..

ada 5€ po melle rnljniZJ]L~HitH obieno se mlsl i. 171~ knlekekm ~~l:"

OV(i~ Pl .~IU5lj j nori::!I bududnosi]. Prvi Pliij' 1I 1St Jfiji novca d ~~~Ji.~~ .ILmlC'lilO gml(J['iti 0 i'l0¥Cll 1:l'lllllH:no~tl. .Ret i·1.: I·L~mlV[]O 0 iI'I()yc;1f.i Evropske 111 n Ill.; l;1 rue bu.ji', Po';:)ct'kx.ml t.rti6~g ~'l i I en ij~! !ll'(;~ t'l~ lit'

l'C("llu - d 2111l2,.~ijtl.im:: ,;;1 !tjli;;l rt;d:maJ.;" ~ ~·~mt~~fll TI\'J pc uvudl :t.~Ijed 11iGku monetn ... F.T.m.('J ", Z. PO(CL,I k Lrl..'biii I\.:d ko~:J. ~ii tn ze m I:i.: 1~~'1~~ i~i~i N~markt·l. ~1)tH Ilj:L 1:r.II~~'lUi~\~1 1I',~k::l, h:Jhl~~, 1'.uk:;{!m burg. Hnhmd lJ~I, hu.~mj'I'i~I, .I.\lntl&fLl i J;'iF'!sl~ II,

IJoO)\IfI:1.~'I':~ 11 n ~~~ Ilil.! "~Ltll(1 I L~i~tg Y L I 'Isp~kt:i nere V i~!;! b i Li tK" 1l\~~CJdJ I llLUIL·lk~l. ~ljsi:r~I.~ko~ ,~mng:1, rr.lll( tI,skog r~ .mkLl",

,Du...~nd~I~Llllt em i l'o";~'I1j " 1')1;:11'1,1':"';' ".;!i;.] r.;l~;'j i ~I.:' ~ct.h 1.1.:' d I" ,:~\ "' povl :~r..l.ikl ,~ )I;:~ :'\(I!rM 1111 ~,! ·1 ~c I'e] U: ;llrll'Hl~ , k~j( ~ pn " i"do n d dn:k;! ~;I 11'2Wi,~Ll:}.IJ 8LH'I.:'I'I.,:tlIL!;La I fl. ::r.~lvL~1 o.~l'i le i L'~~lil'W~IIl'~ S(}llHV~H 'j.!: n W",' l )\"'l ~dl~ti~3!f1,~ ,i I ~Uf:1" II PII;lJlLI.,: I. fmm, .. u~k:l f'I~6;! bll'! J11 :ln~~ n~~~lvi ',ll~1 nltr ':'_IL' iH.,'ll tili,' hitl JI1~mH Ii'! !n'~H:: l':il;' PoI'1 ,d() i ,~II;'. N i j~"lhl HId ~ H~' tm\.'1.: d en I I. du:m':1 m~c~ I)ili IrOl~ lI~n l:r..'n~t JliU ~I.: nj'ml e·L~.rl.<:l1n,"I' bJI'i nil h Ih In'!;u n~ltltl 01, mp..: I tu .1 'o~ m~II~1 ' t~lOi;1 n~l 'ott I! icw:u d~1 II k' 1'11'i]: Ilt'~i if! S~! ::-.l~~~ll~,

M! ~(J!l(.l ~og~~ je ~~ , I ('[I lelH II :LI i j II H lu~n ln~~! lr~1 'I lo~ Llf:l~lrt~ .:1 IY'd) l d. [rl ~i~lllrw l~ul.i1~1 i it' \'r'Clw .. 'n:~ I . '0;.,.[;11 ,

. )110 "14 is'' ~U:I LI m m L rrc f\~! rku ,0 I~, '[il i l' prl.i;uv3d'~nu C.'lll.b, I ~'~I uj C [],~~I!~. ! ~Q'I,1'r,.I\"'~ r~L:r.Ij~ll Hl dt'lll)1 ul,niJIC,,'ll.a od 1. ceu I:~I d~) l I ~ ELI .IVt I~ :lIto j~ i"j"I·!:wij:~ II\~I l{lI,.l].! ~bil ~~ 1I111j;:: U s'h!.l1oyll;1 dn rd:-i~ I,~' ~'ll' nil hI: u n ·!l'U }~u~l ~r.!d~,'!l.', ko~~ ee tlLll n wem nlIL'f'ril,\IIhnl n.lu~c l~~I.{.~';!l~ od,r.;,,.dJ[.! ne [lJl~~gn . t~~! ~I;" \) ,f,IV1UlW apocn i I II:~ .. I r~d.I;!!l!1 od ~r,e(,L~ko.~ :~~lhG~ i i UH~ p(1ln:llO~ k:.lt-. "nerd Ils."kn 1.1;:;] ;'.r,;",

Duk St' mlv<I,;(.Ii:':'L1i m ralt iSpi'tlljtl k~)!1l¢mOf'Lli ni E RO 1'iC' '1[;::( un:''Ij 1-:.0 p Clj~!.V] iuie C4.k i van Z "'m :tn~1 Hilnic:ll U (]'ij~ U7.. ~I.dekv;;nn u med i~~k U. ka mi}~i.ni Ui, B~iC:\.L~j t~lkn "dlk1.l. po~u~~mt1,~t, ill;" ~i! me ~11.N1'u mu ui:O-:H1 a[li:';;U:'l~rnL

Medu prvl Inn ... ,I 'EURO r,:-mi It.A'Hli: Francuska, Hel.gi.j.;1., r.Ld sernburg] S,·'('d:5k;i .P' rtugal; ..

~erre!llbf~ '1 ~In. p;odlnt' 1.D Tursk«] su odrzane _ PI~VE .r;;vr':"I"SKE IGRI: U VAlDIJHU" (",[,H.E r.lH T WOHU}AfR GAbIE::;") uz ~1('t:SCl' Ll.41OC) t(]kmif:l.I'f~l !l 7~ zeun )~i:~, kOi i su 'r;;; takm l(JJ i u 17 di~('~pUn it lifLb PO'llOOU1H Flnska je (;'I.likn1,·;li!,a (~1 k '17 floveic.l ad :5 i ro. EURA: UI

dlin a r fel:! rU<J r , 99S

,

'en

Sli~ 1

Ilh bogifml118 of 110 lilitd mlll& '!!~Ilm,.lo be mOM' fFe'iH! from !ho ~~f '2(1~2j (II MimI'! EilJl'(lpllIQwi eeunIrtrl~ IBoI1911J!~!, GormCirlYI S palil'l, fri'J11 ee, Ir~land, Hely, Luk rnblll'9h, Nll1G'rfQllldl, Ail1l rle, PO,I\l9iiJl 'l.md finlcmd - (l~' !I@i1l9 I~ ifilfOdtu::!;I Ilu~ IOinl cur~(Jrir..'Y ~ 'EU~O, A:5 J~U' C1~ Ih ~OS~QV5 art::! ec C!UI'I d Ih r \\IQuldl b.4J"· flo!:! m,-gr 0 IJ.I~~ Me! '.1 Ailjll iet I SchlIlII'lSt.- frtl'n.:h F! I:!r!c,.,

E.()ra- w~~ '~r!lit I UI("II d 1(1 Fra n.ClE>, Sf.! IS I UIi'fI , Luxy,mb" f81 S'ffl7d _ 11:, Oil d Pe:rl1,l8'l:!1. .. , ~~ .,i ~'eJfI,bflr ~99.7. l~cr1J w~r lhu fi~~~ W.tld~ AtJ crt!11iI;!~ QrgI;Htl'.;id if! T!JJke~'1 ',I,I~ ra 4,000 eomp'~til'9r~ '&QI"Il f.) ~irrl(:ren~ ij:t!:i.I' rrie:~ lo'f)~ Ijqr I i", 17 ~iHer.arl~ d~~ pli'"!e:s, 01':1 ~~ l!i. eecc SCi.n: FillloM i~~!1J~d 1.7 b(mk ill) 6:S er' S IIlmd 1 eUflJ' ot·e 'The froml' :SIde h::rlm'l'i::

I~k:~ hf.:..Q!l~~·l!t 011 lUI bar.l

iFl~rm:lI::hi~~ de~rQl'le drJl Vimdli. (i'j,~'iII I "'-e:

ft"'i-~' ~ .,...,: n'. '".01 _I gr. prec·

IIiIIlLJ i ~ eUR.A tbaknfja) :n gr. p.recnik 3~,,61

i:ilifL~

Hf'lre:rs sHka 1) ked svlh .Ei(T~·{i~l ie i Ii i P redstavljen j'l:.: ~tili:mnm crt.c'l pr: t' kler.e rna:53nl<: LeOll;:lrCl;:! da Vi l:ilcij,L lznml je prvl uvlcn, a desno balun u len I. I:~rnd same korpc buJ - na unpl ~ "FA,l i, (fhD l-m AT.lON A.liRONAUTIQU ~ J NTl1 H N I\f" TtON f\] ,n ~ro i~ L natpls 1. I;) obed u .lltJ\...;ttB.

Av{! r.~1 (Sl~k;1 2} :5U ] 'rl,"YSl~l' ' ..

Ii ~ Ili :::~ di~'ci pl i ItJIH::1 '. ,lzuu3trlJ I, j' - :ll~LI I' p}d k~"i i I, j~. !'i7.i"I :lk:.i 11, n d.n=ll~l· ukub,1 n:tll i l'ti~~d,'~ disC"1 P 1111!1, Hodin,] d ~i'iL ~'m*1 ~ Ll.:ks,t "UN!., WOHI.D Am ij~Ml~~' 'l'l Jim ~'Y -, hl uti ~:lln '0 (:0:1; nn k!1 1~I~L~1il~:i.I(} I,' 11:1:dv urim!!,;" " ,[' .• , l.l~NDi',

Di!I ~\~I.!' I ~~ic I,i~ku loi.'cll.~1 ioSHI.VI\I'1 L I il j" 1-- rreb n 0 f lr -'del:]' vrem ,i du ~I.:·LI i1;ild~t '. \f In-C i i'lUI{}' ~i P mhlemi k(~jl. SoC IlH.mljlo! r~ ~ml i dolOt12. P;CH:!iil , ~I~ko npr, ~I , klepu ~ 1~1]j~1; kiLO r u Itl'lprtWL' }P., tl~n~ f.MU mlla~d, ~C' i Vnt~ki~ll ~HU :_':iAm'DsL~dn.iL d 1'7.r:lva ~l 'Iw)p) :Ie legaln n ~n;"o.dMvo pl~Lr~l.nj~ Jim. M ~U,fi I'd •. vern ikf.l !~ i mo-katol ie· ke c~kve i~ pod ., uri t'likdlom pape I S'Vf!'t~. stnl lea mnru Lhi spremna nil promene hi I o l,LZ Italiju itt pak samestalnu pte {I irM~'im(~ij:;:L m L S obzlrom da su pape kovale ~'l1Oi If'!O~.r, jo,~ od sredine VIll veka, da [e Jj ra ?S~1]nskD sreds .. YO phcanji.il sumo

aodina a da ~e Sveto] stolid MD. zrrdatom !z 1929. g;oJint:'

S!lk~ 2

g:.u ant ovuu ~.ll}'!J, ~l""t I'('i'~ ~ Jinldn d rzuve 11 I.!' III j !'..r1rC! •• 1 d i Ifi ~1(1 V~llili nil h lhllf:: S'\,rnl ,~npsl \ 'L)i 1·:l!HO.

tI rneduvremcnu H ll:.mlij;1 j-c (,,;~ni't'l.l\,'~ib 3 )1 _ \r61~il IU I r~ } p .. vodom ~~mlt~ ~~'J.upt' u.,I\m:'ii[C'~ darnu, [una l~~)- , ~nf.!j.ne l ~n: ;1} bl J!LA... (Ag . 2, Pm!:Jf :)8 III m J. ,to l:.tllu\ ( \g, ~[~ t I~ro(] t' :).3 nunj 1 -) EURA (It·~ U.HI ba 1m r- n ikl .i:1 mm),

Kod sve [ri nornjnale :n crs i revers SIJ bl,i iZIJ2!eV' 07. nake V!fedf!OMi (iJii!a 3)

AVC!'$: st il izovan gulllb ill i m .~n maslinovom grandcom u klj unu. 1\.1 relu gol,lJOa eznaka ncminale, i spod ... reliki III 510:-\',[·

, .

nc·!;'.

Ih e ho,TI'1 si-de is iii;! p~!JE'i1Ilad y ~~~B d l:;ciplrili8i!; or Air. G<l'-iITl'Il'~. IJ Ilidoe-r which helTe' i~ r[] M j,lntll ~]9 n, l;U r roU'Jlded b)' ~ ~ 'IiIleoS (if drsGipl·n~, lhe ye{j~ end Iho fo-lIQWIIlEl re:(l: 1 ~l W'O~LD AaR GAMES TUR~E\f, U M~er 'Ihi) very I'!IJliir./lol Ug!i IharB I~ Q jj<iJmo ,gf Q elltJnlr),: j inliJildl•

HO\'!l~eF i1 i~ lfiol ee j,jlnp!o, a~ ii' lo-okl< (jl' Iha jiil'1ltltghtl- be~l:Ju~1lI Ihar!lJ ~ ~I) I'll tJ "I p~bll9ii'1i~ 11tGli ~Q~i!o 1'0 b~, ~ol'o\ d ~lIIlhi:i ytJtI r 2002, 11'1 li'(lIYI a. n n ilIqlllcl mClmbQr a~ EMU lEulOPOOlll MC-J'l"lory Urfiklf'l~ f~.o:KI J~ Vallc'l:il~l I!;:I~ am il1ti opo"di iii' $1'(11 ln whl(h Ih Ii' l-otlo,1 c:",rrarli:y I~ 11t!~lo.i\ 111'(:1, Mlili ans of RO'rrHl!'l'UJlhollc'& !.:IMlor IhrJ luri~di<;' Ih:m "I t~~ pcnt~li ofld Iho Holy Choir I!AI f hove ~ b-U1I~rl'.lp'IRl for chaf'l8{j~ . ill~Elr :II o!:I p.:Irl O'f l'Ialr or '!.l~ an i~tL· pOl'lda n'l $I>ot,g, Ihrn~~TI 'Ihe' EC, In5hlll,1· lIi3I~,

~IO\IiJl£l in mindi1he fQd Ihar pO'n· IiU$ mtn,led 11&ir OWr'l C:Qil)~ ~11l!~ Im~ mi&clli;! o[ ilL£. a~l< (r"n!Vry, tnQllir(ll~ g n ~fldd p[lr.:h~~e IJ1Go1lI!}:,' fQ! G-illy ~O~ ~eolr~ now QF:la ~ha1 The H.o'r Chair wg,!, '9!:,I!:~r:Jl'lt£Cid 1he soYereiQ!"' ~'I(!Jll,1~ by,q r.:'Df!~rda!Ei "ratm ],;t29, II W{luld no.'l ~u rp.ilUe !I~ II Vai!cgll] gels it~, QW!1i i:\lj(l. In Ihl:! i-Ilia lime, I'b e N~'lhe'f·' I-Dndc5, mlnlad tlul'802' EL1r'D coil'l~ 'Om'! nl~e oe;;:'C!~ie11l ol;Jf ihe EL~r.np:e.an }JEisHf19. in ~ilI~1erdQITI~ 11'1 June, 1997:

~ .50 EUOO Ag 92,5, FOqf 3 a ml

, 20 EU lID Aij' sao '~f :l3 10m

~ 5' cl.!lr;[l rop~f'l~-tkx;:l Cillo), 33 !T.'lij-l

pia" e ~Fld (! H),iilg hclcon is in Iha· right. Urlds. ibe "13m y beleen bO.SJl!;et Ihme j~ a_ lille ~f 'FAI' ~ifi3d8m· D I A~rQll1lolUjiql:le IIfI,il3riilti,'lional.e-f, 'Imoe- 31J11k~ lie ls wrinen {It 'h-~ [rim c~: [j t.olilk

f[I~l Ei'.'iR(l i ~,0d.i t:!:11. eo) i {c!v~)nj~, LeVG od ktjlil ,~d ub:il - i') zve7/I.Lca u ~fUgiJ kso si·mbol Ell ~ okolo n .,tpir;,; ""KONINKRIJ,K DER N EDERL"lN'D.¥.: N'" {Kr:iljc'<llm H~I ,.ndlij:;l} lzmedu OYf- OV€ re(::'i. ~rb Ilownd~ie .([i.i~).

Sliki:l J;

I~~\'I,;'L'S~ ] 'lJiT~ l{ COHN I1USZ '! 1(1 orr (rfH'm~t r 3;1.,1 ka ! ~iIl' t(J!l.'l.~UH!. rkn!'~~n;!l1J ~iL ~rJil.nnn.m~i '1 ~ I'r! ·l~~f), u 1·~t)ZHd II.~J r~~nll ram~l Amst~l.'d:'l m~l. J!,rh k r. IjLt'J~.rH'l. ~I (Jokt:rk~ .wl.tpitl ; 't\.MSTElUJ-AM. :1~9f'!

~~tni\!'l~l{'ll ie' d:1 ~"'I a nk·e !'r.l'i pN::i1h;:~~~"lj!!.j\! ~'IM.!~%kl vd~ t!k'lJlH,,'Im i i €' ida !lII'lOf}if., a.lm fie .i .• sve ~tm!i'!.,' ~\ 'C[1L, :im~li~1 [f.~I~:tjm~",1 I"lr.~ ~ri.jeL')~ rrgu'virt!ikt! (loUnmi!;! ~a U n~· ~r.)m, ~! pnj>e(ti ne 0e1 f) j i I~ :woju robnu r:rt::rnt'nLl Ixr:dra.i u VQCllJ1

, dele m bai; sa a~ n lea m ~d ElJ. tJ..!1{!6 :S~o j :JlCt: vezc-sa Un~~O(L1l kao L 81. osta 1 im :;tellli~J i.flJ Evrnpe ,S'1 koitma su uvek pusto-

aiina F re-i.:rull.'" 1999

[ale 0~lfed'~rtc::' i ~,~ tKke h~fijen= JZI'J.d k-]99I ~ - dine, .~n pod godinotJl .k()(ie ernltovae J :rn:n:i::iCJ ~

..

.:.nrif::.r'sjl i rcvcrsst (.I'MuJ 1. J :ali IS

Sli~.fl ~,

7.~leli\C iK~JtUI'I ~~c: 1~JO l~~ 'I{A (All 1)16 jA9 gl', :B i11111.). ~H mmA (.o\~ 92; lS,OO !~ I', ~ min) I ; HU· JL-\ fb:.Jk;lr·nlkll(,!~ur~l 15t5 '~J', .1:~ 5)111 ~),

Av~l'~: ~;fL~W ';/I,i l~J~Ld~! .i. IiU, I,GVI1 m~I~Hfl1.1VH I=!:nlll~k".;l ~ t)~ll.~· ku nom i nale, desno !lil:~pls: I.~H! H.O ~ ml, lH;,~tHt:~~kuJJ.L I(,;!):;j~,li, I,I~I.' I rl - nml~h~ nazlva d ri;~~\,~.nH n~li;:.!:iK{m.!, hel» r::iskom i M:~p~:kCl'm i[~7Jk:l!,

~~evf·!'.'i;: po rrret Gnl d-E _\I~iI..!:i r sa ~('m!i.iunUl ku~l,om u pm ... 1;dj!I"I i l de~11I0 51;."{~ mukraki ~v(_~~91jak kt1~l se n~I1r~7.i p~ek}llpl'! t~, izraeJ ~hng pariamenea, ~. o]w]o n~lJL.p.js ,5',1 hnennm pre in~iem .~:;l ~nr:'f!· ra L~,pi~U1 na en#k·.~&o[)m.l hebL'j-· shon'll,

b,iH~, Hglfi1'li8 ~~t-5'li"Bihl3r.J Itl ~~

Clil'lirili.ir'iilY iIlfll1 Q, $lI!'o.g -

liolW, yli!11 o!hler h~.pl!fiJi"_- ~:...

1 ~~i I"HW~ lI1i I~ili!ti qhrao ~H 'lh[3_~m~Jf(inl' ~l1d b~c.h,~13 !~ ~ll ~{i~IJ!gi~iiI ~i3al' 1'99',;} ~i'1 ~ iIl--:wi!~ drJ~~~(l!f)'llioIT'il[it:ll ~IIJ~~

'. ,

,i 1 00 ~,umo Ai} 9 i6 3A~ 9 33 [1]111

., so EURO~"ij ~2.s 25,00 ta 38 i"iIrn 'I ~ ~IJ~:O (:O'PFka-r-n..ic4ul t1rJCI~1 1 S, 5

'g 3 3 ~IIJI!

1~(lw~!:lJI Ih!JfQ alfo(l! I~mc cl~~ltuL If~! -r.!:!illl~d{jriIl!8 II~!) F,iClpor- rnor:JQy. Inl f!loot el"ir(!p;O(:Ii':I CO~l'Iiii'ifhJ:'~1'i !i1i:1 III f:ll ~flj c:I~J:lft!!C 'c! biiiUI!I'E! Il]iOO<!!y. Ir! 'Ii'Om1l' i:;mJi!l'lf~ii!! I.I~~ Nnl~iCirl\l;lmd!l, ~w;;:iiJJI1' bu~; PortuSClI~ ~QI'I'I':: p~\r'fifl ;:Cim:p!:l~ fll~5:--(!r~ il~ d~I;I!9~-(iir IT'IO!1lllf i~!t![n'E, g~d ilJ. GJ:r.mgn~ ~ !!5 iglillt (!~II~I~·lb~l~ o~·IhG"'l'!Jre· C!lfld ~fihll' prl'lCfI~"I:~II'i~~ I'! h3:!! , El'Irgp)]oi"l M I) f'lah:::rfY 1!'I~ill!lie oS! iJ P~d~~!ln~'Q( J;:f 1~i9 ry~lJ.~1;! G:~~rr,al 8.QiIl k l'h:fltlld ~rfili'!de mllh:;I!1Ei 'I]1IJ;Iol\ey r~riil1'if'lj'.· fbr Qil I~'l li'iemhe.ri ~f El.lr(!t" r.~I:!f! >Con:HTil!lr.'i!r.:, Nffi\\'l;!o'\g~;,. t~iS]l::-a 'b.ppr0'tf .. la;:~r billiEl~'X1~ Eu:~ ~ ili1:.!;i.r:eci!~li9lJ! M fLJr~~(i~ ~~ '~H '1!l~~i!'-'OFJQlJ tprin:li"!llI !l!if 'E!ma J '1 bilfiov~:o~ fum d:lfflinQ ~I:I~ ~~ ~

-." -c- \ • ~

.t~B ,!:JJI~ iJl ?8~EeIl:lEld d

,oul' o~~~.~, Th(!ll :::;;. ~=- ~ -

. sre neee bilL [;]ku ~:unruniiEID g,O\1(liri i primer P'<'!.""",,!U"KI, f16\'C{l. ,,",{:;O{h1:i evrop-

Jikih 1..em:al~a 5t~1ltpL1:rI'Je L1mt:·o, je

fill i:tJl1i.1 rtkhn;e. Kod ueklh I Ho:hJndila, ulJ.r.semburg. PortngaU[J)' to (lite' prlvatne fitlHe, a kod nek ih opel kao ~to [Ie 10 slumi' sa Nema{Jwm to II? pola-pol~,

(

E.vrup.~k! monetarn I instil \! l kao rl'"Jdh('jdl,irI;~~ buuuc • cenr'I !l~nt b~1 nke I U U I, ' b J:zh~.: I i~ i. Slmll rml!"lj(l [~OVL'~ :.::~ ~\!I;.:' :trl,,',1 L~liC' lLflicfl I,JInmdr,:mr _ K'Lk [e ~I r:"-rn~imllu . 111.j(; ucnurno 11. npl [., '~'~lj~1 eke 121/ Inm'i~rr(li n \!Ciml~ C::r!1 au? do(j lltHI'! '(ull.np'"LnjC' ,!.iVfL- 1;:-.::: ~o~linl;: !H.wlh ';j',' Illfi1l,7lrdi nf.,.!'lf~~ e-e I,:! !I=: l J [( _) .' ?;hQ~ 2(11ll~u.;,,: poh ~I){mjh). ''0 &;- biti. p[J8.~O ko,~

.~v(lk:ll zemJja moz,~ da ro7.e·1 i sobzlrom da ~ui mo- 7R. doneti god t~ n] u zaradu od 270 m tlicn a muraka,

Pitanie 7.;I!H· te 00 r~l~i [JkaLL~ l'l.kud~ n ije' rese- . no. J!o..ku ·co zna d:r 'e 1'iI;lj,\re e nom ln ;I]e ba nk not~.~ bl! 1 ml 5,0, 100! 200 -[ 50~} H lJ HA i ~~Iw (:e Vri..;,Jml:ll: f~nog Ell RJ\ bi~ i L1L:~' ~n i::;p~ .... cl l dem oml:l :t:ll1:it:l imu t.1,tluJt!:~, .:t.l~ .t':l,bl'ltlUrf):'!ir.

<ltihntldki ni :'iW ~mli'1.:

~ :1" i I;:;: 11i:"ltl .~·I~l~U I tll\.~ :Zl~ ~uu Il.p;tlI'i '1 l (J,~OL VLI ~LI{{ .:1) ~ "Jl~1 d:, ~ I I" .lIF11.~koi l~iji!IC:'I n ~C'·ld~1 LJ L' t=l~ ('i nnu ~r~111lr LI, duk :lll.!' !J Ni.!'l ~~fi~' 1';1 ~i ~ 1,.1 tnp~11 u I1,;'l v ~lik i In .1 r:;'t I"i· .11m.

·I·r."'hi' Il:!I.Jl.H I.L ·IH.Hi Uil r~' uwrso · PI,\t.: 1.~!:1 \ 1'\ IU'I,'!!' U hi I i Lll11:fldnilflw, dok~' J~\'t·~s.1 tl~HiHI n:il'k!I'i~h),i~ ub.;;.'lr.:·ln.

Nam ~~ prcosta] d,l .~::l ~ "k~l~ me> ~kl se .~w. rH lerne rdc.', ~I endu k ,7.eli da kou~k~im :t:hi.d!i L I vth HURO wJvcflnh:::.l. Hf.kn ·1;;'.I'.1{~Llll u ~H)Uko ce ga kn~t'~l [j, ~HI nt:k~ b.· 'If )1 i. II

de'.!lreli:lbll'! job kar riJiItifY CoLlUnlty ber[QusE! i'I con b;;'!i9 tiill lnee I e ~f tlPPf~:ot. 270 bf11, DeuHcli Milrks, for g year.

Pfg'sdk:.- o"9lJ:in~1 COli fi'h~f :-il~ i~ 1'It14 dlJ;l:Irl.y d~r~MtJ. If II i,~. kl'..Q!I!i'lh Ihai 1~1t1 18i1i1G~IIiiOi'i'lllllc~ b,;ln,~ liIo'h~!!. would b.a .sO', 'I oql '200 i'}n.d SOO E~I\~t iilQM-l, CJr'!d Ihe ~Iuu of I ButO Is ei!illrnolo& 'ID (lppro;.:~ 2: OEMI Ihara i~ 1:1 If<MI~Qifi Ic :b wor!i(ld abQ!,!iI.

Ttl!:~lnQlosk:all1., me,dlher -ell h C:Ql.lnliif1M 'Of ewrO~1K!r'I COWiIFlI,i!I~I~ 'I:Iro nO'! roCfd~ fer pfi'lirill-g, G~pcellJl y if we k~QW Ihrl~ 1111 FrDI]~ '111 bQllk nokil allL!l prlllll'a 'In i,"I rot{J,~ p ('(!iU, 1,!/llih:.1 tl) Germe rvy I'j, e;y ere ~tli'lf, d (ii!' 10 (gil) ! !~i:!h 'c! ~!;Iper;

W~ 1K1i/o I~ .... i"@il·for all the diramm k! 00 ~~:dj !;;and Ihell\. Ih~~E' whe wl'inl' "Q e(tm~k;I!i; il~~lr Eum co1Ie;:IiQ!1l wrll how 11;1- ~o;;;kl"llqta i~ 1'0 ~I pri~1il fir il .•

1'1

Dei - n .. mia, donas fl5n¢~~ ,~I"tezno :§lBcl§M:o i do je '10 blo ffifill¢1IiI i jliCI!!j~ gllSl!;lIr~u • .J'll '109 WI((IQ ZOOCETijo.. pa lime· j ffiQe,I,. k¢j[! II11U '., ~!J r.:llzloQ-Dm odradeno, Il1a.tlC i~ lift:! lsi - •

_" .... ..,...- .... -. -= .. == rlO'ol!O w.<'Zci!1!JID iz grb.'-e . - zbirkcme f'liJlfI~ml;l

eli nar ·ro.oo..mr 'I ~!<I9

,lI1:L~,t i r ~ l'iK'i~j ucu, pod i· ,8;:11""1 [e !-H'~li r,;.'lihLtin I )~l; ~o!1d 'HI:, ( VI; j' ~t~d:Ln 1,ld ll~i)' "aZH [Ih !Uiili'~k{ msl III 'pome· ~Ib ~r~Ii~"':m,w.l{.!nl.: l'lij,rmonlj~ "iIII \11"I'rlr~,~ul' stu hi ... · !i:!il:lloc,:11 a~~ kl rnzrn ~T.!it:111 ~ iv!.! pi:s 1] ~~~JJ(.;'m so I,I![U11 P ~1't1 ~L~ MHLJd.r1~~ ~111~1 '" u r I;:,;:, Ul ,i~, ,Jd(~I'h I~~I,' N'~·J I t'l' J llk;a, fu JMkfl ~\\'!O~ J'l"V~11 Hl u 1"11· t,Lr~,1 I ~·III(:. k unp Zlf; 1:1. .1;L ko(.,l. i I, i · 1 'r~<.t, til vl,1 Il !olU~I~ Ili sud, 1\01 ~II b(I.~t II' je I'r'ldi"PLU~ 11:~ ]Ol~flll· r m ~m!k\lw UlpiufHL I~~i!~ i~', I rernu ~lrh!,.;~ ~l ~kim nl~l:d II w, bll II 1~""rI'Hl r I~~ I L~l\,,'~11 ~ I mlll~ I~' ; i h ~I ~1,lIr:.l\'U !!:~ F1{)d m('j u D~!.!\" d~IH~IC ,I u] d n n J~~dn i~ I J ~~I.'I'r!ajn ~HI111~rl Il!~ pU HI lzrn I.!'cl'IL N. ~~1 {N:li,s 1I$} i lj I~f.l "1"l~Wlf~ 1.1 d~I' ! !,:ASr~i'oi ,'\1 bH !t~ll, kOj'lI i~ obnmrio Vf7;M'! I'l,skl C~Lr J UMi,[j fj;l!'l U ~ts'[om v~~nl [ ll;a!7,'lf":I,(,! je J!J:~;[[nhna .'. t!'JL~ Q;;J. If r)J i.:dlL~ H~~LlI~k'it~i!"';:], l~ perio cI u i:,.:] ned u 19S5. i 1'~6Qt, godine naden le dvemctalni, nr"OllZ<I ni medalion La fa Pmb~l, o 'i,,";,l [ L?U2:er nn redak prtmerale ad I al,:x,::.tliC,;j [e orku p io 1,iIlI.Zc-i K()~o\'J, i M'e£ohire i. $11 e~tio ~~lll

'h

,

svol LI .rJcJgt)~,'rIrtLiU6~ j!bt~kll. R.:.Lt,H tlr: ,0 :i:tLi],t:.rlll:]1 retkom I vrlo znnb;nnm priIJl~I'kl,j. h"Ot~ jL~ , fnR'·· n lucl IIHI UJ I Lll~tldlJ dn S PUllld'tl' Ujr;:Hl reh :~b.llill Lj I L i pr~nl;;,.'ml( ~) II, se ~"i LL ~r;'l I r J('U kt . ~ hR( .rl J,~k I d fl\ umcm l~jlJIJ I u Ie!' 1~('Il! ~·I'd~ !~ ni· hl.mf Himll:lll.~] Il:ld GUljnli~ .27R, g ~din .. u I :U)ulll,lt

C~~J' Pwl ~ I~ rtl{h'ln b, gil'! Lti· I um ~ pojr~~I,n~I(t' 1rf'l'ijl!twk~ I, Vhl' d:I,f.j It; n i m:-;k(,lm j ILL~ L.: rl,1 i11 od .; 7{t, In 231 ~(l~lfH .. ~\"i~~('1 ~i U=I 1 'Ii;.' ed svoll b Vii I i1i I~ i_ Jit ~II 1)1 u J~ hlf) n jLrl.'di'j &'1 k p~lj~l kill,rll ~ '·i· [j,l,ml cJ~. S~ L~\I.L mr:.,N':~, '. U U .~ , II nl • [I flllj~llll :~, I nii~!i m;]~ i 1~lnr. fiwl n'~tI;',,' d~i it.' ~*~g J,'l1nl 1,:t lu~t.m.l n :Ilh:l r ,- 7.J:";:!Ir;loBJ1;l ~'iH[.1~r::1 It,,, i!.~ nn Frll I. ~ I ' url I;~oif:l. ~ve' do 'Il1,SiI d~~fl~l v;J!fi 1,:1. ylllrr.gCilthkl kra], 0 ni egovn In bm~ tzancrn mednJj ~ml, lskuvauorn dve ~odint' peslc d.n]:LSk;l na presto, kada se r'ec bio :l Lin nisao kao "llirskl" rur, do sada .;;;1 L medu lUIm.iJml~HY¥inH' :'ladl1b po de fie. fI a nlli~lft[1'L N ~,:i me do sada ft bin pmm ;l~ samo iJ [ednom rr~,merkl " uz ED :i wi a 1 ose OClJ va-

Sli~ 1, ~p.lokl ~r~I~rf1f nC"-,itl~ j~ fotx:iaJr.'09 dCibQ: Din(;!i kI i«uh:IVl:!nl ~r{!liC! Uroloo I.

mca n Icr,! MClIl¢f~I'Q:r)' Wfl~ buill by. klf!a; MiI"~11 in ij:2 l, T111~ :Is 01 a '(I111~i;i r !!!J imp"(I~f'll Clrchlr~o. lurrtl1 monurnti-.i1IJ. wllh ~H!leJ~ 11ir;lrll1~rw whh:~hr Irlt()ftQ l~ fMr!!C!mentaa wt h th~~ m~tJ!:I)II~ 'If)rlr;t'l!~ ~in~1!9l, 'The: rmo~1 dr~'iii~PJi~hEld ,f,lr'ii ih1J por Ir~IE~ ,l;If MJhnJ11 SillnQrrildt! Uro~ J,eleinol:lr (I' NernC:lilliic'ftlrnilYI fre~'e9 of St.":)IlVQIl ~r. Elilcil' Clnd .sr,~l]t ~!JlI'I1p~~Ilf.Qn !!~ \,;,1111& lha l~ Judgemenl ~~:pr":;!~nlE1cl- Th~ ll'io'r;o~eJY I~~·b~ilt irJ lh~ If;e,giQ-R Q.f ~1r)~!c,tI~ Ulpj~~1 ~rch WQos}tl~r::~r& 'ng tQ. b~ 1;I@980Io_gid:i I~~ the:·bJ9l9i3~t. !l11~ mo:s be in j~e ~reR 1:11· Qd{';r;lria. r.n' .. ~~im:j;;f'I 19§5 Fe 1'~

, .

mOIlP.5 -ely. 1vrfWr.

tDjI se nalaztn UJ zburc.l "fJmery. 5ji 'it: hn.~!og it..a~() :-- _ mine 11 P"riltl.

Elrem Pif::~;i:m [e pod naslo\'nm "'Hmfl7.~ nj med .'~iUFl GIJiiI Preba povndom rri] urnfa nud Goti rna '2 ~,,gml i i1C u P~muJlij.i:~; s IXi~Jl.:t0m uspnment na m~mila Ci<:I!'ii:kO;,roL, PH!!Il1I~'1i U~(I~J Oi11.:1lum M'lIzej~ KOSOVll i M!;.;tub i.J;fl ita nemackom jt'z:ik jj Vi P revede 1\lilt :<;i~if!om)~ nl*" lo ,3Ill~d j0Z,Ui cln !l~i It u (-t~:5lJl JSli N urn i zm ilfi~ ~:l1( ~ u bwl u l1'1 ,1.:3 ll){1- , ~v·dilllt, ALUfJ r iKlgl aA~n·m d ~~ pl'Jm~J tu ti flip I !'OHZtU LOM mc.:1 i1~i( f1:t f.'l ~. .IW l same 1.1 rl!'d nom prl merku (. i'Id~, I~'i i ne j omi n~c 1.1 .~V{ m knrpusu rm.:J.llj~i"I :1 • .1< f3SI~ iii ll. i!;" ml kom:ld pr~~;"IO II vlt'dm,] ~IJ\.'· e I~:i h"lu ~ I ~ 1'11;;1 M~s' fig I, ~a I"~ I~ L':l[ e ru X [X, "'Ck~L I ).Ib mkll,pn~'I~~l ,g[,! ,f:ldv~lI'IQ l i:7.1 (IR:,llll~ u Ell.:tkum iUHnii':m~~ul,om. k~lhIIPfLL, Ni D!.!]b.nlc(;k. l~)II, I pak, s.1'l'~ruiJ Lj~' m "!da Ijol''!, n i J~. b j .s4~SVjJ1 L ;.rlgUlmil 'I S - L'iltlJ c or:lg,ln~h Smvi· ~1;'. ~I .s~LmOm i~(.~t':~l, ['111'1 ~ .q,I',ed~· .. 'm~i:a :ib~!fk ~ 00 VOl: . I!,i~ i 'mm';"f~1r p-o III ~1I'l11:~ i ko1'l1.~~~~ epet jco do*;IV~~' zl,d urdu ·l,.:ldblnu ;-i;Vff1[.11 foe L.I t;lls.iJil~~Lre! VglOOfli iSLmzi,\'~!~ l n~LL!t!'ik K, Plllk, kuj.i ~l' 0 (;:;I!!I"I,.! P'I'~ bu Ubj·LYio nekolilm f,_(.OV:1, j ne porainje medallou urudcn 1.1: knv.n.l:,r.i u :Sisk u,

Sa.upSlmrajllCi, .re7.UJ.Jr,il!le :'1Vog i5tf2lz[\r;;m~a, ~lpofie-divaJfll~1 U T;:lZ,mfsljanj:l!, ~ffc:m Ptg'~!11 [c po!ll:Udio sledece obla~njenJe sa zakIjl;t~.korll; "Pnstinski mecl3!ljoL'!I , :lill umogufuva da sa! E.igl ~mTl4)~, ru reb:tbiliruje.mo het1kl priflJer-I -" Mro:ilfon le '!illl Zn:lL"a.pn

kao bt.o!l"i.j:~i-I: i dokument koji [1;J1 m pot ~'l'((JUjc- nobedu .n ad iOtirna u :01-:- ~0d i n i u Pa nonlj i i d'ijl" livid !J rad i"iL~tI.~e kovuice kC*1 joe za vteme (~tL'i.Ii Proba ~~~kD oj'l.rL~la dolaskom kovf!i(~r.l iz ~H}'i!lliC;J CYl[L'l,l~! Scnlk-;a 1. Rima, Tit' lmickl, I~.: bH~ jako o51,m,mh~ie-

,. • -I - -[ • I'k']

na, L to (,";H 7.;;:1 ~(j'i!.1(1It: 1f'~" Li I

rneda I in nn II svuu mctall ma.."

N.oyc(: $r~~k dt!¢IYO Iz r;j(!jJd!;llrloB d~(i: (lsp.r,e! 'iI.spol'<l EI~rdCl Vlkcwl~-::l

N.L ro su, Ul,}~ 1', 1!'1I11. U k:J :dv~~l1 j v!~ n r~~d! Ii • L'utn I:L t sp '('iJ:LI bl'j ~~L ovu gnHh I: Bt Id~'l 11m Vil[. ~'I, 'I:CJ~riib;;;,~ i I'::, [,)1 rl k. Upf~~\'U LI vrcIII Ji" \:J.Ld il\'ilLL:' cnru ,Prob.L, vjk-; !JC~U dru l'i njegnvl fM"etI11r.d ill' el, lkre fUll * !IIr:lk li! dUE)C.,'klc' j,;; U pO:?JLL:H nu ~IU~pC,iO ,i .snr.L1) centa r i lUpi.'r.i.jf;.' • J~im, jc r 11. f1:~ f1J~~ny [.',a6m f;_\!o[·i;,m'~·llk k vnil't; Sl::.;ci it i' ~irn ~.fl:ri'!,oril u r.muni.jt:, "Od IIJH..b kovnka S,jRd;a, k()li~~; dostig!;oI visoku prod lJkl'ijuJ, ,dol'l:l:1 n a rrere m L""5W 'U I iupesiji, odm III I, iza Hi Ina l Konstaruinu!JtD!jfl", • z8kJjL.!cuje Efref11 Pc ::lll.

Kovnira i10'''~ u: i..;;(1 r-eone u, - . k\"ilet'l, lu i ~cJU::ii~

_ emp.er.oF-Prob. madl'e Qr b{(1n~ilI wil~ bUild., ':iPh'llt ,its, E!:(Il:ep iOI1Qlliy [,Ore c nd very ·imeor1C11i I ~p6dfile1ilj which InI.D~~" 11, p.CI~~1hle kilt' '!~e- e,;:.:perl~_lo restere llhe ~ o e1ifis 1 w~lcll j,§ hel ii1 ViannD: os. o hjt!i;:niO.ol do~tlrnel'1l' wtlm OOU['i;]nOOj a cl!@ cCimflrm IlliI!i IflijJnip~ ~f JhJiiilti!n~DY€1- Gods iii ro.n-o.niCl, ir~ i78"

Emperor rroh wm b011n In Slr~ ItJitllll1 IS. omiiMi MI,lfQ'¥I!Ga] iJ nd ne, fiJl,g,d [j RDii'iiJIlii Empire '1".oFf! 2 76 IQ 2 S 2:. U<t:.ro arc Jj Y opP(lsl-lg (il~ 1t111i~ !:J i ;!)i'i8 II, '" rIlJiffrji~ii .. tilut:s, ,10$1', ins iJi'1iil 00 ...... gb!)111 Ihi~ mi3'*'IIt:QI~ r-i' bfDiiI:i!:B, mini d ry.!CI Y'DI'JU Jjj' o~ I ij f:;o d liliJm>G 10 Ihij ~I~,n>l,. ...A!IDm ~(I' Wi:i~ ~Iri:ld~ prQd~llm d 11~lyrh~l I ,ernl)-Qor. QiI, N>tlm~lyj 1"0 m!l'ldolUtJn WtU kAlowl~ II"! ¢lilly C.l'ltl =~im!llml vory b(ldl~ pM~ 'Ya.~ In thl' call c lon Clf 0' Brill'! ty, 'l'i'hQ~ QCl~Ic;gwl!i OI,P[,)Q tlf-ad II~ I is? It 'eim.

IE~rol1"i I'ElS an [ mphClllr~CI' IIl"'li ih abCl~!a m l~rloi1led l~pO 01 !m:.)nzo moWJ~nlo!'1, !'IONr~1 i.n oldy o,ne ~ec:l. l'fI'.)IfI, (mOl GI~l!:dJij da-ll'I r.lO'! even men, HOIl ii III ~II ;:GrpL!~ Q'f m~~t'iJIi Ol"l~. li:! er, 1nc'l Ipe~fi'1 t'! S01 il1Jg '0 .".g~1I< !.'I b~~ ~pl)ci~1 oed!I1iI:.!i,cl'1 o~' Mi~~I;iIllS! Y'lhldt~ wg:s, tClt 'Ihe el!!d of l~fi' 1 Q!~ een!l"IrYI pl"lfC:~-f!~ed.1 fg~ li Qrill;~ an prlQ' !J3111tC1!i'Q~ ill! Vienna, tlumlsrl'!1:l(i~~ c(,I1bi" In 1;.1'. Nor De1hruetk! WDD, ho.we",;;-r, fJ1 ' rio.l'1$ IIlIll ~lJ lion. wt!~ 11101 qu- e. ~WI'~ Ilbd ~ I!m ;fIngj'~ aL M~reovb':t,

- E'X!tI~oQl"i;:!-l "II d ~der~lisl

- , p1! blished llew Wor .:;

"'KIF '~ohJ dfcl ilIol !J\'ll!\111 ~ rnedcll'ir..B ffifJde in 'Inel

[fitkQ-!.:-p~gmf;sk(;ig odseka \orOf~'DU:illMKDg muzeja u Novorn Sadu tIl~pco jli:.' srebrni medallon Ko.rtfiotantin'!.L 1.1... naden U Beo(~jJl:LJ prlliko III kOjX'lll'j:!!. ~emelfJ l:il k1.I:r.~ i ;~ t.ill·i 111 (:Idw.[}J~t'~n cd RuiC' L:~~~g ,iz Srem:i=kih KarlDv~t<J.. Veo I~ka Dalj(m·,i£-HiJ5e1{lj;;Li~~Ji. tv:rt'!'i. U JXI-I.tle l1un}ll-:! I)["oj U ""NlllUjzm~L~itari' 'UIJ 19.80, §(j4~UlJ, du ~c pesretl i jedini ko m:L,d mB ~b,llo I~;l 'li:O["[)f;i ~lIlt1ii;~ H. i u:~deH od srebri1 ~ .l.iOLU0 IIJet! \~l'H! nadcn li V{j~· \!ouLni.

