UNIV.MED.FARM.

TÂRGU-MUREŞ CLINICA NEUROLOGICĂ

Prof.dr.ION PASCU

COMPLICAŢIILE NEUROLOGICE ÎN INFECŢIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENŢEI UMANE (HIV)

1. Date generale

- infecţia cu HIV este, la ora actuală, una din cele mai importante probleme de sănătate publică - 2,5 mil.cazuri bolnavi infectaţi cu HIV în lume: 71% în Africa 13% în USA 9% în America de Nord şi de Sud, fără USA 5% în Europa 1% în Asia 1% în alte zone - 2073 bolnavi infectaţi cu HIV în România: 6% adulţi 94% copii - 70% din bolnavii cu SIDA decedează în primii 2 ani de la dg. - SIDA este prima cauză de deces la bărbaţii între 25-44 ani şi la femeile între 25-34 ani - la bolnavii cu SIDA, complicaţiile neurologice apar în procent de 31%-65% la adulţi şi de 50%-90% la copii - clinic, 40% din bolnavii cu SIDA au complicaţii neurologice - morfopatologic, 73% din pacienţii cu SIDA au leziuni nervoase - 1/3 din bolnavii infectaţi cu HIV se prezintă la medic pentru fenomene neurologice - are cea mai complexă şi dinamică structură genetică dintre toate retrovirusurile umane cunoscute - retrovirus = conţine reverstranscriptaza, capabilă să transforme ARN în ADN (invers decât în mod obişnuit), deci în secvenţa ARN-ADN-ARN-proteine - virus citopatogen limfotrop şi neurotrop - infectarea limfocitelor T4 şi distrugerea lor progresivă - infectarea monocitelor şi macrofagelor - infectarea astrocitelor, neurogliei şi neuronilor

2. Caracterele HIV

3. Patogenie generală

4. Neuropatogenie

2

- virusul vehiculat de macrofage depăşeşte bariera HE - replicarea virusului în creier poate avea loc fără să producă, la început, "manifestări clinice" - poate produce entităţi clinice neurologice acute, subacute sau cronice în funcţie de relaţiile care se stabilesc între agentul etiologic şi organismul infectat - infecţia SNC cu HIV poate evolua uneori fără semne de implicare a răspunsului imun în sânge, ci numai în LCR - se constituie un edem cerebral cu predominanţă în substanţa albă, prin eliberarea unor substanţe de către macrofagele ajunse în SNC - infectarea celulelor endoteliale determină creşterea permeabilităţii capilare, contribuind în plus la constituirea edemului cerebral şi a tulburărilor electrolitice în creier - edem cerebral în substanţa albă - atrofie corticală la 60% din adulţii cu SIDA - rarefacţie celulară perivasculară multifocală - vacuolizare focală a substanţei albe - macrofage şi multinucleare gigante perivasculare şi în parenchimul cerebral - modificări importante ale neuromediatorilor - 3 categorii de leziuni neurologice: - prin HIV - prin infecţii oportuniste - prin procese neoplazice

5. Morfopatologie

6. Manifestările neuropsihice în raport de grupele evolutive

6.1. Grupa I: Infecţia acută seropozitivă 6.1.1.- meningite aseptice acute - pleiocitoză în LCR - anticorpi anti HIV-1 în LCR 6.1.2.- neuropatii inflamatorii 6.2. Grupa II: Infecţia asimptomatică seropozitivă 6.2.1.- pleiocitoză silenţioasă în LCR 6.3. Grupa III: Limfadenopatia cronică generalizată 6.3.1.- poliradiculoneuropatii(sdr.GBS) 6.3.2.- polineuropatii demielinizante inflamatorii cronice 6.3.3.- polineuromiozite 6.3.4.- radiculite 6.4. Grupa IV 6.4.1. subgrupa A: boală constituită: "AIDS Related Complex" (ARC) a.- afecţiunile de la gr.III b.- mononeuropatii multiple c.- polineuropatii distale d.- complex demenţial incipient 6.4.2. subgrupa B: boală neurologică a.- afecţiunile de la gr.IV A

b.- complex demenţial constituit c.- encefalopatii subacute d.- encefalite herpetice e.- encefalite zosteriene f. - mielopatii vacuolare g.- leucoencefalopatii multifocale progresive h.- meningoencefalomielite cu herpes viruşi (cytomegalovirus, herpes zoster, herpes simplex şi Epstein-Barr) 6.4.3. subgrupa C: boală infecţioasă secundară cu germeni oportunişti şi localizări multiple a.- afecţiunile de la gr.IV B b.- infecţii secundare ale SNC cu bacterii, fungi sau paraziţi: Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Treponema pallidum, Mycobacterium (tuberculosis, avium, intracellulare, kansasii), Aspergillus fumigatus, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Listeria monocytogenes, Escherichia Coli etc 6.4.4. subgrupa D: boală neoplazică secundară a.- afecţiunile de la gr.IV C b.- limfoame primare ale SNC c.- limfoame sistemice cu implicarea SNC d.- sarcom Kaposi cu matastaze în SNC e.- polineuropatii paraneoplazice 6.4.5. subgrupa E: alte manifestări a.- boli cerebrovasculare (infarcte şi hemoragii) • N.B. Scleroza multiplă = complicaţie neurologică a infecţiei cu HIV ?

3