You are on page 1of 71

1.

fogalomgyjtemny

Az atomok s az ionok

alapllapot atom
alfa-sugrzs
alhj
anion
anyagmennyisg
tmeneti fmek
atom
atommag
atommodellek
atomplya
atomsugr (szabad atom mrete)
atomtrzs
Avogadro-lland
bta-sugrzs
Bohr-fle atommodell
cellsbrzols
csoportok
Dalton-fle atommodell
egyszer ion
elektron
elektroaffinits
elektronegativits
elektronfelh
elektronhj
elemek
elemi rszecske
elemi tlts
elfordulsi (megtallsi) valszvsg
energiminimum-elve
fcsoportok
fkvantumszm
gamma-sugrzs
gerjesztett llapot atom
gmbszimmetrikus atomplya
Hund-szably
ion
ionizcis energia
ionsugr
izotpok
kation
katdsugr
katdsugrcs
kmiai rszecske
kplet
kovalens sugr (kttt atom mrete)
kvantummechanikai (Schrdinger-Heisenberg-fle) atommodell
kvantumszmok
lngfests
magerk
mgneses kvantumszm
magtlts
mellkcsoportok
mellkkvantumszm
mez
ml
molris tmeg
nemesgzhj-szerkezet
neutron
nukleonok
sszetett ion
plyaenergia
prostatlan elektronok
prostott elektronok
Pauli-elv
peridusok
peridusos rendszer
proton
radioaktivits
relatv atomtmeg
rendszm
Rutheford-fle atommodell
Sommerfeld-fle atommodell
spinkvantumszm
sztchiometria
teltetlen alhj
tengelyszimmetrikus atomplya
Thomson-fle atommodell
tmegszm
vegyrtkelektronok
vegyrtkhj
vegyjel
vegyletek
2. fogalomgyjtemny

Molekulk

apolris okvalens kts


apolris molekula
datv kts
delokalizlt elektronok
delokalizlt elektronszextett
delokalizlt kovalens kts
diplusos (polris) molekula
egyszeres okvalens kts
(elektron)szerkezeti kplet
elemmolekula
ktsi energia
ktsszg
ktstvolsg (ktshossz)
kt elektronpr
kt molekulaplya
kovalens kts
kzponti atom
kzponti atomtrzs mrete
kzponti atomtrzs tltse
ligandrum
lineris alak (bot alak)
lokalizlt kovalens kts
molekula
molekula alakok
molekulaplya
sszegkplet
p-kts
piramis alak
polris kovalens kts
polaritsvektorok
rszleges tlts
skhromszg alak
szigma-kts
szigma-vz
tetrader-alak
tbbszrs kovalens kts
V-alak
vegyrtk
vegyletmolekula
3. fogalomgyjtemny

Anyagi halmazok

llapotegyenlet (egyetemes gztrvny)


llapothatrozk
amorf anyagok
anyagi halmaz
atomrcs
Avogadro-trvny
diffzi
diplus-diplus klcsnhats
diszperzis klcsnhats
egyestett gztrvny
elektroszatikus klcsnhats
les (meghatrozott) olvadspont
elsrend ktsek
fagys
fmes kts
fmrcs
fizikai llandk
fizikai tulajdonsgok
forrs
forrspont
halmaz tulajdonsg
halmazllapotok
halmazllapot-vltozsok
hidrognkts
hmozgs
ionkts
ionrcs
ionvegylet, ionkristly
irnytott klcsnhatsok
irnytott kovalens kts
kimai kts
kmiailag tiszta anyagok
kondenzci
kristlyos anyagok
lecsapds
lyukmodell
msodrend ktsek
molris trfogat
molekularcs
normlllapot (0 C hmrsklet, 0,1 Mpa nyoms)
olvads
olvadspont
olvadk
prolgs
polarizlhatsg
polarizl hats
rcsenergia
rszecske tulajdonsg
standardllapot (25 C hmrsklet, 0,1 Mpa nyoms)
srsg
szublimci
tapasztalatikplet
trrcsos szerkezet
van der Waals klcsnhatsok
4. fogalomgyjtemny

Oldatok

anyagmennyisg-koncentrci
apolris oldszer
dinamikus egyensly
elegy
endoterm oldds
hasonl hasonlt old-elv
heterogn rendszer
hidratci
hidratcih
hidrtburok
hg oldat
homogn rendszer
kristlygc
kristlyosods
Le Chatelier-Braun elv ( a legkisebb knyszer elve)
metastabilis llapot
mol% (anyagmennyisg %)
"mlos" oldat
oldsh
oldatok (valdi oldatok)
oldhatsg
oldds s kivls sebessge
olddsi egyensly
olddsi folyamat
oldszer
oldott anyag
polris oldszer
teltetlen oldat
teltett oldat
trfogat%
tmeg%
tmegkoncentrci
tmny oldat
tlteltett oldat
5. fogalomgyjtemny

A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai

bels energia
bomlsh
disszocicis energia
elektroaffinits
endoterm reakci
fizikai vltozs
Hess-ttel ( a termokmia fttele)
hidratcih
h
ionizcis energia
kmiai vltozs
kpzdsh
krnyezet
ktsi energia
nylt rendszer
oldsh
rcsenergia
reakcih
rendszer
sztchiometriai egyenlet
sztchiometrikus mennyisg
termokmia
termokmiai egyenlet
zrt rendszer
6. fogalomgyjtemny

Reakcikinetika s egyenslyok

aktivitsi energia
aktivlt komplexum
talakuls sebessge
bels energia
dinamikus egyensly
egyensly eltolsa
egyenslyi lland (K)
egyenslyi koncentrci
energiagt
heterogn reakci
homogn reakci
inhibitor
kataliztor
katalzis
kmiai egyenslyi llapot
legkisebb knyszer elve
megfordthat kmiai reakci
pillanatnyi koncentrci
reakcikinetika
reakcisebessg
reakcisebessgi lland (K)
rendezetlensg mrtke
szerencss tkzs
tmeghats trvnye (egyensly trvnye)
visszaalakuls sebessge
7. fogalomgyjtemny

A kmiai reakcik

amfoter anyag
autoprotolzis
bzis
bzisos disszocicis lland (Kb)
bomls
Brnsted sav-bzis elmlete
csapadk
disszococi
egyesls
elektrolir
elektrolitos disszocici
elemek redukl sora
ers sav
fenolftalein
gyenge sav
hidroxidion
indiktor
kmhats
lekmusz
lg
lgos kmhats
nvleges tlts
oxidci
oxidcis szm
oxidlszer
oxniumion
pH
protolitikus (sav-bzis) reakci
redoxireakcik
reduklszer
redukci
sav
savak rtksge
savak s bzisok erssge
savas kmhats
sav-bzis-prok
savi disszocicis lland (Ks)
semleges kmhats
s hidrolzise
valdi tlts
vzionszorzat
8. fogalomgyjtemny

Elektrokmia

akkumultor
and
bomlsfeszltsg
celladiagram
cellareakci
Daniell-elem
diafrarma
egyenram
elektrd
elektrdpotencil
elektrdreakci
elektrokmia
elektrolit
elektrolitos disszocici
elektrolizl cella
elektrolzis
elektromos kettsrteg
elektromos szigetelk
elektromos tlts
elektromos vezetk
elektromotoros er
elemek redukl sora
Faraday I. trvnye
Faraday II. trvnye
Faraday-szm s Faraday-lland
feszltsg
galvnelem
indifferens elektrd
kapocsfeszltsg
katd
levlsi potencil
oxidci
oxidcis szm
redukci
shd
soros kapcsols
standard hidrognelektrd
standardpotencil
telep
tlfeszltsg
9. fogalomgyjtemny

