RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TAHUN : 3 Anggerik

TARIKH : 20 Februari 2017

MASA : 10.30 AM – 11.30 AM

BIDANG : Menggambar

TEMA : Alam semula jadi

TAJUK : Kumbang Ladybird (BAHAGIAN 1)

AKTVITI : Kolaj

MEDIA : Pensel warna, pensel

ALAT : Gunting

BAHAN : Gam, kertas warna,

BAHAN BANTU MENGAJAR : Gambar pelbagai jenis kumbang, contoh
model yang telah siap.

ALAT BANTU MENGAJAR : Model kolaj ladybird yang berskala besar.

ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM : TMK, kreativiti dan inovasi, keusahawanan
dan nilai murni.

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : 1) Murid memahami definisi kolaj.

2) Murid boleh menjelaskan langkah-langkah
dalam menghasilkan kolaj.

STRATEGI PENGAJARAN : 1) Bercerita

2) Soal jawab

3) Tunjuk cara

STANDARD KANDUNGAN :

1 Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, jalinan, warna,
kontra, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semulajadi, dan karya seni dalam
penghasilan kumbang ladybird dengan teknik kolaj.
2 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan kolaj ladybird.
3 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan kolaj
ladybird.
4 Apresiasi terhadp karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN :

1.1 PERSEPSI ESTETIK
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
kolaj.
1.1.1 Unsur Seni
1.1.1.1 Rupa - Organik atau geometri atau gabungan rupa
1.1.1.2 Jalinan - Sentuh dan tampak
1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau kedua-dua.
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1 Kepelbagaian - Bahan
1.1.2.2 Kontra - Warna

1.2 APLIKASI SENI
Murid dapat mengetahui da memahami bahasa seni visual, media, serta dan proses dan
teknik dalam penghasilan kolaj kumbang ladybird.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalm penghasian kolaj kumbang
ladybird.
1.2.1.1 Alat - Gunting
1..2.1.2 Bahan - Gam, kertas warna, straw
1.2.2 Menetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya.

1.3 EKSPRESI KREATIF
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta
kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kolaj kumbang ladybird.
1.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif.

4. jalinan.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kolaj. 1. warna dan prinsip rekaan kepelbagaian dan kontra dalam penghasilan karya.3 Menggunakan bahasa seni visual rupa. 1.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.3. ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM 1 Kreativiti dan inovasi 2 Keusahawanan 3 Nilai murni STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI . 1. 1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4. 1.

2 Guru bertanya guru. kepada murid contoh jawapan apakah ciri-ciri bagi ciri-ciri yang ada pada kumbang adalah kumbang? bersayap. 1 Guru 1 Murid mencuba LANGKAH 1 memaklumkan untuk menjawab ( 15 MINIT ) kepada murid soalan yang tajuk yang akan dikemukakan akan dipelajari oleh guru dan pada sesi PdP seterusnya akan ini adalah. apakah yang berbintik pada boleh dilihat badan dan pada sebagainya. . Misalnya. 3 Guru bertanya mempunyai unsur seni sesungut.LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MASA PERSEPSI PERANAN GURU PERANAN MURID 1 Guru meminta 1 Murid memberi ESTETIK murid untuk perhatian berdiri dan kepada apa SET INDUKSI JENIS-JENIS KUMBANG : melakukan yang dijelaskan ( 5 – 7 MINIT ) pergerakan oleh guru. kumbang? 4 Guru bertanya apakah jenis kumbang yang pernah murid lihat. “ dibetulkan oleh Kumbang guru sekiranya Laydird” ada kesilapan. 2 Murid serta memberikan membunyikan maklumbalas bunyi kepada soalan kumbang.

