You are on page 1of 15

Saint Theresa College Inc.

Tandag City
Senior Highschool Department

KABANATA 1

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Introduksyon

Ang kaalaman tungkol sa ibat-ibang bagay, personalidad, at kaganapan, sa ating


kapaligiran ay mahalaga. Kahit na impormayon ay tumatalakay sa isang simpleng
bagay, ito parin ay binibigyang importansya.

Kadalasan,ang mga nakakalap nating impormasyon ay nag-mumula sa mga libro,


dyaryo, telebisyon, radio, at mga sulating pananaliksik tulad na lamang nito

Ang sulating pananalksik, ay isinasagawa upang bigyang patunay at palawakin ang


isang napiling paksa. Sa ganitong paraan ay mas naliliwanagan ang kaisipan ng isang
mambabasa at natututo sa nasabing paksa. Makatutulong din ito upang nigyan linaw at
itama ang ilang paksa, kung saan amg nalalaman lamang ng mga tao tungkol dito ay
mga maling sabi-sabi lamang.

Ang sulating pananaliksik na ginawa ko ay may layuning bigyan ng kaalaman tungkol


sa mga suliranin ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng
pananaliksik na ito ang mga kaalaman tungkol sa ilang suliranin g mga estudyante.

Ang pokus ng sulating pananaliksik na ito ay ang tinatawag na,Bakit karamihan ng


mga estudyante ay may mababa na marka o grade sa eskwelahan?. Ito ay mga
dahilang kadalasang nagagawa ng mga mag-aaral klapag silay nasa eskwelahan.

Bakit nga ba bumabagsak ang mga marka ng mga estudyante sa klase? Maraming
pwede nating maituturing na dahilan. Unang-una, bisyo, kaibigan, kapaligiran,
karamdaman, tahanan at emosyon. Ikalawa, mga tentasyon sa pag-aaral; kasali na dito
ang internet, telebisyon, cellphone, at iba pang nakakatuwang bagay na makasisira sa
pag-aaral. Ikatlo, pagiging errisponsable ng estudyante, kapayapaan ng magulang,
hindi interesado sa leksyon, hindi nakikinig, at hindi pag-aaral ng mabuti dahil sa
pagbabakarda.

Ang pagiging estudyante ay hindi madaling Gawain ats obligasyon kinakailangan


nito ng sipag, tiyaga, sakripisyo, pasensya, at disiplina sa sarili bago natin maabot ang
pinakaasam-asam na tagumpay. Ang pagkakaroon ng pokus at mabuting paaral ay
tungo sa maganda at matagumpay na buhay. Ang mga impormasyong mababasa sa
loob ay base sa mga impormasyong nakalap naming sa internet at sa sarbey na aking
ginawa.Bakit karamihan sa mga estudyante ang bumabagsak Major Subject? Ano-ano
ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito? Ang lahat ng kasagutan ay nasa nilalaman
ng pananaliksik na ito.Ang mga impormasyong mababasa sa loob ay base sa mga
impormasyong nakalap namin sa internet at sa sarbey na aking ginawa.
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department

Batayang Teoritikal

Ang teoryang aming ginawa sa pananaliksik ay tungkol sa pagbaba ng marka ng


mga estudyante ngayon. Ang dahilang ng pagbaba ng marka nila ay ang kanilang pag-
babarkada na hindi nilalagay sa mabuting paraan, pag-bibisyo, sa kanilang tahanan na
ang problema ay ang pamilya at emosyon ng mga estudyante. Kaya hindi sila nakaka-
pokus sa kanilang pag-aaral dahil marami silang iniisip na problema at mga kalokohang
ginagawa sa buhay, kaya napapabayaan na nila ang kanilang pag-aaral at bumababa
na ang kanilang mga marka sa paaralan.
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department

Paglalahad ng suliranin

Sa pagsisimula ng pag-aaral na ito, sisikapin naming sagutan ang mga Dahilan


ng Pagbaba ng Pagbaba ng Marka ng Senior High School ng Saint Theresa College.

