 Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui
Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre.
Fapte 2.38

Iertarea păcatelor se capătă prin botez?

 Botezul pe paginile Scripturii – exemple

 Cele trei sfere din Efeseni 4

 Despre validitatea botezului

 Alte versete care fac referire la botez

 Adunarea nu botează

 Exprimarea folosită la botez

.

a scufunda). Şi Isus. a stropi. atât Filip..39 Deşi are mai multe sensuri (a uda. Fapte 8. cât şi famenul.38. Duhul Domnului l-a răpit pe Filip. şi l-a botezat. a ieşit îndată din apă. Iar când au ieşit din apă. botezul era practicat prin scufundarea în apă.16  Şi au coborât amândoi la apă. . Matei 3.. după ce a fost botezat.

pentru Cel ce avea să vină. . a botezat cu un botez al pocăinţei. spunând poporului să creadă în Cel care venea după el. în adevăr. Fapte 19. Şi Pavel a spus: Ioan. adică în Isus.4 Era un botez al pocăinţei.

A venit Fiul Omului. Luca 7. şi n-aţi jucat. Deci cu cine îi voi asemăna pe oamenii acestei generaţii şi cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea unor copii stând în piaţă şi strigând unii către alţii şi spunând: «V-am cântat din fluier. nici mâncând pâine. şi voi spuneţi: «Are demon!». Nu există nicio referire la naşterea din nou. dar fariseii şi învăţătorii legii au respins pentru ei înşişi hotărârea lui Dumnezeu. şi n-aţi plâns». Şi tot poporul care a auzit şi vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu. . şi voi spuneţi: «Iată un om mâncăcios şi băutor de vin. nefiind botezaţi de el. fiind botezaţi cu botezul lui Ioan.29-35 Primirea botezului lui Ioan însemna asocierea cu rămăşiţa. mâncând şi bând. separată de restul naţiunii care nu dădea dreptate lui Dumnezeu. Pentru că a venit Ioan Botezătorul. prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!». Şi înţelepciunea a fost îndreptăţită de toţi copiii ei. nici bând vin. v-am cântat de jale.

la Ioan. şi Tu vii la mine?”.50 Botezul înseamnă a lua pe pământ o anumită poziţie. dădea dreptate lui Dumnezeu. Matei 3. spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine. Domnul Se asociază cu rămăşiţa care. să împlinim toată dreptatea”. Această asociere avea să-L conducă pe Domnul la moartea pe care ar fi meritat-o cei păcătoşi cu care El Se asociase. răspunzând. ca să fie botezat de el. Şi Isus. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan. şi cât de mult aştept să se împlinească! Luca 12. dar Ioan Îl oprea. cel puţin în mod exterior. .15  Dar am un botez cu care să Mă botez. i-a zis: „Lasă acum. îşi recunoştea starea.14. pentru că aşa se cuvine.

unde judecata fusese purtată de Hristos . într-un teritoriu nou.38): din mijlocul unui “neam ticălos” peste care avea să vină judecata. într-un teritoriu nou – creştinismul. pe un pământ peste care judecata a trecut deja  Poporul Israel: din Egiptul care a cunoscut grozăvia judecăţii. Noe: Din lumea de dinainte de potop. spre binecuvântări încă viitoare  Iudeii care se pocăiau (Fapte 2.

 Dar atunci pentru ce aţi fost botezaţi? Şi ei au spus: Pentru botezul lui Ioan. Botezul este totdeauna spre ceva ce persoana nu posedă încă.. nici Canaanul vestit de Moise.. Fapte 19. 1 Corinteni 10.3  ..2 Cei botezaţi nu posedau încă nici iertarea păcatelor vestită de Ioan.şi toţi au fost botezaţi pentru Moise în nor şi în mare.. .