6 Guru meminta wakil murid untuk menampal 4) KOLAJ TISU kepingan kolaj pada model . 5 Guru bertanya pengalaman murid pada sebelum ini dalam menghasilkan kolaj. penerangan 3 Guru bertanya guru. dibawah aktiviti 2 Murid bebas CONTOH-CONTOH KOLAJ : teknik kolaj. memberikan 1) KOLAJ KERTAS 2 Guru jawapan kepada menyatakan soalan guru. kolaj pada model kolaj 3) KOLAJ MANIK yang berskala besar agar mudah dilihat oleh murid. kepada murid 4 Murid 2) KOLAJ BAHAN adakah mereka mempunyai TERBUANG memahami keyakinan diri langkah dalam untuk tampil ke menghasilkan hadapan dan kolaj. definisi kolaj 3 Murid memberi dan perhatian perbezaannya kepada dengan mozek. mencuba untuk 4 Guru membuat menampal demonstrasi kepingan kolaj cara pada papan penghasilan tulis.

Alat dan bahan bersoal jawab yang dengan guru diperlukan sekiranya ada adalah sebarang a Gunting keraguan. 2 Murid untuk mendengar meghasilkan dengan teliti kolaj kumbang arahan guru dan ladybird. b Gam 3 Murid diberi c Kertas amaran untuk warna d Pensel menggunakan warna peralatan yang 2 Guru tajam seperti menyatakan gunting dengan teknik yang berhati-hati. 3 Guru mengingatkan BAHAN YANG DIGUNAKAN kepada murid UNTUK MENGHASILKAN agar berhati2 KOLAJ LADYBIRD . kolaj di papan tulis. APLIKASI 1 Guru 1 Murid memberi SENI memperkenalk perhatian an alat dan kepada langkah- LANGKAH 2 bahan yang langkah yang (10 MINIT) diperlukan diajar oleh guru. digunakan untuk menghasilkan kolaj kumbang ladybird.

b Setelah siap melukis bentuk bulat yang pelbagai saiz. KERTAS WARNA 4 Guru 4. sederhana besar. GAM 2. semasa menggunakan 1. GUNTING gunting. PENSEL WARNA menunjukkan langkah demi langkah untuk menghasilkan lingkaran ular dengan berbentukan carta alir. 3. murid diminta untuk mengunting bentuk- bentuk atau rupa geometri yang mereka LANGKAH UNTUK . a Mulakan dengan melukis bentuk bulat yang besar. kecil dan paling kecil.

30 AM – 11.30 AM BIDANG : Menggambar TEMA : Alam semula jadi . d Siapkan dan buat kemasan pada kolaj ladybird masing. c Murid boleh mula menampal kepingan- kepingan bulatan yang mereka gunting tadi agar membentuk kumbang ladybird. telah MENGHASILKAN hasilkan KUMBANG LADYBIRD tadi dengan menggunak an gunting dengan berhati-hati. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN : 3 Cempaka TARIKH : 21 Februari 2017 MASA : 10.

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : 1) Murid memahami definisi kolaj. kertas warna. 2) Murid boleh menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan kolaj. ALAT BANTU MENGAJAR : Model kolaj ladybird yang berskala besar. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semulajadi. STRATEGI PENGAJARAN : 1) Bercerita 2) Soal jawab 3) Tunjuk cara STANDARD KANDUNGAN : 1 Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan. 3 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan kolaj ladybird. ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM : TMK.TAJUK : Kumbang Ladybird ( BAHAGIAN 1 ) AKTVITI : Kolaj MEDIA : Pensel warna. contoh model yang telah siap. rupa. dan karya seni dalam penghasilan kumbang ladybird dengan teknik kolaj. straw BAHAN BANTU MENGAJAR : Gambar pelbagai jenis kumbang. 2 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kolaj ladybird. pensel ALAT : Gunting BAHAN : Gam. warna. kreativiti dan inovasi. keusahawanan dan nilai murni. . jalinan. kontra.

