VISI

Merealisasikan SK. CHIKUS sebagai Sekolah
Berprestasi Tinggi (SBT)

SEKOLAH KEBANGSAAN CHIKUS
MISI
Sekolah Kluster Kecemerlangan
36750 melaksanakan
Kami bersama-sama Langkap, Perak Darul Ridzuan
sistem pendidikan
Tel : 05-6597996 Fax : 6591690
berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan
kecemerlangan yang bertaraf dunia dalam bidang:
1. Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan, telus
dan
tulus. PROGRAM
2. Akademik yangKECEMERLANGAN
berasaskan pengurusan pengajaran dan
AKADEMIK
pembelajaran TAHUN
yang berkualiti 2017 keputusan
bagi mencapai
peperiksaan awam yang terbilang.
3. Pembinaan sahsiah yang berasaskan program
pembangunan
“SK. CHIKUS SENTIASA DI PUNCAK
insan. KECEMERLANGAN”
4. Pengurusan sukan yang berasaskan pendekatan saintifik
DISEDIAKAN OLEH:
dan
UNIT
inovatif. KECEMERLANGAN
AKADEMIK
5. Pengurusan kokurikulum yang berasaskan pembinaan
generasi
SASARAN:
bestari, jati diri dan integrasi nasional.
MURID UPSR TAHUN 2017

SLOGAN

“ SK. CHIKUS SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN ”

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2017
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

1. : Menjadikan murid Tahun 6 SK. Chikus murid yang cemerlang
Visi dalam komuniti berilmu yang bertaraf dunia.

2. : Kami warga pendidik SK. Chikus bersama-sama melaksanakan
Misi pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan
berkesan bagi memastikan keputusan peperiksaan UPSR 2017
akan terus berada di puncak kecemerlangan.

3. Latar belakang:
3.1. Kekuatan:
(Faktor Guru)
i. Mempunyai bilangan guru terlatih yang mencukupi.
ii. Guru yang komited.
iii. Guru yang terlatih dan berpengalaman.
iv. Guru yang rajin dan dedikasi.
v. Mempunyai Guru Pemulihan Khas yang berpengalaman.

(Faktor Murid)
i. Wujud persaingan yang sihat di kalangan murid.
ii. Tiada masalah disiplin yang serius.

(Faktor Persekitaran)
i. Iklim pembelajaran yang kondusif dan memberansangkan.
ii. Kemudahan fizikal yang mencukupi.
iii. Mendapat sokongan yang baik daripada ibubapa dan PIBG

3.2. Kelemahan :
(Faktor Guru)
i. Guru mempunyai pelbagai bebanan tugas-tugas pengurusan
dan pentadbiran.
ii. Terdapat guru yang mempunyai komitmen lain.
iii. Strategi pembelajaran dan pengajaran kadangkala kurang
menarik.

(Faktor Murid)
i. Murid kurang tumpuan di dalam kelas.
ii. Terdapat murid yang kerap ponteng sekolah.

(Faktor Persekitaran)
i. Pengaruh rakan sebaya yang tidak sihat.
ii. Sosio ekonomi keluarga murid yang rendah dan sederhana.
iii. Wujud budaya hanya belajar semasa waktu persekolahan
sahaja.

4. Isu Strategik :
Mengekalkan pencapaian peratus lulus keseluruhan UPSR kepada
100% dan meningkatkan bilangan murid mencapai 6A kepada 8
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

orang.

5. Matlamat Strategik :
1. Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan UPSR 2017.
2. Meningkatkan ketrampilan diri murid.
3. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas di kalangan murid.
4. Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya
pembelajaran sepanjang hayat.

6. Objektif:
1. Peratus murid yang lulus cemerlang 6A meningkat.
2. Mengekalkan peratus murid yang lulus semua matapelajaran -
100%.
3. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas 3M.
4. Semua murid menguasai kemahiran TMK dalam P & P.
5. Murid boleh menggunakan kemahiran generik.
6. Murid dapat menguasai kemahiran bersosial dan
berkomunikasi.
7. Melahirkan murid yang berdikari.
8. Murid menguasai strategi pemerolehan ilmu pengetahuan.

