You are on page 1of 2

Nama : ______________________ Tarikh : ____________

Perkataan v+kv

Arahan : Padankan gambar dengan perkataan yang sesuai.


Gunting dan tampal di ruang yang disediakan.

Perkataan v+kv
alu ubi isi api
Nama : ______________________ Tarikh : ____________

Perkataan v+kv

Arahan : Susun huruf di bawah menjadi perkataan.

sii

lua

biu