You are on page 1of 25

U - KMETIJSTVO, OBRT

1 - srp
G = ma =
B = ma =
D v = As = - rezati s srpom
D = Abb = - ukrivljenost

2 - srp, druge oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

3 - zdruena znaka U 1in D 4


G = ma = (le v = maa = - videti)

4 - zdruena znaka U 1 in Aa 11
G = maA =
(le v = maAt = - Boginja Maat)

5 - zdruena znaka U 2 in Aa 11
(pomen enak prejnjemu znaku)

6 - nagnjena motika
G = mr =
D = A = - pretihati
(vasih nadomea U 8)

7 - motika
(pomen enak prejnjemu znaku)

8 - motika s kratkim roajem


G = Hn =
B = Hnn = - motika

200
9 - merica zrnja z zrnji
D - itarica
= bdt = - dvozrnica
D - mere, meritvene enote
= aj = - meriti

10 - zdruena znamenja U 9 in M 33
B = jt = - jemen
D - itarica (nadomea
prejnji znak)

11 - zdruena znaka U 9 in S 38
Ok = Hqat = - Heqat mera

12 - zdruena znaka U 9 in D 50
(pomen enak prejnjemu znaku)
O 30 - dvokraka palica
D v = Abt = - dvokrake vile
GD = sb, sdb =

13 - ralo
G = hb =
D = ska = - orati
GD = nA = (nadomea U 14)

14 - dve povezani palici


GD = nA =

15 - sani
G = tm =

16 - sani s akaljo glavo


G = bja =
D v = wn = - sani
GD = bja =

201
17 - kratka motika v zemlji
B = grg = - ustanoviti
GD = grg =

18 - kratka motika v namakani zemlji


(pomen enak prejnjemu znaku)

19 - tesarska sekirica
G = nw =

20 - tesarska sekirica, stare oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

21 - tesarska sekirica v lesu


G = stp =
GD = stp, sp =

22 - dolbilo
D v = mn = - dolbilo, dolbsti
GD = mn =

23 - dleto, (igla)
G = mr =
G = ab =

24 - sveder, uteen s kamnom


= hmt = - rono delo

202
25 - sveder, stare oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

26 - sveder
B = wba = - odpreti
GD = wba =

27 - sveder, stare oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

28 - netilni sveder
G = a =
B = a = - netilni sveder
Ok = wda = - zdravo

29 - netilni sveder, stare oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

30 - keramina pe
G = ta =
B = ta = - keramina pe

31 - pekovski kavelj
S = rtHj = - pek
GD = rtH, jtH =
(nadomea D 19 in D 20)

203
32 - tolka in monar
D - stoli
= sm= - stoli, zdrobiti
= Hmat = - sol
GD = smn (zmn)=
D = dns = - teko

33 - tolka
G = t, tj, =
B = tjt = - tolka, tolkalo

34 - vreteno
G = sf =
B = sf = - presti

35 - zdruena znaka U 34 in I 9
(pomen enak prejnjemu znaku)

Aa 23 - dva z vrvjo povezana naslona


D v = md = - zadeti (cilj)

Aa 24 - dva z vrvjo povezana naslona,


stare oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

204
36 - svinnica
G = Hm =
B = Hmww = - pralec

37 - brivska oprema
D = Aq = - briti

38 tehtnica
S = mat = - tehtnica

39 - stojalo tehtnice
D v = wst = - stojalo tehtnice
GD = ws, s =

40 - stojalo tehtnice,
polhieratska razliica
(pomen enak prejnjemu znaku,
nadomea tudi T 13)

41 - jeziek tehtnice
D v = t = - jeziek tehtnice

205
V - VRVI, KOARE

1 - klobi vrvi
D - vrv
= nwH = - nora, vrv
= s = - vezati
GD = n = -
Ok = t = (=nt=) - sto

2 - zdruena znaka V 1 in = 34
G = sa =
GD = as =

3 - zdruen znak O 34 s
tremi znaki V 1
GD = saw =

4 - zanka
G = wa=

5 - zvita vrv
D = sn = - nart

6 - vrv s koncema zgoraj


G =s=
S =s= - vrv
G =sr, sr=
G =g=
D v =Arf= - zaviti, oviti, poviti
D - obleka

7 - vrv s koncema spodaj


G =n=

206
8 - vrv s koncema spodaj,
druge oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

9 - okrogla kartua
D v =nw= - kartua

10 - ovalna kartua
D - kartua, ime
D - kraljevo ime (v kartui)

11 - rob kartue
D v =dnj=
D v =pa= - cepiti

12 - lanena vrv
G =Arq=
D - zvezati
= f = - razvezati
GD =f=
D - papirusova knjiga
=fdw= - papirusov zvitek
GD =Arq=

13 - vrv za privezovanje ivali


G = = (kasneje =t=)

14 - vrv za privezovanje ivali, s rto


G == (oznauje, da se glas
ni spremenil v =t=)

