You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA TADA, KANOWIT

JADUAL WAKTU UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6

16 JANUARI 2017 17 JANUARI 2017 18 JANUARI 2017 19 JANUARI 2017


(ISNIN) (SELASA) (RABU) (KHAMIS)
MASA M/P MASA M/P MASA M/P MASA M/P

BM BI Matematik Sains
0815 - 0930 0815 - 0930 0815 - 0915 0815 - 0915
(Pemahaman) (Pemahaman) (Kertas 1) (Kertas 1)

REHAT
1000 - 1030

BM BI Matematik Sains
1045 - 1200 1045 -1200 1045 - 1145 1045 - 1145
(Penulisan) (Penulisan) (Kertas 2) (Kertas 2)

Kelas seperti biasa selepas peperiksaan.


*Guru masuk kelas mengikut jadual waktu harian.
**Guru perlulah masuk 15 minit lebih awal untuk mengedarkan kertas soalan ujian dan memberikan penerangan.

Masa Diperuntukkan
Subjek Masa
BM (Pemahaman) 1 jam 15 minit
BM (Penulisan) 1 jam 15 minit
BI (Pemahaman) 1 jam 15 minit
BI (Penulisan) 1 jam 15 minit
Matematik (Kertas 1) 1 jam
Matematik (Kertas 2) 1 jam
Sains (Kertas 1) 1 jam
Sains (Kertas 2) 1 jam