Ang mga katanungan tungkol sa dahilan ng Pagbaba ng Marka ng Senior High


School ng Saint Theresa College
Ay ang mga sumusunod:

1.) Anong assignatura ang pinakamahirap sa mga estudyante?


2.) Ano-ano ang mga ginagawa ng mga estudyante tuwing oras ng klase?
3.) Paano minamaltrato ang mga estudyante ng mga guro?
4.) Ilang baon ang ibinibigay ng mga magulang ng mga estudyante sa kanila?
5.) Anong oras pumapasok ang mga estudyante?
6.) Sino-sino ang mga kaibigan o barkada ng estudyante?
7.) Ano-ano ang karamdamang mayroon ang estudyante?

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito maaring malalaman nila ang dapat Gawain sa kanilang
Pag-aaral at na babatay ito sa mga sumusunod:

Mag-aaral. ito ay makakatulong sa kanila upang namumulat sila sa


katotohanan na hindi maganda ang madalas na pagliban sa klase.

Guro. ito ay makakatulong gumawa ng hakbang upang hikayatin ang mga


estudyante na dumalo sa klase.

Magulang. ito rin ay nagsisilbing gabay nila ang kanilang anak upang
mapaalahanan nila kung ano ang tama o mali na Gawain ng kanilang mga anak.
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department

Saklaw at Delimitasyon

Ang pananaliksik na ito ay tumutukoy sa mga Dahilan ng Pagbaba ng Marka ng


mga estudyante ng Senior High School ng Saint Theresa College. Isinasagawa ang
pananaliksik ng ika15 ng Pebrero hanggang Marso ng taong kasalukuyan.

Ang pananaliksik na ito ay sumasaklaw sa mga bagay na may kaugnay sa pag-aaral


na ito katulad ng mga pangyayari sa eskwelahan at sa estudyante.

Depinisyon ng Termino

Kagawaran ng Agham at Teknolohiya- ang pilipinas (Tingles: Department of


Science and Technology o DOST) ay isang departamentong tagapagtupad ng
Pamahalaan ng Pilipinas na may tungkulin sa koordinasyon ng mga proyektong may
kaugnayan sa agham at teknolohiya sa Pilipinas, at may tungkulin ding magsagawa
ng mga patakaran at mga proyekto sa mga larangan ng agham at teknolohiya bilang
pagtataguyod ng kaunlarang lpambansa.

Agham Panlipunan- isang pangkat ng mga disiplinang akademiko na pinag-


aralan ang mga aspeto ng taon sa mundo.

Estudyante- ang gumagawa ng kanilang mga marka.

Marka- iskor na ibinibigay ng guro sa mga Gawain ng mag-aaral.

Saint Theresa College- ito ay isang pamantasan na matatagpuan sa Tandag


Surigao del Sur. Dito kinuha ang mga respondent at dito rin ginagawa ang mga pag-
aaral.

Humanities- ang mahalagang Humanities kahulugang sining ay isang


magandang taong pahlikha. Art ay maaaring mahati sa dalawang pangunahing uri; fine
art (aka purong art), na kung saan ay simpleng karanasan (pagpinta, iskultura,
arkitektura), at applied art (aka pampalamuti sining), na kung saan ay talagang
ginagamit (kasangkapan, pananamit, mga pinggan).
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department

Batayang Koseptual

Input Proseso Output

Pagiging Stratehiya Pagtaas


huli sa para ng marka
klase maiwasan Palaging
Hindi nag- ang nakikinig
aaral ng pagbaba sa
kanilang ng marka leksyon
leksyon ng Senior ng guro
Pag-liban sa High Pumapas
klase School ng ok sa
Hindi Sain paaralan
nakikinig sa Theresa Making
guro. College. sa payo
ng mga
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department
Saint Theresa College Inc.
Tandag City
Senior Highschool Department