7. Sumber Kewangan :

 Sumbangan PIBG SK. Chikus.

 Sumbangan orang perseorangan.

 Sumbangan Guru Besar.

 Sumbangan Kelab Guru.
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

8. Strategi Pelaksanaan : PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2017
(Berdasarkan Analisis SWOT):

Tindak Indikator
Pelan Pelan Tindakan
Strategi an kejayaan
Taktikal
J F M A M J J O S O
1. 1. Carta
Ketua
Pemantapa Mata X
Panitia
n kualiti Pelajaran
pengajaran 2. Kajian Ketua
X
dan Masa Depan Panitia
pembelajar 3. Mastery Ketua
an. X
Learning Panitia 90 % guru
4. yang dipantau
2. Ketua
Pembelajara X berketrampila
Meningkatk Panitia
n Koperatif n dan
an 5. Kuiz Mata Ketua
X X melaksanakan
penguasaa Pelajaran Panitia P & P dengan
n 6. Multiple Ketua
X berkesan
TMK Intelligence Panitia menggunakan
dalam 7. Modul
Ketua kurikulum
proses P & Pembelajara X X X X X X X X X
Panitia semasa.
P n

3.
Meningkatk 8.
Guru
an Penggunaan X X X X X X X X X
Subjek
ketrampilan TMK
murid.
90% murid
1.
4. dibangunkan
Pembajaan Guru
Peningkata X X X X X X X X X dari segi
Minda & Kelas
n prestasi minda &
Rohani
rohani
Peperiksaa 2. Teknik
Guru 100% murid
n UPSR. Menjawab X X X X X X X X
Subjek berjaya.
Soalan
3. Program
Semua 100% murid
Pecutan X X X
guru berjaya.
Terakhir
90 % murid
4. Program
PK bersedia
Bantulah X X X X X X X X
HEM dengan P & P
Kami
mereka.
5. Program
Guru 90 % murid
“ Road to X X X X X X X
Subjek berjaya.
UPSR ”
90% murid
6. Program Guru berjaya. 5A
X X X X X X X X
Pintar UPSR Subjek seramai 5
orang.
7. Program
90% murid
Anakku X X X X X X PK 1
berjaya.
Sayang
8. Program X X X X X X X X X Guru & 100% tidak
Ponteng PIBG ponteng tegar.
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

Sifar
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017
PELAN OPERASI
PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2017

1. Program Pembajaan Minda & Rohani

Tempoh : Januari – September 2017

Objektif : Memberikan persediaan murid dari segi mental dan
rohani.

Sasaran : Murid Tahun 6

Strategi : Murid-murid akan dibekalkan dengan kismis minda, kurma,
air yassin dan makanan kesihatan homeopati pada setiap
hari. Program bacaan yassin dan solat hajat juga diadakan
pada setiap minggu pada hari Jumaat.

2. Teknik Menjawab Soalan

Tempoh : Jan – Ogos 2017

Masa : 2 Jam ( Ditetapkan oleh fasilitator )

Hari : Akan ditentukan mengikut kesesuaian

Sasaran : 27 orang murid

Bilangan Teknik Menjawab Mengikut Mata Pelajaran Yang Dicadangkan

Bahasa Inggeris 5 kali
Matematik 2 kali
Sains 2 kali
Bahasa Melayu 2 kali

Penglibatan Guru : Semua Guru Mata Pelajaran

Melibatkan guru / fasilitator luar :
 Guru Cemerlang
 Guru Sumber
 Pemeriksa Kertas
 Jurulatih Utama
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

3. Perkampungan UPSR

Tempoh : Cuti Pertengahan Tahun ( Jun 2017 )
Masa : 8:00 pagi – 4:30 petang
Hari : Isnin – Khamis
Sasaran : 27 orang murid
Penglibatan Guru : Semua Guru SKC
Fasilitator Luar :
o Guru Cemerlang
o Pemeriksa Kertas
o Jurulatih Utama

Strategi : Perbincangan soalan-soalan ramalan melalui ceramah
bengkel dan
latihan intensif menjawab contoh soalan.

