~~ RAHSIANYA MENGENAL ZAT ALLAH DAN ZAT RASULULLAH ~~ Ada pun makrifat itu

rahsianya ialah mengenal Zat Allah dan Zat Rasulullah,oleh kerana itulah makrifat
dimulakan:- 1. Makrifat diri yang zahir. 2. Makrifat diri yang bathin. 3. Makrifat Tuhan. APA
GUNA MAKRIFAT? Ada pun guna makrifat kerana mencari HAKIKAT iaitu mengenal yang
Qadim dan mengenal yang baharu sebagaimana kata: "AWALUDDIN MAKRIFATULLAH"
Artinya: Awal agama mengenal Allah. Maksudnya mengenal yang mana Qadim dan yang mana
baharu serta dapat mengenal yang Qadim dan yang baharu, maka dapatlah membedakan
diantara Tuhan dengan hamba. BAITULLAH KALBU MUKMININ Sesungguhnya hati ini
sewaktu bayi sehingga aqil baliq diibaratkan bunga yang sedang menguntum,tidak ada seekor
ulat atau kumbang yang dapat menjelajahnya ! apabila dewasa (aqil baliq) maka hati itu
ibaratkan bunga yang sedang mengembang,maka masuklah ulat dan kumbang menjelajah
bunga itu ! Sesungguhnya amalan makrifat dan zikir yang dibaiah itu adalah untuk
membersihkan hati agar dapat menguntum semula seperti hati kanak-kanak yang suci-bersih !
Hati ini juga seperti satu bekas menyimpan gula yang tertutup rapat dan dijaga dengan baik!
sekiranya tutup itu tidak jaga dengan baik atau tutupnya sudah rosak,maka masuklah semut
hitam yang sememangnya gula itu makanannya! ~~PEPERANGAN Peperangan yang lebih
besar dari perang UHUD, KHANDAK dan lain-lain peperangan ialah "Peperangan dalam diri
sendiri (Hati)", setiap saat denyut jantung ku ini, aku akan terus berperang. Sesungguhnya iblis
itu menanti saat dan ketika untuk merusakkan anak Adam ! Sekiranya aku tidak ada bersenjata
(zikir), nescaya aku pasti kecundang!Keluar masuk nafas anak Adam adalah zikir! 6,666 sehari
semalam nafas keluar dan masuk, sekiranya anak Adam tidak bersenjata, pasti ia kecundang !
~~ ASAL USUL MAKRIFAT Rasulullah SAW mengajar kepada sahabatnya Saidina Ali
Karamullah.Saidina Ali Karamullah mengajar kepada Imam Abu Hassan Basri.Imam Abu
Hassan Basri mengajar kepada Habib An Najmi. Habib An Najmi mengajar kepada Daud
Attaie.Daud Attaie mengajar kepada Maaruf Al Karhi.Maaruf Al Karhi mengajar kepada Sirris
Sakatari. Sirris Sakatari mengajar kepada Daud Assakatar.Daud Assakatar mengajar kepada Al
Junidi. Maka Al Junidi yang terkenal sebagai pengasas MAKRIFAT. Maka pancaran makrifat itu
dari empat sumber iaitu: 1. Pancaran daripada sumber SULUK yang dinamakan Makrifat
Musyahadah. 2. Pancaran daripada sumber KHALWAT yang dinamakan Makrifat Insaniah. 3.