1 Kepelbagaian .Gam.3. 1. 1. 1.1.2. kefahaman media. 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal.primer atau sekunder atau kedua-dua.2. kertas warna.1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui da memahami bahasa seni visual. warna dan prinsip rekaan kepelbagaian dan kontra dalam penghasilan karya.2 Jalinan .2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada kolaj.1 Rupa .3 Menggunakan bahasa seni visual rupa.2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1.1 Alat . 1.Warna 1.1. serta dan proses dan teknik dalam penghasilan kolaj kumbang ladybird.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kolaj.1 Unsur Seni 1. 1.1. 1. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kolaj kumbang ladybird.1. teknik.. STANDARD PEMBELAJARAN : 1. 1.1. 1.2 Kontra .Gunting 1.Bahan 1.1.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalm penghasian kolaj kumbang ladybird.Organik atau geometri atau gabungan rupa 1.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif.3. straw 1.Sentuh dan tampak 1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip Rekaan 1.1. dan proses dalam penghasilan karya.2 Bahan .2 Menetahui penggunaan media.2.1. media. . 4 Apresiasi terhadp karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3 Warna . jalinan. sejarah seni dan budaya.

4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 2) Murid serta memberikan membunyikan maklumbalas bunyi kepada soalan kumbang. kepada murid contoh jawapan apakah ciri-ciri bagi ciri-ciri .4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 1. Misalnya. 1. ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM 1 Kreativiti dan inovasi 2 Keusahawanan 3 Nilai murni STANDARD PEMBELAJARAN LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN DAN ILUSTRASI AKTIVITI PEMBELAJARAN MASA PERSEPSI PERANAN GURU PERANAN MURID 1) Guru meminta 1) Murid memberi ESTETIK murid untuk perhatian berdiri dan kepada apa SET INDUKSI JENIS-JENIS KUMBANG : melakukan yang dijelaskan ( 5 – 7 MINIT ) pergerakan oleh guru. 2) Guru bertanya guru.

1) KOLAJ KERTAS 2) Murid bebas dibawah aktiviti memberikan teknik kolaj. yang ada pada kumbang adalah kumbang? bersayap. 3) Murid memberi definisi kolaj perhatian dan kepada perbezaannya penerangan dengan mozek. 3) Guru bertanya guru. 4) Murid kepada murid mempunyai adakah mereka keyakinan diri memahami untuk tampil ke 2) KOLAJ BAHAN langkah dalam hadapan dan TERBUANG menghasilkan mencuba untuk kolaj. “ dibetulkan oleh Kumbang guru sekiranya CONTOH-CONTOH KOLAJ : Laydird” ada kesilapan. 2) Guru jawapan kepada menyatakan soalan guru. kumbang? 4) Guru bertanya apakah jenis kumbang yang pernah murid lihat. 4) Guru membuat menampal demonstrasi kepingan kolaj . apakah yang berbintik pada boleh dilihat badan dan pada sebagainya. 3) Guru bertanya mempunyai unsur seni sesungut. 1) Guru 1) Murid mencuba LANGKAH 1 memaklumkan untuk menjawab ( 15 MINIT ) kepada murid soalan yang tajuk yang akan dikemukakan akan dipelajari oleh guru dan pada sesi PdP seterusnya akan ini adalah.

6) Guru meminta wakil murid untuk menampal kepingan kolaj pada model kolaj di papan tulis. 5) Guru bertanya pengalaman murid pada 3) KOLAJ MANIK sebelum ini dalam menghasilkan kolaj. cara pada papan penghasilan tulis. kolaj pada model kolaj yang berskala besar agar mudah dilihat oleh murid. 4) KOLAJ TISU APLIKASI 1) Guru 1) Murid memberi SENI memperkenalk perhatian an alat dan kepada langkah- LANGKAH 2 bahan yang langkah yang .