HARI/MASA 08:00 – 10.20 10:40 -01:00 02:00 – 04:00
ISNIN BI MT BM (011)
SELASA MT SN BI
RABU BI BM (012) SN
KHAMIS SN BM (011) MT
JUMAAT BI SN BM (012)
SABTU BM (011 & 012) MT -
(Tertakluk kepada sebarang perubahan)

4. Program “ Bantulah Kami ”

Tempoh : Februari – September 2017
Fokus : Bimbingan Rakan Sekelas
Objektif : Meningkatkan peratus lulus cemerlang 6A dan lulus semua
mata
pelajaran.
Sasaran : Semua murid Tahun 6 ( 3 orang sekumpulan )

Strategi : Murid-murid akan menjalankan pembelajaran secara akses
kendiri secara berkumpulan menggunakan bahan-bahan
yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Seorang guru
akan menjadi “Mentor” kepada setiap kumpulan.

Penglibatan Guru : Semua Guru SKC

Aktiviti : 1. Khidmat Bantu ( Ibubapa/Guru Angkat )
2. Memberi nasihat
3. Bantuan motivasi dan psikologi
4. Bantuan bahan-bahan pembelajaran yang perlu dan
sesuai.
5. Membimbing dan memberikan galakan.

Indikator Kejayaan : 90 % murid menunjukkan peningkatan prestasi
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

5. Program “ Road to UPSR ”

Tempoh : Februari – Ogos 2017

Objektif : Memastikan setiap calon UPSR sentiasa bersedia untuk
menghadapi peperiksaan UPSR.

Fokus Utama : Memastikan semua murid sentiasa didedahkan
dengan bentuk-bentuk soalan berformatkan peperiksaan
serta cara menjawabnya.

Strategi : Peperiksaan selaras kendalian sekolah bagi semua calon
UPSR yang akan diadakan pada setiap bulan sehingga
mencapai sekurang-kurangnya 10 kali peperiksaan sebelum
menjelang UPSR.

Penglibatan Guru : Semua guru mata pelajaran dan pentadbiran
sekolah.

Indikator kejayaan : 90% murid menunjukkan prestasi pada tahap
yang terbaik.

6. Program Pintar UPSR
Tempoh Pelaksanaan : Februari - Julai
- Diadakan setiap hari pada waktu
pengajaran
dan pembelajaran.

Fokus : 1. Kelas Bimbingan – murid-murid lemah (10 orang)
2. Kelas Intensif – murid-murid potensi lulus dan
cemerlang
(17 orang)

Jadual Pelaksanaan : (Akan ditentukan mengikut kesesuaian jadual guru
subjek)

Strategi : 1. Bimbingan (Kelas Bimbingan)
 Soalan-soalan UPSR yang lalu.
 Modul Pembelajaran JPN.
 Soalan latih tubi buku kerja.
(Kelas Bimbingan akan diadakan pada waktu lapang guru
subjek)

2. Latih Tubi Menjawab Soalan (Kelas Intensif)
 Soalan klon UPSR daripada buku aktiviti
 Soalan percubaan UPSR daerah dan negeri lain.
 Soalan ramalan
(Kelas Intensif akan diadakan pada waktu P & P guru
subjek)
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

Indikator kejayaan : 90% menunjukkan peningkatan prestasi dalam
ujian selaras.