1 Corinteni 10..şi toţi au fost botezaţi pentru Moise în nor şi în mare. ci ucenicii Săi). Ioan 4. .2  .. .2 Cel botezat devine ucenic al celui pentru care se botează..fariseii au auzit că Isus face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan (deşi Isus nu boteza El Însuşi..1.....

pentru că el era numărat între noi şi a luat sorţul slujbei acesteia. răspunzând. .21-24 A deveni ucenic.. prin botez..Iuda. care a devenit călăuză celor care L-au prins pe Isus. ţi se poate ierta gândul inimii tale.. Şi Simon.. . Pocăieşte-te deci de această răutate a ta şi cere Domnului. astfel încât nimic să nu vină peste mine din cele ce aţi vorbit. nu implică obligatoriu naşterea din nou. în adevăr. dacă. Fapte 1. a spus: Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine.. nici sorţ în lucrul acesta. Fapte 8. pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. pentru că te văd că eşti în fierea amărăciunii şi în legătura nedreptăţii..17  Tu n-ai parte.

în circumcizia lui Hristos. ca să prisosească harul? Nicidecum! 2.  . am fost botezaţi pentru moartea Lui? 4. în dezbrăcarea trupului cărnii. Deci am fost înmormântaţi cu El prin botez.. pentru ca. fiind înmormântaţi împreună cu El în botez. Romani 6.ca poziţie. care am murit faţă de păcat. în Hristos (6. .3). tot aşa şi noi să umblăm în înnoirea vieţii. în care aţi şi fost înviaţi împreună cu El. pentru moarte.1-4 Credinciosul nu trebuie să mai trăiască în păcat deoarece: . care este Capul oricărei stăpâniri şi autorităţi. Coloseni 2. Deci ce vom spune? Să rămânem în păcat.12 Botezul creştin reprezintă identificarea în moartea lui Hristos. în care aţi şi fost circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână. 1. ci este spre acest scop – înnoirea vieţii. prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu. este mort păcatului.. .2). după cum Hristos a fost înviat dintre morţi prin gloria Tatălui. Botezul nu reprezintă învierea împreună cu Hristos. Sau nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi pentru Hristos Isus. care L-a înviat dintre cei morţi. Noi. cum să mai trăim în el? 3.ca mărturie exterioară este botezat pentru moartea Lui (6.şi voi sunteţi împliniţi în El.

 Botezul este totdeauna spre ceva ce persoana nu posedă încă. .  Cel botezat devine ucenic al celui pentru care se botează. Botezul creştin aduce pe cel botezat pe terenul creştinismului.  Botezul creştin reprezintă identificarea în moartea lui Hristos. Botezul în apă înseamnă a lua pe pământ o anumită poziţie.

.

o singură credinţă. un singur botez. care este peste toţi şi prin toţi şi în noi toţi. Efeseni 4.  un singur Domn.  un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor.4-6 . după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă a chemării voastre. un singur trup şi un singur Duh.

Istoric şi termeni echivalenţi .

Casa lui Dumnezeu .

Împărăţia cerurilor .

atunci s-a arătat şi neghina. le-a spus: Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. dar. aşa va fi la sfârşitul veacului. Matei 13. ca să fie arsă. n-ai semănat sămânţă bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină?» Şi el le-a spus: «Un vrăjmaş a făcut aceasta». şi ogorul este lumea. şi vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul. este mai mare decât verdeţurile şi se face un copac. Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor aduna din Împărăţia Sa toate prilejurile de poticnire şi pe cei care practică nelegiuirea şi îi vor arunca în cuptorul de foc. Iar El. ca nu cumva. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş. astfel încât păsările cerului vin şi se cuibăresc în ramurile lui. Le-a spus altă parabolă: Împărăţia cerurilor este asemenea unui aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a ascuns în trei măsuri de făină. iar grâul adunaţi-l în grânarul meu». Le-a pus înainte altă parabolă. Toate acestea le-a vorbit Isus mulţimilor în parabole şi fără parabolă nu le vorbea . spunând: Explică-ne parabola neghinei din ogor. spunând: Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care seamănă sămânţă bună în ogorul lui. până s-a dospit tot. adunând neghina. Şi robii i-au spus: «Vrei deci să mergem şi să o adunăm?» Dar el a spus: «Nu. şi. Apoi. şi secerişul este sfârşitul veacului. la timpul secerişului. Deci. iar neghina sunt fiii celui rău. voi spune secerătorilor: culegeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi. mai mic decât toate seminţele. dând drumul mulţimilor. pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ogorul lui: el este. şi ucenicii Săi au venit la El.Îmi voi deschide gura în parabole. şi sămânţa bună. răspunzând. voi rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii. Cine are urechi să audă. El a intrat în casă. după ce a crescut. Şi robii stăpânului casei au venit şi i-au spus: «Domnule. dar. spunând: Împărăţia cerurilor este asemenea unui grăunte de muştar. să smulgeţi şi grâul odată cu ea. acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. în adevăr. după cum se adună neghina şi se arde în foc. Iar când a crescut firul şi a făcut rod. şi secerătorii sunt îngerii.vrăjmaşul lui a venit şi a semănat neghină printre grâu şi a plecat. în timp ce oamenii dormeau.24-43 . aceştia sunt fiii Împărăţiei. Le-a pus înainte altă parabolă. ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul care zice: .

