonuta, hangi rezonans
alann oluturacamz, yani dnyay nasl alglaya
camz bize kalmtr. Hepimizin etrafnda, yllar
dr, bazen ok uzun yllardr, hatta bazen bir mr
boyunca unutmay baaramam insanlar vardr.
Hatta bazen, affetmeyi baaramadklarn insanlarn
d grnnden bile anlayabiliriz. Yllarn ks
knl insann yzne yansr. Bu insanlar srekli
ayn pla alar ve artk kimsenin
duymak istemedii eski konular
anlatr. Hepimizin evresinde
byle insanlar vardr. Bunlar
gittike yalnzlar ve evre
lerindeki insanlardan uzak
lar. Bir mddet sonra, tek
dostlar kendi dnceleri ve
zamanla bunlara eklenen has
talklardr.

276
Onlardan biri olmak ister misin?

Tamam, hakszlklara uradn kabul edelim.


Hatta iin iinde yaralamalar, incitmeler, belki de
kt niyet bile vard. Peki, bu insana mrnn so
nuna kadar senin hayatna hkmetme hakkn ve
recek misin? Affetmekle kendimize iyilik yapm
oluruz. Eer affetmezsek, yerimizde saymay ka
bullendik demektir! Olduumuz yerde kalrz ve
bakalarna hayatmza hkmetme hakkn veririz.
Belki bu insanlar oktan lmtr ya da baka bi
riyle mutlu bir evlilik yayordur. Bir tek biz bu af
fedemeyenler dnemecinde taklp kalmzdr.
Affetmediin insanlar, senin
hayatnda hala sz sahibidir.
stediin bu mu?
Eski yaralarn sarp affetmeyi beceremediin md
dete, hayatnda gzel hibir gelime olmayacaktr.
ntikam ve yas duygularnn ekim alannda tak
lp kalacak ve hayatna da byle olaylar ekeceksin.

Bu yzden, belli bir sre yas tuttuktan sonra (baz


277
olaylar atlatabilmek iin yas tutmaya da hakkmz
var), tekrar yaama sarlmak ve ileri bakmak, eski
den yaananlara daha fazla enerji harcamayarak,
yeni hedeflerin peinde komak ok nemlidir.

Bizi zen olaylar yllar ncesinde kalmasna, hatta


bazen bu olaylarn sebebini bile unutmu olmamza
ramen, bizde uyandrdklar duygudan bir trl
kurtulamayz. Bu duygular genellikle ok puslu ve
bulanktr ve o yzden bunlarn kaynana inme
miz de zor olur. Bu noktada yapmamz gereken ey,
yaammz boyunca aldmz yaralar gzmzn
nne getirmektir. Bunun en iyi yolu; onlar yaz
maktr.
Yaamn boyunca seni incitmi olan her eyi yaz.
Yazarken iinde biriktirdiklerin patlak verirse sakn
arma. Belki tekrar fkelenecek, belki de hzn
leneceksin. Bunu engellemeye alma ve bu duy
gularn nemseme.
En ufak ayrntsna kadar her eyi yaz. Bakas iin

kk olan bir ey senin iin ok nemli olabilir,


bu yzden hibir eyi adama.
Hibir konuda kendine kstlama getirme. Aklna

gelen her ey bu listeye girmeye hak kazanyor.


Acele etme. Belki de biraz zamana ihtiyacn var

278 dr. Bu konuyla ilgilenmeye baladn anda st


oktan kapatlm anlar da ortaya kacaktr.
Hemen hemen her insann bir sr darbe aldn

unutma. Tek bana deilsin.


imdi sakince listeni gzden geir. Bunlardan bir

ou ok gerilerde kalm, hatta bazlar neredeyse


unutulmutu. Ama yine de peini brakmadlar ve
hayatna hkmettiler.
imdi kendine u sorular yneltmeni istiyorum;

bu listedeki kiilerin hangisine hayatnn kontro


ln vermeye devam edeceksin? Hangilerini haya
tndan karmaya hazrsn?
Hayatndan karmak istediin btn olaylar ve

