You are on page 1of 3

AZEGSZSGESLETMDALAPPILLREIII.

Mozgsspihens

Folytatvaazletmdvltspillreineksort,ezttalatestmozgsspihenskevsbismertszempontjairlleszsz.

tpllkozssfolyadkfogyaszts
testmozgsspihens
hormonlisegyensly
lelkisszellemihttr

Nefeledjteksoha,azletmozgsslendlet!
(Dr.WeningerAntal)

A rendszeres testmozgst eddig is fontosnak tartottam, de most mr tudom, hogy elhagyhatatlan dolog. jra s jra
megtapasztalom a mozgsnak a fizikai kondci mellett a lelki s szellemi llkpessgre gyakorolt, mssal nem ptolhat
pozitv hatsait. Az ember valamikor a termszetben meztlb jrt, s legalbb 68 rt mozgssal tlttt, amelynek sorn
folyamatosanhasznltaizmait.Mapediglnkazirodbansotthon,aszmtgpvagyatveltt,merevtalpcipbenvagy
autval jrunk s nincs idnk a mozgsra. Az l szervezetnek azonban lteleme a mozgs, amely nlkl az egszsg csak
szerencsvelmaradhattarts.Atestmozgselhagysaprosulvaahelytelentpllkozsiszoksokkal,tbbletkalrikkals
stresszelhamarkeringsi,immunsidegrendszerigyengesghez,fizikai,lelkisszellemitompulshoz,csontritkulshozs
elhzshoz vezet. Az ilyen letforma mellett ltkrds a rendszeres mozgs beiktatsa. J esetben azonban nem akkor,
amikor a szervezet terhelhetsge az llapotromls kvetkeztben mr nagymrtkben cskkent. A mozgs nemcsak a
betegsgek megelzsnek, de a stressznek is a legjobb ellenszere. A rendszeresen mozgk, kirndulk s trzk kztt
ismeretlen a depresszi. A mozgs hatsra felszabadul endorfinok a szervezet ltal termelt hormonszer anyagok
rendbentartjkalelketsrendezikagondolatokat.Amozgshatsraazletminsgegszeszmottevenjavul.

Arendszeres,dekmletesmozgsazelnysebbforma

A j egszsgi llapot kialaktshoz nem szksgesek kimert s megterhel edzsek. Mivel a tlzsba vitt mozgs nem
tarthatrendszeresensnemiselnys,sszerbb,hahetentecsak34alkalommalmozgunkflhromnegyedegyrban.
Arendszeressgjvalfontosabbszempont,mintaterhelsmrtke.Inkbbkocogjonvalakihetente34alkalommal,mint
hogyidhinymiattcsakhetiegyszerktszerjrjonedzterembe,deakkortlerltessemagt.Fontos,hogymegtalljuk
a szmunkra hossz tvon is alkalmas mozgsformt. A legjobb mozgsformk azok, amelyek nem terhelik az zleteket,
ugyanakkor sok izomcsoportot megmozgatnak. Ilyen pldul az szs, a nordic walking vagy az evezs. Az egyik
legrtkesebbmozgsformaarendszeresenvgzettjga,amelyatestenkvlaszellemetsalelketisedzi.Egyrtelmen
fiatalt,rugalmasstesz,ssegtiabelsegyenslymegtallst.

Ha elzleg hnapok vagy vek ta nem mozogtunk, ne vrjuk el magunktl, hogy hamar formba kerljnk. Mint
mindennek, ennek is megvan a maga felfutsi ideje. A mozgs rvid bemelegtsbl, nhny perces intenzvebb
szakaszokbl s kzbeiktatott rvid pihenkbl lljon. A szv is azrt kpes napi tbb mint szzezer sszehzdsra, mert
mindenegyesciklustegyrvidsznet,pihenskvet.Apulzusszmazedzsekintenzvebbszakaszaibanseemelkedjena
maximlispulzusszm70%afl.(Azismertsma:220mnuszazletkor,igenpontatlan.Nlampldulamaximlispulzus
ez alapjn 174 krl lenne, a tnyleges felmrsnl azonban 201 volt. A smk sohasem lehetnek rvnyesek mindenki
szmra.) A mozgs vgn mindig rdemes rvid nyjtst vgezni. Nem kzmbs az sem, hogy a mozgs milyen

