You are on page 1of 6

ZGROMADZENIE MISJI

PRZEOONY GENERALNY

Rzym, 8 marca 2017

Do wszystkich czonkw Zgromadzenia Misji


Do wszystkich Sistr Miosierdzia
Do wszystkich czonkw Rodziny Wincentyskiej

Drodzy Konfratrzy, Siostry i Czonkowie Rodziny Wincentyskiej,

Niech aska i pokj Jezusa zawsze bd z nami!

Niedawno dotara do nas wiadomo, e informacje dotyczce aktualizacji


wincentyskiego kalendarza liturgicznego nigdy nie zostay Wam przekazane.
Prawdopodobnie list, ktry mia by przetumaczony, zagubi si midzy dwoma biurami
Kurii Generalnej Zgromadzenia Misji. Przykro nam, e t informacj, ktr powinnicie
otrzyma w kwietniu zeszego roku, wysyamy do Was z opnieniem.

1. W zwizku z tym, dopiero teraz przesyam zaktualizowany, liturgiczny kalendarz


wincentyski. Jest on zatwierdzony dla Zgromadzenia Misji i dla Sistr Miosierdzia, ale
nie jest zarezerwowany jedynie dla Rodziny Wincentyskiej.

2. Informacja o zmianie daty obchodw Uroczystoci w. Ludwiki de Marillac, z 15 marca


na 9 maja, zostaa Wam ju przekazana w zeszym roku.

3. Kolejna zmiana dotyczy w. Franciszka Regis Cleta, ktrego wspomnienie zostao


przeniesione z 18 lutego na 9 lipca. Powodem tej zmiany jest poczenie tego
wspomnienia ze wspomnieniem innych mczennikw tej samej kategorii z kalendarza
powszechnego. Biorc pod uwag, e chodzi o kalendarz wasny, mamy przywilej
wymieniania najpierw w. Franciszka Regis Cleta, a pniej w. Augustiniego Zhao Rong
i jego towarzyszy.

4. Pod dat 28 lipca, znajdziecie witego, ktry nie naley do Rodziny Wincentyskiej.
Chodzi o w. Piotra Chryzologa, ktrego wspomnienie w kalendarzu powszechnym
przypada 30 lipca. Ot, aby zachowa t dat dla w. Justyna de Jacobis, musielimy w
naszym kalendarzu przesun wspomnienie w. Piotra Chryzologa na inny dzie. Takie
przesunicie jest moliwe tylko wtedy, gdy obchody naszego wspomnienia pokrywaj
si ze wspomnieniem innego witego z kalendarza powszechnego.

!
Congregazione della Missione Curia Generalizia via dei Capasso,30 00164 Roma
Tel: +39 06 661 30 61 Fax: +39 06 666 38 31 Email:cmcuria@cmglobal.org
5. Jak zauwaycie, niektre wspomnienia w obecnym kalendarzu stay si
wspomnieniami dowolnymi, ale pozostaj obowizkowe w kraju, z ktrego pochodzi
dany bogosawiony lub wity. Jednak nie oznacza to, e inni nie musz obchodzi tych
wspomnie.

6. Zasugerowano nam usunicie wita Nawrcenia w. Pawa Apostoa (25 stycznia)


z kalendarza wasnego, poniewa ma ono charakter powszechny. Zgodzono si jednak,
aby to wito pozostao w naszym kalendarzu ze wzgldu na modlitwy, ktre byy
zatwierdzone dla Zgromadzenia na ten dzie.

7. Gdy imiona mczennikw nie s wymienione w oficjalnie zatwierdzonym kalendarzu


wincentyskim (na przykad 26 czerwca), moemy dowolnie wymienia wszystkie imiona
znajdujce si w ordo (kalendarzu liturgicznym).

Dzikuj za wzicie pod uwag tych zmian. Niech Bg bogosawi kademu z nas na
czas trwajcych obchodw Roku Jubileuszowego podkrelajcych narodziny naszego
charyzmatu.

Wasz brat w w. Wincentym,

Toma Mavri CM
Przeoony Generalny

!
Congregazione della Missione Curia Generalizia via dei Capasso,30 00164 Roma
Tel: +39 06 661 30 61 Fax: +39 06 666 38 31 Email:cmcuria@cmglobal.org

You might also like