kiileri iaretle. Onlar yaamndan karman


demek, zgrlne kavuman demektir. Her ba
lama yeni bir balang anlamna gelir.
Hangi konular kapatmakta zorluk ektiini
dn. Bunu yaparken drst ol. Kendini kandr
mann sana hibir faydas olmaz, zira rezonans ala
nn aldatmak mmkn deildir.
Affetmeye hazr olduun kii ve olaylar bir ma
kasla keserek listenden kar.
nnde biriken kat eritlerini atee dayankl
bir kasenin iine koyarak onlar emniyetli bir yerde
yak. Sana verdikleri hayat dersi iin bu kiilere teker
teker teekkr ettiini zihninde canlandr. Artk on 279
lardan ekinmiyor ve rkmyorsun. Bu tecrbeleri
kazanma ansn elde ettiin iin kret. Onlar sa
yesinde olgunlatn ve daha bilinli hale geldin.
Artk "yol arkadalarndan" ayrlyorsun. Sevgi ve
samimiyetle arkadalarna veda et ve onlara bol
anslar dile.
Nasl hafiflediini hisset, gsn skan eyden
kurtulup nefes aldn ve nnde yeni kaplarn
aldn fark et.
Bu yeni bilinle uykuya yar.

nmzdeki gnlerde listendeki kiilerden biri ya


da birka seni ararsa hi arma. nsanlar onlar
hayatmzdan kardmz ok abuk hisseder.
Bunu, almann etkili olduuna dair bir iaret ola
rak deerlendirebilirsin. Hatta belki iinde, listen
deki dier kiilerle ilgilenme arzusu doabilir. Eski
yaadklarn ne kadar abuk hayatndan karrsan,
rezonans alann da o kadar abuk deiecek, kar
na hi tanmadn izlenimler ve frsatlar kacak
tr. Senin iin allmadk ve yeni de olsalar, bu
frsatlar deerlendir. Ne de olsa yeni admlar atmak
artk senin elinde.

280
Gemii Deitirmek ....,,,,_.-...._
..

281

Gelecei okumak isteyen,


Gemiin sayfalarn kartrmaldr.

ANDRE MALRAUX
Birok insan, gelecein deitirilebileceini kabul
ederken, gemiin deitirilemeyeceini iddia eder.
Halbuki geleceimizin byk bir ksmn gemi
imiz oluturur. Bu nedenle, gemiimize azck
bile etki edebilsek olduka iyi olurdu deil mi?
Kuantum fizikileri, bunun mmkn olduunu
ok etkileyici kantlarla ispatlad. Daha sonraki ki
tabmda bu bululara daha byk bir yer verece
im kesin, ama imdi buna ksa bir ekilde
deinmek istiyorum; aslnda gemiimizi nasl de
itirebileceimizi ve kendimize bu gemiten nasl
282 houmuza gidecek bir gelecek karabileceimizi
biliyoruz. Daha dorusunu sylemek gerekirse,
bunu zaten durmadan yapyoruz. Ama maalesef
gemiimizi genellikle sakncal ynde deitiriyor,
bylece geleceimizi de olumsuz etkiliyoruz. Peki
bu rasl oluyor? Bildiimiz gibi, mutlak gerek
diye bir ey yok. Sadece greceli bir gerek vardr.
Demek oluyor ki, ayn olay karsnda hepimizin
alglad ey farkl olacaktr. Napolyon Bonapart
bir zamanlar, "Gemi, insanlarn ounluunun
kabul ettii bir yalandr." demiti. te aynen bu
ekilde gemie ait anlarmz da, greceli alglara
dayanr. Bu anlar her zaman asl gerei yanst
maz. ou zaman gemite yaanan olaylar znel
duygularmz dorultusunda alglamzdr. Belki
baz noktalarda kendimizi yaralanm, aalanm
veya reddedilmi hissetmi ve daha sonra yaadk
larmz bu d uygularla deerlendirmiizdir. Ara
mzda gnlk tutanlar varsa, ne demek istediimi
daha iyi anlarlar. Zira yaananlar yazarken hisset
tiklerimiz bile olaylar karsndaki duygularmzla
ayn deildir. Bazen yaadklarmz ssleyerek ya
zarz ya da daha farkl grmek isteriz. Bir olaya ili
kin hatralarmz, o olay tekrar tekrar anlattmz
zaman bile deiir. Olaylar gnden gne renkle
nir. Anlattklarmz, bakalar bizi dinlerken daha 283
bir ilginleir, gzelleir. Hikayemize, szm ona
sylemi olduumuz szleri ve sergilediimiz ha
rika davranlar da ekleyerek, kendimizi kahra
manlatrrz veya bamza gelen olumsuzluklar
daha abartl bir ekilde anlatrz. Demek ki biz,
gemiimizi, zaten her gn deitiriyoruz. Gemi
imiz bizim bize zel ahsi hikayemizdir, zira an
lattklarmza ve gzmzde canlandrdklarmza
zamanla kendimiz de inanrz. Anlarmzn dei
tirilmi halleriyle kendimizi zdeletirir ve onunla
rezonansa geeriz. Bu anlar kabul ederiz, artk
onlar bizim iin gerektir. Tamamen insani olan
bu davran, geleceimiz iin son derece byk

