You are on page 1of 9

Fantasy Skirmish

Karnawa Chaosu:
kryty w mroku, w cieniu tajemnic i pprawd. Chaos przenika Najgroniejszym kultom Chaosu zawsze przewodz indywidua zwane

U
cae Imperium, jest wszdzie - od dekadenckich kultw Wtajemniczonymi lub - w przypadku sekt ukrywajcych si pod mask wdrownych
Slaanesha w Altdorfie, do tajnej wityni Khorna pod trup cyrkowych - Mistrzami Karnawau. To ludzie - jeli mona ich jeszcze okrela
Imperialnymi Koszarami w Nuln, pord ocalaych z zarazy, tym mianem - do cna zepsuci wpywami Chaosu i zazwyczaj obdarzeni
ktrzy zwracaj si z podzik i baganiami do Nurgla, a take przeraajcymi Stygmatami. Przywdcy zgromadze zazwyczaj nie s w stanie ukry
pomidzy zaknionymi wadzy kupcami skadajcymi ofiary Tzeentchowi. Niemal pitna Chaosu i nie mog ju naraa si na kontakt ze zwykymi ludmi. Dziaaj z
kada grupa spoeczna dotknita jest zepsuciem Chaosu. Uczeni, politycy, kapani, ukrycia, wysugujc si swoimi akolitami, ktrzy przekazuj wol reszcie kultystw.
rzemielnicy, wieniacy, onierze i przedstawiciele niemal kadej z pozostaych Wielu Mistrzw Karnawau pozostaje w bezporednim kontakcie ze swym
profesji dostawali si pod wpywy Chaosu, a czsto rekrutowali swoich krewnych i patronem, cho wikszo musi w tym wzgldzie polega na pomocy Chowacw.
kolegw. Co gorsza, wiele tajemnych sekt ukrywa si pod mask gildii rzemielnikw, Te magiczne istoty s podobne do stworze, ktre pomagaj magom, jednak zwykle
wdrownych trup cyrkowych znanych niektrym jako Karnawa Chaosu lub innych s do zoliwe i pochodz wprost od demonw. Niektrzy Mistrzowie Karnawau
jawnych stowarzysze dziaajcych dla dobra publicznego. Wielu ludzi niewiadomie uywaj te magicznych przedmiotw, w ktrych zamknito esencj demona, i dziki
przyczyo si do kultu Chaosu. Niektre sekty planuj przewrt spoeczny, nim s w stanie pokonywa bezkresn pustk, jaka dzieli wiat materialny od
przycigajc demagogw i podegaczy, podczas gdy inne interesuje wycznie Immaterium.
zdobycie wadzy osobistej albo poszukiwanie nieopisanych rozkoszy w subie Kulty staraj zapewni sobie wpyw na arystokratw, ale nie ograniczaj si
Slaaneshowi. tylko do nich. Po Starym wiecie kry wiele opowieci o sugach boych, ktrzy
Pod jednym wzgldem wszystkie sekty s podobne do siebie - istnienie kultu zostali optani przez siy za, bez wzgldu na to, czy swoj posug penili w
jest ukryte przed oczami gawiedzi, przez co wadze nie od razu odkrywaj prawdziw niewielkiej, wiejskiej kaplicy, czy te w Katedrze w Altdorfie. Nawet Magistrowie,
natur zgromadze. Poniewa w Imperium nie brakuje rnych tajnych mistrzowie szacownych Kolegiw Magii, nie s wolni od pokusy Chaosu. Niejeden
stowarzysze, ktre nie maj nic wsplnego z Chaosem, odkrycie prawdziwego kultu mag da si zwie faszywym obietnicom wikszej mocy i tajemnej wiedzy. Nawet
Chaosu jest niezwykle trudnym zadaniem dla tych, ktrzy walcz z zepsuciem najbardziej powane i cieszce si zaufaniem instytucje naraone s na
toczcym Lenno Sigmara. Ze wzgldu na konieczno ukrywania swoich dziaa i niebezpieczestwo ze strony kultw. Raz po raz pojawiaj si niepokojce doniesienia
stosunkowo du niezaleno kadego z kultu, czsto bywa, e sekty maj cakiem o sierocicach, ktre stay si terenem owieckim kultystw szukajcych modych,
odmienne cele. Czasami doprowadza to do tego, e kulty zwalczaj si nawzajem, niewinnych ofiar na otarze swoich bogw.
niekoniecznie zdajc sobie z tego spraw. Bogowie Chaosu, najwyraniej nic sobie z Rozkazy mrocznych patronw - niewane, czy jest nim demon, czy ktry z
tego nie robi, a nawet wspieraj takie dziaania, podobnie jak zachcaj Grasantw Bogw Chaosu lub jego Chowaniec - pozostaj jasne tylko dla nich samych. Zdarza
Chaosu, by najedali wioski swoich pobratymcw. si czsto, e zgromadzenia walcz ze sob, a takie wojny zwykle zbieraj krwawe
Cho kult swoim zasigiem moe obejmowa szerokie krgi, tylko nieliczni niwo. Oznak wojen kultw Mrocznych Bogw s niewyjanione, pozornie
znaj jego prawdziwe oblicze. Wewntrzny krg organizacji manipuluje szeregowymi przypadkowe morderstwa, ktre w aden sposb nie ukadaj si w logiczn cao.
czonkami, prowadzc kultystw ku nieuniknionej zagadzie. W jego skad wchodz Niekiedy dzieje si tak, e organizacja niespodziewanie przejmuje kontrol nad
zdeprawowani ludzie, ktrzy wiedz, jaki cel przywieca dziaalnoci zgromadzenia, dochodow gazi handlu, z czasem tworzc w nowej siedzibie baz do dalszej
lecz nie cofaj si przed adnym bezecestwem, ktre moe posuy zrealizowaniu ekspansji. Jedno jest pewne - jeli kult si rozwija, oznacza to, e jego czonkowie
celw zboru. Kultyci wypeniaj rozkazy Mistrza Karnawau, ktry jest ciesz si przychylnoci Panw Chaosu..
niekwestionowanym przywdc. S jego zaufanymi sugami, a wikszo z nich nosi
pitno Chaosu, odzwierciedlajce natur boga, ktremu su. Jeeli mroczny patron Natura:
spojrzy przychylnie na ktrego ze swych niewolnikw, Mistrz Karnawau CHAOTYCZNA.
natychmiast dostrzega przejaw woli Potgi Chaosu i przyjmuje wybraca do
wewntrznego krgu.

Zgromadzony wok sceny tum mieszczan zarechota, kiedy okryty cynow zbroj ...Rycerz Pantery przewrci si po raz kolejny i Johann wybuch gonym miechem.
aktor, wcielajcy si w rol Rycerza Pantery, przewrci si na liskich od krwi i Wielorki rowy demon pochyli si nad odzianym w cynow zbroj aktorem, a
wntrznoci deskach wdrownego teatru. Aktorzy w pstrokatych ubraniach i mocnym Johann z fascynacj podziwia doskonae detale kostiumu imitujce ciao,
makijau i pirach pokrywajcych odsonite fragmenty ciaa odgrywali scen walki, a zaopatrzon w potn paszczk wielk gow i wyrastajce z niej koczyny. Stopy
rozlana wiska krew, rozrzucone na pododze miso i jelita imitoway rze. stwora byy szerokie i paskie, a palce koczyy si przyssawkami. Ramiona demona
- Ko! Ko! Imperator jest koniem! - zawodzi aktor chichotajc w podnieceniu. byy bardzo dugie, a nogi krtkie i pokraczne. Mczyzna krzykn, gdy lecy na
Wdrowna trupa cyrkowcw i aktorw przybya do osady wczesnym popoudniem, ziemi Rycerz Pantery przebi demona ostrzem miecza na wylot. Stwr znikn z
wielki wielobarwny powz wjecha pomidzy mury bez adnego uprzedzenia, a po odgosem dzikiej satysfakcji w oboku rowej mgy, ktra zaraz zmienia kolor na
chwili ubrani kolorowo trefnisie, skakali i taczyli wok miejskiego rynku ogaszajc niebieski i uformowaa si w dwa niebieskie demony o ponurych i zoliwych
dononymi gosami, i wieczorem zaprezentowana zostanie sztuka teatralna pod obliczach...
tytuem "Prawdziwa twarz Imperatora!", ktra na zawsze odmieni los tego miasta. Zasona rzeczywistoci zostaa rozdarta i Immaterium wdaro si do wiata
Pomimo pnej pory na rynku szybko zebra si tum spragnionej rozrywki gawiedzi. materialnego. lady stp pozostawione przez aktorw w zalegajcym na rynku bocie
Pierwsze pojawiy si dzieci, do ktrych nieco pniej doczyy kobiety, a tu przed pokryy si traw i kwiatami, a te po chwili przeobraziy si w niemoliwe do
rozpoczciem przedstawienie na placu zgromadzili si mczyni, ktrzy do koca opisania ksztaty... Zalegajce na scenie wntrznoci i wiska krew przemieniay si
postanowili wykorzysta czas spdzony w pobliskim szynkwasie. bkitn mg i rowy opar... Spadajce z nieba pira toczyy si po ziemi formujc
Johann Baumann by jednym z ostatnich mieszczan, ktrzy zebrali si na widowni. byt o ptasich ksztatach...
Mczyzna z pocztku waha si i nie chcia oglda przedstawienia, jednak w kocu Johann zadra, wdrowni aktorzy nie nosili masek oni byli demonami! Mczyzna
uleg namowom ony i trjki dzieci, ktre teraz zajmoway miejsce tu przed scen w zatoczy si, ze cinitego garda nie mg wydoby sowa. Przeraony, szeroko
ktr zmieni si powz wdrownych aktorw. otwartymi oczami rozglda si po widowni szukajc pomocy. Jednak nie dostrzeg
Gdy akcja dramatu przeniosa si na Pnocne Pustkowia na scen wniesiono olbrzymi niczego znajomego, otaczajcy go wiat i ludzie ulegli stopieniu, a pniej przemianie i
obraz. Widownia jkna, mieszczanie z mieszanin przeraenia i fascynacji ogldali wci si zmieniali przyjmujc coraz to nowe, niemoliwe do opisania i zrozumienia
peen detali upiorny krajobraz Pustkowi Chaosu, ktry na ptnie uwieczni ksztaty i byty.
anonimowy artysta. Johann poczu ciarki na plecach, gdy ze sceny teatru pomidzy Nagle przed twarz Johanna pojawi si dugi sztylet, o ostrzu wijcym si niby w.
widowni wkroczyy demony i cho mczyzna zdawa sobie spraw, e to Kierowane niewidoczn doni ostrze wdrowao po piersi mczyzny zostawiajc za
ucharakteryzowani aktorzy to kostiumy i maski wydaway si nad wyraz realne i sob lad w postaci pulsujcej purpur serpentyny.
przeraajce. Wielobarwne pira rzucane w powietrze przez demony opaday na - Kim jestecie? - Johann zapyta drcym gosem zataczajc si do tyu.
ziemi niczym tczowy nieg. Nienaturalnie gibcy i zwinni harlekini wykonywali - Kim jestemy? - powtrzy czysty jak kryszta gos, a Johann dostrzeg ponce w
skomplikowane akrobacje, po zakoczeniu ktrych dotykali dugimi niczym szpony ciemnoci oczy, w ktrych krya si caa mdro, dza wadzy i zoliwo Tego,
palcami dzieci siedzce w pierwszym rzdzie. Ktry Zmienia Drogi. - Wasi uczeni twierdz, e istniejemy tylko po to, by was kusi,
Niepokojcy zapach wypeni nozdrza Johanna, a z kadym wdechem puca zaczy a jednak w do dosowny sposb jestemy wanie wami. Jestemy waszymi dzami,
wypenia si ywym ogniem. Jednak mczyzna nie by w stanie oderwa oczu od waszymi lkami, wasz ambicj i nienawici, obleczonymi w form, jeli nie w ciao.
odgrywanej na scenie sztuki, bezgranicznie zatracajc si w powstajcej na deskach Jak moecie nas pokona? Tylko zwalczajc wasne czowieczestwo, a ktby chcia
teatru nowej rzeczywistoci. ona i dzieci siedzce w pierwszym rzdzie przed scen robi co takiego? Walczylibycie przeciwko samemu yciu. Czyme bowiem jest
byy teraz jedynie odlegym wspomnieniem. Istnia tylko Johann i aktorzy... Chaos, jeli nie yciem? Chcesz y Johannie Baumannie?