Pancaran daripada Inayah yang dinamakan ROHANI. 4. Pancaran daripada Pertapaan yang
dinamakan JIRIM. Maka dari sumber amalan itulah terbit makrifat yang tinggi dan mempunyai
rahsia yang sulit. ~~ API MA'RIFATULLAH ~~ Dengan berlindung kepada Allah Swt,
Pencetusan Api Ma’rifattullah dalam kalimah “ALLAH” saya awali. Syahdan, nama Allah itu tidak
akan pernah dapat dihilangkan, sebab nama Allah itu akan menjadikan Zikir bagi para Malaikat,
Zikir para burung, Zikir para binatang melata, Zikir tumbuh-tumbuhan dan Zikir dari Nasar yang
4 (tanah, air, angin dan api) serta zikir segala makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis
bumi, juga zikir makhluk yang berdiam diantara langit dan bumi. (Al-Qur’an, Surah At-thalaq,
ayat 1). Adapun zikir para makhluk Allah yang kami sebutkan tadi tidaklah sama logatnya, dan
tidak sama pula bunyi dan bacaannya. Tidak sedikit para akhli Sufi dan para wali-wali Allah
yang telah mendengar akan bunyi zikir para makhluk itu, sungguh sangat beraneka ragam
bunyinya. Dalam Kitab Taurat, nama Zat yang maha Esa itu ada 300 banyaknya yang ditulis
menurut bahasa Taurat, dalam Kitab Zabur juga ada 300 banyaknya nama Zat yang maha esa
itu yang ditulis dengan bahasa Zabur. Dalam Kitab Injil juga ada 300 banyaknya nama Zat yang
Esa itu yang ditulis dengan bahasa Injil, dan dalam Kitab Al-Qur’an juga ada 99 nama Zat yang
esa itu ditulis dalam bahasa Arab. Jika kita berhitung maka dari keempat kitab itu yang ditulis
berdasarkan versinya, maka akan ada 999 nama bagi zat yang maha esa itu, dari jumlah
tersebut maka yang 998 nama itu, adalah nama dari Sifat Zat yang maha Esa, sedangkan

bahkan akan mengandung ma’na dan arti yang mendalam. (Silahkan bertanya kepada akhlinya) Selanjutnya gugurkan Huruf Awalnya. Lam diakhir dan Ha. ILLA (Ada Tuhan). sebenarnya setiap kalimah Huwa. sekalipun digugurkan satu persatu nilainya tidak akan pernah berkurang. yaitu “ ALLAH ”. kedua huruf yang tertinggal itu dinamai Alif Lam La’tif dan kedua huruf itu menunjukkan Zat Allah. artinya Zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. 1• Gugurkan huruf pertamanya. Selanjutnya gugurkan huruf LAM kedua dan huruf HU. kepada Allahlah kembalinya segala makhluk.nama dari pada Zat yang maha esa itu hanya satu saja. Zat yang maha Esa itu bagi kita…? Allah. maka akan tersisa 2 buah huruf ditengahnya yaitu huruf LAM pertama (Lam Alif) dan huruf LAM kedua ( La Nafiah). maka akan tersisa 3 huruf saja dan bunyinya tidak Allah lagi tetapi akan berbunyi Lillah. artinya Zat Allah yang hidup dan berdiri sendirinya. dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimah La Ilaha Ilallah. yaitu Allah. 2• Gugurkan huruf keduanya. maka akan tersisa 1 huruf saja dan bunyinya tidak lahu lagi tetapi Hu. napas kita yang keluar masuk semasa kita masih hidup ini berisi amal bathin. maka akan tersisa 2 huruf saja dan bunyinya tidak lillah lagi tetapi akan berbunyi Lahu. dan rahasia Al- Qur’annul karim itu pun rahasianya terletak pada kalimah “ALLAH”. kembali napas turun di isi dengan kalimah ALLAH. yaitu huruf Alif dan huruf Lam yang pertama. artinya dalam bahasa disebutkan INTAHA (Kesudahan dan keakhiran). Allah Swt juga telah menurunkan 100 kitab kepada para nabi-nabinya. Perhatikan beberapa pengguguran – pengguguran dibawah ini : Ketahui pula olehmu.696 tempat. kalimah Allah adalah Ma’rifat. Diterangkan didalam Kitab Fathurrahman. Lahu Mafissamawati wal Ardi. artinya Bagi Allah segala apa saja yang ada pada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Bagi sufi. yaitu HU. berbahasa Arab. ALLAH jika diarabkan maka Ia akan berhuruf dasar Alif. dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita selaku umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Swt dalam bentuk yang paling sempurna. yaitu huruf HA. dari Allah. Kalimah ini (AH) tidak dibaca lagi dengan nafas yang keluar masuk dan tidak dibaca lagi dengan nafas keatas atau kebawah tetapi hanya dibaca dengan titik. Kalimah AH. maka sampailah perjalanan itu ketujuan yang dimaksudkan. jika pada kalimah ALLAH itu kita gugurkan Lam (‫ ) ل‬pertama dan Lam (‫ ) ل‬keduanya.. terdiri 2 huruf. artinya bagi Allah. bahwa kalimah Allah bukan NAKIRAH. maka yang tertinggal juga dua huruf. artinya Zat. yaitu huruf Lam akhir ( ‫)ل‬. Namaku dan Zatku itu satu. Lam diawal. jika ditulis dalam bahasa arab ada 12 huruf. disebutkan bahwa nama Allah itu tertulis didalam Al-Qur’an sebanyak 2. maka tinggallah dua huruf yang awal dan huruf yang akhir (dipangkal dan diakhir). Zat yang maha esa. yaitu huruf Alif dan huruf Ha (dibaca AH). dan tidak akan pernah bercerai. jika dituliskan dengan huruf Arab. maksudnya Ma’rifat yang sema’rifatnya dalam artian yang mendalam. berpesan : “ Wahai Hambaku janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku “ Maksudnya : Allah itu namaku dan Zatku. 