A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik

allotrp mdosulatok
allotrpia
amorf anyag
anion
apolris kovalens kts
Avogadro-trvnye
bzis
Brnsted sav-bzis elmlete
csapadk
csapadkkpzdssel jr reakcik
datv kts
delokalizlt elektronrendszer
deutrium
diknsav (leum)
diplus-diplus klcsnhats
diszperzis klcsnhats
durrangz
durrangzprba
egyszer ion
eletrollit
elektrolitos disszocici
eletktronegativits
elem
elemmolekula
elsrend kmiai kts
flfmek
fmes elemek
fmes kts
halognek
halogenidek
hasonl hasonlt old-elv
hidratci
hidrtburok
hidridek
hidridion
hidrognkts
hidroxidion
hidroxidok
ionos kts
jdtinktra
kataliztor
katalzis
kation
kmhats
klrdurrangz
klros vz
koncentrci
koordincis szm
ktsi energia
ktspolarits
ktsszg
ktstvolsg (ktshossz)
kt elektronpr
kovalens kts
kzmbsts
kzponti atom
kristlyvz
lncreakci
lg
lgos kmhats
msodrend kmiai kts
megfordthat kmiai reakci
molris trfogat
molekula
molekula polaritsa
molekulk alakja
molekulaplya
molekularcs
nemesgzhj-szerkezet
nemfmes elemek
nemkt elektronpr
normlllapot (0 C hmrsklet, 0.1 Mpa nyoms)
sszetett ion
oxidci
oxidcis szm
oxidlszer
oxidok
oxniumion
oxosavak
passzvlds
peroxid kts
peroxidok
pH
p-kts
polris kovalens kts
rcsenergia
redoxireakci
reduklszer
redukci
sav
savak s bzisok erssge
savak s bzisok rtksge
savanhidridek
savanys
savas kmhats
savmaradk
savmaradk anion
semleges kmhats
sk
standardllapot (25 C hmrsklet, 0.1 Mpa nyoms)
szablyos s
szigma-kts
szintzis
szintzisgz
szkkt-kisrlet
szulftok
szulfidok
szulfitok
tbbszrs kovalens kts
trcium
vegylet
vegyletmolekula
vz disszocicija
vzgz
10. fogalomgyjtemny

A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik

adszorbens
adszorpci
aktv szn
atomrcs
deszorpci
dimerizci
fajlagos fellet
flvezetk
foszftok
foszforeszkls
fullernek
fst
gyk
hidrogn-foszftok
hidrognkarbontok (bikarbontok)
inert gz
karbontok
kirlyvz
komplex
komplexion
kovasavak
kvarcveg
mestersges szenek
molekularcs
mtrgyk
nitrl elegy
nitrtok
nitridek
nitritek
rtegrcs
sk savas s lgos kmhatsa
szraz jg
szraz leprls
sziliktok
szilikonok
szintzis
termszetes (svnyi) szenek
tbblpses disszocici
veges llapot
vlasztvz
"vgtelen" molekula
vzveg
11. fogalomgyjtemny

A fmek s vegyleteik

acl
agyongetett gipsz
aktv felletvdelem
lland kemnysg
alumniumtermit
amalgm
amfoter fm
bzisanhidrid
bordi l
bronz
CsCl-tpus rcs
desztillls
edzett acl
elektroacl-eljrs
elektromos szigetelk
elektromos vezetk
elemi cella
elhvs
eloxls
elsfaj vezet
rcek prklse
eutektikus tvzetek
exponls
fehr bdog
fehr nyersvas
feltrs
felletvdelem
flvezetk
fmes elemek
fmes kts
ferromgnesessg
fixls
fiziolgis soldat
helyi elem
hexagonlis (hatszges) rcs
horganyzott bdog
idelis fmes vezets
intermetallikus fmvegyletek
ionos fmvegyletek
katdos fmvdelem
kemny vz
kompakt atom
komplexkpzs
knny fmek
koordincis szm
korrzi
kovalens fmvegyletek
kzvetett (indirekt) redukci
kzvetlen (direkt) redukci
kristlyvz
lgy vz
lngfests
lapcentrlt rcs
msodfaj vezet
mszgets
meszes vz
mszolts
NaCl-tpus rcs
nehzfmek
nemesfmek
nyersvas
olvadkelektrolzis
npestis
sszes kemnysg
tvzetek
passzv llapot
passzv felletvdelem
patina
permutitok
rcslland
rcsenergia
salak
salakkpz anyagok
srgarz
Siemens-Martin-eljrs
szilrd oldat tpus tvzetek
sznes fmek
szupravezets
szrke nyersvas
trcentrlt rcs
termikus bonts
vltoz kemnysg
vegyszeres vzlgyts
vegylettpus tvzetek
vzk
vrsrz
12. fogalomgyjtemny

A teltett sznhidrognek

alknok (paraffinok)
alkilcsoportok
ltalnos sszegkplet
apolris molekula
aroms sznhidrognek
atomcsoport
axilis lls ligandum
benzin
cikloalknok
diszperzis klcsnhats
ekvatorilis lls ligandum
elgaz sznlnc
flkonstitcis kplet
fldgz
frakcionlt desztillci
frakcionlt kondenzci
funkcis csoport
gzolaj
gyrs sznvegylet
heteroatom
hibridizci
hbonts
homolg sor
izomer vegyletek
izomria
izooktn
kdkonformci
kenolaj
kerozin
kompresszitrs
konformci
konstitci
konstitcis izomria
kolaj
kovalens vegyrtk
krakkgz
krakkols
ligandum
mennyisgi analzis
metilncsoport
minsgi analzis
normlis sznlnc
nylt sznlnc vegyletek
oktnszm
organogn elemek
sszegkplet
oxidci
pakura
petrleum
petrleumaszfalt
redoxireakci
rotci
szkkonformci
sznatom rendsge (primer, szekunder, tercier, kvaterner sznatom)
sznhidrognek
szerkezeti kplet (konstitcis kplet)
szerves kmia
szervetlen vegylet
szintzisgz
szternvz
szubsztitci
teltetlen sznhidrognek
teltett sznatom
teltett sznhidrognek
trszerkezeti kplet
vis vitalis elmlet
vonalbrs kplet
13. fogalomgyjtemny

A teltetlen s az aroms sznhidrognek

addci
alkinek
aroms vegyletek
aromatizls
ciklizls
cikloaddci
cikloalknek
csomsk
dehidrognezs
dinek (diolefinek)
disszugz
diszulfidkts
ebonit
eliminci
fenilcsoport
freon12
geometriai (cisztransz) izomria
gumi
halognezs
izoprn
karotinoidok
kaucsuk
Kekul kplet
konjuglt kettsktsrendszer
Markovnyikovszably
molekuln belli trendezds
monomer
nitrls
olefinek (alknek)
orto, meta, parahelyzet
pelektronszextett
pkts
polinek (poliolefinek)
polimer
polimerizci
szigmakts
szigmavz
teltetlen sznatom
teltetlen sznhidrognek
trhls polimerek
terpnek
tkletes gs
vinilcsoport
vulkanizls
Zajcevszably
14. fogalomgyjtemny

Az oxigntartalm szerves vegyletek

acetilcsoport
acilcsoport
aldehidek
alkoholok
alkoholok rendsge
bzis
borszesz
denaturlt szesz
dikarbonsav
dimer
dinamikus egyenslyi llapot
diplusdiplus klcsnhats
egyszer oxigntartalm funkcis csoportok
enolok
szter hidrolzise
sztercsoport
szterek
szterkpzds
tercsoport
terek
terkpzs
ezsttkrprba
faszesz
fenolok
formalin
formilcsoport
funkcis csoport
gymlcsszterek
heteroatom
hidrognhd
hidrognkts akceptora
hidrognkts donora
hidroxikarbonsav
hidroxilcsoport
hidroxivegyletek
jgecet
karbonilcsoport
karbonsavak
karboxilcsoport
katalitikus hidrognezs
kataliztor
ketoncsoport
ketonok
lipidek
margarin
micella
monomolekulris rteg
olajkemnyts (zsrkemnyts)
olajok
sszetett oxigntartalm funkcis csoportok
oxidci
oxocsoport
oxokarbonsav
oxovegylet
protolitikus reakci
redukl hats
redukci
sav
savmaradk
s hidrolzise
spiritusz
szappan
szappanosts
szervetlensavszter
szeszes erjeds
tisztaszesz
triglicerid
vegylet rtksge
viaszok
zsrok
zsrsavak
15. fogalomgyjtemny

