T E H N IC A N r.

1

PR EPA RARE A SOLUTIII.OR DEZINFECTANTE UZUAEE
D e zin fe c .a n t - о subslanta chimica ce poate distruge unele microorganisme patogene.
Solutie dezinfectanta - amestec lichid cu elect bactencid.
S c op : Prepararea principalelor solutii dezinfectante necesare pentru distrugerea microorganismelor
patogene.

Etape de executie Tipi de executie

1. P R E G A T IR E A 1.1 Pregatiti utilagul necesar: prat de var cloros, 2 vane (101) de sticla
M A T E R IA L E L O R intunecata, caldari, lopatica de leinn, vase pentru masurare, apa.
1.2 Prepararea solutiilor se va efectua in incapere speciaia, persoana care
va indeplini acest lucru va fi imbracata in haine de protectie-haiat inch is la
git.manusi de cauciuc, ciupici, ochelan, masca, basm a sau boneta.

2. P R E P A R A R E A 2.1 M ai intii se prepara solutie de var cloros 10% iar din ea - celeiaite:
S O LU T IILO R - in vas de sticla intunecata se introduce 1 kg de var cloros;
D E VAR C L O R O S - se loarna 1 L de apa. cu lopatica de lemn se amesteca pina se tormeaza
un amestec om ogen;
- apoi se toarna 9 L de apa (in total 10 L);
- vasut se inchide si se lasa pe 24 de ore la un toe intunecat si racoros;
- a doua zi se filtreaza in alt vas din sticla intunecata:
- sol. de var ctor.de 10% poate li utihzata timp de 5 -7 zile
2.2 Din sol. de var cloros de 10% se prepare solutiile uzuale:
- var cloros 5% - 500 m l sol. 10% * 9,51 apa:
- var cloros 1% - 11 sol 10% + 9 / apa:
- var cloros 0.25% - 250 m l sol. 10% + 9 ,7 5 0 1apa.

3. P R E P A R A R E A 3.1 Solutiile de cloramina se prepara inainte de intrebuintare. ’
SO LU T IILO R - 1% - 1 0 g cloramina + 990 m l apa:
D E C LO R A M IN A - 3% - 30 g cloramina + 970 m l apa;
- 5% - 50 g cloramina + 950 m l apa:
- 0,2% - 2 g cloramina + 998 m l apa.

4. M E M O R IZ A T I 4 .7 - vasele cu solutii dezinfectante Irebuie sa fie marcate adiica, sa fie
indicate denumirea solutiilor, concentratia, data prepararii:
- sol.dezinfectante vor fi pastrate in incaperi speciale:
- daca sol. dezinfectanta nimereste pe piele sau mucoase, se spala sub apa
curgatoare.

T E H N IC A N r-2

SPALAK EA S I DEZINFECTAREA MIINILOR
A SISTEN TEI MEDICARE
S C O P U L : Pentru a nu raspmdi intoctii de la un bolnav la altul, asistenta medicala isi prelucreaza
mamele in dependunla do tehnica electuata.

Etape de executie Timpi de executie

1. C O N F O R M O R D IN U L U I 1. D upa examinarea bolnavului sau atta procedura medicala, isi spala
Nr. 288 A L M. S. mainole in lelul urmator:
- spala mainelo cu apa curgatoare calda, foloseste sapun de о singura
intrebuintare de doua ori,
- sterge mamele cu servet individual
- in contact cu bolnav infectios sau suspect la infectie si dupa frecventarea
vicuului ea is i spala mamele cu sapun, apoi se dezintecteaza cu sol.de
cloramina de 0.2% limp de 2 min.

2. C O N F O R M O R D IN U L U I 2. In efectuarea procedurilor legate de pastrarea sterilitatii:
Nr. 742 AL M. S. - spala cu apa curgatoare r.alda cu penute limp de 5 min
- sterge mainele cu servet steril
- dezinfecteaza m ainele cu sol. de alcool etilic 70% (cu tampoane de vata -
2 min.folosind 5-8 ml alcool etilic, sau alcool de clortiexidina 0,5% ,sau
sol.cloramina 0,5% )
- imbraca m anusi sterile
- periutele pentru maini se fierb in sol. de bicarbonat de sodiu 2% limp de 15
mm.

3. C O N F O R M O R D IN U L U I 3. In caz de murdarire a mainelor (sau alta portiune de piele) cu singele
Nr. 408 A L M. S. pacientului
- dezinfecteaza m ainele cu sol. de cloramina de 1%
- spala mainele cu apa curgatoare calda si sapun de 2ori

T E H N IC A N r.3

DEZINFECTAREA INCAPERILOK DIN UNITATILE SANITARE
S c o p u l - operatie de distrugere а agentilor palogeni pentru a impedica raspindirea infectiei prezenie.
Conform ord. Nr. 288 al M. S:
Curatenia zilnica a mcaperilor (saloane, cabinete de primire, coridoare, camere, sufragerii.viceu etc.)
din unitatilu sumture se etectueaza prin metoda um eda de 2-3 on pe zi.cu solutii dezinfectante(c!oramina
i/o l% ,v d r cloros 0,5%, hiplocorid de Ca).lnventarul pentru curatenie esle rnarcat.e scris locul de fqlosire
si se utilizoaza b in d dupa desunalie.Curatenia generala se etectueaza odata in 7-10 zile.Ea corespunde
cu b uи igiemca si schimbarea lengeriei de pat si corp.Pentru curatenia generala se va folosi Spa cu deter­
ment I % la M 5 C In chirurgia purulenta la amestecul numit se adauga sol. dezinfectanta (apa oxigenata -
pa ro tid do hidrogon - d e 3 % )

L I. i / m da executie Tipuri de executie

1. Curatenia in 1. Zilnic se sterge praful, de p e mobile (noptiere, pervazun. paturi, scaune,
siilpuna masa.calorifere s.a.) cu sol. dezinfectanta marcajul "pentru suprafete" (vasul
N 1) Podeaua se sterge de 2-3 ori pe zi din vasul cu inscnplut 'pentru
podea" (vasul N.2). In timpul curaleniei se deschid ferestrele, bolnavii vor li
la m asa in sufragerie. Odata pe saptamina se sterg plafoariele. de 2 ori pe
luna - ferestrele, usile si lavanul

2. In sufragerie 2. Se face curatenie dupa fiecare masa (m esele si podeaua). Celelalte
suprafete odata pe zi.

3. In camera de baie 3. Cada se spala cu detergent 0,5 gram e la 100 cm. patrati limp de 5 min.
sau se sterge de 2 ori cu sol cloramina 0,5%, apoi se clateste cu apa
curgatoare.
Covorasul - presul do cauciuc se scufunda pe 30 min. in solutie cloramina
i 1% in amestec cu dotergent 5 y iam e ia 1 lilru apa (solutie 0,5%).

4. Vicou 4. Se efectuiaza de citeva ori pe zi dupa necesilato cu sol. var cloros de 1%.
Peni pentru viceu se pastreaza in sol. var cloros 1% , ce se schimba de 2 on
pe zi.

5. Obiectele cu care se 5. Obiectele (peril, cirpe, leu s.a.) se tin in sol. var cloros 0,5% (terapie) si
executa dezmfectarea. 1% (chirurgie) 1 ora, apoi se clatesc sub apa curgatoare si se pun la uscat.
Se pastreaza in incaperi speciale.

T E H N IC A N r.4

DEZINFECTAREA OBIECTELOR DE IN GRU1RE A BOLNAVILOR.
S c o p : pentru a nu transmite microbii sau produseie biologice infectate, ce pot provoca imbolnaviri
individuate sa u in grnp

= ( X ) = - ^ '— — ........

Extras dm ordinul Nr. 288 si Nr. 720 al M. S:

Nr. O BIEC TU L S O L U T II D E Z IN F E C T A T E TIMPI D E E X E C U T IE

1. Instrumenlele Q RL a) apa la 100 grade a) Se terbe 15 min.
si a. din metal b) soi.lripla b) Scuiundare.apoi clatire in apa.
pentru examen

2. Oglinzi pentru Peroxid de hidrogen 3% Scufundare p e 80 min.,apoi
examen clatire in apa.

3. Spatula melalica a) apa la 100 grade a) fierbe 15 min.
b) ae r fierbinte-120grad b) sterilizare cu aer 45min.

4. Termometre Sol. cloramina 2% Scufundarea pe 5 min., apoi se
spala sub apa curgatoare.se sle-
> rg,se pastreaza in stare uscata

5. Ciupici din piele a) tormalina 25% Se prelucreaza cu una din sol.
b) acid acetic p e 3ore se tine in sac de celo-
far.apo i aeriseste si se usuca.

6. M usama de pe Dan- Sol. cloramina-1% Se sterge de 2 ori.
chela Sol. var cloros-0,5%

7. Canute de sticla 1) Cloram ina-1% 1.2. S e scufunda, apoi se spala
si plastic 2) Sol.detergent-0.5% la se clatesc
T=45 grad pe 15 min.
3) Steriliz.prin tierbere-30 min
4) Autoclavare-45 mm

8. M anusi de cauciuc a )i(2 )0 (2 )-3 % 30min. a) Irigare
b)Sol.cloram ina-1% 30min. b) Sterilizare prin metode ciimifa
\ si fizica.

9. Sallea.piapuma. - C am era cu paralormalina. ____ ____
10. Lengerie de corp Cloram ina-1% 60mm. 1. Lengeria murdara se dezinfec­
si pat. teaza cu cloramina.
2. Se fierbe.se calca.

11. Pipeie. 1.Apa distilata 1. Fierbere 15min.
2. Vapori la 1 atm. 2. Autoclavare 45min.

12. Catelere 1. Sol.complexa cu deter­ 1.Se scufunda pe 15min apoi se
gent 0,5% 45grade spala
2. Fierbere,autodavare 2.Se sterilizeaza 45min.

13. Perii pentru spa- Bicarbonat de natriu-2% Fierbere 15 min.
larea miinilor

14. B u re ie d e b a ie Bicarbonat de natriu-2% F ie rb e re -15min., se usuca.

15. Cada 1. Paste dezinfectante 0.5 gr. 1. Se freclioneaza, se clatesle cu apa
la 100 cm (3)-5m in 2-3. Se freclioneaza de 2 ori
apoi se spala cu apa

16. Covorase de cauciuc Sol.de detergeiU-O.5% Scufundare p e 30 min.
cu cloram ina-1%

17. Cam era de baie I.S o l.v a r cloros-0.5% 1. Pentru seclia de lerapie.
2. Sol. var cloros-1% 2. Pentrxi seclia de ciirurgie.

18. Perii pentru viceu Sol.vai cloro s-1% . ,Se pastreaza 2 si mai muile perii

19. Plosca si urinarul I .Var cloros-0.5% 60min. 1. In terapie
2. Var cloros-1% 120min. 2. In chirurgie.

P.dotat cu: nocusuto . D opisluiua parazitiloi 1.9 H ainele boinavuiui si forma de lucru suptimentara a infemuqrei se asaza in saci si se trimit la etuva. E x am u w iea boinavuiui la serviciul de pnmire la scabie si pediculoza.punga cu A pa rierbinte cu sapun. i 3. Termofor.) Scopul ludupailaiud si distruyeiea insoctelor parazite deoarece e/e pot transmite inbolnaviri.5% ■ Se cutunda in cloramina 30min„ A pa distilata. apoi se iierb 15min.Cind acestea lipsesc se noteaza "abs" in foaia jdo observatie. var cloros 2.caciulita de m usam a . 1 Itцш du uxocutio Timpi do exocutio 1. carbofos 0.Daca se depisteaza scabia boinavul trebuie consultat la dermatolog. Oistrugerea chimica 3. Limpezirea cu apa in jet. Curatirea d e resturi ta 101 apa). sampon 3. Dezinfectarea prin introduce- rea in sol.Asezare in duiapuri speciaie 24 Cirpe pentru vesela 1. data si se prelucreaza parul mai ales radaciniie pe 20-30 min. sam pon 3.6 S e clateste p a rul cu otet 6% incalzit.iotiune anti. .3 S e imbiba parul cu о solutto de prelucrare. Var cloros 0. Se spala apoi se sterg cu sol.ln sectie e controlat din nou la F-2 0 (pediculoza).8 Daca au ram a s lindini si paduchi vii prelucrarea se repeta. so acoperu cutpul cu о musama. fund MCton.ln prezenta de lindini si paduchi (F -2 0 ) sora medicala da indicatie de prelucrare intirmierei. Carucioare Cloram ina-1% Se sterg de 2 ori.basma.pieptene des si obisnuit .sapunui К sau D D T s .25% -terapie.1 Inlermiera imbraca adaugator nalat. sapun. 3.s o n de m usam a pentru bolnav .oporutid do inilepartare sj Uistrugete a insectelor parazite la о т (paduc/u elc. 3. 3.5%-ciirurgie. 0. 4. Vesela si taciimuri S oda de rute-2% (200 gr 1. gheata.5 EFECTUARE A D EPARAZITARU BOLNAVULUI D u p a rd zlta re .4 S e acopera capul cu о basm a si caciulita de m usama. Fierbere in bicarbonat Sint necesare cel putin 6 cirpe si m ese in sufragerie de natriu 2 % -1 5 min. 23. m anusi de protectie. colac de Cloram ina-1% . 22. 3 10 Boinavul pnm este hame de spital.bastonase.a ) . Spalarea cu apa catda sodala 0. dozmlectanta de 2 ori.basm a . 21. 2 vase- 2.15% . Uscare prin evaporare (ster- gerea cu cirpe este interzisa o. se spala parul cu apa catda. sapun.otet 6% .bastonase cu va ta se inmoaie in sol. solutie de prelucrare (nitifor.5 Peste 20 -3 0 mm. In cam era de baie este dulap cu inscnptia F-20.7 S e piaptana cu pieptene des 10-15 min 3. cauciuc. 2 Pregatuea rnatenalelor 2. 5. vata . (tacimurile se fierb) 3. P ahare C loram ina-0. a pdiuzililui 3 2 S e dsaza boinavul. 20.5 % -6 0 min “cirpe curate " (odata pe zi) "cirpe lolosite" T E H N IC A N r . 3. 30 min.