digunakan untuk menghasilkan kolaj kumbang ladybird. PENSEL WARNA lingkaran ular dengan berbentukan carta alir. 3) Guru mengingatkan kepada murid agar berhati2 semasa menggunakan BAHAN YANG DIGUNAKAN gunting.(10 MINIT) diperlukan diajar oleh guru. 2) Murid untuk mendengar meghasilkan dengan teliti kolaj kumbang arahan guru dan ladybird. GAM langkah untuk 2. Alat dan bahan bersoal jawab yang dengan guru diperlukan sekiranya ada adalah sebarang e Gunting keraguan. GUNTING menghasilkan 3. KERTAS WARNA 4. f Gam 3) Murid diberi g Kertas amaran untuk warna h Pensel menggunakan warna peralatan yang 2) Guru tajam seperti menyatakan gunting dengan teknik yang berhati-hati. UNTUK MENGHASILKAN 4) Guru KOLAJ LADYBIRD menunjukkan langkah demi 1. a) Mulakan .

b) Setelah siap melukis bentuk bulat yang pelbagai saiz. kecil dan paling kecil. c) Murid boleh mula menampal kepingan- kepingan . murid diminta untuk mengunting bentuk- bentuk atau rupa geometri yang mereka telah hasilkan LANGKAH UNTUK tadi dengan MENGHASILKAN menggunak KUMBANG LADYBIRD an gunting dengan berhati-hati. sederhana besar. dengan melukis bentuk bulat yang besar.

straw BAHAN BANTU MENGAJAR : Gambar pelbagai jenis kumbang. kertas warna.00 AM BIDANG : Menggambar TEMA : Alam semula jadi TAJUK : Kumbang Ladybird ( BAHAGIAN 1 ) AKTVITI : Kolaj MEDIA : Pensel warna. pensel ALAT : Gunting BAHAN : Gam. . d) Siapkan dan buat kemasan pada kolaj ladybird masing. bulatan yang mereka gunting tadi agar membentuk kumbang ladybird. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN : 3 Mawar TARIKH : 24 Februari 2017 MASA : 11.00 AM – 12. contoh model yang telah siap. ALAT BANTU MENGAJAR : Model kolaj ladybird yang berskala besar.

1.ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM : TMK. 1.1. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semulajadi.1 Unsur Seni 1. 2) Murid boleh menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan kolaj. keusahawanan dan nilai murni. kontra. PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : 1) Murid memahami definisi kolaj. rupa.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal. kreativiti dan inovasi. 3 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan kolaj ladybird.3 Warna . warna.1 Rupa .1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada kolaj. sejarah seni dan budaya.1. 1.2 Jalinan .2 Prinsip Rekaan . dan karya seni dalam penghasilan kumbang ladybird dengan teknik kolaj. jalinan.Organik atau geometri atau gabungan rupa 1.1.1.1. 4 Apresiasi terhadp karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STRATEGI PENGAJARAN : 1) Bercerita 2) Soal jawab 3) Tunjuk cara STANDARD KANDUNGAN : 1 Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan.primer atau sekunder atau kedua-dua.1.Sentuh dan tampak 1. 2 Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan kolaj ladybird. STANDARD PEMBELAJARAN : 1.

2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan kolaj.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman media. 1.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif.2.Gunting 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menggunakan bahasa seni visual rupa.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.4. straw 1. 1.2 Kontra . media.. ELEMEN MERENTAS KOKURIKULUM 1 Kreativiti dan inovasi 2 Keusahawanan 3 Nilai murni .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalm penghasian kolaj kumbang ladybird. serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan kolaj kumbang ladybird.2. 1.4. teknik. 1. 1.2 Menetahui penggunaan media.1.2.1. 1.Gam.3. warna dan prinsip rekaan kepelbagaian dan kontra dalam penghasilan karya.2. 1. serta dan proses dan teknik dalam penghasilan kolaj kumbang ladybird. kertas warna.1 Kepelbagaian .Bahan 1.1. 1.3.3.1 Alat .2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui da memahami bahasa seni visual. 1. 1.Warna 1. jalinan. dan proses dalam penghasilan karya.2.2 Bahan .2.