A sznhidrtok

aldzok
alfatrlls
axilis lls ligandum
btatrlls
cukorszer sznhidrt
diszacharid
Diszacharidsznhidrt sorozat
egyszer sznhidrt
ekvatorilis lls ligandum
ezsttkrprba
glikozidkts
glikozidok
glikozidos hidroxilcsoport
hlixkonformci
hexzok
hidrolzis
intermolekulris hidrognkts
intramolekulris hidrognkts
izomerizci
kd konformci
karamellizci
ketzok
kiralitscentrum
kolloid oldat
kondenzci
konfigurci
konformci
konstitci
Lsznhidrt sorozat
Lugololdat
Lugolreakci
makromolekula
monoszacharid
nem cukorszer sznhidrt
sszetett sznhidrt
pentzok
poliszacharid
redukl cukor
szacharidok
szk konformci
sznhidrt
trizomerek (sztereoizomerek)
tetrzok
trizok
16. fogalomgyjtemny

Nitrogntartalm szerves vegyletek

alfaaminosavak
alfahlix
alknamid
alkilamidok
alkilezs
amfoter vegylet
amidcsoport
aminocsoport
aminok
aminok rendsge
aminosav oldallnca
animosavak
antiparalel
arilaminok
aroms heterociklusos vegyletek
bzisos disszocicis lland
btaredzet
biuretreakci
delokalizlt pelektronrendszer
denaturci
dipeptid
diszulfid hd
durva diszperz rendszer
egyszer fehrjk (proteinek)
enzimek
fajlagossg
fehrje elsdleges szerkezete
fehrje harmadlagos szerkezete
fehrje msodlagos szerkezete
fehrje negyedleges szerkezete
fehrjeeredet aminosav
fehrjk sznreakcii
fibrillris fehrje
fibroin
foszftszer kts
glllapot
globulris fehrje
hidrolzis
ikerion
irreverbilis vltozs
izoelektronos szerkezet
keratin
ketts spirl
koagulci (kicsapds)
komplementer szerkezet
kondenzci
konfigurci
makromolekula
natv szerkezet
nukleinsav
nukleotid
nukleozid
sszetett fehrjk
peptidkts
polinukleotid lnc
polipeptid
revirzbilis vltozs
savi disszocicis lland
s hidrolzise
szrmaztats
szerves bzisok
van der Waals ktsek
xantoprotein reakci
17. fogalomgyjtemny

A szerves vegyletek szerkezete

akirlis molekula
alfahelyzet ligandum
axilis trlls
bels szimmetria
btahelyzet ligandum
delokalizlt elektronrendszer
diasztereomer molekulapr
Dsorozat
ekvatorilis trlls
enantiomer molekulapr
fed lls
flkonstitcis (gykcsoportos) kplet
forgatkpessg
geometriai (cisztransz) izomeria
gyrs molekulk
izomria
kd konformci
kirlis molekula
kiralits
kiralitscentrum
konformci
konformerek
konstitci
konstitcis izomria
konstitcis kplet
ligandum
lineris szerkezet
Lsorozat
nylt lnc molekulk
nyitott lls
optikai aktivits
optikai izomeria
sszegkplet
pkts
piramis alak
polarizlt fny
skhromszges szerkezet
szk konformci
szigmakts
szigmavz
sztereokmia
trszerkezeti kplet
tetraderes szerkezet
Valak
vegyrtk
vonalbrs kplet
18. fogalomgyjtemny

A szerves vegyipar s termkei

aminoplasztok
atmoszfrikus leprls
benzinreformls
elasztikus anyag
fenoplasztok
fosszilis energiahordozk
frakcionlt desztillci
heterolnc polimer
katalitikus krakkols
kopolimerizci
lncpolimer
lncreakci
leprlsi frakcik
makromolekula
mestersges alap manyag
manyagok
oktnszm
poliamidok
poliszterek
polikondenzci
polimerizci
poliolefinek
sznlnc polimer
szerves lnc polimer
szilikonkaucsuk
szilikonolaj
szintzisgz
trhls polimer
termszetes alap manyag
termoaktv (hre kemnyed) manyag
termoplasztikus (hre lgyul) manyag
vkuum leprls
vulkanizls
19. fogalomgyjtemny

A kolloid rendszerek

aeroszol
Brown-mozgs
denaturci
diffzi
diszpergls
diszpergl kzeg
diszperglt anyag
diszperz rendszer
durva diszperz rendszer
emulzi
fajlagos fellet
Faraday-Tyndall-jelensg
felletaktv anyag, detergens
felleti feszltsg
fnyszrs
folykony kristly
fst
glek
hab
irreverzbilis kicsaps
koagulci
kd
kolloid oldat
kolloid rendszer
kolloid rendszer regedse
kondenzlds, aggreglds
liogl
lioszol
makromolekuls kolloid
reverzbilis kicsaps
szappan
szolok
szuszpenzi
trhls szerkezet
valdi oldat
viszkozits
xerogl
20. fogalomgyjtemny

A krnyezeti kmia alapjai

abszolt pratartalom
aeroszol
svnyvz
biolgiai eredet szennyezs
csapadkvz
elsdleges lgszennyezk
felszn alatti vz
felszni vz
fotokmiai reakcik
fst
gyk
ivvz
kd
krnyezeti kmia
kzepesen szennyezett leveg
lgkri alapgzok
Londontpus szmog
Los Angelestpus szmog
msodlagos lgszennyezk
nyomgzok
zonlyuk
zonpajzs
por
porszennyezett leveg
relatv pratartalom
savas es
szll por
szraz lepeds
szmog (fstkd)
termlvz
termszetes vizek
tiszta leveg
troposzfra
leped por
veghzgzok
veghzhats
21. fogalomgyjtemny