T E H N IC A N r . Daca boinavul nu se poate abtine de la mictiuniie nocturne.pentru colectarea urinei. S c o p u l cercetarii num arul de leucocite. Colectarea urinei se face independent. Instruirea boinavuiui. 3. Femeile isi vor efecua toaleta te poate duce organeior genitaie externe inaite de a colec la un rezultat ta urina. Dupa eliminarea urinei poate fi efecuata spa lalura vezicii urinate. Instructarea bol Inaite de fiecare colectare a urinei se recom an navului. inainte de somn. D e exem - plu boinavul se va urina la ora 22. In caz de necesitate analiza generala a urinei poate fi repetata peste Tiecare 10 zile. sata si scopul examinarii.iar dimi neata la ora 8.68 RECOLTAREA URIN EI LA PROBELE FUNCTION ALE M ateriale necesare: Vase curate cu etichete pe ele. In саг contrar. imedi­ nntelor indica at dupa somn.6 7 RECOLTAREA URINE1 PEN TRU EXAMENUL DE LABORATOR. eritro- cite si ciiindn in urina.00 si se va abtine de la mictiuni in timpul noptii. Se recom anda ca urina сolectata sa fie expe- diata la laborator intr-un timp cit m ai scurt - in decurs de 30 min. ' incorect. Etape de executie Timpi de executie Nota 1. Daca este absolut necesara colectarea urinei la о femeie in timpul menstruatiei. 2.00 se va colecta toata urina si se va tnmite la labotator. sa u instilarea m edi- camentelor. 1. pe vas se inclee о eticheta cu da tele boinavuiui. atunci in vas se adauga conservant si se colecteaza urina deja noaptea. Vasul curat se da boinavuiui seara. se expii ca la ce ora ori in cit timp se colecteaza urina. A N A U Z A GENERALA A U RIN EI. imediat dupa golire catete- rul va fi inlaturat. Colectarea urinei. P ro b a K a k o v s c h i • A d d is 2. conservant. in dependenta de tipul probei. СЮ- . Colectarea urinei. TE H N IC A N r . Urina se colecteaza in timp de 10 ore. da toaleta intima. 1. Materiale ne cesare: Un vas curat (sau steril) in care se va colectiona urina. A. se va lace to aleta intima si apoi catelerizarea vezicii urinare. Cantitatea-10 0 -2 0 0 ml. Colectarea urinei se face in prima dimineata Incalcarea ce- dupa internarea boinavuiui in spital. Expedierea anatizei. 1. (formaldehid sau timol sau cloroform) ___________________________________ Etape de executie Timpi de executie Note 1. Boinavuiui i se da un vas cu rat si.

1. se aereseste camera. 2. 1. de cloramina 1% P R E V E N T IV A sau var cloros 0. Etape de executie Tipi de executie 1.este transportat in salon.2 Se sterg toate suprafetele.se spala baia. sustimnd capul bplnavului in afara.este ajutat sa se dezbrace: . C U R A T E N IA 1. se da drumul de urgenta a pet. . 3 TO ALETA PARTIALA 3.5% .ca da spalata si dezinfectata. D upa scurgerea apei se acopera bolnavui. burete. regiunea penneaia. . boinavul se spala singur sau esto ajutat ( mai intii fata. supraveghindu-i reactia. 1. care da posibilitate boinavuiui sa stea nu num ai in pozitie ortostatica. pieptene.1 In timpul lucrului se string tampoane tolosite.3 Pregalirea materialelor: . D U S 2. apoi podelele. bancheta. 1.4 Preqatirea boinavuiui: . curatenia definitive. 2-pentru podea. lengerie curata.boinavul este introdus cu precautie in cada. se piaptana: .C) 1. . sters .1 Se efectuiaza inainte de a incepe ziua de lucru cu sol.5 Efectuarea baii: . 1.8 CU IU V E ТА I DEZINFECTAREA ZILNICA S I GENERALA IN SA L A DE TRATAMENTE Curatenia zilnica in sala de tratamente este preventive. cerceaf sau prosop. 2.in deosebi se sterg giandeie mamare. Odata pe saptamina se efectuiaza curatenia generala. acordindu-i-se ajutorul necesar. .in cada se pu ne un scaunei pe care se aseaza boinavul i .1 Daca starea boinavuiui nu permite sa i se faca baie igiemca se face dus. se sterg tegumentele cu un prosop inmuiat in solutie furacilina 1:5000. = Q D . .se string materialele folosite .este ajutat sa iasa din baie. m e m b re ). bicarbonat de natriu 2% 1 . C U R A T E N IA C U R EN TA 1.se m asoara temperature apei(trebuie sa fie 37-38 grad. se sterg picaturile de singe cu sol de cloramina 5%. pervazurile.invelit cu cearceaf. Bolnavii in stare grea tree toaleta partiala.6 R eorganizarea locuiui de munca: . apoi p e trunchi. papuci.dupa baie se clatesc tegumentele cu ajutorul dusului: .2 Pentru asigurarea igienei personate a boinavuiui mobilizabil este de preferat dusul mobil.2 Pregalirea cazii: . . stare generala alterata si nu poate fi ridicat din cada. dar si in pozitie sezirida.el se spala sub dus in aceeasi ordine 2. T E H N IC A N r.se introduce apa calda peste apa rece pentru a evita producerea de vapori (cada se um ple p e jum atate).se protejeaza parul cu casca de baie.3 Se loiosesc 2 vase: 1-pentru suprafete.se aseza p e un scaun sapun. 1. foseie axiiare. A T E N T IE : i11 In cazul in care boinavul prezinta in timpul baii tutburari circulatorii.este ajutat sa se imbraace cu lengeria curata. halat. cuteie pieiii. S c o p : de a distruge agentii infectiosi pentru a impiedica raspmdiroa lor. obiectele.

D e memorizat: Primii se deservesc bolnavii gravi.2 Se stropeste cu sol. Н О Т А : Peretii vor fi din teracota. 3. se va determine grupa de singe.1-2-3 m asute de lucru pentru instrumente medicate.servet.5 % . Etape de executie Tipi de executie 1.pat medical acoperit cu dermantina. pernuta de m usam a. ■ ' . 4. GENERALA medicamentele. . garou.1 Dimineata se va recolta singe pentru analizele biochimice.vas cu periute. 2. .3 Se sterge podeaua.resturile din sala de pansamente se introduc in vasul cu solutie de var cloros 10% timp d e о ora. M E D IC A L S IN SALA Arunca materialele folosite.5%.9 PREGATIREA LOCULUI DE LUCRU IN SA L A DE TRATAMENTE Sala de tratamente trebuie sa fie curata si amenajata cu cele necesare. peretii.podeaua acoperita cu linoleum (usor de prelucrat). D E TR A TA M EN TE . sapun-bucati sau sapun-lichid.1 S e efectuiaza odata in saptamina se scot toate obiectele. Sala va П impartita in 2 parti de о linie rosie desenata pepodea (partea stenla si partea nesterila). . D E TR A TA M ENTE 2. 4.4 In timp de 2 ore sala de tratamente se cuarteaza.lampa de cuart. 2. .5% podeaua. .vas pentru resturi.scaun cu speteaza. Ajutorul urgent in soc anafilactic si a.5 Usa se inchide cu cheia. . perfuziile.2 ore. C U R ATEN IA 4. Q R A R U L D E LU C R U 3. utUajul.p e perete panouri cu: 1. . LU C R U l. 3. apoi sala se aeriseste 4. E necesar de pregatit 2 caldari: 1 . .irigider. i/d.5 Imbraca halat steril. 4. 2.tavuar. — c o = .3 Peste о ora se spala incaperea cu detergent. .dulap cu medicamente pentru tratarea soc. A M E N A J A R E A S A U I 1.4 Primeste casoleteie sterile. parul se ascunde su b boneta. var cloros 2.vase (cratite) pentru solutii dezinfectante.dulap pentru medicamente introduse parenteriat. 3. spala mainele. 3. 3.m asa de sens cu dpcumentatia medicala.6 Pregateste m asa sterila.1 Qontroleaza daca in timpul nopfii personaiul de qerviciu a folosif sqla. apa.1 D upa terminarea zilei de lucru se sterg toate obiectele din incapere. Orarul de schimb al mastilor. DEFIN ITIVA peretii (pina unde se ajunge) cu solutie de cloramina de 1% sau var cloros 0. m asca (masca se schimba peste tiecare 3 ore). 3. 3. 2.3 D upa indicatia medicului se pregatesc instrurnentele pentru punctii.2 Spala seringele si instrurnentele conform ordinuiui. S c o p : Efectuarea operatiilor de curatire s i dezinfectare a sa Hi de tratamente.cloramina 5% sau var cloros 2. 2. 2.4 Se clatesc cu apa curata. s/c.3 C u infermiera face curatenie umeda in incapere (curatenia preventiva). 4. . C U R ATEN IA 3.3.5 S e cuarteaza 2 ore.pentru podea TEH N IC A N r. perii. 3.2 Tampoanele de va ta si tifon foiosite. imbraca manusi.4 Se vor efectua injectiile i/m.pentru suprafete 2.2 A poi se vor efectua injectiile intravenoase.safeu. 2. anafitactic . . A S IS T E N T E I 2.