1|Strona
Warheim
Kompanie, ktre maszeruj na wojn pod wezwaniem Khorna to widok
Zasady specjalne: budzcy groz. Ze wszystkich wyznawcw Niszczycielskich Mocy to sudzy
W przypadku Karnawau Chaosu maj zastosowanie ponisze zasady specjalne: Khorna hoduj sztuce walki i elaznej dyscyplinie. Elitarni wojownicy Khorna
maszeruj bez wytchnienia, a kady ich krok niesie zagroenie. Na mosine
Incognito: drzewce ociekajcych krwi sztandarw nabijaj odcite gowy. Maszeruj w
Utrzymanie w tajemnicy obecnoci kultystw Karnawau Chaosu do czasu wielkiego grobowej ciszy, kady marzy o czekajcej go rzezi. Wok nich teje powietrze,
finau wymaga od druyny sporych nakadw finansowych. W grze odzwierciedla to a im duej ostrza wojownikw pozostaj w pochwach, tym gwatowniejszy
zasada zgodnie z ktr w trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday atak, w ktrym uwolni swj gniew. Kiedy armie Khorna wkraczaj na pole
upw! kompania traktowana jest tak jakby liczba modeli w druynie bya o jeden bitwy i stawiaj szeregi, jego wojownicy przemieniaj si w ryczc, szarujc
poziom wiksza, ni ma to faktycznie miejsce. mas mini i stali, ktra uderza wroga niczym pi samego Krwawego Boga.
Karnawa Chaosu: Czarnoksinicy naznaczeni Znakiem Khorna podlegaj zasadzie specjalnej
Kultyci Karnawau Chaosu kontaktuj si z ludmi i prowadz handel, sprzedajc upy DEMONOLOG. Ponadto nie mog rzuca zakl oraz nie mog zdobywa
i kupujc to, czego nie mona zrabowa. Niestety Karnawa Chaosu nie wzbudza kolejnych poziomw, a generowane przez modele Kostki Mocy, ktre nie zostay
zaufania kupcw i handlarzy, ktrzy bez litoci wycigaj od nich spore iloci zota, za wykorzystane do rozproszenia zakl pozostajcych w grze, mog zosta na
najlichsze nawet przedmioty. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z ktr pocztku fazy magii przeciwnika dodane do Puli Kostek Rozproszenia.
Karnawa Chaosu za kady zakupiony w trakcie sekwencji po potyczce przedmiot musi POTWORNY LUD NURGLA:
zapaci dodatkowym zotem. I tak, warto przedmiotu ktrego cena nie przekracza Grasanci Nurgla, cho w ich ciaach szaleje choroba, staj si odporni na
20 ZK wzrasta o kolejne K6 ZK; ekwipunek ktrego warto podstawowa oscyluje w wszelkiego typu zarazy, bl, czy niewygody. Cho ich ciaa mog gni i pka,
granicach od 21 ZK do 50 ZK zostaje zwikszona o kolejne 2K6 ZK, za za przedmioty, duch Nurgla utrzymuje ich przy yciu. Dlatego te Czempioni Nurgla wykazuj
ktrych cena podstawowa przekracza 51 ZK musz dopaci kolejne 3K6 ZK. Ponadto wyjtkow odporno na rany i trafienia rany, ktre innych uczyniyby
Gildia Kupcw nie ufa dziwnie wygldajcym i zachowujcym si kultystom kalekami, nie przeszkadzaj im walczy dalej w imi ich patrona. Wygldaj
Karnawau Chaosu. Kompania otrzymuje modyfikator -1 do rzutu na DOSTPNO, w naprawd przeraajco, dalece straszniej ni inni Czempioni Chaosu, ze sw
trakcie sekwencji po potyczce. uszczc si skr, brzuchami wydtymi od trupiego gazu i bijcym od nich
odorem kostnicy, przypominajcymi miertelnikom o czekajcym ich losie.
Oko Chaosu: Kompanie maszerujce na wojn pod wezwaniem Nurgla wygldaj
Sensem egzystencji niewolnikw Ciemnoci jest bezwzgldne podporzdkowanie si naprawd odpychajco. Wybracw Nurgla otaczaj roje grubych much,
woli Mrocznych Bogw. Kapryna natura bstw Chaosu nie uatwia jednak tej erujcych na otwartych czyrakach i ropniach, wciskajcych si do oczu, nosa i
suby, gdy nawet wierno i lojalno nie zawsze s nagradzane. aska Bogw uszu kadego, kto na nich spojrzy. Wojownikw Nurgla otacza zielona chmura
Chaosu spywa niespodziewanie, zgodnie z tylko im wiadom konsekwencj i morowych wyzieww, duszca wszystkich, ktrzy wejd w zasig ich
pokrtn logik nagradzaj gorliwych wyznawcw nadludzk si i zdolnociami. W zardzewiaych ostrzy. Nie znaczy to, e onierzom Nurgla towarzyszy
grze odzwierciedla to zasada specjalna OKO CHAOSU, ktrej podlegaj wszyscy wycznie ponuro i brud, gdy jego wybracy otwarcie ciesz si z
bohaterowie nalecy do kompanii Karnawau Chaosu. przychylnoci ich patrona. I tak wojsko Pana Moru rusza do boju z
Znak Chaosu: entuzjazmem karnawaowego korowodu, ich pancerze wymalowane s
makabrycznymi kolorami, a kiedy zbliaj si do wroga niosc mu miertelne
Sensem egzystencji kultystw Karnawau Chaosu jest bezwzgldne podporzdkowanie
si Mrocznemu Bstwu, ktremu suy. Zdrajcw i wiaroomcw czeka jedynie dary, towarzyszy im charczcy flegm miech, ktry niesie si przez pole bitwy.
mier i wieczne potpienie. Kapryna natura bstw Chaosu nie uatwia jednak tej WYZNAWCY SLAANESHA:
suby, gdy nawet wierno i lojalno nie zawsze s nagradzane. aska Bogw Wybracy Slaanesha s majestatycznymi, charyzmatycznymi wodzami,
Chaosu spywa niespodziewanie, zgodnie z tylko im wiadom konsekwencj i logik uwielbianymi przez swych poplecznikw i potraficymi przycign pod swe
nagradzaj gorliwych wyznawcw nadludzk si i zdolnociami, obdarowujc sztandary prawdziwie potne armie. Kiedy Czempion zaczyna skupia si na
niszczycielskim orem i wytrzymaym pancerzem. Prawdziwi wybracy losu zyskuj swej wasnej osobie, poczyna traci swoje czowieczestwo. Wybraniec oddala
Dary Chaosu, ktre wyrni ich spord reszty wyznawcw. Naley jednak si od swych towarzyszy, a jego nieziemska posta jeszcze bardziej wzmaga
pamita, i w mniemaniu zmiennych i zoliwych bstw szkodliwa mutacja lub oddanie akolitw. Czempioni Slaanesha s szczeglnie dumni z darw Ksicia
optanie przez demona jest rwnie wielkim darem, jak magiczny or. Mroku, napawajc si pochwaami z ust gorszych Ludzi. S imponujcymi
W czasie rekrutacji gracz musi okreli ktrej z potg bd suyli kultyci indywiduami, a ich pikno i czar wykraczaj znacznie poza przecitn urod.
Karnawau Chaosu. Wybr jest ostateczny, albowiem Bogowie Chaosu nie toleruj Walcz bez wysiku z niezwyk precyzj. Sama obecno Czempiona Slaanesha
zdrady i nigdy nie wybaczaj wiaroomcom. jest inspiracj; otacza ich aura, ktra wprawia innych w zachwyt i skania do
NIEWOLNICY CIEMNOCI: aktw penych wielkiego oddania i powicenia. Bl, strach, honor czy lojalno
Z samej natury Chaosu wynika, e jest zmienny i niezdolny do wsppracy. staj si jedynie abstrakcyjnymi pojciami badanymi na zimno niczym organy
Potgi Chaosu i kultyci z niechci i podejrzliwoci patrz na siebie nawzajem i zwok badane przez kapanw Morra. Bdc wyznawcami Slaanesha, staczaj si
niewiele trzeba, by chwycili za bro. Hordy Wojownikw Chaosu nie powstaj w otcha zdeprawowania, resztki ich czowieczestwa nikn z kadym
dlatego, e poszczeglni kultyci darz si sympati, ale dlatego, e wszystkich nienaturalnym czynem i w kocu odradzaj si jako pikni, lecz okrutni tyrani
wiedzie ta sama dza mordowania, palenia i grabienia w imi Mrocznych cakowicie skupieni na swych wasnych ambicjach. Wszelkie inne stworzenia
Bstw. Kultysta nigdy nie wie, jaki los go spotka. Rwnie dobrze moe zosta podporzdkowuj si woli Czempiona, by uwielbia go, bd zgin.
zoony w ofierze wasnemu bogu, jak i zgin na polu walki z rki swego wroga Skrzce si kompanie Slaanesha to cudowny widok. Dugie, eleganckie
lub towarzysza. sztandary gosz chwa przywdcy i wiadcz o przysigach wiecznego oddania
Niektrzy szaleni teologowie twierdz, e tak naprawd Mroczne Bstwa zoonych Ksiciu Mroku. Kady wojownik nosi tatuae i kolczyki o
Chaosu to tylko aspekty jednej wyszej siy, zwanej Wielk Besti lub Duchem nieprzyzwoitych ksztatach i runy dranice wzrok, a wypolerowane, ostre
Chaosu. Czasami umierza ona szalone wewntrzne walki, aby pod jednym pancerze przepasuj najprzedniejsze jedwabie i wspaniale sprawione skry.
sztandarem zgromadzi wrogie dotychczas armie. W takich chwilach cay Stary Czempioni Slaanesha sun przez pole bitwy z niespieszn gracj i smakuj
wiat dry ze strachu i odrazy. Mutanci, Zwierzoludzie i dzicy wojownicy intensywny posmak strachu unoszcy si w powietrzu. Albowiem, mimo i sugi
jednocz si pod wodz wyjtkowo charyzmatycznego i silnego Wybraca Ksicia Mroku folguj sobie we wszystkich przywarach znanych Ludziom i
Chaosu. Owadnici marzeniami o upach, rzezi i wojennej chwale, na krtki innym rasom tego wiata, to nade wszystko lubuj si w okruciestwie, ktre
czas zapominaj o dzielcych ich rnicach i walcz rami w rami. Nieliczni znale mog na polu bitwy. Tu jego wyznawcy kpi si w ciepej krwi swoich
roztropni wadcy krain Starego wiata zdaj sobie spraw, e jest tylko kwesti ofiar i raduj si krzykami konajcych.
czasu, zanim kolejny przywdca znw zjednoczy Hordy Chaosu i poprowadzi je UCZNIOWIE TZEENTCHA:
do inwazji. Kompanie Tzeentcha nie s tak liczne jak armie wciekego Khorna i nie s
WOJOWNICY KHORNA: obdarzone piekieln odpornoci wyznawcw jego rywala Nurgla. Mimo to
Czempioni Khorna s czsto nieprzewidywalnymi wojownikami, bowiem potgi wojsk Matacza cieek nie da si zmierzy liczbami. Niebo nad jego armi
uznaj, e dzie bez krwawej ofiary dla Khorna to dzie stracony. Co wicej, dry i byszczy nieskrpowan moc. Ich sztandary wiecz ywe byskawice,
Khorne patrzy przychylnym okiem na tych, ktrzy gotowi s powici dla niego ktre trzaskaj i wyj, rac oczy przeciwnikw. Ostrza i pancerze wybracw
swych przyjaci czy sprzymierzecw i ukarze wyznawc, ktry zawiedzie jako Tzeentcha poyskuj zowrogim ogniem. Kiedy Wielki Intrygant dominuje, jego
kat. Koniec kocw, Khorne nie dba, czyja krew zostanie przelana. Z tego te wojownicy zyskuj nadnaturaln zdolno postrzegania i reagowania w
powodu inni wyznawcy Chaosu boj si, a nawet nienawidz tych, ktrzy zyskali dziesitkach rnych przyszoci. Bitewne Otarze cigaj wicej tajemnych
przychylno Khorna. Czempioni Khorna lubuj si w rywalizacji i kiedy dwaj mocy na szeregi jego wiernych, a Czarnoksinicy uwalniaj niszczycielskie
czempioni wejd sobie w drog, koczy si to nieuchronnie przelewem krwi i kltwy i miotaj pociski magicznego ognia, ktre pochaniaj bd mutuj
mierci, o ile nie dojd do wniosku, e bg zebra ich, by stoczyli wiksz bitw. wszystko, czego dotkn.
Pojawienie si grasantw Tzeentcha przynosi czsto gwatowne zmiany w
przebiegu bitwy: bohater-zdobywca staje si nagle wioskowym przygupkiem,
bezpieczne schronienie zmienia si w mierteln puapk, a ostatni bastion
odwanych w miejsce pogromu. Oto istota dziaa Wielkiego Intryganta i
rdo jego wielkiej radoci, a jeli zmiany dotkn mog ciaa i krwi tym lepiej,
albowiem przemiana ycia w mier jest najznamienitsza ze wszystkich.