Kmia a mindennapjainkban

alkaloida
detergens
drogok
esszencilis aminosav
fggsgi llapot
hab
jrulkos tpanyagok
kbtszerek
micella
nem ionos detergens
nyomelem
szappan
szintetikus mosszer
tpanyagok
tartstszer
testtmegindex
vitaminok
vzben oldd vitaminok
zsrban oldd vitaminok
abszolt pratartalom Szerves kmia
acl Szervetlen kmia
acetilcsoport Szerves kmia
acilcsoport Szerves kmia
addci Szerves kmia
adszorbens Szervetlen kmia
adszorpci Szervetlen kmia
aeroszol Szerves kmia
aeroszol Szerves kmia
agyongetett gipsz Szervetlen kmia
akirlis molekula Szerves kmia
akkumultor ltalnos kmia
aktv felletvdelem Szervetlen kmia
aktv szn Szervetlen kmia
aktivlt komplexum ltalnos kmia
aktivitsi energia ltalnos kmia
alapllapot atom ltalnos kmia
aldehidek Szerves kmia
aldzok Szerves kmia
alfaaminosavak Szerves kmia
alfahlix Szerves kmia
alfahelyzet ligandum Szerves kmia
alfa-sugrzs ltalnos kmia
alfatrlls Szerves kmia
alhj ltalnos kmia
alkaloida Szerves kmia
alknamid Szerves kmia
alknok (paraffinok) Szerves kmia
alkilamidok Szerves kmia
alkilcsoportok Szerves kmia
alkilezs Szerves kmia
alkinek Szerves kmia
alkoholok Szerves kmia
alkoholok rendsge Szerves kmia
lland kemnysg Szervetlen kmia
llapotegyenlet (egyetemes gztrvny) ltalnos kmia
llapothatrozk ltalnos kmia
allotrp mdosulatok Szervetlen kmia
allotrpia Szervetlen kmia
ltalnos sszegkplet Szerves kmia
alumniumtermit Szervetlen kmia
amalgm Szervetlen kmia
amfoter anyag ltalnos kmia
amfoter fm Szervetlen kmia
amfoter vegylet Szerves kmia
amidcsoport Szerves kmia
aminocsoport Szerves kmia
aminok Szerves kmia
aminok rendsge Szerves kmia
aminoplasztok Szerves kmia
aminosav oldallnca Szerves kmia
amorf anyag Szervetlen kmia
amorf anyagok ltalnos kmia
animosavak Szerves kmia
anion ltalnos kmia
anion Szervetlen kmia
and ltalnos kmia
antiparalel Szerves kmia
anyagi halmaz ltalnos kmia
anyagmennyisg ltalnos kmia
anyagmennyisg-koncentrci ltalnos kmia
apolris kovalens kts Szervetlen kmia
apolris molekula ltalnos kmia
apolris molekula Szerves kmia
apolris okvalens kts ltalnos kmia
apolris oldszer ltalnos kmia
arilaminok Szerves kmia
aroms heterociklusos vegyletek Szerves kmia
aroms sznhidrognek Szerves kmia
aroms vegyletek Szerves kmia
aromatizls Szerves kmia
svnyvz Szerves kmia
talakuls sebessge ltalnos kmia
tmeneti fmek ltalnos kmia
atmoszfrikus leprls Szerves kmia
atom ltalnos kmia
atomcsoport Szerves kmia
atommag ltalnos kmia
atommodellek ltalnos kmia
atomplya ltalnos kmia
atomrcs ltalnos kmia
atomrcs Szervetlen kmia
atomsugr (szabad atom mrete) ltalnos kmia
atomtrzs ltalnos kmia
autoprotolzis ltalnos kmia
Avogadro-lland ltalnos kmia
Avogadro-trvny ltalnos kmia
Avogadro-trvnye Szervetlen kmia
axilis lls ligandum Szerves kmia
axilis lls ligandum Szerves kmia
axilis trlls Szerves kmia
bzis ltalnos kmia
bzis Szerves kmia
bzis Szervetlen kmia
bzisanhidrid Szervetlen kmia
bzisos disszocicis lland Szerves kmia
bzisos disszocicis lland (Kb) ltalnos kmia
bels energia ltalnos kmia
bels energia ltalnos kmia
bels szimmetria Szerves kmia
benzin Szerves kmia
benzinreformls Szerves kmia
btahelyzet ligandum Szerves kmia
btaredzet Szerves kmia
bta-sugrzs ltalnos kmia
btatrlls Szerves kmia
biolgiai eredet szennyezs Szerves kmia
biuretreakci Szerves kmia
Bohr-fle atommodell ltalnos kmia
bomls ltalnos kmia
bomlsfeszltsg ltalnos kmia
bomlsh ltalnos kmia
bordi l Szervetlen kmia
borszesz Szerves kmia
bronz Szervetlen kmia
Brown-mozgs Szerves kmia
Brnsted sav-bzis elmlete ltalnos kmia
Brnsted sav-bzis elmlete Szervetlen kmia
celladiagram ltalnos kmia
cellareakci ltalnos kmia
cellsbrzols ltalnos kmia
ciklizls Szerves kmia
cikloaddci Szerves kmia
cikloalknok Szerves kmia
cikloalknek Szerves kmia
cukorszer sznhidrt Szerves kmia
csapadk ltalnos kmia
csapadk Szervetlen kmia
csapadkkpzdssel jr reakcik Szervetlen kmia
csapadkvz Szerves kmia
CsCl-tpus rcs Szervetlen kmia
csomsk Szerves kmia
csoportok ltalnos kmia
Dalton-fle atommodell ltalnos kmia
Daniell-elem ltalnos kmia
datv kts ltalnos kmia
datv kts Szervetlen kmia
dehidrognezs Szerves kmia
delokalizlt elektronok ltalnos kmia
delokalizlt elektronrendszer Szerves kmia
delokalizlt elektronrendszer Szervetlen kmia
delokalizlt elektronszextett ltalnos kmia
delokalizlt kovalens kts ltalnos kmia
delokalizlt pelektronrendszer Szerves kmia
denaturci Szerves kmia
denaturci Szerves kmia
denaturlt szesz Szerves kmia
deszorpci Szervetlen kmia
desztillls Szervetlen kmia
detergens Szerves kmia
deutrium Szervetlen kmia
diafrarma ltalnos kmia
diasztereomer molekulapr Szerves kmia
dinek (diolefinek) Szerves kmia
diffzi ltalnos kmia
diffzi Szerves kmia
dikarbonsav Szerves kmia
diknsav (leum) Szervetlen kmia
dimer Szerves kmia
dimerizci Szervetlen kmia
dinamikus egyensly ltalnos kmia
dinamikus egyensly ltalnos kmia
dinamikus egyenslyi llapot Szerves kmia
dipeptid Szerves kmia
diplus-diplus klcsnhats ltalnos kmia
diplus-diplus klcsnhats Szervetlen kmia
diplusdiplus klcsnhats Szerves kmia
diplusos (polris) molekula ltalnos kmia
diszacharid Szerves kmia
Diszacharidsznhidrt sorozat Szerves kmia
diszpergls Szerves kmia
diszpergl kzeg Szerves kmia
diszperglt anyag Szerves kmia
diszperz rendszer Szerves kmia
diszperzis klcsnhats ltalnos kmia
diszperzis klcsnhats Szerves kmia
diszperzis klcsnhats Szervetlen kmia
disszocicis energia ltalnos kmia
disszococi ltalnos kmia
disszugz Szerves kmia
diszulfid hd Szerves kmia
diszulfidkts Szerves kmia
drogok Szerves kmia
Dsorozat Szerves kmia
durrangz Szervetlen kmia
durrangzprba Szervetlen kmia
durva diszperz rendszer Szerves kmia
durva diszperz rendszer Szerves kmia
ebonit Szerves kmia
edzett acl Szervetlen kmia
egyenram ltalnos kmia
egyensly eltolsa ltalnos kmia
egyenslyi lland (K) ltalnos kmia
egyenslyi koncentrci ltalnos kmia
egyestett gztrvny ltalnos kmia
egyesls ltalnos kmia
egyszeres okvalens kts ltalnos kmia
egyszer fehrjk (proteinek) Szerves kmia
egyszer ion ltalnos kmia
egyszer ion Szervetlen kmia
egyszer oxigntartalm funkcis csoportok Szerves kmia
egyszer sznhidrt Szerves kmia
ekvatorilis lls ligandum Szerves kmia
ekvatorilis lls ligandum Szerves kmia
ekvatorilis trlls Szerves kmia
elgaz sznlnc Szerves kmia
elasztikus anyag Szerves kmia
elegy ltalnos kmia
elektroacl-eljrs Szervetlen kmia
elektroaffinits ltalnos kmia
elektroaffinits ltalnos kmia
elektrd ltalnos kmia
elektrdpotencil ltalnos kmia
elektrdreakci ltalnos kmia
elektrokmia ltalnos kmia
elektrolir ltalnos kmia
elektrolit ltalnos kmia
elektrolitos disszocici ltalnos kmia
elektrolitos disszocici Szervetlen kmia
elektrolitos disszocici ltalnos kmia