vase penteru prelucrare. 2.5 Intre straturile 2 si 3 aseaza un scutec steril.1 Tavita renala sterila se pregateste pentru efectuarea injectiilor in salon. pe ea se noteaza data pregatirii cimpului. Sunt seringi pentru о smgura intrebuintare (monoutile) si pentru mai multe intrebuintari. pentru a distruge toate lormele de existenta a microorganismelor de pe suprafata acelor si a sennyilut. C U C IM P S T E R IL 1 2 Sterge suprafata m eselor de 2 ori cu sol.1 M asa se sterge de 2 ori cu solutie cloramina 1% cu interval de 15 min. Septabic 0.4 Senngele si acele se vor monta pe aleza intre straturile 2 si 3. acelor. cloramina 1% cu interval de 15 . 1. R E N A L E S T E R IL E 3.3 S e i-а scutec steril din casoleta.4 Seringele. 2. ETAPA D E P R E S T E . Spalarea (imediat dupa 1.8 In limpul lucrului seringele si acele se vor monta pe scutecul steril.2 La sfirsilul zilei de lucru se face curatenia definitiva. 1 1n timpul lucrului dupa necesilale se face curatenia curenta. 2. etuva. se aseaza pe masa cu cimp stril sau pe palm a miinii stingi.4. patrunderii agentilor patogeni pe cale parenterala.6 Acopere scutecul cu aleza. 1. reactive pentru conlroiul calitativ al singeiui si detergentului. n. M ateriale ne cesare: seringi si ace utilizate. m anusi de cauciuc. de cloramina de 5% R IL IZ A R E (septabic 0.3 Spala si prelucreaza mainele. 1. Seringile monoutile dupa intrebuintare se mentin in sol. 3. Scop: Pentru a evita desterilizarea seringelor. impaturit in A straturi. репе de spa/al senngi. 1.7 Pe aleze se incleie о etichela.1 Scufundata pe 1 ora in sol. usiyurind astfel procedeul de asepsie. mandrin. tavita renala.3 Tava se acopera cu aleza sterila pe care se incleie о eticheta cu data pregatirii. acele v o rfi asezale intre straturile 2-3 ale scutecului. 11 PR E LU C R A R E A S I ST E R IU Z A R E A SERINGILO К SI ACELOR S C O P . 3. l( T E H N IC A N r. fierbator. pachete-craft. D E TRATAM ENTE A. Poupinei (dulap cu ae r caid). autoclava (vapori fier binti de presiune). 10 ACO PERIREA MESEI S I TAVEI STERILE In s tru m e n ta l medicale stenle vor fi asezate p e cimp steril. M E D IC A L E S T E R IL E 2. M aterialete n e ces are: 2 m ese (una sterile.2 C u pensa sterila se i-а tavita renala din casoleta. scutece. 1. C U R A T E N IA IN S A LA A. 1. A C O P E R IR E A TAVEI 2. casolete cu aleza. caolete.1 Seringile pentru mai multe intrebuintari dupa utilizare se demonteaza se intrebuintare) spala in solutia de preucrare (componenta vezi mai jos) la temperature de camera. pense sterile Etape de executie Tipi de executie 1 A C O P E R IR E A M E S E I 1. • l i . prin fiecare ac si seringa tree cite 10 m l de solutie. T E H N IC A N r. se aseaza pe tavita. Etape do execuitie TIM PI D E E X E C U T IE 1.2 Tava medicala sterila se i-а din pupinel si se aseaza p e masa. alta-de ajutor) tava medicala. Va ft valabil 24 ore.1% ) timp de 1 ora apoi se trimit la topire.4 D eschide casoleta cu pensa sterila. 3. i-а aleza (cearsaf). Dezinfectarea 2. A C O P E R IR E A TAVEI 3 .1% (cloramina 5%) =CD . Cete din urma pentru a fi utilizate din nou tree 2 etape: depreste rilizare (de prelucrare) si de sterilizare.1 Sora medicala imbraca haine de lucru pentru sala de tratamente. о intinde pe m asa sterila impaturita in 4. Colturile libere ale alezei se prind cu pense. solutie dezinfectanta. 2.

795 b) perhidrol 20 ml.C. nici deter­ gent. apa distilata 975 ml.1 Stenhzarea in etuva Poupinel (dulap cu aer cald) la temperatura de 180 grad С . Impachetarea instru. 7. Verificarea calitalii 10.proba este (+) 7.9 Instrumentele se spala din nou in solutia de prelucrare (etapa 5). 1 Asistenta medicala imbraca m anusi de cauciuc. allul pentru injectare 11. Verificarea calitalii 7.1 Clatirea sub apa curgatoare.2 Spala seringile minutios cu о репе speciala.3. 7. N1 (se pastreaza la frigider 2 luni) 100 g r amidopirina 1 1alcool etelic 7. 11.2 Se picura 5-6 picaturi de reactiv de piston. in cilindru si se trece solutia prin ac. U S C A R E A 9.4 In acest caz spala din nou instrumentele ca in (5) b) Proba cu azopiram 7. ne indica proba (+) 7. detergent . detergent . la 1 1. unul pentru absorbtia medicamentului.5 Se pregateste sol. fenoiftalema 1% pe piston. 4.3 Se citeste rezultatul.1 Reactivul se pregateste din parti eg ale de alcool amidropirinic 5% si prelucrarii H (2 )0 (2 ) de 3% si 2-3 picaturi de acid acetic 7. 7. Prepararea sol. c) 10 tablete hidropirita. 5. 5 g detergent. ________________ 7.4 Pachelem pregalite se vor aseza in casoleta. 5. instrumentele se clatesc in apa distilata. timp de 1 ora 12.1 In pachetul-craft se aseaza seringa demontata (cu minerul puistonului mentelor pentru sterilizare spre partea deschisa a pachelulut) si 2 ace. . ce se intuneca daca s-a atins lemteratura de 180 grad. ca proba este (*). daca apare culoarea albastni-intunecat. 9. adica nu sunt mci resturi de singe.N1 + 1 parte sol.2 Se conlroieaza calitalea stenlizarii: in casoleta se pune vas cu zaharoza.5 g. de H (2 )0 (2 ) de 3% .7 Se picura 5-6 puicaturi de sol.10 S e puicura 2-3 picaturi de sol. С p e limp de 15 min.2 Capatul liber al pachetului se indoaie de 2 ori si se lipeste 11. 1 l. II. de prelucrare le temperatura de 50-55 grad.5 gr. ETAPA D E ST ER ILIZ A R E 12.200 ml. in cilindru si se trece prin ac. Clatirea in apa distilata 8. care isi va schimba culoarea din alb in caferiiusi se va topi la teperalura da la Se mai folosesc si fise de hirtie (indicatoare).11 Schimbarea cuiorii din straveziu in roz ne indica. Limpezirea 6. picurindu-se p e un tampon de vata.12 In acest caz instrumentele le limpezesc din nou sub get de apa curgatoare ___________________________ 8.8 Se citeste rezultatul: apantia cuiorii violate р т а la 1 min. apa distilata .apa 5. ' 7.1 Instrumentele demontate se aseaza pe о tava metalica si se usuca in etuva Poupinel la temperatura 75 grad. Submerjarea (inmuierea) 4 1 Se introduc in sol.795 ml.3 P e pachet se inscrie volumul seringii 11. Clatirea 3.1 Daca probele smt negative. 7. adica sunt rtesturi de detergent.6 Se prepara sol. ■ a) H (2 )0 (2 ) .1 Sub un get de apa curenta se lace о Hmpezire din abundenta pentru inlaturarea detergentulUi. С 10.1 Se verifica daca seringile sint etanse a si acele nu-s detormate senngelor si a acelor 11. Spalarea .3 Acele le spa la fund montate la seringa si le curata cu mandrinul 6.Controlul stenlizarii 12. pentru a inlatura resturile de singe. 7. N 2 in cilindru p e piston si se trece prin ac.

ace.5 Seringile dem onlale se aseaza pe plasa fierbatorului.C.material moale.C el se coloreaza in violel. cilindru cu pistonul respectiv linga el. 12.7 Totul se acopera cu tifon. 12. po suctuaru(intr-o casoleta diferite materiale aranjate sub forma de raze). Steriiizarea in casoleta asigura о sluiililalo mai mdelurigala M jto ria lo nocesare Casoleta de diferite marimi.P e capac se p u n e о elicheta.3 zile In casoleta deschisa . CASOLETEI 3. 2.acid benzoic. E U B E R A R E A 3.Casoleta se mchide L E T E I SI T R A N S M IT E R E A 2.pe care se noteaza sectia si instrumentele LA S T E R IL IZ A R E “Sectia chirurgie. 3 4 . Pentru sala de tramente in casoleta se vor a seza pachete craft cu seringi R IA LU LU I SI A R A N J A R E A si ace pregatite pentru strelizare(vezi tehnica N 11).6 Acele se invelesc in titon si se pun deoparte.1.peste ele pachete cu LUI IN C A S O L E T A tampoane de vata si tifon.Casoleta se socoate sterila limp de 3 zile-daca n-a lost deschisa si 12 ore-daca afost deschisa.9 Se toarna apa distilata. pachete-craft.Dupa sterilizare orificiile laterale se inchid.) v* Etape de cxecutie Timpi de executie 1 P R E G A T IR E A M AT E.4. Seringi".2 ore T E H N IC A N r .iar de asupra-scutece(pentru a lucra pe el cu instru- (atanjaiaa in slaituri) nieule sterile). sa se acopere complel instrumentele. MtxtoliluUw агап/шн si lolul materialolor si mstrumenteloi depind de profilul sectiei-chirurgical sau luiapeulic A renjareu in casoleta poate fi in straluri (in aceeasi casoleta diferite materiale mtr-o anumita consucuvilale). i . adica prevenire a patrunderii yurmenilor palogoni in organism prin plagi.8 Pe tifon se p un 2 ciriige si 2 pensete. P R E G A T IR E A C A S O .3 zile sterilitatii In casoleta mchisa .12 A R A N JA R E A M ATERIA LELOR S I INSTRUMENTELOR IN CASOLETA SI PREG ATIREA E l PENTRU STERILIZARE S c op Steriiizarea ne permile realizare a procedeului de asepsie.1. S T E R IL E 3. in prealabil se aslem e tifon in citeva straluri.3.10-12 ore In fierbator inchis .2. Steriiizarea pnn fierbere 12.10 Se sterilizeaza 45 min.pentru a lua din casoleta cele necesare si subslanla de control.C timp de 20 min. 12. timp de 45 min.Pe capacui casoletei se noteaza data slerilizarii.3 Steriiizarea in autoclave se petrece la temperatura de 120 grad. subs/ante pentru controlul calitalii slerilizarii (zaharoza.4 Calitatea stenlizarii se verilica cu acid benzoic: daca se alinge temperatura de 120 grad. 2. 12. fisa de control). 1. seringi. 2. locul de mjectare etc. l 2.Casoletele sterile sunl primile de asislenla medicala din seclia respective. So expediaza in sectia sterilizare de asislenla medicala. 12.1. presiuriea 1. material m oale pentru uunsum vnto ole.Steriiizarea in autoclava 12.In hmpul strelizarii orificiile laterals ale casoletei se deschid! 3.3. din momentul fierberii Durata de pastrare a In pachetul craft inchis . la temperatura de 134 grad.1 aim.in m od separal (liecaie lul de material in casoiete apane:m aterial moale pentru cimpuri operatorii.2. 12. inslru- lliunte medicale. pensela. sau la 2 aim.

P R E L U C R A R E A 1.4 Se preda condica la farmacie impreuna cu ambaiajele pregalite pentru prelucrarea medicamentelor.Asistenta medicaia sefa sem neaza primirea daca: a) medicam entul are ambalaj de labrica ori farmacie b) medicam entele a и etichetele corespunzatoare -cukiare galbena -uz extern. cu medicamente calitative. A (anaige zice narcotice. maxime. albastru-parenteral. 13 COMPLECTAREA CONDICU DE FARMACXE N o tiu n e : este un document scris de S /M sefa in sectie stabonamlui. 1. loarfece.2 P e partea interioara a use/ safeului este asezata lista medicamentelor din gr. adecvat .pentru a lace mai comoda activitatea a/m.3 Lista substantelor medicamentoase intocmila se transmite a/m sefa. 2.precum si alcoolul etilic se com anda pe formulate aparte cu stampila spitalului si semnatura conduceni instituliei re­ spective in 4 exem plare (sectie. В (somnifere. pipete slenle. 2.admmistratie) 2. vas cu apa. РЯШ Ю ЕА.3 Substantele narcotice si toxice. 2. Etape de executie Timpi de executie 1.1 A /m sefa sum ind datele primite indeplineste condica de farmacie (cennta- de larmacie comanda) 2. c o re d . Hind consem nal la rubrica 4ratament“ din loaia de observalie clinica necesare in sectie sau in loaia de p re s c rip t medicale.pentru a se evita lurturile de medicamente.2 Asistenta medicaia de garda efectuiaza zilnic extrasul prescriptiilor medicale din loile de observalie clinica si face о lista a medicamentelor primite d e bolnavi(penlru Hecate aparte).4 Substantele medicamentoase pentru utilizare interna si externa sunt pastrate la post pe rafturi difente. fund semnate de seful sectiei.contabilitate.1 In pezenta persoanei. foi de prescriptii medicale. calea de administrate. 2. M ateriale necesare: medicamente in ambalaje pentru uz diferit.1 M edicam entele din lisla A si в se pastreaza separal in dulapuri speciale M E D IC A M E N T E L O R (safeuri) IN S E C T IE 2. alba-intern. frigider m asuta mobila. . 1. S c o p : lace posibila comandarea si pnmirea medicamentelor in sectia de la farmacie. СЮ = . data prepararii si semnatura persoanei responsabile de prepararea medicamentului.1 Medicul prescrie Iratamentul medicamentos ftecarui bolnav internal in lelor rnedicarfienloase sp ila l. Scop: . M ateriale necesare: condica de larmacie (formular) Joi de preschplii medicale. 2. accesui persoanelor straine. ) si lista medicamentelor din gr. Compiectarea condicii 2.3 Toate solutute sterile din fiole si llacoane se pastreaza in dulapuri in sala de tratamente conform termenului de valabililate. indk'md doza pe 24 ore. 14 ' . P A ST R A R E A . P A S T R A R E A 2. EVIDENTA S I D ISTRIBU IREA MEDICAMENTELOR IN SECTIE. Alcatuirea listei substan.2. pahare gradate. doza la о repriza si orarul. p e eticheta sint indicate doza. atropina etc. • T E H N IC A Nr. Etape de execulie Tipuri de execulie 1. pentru ca pacientii sa benificieze de un tratament neintirziat. . 1.zilnice. ritmul de administrate. T E H N IC A Nr. plalifilina etc) cu dozeie unice.2 Condica de farmacie se indeplineste in 3 exemplare. cofeina.farmacie. safeuri dulapuri registru de evidenta a substantelor narcotice. care le preda si a asistentei se venfica daca M E D IC A M E N T E L O R medicamentele pregatite corespund exact condicii: 1.