1

krnyezetben s talajon trtnik, s milyen ruhzatot fleg milyen lbbelit viselnk annak sorn. Futni pldul erdei
talajon vagy parkban, fldton rdemes olyan cipben, amely tomptja az tdsek zletekre hrul erejt. (A futs
ugyanakkor mg nem szlt nk szmra pp emiatt nem javasolhat rendszeresen, mivel a mhet tart szalagok lass
megnylstokozhatja,flegkemnytalajonsspecilisfutciphinyban.)Amozgstlehetlegaszabadbanvgezzk,
csak tlen elgedjnk meg a zrt trben trtn edzssel. Ha tehetjk, ne estre hagyjuk a mozgst. A pihens idszaka
msraval.

A mozgs esetn is igaz, hogy a sok kicsi sokra megy, amely hosszabb tvon mr nagyon sokat jelent. Pldul a napi
mindssze 10 fekvtmasz egy vben 3.600, napi 2 15 fekvtmasz pedig mr 10.000 fekvtmaszt jelent, amely igen
jelents klnbsg a semmihez kpest. Ugyanez a helyzet a hasizomerst vagy ms gyakorlatokkal is. A mozgsra a
jelentktelennek tn lehetsgeket is rdemes kihasznlni: mozglpcs helyett lpcsn menjnk, ha van idnk, nhny
meglltmegtehetnkgyalogis,atveltttltttidpedigszobabiciklintekervejvalhasznosabbtehet.

Tpllkozssfolyadkfogyasztsamozgssorn

Amozgssalkapcsolatbanfelttlenrdemesfigyelniarra,hogymikortkezznksigyunkazedzssorn.Jmagampldula
kerkprozs,az szs vagya futs eltt kt rval eszem utoljra knny s rtkes sznhidrtot (gabonapelyheket vagy
kleskstolajosmagvakkal,bennegymlccsel,tbbnyirealmaszeletekkel),stermszetes,nvnyitpllkkiegszttis
hasznlok.Azedzsekalattakorbbienergiaitalokhelyettmamrkizrlagszrtvzbenoldottvkuumszrtottzldsg
vagy gymlcsksztmnyt iszom, amely a mozgshoz szksges szerves skat tartalmazza. A mozgs utn fl rn bell
rdemes rtkes nem finomtott sznhidrttartalm tpllkot vagy gymlcst fogyasztani, hogy a kirlt raktrak
mielbbrtkestpanyagokkaltltdjenekfel.

Mirtmaradsokszoreredmnytelenamegerltetmozgssedzsmunka?

A fogyni vgyk a megterhel, szinte nknz edzsek vgzsre klnsen hajlamosak. Az erltetett mozgs, fleg
koplalssalscskkentenergiabevitellelprosulvaazonbanalegkrosabbfogykrkegyike,amelyetaszervezetnehezen
tud kiheverni. A megerltet s fokozatossg nlkl kezdett edzsek sorn a szv, a kerings, az izmok, az inak s zletek
folyamatostlterhelsnekvannakkitve,amelynemcsaksszertlen,dekrosis.Nemsszerazsem,haamozgstartsan
a zsrget tartomnyba kerl. A meglep s szokatlan paradoxon ezzel kapcsolatban az, hogy a zsrget mozgssal az
edzseksornzsrtgetnkugyan,deakztesidkbenppenemiattzsrisfogellltdni,mertaszervezetazsrget
mozgshoz szksges energiaforrst fogja elkszteni. Elnysebb lenne, ha a szervezet a mozgs sorn dnten
sznhidrtot getne, s az edzsek kztt a sznhidrtot ppen a felesleges zsrokbl kszten el. gy a szervezet maga
getn el felesleges zsrkszleteit az edzsek kztti idszakokban. Nem vletlen teht, ha a fogys rszeknt vgzett
megerltetmozgsellenreaslycskkensegyidutnmegll.Amegfelelenkialaktottmozgsprogramatestslytoly
mdonsegtcskkenteni,hogyazsrtnemazedzsekkzben,hanemazedzsekkzttgetielaszervezet.

