You are on page 1of 8

UJIAN MATEMATIK TAHUN 1

NAMA:____________________________ KELAS:____________________

Pilih dan bulatkan jawapan yang betul. (15 markah)

5) Bulatkan kumpulan yang paling sedikit ?


3
A.
1) Perkataan bagi nombor di atas

A. Dua
B. Sepuluh
C. Tiga B.

2)
C.
Kira dan pilih nombor yang betul.

A. 15
B. 18
C. 14 6) Antara berikut, yang manakah betul?

A. 1 = sepuluh
3) 8 9 B. 6 = lapan
C. 3 = tiga
Apakah nombor yang tertinggal?

A. 6
B. 9 37
C. 10 7) Apakah nilai tempat bagi digit yang
bergaris?

4) A. sa
B. puluh
Berapakah jumlah bintang? C. sa puluh
A. lima
B. enam
C. tujuh

1
1 4

7 5
8) Isi tempat kosong dengan jawapan yang 11) Apakah kombinasi kedua-dua nombor di
betul atas?

A. 8 A. 8
B. 6 B. 6
C. 5 C. 5

12)Nombor 48 ditulis dalam


perkataan ialah ___________
69
9) Apakah nilai digit bagi digit yang A. Empat puluh tiga
bergaris? B. Empat puluh lapan
C. Lapan puluh empat
A. 9
B. 6 13)Nombor tujuh puluh tiga ditulis dalam
C. 69 angka ialah ___________

A. 73
B. 37
4 5 7 C. 70

10)Isi tempat kosong dengan jawapan yang


betul.
97
A. 8 14)Apakah nilai tempat bagi digit yang
B. 6 bergaris?
C. 9
A. sa
B. puluh
C. puluh sa

15)Antara yang berikut, yang manakah


yang benar?

2

A)

Tidak sama

3
17)
18)
19)B)
20)
21)
22)
23)
24) Sama banyak
25)
26)
27)
28) C)
29)
30)

Sama banyak
31) 21) Pilih dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. (2
markah)
32)
33) 19 18
34)
35)
a) Nombor selepas 17 adalah
36)
37)
b) Nombor sebelum 20 adalah
38)
39)
40) 22) Kira dan suaikan dengan nombor yang betul. (2 markah)
41)
42)
43) a)

44)
45) 8
46)
47)
48) b)

49)
16
50)
51)

52)
53) c)
54) 10
55)
56)
57)
58)

59) d)
20
60)
61)
62)
63)
64)
65) 23. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul (2 markah)
66)
67)
Lapan Lima Belas 68) Dua Puluh Lima
69)
70)
71)
72)
73) 5a) 15 c)
74)
75)
76)
77) b) d)
8
78) 20
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85) 24. Pilih nombor dan isikan di tempat yang sesuai. (2 markah)
86)
87) 13 17
88)
89)
a) 1 puluh dan 7 sa ialah ________
b) 1 puluh dan 3 sa ialah ________

90)
91)
92)
93)
94) 25. Warnakan nombor yang besar. ( 2 markah )
95)
96)
97) a) b)
98) 5 10 13 18
99)
100) 26. Bandingkan dan tulis jawapan yang betul (2 markah )
101)
102)
103) Sama Banyak Tidak sama banyak
104)

a) b)

105)

106)
107)
108)
109) 27. Bilang satu-satu secara menurun (2 markah)
110)
111)
112)
20 113) 18 16 14 13 11
114) 28. Pilih dan suaikan jawapan yang betul. (2 markah)
115)
116)
6a)+ 2 3+2
117)
118)
119)
0b)
+5 5+3
120)
121)
122)
123)
124) 29. Bulatkan jawapan yang betul. (2 markah)
125)
126)
a) Satu kurang dari lima adalah 4 6
127)
b) Satu lebih daripada 9 adalah
8 10
128)
129)
130) 30. Pilih dan warnakan jawapan yang betul. (2 markah)
131)
132) 5 4
133) 10 a)5 = 8 4b)=
134)
8 6
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146) Tamat

147)
148)