mamte de somn. nimennd direct in singe. presense " dupa m asa’-peste 15 min. M e m o riza ti! Pentru incalcarea regulator de evidenta si pastrare a medicamentelor narcotice lucratorii medicali poarta raspundere administrative sijuridica. purgativ. uleiuri.cutiile cu medicamente. sirop. Medicamentele administrate sublmgval se absorb rapid si integral fara sa treaca prin ficat. i xtuiile.fise de prescriptii medicale. decocturi.diuretice etc.). Gale naturala com oda si larg raspindita do administrate a medicamentelor.3 Fiolete folosite goale (inclusiv сe/e din schimburi de noapte)sunt transmise a/m sefa si in prezenta unei comisii se nimicesc. 3. pahare. 4. tablete. drageuri. etc. diagnostic. necesam I =сю .narcotic se rezerva о loaie a . foarfece E ta pe de executie Timpi de executie 1.5 Medicamentele ce se descom pun teftede la lumina se pastreaza la inluneric in ambalaj de culoare intunecata 2. data admimstrarii. Distnbuirea medica­ 4.2 Se citeste atenl etichela pe ambalajul medicamentului si denumirea lui din Osa de presxcriptii medicale.6 SornnUerile se administreaza cu 30 min. foi de prescriptii medicale. T E H N IC A N r.antealer gice.hipotensive etc.). SUBLIN G UALA.cusut telor narcolice si sigelat 3.eri . vas cu apa. 4. dupa m asa. mucilagii. 2. / Hegislrul de evidenta a m edicamentelor narcotice este numerotat. pahare gradate. 15 AD M IN 1STRAREA MEDICAMENTELOR PE CA LL O RALA. gradate.diagnoza.antielmintice. sue.6 Medicamentele ce altereaza usor (inluziile pe apa. medicamentele prescrise 'pe nemancate" se administreaza cu 30-60 min inainle d e de/un (purgative. tlacoane cu soiulii si mentelor picaturi. mixturi. solutii. tincturi. Materiale necesare: diferite forme de medicamente. 4.1 Se pregatesc matetialele necesare si se transporta iinga bolnav.parte. Ni foii de observatie clinica.unde se indica denumirea preparatutui. decoctunle.unguentele) se pastreaza la Irigiderla (+ 2 + JO С 3.2 pentru Hecare analgetic. pipete.vaccinele. Pregalirea materlalelor 1. dindu-se lamuriri leloiitoare la medicamentul primit (dupa necesitate) 4 4 boinavul primeste m odicamcntul num ai in prezenta asistentei medicale sun este admimslrat personal de a/m 4. pipete. 4. foarfece. granule.Exceptie tuc cazurile de asistenta urgentu si serisibilitate manta la medicamente. extracte.ce sulera de stenocardie A T E N T IE ' * Asistenta medicala nu are dreptul sa piescrie un medicament ori sa -l inlocuiasca cu altul fara aprobaroa medicului. validolul e necesar sa se gaseasca permanent in noptiera boinavuiui.3 Se da m edicamentul num ai la patul bolryjvului. Evidenta medico r.semnaturile medicului ce indica si a asistenteice efectuiaza injectia.7 Nitroghcerina. ■ Daca medicamentul a tost administrat gresit se ariunta imediat medicul.FNP boinavuiui. Medicamentele administrate pe cale bucala pot ft: prafuri.5 Medicamentele presense 'р т а la m asa“ se administreaza cu 15 min inuintun de prinurea hranii.1 P e masuta mobile se pun. PE RCU TA N A SI PE SU PR A FA TA TEGUMENTELOR I.cantitatea. Scop: terapeutic (local si general). Administrated medicam entelor pe cale oralu si subhngvala. 2 4 Ponlru comoditate la post asislenla medicala grupeaza medicamentele dupa achunea de baza:antibiolicc. apa (lapte. 4. infuzu.

apoi inghitito dupa dorinta. Etape de executie Timpi de executie 1. bolnavul pune tableta sub sublingvala limba si о tine pina nu se topeste.purgativ. drageul) bolnavul о pune pe radacina limbii si о inghite cel m ai d e s cu apa. 3. strop. 3. bolnavul tine zaharul sub limba pina nu se topeste Pentru un elect mai rapid nitroglicerina se poate picura direct pe limba sau sub limba. S c op : terapeutuic. alenuarea perestaltismului intestinal etc. decocturile) se a dministreaza in m l cu paharele gradate (o lingura de m asa-15m l о lingura de desert-10ml). Celeialte tablete pot fi farimitate. forma larmaceutica in care substanta activa e cuprmsa mtr-o masa solida (unt de cacao). de Validol sau 2-3 pic.4 Se departeaza fesele bolnavului cu miina stinga. de nitroglicerina. 2. daca bolnavul n-a avut scaun -in cazul administrarii supozitoarelor cu scop terapeutic: in administrarea cu scop purgativ-nu se face clisma: 2.2 S e etectuiaza о clisma evacuatoare si se introduce tubul de gaze. 3. Pregatirea psihica si 2.6 Pentru a administra nitroglicerina (validolul). 3. Se mai poate de baul in acest scop limonada. datorita tanmei. so lu tii) sub forma de clisme medicamentoase si medicamente solide . ce _________________________________I efecte secundare pot aparea. Indicatii: calmarea durerilor. care excita m ucoasa tractului digestiv se administreaza dupa m asa cu bauturi alcaline (lapte.2 Pentru a administra intern paslila (capsula.3 S e scoate supozitoriul din arvbalaj. Medicamentele.3 S e asaza bolnavul in decubit lateral cu picioarile usor flectate 3. S u p o p zito a re . supozitoriul se topeste si va dispatea si aeasta senzatie 1 3 )= . supozitoare tava medicaia. Drageurile._________________________________________________________ II. infuziile. compot.1 A /M isi spala ininele. laple. Caleaua si ceaiul fund lolosite scad din efectul terapeutic al unor m edicamente. Efectuarea tehmcii 3. > Nota: A /M informeaza bolnavul despre denum irea medicamentului. constipaOi. ce se contine in aceste bauturi.care se topeste la temperature corpului. A D M IN IS T R A R E A M E D IC A M E N T E L O R P E C A L E R E C T A L A P e cale rectala se administreaza medicamentele lichide ( decocluri.1 Se pregatesc materialele necesare si se transporta linga bolnav. iar in lipsa lui -pipeta. b) Admmistrarea pe cale 3.1 Spalarea pe miini cu apa curenta si sapun! 3. a) Admmistrarea pe cale 3. cu ce intervale se administreaza medicamentul. 3. 3. 3.4 Solutiile (mixturile. ca peste citeva mm. lolosind picatorui flaconului. necesare. atunci e strivita de catre b olnav cu dintii.1 Se anunla bolnavul si so sxplica nocesitatea tehmcii. S e iau picaturile cu apa sau zahar. apa minerala alcalina).in ce doza. de cite ori.2 S e imbraca m anusi de cauciuc.3 Pentru a administra intern pralui el se rastoarna pe limba bolnavului si se orala bea cu apa sau se dizolva in apa si se bea ca solulie ori suspensie. 3. capsulele si preparatele de her se inghit intregi. Гшса a bolnavului 2.1 Se anunla bolnavul despre tehruca ce urm eaza sa he efqctuata. preparatele ce conlin Pe.5 Extractele (lincturile) se adm inistreaza in picaturi. D aca nitroglicerina e in capsule. de exemplu aspirina. tavita renala. Pregatirea materialelor 1.2 Pregatirea psihica si 2. sue. M ateriale necesare: m anusi de cauciuc vazelma.cum. iar cu dreapta se intro­ duce supozitoriul in r e d cu capatul a scutit inainte. cind. cu a p a curenta si sapun. m entinindu-l putin in atmosfera calda. Fermentii digestivi se adm inistreaza in timpul mesei.supozitoare. Efectuarea tehnicii 3.7 C ind aceste medicamente sunt in picaturi se picura pe о bucatica de za h a r 5-6 pic.2 Se da bolnavului о pozibe com oda in pat. tizica a bolnavului 2.5 La aparitia senzatiei de defecate bolnavului i se explica.

lipicioasa in components ei fiind diferite substante medicamentoase.medicamente preparate din grasimi si pudre. mixturi. Scop: de a usca si racori pielea. A D M IN IS T R A R E A M E D IC A M E N T E L O R P E C A L E P E R C U T A N A Patrunderea medicamentului p n n piele (percutan) poate avea efect local (prin frectionare) si general (prin ionoforeza). S c o p : terapeutic .3. gudron.1 S e anunta boinavul si i se explica imporlanta teh-iicii.2 S e aphca medicamentul pe piele 3. Tehnica efectuarii 3. navuiui 2. 3. pojarnita. sapunun terapeutice. cimbru. S cop.amestec de substante lichide si solide (pudre). S e m aseaza cu virful degetelor sau cu toata suprafata palmei. 7. infuzii din plante (musetel. efect antiinflamator. 1.badijonari. 111. stilete caustice. rivanol) Scop: de a obtine efect antiinflamator. in care smt itujlobalu diferite su. durata si frecventa Hrictionarii. apa calda. 2. calendula. ceai de musetel. conifere) pentru imbaiere partiala sau complete. M aterialele necesare: m anusi de cauciuc. comprese medicamentoase. analgetic. 2. ciarsat (scutec). suprafata aieasa pentru tratament.oxid de zinc. ihtiol.2 S e spala suprafata tegumentului cu apa calda. regenerator etc. apoi se usuca bine.pnn m iscan circulare sub о usoara presiune timp de 20-25 minute pe о suprafata i mica. о substanta viscoasa. Prin frectionare se administreaza: emulsii. 4. M IX T U R I . 6. B A D U O N A R E A . 3. prosop. uleiuri. IV. 1. se infasa suprafata tratata intr-un г1 scutec. inglobate intr-un sapun neutru S c o p : curativ. S c o p curativ si pentru dezinfectarea pielii. imbibate cu solutie m edicamentoasa prescrisa de medic ( solutia Burov. care au partea activa incorporate in grasimi. caoiin. 9.6‘ S e scot manusile si se aseaza in tavita renala 3. P U D R A . Pregatirea nece. contin substante m edicamentoase ca: suit. 5. 3. unguente.utilizarea in dependenta de scopul urmarit a unor solutii slabe de perm an- ganat de catiu. dupa necesitate parul se rade. se dezinfecteaza si se pregatesc pentru sterilizare. antiseptic.Pentru a proteja iengeria de corp si pat. ita i j ac e. medicament. vor fi stabilite de medic. B A I M E D IC IN A L E . Medicam entul introdus percutan poate fi infant nimerind in ochi! Cantitatea m edie introdus.ungerea pielii cu о solutie medicamentoasa lichida cu ajutorul tampoanelor de vata. hnnnente. U N G U E N T E .preparale farmaceutice semisolide. vazelina.1 A /m isi spala miinile cu apa curenta si sapun si imbraca m anusi sterile i 3. care se intinde p e о bucata de tifon impermiabil. Aplicarea se face sub form a do: pudre.1 S e transporta materialele necesare linga bolnav sarului. C O M P R E S E L E M E D IC A M E N T O A S E . antiseptic etc. E M P L A S T R U M E D IC A M E N T O S . A D M IN IS T R A R E A M E D IC A M E N T E L O R P E S U P R A F A T A T E G U M E N T E L O R I Aceasta m etoda are m enire de j actiuna local asupra tegurnentelor.iar daca medicamentul s-a aplicat pe toata suprafata соrpului boinavul va fi complet mfasat intr-un cearsaf.1 M anusile se spala. о lull re с origine vegetala ori minerala ca: talc. emplastre. igienic 8. paste. Etape de exdcutie Timpi de executie 1. =СЮ . Pregatirea boi­ 2. bai medicinale. P A S T E .7 Spatarea pe miim cu apa curenta si sapunl 4. unguente. aderenta. pina cind medicamentul dispare in aparenta.4. 3.bucati de material text'll impaturite dupa caz. S A P U N U R I M E D IC IN A L E . intmderea ei.