7. Program “Anakku Sayang”

Pelaksanaan : Mac dan Julai 2017

Tempoh : 1 hari

Masa : 8:30 pagi hingga 11:30 pagi
atau
2:30 petang hingga 5:00 petang

Strategi : Ceramah daripada kaunselor terpilih bersama ibubapa dan
anak.
Lafaz ikrar mengejar KECEMERLANGAN dalam pelajaran.

Fokus :
 Kesedaran
 Kesungguhan
 Ketekunan
 Kerjasama ibubapa dan guru

8. Program Ponteng Sifar

Tempoh : Jan - September 2017

Objektif : Memastikan kehadiran bagi calon UPSR sentiasa berada di
tahap yang terbaik bagi memastikan mereka tidak
ketinggalan dalam persediaan dan program kecemerlangan
UPSR.

Sasaran : Murid-murid yang mempunyai rekod kehadiran yang tidak
memuaskan semasa di Tahun 5.

Strategi :
1. Pihak sekolah menjalinkan kerjasama yang erat
bersama dengan PIBG bagi membenteras kegiatan
ponteng ini.
2. Guru kelas akan sentiasa mengenalpasti murid yang
tidak hadir dalam tempoh 2 hari berturut-turut.
3. Pihak pentadbiran sekolah akan sentiasa berhubung
terus dengan ibubapa / penjaga bagi mendapatkan
maklum balas dengan segera.
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

4. Pihak pentadbiran sekolah akan sentiasa memberikan
nasihat dan peringatan kepada semua calon agar
tidak ponteng.
5. Pihak PIBG dan pentadbiran sekolah akan melakukan
lawatan bersama ke rumah calon-calon UPSR yang
ponteng tegar.

Indikator kejayaan : 100% calon UPSR tidak ponteng tegar.

ANALISA KEPUTUSAN UPSR SK. CHIKUS BAGI TAHUN 2003 – 2016

ANALISA UPSR TAHUN 2003
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 33 10 30.3 11 33.3 8 24. 29 87.9 4 2.24
2
BM (Pen) 33 10 30.3 9 27.3 8 24. 27 81.8 6 2.33
2
BI 33 2 24.2 5 15.2 13 39. 20 60.6 13 3.30
4
MT 33 4 12.1 8 24.2 17 51. 29 87.9 4 2.73
5
SN 33 2 24.2 10 30.3 14 42. 26 78.8 7 2.94
4
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 19 orang - 57.6%
Gred Purata Sekolah : 2.71
Bilangan calon 5A : 2 orang
1) IZZAH HUSNA BT. AZIZ
2) AMIRUL AMRI B. BUKHORI
Bilangan calon 4A1B : Tiada

ANALISA UPSR TAHUN 2004
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 20 4 20.0 9 45.0 5 25. 18 90.0 2 2.30
0
BM (Pen) 20 13 65.0 4 20.0 3 15. 20 100. 0 1.50
0 0
BI 20 0 0.0 2 10.0 5 25. 7 37.0 13 3.95
0
MT 20 6 30.0 3 15.0 9 45. 18 90.0 2 2.35
0
SN 20 1 5.0 9 45.0 7 35. 17 85.0 3 2.65
0
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 8 orang - 40.0%
Gred Purata Sekolah : 2.55
Bilangan calon 5A : Tiada
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

Bilangan calon 4A1B : Tiada

ANALISA UPSR TAHUN 2005
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 34 15 44.1 5 14.7 11 32. 31 91.2 3 2.12
4
BM (Pen) 34 10 29.4 10 29.4 3 8.8 23 67.6 11 2.65
BI 34 3 8.8 4 11.8 9 26. 16 47.1 18 3.56
5
MT 34 6 17.6 9 26.5 10 29. 25 73.5 9 2.79
4
SN 34 3 8.8 11 32.4 10 29. 24 70.6 10 3.03
4
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 16 orang - 47.1%
Gred Purata Sekolah : 2.83
Bilangan calon 5A : 2 orang
1) AILI ZURIATIE BT. NORIZAN
2) ZANZURINA BT. ZULKIFLI
Bilangan calon 4A1B : 2 orang
1) NABILAH HANNA BT. RAZALI
2) NUR AL-AMIRAH NAJWA BT. MAT SERI