2|Strona
Fantasy Skirmish
Wybr postaci: Pitno Chaosu:
Kompania Karnawau Chaosu musi zawiera nie mniej ni 3 i nie wicej ni 12 modeli. Gracz Bohater moe otrzyma tylko jedno Pitno Chaosu, odpowiadajce wybranemu w czasie
ma 500 zotych koron, ktre musi przeznaczy na rekrutacj modeli do swojej druyny. rekrutacji Znakowi Chaosu.
PITNO CHAOSU NIEPODZIELONEGO:
Bohaterowie: Bohater naznaczony Pitnem Chaosu Niepodzielonego odczuwa NIENAWI do
MISTRZ KARNAWAU: Kompani Karnawau Chaosu musi dowodzi Mistrz wszystkich modeli wroga, ponadto bohater moe przerzuci nieudane testy
Karnawau. Mistrz Karnawau moe by tylko jeden! PSYCHOLOGICZNE.
HARLEKIN albo MOCARZ: W kompanii Karnawau Chaosu moe suy dwch PITNO KHORNA:
Harlekinw albo dwch Mocarzy.
Khorne sprzyja swym wybracom. Bohater naznaczony Pitnem Khorna zadaje
POSKRAMIACZ: Mistrz Karnawau moe wcieli w szeregi kompanii Karnawau Chaosu
zranienie krytyczne jeeli w rzucie na zranienie wypadnie dublet.
jednego Poskramiacza.
PITNO NURGLA:
Stronnicy: Warto wspczynnika W bohatera naznaczonego Pitnem Nurgla zostaje
KULTYSTA KARNAWAU: Mistrz Karnawau moe wcieli do kompanii dowoln ilo zwikszona o +1 punkt. Naley zauway, e dziki Pitnu Nurgla warto
Kultystw Karnawau (naley jednoczenie pamita o zasadzie ograniczajcej liczb wspczynnika W moe zosta zwikszona ponad rasowe maksimum.
modeli druyny do 12 postaci). PITNO SLAANESHA:
FURIA CHAOSU albo PIEKIELNY OGAR albo NURGLINGI albo BLODNA Bohater naznaczony Pitnem Slaanesha podlega zasadzie specjalnej UDERZA JAKO
PIESZCZOTA albo ROWY STRACHULEC: W szeregach Karnawau Chaosu w PIERWSZY. W walce z modelem, ktry podlega tej samej zasadzie,
zalenoci od wybranego przez gracza Znaku Chaosu mog suy maksymalnie trzy pierwszestwo zadawania ciosw okrela si na podstawie wartoci
Furie Chaosu albo trzy Piekielne Ogary albo pi Nurglingw albo trzy Blodne wspczynnika I (przy takiej samej wartoci I naley rozstrzygn za pomoc
Pieszczoty albo trzy Rowe Strachulce. rzutu kostk).
TYRALIER albo OGARY CHAOSU: W kompanii moe suy trzech Tyralierw albo PITNO TZEENTCHA:
pi Ogarw Chaosu. Bohater naznaczony Pitnem Tzeentcha na pocztku fazy magii generuje jedn kostk,
POMIOT CHAOSU albo OGR CHAOSU albo TROLL CHAOSU: Mistrz Karnawau moe ktr naley doda do Puli Kostek Mocy. Naley pamita, e umiejtno ta nie
dowodzi jednym Pomiotem Chaosu albo jednym Ogrem Chaosu albo Trollem Chaosu. ma zastosowania w przypadku, gdy bohater jest Oszoomiony!, zosta Powalony na
Machiny: ziemi!, Wyczony z akcji! lub Ucieka!.
KARAWAN: Mistrz Karnawau moe wyposay druyn Karnawau Chaosu w jeden
Karawan.
Podeganie (tylko Harlekin):
Bohater potrafi zwrci przeciwko sobie najlepszych kompanw. PODEGANIE moe
Najemne Ostrza: zosta uyte w fazie strzelania, a Bazen moe obra za cel dowolny niezwizany walk model
Kultyci Karnawau Chaosu s bardzo nieufni w stosunku do obcych i rzadko wyjawiaj wrogiego stronnika pozostajcy w polu widzenia, w odlegoci do 6. Na pocztku najbliszej
swe tajemnice, obawiajc si wykrycia i mierci na stosie. Z tych powodw Karnawa wasnej tury, w fazie rozpoczcia tury (przed zadeklarowaniem szar), ofiara PODEGACZA musi
Chaosu nie moe zatrudni adnych Najemnego Ostrza. wykona test CP. Udany test oznacza, e model opar si wpywowi cyrkowca i nie dzieje
si nic nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, e ofiara poddaa si wpywowi Bazna i
Pocztkowa liczba Punktw Dowiadczenia: jest wicie przekonana, e najbliszy sprzymierzony stronnik znieway jego matk, wiar lub
higien osobist. Model zatrzymuje si w miejscu i odmawia wykonania jakichkolwiek
MISTRZ KARNAWAU rozpoczyna gr z 20 Punktami Dowiadczenia.
HARLEKIN albo MOCARZ rozpoczyna gr z 12 Punktami Dowiadczenia. dziaa w tej turze poza dokonaniem krwawej zemsty. Jeeli prowokator znajduje si w
POSKRAMIACZ rozpoczyna gr z 8 Punktami Dowiadczenia. zasigu szary to zniewaony model natychmiast szaruje i bdzie walczy do koca tury ze
STRONNICY rozpoczynaj gr nie posiadajc Punktw Dowiadczenia. stronnikiem, ktry go sprowokowa. Po zakoczeniu fazy walki modele naley ustawi 1 od
siebie. Jeeli w zasigu szary nie znajduje si aden stronnik, a zniewaony model uzbrojony
Tabela umiejtnoci jest w bro dystansow to w fazie strzeleckiej bdzie on strzela do najbliszego widocznego
Karnawau Chaosu sprzymierzonego stronnika. Jeeli nie zachodz wyej wymienione okolicznoci lub
STRZE AKADE SZYBKO SPEC najbliszym modelem jest posta bohatera, ofiara jest niemal pewna, e usyszaa co
WALKI SIOWE
LECKIE MICKIE CIOWE JALNE obraliwego z ust stojcego nieopodal stronnika. Model zatrzymuje si i zaczyna wyzywa
MISTRZ KARNAWAU stronnikw, co uniemoliwia mu jakiekolwiek dziaanie w tej turze. Naley zauway, e
HARLEKIN PODEGANIE nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
MOCARZ
KUGLARZ Przeklta tresura (tylko Poskramiacz):
Umiejtnoci specjalne: Bohater w niezwykle precyzyjny i zrczny sposb potrafi kierowa dziaaniami Ogarw Chaosu
oraz Pomiotu Chaosu. Ogar Chaosu ktry w momencie rozpoczcia fazy ruchu znajduje si w
Bohater Karnawau Chaosu ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach odlegoci do 6 od Poskramiacza do pocztku nastpnej tury Karnawau Chaosu podlega zasadzie
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe naby jedn z umieszczonych specjalnej FURIA, a wszystkie ATAKI wykonane przez ZWIERZ w czasie szary podlegaj zasadzie
poniej umiejtnoci specjalne. Wicej informacji na temat nauki umiejtnoci specjalnej DRUZGOCZCY. Ponadto gracz okrelajc dystans na jaki poruszy si Pomiot Chaosu,
zamieszczono w ROZDZIALE VII: KAMPANIA. ktry w momencie rozpoczcia fazy ruchu znajduje si w odlegoci do 6 od Poskramiacza,
Chowaniec (tylko dowdca): moe wykona dwa rzuty 2K6 i wybra lepszy wynik. Naley pamita, e zasada ta nie
ma zastosowania w przypadku, gdy bohater jest Oszoomiony!, zosta Powalony na ziemi! lub Ucieka!.
MAG, ktry zgromadzi odpowiedni ilo Punktw Dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosuje NOW UMIEJTNO moe odprawi rytua przyzwania, aby zdoby i Rewelator (tylko dowdca):
zwiza ze sob wybranego chowaca, ktry moe zapewni swemu panu niezwyke Kompania dowodzona przez rewelatora cieszy si sporym bogactwem i szczciem. Po
moliwoci. Wybrany chowaniec jest czci modelu MAGA ktry go posiada. Chowaniec zakoczeniu rozgrywki, jeli DOWDCA nie zosta Wyczony z akcji!, w trakcie
nie ma wasnej podstawki i wasnych wspczynnikw. Ponadto, naley zauway, e sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw! kompania traktowana jest tak
umiejtno chowaniec moe by nabyta wiele razy, cho okrelony chowaniec moe jakby sprzedaa jedn cz upu! wicej, ni ma to faktycznie miejsce.
wystpowa w kompanii tylko raz. Wicej informacji na temat chowacw znajduje si
w ROZDZIALE IX: ZASADY SPECJALNE. Stygmat Chaosu:
Mroczni Bogowie obdarzyli bohatera jednym ze swych darw. Bohater moe wylosowa
Kamienna dusza (tylko dowdca): jedn z mutacji Chaosu. Wicej informacji znajduje si w ROZDZIALE XXIII:
Duch bohatera jest odporny na niepodane skutki magii. MAG moe przerzuci wynik STYGMATY CHAOSU.
rzutu na TABEL PRZEKLESTWO TZEENTCHA. Wynik drugiego rzutu jest
ostateczny. Zabjczy cios (tylko Mocarz):
Dziki uczestnictwu w wielu walkach na niezliczonych polach bitew Starego wiata
Niepokojcy (tylko dowdca): kapitan Muszkieterw z Nuln osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad
MAGOWIE maj w swoim wygldzie co takiego, e przeciwnicy staj si niespokojni. podziw szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez bohatera w fazie walki wrcz
Atakujce MAGA wrogie modele musz wykona na pocztku kadej fazy strzelania lub podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS.
fazy walki wrcz test CP. Niepowodzenie oznacza, e otrzymuj modyfikator -1 do
wszystkich testw trafienia MAGA wykonywanych w biecej fazie strzelania i w fazie
walki wrcz. Zdolno nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
Ochronne Tatuae:
Wielu kultystw nosi wszelkiej maci tatuae i symbole Chaosu, ktre obdarzaj ich
bogosawiestwem Mrocznych Bogw. Bohater z Ochronnymi Tatuaami uzyskuje
Magiczn Ochron na 6+ oraz ODPORNO NA MAGI (1).