Matei 13. a ascuns-o. Împărăţia cerurilor este asemenea unui năvod aruncat în mare şi care a adunat de toate. trăgându-l pe ţărm şi stând jos. Aşa va fi la sfârşitul veacului: îngerii vor ieşi şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi. Din nou. merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. de bucuria ei. găsind o perlă de mare valoare. găsind-o. şi. au adunat în vase pe cele bune şi au aruncat afară pe cele rele. Din nou. şi îi vor arunca în cuptorul de foc: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. a mers şi a vândut tot ce avea şi a cumpărat-o. Împărăţia cerurilor este asemenea unei comori ascunse în ogor. Împărăţia cerurilor este asemenea unui negustor care caută perle frumoase. şi. din care. pe care un om. când s-a umplut.44-50 .

persoane care au realitatea vieţii şi mărturisesc credinţa în Împăratul respins.persoane care deşi mărturisesc credinţa. adevărat îţi spun: Dacă cineva nu este născut din nou. Ioan 3.Adevărat. dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum copilaşii. Împărăţia va deveni un amestec compus din: . dar primit în glorie în ceruri .3 . nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.Adevărat vă spun.3 . nicidecum nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. nu au viaţa din Dumnezeu  Ambele categorii pot fi desemnate ca “mărturisitori” – toţi creştinii  Uneori termenul de Împărăţie a cerurilor este folosit în sens moral. Matei 18. În timpul absenţei de pe pământ a Împăratului. sens pe care îl are de obicei termenul de Împărăţie a lui Dumnezeu: .

Împărăţia cerurilor .

 un singur trup şi un singur Duh. un singur botez. după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă a chemării voastre.4-6 . Efeseni 4.  un singur Domn. o singură credinţă.  un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor. care este peste toţi şi prin toţi şi în noi toţi.

Cele teri sfere din Efeseni 4. în contextul căilor lui Dumnezeu pe pământ .

şi unele sunt spre onoare şi altele spre dezonoare – 2 Timotei 2. Creştinătatea.17. botezaţi.  Adunarea lui Dumnezeu este alcătuită din creştini. .Casa lui Dumnezeu.Împărăţia cerurilor. din care toţi creştinii fac parte. iar dacă începe întâi de la noi. în timpul prezent (Pentru că este timpul ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. iar ieşirea este posibilă doar prin apostazie.20)  Intrarea pe acest teren se face prin botezul creştin. ci şi de lemn şi de lut. În acest teritoriu se intră exclusiv prin credinţă personală. Dar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint. care va fi sfârşitul acelora care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? – 1 Petru 4. în timpul prezent (echivalentul arborelui de muştar din Matei 13) . născuţi din nou. este: . pecetluiţi cu Duhul Sfânt.

.

dacă robul acela rău va zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină»..18 . să-ţi ungi ochii. ca să fii îmbrăcat şi să nu se arate ruşinea goliciunii tale. acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. şi haine albe. fiind botezat.48-51  Deci. Pentru că voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei.13  Dar. ca ziua să vă surprindă ca un hoţ. ca să vezi. Fapte 8. nici ai întunericului. 1 Tesaloniceni 5. şi îl va tăia în două şi îi va rândui partea cu cei făţarnici.4  . Apocalipsa 3. voi veni ca un hoţ şi nicidecum nu vei şti în ce ceas voi veni asupra ta. şi va începe să-i bată pe cei împreună-robi cu el şi va mânca şi va bea cu beţivii.. Matei 24. nu sunteţi în întuneric. Apocalipsa 3. Şi Simon. domnul acelui rob va veni într- o zi în care el nu aşteaptă şi într-un ceas pe care nu-l ştie. ca să fii bogat.3  Dar voi. fraţilor. şi alifie pentru ochi. chiar el a crezut şi. noi nu suntem ai nopţii. dacă nu vei veghea...te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc.