elektrolizl cella ltalnos kmia
elektrolzis ltalnos kmia
elektromos kettsrteg ltalnos kmia
elektromos szigetelk ltalnos kmia
elektromos szigetelk Szervetlen kmia
elektromos tlts ltalnos kmia
elektromos vezetk ltalnos kmia
elektromos vezetk Szervetlen kmia
elektromotoros er ltalnos kmia
elektron ltalnos kmia
elektronegativits ltalnos kmia
elektronfelh ltalnos kmia
elektronhj ltalnos kmia
(elektron)szerkezeti kplet ltalnos kmia
elektroszatikus klcsnhats ltalnos kmia
elem Szervetlen kmia
elemek ltalnos kmia
elemek redukl sora ltalnos kmia
elemek redukl sora ltalnos kmia
elemi cella Szervetlen kmia
elemi rszecske ltalnos kmia
elemi tlts ltalnos kmia
elemmolekula ltalnos kmia
elemmolekula Szervetlen kmia
les (meghatrozott) olvadspont ltalnos kmia
eletktronegativits Szervetlen kmia
eletrollit Szervetlen kmia
eliminci Szerves kmia
eloxls Szervetlen kmia
elfordulsi (megtallsi) valszvsg ltalnos kmia
elhvs Szervetlen kmia
elsdleges lgszennyezk Szerves kmia
elsfaj vezet Szervetlen kmia
elsrend kmiai kts Szervetlen kmia
elsrend ktsek ltalnos kmia
emulzi Szerves kmia
enantiomer molekulapr Szerves kmia
endoterm oldds ltalnos kmia
endoterm reakci ltalnos kmia
energiagt ltalnos kmia
energiminimum-elve ltalnos kmia
enolok Szerves kmia
enzimek Szerves kmia
rcek prklse Szervetlen kmia
ers sav ltalnos kmia
esszencilis aminosav Szerves kmia
szter hidrolzise Szerves kmia
sztercsoport Szerves kmia
szterek Szerves kmia
szterkpzds Szerves kmia
tercsoport Szerves kmia
terek Szerves kmia
terkpzs Szerves kmia
eutektikus tvzetek Szervetlen kmia
exponls Szervetlen kmia
ezsttkrprba Szerves kmia
ezsttkrprba Szerves kmia
fagys ltalnos kmia
fajlagos fellet Szerves kmia
fajlagos fellet Szervetlen kmia
fajlagossg Szerves kmia
Faraday I. trvnye ltalnos kmia
Faraday II. trvnye ltalnos kmia
Faraday-szm s Faraday-lland ltalnos kmia
Faraday-Tyndall-jelensg Szerves kmia
faszesz Szerves kmia
fed lls Szerves kmia
fehr bdog Szervetlen kmia
fehr nyersvas Szervetlen kmia
fehrje elsdleges szerkezete Szerves kmia
fehrje harmadlagos szerkezete Szerves kmia
fehrje msodlagos szerkezete Szerves kmia
fehrje negyedleges szerkezete Szerves kmia
fehrjeeredet aminosav Szerves kmia
fehrjk sznreakcii Szerves kmia
flfmek Szervetlen kmia
flkonstitcis (gykcsoportos) kplet Szerves kmia
flkonstitcis kplet Szerves kmia
felszn alatti vz Szerves kmia
felszni vz Szerves kmia
feltrs Szervetlen kmia
felletaktv anyag, detergens Szerves kmia
felleti feszltsg Szerves kmia
felletvdelem Szervetlen kmia
flvezetk Szervetlen kmia
flvezetk Szervetlen kmia
fmes elemek Szervetlen kmia
fmes elemek Szervetlen kmia
fmes kts ltalnos kmia
fmes kts Szervetlen kmia
fmes kts Szervetlen kmia
fmrcs ltalnos kmia
fenilcsoport Szerves kmia
fenolftalein ltalnos kmia
fenolok Szerves kmia
fenoplasztok Szerves kmia
fnyszrs Szerves kmia
ferromgnesessg Szervetlen kmia
feszltsg ltalnos kmia
fibrillris fehrje Szerves kmia
fibroin Szerves kmia
fixls Szervetlen kmia
fizikai llandk ltalnos kmia
fizikai tulajdonsgok ltalnos kmia
fizikai vltozs ltalnos kmia
fiziolgis soldat Szervetlen kmia
folykony kristly Szerves kmia
forgatkpessg Szerves kmia
formalin Szerves kmia
formilcsoport Szerves kmia
forrs ltalnos kmia
forrspont ltalnos kmia
foszftszer kts Szerves kmia
foszftok Szervetlen kmia
foszforeszkls Szervetlen kmia
fosszilis energiahordozk Szerves kmia
fotokmiai reakcik Szerves kmia
fcsoportok ltalnos kmia
fkvantumszm ltalnos kmia
fldgz Szerves kmia
frakcionlt desztillci Szerves kmia
frakcionlt desztillci Szerves kmia
frakcionlt kondenzci Szerves kmia
freon12 Szerves kmia
fullernek Szervetlen kmia
funkcis csoport Szerves kmia
funkcis csoport Szerves kmia
fggsgi llapot Szerves kmia
fst Szerves kmia
fst Szerves kmia
fst Szervetlen kmia
galvnelem ltalnos kmia
gamma-sugrzs ltalnos kmia
gzolaj Szerves kmia
glllapot Szerves kmia
glek Szerves kmia
geometriai (cisztransz) izomeria Szerves kmia
geometriai (cisztransz) izomria Szerves kmia
gerjesztett llapot atom ltalnos kmia
glikozidkts Szerves kmia
glikozidok Szerves kmia
glikozidos hidroxilcsoport Szerves kmia
globulris fehrje Szerves kmia
gmbszimmetrikus atomplya ltalnos kmia
gumi Szerves kmia
gyenge sav ltalnos kmia
gyk Szerves kmia
gyk Szervetlen kmia
gymlcsszterek Szerves kmia
gyrs molekulk Szerves kmia
gyrs sznvegylet Szerves kmia
hab Szerves kmia
hab Szerves kmia
halmaz tulajdonsg ltalnos kmia
halmazllapotok ltalnos kmia
halmazllapot-vltozsok ltalnos kmia
halognek Szervetlen kmia
halognezs Szerves kmia
halogenidek Szervetlen kmia
hasonl hasonlt old-elv ltalnos kmia
hasonl hasonlt old-elv Szervetlen kmia
hlixkonformci Szerves kmia
helyi elem Szervetlen kmia
Hess-ttel ( a termokmia fttele) ltalnos kmia
heteroatom Szerves kmia
heteroatom Szerves kmia
heterogn reakci ltalnos kmia
heterogn rendszer ltalnos kmia
heterolnc polimer Szerves kmia
hexagonlis (hatszges) rcs Szervetlen kmia
hexzok Szerves kmia
hibridizci Szerves kmia
hidratci ltalnos kmia
hidratci Szervetlen kmia
hidratcih ltalnos kmia
hidratcih ltalnos kmia
hidrtburok ltalnos kmia
hidrtburok Szervetlen kmia
hidridek Szervetlen kmia
hidridion Szervetlen kmia
hidrogn-foszftok Szervetlen kmia
hidrognhd Szerves kmia
hidrognkarbontok (bikarbontok) Szervetlen kmia
hidrognkts ltalnos kmia
hidrognkts Szervetlen kmia
hidrognkts akceptora Szerves kmia
hidrognkts donora Szerves kmia
hidrolzis Szerves kmia
hidrolzis Szerves kmia
hidroxidion ltalnos kmia
hidroxidion Szervetlen kmia
hidroxidok Szervetlen kmia
hidroxikarbonsav Szerves kmia
hidroxilcsoport Szerves kmia
hidroxivegyletek Szerves kmia
hg oldat ltalnos kmia
homogn reakci ltalnos kmia
homogn rendszer ltalnos kmia
homolg sor Szerves kmia
horganyzott bdog Szervetlen kmia
h ltalnos kmia
hbonts Szerves kmia
hmozgs ltalnos kmia
Hund-szably ltalnos kmia
idelis fmes vezets Szervetlen kmia
ikerion Szerves kmia
indifferens elektrd ltalnos kmia
indiktor ltalnos kmia
inert gz Szervetlen kmia
inhibitor ltalnos kmia
intermetallikus fmvegyletek Szervetlen kmia
intermolekulris hidrognkts Szerves kmia
intramolekulris hidrognkts Szerves kmia
ion ltalnos kmia
ionizcis energia ltalnos kmia
ionizcis energia ltalnos kmia
ionkts ltalnos kmia
ionos fmvegyletek Szervetlen kmia
ionos kts Szervetlen kmia
ionrcs ltalnos kmia
ionsugr ltalnos kmia
ionvegylet, ionkristly ltalnos kmia
irnytott kovalens kts ltalnos kmia
irnytott klcsnhatsok ltalnos kmia
irreverbilis vltozs Szerves kmia
irreverzbilis kicsaps Szerves kmia
ivvz Szerves kmia
izoelektronos szerkezet Szerves kmia
izomer vegyletek Szerves kmia
izomria Szerves kmia
izomria Szerves kmia