ANALISA UPSR TAHUN 2006
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 34 13 38.2 10 29.4 10 29. 33 97.1 1 1.97
4
BM (Pen) 34 15 44.1 8 23.5 7 20. 30 88.2 4 2.03
6
BI 34 2 5.9 3 8.8 10 29. 15 44.1 19 3.53
4
MT 34 6 17.6 5 14.7 18 52. 28 85.3 5 2.56
9
SN 34 4 11.8 7 20.6 15 44. 26 76.5 8 2.91
1
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 15 orang - 44.1%
Gred Purata Sekolah : 2.60
Bilangan calon 5A : 2 orang
1) AILI HASNEENA BT. NORIZAN
2) AINI SYAHIRAH BT. RAZALI
Bilangan calon 4A1B : 2 orang
1) BADIUZZAMAN SAIED NURSI B. AHMAD NADZARI
2) NUR ARIF B. RAMALI

ANALISA UPSR TAHUN 2007
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

S L P
BM ( Pem) 32 11 34.4 10 31.3 7 21. 28 87.5 4 2.16
9
BM (Pen) 32 20 62.5 3 9.4 5 15. 28 87.5 4 1.88
6
BI 32 4 12.5 7 21.9 7 21. 18 56.3 14 3.16
9
MT 32 12 37.5 7 21.9 5 15. 24 75.0 8 2.41
6
SN 32 4 12.5 13 40.6 9 28. 26 81.3 6 2.53
1
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 17 orang – 53.13%
Gred Purata Sekolah : 2.46
Bilangan calon 5A : 2 orang
1) MOHD SHAMSUL IZHAR B. ABD. RAHMAN
2) NUR IZZATY BT. SAHRIN NAZRI
Bilangan calon 4A1B : 3 orang
1) MOHAMMAD FIRDAUS B. ALI
2) MUHAMMAD NOORHAZIQ B. RAZALI
3) NUR SALWA BT. FAUZAN

ANALISA UPSR TAHUN 2008
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 28 16 57.1 9 32.1 3 10. 28 100 0 1.54
7
BM (Pen) 28 23 82.1 3 10.7 1 3.6 27 96.4 1 1.32
BI 28 1 3.6 8 28.6 12 42. 21 75.0 7 2.96
9
MT 28 5 17.9 8 28.6 15 53. 28 100 0 2.36
6
SN 28 0 0.0 11 39.3 13 46. 24 85.7 4 2.79
4
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 20 orang – 71.42%
Gred Purata Sekolah : 2.19
Bilangan calon 5A : Tiada
Bilangan calon 4A1B : 1 orang
1) MUHAMMAD SHAHFIZUL HADIE B. RUSYAIBI

ANALISA UPSR TAHUN 2009
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 26 13 50.0 9 34.6 3 11. 25 96.2 1 1.73
5
BM (Pen) 26 21 80.8 2 7.7 1 3.8 24 92.3 2 1.38
BI 26 5 19.2 7 26.9 11 42. 23 88.5 3 2.46
3
MT 26 10 38.5 8 30.8 7 26. 25 96.2 1 1.96
9
SN 26 7 26.9 8 30.8 9 34. 24 92.3 2 2.27
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

6
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 21 orang – 80.77%
Gred Purata Sekolah : 1.96
Bilangan calon 5A : 3 orang
1) ALI ERSYAD B. NORIZAN
2) MOHAMMAD HASRUL B. DAMANHURI
3) MUHAMAD YAZID BT. SAHRIN NAZRI
Bilangan calon 4A1B : 5 orang
1) ANIS NABILAH BT. ABDUL KADIR
2) FATIN ZULAIKHA BT. ZULKIFLI
3) MUHAMMAD RIDZUAN B. HAMID
4) NORANIDA BT. ABD. RAHMAN
5) SITI MAS INDON BT. YAAKUB