Alvs,pihens,lazts,tltds

A szervezet egyenslyhoz nemcsak a rendszeres mozgs, de a megfelel mennyisg pihens is szksges. Az alvs s
pihens mrtke fgg a napi aktivitstl, a terhels mrtktl s jellegtl, valamint a mozgs mennyisgtl. letnk
egyharmadt nem vletlenl tltjk alvssal. A szervezetnek ilyenkor van lehetsge a tltdsre. A kipihent llapot
rdekben nhny terletre klns figyelemmel kell lennnk. Amikor a szervezet napkzben fradtsggal jelzi a lazts
szksgt, biztostsunk magunknak lehetsget az ellazulsra. Ezek a napkzbeni pihenk apr, de fontos mozzanatok.
Ltszlag 1520 percet vesztnk, de jval tbbetnyernk. Anyugodt s j minsg jszakai alvst semmi nem ptolja.
Sem vitamin, sem a msnapi tovbbalvs, de mg a napkzbeni pihenk sem. Mivel az alvs az jfl eltti idszakban a
leghatkonyabb,idelisesetben22rakrlrdemesnyugovratrni,slegalbbht,deinkbbnyolcrtaludni.Azalvs
idszakt eredetileg a szervezet napkelthez s napnyugthoz igazod biolgiai rja diktlta, amely mra teljesen
eltoldott. A ksn fekvk szmra az jfl eltti nyugovra trs kialaktsa a legfontosabb teendk egyike. Erre bevlt
megolds, ha minden hten csak 510 perccel korbban feksznk le, amely hrom hnap elteltvel mr egy teljes rnyi

2

nyeresgetjelent.Fontosazonban,hogyazestilefekvsnegondokkalterheltensteligyomorraltrtnjk,mertazinkbb
teher, mint pihens. Ezrt is lnyeges, hogy az utols s knny tkezs lefekvs eltt legalbb 23 rval trtnjen. A
minsgi pihens tovbbi lnyeges eleme, hogy ahol alszunk, ott ne legyen kros sugrzs s elektroszmog. A rdis
bresztra, jjeli lmpa, melegtprna, bbirz, vezetk nlkli telefon, mobiltelefon, telefontlt, de mg a standby
zemmdismindhatssalvannakaszervezetgyengeramszablyozrendszerre.Azelektroszmog,amelyetnemltunk,
hallunksrznk,nemcsaknappal,dejszakaishatssalvanrnksgyermekeinkre.rdemesezrttvolsgtartnaklennie
kszlkekkelszemben,vagylegalbbakzelkbentltttidtartamotcskkenteni.

A ki nem pihent fradalmak, az elmulasztott pihenk, az jfl eltti alvs hinya olyan vesztesgek, amelyek ksbb sem
ptolhatk.Jteljestmnytcsakkipihentszervezettudnyjtani.Kipihentenbrednipedigazegyiklegjobbrzs,mertjl
indulazegsznap.

A jobb letminsg biztostsban azonban nemcsak amozgs s a pihens, de a stressz cskkentse s a kros szoksok
kiiktatsaisfontosszempont.Azletmdvltseterleteinisigaz,hogyabefektetsbussanmegtrl.

Dr.CsiszrMikls
sebsz,letmdtancsad,
NaturwellletmdKzpont
www.naturwell.hu


Dr. Csiszr Mikls - Juhsz Zsolt
EGSZSG IGAZSG!
Egszsgmegrzs szike nlkl
A legalkalmasabb mozgsformk, valamint a pihens s a lelki httr kevsb ismert
szempontjairl is szl a gyakorlati programmal kibvtett, orvosi tapasztalatok alapjn megrt,
termszetes mdszerekre pl knyv. Kaphat a boltokban s kedvezmnnyel a Naturwell
letmdKzpontban:www.naturwell.hu


Orvosoktermszetesmdszerekkelavltoztatniakarkrt