apoi servetelul s e apiica p e piele (plaga) d) Emplaslru 3.6 Se imbiba un tampon de vata cu pudra si se presoara pe suprafata afectata. b) din pachetulcraft 3. subcutonate.".1 A /m isi imbraca forma de Iucru: halat steril. r St -iBKSStfV cu ~ -e i д е protectie p e c n r ''-ari?iiiii <r. servetele de tifon. masca. 3. ^ ^ „ aj montarea senngii de о 3.1 Se anunta bolnavul despre tehnica ce urmeaza sa fie efectuata a scopul ei. ■ ' _ = = = ( 15 ) = . vase limfatice. Etape de executie Timpi de executie 1. 3. boneta ce prinde parul. artera. m asa de iucru. a/m pregateste necesarul. Unele injectii sint efectuate de m edic (in os.10 Pielea se degraseaza cu un tampon de vata cu alcool.1 S e pregatesc materialele necesare si se transporta linga bolnav.poiietilena.. vase. 3. c) Unguenle 3.3 Se imbiba cu solutii fund turnate din Яасоп peste tampon. casoieta sterila pentru sala de tratarnente. calmant. Materiale necesare: pachete cu seringi de о singura intrebuintare. 3.9 S e pregateste pielea prin spalara cu apa calda si sapun.. alcool etilic. nu se distrug la actiunea fermentelor. pistonului si acului in conditii sterile. . alcoopl etilic (7 0 grade).Lii------------------------. fizica a bolnavului 2. 16 AD M IN ISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE PAREN TERALA. 3 . 3. Scop: pentru a obtine efec! dezinfectant.8 Se poate apiica cu spatula pe servetel de tifon stenl mai intii. manusi.l. Efectuarea tehnicii 3 . ■ . Pregabrea asistentei 2. subarahnoidal etc. Tehnica efectuarii 3.2 S e m onteaza tam poane de vata pe porttampon (sau cu ajutorui penselor) 3. antipruriginos deasupra tegumentelor. port-tampon.3 Seringa pregatita se introduce in pachetul deschis cu acul inainia. T E H N IC A N r. pentru ca emplastrul sa adere mai bine. foarfece. Prin aceasta metoda medicamentele nimeresc in singe evitind tubul digestiv. eliberind pielea ce urm eaza sa fie tratata.2 A /m isi prelucreaza miinile conform ordinului de ramura pentru lucrul in conditii aseptice. intravenoase sint efectuate de a/m. 2.11 S e taie emplastrul cu foarfece de dimensiunile necesare si se apiica. efectul e rapid si dozarea m ai exacta.4 S e badijoneaza pielea prin miscari longitudinale in tro directie. Pregatirea matenaielor 1. Materialele ne cesare: diverse forme de medicamente pentru aplicarea pe piele.". 2) 3. S c o p : pregatirea pentru injectii a senngii prin unirea cilindruiui. m asa sterila. Injectiile intradermice.).12 S e desprinde incepind de la margine. ci se arde dupa intrebuintare. spatula. A. Pregatirea matenaielor 1. iar de asupra .1 Se deschide pachetul steril de partea unde e pistonul . uneori se apiica in regiunea inimii (unguent Nitro).1 Se pregatesc materialele necesare in sala de tratament (sau linga necesare bolnav).5 Tamponul nu se utilizeaza de m ai multe ori.4 Deschidem casoieta sterila si se scoaie cu pansa pachetul-craft cu seringa de capacitatea necesara "!^ ~ l ■.1 Asistenta medicaia isi spala rminilecu apa curenta si sapun! a) bandajarea 3. MONTAREA SERINGII STERILE.2 I se da bolnavului о pozitie com oda in pat. ciupici medicale din piele dezinfectati. cavitati.:. pina singura folosinta se pregateste medicamentul.‘S-SLV. cavitati. de haine 3. Pregatirea psihica si 2..7 Se poate intinde direct pe piele cu spatula ori direct din tub. 3. Montarea seringii sterile. (Vezi tehnica Nr.L . tampoane de vata. spatii. b) pudrajui 3. Etape de executie Timpi de executie 1.. necesare 2. Deci. Admmistrarea parenterala a medicamentelor se efectueaza prin introducerea medicamentului sub forma de injectii in tesuturi. intramusculare. S c u p u l: curativ si diagnostic. fierbator cu seringi si ace sterile. 8. vena subclaviculara. 2.

7 Se inlatura acul cu care s-a aspirat medicamentul. lara a ne atinge cu miinile de partea ascutita a acului 3. 3.8 Se ia acul de m anson (ac penteru aspirarea medicamentuiui).6 S e trage incet pistonul seringii si se aspira cantitatea necesara de solutie. pensa se pune p e capac. 3. tiilind-o inhe doyetole II si lll. 3.ca tot medicamentul sa nimereasca in partea largita a ei. II.14 Se scot cu pensa ciliridrul cu capacitatea necesaare. 3. 3.9 Seringa montata se introduce in pachet Nota: Montarea seringii se poate efecua de pe tava sterila. A spiraiea din flacon 1 Pregatirea necesarului 1. iw nsa. с) M ontarea senngii in 3. 17 A SPIK A K E A MED1CAMENTULU1 DIN FIOLA S I FLA CON S c o p : P re gulne a seringii pentru injectie M ateriale n e c e s a re : hold.16 C u ajutorul pensetei se apuca pistonul. llacon cu medicamente. alcool de 70 grade.intre straturile 2 si 3 a sculecului steril. 1. aspeclul solutiei.10 Se deschide fierbatorul.5 Se ia fiola in mina stinga.7 S e apuca pistonul de m iner si se introduce in cilindru 3.5 Se pune pachetui pe m asa de lucru.1 S e prigatesc materialele necesare: .9 Pina la electuarea ingectiei seringa pregatita se introduce in pachetul- craft.11 Se apuca cirigele cu pensadi fierbator si se iau in mina. 3.Nr. 3. 3. 3. T E H N IC A N r . 3.6 Se deschide pachetui si pentru montare lolosim suprafata interna sterila a pachetului-craft. pistonul doua ace si se p un pe capac.tinind-o vertical in sus iar degetul aratator sa fie p e m ansonul acului. doza. si se inlatura. 2 3. tava renala sterila.4 Se sterge cu un tampon de vata cu alcool conul fiolei.13 C u pensa sterila se descopera instrumentele sterilizate 3.17 Tot cu pensa se apuca acul de m anson si se fixeaza pnn m iscare de rotatie pe conul cilindrului. 3 . 3. se introduce in cilindru. 3. lar pensa .15 S e i-а cilindrul cu pensa in mina stinga. necesare 2 Piegatuea A M 2 AM is i prelucreaza miinile conform tehnicii Nr. tlectuarua tehnici. 3.3 S e taie colul fiolei cu о pila metalica. Se fierbator monteaza seringa deasupra capacului steril. termenul de valabilitate. Se verifies solutia de injectat : daca fiola este elichitata. 16) 3. seringi si ace sterile.8 Se inlatura aerul din seringa. 3. capacul se p une cu suprafata interna in sus. se m onteaza un ac corespunzator injectiei prescrise. Etapy de executie Timpi de executie 1 Aspirurua dm fiola. corespunde denumirii. casoleta se tnchide. rasturnind continutul pachetului-craft p e ea Montarea se face in cazul (c). 3. Pregatiiaa materialelor 1.1 Se pregatesc materialele necesare. se aseaza pe conul cilindrului.. pila. pam poane stenle de vata.cu mina druapla introduce acul seringii montatu in fiola (montarea senngii vezi t.2 Se loveste incetisor p e colul fiolei.12 S e ridica plasa cu cirligele.integritatea fiolei. 3.

A.. pensa sterila.1(1» 2. de novocaina de 0.^ — .. de NaCI 0. de novocaina 0.. Antibioticele se elibereaza in flacoane ambalate sub forma de praf. 3. -----------------------. Pe nicilina . 2. 2.introducem 10 ml dizolvant (1:100. T E H N IC A Nr. 2-3 flacoane sterile deserte de penicilina.. daca tot continutul flaconului se introduce unui bolnav la о repriza . De exemplu. NOTA ' Solutia de antibiotic nu se incalzeste .5 ml cu dizolvarea 0..000 U.5 Flaconul se agita . Scopul dezvoltari antibioticului: obtirierea unei solutii ce poate ft aspirata in seringa si injectata. P R O B A L A A N T IB IO T IC E (P E N IC IL IN A ) Proba cutanata prin scalificare S c o p u l a determine sensibilitatea marita a organizm ului la antibioticul dat.3 Se dezinfecteaza dopul de cauciuc cu tampon de vata cu alcool. sterila izotonica de NaCI. ' lodul nu se foloseste pentru dezinfectarea capacului d e cauciuc si a pielii.000)sau 5 m l dizolvant (0.. M ateriale necesare: flacon cu penicilina .5 ml la 100. 3. . 2..5:100. in seringa (vezi tehn.. se aspira 5 ml cu diozol varea V lOO.de penicilina (1:1) sau 0. 18 I. pensa..A.sol. Pregatirea materialelor 1.apoi se aspira sol..2 Prelucreaza miinile (vezi tehn . N r 17).4 Se inpunge cu acul dopul de cauciuc si se introduce treptat dizolvantul.UOOsau 2. seringa sterila cu ac de 10 ml.. alcoool etilic 70 grade.scalificatoare ( 3 ) .1 Se verifica solutia de injectat (praful.5% .. PRO BA BIOLOGICA LA ANTIBIOTICE I.2 Se scoate capacul melahc din cenlrul rodajului cu о pensa nestenta. este antibiotic. flacon cu penicilina 1000..7 Se conecteaza seringa la flacon.6 Se scoate flaconul inpreuna cu acul de p e conul seringii. Tehnica efectuarii 3.A.5 Se strapunge dopul de caucic cu acul si se introduce dizolvantul.000 U. .seringa sterila cu ac de 6-8 cm vata sterila. M ateriale necesare: Sol.000 U . alcool 70 grade. 2.se scutura flaconul pina se dizolva tot medicamentul.4 Se asptra in seringa cantitatea necesara de dizolvant (daca medicamentul e sub forma de praf).A.2.. astfel prevenind aparitia socului anafilactic medicamentos. DIZOLVAREA PEN ICIUN EI II.2 Se prelucreaza capacul de cauciuc cu alcool.5%. . (1:2).. se aspira medicamentul tinind flaconul ca si fiola.8 Se scoate flaconul cu acul de pe conul cilindrului. 3. 2.. ■ Antibioticul dizolvat se pastreaza la rece pina la 24 ore.A .5:10 0. vata sterila. apa pentru injectare (toate solutiile fiind sterile). 3. N O T A: Acul ram as in flaconul desert se va uliliza pentru alt flacon. Pregatirea asistentei 2.3 Se aspira in seringa un dizolvant in urmaloarea propor tie: 1 ml dizolvant la 100. Pentru dizolvare se folosesc solutii de novocaina 0.ce urm eaza sa fie dizolvat-vezi 3. Daca e nevoie de 500.1 Se inlatura capacul de metal din centrul rodajului cu pensa sterila.. ’ Etape de executie Timpi de executie 1.. in flaconul cu 1 min U.9 Se pune acul pentru injectii pe conul cilindrului. 2.Preparart cu efect bactericid sau bacteriostatic. 2. . medicale 2.000 ) 3.000.85% (izotomca). apa pentru mjectare . II.sol. Efectuarea tehnicii: 2.10 Se elimina aerul din seringa. 2.000 U. sol izotonica NaCI.5%.1 Se pregatesc materialele necesare in sala de tratament..N r 2 ) .1 A /m imbraca forma de lucru pentru sala de tratamente. necesare 2...