izomerizci Szerves kmia
izooktn Szerves kmia
izoprn Szerves kmia
izotpok ltalnos kmia
jrulkos tpanyagok Szerves kmia
jgecet Szerves kmia
jdtinktra Szervetlen kmia
kbtszerek Szerves kmia
kd konformci Szerves kmia
kd konformci Szerves kmia
kdkonformci Szerves kmia
kapocsfeszltsg ltalnos kmia
karamellizci Szerves kmia
karbontok Szervetlen kmia
karbonilcsoport Szerves kmia
karbonsavak Szerves kmia
karboxilcsoport Szerves kmia
karotinoidok Szerves kmia
katalitikus hidrognezs Szerves kmia
katalitikus krakkols Szerves kmia
kataliztor ltalnos kmia
kataliztor Szerves kmia
kataliztor Szervetlen kmia
katalzis ltalnos kmia
katalzis Szervetlen kmia
kation ltalnos kmia
kation Szervetlen kmia
katd ltalnos kmia
katdos fmvdelem Szervetlen kmia
katdsugr ltalnos kmia
katdsugrcs ltalnos kmia
kaucsuk Szerves kmia
kimai kts ltalnos kmia
Kekul kplet Szerves kmia
kemny vz Szervetlen kmia
kmhats ltalnos kmia
kmhats Szervetlen kmia
kmiai egyenslyi llapot ltalnos kmia
kmiai rszecske ltalnos kmia
kmiai vltozs ltalnos kmia
kmiailag tiszta anyagok ltalnos kmia
kenolaj Szerves kmia
kplet ltalnos kmia
kpzdsh ltalnos kmia
keratin Szerves kmia
kerozin Szerves kmia
ketoncsoport Szerves kmia
ketonok Szerves kmia
ketzok Szerves kmia
ketts spirl Szerves kmia
kirlis molekula Szerves kmia
kiralits Szerves kmia
kiralitscentrum Szerves kmia
kiralitscentrum Szerves kmia
kirlyvz Szervetlen kmia
klrdurrangz Szervetlen kmia
klros vz Szervetlen kmia
koagulci Szerves kmia
koagulci (kicsapds) Szerves kmia
kolloid oldat Szerves kmia
kolloid oldat Szerves kmia
kolloid rendszer Szerves kmia
kolloid rendszer regedse Szerves kmia
kompakt atom Szervetlen kmia
komplementer szerkezet Szerves kmia
komplex Szervetlen kmia
komplexion Szervetlen kmia
komplexkpzs Szervetlen kmia
kompresszitrs Szerves kmia
koncentrci Szervetlen kmia
kondenzci ltalnos kmia
kondenzci Szerves kmia
kondenzci Szerves kmia
kondenzlds, aggreglds Szerves kmia
konfigurci Szerves kmia
konfigurci Szerves kmia
konformci Szerves kmia
konformci Szerves kmia
konformci Szerves kmia
konformerek Szerves kmia
konjuglt kettsktsrendszer Szerves kmia
konstitci Szerves kmia
konstitci Szerves kmia
konstitci Szerves kmia
konstitcis izomria Szerves kmia
konstitcis izomria Szerves kmia
konstitcis kplet Szerves kmia
koordincis szm Szervetlen kmia
koordincis szm Szervetlen kmia
kopolimerizci Szerves kmia
korrzi Szervetlen kmia
kovalens fmvegyletek Szervetlen kmia
kovalens kts ltalnos kmia
kovalens kts Szervetlen kmia
kovalens sugr (kttt atom mrete) ltalnos kmia
kovalens vegyrtk Szerves kmia
kovasavak Szervetlen kmia
kd Szerves kmia
kd Szerves kmia
knny fmek Szervetlen kmia
kolaj Szerves kmia
krnyezet ltalnos kmia
krnyezeti kmia Szerves kmia
ktsi energia ltalnos kmia
ktsi energia ltalnos kmia
ktsi energia Szervetlen kmia
ktspolarits Szervetlen kmia
ktstvolsg (ktshossz) ltalnos kmia
ktstvolsg (ktshossz) Szervetlen kmia
ktsszg ltalnos kmia
ktsszg Szervetlen kmia
kt elektronpr ltalnos kmia
kt elektronpr Szervetlen kmia
kt molekulaplya ltalnos kmia
kzepesen szennyezett leveg Szerves kmia
kzmbsts Szervetlen kmia
kzponti atom ltalnos kmia
kzponti atom Szervetlen kmia
kzponti atomtrzs mrete ltalnos kmia
kzponti atomtrzs tltse ltalnos kmia
kzvetett (indirekt) redukci Szervetlen kmia
kzvetlen (direkt) redukci Szervetlen kmia
krakkgz Szerves kmia
krakkols Szerves kmia
kristlygc ltalnos kmia
kristlyos anyagok ltalnos kmia
kristlyosods ltalnos kmia
kristlyvz Szervetlen kmia
kristlyvz Szervetlen kmia
kvantummechanikai (Schrdinger-Heisenberg-fle) atommodell ltalnos kmia
kvantumszmok ltalnos kmia
kvarcveg Szervetlen kmia
lgy vz Szervetlen kmia
lncpolimer Szerves kmia
lncreakci Szerves kmia
lncreakci Szervetlen kmia
lngfests ltalnos kmia
lngfests Szervetlen kmia
lapcentrlt rcs Szervetlen kmia
Le Chatelier-Braun elv ( a legkisebb knyszer elve) ltalnos kmia
lecsapds ltalnos kmia
legkisebb knyszer elve ltalnos kmia
lgkri alapgzok Szerves kmia
lekmusz ltalnos kmia
leprlsi frakcik Szerves kmia
levlsi potencil ltalnos kmia
ligandrum ltalnos kmia
ligandum Szerves kmia
ligandum Szerves kmia
lineris alak (bot alak) ltalnos kmia
lineris szerkezet Szerves kmia
liogl Szerves kmia
lioszol Szerves kmia
lipidek Szerves kmia
lokalizlt kovalens kts ltalnos kmia
Londontpus szmog Szerves kmia
Los Angelestpus szmog Szerves kmia
Lsorozat Szerves kmia
Lsznhidrt sorozat Szerves kmia
lg ltalnos kmia
lg Szervetlen kmia
Lugololdat Szerves kmia
Lugolreakci Szerves kmia
lgos kmhats ltalnos kmia
lgos kmhats Szervetlen kmia
lyukmodell ltalnos kmia
magerk ltalnos kmia
mgneses kvantumszm ltalnos kmia
magtlts ltalnos kmia
makromolekula Szerves kmia
makromolekula Szerves kmia
makromolekula Szerves kmia
makromolekuls kolloid Szerves kmia
margarin Szerves kmia
Markovnyikovszably Szerves kmia
msodfaj vezet Szervetlen kmia
msodlagos lgszennyezk Szerves kmia
msodrend kmiai kts Szervetlen kmia
msodrend ktsek ltalnos kmia
megfordthat kmiai reakci ltalnos kmia
megfordthat kmiai reakci Szervetlen kmia
mellkcsoportok ltalnos kmia
mellkkvantumszm ltalnos kmia
mennyisgi analzis Szerves kmia
mestersges alap manyag Szerves kmia
mestersges szenek Szervetlen kmia
mszgets Szervetlen kmia
meszes vz Szervetlen kmia
mszolts Szervetlen kmia
metastabilis llapot ltalnos kmia
metilncsoport Szerves kmia
mez ltalnos kmia
micella Szerves kmia
micella Szerves kmia
minsgi analzis Szerves kmia
ml ltalnos kmia
mol% (anyagmennyisg %) ltalnos kmia
molris trfogat ltalnos kmia
molris trfogat Szervetlen kmia
molris tmeg ltalnos kmia
molekula ltalnos kmia
molekula Szervetlen kmia
molekula alakok ltalnos kmia
molekula polaritsa Szervetlen kmia
molekulk alakja Szervetlen kmia
molekuln belli trendezds Szerves kmia
molekulaplya ltalnos kmia
molekulaplya Szervetlen kmia
molekularcs ltalnos kmia
molekularcs Szervetlen kmia
molekularcs Szervetlen kmia
"mlos" oldat ltalnos kmia
monomer Szerves kmia
monomolekulris rteg Szerves kmia
monoszacharid Szerves kmia
manyagok Szerves kmia
mtrgyk Szervetlen kmia
NaCl-tpus rcs Szervetlen kmia
natv szerkezet Szerves kmia
nehzfmek Szervetlen kmia
nem cukorszer sznhidrt Szerves kmia
nem ionos detergens Szerves kmia
nemesfmek Szervetlen kmia
nemesgzhj-szerkezet ltalnos kmia
nemesgzhj-szerkezet Szervetlen kmia
nemfmes elemek Szervetlen kmia
nemkt elektronpr Szervetlen kmia
neutron ltalnos kmia
nvleges tlts ltalnos kmia
nitrls Szerves kmia
nitrl elegy Szervetlen kmia
nitrtok Szervetlen kmia
nitridek Szervetlen kmia
nitritek Szervetlen kmia
normlllapot (0 C hmrsklet, 0,1 Mpa nyoms) ltalnos kmia
normlllapot (0 C hmrsklet, 0.1 Mpa nyoms) Szervetlen kmia