r
nem tar. Princeton fizikisi ve Albert Einstein'n
meslekta John Wheeler, sadece gzlemlerimizle
bile eyann davrann etkileyebileceimizi bul
mutur.

Vard sonu; gzlemlerimizde, bir eyler meydana


getirebilmek iin yeterli gcn olduudur. Bu, as
lnda alacak bir ey deildir. Zira baktmz her
ey hakknda bir n yargmz, dncemiz ve bir
kanaatimiz vardr. Onlar hakknda hkmler veri
riz. Ve bu deerlendirme, dnyayla iletiime ge
284 memizi salayan rezonans alanlar oluturmamz
iin yeterlidir.

Gemiimize bakmz,
geleceimizi deitirir.
Bu yaplandrc sreci, gemii zihnimizde yeniden
canlandrarak, isteklerimiz dorultusunda kullana
biliriz. Daha doru ifade etmek gerekirse, gemii
mizi dncelerimize tamalyz. Mesela o anki
durumun bize kattklarn dnebiliriz; bu olay
dan ne rendik? Bu olay bizi glendirdi mi? Son
rasnda nmzde hangi kaplar ald? O zamanlar
olaylarn ak farkl bir hal alsayd, imdiki hayat
mz yaayabilir miydik? Sahip olduumuz kuvvet
ve dayanma gcn edinebilir miydik? Bizi u an
olduumuz bu harika insan yapan ey, yaadmz
krizler ve dramlardr. zellikle gemite atlatt
mz dramlar ve yenilgiler, gzlerimizi am, bizi
cesur ve korkusuzca yola devam edebileceimiz yer
lere gtrmtr. inde yenilgilerin bulunmad
bir hayat yoktur. Zorluksuz ve problemsiz bir hayat,
sadece beklentilerimizde vardr.

Gemite yaadmz krizler 285

potansiyelimizi artrr.
Zorluklardan doan potansiyeli kullanabilmek iin,
bakmz sadece aldmz yaralara yneltmemeli,
olayn tmne bakmalyz. Gemiimizi bir baar
hikayesine dntrmemiz, ancak o zaman mm
kn olur. Ve bu hikaye hayal rn deil, gerekten
yaanm bir hikayedir. Baardk. Biz harikayz, sra
d ve olaanst. Her seferinde tekrar ayaa kalk
may ve ilerlemeyi baardk. Hayatmza bu adan
bakarsak, her defasnda kendimizi biraz daha geli
tirdiimizi grrz. imdi artk, kazandmz bu
potansiyeli kullanabiliriz. Kendi hayatmzn baa
rsyla rezonansa gireriz. Yani, baar potansiyelimizi
evrene gndeririz ve Rezonans Kanunu gereince
baka baarlar hayatmza ekeriz.

Geleceimiz, gemie bak


mza gre deiir.
Yaadklarn sonucu ne gibi meziyetler kazand
286 nn farkna var.
Sorun zerken kullandn ve varlklarn ispat
ladn niteliklerini dikkate al.
Yaadklarn sonucu ne gibi yetenekler kazandn,
nnde hangi imkanlar ald?
Hayatnda yenilgiler olmasayd, baka nelerden
mahrum kalrdn?
Seni gl klan her eyi bir kada yaz.
Kendi kk baar hikayeni kaleme al. Hayat
nn muhteem hikayesini yaz. Bu hikayenin kahra
man sensin. Sen imkansz baardn ve tekrar tekrar
ayaa kalkarak bykln ispatladn. Sen engel
leri atn, birok sorunun stesinden geldin.
Kendinle gurur duy.
Aklna yeni bir ey geldike baar hikayene ekle.
Onunla ilgilen.
Baar hikayenle ne kadar ok vakit geirirsen, ba

arl insann rezonans alan o kadar byr. Bu ba


arl insan, sensin!