1 A /m isi imbraca forma de Iucru in sala de tratamente. alcool etelic. se trece in flaconul desert steril. mai mtii о portiune mai m are apoi alta mai mica. T E N I c A N r . жСПЕЭ . I В piozenta dour urma scarifies*ii (zgirieturii .streptomisina N .4 S e introduce acul aproape paralel cu pielea la adincimea bizoului (taieturii) 1-2 mm.2) 2 Pregatirea materialelor 2.3 S e aspira 1 ml solutie. isi prelucreaza mimile (vezi tehnica Nr.5 Se introduce 0. pila meialica. ' Diluarea 1. apoi inca peste 30 min. si sunt apreciate de medic. adaugind 9 ml. In asa fel 1 ml contine 1000 UA.0.2 Se ia sennga in mm a dreapta in asa fel ca degetele I. sol fiziologica.3 D u p a ce pielea s -a uscat. peste 2 ore de la efectuarea probei Daca hipvrimia rugroseaza . 1. fehnica efectuarii 1.5 Se badijoneaza cu alcool etelic suprafata interna a bratului.pentru anestezie locala prin mfiltratie.2 S e introduce solutia si se agita llaconul. Pregatirea a/m 1.proba (* ) si antibioticul nu se introduce.2 m l de preparat dozat strict (de exemplu: proba Mantu).7 C u scarificatorul steril se /ас 2 incizii prin aceasta picatura la distanta de 0. Se supravegheaza limp de 2 ore: mai intii peste о ora lumutate si rozultatul se arata medicului.p roba e negaliva).1-0. si se asteapta sa se usuce.Etape de executie Timpi de executie 1.6 P e piele se picura din ac 1-2 picaturi do solutie de antibiotic diluat.penicilina.1 Pentru efectuarea probei antibioticul se dizolva cu solutie fiziologica in raport 1:100000.10 Mina se line orizontal cu suprafata interna a antebratului in sus pina se usuca solutia 1. pina se dizolva tot praful. IV.proba e dubioasa.5% ) cu al II scarificator 1. 1. ea se intmde cu degetele mimei stmgi spre suprafata externa a antebratului. D . 4.5 cm (sa nu sa se ajunga la singe) 1.8 La cealalta mma se etectueaza proba cu novocama (sol. Deci pentru 1 mlri UA se cere 10 ml solutie.9 Se lac insemnari respective prin litere: P .1 S e pregatesc materialele necesare si se a due linga bolnav. Jimpi de executie Etape de executie 1. de tratament . III. Pregatirea bolnavului 3. Papula (inflatura) . 4. V sa tina cilindrul. ce urmeaza sa fie efectuata 3. M ateriale necesare: seringa cu capacitatea de 1 ml.4 mm.dizolvante 1. 1.11 Rezultatele se citesc peste 30 min. dispare .4 D in solutia obtinuta se trece 1 ml in alt llacori desert steril si seadauga 9 ml de solutie fiziologica. 4.tesuri diagriostice. Se poate administra antibioticul. S . de 0. iar degetul II fixeaza m ansonul acului 4.proba negative. tampoane do vata sterile. medicamentul. II. a с cu dimensiunile 15 mm . iar daca nu . 4 Etectuare a tehnicii 4. treimea rriedie.1 S e instiinteaza bolnavul despre tennica.novocaina.1 Pielea in treimea m edie a antebratului pe suprafata interna se badijoneaza de 2 ori cu un tampon de vata cu alcool.proba (+) III. Ea sc loloseste pentru efectuarea probei • Efectuarea probei 1.1 9 EFECTUARE A IN JE CTIE I INTRADERMICE S c op diagnostic . ’ Dizolvarea 1. necesare 3. Hipanriue /ага papula .2 Se da bolnavului о pozitio comoda pentru efectuarea unei probe diagnostice.

antero-laterala a coapsei. pensa. alcool etilic.1 Se pregatesc materialele necesare in sala de tratamente ori se necesare transporta linga patul boinavuiui: 3. EFECTUAREA IN JECTIE I SUBCUTAN E П. III.pe cilindru se afla degetole 1.regiunea subscapulara. ce regleaza metabolismul glucidic in organism. Daca admmistrarea preparatului s-a lacut corecl. Nota: D upa administrarea medicam entelor uleioase se recomanda aplicarea termoforului.degetuI ll-pe m ansonul acului. daca a pare se trage putin inapoi. prin retragerea pistonului. 4. Pregatirea fizica si 3. 4. Atentie. D O Z A R E A SI A D M IN IS T R A R E A IN S U L IN E I Insulina . La introducerea unui m edicam ent uleios se ver'tfica. 4. pc locul injectat apare о ir. In acelas toe se vor introduce pina la 2 ml solutie.6 Pe locul injediei se aplica un tampon de vata cu alcool si se scoate acul printr-o miscare rapida T E H N IC A N r . Q E > . Etape de executie i Timpi de executie 1.3 Se scimba acul. seringa insulinica cu ac sau seringa de 1-2 ml cu diviziuni 0.2 Se aspira medicamentul.+8 grade С) M ateriale ne cesare: flacon cu insulina.2/3 din ac sub un unghi de 45 grade si se da drum ul cute de piele.8 Seringa se fixseaza cu mina stinga.6 S e i-а seringa in mina dreapta in felut urmator.prelucreaza mainiie. apoi se introduce medicamentul. daca nu a ajuns intr-un vas sangvin. hormon secretat de pancreas. iar cu mina dreapta se apasa pe minerul pistonului si se introduce lent medicamentul.5 C u dejetui 1 si II a miriii stingi se form eaza о cuta de piele de forma triunghiulara cu baza in jos. Cmd pancreasul nu produce de loc ori produce insuficienta insulina (in diabet zaharat) e necesara introducerea acestui hormon sub forma de injectii.ac stril pentru aspirarea medicamentului.mai intii о suprafata m ai m are. M aterialeale: seringa 1-2 ml sterila.apoi alta m ai mica. antero-taterala a abdomenului. 1 ml contine 40 ori 80 UA insulina. 4. D aca nu a aparut singe in seringa . Pastrarea .medicamentul se introduce.ac steril pentru injedarea cu 1-20-40 m m si d= 0. Se do zea za in unitati active (UAO.4 m m . psihica a boinavuiui 3.grosare albicioasa. Pregatirea A /M 1. la frigider ( temperatura +4 . se elimina aerul. S c o p : terapeutic S e elibereaza in flacoane a cite 5-10 ml solutie.administrarea prin perfuzii a lichidelor. vata sterila. Pregatirea matehalelor 2.vata sterila. t 4. 4.4 Se badijoneaza pielea in locul de injectare cu doua tampoane de vata cu alcool.9 Se scote brusc acul si p e locul injectat se aplica un tampon cu vata cu spirt m asind putin locul. Tehnica efeduarii 4. 4.1 Se m onteaza seringa. 4. DOZAREA S I A D M IN ISTRA R EA INSULINEI S c op : terapeutic pentru un efect de a d iu n e indelungata a m edicamentului aaministrarea solutiilor uleioase. II. Locul de electie: suprafata externa a bratului. alcool etilic. 4.7 Se introduce acul cu retezatura in sus la baza triungiuiui.1 ml.in locuri ferite de lumina.1 Se anunta boinavul.2 Se da pacientului о pozitie comoda in dependsenta de locul ales p-u injectare.1 A /M imbraca forma de lucru p -и sala de tratamente. 2. degetut V pe piston. ce se aseam ana cu coaja de lamiie. 4. IV.20 I.Solutia uleioasa se incaizeste 37-38 C.

Ele se mtroduc p e rind cu acelasi ac. Pregatirea fizica si psihi­ 2. Injeclarea 5 . ca insulma se administreaza inainte de m asa cu 20- ca a bolnavului 30 min. dupa orar strict prescris de medic 2. se va imparti d o za de insulina precisa la 4.1-1 diviziune m. 2.21 EFECTUA RE A IN JE CT IILO R IN TRAM USCULARE Injectia Urn constitute introducerea unor solulii izotonice. lateral. alcool etelic. se va schtmba locul injectiilor pe parpursul injectare. medicamentul indicat.1 S e anunta bolnavul si i se explica necesitatea tehmcii fizica a bolnavului 2. 4 4 Se schimba acul. zilei.1 ml = 0.8 .1 .3 Se m onteaza seringa in conditii de asepsie perfecta 3. M ateriale necesare: seringa sterila. ce trebuie aspirate. D ozarea 4.Etape de executie Timpi do executie 1.1 Se anunta pacientul. plus 2-3 unitati pentru evacuarea aerului.2 Se alege locul de Pentru a prevent lipodistrolia.se /asa sa se usuce. Etape de executie Timpi de executie 1. 4. apoi cea prolongata.4 S e incarca seringa cu substanta de injectat. in treimea mijlocie.1 Insulina simpla (cu durata de actiune 6-8 ore) se mai introduce si i/v 5.5 m l solutie. schim bindu-i doar directia. 3 Pregatirea a/m 3. Pregatirea instrumen. Se va lua cu 0.2 Dezintectarea mimilor cu alcool.2 In lipsa seringii insuhnice. Flaconul cu insulina prolongata (durata de actiune m. d . 1. 5.3 S e descopera regiunea aleasa pentru injectie.mull de 8 ore) se agita inainte de aspirare. 0 m m ) sterile. 17. 2. 5.1 m l. tata externa a coapsei. Exem plu: 20 UA 4 U A =5 diviziuni sau 5'0.3 Insulina se aspira din flacon contorm tehnicii Nr. 2) 4. 4.3 N u se a m esleca mtr-o seringa insulina simpla cu ce a prolongata. Vata sterila.D o za se determina astlel 1 ml . lolosin seringa obisriuita de 1-2 ml cu diviziuni 0.40 UA 0 diviziune coritme: 1 m l = 10 diviziuni 40 : 1 0 = 4 (UA) Prin urm are pentru a determina numerele de diviziuni. m ull pentru evacuarea aerului.1 S e pregatesc instrumentele si materialele necesare telor si m atenaielor ne­ cesare 2.1 A /m isi prelucreaza miinile confonri ordmului de ramura (vezi Tehnica Nr. L o c u ri d e electie: regiunea superoexterna fesiere. intrucit alcoolul inactiveaza insulina! Se injecteaza strict substanta. 5 4 Se va ammti bolnavului sa ia masa peste 20 -3 0 minute. fata i externa a bratului in muschiul deltoid.1 Se pregateste necesarul pentru etecluaiea injectiei Se scuale llaconul cu insulina din frigider si se tine 1-2 ore la temperature camerei inainte de injectare. uleioase sau substante coloidale in stratul muscular prin intermediul unui ac abatal la seringa S c o p Inlruducearea in organism a unor subslarite medicamentoase.1 Daca iolosim seringa insulmica (ea este gradata in unitati active) apoi se aspira din tiacon doza prescrisa de medic. — (~ 2 Q ) . T E H N IC A N r. Pregatirea necesarului 1. mai intii cea simpla. Etecluarea injectiei 3.2 S e badijoneaza pielea cu vata cu alcool. Se imbraca m anusi 'il 1 3. 3.1 Spalare pe miini cu apa curenta si sapun 3.0. (lungimea 60 mm. Se elimina bulele de aer.2 S e a seaza bolnavul in decubit ventral. dupa verificarea fiolei. se elimina aerul din seringa. ac pentru aspirarea medicamentului si ac pentru injectia i/m. Pregatira psihica si 2.

3. Acul se introduce a proape paralel cu pielea.3 C u indexul mimei stingi se palpeaza locul pentru punctie.15 Spalare p e miini cu apa curenta si sapun 4. 3. alcool. .1 Se anunta boinavul si i se explica necesitatea tehnicii pslhica a boinavuiui 2.introducerea unei solutii m edicam entoase in circulatia venoasa. 3. Se introduc solutii izotomce sau hipertonice.due la embolic. sprijinit pe о mica perna protejata cu m usam a sa u se aseaza cu miina intinsa pe speteaza scauriului. ’ R uperea acului. injectia in a/fa regiune.11 S e injecteaza lent lichidul.10 Se verifica pozitia acului prin aspirare.8 S e intinde pielea cu degetelo miinii stingi. 3. ' Paralize prin lezarea nervului sciatic. 3 tampoane sterile.Se face punctia venei tinind seringa cu acul ca in cazul injectiei subcutane. " Embohe m edicamentoasa. apoi sub un unghi de 30 grad se puncteaza vena. Reorganizarea locului 4.pina ajungem s/c.2 Se aplica garou1elastic in treimea infenoara a bratului. venoase. Se verifica aflarea acului in vena prin retragerea pistonului: daca apare singe . ‘ Socul anafilactic. cu degetul mainii stingi fixind vena.14 Se aseaza boinavul in pozilie comoda. cuva sterila. 3. M ateriale necesare: seringa sterile 10-20 ml. m ai intii. ._______________ -____________ C om plicate ' Durere vie prin atmgerea nervului • Hem atom prin inteparea unui vas. L o c u l de electie venele de la plica cotului.4 S e dezinfecteaza locul punctiei cu un tampon cu alcool 3.1 Se arunca jo s deseurile de la injectii (fiole gohte. tampoane de vata se de munca dezinfecteaza) 4. 3-13 S e m aseaza locul cu un tampon cu alcool pentru a activiza circulatia si a favonza absorbtia. 1. 3. • Se retrage acul si se efectuiaza * Infiltrat. temporala.5 S e cere boinavuiui sa inchida si sa daschida pum nul de citeva ori si sa ramina cu el inchis. T E H N IC A N r . Electuuroa punchei 3. abces.2 Se prelucrea acul si seringa . pernuta plata de m usama. 2. 3. Etape de executie Timpi de executie 1. 3. 3. 3. PREGATIREA N ECESARULUI PEN TRU IN JE C T IA INTRAVENOASA trijectih intrave noa sa . sciabic sau a unei ramuri a acestuia.2 Se aseaza boinavul in decubit dorsal.5 Se schimba acul < 3. garou. mcit sa ramiie 1 cm de asupra pielii. N u se introduc solutii uleioase .2 2 EFE CTUAREA IN JECTH LO R INTRAVENOASE. . 3. .6 S e dezinfecteaza locul irijectiei cu alcool. necesare. cu bratul in exlensie. 3.acul e in vena. Pregatirea fizica si 2. = ( 21 Ы .7 Se mvita boinavul sa-si relaxeze musculatura si sa stea linistit. 3. Pregatirea instrumente. la copii. ace 4 0 -6 0 m m sterile.1 S e pregatesc materiale si instrumente necesare telor si mater. unde va sta in repaus fizic timp de 5-1 0 min.12 D upa injectare se scoate dintr-o data acul cu seringa.9 Se mteapa perpendicular pielea cu rapiditate si siguranta cu acul montat la seringa.1 So stabileste locul de oxecutare a punctioi.