ANALISA UPSR TAHUN 2010
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 28 16 57.1 6 21.4 5 17. 27 96.4 1 1.68
9
BM (Pen) 28 11 39.3 13 46.4 4 14. 28 100 0 1.75
3
BI 28 5 17.9 6 21.4 14 50. 25 89.3 3 2.57
0
MT 28 12 42.9 10 35.7 5 17. 27 96.4 1 1.82
9
SN 28 5 17.9 13 46.4 10 35. 28 100 0 2.18
7
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 24 orang – 85.71%
Gred Purata Sekolah : 2.00
Bilangan calon 5A : 4 orang
1) AILI ERSYADAH BT. NORIZAN
2) ‘ATIFAH HANIM BT. ROSLI
3) AUNI RAKINAH BT. MOHAMAD KHAIRUL ANUAR
4) NUR NAZIATUL AYU NAZIRA BT. MOHD. NAJIB
Bilangan calon 4A1B : 1 orang
1) AFRINA BT. MAHANI

ANALISA UPSR TAHUN 2011
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

BM ( Pem) 25 12 48.0 8 32.0 5 20. 25 100 0 2.20
0
BM (Pen) 25 16 64.0 3 12.0 5 20. 24 96.0 1 1.48
0
BI 25 9 36.0 6 24.0 10 40. 25 100 0 2.04
0
MT 25 9 36.0 9 36.0 7 28. 25 100 0 1.92
0
SN 25 4 16.0 16 64.0 5 20. 25 100 0 2.04
0
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 24 orang – 96.0%
Gred Purata Sekolah : 1.87
Bilangan calon 5A : 3 orang
1) AHMAD HAZIQ HAFIFI B. RAZALI
2) ‘IFFAH ‘AMIRAH BT. HARIS
3) NUR AINA NADHIRAH BT. KAPRAWI
Bilangan calon 4A1B : 5 orang
1) MOHAMAD AZARUL NAIM B. SHAFIE
2) MOHAMAD AZLY B. MOHAMMED DANIAN
3) NAZATUL HAMIDAH BT. MOHAMED NADZRI
4) NUR NAJIHA BT. SUHAIMI
5) QURRATU AINI RAJIHAH BT. ROSLI

ANALISA UPSR TAHUN 2012
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 27 16 59.3 6 22.2 5 18. 27 100 0 1.59
5
BM (Pen) 27 22 81.5 3 11.1 2 7.4 27 100 0 1.26
BI 27 5 18.5 15 55.6 7 25. 27 100 0 2.07
9
MT 27 8 29.6 11 40.7 8 29. 27 100 0 2.00
6
SN 27 5 18.5 11 40.7 11 40. 27 100 0 2.22
7
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 27 orang – 100%
Gred Purata Sekolah : 1.83
Bilangan calon 5A : 4 orang
1) IMAN ILHAM B. AZAMUDDIN
2) NUR AISYAH BT. MOHAMAD DAUD
3) NUR ASHIKIN BT. SAHRIN NAZRI
4) NUR FAIZAH BT. MOHAMAD TALIB
Bilangan calon 4A1B : 1 orang
1) SYAFIQAH IZZATI BT. MOHAMAD KHAIRUL ANUAR
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

