4/4 Do = G

MARS IBI Ciptaan : Anwar N.
Lirik : Adhyati H.

. . . . . . . . . . .
5.4 3 ..5 6 .7 1 . 2 3 1 0. 3 3 . 3 3 3 2 1 7 . 0 4 . 3

MARI - LAH SE LURUH WARGA BI DAN DI KA WA - SAN NU SAN TA - RA BERHIM-

. . . . . . . .
2 ..3 4.5 7 . 1 2 7 0.2 2 . 3 2 1 .1 7 6 5 . 0 5.4
PUN DI DALAM SA TU WA DAH I - KATAN BI DAN IN DO - NE - SIA MEMBE-

. . . . . . . . . .
3 ..5 6.7 1 . 2 3 1 0 3.3 3 3 2 1 6 . 0 6 .6
LA DAN SETIA MENGAMAL KAN A - JA - RAN PAN CA - SI - LA BEKER-

. . . . . . . . . .
4 ..3 2.1 7 . 6 5 5 .6 7 7. 1 2 2.3 4 7 1 . 0 3.3

JA DENGAN TULUS IKHLAS MENGABDI MENGEMBAN AMANAT BANG SA INGAT

. . . . . .
6 . . 1 7 6 . 6 5 . . 6 7 . 6 7 1 2 3 . 0 3 .3

LAH SUMPAH JA BA TAN KI TA KE PA DA TU - HAN YANG KI-

. . . . . . . . . . .
3 2 1 7 1 . .2 3 . 2 2.3 2.1 7.6 5 . 0 5.4

TA IK RAR - KAN BER SA MA SLA LU JADIKAN PEGANGAN JANGAN

. . . . . . . . . .
3 ..5 6.7 1 .2 3 1 0 3 . 3 3 3 2 1 6 . 0.6 6.6
LAH MEMBUAT PERBE DA AN TERHA - DAP MISKIN KA - YA TUGAS SU-

. . . . . . . . . . .
4 4.3 2.1 7 .6 5 5.6 7 7 .1 2 2 . 3 4 7 1 . .

CI MU SBAGAI PENYELA MAT SELU RUH WANI - TA DI MA YA - PA - DA

.

. 5 4 3 3 3 4 2 1 7 1 . .SI . 0 5.JU .AN I - 2 2 2 2 3 4 3 2 .GA . 0 5.A HANYA IKHLAS ADANYA 3 3 3 6 6 6 5 4 3 0 3 2 2 2 1 2 3 . .NGAN TU . . 0 1 6. TU . 1 2 3 1 2 . . .RA .SA RI . 1 7.5 1 1 1 2 3 4 5 5 . 0 3 I KATAN BI DAN IN DO NE SIA BER . 0 1 7 .GAS SEO RANG BI . 6. DAN TAK MENGENAL WAK . TAK I NGIN TANDA JA . 6 6. 0 1 3 3 3 4 5 6 . SE . 5 4 3 3 3 4 2 1 7.WA DAN RA .LAH SE MUA TUGAS . . . . 0 6 RAT SE .TUK KEMA NU SI A . .ANG UN . LA SE - . .A ZAS PANCA . .TU . 1 .KU DEMI BA HAGIA SELURUH BANGSAKU .KU .TI AP WAKTU KU BER .DAN KU - 6 2 2 3 4 5 1 . .SA SE MU . LURUH JI . HYMNE IBI 4/4 Do = B Ciptaan : Bidan Kartini Suharno Lirik : Bidan Kartini Suharno . 6 6 6 7 6 7 1 1 . 7 7. . BE - 1 1 2 3 4 5 1 . 5 . .