. dar sunt botezaţi. Un număr foarte mare de creştini nu sunt născuţi din nou. Domnul recunoaşte botezul lor – îi tratează ca fiind creştini responsabili. Domnul îi tratează potrivit poziţiei pe care se află. în bisericile oficiale.  Majoritatea celor de mai sus au fost botezaţi ca şi copii.  Rebotezarea la maturitate a unui creştin este un act ce nu mai poate produce efecte şi nu este potrivită cu învăţătura Scripturii.

.Rebotezarea la maturitate a unui creştin este un act ce nu mai poate produce efecte.

.

 Cine va crede şi va fi botezat va fi mântuit. Marcu 16.16 . şi cine nu va crede va fi condamnat.

spre păstrarea sufletului. ci ai credinţei. Evrei 10. 1 Petru 1.crezând în El. ca sfârşit al credinţei voastre mântuirea sufletelor. primind.39 .. deşi acum nu-L vedeţi. vă bucuraţi mult. cu bucurie de nespus şi glorioasă.8-9  Dar noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi spre pieire.. .

Pentru că am fost mântuiţi în speranţă.. ci şi noi înşine. aşteptând înfierea. cu atât mai mult. am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său.8  Şi nu numai atât. Romani 5. şi noi înşine suspinăm în sinea noastră. ... Romani 8. fiind vrăjmaşi. pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă.24 . prin credinţă. care avem cele dintâi roade ale Duhului. răscumpărarea trupului nostru.23. fiind împăcaţi. dacă.. 1 Petru 1. vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.păziţi prin puterea lui Dumnezeu.5  Pentru că.

unde se va arăta cel neevlavios şi păcătos? 1 Petru 4. trăind pururea ca să mijlocească pentru ei. Şi. Evrei 7. dacă cel drept este mântuit cu greu.18  De aceea şi poate să mântuiască până la desăvârşire pe aceia care se apropie de Dumnezeu prin El.25 .

1 Timotei 2. 1 Corinteni 1. Dumnezeu care înviază morţii. dacă rămâne în credinţă şi în dragoste şi în sfinţenie.15 . cu discreţie. care ne-a scăpat şi ne scapă din aşa mare primejdie de moarte. în care ne încredem că ne va mai scăpa încă.10  Dar ea va fi mântuită prin naşterea de copii.

 Pentru că prin har sunteţi mântuiţi. este darul lui Dumnezeu.8 . prin credinţă. Efeseni 2. şi aceasta nu de la voi.

Aceia deci care au primit cuvântul lui au fost botezaţi.40. Cine va crede şi va fi botezat va fi mântuit. Marcu 16.41 . spunând: Salvaţi-vă din generaţia aceasta perversă. şi cine nu va crede va fi condamnat.16  Şi cu multe alte cuvinte mărturisea şi îi îndemna. Fapte 2.

este la dreapta lui Dumnezeu. pe când se pregătea corabia. în care puţini. fiindu-I supuşi îngeri şi autorităţi şi puteri. prin învierea Lui Isus Hristos. a transpus casa lui Noe pe un teren nou. adică opt suflete. . . au fost salvaţi prin apă. Botezul nu este mărturia unei conştiinţe bune. vă salvează şi acum.în zilele lui Noe. acelaşi element care a distrus lumea. ci cererea către Dumnezeu a unei conştiinţe bune. nu o lepădare a necurăţiei cărnii. botezul. care. ajuns în cer. ci botezul creştin este cererea unei conştiinţe libere de vina respingerii şi crucificării Domnului. Apa botezului nu aduce curăţarea trupului... cum se poate citi în unele traduceri. această imagine. ca spălările ceremoniale mozaice. de minciuna conform căreia trupul lui Isus ar fi fost furat de ucenici. unde judecata lui Dumnezeu trecuse deja.20-22 Apa. Aceste referiri sunt în legătură cu destinatarii epistolei. 1 Petru 3.