normlis sznlnc Szerves kmia
nukleinsav Szerves kmia
nukleonok ltalnos kmia
nukleotid Szerves kmia
nukleozid Szerves kmia
nyersvas Szervetlen kmia
nylt lnc molekulk Szerves kmia
nylt rendszer ltalnos kmia
nylt sznlnc vegyletek Szerves kmia
nyitott lls Szerves kmia
nyomelem Szerves kmia
nyomgzok Szerves kmia
oktnszm Szerves kmia
oktnszm Szerves kmia
olajkemnyts (zsrkemnyts) Szerves kmia
olajok Szerves kmia
oldsh ltalnos kmia
oldsh ltalnos kmia
oldatok (valdi oldatok) ltalnos kmia
oldhatsg ltalnos kmia
oldds s kivls sebessge ltalnos kmia
olddsi egyensly ltalnos kmia
olddsi folyamat ltalnos kmia
oldszer ltalnos kmia
oldott anyag ltalnos kmia
olefinek (alknek) Szerves kmia
olvads ltalnos kmia
olvadspont ltalnos kmia
olvadk ltalnos kmia
olvadkelektrolzis Szervetlen kmia
npestis Szervetlen kmia
optikai aktivits Szerves kmia
optikai izomeria Szerves kmia
organogn elemek Szerves kmia
orto, meta, parahelyzet Szerves kmia
oxidci ltalnos kmia
oxidci ltalnos kmia
oxidci Szerves kmia
oxidci Szerves kmia
oxidci Szervetlen kmia
oxidcis szm ltalnos kmia
oxidcis szm ltalnos kmia
oxidcis szm Szervetlen kmia
oxidlszer ltalnos kmia
oxidlszer Szervetlen kmia
oxidok Szervetlen kmia
oxocsoport Szerves kmia
oxokarbonsav Szerves kmia
oxniumion ltalnos kmia
oxniumion Szervetlen kmia
oxosavak Szervetlen kmia
oxovegylet Szerves kmia
zonlyuk Szerves kmia
zonpajzs Szerves kmia
sszegkplet ltalnos kmia
sszegkplet Szerves kmia
sszegkplet Szerves kmia
sszes kemnysg Szervetlen kmia
sszetett fehrjk Szerves kmia
sszetett ion ltalnos kmia
sszetett ion Szervetlen kmia
sszetett oxigntartalm funkcis csoportok Szerves kmia
sszetett sznhidrt Szerves kmia
tvzetek Szervetlen kmia
pakura Szerves kmia
plyaenergia ltalnos kmia
prolgs ltalnos kmia
prostatlan elektronok ltalnos kmia
prostott elektronok ltalnos kmia
passzv llapot Szervetlen kmia
passzv felletvdelem Szervetlen kmia
passzvlds Szervetlen kmia
patina Szervetlen kmia
Pauli-elv ltalnos kmia
pentzok Szerves kmia
peptidkts Szerves kmia
peridusok ltalnos kmia
peridusos rendszer ltalnos kmia
permutitok Szervetlen kmia
peroxid kts Szervetlen kmia
peroxidok Szervetlen kmia
petrleum Szerves kmia
petrleumaszfalt Szerves kmia
pH ltalnos kmia
pH Szervetlen kmia
pelektronszextett Szerves kmia
p-kts ltalnos kmia
p-kts Szervetlen kmia
pkts Szerves kmia
pkts Szerves kmia
pillanatnyi koncentrci ltalnos kmia
piramis alak ltalnos kmia
piramis alak Szerves kmia
polris kovalens kts ltalnos kmia
polris kovalens kts Szervetlen kmia
polris oldszer ltalnos kmia
polaritsvektorok ltalnos kmia
polarizlhatsg ltalnos kmia
polarizl hats ltalnos kmia
polarizlt fny Szerves kmia
poliamidok Szerves kmia
polinek (poliolefinek) Szerves kmia
poliszterek Szerves kmia
polikondenzci Szerves kmia
polimer Szerves kmia
polimerizci Szerves kmia
polimerizci Szerves kmia
polinukleotid lnc Szerves kmia
poliolefinek Szerves kmia
polipeptid Szerves kmia
poliszacharid Szerves kmia
por Szerves kmia
porszennyezett leveg Szerves kmia
protolitikus (sav-bzis) reakci ltalnos kmia
protolitikus reakci Szerves kmia
proton ltalnos kmia
rcslland Szervetlen kmia
rcsenergia ltalnos kmia
rcsenergia ltalnos kmia
rcsenergia Szervetlen kmia
rcsenergia Szervetlen kmia
radioaktivits ltalnos kmia
reakcih ltalnos kmia
reakcikinetika ltalnos kmia
reakcisebessg ltalnos kmia
reakcisebessgi lland (K) ltalnos kmia
redoxireakci Szerves kmia
redoxireakci Szervetlen kmia
redoxireakcik ltalnos kmia
redukl cukor Szerves kmia
redukl hats Szerves kmia
reduklszer ltalnos kmia
reduklszer Szervetlen kmia
redukci ltalnos kmia
redukci ltalnos kmia
redukci Szerves kmia
redukci Szervetlen kmia
relatv atomtmeg ltalnos kmia
relatv pratartalom Szerves kmia
rendezetlensg mrtke ltalnos kmia
rendszm ltalnos kmia
rendszer ltalnos kmia
rszecske tulajdonsg ltalnos kmia
rszleges tlts ltalnos kmia
rtegrcs Szervetlen kmia
reverzbilis kicsaps Szerves kmia
revirzbilis vltozs Szerves kmia
rotci Szerves kmia
Rutheford-fle atommodell ltalnos kmia
salak Szervetlen kmia
salakkpz anyagok Szervetlen kmia
srgarz Szervetlen kmia
sav ltalnos kmia
sav Szerves kmia
sav Szervetlen kmia
savak rtksge ltalnos kmia
savak s bzisok erssge ltalnos kmia
savak s bzisok erssge Szervetlen kmia
savak s bzisok rtksge Szervetlen kmia
savanhidridek Szervetlen kmia
savanys Szervetlen kmia
savas es Szerves kmia
savas kmhats ltalnos kmia
savas kmhats Szervetlen kmia
sav-bzis-prok ltalnos kmia
savi disszocicis lland Szerves kmia
savi disszocicis lland (Ks) ltalnos kmia
savmaradk Szerves kmia
savmaradk Szervetlen kmia
savmaradk anion Szervetlen kmia
semleges kmhats ltalnos kmia
semleges kmhats Szervetlen kmia
Siemens-Martin-eljrs Szervetlen kmia
skhromszg alak ltalnos kmia
skhromszges szerkezet Szerves kmia
s hidrolzise ltalnos kmia
s hidrolzise Szerves kmia
s hidrolzise Szerves kmia
shd ltalnos kmia
sk Szervetlen kmia
sk savas s lgos kmhatsa Szervetlen kmia
Sommerfeld-fle atommodell ltalnos kmia
soros kapcsols ltalnos kmia
spinkvantumszm ltalnos kmia
spiritusz Szerves kmia
standard hidrognelektrd ltalnos kmia
standardllapot (25 C hmrsklet, 0,1 Mpa nyoms) ltalnos kmia
standardllapot (25 C hmrsklet, 0.1 Mpa nyoms) Szervetlen kmia
standardpotencil ltalnos kmia
srsg ltalnos kmia
szablyos s Szervetlen kmia
szacharidok Szerves kmia
szll por Szerves kmia
szappan Szerves kmia
szappan Szerves kmia
szappan Szerves kmia
szappanosts Szerves kmia
szraz jg Szervetlen kmia
szraz leprls Szervetlen kmia
szraz lepeds Szerves kmia
szrmaztats Szerves kmia
szk konformci Szerves kmia
szk konformci Szerves kmia
szkkonformci Szerves kmia
sznatom rendsge (primer, szekunder, tercier, kvaterner sznatom) Szerves kmia
sznhidrt Szerves kmia
sznhidrognek Szerves kmia
sznlnc polimer Szerves kmia
szerencss tkzs ltalnos kmia
szerkezeti kplet (konstitcis kplet) Szerves kmia
szerves bzisok Szerves kmia
szerves kmia Szerves kmia
szerves lnc polimer Szerves kmia
szervetlen vegylet Szerves kmia
szervetlensavszter Szerves kmia
szeszes erjeds Szerves kmia
szigma-kts ltalnos kmia
szigma-kts Szervetlen kmia
szigmakts Szerves kmia
szigmakts Szerves kmia
szigma-vz ltalnos kmia
szigmavz Szerves kmia
szigmavz Szerves kmia
szilrd oldat tpus tvzetek Szervetlen kmia
sziliktok Szervetlen kmia
szilikonkaucsuk Szerves kmia
szilikonok Szervetlen kmia
szilikonolaj Szerves kmia
sznes fmek Szervetlen kmia
szintetikus mosszer Szerves kmia
szintzis Szervetlen kmia
szintzis Szervetlen kmia
szintzisgz Szerves kmia
szintzisgz Szerves kmia
szintzisgz Szervetlen kmia
szmog (fstkd) Szerves kmia
szolok Szerves kmia
szkkt-kisrlet Szervetlen kmia