3|Strona
Warheim
Bohaterowie: Harlekin albo Mocarz
Kompania Karnawau Chaosu moe posiada do szeciu bohaterw, z ktrych jeden musi Harlekin:
peni rol DOWDCY. Jednoczenie naley jednak zauway, e kompania Karnawau
Chaosu moe liczy szeciu bohaterw jedynie w przypadku awansu na bohatera dwch
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-2
ze stronnikw (wicej informacji znajduje si w ROZDZIALE XIIII: KAMPANIA). KOSZT REKRUTACJI: 45 ZK
Modele bohaterw, w odrnieniu od stronnikw, mog posugiwa si znacznie DOSTPNO: 9
szerszym wachlarzem ekwipunku, mog dziery magiczn bro a take posugiwa PODSTAWKA: 25 X 25 MM
si innymi, rzadko spotykanymi przedmiotami zdobytymi w czasie kampanii.
Wystpujcy na deskach Karnawau Chaosu harlekini to oszuci, przebiegli garze,
Mistrz Karnawau: manipulanci i podegacze posiadajcy zdolnoci przekonywania publicznoci do prawie
wszystkiego. Ludzie, ktrzy powinni zdawa sobie spraw z intryg knutych przez
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 1 harlekinw wierz, e pynce z ust kultystw garstwa to czysta prawda. Harlekini
KOSZT REKRUTACJI: 80 ZK czsto korzystaj take z przebrania, zarwno po to, by ukry swj prawdziwy
DOSTPNO: NIE DOTYCZY wygld, ale take eby pokaza si publicznoci w sposb, ktry bdzie jej najbardziej
PODSTAWKA: 25 X 25 MM odpowiada.
Harlekini wypeniaj wol Mrocznych Patronw siejc zamt, kamic i
Trzeba mie szczegln osobowo by zosta Mistrzem Karnawau Chaosu. Mistrzowie
oszukujc, nierzadko doprowadzajc do rodzinnych wani a nawet bratobjczych
Karnawau nale do najstraszliwszych kultystw na wiecie. Za ich spraw zostaj
wojen i przelewu krwi.
wdroone skomplikowane i niemoliwe do pojcia plany, ktrych celem jest upadek
Imperium i obrcenie jego miast w gruzy. CHARAKTERYSTYKA HARLEKINA:
Mistrzowie Karnawau wadaj dzikimi energiami Chaosu i ksztatuj HARLEKIN SZ WW US S WT W I A CP
rzeczywisto, by ta jak najlepiej suya ich mrocznym panom. Jedno sowo czy gest Pocztkowa 4 3 4 3 3 1 4 1 7
starczy, by obra czowieka z ciaa, zmusi kochanka do zamordowania ukochanej Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
czy obj regiment pomieniami. S najstraszliwszymi i najbardziej zdeprawowanymi
ze wszystkich sug Chaosu, albowiem dawno temu zaprzedali dusz w zamian za BRO/PANCERZ: Harlekin posiada SZTYLET i BRO MIOTAN (NOE), gracz
uderzajcy do gowy eliksir czystej mocy. wedle uznania moe wyposay bohatera w dodatkowy or i pancerz z LISTY
Mistrzowie Karnawau otrzymuj od swych Mrocznych Patronw dary za krew EKWIPUNKU KARNAWAU CHAOSU.
przelan ku chwale Mrocznych Bogw. Dary te s rne i nieprzewidywalne, tak jak ZASADY SPECJALNE:
kady inny aspekt Chaosu, lecz najczciej pomagaj Mistrzowi Karnawau w misji HARLEKIN: Bohater ma w swoim wygldzie co takiego, e przeciwnicy staj si
niszczenia cywilizowanych krlestw wiata. Mistrzowie Karnawau s istotami o niespokojni. Warto wspczynnika CP wszystkich wrogich modeli znajdujcych
niezachwianej determinacji i elaznej samokontroli. si w odlegoci do 6 od Harlekina zostaje zmniejszona o -1 punkt (a do
minimalnej wartoci 2 punktw). Naley zauway, e zasada specjalna HARLEKIN
CHARAKTERYSTYKA MISTRZA KARNAWAU: nie dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
MISTRZ SZ WW US S WT W I A CP HIPNOZA: Baznowie potrafi unieruchamia swoje ofiary si hipnozy. Jeeli Harlekin
Pocztkowa 4 4 4 3 3 2 4 1 8 nie jest zwizany walk wrcz moe uy hipnozy w fazie strzelania i obra za cel dowolny
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 niezwizany walk model przeciwnika pozostajcy w polu widzenia, w odlegoci do 6.
BRO/PANCERZ: Mistrz Karnawau posiada SZTYLET i KOSTUR, gracz wedle Ofiara hipnozy musi wykona test CP. Udany test oznacza, e ofiara opara si mocy
uznania moe wyposay dowdc w dodatkowy or i pancerz z LISTY Wampirzycy i nie dzieje si nic nadzwyczajnego. Nieudany test CP oznacza, e ofiara
EKWIPUNKU KARNAWAU CHAOSU. poddaa si mocy hipnozy i nie moe podj adnego dziaania, dopki znajduje si pod
ZASADY SPECJALNE: wadz bohatera, zupenie tak jakby zostaa Oszoomiona!. Ofiara moe ponawia test CP
CZARNOKSISTWO. na pocztku kadej tury, ponadto hipnoza traci sw si jeli Harlekin wykona ruch poza
DOWDCA: posta (bohater lub stronnik), ktra znajduje si w odlegoci zasig hipnozy, podejmie prb rzucenia zaklcia, uyje broni dystansowej, bdzie walczy
nieprzekraczajcej 6 od Mistrza Karnawau, moe uy jako podstaw testu wrcz lub zostanie trafiony lub zraniony. Naley zauway, e hipnoza nie dziaa na istoty
warto wspczynnika CECHY PRZYWDCZE swojego DOWDCY. Naley podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
pamita, e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy Wybraniec Chaosu STYGMAT CHAOSU: Harlekin posiada jeden Stygmat Chaosu, ktry naley wylosowa
jest Oszoomiony!, zosta Powalony na ziemi! lub Ucieka!. zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY CHAOSU.
MAG: Mistrz Karnawau zna jedno zaklcie ze znanej mu DZIEDZINY CHAOSU
odpowiadajcej wybranemu przez gracza Znakowi Chaosu. Wicej informacji
znajduje si w ROZDZIALE XXIIII: MAGIA. albo
STYGMAT CHAOSU: Mistrz Karnawau posiada jeden Stygmat Chaosu, ktry naley
wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY Mocarz:
CHAOSU. LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-2
KOSZT REKRUTACJI: 45 ZK
DOSTPNO: 9
Losowanie Stygmatw Chaosu: PODSTAWKA: 25 X 25 MM
Niektrzy rekrutowani na pocztku kampanii bohaterowie i stronnicy rozpoczynaj gr
posiadajc mutacje. By wylosowa mutacj naley wykona rzut K66 i odczyta Wielu mocarzy suyo niegdy w wojsku, zakonach rycerskich, a nawet organizacjach
wynik z odpowiadajcej wybranemu w czasie rekrutacji Znakowi Chaosu TABELI przestpczych i wdrownych trupach cyrkowych. Inni wdrowali po caym Imperium
MUTACJE CHAOSU (zobacz ROZDZIA XXIII: STYGMATY CHAOSU). Rzut powicajc si doskonaleniu sztuki szermierki, wiczc na polach bitew i w czasie
naley wykona po zakoczeniu przygotowa do pierwszej potyczki, ale przed pojedynkw. Mocarze to kultyci, ktrzy dziki odpowiedniej diecie, wyczerpujcym
rozpoczciem rozgrywki. Wylosowane mutacje naley zapisa na KARCIE wiczeniom fizycznym oraz silnej woli przez lata budowali muskulatur i zyskiwali
DRUYNY w umiejtnociach bohatera lub stronnika. Jeeli w rezultacie rzutu
ogromn si, dziki ktrej na scenie Karnawau Chaosu dokonuj niesamowitych
wypadnie Stygmat Chaosu ktry model ju posiada, rzut naley powtarza pki nie sztuczek.
uzyska si innego wyniku. Kad mutacj mona otrzyma tylko raz. Mocarze s zbrojnym ramieniem Mistrza Karnawau, gotowi wykona kady
rozkaz ku wikszej chwale Mrocznych Patronw. W walce biegle i z atwoci
Niewolnicy Ciemnoci: posuguj si wielkimi toporami, dwurcznymi mieczami, a nawet motami i
Bohaterowie i stronnicy dotknici Stygmatami Chaosu staj si skazanymi na potpienie maczugami. Ubrany w kolorowy strj, potnie zbudowany, szarujcy kultysta
Niewolnikami Ciemnoci. Za kadym razem, gdy model posiadajcy Stygmat Chaosu Karnawau Chaosu dla wielu by ostatnim widokiem, jaki dane im byo zobaczy w
osignie kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosuje NOW materialnymi wiecie.
UMIEJTNO naley wykona rzut K6. Jeeli wynik rzutu jest niszy lub rwny CHARAKTERYSTYKA MOCARZA:
liczbie posiadanych przez model mutacji to w ramach rozwoju naley wybra PREZBITER SZ WW US S WT W I A CP
kolejny Stygmat Chaosu. Pocztkowa 4 4 3 4 3 1 3 1 7
Pomiot Chaosu: Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
Kady model moe ulec mutacji, istniej jednak granice tego, co jest w stanie znie BRO/PANCERZ: Mocarz posiada SZTYLET i BRO WIELK, gracz wedle uznania
ciao miertelnika. Kiedy dojdzie do pierwszej przemiany naley zapisa na KARCIE moe wyposay bohatera w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
DRUYNY aktualn warto WT modelu - warto wspczynnika oznacza liczb KARNAWAU CHAOSU.
mutacji, jak moe wytrzyma miertelnik. Za kadym razem gdy model otrzyma ZASADY SPECJALNE:
nowy Stygmat Chaosu ponad wyznaczony limit naley wykona test WT. Nieudany SIACZ.
test oznacza, e model przemienia si w Pomiot Chaosu, na zawsze tracc zmysy. KRZEPKI: Mocarz moe nosi PANCERZE ignorujc ujemne modyfikatory do I i
Wicej informacji znajduje si w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY CHAOSU. SZ. Ponadto, bohater wyekwipowany w PAW (zobacz ROZDZIA XV:
Kady Stygmat Chaosu jest bogosawiestwem Bogw Chaosu. I kada mutacja, nawet taka EKWIPUNEK) moe biega
ktra dla zwykych obywateli Starego wiata moe zda si uomnoci, w oczach STYGMAT CHAOSU: Mocarz posiada jeden Stygmat Chaosu, ktry naley wylosowa
Niewolnikw Ciemnoci jest oznak aski Mrocznych Bogw, ktr mutanci chepi si zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY CHAOSU.
przed innymi wyznawcami Bogw Chaosu.