 Altfel.29 Este o alegorie prin care Pavel arată că. dacă morţii nu înviază nicidecum? De ce mai sunt botezaţi pentru ei? 1 Corinteni 15. . ce vor face cei care sunt botezaţi pentru cei morţi. cei care iau prin botez locul celor care nu mai sunt în viaţă fac un lucru cu totul lipsit de sens. dacă nu există înviere.

1 Corinteni 12. fie liberi. Pentru că.13 pecetluită cu Duhul Sfânt. .13 Botezul cu Duhul Sfânt a fost o singură dată. şi tuturor ni s-a dat să bem dintr-un singur Duh. fie robi. la Cincizecime şi se referă la Trup. fie greci. noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh într-un singur trup. când o persoană primeşte pe Domnul Isus este “adăpată” sau potrivit cu Efeseni 1. fie iudei. de asemenea.

Matei 3. .12 Botezul cu Duhul Sfânt este pentru grâu. Cel care vine după mine este mai puternic decât mine şi eu nu sunt vrednic să-I duc sandalele. iar pleava o va arde cu foc de nestins. şi Îşi va curăţa în întregime aria şi Îşi va aduna grâul în grânar. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc: Cel a cărui vânturătoare este în mâna Sa.11. iar cel cu foc este pentru pleavă (judecata).

.

Şi. ca să vezi din nou şi să fii umplut de Duh Sfânt. ridicându-se. ne-a rugat stăruitor. spunând: Dacă voi consideraţi că sunt credincioasă Domnului. el şi toţi ai lui.17-18  Şi. Domnul m-a trimis. Fapte 16. le-a pus masa şi. s-a întărit. şi. a fost botezat.33-34 Actul botezului făcut într-o casă este un act public al introducerii cuiva pe terenul creştinismului.15  Şi i-a luat la el chiar în ceasul acela din noapte şi le-a spălat rănile. aducându-i în casa lui. . intraţi şi rămâneţi în casa mea. Frate Saul. mâncând. Fapte 9. s-a bucurat cu toată casa lui. Fapte 16. şi a fost botezat îndată. Isus care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai. după ce a fost botezată ea şi casa ei. crezând în Dumnezeu. Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte solzi şi a văzut şi.

.

pentru moartea Domnului Isus. când au auzit. au fost botezaţi pentru Numele Domnului Isus. în adevăr. Tatălui. Şi. a botezat cu un botez al pocăinţei. adică în Isus. . Fapte 19. pentru moarte.pentru Numele Domnului Isus. după cum Hristos a fost înviat dintre morţi prin gloria. botezându-i pentru Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. am fost botezaţi pentru moartea Lui? Deci am fost înmormântaţi cu El prin botez. tot aşa şi noi să umblăm în înnoirea vieţii.19-20  Sau nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi pentru Hristos Isus. spre iertarea păcatelor voastre.4-5  Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos. Romani 6. spunând poporului să creadă în Cel care venea după el. . cel care botează poate folosi următoarele exprimări: . .3-4 Deşi ar fi impropriu să vorbim despre o formulă baptismală. învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit! Matei 28.pentru Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. pentru ca.38  Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile. Fapte 2. Şi Pavel a spus: Ioan.

născuţi din nou.  Botezul creştin reprezintă identificarea în moartea lui Hristos. este: . În acest teritoriu se intră exclusiv prin credinţă personală.  Botezul nu reprezintă învierea împreună cu Hristos.  Creştinătatea. pecetluiţi cu Duhul sfânt.  Botezul este totdeauna spre ceva ce persoana nu posedă încă. Botezul înseamnă a lua pe pământ o anumită poziţie.  Pe acest teren se intră prin botezul creştin. în timpul prezent.Casa lui Dumnezeu. .  Cel botezat devine ucenic al celui pentru care se botează. botezaţi.  Adunarea lui Dumnezeu este alcătuită din creştini.Împărăţia cerurilor. ci este spre acest scop – înnoirea vieţii. din care toţi creştinii fac parte. . în timpul prezent.