Pr~~il'll:~ ~1 [e Ilor)1 episu, nu i.'i.'!.:~I·~lI ~;:;_i 1lid~i:d. p0PJ5.I:t, i i'uljl!f:"JH1l11 uktl;.·tni.ln I'~'i. ,de.~ Itri ,~::i p'i'f:d·

uokvlren na isti .Il;:)ci.ll.. ::!I U srerli-

i

.ni [e predstavlierr l'e]~ef'no it.~'eden lovorov '\,'ef:);:Lc", '(ij~ ie d('~llf~ dec ~poj;;:;i:'I S~I l'tTI-'oroll:sU(;ii)} rozetom Ul koje iz]~J:::'.I.:~ Jy~ U'l,'U.!:iWJh· vitj':t'" 5iil.'ifijtf.i€ Ij] obiiK>1l SrGL :I zmedu k~';'id-Ln'i,r3 v~~'ioe j,* ozna ka k0~'n ice: SIS, dok se limIU~J' ]O',,",Dw~~l)g \'t'nc.a 1 L:.!lhnj fj'iH~ki orol XX . .I1'reC11 i k []'ilng ~ r~IJ lTiI!;1£, med;;llj(Hl.l i~ ... ,I'lI!J'Sj ~'I'i i pU {""i\.lj ltln I.tl,:'~ i1- ru a ~.>i.:;.i n:.b 12. t gm ma, Dni~.i pot.nrt.f1I prilmeH:~i j{rJ'J!1i Ii i LJ o'/'i{;;1.ll 1111 n ;w!.:!di.:':I~i'!1i ku¥nlrfL.m~; vrlo m~'I]o &1;;" .I':ll"t.d.i kl.1J.liI oJ t)l'og f!;1:~~tC:

I(Dg. itt} u d..eH~I,ji i pr~M:'iVe '·i~ i·· c~, Zir,lw;ili ui lLei ?:d~ ... nkl LJ(uk~~ [~

swvu I u !Deli!J k~I.!':Jjk1.i:I~btl,r.ncHI!~ ,~~ kCtl]r*! !~~,i nevsk i r*-l'lfJd Ike,! .. som l~ui~1 L~r,l,ki,'irli le 1 i.'I,,'.1: :i ~p,u]1.iJ! a(.,~ Utl ,:ir~dln(.;" V~(:[ti!, u mzu lasno i r.chi)je n ~h ~',~l me nova !~~i. l vlci HC~l, [do vl~d'il.I!~~ je n.it:iko; ::_\ ~,( su bi!d~!Ilt:.L~i{)g ('!ohl.lk~ ~ in ;:I!~I ilSe- 11 lm okruglim Ze[)]CHlla . .f ~lgod!(,1.: Sli PO~~16tn'C'" ;:L !lOS ;rmr,'I,'jb,[,"'J, dug, I spred llllpl3::i~lll)l'O!,~t~· gh I'I_": vertikalno .~'i'Dj.i natpls: CAE4~H, dok ~e (:~[al,-'{J poprsle uokvlreuo t~lck:l!srom ivico [1.1.. ~, reve rsie

l \ rheol O.~ko~ mu 7.!2jl.l U .7.~~,rebu, V~I ik nD'i~\i l(,W;!~.RJ\!.k'vli ~I r.1!! j~~ uo~I:J! :i d~} rOdl~t~lll;:91 ;Llm:lri.~lH~h 'I! dG'llgirn k:.ll :l102i iU(1. I P; Bnlo U l-i;LL~Llog.lI dono:::!! srehru i m~tI ~,'!j.(I!l ].a:"1l:L1'I 3;MV7. goiil ne ! I !:i !:::. ci~i P~l' nalogu C'Jr~l Kum~,~u Lin~l .i ~ niL CijelTl ~i;_'; aversu, j~m t~kl1, n ~~~.t. i fI.;l:~ph.c Af,SA HI ['i HiA reVt'r/:i!1 (lzful!k~ x..X, kao i, znak knvnice Sl&

Em Ha t£r~knva ,j. .!ljegovn delo '':Rlml[ unl nil KOSOVLJ] i M.c.'· .. ·

• " fr.en, - or.:. J

rnnu mc,~ I til ~1W~ ~

re$lihs of Ifj~ f!!!~Jil![:C~ a;;,~~ !J11ii~' ·lhbl.ll.gM5~ ,Efr~[tI·lflegl!JllI'~ "f!ilj~ f.oll(iWi~:9· e'~.@I'i]nolioll~ Il:i].fiidl]§ ~ 11le lIIli5>da~li~ 'h-p-llii I?Ji~lidl;Jl{J~ !.Q 10 r~~!ore ~he''qiei'lm8!o1i\,¥,[lcln-,;e;1II ~~ ceJliJ.ilY!13l1e m)~dl;ll~i)f! ls very rmparo Idull, ~~.o Ithf!ltjool-dl;Kumeilf~ w~il1 i;0,ii~i"ITII5- ~~e Yidmr (ll\"C'I ~I~! ill :t7S In ~D i'iiOrlJo{ ~'Iild. ~i'i,i8$ . in~':9~· . iflto W6t~- ~ niim ki~gry ~~ S~!6k_ 'Thh, factory uccl;]ffio!} !f(jry ·Mr.otlgl 'WlrJi. Ihe hrf1~ol 'of iffillltBf f,N:!m~inli!1l frr~!-Q.Fi~~ !l '. trzh::llt!>~ S'~~dJ~ ~n_.d1 R~ljjje, TE!~~nJ. e6.l1~ i. wa~, 1~~·riTtl)cl fOT· mll1rh~g big fI1 ~d:i:I~li~Fi~ in [j.~1 k~Iil~' !)f ~~lh~ls.,J H:liwo~j)~, 'I~h. ~1J:ltijfij8,"'1 ~~flfl~ITiiBd ~l1Id p>oln;le!l QUiI g~r. O;(IJQr)5i, gnd ~F'i!lde;Ir.~I~ IB, 1~!!Im~Q' Hl'J~I'1 M, T oynbl)~ f;.llld ~ •. PIIlik. E~L'lc:II:t' d!Jrlns L:if[i'lf>Q'f(!f Pi'PObJ, r1)j9ft "",Iio WI;! j, 1J1i)~' 111~i':'i hl:ll a ILc'lI'li;;:;rlll 'ILJr.n il:d t(I 111'1110, ~!:im I)1Nhal in II~Cl ~a!C~9 r,cu,md il:om!ll !hl;! WH1 QCl!ll~" ~'III)I) OII1p-Mo!.Ii m ltlOII"i(); b(il~t'I""!!iill a;n ~iJ il';iC(tunt 'II~~ mlml 'fCl:~ lod~~, iii S~!eitl ~ncl wld!lllT 'l~rrlM:!rIQ~ a!f ~n onio WOnli fa'i'"ouredr 18f!!(o Illc'i~ ~~I) rnll'ldCl~l'Jrf( ,~I¥~I ~~h ~~IC!~~~~ hr~n pn;id~~tkin! Wtl.=· tJr~;d ru r~nk-' In II~o ~tffi pj[t ~dt~r R~Ii[L(I ~r:lci e!:!!1~" ~fltkll;~rlflr. ce;fb~L!d~} Ei'r91ITi [\ia.Qn M!mt h;loi:t~fr· !n S'i'li;j~t ~IK~ ~mQ'~ [I'll AkwilstI, Arl (!I'i~ l~8dLtl!~1JI [:1110 !'!1~ ed:,s~~l}r {!W'dDlli~~ wl!~ 1~8 clgil g 0lI rlie, bq;;;h;'ide' aM ()J!$1\R. M froml sidEl.

I~P,~If-l1,6ri~s '~iI'fi!!r ~ PJltlloSlIi_e rralIliIQ~';" ~ 'lffl 1:'"..... t_ whra~' ~IJ$ ·o~d~rOO by ~~ ~~. fii~~~!1ttO It OJi lh~ •

~Olij the~ :;.1::'0 - ~-= ~r tn~ rNiitl ~-. ..: -

r.7tlen{] u Ueogr.id II millIe i Dobr:lla (J~j-p(lu iPriluml QIOlj,rnog p~C'.J:t~l,

e) ea rnJlJstinj~all ii, nadenog

~mr:wm uwrdenom gra.chll 7. ... 'ecanu, Doorn u(uv<l.n peca tj n,'i.! ~t'tii S'I::' nazlru i (]llgu'ii vrpce, Imj i poliCe lz Sr:.'~to.g veka, nah;avli~n ,I.:' 1975. i cuva ,(. 11 sfar~L-

,l~tl,[lroi 7:11 i I'd r.; iJ1rud nog ,1HUZeliL LJ H.eu!:l,m-dtL Nro aversu :';16" 1.1:1· I~~i ~pr.~je vind ;,if;;l su nhn nO!ll oko g!:iP;e I\a kojuj [e di[tld,~ nw, 111:lmi.lt1 (li:1mthi (lgrta.(J 11,:.1 !.'k::-:-.1 i(l11~ .1 men LI, i~ pl'lf\'I'.~(oe Il~~ m ... ulorn ( 1~~II~~'ul,n J. ViktOL'ij a l m 1'e\1 'I1iLI JIj.' i ... l r; 101m m:1 ~~Ivil w 11~ m \1 bkii vi 11m 1 U !lli In.1 II'~~ p itl· dan \\fl I l;i1, • .;d'l!c It.l]m, S ~")I ~5.l'a~ I'~~, LJ 1)(JJj\l, pc t,~m'l/'ljN1 Iol.' jJt.'i ~I.!' d:m Jm.t, I' r~c"n 1 k r,~h.1VIH)g pt:. ":n~I, n;]l 1\~"Ioi 'I" H.I Lpls n i i ~ 'I~· \)'OIJ:IH'lC1~!.lv~m, ~f.f1 ~ i 17 nulim " ~M~t

I )o.h I'iln G ~~j-J.'up()'!!it (J;pr-~:", d ti t~i'~' p;.'b,l ,iUU JllSl 11 L~i:m!J. I, pn. ensrven ' na usn \'1,:1 tU~i~ vi, . dn rt'I, k;lji r Iljgm~l,nt c .. ~~ .. tl r m l.Ii'i.~· ;t:i:(wi m pen rerl fIl il, 'Ini.!~ ol )XU:r.I, na $II-t n n,ij~: 'I JF tJ(,,'L·l :"in. osru I un I iknVIH I.~I perto I,;~ J ~]Sf 1 n 1 i illlH J, rn;;d~t ;wll'e I' I h nu L~m. ~L~,~i ni 11f! m se d.il !J ovu~u SIUC::1Jll pu.n'· fen em:l,j USli l'llIJ;;1 fliJJ LI (""1,'.k;Vj, S~ n V.i,t'Li.e "-1 Ril\ 'n~ obj;l!ii.flj'l,vn sa::;\fj!n dm'oljrKIo I:a I 1lfb11jsLura ,I, po[vr,uuje i-~t(Jver nu!]:t pmtn::t~, :IU,l pecan!" ,.-'Jbj l~S~.j~l WI. tllUOr Nan, ]..~ 1 ulol'[Iom pe{ilW L<'1Ue.rUl III u Z",,'ocal,Ul, (10K' 5C' U!Il (~Imliko do pUfljnj,e pn.'cl 5 tav<I Q p0~to!l \'i{;l rujjske. "i.'hl~ifi U SC5WLl m 'Utrrdf'f!j\l, Dubril ~ ~~1OIl Jt II na'lt3!\'ku f'Ema-

Ha poseban problcrn, " .. ] r~ .l Zve : .. :m poznat kao sued njm,'ckovuo utvrdenie, prema vizantjj.skim lzvorirna i7_ XL veka, prou (,f!lan [e u,~lir non kno ,'1 po me'-

.'

n tk ~ll'hheklil.l re sf::.d'lljovekrJ\r[~e

51'bijt! .. M;ec;i"uij'i IU, prillkom arhen loSki 11 j plrivan j~L ovih kruieva mYftk:no ~~ d,;l :"Ie ,Jrot nu ovi m pmsmr'~(in~ 1'I!J \"~jtm io..~ 11 vreme r:1'1,l.i~torljc, N l~,~lI.m Iii 1,'1 1 i ~ tl:i [c ::-:lr.:W,:g ij;o;;ki pot",;1l1j m.'og gt; Hil~ 11~ k U pol ~I~tom 1J;t.'i,I i:~~f! i u. k01'~' {'Jom'II"'r.L pute..:i m" I prJJm~LIlul, bin ~ mln;'b v~'~'1J l J b-)rBclJ,ll i k.l· i'>t"ljl~ u ~'!'t'mc Him'lj:1l1fi, C; t tnc n ~',~ LI m tljlVtl ,Fj,rwmi:,;' pCJ 1..:.1:H:.1 11:1 k0Jc H'll~n7.i Inn IJ H~cnl i LU' 1 n I i 1Il~ .HkJm ,o;p rn 11>1,,' nll.:~nUll1~l, 11~lTpl."!JILL, ;1. k",JI r:t'i.:I' leu l:t 0 1f1:.1 i I1C K()~O\' ;".k~ M krrWrr.L,

ilf~)H'. ,'*I~I, 2h'{ r Himli:lIi~1 n~l K(~ .. "lr.JVIJ, 1::, Cl,f~k!l\' Sin) i~tJ~1 J'I V!'Jm~J11 '~i 1,~kli~I'i \.'u pl'ip:lc li·lj~l It i polf1vi 11 i, iII r.ck:1! Ii flfI' j d;l :O;~1 III hik: sumlcc oon~LlM\i~L bI.:Jl(.!'· rkI.iHl'll~L, Mcdl.ui,m r!'Cmi~ nV~2' th v~c 111;110 :iwh(Jr~n"!1 nnm upi· su ~Bld~! L:lflH a 11 ~a, 1~(tH i(.· n1'lM'jn Rum i:ll~w N uSi~, iZ,b!:ir.iln di1, ().\' i ri rns ki 'pom· fI i '" ~ n ~llPI~QU~ pOlie:u ,iz ssm ~ ~r~ltJ:. t;:,', riLn:!, Nf.! i me, B, N~!;s~c heie;i:f "r];] ,q~1 Jj!,Jrll u~ ~r~ljk'M.l~ ;~l1nsili po gd,e k~ " je 1'iuL!~if!el I~ ada 5U ~e ku '~ ~md Llet re ill 'U.gr~,H..tiv.LI i II ~emdjt' ti~~, jjhkw\I_,"

lhtt.il r.m,:' ~" ti J'.!ol;;azj,l Lt'Ji i su jasub llbn:lI.ju n~ n{'utigrn'()f[iJo n[lgr;;]dh'~Lojc: ~~!L..(an~kog U!"'i.'!',denj;;t I'ad i rJJ!lU~ .n.j~L ,8radeVlll-' ,~k0g matl:'r.ijaJa, J.!'ozmno i t" ~,J;,i ::;u 7..ldille rill! ~crhu ZWCil,fI<1 slutlk' [

~l tI tarn .ice de{rnni~'.U'!{t..nflJl

W~I pte~O:I'.red seol 0 r ernpt - Justlnianr an which Itc'Cs:s' of nbor CD l;1d tb o Iil (;Iii D?d iJII'rd '.'Ai il; h eri g' _ j'tOIil1 tl1e, 6ih 1:enliJJr:.'J' ...... o\! cbIDif\.~ '19'7.) end j3 he.ld in sphc~~gl~t ttl coili;li! lon ill1 N aliOMal M'u ~.elJm a~%lrgde, Or. II, 9 tro;nl ,§fde 0' Ihe

i~ bU~1 I']f i'uler 'ttilh aUireoli:~ G'IoW r.!l Hild d Dill wl~i[Jh ~1!lJnds di£li:ler

Hamid (~I~Qchj~ c',,\aKocrl) tin rll g

GhoU!ldof I~ ,c~lgGhed wiih Hbllli:: lIiciorf.iJ (In Ihe bl1c' ~ldEi r~ .wIth ~!' he nd~ b.~nl I~ 131 bow~' c~d i~1 " Iwod ,=hlj ~~Id!, (I wlool~ wilh ~ bo~~, From bolh ~id(i:S I~~r- I!!. ercss, Dr-(iI'!i'IYlur of Ih lead ,si!!ibl. "",hi~h ~lt!:I iji~c:rlplioi"! rJ, it.ol' wdl ~r¥o&. i~ 1 i fiiillinn 1'IC1~,

Dobtlla GQI·Po.I~~'I~c Ih I\k H " ~I!t'li i$ oj' "nllParor J Ilil'lln c rn~lilIly (lcwr1l:!in81 Ihlll l:lillP'll4'lol'" Ift!"I~l~e~l' w !'Ch ii, !fll1li;:u tQ all I 1~(nIJa!ls. ad hI • IOI"'(.Ig!:l!rel~ tr

IIlo~ of P 0'111011 ';'{ll clh r~ (rom • [.I6tfod dr .J1IJ~tal1il!:l1'1 I, rop.i\I}~l!!J1tl! IhlJ nlQI1iEiYI II' ~t(l'f]ilJ; II) !n Ihel In

ei:l:l ponft![1 gi J\!\!ltilli>l:!1'1 r., ~~ c M Si, Vilalg i.fI RaN 111[1 ~plorl'l~ DI~I;I!"I8~ wClrk ~I' moJ!l;!Ir~ oI;!Md! co !!!'!m~I1IG:S$ of 19or~rtl il:~ en th Ii' :I< fl'):~k:lh'l~ ~he ll:Iut,h",r 0' Qulcl~ III I'Cil;!d ~E;i:! I ':G~I1Id1 d in lvtH:~~1

In@'!' ~h:!jf.rmef'll tllilJ' ido:;l.::l f!i ii!xl!1lir -

8.y~(di'1li;OM O;:fknirClI ill jl~e 6fh (oQtI L:: ~~q~ ;s1,J~lemenh~:d,

.$1' I~yin 8 ~h!;l iif.a q.f Ro q)ClM KI5.-!ovO', E_, Cer~k~ ... W(!l~ -of Ihl'J D - lilm f,],tDt mOIfiIJjr.neJl~ blJl'on8l!!llli tJ!li 1:"'= secon~! Ci1lht: fir};!' pm 'Of ~!? hlrd

lury, (U 'Wtlil €IS 'Ihey were ~Ia iOi'l1' ';:QfI~ull(:lr b8Ilet1i;:::!lies, H~w i2'" a~o!J~'ding jiiJ ~ome.wl1!'J1 ['tIfgoZtEci!t;,!.cripIical <of!'o'w[JI e.j: LY-BciJni, Yo't =SI'!=!nisla'f N.l:Isic Ie.fi, ;il' lisems ~_

::-:-=:-r.::;:,.,;.«!·;:.rg~.og i11,!'r(11zmQli~k.o!'.l-dJ1J,ljivo. dukot !(Ilit! AI~k~Jlidi"t! - i:k;J.eIIf!f'l1e i n.a .. _... ~~:::::CilIO!l'l.UI~' _':fIku- r..urniz[T1oJtiOrulJ;3, . ~'I)IQ 1998., godil1f.!, kaji ji!' adri.a" u

,~

=":"'::::3i::s:;di::;, PrJ J;l1Ill ~I~t(j Ie:'b: "2: m ;ade i ... Iml'll .<iIpog PI). ~,g pil!IClJ Ii:!

, ... i;km Ii]!eg Dru~r. ... n, ~85"liik03 dO[("l{1iku, IJ ~llJli mai" 1I;<l't'U ~ll5 M!i "!!r-":~:i::c;;~:':i:;:n ~"!!!l':ib l.d prolet.e-_

lldi po___ -"'c_ prt.~ku

II gr::l~lI ml%tll ~nl;'n~k~1 ~rn~C11 niu ml' dru L:;U

1 ~5l_ pisi Ii 5 .. 1 Miluun i Dl~tg;;l Cd'r..aSi.min II deln ' .'\ rheoloska n-alaz.iSt . II Srbij.i'". J05 .931. prore..~ ·(- .. Vulit [e u ". porncnlku .5:rp .... ske kraljcvske ;jJ:~a~lt'mjje" nbjavio li'tO.i rud n~1::ilovljen -,..\nt!itku spomcnkl nase zemlie' U Imjem jc kDilSlJmo\';.u:)~ na usno''1J mH.ku~h 1 'lQCE11ku, qi.l il..~ Ita mestu .M ltro~dL·i;!. pos LO' nJ:'lJ 7:.itf1- d.::trme!fii.!ib.L ::iUmklt kakvlh [e pndosta bUo i LJ koHn l, ,ejjj i l' l':;fI.d:it.rJJk blo tilt .)U i'z.;] • J u L'·~tI.1 ' III lr ntedu .~:tm·]!tj'l!tllii l.1.'um D'i I,'~

1M'! ij~ !vol'til ~ ·f(."sto. bmtllo,

!1i'I. ~€, [~I\;~mc I.l~ 1<,t:i'tUlLlk ' S;C ~~Im()g lVl)Ulml, S~lbt:.ltl j~ pro.~~~ JI' dr Rell:~ N:~·!~.kO\.'.I~ j lJSLU' 'pin III N"L,od 11 )111i1 m.Ui:?'c'~JlI !J B ru~'!~Id~i r;~d I tlhL'i~dt:. 0 I_~ H.l(,' du Ii:

ZWti~ 11 h~~ n i.~tlLfll ~ I ~ I !J ~hi v!\~1~1i'i~~ VI'f.!J11 e. ki I~ ln ,t;c,' I/c:n) .• lk~ ~~~I IlljH 1m., ,i,~I~ll~l, pcrcd H,' I~r;:'m in i I~, p;c ~ ll'l j I 'ldl:l'l oluvI'!I~ I "rl!' "LI:i~ ,I'W'iC III j~m:.l, I.:J Ji Ie p(;l7.tur I '} t rue Stn 1(,,' l! l ~IJljjlh'~U,i JV Inl e Ihl'tIJlbi!,:i.I~llml ~ pu~'lh;;'· L*llnl ,tJ;mclu~,'~I. r.~It1~ hlp~.;~n \,'[11 i~a up~d:! ~U''if,ill'~~, O.u It: k~'I~wlo!,! po .. d 11'::Hl j U UUlJ lf~! ~ni'J~ll ~ '!Inl~~ "I'~~ dl -t~rf1~ odbrane. •

1b9!$ iRomolti 1iI~'" "li{J[I~. '0. 19:"lli1al'4i: fmm l'"". ,........, • .,;;. NlJlnil3~t, B_NU!ijo;: ncll3K 'ho - . 11m m eliT'L I) Jail p.:?!lf'le bmc , some- .relic!.,.. when hoo~,eS' WEt'!!'" ~l'Id 'bl1iI1' ~hBri1 int-a fodndDJil!!l115 r~~i heuses., I Th:~e flllcle-::;:.e:5. e

d ... itii: rh @1 pol~l. !:I'l!l lril"(np()n~ib d8m(j~ishif1-g cd L'yI3..:ai11 -f.lj 1",,$ Fa lo'krfliQ l-vllll(lillil Ili'Id!l\3 rial ,ewey. 1 ;5 ''iEII·~ow Ihr:!I' It1IflfNlrb 01 t'hil!' ·op 'of Z~e~CliI1 i :ser¥lfiod CI~ {hJtlgl!!ofl~ !Qf dLiI~lrO;II~d ~erbiiJJ1 ~i~9~' jhMi9'wa~ a :gflti'i.[J. or Ci:l:nlji:liI~I~ll Nit!im(m~c, ~Iu, bf.'01har of Ih!3in9 S!B~n D~ctln~~ whO. I irn~~H\';Q~ t~l1iprl~tU'llid J~ Z,,& I!(lil' n '3.3', wi c;1'~'h!J Clnd-itd hi! o~1 doy~ Cit rn E~rlhL ~~ !1!k!!",ccup~~d Ihl' rorttlred ~1I';t 01 -~! end !l:if 1~[l 141~ ~ltlur y, MIl[ II .j Itlil I O'ov I wl,'i ~ d$' _M'l-rl.gd fg,t mil:l~ 'n""ut bul It r kneow~l Ih(Jr I/Ii-h~n .Aijj~lrlol'ln 9ill1i1NC! PI~'c' mhn~ 0 II!(; DQ~~niojj of ~~. 1r~ 1011 1111 ro ISM ~ erplo. 1!ol:Irno iJl: I~!i~ 9r!lJ~1 9 nm;'91l foCl~. 1!ouldlwrdly ~c:c\lpy thr:; 1>0 '>'!' JI , 11'1 ,hi) 1 B h ;c:n1ury In fClr1~1)5~ 'WQ" dtiw.IQla:d,·blJ . uHfJl'i1 t~ft mol'i dCiIMlB iii illl 11111) rI:u:<1 Wl11Vl y, il~~~r:kJlly In 1 SiM, WhDIil Ihc ~~~tlil Ir(ll1l Il '.,vQII~ WfHfl' ~i'lkin fClF bll Idlno !;!l;!rfO::!~,-4.1I,d b"f.dmo::: eeress Ina loor ~~ nC;.;Irb.-r'. KOlOVI'ol Mllrt)'''ir:a.

· 'CDllUA.J.WIA

I:I:'U'1lIi LA~ KLilA .. JIIlS MON-'iC'V

Ii!Ii .g .. - m .... ~ If"! :1.' . !&ill'

i!rl fbllJI it=: rod'l!11'1 nil K~ri:ul'j g,ct~ .'1;'. kao i. n.jeg,m' otac M' It 'J:;I) r.t;I~CI ~s !born. gi OJtulttl 'lll'h~ he, ~ we~1 'O'lo ~i~ falher

~iWla [.!1il~k ~'~'E'O; OOlJ.'io {rZOVElltirHi. lI:'n,10 II;' samn .] I Nloo6 lind 50 lind€- M51M.~ WIT:;' en95(j~ . Iron;;, biJlI'ne~~. He-

~ bd.3 5e 1:t.R'-!J nn d~~JllI .IMJ ble] k.1n~, ,---::;;;:~~1;;;;;:;;:-;;::-;'=--'---' ____", y,'a~ (lnl~. 21 WI' h rl)'_ffl";"!l!lf 4'in

(fgdjll'!:' 129. u pmlUlnlnr Iluld kod ~1~rt(J!t'_ '~l,bkd 1\1'.1:11115 <D;I51k 11'1 l:2"1,s in c <w

WI1C1:1~1 Vel1t"!.:ijt~ i. i)i!:j)f'f'.'l' ~tllii!J [c (.O!III i4.,'ljt'IJ i I'Mtl~ ~e~n ~'E<I'IIr:e chII' ,r,;;iopol!'€l

!>om n~kuIikH mesect ~arnbli~i1I~l.lIil .Il:.L.~[;.L111 n~6 nOll' K~r~, 1'1110:11«1 1'01(1- ,Y.tli

:n:J go~i putilpi~1 j'U1:jb\']in 1'-;;': X"X[, kaj1! l1O:'ij !lJbr. 1;;1' '" pM€i,.~ ~T~ dwinO 'I¥,. r~hl""~

Ilali\" "0 NOVell \'E[J];;Or, ANtL- i\];:uko I·nb H roll' (i!ilh~.or. liis .if :liru.~nmQHt he·

k;li~' .... fcl'!il hr~ Ani litlifC-h. In ti-.-£i {:h!JJli~r'

w_.lstol'I~1I ('!j 'llili~i rnk[i":;'~i kukn ~\'II[l,;f'hilii EJ:XXI, lh;Jal1~ Ihe ·liiln 'Ab!ll.fl' G.c!:I1

IRlttil'da1~1 \.'!~·illl\-:I.CJ, d;!!.lJj,..I~l:llrnd~lj~ iru Khan', M~'i MoiOO p~!o It..J)I'iI:.

~1i;;I mm [a II.~' CLida ~~U[' ~'Pl'i:JJtlh, J", I am UI3I'Hgl'flilh;Jw~1J Im .... 1fl1i:

Prm,'+1 jt' i!iticia da ~ ~ ~I lo!eJJil'KIllill;1l:ijd (d:J.· Cliiiil Khor. Is ~p-:i~ 1'1:' !1l~nd 9i~:iI'

ml1:l* 1\~kl~I1-i) mil~ll':r.:!l\h;1 n.'lIJ.:nF; h,lll;], ~i'Ul!~ cfi'l~i.mi'~ 1)1 ;:]ilti~ (In 110 I.lolli m~~i'i

mkn LI~d~li:i d.!: &\'Jkf) II iu2~ F~"( i 1;::11«1 \ t'Jj[~1 ,IL:lII\ mM r "IWlI tim o~Ajj ~ ~ll~1I.. 'fi ~I

rn~p(iI"'~1: ~tL,'d~I~~'!11 \'1.: ~i i~l1l1'1\ ~;I j~~~ldj\~LI\I~\ IlUlh I~ lhul III the in ..... /i 01' ~b'\:il t:':'d~

j!~~, ',I, i i\.:~l L ~I 1':1111 ki.t.k.w sc ~ll\ 1:>:1 ild'lJjl;:-, lllll[ IL' d,~ flI; illgllhiillb wm 0 bQt{.j .:.If ilia G i'>fj I'll'

li~! ~hll!i1 d:1 ~i:" III .~lilw!ill;;': 'i/II~l.Ik.j1 ~d ,lklllt1. l'ib'.\~ ! I ~hl]~ Ii II >iliEl5ii~ II IlKh ill 'oo{a'~ ihm

(i:!! m ~b1 \~II'!i ~~dil prl tLlr Nil)pl ~ ~t: U~liiil:1 I« ,! ii e ... ~~~nu ~(jn iIi:lfI hO'Jo' lhu (:h.:-:li .t:hCin

( I dool I{f'l~ ~1 r~ 'I !.to II I.( 1\: dn'tl "lit: It, , II."tll I 'I', ~ hQ~ (JI'j g~~c(l.rtli"nt~ .Q[jIIJ~ (Jild 1i111J,1i,"i te

«,:111 pN~ ~ ,!nlll,lI'lIJI1II.V;: 1;.I~~I~IIkI,mi.I(i;)J,1 ~l-Il..lI:I:d reln 1I'I;;i1l1j~ itliiii I am w~!tIfJ l.!I ~II rQII

1~ltl'~lli tldr,r~ I' rt I dr~ lrl.1 IJtI lit: I'll· ".1,' 1:U,IOlllll h:Wljlil, hllw liD N1ln~i, Itt oo.rU~(J I~"illill ~rJ'dn Drc-:li ~mOIJIlII ~r!'llQ:l'JQ'f; hf~Hi

I~a(l Iitl P-:UU.!kA, will: Jlia ,;,,, \'LILl R"1'a, 1\ ilclloi: III hnt! 11.1 f1~' I.!l:r~ ~ ~ ItjJlk rI r lie 1= Inkt:~, Qnd lhdlll fl iM wi)Ql!.i ~~'IH ~!i'I Mlo~

p~\'J' tllil' ~,"' ,I~!.i~'ilnl lIiaJlI,,,,'m "dJ illO~ .;I n1~i'j; \'1 L {h I' ,,'~, b, 11m =!~.wnf~" TJ, n I:cilk I~ fa flI'I ~-Iwa."i a ilM 1111 !md 011 hr.~j nnd

Ni:J.: I k.fll'llilJ 1t"1 !iJ:II I'llil i rrl' '1l11~w."'!11 I 1*1 'i'rI;'Llt'I~~"1 1~1"''').u· 11i- po:I.IIC~ I, I);i i;t.ll;Il r.:Il hO! Lk;; «Ifofi,.l!UI ~ \4. bkldo;, Whfti'l slieh

N ml'~f~1I (~r.j;:II"di"li~j 11I11~Jc.:) ~lmJ\II'It ~I~II~~ ~! I noi'~ ,Iii, u~1 lX'Jlur I~ rtlft. 3111ull fll~.c;L ~ i'IIl;lI1iI'J UlII.I {!II I'Ilil of Il hq;!nn .....,ri~ YQ~

Imnr~i ~rl;'\II1U~1 \'L'IIII ~Jll "tll~~lj,lii~kf:W m-l'orlIIO:'.::I, I l,1 1I)I)[.:,n', lnu, !"il:'k1 ;Up~'1 \'iI\,th' J\'i! ~1;,~II~il ~i\i'hl'!llilki!, 11iBII (\1 PI;I:, d1:;.;~t, Iwkl p~~ Intli~1 \II ~....JI'U~I. rl~'I~Ci~llti!lllll:.l dlll'lIlll, dn1~1 ~I\·~t, !I ~I Lrl L ~I!~ ~'t' ~h I Ifftl(ln Mrilid dl;'.R.~1 t:JII!.:n 1:1 ....... L'! ,II P:1pl'lll liil· .... lt' n~1 nil ~"hl 'p~l!." i. \'~IIv.,'!l h:llllJ. T'I»:li I~ !I~'il lilWl !~ll1l:n lin hi m ,Il:l.O I:i. !~l,Il.lIj ~~'C r-'l1~'~ !\~j b1i1~), M~1.1 ~ iollj p:!tlh ",I i'i-l il'i11;' ,LI i1(111/' i'lilln t-rl; ~~ 'r.-1'lf1I,1 i!lll,!n:-;jl~f' .;ill "I; iTQ ~I svhu l"l1k.ri!i~I\1:!~l;l. kl~l]iltl'sMI~ll1I.f1:fml!l'.im..li ~~n k,,,,, Ih dllplf1.' nlt?:'l!. \~J, ,'I!I-'it..

.NI~;i1 nr 111; !]" " fI,lhiji! !Xl 'CI:S~I ;t!~H~II, I til!ID. ' .... 'I I~,! rutli L ~1fiI krllljcolr"lii,\' , J l~l'nli~ p:.'!d Jt 'R('I~ 11111 \'h]SC~I. I~~I;' I irl~ 11iO\~'1fi, pl;_It~lIjua nllme I'll !:ft', ~1!I~n, .q'l'I'fJ ), tJr:lt=:11 Kill'! "iljt' r ~.IOp.~!e- ~11I l~lbl! n:!. !r;l:L~1I, JII \I'J!r! [l.'!(llm dil !lapin)! I1L'l'I';II,: ucl d(:.I,(!I:.~!mllib I~[,~ lMI 00 jt'd[!o::l. T In~ l'lIIIIJ.;;d.o!!fTh r!;t I rg.;A'C1 n;Jj(~~ 11~~lj~jl~ rn',~1 llu'flLC [l::!l t,.I!;o;:!fi1', ;.:1:11:0 ilL drl~ ~l;'lJPDC!;!r.1I!: rl't:cllrl!:!~- Mnnj!:ll' pu:l~ il:tlO'i~'1 ! It II,IIOiC 1'C:.lik'lIl'11ll. IlL! !'I:;€;II ~I. il:i;ltu i ~rL.ofurt!, .'1)11 ~ \'I:(-dnn~r 1(11) 000 :;d,][f)! k) .sl!:' 10 I "clikl h;I~~ i.spllli.l f.' Ol~ini papimirH III I, L1:'I!!I i rr.!lP'l'ti ~;I r~dD p.rlm~ jlJ jt'r gil. IDI"lf:ll lit. ~iLi po oek~i i:t'mlji

A k:;i!:J .~ I dilllJl. poe. iii Oiited .1-;[11 i J.:llrll,ild p~liPi'DfI.8 £1IJlo't-J, 011, id!'!! )lll,llu;)u ';'C.Ii 'ri'I~ " .. l;ldllJ~!., gdf' IlIIJI g'l odm~ ;um~~$ i. d;:;:Pl 111111 li:p i. n.0l1. ;lli ~I)u odbij.lj,l. 3%,

laS ZD!lltl!: d;l J.:u baa: da fll ;I~i LJOSudc 111 1)(tPoc'L"C 00 ~ ih""" un odl::Iri IL h'nlku ~diko£t IWla i D. (][Ial ft'li'il1l[ IlD'i'X' mkupu;..::!r1Eb!i!. ~ol'Jli\11 11U1 unha. I r(ll!: razloo ~ Rf:i"-i bIbo

~ 1m:l1i 1"R':!l::!ID 1 f'Fdm cd fi.1:lI;;l'Ig \-!adar:!! :!:.t,_ ~

SaN pi' {1ft; 0:1, ":OJ f)~p r 11g';! IhD -rliln ~ tI ~II1QII I'o.'RI"II'4it I,;U ~~!NiM~~ j,o!IlI\';o .gllhgm lin Ih~ ~~ af III hlB V~II'<: :!I I I'M .f()L,\ 1Qrr;:;; hll<'Mi hn ~aluij oIlwo hill ~ '1 ~lill~, IhM ~It (Ii Ihrc~ I tIll I mn, ~~ gr-.:t Ci I;!nld du~1 'Ii'll'I'lh rhl')o Oilier I;!lg It.;p,~ Ihro~, 'IJ(l) fi;l1~11 ~'Y~1I11 ~!Ih All ~~ ~['r rfl~I!U~ h~.!. tI !oCiII1 QI !h~ Gi'~nl' .KhlYi en em, tin ~~ IQII 1;11 m!M(I.)\o '¢i.I';)h I~ by)" hll;;rfl,.. hr:J;!i~Y, W~ III~ ~jl~r m"'"!a'f Ii Ifued lip, II II m.;.d~.n IlYl'lin:nn I!'.anij'f', 'f11~ Gr«ll ~h~ t«I~ICJ it!!11lhOlll\(l-Ii':;rf I~ !'fI b(l ""Iii'd ~ 11m f!rID1n~!II, ~ln~I),':'I~ fit' ~II!~I, ~tn MI jXlio'M' lI~hi1J,

I'>.\til.o.<J~ i~ .!!!~d h) ilrU~~ n, SIl' 'lililh' PI;!!.Ip..c i!pm nil ihE! Ina' "'~m fiOO alllh~ ':;~I,!n!rtrn ~~I his pcrto'ilFIIHi ~llIInnl!~'lhrrt!' p 'i ~I;IUrJ.~ wJh ~t; Ihe~ bvr '!I;;o!.;!, ~j'Jlfr1. !Y'io\(i~ ~Igl'!!)~' d MI a~~~, I m~~$ YI;AI

·il.,]1 ~ ~p~r mDnQ~ Ytll~ 10 sulEi' ~.4 It;! Ihl:!ll cn gcld rob, !

(lIKi .::n§I,LI~· r;!u ih!ii' ITtDltffll'lll u~uolly clmn[e Ihlll 'JC¥ rc-r P9QIJ::, '110-'.:1

Rrtti oth~r pl'l:'Ci!!lI~ lo\'{Irth~ IOJlg!,

Mtl".y nl!l!::.5 l!1~rcloIiflli lKoo.gl:.t 1Il~ Gr.:o!il t;3fo!1n !iI"I!~~ 10 9"~!~ an~~

~~r w'dtin Wi rm flJ iIlOO.OO!(JI.~ "I1L Tb~ ,G~fti til:.tUlfli p"J~S • .:;m

-~ Ifj.I~b ii ba(>ilu!~ Illey. 1;1;111

'''_ ~ !~\'e~, h~ ~~! II!o ihr. II tiJf ~ !lnd &e p~~, I:u!

~. ~h~ he go!;!s!i). €I GI~C' p!lp6I:l~, n'iis il' -.0 r~oo w,.'-rf Ih-Dn all}' o!'fIer IU~~·.j,~ Ih~ 'Jo'tXid:

-

ak U pEi~l[~i'l' (KrJk.kdo.Lilir.!m.je ~ .1 nli&og nOYCa veorna Je I n·~erl;.'~:J.il1 [[[.1. VUl~(nl), p~1 i re nt iii: hll ne, OI.LLd;~ :"0.1.:: II ~. ;;:Ium ,'·lVtlllJl t)IJ~i(_<{·:.1.0 11m! ~k:up'lj~~~L N~l;1:~lJOOtl ~ IIMt~(_,'l;m\n II ~:lkUl )1j:1 i 1.1 U st~U'D~ LJlWaL, 'S'f't \"W~i. bmi fulslribt; I, Gird f:l(lr:l.\~l iHJi.,"'II,llil~lkl jiU\r:t Onu po..~. t·oii. Jlic)7.~ 5~ I~(i od! kild;l pLJ~t~ji II I ~i !\';I'I;, ~ L! I! :lllllliril~nL lmHli:!iJwm d obu LL knit'!:!.:: .lie rlO'!f.I~~ pc ~i:l'vl! I ~.11:11l i :o.-t • .i'~1 !~lhHikt~~~·_ AU I ~Ilh I~' bi· ]0 (h·t, ".l:Sl't':

I' .I :~\'~~j, ''''N~III i.i;l~ i rtlls~llkli~J, l

i ·[nilli frbLli~flk:ui,

Pr HI 111'.5(l! 'j.:'W!ZV.:Jlmt: su s:l:m~ LhZ:1 i'~H~ I! I :u.~'i, \' I !lIj~! 1'1 ill ~mdovll~('I~i, su twoi novae ,koY:~I,i t~~~;i in I.J ~Jd bll\l Jn~l· :~ t~ I pr!.!vhl,~~1 i W n ~r,~ni ~n"b!'1 LoOm ~II ~hlmom I,)H! \IJ:lb-,.nl, ~bo~, IlLKkt~l~i! I.; il pk'! nen 1'1'1 h nlC'fflhl, "1':' .... IJ C :LI~( ~;.!,i'!j~l i "PI):;.I: I'!/ I j;;." ri I m.H(~1 ~~ 1\ len rmk':; [OU"Cl"&. O~'d~ hi Inogllh:~iI! ~L'! 'PI ~I~ ,~~:liUl0 IU lit!k'l.' III t'L'fl'MllHn ~ jt} I:o.rl]f.lt.: 't~!flj~!lk(~, ~j !tl~ I k r~ II ~LiI..;.mt ko]] fl;,! .i.ib~'i.fi·Q \.I~tFI;1-".1 .~iHnL~~ ~ ttl, Sf!':l n;,t~l~I(::~, 'pl.ill itf) im ft' ~!)~i:r(b!Jcii u bmm_l1J.lfm .n~:o.c-.em ~t~'I'!!!~[~:llhn t.l I.~Mi'k rn!~r.l~ od bd~1P; zlata-elekt rona, S partancl ~:rlsu prhuetil i evu pre'l::LW m pu\'ukli su se sa ostrva, Imei'C::i;~I'1l[~n 'I~ sltl(~~ s~ m·;J.k"t'do[l!ski III k.raljent ~t:fdrk~(I:m tJ, kome i~ poncstale ;;j~ebI4 a ill orao je da lspl!inJ ':1)isk!;JL On je umesto s!,ebrnog ,klOY(:~1iku\ialJ; 1I~n.iunj21k"t," od kuJaJa,

~ 1 "'N~IIII(I'I~: f'lbHrk~I'c .sp~!d~1 I novoc ~ii su I~o\/:~Ii i Kd!!, I~LjHJi;j' ~ III I'll FihpiL I AltkSll mlr.u, .M a· 1\~LlI jfl:'!oI\~Jg, C'J Ii i ,"i~.i ... ·r~1i I rw:~11 I~ )~, l~!kf)n'il.n~ "Vilr'llil r~,kf' ! I! 1\~h~,li I

i1IN:~l',

!! rlJ'l .r~!s I flkaU J)j,'[p 11i~l~lJ ~~.

B1!~I~i 1m k I',a'ifu ~'!.;:jiJ~iH\1 tJ~I.'\r.~~, Or!! .1;;0 'lfd'i II Q.i:mOffi \l6:f;;.u rm~ !:I I.'i:iil.~l k1)\',i! L) r,1\I:~!fr~'i! novae ImJj!~j st' P~I.~) ri 10, p~)Jif. kTr!"J 'i,!if~wH II pm"" mil . .:) Jl~11 u ~!J d::'l 5(:' :rw~t;ll\."ilo ;fJ, falsi III~m);~nif:ln .'i[~I'ID:g rn'J\·\j'a, 1I 'XVI '!!0KIJ u It:diF poznati su bm cu. ';,'t:n i 'imj~a(tri f)o\,~~r."ji wvinv i .tk saudro V<l~iOH e, oba I.:r. P~d()ve,

..

kuij ;51J ~"t' pr05lavm u S.'I'{'LII nI,.I!-

, '-I I A' I;:I"_ I I

ffiL:r.IHi1.tI_<e lUll ... It:!! lit I. CL!VCnc' mil-

[ac~,ie t'e.[ki h moneta pnd J1.a2:1V(~'IH ~)A])ONJW:ERE Danas se, L'l~2.a-

~qle~ Qmd

2. S!)Cr~~ c'o!."ificrflili- bur .. \ ~10Ie~,

ThE! fir t:rP:~ WQiiI pta~~d Jb~ I!!I~ inrr~ii'I'i rulii'!!,), 'W ~ r WJ~GIlli'li rkal • ~!:ld ~I\i)ll DtI.'II.o!f _ ~

~d wllfl CI t1tm :Ii~i Of gJm1d plbi~r in iilhor~a'Bi!I of PN!QIC-lIi iiI~~Jdi 1I1url.!i_ ~re M(li'll'ICii(l:!l, ,IOU(.f:(Ii4.

