Doa dalam memulai kerja

:

ALLAHUMMA INNI AS ALUKA MIN KHAIRI HAZAL 'AMALI WAKHAIRI
MAFIH.
WAA 'NGUZUBIKA MINSHARRI HAZAL 'AMALI WASHARRI MAFIH.
INNAKA 'ALA KULLI SHAI INQADIR.

Ya, Allah. Aku memohon kepadaMu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang
ada didalamnya, dan aku berlindung padaMU dari keburukan pekerjaan ini dan segala
keburukan yang ada didalmnya.
Sesungguhnya diatas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa menentukan.
amiin.
--------------

Doa setelah selesai kerja:

ALLAHUMMA INNI ASTAUDI 'NGUKA 'AMALI WANAFSI WATAWWAKALTU
'ALALLAH.

Ya Allah. Aku serahkan padaMu pekerjaaku dan jiwa ragaku, dan aku bertawakkal
kepada Engkau ya Allah. Amiin.

Doa-Doa Rasulullah
suryani
Sun, 21 May 2006 06:03:02 -0700

Doa adalah ibadah yang sangat agung, yang tidak boleh dipalingkan
kepada selain Allah Subhanahu wata'ala. Hakikat doa adalah menunjukkan
ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala dan berlepas diri dari daya dan upaya makhluk.
Doa merupakan tanda Ubudiyah (penghambaan diri secara totalitas kepada Allah Ta'ala).
Doa juga merupakan lambang kelemahan manusia. Di dalam ibadah doa terkandung
pujian terhadap Allah Ta'ala. Disamping itu terkandung juga sifat penyantun dan pemurah
bagi Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Doa itu adalah ibadah." (HR. Tirmidzi)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang yang banyak berdoa, memohon
dan menunjukkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wata'ala. Beliau sangat
menyukai kalimat-kalimat yang ringkas namun sarat makna dan juga menyukai ucapan-
ucapan doa.

Di antara doa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah:
"Ya Allah, tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala

Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku. At-Tirmidzi) Di antara permohonan beliau kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala : "Ya Allah.urusanku. Muslim) Di antara doa beliau adalah "Ya Allah." (HR. Abu Daud) Demikian pula doa berikut ini: "Ya Allah." (HR. per-kayalah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak meminta) kepada selain- Mu. atau aku melakukan kejahatan terhadap diriku atau yang aku tujukan kepada seorang muslim lain. Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Ya Rabb Pencipta langit dan bumi. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan. curahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan temukanlah aku dengan teman yang tinggi derajatnya." (Muttafaq 'alaih) Di cuplik dari : Sehari Di Kediaman Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam By : Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim . Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Aku bersksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram." (HR. ampunilah dosaku. kejahatan setan dan bala tentaranya.