You are on page 1of 2

SK Matu Baru Kuching

Kampung Bintawa Hilir


93050 Petra Jaya Kuching,
Sarawak.
JADUAL SPESIFIKASI ITEMS

PEPERIKSAAN:UJIAN 1 TAHUN: TAHUN 6/2017 MATA PELAJARAN : SAINS KERTAS : 2

KONSTRUK / KEMAHIRAN

Aplikasi,Kb1

Menilai,Kb3

MenciptaKb4
EktrapolasiK3
Prinsip

K1 Penterjemahan

Pentafsiran,K2

Analisis,Kb2
P5 Pengelasan

JUMLAH
Kaedah
Istilah,

UrutanP4
BIL TAJUK/TAJUK KECIL FaktaP1

P2

P3

P6
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
KEMAHIRAN SAINTIFIK - Kemahiran
1
Proses Sains
KEMAHIRAN SAINTIFIK - Kemahiran
2
Manipulatif
PERATURAN BILIK SAINS -
3
Peraturan Bilik Sains
MIKROORGANISMA -
4
Mikroorganisma ialah benda hidup.
MIKROORGANISMA -
5 Mikroorganisma berfaedah dan
mikroorganisma berbahaya
MIKROORGANISMA - Hidup sihat
6 berdasarkan pengetahuan tentang
mikroorganisma
INTERAKSI ANTARA HIDUPAN -
7
Interaksi antara haiwan
INTERAKSI ANTARA HIDUPAN -
8
Interaksi antara tumbuhan
PEMELIHARAAN DAN
9 PEMULIHARAAN - Ancaman
kepupusan haiwan dan tumbuhan
PEMELIHARAAN DAN
10 PEMULIHARAAN - Kepentingan
menjaga ke-seimbangan alam
KONSTRUK / KEMAHIRAN

Aplikasi,Kb1

Menilai,Kb3

MenciptaKb4
EktrapolasiK3
Prinsip

K1 Penterjemahan

Pentafsiran,K2

Analisis,Kb2
P5 Pengelasan

JUMLAH
Kaedah
Istilah,

UrutanP4
FaktaP1
BIL TAJUK/TAJUK KECIL

P2

P3

P6
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
11 DAYA - Daya dan kesannya
12 DAYA - Daya Geseran
13 KELAJUAN - Kelajuan
PENGAWETAN MAKANAN -
14
Kerosakan makanan
15 BAHAN BUANGAN - Bahan buangan
16 GERHANA - Fenomena Gerhana
Bulan dan Gerhana Matahari.
17 BURUJ - Buruj
18 MESIN - Mesin ringkas
19 MESIN - Mesin kompleks
20 MESIN - Mereka bentuk model mesin

Aras soalan : Soalan Aras Rendah (R) = 50 %


Soalan Aras Sederhana ( S) = 30 %
Soalan Aras Tinggi (T) = 20 %

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

................................................. ...................................................
NAMA NAMA :
JAWATAN :