Co~n;clil.!'fiu{l I:h J.li Hr~t gro~p of cc,",nler r'lllil' bank naolcHIl - 'Cit! ~nldr.l~ OQlJ.l'lh;Jrf$lll!)d ~OI:(ll$1 ~1~G,p~ 'WCiM ~~11~' minlod by ~I~fl eCiII~, ~'ltJr II~~ cl'll~lh of PI~I~liiP end Me~tHl;clillj ~I~o Giro;:!!I' a.f MtI~li!dCirlro:l, "frC01"J':'V1!l)m I.u-W'11Itt1Ijly (QI~~ ~Q {~lIecl L'B.gFbCJtiQI~": er Cijljk 'l:o,lin.

ihi;! '~Ir:ll" I:>i:Ill.!flrer>fliIiU !Sci~~ (ljr~ otIl~borecl t~ Ihe·G~II~k k!oe f~lcloii ~' ;li.rJtU,- Hi!!< o!':QUnfB;rf\llJI'i'cl eelas iil!!'!'1 w'oi:'l~ ln' i:lri:JiJI{JlioITi Itt~~1i= ~f; e~fllu-ry I~,C, n~ lm'Jiifo[f Qf m~n~y ~~m!rurf,'~il£!lS ~c~t1~gKl f~~'QW8~ rh'~ ,hiMqJ1:. ~~ ~Il~ i6!h ~~~~J[!rifl U!;!~>I~en/w~rl~ RgJfl6<If~ m~~t~f':; fI(1r:fl{."d ~i{f1¢i'l~1

. . t .,

Cci';;liD mid AI~~~inclro~[]~hji1i!1r ~aEh

ff;!Ii! Pci:dD'~' w~~·c-8~OE!m_e"~/r.ie~~ ~ I~~ ~o:Tlcl .. bf rrui!litjflijjlkl by 1 1j"f~

. ~. .

f,j~ati'1i i.!Jl~c~l'I::; of _,50!l;lB rD~~ mOOo=)l'

~Eder m~. n~me.~f "P~dQ oaII<e-lli;· MdI;.Wldqo/~ !!.IJ1{Dril!ln$!y. L,: E...:--:" p~~te:. ·illdl.;i~t(~ oj' ~~~

~ . iCiL71ila clt:w-a, jnJu -U'I,'" Zil ~Udnjll falslf kmlOl ill;)?, lH.:WC!- T3fro nam ie poznam da se 1u declia\.-'a LI l)t:IMOiTh~.ojl Grtk0f" li'urs.1Jj Sidji t dr, imttt::ill'tno je ~PD' n.R~mJti, da se J. kod rms p liL~~I,ih'lm f;:d -I ri k[mn Li nOV<L'C. ''fi!lro se 1'0- j:::1vjo i zlatnl lim ,K il:;l~il1 m"fll.li

Nllfi:l~lol~d i'iQ't.'tic"

re d kUluiidzija I;;: JMIG'tO

vt'k vnlh 'J];Id:l'1t:'"I, ia],m ~!j ol~i .I1lk.n.di.& lilli'lL! I~~MIH, 'Jb SUo ,~W l m pr<~1 }'~WI.n vdtlh Imi'llll LI7.i,j:1 I .... ,f'I' !I'Ile-v~, 1 r I~ I'~.I'I! lj I'blii c C ,Illn g-t 'r'~ r~ S:I, vdll~im I, ~J.I \':r.~~ii,)m 00 sml'im 'lim"'l.'I!III~ "so p,ffi;.;:~nri':". (I Ie: l'LO'l;]'c n. 1m m~ Sl' 1,1 '" eno w~l;\:.:.1 .~~I jC(,hl'l.' S t~~IH.~ :nc~i I i.I~! :1 ;>;I~ d r.Uj;l,<:' . tr:u~f, ;.Ii 'II ~I~ i ,iii '9 P'.f{I!'r4L· d I~ HlI I :-;[1. l'tldl.;'~~i i;.lblcnf.l ('lcl hr~ Ill' :l:~,lh,'enIIIHlmnju nik~'lk~''I.'! 'I,I~ zdn (1-;>; I ,

!m~,r~,~am:IH it! d u 'r,: b;;,~ unt Itki rKl'l/ll( kul,1 lie diJ~'!uJ I,: f~r~)· mew. i2:1~;L"J \.'t!1 II~I~ mllogo t~rls,ifl:kuie Od. takvlh filkl:ftI<;1,[a moraju se CU!\" ,r,i , v ] numizmaueaei, [er kJ lH~l) ita veMo. lli1rn~\llit!I(11 :svt: te:le g<! j~ pro::;pr :'m:u:i, Za [";;1S[1Qr.f!a'Irorlje Of.igj!18Ia nd r~.btfi!·m~a pot!€b:no [e 'II mogo vren ena srudije i rsda NarotJto IUDgu <tI;! nascdnu pOCelf!dci ibid, 'koji srnatraju da "-v;;l.ki :Illlljckj novae vfedi, \,'~~ ~m~ mnogo_ ,Zjffi priH!«lIn kupovine !.!i tlZmeJilt:' cwih nOYDca treba bili

llpR:Zaii i mll..o:zu1wlt<W ,e>ko:r-

perte, U zudnie v feme i knd It;~S su prlsurni lL ,~\'t" K,.,[€m broju falsifikati. Pofed zla tnih ~ srebrnih ~:i;I.U lzraden ill f~l.~i{i k(i m, pojavIjuje s ., bronzant novae . ;~ ~'e~t:i{kom parlnom l.'td~mkii1~:orL p'rerIlai'1 .. 1 [;."OpLje bakarnog ili bronzanOB; I1llVJ;;LI nckorn h lsehnom, ~;~kopaiu i h 11 "1.' "mJjiJ l poslc EZ\'e"S· nug \;n.:m;:;IlLIJ i~'fa.del' 1l11>ddi ~h mi td;iBtU sa ''['r.,IIIIH Jfti" k 1.1 le rur v ocl. n, j Oi-,iil!l~t~~h'm,

Ovrle IIH i.tlna napomenun d'l za l-oII.fI\C!&f)l'l:lfJ;: \~I 51.1'1 HJ5~ lmni u i :.;i lui J':llsHlk:uJ, K~lo gor,t! :I~I)' mermrl k1i:II.~~ 1,1 sklt~k Bt't'bmlli.d .\I~.' ~ 'm( ~ mlJm~t' na n i1.h I III ter 'I i I~ In.t, ,~:~ pr~,{I.ql avr'! m ill1llj,l J ',J lk ;o.;i"H,h~ M'I:kool.ln.d~f)g, Vdik",i broeze • i'l~:,'~~N' 'IIJ I I &I::ldo:~~!;: u P:I~lm'1 Il:l:&~'Lml"P~dl',i~,':lli ;1 I' i!-U it~klllko 1:':1, { ,n i i ~n!c," san m,1 1.1

!i,r;;lkogllu~ni~In:11 it;ml, (1il'dl.:,.'" t['t;· hl~ ~"l}l )mt' I HlI'i i 'kOf.!ro.rnefl~~, n I su ,cd!'!, 'L vrsa rl il1.~kl!J!: ~l;tlk;'!mD~ n.ll\'("~I. K( ~i i r red stwi.',lja:l~l 1 i k i JHpen! tcru HI, [11~gN"t ~("nt.!, 'kr;lV1Hli pJ")~:~ !>!.Iom nekog ;ul,"J~lei< Po:!.ln ,'1U ani rerkl l na q,mi, ~~ll~Jnw1:Or.i. sLL ill rudo kopiral i, i plasl I':ll,i m1~1 [fzi:Jt.o:;_

liilW [e n~l.5 S;I\"!:'[ !ko!ek iouarlrna: vel!kr. L']~"lJ\el. J OIIl.ti(t.wu !W~,'l:CIII, mzgrani.tili J nile od fu]SUWtl.

Falsi "kor lIepD~Ic1eceg ni,J\'cu iz Juinf; Srbno

r'l04~'.i~ 'Noll da'relo,ped, II' ~~ppl!iiU ijrfi e.U~titiCl,GM(!C~, TlIrlii~1 e ild S~rla,., 1m I~ worlh Ifij ~n1iCii'iIf!11J 1~0i1 ~i;ll11ofJ' colJn· lelfell bcmk ll",r,l)~ olJpp jjlJJt~d' il'ii our r::ounlry, h:.!), Iii tud! i;I WfJiiJl III IJra (lP.I~<Qiot,e.cl' S'old 1fI0nJ3~ of l')l~f IfiHlidJ '1(;11 J'lulrl jli },pilc oJ 110 f(;ti:~ thl' II ~' did nel I'iiilr~111 f;it ooln~ ~ IIliII. T~Q.I WcH In pl't1 clill~ts; Gf Ikillul 90Icl~ll'Iir]l~ j'ram Jl:lnIG'Iot), I i\ ina ~I1UP~

. rl'1 ·5 rb.IQ'1 IP opla o!tll'n u;! d Ie ,1!ptli'Jlk wll~ '1:1 grolll acr.ol'Olilcm I:Jb(.'o!.:ll' om ok! me lOY. Th'llt I,; 'k mQI' Y !.J~!.iIclly 1U!'~I!"Ig 60mra porlrail' en one ~id(il end ~IJ;Q plct.ure of i 'Or 9' plg$ 0 I~E! ~~~r. TI~Q~0 '!/i\i}I"Q I;Q~I ijf blon:.e!! OQIfI~IOIOlr ~rtlJr~5~,

If i~ Inl'E:ffl'a~fl.S too n'!oI;)JI!icll KerN· TORI'4Ei\lr, 1h,5~ ere SQl('J1.e kind "I:

R<oma'fli capra, .;::()IM! Il;Ipr~~I!1t"n9 Ihi;! ifJQflfOf (IF ()nempi1l~r {If hl~ wif'C;1 C'-(I$I om Ibe oo:;a~iOI1i (If $(![i'I!J Fu~iI8!3, They Gre to 11 (lnd BlIiIfe-mBly ",;0/In11 !IO lit)!! ~~::UJ~[~rrli1[!e~ rnadt~ fI[Jl.se- '~~ill1 . and . I'll iFlI..::!! gi r(liJ !eli on,

So. we r-t.c®ITTUrlBlild '10' g II 'he 001· ~ iJ! be clJreflil Will 11~[i Oil '~ue r:etog!i1I:SEPOJiliJ ~o dj!.liI\Qui~h ~~BI1 o.rigi'IlQI' alldi ,;:olml'E!1'rfB~I', _ ~ i 'l1Je 100!Ii!lr GOlJlld .hmre' '~Qlile

ern a r mi:<n.I,lr 1589

(2)

ve

. .' .

u i,:'rCnle vbdavUl.~ $lilr;an~l B::J~!;ltitiil i.i kmm i [:'I il(J.-VCr'1 ,I i"f!lWnlil H-r~lL,1 it! fi~l:3wv'l[-I ~rQi2r~'oJ nflJ, DlZ:ljll j i.ililpb rl:l ~lk(!:J.!1'i1;! 1'11f lzmenjen u nd nf)~l:I I~:l ~Lkcf' p r-Elhod r:''W!~ ('\b Ill~l,n;1. N I; StU uu ~I~! ~~ Izn [t.:;i ~I'l.tl d Iz~1 u m,:" go j!:.' Vt'ru'!!~lI'no t1.;lm~l)i~ It :!I i or .. B.ll~.iz~ci I;i mel a 1'\m'Il' i~·Ii!'. N;i. ! I~ !\I.I-'nl ~b ;s~I~ll~ n,,"ld:i$tmvmlH I. ~dt~

~.

-

.

tu· \b

~u I,wJ~ su p!1nii:~!"(.~d~nc :r.a 'IT'~!' me snlmna B~J!lr.ltil :I i., m~~ ~ (.~lkJ~Ulej! i, cl(1 'i~ d~(J ·rd~!1~ ~~I kovsnle . ~~Ih! P :l·~'(.;'r-.s~I; ~f.H!dl~'"li1 n. u p 1~~[()i~'lci: K0$[~l III i frij'i. a k~-

,w ~

.5liko 2

luri reversa UIfIl rI07.;:n~~lfli 5U u Nevom Brdu Do sada su regl-

strovanu J va ti~i :fI,Wr5.il, On I, .~~ rrned liSDI:mo i;;lzl ih Lmj"lII po na~inu p·l~iml ~ rl;{l I lAJ\l • .Ko rJ pr~,;tlg l.lpa·~vt:,j';Lja U i"Y.::{i HAN ;':!I()\In N je :lit:! (h~~'ll.Lt ~!'I!iln€ ,~a~l\~. J'\, :1 lrou dru~NJ{ tlpu 81.o'ru A s~6: .!-Ilovo :-"', U:-:; m ,uv'.:l ~IIPiJ lWt"i'..'i:L p~~~\'1j~ tfi.~~ v~-riif'l ill i ~ i,lt!dlilO_g i dr li .. ~i)~ ~ i p~1 lil.l,j~~ :r.l~\ri~~· f.I~1 p-tl. 'h )i~l.i-~i I!.:~ 1 L~ II.[ ~.h,.t: l a~'k~; k.;.-;tl ,~i(:!l,!fI II III ~\'.. O~!TI knv d i~,n~n ~n'l''I'.su ji; I J1HJ~t!(oiWLlO I~lk~! :1 Ln"xu 'Imntmh I. I~OV~U'lI~L Hkr.~L, ~ll ~:~m I') '11~'1 Jm~ kti ]1: ~,I~I'I~') v ,i. i';i ~I" Hk~ u i~ ~I "'l!t'~ li (1~'nldjL'1 skw~ ~ 1:~IC~lk:~ Ku.d I.'t,~r.~ ~I {I N , II( ~N'I'OJ,i ;-:;1 it~nm! 1.1 kl'I\, ill li 1~'i'l1 B~ljl1/',1 m 1 ~ BHI'iL~~UL ]~, 11~!d-iln l1.h'y_gi sulf~fl lonv:'lU ~n :;liken ko~~ po sn+ d 1 i~~ a ve[,;~l1 I r~',oIlllrSi1 :1 i11tlj~1 i~d. nu J i Llljl! jwi u l:;iul.jc I !OV,t:H dell m~ dV11 d~I.~, ~, I:~ rltom cI i:?'.a[n ('J~ nfNIlI,I~, ;tlf(-,L'-S,iL nije ln~t~i !~fI. tuko In v]Hdlll'if~:n(,'" ,1 igu mD j-~' d~, :;:'1,1 1l~1 0Vil kVD ktrV~l !lj'@.' B~ilJi/!.:r.U:!~ n [Jrl.flai~ dOFj.:ilL1"aj:i. tz m~ja'i lIW~ 1,j8L

m:e~"t'l's. ~I k(:t~ je tokom Vl3- tlavi!i.t! $1,.dt41na ,B~ij~:dll!, H t~~QCt;; 0-~i'~f) f!ep'l)rnen~~!t Nil: 00-

... I 'I .. ,'

nevu . natprsa Lint ua IiQ'l.rmcc

NOVAR, I'j" "rukopisa" rezaca kalupa, rnosemo 7i:ddjuciH d~L

su k~ilup! lzrMi.h-tan,[ • ~l ll11not.a· \i.;lll~ u 8iUil0j kcwl:"'ric.i ~.de SL'I illnluh~.l.t, akce, LI prelhodnom pitL'k!!d.u za VFenl€ 'vi ::Jd:j'if'.i ne r\'I;l~h~iWd [I i r H;1,'~rs ~Lkti i :',rl~dl..;" tl U ~ U LIYQj ,k(:ivn~ .i: "~Ik I'Il~·tJ ~ i~ ~:lCk~,i II ul 'i'mv]tlltI.U ~ k;t;.1 ~~ .."it!.

~-.

"

.

ur, '~

Sli~ 8

pted~t~vlj~ll(J l ~rn:llt~""'I;'J~, 'I )0 ~l~ ~,b Joi.! I\!~,b~ Itwa! i~1 .~mn~ ~ ~~d nn ;LI~{;:'] :tla ornamenm rn- rr:"lvlmm kola le I.:CI~ I~U :;;.;1: vreme .MI.I t~111~ B1Uj~:dUil Il, u 'u:n~~ J~ Nk(J.v'um u N()Vr\~'l~.

Ko-vni(',;~ N~Lr ~I tWO,1Ui pt.'"riodu Je b~L2;-'Cm(l pl(Jdukrhma i \I to T\.rljf'i ~t~l.f!'th)r~jtl, k·twn leu u ~)resto.ni~.l! ,nnjprud L~kll'-'td;::!1 u ~:,;,:u:'"~[I.·'!lL Skmn ~':iIkl n:iw..:::ik~

~z ro~ perilB'l1$ siadrti ~re' jz OV(' d~11.~ kOrVJlIit-e,

l~konomski laka i - stab,:i1f1m driaiw, bb':l ~ bil~ OsmmnUiska J.Ij~ ilSk;:!:"

~)]:tl. ", (S.,,'etl.a nsu pobed ,,1 6- vano., .. gutii.[]t: 918). j.J.j n atpis []3 reversu n lie me 1*11.1 ali J.~ liHto d izajn rnenjan pl"t pu ta, b'l vreme vi ild.avi ne .sul~::g na S[~·I~· rna 1; I)() prvi pu l kod Os,mni1- I ijsko,g kovilllja at~(\1 pI'i prOfne· n:i :k~~llJpa :ijN(_T~~i ne H1I en I i.! se [ kJ lup reve I".~:L 'r:. novina ,I~' .~-a i l:ld:i it! strane U L1K)[il!~'I~'i I;r, brzu pron i.!l! i iti tipa Ho;,.·t.i. \!~(i bmj tip O\,l'.'i. ~ I. n p'ti("ibjtl U efik.afiin i.i!J k"-lHlL'ulll kOi'lmju.

K(]'Vi~:ic-'J NQV:iJ' j~ :t.::l \ 'rem .... ' \'J:u.:i'lvin.:i: l'iW~R:t .~_! It1iJi;l i~;I':~d i· III .M]!'.:d;;.:~~' tipu\'~; uke-.;I:

A / I hri nul,1 i~mii.' J 1L~t:'Hii kovI1Icl.:')

i A/H

,,\ I HJ

I' r: /11 (.'1'1 "'r~ rll:~ il ~'I..! li,u",;JL.1 kQ\'ll k'~\)

~ ~ l:l(.;;C.r:;:· kol't:' au tada ~-uml:',tlt"ile predstavllale Stl aznr ~"1j;caj ne~n.og [lOVC'.L knji je pnrn:m i Ilia trzl~lll ukulilih d [':/bl~,,- Dak!!7- 7:.;"1 Olin ~u f.lL~Hko ~'3B1e :ilia:: napravljeue nd dub.OCJ:rc S[t'"bJ8 li gnHlu AkoP.flil."llUl. Z"l UZOF prl pj~il \fl:it, i.lj~1 kn lupa i'::1 fJdMfiikat ~~~] 1 nil sluzlle ;;i'k{;~· lz b'1Jk:lll8J~ u\ kOVfi [(:)1 Ji: n~l·i6e~(\~ t~ Jwl!!nkt: NUVL,i!';

[

L\.'1l i Ijo'i Lt'~ ~~)i l ~~L tnlj~l~ 4'i d :tn 01, Innl'l2lu 1,01}1' n~~()fl,.cl jll:' 111 i1~"[;I!!1? ,R1'I,d,ev'in() i d()h:LI: d(!rJ zklu pf(.;~lfJ~rl~'c [\(,i!'itl~ !l! In li ~)'; (J:LII pn'ljn II,;C! 11 Lmll~c i k'l( ~ da J~ II ~~fl~~'II~M'ifl I,~kl"" d kI,~tld n jfl U I;; m'Mn I.

(}sn:l!~.ll!ir~b: pol i:tik;l .i tradkii·ilJ bH·e· su d11 pretendenu na presto dob,j.j'li II na ~l'pI",:.I';1 U! ILC'_ ku oblast U i\n adolij i, Nfl. (~!·i f!~~(ill bi se pripL'tmiln dil zsmeue

1 ,:1 'I'---:I~'I- 1. ~ t

n:Jua~iJ uso J.1iD 5.C" usazc po .re-

In 3. bill su d01,'O!j['JQ daleko ad presmaiee da ne h.i. im:'J!H utica] :D1!. .PO 1 ~ ti Ii: u,

Til slmllklji.l:tl1.l.1 II su reflektova la n;JI presto, 'Kmkud (m~li'~ ;:;t~l~ii'i), AbnH.:t t Seliru (i.wjm.l.ldi), PI'.LL'lC A]l met je odreden 7.~I. naslednika ii.!~"Q ,I";; blo .l:Ul.KH ud ·&\:Url:ul.l, ~ef ie i mso naklonost jalj~cm''''i vt'.dr~' l :tilrltmi;;l BfJ.j'JJzi[" II. Nezfl!IJQyo!j~1 n (om odlukon L IUl]] nh-Iyi prtnc Selim, II z pmlr~ku ::wog tasta, k.ljiH~k{)g ltln~l Melll~i~ Gi L':lj:a;. hez dOj';l'[]· I.H ot:i iz. Ti.~lbzu.L'il~i. p,Ll:i"i:tJ. iJ JJ 1.;:' .~;L~~lhii u. Bok~:~[ ;in i :';t.u suluu L Duju:lll J I ne uspevn d;~ kon rroli.~....: ui slnove JLl J,iiti~m't',

t I hCl!l'hi ;;:~I plr·(: ... ~;ft U),;, pod L'~c k LI iu [1 I,C~I ['1Jl i Ii I'hn ~h I I, .I"r~!:i! I':i Pi,'ltl':: :idm I pi:lmuL':,W;L !.,.i;:,,'al !-i1j,11· [.,;LL'.i, B:~im{l~i! :II, ~fi, nprlln 1~12, d~l, ~I bd I('i 1'[1. .~t;1 ri ~L '~wn, H~i,l=L·f.11' J I, UI uirl..!' 26, rrmj:~ 'I~ 121 11:~ I~tl! II i':~1 ~ '~:Film Ik u, M :!tI:L Z~L tu IlC pu-~tfirli" dl'l:k~ r.i, V~tTI J~ se d:L i~~ 01'rovun .IJU 1 ni]O~~1 sln :~I ~ u ~~ i~n [~ ~lim.a 1:.

Pu ~1.Upi~'!l i u n ,I PiFe,~"'I\ sulum ~J I m t na~'!/:~n J ~I'i/I;;I!. (()~ I'd" n nr'ed'lo [e da se smaknu ll.i'r:gmr,a b~~H::~l, n i i.hew;] mu~li.il decu kao l pri-"ilwJlc.:~ HIi;!'g(Jiif~" brace,

KU'!!'l:k~1 ~I Nuv[,il'u j.L~. rH!.~ t~'lfih~ Hid rM)d nOli/I.m :?I~l!l-HlOUl }\.kte kova ne U hue sukana Sdirua J. .~~~l ~L'\I(!'~;j~'1 iflHl:i u nat ])1:5; ~Se'lirn Shl'.!h bin Hnye7..id Hml", (St'li.[l) ;S;;r.h StH B8 i ilZL( Hg na), 'lokom v lad av lne nat pis 11 ij e rnen:j:;l!.n all ceti ri puta ~C" meH,i un di l~'i il ;nr~~_~1. ("\! rn.rn:n1llf1 tipa) uz th -e. ltllMjaJIIC: nekib [j.. PQ1,1;',J, Nmp~'" na ·re\'~. ic hm: ~AzI'~ .i:8asnkhl4 dn:ri. be _ ~::e

....

I~~ l~ ~I

",.'10

.~:~:: .. _.-::.>.

O '! :::~.' .

- . ..

·

I

."-.

.

·

~

,

-_. ·

.

.

.

-

. .:_ .. :"

.

-

Slika 6

Duf"l1J'1. sam i: ... I.-·t:nie'·~/~ tilrwclma :::.a PI'OPUS(. U jJm.~tcm~ hl"q/rl.' sada :'jam $u/l(Jmjl_l ..Jrl'ML. ,- • suisana MI~fa.la lJ a: sestru d("!.pOUir (s'J1{w'a l Lazeea Brt:mkOi'i(~a.; ,/Jro,Rim:io" -(~ sesm: n ......... ,_ Sti:?[clfW ,l~(.<7(N~!&·it;{j. ,X(,11/:z¥fljujem Sf!' gfHjXX./( S, SWj:almIJi{ kOj'# m ij.(~ ~ikaz(.ll(1 na /0. 1-'- iZl'iJlj I pn ,Mfem f.njiJfm.a(.~ju tz llJliiPk8 ad 26. XlI199..9, kDjL~ J~' n:(.mrtmrH~ u nil)rh.:1 D(~ H znate?

';}JespOI' t» r-t/;d .BJ".rwkov{c ~i.J~w if 1, ,35. HOd. SItu/Ii kri~rku Mam z« tU]";!ikog suJJ',.;~tl'.f~ ,illi1'n:uaR t1{w,"(j~~'; f}rJiki miro: ~'l?ff..I~ (I(.{W1i' ,~·U'rtimu. TO ie blo hnA~~ iz fJ'()Uh~4ih mzfoga, krai'~i(J IU'f,t.'i{Nm, Jl0 se 'i'1t~/I_.."J)~'·(1 t',rdi i-~ ljl~ft'1tI:('v da i-' J"'lw:al n l'44J. oid(!pfn ~ bf.' Mar n« fn:atd G1'fJ,rlrr.J f St£!VlWt,l,_ Mam j. II lo'm bn:,rkuprf!:z'(Pt/a .~'l;flJm h;)](),dim~) Jj Sb'8 dli}$nU,'U _M1:tlllta II 1451; ~WUi1rJ; (.I onda]« i.spm..'1-. nn II. SI'N/~~ 5(.1 :urim poca.;;,"rJW ().d nol og S1.l11(~lUJ lU.~h mg(;a fl. kujr jOJ fe dao obtasU ~tbpHt:1J f VuJ)( {~if..·u. MtJtti Jit~;l1.da '1~t'.lJ!Nf(lll j,~Jam. pf),~'.1~!::J'm'!i ,~I}f)j( i~iaJke dc.~/mric.(JJedm', J.'iidc.rje umriu

ii, 5f, gOd, pod m ".t~ ~:j(fSl~;~~j'Jj In okt.Jtr"v~:1i md, Mam be':'i sa Vrclff'l/11 td.'~:gj (.tum f I.i;iakom 71mrCIJrl KmN'akw:; 11tJ -n j~ Srbr,'e- .~/i"milt ,Mehml't.t1.i: If. k~~fi ih fl.' l, tm lwlull~lJ t Jias~a.njl.ijr; $(~ t~ :1{jr~''k m kntr ju_ f./mdf~.f!! J 87.11nd, J sahl'(wjrmcr.le r m~,w,~\HiW ,Jro."lmlc(J Nfzli Umnw~

i (: I ,r jl el/ U

I' J 1m

I !,'/l'V

~ .: /1/

, I 1

I H/!V

" EN

U pm~'d'~i':lj\i $i! ~~:-;ti~1.I111t

kO'fii If-, i'lfl. U (.::,U',!-; I, vu k vn i ~';L NO'\';-" I'L' l~1 Li~1 pL'(' ii.'. ria tl'JJ mg '" vj~~ t II ~"H I"I~~ ~ nckt;; vdnn~ i nfi IJ doh'l'Q p(J;':n :n(! Imv 11 ~ . ~ :ll~¢rb, mhl jt:' preduk [IVI iii:l i (ld r..:t'l'ltwll:ll ::.I;;rnm kl~ U Kj.»i~Ulti Il~· Ji 1\, Jf;i j , pre pi,llivaLb tJp(Jve Ill.it- 1~11I6.v:JI[~~ pme.r. ~tllO,

~\ lad~ pnit"(!in i, strl,l)(:flj~~cr ,i'::~ o.s tl.'l!;~ !lHi. kw k{)~~IH'~ i7.nl~H I,I~~i i). ~ u rn r~;'~, 11 b ron ~llosk] redo-

Slikol :7

dli ner r~ru~r 1.89~;

si ed koli it' autor UHf:lnOV i ) jo

J ~31.:: d 'slilmk ~lodlJ n~, ~~kt:~ 1:li!li\~ '1Ul!';;' II I~H'Il1ii i('i NI,i~ILlr ~mt'trrd:u" III i~'1 rll"n{)~t ,L~ I i"I~1 i'Oi'l,; t~or'ir (" V lilil pf·'(_;n;tt mkt. 'ip~,,:-\ litl xkor- .\iVitk."JnJ rmhlZll !1Uhml\LI :;;~%Im I ,rlm;il;t"lju nn u . Itw~r.· ~1:1 pJ'Ud uk(.;'lj l fi 11: ~i I~;dt;:)n ."l tur~n 1:1. ~uh UJ l~! na rl.l!S~O o.l~I'1 " 1'l~~lr:l ,~!;J potreb 'Ill ~:i i.~'II~'1 tu h~lk~i, ~I v(il,ljrl,· rmkom :IlflJpn n~ j: I .i L~l \'l~; i: kfl. _ i ()I:i~u'Cl.I\~ u I aa pehed ~l'~ f~ffl~jH, Pi sle U ~'~Ii"· [l~~ Pt":r.~ij~ .i M l~·b~l Rm:r'U''Ijen\1 jl;,' ,1;1 fQil.v'Od.nj@ :t~.6L; ~1 1,.1. I sro vreme se pO','ec;1 ~'~I brut knvu iC:?l kc. 1.1:" ',U kQ'L'tIJe ,[h'l[ . n tlOV'1C,

P prvl ~)Uit 7.H vreme suha na ~eli nTla I diz~Li:n natp[s:;:t rrov·uk~ Nov(.lif' ~e 2fL Hratk{) [i rome[Ljen. :, ;3Sll:nro~ .ko.vjJJnj~l za vre]));e: vladavine sultana B2}azi[?,l Il, kcjt! [e ~11;D~O p.L'o~)L"i<ujJo i n~, nekl nati n netme l't. :H]!tno, seerllno kova Il~e ab:=a 7}, vrerne

~'l~l I :l\f~II'IL": s JLmm ,'-,I i 11'11:' ~ 1'1; m:l((J\f~[O j b(;8. re, N~. lolli:d . Him :JJk~~ti 11'1::'.I.~ I,'" Io:'l kn{ I k\"'1 I ""LLiI'f1 i~:'1 Mi,:l UlH,:th [J k:lfJ uli;m~l, 11tll~1 ~i,\" ~ lUr.:-I~!;.' I tr.1,,,k~'".

.r 'lk~'1 ~ usp ,~i'I.il vi ~t8[ ~ ekc)· ru Jlll'IkJ m. blln,i1 ~IL'~:LV:~ 1Ii'iL~.11~ ; u i l'bEi ,1'1.1 !~1J'IfI,dt:~I, rJOV";;l, !J'.:ili.:

I) lftl/,Ll nn r~ld knVl'l:icL· u Nt). VlIHL Hru ~I k(*~ p~ . i~~"[ldl bm! J\U'!.! I l{,!r:'I'i:I, 1~ ilii(' ,~k~r: L1' d Itl J,_, , U .[1:'1 p. 'L'iQd k~LJ:1 j~ gold i;ti,l IJ bnz~n t g.!1lr! lee C:U'S[V:.I. ~ L! rsd 'Ie.; 'll':_'f(}'l.'!I mo I,.u.i!l.'ilh. 1 or,Q.-:::In I]. 1:ci.j~!. I\ojril it! ~~da oc[gk~drw bil~ n-nti~l J Lt:gO I~njje,

,Mniemo kon~[~ltov;:ui da J!! u r:.erio·lu v[ild~I'j.t.ine5:ul[ n ~ Uma I ko"\ nka ;:Jk~'3 uNO'!:

du ne ~ rno b1la] li£jprom ~ - - j'l U carstvu, vee - 10 PC:~~i:l:!: da fe' ~ kovlli bfla ti.v!~ij'L l! ~'iJfoI is[

Za vreme vlad~\'i[]c cara Dusana. srpska sredn jo ~ku\ ~

..ii' I 1:' la l I q.,'

na 1I.~ift..'1;''':l r. uz [~;<e (l Ie 'L'C' 111.J. pro-

C',,'llfL IJ :i-vim ::;ferilll1il iivo!::;i; p. i u no.VClf,S .... .'lI, 5up~k:l, ,.;;red njm'(:' k"OYilHt dl'itW<I o.!'I.~.Qva~i.I I~ z:t V rem!;! mJj~gOii,i lio vlar.I:JJ' tne n ajvl.:(! blfOJ vrst i1 I '.tilt,ij.ln t1 nu~,·c.tIi 1 s. tjubmt u ~~;~ml,e dd~ "Opl.~,hIRO· 5J I/4.:1r'kjl'! '10~':.I :n" od 'Itq,.:\'IU"" dl n~ Clbj.;L vlo j~ '15 v~1l'Li l~J u I , ~ r (')Vnm CliUlXU (jp' ~:I~I.!JlUI jJ1I'~I't:. ~ :mHllI Vilt ifll11 LUI nOI ':1. 1,.It:C pezCt. [l VI' [1,: (::;.tj, 'V1JI.,21·24) kOf~ do . il.d:L nljc (')b'ilI\'lj~[l~l.

L \,"1 ~d:ilr 5iJJ kmilom na glavi sed: na koeju 1'\OJ1 jt· okre rnn u d~IlD. ~ J de:<;l1oj rucl ~rl;lrliilf tlrzi b:zlD S;I krM1l111 L1a ''lh U, Desno i !e'1.,'O od vladara je skra,ccni 118'-

-.... - , I

pis C0b '. I'p _ KOHl se na azl It

:iI~i,ok u !Jodi rrb u born Iwni.~ Ie IrolbL

N; Po prsie :1 susa I Irista koj i desn om rukorn blti.g(),~.i Ij;1" a II k:vuJ d rj;i ~;vhl1k. lsus fi lrisios jt' sa oreoloin olio ~I:;! ve do krJj e Moj l ffi ~ x:a .Desno i le~ • Uti pop.r,~'~ tsu :t Btl:"!':1 ,~~oj!i: slovne 07.{]:1 k~ V ~ 15,

Ag, 1'8' 1 1 ;'; gl', ,,_ ~~J rI.! 1l1, O";,j IH;JV;il~ iii!' 111!~l'-I.:.smH~II' po lome ~I,O ~p. r.:Wtll kUjr.l' od Q~. ! :.I~~h Jlr.1 m iJ'I':i kiJ (JI,,'oj,l Vf~,r ~ u \'I~t.· dt:C.lljtl;

N'll{.l\l'lj '.i J'ihl[ltJ J LUV!:lL 1:1 ~ 111'1 O"I.! vJJI d;'i ~'J~L<iJ:II' r:L~~ Ili_ kuf1jLl ~ ~H u,

KOf.!j n I}e prtkazan J hod u i~! u jakom tern j111,1. vee II .!ikOKIJ_ Jt-.J:ino fie !1:i1 ~~1fuj v . .ri i a n r i ,1]m'~L jasno vide dve v '~ot' pJf1f11 a~ Iminicno MV' j dnli'(fiO -8".

'On H [e to zbo~ iednakcsu i ezika - pisrna iii zbog neplsmenosri ka~tlp3~1 II

iJt,ir~9 'Ibe rofern of EmperQr ~s[jn; 'Ihe lifo \"1[1:5 In!tivioll{1 in SeiTbiti!i lii1!!!aic'iQl ~j[]te, (JI!oQ im:ludi1l9 'lJ~i!iEi~ of ~Ilon'!!y ii1'QkrFl,~, During' hi~ r.ei~Fi llio!j, Serbiai'll m@cl'~'l!:il ~-l[lts, I1'1h~IClcl.grl!'iJIEr l1uJOb(lr i:lf ;;QliU,. 01 rclifIBn:i~~ kjild In monr Wliil!ilil))l (S, ~lJjbf-i:. il"! I~I~ ~D,u-.. map ion oj' "r\!9c~la't Mi)JIw{ fl\Dm , 1l.7.5 p~blrJhi!id end clcm:rlbed 75 'i'Crl!)IIIJ~J.

10, Ih,. 'Cl'lj~ llii Wd (1m 801,118 II) di!llJ:!libQ al~ Inl'(J~~~lij'ja varledy Wlli~h W:;l~ II e I' pll,bU!1 ~d rei' t5"II. 1111'1·2"1· 24,',

H{J~d,' The rul r wltf! I) (rown 0iII Ill~ ~(I cd ~HtJr.i8 I)", Q hers ~Ulri'l!l)d righl. riC! hQr,d~ ~ ~CDpNl.f '!'hIli (:l (;ri)U en Ihe to~. Tho ~Ionifl' I~ lilI i'tlJtlp, Th<&l& I~ CiI f«llo~ 'l.!mh·r ~e I'oli$s !bally.

T~iJ~ Thf,i bUJ.'1 of JilIJJ:!~ Chrl$t, bh~~lr~; wllfl Ms right ~t\!)\I'J, ILddJII'a g mml'" Iil~ l.art htH'ldl hoi;lyfnS IOlJ1l ~I!'fie-o C!~ J;if(;l~Hd ~b ~!l"L'ld,

Thl~ i~ am fll !li1~§ijn.9 ~CtlUplfJ dfi "8r'l:!i1 from $Omll! q!har ~pe!Cirn8F1 'Qf !hI'~ ~ll1d' 11"1 'lllIcny de'loU~:

[J i§ c~dy 'lir~ib!1lI t~~t l~e r1lJriIW is riding Ihe h'Or!iE';

C horl.G' 1:5-1!IG3' im racY:!' or BolI@j), ibul ill fmfi; ..

Oil 1~ls ca[lI ,onl)" f;1.'VfI iypes of ~Eil' lsrs (Ire diilarly \'i~ible - Loli.fl V om] Cyi 'Ilk; !!'.

We wo:ndBf' WJJe her Ibe ~UlJlf!)' crF_, la1I9Il!a~r=!i ~ ! ql!8Snoll, or me ftI!J:sh!!' wg~ 'illit!l!'IGlte~ •

Yladi mlr ,Mud ri

I. Kke! Jo~ef HlfU'[us (EclW,elJ o.l.epl,l' Hutlrhls)

D!JI)k~ if.: fmdhrillik ed liI'tin skc n:!C i h'ib~'UWi ~ ~,~dnr~, 'I ~i,i'l 'it' p,rn ft:.,~nt i ~ II~ !'~i l~ :JIH~ [koJ.: Wl II ttl· vl:rz ltctu ~I B(."~~J, L(J:kmn d nl~'i.: polev 111;:.: xv II ~ \1(;Ji-m, ')d 177~, g,('Jd I l\it bi(~ ,il,,_,1 d i It'Kt W ~bltkl;:' ~n· Ij~lru~ ! ~(wc:n kalll neu I {!~II'~I(n~ (~V() r;L, ! r~i~ i'lfh~I'i\'i.c" rl;" 'Il ['I H~!li;;; ! LLIJ I Li ~Ul:tlilt.;,' L l~ pllC;;L!!~ L Or.I~: I' C~:n k~LU 1~Iil.:n ot~I,t" N~LJ1J",a:(.n ijrl su Iml Il,.flkl~ J ~m'r rlll:1 Ii umor u III ,'c' lOUfi').I'~lin (N~! nk~~ '~I :m l,uck.Lm1 no\'~U} ~'i (H:~un .~ve;;m kn, ml 17~~· I il).\H., tod i 11(", kra~t I ~ld~l)dl~; T!Jr.,:·

men ue !'tl. I ~ii1lmarhl1: '!iTt sh!!;;.: pruh.:goUl'l: na doctti

i~ urn i.YJorn.l1l ~ d nda [.1 k. re

:~ n r ioCkuf~ k'IIV~Ultj& nY~'\.:iI) 'i\ I,K'n~lI~kt)~lt I'!.!' ~:t.d~1t'! !-i~ iUI.·~i t I :u"lIN:(~ n Lim bi.ntll ~t,~ M !I~L.!;I u ~l\;"C~ I bA;_~ao It 18}- ed tne P~I\'~IiI~1 u ~llj~ud~nltJj~ fn~t(~nl~L il:k,~]u :~n~bri1 U mt"d~lllll le~ i IW ~ I".! ~ H. Ni_ :1 ~',~J'~I!.I lut.'lJ.Lljll! prlku xu IL Ii;.i Ii :~l pol:-:.: ,I n"l"f ~~ k\:'1 rool1il~ 17':~7! Liiim" 1798! i popnrII iii k Rkd~1 (dJ/'t{~ 1)1 ;l l,lJ rever:-..l1 n alp~~; CLI!IlI \'jlt 1 ,~b.i'e lu~rl,i':,il' ml' Ifmil~lil:li1:l~ik~ :nlli,kQ", i llk 1';1"lude A'llu!;', ~l)J:! d1.!~r.lOUl rusom r}rklrz~rifJ :"I~ ueli"j II ~k~~~, t J i"~.A~

.-

~ ~h. ~NU~ g~ ~lj,nll'.:ko

,.......--.,. ~ lmll1 \I.iIIl!rd liillJnlJls~

j Hi!! IN!:!) 'co! PI)$,

___ 1" ... , •• ,. m1t.-rf 'ifl 1~i.E<

Ui"i®r I'h~ 1d!:ll d _ Il3'I'iin 'HI)i j I E.

Qo!)';!'< '.

1 'lIi:I, , m'm::,~

e{jl!jl,

-auu tli:ip:orl rolj,1i revessa [e nalpis:: ,Muzej Be:ca 1837 g, uz ~!J imena rei:.lCn kalupa.

Uvode nj em moneta me refurme 1MI, god lnc :l:L'q:.'lrJ(t:~o it: ktw,Lllije pr¥og :srelHri:i :,.k~i, Irl',:iin· cuske lir~l talin •• lme eki (fr, Ct'l..i·-iidt ll, d L':l:avn:i. :!l i.'b: p m.iG,;;: od, hri 1fI:~b~ r(~N .~{:Llm In~~ti 01

MtE'[ ~i3 MGJ1~~oFY Reform !l.:iII, i11ITiiJd"~O!!dI in 1.6.11,1, tl1ere 5furled min~ iltlg a! ihe ~r,5I' F:re,nc'h ~ify~r c-oiB,. .of me hiller IYf'e, The name of ecu ~Fr. ~~1lI meM! !hi~lclj ti!, Ihl;! .51'cji! ~i ¢iJ'mm, Gfigih.'ill'l;!d j[filil I~e ~iJtil'l ~r.d M:ilI' runi"sht-!!Idllll;i~ ~~ ,cofii 901' ,fjr'll!lf IMe pf:'=!iHI!! a! ,0 !.'hleld" m~ll~ !riangu-Ict iR ~haiPl!'~ wil~ .:;Ir.t:il ]idi!!~ on w\hi~h lher'l! WIJ~)" pIWJ[1& ca IJ fo~jjjer FtEn~h ~.[iDI iJf iJrm wim ~i:.: "Y1l'iboIiG lilaG mtMref!.