3) Guru berbintik pada bertanya badan dan unsur seni sebagainya. pada mempunyai kumbang? sesungut. apakah yang . 2) Guru guru. Misalnya. kumbang adalah ciri yang ada bersayap. bertanya contoh jawapan kepada murid bagi ciri-ciri apakah ciri. STANDARD PEMBELAJARAN LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN DAN ILUSTRASI AKTIVITI PEMBELAJARAN MASA PERSEPSI PERANAN PERANAN MURID ESTETIK GURU 1) Guru meminta 1) Murid memberi murid untuk perhatian SET INDUKSI JENIS-JENIS KUMBANG : berdiri dan kepada apa ( 5 – 7 MINIT ) melakukan yang dijelaskan pergerakan oleh guru. 2) Murid serta memberikan membunyikan maklumbalas bunyi kepada soalan kumbang.

hadapan dan 3) Guru mencuba untuk bertanya menampal kepada murid kepingan kolaj adakah pada papan tulis. mereka memahami langkah . definisi kolaj 4) Murid dan 2) KOLAJ BAHAN TERBUANG mempunyai perbezaannya keyakinan diri dengan untuk tampil ke mozek. boleh dilihat pada kumbang? 4) Guru bertanya apakah jenis kumbang yang pernah murid lihat. 1) Guru 1) Murid mencuba LANGKAH 1 memaklumka untuk menjawab ( 15 MINIT ) n kepada soalan yang murid tajuk dikemukakan yang akan oleh guru dan akan seterusnya akan dipelajari dibetulkan oleh pada sesi guru sekiranya CONTOH-CONTOH KOLAJ : PdP ini ada kesilapan. kepada 2) Guru penerangan menyatakan guru. dibawah 3) Murid memberi aktiviti teknik perhatian kolaj. 1) KOLAJ KERTAS 2) Murid bebas adalah. “ memberikan Kumbang jawapan kepada Laydird” soalan guru.

5) Guru 4) KOLAJ TISU bertanya pengalaman murid pada sebelum ini dalam menghasilkan kolaj. 6) Guru meminta wakil murid untuk menampal kepingan kolaj pada model kolaj di papan tulis. dalam 3) KOLAJ MANIK menghasilkan kolaj. 2) Murid untuk mendengar meghasilkan dengan teliti kolaj . APLIKASI 1) Guru 1) Murid memberi SENI memperkenal perhatian kan alat dan kepada langkah- LANGKAH 2 bahan yang langkah yang (10 MINIT) diperlukan diajar oleh guru. 4) Guru membuat demonstrasi cara penghasilan kolaj pada model kolaj yang berskala besar agar mudah dilihat oleh murid.

bersoal jawab Alat dan dengan guru bahan yang sekiranya ada diperlukan sebarang adalah keraguan. KERTAS WARNA kumbang 4. a) Mulakan dengan melukis . GUNTING kolaj 3. 4) Guru menunjukkan langkah demi langkah untuk menghasilkan lingkaran ular dengan berbentukan carta alir. GAM 2. PENSEL WARNA ladybird. kumbang arahan guru dan ladybird. 3) Guru mengingatkan kepada murid agar berhati2 semasa menggunakan gunting. i Gunting 3) Murid diberi j Gam k Kertas amaran untuk warna menggunakan l Pensel peralatan yang warna tajam seperti 2) Guru gunting dengan menyatakan BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK berhati-hati. teknik yang MENGHASILKAN KOLAJ digunakan LADYBIRD untuk menghasilkan 1.

kecil dan paling kecil. LADYBIRD murid diminta untuk menguntin g bentuk- bentuk atau rupa geometri yang mereka telah hasilkan tadi dengan mengguna kan gunting dengan berhati- hati. c) Murid boleh . b) Setelah siap melukis bentuk bulat yang LANGKAH UNTUK pelbagai MENGHASILKAN KUMBANG saiz. sederhana besar. bentuk bulat yang besar.

mula menampal kepingan- kepingan bulatan yang mereka gunting tadi agar membentu k kumbang ladybird. . d) Siapkan dan buat kemasan pada kolaj ladybird masing.