15 - zdruena znaka V 13 in D 54
Ok =jj= - zgrabiti

207
16 - vozlasti amulet
G =sa, (za)=
B =sa= - vozlasti amulet

17
B =sa= - zaita

18 - (pomen enak prejnjemu znaku)

19 - sponka z zatiem
S =mt= - ograja za ivino
GD =ma, tma=
D - pletenina
=tma= - rogoznica, vzmetnica
=har= - vrea

20 - sponka brez zatia


G =m=
Ok =m = - deset

21 - zdruena znaka V 20 in I 10
G =m =

208
22 - bi
G =mH=

23 - bi, stare oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

24 -okoli palice navita vrv


G = w =
G = wd =

25 - okoli palice ovita vrv,


noveje oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

26 - tulec z nitjo
B =A = - tulec
GD =A, Ad, An =

27 - tulec
G =A =
(kot prejnji znak)

28 - stenj
G =H=

209
29 metlica iz ibja
G =sk=
G =waH =
GD =waH=
D v =sr=

30 - koara
G =nb=
B =nbt= - ko, koara

31 - koara z roajem
G =k=

31 a - koara z roajem
na drugi strani
(pomen enak prejnjemu znaku)

32 - pletena koara
G =msn=
D v =msnw= - harpunar
D v =gawt= - prispevek
GD =gaw=

33 - lanena monja
G =sr =
G =g=
G = s =
S =sr = - lan
D =Arf= - zaviti, oviti, poviti

210
34 - lanena monja,
druge oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

35 - lanena monja,
stare oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

36 posoda
G =Hn=
B =Hn= - posoda

37 - povoj
G =jdr =
D v =jdr = - zvezati
GD =jdr =

38 - ovoj, stare oblike


D v =wt = - ovoj, prt mumije

W - POSODJE

211
1 - zapeatena posoda z mazilom
D - olje, mazilo
=mrHt = - mazilo

2 - zapeatena posoda z mazilom,


brez koncev vrvi
G =bas=
D v =bas= - posoda Bas

3 - alabastrna skleda
G =Hb=
D v =s= - alabaster
Ok =Hbt= - knjiga obredov
D =Hb= - praznik, praznovanje

4 - zdruena znaka O 22 in W 3
S =Hb= - praznik, praznovanje
D =Hb= - praznik, praznovanje

5 - zdruena znaka T 28 in W 3
Ok =rj Hbt= - beroi sveenik

6 kotel
D v =wHat= - kotel
7 - granitna posoda

212
G = ma =
G = ab =
D v =ma = (=mat=) - rdei granit
D v =abw= - Elefantine
(izvorni kraj rdeega granita)

8 - granitna posoda,
druge oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

9 - kamnita posoda z roajem


G = hnm=
D v =nnm= - Nehnem olje

10 - kupa
G =jAb= (=ab=)
G = ws=
G = Hnt =
GD =ws, sw=
D -aa
=jAb= - kupa, aa
(nadomea N 41)

10 a - svetilna posoda
G =ba=
GD =ba=

Aa 4 - svetilna posoda,
druge oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

11 - podstavek za vr
G =g =
S =nst = - sede
(nadomea W 13, vasih tudi O 45)
12 - podstavek za vr, spodaj raven (stare oblike)

213
(pomen enak prejnjemu znaku)

13 - rde lonec
S =drt= - rdea Deeret posoda
(vasih nadomea N 34)

14 - vr za vodo
G =Hs= (=Hz=)
S =Hst= - Heset posoda
D - posodje, podobno Heset posodi
=snbt= - Senbet posoda

15 - vr, iz katerega tee voda


D v =qbb= - hladno
D v =qbH= - libacija, pitna daritev

16 - vr na podstavku,
iz katerega tee voda
S =qbH= - libacija
D v =qbb= - hladno
17 - vri za vodo na stojalu
G =nt=
B =ntw= - vri na stojalu

18 - vri za vodo na stojalu,


stare oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

19 - utara za mleko v mrei


G =mr =(kasneje =mj=)

20 - posoda za mleko

214
D =jrt= - mleko

21 - posoda za vino
D =jrp= - vino

22 - vr za pivo
D =Hnqt= - pivo
D - daritev
=jnw= - prispevek
Ok =wdpw= - streaj

23 - vr z dvema roajema
D - posodje
=qrHt= - posoda
Ok =wdpw= - streaj

24 - Nu posoda
G =nw=
G =jn=

25 - zdruena znaka W 24 in D 54
Ok =jnj= - iti iskati

X - KRUH, PECIVO

215
1 - truka
G =t=
B =t= - kruh
Ok =jt = - ata, oe

2 - truca
D =t= - kruh
Ok =Hwtj= - Bog Tot
Ok =jt =
( v =jt nr = - Bog oe)

3 - truca brez rte


(pomen enak prejnjemu znaku)

4 - dolga truca
D - kruh, hrana
=snw= - daritvena hrana
GD =sn= (=zn=)
GD =fqa=
(vasih nadomea W 3)

N 18 - dolga truca brez kroga


(pomen enak prejnjemu znaku)

5 - dolga truca z dvema rtama


D - kruh, hrana (v hieratski pisavi)
GD =sn=
(nadomea X 4)

