You are on page 1of 3

A PRAYER-COMMENTARY ON THE HYMN WHEN FROM THE DARKNESS

When from the darkness comes no light,


When from our weeping comes no laughter,
When in the day, we hope for night,
Nor any comfort coming after,
Grant us your peace.

Lord, I am in the dark! I am in deep grief! I have lost the person I love the most
my little brother! Hes no more! My tears have become my bread, by night, by day. I
wish to die! My life has become useless! I serve no more purpose! I would rather die.
Lord, console me for you are the only one I can turn to. Lord, to whom shall we go? said
Peter. I turn to you. Be merciful! Be my peace.

When in our confidence, our fears


Clutch at the heart and make us tremble;
When in our joy, we weep cold tears
And in our frankness, we dissemble,
Grant us your light.

When he became my brother, I made a solemn vow to you, my God: I shall forever
remain a brother to himto care for him at all times, to comfort him in his sorrow, to love
him with all my heart. But now, all those things seem not important anymore. He does not
love me anymore. I dreamt of always being there for him, but everything is but a dream.
The day I feared most and for which I prayed would never come, is now here. Everything is
just a dream. My joy is no more. I have lost my happiness. All left for me is to cry because
of my great loss. I have lost everything. But I still have one more left to me: You, my God.
Please, do not leave me. I have to continue walking the road you have set before me. Now,
it is dark. Mane nobiscum, DomineRemain with us, Lordand be our light. Enlighten
him, my little brother, on his way towards you. Enlighten me in this dark hour as well. Be
merciful! Be my light!

When in our love, there is not care


And in our yearning, we are dullness;
When what we know, we cannot dare
And we are nothing that is fullness,
Grant us your truth.

Lord, I experienced the pain of being unloved and uncared for. You yourself
experienced the same. I know you understand this sorrow in my soul. Be my consolation.
He does not love me anymore, but I know you love me still. You know I still love him even
though he cares not for me. Sometimes I pray, Lord, that I am wrong to think that I am
unimportant to him and he does not love me anymore. How I wish I were wrong! But
actions speak louder than words. All he shows me is that he does not love me anymore.
Into your hands, Lord, I commend him. I surrender him to you. I love him still, but I give
him back to your love because I know you can love him more than I can, you have always
loved him before I loved him, and you will love him forever. I return him to you. Love him,
Lord. For the sake of your love and your truth, love him, Lord, and never leave him. And
please let me keep on loving him. Let me be his brother even from afar. Listen to my
prayers for him. Keep him in your loving embrace. Embrace him for me, kiss him for me,
love him for me as I keep on loving him from afar. Everything, I commend to your love, for
you yourself are Love. I accept the truth that we are no more. I accept the truth that he
does not love me anymore. I accept it with my whole heart though it is totally painful.
Please, forgive him for refusing my love. Let it be not taken against him. Do not be angry
with him, O Lord, and be merciful to him. Put it all against me. I forgive him, for true love
forgives and sets free. And now, let me be free, O Lord. Be merciful! Be my truth!

This song, Lord, is the saddest of all songs, but after it, there resounds the joyous
song of the Resurrection. After this pain, I know, my God, that there is more joy for me. Be
my joy, be my consolation. And I pray that we shall see each other there in Paradise, when
there will be nothing more but love. Let us be together there I heaven. This I earnestly
ask. Amen.


JMJ

Hey! Bunsoy ko! Japoy! :)

May kanta ako para sa yo: :)

MINSAN
Eraserheads

Minsan sa may Kalayaan tayoy nagkatagpuan,


May mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay.
Sa ilalim ng iisang bubong, mga sikretong ibinubulong:
Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo.

Ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon.


Sanay wag kalimutan ang ating mga pinagsamahan.
At kung sakaling gipitin ay laging iisipin
Na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan.

Minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari.


Kahit na anong gawin, lahat ng bagay ay mayrong hangganan.
Dahil ngayon tayo ay nilimot ng kahapon.
Di na mapipilit na buhayin ang ating pinagsamahan
Ngunit kung sakaling mapadaan, baka ikaw ay aking tawagan
Dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan.