4|Strona
Fantasy Skirmish
Poskramiacz: Stronnicy:
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 W kompanii Karnawau Chaosu modele stronnikw reprezentuj przedstawicieli
KOSZT REKRUTACJI: 35 ZK kultystw i demonw Chaosu, sucych swym potniejszym panom,
reprezentowanym przez modele bohaterw. Ponadto, naley zauway, e sami stronnicy
DOSTPNO: 9 nie tworz jednolitej grupy, lecz dziel si na dwie podgrupy.
PODSTAWKA: 25 X 25 MM Pierwsz z nich reprezentuj modele Kultystw, Tyralierw oraz Ogry, stwory te w
Poskramiacze to kultyci odpowiedzialni za kontrolowanie i zaganianie potworw miar postpu kampanii zdobywaj dowiadczenie oraz ekwipunek, podnoszc swoje
znajdujcych si w menaerii Karnawau Chaosu. Wikszo poskramiaczy kontroluje wspczynniki i umiejtnoci. Drug podgrup stanowi modele Furii Chaosu albo
Ogary Chaosu kierujc je prosto na wroga. Innym Mistrz Karnawau zleci Piekielnych Ogarw albo Nurglingw albo Blodnych Pieszczot albo Rowych Strachulcw
prowadzenie przeraajcych Pomiotw Chaosu. Poskramiacz nie moe okaza strachu oraz Ogarw Chaosu, Pomiotu Chaosu i Trolli Chaosu, ktre nie zdobywaj dowiadczenia.
przed stworzeniami, ktre kontroluje, bowiem to sprowokowaoby je do zwrcenia Wszyscy stronnicy, nale do jednej z grup stronnikw liczcych od jednego do
si przeciwko swym panom. Mimo to aden z potworw nie jest w peni piciu modeli reprezentujcych postacie tego samego rodzaju. Modele nalece do
przewidywalny i nawet dowiadczony Poskramiacz moe w kadej chwili zosta zabity grupy stronnikw zdobywaj tyle samo dowiadczenia oraz nabywaj te same
przez besti ktr mia kontrolowa. rozwinicia co ich towarzysze.
CHARAKTERYSTYKA POSKRAMIACZ:
POSKRAMIACZ SZ WW US S WT W I A CP
Kultysta Karnawau:
Pocztkowa
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0+
4 3 3 3 3 1 3 1 7
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
KOSZT REKRUTACJI: 35 ZK
BRO/PANCERZ: Kady Poskramiacz posiada SZTYLET i APACZ, gracz wedle DOSTPNO: 7
uznania moe wyposay bohatera w dodatkowy or i pancerz z LISTY PODSTAWKA: 25 X 25 MM
EKWIPUNKU KARNAWAU CHAOSU. Kultyci Karnawau Chaosu to w wikszoci Ludzie, ktrzy bywaj tak rni, jak tylko
ZASADY SPECJALNE: potrafi by Ludzie. Wikszo kultystw, przynajmniej z pocztku, nie zdawao
TRESER: Bohater kontroluje i zagania ZWIERZTA towarzyszce Karnawaowi sobie sprawy, do jakiej organizacji przystpili. Niektrzy uwaali, e nale do bractwa
Chaosu. ZWIERZ ktre znajduje si w odlegoci nieprzekraczajcej 6 od wojownikw, inni sdzili, e przyczyli si do stowarzyszenia wolnomylicieli. Mao
Tresera, moe uy jako podstaw testu warto wspczynnika CECHY kto podejrzewa, i tak naprawd chodzi o oddawanie czci Mrocznym Bogom. Kiedy
PRZYWDCZE bohatera. Naley pamita, e zasada ta nie ma zastosowania w w kocu udao im si pozna prawd byo ju za pno, zbyt mocno pogryli si w
przypadku, gdy Treser jest Oszoomiony!, zosta Powalony na ziemi! lub Ucieka!. ciemnoci, a w ich sercach zbyt mocno zakorzenio si ziarno Chaosu, by zawrci z
STYGMAT CHAOSU: Mocarz posiada jeden Stygmat Chaosu, ktry naley wylosowa drogi wiodcej do wiecznego potpienia i zatracenia.
zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY CHAOSU. CHARAKTERYSTYKA KULTYSTY KARNAWAU:
KULTYSTA SZ WW US S WT W I A CP
Pocztkowa 4 3 3 3 3 1 3 1 7
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
BRO/PANCERZ: Kultysta Karnawau posiada SZTYLET, gracz wedle uznania moe
wyposay posta w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
KARNAWAU CHAOSU.
ZASADY SPECJALNE:
AKROBATA, DRUYNA OBSUGI, WSPINACZKA
CHORY: W trakcie rekrutacji modelu, kosztem kolejnych 25 zk mona
awansowa jednego kultyst na chorego druyny.
SYGNALISTA: W trakcie rekrutacji modelu, kosztem kolejnych 20 zk mona
awansowa jednego kultyst na sygnalist druyny.
YWE TARCZE: kultyci, oddajcy niemal bosk cze swym protektorom gotowi
s bez wahania powici ycie w obronie swych Przewodnikw w Ciemnoci.
W grze odzwierciedla to zasada zgodnie z ktr kultyci, jeli stoj w odlegoci do
2 od trasy szary, automatycznie zdaj test INICJATYWY i przejmuj szare,
ktrych celem s bohaterowie. Jeli szarujcy model wzbudza STRACH, jako
podstaw testu naley uy wartoci wspczynnika CECHY PRZYWDCZE
bohatera bdcego celem szary.

Lista ekwipunku
Karnawau Chaosu
BOHATEROWIE STRONNICY OGR CHAOSU
BRO DO WALKI WRCZ BRO DO WALKI WRCZ BRO DO WALKI WRCZ
Bro wielka 10 zk Buawa/Maczuga/Mot bojowy 5 zk Bro wielka 10 zk
Buawa/Maczuga/Mot bojowy 5 zk Cep bojowy 10 zk Buawa/Maczuga/Mot bojowy 5 zk
Cep bojowy 10 zk Gwiazda zaranna 5 zk Cep bojowy 10 zk
Gwiazda zaranna 5 zk Korbacz 5 zk Karwasz bojowy 15 zk
Korbacz 5 zk Miecz 10 zk Miecz 10 zk
apacz 10 zk Sztylet 2 zk Maczuga ogrw 5 zk
Miecz 10 zk Topr bojowy/Nadziak 5 zk BRO DYSTANSOWA
Rapier 10 zk Wcznia 10 zk Bro miotana (noe) 10 zk
Sztylet 2 zk BRO DYSTANSOWA
Topr bojowy/Nadziak 5 zk PANCERZ (dla DUEGO CELU)
Bro miotana (noe) 15 zk Lekki 10 zk
Wcznia 10 zk uk 10 zk redni 30 zk
BRO DYSTANSOWA Oszczep 15 zk Hem 5 zk
Bro miotana (noe) 15 zk Proca 5 zk
uk 10 zk Sie 10 zk
Oszczep 15 zk PANCERZ
Pistolet 10 zk Lekki 5 zk
PANCERZ redni 15 zk
Lekki 5 zk Tarcza 5 zk
redni 15 zk Hem 5 zk
Ciki 30 zk
Zbroja Chaosu 100 zk
Tarcza 5 zk
Hem 5 zk

5|Strona
Warheim
Furia Chaosu albo Piekielny Ogar albo Nurglingi albo Blodna Pieszczota albo Rowy Strachulec
Furia Chaosu (tylko Niewolnicy Ciemnoci): albo
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-5 Nurglingi (tylko Potworny Lud Nurgla):
KOSZT REKRUTACJI: 45 ZK LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-5
DOSTPNO: 11 KOSZT REKRUTACJI: 35 ZK
PODSTAWKA: 25 X 25 MM DOSTPNO: 11
Furie Chaosu to dzikie, skrzydlate bestie, suce Duchowi Chaosu. Nie uywaj adnej PODSTAWKA: 25 X 25 MM
broni, oprcz dugich szponw i kw. Furie Chaosu z natury s tchrzliwe i zawsze
Nurglingi zostay stworzone na podobiestwo Wadcy Much. Tak samo jak Nurgle maj
atakuj w grupie, ale wtedy ich gwatowno nie zna granic. Atakuj zwykle sabsze
rozdte ciaa, koczyny nieproporcjonalnie chude lub nabrzmiae, twarze rozcignite w
ofiary i rozszarpuj je na strzpy. Znane s rwnie z niezwykego okruciestwa. Maj
grymasie, ktry wyraa jednoczenie rado i nienawi. Od ukochanego Ojczulka Nurgla
w zwyczaju uszczkn nieco ciaa ofiary, a potem puci j wolno, aby rozkoszowa
odrniaj je rozmiary ciaa, gdy Nurglingi rzadko przekraczaj p metra wzrostu.
si pocigiem i strachem uciekajcej zwierzyny. Gdy znudz si okrutn zabaw,
Nurglingi to mae psotne demony, cieszce si z popenianych przez siebie zoliwoci,
morduj ofiar w moliwie najbardziej bolesny sposb.
warz mleko, psuj mietan i jedzenie, infekuj rany. Zgraja Nurglingw to piszczcy,
Furie Chaosu ceni sobie kad chwil pobytu w Starym wiecie, gdy maj
wiergoczcy, tusty, zgniozielony dywan kbicych si koczyn, zbw, szponw,
wtedy do dyspozycji wielki wybr ofiar. Z tego powodu nie zamierzaj skraca tego
nieczystoci i wymiocin pochodzcych prosto z gnijcych wntrznoci Pana Rozkadu.
czasu, ryzykujc starcie z istot wiksz lub groniejsz.
Nurglowi stale towarzyszy niezliczony rj tych malutkich demonw, kryjcych si w jego
Furie Chaosu to dzikie bestie o wielkich, skrzastych skrzydach. Pyski o
ropiejcych ranach i w fadach ohydnych szat. Nurglingi czsto zamieszkuj w zakamarkach
ostrych rysach bardziej przypominaj smocz paszcz ni ludzk twarz. Czujne i
ciaa wikszych od siebie demonw, za najbardziej upodobay sobie Wielkich Nieczystych,
wcieke przekrwione oczy wypatruj kolejnych ofiar, za dugie, zakrzywione zby
ktrzy zreszt przyczyniaj si do ich powstawania. Nurglingi chowaj si pod fadami skry,
ociekaj lin, gotowe na nastpny posiek.
zagrzebuj w otwartych ranach i wybroczynach pokrywajcych ciaa wielkich demonw,
CHARAKTERYSTYKA FURII CHAOSU: nurzaj si w obrzydliwym luzie, krwi i ropie, ktre scz si z gnijcych wrzodw. Prbujc
FURIA CHAOSU SZ WW US S WT W I A CP za wszelk cen by blisko swego ukochanego pana, przymilnie mrucz i gaworz, bagajc
Pocztkowa 4 4 0 4 3 1 4 2 6 o czuy dotyk, linicie jzykiem lub apetyczny kawaek zgniego misa.
Maksymalna 4 4 0 4 3 4 4 2 6 CHARAKTERYSTYKA NURGLINGA:
BRO/PANCERZ: Furie Chaosu posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora SZYBKI. NURGLING SZ WW US S WT W I A CP
Furie Chaosu nigdy nie mog uywa ora i pancerzy. Pocztkowa 4 2 0 3 4 1 3 1 7
ZASADY SPECJALNE: Maksymalna 4 2 0 3 4 1 3 1 7
DEMON, GD KRWI, LOT, STRACH.
BRO/PANCERZ: Nurglingi posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora PRZEBICIE
albo PANCERZA. Nurglingi nigdy nie mog uywa ora i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
Piekielny Ogar (tylko Wojownicy Khorna): DEMON, STRACH.
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-3 STYGMATY NURGLA: Nurglingi posiadaj nastpujce Stygmaty Chaosu:
KOSZT REKRUTACJI: 45 ZK ODR plugawe ciaa Nurglingw wydzielaj nieznony odr, przypominajcy
DOSTPNO: 11 mieszanin woni wymiocin, zepsutych jaj i gnijcego misa. Przeciwnicy
atakujcy demona w walce wrcz zadaj ciosy z kar -1 do wyniku rzutu na
PODSTAWKA: 50 X 25 MM trafienie. Efekt Stygmatu Nurgla nie oddziauje na modele podlegajce
Piekielne Ogary to bezlitoni drapiecy i niezrwnani owcy. Powiada si, e znaj zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
zapach kadej ywej istoty. To niezmordowani myliwi, ktrzy potrafi przemierzy RJ MUCH chmury tustych, czarnych, byszczcych i brzczcych much s
cae krainy, aby dopa sw ofiar. Nie mona si od nich odgrodzi grami, rzek ani nieodcznym towarzystwem Nurglingw. Owady, latajc wok demonw,
morzem. Ostre jak brzytwa pazury demonw s dusze od ludzkich mieczy. Pod wchodz i wychodz z ust, nosa lub innych otworw ciaa. Przeciwnik
lisk od posoki skr pr si nienaturalnie twarde minie i wytrzymae niczym stal atakujcy Nurglingi w walce wrcz zadaje ciosy z kar -1 do wyniku rzutu na
cigna. Na szyjach demonw, przybite dugimi kolcami i nitami, tkwi przeraajce trafienie, bowiem muchy atakuj usta, nos i oczy.
Obroe Khorna. Piekielne Ogary s bestiami Khorna, ktre stanowi ucielenienie szalonej
wciekoci Pana Krwi, polujcymi na niewolnikw, ktrym udao si zbiec z
Piekielnych Kuni. W przeciwiestwie do innych demonw Khorna dz krwi
trawica Piekielne Ogary wynika po czci z ich dzikiego, zwierzcego instynktu.
CHARAKTERYSTYKA PIEKIELNEGO OGARA:
PIEKIELNYOGAR SZ WW US S WT W I A CP
Pocztkowa 8 5 0 4 3 1 4 1 8
Maksymalna 8 5 0 4 3 1 4 1 8
BRO/PANCERZ: Piekielne Ogary posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora
DRUZGOCZCY. Piekielne Ogary nigdy nie mog uywa ora i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
DEMON, FURIA, ODPORNO NA MAGI (2), STRACH.
STYGMATY KHORNA: Piekielny Ogar posiada nastpujce Stygmaty Chaosu:
SKOCZEK: Piekielne Ogary posiadaj zdolno wykonywania szczeglnie
dugich skokw. Wykonujc przeskok na dalsz odlego DEMON
automatycznie zdaje testy wspczynnika, a, wykonujc przeskok z miejsca
DEMON jest w stanie wskoczy na wysoko rwn swojej SZ w calach.
Ponadto Piekielny Ogar moe bez uszczerbku zeskoczy, a nawet upa z
wysokoci nieprzekraczajcej podwojonej SZ jeli tylko wykona udany test
S albo I w zalenoci od tego, ktra z cech modelu jest wiksza.