E~u. WO~ mlnlod aCQiJrrling liJI ~Itll' FrMi:h filIlntlng r~~ haMin9" \l;\jjiS~I' gf ~ 5,9'8 SR!ifi111 j:l~l3 _g of pu~a, ~ir.~ufl Crid it wrn (jqi.!il,'DIt:ifi.lI~ 00 k)~~ ~toliJ. Thay tllJCI (QlnGa Ci ':Qrti~ QI a ~glfl Q qU'Clrlmt enu Di9h~ ~lI'Id QI\It w.lloJlJonr:h ,Qf !:lCU, hHTilll'llrn; of ddt 'Morn·oul ~11~r carn~! a I wa.Il i:I~ of '11101(1 ~li:IlWII1 b-l!ick rtorn clrc1l.!I"'lr~1l,. ;""'0111 i:I I:hal(l;:o ~Q~

n'l.!rn!:IO"JIIJO~eliliall'l~ oj mf.nilf.1B and ~B' mln~I~~, 'I~Bori~lcoll~, 'ilMBlfy 51m8~1} ffj· mjnll1li9 r~dlJc~d ih.g r 'F.IiO~5, 'i'feI11lhr. Iii

Q.~ m,j 'il(\ I &V, ~Cl;l flUX pal- oQrti!l;ll ~t! mark o'l(lry Jr"91lc rominliJJ91

m~s, i~ p~''!.'ilJ~hl J'69~~16~8, WJ~ ~II y.y dhQll19~d IMc porl~q;!~ O~ IJlhl~lnf,!

dl ~)C i!ll':H :I I,k ~~I (:L fin evetovlrnn .bl'lill~d~ [~'ill~ll!ir",~gr~ill~ Ihe IKimlfloo.l

IllIf.afl:L 1~l11edL~ oLive p~l'l ill i noi! t: ra- ~llIoi: ¢r cadi. Th~ rr~1 ~i:t i)!p~j! doling

ne, .s~Dro ::filii p~iml\;!n:i D~U]O_g 1.1.- front Ihe pli:ifi[)d l6.il3~ l~ ~6 IID~ on I~

p .. L ¢Jnl;,' pL"Ckj~m';l1 sed !ll!()£ T~p:~, j'r(lnl ~e: !:I ~h:tio!r.r.- elf " ,~r,(1'i{" {;II} tJ ler-

f.~L vreme tou ts-s ''I\.''V, ;;l pos le l'I1e~ ~1gle ~I of ~r[l!l'!Q!Ji ~ 1iI1@ld wiln

17Hl go~li:nl" obnovljeuo jc.: kfr" ~I~ lil(l~ fb.ien,

WI nje ~kijn gLW; :hu~t L ~l~ tzme- The !e~enr~ I~~ Qf eeu 11, r\Unitiu~

nit-flU ozua IHI vrednosu od so Farv!5, [1.i.!:kll!l!i!rt~ ~~ ItlL~ ,hwil' L (pl~u~

till a, Prekivan[a M! nastavljanu 2.l. TAE: e19~1 Ivp~; ~ ~lIed eeu t1t.!x

pod e 'if 15, pH su ek~jl posle ~1rru:!5,. EI(I~g: ir:OJI'I, 169~-I.Q""E h!]~ ~

11'15- godi i,k: lJl uSrlovi pred-:~n!.I\.'- pjritrJ.c- ef Il!i ~l1ield with lil!!l~ Howe[~

lij,ili nOI,'I tip t'kij:a ~t ti!nt'IlUiH no- ~t.HE:Illl I;Wc rmlrn br,o,norhas. Ai'rn100'f a~

,,4 ekE (eclLi n~uf); Isa nadimkom til~ '"F~rr,CiI1 al 'Ihri~ i3i'gM.'1 typE! I'BprE>'

!fl&.!, vredan se;:;t livri. Posle 1795_ ~ te-mint~dI oohl!:i Ijf IIR~ t1[i.ycr~ih, ~rp!j:

eCD blanc t]. ,~cu neuf viSe nijC'. ofELIL

cemn je svsko srool3l:t::.! Lto,r~j:skui p'["ed('it",vir~lo sma !ljenje fljibove bruto [ezine', Da bi se .5\~lJ!k"{) puekl'lml'l~e posebno UZHi.lcHo, me.i:li~iI1 i, 5U Hkovi na kOYllitki 1'ijI 7.1-

g~)V'tfli u HZ zad [':hi \'~Ui.jC' HUJul-, nalne vrednosti ekila. !3rvib ~:;;t tipova e kii ~~, L:!:. pertoda 1.6"!:J- 1686, gudh.lol.: lnmlo j!,_' !],i rcversu 'I ik '1m II~e nad tilld;t.!lll [im dr'(I'!;"ni In ,Gl,L'h um na ~H! U su k':s~, lIHi:.NUllo"!' 'iJ l ('I;'c!.'()V;;L S0rJ iui t'ip, ek i Hl pot; na r le pod Ii :-Id'i mkruu- ec:r~ aux hl.m'L (J!tlfw 2),

::;!,\l,,'~J!.'~*~k je doblo po Iik~1 ~i.lt:11 PI;C1'i;:!~IK!O trifmgl:I.,Iiff.ig ob llb, sn I U~i1 urn bn~ilim .li~ 1':lIfI~m~:I, fI~L ko. !li1.' le bi~ Uk (.md'l~nJ~Ji!; rr:an~ I;:'I,! S;kng g,rhH ~il! ~~st ti I mhcl i {,O'!j,'!I,n lh mlf~ n.(Iovih eveIDllr!. Kf.l'l,'~I= flje eklili 'iii;:' '\'Tk'!l,U p:!.t~]U~, f!,'!J!nClils'li;nj kfl'jr!.1iCk{'j~ ,~!Dri, pi'! ,ce:llUl mu ~e' [i;:)zln:;l ]I'xilosih 2':1·,98 gnl.~ rna {2.J,7 3 g, ('.i:~{)g srebru) i hio joe ,e·l'.;:\rivr!,1 enra n SA 60 sua ,( sous, sols J" 1';';lWLllW S~I i PUI,0Vil:L{"_ ,[~.t-, vnine. osnune i .~esn:.:::lest:i ee OOJ·a . Prekiva r~~a izl izanih 'i i 7- opucaja povure i1~h SI'i;::bl'11 tka, dab. S'IJ, pnvod Z:i1, broiniJl pOlli.ij~.'-' ]~~flj::l! kO','i.mji!l 1 prekj:Vi.ln~L~, pri

U :ECJI.l! BLANC

('r;I!.!I': ,eilill;i' dl."r;IIrgeT'!', ILQUliS, d'It!!~·geJ';~ ILQui~ b~ali1 C,;, e:r.c'~

~;:JIn; a ecu jt' demoneri ::::O'il,1 i1 18,3.·,1. ~odin~'.

m, EOTJS

(Pm:i{e· k-id knim'ike re¢t Pol- 115 :stu :!:t.La(t ko:tml vredca zu nrn·,K: 1111 1.1 Gzlnm; fulk:::;).

::U TJ pOl~et'kll ::;e pod (J'ifi,f[j puiUlum podrazum 1;;·\';diJ IW/,Itl vre(: lea toil usUl.vit~11 i~l:' tlO\'(":Jj"

-

\io..~(}bjt( ~ V.I1.'~k1L L~ ~ *~II'"' n,~UW" 1~~II~,i i tuV:~'i~;~ wII11~~k'1 i~ I rn~" i }llCI ult!" II !,Tt'~~~I,.' Diljk~!,;!di unoV~ i.'l!fftI'I'IH: 'l19 ,). ~I; 1':0; ~,'~)h~ )"" li po:.* eb If~'ll "'il ~ H~n:..d¢fI I b.llm r· nl nt~n1("" ld~HI; I,I,~J.~ 10 .K.n'lll\~i, ]::njll·1;! biiQ n am~nji;,'I.~ tI;~ ;t;~'II! 1.1.:,1 bt d~'~i ~,I(;!:l.r'1dh';1l~il ~MC"mif11,~ fll!~1t (Ji!il-m ,1l, C{~ LI[:;Vt!Ji"-!,I t)'r'IJ~, ~eIJj~a 'bin jft Hk mbd~f~!., I.I~ !Oi[u~ooH!'(l~ ·\''''!'LU~ (i~'nilJ:;':l rl !11:;kclg n~ roda,

I~ run i s.~:n. tzv medius-om {m{:·· rtcom 7.~1 mer:enje 7..i'-!J:, o'ka deset i po i l~I.['~). ;1[1 desno] rucl driao 'it: rog ob~~~J. N;J1 JVef,~u. PCiil"URIa. bie ~e' ilk. odgov.a~[j u ceij yh1Ja·, r:;a .. ~,):rE'd I.u::lj upravc DlokledjamL, 'pod. 'FoHs!Uli]], (u l1l!fl(ritn l) pod '~I"'llimr::';.'(1 n le [:;l(\H\fil~B novae, jc r j!l:.' p~Lk0\'a[i II V redce ~ \lr~iCi ulogu :::;r{::bl.'E1 ika i, zhrttl.lk.l~i l~t~1l nl!ltl.ni~lbOVfjU kl.l'lt.111~!

b~ L.iL ~lr'I.!',1 Lil;;' ~(tiG~m,tii~~k{l,~ b~." :;n~~t~:L .A.fliTI~'ru'J~I~a l·~9'5"SlS). pri 'I l\'lldr:ll,U mLl[l~~(1 riliIfI ror~r~ me, uvedenu i..: l~O'ri~! ·i~~1 ~11 t!l!.L hi~k.un~\~ nm",'a: r.l.1Jmrnif];, k:llu r~\·1 k~ Ij:l u nd 11 n~LJ 1\~1 "j1,{tr..iti,j:ilkl foBs, ('i:il;.' j 11 L'L' it! HZ ..... lv k;l~ I Ilil~k, de ],: D i.ok].I.:':':*1 mw!:.' n.' Iu L'!i) ~' ! ,II I ~~iml} u ,!';n iL~·f!~rLl: hl"a~wn~i no V,;H~" tl:l.)~';; j~: !H"lldllSllrL; ~fI,i~tefije e br.7.1.'!i;l vrecical pf.l:k{WH!.'ljC' bl1k,·

plfrilil,tI me f~~~ as· 6oc~ ::-t.

• .afler ~ 7'10 ·I~!!)" r"e>.ri1in~~4.1~ ~

h,jit 1 wii~ ~c.'ltIg(d 11(11:;& alifi'iil!~ 'I-l:I: '1~~~'Villu.:i 6liS'!} ~Qw.."i. P.'gr;'iir~9! ID'f r;;r;; t ~(dm~I'iL~!!!.rI·Eiian ohar 17].:5~ !iJ!.~h.s ·e(~ ifil~ltld Ci {I i;tfL l'J5:ca¢!ua[lr rep.rl2f~1'I1 'i.~8"fla ..... ·iype of .'a';:;!J~ klil!JiM!l. liiidli'i< it@ n'i!lml!'!-a( ~~r. (;I2WBCIl! Lc:!I!.JU ll"E'!JrJ.Q~aril!lg

IJ Iillp!nlJiilll;J of six pOll.lI~~W9rii, ~C ... ,

. - .

.A-n-!!f-:1h'!! :y~ar 1 795' e~lJI·bliJ~.G:,. l.e,

o~w f'Iij!.ilr~""'F~ i19! ~i!M~.d (UI;r,' l!'Ior!r II

~... ".

Ciillile (fut ,of, D;;i!o 1· i.~;3~ ...

, -.'

'ilil i· ~'O':~B:5

rL~Jlllr~f ~(I[jj{ r!'J~li1~r, m!Ol.~~t;el

,Ffr~f It ~~ I;! ~~IU h;llr~il1ii!ir- blJ~ !J1~d,fjJF kHpitig ·fi',.l)ni!i~'! jjl~.ii&ily ihfJ; b~9 JI~ wl~ic11 ~I~~ ~C!ldli!t~ ki:!p,1 It. !lI rl' ·Hlloillrl;a:r:, l.eiltlf" dm~ntl ~ir lliOl'll!:if Dlodoi~~n'~ j,1.I h:HI~ bill [~~o'i. ~I~~ .tli\JD~a~~lclli 1~1i~· Wi iOiJil.'lcl! ~a~ ~liII ~ ... ilo:ut~r @PI~OI'·O;:ijh~,." kll;_I'liI!~ I Ill:!' w~la!U ~I' 10· QMI'iliI Ifltf'Ccll!Qi)ca 'io ail'ilf ~>/lo du~ro-d».cl (J1'I1~{I!!'IliJii'li,n, l!o/ Ihil,1 iIIfid aJ DIQd~lIa., N:li~~r ~q1QJ~i WGJ r~rJt!!!Id ~I iIJ.C~Q\lI~lh!g r=11jI~~

fhrrin:s th' ~117I. oJ .trIol1l'i!:L\!L

~4Q'jL~~ at lilli' I~~ m~~C!al)' ~ new ~rsFIlr car, ~.\ ~r.od ~M ~ IlIJm::mrl"l, I] ~ III ftn~ Q4" iii e~~1':i"r. tI~ II~ wJr~JD> "am.-III ~~ I:n~~rf-le:d [~QI'i'! I}I"ocr{j!!J:!;"~~,:relQt.1f:i b!.rl on~"i·1W iIIl!:II;!!"II"'9: oe.Dp~r ~·i!!~, 'W1~,blI8 rG'iJtll!ilrl"l\E!e~'!II'IQ or f.;:.111l, g~ o!;I.~~a::rhilir WJCOII'5!~ ~g ·k!!:' !iiI' !.;lrolj!;!i

J:.n~~f!~[~ij5 "llIJtlfa--Eil;"l!adJ~~ f'DII~ i!l:!3 !11J11!1!1iJh\ mJ,lr~d. 'Will~ J:;;] p'!f~ll~fr i~r~: ~; 'ibi7. 'Gr~El; g.ipliii;Jba!\--~fLV,ill.@. 1~~~ fu:,lIm~!llg I! q!'!'!I",1iJIi!l!lI~; M;=\~(I num!~ie~<';·~ te.y~iil'li fdfi'5 •. ~;"Ql'J·lI'umn;tli;'i _, ". [Iy~1;I1l!1in9 fuJU~·, 1"'- 'f0 lI1inlll~ "'" r 'BVZ'olfillll~ killl~ E""S !II!.I[ri~,...ll~ ~'I.rol"llWie· FdliL

-...................:., u: nJU- i2gtibilo sm L'2lHl. ........ _,....:<L.I' us jt" U~!.ttloViu w..:d'l:('"t:

-n,de, 0'r.1fl aeeue Tel~kj m 5!m;im:a grfu azhLike_ uz sledeI..~ ek-VM 1'f"L1n!lOM~: ~\l::4(! num~,-] \"ul.mt~i5Id folL~i K-20 llilJrmm t!ll,~i t:'dfl~ polovlna vlznntlj$kug' fo1i~~. I~W nummh - jed ilia ,netJui navi 7.;mti:j:::;kDg :fa1i· sa, :E= 5 rm!llltrttLlIJ :: ~l~ll1~ o~anjil:a i(izarttir.~b)g .fG1Js~_

Neke kov nice Sl1 kovale ~ dH'Ige norninale iz h:;ikr;:!: H p07_nate su nomi uale nummie, kovan e z;;l vreme Iustinia nusa J, i to od ] 25 :I. 150 nu mlt11b.;U:o:;t.:iJ!novliene ,~11, ~ sledeoe ekvivalentnosibi' 40 UI:.l1l1!m~a {::;li!i,l ~ J g 1 ftJJ~~5-'] IlO ,miiiatest~-1/ 1 SO ~.' ~kll~$~L n~k re nki numrnie, J~ <Ii) fL'i.d':;dl.:..: foll~ ~i Vli:.m.L~j:i. EiJJc!.rl'JI· (I i su Li (Jpttnljl! do 9- vtkL1. II

5DmB mlnli f,D~fmie.s r'oine& some elher ooppc~' I!Qlr,II1.IJh:., ~1!1Q1.~ ""hidl 1he moss fomCius me i~i~ nmllrnoIlh of "I!Jr:omie'. CiJriledi dwrffl~ ill€ ~irne .:llf Im;iir~ic{>\i~ ~ [i:25:,2iiO iitilTIlniia). The''flJlktwImg equi\lolenl!l, or~ ,e']io~lfid: 40 j'njlil"!ilI'il!;!~= 1 Fdlli~c 1 f 1 (.I milJCit8- ~I>i.I"1/180 ldidu L Co.-PPillli' ,Goi n~ ~D!IBd I'IU mtmiE'; us C! ~tlJdi@n. fr~~ tI ;t!.Y2d n~in.e- PiJIJi~ ..... I;I~ in ~~l,l!klrii:iF! iill tlia '9lh G3r'1lU!ry, II

'-K-ns-'-r -ZA- "tA rfL-U~1.'! II RIii'!'D· A uATaAG·· A ~-Nil: -ZA· li-ED-· -N--I"J-E

.'IIi· •. 1 .LM,i;i, ·.··.~'Iii I 'iii; .,"'Ii 0;\;1._';"',., E : .: ~.,_= •.. __ ~ ~

-1(;'nA- u -E·;V· -I N· !! JIU'·C;-··O i!'LA UIJ E

11:\,.110 Ii :'_ iiil!1-f'i,YI . -

ot ll):I~anla I Ula~kQ do.b~IIj".jlh ¥i:iIi'QQo~"~iI~ d'ti,,!II!:i~i:i i!'J IlQIlii'lMlm ~IJWlI!.!i kll~~ elflll(]~1 '!,'~~'dCii'i1"lr~h O::ClClni~~~ IClko j o~H 9md~ni, r-oma propiiC!nlh i~fIIIlOr'ifm 8010"«1' ~\'l;Ihi, DVD p!:r~r':;Hn ~!]cli~~c(I' III drllt[ll, ~\iQ~r.mCilil 1~r.';)4!J lill !l,iolu m!~~),f III :z/n(lk, S.a omr'!(lnr!PfI'I ~ri ... h 'ialrO~ inll~ Oi\'igi'll!~~lla ~o~!lokl, 10' II~rDd:; ",-(:Ihlil~[lln~1 ~J.>:.:njflnl~lJ!

i Kocl i"Ii:ii n ffi!:l ~II{I~~ljr!i'iO ~bh k>o '!i<::"DlJllmllih ~pl.)1I1P 1I1r.1;I ~ IJdllkl:N(lD,iQ, till !~t!

II',; ladir~~nih j:!rim~~ki 1m;:! pOiltlr:Jd!it I,,! mil~olhr.t,l! tid ~IClIIQ¥r.I ":.:~IIiIr;rmfillh 01·

:1 'El:;:m!lt(!c!l(! 1lll!1llho~lh i'Ocll:!~ h!)t; IIJ pli';.'(l!r.xn ~NtkamCi . Olfr\clI:!MI(l,

II

1,'11 Ktil ,~t! "'..{I~luQ(:o I~ r.uclr:l Vmlr.::-:;mll 1~li~1nl~c Krl;llln~lnrQ llu~o~a~llo II) !YIflliol~~ ~blika ! I;!io&ir.i.'f! krCl~!m(!, Rvi:-wl! bi,"jkCM:!

II,~ h~11l! w k051 pref!'la f.~Y~nv.1 pl'",~Q:jnl I ~JJ~~_'f!g i'i:::; ¥I'ha~hllm, I)!; ~llIltl!n(l idn~J!"I kidkl~1l kr~lm ~Ia ~!kl~l~ 1"1'CN!~!JII!:i pepul IL'II ~I\:llrn ,~mr~n,j ~~~i). Sr<iclin~ Hi ~1;lj11m ~1I1W'ilrr..q, pri~vd~:\In.a ,!l:1:! kilt i ukra!, itol! I;;; f~ 1IiicQf1'!j i!kO'i'(j!'i [j! f~d~!"I'I du ~,

~ ;W~~:.! il' b!/.~ ~j'imil~r,IIl--:1i Ir-(llm,:1I1'c...tlnl ~(lml;lm ~Qm ~r!g" io ;fb Krr;llfg~!no ,J~~~~, ~Ii to '~'~~[11 d~Q~ ~~in!m _ i G'lC!I"i'lr.. j:lor",l'~h;!f!lc!, '*~b srb!:1i I;;. ~I(!hjl ,,~~(:!c ¢d II~~(:!, Mo ~grnli';ln! ~\!lli ki\;Jk(l h*I' II"IIJ~ Ii) ~lJh~~(I:;l1i idulolli slmbol.

I 1J}ji;l~ tid rlijll~lnih pli;lm~n©¥!!II~ ~i;lilil"C![1I1! 'lornFtO ~r'iet!oi bQli $oj;! kr~~~~imC! ~o:!i"I~1'tlWI;! oJ po~ti.. Kr(:!~1 kr~!-.:! ~I! b~lfI ~nbllili·

: ~11!:lIIi ,it:! Flkl¥illlll:.llm',;i~, ..".

r.1

~I ,Ref~!r.: l!~ fi;I~c'j PQ~fCl~n~1 p.~!,~ ,!(~cl!nr Ie ·F."!O!p-i!:·:{i\T~_Q.aASNI S;Io,\/EZ KRA.~EVINEJUGQSlAVUEn. N~ ~km)mn kr~~\!

~ kr!ro su simheli kQ\'m~e ~G I K' IOrl;:bq~ ! KriiJU~11!I9ro:!!lIr(jm t~clfln ~lQ, ~'Jl.':lIXl{!~ I n~!p!~ "t(j!ii~b~, '""",

- !'~r'A~1 ir.: ~";md!J:ldn.c ~irii!1E plID'€! ~i0 Imuglmro, IJ nn obodu ~imboli;wje jUgO!lo\,~[1j~ku uobojku. ~r~ ~V!JkD bo'i3 u t..robojc!

~~: fa 2 mm, Len!'(l to;! krez k~ri~ pri~~r~~~~I'l ,g;!: ,u~ 1;II\!bIIiJ

=- ~raka.~ 11';>11l varfikolno Fa~e"i su diM~i"I2ii'" ,.::l.5 mm, '(j ~l)d61'(j'l!l.6 43 .m!YI'_ Orcl~fI i~' u karlo~1:.=ir ikriiji plIDl:! bfli"" !u pflcll· I flge!!11 ,~~ ~r'Ii,j9 pJi~ NiJ ~"'ilcn~ pDdbzi poklopoa uli~nlJ; j!S nolpia 'MEMLtE URS, G~ IE:5eACH I KNAUS b'IGr;:Ee,R i ERA· :[l1,>QNltA ETUJ.JL! I K,!o,-5 ETA ~;;:A!"'{IO ~R!"f,K V!ROVIIT.CAn.· NtJ ,~ni!f!i,)j ~!fdl'li Pl~IOpCfi bJlij::: f,,,, ~!'fIbl2lt'1 ¥l:I![O~11Q9 S~¥I~~!] 1- = [!:"lI1Jlj~r!~ JIJ_~IID'~' a i!;pod n[egll naipi~ 'K~5T 2A ZASW(;!!! II'. I!:,

-= r;)w]j ,I),pi; 'tfI:D zn ,!'~2' I\!:!d~, ~ r.lb:o!irilifi 'Ib Ii!: ~I,lJ~11I ~ Id ~~p~Jli:J~ -!oil ~(i!H~ !~I) fiE: pl"lli !L!len n.e.~lti ~~ill ,.:Ih'll~,.,~iii:J i !1(1~i !~ ~ !l!!! g~g "'r91~ dl)~ jl;: '!ro~i siapen U2. pDj8clim., 'izrr>9ne po obliku i opisu 0091,'j"",m~ II '~J,!'. I~-

:r=

,r "

II I

..:J!.:J -

I

e

V IE!

tV

pnl W~>fI. grid I I~(~, ]·m'l'l:t Ji'" I~L~ 0 1~,I~lB'l~I(L'I' .1 Ie·· , I"n~}.~tl t\I:Lmd~H'',!p, m1 I ~il4:l i I. ~:1~'~;i i., ~ )b!.;"I~"~1 iL 1(.' likl~hil"l.i,;~m H anm i.k~ i 7.b':OI':~L I: I Mjh~ljlt I\I'I~~II<I .unm~i S.I il~'f:!111 tb iL p~~~ mvl ~~~I, I( i"I8l~~~,i! xU bUi'ko~ oM LLt.~~1 it STI'1 I ~fl(j' J ~ i I~~i j :Wr'i~ )~I j I~ 1'1,j~1."'1 n'!. 1 i'w II j~' IWIllI:1.111 i~~ 1 ~kl l11illL~ ril'id Iwj'i h.! u M tl,;o:~·i pl'I~I"l1.'O d :lI,{Hlm.'L~im .tl nom bmr il Liio!: pal'i. Mih(lj~i IV Ie, ~ il~· m lle, d I' ,!i~n m iHI'1I~1~~jr. 1 7.~~.11 If: Id i~, m I' 1":1'1'111 il dj;O! ~I !\oj I se :\;i!.Hlc:,IJ or! .,;-;1 ~1 prim'l:m~~:l ! ~V\ )1 ii': ~tl~)kuJ~ '!!n ... 'nli~I~s,kC'l~ n~~ POIfl :1, 1."1\ 1.1 mk4 ~I * d~ Ihi~ Lli.-I' d :~mlk· fI~th d~1 n~, 5t-; In~d,:11 i~i~ 1~1:~kfl[~i i f'l~lr!n:t i nn b:;l~U, PI',:lt;(;:IT.lit~r[\t~l if. knJ~ 11~h~e 1 OJ b~1 l~r.lnn~fsl,i!'J j.lr:Jl~ rd~~,

[\il ~D Ie 11. p['ed.govnnJ kii.l;llv~~'1 1~01 i pf(1,l~ :I~~ lo2:hl~. k~l\.ll ~ 1 p07.dr.lVill !~ re(:i n~1 dau ~1~vrMl[ ~ i.i:? lo~be' ml~ 1~l;';tlJ~ ~\'{l!hm kil' M Uti!i I Llwit~ d i r<:klor ~~I~ b;lC.knB .Iln~t.ej~!, ud 19(i{1, .M'I~~I i nl.' ml.;Clu H~lj(d6::! porn i ["lJi~ln1'f'n i [11(:11 im:a p::::lkJ(JnDd~1~!t~l N;I.I.~LI~l)',)JU [uut-I.: j~ [ ~i SiL[JCU pomlnle ~! ime 2ivU\r'!l~~1 j\;~ihajh], Vi'I,~ta kui i [e du lbn:~ poklolLio v~Sc (j[!WJtina prsdi.l.lt!t~L za :ilIh:':'n!oskLL, emolosku j i.~~Q..riJ4n zh i rku, Poklon prispco 1~7. godi ne, .pred~t,rv~jen 'llJ ([\:roj i 7.J07. hi., $~";1jbk:o It: Q~'i~c11 ')l4j~ilAi,(tlj~iiu pokkJll te 'I11~le u i~~e 00 sest di3:..~nij:!l J uguj lstnrili _hb~(_<' ,lug Mll:Lt:ja.

l:d( ~i'~1 ~i nmC! ... r IjHI kUI ~~~pc: Ijsk~ jtl nl ~Nr'.~il'i"i 11 J ~rC'rn:1 I.f(~ nCl,10~ko~" od IlmlflO n ::II- iOrl:r.1 noi ,~,frI;[l· ll~~~ H, ~ilm.' Jc ~'I J1o~PlJnfl.lllllvlr-{jlC'.l nn.~~,;rj:l.IlJI nuIi!Wil IJ.I.)~! iW~ tl it rl.!'k()1·1~tnll~c~ {I i'luLlll.lil'U rJnw.:~L I l~I~\'L:!H stepcn r;L;')'\I~I~JH )"~il· t:r,g.()\!in~I~1 h 'W,,:I i ~~'\f). Iw~n~Hl prl1l!-m ~Hb~c:k0g krt1i~ I rl'fi.~lnr:.l F'~WI'('I· ~~I p~ld ne ~ I'hj~!'o;'; I, 11 L~ T::'IJ n~~[n p'i"f!ds,r~wl vrk~ d I .. nnlUttm! I. sad r~~JI.m pm~IQ.ll[ OV~A podrntjrr. i~S4.:bno hl~ !THl r:m,g,1 ~i'im p.rl~al.~'tI"n ~H E1oj'~m~mk!l ;!1,lJjtf!!lJ~ rlOW,,",a mcdt! IwJ~mn j'fl fl L'n.1;l~,k~n I VI~",1 m~~ ~~ib :;(!~~nil~:ii kojl pmjc~! ~:a ~er.~roJH~ P!;)drfr.r~1l. Il.~ IO~:(:lni L'l(}\,";;!' k ~I.n.t:h:kog, Odl.lC'l~l~t) di~ls.:kfJ.g perled~I., J'lVQ,j U V;~7,!,'ljo..;;:'f do b~j'~ 'It ~fnJeril ci d:l i~ r~J! il Jobyn ottlWlr~im, pri merel ma ~)d knj~h ~!iJ.~ki inu ~'i,rOJe Ll~e~o;'.!' n;11i!i!~~l, ,~mn gm \Q,i u ~~rUC'l~ ~-n;1~ i, S!liLl..r.nolU R~lflJplj~liljru, :[1m·.I!;;I.od S(i':;U'l1\2 ~ !V] j)"nb(.lj~O\I'iG!, kni i je 5111;.':3!10 1:;1 ~atlj l.IYiJr ........ iI~L ka ':;;;4 {J;.t[j e 1,"J'['()!J~ilV.il:njt: ~riI'tlg ] tQ1lt1J I ' Opl'if:ljnog Jrnutt:JI., U ok''l.rirl,J pP:k!l!!Inl Jti~l-:JJ~e: ~:L na .iZltrlQl~ ~;rL.1,p"no p.fIf"Il.~ _ (MnIY~ <!J:l!E:i.clkog i ''I,1'.i.~'Oln~'p.;kog :I]];lnje ,po?"n:atj~ '[li~li\zi.&1~ ($.., bt'.J:,denovca U~L iii J[ lPiiinm'lC!!! ~_ ~

- :manIa 0 roo Il.iCem ,%I~!.;;lVIJ m'~h nilb1i~o r cnfcama i dd:JUJadji tokom pomenudh periom_ iPdmtirdm::l [JOV.ca 'i,1'lztH~tl~~kog j st'pll!.."Dg ered~"e~I1laH kovanja I!J :zr.J;jl.Cajlwj meri je upotpu.lJjEmii. pOs.IDje~a inUleijSib kulckc'.ij:ll. ldud dalje is[ori~~kjm sledom, prikRllllil je !IlOV;lG stranlh zemal,:!! koll j't! bio IJ upotrebi .M m,ojm prostorlma, PIed15t«lvlj~n~ je mnneta unih diri':aV1ll i t'h,;i~~z:l(ii;a koje su drzale .~ab~H~ i. lJif<1j kra] tokom njer:!gO'Je

novca, sa posebnim r():1;vrtom na delatnost donatum .iVI i h~i1o~'[r':O'I, I popisom poklo:njt:':[log rnaterijal ;3_ N[~h.HlI kratl.;;og po,gbv~j >I posveccnog nasrsnku []OYC<L, dLll~j tekst poddj'l:li [e ill .~ led ~l~ odcljke: rJn1!1kl W)V8C, novae Viz~L1l1i:i je, f10V[K' I[] -!iTt-'dfJje IH \l{'J\tl, srpski M'tt:hijOii.rekm'n[ iJU1o',;tt' novac U 51tllliJ dO' ls:{lR godine, novae; Obl't'i]t)\'lca, novae K.mluoraevEca, Ki'O:u~eYi[ja JLLgO~~lvij.l no\r;;lC tokom II S'l..r("'t~t.::ng 111 ll~ 19<!.1·]'9ll S, Iltg;05I()'ife'I~

il

dt.1se !S[O,rljc1 kao [ d.l'U3l ~~rmtl 110V;'L~ kt:r~j j(.' n~ 0l,;'01.'ri pro,1 L;uCil.ii hie U or.l!k,al'LI .. 1 ~'I ~!'lflt: k:idu J1t~· mo im.tl i SUlJ:st\'(.:!:I I. mene 1,lJrnl ~l~t~nn, uk p,rl,tl2 zil1vr~rw~ se :':~'I!I,,(HU~.n hu :t1,'!,Hlt I i1'1 i ~1..1,!!lUs.IOI,'~n· .skl.l:tl ko~'iUli I..:lTI, p,aplr11i I'I.'L UolJI."Ccr.n, i':!b\,t:'~'1 iie,:~m,:l. [, bl.inovim~1 kuJJm su ~I Ilo:.HPUI:!lol'l'i 7.fl!l:!kr LlY.:cnn 1~1l· ~1 mclonalna I zd:mj::t ud lS6A, B~~1iot,' do d:;1Jl M, P,os~bnrL) m:b~ jS:Ei'.l~j :.::hJrkll I ?'Uf.e~ no ~rR'dfiOB Itl' b~lamog Ispomen fflO1.'t~I, 1J~lavfl()rn kuv.ano,g 00 srebra, koj! ~V..1Z~J do pl'lsp~ C~ f.)'i.'0S re~~fl.~ Eli,c posedovao, :'L ~iJJ ko)l 1,1. uvodncrn teksru ~.;wd,QgPi i:;r,~ lo:i:b~ dttL'od~Ll,i'.il(; kale d a i~ .roetkn brio L:I uptirClIl~U, dok se \1 b~Hlk~u:n~ r-1~d'1WlO !'lOP \'feint ·':i;!n~ma ocl ~fi hcw~~ ~o.m[t~aJn~ vred ['Ja~ti,

K;JJwJog l~&l;::l.t R~dm:ile. i Z['fOt(Kht ~:[ih~j~O''ifI01, autura Sl.avo~j1l1:i(1 'PetroviCH nastao jt: pm'fJdpm i,'liolmcne j7.~o7.be, ]\Ill! samom p(lretkL:! je ree daroCh~'<iC~i :tUS.CI10.g para _'¥Hhf.ljJo: v i(o koji gOVflJ1e Q svujuj sakup I~~amf aknvnosrl, pusebao usmereil oj na muuizmat kki ll!~m:e~iial, &.H lrn njihm'a. kr.ru·ks btoil!:lr<lfij'::t i darnvni ugovor f.~'Mj'LI6en ~2:med'Li poklouodavaea i ~Llb:::iC.lrog 1"'h,l;.o:ej~I, nukon Ce.ga sled! predgovor ·eli rekrora N;ftHldnu:Il: muzej a L! S:!pctti. Zilnjl1l rna 6 >'l[ftm;t slcdi teks .. ;l!u~nr.a LI c*,m Ie uvodnom delu dat h8.;~k istorllat _,ah'llpHaHja

skl r.lm~L(: P(JsJ~ 19 ", sm1ifl~1 J~lbllnmj 11 rl~I:~ , I, II a knljlJ; m~t!nli'.;), KlvJZ pob 1\1i" IW oddJki2' rn Ilf',!r kal~ Lllog~l, ilL'll': nsmere dSI bud~ I::;crplm~ n~ [:li,ij. 1\ i kWJ L- 4,:ii:IUl 1~i:'lc"1 n dJl,lc ,1!1torJI fl[ 1'irP!I,rJJ 1'1.1 nm ":1. 'I~ 1;1 ~'lm':! I.mp[rrlln,ll n~HI(,,'a j dn~sib nu l1i1.:ttmidh ()bHkL'11 l tJ· JTI:1.l tinlCI dm a pru~tI ,r.~II·W It .I dmgnrrm ~wl,,!gJcd m'm~1 arne I ~~"~lfIJe f 11 w .mlh .~k~t mi' kQI i IU Y~:i:m ff;"JOOm r IWJoM !rJ.'fikl'~. h I'{,mol~kog ok 'lInt Nil .skdccllt I; :1 runa p Llre.ti'i n~rl~num ohmd _~I til n'l ::;tgUlrfl('J HH:! mdfl.!nlm r~ff.~t' 1L(,'~lm;ll, IU0r. 7 k~H' ,. h.ls:.klh ~edr nl :1 p~cd.!imvlJ~I'lI1 ~'U j~~!br;lf! l prl I'ui;;rd r~lOZ'CfllOg m~ l'~'rjj;~l;Ji i'i ci1[,enl d~1 sc jst~kf!11 un i nai'V~(;!dllill. f) bL'lnTCmenO I pr'l',,:(.·r~tl!,!je ofi'Tl{:r~j [)O'I.'. ('Ill [~rot. meneu. d r.Zil'l'a ?;lli!;rilfrllh za lsto rlju :;"Lb:·IC· kog .p(Hi ni(j~L R~J;.'·'~sr:;u~e 11:1 ); {:lb.1 i. slede ernohele fmogr:i F:ij(:; (;;r'.'f'~s..q i revcrsa) 1 i pri meruka f.lOW..,tli; nr:di.tiHh hro(!olrukih etapa,

N~ kra] II fj\-,(}£ prikaza il~L\,,,.:s.temo rCG[ 111.1: Bo[aue FI{J'i(-Br(:~ko~ic. difre~Qm _\';arod flog IJllIZCj"l u Seo,8r.:Jdu kLid~L iL~ pril iknm o LvPI ran] <i. 00\ 't: mz!oz.. be nilgl<L~H;J In[lt~~~ plem~lIbf~ ilr:adicije da rl ~"Ln*1 nruzeja, oduvek pdsume LI n ascm rram du, ~Or,1 do daaas predl\t.l\ lJ:1 m.<.qcaja 11 '!lid popl!flja.'i!.IIl1j1t llnJ.~~ 2b:Lrn. Cn:'lIo:{!IR-i'I 0 f~7."'(li[]om putu f1;;1Stanka il~~ih kn[,r_'kcija u Sl'bjfL gospoda

,_

F.i crri~-Brt:".s:ko'i'ic pod:'le~ IJ~ jc prisutne 11;l i mena riek i hi ()O vredruh saku p~i abl t"ijim SUi f. bifk~II1ll:jj oboga cen i: Mwkl" i nasih I1llJ~.-;.;j~·I, N ~i5tarife su prlpadale rn rtmpl)~iLtJ Sti!-Ji1im I .1wnim:rmdfu Luklianu .MlL.~jckoffj. S'Iol:&u: u ~licll. \{erkcwirul janku 5jlf,I rlku iz kojib j~ i,{,m:d~ I .ll£lj~')={;! ~iWn:.l zi)i rka krld S' i·U, zbirka N;"'roc1lLQg muzeja U Hen'Wa u,

ZAS'"'T'O'\ S:',U iC. 'RN- lifO· G'. "0·:' a:S·\K:· I'

1 • " .' .',' '1 " ". .-',' ,.

ZL~r.Nj(C] REl1:{Ir'

r<l"'~ Dtl~I,:,\11 )1' nu p05ti..~\'li1t'IHI' p,itlli"'!i't' bto I)J Ju ,11.': illl ;1- !"i tit',I~ ~r'rLL")I;ur,.,1 ~Ii ~J,m~lI(~11j~nl ','111 f;J,:1 'j,1, ~L,()':'it' (mt ,LI :II1:!.1~ t1i1j::r~,;UUiiJ rwJl!lUI) i\';k, , ZI U,r.: I Dg:i ,~i i 'Ii ko 1,,'G'L1ji.i!f'lt 51:1 mlll'I')';llbLttlo!~l In II~HAI i I.

i '(1m i Ill, ul~~JI.II~I) u p-or~11 IllCJ illi:L~, 1,,' r J11.'~I)r: i;;iH ~JIUlllkl i! ,Upi11P~1:1C v;Wllnl su -hlAu .. m;j;Lilllb 1-':"11' 11('\~IJllo! .~I·~ 1.1 ; 1',.: I;li;''{!), ;~Nlln~ ~ ~II,I h'l{) ~ I ;j~fj ~ In 1:1111 LI 'Ii Idll d Ilt~1l1 'Ll ~ III I~' ~ w:!j d/l:.lJ.:~ c 1[I\Lj~'IMf~ ,~,J J~( (111m ralll· i 'I ~I:r rnu je l.l ~ JII) ~ pl'IIIt,'1.1l1:,1 Ill. nl~ L 1';Ir., ~I ~I::l sc il~1

'I r;.'i:i -~1;1 I Jl~it (~_t;I.\·ll(~i~i\'IMC' J j':Il,t-'lo112L' I1j~\I·('eJnl; d.otJn~ t !. b~lf! I~I ~C' r)Odi;!~tI1l1(J i ~m ~i Iljc!.lL'u dl r n , "II. - Mij~l b~, I ;i. r«~1l\' I~ I}I;:I dill em ,J GCJ~H !i':..lI'ljoC :\rol' m var, ] I, I~m ie' t;t mera \ (l1~I~fl.lIT~I~1 jf!.tl:nle d [~l~l1{1 I~' :"" rno::!t!J;I.nmiI CW~! ,;i re.l di,lj ie ~Ju.:,~lr~ji~'1I1a 2 mnl . 'I:n~ ~~ nsk i !f]("I1,;,"Ie ll).,J~lI~ ~'1~b I! rhLtnc kfljl.1e!

ru '!.II;!;.::I :; _im 'I/CIi'i.'O(b, G'I'IIln~l VUJk~~rac:, gm'DJ:t.',d r) (T~ f.iO~()fSk{ml ;!.~,~mDI11 DQ\!oL."Li ~;ll'~!~~ir,l ie' 11 :-;"\ "(J.j Illl ~n~~ rn(l~1fLll)~l: ". ~I¢sm(]!i' ni tijem n~I'~im [II W(~1.1J. mfl!i),fIo 'kmi!-.1iK ier ID!J Ie kmB obrta bio :S:I -~'il!l ~*-·:5aI1. Zi<u· nicl, [llili, vmtUi S~J ~C' Ll:(.k1k~~ S11 j dosll ALI..;I rlH i~~ j-c kuj)(J";Llrl i pnl;':Mlmltl u :d;:l[llikl"! od ~I} ,1~jstl'~I~kih _. rUJI.I, T~)L{!) t~t~ ~~'ikl)!"o i onE b£lllijelkr\

Ta.l:!:l it: i ;il.U5trjj:?l ":pamogl:f' da zJi'l'tJlici od ;W pL~rp',::-, L<) dauas h~3dll !l.:OL L vrcdnlil lId prvih srpskih 1.Limi:ka,

P'OIDln, u. XL'\( i XX veku, ;ma(-a:ine ' predate .n~ (,:H\,'~l1Lit' rnuzei ima i li dru im M'\"j'''''''''_' ustanevama, " ~kIl11)Lli su .L}llh:li K(I\'~(l:""'·uc_ if Dordt: V:;r;fert: i mre frti, S'lf(_"'tOZ;u O~mit fi,:ie D:ij'[L~tr.ijC'iijt, j\ ~;K,I i.ll ml pragu )"'?.'1 \"t'kil.. -I ..., ;on~ Rudmlle i .l,jw:'[:;'ld~i, Mitmjlm'.ic::i!, ;7;TLil(-:;ijno ie PIJp'U njL:nIt Jo~ jedn~! i ;('0'11:1 zbi rka tl Si bli 1. •

WH:Y AjliE THE M'ONTI:NIGRIAN G:IOLI)! C'O~NS:S'O RARE'?

.~~~ Fi1Qj-,1l reOKlf:i, !J\~&~1~~i\9 Ihe ~bI:lT~'qi:e!ilklli! 1n Q fig!!I' ~!:Iri ls ilJ ~MCi~1 i'lumb~ 'a_~ ~pi~ S'Y~I~·Q.ord ~ifll (.)1 n 'o\(fr~ tclIF>il! !JIfid ~e:roof Q:(~rS'If'lE'I~ 'HC'llhr III I U ml~IITi~lii\3 tl1arkl3~" BL.iI" I ~W~ '!iOOOI,P!UEi' 11~i!i rllj!mbQ~ .;:if Mr.'inliiii'!i!iI]:f!tllfI 9~1d; CQI06 0' 20 rofP~ t60!OOO~ ... tl~ Ih. fl~fjjbef O'f sold JtQinf of t"lQ' ti IIgdom af 6tlfbkJ frorn 19(79 (SO;OC6~ J:llld kOYinQ,ln m- nd t~'3 j'C!cl' tht,.1I\~li) h:rfJer W'are ~~I~llZId 31 ytJtlr" 1:1I~1'~ra rn III r,orflii!l~! bi:l'i,!,r'B Imallo( lilwmbElF (If:. ~opi(l1~ ~ fO;OOO lo,ls); It c~p~oNtd on lIul krJtl mtc-7.Q' flWtlliClil]lrI hC!yh~B fo'lI.;l}.f pric- 1l!00000t, La~ IIJ,' i:nd 1m _ ~ccl' ~ 101 Ami'Mn

-:

CUll hr:frIU. WOft! ICBiC"lul' MQIfI~ 1"1(191"(1 1s.:5!11 8 rnG~01.