ANALISA UPSR TAHUN 2013
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 30 19 63.3 7 23.3 4 13. 30 100 0 1.50
3
BM (Pen) 30 23 76.7 6 20.0 1 3.3 30 100 0 1.27
BI 30 9 30.0 19 63.3 2 6.7 30 100 0 1.77
MT 30 13 43.3 11 36.7 6 20. 30 100 0 1.77
0
SN 30 9 30.0 20 66.7 1 3.3 30 100 0 1.73
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 30 orang – 100%
Gred Purata Sekolah : 1.61
Bilangan calon 5A : 5 orang
1) AHNAF AKRAM BIN MOHAMAD KHAIRUL ANUAR
2) AHNAF HAZLAMI BIN MOHAMAD KHAIRUL ANUAR
3) MUHAMAD SYAHMI SYAHIR BIN SUHAIMI
4) MUHAMMAD ZULHILMI AMIRUL BIN ROSLI
5) NOR SYAZA YUSRA BINTI MOHD NOR SHAIFUL ANUAR
Bilangan calon 4A1B : 5 orang
1) ‘ABDULLAH ‘AZZAM BIN ALIAS
2) FARAH NASUHA BINTI ZAMRI
3) NUR AIMAN LUTFI BIN BEDRUL HISHAM
4) NUR AZWA BINTI ZULKIFLI
5) NUR HAZLYN BIN AZHAR

ANALISA UPSR TAHUN 2014
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
BM ( Pem) 31 28 90.3 2 6.5 1 3.2 31 100 0 1.13
BM (Pen) 31 30 96.8 1 3.2 0 0.0 31 100 0 1.03
BI 31 6 19.4 13 41.9 12 38. 31 100 0 2.19
7
MT 31 7 22.6 11 35.5 12 38. 30 96.8 1 2.23
7
SN 31 1 3.2 23 74.2 7 22. 31 100 0 2.19
6
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 30 orang – 96.8%
Gred Purata Sekolah : 1.75
Bilangan calon 5A : 1 orang
1) KHAIRUN NISAK BINTI MOHD JUMARI

Bilangan calon 4A1B : 2 orang
1) FARAH HANAN BINTI SAKARIAH
2) MARYAM BINTI ALIAS
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

ANALISA UPSR TAHUN 2015
Subjek Calon A % B % C % LULU % GAGA GPM
S L P
LULU GAGA GPM
Subjek Calon A % B % C % %
S L P
78.2 13.0
BM ( Pem) 23 18 2 8.70 3 23 100 0.00 1.35
6 4
82.6 17.3
BM (Pen) 23 19 4 0 0.00 23 100 0 1.17
1 9
30.4 13.0 47.8
BI 23 7 3 11 21 91.30 2 2.35
3 4 3
39.1 30.4 30.4 100.0
MT 23 9 7 7 23 0 1.91
3 3 3 0
SN 23 3 12 7 22 96.65 1
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABC) : 20 orang – 86.96%
Gred Purata Sekolah : 1.81
Bilangan calon 5A : 3 orang
1) MUHAMAD HAKIMI BIN MOHD JUMARI
2) TASNIM BINTI ALIAS
3) MUHAMAD ALIF HAIKAL BIN HISHAM

Bilangan calon 4A1B : 1 orang
1) NURUL BALQIS BINTI MARZUKI

ANALISA UPSR TAHUN 2016
Subjek Calo A % B % C % D % LULU % GAGA GPM
n S L P
Calo D % LULU GAGA GPM
Subjek A % B % C % %
n S L P
BM 13. 34. 30. 4 17.4
24 3 8 7 22 95.7 1 2.65
( Pem) 0 8 4
21. 30. 13. 6 26.1
BM (Pen) 24 5 7 3 21 91.3 2 2.70
7 4 0
17. 26. 8 34.8
BI (Pem) 24 1 4.3 4 6 19 82.6 4 3.43
4 1
26. 8 34.8
BI (Pen) 24 1 4.3 0 0.0 6 15 65.2 8 3.96
1
17. 17. 9 39.1
MT 24 2 8.7 4 4 19 82.6 4 3.39
4 4
13. 43. 8 34.8
SN 24 1 4.3 3 10 22 95.7 1 3.22
0 5
*1 calon tidak hadir
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABCD) : 15 orang – 65.2%
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