va fi mentinul de bolnav citeva minute. lungimea 4-5 cm (2) 2.2 Se dezintecteaza acul si seringa C o m p lic a tii ' Hematomul. In salon bolnavul ocupa 0 pozitie comoda.4. alcool etilic.1 Se arunca in cos materialele lolosite locului de m unca 5. inchidem clema. mma se fixeaza. Daca bolnavul este agitat. electua infillraln locale cu ser ftziologic T E H N IC A N r . Se prelucreaza m im ile. necroza. Incet se imple picuratorul pina la 1/2 dm volumul lui. 2. tifon steril. 5. 1. pentru perfuzie. prin strapungerea venei Lipotemie.11. Capatul liber at tubului pentru aer se fixeaza la flacon .6.1 Daca a cut a patruns in vena se deslace garoul cu mama stinga. emptastru ingustf 1 cm ). tamponase de vata mmuiate in alcool. Se apiica p e treimea inferioara a bratutui garoul.2. se scoate capacelul de pe acul de la capatul m ai scurt si se introduce in dopul tlaconului pina la capat. 1. S e inchide clema sistemului. inchis cu capacelul de protectie. A poi meet se umple sistema (tubul lung) pina la eliminarea totala a aerului si aparitia picuraturilor din cariula de legatura a acului pentru injectie. Piugatiroa sistemului 1. paravenos. Etape de executie Timpi de executie 1. aspirare 4. cutcat. flacon cu solutie./e iA‘ se ''tectuiaza in cazurile cind este nevoie de a introduce in organismul uman S c o p u l P tirtu / о cantitate m ai шаги .3 C ind injectarea s-a terminal se scoate acul cu seringa dintr-odata.2 S e coritroleaza ermeticitatea pachetului si termenul pastrarii tlaconului cu solutie. 1. telor 4. Se scoate capacelul de pe acul pentru а ел se introduce in dopul tlaconului. 2. Se deschide partea centrala a capacului metalic a 1 tlaconului cu 0 penseta nesterila. S e intoarce llaconul invers si se fixeaza pe stativ. N u se mdoaie cotul pentru ca se produce hemotom! A T E N T IE ! * Bolnavul se supravegheaza tot timpul administrarii in­ jectiei.Se controleazu lipsa bulelor de aer-sistema este pregatita 1. S e tine picuratorul in pozitia 0rizontala. mamlestata prin injeclarea.3.7. fund isilanta). se deschide clema. 1. colaps. S e prelucreaza regiunea cubitata cu 2 tampoane de vata mmuiate in alcool (bolnavul lucreaza cu p u m n u l). stativ-suport. se prelucreaza capacul d e cauciuc cu vata cu alcool. Pregatirea bolnavului 2. R eorganizarea 5.dureri ' Em bolie aeriana accentuate (subst. S e taie pachetul.se rastoarna sistema p e m asa de Iucru sterila. 1. 1. soc anafilactic. 1. penseta stviila. se imbraca masca. bolnavul in acest caz se afla in tro pozitie comoda pentru el. 1. se intrerupe * Injeclarea sol. Sistomul pentru perfuzie.j li nd M ateriale nec« . tam poane de vata. verificmd din cind in cind pozitia acului in vena orir. Pregatirea sistemei pentru perfuzie are loc in sala de proceduri.5.1. apasm d tamponul cu alcool la locul injectiei pentru liemostaza. / ‘4 Injeclarea m edicam en­ 4.23 PREG A TIREA S I MONTAREA A PA RATU LUI PEN TRU PERFUZIE .1. 1.Se pregateste cuva sterila cu acul pentru injectie. tumimifiere brusca. ' Tromboflebita So raporteaza imediat medicului care va ' Reactii alergice. se opreste admirustratia la prima senzatie dureroasa si se verifies pozitia acului in vena.8.atк. =K 22 ) .9. iar perfuzia se etectuiaza in salon.10.3.2 Se injecteaza solutia lent.

C ind a aparut singe din ac. prurit cutanat.2 Se anunta medicut pan personalul sectiei. D aca e imposibil i/v se poate admite i/m. 2.5ml. 4.eufilina 2.1 S e intrerupe administrarea medicamentului (nu se scoate acul). Masurile de urgenta. 4. In timpul perfuziei i/v s/m periodic controleaza stare a boinavuiui. 2.tensiometru. tahicardie. viteza picurarii solutiei.corglicon 0.ace sterile.seringi. ca raspuns la actiunea unui agent aQresiv. S e scoate capacelul protector de p e ac si se puncteaza vena.4 I/v se administreaza preparate horm onale prednizolon 75-150 m g sau de xam etazon 4 -2 0 m g sau hidrocorbzon 50-300 mg. sol: adrenalina 0. pierderea cu nostintei. 2.2 D aca T. N O T A: 1.8 Viteza introducerii dupa indicarea medicului. tifon steril.4%. Semnele principale ate socului anafilactic: dispnee. Obiective M asuri de realizare 1. Se picura 20-40 picaturi pe minut. Socul anafilactic survine dupa administrarea de seruri sau diverse medicamente\pe cale parenterala.grava tulburare fu n c tio n a l a intregului organism. Se fixeaza vena. izotonica. oxijen umezit. jurul locului injectat si in alta parte a corputui subcurlan 0.5ml sol. 2. pum nul boinavuiui este strins.4%.dim edrol 1%.9 Se fixeaza acul cu emplastru. In caz de formare a trombului in ac se schimba acul (chiag sangvin).A. (In afara de injectia i/v) 3. Pentru hemotransfuzie dupa umplerea sistemei cu lichid steril se introduce acul lung si scurf in tlaconul cu singe. ' 4.5ml in mentelor necesare.Hg se administr'ea za i/v 0.de 1% de dim eprol 2ml sau sol.1 Imediat se administreaza sot.6. e m ai joasa decit 100ml col.06%. M ateriale ne cesare .2 S e culca boinavul cu capul intors p e о parte la mvel m ai jos ca piceoarele. fara at extrage 3.1% in do ze fractionale 0.2 4 A JU T O R U L URGENT IN SO CU L AN AFILACTIC S o c ut .garou. e/e pot fi introdusen prin tub pentru injectii - (unicut tub de cauciuc in sistema. in acest caz se cauta alta vena cu acetas ac. S e procedeaza in felul urmator: a) Se inchide clema sistemei: b) S e extrage acul din flaconul desert si se introduce in cel de-al doilea flacon dupa prelucrarea dopului cu alcool. 2. in pat. regiunea injectiei.7.A. scaderea T. Daca a aparut о tumefiere . 3.suprastina 2% - 2 m l sa u sol. 4. Administrarea medica­ 4.izotonica. Instalarea boinavuiui 3.2 si acul pentru aer.1 Instalarea boinavuiui in pat se face cu grija. T E H N IC A N r . QD= .4.3 Se aplica garoul pe extremitate m ai sus de locul injectat. 2.adrenalina 0. Se deschide de m o sistemei. c) Se introduce in flaconul. 2. Asigurarea conditiilor de ingrijire. 4. In stare de soc se produce perturbarea circulatiei si p ro c e s e h r metabolice de ta nivelul tesuturilor.5.5% -1 ml. 2. corglicon 2. ca urmare se mstaleaza hipoxia tesuturilor si acumularea produselor de metabolism..adrenalma 0. intmdem pielea regiunii cubitale. cianoza pielei. clema fiind inchisa.1% dizolvata cu 20m l sol.1% .3 I/m se asdministreaza sol. se uneste la canula acului.acul a esit din vena. U neoh pentru perfuzii i/v sunt necesare mai multe flacoane cu solutii. Daca boinavul primeste suplimentar medicamente i / v . 5. 2. 2. 6. pipolfen 2. se scoate garoul 2. greata.

Sora medicaia este cea care il ajuta. 2. 3. 1. (Tehnica este efectuate d e 2 persoane) Stupe de executie Tipuri de executie 1. 2. ciarsaf. 4. 1. 3. 1. in pat.3 A doua persoana trece camasa peste сариI bolnavului si о trage peste spatele acestuia 2. 2. S CHIMB A R E A LENGERIEI. еиПНпа 2 .7 0 persoana sprijina bolnavul. 3.5 S e scoate ciarsaful m urdar si se indreapta cel curat 3. Schimbul 3.comunicindu-i necesitatea efectuarii tehnicii.4 S e readuce bolnavul in pozitia orizontala. M ateriale ne ce s a re : camasa curata.2 Cearsaful se rasuceste sub forma de bandaj.3 In locul cearsafului m urdar se asteme cearsaf curat. 24% i/m.4 Se trage usor camasa in sus pina la torace. lengermi d e pat. corglicon 0.6 In bronhospozm 0 sol. D ezbra care a bolnavului 1. Bolnavii isi schimba singuri lengeria de corp.1 Se anunta bolnavul. t 2. 1.3 Se intoarce bolnav.5 Asprarea mucozitatilor si admmistrarea 0 (2 ) urnezit.6 Se schimba fata de perna si lata de plapuma.cu exceptia celor imobilizati la pat. alcool. Imbracarea bolnavului 2.10 Lengeria murdara se p u n e in sac.2 0 persoana ridica usor bolnavul. 1. S c o p u l: pastrurea igienei personate a bolnavului.8 Se readuce bolnavul in pozitie orizontala.iar a doua scoate camasa de la spate spre cup.7 Lenderia murdara se pune in sac si se scoate din salon. i 3. sac de lengerie folosita. \ 4. 3. 1. T E H N IC A N r .5 Se trage usor cam asa sub sezut.4 S e translera atent bolnavul p e ciarsaful curat.sprijinindu-l in regiunea omoplatilor.1 Bolnavul se aduce pe marginea patului.12 Spalarea p e mimi cu apa curenta si sapun 1.1 S e imbraca cu cam asa curata si incalzila intii bratul bolnavului apoi cel in put sanatos. 1. 2. Lengeria de corp a bolnavului trebuie schimbata do cite ori se murdareste.11 Se acopera bolnavul cu cearsaf. 4. 4. 1. 1. 1.6 Se acopera bolnavul cu plapuma Н О Т А: Pentru operatii si raniti se lolosesc camasi desfacute la spate 3.in decubit lateral drept sprijinindu-l in regiunea omopatilor.4 % -5 -tO ml i/v sau 1-2 ml sol.25 D EZBRA CA REA S I IM BR A C A R E A BOLNAVXJLUI IN PAT.8 A /m supravegheaza starea bolnavului.6 Se intoarce apoi bolnavul in decubit lateral sting si se repeta aceeasi operahe. fata de perna. 1 5 Se readuce bolnavul cu m are atentie in pozitie orizontala pe spate.13 Se Irictioneaza cu alcool regiunile predispuse escarelor si se pudreaza cu talc. fiziologica.2 Se spala miinile cu apa curenta si sapun.9 S e dezbraca m ai intii bratul sanatos apoi cel bolnav.0o% -1 m l cu sol. __ i_____________________ !____ = G ± D .7 In insulicienta ardiaca se administreaza sol.