,bClClS!ll~G ~Uicll !!'IDi:I~Uf!l i!l~lIg!il~~lilld Mon'l n Q1(I! (I~ till. IlldICPQi~d~I~1 ~I'~hl), A"1JIWia bt1~ilhl I~on~ ·!'1i~9rit!u 91a1d

,c'Qll)~ gru;l. be~ Iltl~f!i irUt! ga~den r;;r~I~~! COl);$id~rlJ!lQ ~~~, cl~~· 'G;O'lriI~' W~>Q\!fu:, ~PM~!%I g6~(F,I MO'I1fij.lJ!, r gprdmiF!~~ p~t d~ iKl tJl$ rnl;l!1l~ir~ ~'i idllow[jiJ -We

nol U5<l nH.!d~ or c l!F ITli61FU:iy, beeeuse ii' h!l-!!l NlI

ClIr~liQilii cjq;,ld !l;:o1:!1<5 II'~ ·1.!1J1,t;d·r(i.I~lEl lPbca, i I sn fEd ,rrdirl , -Au !o'i ri I'Jl b eu 9.n ~:e.m' ~ rm 1:k:-«11l:tE {;iJ<iru."o!,:20 AIlI~1riClIll criO'Wn~. ,go. t LeT -..

lfCli\lll,. no,' :So !h~ AiJslrif!lM' ~ ~Ped'JC1 1 c._ ""

. ., IL ~ , ~'.c.. .

fora· '0111;! 'W~ I fI/ I~I~I .!' lIr:9 ~

nAllNIOG I PAP'IR.NOG' N10;VCA SR1BUI:f. eRNIE GIQIRI: 'I JUGOi5ILAVI,J1i

pc,5tig:m w'~e Im1a: SOl$tCIJn~ilm1 CJ SND~ c,e~le .5U 1J n e·mlci~k~m tJ11 Clrkaln:1 a t dml

b ~ ((It ~
i-~
. -1.3 Iti-7.hi!l tiiia I-I ~J iO"~! nlTl) 10 I~ ~o !o
~~.
19~ (hi· iU lit IJJ, I- ~ tl. ~·10 n~r) 1 ~ II
S~il
1~~ ~k-I,~ 11~. tfc.Nt ... tL 0··~! unl 10 ~~ IG-J 300
III a ( Slf') ~ 1!Il ~~O !OO
1~/9 (111'1., J! t btm. 1"1 'j, ~ 2~ ~ifil I· ;0 ml ~
I~e~ l~ 4 il\ ,I"~ I. "" 1 fIT!) 2 10 3~ I~
'E-S~ I I~lli'\ II, ,~~ to ;.oil nl1l) ~ B l~ I?n
i~a~ I'l~~ fit H, 1·~ g. ~111\1l11 ~ 10 M-
1912 (lh"!U n: ,~~ I·~~, 1:'l'·IJ IfJ!) II)
!tli ~Ill'~ illl, ~~ H t 1'(i"1~ If~'). S ~ I~ 30
10 p:i-1l
1mb l11"M Id, Imll~,"i" C-2~ 1m) 15 ~ I~ JY.I
IH~a ( !O1l) » 100 ~:O naJ
lal' crll·~ Id, b~!Ip, 1'~ I'. -,~ lI~r) ~5 10 120 w,.
l!al jr 1'"1 nil II, I-~ I, ~~lO 00) ~ '10 1.~ roo
u.a~ I ~,~ rrJ~ HI H g. @'/I] n1Jl~ '& ~ ~o l'~O
1S'l~ Ql:--U ~I), ~~ H ~ r::;: .. j1n !Jnl ,J 10
'11jl11 ~ll'~ I~I, "ll·~ t ~,,'/D !lUI] 10 ~o :.u ~D
lOFQ~
1'allll-l,~ nJ..lf\ l' (, !. r:;:: .. ~~ rnrr~ I~ 'U I~O
1~.llH I'l~ fl~ 'I'~ I;L ~·n 1)111 L~ .0 '0
I?I~ (OI·W IT~ H\ .~ r. 0·!~:rrn) 2 } ";lD
1?ll (fll~ rW. ~ 1-1 'j, IZ-~~ 1'I'11~ R 1~ ~ 40
S!lj;Wil
lIl.H III-~ I!~!.g ,~31, 1"'1,1-1. 0-IB ~ilIf 10 ~D !Oil ~OO
181~ (Ti~(J,6 !II, I.g .rul.. i'~, ~ Il '!?I·la mr~) ~ 10 1~ 11)3
19-M W!·'I,~ nl, i.g .ro§.. -.~,~ [I; ~·la IT,ll') S 10 30 100
, ~ I f';;'\~' lit I.jj .DI, t-U E, 0-1R rmt ~ 10 3D EJ]
1'1~ (Tr-~2' rr~ ~ DI, t-t ( !, i2I-1R rl[J~ ~ .) '10
WIS niJ"·II~t. rr', OO! ;-'~~l ~ ~ in 1-5
I'M~ I'I"~O IT., 111, '1·2 f.1 €I·la rm) 2 ~
~·jm
lEfi'~ lTI-~ rlJ...r~ :135.. L-! ;, 1ZP13 ITfT~ lJJ S\I 12li 1W
131~ Q·i~·ll.e !'iiI, Ii!] .&3!o, 'I·~ g. -21.~.J 1111) ~ 1~ 2M ~oo
law (Th'~ rd, Ii'j .cas, 1'511 ~",n Dllll ~ 10. ~o
llO~ trl-~i~ jrJ..I.!:I.~3'j, t-5· 1, &i3 ITIT~ ~ ID ~D w
diner '~I_)m .. r 'JS99 1 m (r L.~ n roll.!! .Fi..1 ~\ :i" s ~ ,J·23 !TiTi) I~IS O~ 1[I,f r.t ~ ,ro~,:i"~ p. 21·13 lim) 1m [1\"';[,30", bi:02l>>~\J])

1 ~3.I:ITI -!lIlI'i,. (.:I, t-J 't, ~, .. ~~ n:1iI)

Uhl"il

115 ~rll-i m1, l'loj .6~5. Iw5,~, iO'"~i nnl ::m ~~I·I1,l~ nl ~ ~~~, t-~. i, ~·1{ Iillil~ 1,]1'1 ~lii··I!I~, ~ :~~ I·S!l ~-~1 'm) I~~ (~I~I,I~!liI. ~l-3!S, I oil '!I. L-}-?1 i"l11] 1~12 ~r,~o..a iril.!.~ ..3~, 1~1':l< 12t-,~r i1ail i9i:i ,tn-.!!, 11 nl, ~ M, i"! .12i-~' r~rj) 17i'; ("I·wn (T"l hz ~!lJl

l'MiliHO n'ii, II\"h '0L22 mil

~lhm

IEll rl~-IJ..I tlil,li ,900, IE'I~ Po ~::;J\~ lro~ m- ~J l1ilJ~ ,900. I",I~ IJ, ""'·~liil) wo~ IUI~I~Ia; H~111.'t~"LoII~

10 ii Ie

I!UZ I ~-I.I i'fillr .n{! .. I~ ,l~ [I, "I"Imi't) t 43 ~Ih' W II.UI\ li~ lL- ~-'Ihml

lUm.l

I ~1~ ~ltl~'-ID), ~~ MIl I·~~~ j, t?11f!'fiI~ 1~1f11Irl~ ~3 ihi', ~J ,\\0:-1\ li~~~ I, ~H'Ii'i';j'i') la~} ~Ih~ ~~ rr ,iJ,J M~ li~~~ i, l1rriIJ)

Ip:IO

l'illt (i~ lJ.? 11t il"lIll, !'I,~;\ IJ, t~"17Irll) I~I~ OI,,[I.~ -~l !I~ ,'1, I"~~~ I, ~·I~ li'Ul.1 1~14 O~ .. IJ.~ III, ~~!f1~ !"Iij~ fllf."ll 1m)

~ pel!

,~O II"ijrJ nl· !~~, f'U3 Q. ~-I~ n~~ 1"(L! Irl"llJ5 nl. B.mrn, 'I ~,311, ~~~; ~ 11 ~u II JI1~ t~~.~U~a..~ 19fi"1T')

, 41 I A~ nt B~lN. 1'~,3] ;, ~.,:' nfll

..

iOpt:i~

I~J).:. (lii"fJ)!. ill i r-s IJ, 1it~191Tr'1') I~~ (111·0,.21. il~ if, ~ &\ 0·1~ nl11 1913 \rn·OjlJ~! ~ ~l!l-~ Po 'li:!·'!Ylmf 1911l \nr-Q2!1IIJ..ItI!!-~ eo 02.1·19 11fI~

11))]1<]

ll'i]f, (T -n,b lilt Hll';/; g, ~+11 m ) Wl]~ [Ti"il,4- nt Hl1~ '{I. ,21'11 IT"') WB (TL' 0.2 III Hl iii~ ~ :7.I~21 lil'l'I, UH Qif'-{I,G rd, Hi.i·~ 90 :t.I·21 flll~

100 V-I 5 9

I(ijU am ~,~®

:hn IU

IO~ I

J ,I 1

10 15 ro 10

'15 ill W 10

10 1~ 10 ~

lIlS,:1- 1.0 1& I?- Ii' . ,_m.·r-·'lh:.I2'-V

5·· ._

1M OJr.W.ooo, !'Q ,';00, .. 1~ IEI";!:I. rim) W~1 {r-fD.[«i, ~ IjIQll"lm:M (L. [:;-36 ittIJ rjH Di-M.Dt(l,,,",, .900,I-~. ~J 0-J~ itl1)

I D Fujii]

~M b~.iTfii, 1f1-1o.M~.l1 .?ru,.I0.3,l91l. i-'1HI' Im~ 1! ID luhl'ti\ 11~.~~ooo.lI ,~oo..l~:UO!l ~'HY rml

~D ~tril

'r ~ ~rld1J1m. p,-lD ir.1J. ~ ,~OO, 1'"cI,U I,L ~'21 rm) mo tji!l'j',riO, 1" .... ..Iu DCA.l! ,~oo. h~N a {j·21 ;m)

1(1) iD

mo irM'III~l.llHM, 1rJ. MO, li~J1 p, 0·3,'INf) I~IO lJi:lI~«l\ l1HI»), /IJ \'Ilti. "~W "~'3r IT~1)

iliillG

ro ir>r-U !'Iil ~ I·U 1 ~o;IU l!fil

!O '!'= iii

mn (1i1'Si fi \ i'rl.I~tl Q. 9·'o»!~ rill)

lI~~

I?~O ~iI'l~ n~t li{i.\ "~11;L ~'H~ nvr.) ~~~ ~rll~ I:l~, (1,\ ·j,t§!J. {'Joo.~ 11111

~'p,:!1

1m ~II"~~,~,, If,t,.v,. !~2.i~, 0-- e fl1j] UlJ IrJ~loo rd. (u, 1·2,. ~ 0'16 rm~

!r:fim

L9.5 ';rll .. 1~~ Iri_ lIJ.[ll, ·S!? 0;7;1.2:3 m~ 1i':l! L ",'W !Ij, UJ, 1-3.:5 g,~' rml

2d"r.,g

. ~l'j jib·.H,~ Ii~, 1M ,j'llll), o·n n'~t) ·,m [It'''~5 rrh Cu, 1·r5 'it, ~J II!"!I I~~B "rnk! bin!"

10 rill!Ji

If.U Ii ~-'I~ lit l~ .wn, i-1· f.I, ~L21.ffllJ mB (lii'~1IJll Ili, t-~~,!ZI"~ mlT~

10

1~

10

I~ ID

ro 10 3D

.m H.~~~,!i!r'lI !in~ ~ !OO, r-Hi!:L ';;;'..Ji iiiI':) ~~ 1m. 101) Q,.iO-21 [fill

pU .!.; 1~!l,. i·2:i: B 0·lI ~ 1 }i - ~ro ~ ~ J~. ·1§ I. ID-~ nrj]

ml nw.~ n~ 'W .ia~. ::-~~,~ '1 L}·I~)~ r~1tI1 I t2 Olr·m tj{1J,I.I,rn~, N,"'I 'l- ~L~.I~ r~n:' 1~:C3 \lIr·o!ij.oo. 1.i1.~&. i-3.491;L <s"'IV,l! nuj

I n~ mt·~ 1.\.'IIl. Iu .~rn. i-3.491~ :zJrl9,11 rl'l1'l

,U.lh

li31 (lh·~J.I]«1..1.IJ ,~~~, ~'i~~!1 ~~;~ 11'11) j:r~ II j"'IQ,I}(i. ~I .~t!... i"'iJ}~ ~ ~·~.i.trnl

"31 Ir 1~1.1K\~' ., tM'i 3,9 , t. @·~~.hmJ

FJi.Pl'ltN NOVAt:: iR.B'IJIE: t 187:6 - 1~:~ '111'9'4.1 • i 9~3l
I r!U~1
IV~ (1Q1~ ~b~ ao~tJ
~ z.jO 400
5dlm
'IO~b 1""1 D Fhlll, "P.aOl 100 a!o at-~
I"~ f. t~Co I~ 1~-:!9J 10 lil'O m~
1~lr (lMjeo '~JW, U~;.:I9.1 ~O ~n nUl
1001a'G
lal~ Irnlb ~!,.,~ l~l-4i~ 1S;l ~M MD
1~~5 i9rll!i:1 ~mr~ '1~1:w;~~) 000 I.!ll~
I~ni (~~ki ,~:r.'I!, i~!lI.I~ 100 300 q,n
i-m II'rllki I'IM~ Il~~~l W ~D I..ID
1~~1 VI~f~ 1M! !!.!l~ ~ iJl
l~~ul~
,~O~ Irn!kI ~liIb l~fJ iW ~~ ~ro
Wl (I.r~l,. mi .. \~~ ~ l~
1~4_~ I~~ m~!\Ilf l!O m ~OO
wd:rg!;!
!8M (~,~,plr,1l, ,EI,d~~·l I!)] ;reo I,~
la~~ (M'!! ~!. 1'3~;.;.~I) I.oon ~.ocw R
ia;~ (~t:M~ ~kf,t'. mlt9:-5) 1M{l 7,~ R
191 \'It~!lil, ml.~.~9J I~g I,!~ R
1',','1 ~S!I~ I hl['~1\ II M~ ~ ~ lS
19iI~ ~ l~I;.:~f ~ la' to
ill
100 di~tlil
13~ Il'iI:lkl ~l'~J..l!t3:<,ll13l oI!Ki I.ffiO UM
I &-1ll'l~i . pb;1J, lEo)l 'fW~ JJOO :l..Y.U
I,M:' ~I'I!I·~ ~m.:.. ]lo";~OJ 'W 'lOCI ~~U lW. 15D I'Q mil
in 10 ~1J
:1 ~ ~ ~1 ,,~ ro 50
! 5 ~ ia
?O '100 ~o WJ
100 'ii"i HO 'liQ
un :LID 191 ro~
tlij 1:100 I.~ H~
~~D ~§O W:' l.~m
!JlO ~ro 57~ tIt!]
~,~W t,W\! ,3M;! &.000;' 3
nv ~~ mo
1 :IJ]

2 10:-
2 } ,~
UOO
1tI.1 ~ .. : ~-...l!lhllJl~ J tc ro.
I r.l1~!I~Em Nr#!, lilJ:;?li!.) ~ ~n ru 1 P41~1

nl~ II hi,mt iltmht, 115.r:ISj WI' l~p.nH. Hd~ 1'(1.1, !i~itlO1~ 1911 (1.1.191;]'. uM' I ~m. 1~iP;II)~)

~.~

l'iI~j ~1.I0.1m, (II)'I! 110m, 1:f.\i..8.I) nH 125.H~I-4, fl\:iM I~~ 11M.$1

1m I~ 1,m7, !I~I" 4~~ I ~I~M, 116'JolH(l]

~M>iil~

1912 ("1[I.1?1~,lrO'Jmll~ ~m. 1~~Ii''\f 1~1·1 (~~,i'.191~ ~iw«p) ~lll'Iil~ la~) i?t1 ~1.!.1.19It ~!b I)"iijI\O, '~B]

10~w

1~1~ IIIG'.191~,II\m\ li~'IO~

WI' (? l.W-U, ~iJm.15Marl I~I~ (~~ 1.1914\ liIit~'~ .~6:w:'W~.) 1917 (U.1 n,1h'O I ~al'O, 11~l(t:11]

ro~11:

UH 1~5:~. ~ '~, ~ I~Sx :on

W14 I)§} m~. r!":!lh ~ 1~h:1M~ WU' C~!)'II.I?I7, idu~ IIJ!(!IiiJ, ~4(t.;1~f!)

:~lJptlr~~

19t (U(u~~2. bldr . ~tK.J!i!!' IS~la~J m~ ~2.U.19It llll,j 11m, I$~ID~) ltlf 12:[1.19[4. moo mrJD, m~TxlIOI 1~11 WJlJim .IPbim!! i ~~I!! I~~;.;.li!)

Wll*fil

~~ ~un.ul"l. imro Nw1. lro.:llS}

- • C1U l~H. I f~~1h:r i ~~I[. 15~(>l;111i'~ !~ ~ ~2» lU, ~~. ]5§;<.l(l]f

H1 '1.:1911, ~ i!irlJ, 19.~18~

~ 10 ~

~ a ~I

S 10 'ID

10 lO

;] 8 I~

~ l~ ro

r,. j~ 1U

~ '10 2D

~ 6 I~

10 ~O I}j

o 20 ~~

~ '15 l~

S 10 ~O

jg ~~ ~

~ ~O :-tJ.

m 20 ;f.I

ro D 1,OO!o HOC!

l~ ~ IXl

ill ~D 100

~' ]n 110

~D 3{1 100

3.1 10 iO

· 'cw: .)( ,JlWiIQ csl!AVlJ!: ~ 19'1'9! ~ 1'''13~~
-5lJ ~ l~

!ill' (~1h:~~J ~ ,I ~!
1Ui~ .trro
1'i'1~ (m..,.,!HtJI~, 1~~) 2 II
! ~i'~ . 'l~wf4· L.rf)
15'I~{I.,"",ll;Iill'ri, !7,'I",WI .~ ro
5, ~Dl)] I:m moo
1911 ~~Lt~l!f!i, 100>;1>11] I~ 3U
!.[tJmW4~l:Jn
IYI9 ~ilim Pm.. 1 l"m 10 W ~
10 d~~I~
UN I~jm, 14~dl) :a ISO ~§D
m~ ~U~il u I ~II., IIW~ jO 6~ )1111
Im~u!/'lI~IMI.115odi~ 10 ,lru WO
Im~tJlIm.II~D;I 3 10 ~"
2-D ~ m,w\1~ hi)
IYIY( wm., n·8~l 1 ~ ~O 1iO
II,IM, (jL'l~ I ~lrM, ~1~o:IQJ ~ ~ 10
~th~1
J;31 ~llllll r,dm, 1~4~:J!-) I~
103 d IIm!./WI.~n~
1919 ~~dMI\I!:~ H .. q~·~1 I[)J ;11J1 ro.~
IW~'tm
1m (f~h J:l~l. 15.~&3) ~ !O~ ~oo
m~ (~~~'IJ.,I~M;3~ ~ ! I~
1~~ Irfl:ilfffi ~llt 'l~i"';~91 ro ]0 ~}
~'Iqj
~. ~FI~IUI1I1 ?tlln, lSQ;.;l®) ~ ~~ ~n
U:WdrmjUOO km~
I~I~ ~'It~l~o, '~3X:if.l ~oo l'.{W R
TOOlmu1'l
1 rn tv< i1:fu.J !1'i1l. !1>.!Ii)8J Jl~ ~~ ~~.Q
1 Ib.:~ wrslil lOO ~l)iO t
'JI ~ mi *.u m:.'!l21 J 5 '10
U3.!i frnliioo ltffir>s~ -lffhlE) lO UQ ::t.-O
HUQll'm
ll~ t,w:&:t.n~;. :r.l~· m~ l~ aM L9l-0
dil11:o;!Iri:!'I;.;ulw1999 , .

U perIod II B1CJSlr*i lti'l. Se Il1i.U T\I. Ih!\llll; , IN i~ (i~P 1'1.1 19111· mnf J90.", K) ~ ;nn~ rl su nn ~1~e.t1 :1- .nj i lil~\ I tl~b m I (I 1'fI.:cl~~nlh s\~e~mill 11,lili~iL 11~Ji>:IJij 1)I)Sd,li.m bC!l&l-illll cl:·I· n:li! 1]:l'Ldst~I'IIII'l plill~:..n m:JM::ljl)o.i I(,~ I 1':1.1'1 i~:i, n u ":;'I1"lt~kom i :r.:Ln:n~kum l')!)tlJL![!tt Irisl .,nil~l flcohi:~lu~ n '!ml' ' I ,~:lrmlj, Dc.'d I I ~i \'tIln~ g ~Jhlj~ ~I I ;00,:1 ~I IjL ~~' ncl J~.'Qi!1.Ii'l.wji,y ;"I~'I )mrn~ t rlu, 'I", kn II' 1m. ~,~, ~JI'm gl:l'vc. fill rillm r ~i ~ rudl rna (w:11111 Im;f.I~ICCI11 nl.l.L!d:llj(,m lop"~'i!a~i:1 ~ I . 'rl:l:"1 1m frl ~_nln, ~l kome I~ h~l~j 'malli 1~1J1~ Ie rs~ lnucdu C"~I I'J 1)l).di~L~II:1 ~ )['II!L, Q!«j ~ hl{l·gl.iL'!IQ~ orb o.l~i.~i·LlII Ic' rm:f.I'lcenl, p.1:jlvO ;;:mnjlim1li t~Hp;")I,s~ I pf~. u-n, UI tije.!l~ d f.li·, -rn ~Liilu. pi.~.:· S I~· NAT I\JtAL;lEVINI! :)Rm,I~\, a \1 ~Of· nj{,FlI d elu 8.U dvL'! d~'lA H11'1 lvnc \'0· I L! e idi0m~ti1.ne U !.I! i':1~!m e ml.~zdi· 0:': i dva Z~1m!l ptt:n!ku~ 'il obe S[f9lo IlC, Nil spo InCl, B(I:rni~ 11 [vi.ri prste- 11 il podva PLir.1 a ·L.!ml kraljevska kruna, sa ~ni~ slvc ]lOz!;,Lc-e'ne Infu!r p;l!di;1J~~ n.il.ni7.l: iZ-i1 prsrenn, ~Ol(r. vo dOOJ1ujlldk[LI~1 orb, Prsren Jeo s';t

pdjne 81 ane ~ Ibuhv,lIcen pozlscenim veneem fl led 11 ill hrasrovlh grnnLII, II dnu UVF.I.:lilih 111 <I snico m L ~I crsu ~e vertlkslna Smril signlI"!il:!!i:! "00 i rn, Dlm..;mJje 1]("(1 - ~.51J ;""""1 mm ... .Ji_.mm.

.s1.1," l~.L'<llj~¥IIl;~~ ,;I'hll~· l)i_I . , ~I~' I '1:1 1901. :L\odi Ik I ml ~!'i ·IIS1 .. IIW· 'II i I ~<'!"1 a~'1 kao ,II'LLi!I,l)!l 1,11"m~ N~· ~I~in 1,Il I. b.!d. [.1'1{1 II ~l'l; ~I (-lu 11 I( 3: {,id:.Hi\QUlJI\.' n II II :I,~I ~'rill ~ mil ~ i NIU 'Inim :rn~Ch"iI:WIII.~t\' uu N:l roduo p~. )~'bl il\,'1 i IAI vn lI~lei 11,lm':,II~' Nllr dml SJ.i.ul'I:t1 i 11:1 I ~c;"!' ,I c, llboti z., N~lI'O IIHl ~I~ IIP::'LllilI SC' vrse nil. d.-,n _ L 11\: II u, a :l.jl !o-I,,:~~t 1ii:JI J:;II':1 A;, ~c 1)1r.: mhJ'i~, ""11m n .. ' m "&.;:-1 HI ~\I :111 l 11 .~kllJ'~II'Il1 i u ~~, JW~~' UI I ~L~'I vr,··· Illo,:', , \'ill\1 ('I ill! erod n(J;Dj :r1'~LL~1 iiI· ... n i~1 \'.llLI~ml'.! ,~ LliU'f.Id t

7..:! 11;;';\1:1 i :1111.;,.' .s~'~kI)~ l:d"i ~I m ~df~~b'n<l j~' I~ n'i~l~il i="}!itl~lmi , 'I' g.1~l~mj~! 1~"I'1il~h1~~ s{m:l\~ \.Il)~' d( I· miL {thm ~8 ~ ~L)l.llnOre III ~ll da hi· ~,illllJ ii\~ Jln'h'ni rlll"f,I~Ddcn~ pumJ' I;;;lni ,~rp..~I~i ~f[l(hl nj, 1~01i j~PW~j;I.'L'i'" I~ ceni':bI:'i; 1;1 spild~I)U, U r)Or~;;~f! L I}'!/C'J:i'lil\t!·.~ii \-'ik~ od /~~ d.1.!l!w. ,iH,::plr' ~! t:tl'rlt: poreze bdo !i::oie ~,!,f.;I.~, blJz pri rezu, godj~llle (eta!} ·:;.n l. Prl:!d~~ln~k<l i dlM plJ[p.ft'!d.'.:dni~ il ~IJmlt:1 postavlla Kral] :t.,l 1;.:1;;(1 p~ri(Jod [tJim-Yj.),

("1l,!1 C~p.~ 30 lbn.i)\<!:! ~( it:; Kraii l!11f~llUie dozlvotnc [ [oi'i lA (iimU)'I.r:] L Iii :';1;; hi raill po okruzlma iL otlreJeni mi!llda1n[ rok (6 god as, pD danu i 1); .i_JDI"(;{1 niih PI} fWLlkclj[ su cbn.oy~ SeL'!!2!L<! i: 1:''n,::::1·wtQrul:'>k'(inlk

In81 AliiI:«ll'!d(il (Jf Serbia ~I'{)nl'(ld lh - COO' nUHh;::'J! 'Ii;) 'Ihe Kina da.m Ol1 ihe 6!h 01' April 'I ~O~, whiCh ~m~. ded ~'Oq' Ihe !'¥a-Cffli:!rnber*IQ!1<5 of R~PfjUI;I~hl !ves lol:~~r~l~d .of D Stn'Ule iflJ1d As~em bly !)J Ihl!i' P~oiP'e~. !me ~~M Ili ·~c~ ~o:si$!'Gd ~f 30 im~.Il1!bertl al.lpoi'l~d f~r life ~ ilm KimtJ, ,tJ!'ItJ 16 r:n~l11ber~ .e!lecet1Cd (II ·g(!if!~rg] polls l'G'-f 01 m<l]llda ill o.-I 6 yeOJ,§,_ If! addi iOF1, Cr-owf'i f~ille8 ~~ell1 af (!~e~! MelF(h pollhm of SerbrQ (lila Bi~hop o.f Ni!!i w~re member,~ ·!)f· Itlill .SBn[(B. 8X a .... ~i, t:io. Addilj'oMillhl'li~ WTe, e;F<!;:IWi~~~d ~Oll" Ihe 1!l:.ICldkll:1.":!f Ql Senerer ~illx cen, sus of lili~L 2(10 '!:liftD[£. peT ~eolr ·f·o,r· CQl1rlfdi1Jh8~" and ·..:i1S. di[ilo rs kir :Ihlli ele';::ll;)flJ~B, jrnrsB geneml~'ifl J~'It.;

d~nf!lu febn!'",r 1 !::IS-!3

" nr:lp.rti!J,tllm_tj]j..fl].k~ II~ ~ , .\ilk ... 11- tll:'"iOlM'1t. ru~lIi lII!LflDii;:

.' rl:'l'''~11 iIIidlJrPlL11., [Jiri:lll, I!~ 1T1.!J[.'lIN~n,.

• ~rn:Jjjii: 'il ,1>~cr',lt. ik~~IJ lo::ip~nl~

IlIf::J ·rlitl: .h ... 1:tJ

• itofM B!'lUo.!.ii, i !lrlik n I.LkI

" ~ E r .. ',o!il:n!.rri¥ i;; ~ r brr.rw :!,,'Y~llik ~' [17 ~]Ilj b t. ~-l'j" I! r~~1'1'11I s.m in

• t."" .. ur ~it· II ).~-.ui u'.1'U1lk e, r.!Irr,I';~. dl':li'(~:I4>~Ldkdh!::41

[tlll .. t Ih-..Jnj; ~:Z:J

.• :'Im:fo, ilf. \ILl'i!r~L ~11oI"in IJ C:ui!1'lIh

~, L:llilithl~~, ;uh~tl'~~!fI hi'l~\I~\1 Dlj:~[[

I'irll)!'f.II"J.' ~rlHf

• 1i~~'iiI ~ J::wlIlII'r1o:'., ~rbr rllM'flldi

• ~'IlJIII~r J ... "lJJ-1itI , Ilthm] U!t~~k D ~IJI

• ipll1l 1·I\~W"t..~Tli OlI~~ilill. dn1

Ell'lfl"f'!l~dt:iJ,; :?:i:W:iI

" lIt' llf·~~.rrirtlur!llillI'ci~I.

• 1~1l! ~I II. t p' 'iI'llY'IhIli

• Cr:dlfTill li~!PH D t..i-,t -

• i;EiatllJ' M~hV!~ dlJ.\rr:JlIIUI

• hT".c 1':, ~Ilhl,ollii-li, I.lrm:rt I ~I;IIi 'I(IUJ.>. , 'Iol.mt P

lmIlnlil~r ~.ilJlfIlJlr

• !.Iii .... ~[~I[(m ~',Ifrlll J[ I[ ~]';tilll:l ,"'''lilt

lo.ttnll< , II

, ~thill1':;Z~~ili I

, 4111i11!!r .NLIi;~k!j["" ,lh'l~\·llliI.~l,.;ik '1 ~lIl'iu. "lrIL'lii. jj,Mrll~ ~ 1'.1rhll

• ,\1'<111 ~'illf ,lIilll\!l.ll' r.:.l'lql~I,!JiIillii

• :-4I!J,1 "r,o;rL'Wr[" r mtl~ II P!wr..lftiJlI , I~I" [, r""ll_dfUllllljiTIIII~

• nr ~lIh 1,1 hi )111, HilJhW III I"j~, IIlt{I~1I

• :111!lllIilr (i ~~\llllf. J:rf, ~IN~ ~,~ 11 mJiII

'I 1~1M ~,~IIIII, 1~~",III[ij ~rM'iIl~ UJ/i,i.! • ~1I1'i n m 1'1 1,llmnlll,

kada J)<lvr~i i n; godina, 1\ rh icpisknp h:::(I~r;i.d0;.i i l-'P:j:il"Op' :lti~ki. S[Q :t.m3(i da ie teoretski maks'j malan hlL.l[ scnatora 51 W~lfj 70 J-

DLt om ~1tkn hi':) lzabrau 7.':1. se lJ~t{)rn mora i n I~ti ml~L1l.l1fl·l~ A 0 gor.m na, hi~.i ):,hlb~f) r~<lJ5Uillell U . ro;j ii hj~j ro1.lt~~~ in ~lfirodt='n W-!~~iutil1 Srbj~e i P J::!.i;:d(l'ifiiri v;] gr-:ubnsk;i. L pal.iHr:bJ prava, j hi I i f,1meskl [)I)~'e"'_i d~ oil .I1[ljm:J:l'Lj!:.: Am d111:ua i iepi :"~i'{:'1{lll1E' pOIi'e~Y.;: "!fJdi~f.iitt: {HI:I {eo ~m su jZU"'l~i I hlv5i P'i CLi~t:d'llid ~I i pO~I'r't!J~t::Litii 'i :--:arl.1dll ' 5kur~ nn1:'1 pr.11ikH1i5~m.i ~['ii{:i~U iii. lmi jKld (I~.wkom, b ~'~ il!injmL.s;w~,~'nk~ 1l\~1J1 reilm rl~ Idul.l d I tii plr). 111;11 ~kL ~f!ctmll g {I;.m 71),

• Io.~u bIll .s~in[IJ[orl ... wMcllikl J ml~jtil:!J. I ~.\-~III ~tln~ p~J:o.I=lllld I d I· p~Olll.ll!iki ;IJ~l"lmj [ ".\.'1 ~ ~I i I k&tfl !HU' J..l~J !l~i 11,;,it:AvU hltl hlrnnl l.1 .Il.111 It· 1'1(' JH1~kmU~iol, :LlllLl' Il] ~IJ bill I ~J.,·II· ;I~ml n LC ~i I'~ I tms~; '1~_HlI (H~ m Llt~iVl:~~, ~J ,I ~ !~ InCl. 1:..1 n~l~ lJil~ II\t" I ,elf! 1"Ult'I, l{'];m i; ,

~t.l'1I ill se 11 LI~ aLta n ' Hl:~fU~~~1 i i~I'1'1i 7; I,

I ~ ft:d~\':l ~II :11~J1111111t;:'11~ I'lli r~lh {h W.~\'(.I~ 1111, I~ mil IIHe'1l LlI'~ J'"i e-~~L1l',i \r:~ ,I:l,'-a II( 1M ~I\~~;;'i, (~rall Hj ~

1\,kx~ d!'~_lv.l1I.~:n ;!!~[k po.mul~~ 1111 n1~klr. nr1:'~ ~'O ~~b '~tCi sc 11 St!I~ItI II rw pr~ljI.JIlJa; )b I <I'll sc nil U II !t-s.~(I ~II"lllCll k;;'i~-ill: r1~ .. t~LlC da bLrtl.J.1 tlll n~t~~r~ ({l;'lu R .j,

N.II U~ !1(1\!~l .IJ~Ee ~Lji~! ~k'cli, ",lil'l se Q;! ~u na J1o'Jo~':lj f}rj,s1\'nih ,~;!v<!:~I, nlka ~,.m jmelwv:i!ni ~lcd.,ecm , "Il:JII D!"l; AJe.ks~!J(II"'I~m,:ll.rii~,.I\jHf.111~jc Ho,!'ljeedc r p(J~PJ,edse~m'ik I G~B~ Gr:!~~i.(, D!";i'lgu.tio S~:! [L1€'I'.!J.;~wi ~ Dr)[{j.c ~-mit (P'n;:CiS{'dL'I!Elt ,:"!'lJ'C,1'£_ Ljllt.!om1t K&I~ie .... U;, iDl' -h~mHoQ VlbjlL~ Nj~J~L . 'te~'jJl(l/Ilk, Nimh ~lSji(, p:tvl\:' lJ.'lib a.jbl)1li(, P~'r,n Velill~j [iJ~'ic. 5\'e[(J~rH G 'J.'ozd!c, S'I!t'Jl.Qt:J.[ .i\mL1-

..\1, I'rl~l"'lc ~'Il '1~ HIliI' 1\1 i 1 .. ~Jr:lll.!\·Ic)', ;tltl ti L IWI)IlO J·I' ~1~llltj',/{1.. VI.IJblllr JLw:ml.J'r'i~·1 kiJ; _ I:'):, M:m LIA~WJW·.!l: ~~'il~! ,~! b u i I p":I.l~I(~1 LhmH, lr..iC'~lC f~IM;:I, ,kilol' u l~ ~~.'Hmu ~it'il ul mlll~(,lS~6t:'jI~e, Mj~k<WjL\ ~K'cl~~vi~ I C;I'~~~ iic, ft dipl,[)tn~tliu Nik(,)Jic" 'rn ,jll\ n.1J11~u\';16, NU'I,r:lIkovi.'!2 i ~.;lliiltQ\~C.

P. l).o;!"Lr:tVll i~ta1fi~m~~! I~ ~g tlmm· slV;:1 \1 ''r,I<t~,lj, .Iwhrr~mC'f.lo S~I ~:>! lsust'i!o"~il[ iz SC!'l:?l[m:

~ 01' M. Vuj!C (rmL~(.'ol.lL11k v~;:I!L1!;:' i luJi1b!~1 r ~nf.1Sii.l'lf.l!h l~diL odi 20.3. 1901.- 7.l{).l9{l2)

- Dr M. ,M, Pr.1f.H.Wl( { Irdni'i~~r finan-

.-', I ('I , -l~"LI'-"~ ,.] il 1f'If.J'))

SIJl 0 :>,.). ~ ... I_ .IJ. " -

- P. Veli l).lh\'lvi( ':f1iJio~~I:a I' gJadeVL!];lI od 2fJ.:}.] ~Ol-7J L 19rn.-~ tD._...q· sed[J l.l,·'bd,;,: 011 7.1I)...·i.11. ·t~(2)