Demek ki gemiimiz onu nasl yorumladmza


bal olarak deitirilebiliyor. Ve gemiimize bak
amz, geleceimizi oluturuyor. Bu bilgiden nasl
faydalanacamz bizim karar verme becerimize kal
mtr.
287
Hemen u anda, yepyeni bir rezonans alan olu

turmaya sz ver.
Bu g senin iinde var. Hep vard. Belki im
diye kadar uyuyor ve senin onu uyandrmam bek
liyordu.
Gerek isteklerinle titreime
getiin anda,
Savamana ya da ar g sarf
etmene gerek kalmaz.
Kendini mutluluk ve
288
klfetsizlik iinde bulursun.
Doyum iinde huzura
kavuursun
te hak ettiin ey de budur.
Kendini Ar Yorma

, ,

nmzde olanlar ve
arkamzda braktklarmz,
iimizde tadklarmzn yannda
hi kalr.
imizde yatan eyi da vurduumuzda
mucizeler gerekleir.

HENRY DAVID THO REAU


Kendini ar yormamak iin, "yeni hayatna'' tem
kinli ve sevgi dolu bir sabrla balamalsn. Planla
dn deiimi adm adm gerekletirirsen iyi olur.
e, sana kolay gelen hedeflerle bala; bylece daha
byk planlarn iin cesaret toplam olursun. He
deflerini asla gz nnden yitirme, ama kendini
onlara hemen ulamak zorunda da hissetme. Ger
ekletirmek istediin eyleri srekli dncelerinde
bulundurursan, senin fazla bir ey yapmana gerek
kalmaz. Amacna ulaman salayacak imkanlar
290
kendiliinden doar, kaplar alr ve sana bu ko
n uda yardmc olabilecek insanlar zahmetsizce ha
yatna girer. steklerimizle rezonansa girdiimiz
zaman da vermemiz gereken kararlar ve atmamz
gereken admlar olacaktr, ama bunlar bizim iin
olduka kolaylaacaktr. Her eyi hemen bir anda
deitirmesi gerektiini dnen biri, henz istek
leri ile tam kaynaamad ve deien rezonans alan
larn srekli canl tutmay tam beceremedii iin
kendini tkenmi hissedebilir.

Tabii ki istediimiz her eyi yaammza ekebilir,


her eye ulaabiliriz, ama arzuladmz hedef bize
her zaman mutluluk getirmez. Bazen kendi bek-
lemilerimizi karlayamayz, deersizlik duygusu ya
da sevilmediimiz hissi, gerek anlamda mutlu ol
mamz engeller. Buna karn eer yolumuzda adm
adm ilerlersek, grevlerimizle olgunlaarak yol al
rz. Hayatmzda balattmz deiimlerle kendi
mizi gelitirir ve ou kez umduumuzdan da
abuk imkansz olduunu dndmz sonu
lara ularz. Ama her eyden .nemlisi muduyuz
dur. Amacmza giden yolda da mutluyuzdur,
amacmza ulatmzda da. Hedefe ulatmzda
yeni amalar kefederiz. nk buraya varana 291
kadar geen yolda kendimizi gelitirmi, daha he
yecan verici, daha byk hayaller kurmuuzdur.

Srekli hareket halindeyiz ve hep yle kalacaz.


Hayatmzda kesin olan tek ey, deiimdir. Ama
biz, hayatmzdaki deiimleri etkileyebilir ve on
lar ynlendirebiliriz. Bunu araba kullanmaya ben
zetebiliriz. Sonuta sadece hedefe varmak deil,
araba kullanmak da zevklidir. Aksi takdirde yol bo
yunca eziyet ekerdik. Yolculuk etmekten zevk al
yorsak ve kendimizi aracn direksiyonunda
emniyette hissediyorsak, hayatmz istediimiz ta
rafa ynlendirebiliriz.
Yaamnda ne gibi deiiklikler yapmak ve haya
tnn hangi ynde gelimesini istediini bulabilmek
iin, yaamnda gerekletirmek istediin eyleri bir
kada yazmak olduka faydal olacaktr.
"Think Big!" Arzu ettiin deiim ne kadar
"kkl" ya da "imkansz" olursa olsun isteklerine
snrlar koyma.
Her eyi mmkn olduunca ayrntl ve net bir
ekilde yaz. yle ki, bunlar zihninde canlandra
bilesin.
Hayatnn en byk zaferini ara.
292 Bir mddet sonra hangi durumda olacan
dn; on sene sonra nerede olmak istiyorsun? Ya
yirmi sene sonra? Hayal edebildiin en gzel ey
leri ?-ihninde canlandr.
Uzun sre ayakta tutabildiimiz rezonans alanlar
muazzam bir g oluturur. Bu uzun sreli etkiyi
unutma!
293
En derin korkumuzun sebebi,
yetersiz olduumuz duygusu
deildir,
en derin korkumuzun sebebi
llemez kudretimizdir.
Korktuumuz ey karanl
mz deil,
294
yaydmz ktr.