 Majoritatea celor de mai sus au fost botezaţi ca şi copii, în
bisericile oficiale; Domnul recunoaşte botezul lor – îi tratează
ca fiind creştini responsabili.
 Rebotezarea la maturitate a unui creştin este un act ce nu mai
poate produce efecte şi nu este după gândul Domnului.
 Botezul pe terenul unei case este un act public al introducerii
cuiva pe teren creştinismului.
Deşi ar fi impropriu să vorbim despre o formulă baptismală, cel
care botează poate folosi următoarele exprimări:
- pentru Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh;
- pentru Numele Domnului Isus;
- pentru moartea Domnului Isus.

 Scriptura nu prezintă ca atare botezul copiilor.
 Botezul credincioşilor este contrar Scripturii:
cine se botează o face ca păcătos, ca unul care intră pe
teren creştin, chiar dacă naşterea din nou a acelei
persoane a avut loc deja.

 Este evident necesară o reformulare:

Ambele sunt prezentate în Scriptură. deşi botezul caselor nu este acceptat de toţi cei credincioşi .

.

Pentru că Hristos nu m-a trimis să botez.14-17 Pavel prezintă separat botezul persoanelor mature faţă de botezul unei case. Da. încolo. nu ştiu dacă am mai botezat pe altcineva. pentru ca nimeni să nu spună că am botezat pentru numele meu.. 1 Corinteni 1. . . afară de Crisp şi de Gaiu.n-am botezat pe niciunul dintre voi.. ci să vestesc evanghelia. am botezat şi casa lui Ştefana.

. . Şi. Faptul că în acele case ar fi existat copii este o posibilitate dar nu o certitudine. ea şi el şi casa ei.. 1 Împăraţi 17.15.. tu şi casa ta.. Şi i-au vestit Cuvântul Domnului. . Fapte 16. ne-a rugat stăruitor. crezând în Dumnezeu. spunând: „Dacă voi consideraţi că sunt credincioasă Domnului.31-35  Şi au mâncat. după ce a fost botezată ea şi casa ei. s-a bucurat cu toată casa lui. el şi toţi ai lui. Şi a fost botezat îndată.15 Botezul casei celui credincios este un concept al Scripturii.  Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit. . lui şi tuturor celor din casa lui. Şi. multe zile. intraţi şi rămâneţi în casa mea”.

erau la fel ca cei dintre naţiuni. . copiii voştri ar fi necuraţi. adică văzuţi de Dumnezeu ca puşi deoparte din teritoriul mai larg. 1 Corinteni 7. altfel. Domnul îi consideră ca fiind creştini. erau necuraţi. cel al păgânismului. în adevăr. În creştinism copiii celor credincioşi sunt sfinţi. dar acum sunt sfinţi. Acest lucru apare clar din Efeseni 6.14 În iudaism. Nu erau pe teren iudaic. copiii din soţi neiudei nu aveau drepturi religioase. pentru că. Pentru că soţul necredincios este sfinţit prin soţie şi soţia necredincioasă este sfinţită prin fratele.

4 Copilul celui credincios nu trebuie tratat ca un păgân. Efeseni 6. Alt teren nu există pentru acei copii de credincioşi care nu au încă naşterea din nou. Şi voi. ci ca un creştin. . taţilor. ci creşteţi-i în disciplina şi sub mustrarea Domnului. nu-i provocaţi la mânie pe copiii voştri.

şi tu vei fi tăiat. ramurile de asemenea. iar dacă te lauzi. dacă Dumnezeu nu a cruţat ramurile fireşti. dacă vei stărui în bunătate. Iar dacă unele dintre ramuri au fost rupte şi tu. ci teme-te: pentru că. şi. Romani 11. Bine: au fost rupte prin necredinţa lor. Iar dacă cel dintâi rod este sfânt. nu te lăuda faţă de ramuri. altfel. Priveşte deci la bunătatea şi la asprimea lui Dumnezeu: asprime peste cei care au căzut şi bunătate a lui Dumnezeu peste tine.16-22 . nu te va cruţa nici pe tine. ca să fiu altoit eu. Vei spune deci: Au fost rupte ramurile. Nu te îngâmfa. fiind un măslin sălbatic ai fost altoit printre ele şi ai devenit împreună-părtaş al rădăcinii şi grăsimii măslinului. plămădeala de asemenea. nu tu ţii rădăcina. şi tu stai prin credinţă. ci rădăcina pe tine. dacă rădăcina este sfântă.