I,!II;I, U~Jttd ... l1lJhr~r~ i>!i.-II,~luri u UI~,lid~1 i;II! .. i':l1J6

• P:o~'l;: \ !NJwlL.1rgoJ~ u: nwJi~I'[;I ('IJau~

~~~kriI .

'I' Elr:!i"" filII ~'olltt'.~. irl1::l'JL'''Jm'n~LlCrnJp, [I«'m'lrlInl)

• '~lYill!l'I:\r!IlI ;i.liJ,oi<-V:!I i:mk',.;t lOhu;: 1!.6J!.!:,;">1olt.Jj

• J;"'i'iI-1AljoJ Ii, 1"~(~!1.r\'ElIh:fklli (fihiJ;~ 'r.r;:lgll

" rli,~ iiiI'., I.!.Llr!~ ~~i!t'.Ii'J Itlkrlit': Il!uJllJl

• JIj(;J ~.J~lIolr.\lw.I"'t liI.&'a'!Tjlil f,o:1l!l:li,I i:vJllftM:11

• il'rIlUII'iID ,k'.llill.u iJln;il D<lF11i-!fdl L\I

~Ib ~Ul'JmLI~

"1~b;~lg. ~Ill~ Rl~~'I!1 ,Fl'!t - - . I

a. M -

or 'I r~lIr~manl' r:3~ ~P~i liml for Iho ~iiIlJI>itry, 1.!1~llml!wd m~mbGf1~~p j'or al~~~mt;lml. CltI(! 5'J~p '{I1IQ'! 6f.Sena n me : I~~r&hi;:s f~r -I( ~ m~nilbflr~ (i'r~p~med J(i'I~a.;G-a!o'-ermnir.nr Mf I ~.

',...... .

Jl;!nc~ p~~lIi~1l1 ~h:t ~ Sf.il)l:Il!i:'r~ ';i,It! rli!

r~~,,~·~. '~I;)~~' IfI~im~i~l of POJ!lk 1'0 ~ 'w:o,-r! ~ijr,iI'l8; h~ii·.~~~lmJ~ "~~M:a~ [II fi~ 'I ... a "(;'(;0 10 rl~ to9let~.er wi1h Qrd€"r~ J:! 'd d13~fJ.f.gtl~n~ n ~ bo.dge,

:-. - .

W-03" cQtoJl9 ffj40~tii!ne 37 by ~2

1TI!1I, t;m~lcC!,wl~,",~ .. d ,o! ~jJ""~F'd!1;ilI!lb.18 h"e{.I~eid 'B1:I8I1~_:wrth wtfje~ rlj!pr~. ~ ·11' .. e.rla~r ,::,h tlI9il1d 1Jp.~~ bJ,e.-e~ , pllr!jl. ~: ej~cd;'~;pI~iI'l91 wM _ E

}i':fQS' b!;.'~eill ~ii't5\ tj:!;1l ,If r!l-~~,<;: ·l!,Ipo1l11l1r,l,g.mnncl, m iJ.! B:i - -

..... utin tamenkov (; O~iJ.S~,llP'nik m inistrn'llro."iI,,\t,;li;:: i crf{!;'.e;1Ih dela od tl, i901 ~':J, ').1902. Minili- 1M pravde 10,3-.] 90.l-~.5:19[J,t I

- Ljuhcmllf' KO'if'Jcevl{ (mjn.isUI pro \"(~1t." i ct.b.~J1jh tldjf 00 2I}j,. 19()1 ~ u, wn~.l

~ A mil NiIQc1c t m~t~bLi.llr pravde <.1,,1 9 .. i 'iW}.t· ?J UO(2)

~ V~:hmlif T('j(ini\i )\.], (.Illllil~r; It U! LU· ~r'l:;L\i.i.h ~ I~~III mJ 7.W, J'902,a 7.1 L lq02,~

ex 11[11.(I)Ill krrtli:l Alcl(s,llldm ~'I" m~'rl:L 1. u.~; ~Qdillt: LI 2.~ ril~'~ i I~

minuta ukl ntu rt' I;~:m'_ .l1c.1 1 i me' i irn~cribed iii! 91111 cprm-r ieHers -S~N-

Sena i Drznvni s'aVof,:l: tacno U pu- .ATE O~ TH E KfND OM C F .5ER I!:IA,

1.1.00l:. 4'5 I1ljnilJ[~l.l(~I~! rij{', li~mv i r. poI1f!lVO nalt: II na s.rIa£ LL R~{.';l(l;ll; za ovu f.lit1 ~I )ltl1lJ odluku hila ie Kra-

.'

.lJe\l'L uamera da it,I'Il~"Jlj I1boHlli, J';:J-

I,m~, Z8 sta I~ii,t:: iiit1ga,o diui1iri Jl'l.lrlrsku ul LL St' il utu, nl u l\':~rI )(h'.iOj ~1I::u-p~tiri L

Dor1L;i.$~·li jrCnt U.~L.r \'~I OiJ i, I uriiL J91').3, ~[ldlrJe-! Se i 1~1I it· prestno da P( 1~1~ I~l, br.K('lI nlll' rl )rlllidr.KJ uldnut, :r (kmrl.j:;'[~ nji ~~ 'i uuorl 5U ~Mr :11 i b~:t. j'I.\-'oj.,t i"'lr n 1.t:~I'l', D/z.-r'l! III '-::~\'I,;'t j(~, r II cdu ti!H, imd r~i1 L\ I u r i I Wllj~~ U~t,r'lllr. I

K' !Ii tk

' -, - - -1- - - I ,-

_'up,ulelm r'e':,a

.,tlGlra naliv-pera i grlG1fi,t,na lolovke,

surrnun de 'I ..... i'lh 911 oak Wr~e h topped by. a R1)1XlI Crpwn, ilt~ b(fdse W[].5. 5igrlod on he reVofi,r!ie piiO wil~ 800 >lJnd II fIi1ar~s, Afi'el he A~lQ:i" 5iiiIJDr,lr'i (It'lhE! Kfl'".i9, it! 1,'903, Sener"" ceesc d '10 e)li~'li Uil& th e BGd~1j Ife,Mined. InlJfljfme, 0 verI f\Ure !J'nd '.'Oluablo ph~ca, (If R~I 5.MbiciiI nf~. ciclll'1slgflfaj it W'(J~ r~:urtd oll'lly 10 .!J B SSi'lDt{Jnl tltla II' s l-ili~11J1"1f wo~ bcir-ely 1\';'0 :tC'IJNI IOJiiO bo!CI!I'} rh1!- Sarinr.e, 'W{:[~ iJhoNII1I'Ja ~or oood, II

w.i\0.GJ~ u~il~

t:;'V~"\ ~) r-c 9-'11,',. i ;; .. 1 'S;)c.;-]/ ','

'VJ..!)'r:::J. ..... , Q":J:.J1 -,.,j ,,--::.;U

0IU~0[3',~Ug

..

D· ..•

t'VI doilrmlnlj("i 8lobour: (io .. ,>; l'(~Jf!tI'aJ.'io.~ d(~ ki m {frW f l(;:U .'it! (111, p'ri,~lr7.~1 ~I ;p~tulj~.1 (HI· !mllt posle J~bi,j~ll~i!~ f~~'i, l'~t: pub uue, i "(!~ Ll ~vgil,Sw 19:,(j. god i 11' fcru 111'li.llI SL:: P'IV(-> dohfJ:)1.~ [1~I,eki? I din k~·, Kllku It) 1 mj dn hwt '01 i ;11:~1 tlaglu pn

... u 1j~ll'it .. I:I.:, p ,injf' :-.L" i~; IbIJilir~m,l(:rtl oi.J 1 rfl\'f,;" II=L~ki 1 ~ b;H!Lljrm:l, :_ U.lW"lbru .I pr\'0111 I m~r 11 :I~ 1()r':ll·, I"II~ hl'l~i~ 1=1,

J) ~jbwvl'J I'ld .11 ~ ,~I'i~,i.H I ~ :. d I L kml Cl"\,'11 ~t~t!~ il. lllmpt"lo ~~ \1 l~iU' k,:)in ml{'lnf":ll·~1.ilJ Ihl' lil;~dtml1 r~itLI , nrH ~ 3;,0(1) ,~n11.1~'ih dl,lbL\lJi'n.l~~ '":L. ~ r 8 p:mii I ~I.: u r··dnrlrnii lnterna 'l~m~lll1lll IHI:J]:. d:t hori!u

"k ,1.70 ,I\I~(.~I. \"~,:m~, I tl'rJ 't(.J :1IlUl()~i, kd.I!\.IVlllj· (j ~lI lit; J Dni! \1 red "I In:'c ~I' '11151 Jo L'cp~lbli k:msl\\. :..mrljt:, mtmdll , milJ.:,:iir.:-, p:u'TL1.an,llko {Ih,':a.u·anl· ,:.:kim J~,I'~ q' u n 1:1. 4,J lred i I UfJ I m~rn:1 i H"l~dnlll brtig'l· d:~. : InHIc.'rilskim • ~LvJ~~tlJ5'k hu j ~~~:I i.I_" ,Ii !;,~, i II ~fldlll \1 ."t' nMO(!l~ ktm I di Ilk";IJlW~ Po ,r~~s:pDI0:1o~'l/'1 In 'I .:j.o d:acjm ili m 'd II niilll,~ bUll:) je: l pn~ pu h;r.I\~J !ik~l, B JrlH fl.l n~. 5; k :lP~ t.~! !~~I,. ! 0'1 I' ,~I'tl ~ll,~k~Li ] k~)J1l i) n d an t I irl ~wde, 1 lo;'Hn(:~~II' ~11'lLit!r:i~~c~ d,ivjzi~e, ! kl)ll'trs~·!. ra fHHOlljOIl:1 .i. ~,() komesn f':l, ~f:t~·· j, b~1 L(',I,t),:,;, ~w gm:n.I:1!"..b su I.[mog~ one! nUll ~fl.lblli, oHdr ,ke ti!~ove, kornandne r..nI.lZlt.l1je, bm "r'Dr.rri ..'i~n\'ef.ni~~i ~ I m .. ullkLi,1n, 'i~i J"JldmU II ken lot:, ':J!rij;:lfl ~ ~milj]~nl~ci, I)~kl n~11 brig:Jd.:., Vcci.l1i'R njih 'l)d.l-II.:(I'j,. t1:1 ,Ie Im~'on(!!~t~ll~m od I LkUV::l~jijfn~, ~paj1skc rc pubhka nske VO~S~t "',PIAC'" L\l j. READE :nE MADRID",- Zvezda nranikl{:(J MiKII'ida, ~COMBATENTE 1.1 E m~ ~ Gi\ D.r\.S ]J\1TERN _' . ..I o. NAU~ ,!' - no~C'!.! medu narodnth hrEgiRLt, "M VALOR" - Z:n~l~ zrtre, :"liPH ~'nETO,) FOR L/\ P'At~JA"

.u

liplonlc 0 oclf.'kQvoniu bOJCl' F11i'.li:l"u;nol'(idnil) b.rI9~cl¢!, e."!'C{:kJI1~ 1'9,38.

druge 'r'oine lU!Z;)I1lrJ.'l.t1o:!, - 5..:-.,to,o;r:-.-r.,...." u dosta n el{!i~Li[eimDl m.::I iib)Y~mi:iIllll, _o;;ooro j" De .g ootovens.kih d OOll1Jl¥lo!'211::!:

aih - ~300 n~,~m(!Eim!'tll~tooodfb.elrog

m . om ttlLemimn i u lo. 'eDliI<1. pre1ivel iil J~Jgoslovena (QW 500) prcvela je {hre [ po gudirte u Fr.U1C~fSki1ll '!ruil1, cetlrm.cionim logor!H1:JI pDd veoUta iclki.m us1.ol'im. l:llw.iiljujtlci I L.t:uoj h r~bfosti, u p ornosn i srml:I.7:!(ivosf.], preko 250 1h ;~ iJ!I.lgaluo, pod t{"!;~r\hn ~b!i-J0vial1i~! pn ~,kom ap.rilslm.g l~Ltl 19'1 J olilgr.:!1u \I:JZ-j til .llogu i.l prl~~n:' u~I i '1:. d~njtl N:U dnu- 1~1 bod n Il~.lio f r.L1', I ~l Jill"I!:)gi su li~ H r.r~tn l'tISk. J" D,~ I,q,[j I I h}i:II~(!j~~ I nl'ili U :-;;h't:Lnitj(lm ;;'I!'mljnnLit

M11 n~i "~J .IHL' I~ r ~'}.oJ~W~f1,:b l~iIht f{nji su ~1~_~iti(.W~lli dLI'~kfllW' u NOl~.J u.~o',~hwiic, I [.tk"~li Sll. $I'iji\.' 21\·~ L'~' ~l b tI~,;&t Mm:ICJ1tJ rll"ltohl'ldt: n i ') LI ;;i1 \'r.~I',t im Ip~J"lclj.!ll.tiJ S\.'iA 6:ljr~ wmml~d~lmil 1'llgf.'i'iiI',m,l!':tlsl.:ih ,I nUi)n, It ~~:;) Pop ~}ic, I~I~ ~npC.\.ri( KQ.ql~L N;:h;11 iJcrflJ' OI~lI SJn, bm NtJ , p~1J1' .k 1 btlJ i .Po i'.~I1lr*t'1ku 1 r ~'i,'e:I·· :"kt.tl,g; ml~l, 2 9' ~pf.l nsk I h b~ ~rn",~~ .1 I u~11J j t if] lAen..:t''IlL:li, LI 54 II-I Ie ri'O&Oa~n() ?of! I1HI\~Uf.!' h~ro.I· I i tW! xu :'lifUf.[nlMH 4il~111IJ;_mm; d.rl~l'~p ne, pol iU k.;-, '''OJ.1 Q ~ dJpl()m~nske pokiblje ~I ,Jug:osl }nrlli. fin precenama isrra :H'l.'tLtfi l! ",VtL~ im.a IO~ 5{10 7..iv[b in ternaeiuna- 1;H::a, n i~ prm~orj rnu bh'.k' sr:HJ "'L, ~ u SH J Llgo.'1r~l~'!ji iivi [In h 15.

Pre,o:';t'ttn:ik spa n.~ke repuhlike r'iu,I'~_'o(h ne :t.il 7.<I.sfuge tl i :iI ... l ,.lohudLl ~ptm~k0B' 1lL~· l.iKL'"I<\::'JO i e CJTde n om ~u...I="",,--""'· reda BO;QcLlE'~ M asla-

'Fiea, oak ie jsthn ordenom r I I~'" da odHkQv:Jo general-pukovn ike: h·.i.m~lGugn~ilka, Ko(u JJO]Jo ,riC:.!, Peka Oi.lp(;ev:i(;a, IJ;:.051:LL N.lda, vice aJ.l:illirnh s(~(k:JI l\ihmoIll! k~l· i Vl~dj m [m Popuvi ca i Af.eSi.I Hieble ra Si{i onl su bl I i Sp.1J1SlJ hmd,

M [](Jg~ soc Ijal:isr lcke 7.(:,W· ~fl": Bug:.h'.ska· 5()1,-f~L:>ld StIW:7., PUljfi h;,:~, (>hU\~'lfJ~,''':ck~I, M:ild;i 1'.iikl,l\ I1l1ltiQ('kl1. Dcmnl~ 1'.~t5k!~ R~· puN 1 k~ d !J:HO:i!,iIIVijil bkov,u.c su p05el1.1 te ,~pOtfloe.l L metl uJjif' t:~1 pr~J'I~idJl nklJ dohnr ofj ;}(~ki I r. 1 Iiil>n~u('lotl!1.1llih bfiH~l{;b- 'fukt' liC S:L\' ~ b()t~'1r.'=L rN,~ rKW ~d()w ud !'~mrl'i 1"*1 H 1( ~n.f{rC.!i"L i uter brlgiJ(U~a l~ i Pl'·~),~~~ V • ~ I\':I~' I~~ tOs.o 'lJ~n~m~c;p;:'1n 'k~ i'l"ll tlhlilu:

~Wb~fi I" ~6, ~o Ii .ll,,' ~I~CW:H pc s;;;hl\l.- l!fI III LI": i~ ~ I ul~k ' i med:1*:' :t::L Jw.:;~I\r~rJ; p~lpmJilJl~i',.' ~rrtu~lro dlJbl,'yvuIJijl~kil.! ';'I!~)k .~ust \Jo kl"!~ 1£,1' ~II.

S[lOmC:tl~ ~nnfi· ~ j llbUcj8 1:956 ·19~(]'

bik(Wiln~ I~ 195), u ohr~ku I1lt:u~!Ji·e· u,u legure Srf,,~)~R i p~I[I~ r~n~t.

A 1-'fJ1'f" sredisteru 21'1 ilCke uo m:1 ui 1'14 $tl,~ 11111 ta pesn tea, k~LO si lul'lor bOl'bco_ Iz;~ .!i tlsn ute A:tke Izvlru kl'i~d rmkrakt mmbokloc zvezde - sirn bola I'c:pl~hl ckanske '\,'(Il;:i:ke- S.in~ei!'i(nn ~l po:lJtJ. [L'~T.iJ(.az~me'lr d\'e Z\'·';;.7.(.k pe['Q.k!:ake i gn.j[ne "193{)-l956", ,1 U donicm deluuz rub 1f.I~I.tpj;r.; I~t~!l1i{:(lm ~HEOGR/ill".

R. tJllt:l )~ l~!Vi"~ ~t ml'lom. , I . Jj 'I'~ L'cmr~111 ~ nn dcln uu'J1l Irl i~ I.'i~ t k~t Ispi1oi.lfI u S" ,tl.:'Ull r{KII,N~1 'f.l1 in~oonJ '~I' IJ I'J~ 1..1\ RN,\ l.NA -;. [(!to JUG )S.f,OVFNSKfn 1.)011- f~()\ )Lf ACA Si)~\NSKTI RrJ~U 8- UKANc KE VOJS.I<J\ "

Nfl g.omjl',;'m 01;:.1 LI. i,e u~.j;;'<li tl ohllku i'fsfC nn, kfO? knj i pro- 111:6 srebrni lun -I( n~t Kojem :mar.k~i "jl1m, Leflli,i if! C vene 00" j. . '-'~! .Ie.v~ . .' St!'.1lII.C ,~~1 bOj,f!' j ugosk1\reoskt' d ,1;·wn e :t:<I."i¢.;1;~'l:~ "I ,i1<1 d L',';;Jl e 5r~ nske. Po obliku [e idenricn i~ !'ugQs[o-v,enski III ordi:=:nsikfm :!:~lmenkanUi, hla arersu k~!fl.rk~ . .' je stillzovana igl"~ Z~ Pf.~(vfR(cn~e :lmlckt' na grud],

Sa leve i deane stra ne su alklce k'c:'I~im';L je lanse .~;;) ?ifliu:kom rr[. ~l;Jrscen t.ii III u, U sredin i reversa Ienuce n.:al~i2..i se po IIJ~urn G utisnut l'~g proi~V0d:J;(:a 'Ikom Zagreb-Jugotil:?l,'if.i.j~t_

;S:[J omen ,[n0lbdjtl J'llJg.or~ tilnV~!l1S:k.1m dobrQ,,'oJjIcl.11l~ ]9,36· ~~95(:t

,bkGv;;m~i )'1.: 1~.16, (:It! PO:d8' r'ene bronze. Na averau i ~ prlkU~~1Jl ~u~~1 1!li11!;~c:j \I :~ irr~~~ i i L'['Is:i.:tH.':J.ku lllll..:-~ 'Uj berac 'U d>!.;;SrlJ, r.= d I.'li ~'ll:.tU~IiUlti puAku u II I~~'l.Jj ~:Ij[;t'v'\! kl..*1 \I irCi ri i ~,I~'ld g~:il' ~ltL. B( ~n:j !>It!'J~; n til ~lll~ld l,J.L~d· 5tlilvlje 11 [1 in rO~mm(!:ltt,~ I, n;l ktj· le III Ie lovnrr.l\F,t Bri'ii1 t~'i('!1i ~t~ w· I ~0n I p()!Jlgm~! lm ~i I;.h;.s:n!j, U 1~1~',!s'tiJnL i~m~dl1 boraea ~fll:>ild pL'bk~'1:~lJ HJ u '\~d~1 tl-:I k\!~ "·~9,'6· I~S~".

N:~ ,'1~r,~' L je II ch~,(,rI'r~c'l ~,~. lrom ~I,itnit:m d~J~1 mcd "I,le lHi· U~~L{m=l r·o mboidn:J l.vt~d ill; :iz,1J: lroi~ I~ u l~~I7.1Lcll nt poluluen I lo'JU~fj"" Vt,:n~H: $8~! ~W~~~~r.'1 ,I to d ""1$ 6'1'~U!tlcf.'; J{U~!lP()~ k'ijn ~j~ I d)QJj" t:1.1~(f t.f!nl~ ~rrPf: rnii1,.-;!tJ[l;d l~,lh h.r'l· g",cI.!l;, Od s~'t)d~n~ ;t:w~d~ s~ .lIJVfl na ~tHlq. ~~ p{)l!,.1I~I(·ui n~lwi~ ~~I-

, l!ii

tinimtu ~SA','El ~ GQSJAY1"~E-_ Rub med-l';-= ~ t~k(ld~ I ~!'i n[~jli n:upi'i "',:r-GO S L - D 0 '[tR OVO LJ(J M'" ~.r.~ A.N SKI R E Nj 'B u K A x,1,K.~ VO,~S.KE~, kJJi~ se uih'tip i':'i.'e;r;dnm petokrakom,

M ed;al [a ~nl:l posehno j:t'~L.lt'kfnJ k l1Uj LL crvene boie 1 bel ~igl1aU.l.I~ (naeplsa) [ja poklopell , Uilllta~ JdJlije ~l~l wiJelflQ be- 101 podl 01.[ u do] Lj r::-[il dclu su ::li.!;l;!'iI~rtuje :pw ip;od:ac<], i~.I.')i:i':J.ne u trl red L! l:uinkom [ u ;d[l~o·, i:i'~lnt 'tl KOM" Z~.grd1 .I tlg·l,)~h~vii:;l! Me<Ml ~ visi, nn ['l"fmgOloiloj li,',:ld t:'I'~.'~n~ boJ~! kDi~l u 1~~"01't'I gni'r*~i1.l ugh I. imtl bt)I~: jtl~0.~k"'· W.;: 11Skl~ ~I r~:1\!lle Xil~~.f9V~. n n j] J ~SH0J 8~mnl d ~!i I L'ltk~ bole ~p~ i1!l:Ii.H dd.iWnt.l :W~t~L~.'~, M~~ J ~dj ~ iLl!['u~tl pO~t:bl~~i ILl iltir.u i~~ z.:;Htl~n 1!l.::1J, k:Jio] o~I;!''b~m t! mk.

~'I'I"":!lfI~fI f.n~~iiil~ ~ ~ Fl1Jtdalju je dl'!dd~~! ~~. 'IJ~IJ ~;O u !ILl pno, k eke J u~t)s,lmj'~J ~skill L d~)br')' v(l~I;:;:II;11~11 'tilko l predsl:avn h;,;ll,ml S~ L't~njh ~grfl~I~:~ ~l ~di(j 1'('~1 It~ ]W-ll~~\(.!'8!J,

,)r.t.1l P ri ~ rUIHI@ '~P~! [}~kl: N .... p'll b.llk~ nske \'ois,ke ,na ~Iki ~ ,1",Ir~pwjHh~ ~IJ FJ LI ri Vojvod ~~u. uaiodnom h~roJli. I,

O·B·AVESrENJ E ·CI'TJ.B·QI M,A

B·lroii,e\d c~,a-sop.rSd '] F 2t·3 'I ~, b~ce" da~rompahi 'U marty' 1'99·9'. ~S'odilr:JJl~ . .l_::_:: , a~n:ln,i~eno:g Hlrn~a mollmo clioODa koiii ze~eYdla nabove" nekr od ovih, bro-

_ da JM:~ 0110· vreme ahrrrt~~re,d Cl!kci'i i pes.tom ~I~· no brG'I'ev~ ~!I!e;fo,n,Li,_

od

ntk p~d1-i~tln iltL \rl~Ld~, 'I'I~, ~ nh:n !!.~I it') j~ I i~IH.1 wi~~t'n!ll'llll ................... _k'.lruL~ t~I,UI;.-dli mi.~C: , bl;!ek~ d1 ~ 'b~ln(',iJl a jmnvll1 ill ~m pre " I tb 11;11 ~~:l:t'.",:l.n~1 i'll hi~'Ilf! ~.:t i "'oI;."dni~,,;~ Ghl,'!/!m~ (H,lrn)r~l. m~ ~ ";IV nOVile u :d:1 ill. srebru I r~I'!l'!'i; !.II Kl'U~~ \~L'I;;,:, PI."\'i'

'L'LL:..:.LE">LIl 0IP1l~ fIiU~l!!;:fI:L Ie ;':;L K m~!:!'I/;Lf 1 pood r'I!!':, I i~'b'~ d rI ,~U .;:.h[l

t!'JJ1.\I 11.:.! ';'Flh:~~'-'Il~~ U K I'LIS:~~'W.'U

'U il:groul 0 r li::..u:clsl,".1. o.~l:nvc, kll!i:i~t! i

d iilJll,e holn - CJ.~1:3i1 L"" ~, I ~1 Hf,r'~ ~ du,

,;.di SI;!' Ubrll) i UI'I~ 11mKU prj! [\::l.H~!;;" ~

da l.l!JI, m, - ,frlmrun;;l ,11~Qi1!l.r.il:d ~ f.;;]-

p:lm'im II'!I pre!li \'Eliki"! (.IP1l3IKt,~~. SI'O_gf;!

[e ,1-. oJ, ru..:L.I 19FJIh;lJJl bio t'V~lkub;;n1 j

~ d !1I~D\;jr.le j m. :~~rg~,!m~L p renet

~~f' _ T:1l W' i1'D~:i zad u K!'~k~e,!/Clj

:till!!l..m.u~_~~c'"!L-rl:m~!l, h,mt[n12., (KJ kuj.ih je Sap:Jf,i u ~ ! M"r'E!nk:c:l4Tlll Mlo 01.;0 '~~'I rn HI on ~lD1l G\!:;:.rnet h:mtil1l L Gkrltnl od bur bo.f'd.IL-1ll 51!1 'U bU ~ JL i.n1.o i ii;!jjnu o.dd~c:nj.t: bla .. gO'lijfl!e, OO[roli::liI.O d3 ooo,dj<), izvesne poslove Ll \re:t'j ~, dr-iarmJJiD, bbgaf:nom. da 'nsi rszmen II novcan rca. I da prim.! nnre b,:ullmme, koje su preko SOh,H.l;;!, ilepra~ai'ln 'prh,'iif~le..

I' 42,

'D~rd~ Y(:!if~fl', dl;iiiY~jJji ,P~iJ !l'1i 9 U~Drltl;il' Nor>i:ldlll~' bgnh~ Kr(l~~ine Sr~iia

SV~ do polcvinc 191,.. g(J>!Jin'",! b~]H~i,n;1 ~m0'1· tn ~ ! L Kn~f;p.'.rcL! hila [e pri I it I.~O ~igll.rnH. Nmr;;L IJ'lxi[:;[]m! nustala 'ill' :;:n Ili \~ rek sa m:,~priji"ne:l~k{Jm nf;!i[!zivDf!1, s. jeseni t.i1:' gnt;H!!'l-t:" Posk, p~l,dj,l Bl!ugm. da L s;1,~h vuin ii'ill mesra !18 seve !'!~nj gr;;11,1ici, ni:je ~~isc mogJu bM sun I nit:: .;) tome del Nnmdnu b;I.i~-

I . " '1..] • '" ~ ~ ~'k'I"1 1 I. ,{Ii,'! trena Soli 'HllllJt11.lZ ~~I!J!S-{!\'t,L! !;;l e na Jt~ (0 .nlfl,:-

tobra i zvrsen bio utnvar ne saruo imovine iz KIllSt'VO"L iH~@,O i f;v:ih vrednosn ode]fe !*1 u Ni~l,l. Va?· no Jt: i::"a:l(i, da [e prilikom {1VLJ;!f:, l)(r"'l:il;cei~i;,1 pretiIa velika opasnust b~n.6ilUi imu\'ini, ier je ]lOCH izruedu 2. t J" okwbm voz pro~~o kroz V,,,, l:lje

:;}Illo 00, [)e~()f.iko f;tt~o\':~ pre ncgo .~t() je bugars .. k~ ,'Ojsb ] 81;l U' tu va [,L1~ i presekla prugu N isSkup,lle. \f.ol...sa banclnoru Imovtnom s[g~ao je u . koplje' 3, okrobra n 6 .(:nsn'!,r::!. po p,,)dr~c tj oS~'J' 'tia.il,tC~ f]t~e\"rikllis;lI1iU bancmu fUjj~~u u tDfv!.lr05]~ ,lPmt1tJz"i,o put 7.;~ S-u~m'., Transport [e • .;;iig;H) U 50- IHi11, okmbra 'L! 3 b:iS3 po podne. ,t:ho~ rm,iij£' odluke, po I ojQj Ekmka '11 i Ie smcla d;~ 11~PtIMJ d!7.:J,V'nu relit~.H[Ju! GEtO ~Ii~~nsp 'I!'~ [e b10 upucen Odllii.dl 1.i' J3mlillj :iIi Ie zbug nadimnji] 13ll8'LnJ biu 2~H.hiall li.~ 'I rrki"."~ '~an,hd Ler] n Nll toj ,\j~'Jnid V0i! je ostao [1\'.'11 d :.IJI]~J.! ~1 7.;;1 rlrn se opet V:r.:LLtu' u t;oh III gdc r[~' prLm io i vr,~df.llJ:':it UJ 'Ill edu vrc men ~I e aku iti.LIli€ Imj~lle II [moJ~i..I.

Ct'JLLnlb N:Lwln • b:lI.ikl;': '~L nlij~ilorl) RUuJf (l,Ll.

WJH ju ~ 1 'I{:1IHI,lmm~L 1ti;i1 i~d u )II.~ t..'fJrl'l:'lt' k U' :-t()llili;qr{>I,:' j.de,~;llk ..... ! ~~ • do ,~I~Ct!,il,hr::1. Za lO ~~i,€jn'l! 0dr;/,;1 nl.",sll u :YtJ~un tum hl11€iLI ·OHm I~L I~'I I ~~ sedtl~ t! It i I :.\~i~I,I,1i! Ol.!tb t:1 (I . j ~';, n(J~'~'LIlI jj'~.l ,

Ali Hskum n,I:;. ~hILll~~P hl ~ ... 'i.~c I(~vrdinl t ~II. til'; 11. pi1 JiE' ~ dhlCt,Jl,o dn St' N~ii'f)di\i1 I unku 1~1'e'" r.l!o.'~ 1 11:mn'l.·u:-tJ( u niUl~im,: \'nldni:)~~ I !'tIL ! I:~I, 'd ~0' &:~1 ~I LO\'LU 'IW '1, ~;1.'I.!H~h'I';l 11 i~ jl.!'~i 111 fmll-l,:l sk I mr'I llic,.'r, I Iii i · r'l'ixr '~~~. ~\ im'Joi ..... 111 (\ d~"I.'I,,'n ~b I"L ~t) I, g (lIl~~_., Z;. h:mt.' I iY k iUli .. t~~1iI'ij~ :'.j_~k\! p]it~ll f bii,l \1 '''1 v;,1J'U~j 1 ~Iml . 'j ~~i:"r. u(i _'lre"llla 1.1 pnla iT M()LtII~ r (11~ I H! r,(.'If! ~ ilok :,.U 'l!~L~t' \'I\'d I ~Oj:!' I h:u IIC:un~ srnf'.~" rene n mHrs~I~:-tltIU mifillu t!.~nli d i!rwls,lil rn VI'(;'" 11!1~ 1~4i) -11!il! p['i, .. ~,lt~Lli U 1\,1 a:r;;:L!J~ i kIIKI·~·11 ~I) ~ci[l , u PJ~WI.!, Nil ~I.;~n 1 m~;i~ I ( Hi, g j!dlfl - '11\1\'1,,': mer l~ ~~tk ·L7.~l} PL'Vll'J:Ji~if.l n idoL b~,If1""Ef!e \1 PJ~L\'C' n~1 fl'i'~IH;I,.i"

kfjm ~h!. kurn e .:'i.lL prl~U:-;iYn-lt:1 U: gU\'-f! mer Dnru~ V~'ljrt'rt ~ Jl.lta1,grvtl.'ll:"JmVt!' Luka (,·kwl~. MJI.rko St,oj:anovi,c, Tihmnir J. /iil.;.,ikovk:, j\·l~nollo n, ~md ls 'i \~~I,W ]()~~1 itU'i!,i,~,

P~J\1iJ ~od 5(,; 17: ~.rbiFt,:; Bun.b nil L pf)I].elll sobnru i ill LU'I!.i !1I!;:! ~trop,ij~'lllske ftI ij~dt', ,k(}jH je monLI.:t ostatl ~J ! ·lmp.ljLl UD pnfllednreg t:t~ 7.bog zarnene bancin i h 1 Lmrc:tn lea za kovan i srebrrn 1l0'ii. (" A.Ji k; d'~ se bnRars~.~1 yuj:=:;kiil priblJ:iib Skii)plju .i ,w~ vojIl.:! nadlestva hil:~ evakutsana Iz K: ';-:ll'o~i, morala sc, sasvim 'pOi mJjTv(~, i 0V::Ii fmi11l~ skloru ti is:predne]Jrii"~ tel ja, Sl'1J11:U, Q!Il:;L !iije v·~ rnogla ~t.I ru

SokUL fK'J~[4) SlJ pnLg~15kop]1e-nev[f ~ Til' - prekJnule bugarske erupe, Ost;lO '01 i~ 51: mo PL!{ pfe]]j,,~ KOS1")~·8.kU'j ,M itrovici, I: Pf'3\(U -_ li';lIroSij mij:.d~. joe kl'eilll~a 7. oktobra,

Ptilikom :;:;Pil~il"a[]ja i movinc n;a,n~lUCl ILf' D:li U;ijftmm-r. N~?jkoce. VOl ~ I komc i'~ Oft:;!, bib lmse =ctu Jl f.fi.r,t!C~1 du u K :;tC;}lH~(kom [{ hmct1 bu. r t uapadfllu ad ~ac~'k~l, k()iom I,e p'l'il~kom pC';tI:inu]o nekd~k . S[Jr ~'"Odili k~ 'W)7.~,!_ F.LUj.~IJa re (~ uk :nhTo1 8~lgb u KOSov.sJnL M i tiTI, v J".:iJ i, 11 l'Ilj0j o:s~dj ,r.;'l.'t l.fu 3. n ove.m~nl, ''!!r~ed ::::,i, tt) vremc razme n IJ mAt;]· nlf~~ rtu 7,;1111\'\.' \ ~jJ1,i.ll 'l71~11l L IlIr.OV:lIr!,tlLti rta 'iiolm'· '~drll I~olim.~ nI il:fl~ :i" " ~l ~'em bliil sLj~l:1 u 'Ilt~, :1 I';, IJ P Jtlgn(inl, gd( ~LJ nj~J~(;" vl'ed~1IJ:sd hUe

pIO~Q po~I!J\'lief1a III 29rodr sl~! .. n{l9' $a _ ."_ bo[}ciIJWiIi ~llJfbal'!icioo.;,t, P09i~ i III nI'.trii'i::::::::: rnlobo.:1'i3nJe i IJjed: - _ ".;-

privreraeno smesrene IJ filijal.u Crnogorske h:m,-, ke. 12 ove v;uo~i fiUjal:L je hib iDreV,fZen"l L1 Skadas preko "kL~J.<.iskO ~l"'llt.:m ("rr.iogof5k~m p~ robrodurn "j\,Hiic;;C i. -~ldon[efl il U '[aLtw:;tJj!J fiHjalu Crnog()r~kt:' banke, [P'irdID ~'::L1l :I:}o\'an i iii Mcd ULi~ H ri f,idizija u Kr ~ na ital ujJil korn brcdu uCi ta d i n'lri~ i pud bornahl.i.mor';"JIljem sa rtep~jiLw.:'Jj~g hidroplana, flJij":J.la se sa anO'vllk,bm~ kofi, .~U.~ u lJI~r :t'.:l~e1di i.skIT-'~'l 51" IL'illtmra iIl'ill osrrvo iirijrul pre!)1 Mml:~oDn. :l 1('k, J, feb rua r:~ 1,91 :. ~odlm,' njcne \'1t.'dl1lo.lru i ':ullili'lo''"::I, predane 'tl Nmudnur banci, 1\0- j::J [e u I1~OOIJ\_f"I't:llIH.nLl ':'(;c ~~[~gl iIIlL M;fLl.'olidj,

~;J 1:1:111 __ !i~PI"~ Ilthr:J 'l'J 18" d:iHI.:' iZ\if5(;: n j.;;o

prni1nj ~L1hLIi'I:o:;I«'J~ J rl~H i~ :~, t~ nepu t.:I~1 dV:j 1l\~IIo~~et:';'i posle lLJ~~l lJ~lllJt:K dtl,j1:B j~ :n:1~;1 :;;:~m li~l ~.RI tl~~L'~· f,~tl.:'.ljskt:' 0 'lip~l,dj ,Vf.~ rwi I yi1ll r(..llUliJl tl.~!~ ', .. I. [vl:l (i"iD~I~ 7,;i\I)!: 'C~~ Sk';qJJj:L ",lad;~ I L.! 11'::I1,i In ~'loj'l 'Nm'f.ldl:1;;': blmk...: cia odmah 0'1\ .rl'i ~~'I'I~' fini:I~!.: UI ju .nuj :'i.i'hiIL I':.:~ rwo ~J~'~~I,~':lIl'I~ I llu 'Ie ,),'C O'lpn,:rn· no, :11 r 'mil 1 p~lk nli!.: UlOgJ@ t:u.llmh . I;L i?'\J'f'd~ 1I~1'1\1 ~ I',:ms fiI.IJjh, tf! knt!16 ko ~ nt LI 111 n~dc ~ i L~ ) :WIU~:llf11.!. ,\IiL'ltl.mi 111, til'Ql i~ ccl~. it~Lull~~ bnl~ m,;Iif1· bod~ fl. 'I hl'~lt:l'lnJ.: lit' l)cri I i KJ.:: k,onk ro,Hkl'l reo dil!;;'! LUI 'lUU jt.: 'U .l'iih~r.~.efl1L ~~i ~i'n!~nji: ~m p \,',I';Ll=~I( LI l~cif',l~:md, ,I n~ I~'I'E' n:I.:'JiJ.II.,1 S~~l Ie!' Bl!'OSlild hll'l o~lol . ·0, G~!,y,I,,:,I',m:r b~ !I'Il~n [.e kC'1111J ) ~~ ~ [~II'.sI..'"

ljn na Krf l zaiedno _~~l yjadom doti:lu LJ Bt:ogrold. '1\1 fe 29'. novembra 191ft godi ne ndrzao prvi sustanak 5l1"":iLS n i cima i fUftkcloHcnmtll b-:'J.IJCj nlrn koji B LL bill pnu nE!'£H·ifah';:I.j.')]mm ok u pi:i'!:!I(J<rrl_ t\l2I tom ,~~I;I;~ snku it'" bikll'CfI.:Hu da se (){~ ";"oj nih vlastt ''I'.,~li oslobodenle potfebf!o,~ bi'Qi:~ (lUuVIliS[va E d:J: M:: p rist tpi pl'lpl'emiJ.iljl'l banci ne 7.Br~ld~ i nienih trez H'~, Z~TILcl~ han(:j 11 ~ hi! a ie n n ~gu. 051,';:':retia. L trehalo [e vre 1111;"11.) d uk su ona J trezorl dff)· ~lldi!I'IIi II I'ed, Tek kralcn [anuara 1919. godilll" i".,p;rad~. ](: tJ.U~ u..~l:m;t;ol)!ie n a Ui'!t!k(lllku ti'l prlml B:.m:k!J pnd ,woj In'm'_ Za III \'rt"ltlt:' m~nj:ll\e ,~~J dl"Pl~"~ i lm II LI vi al.lt u Bii?ogli':ldu r H:H1 I~ II 1\ h1]~1.:' lj Ij uti.! ~tf1jIlU IngiJ.Ii.::J~ I i koj i In pu l-i.:J I.L ,B~JI11:,a U't]h:i

I it .I"'lld~· u (){:H.1~hllb"l. Zbog, m,i 11:) koj~ ,li,1,L Ill!"~!o, rau pl\'ki I IJIUFo-I bl ~ I.;.: 1m ~ i '·k ·1:1. :1,,, l~' :s~ .. ln~l~ IJ~WJU prj mln(~ eli se Bi~l1 kil \'l'i:l it u ,~m.IJILI :-.LI ~l' If,t~ 111ln i In p!,,11<1; IH, t anNn I ru pit t~I'n'lin iorl m. n iii" IMd j~ \1~pdtHkl dnbi[LI j(;~dtlll dil~kllm Vi.ll:., \1[';":"\' 1'I.\i~1 ,sV'Ii.! bLIfI"li~~~ VI't;dl~t;.s11 liLl.:~lI.!'U'; 1I ~lur,..~!li~'1 a~ '1.);,:11111, f~_I·1'1.1 i.t'l I· I ,Jol,udll ~":. V4 r. ,~; I b~lllt\jll i I"" ""r~d 11'1 St I !:1m ~ljg ~C) I!.! LI I ~itn~ I'ild I;', l'c,:'bL' LI ~H'i1 m'l.~cc, NO! ",bn 1 ), f'~hl' ;11':l J9f , gCldifH: L :-.lil jr~ Nili'(1(h"l:~ b'illlku II M'Oj1.1 zgrndu I"I(J~I ~ ~ii;til'l g~j. d i 1 11;:"" ~C!dHII,~ m ~st'~;i r (, 111'1 d ~u m l.m)v~tlc:nIJi \'01 n ~~ ~. ~rild il. I

N· . ~ e l~illCllfiW~~~:~iu d~i~g) i;~_ j .. l;:!d~11l b "'~Ql'$ki .1l'·tlQ.5l'ill;!lj.~qlale "l3m!'lir~" ~ n !15~1!1i"! ni;Vll!;!oi:!m!J-(lnglnClrn~m II~ rljl~]h !Il'll;lllil!'l, J po~g~ mu dcbre Ide u

dYiJl re~1gFalnofl SCI, (!~ 35 mpQ~lr;j!l!lh. ljudi jed!!1 pOKlorlj'eni llio.yii6 Ih bl!3F!iJ:di i obmdul6r Icp:o uSpD.!ili;lniJi,. n~Ff!le j:'i:lflCW<:I, prep!:!FlIJcl) raslorcn prij(1ih;;d~IT'I!J i ~Yhi'flc lspo, p~ebl!o domijl-, tom Sfl~1J i, Jedif!Q. a~llickD fliIfIr,i~rntl -ttl Irpi"

U pr:ijqin.-oj Ibg~1ii re~(lro no u ~ai!HJm 1!;8nlrI,J Vorne ~',IQk(};lll 90~!J fll'lf}lQ blll u(l!oci!-

no, :Zbog "debele ~ '1dadovi:IliB "'BlilkQil tPl.r.1t'lJrI{l iii e...urdo a iznC!d dela bD~t~J mrtogobro-l1ih .~ nrlnsklh iPredm.::le kctji

I - . L,' I hL.!I .,.. i. .~. I ~,.J' L - ~ I J dI1 ,I

III ep.~(1~'(1lij a IIi Dl'J Ei Iii ) XlO.no.g P!Ci;! ! U~U~!lIl~ Ie q, liliOZua I zlKIg sermo n "0.9 personc (J, eemo, lea no pre,sol, pore ,v.lIJi.:;:.g

Ii!tlZ.:i neka\.o !trei·ne 'UH;I D.O se, A ete, b(j~ ifll: OJIO !pC' !r.lJkb pisal!1[E' ..

,",'

-~

II

zr1.l(-I.sk(l mcd.a!j·.j·, "Pn~\'t!dnib iJ1 edu n~ur(1d.h'taa" dobib ie lm e pu hebrel;<;koj ilIl'tt 1.I.~dd.j~l ,dw lid :~~ 'il"}lti1.vl~r)~J ..'\1 mtl NAIW:U· J)IM.<I, ~·jVJ.!'J',i. 1M,1JU j.m~1iI' II svm: i-:( llj OOJ.".:l.1 ".

N<.I p~ -1.1 iOB Mr.:~ 11 n I'" i ~'I 111ng '~nrri~ J~ld \':1. ··m (1'''Ju~i!j 1.lrllc>'InUi81:lJ U ,'tWU;;jiJUmll. J();.1. gud i nc, J\ l".ie~~ I. parlnn I emU ~I r1.:IVJ: 17. f:'Iei dome ~ jc: c)d luku (1 di.l~ (1.~lih', IlJ;1 "ML.:d. lito' pnlVC~ 111:· b'\ .~L 1~1.I11 L nerl.JJi, ·r·I,!J~m~ ~I l':v [(Ip~ koll ~c r[zd( \I~!J.I(LI ~LI"I~. I:~'\. i~~ i~· '~ JII! I:'Ip:~1 *iw t h:ia' lij,idl\r.HL~ j('vn.'jJ I'I~ I 1I,II~0111 ~'I'C II ~ ~ ';' J10 k . [~.I~ li~[~I,

N~I hn zi ti( '~m 11ll:J tr·~L·c:illl k{JI!~ ~' lln . .IIm~df~ 11r1- rUfJri.I~1I nom (Ii! 11·

tru kao i :l'W fxt7.i . V,t~Xlo~~lja prei.i cHi ~I' pOv"-:t: on::l Iwltb'islj;J ;S;;lti(~lVl;rer'J:I (:,.1 j:t'jnl'll ~ , Itul [\1 E"Jl iI, Ilelill1$ti cl~?LI\~ I~TI.iel fI;l ~ir[;! Iil. se ~l~IL.1 n~i b?oi V~bOV~l i 1I d 1;:1 d1ilJ: \'1..". d()'IHlS~ udluku 0 dodil;.'i!JV:1f1· ~~j. I· n J\l97, gct{Unt! do .Idr<! nn ~ • l~k~IP'.ILO 1.706 m~d:IIJH (II r!.JJll~

k0J ,,~'5 L J'if)inndJf .i. q, ~:J'J.Ln· 1,:~liil~"Ii 'l i 15 )). V ex ,I'~ lHw;l~lvall N {~r'ld l:H~I\ I l· 5 m~'I~IIJ:1 od c 5y:~ dJ'y.:.~·.I~:mll·ml S~hj'l;! - 9 r k c !\(i Ie P I'Lp~Rlfil u u uvo r.J.;'!'UlII.':"i I\~! I ~ dl'lIW~Ull;~ 0 v.;~] fe 1'1.: f:'ll dj 1;.'; ~) I I »Jh .~tl J ml( Ri d l'z:j'!!lji~ ru pm;;I~' We ,Po I';lln prt!b\!'MlllHl~hi.I'1.

PUi'.I~~1[ I. sm :1IV'1) l IjO~ .. Iln iI;l ~c !1\i1I1,f~, p n~ ~l"'U ,i7, bb .. ~ . L • [0(11\1;.' E'I!'i'L11]'\.'. k i.di~ ie. .ll':md II

~~IIi'IB~QI 'RlglflE'OIj~ JfI!J1l !'.;IIITIOflQ .u{so' iiil~!:IUiI_e:~by ibiJ . ·sW.::tW:5of' il~g' ~f. h~ ThllV!lJ~ '8ru;~~r: 'RJg~~ 8~1~ man Qn7IOr;l.1 I~IJ nn~ af InB wol~cl

". f:I< .

h{j~'0. l~eJr I1J(I 00 i~ I1t:1. WQtW Ie

CCim~·.

Kil e~el' ~ he P:e I amend'] of Ihill I!lfgel :.I'~~a- d(ldtl!:!.d; QS M eMQrl.aJ ~1iI1'I'fe led VaUilfl [TI~tl H'~~oli:ailnl MijJ'!QlIm~" ~R J(lirij$a~ll1ll\propQ.5t1-d jill '19.53 Iha '~h" rnlJdai CI ' Ih i· ShNlQl1.l M~n~ ~hoiJ Iei' bar lIi~'On lo '!YiI' r,/~' .. ~n ~~al'i'i'tU 001';Q J(lW 11\ cvr:opD. who ~avi1le riliiko.d II~ .own I] 'i! Sf!~ hl~ Qil I (l-S 3 CI~" Q I!i JiIW;.' d\lr.lng I~al j-telocal ~t.

a:CI~ed fJrI clQtll.Il~ 'l1'I~, w~~~1l :wort' dofi!fflimd 'I~ ~hfl Me Q lui CIJ!"Jlr~1 -C!nd~chid bp',!{:d OrN ~ ItJ~tii1I'IOO~J, oh:r,-,rvi'«,lr~ !ni!! ·:5F'P.'c[gl Qom' mls:ilQl! tQ~si~. n~ ~f the. p.1.i~r.J: lClnlii ell ~JQI fleure~ Qf tma f~l!gtJ!J :5~ijI !Nil d (J ,sl.g~- ;5(j~ri3m~ jrua,go Q~ Ifrle tieL of Ihf! ~!~lftl:nihil, !'ILad~ th de -'

. . .

who ~LfJclgei' ~UI c ..... ~rd. U;1iI1111

'~e '[1 ~ I of 1 :.t.l'06 medL]iJ It'ID _.

mI;oc:ntllU pujr..·{HlITloe' , ~r5u lao ;(1ki[t'::l'i ove ~m:rre" ii'Di5fj( rnJ p.re nekol iko ~ [1>11\0 da ce bJtl LI~:ra,[~ m za >om odHcre-

. pedfi~fl{l$lL uvc mt:d:Ldje SUI inujile, Ona se 1.e,~,kQ moze nlld po muzejhna i Iwi Ollni 11 i w~L"kt;- 111;l ier !~ toltko lspunjena erno("I,] ania d.i b.i ~'\ aim otude !lj e pli'edn:,ivlj::do slnl1nvlJ{:illJt: j!l:drLlt ~r.il~icnl.,': [YL'uil,o::::Lt Oi II i(N'.cltl '11 itujJOj :o:rt1 Hk,n . st ~ " 'I ~ ~();me tn ~i ,',Ind~"'ljtlje ~~l spaseu u 1 LI1' ,:!:L~ oclu'~'t ~i\' - t ~l- j' sl LH:~ij ~:'I v~ci nom

odl iCj(t ~og mi < {nug ~)!..:fimh E'i.;·' rope,

ldeino r("~!i:'ni€ medslje (sliklI 'I) 1 read io jt" :iZL·,i.liI;_1sk~ unietnik

. ~~fli";]l I{~1rJ!. 'I'

Tezl n a InMaJ[ l:' It: 100 gL''iJJma a pr;(.'t'tiik M m.ITL

A cess: 7.g ~d;.l ;\i e(nor~.I~,~li:.iug cen tr,1, jud Vi..lsI:Ui u JtTu:irllinltl s i\ bl'(_~zuiJt,i.r· J.1 u p07.ad i nt, l:vpod to kst fii:!. f!'~~ ncuskon I. J. heb rej:;;;k( n 1 i l;.".i.:ik!J "ZAH\ 'AI.A \I JI·;V· RmSl:o.1 NMIOi ( dok :5~ j7.l1\ed u 'a dlir.i. ;'ei~F;-r.:l ~rLwln!, jJli,~i. :I:.'Ire,~lm,,: 'I ewntualno mill In:t r]:lrHw;;1

MII~M L~-o_.. ~a~L joi I iii , ~~tI ~ j, j~, , ':"r~ ~r~n~j~~~~ju, ~~r~

"~~lG, IlIlll1h~t , 1i~II'rl "QU'II ~na~Y,LC' "'1l~UIl J "lii'f ~~ !!II ~oi

m~i'lillil, l:I'I"r'dl'~

B-ohddu 1 1'. "'~~ Ii ii i;;I"~I~~Jj;;

U ... ~hl. lIil[l~'I\!l'!

1I&~".a, ~~'f~ ' • .;r':'lIIgll~

I:dj".!i!lij. 'H~un~,

PjCiL'Wl G" II dlJll!~1Io ~ ~~~4i

:LIM!!. I' 1)11 u ~I!" (,II;tylo!~ k I C!101~!lM •• -'i'i I ~n~ 1 liIi~YY~',L~ !!!~ji! 1 Ii Lhl~

:lIn I I ~Mlll~ i II~ j,111 JIIi

,r ... k'~~lJ~ ~C'; J'il)~ III

.1'''"~~Yl~ 1 ~~kg

ir.Hl~nYl.:-, ,. I;,J gl

,T~!'I!ilYJ.~· lOt;,; jIM"";i'i, j!!!.;1~ ~ ...... ~!'t'~~ ;, '1:'1";«11 ~ ~ ~Hk'i ~~¥'l' ..... ~j u, n~~ ~ PIl>!.oI!!lk~, J~¥~~,",'Yj.U" n!~~~ ... ,!f, !:,Jy!!tj n:o!:iI; .J~~;;n~""1 , "n~Qi

.:l1!~ym'''''1 , D~Jj'!'~ill' !.il~, fI!.g~ ~ i1. _ Y"i!! ~Il~~~~l , ~~ob~~~n ~'l~~'l~

:J.oJ~~~~~ ~, ~U~ ~ ~'~6Vn I II;Ih, y~ t""" 1"11 p~

lfIJ.jl j ~ 1 I ~ ~~~HiI:'fT!~

fflj'W~~,~, c~;o;j

!!'~~J,!; 1 I'tl 1 ~t.

H~"l!!~ :r~,I ... ; ~!'I!,!,,; ~, hh'~:n

~~~L ~¥lc ~~_ u ~ D~~n~~

~ II hI! ~"lJ,Q 1 ~;h", CV:I ~hQ\'1~ ~ ~jk~~~c~ ~~~. . 'F\.~I1.l.l!"t .u~ I :!l'Wliljil!aJI r ~ ~u.L ~ !IQ !!'.::!!;,IL;QC", Ihul!'!liUi

!I'~j I,,"', . 'n~, ~~ ~ ~~~I!n, ~ ~ ~e.I'! io l'iol!l~".;r,Ii!I[:

P['l.ll~. !i,,~~ufl.L 1"

;;t ~~~~ .. j,~, ~L ~~!' B,t!Ua~ *,~Ml ~"j ~;;.I j o!,;i 2L~j~d,[J"'~l,~" r.,', 1II[:oo~l.1'"

8[ ~~~¥,lC', !p~RgnUn ~ :H~!o:.:.

~~I:., ~1Il1iI ~:iI'i;~[J L!lc;~~u.· ~I It ~ ~ H

l['.::"biilkn~/[':; .. D.E;; ~I 'i~,LI

't'OO(jEIl~le. !lj,l. , ~~IJ~~

lOO~ru'.' lC', ~j k~ , R~a~,

'!i'G:.,; e , IIIL i"'r~;:j

\I'~3'j :;,' ~I"!!,.jJ['~~

.... 1'1:11 ... 1.1:1 [Ii I M~::!,i_1. (n111~¢ ol! !:i,!:bku!J Eh:: I ~il~k:ll _li_!!"