6|Strona
Fantasy Skirmish
albo albo
Blodna Pieszczota (tylko Wyznawcy Slaanesha): Rowy Strachulec (tylko Uczniowie Tzeentcha):
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-3 LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-3
KOSZT REKRUTACJI: 45 ZK KOSZT REKRUTACJI: 45 ZK
DOSTPNO: 11 DOSTPNO: 11
PODSTAWKA: 25 X 25 MM PODSTAWKA: 25 X 25 MM
Blodne Pieszczoty to ulubienice Slaanesha i wcielenie jego aspektu Pomniejsze demony Tzeentcha znane s pod nazw Strachulcw. To istoty
uwodzicielskiego, yj tylko po to, by spenia jego obkacze i wyuzdane zachcianki. zmiennoksztatne, przeraajce niestabilnoci swojej formy cielesnej. S ywym
W pewnym sensie stanowi jego ucielenienie, manifestacj woli Ksicia Rozkoszy. wytworem magii Chaosu. Tak jak siy Wiatrw Magii kumuluj si z kadym
Cho potrafi zabija z niewiarygodn atwoci wol zadawa bl, gwacc oraz kolejnym pasmem, tak sia Strachulcw ronie wraz z ich liczb. Dostatecznie due
torturujc swe ofiary czerpi przyjemno z zadawanej mki - dla demonicy to grupy Strachulcw potrafi wywoywa spontaniczne mutacje u swoich ofiar, a nawet
przeduona chwila zmysowej przyjemnoci - poczenie erotycznego uniesienia i zmienia je w podobne sobie potwory. Mniejsze demony s wysannikami i sugami
rwnie silnych emocji zwizanych z zadawaniem blu. Mimo i stanowi trzon armii Wielkiego Mutatora, wprowadzajcymi w ycie skomplikowane zamierzenia bstwa.
Slaanesha, czasami staj si perwersyjnym darem Wa dla wybranego miertelnika. Strachulce su gwnie jako onierze, stranicy oraz posacy.
Zazwyczaj jest to ostatni dar, jaki otrzymuje taki nieszcznik, cho niekiedy agonia Stwory wydaj z siebie dziwne niepokojce odgosy, ziemia u ich stp ponie
ma paradoksalnie niezwykle przyjemny przebieg. nieziemskim rowym wiatem, a one same chichocz w podnieceniu rozrywajc
Kusicielki to prawdziwe cry Slaanesha, tak jak Pan Rozkoszy jednoczenie swe ciaa na strzpy. Wydaje si, e wszystko przepenia je radoci, chichocz i miej
pikne i przeraajce. Mimo e ich wygld zdradza nienaturalne pochodzenie, w jaki si ze wszystkiego. Demony podniecaj si przy rzucaniu zakl, s wesoe i mona
sposb potrafi urzeka i oczarowywa zmysy miertelnikw, amic ich wol i by rzec, szczliwe. Rowe Strachulce nie przypominaj adnej ywej istoty. Ich
zmuszajc do wynaturzonych czynw. Uroda Demonetek jest zniewalajca. ciao to zaopatrzona w potn paszczk wielka gowa i wyrastajce z niej koczyny.
Jednoczenie przeraajce s ramiona Kusicielek, zakoczone szczypcami kraba, Stopy tych demonw s szerokie i paskie, a palce kocz si przyssawkami. Ramiona
zakrzywionymi jak kosa i ostrymi jak brzytwa. Strachulcw s bardzo dugie, natomiast nogi krtkie i pokraczne. Ciao tych
Biorc pod uwag ich przeraajcy wygld, trudno uwierzy e Zwiastunki stworw jest rowe, bkitne lub purpurowe. Pokrywaj je rozmaite guzy, obrzke
Rozkoszy s ucielenieniem wdziku i pokusy. Jednak wielu miertelnikw dao si narole i wyrostki. Tu i tam, stercz kolce, czasami na gowie wyrasta kilkanacie
zwie czarujcej osobowoci i sodkim, uwodzicielskim sowom. Szukajc obiecanej rogowych grzebieni, czasami demon ma dzib zamiast paszczy.
rozkoszy znajduj wszake tylko cierpienie i mier. Niczym w hipnotyzujcy ofiar, CHARAKTERYSTYKA ROWEGO STRACHULCA:
Demonetka oczarowuje osoby prne i spragnione rozkoszy. Zblia si z umiechem STRACHULEC SZ WW US S WT W I A CP
obiecujcym nieopisan ekstaz, mruczy i szepcze podniecajce sowa, zalotnie Pocztkowa
wygina ciao, uwodzc i kuszc, pki nie znajdzie si na tyle blisko, eby wbi swe 4 2 0 3 3 1 3 1 8
szczypce w ciao ofiary. Gdy wrzeszczcy z blu miertelnik czuje, jak powoli wycieka Maksymalna 4 2 0 3 3 1 3 1 8
z niego yciodajna krew, syszy przeraajcy miech Kusicielki, krzyczcej w nagym BRO/PANCERZ: Strachulce posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora PRZEBICIE
porywie seksualnej ekstazy. PANCERZA. Strachulce nigdy nie mog uywa ora i pancerzy.
Demonetki Slaanesha s piknymi, zmysowymi kobietami i cho ZASADY SPECJALNE:
niezaprzeczalna uroda tych istot, czy w sobie bluniercze poczenie czowieka, DEMON, STRACH.
skorpiona i ptaka, to niewiele miertelnych istot potrafi oprze si urokowi MAG: W kadym aspekcie swej egzystencji Strachulce Tzeentcha pozostaj magiczn
Blodnych Pieszczot. Delikatne twarze demonic pokryte s mocnym, ciemnym energi obleczon w ciao i oywion przez Pana Przemian. Ich ciaa emanuj
makijaem, due lekko skone oczy s najczciej zielone lub zote, za zmysowe, moc, ktr mog kierowa w sposb podobny do rzucania zakl. Wraz ze
pene wargi maj barw szkaratu. Dugie, proste wosy okalajce twarze demonic wzrostem liczebnoci w grupie ronie ilo generowanych przez demony Kostek
spywaj bujn kaskad na plecy, za szczupe, proporcjonalne ciaa pokryte s Mocy. Pojedynczy Strachulec generuje jedn Kostk Mocy. Modele demonw
delikatn, opalizujca usk. Podobnie jak wszystkie demony Pana Rozpusty, take pozostajce w odlegoci do 1 od siebie nawzajem mog czy kostki w Pul
Blodne Pieszczoty nie posiadaj lewych piersi, za jedna z doni zakoczona jest Kostek Mocy i wykorzystywa magiczn moc do rzucenia jednego wybranego
mocnymi szczypcami. Demonice posiadaj take zakoczony kolcem jadowym ogon, losowo zaklcia z Dziedziny Tzeentcha. Wicej informacji znajduje si w ROZDZIALE
a smuke nogi kocz si podobnymi do ap drapienego ptaka stopami. XXIIII: MAGIA. Strachulce mog te pada ofiar Przeklestwa Tzeentcha, cho jego
efekt jest kracowo odmienny. Jeli podczas prby rzucenia zaklcia wypadn dwie
CHARAKTERYSTYKA BLODNEJ PIESZCZOTY: lub wicej 1 demony zaczynaj obkaczo chichota, a rzucenie zaklcia koczy si
DEMONETKA SZ WW US S WT W I A CP sukcesem (niezalenie od osignitego poziomu mocy).
Pocztkowa 5 4 0 4 3 1 5 3 8 STRACHULCE: Rowy Strachulec ktry zostanie Oszoomiony! lub Powalony na ziemi!
Maksymalna 5 4 0 4 3 1 5 3 8 znika z odgosem dzikiej satysfakcji w oboczku rowej mgy, ktra zaraz
BRO/PANCERZ: Blodne Pieszczoty posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora zmienia kolor na niebieski. Formuj si z niej dwa Niebieskie Strachulce, ktre w
SZYBKI. Blodne Pieszczoty nigdy nie mog uywa ora i pancerzy. najbliszej fazie magii gracza Kultu Purpurowej Doni naley umieci w miejscu
ZASADY SPECJALNE: gdzie znajdowa si Rowy Strachulec.
DEMON, STRACH. Niebieski Strachulec, ktry przeyje potyczk w czasie sekwencji po potyczce ponownie
AURA SLAANESHA: Blodne Pieszczoty otacza kuszca wo rozkoszy i podania, przybiera posta Rowego Strachulca z ktrego powsta.
ktra wpywa na otaczajce je istoty. Za kady model Demonetki stykajcy si z STYGMAT TZEENTCHA: Strachulec posiada jeden Stygmat Tzeentcha, ktry naley
podstawk, wroga posta otrzymuje modyfikator -1 do wspczynnika CP, a wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY
do minimalnej wartoci 2 punktw. Naley zauway, e Aura Slaanesha nie CHAOSU.
dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
STYGMATY SLAANESHA: Blodne Pieszczoty posiadaj nastpujce mutacje:
Niebieski Strachulec:
OGON SKORPIONA Blodna Pieszczota posiada pokryty czarnymi,
brzowymi oraz pomaraczowymi plamami i zakoczony nieprzyjemnie PODSTAWKA: 25 X 25 MM
wygldajcym dem ogon skorpiona. Demonetka moe atakowa Jedynym sposobem, by powsta ten demon, jest zniszczenie fizycznej formy
ogonem w walce wrcz, tak jakby uywaa BRONI NATURALNEJ z cech ora Rowego Strachulca. Bkitne Strachulce powstae po zniszczeniu ciaa
ZATRUTY ATAK. Dodatkowy ATAK zosta uwzgldniony w charakterystyce
mniejszych demonw przypominaj z wygldu Rowe Strachulce, ale rni si
Blodnej Pieszczoty. od nich charakterem. Podczas gdy Rowe Strachulce s wesoe i ucieszne,
Bkitne s ponure i zoliwe.
SZCZYPCE jedno z ramion Demonetki zakoczone jest szczypcami
Z jednego Rowego Strachulca powstaj dwa Bkitne. Jeli akurat nie
podobnymi do szczypiec kraba. Blodna Pieszczota moe atakowa
walcz, powoli zmieniaj si w oboczki niebieskiej mgy. Z chwil, gdy wkraczaj
szczypcami w walce wrcz, tak jakby uywaa broni z cech ora
do boju, przyjmuj swj waciwy ksztat.
DRUZGOCZCY. Dodatkowy ATAK zosta uwzgldniony w charakterystyce
W magicznych ksigach demonologw Rowe Strachulce nazywane s
Blodnej Pieszczoty.
Wrzaskliwcami czy Wirujcymi Niszczycielami, a Bkitne - Chrzkaczami.
CHARAKTERYSTYKA NIEBIESKIEGO STRACHULCA:
PREZBITER SZ WW US S WT W I A CP
Pocztkowa 4 2 0 2 2 1 2 1 6
Maksymalna 4 2 0 2 2 1 2 1 6
BRO/PANCERZ: Niebieskie Strachulce posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora
PRZEBICIE PANCERZA. Niebieskie Strachulce nigdy nie mog uywa ora i
pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
DEMON, NIENAWI, STRACH.
STYGMAT TZEENTCHA: Niebieski Strachulec posiada jeden Stygmat Tzeentcha,
ktry naley wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE
XXIII: STYGMATY CHAOSU.