Alam mo, sana ay wag nang matapos to, pag-ibig na para lamang sa iyo, pero, talaga
yata lahat ng bagay ay mayrong hangganan. Now, I say good bye. Paalam na sa ating
pag-ibig na minsay pinag-isa, paalam na sa mga pangakong di na mabubuhay pa. Kung
may bago ka nang mamahalin, wag kang mag-alala, ako ay masasanay rin. Parang
kahapon lang, tayoy magkasama, naging isa na syang alaala. Mula ngayon, araw-araw
nang mananalangin na sanay lagi kang masaya Paalam na sa mga yakap at halik, sa
tamis at pait. Bakit hinayaan? Sinayang mo lang ang yong wagas na pag-ibig. Hindi na
kita kukulitin. Paalam na. Mahal na mahal pa rin kita. Pero, kailangan talagang palayain
ka na. Maalala mo sana ako, dahil noon pa man, sa yong lang nakalaan ang pag-ibig ko.
Hindi ka panakip-butas para sa kahit kanino. Nag-iisa kang bunsoy ko. Bago kita minahal,
wala akong minahal nang gaya nito; wala rin akong mamahalin na kagaya nito pagkatapos
mo. Nag-iisa ka. Mamahalin kita habang-buhay. Kung hindi man tayo hanggang dulo,
wag mong kalimutannandito lang ako, laging umaalalay, hindi ako lalayo, dahil ang
tanging panalangin ko ay ikaw. Hindi ko maisipi kung wala ka sa buhay ko. Ngayon,
iiyak na lang, iiyak na lang. Ipipikit ko ang aking mata dahil nais ka lamang mahagkan,
nais ka lamang masilayan, dahil alam kong tapos na, kahit alam kong wala ka na. Sorry sa
masasamang bagay na nagawa ko sa yo. Sorry. Salamat sa mga panahon na dinamayan
mo ko sa lungkot ko. Salamat sa mga pagkakataon na sinamahan mo ko sa kasiyahan ko.
Salamat sa mga alaala. Salamat, minahal mo ko kahit kaunti. Salamat sa pagiging kapatid
ko, kahit sandali. Minsan lang nagsama Salamat na rin ikaw ay nakilala Mag-
ingat ka saan man magpunta. Matulog maaga para di mamutla. Wag masyadong
magpupuyat. Inom gamot pag nilalagnat. Hinay-hinay lang sa kape At kahit anong
mangyari, mahal na mahal pa rin kita, hanggang sa huli kong hininga. At hanggang sa
langit, mamahalin pa rin kita. Magkita tayo sa langit. Sana, doon, kasama na kita
magpasawalang-hanggan. Habang panahon mo kong kuya, kahit hindi mo na ko mahal
bilang kuya. Wag kang matakot na lumapit sa kin, at kung kailangan mo ng tulong ko,
wag kang mahihiyang magpatulong. Lets act normal. Hindi naman tayo magkaaway,
eh! :) Sana, wag kang mag-iba ng daan pag nagkasalubong tayo, at pag binati kita, sana
mag-smile ka man lang. Gustong-gusto kong nakikita ang ngiti mo. Gusto ko pa sanang
mahalikan ka at mayakap nang huling beses. Hindi ko alam kung ayos lang sa yo. Basta
Bahala na Habang buhay kitang mamahalin Habang buhay kitang hihintayin
Magpakailan man Panahon ay lilipas din, mga araw ay daraan. Ang mundo ay papanaw
rin ngunit hindi ang aking puso, ngunit hindi ang pag-ibig ko sa yo. At hihiling sa mga
bituin na minsan pa sana akoy iyong mahalin. Hihiling kahit dumilim ang aking daan na
tatahakin. Tandaan mo sana: MAHAL NA MAHAL NA MAHAL NA MAHAL NA MAHAL NA
MAHAL NA MAHAL NA MAHAL NA MAHAL kita. ILoveYouBunsoyKo! :)

kuyadada :)

Omnia ad maiorem Dei gloriam!