,!::I:r~71l::'iY!~ I :JII . ...rr,JI ~ ;;t .. ~l"Ia,

i~~ ~'H
~~~ -lUi
!!I!!" ~Ot'l
l!!Ir ~,~~
t· ~ ~Ci:U
~~I' JUQ~
~~ ~,h~
GQG U~~~
~ijl. U~I~
~~., ~,~~e
ft"r 4·Ur
~~ ~'1 ~.
!~L' La~CI
=~t;' ~~.,~
L~ -III
,Ii!~ ~r.u
"-~Ii' DDIQ
~!!F on~
!li'rr Jn~~,
"~:r ~.,~
~~~ aJ~~
~ 'Wi
?;;a~
I.II'~
~I~I
~~I~
,Ii d!l r ~'I~,J
.!I~:r l~~~
~~,t' .. H,O
Q~,Ln ]'1lr.1'
:.i~r nnJ
1!IU~' ~'~ J ~
~~ . :!~,U
~~~ gn~
c~;- l~ ... l:
~iilr ~~~~
!!l!!i1r ~~~2
,r-·r D:~:)'~
:!! r- 1~3~
~~,:t: )~~i
~ .. J,:'I;'IO
:ililli ~6D6
~~ .. ~~~~
~oJ'l' U~l
.::ill ... !:~~~
:',riII::' l")~
:JlI:::' ~~;n
::I1ii;'t' i"'JD~ Sli Cl2

\vtif,

Wgl~,k ClWJI ~h!lW~ Qf e rlDI[~ ~ti:liCl~, CCI;n ciftrnl:n{l 1~1\Ci I i!l~P !i:ially fro rn l~lI< l(.EC15:1er curt! PCJ., pl'.~y'QIl li'ldl~I~!.r(l14 It! dCJ.c:h:lI~D l~iD'HlWII,i ~ CiI~ II-Ii:! p-:!rf~cipclijjrJ Qf ,h IIman lm:i!;510i\ 11 Ih . I~sl f(jw dlij(itldo~ se IhClI 'h~ will bQ cl~~rioJc:ld el Ihl~ aWl:lrd,

Sp;adflC:5 ai' Ihl~ m d,::!1 a IILII'I'I r.. eus, Ii' een ite- ~~rdly fOlJnd In iiil~~iJ' IIImll !.'I nd PMoONl' (iotlCi~tJon~ b~l;-t!uw r! i. !ulilill d wil~ emo~i@'lli:li I'~(!~ an)' iSllilli'li arlen w~!lIld rl(!,tPra~erl~ pJO~Clr:i~ lien Ij:If' ene tm9riC 1~1~~QlI'Yi and lPi;:t. he ~~ rhet more hmporl'(::ml' !iPeldfi(;~ ls Ine f.tJCI !nal il i15. 9 'IIelli foul iii.!;; 5r:wed' Q.II d no.t fElT ~iIks;1fI 1 if'e, whic;h is 'Ine' o:!~ wit~ Ihe m~lorllV ,of !iI'!~dal$ ~'r{]!'!1 'Ihm dtirk pQ:fiDd of EL'lr.ope.

T~~ med~1 ~~ de~i9ned (p[oi:tlJ.lre l J by.1~roehdi~t Naron .KWPI

. Th-e· fr<OF1I . .!fde: 1m b~lkling of ike Mernori'a1 Co.!ilm Jam '!lD~e I!ii i[il Jeruse lal'lI \\!i"h the hFlIs jfil th 5; bD(:kglfo'U'J1 d. Ufldsii if 'tflere i~ !~~ tl.;-;lo: ill FtrjFlC.~ arod Hebrew: !Gr'iJ~~1,.\1 ,J.i;w.i!l~ P:oft!Jf1f'B'. Betweerl the~e ~IO< Irne~ i,5.

n!irnQiF ,r_,"",.~ .. __ , "! .......

Ma~~q,\Il~i k&flt Edu _ ·d a.ih~£tl' IITrO .:IJ.II u ud ",kg ~~ '1In~ LJlo11I);]UI ~;jQ-lc~ ~~:J, m.» II~, ~I~ i ;TI~k.i L'c,l 'lIJI' nil .li~d !1~in ~I"IMni ZGI m:di.:inu, Svcj!J L;.;.1io:f1lu G~~. _ ~ ~~ u~!I"jd1ll,.l ~r~~i;d'WITt;I i1< !~h:fr'll [ff9I!liell!lE!, k0 ill r;g!i.; IJ ar:;n, t!bl1i~'3. j;l1e.dU '~FdiJ[I\Q< ~~I"I~ ~ ~!;gogr~E; i~ r~~¥.:J.;li Iililrll~li~""II~Y(lt 3, p:tJ~mg Hh::o:Jll"Jl~, ,001.:" ~'Ifi l dr?:3~ i!KI 'lJuIMem.ro imli&~!i1 deb:! i .KJ ~I«-umu mh)~Jd!lih ~<1~fI!;I i I~~~o(llll __ • M..1lllihi[il ~I{[]-

1J.x.Il.J !e-Il~h~ i i/.!Tii]nl~" u..-.;i I" !!i p--Jn-il~nI11 ib.Cfbl pi-iilii ball. No: .~ ~ ....." U'i ilIl!!]&; ('r.!1!!{og i j!lPJ!1sli lI'(I,{Ida I ud .:Lirg:l1!1 ~;;:lIr.aliQ, dllilll ~1.I:Wi:! aJ;"ia i:-d ~r.;;·~nih boiij,!ti. LIE~[]rnini2IT1{1!~Qj flllQ U :!N!ijlli m'r.ti i [lQ~b(lj\ lID,.-c.t k F - l.doc~llm~ ~'I;! ,!)ubcro,,"(I, II! !lJII!!IC<I'1umt'll(l:OO Il,\DE!~ ill~!l1e· i ~h~Q~ "

Gihinr. .... :Jj;j b!J'o'J ·lY!Edldmlom nlJrrhrri:oli 11m' !o:' ad iii!jb'h~ SlOG dllJg1' 1'iJ~'l»:i:FJ Inkoiil]' l~bll. Pi!~ .~t:oi! i mllclJ(a.. ~ !~~ i ~~'P-_- ~,-=o:.-II==, Mlji nl~U hili ICII1-mlj ... izo i~ ~Iii.' "'ett.:illl;l.

porodjee .. f'nl ved nib." b::ofi SU opn rieli .sPil~;.l'irfULjll i:iv{"J¢;l:.

Olmk~ It.': [llltpi:; na f'1';,UH':lISkom je;_';tk~i; U Svako lto le ·pr:tSi.lO j'E:'_;d;::!ll 2i vor spasao le tlLm"- un i~ verzum",

Hf.!/./er,1f1.-7.emlilni.1 ~u£l1L (koj u okn ~~ml~, tt:ks. nil hebrejskoin kJO n'J avcrsu); obmotati::i, bndli Hu rom kic(1l"n kuJ u dve IO.ii!;(1-~ raske ruke im-'Illticu 7.;J!(~1'2n't"Ij\l~ll f.i.il1.t~U dn fie j - L'el L~ p'Ulre~ i· Hi-:il 'le5illl \ 1 ~j':;_~I!,'~.

-(Jbud nJ J I~tpb JU m~d~LlJJ I:~ IJ[)~LA~I/-'L [~tlt.li" ~ 11 i.I b, ·br.:.:·I.~kt;lm i ';':llgle:;koHIl lezlku,

5~lm\1 311~tlJljll ,pnl1i hPm'EI,1.

" "'1",1 i < /j'Ul'{,r 2:, k~ Ij;~ sar.Jriil odl Lt· l ~I 0 d(1d'~]ii ~'~l1li u ~ lIeJlc-! 1~()Lb l~ II ~ he i'oj;1 J L<uluk: __ iusm

'J'I.:k· t ~"i(wr-I le 'bpj~au I·~ n,:L .,;'ml~]--'d~1)m 'II~ ,I J1:J~I,.;:mn i :t.ill.!.

i."Il(H'1 ·m I r ,~J,: I':L '_: J"<.IiI.I ~!,3 C~II LI,a I« d L'Io-fi;; rll()~ij :Ilrmg c:~ n ,,:~ r.~~s .. adliJ~ d I've.' bJ '( ld k!Jg~1 ,~~ PQ· :«;w\'~I:t blLJo!llWl1il Nilib]:1 ~i!l iIlll.lvinl· nbn lm mom, I. 1!'L'~hllr:L'l m I to 'rnl[ m "PW'Vcd[lj~m"" i' '110 'l! ~i111 j ml ~kl u Pnw~d'l1ll "~,

M edu ['lKvinL lcgcndarna kD~~ su mechlju :wtill.ilzHl kao ~i.0 5U: Oskar 5..i ndkr f' .brikal1~' j,;'. N emacke (su~EiIlI.~Ln mill "5'iHcUernva Ibr ;f'), HaIJ] valeub ::rg, ~'iftd:;;ki dlplornata i 2: B udin LpC~" ta (snlmlien film, "V~lleJ1Jb'2rg" J i mnogi dl'\I,¥Li ualaze se t broinl jUPoi $[(I'I{I_..nski gradani ka() ~.Lo !i'l.I~ Sarb[:":I'I· [\omljetK.:,;,,·I( sa sestrnm Bori~II:KH'U ] ,m~jl.~TIn1 'f .j{'PU=' sla, m, zo.ti Ill] An iun n r.:fiITvk; Pctur Jc '1!':Ui(JV~(-, l\i.t lartrhnki, l:t pte'i,fi( M1Jl!La ltd, SalDU medaliu du U!!po.~t;ntH~Ull~1 ~11'plum~~~. :-.:ltl·h ()d Itr.H~il su 11.L'lU' .. 'Jum. '!J i13~11~ 7. em Iii UrlJJ~"J"'l~U '(~ ~. ,':~2; .r "''iJr~:j· ~k1h t;,p.~[Ij'~:l J u~l}sli ,,*~ ~l po.'Gl llJgn ,amb:!J~:IJ.Jor .1 ['Z~i'i;i'i:.:· .I zrnel LJ f~tl(')gl':ld ~I.

Ov-;l[ ~:()Inil' J~ pr 1ft!, th.: i =LlJ 1~!i1 pr'~ t~'I'n'itlj~1 i~i~1 n M ~~hIH (~ P r,il\,lli~~. r'll ka" ~ Ilcl~:1 h~]{ to 'vult'!,-' Il.i 'Pl'~ 11 'm(lrl~I"~' G m_Un:! Ill',. g ublle nih '~,LV-O~ II tukom h r! luk ~H~~ a kwu I :t.!ilWilIlJ1!i.li! i.H~ I um ~"uii l'j1J pU.:!illl h'II' j·d~ll~ ,r.l.mT.

( p rn~l'ill lI'l! b~I, Z::I b~np,' i I j

i Ilk~IJ~~i :1

E!l1gl(l1.!ed ,'1:11 @WE:' e marll {]11I:1 p.;)~Jr ~rn!' ~-.,

,rnemb~1f:5 of ~IS i-IJllIIiIy ed'Me $iJVtng.

.Arolrncl ii ih~rB Is. ~15cr.f 1m" I

iQIiI ~ 'Fr,en,-rh; JCme, ~-'?~~ IQ -=

,~~~ri Ii~G wh~r~.l;.Imi~t~fj!I.

}he. bi:u:~~icile: 'ihe' G~ohg tWi ~ rh~ h;ll!;LartilJnd.rl1 a~ ii' b on I~(l! ' f. 51Jf.'~, wlt!I"_P~.d WI .. hiJr.bwife~ wllJb herd ~y I () I I'Irl.n;rf ~~~ 'oomp F il;J oiJjlle,r to IPreVoI,mi ~h"1J !p~,tjnej -!l)r mti:lflie Ihe PIJ~h*' 0'1' ~1~J'lr'!J []~d he41. Itt !A:rfp1ic.n C11i1 Ih~ rillfl o~ ihe ID'i~ol is. fih S'Jr:illa cif InC!~:I' 1m H'E'b·,~ Qnd EI eh]h.

TI~c ~~~IJ~ 1&.. ~'oll~w-ii d [by

t:1 tir~or.of HOfllQur ~plC]u~ 2'~ whldc~lI'iiJiI'lUho ~1II.:hoIG.~ r:iibo.ut ol;srs t· m\lrd ClMl:fl'O ~oJKII dlf.l~ Clf; !he hOI (1 of ~1(llo:cOl~ t •

kle ainu Ii i:I ~r'~lllti p'1(!fll~!iiJ O~ II', Hm 0-'1' M!.!Imo~~~ by l!fJ

, .-

Momo;rJCit 'C'IilJltro. Ollcl r ~llIII! Ir ta,()

br6.nii:rJ plah:r1~ ~" \ffl'"il.-Ih(.! ~IlBra ... ~

i'i (:1m ~, !:Illl~ h" (o.Ui"l~fY. a~ ihli:!

'Rr9blo~l. i:I~cI ~o 14 do Qn

~ o,wIIIJ oJ il~ RII:M(I~r.ts. •

· ,OYICANIIC'A ~IN!. !IRllJi

Pm ~~.mk,u nIjJ\'~IIl kt' KrJli~'r",;' $rt.:ije p:1~\rDl) se J:9·'~l I'lDclil:l~, Irl

m"ilD&e:i[ gOOinlJ. piJ p!J~1·3I'1Jll U i!l(.\I~ICI. r1(}1',f ... 1!lWI::' tiJllO dlnara u Tb tir.ll' DJUn'",,'rlli! ofllt~ LIl.,-,!i;.II1l1ID Qhhe· KirtSJom ~FeSoribi~

:m=bJtL '[;1~n I bio ','TJIJ Ida.',' I 101].:11 ,t' mogan r.);..:J~.uFJ.·i od (m~iDi!I::I, I;]jlFl'~rc,:l in. !I&lit llr e\i;odfj' Ii;; ~"m cher ihQ 1Vn-dlncr

I:iliim;~f(llilll,~ ~. uspclo d4! r;.l.l~iJjka u prllKwJi koJiCillli r;lSW~ p. !yjnk r..o-ic - :;I1...et ""'tI~ pul in Q~l.!blb[j, Siq't~i'1llii1)r ~ i11l¥.'

M~ i I IJ 'Ii'lru~i ~pr.I,,;1 nt'~lQ i)l) SrNi)U, :Krhti su br7.rllllwm:l:lli i oounl~'fu!l cllhl! L:o:inl nola ,"P,PQIlr~J, bi.t!his Iir.jQ· 'io()~ IIlutn

~I~ ~rlII:iU strunc ~tliKI1.'i.Jg Im'f.l~c:pF"W 't.!; ~clJl, .klt 8111 ili~il clOCI1~~! ii!KIifi d.;m.o~rou~,11 ii<J5 iTt:uf'l' In O;}rnoo (j.liioto-HilngplY) >;iiid'

fl<Jiil~-Iu- ~I:, po.rtm'("J '~biJiliill dc:~clt<.e- 1.1 51 WIll, all m'~ %l r~u 1;.1. IlUKi,fl1' olin .;,JlillJllpl af ~j!in8 il ..... ~~ dl~O'iI~rclil in ~bD€, ,Au!li}-

I~J1il~l~iil, OJ~ Ie hit) I t:i udeu Il Cnmhlj;u ~ tustro-l ~g~1 ~kii), ;1 iJ.cl;~i~nj Hungm.ll!!n m4h,,"iie~ Q~"G(j Ih~ 11lf!Yi!rl qukH;, Ql:1nrl~~J:I~

t~mlll .. mja r1rkt'h, '11 jl! IJ £.~i)!;li. JI;~I;;i t~ '~J,gcjltSkil \;IoL:;tl,t;11 hi 6U jJ.eh',~tl;ll( Ihl'! w~1 .rr.cli~ lui iind broughl ~ plit ~lpl!1il,.lnj{. iXiUlf, The

lit,~'t&iljtt .clt:I~i ~~Ir'htnilt: ce i) 1~1;L~frIFJ111J~~~llikf~ f;wdiIIJk.d sud. Dr~1 l50ean~ 'tNQ ,ali~t¥15 tl OOUI'!~ r.eiIL·S 'Nem di~r.overed by' -cr

~;!. cJ~':.i 1'I01_1~:11'" lil~!LO,i1: !)r:lI1r.i1I:.111Ui'C"J.llk:il o1kl !1'l'iIi,i,!o1j 1)0;) dn~I;t"L'<I hi)f.. ~f Inlgl~rl !won beFol~ IIw 1·~I'8i1i1, iuiXMclFd hi a~lfl9

li];i. i 1.0 f'r~ iil:,!!.r) ~Iu l~' 111lllti·lli".11(', _ 1M 'book neiU ~l~ >::III '7Ipl!. ~l!1lte rrlKl tLblil!:l~,

rll1~11 tl~p.;:,I~ I ~I;i iHj~'r.mir' ' IUii" 1~i~~~~~~~~~~ilil· .:JnD In lil99 III ::':"phill, Dnrl rhe- ~ .. Ii.I...">:l11l 19~1

d _', Oh'~ phi' U~:lf;1 !!"h;i~ !II!I su ~I I' rn li7ml'~\'m, Ii· II tilkto~lIjja il1,,1 b1!lh Illiampl,'l

1II'i.(I~H!lI~~i\'lI j l() Ii.JLI:Lll lWjl , IJ w~1YI r.Ii~OOOijI~ d'UJU1g ihl:! p.«lillJ.! ; IkG 11ht..1!,

:'inrlll, ,I drlfJj:d J91", .IIJ..r.IIfI~ ~I r~. fQJIhr Ii:ln~, ~ (if lhe ~~i ~~tljj~ .:o-:ftIGr[o~

t1li.l.llllfU. Ilnt:l'J~aiHlll~ II' ilu su ~f Ihl'! ~1I~r ~tiJ'l!: n!lln In ~ 1'M1' h~rCLlIi I~ W(iI

1"11':0:1 (Xi~ l)iiiJ,j:1 uJL\'. rL~I\n 11I11I~lll ~I ~~ldd hi Ihr:o ~1II"'Il~' Clr 1~lc6\1:r r.Mr

Il:ll1l1':I.e I~' ~tut4J,;11i"l I, mnl:I~;I, I(rcJnllli'l'~, II ~ I~ .... nll fll(ll:!~ I iii u~I~11 'ifl

,1,j1dJll Ql.J J~~II:o.JY'O '1\ljll! IJI ~ ,It, II d 'hlf(ld rroll'! illl! ~II:11 hi'ii'ik ila. Vfty.~1I1c< I!p:!

1~lllrU I' Hlkiill.l ilrll1!~:11 I;!':r: f)jj li'i rfO:lo .. dod ~'Kl po:!p,r" ~ ~~~I""II:HIIIi:I w~,

(linill'.4 ~ ~1\1:1'mi if.llkl jl'i;.'"III~' 'LL ~'Ilrn IMd~, TIII)fI. ~ il:llh~ ni'iIlGol'lol~ bijh(l~,buri Ihn

t;,j~ '~t'lmil 1(1 d 1\.1' ,IHullo!l"(";!, rJI! ~~1'II1~· ~ ~u.YIfi nt I~ \'f)I)I '-":J~~"IIIR, ,n.IMlI

1.II~i r;;J.I.11 1f1'$1 1J'I'ild~n \Ii ~1l1 m Ihn1 JYroi!f1j'jgt>~ II:< pm. ~I~ 1 I ~'IlIIi);CoJl.. ThD rMtl,

'Ii ;ti!llh'il ,t1:1.1 I. I ~\Im 'ii'I~/,'t(JIIU:i: IIf. mlilu nIfll1-A1\',!1I, :-. II *' I I,~';'i-'Ii:' nN~~lIlG11l1./llr a~lar~n ~1!"I;I~LLlI, Ifth~ qLloi!flo

lI.mll rfl'k~ III Ir: 1.1: e:lk: j ~ .(.11 I! I ":111 m. ,III'lo.1 II ~'I ~lp.li.!111 ' ,1'0 I II' 11' 11:;- Dr I\lIrcClrl ihGnk!l l WCI' ~~n ~ (I fob II. illilft i1in. fllG I

J~:.1iI'lI~1 't1~! Ilrtlt'1 ~L:I IIhlfll ('I~I rh" >LIJI I'll rM'iC 'I k!,l, ~:l!1 ) II, 1m jt: II l'n llig m",!,!lf(>TI 0:1 5~1~1~ ~f\'Ilhn ..."gl'~} Iba ~i) ~IJ.xI N!I

mk"rl\~ll'lli 'l~jJ,..h,H!.1 j"ii1fiI_1 I~· ~\ 1;',!I.>Ii 11,1 Ifi~ln'Ii.I.,Il l7il!llnlwfilllll,1 II.:' $\I' C!lllnlg~~I'lli'h>:11 ~I,d1IIlm~rtWI ~ I!;I06"Mt!l~~h fit CcmJ>

",110 r~~"i '~I ild~kI P'VI1I'I;;::P 'III ~l«1. j,1« ~'~II 1,1 i~t',rliqm Il?IlH' Ilf!'} l.(!l J~ !e 14.o:fI.~:(! db.' "C!~~ J!CI!i~~tl1 h (aUI~ !:II 111 tc:chnltfll rayll~

r~ill;fIJfI'r'I;II~ 1m l)nliW jt' hi '!,!l: M Irl k~llIl :1 II) [e r;l~rw 'I~:I 1«:,I[.Ci nil, Ih;:UlIgM, IMink!. iQ «L'I!!~~ cd dJ~ ~I ~~N; mnnag .r 11;1'

(~JKln I,.) U p!il:cl:r::u Mll ki':,ljt'l,!tld !imll I~ b' '~i biu t'l!«'I il',~II.1 mli~ i raJ I, pl;r,i.H:I (fDfllor lit·o:!I]1I1;f L~ N~ mlln,~ 1,,'r.1;I ~~ ~ II n nuI9~i!!

!'jklll, 'ujl jt.;' Iltkrjlf~n ·II}I)i:j, .' ~1~1 ['1(', mal !i>O! f_d~1 tU:, I rlLllj'li! ) I~,f:" !:l!lg~ ~~mnnltt ·T!tll g;;.!Ncrr~1I W~! ~I~(! j~lnl~d le·;fI' 'I~ ~~II,",

IHlml;1i!l ~bl1i~ ~'f\')JI~1 H'~I I~i"f.jh ['n.."frloi,l.;l1 illi~l, 1:Jl1~11·lknrllrh IlO! It; ~Il\ ,9. b~nk n~ln in ~lIo'r;!t, ~i~ 'I;'Mi~ In ij!Oa~ ~m ih~' '!ii(1r, O:he.r

n P:I~J.ji;'~· );iR0jj: 'l~~,1 p~I() :l:l Wllt)111 ilu I/("~L! f;'r!.lI.;1irl,1 i.U~i! 1\l1~1" \;.Q"L:"~ ~1~?:;lgll~ ~~ ln g.tIld, Ili'Cf~ ]Nro j~l~fm !n ~~

Ilk i1W f,,!5M,] 110 NI~IL ll~! OkJUJl,lt, n ii,~IJj ~ po f1,n._ll.;~IAlli i iol!.lmLJl'ilFI, I 'Fr:c;r y,\(II'O!VJ !J'jQ11;!· !lit~nll.;)fi'~ .1} UIY! Ih~t 'i"um, "~lnl~I~!I.

i ;;,;<{i SI!" f.:!ll!\!tl':n oollLlsia. nol n.fJll.i"'mIIL1,1 00 10 dln;U~111 ~,.;;!br1l. j{!,f.' I'"' me 1{j 1M ilQf~I, !lnd !he, o,.J'y (I~p;i~ W!H Iii Mn~ . dl1Q!·

~n.:;: nlt~! ~l~Ii'I1"(C hila Ll ~,IClIl:~rriill O.!>t,Ilt! .(!;!'NI·(!iI1llt',I1;lro~im .1'.-;' II ~gflk IlQlilln 1lI1\'er fr.P.m ·!'liI'I! \Yh~11 'ifotl! .;;gYnl!:m'[! id g re .....

r.l!lu, .l;In(' ~I,I IJ hitulmqlu rude, I~:I ~li.11l _, 11 nn rud iii ohrJ.C;lln ~!:'!.!a Hrrt::l

pa:tn,jJ, p~ ~e JJ.:,f~d [Ol'lrl (i!I~Ifi1.:~!w.i ~.jj!l1:ll !li~i I ni b;llill.. Or.e m!ll~ ulicm;Jl ..... c~ f1\{Id'~ iJulinm !~~ W1'IfClttJl h'co ~

1;1 \' rt·lllt' ,m!il j~ ~!L(i l~j!:'ll jeoal'l le.ch Ili pub:u~ill t"!113.lfl kr)1'llrW;.1 r.oDnsklared I;I! q U~-.qlll~ fine :~ n! !l'~h::ih, Th~..(III~i'1¥Il Wl!ili ..... i.:!

b.!nr.1 !!Ilh I'I!J'If';!Di.~, !¥.iJI !'it' iUI3.Cc· J1Clo f;'I',flIiJII ddllljil:i1:3 11)1171.:' ~Illai!l".,i~ :lR;:, OOil~ ill,~e~ ",'ilhci. !Iw.n f.nm ~T ihl!l· WIIre. ~~udy ~Fe-

k.:JO 1~'flil'~tl'C~, Th !,.) 'hio pokllSsj ,<::a nl!"l~i.:-a!Jic:mta fiiW1M\:JI im ~.-.: :':;1- rIXBd ·Ilnd p~;jliJmd f.:lr biJl~ gut ~~Q[lS~ (lr Iii!!· ~~d'drtn

Clll~ilj:L IID;"~ my(!( bllt' ~~bll~nc: d ~p 'lllijElLC z::.i ~rkLlJi'r.omi!:'" illj SlIl!!.<;- ~~oJf'>:;.n arthe-f'o,\::!llon~LB!!I"J: ~~{11 a~lnrll!ll ! Ih~~ r~r..ai--'id

100 1131g!t: ·i!'j.'3.k:U::'Icifoi! i'Jm.rdJ:t:.:· b:U:l!.:P i.:; i:.k0.!lr:l.d~ n~~rt !.J Irt"Z{)rU~l!L If[ 1M ibim~ wJ!·,

O~I.r'II,{,rJ;r ,,1:1.;11 Sli !I~DO 01.', mile lr,="..£I:,m,!· j 1:'J.~mrl~ ~lm1t-Jl.(:· i.~hLl- iill~·(II::!1ip'~Ii.:;in (juilo~l~ I~i:d Ihn et'<€lTI~ ifillldk,l;.ank

~ !\il~ l'J:nio:: U pfllicni Il ~:olitl~1:lil)~, joWL ic !l.cpill~I('!]j IJPDt:f(!bl.~. ~1! ilftt! :~read Iho. 'l.;rfOfl::l~ iii -, rml'@:; In eoo:id~rablll

r.l:O l:l :'~itJ.diu. k:ln di*;I'· cia je- :irp,~.[.;r 11I'11i,1C ~}:Jhlil s\'i!ku ',Jecl!lO;;L r b~r, lh~ ..... c~ U~Ij.;l 1:11;' Ihe enemy:riir !il1Jl~IIoi;III, ojJ~ ~--

f~ ~ N, ro&fil3 IOOnk~ l'lj;:u.i,bl L! Boo,i!t1+!(I, 1L';1 bb~itlj 7;~ ;a;';IUCOllU 0[- ;;Ir.nc~ Ih(31 ~ S!e>ibKin ITII)'l)il}' i6~t ~~~r}' ~hJA, 'Mli!\!! t:'~

~ fC \i...".t- ~~tl~il d:l!ill dult'plfi\'ll!llell1 q"J::.J i~bu~~jm IITlfSH!w~ i~!ft"!- t1!Ili9~~1 D(i1!ki~lulned to B~~f(ld'e' 1I'il! ~:!<una~ Q: t li-Kli tI r~w

pullli;;;;dJ dJ. 1£: fiCtili~lt''','i!· !1()','.taI11(1~ prutL'!lr kf.! I~Pf,~Ilt'_ Iii indill~unh. ~d. m~~ Ihan'ClI1Q;;, 10 jXm lite: bank n~ Ih(if

-;;,'Cr!!: 9hl£+ll ~ Iii!!· psFc...'1jmcl fllce.9!!. Ii

,ro

di,k"€ ImliCim: robe kr~(' su prevozenc S;Jl,''I)m m IJllll.'~YQm; 1~~lnjfi to (!(kaku SLJ ;~I;:: pu~ sle IlriJt:-:etiJl ~ud I na XIX veka po cele U\'udlti red uvn ~ Ii i~] 0- b mJ.~c ]jJl r.le, ttlJri.r,·:lit' "::U ( ;Jl i~ "'iwlt.;· ,1~md~11'5['i~Jg :J I~ 10[l~lr.~~n~ dn,I.'r'!.";:I.

~:WJj~Jl; j~ 1838, g~ II nt: t::I~ pkYdo 1".I\d p;II'{)hl'ml ~so,nrn", r, ru Ir'lvila plcwidh;t orr ~\·Ia r' m~ I iI: hliJH~. l1h>\'1 dirt. i . pren,~~i() j 'd, I' hH'~H'~k i I'iJ1)~1. :';"L~~: I· II n o()cd.an II fl'~Jgrrld ! ~ Z • IYi m~1 It p ~~ki In ~ilr~li II n~. IL il- • M LIl;~1I 1.,1<1-1"" ~(,dl nr,.,:1

P!II~!hwdll~ Itim:tlJ U:'!i[)~ " I.wlil'ml Itl1rlil ~CI11 m<bl}.k'{.;t~ 111I.U1 [ {'.t: I'll ull·,ldti~ Ii i Ili:-:lI rfi~1 L'I' I all L-l n .. ~ll'wn II'I! I~ IJ[)I i\~1 J ~{ ~i'~l,J~I~ II 011 a hi, '1 ~(Ia I J. I ~il c hr.111 H.:d vrw~~ ~llObl'ilt,i ri:~ lzrn 00 1I ~ 1m I rI:t l ~~, '('I'~~i IU~1. n!'r. s,~ 011

r,

obilvljao . 'elif.:.bn ;::_~lJn('hUH_ Propan j~ hi pok~18aj blnk~lr,:t l.;uIlh~lllJtUia da se, k lip,"i"'l~nom jedHug nulo~ bmdl, 1...0,11 j , cl()t~<=i !1.[JrZtW~I,o pJov.i:dh I 11:1 Tamis'll. i~j]ICdLl 'nl.:itk'L'Nk~l r It'miS~,'':Jr:~, ~ '~''('tr I lLi lln Ii iJ. Mhlhil~II'~1 '0 lln :m~lI'il,~ ~~q7, gtJdJ 11 ~ pn:d 10· ~j]o kll rl,l'!. Lj1 U hr"IJ~i, III o~f.lI~ vn i~rl!" ilk t:,i()J1 :ll'-h:og d I'Ll' .,~'~l. II:n , god 1111,: nbl:IVijt: 11 II.' po:r,Jr i:l;t LI P-I., :1kdl~i xiL J1~V\.1 br~ d :Lr.'il~ll dm~t1,l1.l IJ I~ h~ii. ~~~ dr ~ leunu r~:1 pk ioi:'l ()i.I ~).r)I'}f) L=tl m.l I J ,0 Jf) I~ Hll;I~.b. lid iu, KJ'~llelll I ~I· J.I I ~'=;(l. l i i\ '~':-i:ll'sl\n.lmlljl.!v. ~j .. [(U:O:;tvLi ltI.jPI,\~H!~·JI4 I~~ tl~ J ~YIUI ,~Iu"klh'll I~;I lIJ1ijl n~ n~ ~/iH~·t!I..:·un m·P:lIl('\:\JI( l ,I :5jl..ll\,',1 fI~~ rH)(':ll tl rl'dtHI lW[?,'i;;: lilL",l.Im 1"'10. ~.' Ihll , D~IHlJ'l! J~ pl.l~WO 'Ir'im II tu rkWi I.Il I '11 r I p[_~ ,I tlil,:mu If: ll.d~tJ,1 n ~ti':UI ~c Jr.!';~tllrU[J v~~~ ,1 {lJ ~iA bl'fl'

'r'eo I' ,qlJ.!(jhti~B$ Q~' ijo~d~ WlerJli lt~n~oJ~d Cf.;.r'doJiS tlrle' Dqti.\i e au_d !bill 5tJ!t9 ri';1l , Pillltt::l!ji'lr&y since I~~ 183o.~ w~~~ re9:lJlctJ s.t~aJ1l~tip lini'j~ w;sre' inl~uGed. SlJ.th ~tlft.rl !!!5> ~nl~ltiled 'OWl d~,I1~n 01 SblpblJ;ildrllS &It')(k CMi1P,Dii'lYi In' l.Bitt Milti!Jl~ (If Ph~IjI'l~,!lUg9~W{ld b~9 Q] b~ll~ or Irounder iQ~ ~f :;t~~~ tornp.a,i'rY. In '~8:5'O II~ rniJ~e, en '!lmji'iol"ln9~IJiBI!iI f.or 1\1}91~1~lr(l1'1 of ,sh~b.k" '~'Ot I~o flr~I' Sr,rbJllfi Sh~p~uIJdlriO ,Company. ~I:iJi9d o.n Q COil'lsfclQ \f!lblf:l ctjlfJI~1 of mOI~~r aJlJlrn~rl)d 10 2.51000, 101"1 tll'ld 1,000 :~~e:k~, ~ II U ~Jld Li~ Jul~ 118501 Ina, Frr~I' T ~iI.l!l<~li1'J" III KillS!!; C(llrift!:!f1y' ,[liI~bli~I'ild a rU9uloi !'I!far .rome: lin ~elg! dD'Z()'lIl if(lJ'ltmc: :vo TJl0 OtJl'lum(J' DaC:CI""{JI fI1IJ'!iISol:lbJIll ~UJ· Irlg ~htl iIoCC! ~n. H'lJlliclM& of fitl<3t,s tJ!iU llisd Ih.n DQnlj,lbi3, ~HACI~S ...,~Ic:h I~Qr~ '\'II re 'ZOO 5ii.l~laJl 10 Q(lI\5! 30. of Ihom belc)llgoif 10 'i~Q iBl.!ila ril:!l:f& m~r· c:h~l'I!l" Mr5@ AI~o§~1;! 5lle\'jiii, I ~rnllb~ Wr.fctlirY'! prl~~fl Mib!!,f ~fI" nw, wit rtincf ar~l.I1 '!{JhDI~!5[]r.n r y<I,.fl'l fll1e: I a,d(V~ plls~u~d 74 OO~~1 boi; In IfJ~ !!ihi~bvilo'lt(I oomp(fn~ l~ _ - MJla I~!'\(;j(l, Mif!II1Y diU'i':::lill~e~ i:Jpp -

_1OOIii11 IlJlma uko :lOU srp- - ed kuiih ie II vojlnl beo, kill ~!gQ\lLiC'j] bHn rrldeset. ,'I:1Sa .. \[I:J5w;sjjevic! "dru.muv,~ki kapeta n"' os tak kneza Mjklg~l. j ve~ettgrn'ac :'@nlj~1 i Stom. Jmac [e y, c ceudt:£t:n.ih godina :s~roj:l 7 hl'Od~4 lzgr.a len .. lIg~~I.''ir.lom u hrodogradili~LtI u Do n lem MlI~lIf'Jml('U,

5'l i;;I.i'uMvfJJl\ ~:t Rona::: .~ kkJ" ptJen je l8S,9. godtr.te .~·pol'mn:1J II, n. llr;pu~l~I.V~J unju d Url~l vskt.: plo\,' ld b,,· .~:.L ,1e:"i[ bwdolo-':il, :J 1,860, t'):o;novaHo i . ~rp.~ k(}ofl'~~ 11(:u:sko hrnd:~r~1;J d n i, rro, S:uu klHl:t j~~ \I pb:lJlO .2( 0 :Ikdi a II vL'l.~dnn.~~ I 'I,.I _u,mm ~:lil.inl, Od S, m:1l!t~ 1S 1 mpf~~IOi I",'.!m d1,.'~ blr~ldt1 plovit I· bill 1.1:1 .~m~J I D1.1I1:t V\1. O~I':ll,~ te· ! I,r! bW(t:1 I~j~~! ulkiLChL f:;l'i;a:ll iii.: I' su pod .~ uu I 1.].1 ~'I III (;Ikl'1113U~U,III,~1 P'I)I l ml.a I(('tori llu r~~~1 ~ a, 1~1~J:: lesko d m.~nli J' k"t1 kCl£~ ~l! ,')il.H,ll· pi; .ni bl'Q, IclV~ hili ~\ii~~II':iml. ,'I dbik~ , • d il I.~ pbL.1 l,.),r.;Jy Lt!F.l nJ . , ~,'I:ili 1\( t~k' dru-'t'm ~ , ~)nv~lkl,() ~ W" 2, godi ne W.t\1 Piljuci 'Vt' J~ kum:·ct!,ljf' ~:i'I, l1umwsku p'lo\'ld· bu jf!ldnom -cngksli'om dr LI~t,' '1,,1 kOj!\; j!;; ob~{:f.lio, po IJgO\,(}I.'u • .on otp oen p lov ldbu ua] dilljt:; du prolecn .J.8M. :godilfl~, Kuknnl du ,pmk:C;;J. J SM. god lne ~n fI lie lICilni10, srpska v[~da je pusurnIii]t.~ IJ nj~g{we namere, uprkos uve r::W~l.I\i i Illa (.'ng]es'ko,q, k ' nzu- 1:1 da ce ~' sve sred L[j, Drustvu j~ i: tekla k{mce.~ij''':J: u prolece 1&0 , ~odine.

l-Ifl.koce oko orga niw'IIanj'a !lnn.:n-~ke pkJ,,'jdhe sa stram In m - J1]a i d rru..~r'i;im u dovele

Ml do odJ .. lke srps ke vladc dase kupi jedan f'rp.tiki parobrod j lu '(~ llCLilj';:':110 1862:. god inc, Kup- 1]01::'.11 je ~De.H.grad~ .~::iI joo 1.).5<1 m ,~~epo'r,1JI za 13(UJOO ri.tmu...<.).. Pln, ... ·iJb:l je oi p llt-~.I:11 \'et~ sled L:'CC god i nc l t.r:Jj~J 1.1 joe "iik od p~J 1:1 veku.

Dl.ll\oi vska p~ovidb:.. It: b i I:~ I JX.'d met p~L7.1l j,t' kuko dorna II pn.'i I{WI:; i h krug~ \,~i" t~l kn ~ ::-'L']':jkjh d.i..:ill.. p:L r stranlh l;li 11- l~'II;::s{]1{iI.li ill urusHfil;t, [I It'nll sm isl ~ I pu,sk k upnvi 11 e "D;;"ij· g I'ild U'" plan I rnno 'Ie.: lilt ,t;1d P(J· hl)ljs,] pl'nvidb:.l ,[ ,iLal'J:l.vl vi:k l)f }dm~:lii ~~~I Be hl'~I".I1 j!;! od~ \.';1 n~h! \.~ ~m~t'\YIo ~;l pl wklhu knic hi pr ~17;~11,1 ,LIllwnl "1 I'''~' Ht S 'I'm I',~ I L.H't~L zn S.J'hil u }'I.'d:m nd p!\ 'lIlug" po l'li"k~14) I ... ~ I, ~d ,G~ !,~.[li:,.' SJ'j ,i'tk~~ bn n k;:,', u!..Jm:11 \ pri ,I ~lcnL1m m;;I"lv~mjl.l l.t«,(), ,A.1',d i! II..', Nni i~1;,,' hdtta j ~ ?;ildih',IPl,,1 JIH)JHl pl'lI '\~llHr IJ:'1f';:I"~ P~I Lljjh'ml~kf!~: dn ,TITl zu p,jod II u,

Ngf~'ig;,'liiol'l ~ -or ed d"urilJ91he f il'lgl y'90r {]l:Id ~ IClMorJ for more :SOy~['$,

~il 1 B76 N.ufi(joll[j~ Pus£!m po~~ed CI bui:l9Bt of .101000 all' - f(l~ b'lllldiilg one ITlICl ~o :5efbll1ilrl il' and f1 plllrdm~E! of SE!'i'1I!!roi ~mi:l: :-

boo~, M r GFi.I'ii~, MFI~i~I\oIt @f .:

f,j!1I' ,i3, mode 01 wggl'}sH'l:I11 to B!iO th, SerbJ(lfli NOV~gU1-Il~ Cornpb wiln Ih:(jl tlplfal of ti50,OOa dtr.eCih whJeh 'Ine ~r.flI'E! will l'lJko >lJn irnpD l pbc:e 1M Ino:J k1tiJi ~hQh!I oi' lIOQi :30!l'lO Pfiw~ff~1 BJ!!!gr,C!da lieu!:!» !:M Ai"itu IQ/ ~W'l'i(lriO'\'t~! W>eolf!!'rl i'arClflC<' pro 1'Iii1$(,hd 'Ihii,dr h~lfiI WI 50., GOO< duc:t1ltl Clilid li':IilnfJha$l~il c-bllStltkln Ihal (I 8",I1IIOr ~ri i)f Ih good:: ~ho!Jld b -, IrQ l~po.r I d ,b~ C'Ompcmy fh<tI'i!I WQrl CUI, Qnfll ploll: 5 rbh:w 5-10 D WOi 11) IO~l5o fl I, whldl 'WOuld M'Jvigc'lrJ IJMlar S~rblC!n f1Cl9' II wcu ';!'iIIiry ura!lln' IQ InClkij J1J.r:~ dodi~a;nl lbac~IIIJ11]1, II;IIrt' ~!Jdr.ipl;l~I', B..g4gradi1 be-~~fI"I I~n,'l m Irnpc~ lenl hClrbour on III III DanfIJ

dina r fubn.JI1f 1'iiIH

N;)1'ludn;:J, sku pfjci 11,1 je i 7.g~a~~hl ]816- M,Odl:rH~' 3r.t·orm dukara zu itgr:ldniu :ioj [ednog :'i,~p'-lkng breda i 'kupovin u vi~e iYL~lH~jh, 1!,'linbml." VlJlj::;kt'i C rlijic, pndnco(J joe predlng () osnivanju ~I.".ptikog ,dnls! ~!~i za 'pl,rwt d bu .:iJ JC~pH;l-' 10m cd 150;000 d~ik;Ll~I. u OO!1lt bi drzava '!J!t\_'-'it\ou~'ab ~~io 1J1.l~(;;li Iii ~kl,."if1in:u', T ve~ike hr.og!,':iI(I;~ke kqiCIt uhecilJti su podrsku 'iJSnL\r;J 11 ju d.r~i~t!.~L: Ai,mi.b~i K 1:;,~ru:UtiO' il b}, 'V~~~f~ti't) 'P;~:r.I,f!O~ f:.;~ 5 r},OO~l du 1~;'J.l~i i obnwzom d l. yt'C-.l dew nlihove I'{)h(:' i' roLn.~,por h'lj!tl (}v{) d l.'l!Sl ~'O, nn.l;H:~ '1l:lfi h~'Il (:1 Of;,[.l i~ \!,i niH .llrp;sitog bJ1Jd~Ij'll:ikQg drlJ~l~ Y::I pr.(~~\~i"bh ,it' ,d,j, :\1, p:tka dna, 1',1 8;1 mfJ ;t;l1 In i ~ .. i ll;;")tll. 1','):"*:1 ~'!?, pl,iJV~1 i p,,)d J tienom ~~1~1 ~Vtlllt! lJj~ an,c jc: hil 0 h I'luu, ler ~I..! .I ~usll..! P!;'~l~~; B~('fRI'.'lId I R7S, 1i:~di IH~ vee 1J.l ~;;'H't) I.'m'lvu2n Ij~ pJ'j~t:mjSll.;" nu ~ I't'!d i11'll.il1 D un~v~ I.

PoiJ\,"I:;t~~ i en :l:i~ ('.i::'I~'lv;.fll(-! SIV' :;.k~J~ I jrwJ~~l'~I\'u,l;!; d 1.'~lsl V',!, d iH.1 ~i; 1:H9R ~mHm~, .;.bm~~"o· I~ '~.~I'!!o· \,'HIl\! ~i),O~U 69 ~, KO.J'IIl(;!r i'I redevnu p]O\l kih~1 \J'll)~l ~t:k~ :-;~'rJl' ~inl h rodov I rml ].'1 I), u'!~~, ~(~ dlt~l;;; "Dd,ign,d-! i~~1 kf.1~i;;?r j~; neth \'TKl' l'J'ri,;' l~}~!J! bile p\~t.L'~iW nf.!' 2~;,{Hm diClM"a 0111 1~0pm,vkf!" krcuue jl'.;! ~~'I ~t:"I,ir~ .uG\1L :5lt!'P~'I,

Sq'R\iko brn d~lrskQ d.rtl~I""JO !no~l[) re nh~vl'I~.'[l pl()Vld.bll &~m,D Jo ,PC~te\ 'iJ! ad ~dl3 ,j e roba pred i~v:l!:Ii;l] .I r!~:Il n-nernsckorn hl:i:,1darskont drL1~H'U:1 koie je o-l'.!av~;'fl]0 plovidhu do Regen:?:, , hlJ~gfl, Srpsko:j ~rr~ovtL1j je vise o{~g6v~'IoI:1 L1 da se plovidha 'i!["~i, do Brailc i d~Jie ttl Crumn mor u

.i preko nJi::~:<J. do Srt..jr():'~cJ:rI!!lO~ mora, kao 51:0 jc [00 pmk'tHillYil!lU lL cariusknm ratu, ladiJl sc 5~ PO, sko brodarsko drustvn preko ,R\i m nrukog beod~.r~lr.0g drustV:!I, povezalo sa n'JrlciJskLm broaarfildni drusreorn Fresinu" lz '~4;J1'f'$~li:i. radi '~DrikenJa novih pu It.,",,';Ji :t~l srpsku H.')DI!'i IHj, tij i [e ritz:riwk blo l1.~kJrljt:il r<lll'uiem j;:!Clbr~+Cilj8, II] ;iltrltitn r,E!{:il0g.

Sttlli tu ,akdj~l S1'p~k()~ bf(l~ ,c18.~kng d l'!JstV~i. 1,7; lS~:t gmlhlt; kao ! 'i;r;d;~ Iti e i 7. 19~n., moz,e .~'i:! \dJ~tl ~:Jd ltdI:Jii.~tQnlml) ztl J-;1~~ ll ku ,od. pr-IVH_'r.nCjl:1l: llkd~~ 58]) II U392'p"'Cidine! :t.~llm'lt,l:O;;~ 1.1.liji,da 1>1..: .'l~lC\1 ~!.U'1i smno l'I;,o~1 n P I"UI1~-:;: I:j~, D~I 'II (~, VI.1.:11 i C' ~wo ,d!i.:mmlJ1.G-i':H i i d::'t Ii ttl ~i:l' i~:i tltillOl ~m 'l:!1.'11'tl· uu, u pcdrumu uli IH~I:()j ~l~mi Im~ I i It :-;~ I'ui I jo~'ivlli !o~, W~k1 i)L'lui~L'~lk fJSltll ' ~I il se v!d"i.. iiiIl

~S:~r&fi:lil . .shipllwili3ii1l!i!l c~ ., ~ gj'~eri G! pil:i ... ir~,g~ &['! -~ 8 ~Q, ~ '::

COmpD~1:~' w.o$., f.o}lfl'l.tJad Iii AIJg;d. ..3~1 1:891, Regulof ~j[] ... i'~D n;[J[l ~

.... • I. w

:d~~B~Ui.t;' ~MFt!i~tfrl~d I~ a~io6fj,J l, 18'9:$~

ihe.-e 'W IJ f2 if! 0";.0 0 0, d i F:iD ~~ ~ plIDJ ~n ,CJ rt!p'a:irmen~ ,6f th.e ~Oelirirnd.E ¢1m! ib~'k!lrJecl: 'Wif~ f.)1lI_f-iiew'hiigbiJch_ P.e~il!I~f' :_ 5~6 f'B- ,MoQ~ ij[ {i ~rblcil'!l Shlp.blJllld~n9 t~~p ~i"lr ~~u~cl. ~11 ~ ~Q,5, 'cu \\'fell g~ iiil 1 "'ZO,,,," oem b8

~if!·It-im~:5i5~ ~[l118~llgliI~j ~'ry,r I~!il_ ti.l!' If.lJl"Ol'icb 1c ~ rciltif.~rQ .' ~ne from ~ 8:9'2 ~~FJt~ili~:.~I~~·I~ pras8r'!o'Bdj. WJt1llilliDr Iho:ttil"4~w.o~iCl1 i.1ltor Ihi~ t'Ce.l. 'Df wl~Olhe( Olil!il jJlOQ'U~ ~~ml)·e! wolI~d 'C1pp'~ar :!lMfl'D\'?~IiIII'.fldn 'II~ >:Iltkp lfi 1~1i~ c(llklr; or 11'1 NliIl' !C{1l1ln!1 b IIJP I~' w. ~Ii! 1,I,I1'l1[, I

IlVUUJ,~

, Plli\V]].;!\ snr.SK:OG ~RonA"ffi[\.oU ]mll~'V,:\;;'

~I>lJI~ ~\,

1\III~jllll jlr~ I~"': .1 iJIMI~, "Iyll~~~~~ ,~LJi,h,SCi.;III;.L.u b~~nkt\~ ~"I!I~Ij1' Im1l'(11111' AI" til 11'1 1111 Iii 0.'111 r,~,U~!Jo,~WJ (Ilium ~I ~r~·lIm ri~Jr h' ,,"~~lli.;!! [ll:'!.iI'l,Iffi llil,~ COO nk~, :1o'!;'(lk~ j'l1:I IOO~ n~ril. th::1 r'.! 11:!11!!~!l1II1I1L!" 1).J\\\:I!i,l.l'.! ~k~p-:\!:!nrl ,l'(o:1r;innr,~kll rt:.!ij "'II,I!iI~ kuko:! 'Ir1 ~I ~1i111~1 I'll prripl!i'in.-. i I'!"I ",*nll' ~IF"hii" 11=1h! '"!ihJ1 (111~li~il!'fA' ~11"'"!u dj, :i'lIl\1tn _

~1i'!~1,7,

!!~i'Jn~.q.~ knpll;'il~ \I.I!~J[~o;!' I"(! ro ~~~1' 'IlH'~,!t'i, i to:l !~I:

Pri ~!rI;;,l pd,,~jt,' 'I' p;1 ;:i/li_~ "kc!~ ~ '!.a ~IQ, fr,i, l !"I51"L.,I1I: Q!J:K! (!Ii!lm1, II 11'!'i~~ il'!"! (IfI~I:!,'!L'(I;!,. (;!fllQ dl~:tIil !):I ;'I~C", lIpl:tilU dm~ !:Flkwil!';f~li!.ll!! l,.,h~li.,!J.! 1IfI!:[i1i.,!" ILi ~ r"I~':'il) pr-um 1!!.llrill~-

~r~i1!j:,

M~lji.:" iinli['l"CI .... ~l '"t;~Lll~, ~ W:l'~ !I:! dIJ!IIJ..lil~I . .oh!i~,j,l"di~.1 !..'IJ~'I!!iu iLl:'.!ldli. PI~I!jj,,",t<.~ lIplil~"l. l)okk' ~C" ;)~o:- plXJlI.lnD nC-"!,i,plm'!:', ~Jicil'l~~ri.;1:- ~ , ... ~-- ....... _,u a~tc", tole r.1~, nn !m.;'", ~ m"l'll:-: ~ ;."'IIIIi;.~iIL F!I~ LlP!":II; :-..'\!IlHiCl"!.