7|Strona
Warheim
Tyralier albo Ogar Chaosu Pomiot Chaosu albo Ogr Chaosu albo Troll Chaosu
Tyralier: Pomiot Chaosu:
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-3 LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 100 ZK KOSZT REKRUTACJI: 180 ZK
DOSTPNO: 9 DOSTPNO: 11
PODSTAWKA: 25 X 25 MM (PIESZO) PODSTAWKA: 40 X 40 MM
50 X 25 MM (WIERZCHEM) Mutacje to pierwszy krok ku zagadzie. Zwykle zaczyna si od jakiej drobnostki,
ktr nietrudno ukry i z ktr mona normalnie y. Prawda jest jednak taka, e
Kawalerzyci wystpujcy na scenie Karnawau Chaosu to wietnie wyszkoleni jedcy, kada mutacja rodzi nastpne i tego procesu nie da si zatrzyma. Zwyke znami z
ktrzy zarwno podczas wystpw jak i w czasie krwawych star wykorzystywani s czasem przeksztaci si w mack, a ta w co znacznie potworniejszego, co zmieni
przez Mistrza Karnawau w najprzerniejszych rolach w jakich tylko mona nieszcznika na zawsze. Nawet jeli mutant oprze si mrocznym pokusom, ktre z
wykorzystywa lekk jazd. Zdyscyplinowane formacje mog stanowi trzon wolna zaczn pojawia si w jego umyle, to i tak nie moe mie nadziei na los inny
kompanii, podczas gdy na przykad walczce w rozsypce i niezbyt dobrze trzymajce ni oczyszczajce pomienie stosu lub miosierny topr kata. Jeeli podda si
szyk oddziay mog suy do rozpoznawania, przepatrywania szlakw, jako dobre wszetecznym instynktom, ktre obudzi mutacja, w kocu przemieni si w potworny
rdo onierza do podjazdw, w kocu do szybkiej operacji, jako oskrzydlenia Pomiot Chaosu. Niektrzy uczeni porwnuj wystpienie pierwszych oznak mutacji
wrogich druyn czy przecinanie drg zaopatrzenia. do zaproszenia, jakie wystosowuj wzgldem czowieka Mroczne Bstwa. Na ciele
wybraca pojawia si znami z mini, skry, chrzstek i krwi. Jeeli miertelnik
CHARAKTERYSTYKA TYRALIER: odpowie na ten zew, bdzie mg spodziewa si kolejnych nagrd i ask. Ktrego
TYRALIER SZ WW US S WT W I A CP dnia, gdy bogowie spojrz na niego askawym okiem, otrzyma Pitno Chaosu, a w
Pocztkowa 4 3 3 3 3 1 3 1 7 przyszoci by moe zostanie jednym z wybracw, straszliwych ksit demonw.
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 CHARAKTERYSTYKA POMIOTU CHAOSU:
KO BOJOWY 8 3 0 3 - - 3 1 5 POMIOT SZ WW US S WT W I A CP
BRO/PANCERZ: Kady Tyralier posiada SZTYLET, MIECZ i UK, KONIA Pocztkowa 2K6 3 - 4 5 3 2 K6+1 10
BOJOWEGO oraz SIODO & UPRZ, gracz wedle uznania moe wyposay
Maksymalna 2K6 3 - 4 5 3 2 K6+1 10
KAWALERZYST w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
KARNAWAU CHAOSU. BRO/PANCERZ: Pomiot Chaosu posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora
PRZEBICIE PANCERZA oraz DRUZGOCZCY. Pomiot Chaosu nigdy nie moe uywa
ZASADY SPECJALNE:
AKROBATA, LEKKA JAZDA, PEWNY STRZA, WSPINACZKA. ora i pancerzy.
KAWALERZYSTA: Tyralier moe przerzuci nieudany test jedziectwa, wynik drugiego ZASADY SPECJALNE:
rzutu jest ostateczny. BYCZA SZARA, DUY CEL, NIEZOMNO, REGENERACJA, PRZEPASTNE
TRZEWIA, STRACH, WIELKOLUD.
albo BEZROZUMNY: Pomiot Chaosu nigdy nie zdobywa dowiadczenia.
PITNO CHAOSU: Pomiot Chaosu otrzymuje Pitno Chaosu, odpowiadajce Znakowi
Ogar Chaosu: Chaosu, ktrym napitnowana jest kompania do ktrej naley stwr.
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-5 POMIOT CHAOSU: W kadej turze, w ktrej model nie jest zwizany walk wrcz,
KOSZT REKRUTACJI: 20 ZK nie zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi! i nie Ucieka! musi wykona ruch w
DOSTPNO: 8 ramach ruchw przymusowych fazy ruchu i pokonuje zawsze peny dystans 2K6
po linii prostej gracz wybiera kierunek ruchu przed rzutem. Jeli uzyskany
PODSTAWKA: 25 X 50 MM wynik prowadzi Pomiot Chaosu do kontaktu z wrogiem, ruch ten traktuje si jak
Zbudowane waciwie tylko z mini i kw, Ogary Chaosu s brutalnymi, deklaracj szary, ktra podlega zwykym zasadom (atakowany model moe
krwioerczymi bestiami i niespoytymi owcami. Wypaczone tak na ciele, jak na zadeklarowa reakcj na szar w zwyky sposb).
umyle, grasuj w dziczy, czc si w mroczne watahy i poluj na wszystko, od Ponadto model stanowi ruchomy cel dla strzelcw, a wszystkie wymierzone w
zbkanego dziecka po mode mamuta. Ich gd surowego misa jest tak wielki, e Pomiot Chaosu ataki broni dystansow wykonywane s z kar -1 do testu trafienia.
gotowe s rzuci si bez opamitania na najeony wczniami szereg. Jedyn rzecz, ZBROJNE KOCZYNY: Pomiot Chaosu zasypuje wrogw gradem ciosw. Na
jaka je interesuje, jest chwila, kiedy ich ociekajce lin ky wbij si w soczyste miso. pocztku kadej fazy walki wrcz naley wykona rzut K6+1, ktrego wynik
Owe wybryki natury mog mie rekinie szczki, w ktrych rozkadajce si oznacza liczb ATAKW wykonywanych przez Pomiot Chaosu w biecej fazie
miso sterczy spomidzy zwartych zbw albo gste futra, ktre z ledwoci kryj walki wrcz.
trujce kolce. Niektre maj zamiast ogonw kolczaste bicze, przypominajce da
pustynnych skorpionw bd te skr pokryt tward niczym elazo, smocz usk. albo
Na dalekiej pnocy Ogary maj jeszcze dziwniejsze mutacje: dodatkowe by lub
ponce grzywy, gniazda wijcych si mij zamiast futer czy te paszcze, z ktrych
Ogr Chaosu:
cieknie rca lina. S pono i takie, ktre wywodz si od Ludzi, a ich oparta na LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
warkniciach niby-mowa i stawowe palce zdaj si potwierdza ich potworn, KOSZT REKRUTACJI: 180 ZK
degenerujc kltw. DOSTPNO: 11
CHARAKTERYSTYKA OGARY CHAOSU: PODSTAWKA: 40 X 40 MM
OGAR SZ WW US S WT W I A CP Cho Ogry s z natury odporne na mutacje, to zowroga energia, ktra spywa ze
Pocztkowa 7 4 0 4 3 1 3 1 5 szczytu wiata jest naprawd silna i w wyniku jej dziaania Ogry, ktre zapuszczaj si
Maksymalna 7 4 0 4 3 1 3 1 5 na dalek pnoc, s spaczone i powykrcane jak wszystkie stworzenia, ktre
BRO/PANCERZ: Ogary Chaosu posiadaj zdolno bro naturalna. Ogary Chaosu nigdy zamieszkuj na Pustkowiach. Ogry nie widz w tym nic zego, wrcz przeciwnie,
nie mog uywa ora i pancerzy. bowiem mutacje zwykle wpywaj korzystnie na ich umiejtnoci na polu bitwy,
ZASADY SPECJALNE: tudzie w salach uczt. Dodatkowa gowa daje moliwo poarcia dwa razy tyle
ZWIERZ. jedzenia, dodatkowy burczcy odek w brzuchu w znaczcy sposb przyspiesza
SFORA: W walce wrcz Ogary Chaosu dosownie wspinaj si jeden na drugiego, proces trawienia, a nowe rami czy macka pomagaj Ogrowi pochwyci jego ofiar.
wiedzione dzik chci zaatakowania wroga. Kady Ogar Chaosu stojcy Rwnie obietnice wiecznego konfliktu s dla ogrzej rasy nie lada pokus. Chocia
bezporednio za innym modelem Ogara Chaosu, ktry walczy wrcz moe Mroczni Bogowie wol zabawia si ras Ludzi, niektre z Ogrw zaskarbiy sobie
zaatakowa i zosta zaatakowany przez zwizany walk wrcz model przeciwnika. ich ask, wykazujc si mstwem w walce, w kocu grupka tych wielkich osikw
szarujcych na wroga niczym ywy taran i wymachujcych gigantycznej wielkoci
toporami, maczugami i tasakami to rzeczywicie imponujcy widok.
CHARAKTERYSTYKA OGRA CHAOSU:
OGR CHAOSU SZ WW US S WT W I A CP
Pocztkowa 6 3 2 4 4 3 2 2 7
Maksymalna 6 6 5 5 5 5 6 5 9
BRO/PANCERZ: Ogr Chaosu posiada BRO WIELK, gracz wedle uznania moe
wyposay stwora w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
KARNAWAU CHAOSU.
ZASADY SPECJALNE:
BYCZA SZARA, DUY CEL, PRZEPASTNE TRZEWIA, STRACH, TEMPY,
WIELKOLUD.
STYGMAT CHAOSU: Ogr Chaosu posiada jeden Stygmat Chaosu, ktry naley wylosowa
zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY CHAOSU.

8|Strona
Fantasy Skirmish
albo Machiny:
Troll Chaosu: Machiny stanowi wyposaenie bohaterw sucych w szeregach dowiadczonych i
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 bogatych druyn. Do najbardziej spektakularnych machin zniszczenia zaliczy naley
samobiene Czogi Parowe oraz latajce yrokoptery. Jednak ich wytwarzanie jest trudne,
KOSZT REKRUTACJI: 200 ZK a sekrety konstrukcji s pilnie strzeone. Inne rasy buduj szybkie rydwany, ktre
DOSTPNO: 11 mog wedrze si w szeregi wrogiej druyny i skosi j niczym zboe wyposaonymi w
PODSTAWKA: 40 X 40 MM ostrza koami. Naley zauway, e jedynie modele bohaterw mog powozi Rydwanem
Trolle s zdeformowanymi, tpymi potworami, ktre lubi smak ludzkiego misa. lub Winiark.
Trolle s znacznie wysze od Ludzi i powiada si, e najwiksze z ich rodzaju mog
pokn wou w caoci. Kiedy unosz si swym zwierzcym gniewem, trudno je
Karawan:
powstrzyma. Kr po pnocnych pustkowiach, napadajc na samotne wioski i na LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
podrnych. Wielu Ludzi Pnocy, powrciwszy z oww, zastao swe zabudowania KOSZT REKRUTACJI: 200 ZK
zburzone i Trolla poerajcego szcztki jego rodziny. Pomimo to, ten, ktry straci DOSTPNO: 10
bliskich po ataku Trolla, najczciej rusza samotnie do jego legowiska uzbrojony PODSTAWKA: 100 X 50 MM
jedynie w ogie i stal. Takie s zwyczaje na pnocy.
Przeklte wozy cyrkowe uywane przez kultystw z Karnawau Chaosu zwane s take
Jeli podrnik wyruszy na pnoc od miasta Praag, szybko trafi do skutego
Karawanami. To solidne konstrukcje zapeniajce ochron i do komfortowe warunki
lodem regionu zwanego Krain Trolli. Czyha tu wiele niebezpieczestw, lecz Trolle
wewntrz. Karawan jest take demonicznym bytem, poostem pomidzy Immaterium
wiod pord nich prym, poeraj wszystko, co yje i da si wywszy. Im dalej na
skd pochodz demony i wiatem materialnym.
pnoc, tym Trolle czajce si w zamieciach s bardziej szkaradne. Cho dotykajce
W odrnieniu od innych zaprzgw Karawan nie potrzebuje wonicy,
ich mutacje s gwnie fizyczne, niektre Trolle zyskuj na rozumie i zaczynaj
demoniczny byt zaklty w konstrukcji posiada wiadomo i zdolno kierowania
myle. Kr nawet legendy o ogromnym Krlu Trolli, yjcym gdzie w
machin wojenn.
pnocnych jaskiniach, ktry knuje nad upadkiem Czowieka i ustanowieniem ery
wiecznego zimna. CHARAKTERYSTYKA KARAWANU:
Trolle instynktownie cign do tego, ktry cieszy si ask Chaosu, by moe z KARAWAN SZ WW US S WT W I A CP
powodu liczby zwok, ktra ciele si zwykle przed takim indywiduum. Obecno Powz - - - 4 8 4 - - -
Trolli witana jest z prawdziw radoci, bowiem szkaradne stworzenia sprawdzaj si Koo
doskonale w czasie wojny jako bojowe zwierzta. Ich szczki mierdzce rozkadem i - - - - 6 1 - - -
odorem mierci s pene pokruszonych kw. Dugie niczym sztylety szpony wiecz Rumak Chaosu 8 3 0 4 3 1 3 1 5
potne ramiona o duym zasigu, a niektre z nich potrafi posugiwa si w walce Rumak Chaosu 8 3 0 4 3 1 3 1 5
pordzewiaymi ostrzami i kolczastymi maczugami. Trolle potrafi zwymiotowa FURMAN
parujc zawarto swych jelit z du si, a wtedy potne kwasy odkowe
- 3 - 3 - - 4 1 7
dosownie rozpuszczaj ich ofiar. Kr opowieci, e Trolle z dalekiej pnocy ZASADY SPECJALNE:
mog wymiotowa ci, ywicymi si misem robakami, a nawet czyst esencj DEMON, DUY CEL, MACHINA WOJENNA.
transmutujc. FURMAN: Uwiziony wewntrz piekielnego zaprzgu demoniczny furman jest
Nieposkromione organizmy owych potworw czyni z nich doskonay czci Karawanu, dlatego uznaje si, e wszystkie ataki, niezalenie czy zadane w
materia dla mutujcych energii Chaosu. Wszystkie Trolle maj doskonae zdolnoci czasie rozgrywania fazy magii, fazy strzelania czy walki wrcz ktre zostay
regeneracyjne. Stracona koczyna, a nawet gowa, odrasta w krtkim czasie. Jednake wymierzone w Furmana trafiaj w powz. Jeeli Karawan zostanie Wyczony z akcji!
ciaa Trolli z pnocy nie regeneruj w t sam, utracon wczeniej form, lecz efektom zranienia podlega zarwno Furman jak i powz.
zamiast tego zyskuj dodatkowe koczyny, ryczcy odek czy inne, rwnie dziwne Powocy powozem Furman musi wykona test powoenia, za kadym razem,
mutacje wyrastajce z kadej rany. Z tego te powodu najstarsze Trolle z pnocy s gdy zaprzgnite do Karawanu zwierz lub powz lub koo zostanie wybrane na
prawdziwymi monstrami, ktrych ciaa maj tuziny jczcych gw i chwytnych cel udanego zaklcia, zostanie trafione i zranione w fazie strzelania lub walki wrcz, a
pazurw. ewentualny rzut na Ochron Pancerza lub Ochron Magiczn zakoczy si
niepowodzeniem. Przeprowadzajc test powoenia naley rzuci K6 i porwna
CHARAKTERYSTYKA TROLLA CHAOSU: wynik z wartoci SIY albo INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze
TROLL SZ WW US S WT W I A CP wspczynnikw Furmana jest wikszy. Jeeli wynik jest mniejszy bd rwny
Pocztkowa 6 3 1 5 4 3 1 3 4 wartoci testowanego wspczynnika postaci, test zosta zdany i wszystko jest w
Maksymalna 6 3 1 5 4 3 1 4 4 porzdku. Jeeli wynik jest wikszy od wartoci SIY albo INICJATYWY modelu,
BRO/PANCERZ: Trolle Chaosu posiadaj zdolno bro naturalna. Trolle nigdy nie nie udao si zda testu i naley wykona rzut kostk, ktrego wynik naley
mog uywa ora i pancerzy. odczyta z TABELI UTRATA KONTROLI!. Naley zwrci uwag, e
ZASADY SPECJALNE: wyrzucenie 6 oznacza, e modelowi nie udao si zda testu niezalenie od
BYCZA SZARA, DUY CEL, GUPOTA, NIEZOMNO, PRZEPASTNE wartoci testowanego wspczynnika i moliwoci jego modyfikacji.
TRZEWIA, REGENERACJA, STRACH, WIELKOLUD. Ponadto, Furman posiada BICZ i BAT oraz podlega zasadzie specjalnej
GUUUPI: Trolle nigdy nie zdobywaj dowiadczenia. POWOENIE.
PLWOCINA TROLLA: Model Trolla Chaosu moe zamiast zwykych atakw, uy w KONSYLIARZ: W trakcie sekwencji po potyczce kompania otrzymuje premi +1 do
walce wrcz swej plwociny. Troll moe wykona jeden atak plwocin o SILE 5. rzutu na TABEL POWANYCH OBRAE dla wszystkich Wyczonych z akcji!
Atak taki trafia automatycznie, a ze wzgldu na korozyjne waciwoci tej na modeli podlegajcych zasadzie specjalnej DEMON.
wp pynnej substancji ofiary nie mog skorzysta z Ochrony Pancerza oraz z KARAWAN: Limit modeli kompanii Karnawau Chaosu, ktrej DOWDCA posiada
cechy ora PARUJCY. Karawan zostaje zwikszony o +2 (naley jednoczenie zauway, e liczba
STYGMAT CHAOSU: Troll Chaosu posiada jeden Stygmat Chaosu, ktry naley wylosowa modeli w kompanii nie moe przekroczy 20 postaci).
zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII: STYGMATY CHAOSU. POWZ: W powozie moe podrowa do 7 pasaerw wielkoci czowieka lub
mniejszych (do powozu nie moe zatem wej model na podstawce 40x40 mm i
wikszej) lub do 7 SKRZY ADUNKU, przy czym jeden z pasaerw musi zaj
miejsce na kole obok wonicy.

Lista magicznych przedmiotw


Karnawau Chaosu
OR ZBROJA TALIZMANY ARKANA ZAKLTE PRZEDMIOTY SZTANDARY
Buat ze Skultar Czaroerca Czarny Jzyk Kamie Mocy Brosza Slaanesha Ognisty Proporzec
Czarna Maczuga Hem Wielu Oczu Kamie Krwi Kamie Szczcia Futro Sharrgu Proporzec Szau
Klinga Nurglitcha Potpieniec Kamie Uroku Kielich Zarazy Kamie Ciszy Totem Mrocznego Fatum
Kostur Darkotha Runiczna Tarcza Chaosu Kamie z Krysztaowej Toni Krew Tzeentcha Kamie Widm Totem Tropiciela
Kocioamacz Szkaratny Pancerz Dargana Kitajski Gagat Krysztaowa Kula Krwawa Czaszka
Krwawe Ostrze Trollowa Skra Korona Wiecznego Podboju Oko Wrbiarza Kula Grzmotu
Ostrze Zepsucia Uprz Slaanesha Naszyjnik z Kamienia Fatum Piekielna Kukieka Piercie Ognia Zagady
Piekielne Ostrze Zbroja Morrslieba Nefrytowy Lew Rdka z Grskiego Wizu Skra Mroku
Pierwsze Ostrze Obroa Khorna Rdka Zmian Srebrny Rg
Rapier Ekstazy Piekielna Moneta Serce Piekie
Runiczne Ostrze Chaosu Piercie Ciemnoci Zwj Rozproszenia
Topory Khorgora Ropuszy Kamie
Topr Berserkera Serce Mroku
Topr Khorna Spaczamulet
Wielkie do Splot Uroku
Zbate Ostrze Talizman Szczcia
Wiedmie Mydo

9|Strona