szternvz Szerves kmia
sztereokmia Szerves kmia
sztchiometria ltalnos kmia
sztchiometriai egyenlet ltalnos kmia
sztchiometrikus mennyisg ltalnos kmia
szublimci ltalnos kmia
szubsztitci Szerves kmia
szulftok Szervetlen kmia
szulfidok Szervetlen kmia
szulfitok Szervetlen kmia
szupravezets Szervetlen kmia
szuszpenzi Szerves kmia
szrke nyersvas Szervetlen kmia
tpanyagok Szerves kmia
tapasztalatikplet ltalnos kmia
tartstszer Szerves kmia
telep ltalnos kmia
teltetlen alhj ltalnos kmia
teltetlen oldat ltalnos kmia
teltetlen sznatom Szerves kmia
teltetlen sznhidrognek Szerves kmia
teltetlen sznhidrognek Szerves kmia
teltett oldat ltalnos kmia
teltett sznatom Szerves kmia
teltett sznhidrognek Szerves kmia
tengelyszimmetrikus atomplya ltalnos kmia
trcentrlt rcs Szervetlen kmia
trfogat% ltalnos kmia
trhls polimer Szerves kmia
trhls polimerek Szerves kmia
trhls szerkezet Szerves kmia
trizomerek (sztereoizomerek) Szerves kmia
termlvz Szerves kmia
termszetes (svnyi) szenek Szervetlen kmia
termszetes alap manyag Szerves kmia
termszetes vizek Szerves kmia
termikus bonts Szervetlen kmia
termoaktv (hre kemnyed) manyag Szerves kmia
termokmia ltalnos kmia
termokmiai egyenlet ltalnos kmia
termoplasztikus (hre lgyul) manyag Szerves kmia
terpnek Szerves kmia
trrcsos szerkezet ltalnos kmia
trszerkezeti kplet Szerves kmia
trszerkezeti kplet Szerves kmia
testtmegindex Szerves kmia
tetrader-alak ltalnos kmia
tetraderes szerkezet Szerves kmia
tetrzok Szerves kmia
Thomson-fle atommodell ltalnos kmia
tiszta leveg Szerves kmia
tisztaszesz Szerves kmia
tbblpses disszocici Szervetlen kmia
tbbszrs kovalens kts ltalnos kmia
tbbszrs kovalens kts Szervetlen kmia
tkletes gs Szerves kmia
tmeg% ltalnos kmia
tmeghats trvnye (egyensly trvnye) ltalnos kmia
tmegkoncentrci ltalnos kmia
tmegszm ltalnos kmia
tmny oldat ltalnos kmia
trcium Szervetlen kmia
triglicerid Szerves kmia
trizok Szerves kmia
troposzfra Szerves kmia
tlfeszltsg ltalnos kmia
tlteltett oldat ltalnos kmia
leped por Szerves kmia
veges llapot Szervetlen kmia
veghzgzok Szerves kmia
veghzhats Szerves kmia
vkuum leprls Szerves kmia
V-alak ltalnos kmia
Valak Szerves kmia
vlasztvz Szervetlen kmia
valdi oldat Szerves kmia
valdi tlts ltalnos kmia
vltoz kemnysg Szervetlen kmia
van der Waals klcsnhatsok ltalnos kmia
van der Waals ktsek Szerves kmia
"vgtelen" molekula Szervetlen kmia
vegyrtk ltalnos kmia
vegyrtk Szerves kmia
vegyrtkelektronok ltalnos kmia
vegyrtkhj ltalnos kmia
vegyjel ltalnos kmia
vegyszeres vzlgyts Szervetlen kmia
vegylet Szervetlen kmia
vegylet rtksge Szerves kmia
vegyletek ltalnos kmia
vegyletmolekula ltalnos kmia
vegyletmolekula Szervetlen kmia
vegylettpus tvzetek Szervetlen kmia
viaszok Szerves kmia
vinilcsoport Szerves kmia
vis vitalis elmlet Szerves kmia
viszkozits Szerves kmia
visszaalakuls sebessge ltalnos kmia
vitaminok Szerves kmia
vz disszocicija Szervetlen kmia
vzben oldd vitaminok Szerves kmia
vzgz Szervetlen kmia
vzionszorzat ltalnos kmia
vzk Szervetlen kmia
vzveg Szervetlen kmia
vonalbrs kplet Szerves kmia
vonalbrs kplet Szerves kmia
vrsrz Szervetlen kmia
vulkanizls Szerves kmia
vulkanizls Szerves kmia
xantoprotein reakci Szerves kmia
xerogl Szerves kmia
Zajcevszably Szerves kmia
zrt rendszer ltalnos kmia
zsrban oldd vitaminok Szerves kmia
zsrok Szerves kmia
zsrsavak Szerves kmia
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
4. fogalomgyjtemny Oldatok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
2. fogalomgyjtemny Molekulk
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
4. fogalomgyjtemny Oldatok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
4. fogalomgyjtemny Oldatok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
2. fogalomgyjtemny Molekulk
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
4. fogalomgyjtemny Oldatok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
4. fogalomgyjtemny Oldatok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
4. fogalomgyjtemny Oldatok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
4. fogalomgyjtemny Oldatok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
2. fogalomgyjtemny Molekulk
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
4. fogalomgyjtemny Oldatok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
4. fogalomgyjtemny Oldatok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
4. fogalomgyjtemny Oldatok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
4. fogalomgyjtemny Oldatok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
4. fogalomgyjtemny Oldatok
2. fogalomgyjtemny Molekulk
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
2. fogalomgyjtemny Molekulk
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
4. fogalomgyjtemny Oldatok
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
4. fogalomgyjtemny Oldatok
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
4. fogalomgyjtemny Oldatok
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
4. fogalomgyjtemny Oldatok
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
15. fogalomgyjtemny A sznhidrtok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
8. fogalomgyjtemny Elektrokmia
4. fogalomgyjtemny Oldatok
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
20. fogalomgyjtemny A krnyezeti kmia alapjai
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
3. fogalomgyjtemny Anyagi halmazok
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
2. fogalomgyjtemny Molekulk
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
1. fogalomgyjtemny Az atomok s az ionok
2. fogalomgyjtemny Molekulk
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
6. fogalomgyjtemny Reakcikinetika s egyenslyok
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
9. fogalomgyjtemny A hidrogn, a halognek, az oxign, a kn s vegyleteik
7. fogalomgyjtemny A kmiai reakcik
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
10. fogalomgyjtemny A nitrogn, a foszfor, a szn, a szilicium s vegyleteik
17. fogalomgyjtemny A szerves vegyletek szerkezete
12. fogalomgyjtemny A teltett sznhidrognek
11. fogalomgyjtemny A fmek s vegyleteik
18. fogalomgyjtemny A szerves vegyipar s termkei
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
16. fogalomgyjtemny Nitrogntartalm szerves vegyletek
19. fogalomgyjtemny A kolloid rendszerek
13. fogalomgyjtemny A teltetlen s az aroms sznhidrognek
5. fogalomgyjtemny A fizikai s kmiai folyamatok hvltozsai
21. fogalomgyjtemny Kmia a mindennapjainkban
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek
14. fogalomgyjtemny Az oxigntartalm szerves vegyletek