~~~[! !3'-

t)rII~\b,tlIllLW!- r"!o.11lI.'f."CIb.."11 ~~ lnnde l.UulJo,tlM·.d~!"iI;ll1pl~JU1

i!kia,]1l:.

,'~ M:k! iYM --.i.llS ~~ brod a r~~ -!W!I~ [',",,' ~ IIlii if ~I irn~fIIIl d(!I:Ji5 n!):::'o"!XITI !lln!llt

S!dbo da nko Sbro~ ".

."I ulnr tlr D't~g(uU:l (injatm1.f!l,

iJ!.da.ujr: .I~~'Ol;;lO;Je,i i.sko;g jJ'rEJgledcl, ng.l.'if .1998,

'Il"~;/'W!tn {1~,"tig:r.1 &<t~bm~" :flaitoe- Wi twtn't, dl~j.t.l' " •

(l llt!nluliJr.l·m{ ""'l!!. itff~~fe. rtmJtu;

Ie!'" mi ~ltJJ~ .(/JJr(lJ'etJHu:! ~r.'f.g Grci_,. =

(~":: PI;t;'j i'la f..'"I.i("j fj(~ ,li\i'-!tJlf r J ~T D;r.$:l'"I'flJl~ $11,1 01). ~'iIiI\I iI; 1310. ,[."fNfiJw)

, .

r ,din I'j In olil'nhl'", 1'LJ98, god tee 1 Il\nli xm ,;_.st j vI.!! I'kv ~a hw()1 ji'iitVO I,b ptJ"SLiSl \l( ~., Illf" P 11. ~m K:llJ lLH.ljjl,,~' U [}l'JhIJ i ".11 dlnart" u k~ jul n :~i'i [1 ur .rl VI'; . ;_~lli r.;J ,L;i!,' u ~rl ~kl ,~rt:dn J i \'{~ k P l'ik~LZ I. \I~II ~i sm mrl n i,fr .Lr n l'g ::.blcln:~ I lu I~ k('1 i u i'~ NC::L !()~ IJI;,.'l'1 [I~kl 1"'1;'1 ~L:! P r'L)~kil:i,ll. d~.l m~ 1"liI !1 ~~rj i ImcJ~L pml,~c.·~~'1 Il~1 I..wei.:: prbm. 11i plul k! LI "d !'II'I'I h j 7.111 f' dlnuru (:' n,~ PI .... b 'T~1 j, !~ \,'1 :. rU·I.q p im ~~f '11 ~n III ii.;dll.. uutor ;(., ~II.!(' dVH J~I;'i k .1ji i s~~ ( d I1CJSI.! J L~' n;~~u . ,I.: ~H m'1m pm~1 ~ l rU li~:'l~' in fI,~' rnnlh s·['l.!oi.I::;l iI' i~ L 1 pL'I\' I't dno ill 'r.1 :r.~, J'LI :-WR;T" h... I .~~ I I "~'t;;] rl til.'· ~twrlj du [:/;IJtV1 ( 'I R6l·I.~Jfl 'I)" l:l: 19 ~ 1, t;';'Jd if! (~., (j"lfOg:L .P"'1'l~ :~~Ilil..lr I,n:.p~\!n cl~1 n ibS ,~!:-;~)im j 11[;,;1'('1· ~J ~l~l!'1,fll m 1?;I:~!;!;::mleu"l ~lJ,uni !,J fI;l~~l d i~l(lkLL eke- 11.( nrsku p 1"0 10 r 1 1'".1-. ")1;A;"!f1.timj l,.I!~i ['HI rn nn b:I7.~ iUH.-f!titnlh dek mll-n.l~·il !l~L~w.n11k .i. r;a:t:\'nj .sri ske mon .I'e Sr.',adnj{,~g \'i;k,l, njene nmkc"je m mouctarn L slsrem uopste, ;:::~~h\'Lllj\lluCi So" rn 'i!'i~egod j:;;;!ljl;;"m 1!I~lgiln'~l 2,:;. ['e!e\I!.lntnU!ll. cJuk u.~ !ll!L:HL:lci.Jom *Ut(..orkol! j:e' uspcla da U faa Inf)g.tI!CL:' vernj meri nn osn O'illl poj,~di.lla{'!1.lh kocklca, 1':,1.f;po!o;i:ive arhtvske grad 1;;1 sf.ls~avi mozulk monet ilmih ?bi,'i.~mjH tokorn d I.'~I veka s rpske ~fednjQv{:ku\'ne.- lS[ll'ije. Elronomskc blegofi" ie su ovorn studijoru dobtle naucno :uLla{enje inol i ko potpun ije ~w j(' kortsceno Jskustvu drugih -aefl1(llj;;L k:1.5[10g S.rcdnjt~~ veb"" istakao ~e akadein ik iKns:t.a M.ihiJjjio.vi.( u S'i,-"\Q m u vodnom. prcmcrivnom i"'~::'1g'IfI:jlJ..

~a 05J1iOHl vesto ukompo[loy-an~h sred I1~OV·e.kDYl1dh rek~~ iz Z"i1!Kona. pm'~li·;:.-~, p.i;'lai1l:~ [. dr. saznajemo dl re srps It~ drf1W';lj U T.i~zdob.Jju 0([ dva vek.l. Q:lI[h LQ:5UO ad :3.L"'c~Hn,t 1 j. tlo :;;['1:::dine II \"ek:a jn.U'lb PJ~lVJ10 raz'!l~ret1 moneta rn i s iMf~Tllli ~ d.;~ fe ni'i:'"Il~ m(.!ne~;1 b~I~L lIYfl:tiJI""i.m~l I n.:J! JHm-;[J·;"..i.HllH td:jStj.lTL~. Da po· flffi'O citiJ;~f1lf) ;;rk~)cl~~ntiilql. M~b~!jluvi~Lt "$l'bijfl i~ blla dtlav~ !i.! pr~n TI,IU urt'(ll..: nim.mn ilet.ar"lt~·m ~iM~llH')1ii ~ k"iiO"\'fertH;;!'I1I,1 monel'LL'm[ :;.11~t"J .':"U!lork~i J~' ktlU o:-;,nlJ'Ir :?i1 :'"lvoj~.i .~lLl(lii~J n frx)1 rem i H veI i 1~L)j !'r~~fi k~~I'i~t i I ~ I'Z:~'IJ~OI1 SH .... I,'l-ll Ll~ Du 5~lI m t:~tr,1 s~J l~l(tj,g 1319, I I.;·!H" .. LHLi'om St(')J~i~ri No Vi.1,kn· \'h'1l, i ~~: Illi"~' nt~ ;llJ Il~' ~H~ml~;I_1'i· W K mljt;~vl,il~ S i'b.lj~. HC()~.r~Ld IfI,tr~i ,NI i ,~rl L"I,:mo~J i ., Pl'~ I.',~ti rna ;ik~tk.:mll~;_ Mjh;iikY\l~&.l· J~uj~ reJ:1 Llli~u rl1(m~[~u i1 e Od~l ~~e ~''''.~:::i vr~illi.-! 11:1. Jw;i p~ri prldn!hl'll;,~ [n-

, "r" . ~ , 'I\., " ~

~'U'I pJ. '[~r~utL, . ul:lW/I J~C::~U:I UI H;~~

JW'\'t~JL.1 c llUiifi.:" prvl pw j~' t~"rl kf!'n~l~fHj NiHlOVi iml 16H, 169 I lit) i:ak(~o~1 ~a~1 D!JSml~L, kt~j i i.:.' h;~~(I¢~n mi. sebnru u ~l:!f.U 13',-1., ~nd.1 ne d to <~~f.I nov! ~d 1.~6·2Hl, PTvl deo 7.~.l!)JU~ (,~kliHW[ od 1·· i.~ ~ ~ hlo jt' l:t;,gl¥:itu'l (l~~ gndif!;t ra n i i'~ f! ~ }I,aho !'t] q S.!i:opl;tl. "PJ11~fr~(!; LiobH~ll'i/iHljd 1 L~"i,~n~'I]nor.: monl1.'l't: ml~t';w'Ij(2f!Q je '1412. g[j~1.i ne II 'V~e!U~ dt_"pn~:iI ST!~ri~fI.jl .l!ll!fJ;rt''!.'riOl I,J ;3!i!opu []j(~Sc..wog .~kOI.1~ fi fndillj!C~~nl r.!la ono n~.. k~dj] nijc JOVL~C:!~W, Sa Ttl.r"!l;.'ium u ._~I'p~"ke. ze Ill~j.~ :'l~i.gk~ j.e 14S;. gQditllt Lmo l}et::rr.rH(J, WP~LvU; fiLl')j.e: j~ '~8 vi.~e oel, Oe!'i ~'i vek~ pre-

klnulo f::1Z1\Oj ncr,'f.~USi1Jt:l!" - ka7.e aurorka,

Nemsn] ick~) d:r:t(I;"'~l li[r.I;:t1 i& je ·~tehr~kJv uf]ioo u svetu z~lw~J~u'1 ll(~ kvalaetu s'tlog nOVG'L h[or1].'ikj -clok!Jmt:llti .I1:i1IT1, kar-ujl! du je jos 00 kr:'a~:lI ] 3. j tokorn ]..:5'_ ..... eka srpsk i. nQl';K bio pLw~lnQ sn'4- s~,,'O IJ mcdlH~i.u'tildnol li.'g_uvinLlLi dff~'\r'"iJJit~, S~,edlnje E,-mpe (Mleri. MtidH~'~lul, DlJhruvnlk ~ lh'). TI!] :ft; pomj:r:1iI~ ,,~:S£ ·'i,rrat:i. 5~Fli~dll gr{J~~!'H. nd It, di i1;':'1 I';a:, G~~i d~ Sr:Ja~~'PI r'~~ grwsi R~j~Js R,'!;t'(U~, ,11fd.I'Jr d~' ,trr.t;~ .... 'ml{iI" (dr.i'mn{;k!m. 111~ i: J';;~."F.! ,I, ;'JIi_rJi dtJ J1J tl~~j idA n! JjIV'$'~',~ it(} NI.)1~ ~l1~~WUWil gl'.rJ,i'I.t'1 dill J ~tl J r{~, d(marH dv'" tm1).rN'~ rl'rll', I dr. Aim se suvremenl termln ii J~!JnV~.L'~ llJ lln'IJ~I;' I nO.~i; 1 \I.'ln te:[11.1' I I~fl Sf",'d nil ~"'~k! onda l:iln~(-J .. liH,! m i 1'1'Ir.,;: chi ~t: nod d~i su "g!' ... lS~~ N(~qir~ H(,j~h:f(w· bi II ~om~,rtib Ilnl. ,~"~ i 11 1~:11 f,!::1.1 r~l.f.i I'" m I~(.I~ i In i I~' !,I~'I r;ll1"i I C1I I :I}:~ \fi 11111, 1 ~~ ~f su 1I vren l~ kl::~li~i\r;;1 JJf:r.glLt~ll:l I ~HI~I' t I na 1z.lmru~'1 llBI~, ~ .~ 2,9 'I. god 11::r~. ~1.~led ill~ '11 d~(,H kv I n l~~r ~'~n dje L\ lk~~ll fl nil ~~ICll:f1 ~rp~}di l,g['U:w' vu . .!i~(~j i i;1 nr(!'llka da :'1(,1 odh ikom M~~m~k()~ \~~l~.l 128('1, ~lJdi!1~ ni.l~Hltk~ u r.:~~8 F!~Uli m;:;:ni·~~nj :lit ~ !'r~.'I~~ ~f(1.~t~Ve "I)t)J!dw: PI,')." p~~I~dns' (kom nd ~:l .I~rJn18d' i, d~l ti~! un~ :l;fL V~1:~l!.LI! .'i-v~blth :t~hl~~~lH c~rk!';ll:i~~H na n.1!tf!ti\!~kf.!1l1 tr7,j~n.t To ,e ml1~~c! ZWL'l~tl, sumo jefinn: i.J" ir; :;!:~k~ nU'il:d,·C blo dOb-..J.F, pa i bol~i 00 m let;irko~, re je 11::1; t~11 nar-~n p.rcd!sta\'!~~!O pretnju pr~stizu. rn k:[~l'ckog novca,

U 6:J,,ot!&lJyoj p,r.I.[odi j.:;~a~E!

JO~ oel p~ mtiv.e-ka ckOil&l'OSk],

r;1lc..~on:alfl.O po 1'~lli41. T1Iko j(; Of! veknvjma tezaurisao debar novac ;;1 111~ V().~jo" .~ ~d.~ se radl I) sredniovekovnom ~ dobrom" noecu ~lrJ.5n $'l:' na dobF u l(!:gu[u kovanu po reiin~~kjm standardiins. '''zl i" ndill. k~~i 'fIi11:(Ii;1 bill su om kDji su iW ispod tWD;I{ smuthuii;a, N~ ~I.it'btl nl pt.mli.nj<ltl cia se do dan-da n:l~ -D1l.!'() rHlli"i;t~~lli1ie ~i!Jd'l !liJe j1mlnt':JlihJt Jer $LI~~L (ii'l~ [en k'<i: oa ~>e ~~i:aulfj"~e '5[';;1bi,~ii.1il

V~IJ.UiHt u t rt)~(.' "zll" {~.lC:!lt:~1bd:m, I nt1~llQ['.!l;~~ dlnnrl, J\~,nDrkiil d d~~ s t~m \1 '!f{!l'1 /\t1sl.I:..fa[);;1. -I?, { v 'dow p,'! U,;'; ~o~i .I~i.~~':": i, U n;-t!~nj ru::p[lh. 1 iel', rd:'lvi ~t?ld;:rlH I. su Hi1i1.erllji ~rn pr~mt\!.'nlh~ b~lli "!k~i..o ~lO Sf? .lo~ .00.' "'I/!l;C n!o:U.! r~!lti. !l! D,pU-:"'!J.ju, d(Jk [t:! dubar nestan". (: i rtra 1 Gret.emo« 2;jlk011, 'po kome IT Jo.l:xir nm71,(. bjtll.;(.':;;r~l.r.i;fj;.r III a kj~ OI5.wi ~I pl'O:ltLet~l (lo5i~ji nLl\l'~LC Jn~a5-, put!5k~l.je.bolji :i7.· prmnen

Sf zaHtn tt"'hmr.ii1E lni Wi; -

Arltn r.:ka. p:oo,'ibii ~ o ch]os dr!~lJj.'t' pU:::m..::!

onpne p:ljd lliJJZ9"-'''Q.m 1)!;I~an(}v tn'!""r~~ .. , i:':l~ '. miji.l'; KrivD,\:urt:nje dj-· :::::l::::;apQG.IeLr.c ~i:Jm;m :lI nli~H1OV l~tkO n se [11;:iIdno obnOlliim.L :ill svekom vrstom zloo.~l:m'l"ljUl"i Sf': [18. vee p(1stu~c(iJ tr~d krr- bbJI3~'rulfil, kOj:i jl,'! p[j;..;t-u'~lh·1 jO~ i we G.rtkr: I ru

0\ 'J hll.,1 ii:;l ~~cl rzi Im1U:b10 p m~1 taka, poet:" od rnL'i,[jr:Jk~, prhl1iHvnog rm't~1! k£HJ;l fill neke vrstc mh::l. ifn-:JJ~~ fL'l.l~kt'j'L! l~rniL::I, (phllilUI $.L(I~'"l, rnercno .sl"t~bm}, r:~ do upotrebe 1)(l\-r~L u d<ii.lH~'" ll[en1 ~L1l.i:~"11J rt'cL Iu .~11 (")hj :t~tiit:lll ~~·l.'dtl~I·I'i,I"f.I~")"!r'. i,~i J.'i'U111l.i'1, 'j, k~i 1 Ji,w, !'til: bIOI i ~ I) it:l. ug. ~ u pH:}. b:J. tln t~1 k~lb:UJ· k~llt[b1 :l~, l~lm, J 11 111 lj lltC'Je"lil. J1~lhl' ~~II. rr.ll,l;)( L 5()~C, \J rbui •.. ~ m Imgl t~r lL,l:!:1. PL·~t,iihflO im.~~~;;.~ it:- ",I ina r,l:d It'i pull U Hl::l I r.nltldl1 p.r..:J'p.~~ I~ 1:L;iLt~kl wd .1 ~H'J ~'.I'I,,:llll~[.:( g. iU.'llll~()~ i,1n' ·[!.1 IVI![} r-:l IHIJ:'I(l ftMJ) I :li:l \rl7.aril[lsko~ ~lllLl1I'1 ,L.

e 'l~1 ·In.~l~,\'lI~ J ·1}t))~·i,.'C~l1~ l dlfl:ll'lm:1 Nl,' m;~· I'~I ;;;1 1m Ml'anlm '1"I~Ii1C:OIiU'l. :, ~mim i ohfi:]~I*~I.~ILI §1:i j~' I~ U(1L kl:i~lj(,,'\':,:kil, IrUL.:n c:u:-;k;t (!;''';jII'~~;1 rbn i· ca), nl.:tJdr [wl;,!idl1;~ p"',~hLVII:~ p~ :-'V(';'C'l'I)O su ·~'KHmim ~ d _. P J m I IlL Q)(.1,:kJutl) ,~l).~1 'Ill m,1 ~ •

vam rn novccm, od n, iHlL ; dinaru kao dvo] no] mC}1 cti u poreskorn ;;;L5teII1IJ driln·f. ~ €.IL·Il1'iica,

.l drugom delu ~tudiie pod HtC:::j·\'!J111 NOV· Cl\ N I: S.l.S.TEM obraden ~ xu prul l'i!odnj;] i lzvoz f;p..:-bta. r"~l posebui m osvrtom na zlatariie k~H'1 km-ni.f;€ [IU)'lf'l'::I. Slt-:dl odeljak u pra'IlH ·Imyarja l1(1i!/l'~1. gde car DU~iUL p~ed ·hpJ Jja muueurnu l'1:a:-;:t ,i gde ~l' i)je,govdJ.n::'f ut.'1.ir:l J,.-::"1r'J pravnu kat~';[lOf ij:L. [\)5t":.'"bno i 1..:. I'lh~';-lden:~ Sill ['H~.I k.:l;om;l j'_-:.Ii t:;J¥I.U kuvanle il0"\'(<1, ~a osvrrom r.m p'lm::l;.1fi i 7.:ntLL~r:nfi..: smrlne k~17,lli":' l ti~l ~_1dgOW''l"lH):'i1 M.:hi :111 ~md;71 l .\ihlC~ll!J .kd\·!Jh.'Otel~i:L.

.Ku~ _ga 1" Ih~sril'c!¥,J[)~L lzv ~I:lllii;' 17.. t't~k:""LUt ue q.1.Lt~ ~ tao l lepin t pnme wi n L:' ~J ·bfl\rIR ~")O\'{'l~ l'iii Numi:tJr(l[i.,K0 :t.bkkJl.: N"I\r!dJ'o~ m.!Ji~t."i:~ \1 Ben· ~rl~tlu.

O¥lO ·'~,h:lol.·t" 11. i I' p~II'L! P rx:P(;1 r 11.1· '-nlO l·· k· I Il~l.·i' 11 it! .le tt.'tJ]c.'.

£:.~~'l:I'_ilI'l'::-I:"·lnn. nJ~"'lm:l J) ['at"ll~:t (: II :m,'I,)II !'l·ll. I~oi i I~ 11 arl.sno J wLl:dMl 11[" p r~t'l~o, ~Jr ()Voj knJ~1': I: ! ~ s· II !lJi~;l Bum~I":'c \'Ij,'UiJljll bnn kHd:L 1;;,: pl';Ult£ k(O;. It.:d tl L! I. I '~lll L k, 'fl. ,. j~p I'j, ~:11 n fI .ang:L I \':t(10, i~.d I qm'mn Ie] w" 'I

N U M lIM All CKI CASOPIS II d'in cr' ,~ b:dal'B': S,RPSKO NU Nt IZMAnCKO DRtt~TVO - BEOG,RAD , IR~ elL:iie!~ M~LADH'I MARKOViC~ lAZAR GE.RICr SLOBODAN SREtKOV~C, R~STA M~LEnC .' lJiredn~k~ ZORAN Hie I L~klori kG'r'ek~QI: DUSAN IVANOVle

• frevcd~lil]t Zil a!l9Ie~ki jeli : §ANEtA SI,PRAG,IC ~ TC"Il1I'ckG uH~aenie I DTP~ GRAFEMA, ·Beogrod '. lira:!: 1000 • :S (;1 m~id: GTP PA N G RAP, Beog rad I' Adr~~a redokclj,l):

J~\akedonskCl 21. HOOQ a,eorJ'r""d ,~ Tel/fa·: 01 /3:2'2B.2611 i 'Ie~: 011/32.23-621 • l?ir. i..r, .5ND: 40Bll·620~6·16.315-53-l2·1 Beobcnkc, 6eogra,d

-I!

Ui "=y:

5

I:"b~lli;i bl ~'~L lit: l1illlmm~~ p.JS;}I.., I 7.f.I~t u rh~J mndLi i·uned\.! dvu :'-1 ul <:I~!I 1':11.1, ~h"' Jtl [ 1-U~lli&llji'!."1;'!, \"('U - 1l1~lt~~lj:Lll~i[ r:I1,[ rruli~l unL~11 u :,LI 1-:-:.I,U"ll1l j:;[i)I~i,"'lu IiIl'iI.:.lu, L1L~ J ll;L :-l~ ~i·k II I )t:f[ori LI 1':-l.~I;;;: II '~'-l,:~kOR rJ1:t It r "1IIIIr~ L5 al~,,-'ii LI p,rll.'JJ1]1 :I.III~I ~ i:,MiJl(.l II~iJll:'lil~:lli~ i Irl(ll1lrillil>t1 pia. llill:llrolKIl mLlll!.l,l,

D'!!!iii\ig p.~1i! !lr:JlOl'k~ ~itud!!iiilkll1l:1;! G'i;:.r~: flh;!!o'lP Jl)n~ ~g ~!!I- nom [i!~!{p'ilQRI r"!l\flll~ eiril'~f1o O~S 1925

Yr.II~n;;:I; ~7 mm

1T!~1~~f~kl ... ~dno!t

:S~·im. 1)'1 !I.I ne .. d:!(:an"l~~ l~' ,rLI;!:{.t!

S II 1)11 b ~ J~och~l1.e S1bij11 i Boon;! [ JI !:!lu::~J\.'i na, Do p.r"f'I~hb .n~d.:1 :)rp&blDg pr;Lll1r,~:i r~.k(lg d rustva JU~ir.d·i l:i ~! b.dbnsl(lflL r.1!(wi n~:r. a,,,; pttiod f,' .. ~ p:-oduiil) i elu kl~Jj~1 I S\,(!['5kog 1;1-' ~~i. ''''P]) nas :<1~1i<1 S\'L)"i !'a~1 i;~'iUli(f.I(i J 1. dL,:((:LTIb~~ 19.:U !,:()fl.in~· n~1 Irdcii"I[J','LI 31:d Il(,i;!: (lei osn.h:a.o, :tbd~ mi b, dr ,1'r)1.:;]i1i.\ .Zu~Q'i,":icil.., t ,I 111"11 l-rt'!di-

i 1.:1 rna gradl se L pi'illa I ~1;II,jJ]::'II~k8 - km:;1 'pnd , .... v:dom 1~1}j:1 tc'e i-I:I.k~ln 11 :o~'!tL~".ug 11~1:1 hitl ol'\[lrm'tlt:]J;~ I prel\'01'1'.:1'.1::1. u pb I dn:Li-r-J; i 111 IJ.j z.rI,

Il!nlliIV(lIPI!lJtilin!(a!i'~ u 0,,,, In; I H'!'m;i;!I'!WI~'f1r:

~ 'ii}~}lJq{1l fillttl OSI"l~r'*' un 1.'19311 \fi)~'rl1l(J: .iI\.i'l!30 II'I'Il

IIl!Jllt ~~ w dnOl1

Pi.;!~, ifl;fl'd I nc rJ~j1hl:1 Mi;,! ~,I'I,' '~ p!:lll i:n' !'¥kill d~~L~[iLl.t;1 K ·.!~I~'I.'~r.LL:! Sr· 1)11 H r\'J(;,1 I. Slv\'("! I~J ~I i d ones; tie

J~1',Q~r.l,li~i~~ 5.1; [p.,!o • .!J aOIHlCLR." ·::;iI'IO'I{olI~O 1937, r"I Rojh8nbur:qu IS8l'lli~(j1 \f81rirlC: :2.2 mIT!

pozlocenc brenm

IIlIJDlf~bJ '~\r!2dIlo! I'

I,ll ,IFig; ~~~ -~~d' .b~.lW&lI'l~. I,h'.l ,~~ WiJrltl Wt!~ I:I'~~U! m~[1l'C1!f:l climb-irlel ""t], ~IU lijil,~ wn Ian CIJ.cl MYm whldl' I~ ~t1dB iIOlrf!d{Jbl~, Oreel d9!iltiJclllllli of maltiifl;:;1 £p~6d:!i f1IJiliEid

eh M loriool diXUi~ElFlI:!I1 SG ~ol ol)ly tFrl~ 1'ltD S~;:~;n d WQ~cl W'l:Ir l~tI J;lcllorj ~f r~cof'jlle';:I!r1~ IlrIl' fafil ICii",li €;it 'Iho· m~ilti(;1 an( fa lfi!!iiiiO(1 01 M(lw!1laitill1orl' MU'IHr.m1. wt!~ tli1aClII' r4J~.aIf1. Wllfi ~h.l~ i'I'l~ff;l IUI1i:i1l SCl~ICI a I',d mO~i'llo. ;:.qnrJ H HBo M iii ro Ine' fIlIi;I<~1 i;! rrll clQd, lho w~r~ r~l, uha 5 I1'bl-:lfl MO).iF1I'f.1lrUl1llir~' &ac 'DIy w.,a~

laifruplild 1'1 Sofke wem CI~.d lh~~ pl)riod j~l\~thijill"",d Ilir 'lho iIIl!ld jJ!' tk FIr'31 Wo Id Wr:J~, 5MS, s{)"llmJo~n~ war oHicl.:JlI~ I" r>~hlbL'H 11, 1'9'2~ (lfllne 1r11fi{JIWCl,o~(!lle 1;,11 !he FO!f.ndaF.do

~1iI '&;ca,dOft'!llc D,Sei. Jova-,n Z!JI~~E Duli 'A' 'hl3~~ r~@rs he fhl't5t mr;lll:l llilln~IIJJi club wes b(lll19 DiFJlt LflJliii!J' Ih~ MOOlit ;;'¥tltoi:J whh::ll w¢Js. r

iJfI~ iurru!:Jd Into mm.1I:111 n R:f,' :!E--

(JlllL

Jc:sif IPail1~lt tJ;sni'IQe: tJt.::lnlng 1'i!l:I IJ Srblji

()(JliJJ;;!~ I IlhJioI.ll~:I)1 :"i:11 :~d I Ijl ~: •. ~r, c 111m tll~~il.lll~:I'ih:'1m,l,

'I~ lin ~ Ii IIIJ.J~~ Ill' It'J7. ~(;'Id i,l.l.~ 'rpskr;1 lil:lIljn:LI"'~~1 dm~l\ll,l>l,' IlI\;L' mrll tl,d l~kil!1lii. r~~~ r,,)r~:lit1.I,;.:.wl 'u Imd:>H~~! t-prl\ n"'l,llI U (,l\ (:KlI~ La d Ih'J, I p:r~~nl mu illl{ 01, (,.1 se dlu~ :vQ Zl,J '.C "'Srp, ~~ ~ '1.1~1'I1'111.! r ko

~rLl Wl I dm tvo Zil ~'l I ~~Itli_li lHlt· IIII"'a',

Olfl!kiJIl' mWo'!).llw ~;ilflm1flllilV41 1Illlltic ~1~tl!iWO I. 19 )~, gmllm: :I )illr~" Ill,;!' :'11 (l! I H~ml11, 19~~,,!.l !.Ill'!!;;: ri.HI· ""!mkt' J;lJ' '] J.I~ .~i III r)~[~IJnn ldu rm i~t';L7.i~~f.!i;1L~!mU.;'! ,.1. K~'p l'll!1~ka i

H.P.D. [i1Jir;d"-Il9~' godiinp(,a) , .• - Cl3j:o'20

br'rt~

17:~;;;5W !{radnO!t

P['V{) marki r.n ':ic Du rmisora lntere san I no j~ r~il.pl uncnu ti du se U poole do &a SP() ()dl'ij::lr) i rna Ur][ulenj:a studenn a '1:.0: 1~J;;f.)~JIId<'l, OV::I Qrg.l.fJi· ,z,ld~a lIH=lm)1fli~."i1l;l jc 1,)}2:, ::.:odiin~ j delova ~~ je POI.!1!JJ1(J !i:1 n 1~),ql.;ll no, Z-illli mlj iv i,e ptl ·tLl al i ~I *~di~'!n .J S,!:;lfI1l11 '·PIiU)jmkom ~\t'slnllm' I~I·, r; iz ~~);::9. £lQdim' k ')ji k.~ze da i~ decembru 19 ft os ~m'l'IU.n il:;i Univerzitetu IJr Beo '1~lrJU ~rj I I i:;1 \,~ t :Jl1~iili. imr!l lil\!dctitki 11 ln " 'U .i,StQI vt"f,;1 M~' 1,~~I:i:~: • ~ d;lllir~i l'1i'np.' drustva mora dati 2::WeL d.1 ,~~ 11'l'!~\! J ~I ~lmr:1 \::;1 I i ;.:"htl'I'i ma ~:1\'rel1l~JlI;! llluJ~ i d::1 ~ e ,~:i Ji ti rmlnnlll I ~'!P nom pohodf I 1~1'lw-:.hl". CI,11l11~' IrLL~I.\~i 'm 11:1 re· ' j, de n silc ,~,r;.:!!t'P m:LI1lfll{" 1m'] , !'1I

... Imhnlr.~ill'i :t.u:t;I'im I d/ooC'. [\,"1 'j Lit, 1":11;:,":1111:1.11 ,JI~ ldm:l].; 1111 1 linn ~I:i It Il' j ~.\':'Iktlln pbl.~11 ~:LI'.~b)fl1 ~ II'U':;I I'U dl il~ io\'uln drW1I'il 1:K;I~lm~nlC':I, 'r:Ikr.J 1m lujm~J II $I'hlji ~L' 4Jdi~1.':lln 10 !"IilL [Jr~I)ii!h;,ii LI ~ Jrhll~~ul R·., ~ ~II V!.'L:I illl ,sr~ II lUll Llru . ,":., U hll' 'I~I ;.;..mt~ I· vun iI 11;1 nil 'il ~n:lll'llll 1js.IH.I''nma i

;lin mt~'~)II'·~d, i'lP i 'In 1)11,:;'\ i ('l ). ~I rui..fIli;~' !lL:;u, 11ll.11t: ~'rI',*1 ~lliiLl~k~J! ,~in jl' l'llllfh'f' i~ ~~.ltLh pravllu RJlld, 111:1;, Ib~, ;1 11.~~il"lmlt' "'fliL~ke ? ,!~'j~lk! j(' 1)0 mi1~,il,)l!'lo!;' n~lli VIII! dmtiY::I,

''!I'r~!I!lQ In ! b:l~rg HPI) ~l'fllljliro[l;Ql i n~Jmeri~!Mg I'Illicil1.Cc 25 :<20 mm b.:rJ'd: Kilsrr., Z'IJSfollb

N:::t mn~J~~ml'l smrim znackama nalazl rno godlne 1 iuhllejt:! ~ f.,,;nhian· i;1, gml:i~llfi(:t.!' pnrih i'ZL4Jta d rusrava, kao [ ;!l;odgnlke planiuarskih U~l(!· ha i. ,~Ie;I{w~,

''!ir!lgO'ifi I i:m:lohil SJflD' ~n,[Jihir;ljl';i jti pezlalom '!!slicinlil_ :J.!J:ol:3.!i iiilli l~iI<I oJ: A~f'lla'C:Blje

mlc. rOrQQI Iwllol , I!y ihl .. ~!Kblo ihe Mme WIJ~ ClI~o chane ad inio S.4lI'biol:ln Mou n J:irntl!~rJt Scicla!y tllna Tr'Cll'l!l $0(101y'.

AiO Il'It'QlI'I)~lili8 r~c:i app.i!litlfcd rill lfit;] ofd IMoulltofJln JCIlIMaP ~IP,Ii:lll'llfII~k ... a~llIi~~ I No,,6 Ir{irn I rQ2;y whh:'il, IQld ihai' I n D ;c' i'!'i brDrf In 1 Q'2 8 em Ilh(l B 19fOclo.'!5 UI~I"'Dfll'ly 'WCIll n S,lu· dan.15 MO!lU'li(lillJ r ,I SO<if Iy' wtJ~ eund -~, Til $OI!nO 'ajl'~ 10 l'l:Iid: j ... Ih i'1l1fl1]~bor~ 9f III I, ~t1clel r 1ll11!1~1' lebii QI~ o~lh Ihr:! I 51t.i ~ul~ oot ~ubl'l1f1 har~i;llf jof.:.1~lllri')n mhu ~nd !hQt ~II (:I WOIi!.:'J !flo'l vl' I~~ ~'lall"lro wfJll her fig'!. iJroll b~I;!r,llyl. M!l!mbers ~f t-h~, ~aclety wom g.r~elll scerves 1~C3I' l:Yllibo.:lI~ecli '!hi;! nelure,

The UnrOffi el illEl MOIl'I1 oi!Leers' S.o.dE!liE!~ in Y'J:E1odl;!,!, ~in,9dOffl eon,!~~!~d of: SIQ"r{f:1IJJiCllI1l MO!..in!\Orli~8M,1 S!Jc:ie.t~1 loOvndEld iii! 18,93 in !ljllb1jana, TGwi~ CI'J!b 'Skob' Imm

il!lb~jorr(!! fr!)l,Ir!ded in 192 'II Cruel MQl).rlh!]i!'!e~iflo' S(!~re'ly' irom Z,ogre.b f'01,1 nded Fill 1921 i ,M:IJ'lJli~O!inl3lerS' Sor:i~ly %JMI~I~ r!J~Jn!J~'l>d il1 Za;greb 1111 19251 Tourkl Clurh 'Sfj!3rne' Imm lQ~web [lOurildQ,J in '1'925, thEi Socialy.

Hle.rz~@i~(j rot!E1~lJcl m- :S1J,,"jjiji~ •

J 92'1, MtI!lIMlJkl£-='~ ~ci~ 'JilIXi;;9- -iJ11J; 'foljr:1d.e~ i.11 SCl"Glj!!!V-I;i' in 1~19. M6.I.'J~g[~ee~r $(I'ciei¥ IF~t!~kmt. GCII'[( 11" - - - -I j ~ -11.1 - , ,5 - I "- l.r1H'1'o::! !:' ...L i!JIl.lr;JIJ!E-:i]!;II "I0Vi" - IJ:"[] lil ! 7.'" -,r ,.Je~~,

5~O drusreo 'RtlflaU~.r! OSL10'l.'[I!l100 II ZLlJ!ifofbLl 192.J, Tu:ds[lc.ld J;:l'ut.. "Slje. rue ' !.1. Zl£relhL osriOii~n 19,1), Dt~L\;lvn pLLlli~l;m'l u .I !"H~rli ~ ~'I~:n::r:&m'iITi Mil()V~InO u,'S;;II:":lj(;'ilt J 9~ 1, PbniJl:;:!rsko drustvo ·'·ii!.llJ-illi.l.Llij.,f esuovano ItJ S;lujc'l,' U .1'919', Pl1ai,1 i,1.I8li'slw tlru~L\·u ';,F:n.:I~k;l (,0[';1' ~~:;;iim'";IIKI Jll N[)m-lli S~~dH lVN, S"q)5Ko plauinarskn dtLMtl''(J o~n01(~1f.IIjU ~1l~U~,i;ltlu .l.1)(].l i)I,:1 i i,1 ti !Li'!;kr~ ~11'V!;t1ir) ~ Hj")r~"'~I- O~JlrN.lrlo u Ni.~u 19032'. i, DnGI,¥(] pl:tn. ii~j~:~ JlI2~l~~ SI~lirL.: [JS1KI~.':Hm ~I SI(I)plf,"U ~~j}, ~~(ldit'i(',

Sv., ()Va Il;L\'ltl!t't1:L dnl~1 I'~I ~rll:11:L

F.I',~. i"l'R,CiMAiNllIl.!!:'J" Sii:in.ijiEi~o EiU:J 110 sre.hlli.!

VElliGind: 45 to: 20 mm

fll~'~i;kl;l ;"r~dnWiI

S~\:t:'" plaul n ;1.I'.:;'kiiJ dru%1".11 'U I{T:~lil'~:i nl ,l"ug05I:;Wiji ..stl:C.ifjj~l'l}jl~i s~ sled t'C:1 d:1.'~('I;'~]! :Sh:..'i~'en~ko J)b II 1-, JK~I:sh<J d IIJ~L ';.~ ~_ lj,~I'1i 1'li:I.II~ I I il9J, ~ r' diiW !J i',j'uh!i~1 n L 'rLi.risti{ki klub "!{b~lll i~ ~j't.llb.llwll?, i),!~I1H'I!iJJll'l~ ,1'!J21 , II L"i!~I~ti.kv p~:1iI:LLU:ti'.o.:l~n ~ Iii i:".i VI ) b'

r>!:in MIl"!i.inmir:ieer!.' S;:)d~~ fQ"Qlilde.dil1 reof:g~{]d8 In 19()1 f. r...lti~nlbiDiB,~rsT :Social)' JMorp'i.'i/ blJlf}'de.,;l til< N~ ill 19;3'1· Clili.d ~~, $IJGil3iy~f MDLitilnji'~? ~r! c{~ I~~ ~!=I'~1h S~"r,bi~ lo~,~~!;d In S~pt~,I~l 1J?3'5.-

AJI 0 bCN~.-.miJn~kml)~ !~cl~~Ii[jo&

11lc!~ th;glt O'W,fIJ ootre~, Ii

SI9L!fn~ M do.: 1110; ~rJdD ~il!l p,~:I~!JIlIll p::OJ!!!d lI!!!l~ ~Alf;! ~u~, di;! ... am ni;! ...;tlntilf! iI'!'Il]i~IU 'Im:acl!)r obl~ng, I~of@d kl,,>6'!og bl\tif:l~ ~1t!lIi III~I' ~i~11'! ~kru'il j}Ml'lllu of!1!'JiIH,(!I"!I:'J, r~a<I~iJ'~~(; p~~(,IOn.D il:ibl!'.l iloCikog pNlclrgirl09 o~IEI!lttJ\,:.'iJudL1'i.i ,dl~!ii"'l.'I,

O~f;l.I{!hll),. ~!a--=bl~i'ia It;~~, p~ ... IIGn~ '~U IQk~ ~,'ol;,jliliX~!J ~ ~i, klk[) nl1l~I!iI~l~m rlhllrli!lIr~kl1!l1I 'lIil~lJlu pI'O~;';; i:i)'ki g~dlr.u, !li;:!clil~~~ 'o'CI~ao, I~(.!k, ~a~il"l(:! IfIlja, i'f'49la dt! 1~[oi~l ... i ~;iialliJ:~ S}{l!-.1,._j II ~"OOlik[iD Ifll!l.l, kl;lda no"""1 ... 1-':lli !l1~Y' bili ~{:o Vliilli .;J<ilI~I¢i p!'r.;II~K~lliii Ju~~:k:o"'II(j, Or.d~ I-U da~1t ~l.'Idl:lrl, ... o~ti ~11!-.(in\ ~~p:';.'ikJ ald", r..{ldO'!ldlrro v.:!!I.,P;'t.:!ni:i d~c.(j 5~ pf~ki,

iill::" ":.::-nMkl flii~I!!u;;' , 1)::~lIU :.i!f ICj'l!il ~~I~lJ(qna 1~1;hJ' "'~9VI'(1~l;IllI~Q~ dl\liiVC! ~O;t 'M'~II ,H!1ll0 na :~c('!f!l~ '~r';'ff!e-jnit'!.clQ!L'ti:{JneJ In1"::Ji5uI6u Ii ~1!!1lij~!li~ ~iJll

r.~U m~' i!uli '!,'(I~ ~ pr,g.jll;lic\l', iii ~~~ IJ;Iiik ¥e;if.!'r~ d~! ,~f. 1'llh!:fltI miij~I'{;'-'n;!I~ di{l~l\'o bw Qb!!~ ... lig'f!ol

S~iF!im umalrU~!U1'1! ~eil;!i1iimo, ~I'" !'~!i b:r-Il!!~ kir-!!!! biJlliImiJj I mrl~~ ~mlJ i~~ It Il¥ I'm;;'goo dn cdeli "'Bli~i br.[lj'k~IB~cio.naFi:I ~iI?f!l 5'l12W, 1't1~ do :~u denas '!(]~~~ Rred,~ltl Qb!:!t(;l\'@'*~ 1!11'!1.).ta~1" ~I:';i iJVy £lr(:lnl"l ~k~i?l1!;1r~I"'!;iI ~,'fI"~I'O~1l \.! grupll' najpbpulorflijilL

KD'riI rim jE' fI\'~ hIYbl ::.io~~ 11.1 ~"'-:J-l!'.IlIfI~'"r ~!.illl!:1<. StlklirliQGQ ~h ~I!t; FiDIT'..{l~ ~i ih, ilT'Jiiil mclo, C eno ftDW.e ~(]kupli!J(a kDji'pobzujl' inl8re~i "!J rl~cf'.m bH;jU '1i!"lj)i~lt:r !.:&tl ~:Jeld!':l,

t~..J(! su flmgu6iCt5li na~g 'cmopim !hDM~, i ne l'Tio:jj~ do ~_'YI u bo] ~i'"(.i ne~ bi~1I1!' lepQhr (:OO~ Icbll, ;;1",111 1!1c"},(Ilik!;l re(onic~ i t!Al1" ~~riJ~ia su mIDO ::.bom~n pob!'aj da. 5E' D"I.'a' -gro!lfli:l kol!~kciDnfjr!I ... e ~I~!"II (ld r.1)6ol'a'!'eI, ~ pl'(!poflJ~i ~tlbr.Dliima IBpi~ ro!Iii~i i ViMnih: u!jJam::rv.: ria Wf,lne· kije je d(jl~kt.! i~1 III:'!;'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful