UNTUK DIKONGSI

1.Jelaskan empat kesan psikologi yang dapat ditimbulkan daripada
pendidikan seni visual.
(i) Kesan terhadap kreativiti, iaitu memantapkan keupayaan membuat
dan mereka cipta
(ii) Kesan terhadap sensitiviti iaitu memantapkan kepekaan, kebolehan
menghayati dan merasa
(iii) Kesan terhadap emosi iaitu membangkitkan perasaan dan
memantapkan sensibiliti, mencorak perlakuan perasaan semulajadi.
(iv) Kesan terhadap ekspresi iaitu memantapkan pengucapan, curahan
idea, gambaran pemikiran dan perasaan.
[ 12 ]

2. Berikan pengertian seni visual
Seni visual ialah disiplin ilmu yang berkaitan dengan kedua-dua bidang
iaitu pengkaryaan, yang berkaitan dengan catan, cetakan dan arca serta
bidang perekaan seperti komunikasi visual, rekabentuk teknologi dan
rekabentuk persekitaran.
[4]

3. Huraikan empat peranan seni visual dari aspek sosiologi
(i) Peranan terhadap Nasionalisma iaitu membangkitkan semangat
kebangsaan dan sayangkan negara.
(ii) Peranan persekitaran iaitu mengukuhkan kepekaan dan sensitiviti
terhadap kepentingan alam sekitar yang memberi kesan kepada
kehidupan
(iii) Peranan propaganda iaitu karya seni visual sebagai alat penyebaran
maklumat, idea, hasrat, kepercayaan dan kuasa.
(iv) Peranan ritual iaitu seni visual digunakan dalam adat resam, upacara
dan aktiviti kehidupan masyarakat.
( Pengeluaran. Perniagaan dan perdagangan ) [ 8 ]

4. Berikan dua bidang penghasilan dalam seni visual
(i) Pengkaryaan
(ii) Perekaan
[2]

5. Jelaskan maksud peranan seni visual dari aspek sosiologi seperti
berikut

a) Propaganda :
Seperti diatas
b) Ritual :
Seperti datas
c) Perniagaan dan perdagangan :

[3] 10. falsafah dan nilai Pengalaman langsung: Merupakan pengalaman yang diperolehi melalui kederiaan dan keterlibatan dalam prosess penghasilan seni visual. Perekaan reka bentuk teknologi melibatkan perekaan yang menghasilkan produk berteknologi tinggi seperti kenderaan. [6] 7. (ii) Ekspresi : .Berikan maksud pengalaman estetik dari aspek intelektual mengenai konsep dan falsafah serta nilai. Huraikan kedua-dua sumber tersebut. (iv) Persekitaran iaitu alam semulajadi dan buatan. pendewaan. Jelaskan maksud perekaan dalam bidang rekabentuk teknologi. peralatan elektrik dan sebagainya.Hasil seni visual sebagai barangan yang berpotensi untuk perniagaan [9] 6. Pengalaman intelektual: Merupakan pengalaman yang diperolehi melalui pembacaan dan kajian merangkumi konsep. (i) Homages iaitu dorongan dari semangat menghargai tuan. falsafah serta nilai dalam seni visual. Dalam proses pengkaryaan idea boleh dihidupkan melalui pelbagai cara dan sumber. (ii) Media massa iaitu menggunakan mediacetak dan elektronik sebagai subjek dalam karya bagi menyampaikan mesej tertentu. ikonologi dan semangat. seperti lanskap [8] 8. Bermaksud pengalaman estetik yang diperolehi melalui pembacaan dan kajian yang merangkumi konsep. [4] 9. Jelaskan empat daripada sumber-sumber idea tersebut. Bandingkan peranan seni visual dalam aspek psikologi dari segi (i) Kreativiti: pembelajaran dan aktiviti seni visual memantapkan keupayaan membuat dan mereka cipta. (iii) Pemerhatian iaitu persepsi dan ilusi alam benda. Pengalaman estetik diperolehi dari dua sumber iaitu pengalaman intelektual dan pengalaman langsung.