3• Gugurkan huruf ketiganya. seandai saja kita berjalan mencari Allah tentu akan ada permulaannya dan tentunya juga akan ada kesudahannya. kebawah tiada berbatas dan keatas tiada terhingga. Yang dimaksud kalimah HU itu menjadi berbunyi AH. Nafi mengandung Isbat. Seandai kata ingin kita melihat kesempurnaannya maka gugurkanlah satu persatu atau huruf demi hurufnya. Ma’na kalimah ALLAH itu adalah sebuah nama saja. yaitu pada halaman 523. dan yang 103 buah kitab itu rahasianya terhimpun didalam Al-Qur’annul karim. yaitu huruf Lam awal (‫) ل‬. yaitu huruf ALIF dan gugurkan huruf akhirnya. Qaidah para sufi menyatakan tujuannya adalah Jika berkata LA (Tidak ada Tuhan). artinya Zat. Isbat mengandung Nafi tiada bercerai atau terpisah Nafi dan Isbat itu. yaitu huruf Alif (‫) ا‬. yakni Isyarat dari huruf Alif . Kalimah HU ringkasnya dari kalimah Huwa. akan tetapi kalau sudah sampai lafald Zikir AH. Begitu pula dengan kalimah La Ilaha Ilallah. Huwal haiyul qayum. Apa kiranya hikmah yang dapat kita ambil mengapa begitu banyak nama Allah. maka akan tertinggal 4 huruf saja. kemudian ditambah 4 kitab lagi sehingga jumlah keseluruhan kitab yang telah diturunkan-Nya berjumlah 104 buah kitab. misalnya : Qul Huwallahu Ahad.

Syuhudul Wahdah Fil Kasrah.dan Lam yang pertama pada awal kalimah ALLAH. LA SAUTUN WALA HARFUN. dan Basmallah itupun akan terhimpun pada huruf BA. terdiri dari tiga huruf Alif) diatas Tasydid adalagi satu huruf Alif. Syuhudul Kasrah Fil Wahdah. Al-Qur’an yang jumlah ayatnya 6666 ayat akan terhimpun kedalam Suratul Fatekha. La Maujuda Illallah (tidak ada yang ada hanya Allah). Dengan demikian maka jika kita melihat huruf Alif maka seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. artinya tidak ada huruf dan tiada suara. Bawah dan depan. maka akan berbunyi : A.U dan setiap berbunyi A maka dipahamhan Ada Zat Allah. batang.U) dipahamkan Ada Zat Allah. LAM kedua. yaitu huruf LAM pertama. Penegasannya bunyi atau suara yang datang dan terbit dari apa saja kesemuanya itu berbunyi ALLAH.ly/cheap-gadgets Amazing Offers: http://bit. dipahamkan Ada Zat Allah dan jika semua bunyi itu (A. Jika kita tilik dengan jeli maka titik itulah yang akan menjadi segala huruf. dahan dan buahnya. yaitu huruf Alif (Alif tunggal yang berdiri sendirinya). Gugurkan tiga huruf sekaligus.ly/cheap-gadgets . nama dari Zat yang maha Esa sedangkan huruf Alif itulah dasar (asal) dari huruf Arab yang banyaknya ada 28 huruf. maka yang akan tinggal adalah kosong. Angin dan Api) maupun yang datangnya dan keluar dari mulut makhluk Ada Zat Allah. Keempat huruf Tasydid itu adalah isyarat bahwa Tuhan itu Ada. Tarku Mayiwallah (meninggalkan selain Allah) Zat Allah saja yang ada. Langkah terakhir gugurkan keseluruhannya. dan HU maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal. Berilah tanda pada huruf Alif yang tunggal itu dengan tanda Atas. Selanjutnya Huruf-huruf lafald Allah yang telah digugurkan maka tinggallah empat huruf yang ada diatas lafald Allah tadi. seandainya juga belum dapat dipahami maka tanyakanlah kepada akhlinya. ranting. begitu pula dengan bunyi I dan U. Sembilan kali sudah kita menggugurkan kalimah Allah. Af’al Allah. B Amazing Offers: http://bit. dari biji itulah asal usul segala urat. dan huruf BA akan terhimpun pada titiknya (Nuktah).I. baik itu yang terbit atau datangnya dari alam Nasar yang empat (Tanah. yaitu huruf TASYDID (bergigi tiga. tidak bercerai dan terpisah sifat dengan Zat. Air. maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Asma Allah. inilah kalam Allah yang Qadim. Sifat Allah dan Zat Allah. dan Suratul Fatekha itu akan terhimpun pada Basmallah. berarti segala bunyi/suara didalam alam.I. terlihat banyak padahal ia satu dan terlihat satu padahal ia banyak. daun. Lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan. Pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu maka yang ada hanya satu saja yaitu : satu Zat dan dari Zat itulah datangnya Alam beserta isinya.