You are on page 1of 1

Miljohn Denver Y.

Paynor Introduction to Political Analysis


ABPS III July 9, 2012

Minsan May Isang Puta


by: Mike Portez Borromeo

Metaphors:

1. tatlong malilibog na foreigners Spaniards, Japanese, Americans


2. mga bobong kapitbahay ko neighboring countries
3. sa kanya namin natutunan mag-ingles US
4. kasakiman ng ilan sa mga anak ko corrupt officials
5. Lubog na lubog kami sa pagkakautang. - Philippines

Abstract Symbols:
1. semilya ng demonyo unlikely traits
2. pagpuputa taking advantage
3. Minsan sa pagtingin ko sa salamin ni hindi ko na nga kilala sarili ko. the natural
resources of the Philippines are being devoured by foreign countries
4. nagpyesta sa katawan ko Foreigners have only one intention, to use the natural
resources of the Philippines.
5. IIlan ang gusto magtulungan, naghihilahan pa. Crab-mentality