Gred Purata Sekolah : 3.22
Bilangan calon 6A : 1 orang
1) MASITAH AUNI BT ROSLI

Bilangan calon 5A1B : 0 orang

TARGET UPSR TAHUN 2017
LULU GAGA GPM
Subjek Calon A % B % C % %
S L P
10 37.0 10 37.0 7 25.9 100.0 1.82
BM ( Pem) 27 27 0
4 4 2 0
12 44.4 10 37.0 5 18.5 100.0 1.68
BM (Pen) 27 27 0
4 4 2 0
8 29.6 9 33.3 10 37.0 100.0 2.00
BI (Pem) 27 27 0
3 3 4 0
8 29.6 9 33.3 10 37.0 100.0 2.00
BI (Pen) 27 27 0
3 3 4 0
12 44.4 9 33.3 6 22.2 100.0 1.71
MT 27 27 0
4 3 3 0
8 29.6 13 48.1 6 22.2 100.0 1.86
SN 27 27 0
3 5 3 0
Bilangan calon lulus semua mata pelajaran (ABCD) : 27 orang – 100%
Gred Purata Sekolah : 1.91
Bilangan calon 6A : 8 orang

GRAF PERATUSAN LULUS SEMUA MATA PELAJARAN (UPSR) 2006 -
2016
100 100 100
85.7 96.8

90 80.8 86.9
71.4
80
53.1
70 65.2

60
44.1

50 47.1

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

GRAF BILANGAN MURID LULUS SEMUA MATA PELAJARAN (UPSR)
2006 - 2016
40

35
30 / 30 30 / 31
30 27 / 25

24 / 26 24 / 28
25
21 / 28 20 / 23
20 / 32
20 17/ 34
15 / 34
15/ 23
15

10

5

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PENCAPAIAN GRED PURATA SEKOLAH (GPS) UPSR 2006 - 2016
5

4.5

4

3.5
3.22
3
2.64
2.46
2.5 2.19
1.96 2.00
2 1.87 1.83
1.61 1.75 1.81
1.5

1

0.5

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PENCAPAIAN GRED PURATA SEKOLAH (GPS) UPSR 2006 - 2016
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

DALAM PERATUSAN
100

90
84.75
79.3 81.25 79.75
80 78.3
76.0 75.0 71.2
70.3
70
63.5
60 59.0

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PERATUSAN PENCAPAIAN 5A/6A (UPSR) 2006 - 2016
20

18
16.67
16 14.81
14.29
14 13.04
12.0
11.54
12

10

8
5.88 6.25
6 4.35
3.24
4

2

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF BILANGAN MURID MENCAPAI 5A/6A (UPSR) 2006 -2016
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

10

9

8

7

6
5 / 30
5
4 / 28 4 / 27
4
3 / 26 3 / 25 3 / 23

3
2 / 34 2 / 32
2 1 / 31 1/ 23

1
0 / 28
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PERATUSAN LULUS BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (UPSR) 2006
100 - 2016 100 100 100 100
97.1 96.2 96.4
100 100
95.7
87.5
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

GRAF PERATUSAN LULUS BAHASA MELAYU PENULISAN (UPSR) 2006 -
2016
100 100 100 100 100
96.4 96.0
100 92.3
88.2 87.5 91.3
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PERATUSAN LULUS BAHASA INGGERIS (PEM) (UPSR) 2006 -
2016
100 100 100 100 100
91.3
90 88.5 89.3
82.6
80
75.0
70

60 56.3

50
44.1
40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PERATUSAN LULUS BAHASA INGGERIS (PEN) UPSR 2016
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

100

90

80

70 65.2

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PERATUSAN LULUS MATEMATIK (UPSR) 2006 -2016
100 100 100 100 100
100 96.2 96.4 96.8

90 85.3 82.6
80 75.0

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRAF PERATUSAN LULUS SAINS (UPSR) 2006 -2016
100 100 100 100 100
92.3
85.7
81.3
76.5
SK. CHIKUS, ABA 5062
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

100 95.7 95.7

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016