Berikan maksud perekaan dalam aspek komunikasi visual berserta contoh-contoh yang sesuai. Nyatakan empat sumber idea atau inspirasi yang digunakan oleh seniman dalam karya mereka dan berikan contoh karya untuk menyokong setiap sumber yang anda nyatakan itu.curahan idea. Bandingkan antara penghasilan dalam bidang pengkaryaan dengan penghasilan dalam bidang perekaan. [5] 15. rekaan kenderaan dan hiasan dalaman. lukisan. [4] 14. seni grafik. Berikan maksud pengalaman estetik dari aspek pengalaman secara langsung dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.arca dan cetakan manakala bidang perekaan menghasilkan bentuk. lukisan dan arca. Jelaskan maksud peranan seni visual dari aspek sosiologi dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. (i) Persekitaran : Sensitiviti terhadap kepentingan persekitaran yang memberi kesan terhadap kehidupan cotohnya karya ‘Rumah Rakit Kuala Lipis’ oleh peter Harris (ii) Pengeluaran : Seni visual membantu dalam menghasilkan pengkaryaan dan perekaan yang bermutu contohnya Rekaan Kereta nasional Proton Wira. Bidang pengkaryaan menghasilkan bentuk seni halus seperti catan. reka bentuk teknologi dan reka bentuk persekitaran contohnya pembungkusan. [2] 13. [4] 11. Maksud perekaan dalam aspek komunikasi visual melibatkan rekaan multimedia dan grafik. gambaran pemikiran dan perasaan. Pengalaman estetik yang diperolehi melalui kederiaan dan keterlibatan semasa proses menghasilkan seni visual seperti catan. contohnya poster. [4] 12. billboard dan iklan.pembelajaran dan aktiviti seni visual memantapkan pengucapan. Sumber idea Contoh karya (i) Homages .

Rumah rakit-Kuala Lipis (1956) [8] 16. sejarah. Love Me In My Batik (1968) (iii) Pemerhatian karya Paul Cezzane. semasa dan exotik boleh di perolehi melalui penerokaan teknologi maklumat (iii) Pengalaman juga merupakan sumber idea yang mampu diperolehi melalui penggunan teknologi maklumat [6] 17. Berikan definisi : . (iv) Persekitaran karya. Jelaskan peranan seni visual daripada aspek sosiologi yang berikut (a) Nasionalisme Membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan negara [3 ] (b) Persekitaran Mengukuhkan kepekaan terhadap kepentingan alam sekitar yang memberi kesan kepada kehidupan [3] (C)Perniagaan dan perdagangan Hasil seni visual berpotensi sebagai barang untuk diniagakan [ 3] 18. (ii) Media massa karya Joseph Tan. Still life.karya Sulaiman Esa. Nyatakan tiga sumber idea yang boleh didapati melalui proses penggunaan teknologi maklumat (i) Media massa merupakan sumber idea yang boleh diperolehi melalui teknologi maklumat (ii) Maklumat tentang Peristiwa mitos. Ke arah Tauhid (1983). Peter Harris.

pengaruh dan penerimaan idea. [2] (iii) Pemujukan Kesan diripada hasil seni visual terhadap pemikiran khalayak dari segi kepercayaa. [2] 19. gambaran pemikiran dan perasaan. menjadikan individu lebih imaginatif [ 2] (ii) Ekspresi : Keupayaan menzahirkan pengucapan seni. Reka bentuk persekitaran bermaksud seni visual yang menghasilkan perekaan seperti lanskap persekitaran dan hiasan dalaman contohnya rekaan taman permainan dan rekaan ruang dalaman pejabat. pengertian idea dapat dipecahkan kepada beberapa unsur iaitu : (i) awareness (ii) interpretasi (iii) penerokaan [3] 20. . curahan idea. Mengikut Frank Cheatham dan Sheryl Haler(1983).(i) Kreativiti : Keupayaan membuat dan mereka cipta. Berikan maksud perekaan dalam bidang rekabentuk persekitaran dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.