You are on page 1of 3

Intrebare: O societate care se lichideaza prezinta urmatoarele solduri:

ct.1012 = 50.000 lei, ct. 1061 = 10.000 lei, ct.1068 = 50.000 lei, ct.117 =
57.000 lei(debit) 121 = 3.000lei (debit) si ct. 455 = 50.000 lei, de unde
rezulta capitaluri proprii (activ net) negativ -50.000 lei.
Platesc impozit pe venit pentru sumele aflate in contul de rezerve
legale 1061 si alte rezerve 1068? Care sunt inregistrarile contabile?

Raspuns: Cadrul normativ ce reglementeaza reflectarea


incontabilitate a principalelor operatiuni de lichidare a societatilor
comerciale este OMFP 1376/2004 privind reflectarea in contabilitate a
principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a
societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati
din cadrul societatilor comerciale.

Conform prevederilor acestui act normativ, operatiunile care se fac cu


ocazia lichidarii societatii comerciale sunt:
a) inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale
societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile,
inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta
ocazie;
b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care
urmeaza sa se lichideze.
Citeste aici ghidul complet pentru aplicarea IFRS-ului

>> DETALII CLICK AICI <<

c) stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a


operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele
societatii comerciale;
d) valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor,
incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
e) achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte
fonduri, salariati si alti terti;
f) stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
g) calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului
pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;
h) intocmirea bilantului de partaj;
i) efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii
comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:

prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;


hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in
registrul sedintelor adunarii generale;
cota de participare la capitalul social.

Inregistrari contabile:
- capitalul social de restituit asociatilor:
1012 Capital social subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind
capitalul
- pierderi:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 117 Rezultatul reportat
- decontarea rezervelor legale:
1061 Rezerva legala = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

impozit pe profit aferent rezervelor legale:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 4411 Impozit pe profit

plata impozitului:

4411 Impozit pe profit = 5121 Conturi la banci in lei

decontarea altor rezerve:

1068 Alte rezerve = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

Retinem faptul ca valoarea ce excede capitalului social este un venit


impozabil la nivelul persoanei fizice, conform art. 66 alin. (8) din Codul
fiscal. Procedural, impozitul este in procent de 16%, fiind unul final.
Declararea si plata se fac pana la depunerea situatiilor finale lichidative
la Registrul comertului, conform art. 67 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal.

Inregistrare contabila:
4551 Asociati-conturi curente = 446 Alte impozite si taxe.

- pierderea reportata:
117 Rezultat reportat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul
repartizarea pierderii curente:

121 Profit sau pierdere = 117 Rezultatul reportat


117 Rezultat reportat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

inchiderea contului 4551:

4551 Asociati conturi curente = 456 Decontari cu asociatii privind


capitalul
Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!