Kendimize soruyoruz; "Ben


kimim ki, parlak, harika,
yetenekli ve etkileyici
olabiliyorum?"
"Sen kimsin ki bu zellikleri
reddediyorsun?"
Sen, Tanr' nn yaratt bir
varlksn.

Kendini kmsemenin dn
yaya bir faydas olmaz.
evrendekilerin gveni
sarslmasn diye klmek,
295
meziyet deildir.

Biz, Tanr'nn iimizdeki g


cn n yansmalarn
gstermek iin doduk.
Bu g sadece birkamzda
deil,
bu g tm insanlarda var.
Kendi mzn parlamasna
izin verdiimizde
Bu ans farknda olmadan
bakalarna da veriyoruz.
296
Kendi korkularmzdan
kurtulduumuz anda
varlmz, bizim abamz
olmakszn bakalarn
kurtaracaktr.
NELSON MANDELA
(Gney Afrika Eski Devlet Bakan, Bakanlk Ko
numas, 1 994)
Teekkrler

Sevgili dostlarm, elektronik postalarnz ve mek


tuplarnz araclyla bana ulatrdnz o harika
gveniniz iin, sizlere ok teekkr ederim, uma
rm bu gvene gelecekte de layk olurum.

Gerek bir hediye, her zaman, iki taraf da mutlu


edermi. Siz beni her zaman ok mutlu ediyorsu
nuz. Kalpten teekkrlerimi sunuyorum!

Ben ve faaliyetlerim hakknda daha fazla bilgi iste 297


yenler, bu bilgilere web sitemden ulaabilirler. On
drt gnde bir yaynlanan e-bltenime sahip olmak
isteyenler (cretsiz!), nternet sayfama kaydolabilir
ya da bana ksa bir elektronik posta atabilirler.
www. pierrefanckh.de

Ayn adreste, bilgi alverii yapabileceiniz kap


saml bir forum da bulunmaktadr.
imdiden iyi elenceler.
Notlar

1 Epigenetik, genlerin faaliyetlerini dzenleyen


mekanizmay inceler.
2 Heyecan verici keifler hakknda daha kapsaml
bilgi edinmek isteyenler, www. hearthmathbene
lux.com/index. php?lang==de adresine gz atabilir
ler.
3 Gregg Braden' n, "lahi Matriksle Uyum inde"
adl kitabndan.
4 Matthaus, 2 1 -22.
298 5 Bu testin sonucu, "Local and Non-local Effekts
of Chorent Hearth Frequencieson Conformational
Changes of DNA" adl bir makalede yaymland.
6 Benimle paylat istek hikayesi bir sonraki ki
tabmda yaynlanan her okuyucum, teekkr ola
rak, iki imzal kitap kazanr.
7 Matematiki John G. Cramer 1 980'de
kefetmitir. Gnmzde bu belgelendirilmekle
kalmayp ayn zamanda daha da gelitirilmitir.
8 Jrg Starkmuth'un "Gerein oluumu" adl
eserinden.
9 Dto.
1 O Milyarlk bir proje olan "Large Hadron Col
lider" projesinde bilim adamlar, dnyann
oluumunu aratrmtr.
1 1 Jrg Starkmuth, Gerein Oluumu.
1 2 Dto.
1 3 Matthaus, 8, 1 3.
1 4 http://idw-online.de/pages/ de/ news22 l 768
1 5 Latince placebo: Mutlu edeceim. Nocebo:
Zarar vereceim.
16 Pierre Franckh, stek Hikayeleri
1 7 Pierre Franckh, Ak in Mutluluk Kurallar
1 8 Pierre Franckh, Mutlu Olmak

299
300
30 7
1:34:57

lOf