.

după ce Şi-a pus mâinile peste ei. unii doar pentru aşa numita binecuvântare. Dar Isus a spus: „Lăsaţi copilaşii şi nu-i opriţi să vină la Mine. şi l-a adus în casa Domnului. alţii prin botez. l-a suit cu ea. Şi au înjunghiat taurul. Şi.24. după ce l-a înţărcat. 1 Samuel 1. la Şilo. şi a adus pe băiat la Eli. iar ucenicii i-au mustrat. pentru că Împărăţia cerurilor este a unora ca ei”. şi copilul era mic. Matei 19.13-15  Şi. a plecat de acolo.25 Toţi credincioşii îşi aduc copilaşii înaintea Domnului. . luând un taur de trei ani şi o efă din floarea făinii şi un burduf cu vin. Atunci I-au fost aduşi copilaşi ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage.

Copiii. carnea nu poate păşi dincolo. acum când păcatul omului şi slava lui Dumnezeu sunt cunoscute. aşa cum bine ştii. deşi mă bucur că baptiştii îşi aduc copiii înaintea lui Dumnezeu cu o inimă sinceră. însă ea nu are nicio altă modalitate de a-i prezenta pe copii pentru a fi primiţi. Aşa că. fiindcă ei ignoră necesitatea morţii lui Hristos – singura cale. fiind curaţi. de a-l prezenta pe om lui Dumnezeu. au dreptul de a fi prezentaţi înaintea lui Dumnezeu. nu pot participa la aşa ceva. însă adunarea nu poate primi carnea decât prin semnul morţii şi al învierii cu Hristos. Credinţa. . merge pe această cale.

. şi de asemeni ei cred cuvântul care spune că binecuvântarea se află acolo unde Dumnezeu a instituit-o. ci îi aduc pentru a fi primiţi ca sfinţi. „în învăţătura şi disciplina Domnului”. Dar ei se încred în dragostea lui Dumnezeu şi în harul lui Hristos care îi primeşte pe copii. Ei nu-şi pot lăsa copiii afară. în lumea lui Satan. Prin urmare eu îi primesc pentru că sunt sfinţi în mod relativ.Acum un cuvânt în ce-i priveşte pe părinţi. fiindcă Hristos Însuşi îi primeşte şi fiindcă „a celor ca ei este împărăţia cerurilor”. ca să fie crescuţi pentru El. Şi nu îi pot primi scriptural decât cu semnul morţii lui Hristos şi al dragostei Lui. nu pentru lume. Dumnezeu le-a dat copii. Biserica nu-i poate primi decât prin moarte. în ce priveşte căile şi lucrările lui Dumnezeu. odată primiţi în congregaţia lui Dumnezeu unde Se află Duhul Sfânt şi unde totul trebuie să fie un model pentru ei. însă „ceea ce este născut din carne este carne”. după cum El Însuşi a spus. însă îi primeşte în numele lui Hristos aşa cum L-ar primi pe El. ei sunt înapoiaţi părinţilor în har cu numele Domnului Isus asupra lor. iar numele lui Isus este chemat peste ei prin imaginea morţii Lui şi.

Prin credinţă au trecut prin Marea Roşie ca pe pământ uscat.. pentru ca nimicitorul întâilor născuţi să nu-i atingă. iar copiii.29  Vom merge cu tinerii noştri şi cu bătrânii noştri. toţi cei din casă au fost sub protecţia sângelui. alături de părinţi. Exod 10. cu fiii noştri şi cu fiicele noastre. au fost botezaţi în Marea Roşie. Evrei 11. cu turmele noastre şi cu cirezile noastre. . Prin credinţă.. a ţinut Paştele şi stropirea sângelui.9 Deşi numai părinţii crezuseră...28.