6 - hlebec
D v =pat= - kruh
GD =pat=

7 - krajec kruha
D - hrana
= gsw= - krajec kruha
=snw= - daritvena hrana
8 - pokonni hlebec

216
G =d=
B =rdj= (=dj=) - dati

Y - PISANJE, IGRA, GLASBA

1 - zvitek z dvema nitma


B =mat= - knjiga (knjini zvitek)
GD =mat=
D pisano =s= - pisanje
D - abstraktno
=mawj = - novo
=Aa= - veliko
Ok =dm= - vsota

2 - zvitek brez niti


(pomen enak prejnjemu znaku)

3 - pisalni pribor
D v =mnhd= - pisalni pribor
Ok =s= - pisanje, pisava
GD =nAA, snAA=

4 - pisalni pribor, druge oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

5 - igralna ploa
G =mn=

6 - igralna figurica
S =jba= - igralna figura
Ok =jba= - plesalec
GD =jba=

7 - harfa
D =bnt= - harfa

8 - sistrum

217
G =sm=
S =st= - sistrum

Z - RTE, HIERATSKI ZNAKI, GEOMETRIJSKI LIKI

1 - navpina rta
B - ena, enost
D - enska oblika ali logogram
D - prva oseba ednine

2 - tri vzporedne navpine rte


GD =w= (kot slovnina konnica)
D - mnoina
=jwf= - meso

3 - tri zaporedne navpine rte


(pomen enak prejnjemu znaku)

4 - dve nagnjeni rti


G = j = (konnica dvojine)
D - znak za dvojino
D - nadomestni znak (za nevarne
ali teko opisljive znake)

5 - nagnjena rahla dvojna krivulja


D - nadomestno znamenje za
nevarne ali teko opisljive znake
(nadomea znak B 3, z branjem =ms=)

6 - rta z dvema krakoma


(nadomea A 13 ali A 14)
D - smrt
=mwt= - umreti
7 - zanka
(okrajava za G 43)

218
G =w =

8 - oval
D =nw= - oblo, okroglo

N 33 - krog
D - oblo, okroglo
GD =qd =

M 44 - trikotnik
S =spd = - ostro

9 - leei kri
D - zlomiti
=Hj = - uniiti
D - deliti
=wpj = - razdeliti
D - kriati sreati
=aj = - prekati
D =nkt = - stvar
GD =swa =
GD =s =
GD =bs =
GD =bn =
GD =wp =
GD =wr =

10 - leei kri,
stare oblike
( pomen enak prejnjemu znaku)

11 - prekriani palici
G =jmj=
Ok =wn= - (od =wnm= - jesti)

Aa - NEOPREDELJENO

1 - ko iz ptijega pogleda

219
G ==

2 - 'slab paket'
G =wHa =
D - neprijetno
=wbnw = - rana
=da = - debelo
Ok =pw = - reliefi
Ok =Hsb = - raunati
GD =ga =

3 - slab paket, iz katerega tee


D - neprijetno

4 - svetilna posoda
G =ba =

5 - ladijsko krmilo
G =Hp =
S =Hpt = - Hepet naprava

6-
D v =tma = - madrac, rogoznica

7 - strgalo
Ok =sqr = - uniiti
GD =sqr =
8 - namakalni cevovod
G =qn=
S =att= - posestvo, kmetija

220
GD =at, aat=

9 valjasta naprava
D v =wd= - bogato

10 - zagozda
D v =drf=

11 - podstavek
G =maA=
Ok =maA= v =maA rw= - sveto
D - podstavek
=ntt= - temelj

12 - podstavek, stare oblike


(kot prejnji znak)

13 - 'polovica'
G = jm =
G =m=
G = gs =
S =jmw= - stranska povrina
B =gs= - stran, stranica

14 - 'polovica', stare oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

15 - 'polovica', druge oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

16 - 'polovica', skrajane oblike


G =gs=
B =gs= - stran, stranica

221
17 - 'zadaj'
G =sa=
B =sa= - hrbet

18 - 'zadaj', druge oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

19 - krivuljasta naprava
GD =Hr =

20 - stoasta naprava
G =Apr =

21- metlasta naprava


S = wa =- deliti
Ok =st = - Bog Set

22 - zdruena znaka Aa 21 in D 36
(pomen enak prejnjemu znaku)

23 - dva z vrvjo povezana naslona


D v=md = - zadeti (cilj)

222
24 - dva z vrvjo povezana naslona, stare oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

25 obealnik
=sma= - sveenik oblail

26 - palica s kljuko
GD = sbj = (se nadomea s T 14)

27 - kriasto 'cedilo'
G = n =

28 - gradbena naprava
G = qd =

223
29 - gradbena naprava, stare oblike
(pomen enak prejnjemu znaku)

30 - Heker friz
S =kr= - friz Heker

31 - Heker friz, stare oblike


(pomen enak prejnjemu znaku)

32 - starinski lok
B =(ta) stj = - Nubija
B =stj= - mineral

224