T E H N IC A N r. Dezinfectarea conform ordinului N 288. Ca patul patul sa fie com od plasa lui trebuie sa fie intinsa si neteda. ОСП. Pozitia sem isezinda se realizeaza prin ridicarea treimei superioare a patului sub un unghi de 30-45 grade. pozitia poate fi redata cu suluri.4 Se comprima narile . In caz de lipsa a patului functional. 1.26 A D M IN ISTRAREA PICATURILO R IN N A S.1. Administrarea •* 1.2. Pentru redarea pozitiei corecle si comodebolnavului se folosesle patul functional. La bolnavii cu incon- tenenta de urina se aseaza m usam a. 3.1 S e curata ductul auditiv 3. hemoragii. M ai des se folosesc 1-2 perne.2 Picaturile si pipeta trebuie sa he sterile.1 Sora medicala isi spala miinile bine cu sapun. Administrarii urechi 3. ■> T E H N IC A N r. Asa pozitie e indicate in boh respiratorii.prin fierbere timp de 15 mm.1 Se asaza boinavul.2 Se incline capul spre spate 1.4 Se picura 1-2 picaturi pe conjunctiva pleoapei de jo s si i se propune sa inchida ochii. Poate h pozitiei active.4 Pavilionul urechii se trage usor la spate si sus in ureche se picura 3-4 picaturi calde. indicate in traume. 2. e in stare grava.2 7 t FOLOSIREA PATULUI FUNCTIONAL S I ANEXELE LUI.medicamentul. aparate. 1.6. se acopera cu cearsaf. URECHL S c o p u l: . cardio-vasculare cu dispnee. tampoane de vata. Folosirea patului functio­ 1. perne. Administrarea 2.2. 2.3 Se ridica putin virful nasului si se picura 2-3 picaturi in fiecare nara. Pe plasa se pune о saltea. nu are nevoie de ajutor. picaturilor in ochi 2. In pozitia activa boinavul se misce si se deserveste singur.6 Daca e necesar de picurat in cealalta ureche. capul se intoarce invers si se procedeaza la lei. ~( 25 )— . picaturilor in nas 1. pentru ingrijiri si examinari. 1. bar a. 2.terapeutic in malariile organelor respective M ateriale necesare: pipeta. In pozitia pasiva boinavul nu se poate deservi fara ajutor.5 Surplusul de medicament se sterge cu tampon steril. Denumirea activitati Caracteristici 1. S c op : cunoasterea pozitiei boinavuiui in dependenta de starea de sanatate.1. Pozitia e determinate de starea generate si boala. 1. boinavuiui pasiva si fortata. Pozitia decliva se obtine prin ridicarea patului in partea inferioara. 3. Observarea pozitiei 2.5. scaunele.3 Cu tampon steril de vata se refracta usor pleoapa de jo s propunind boinavuiui sa priveasca in sus. acoperita cu scutec la mijloc de pat.inainte de picurare i se curata nasul. dupa interventii genicologice.3. RED AREA POZITIEI CORECTE. unele maiadii cardio-vasculare.3. 2.3 Capu boinavuiui se incline pe о parte 3.4. nal si anexele lui. 2. Etape de executie Timpi de executie 1. 3.5 In urehe se pune un tampon de vata pe citeva minute. Alte pozitii vor fi redate cu suport. 1. 1. 2.2 Picaturile se incalzesc la temperatura corpului 3. 2.

. Pentru a prentimpina locurile vulnerabile ale pielii se Irictioneaza cu prosop inmuiat in apa calda sau alcool camforat. Parul se piaptana.5 Picioarele se spala de 2 -3 on pe saptamina in lighean ad us la pal. 4 Toaleta urectiilor 4. 2. .cu mina stinga se intinde pavilionul urechii putin in sus posterior..02% (t- 37 grad С . administrarea medicamentelor in supozitoare. se sterge bine.4. 2.ulei vegetal fieri.02% 2. lac baie sau dus odata pe saptamina.•<aleza. 2. intertrigou. Din nas si ochi pot h eliminari S c o p : Indepartarea murdariei de pe supratata pielii.6 Prelucrarea se repeta de 4 -5 ori.4 Fata. pentru a inm uia crustele. — . Salteaua se protejaza cu m usam a si .7 S e termina cu tam poane uscate.28 IN G R U IR E A PIELII. escare.4 S e mmoaie cite un tampon in solutia data se sterg pleoapete si genele de la unghiul extern spre cel intern.in seringa (para de cauciuc) se aspira solutie calda de luracilina . etc. 4.. daca пи a и contraindicatii. 2.2 Sora medicala isi spala bine mainele.2 S e picura 2-3 picaturi de vazelina.se spala de citeva ori pina solutia eliminate e curata. Se clateste de 2 ori.. are duren care slabesc in unele pozilii neoblsnuite (tracturi.0. apoi se arunca in tava. toaleta igienica. 4.otet I diluat (1 lingura la un p a h a r cu apa). Apoi se sterge pielea pina la uscat. sub ureche se pune tavita renala: . 2 . 1 ighiile se (a/e nu prea scurt. apendicita. gitul. 3.3 Pcstc citeva minute narilc se curata cu fitiluri de vata prin miscari circulare.1 La bolnavii gravi se inlatura crustele dm nari.0. ulceratii. 2. microbi. pentru a evita teziuni. Slare de executie Timpi de executie 1. 3. = Ca C ) .baie. 1. 1.3 C u fitil de vata se inlatura cerumenul. O BSERVAREA TEGUMENTELOR SI M UCOASELOR BOLNAVULUI.1 La bolnavii imobilizati la pat mult timp se curata periodic urechile. se depune praf. P e supratata pielii se elimma secretul gladelor sebacee si sudonpare.boinavul se aseaza. ^ 2. i Ouata pe saptamina bolriavilor gravi h se spala parul. La capatul ridicat al • i patului se pune pe plasa un lighean. litiaza biliara. 1.. se se leaga cu basma. 4. 2.. glicerina.2 Bolnavii cu regim strict de pat sint ajutati in toaleta de dimmeata. . se apasa pe piston ca getul de solutie se m earga pe peretele superior sub presiune . m ucoaselor si crearea starilor placute de contort. Capul bolnavuluj_atirna deasupra ligheanului. mainele boinavuiui se spala de 2 ori pe zi cu tampon de tifon inmuiat in apa calda... Se toarna apa. clisma. 3 Toaleta nasutui. seara .cu mina dreapta se introduce canula seringii in ductul audihv.5 Celalatt ochi se sterge cu alt tampon. impuritati. T E H N IC A N r .3 La bolnavii gravi cu regim indelungat la pat pot apare a descuamatii.).3%. loaleta ochtlor. In urechi se acum uleaza sebum. apoi sa m pon eaza parul. 3. 2.5 Poziti fortata e redata in unele exploran lunctionale.1 S e efectuiaza cind bolnavii au eliminari..1 Bolnavii cu regim liber.3 S e pregateste vas curat cu solutie de furacilina . In pozitia lonala boinavul e impus de boala. 1..2 S e picura citeva picaturi H 2 0 2 ... loaleta pielii 1..4 In caz de eliminari purutente urechea se spala cu sering'a Janet sau para d e cauciuc: .

intinsa. pustule. vezicule. ( 27 )- . Edem ul esle acumula. folosirea la la deshidratarea dezodorantilor. apa calda. Aspectul si culoarea tegumentelor pot fi. Edem ul poate fi: rea lichidului seros in tesu. pneumonie. Bolnavul sa respecte dieta prescrisa. porttampon. cari ale tegumentelor. unele forme de anemie. de observatie Caractenstici si forme 1. m ucoasa cavitatii bucale.5 Orgam ele genitale se sterg cu prosop curat. 1.in boala Addison 6. tebra.in boala hepatica. S e determina creste. biluntul hidric.2 Sub regiunea sacrala a bolnavului se aseaza musama.1 Se pregateste bazinet. in transpiratia miinilor. сrestore a in greutato.solutie d e perm anganat de caliu. oligurie. cancer 5. se elimina apa. Bruna . Bolnavul ia pozitia genicologica. Timpul aparitiei. la pleoape in turi.varicela):de reactii alergice. se inmoaie in bicarbonat de natriu si se sterge limba. rugeola. prosop.bazinet.instalata brusc in hemoragii. 2. continue sau periodica in caz de febra.5 Toalata cavitatii bucale 5. Bronzata .tavita renala. Generalizata. alergic se instalaza rapid. 2. intoxicatii. 6. glicerina. 4. inconstienti.6 Cind bolnavul nu poate deschide gura se apasa p e limba cu spatula. 1.1 Se efectueazu la bolnavii gravi. 3.3 Sub barbie se aseaza prosopul. Descuamatii-desprinde.actiunea toxica a unor medicamente. ■> 3. solutii bicarbonat de natriu . m usama. Hipertermie (rosata) in emotii. excesiva poate duce 3. Toaleta pielii. macule.4 Poate ft folosit sapun. 5. Transpiratie-proces Poate fi: riziologic. 5. 4. Ele pot fi: Papule. lucioasa. 5. 2. Regruni unde are lor descuamatia.2 Se pregatesc tampoane de tilon (m ese). 6. Elem. Caracterul descuamatiei-furfuracee. 2. 6. lamelara. 6. spatula. reziduri. сomatosi 5. 4. organismului. Localizata. organismului. Se va cintari bolnavul zilnic 5. 1. tampoane de genitale exteme tilon. Palida (paloare) perm anent in caz de anemie. 3. Se va urmari diureza. Localizat. re a in volum a regiunii date.4 Se /a tampon cu porXtampon. soc. picioarelor (boala Bazedov). In cantitate 2. Eruptii cutanate-modW. S e va observa: rea celulelor cornoase su. Culoarea tegumentelor. cardio-vasculare.izolat pe о portiune a pielii in muscatura de insecte. 3. Icterica (galbena) in icter. 1. Cianoza (nuanta albastruie) in boh respiratorii. O B S E R V A R E A T E G U M E N T E L O R SI M U C O A S E L O R B O L N A V U L U I S c o p : descoperirea unor manifestari patologice.2%. 2. Sint determinate de boh infectioase (scarlatina. schimbarea iengeriei. boli renale inflamator de culoare rosie. prosop. porttampon. 5. efort fizic. 5.7 Pielea si buzele и scale se ung cu glicerina. Toaleta organelor 6.3 Spalarea se efectueaza dm partea anterioara spre anus cu un jet de apa turnat din иIcior. Generalizat (anasarca) cu acumulare de lichid in cavitatile seroase a pie loa palida. 1. perficiate din epiderma.5 Dantura se curata cu alt tampon. 6. care permit stabilirea diagnosticului la limp si prevenire a complicatiilor. pe el tavita renala 5. pudrarea cu talc.sam pon.

energic. cu alcool diluat. H em oragii cutanate 1. precum si intre genunchi.7 Se imbraca boinavul cu lengerie curata. 4 Masajul regiurulor expuse 4. A T E N T IE : Aparitia oricarei manifestari patologice la un bolnav va fi adusa la cunostinta medicului si va fi notata in condica de predare a serviciului. . m elena- . cu lengerie curata. sistematic. 29 PKO FILAXIA S I TRATAMENTUL ESCARELO R E s c a ra : leziunea profunda a tesuturilor prin iritarea insuficlenta datorita compnmarii lor mai indelungale intre proeminente osoase si un plan dur. bucati de gips.6 Sub regiunea calcaneana so aseaza co/ad de vata sau inele. sacrale. M aterialele ne cesare: sol. Pregatirea fizicti si psihi. 3. 3.2 Se pu drea za cu talc. a omoplatilor. 4. Tulburari de coagulare a singelui. uscata. violeta sau neagte. spatele. coatelor.pete mari hemoragice .4 Se intindo bine lengeria de corp a boinavuiui: sa nu formeze cute.6. . se sterg bine tegumentele prin tamponare. regiunea interna si externa. a feselor. sacra/a. lor si matenalelor necesare 2. о saltea antidecubit din burete sau pneumatica compartimentata. traurne cu t lezarea pielii. 3. 5. da r fara brutalitate. 5. Pot ft in: . timp de 10 min. nazaie.in pozitia senzidala: regiunea ischiatica.hemoragii externe. D easem e- nea pentru sustinerea regiunii occipitale la bolnavii in stari grave imobilizati in decubit dorsal. pudrate cu talc. coatelor si calciilor. Bsacara apare ca о placa alba. ale genunchilor. daca boinavul sta in decubit lateral = ( 28 ) .1 Dupa toaleta. secundara eschem iei si devitalizarii regiu- mloi piedispuse. Etape de executie Timpi de executie 1.petesii . lengerie curata. corp si asezarea colacului 5. iragilitate capilara exagerata. in jurul punctelor dureroase.hem oragii mici purictiforme. pudra de talc. vom a cu singe. de spirt camforat. 5. 2. pentru ca boinavul sa fie urmarit in continuare. rpfunde . Pregatirea mstrumente.3 Se indeparteaza din pat resturile alimentare si obieaele ce ar putea duce la comphmare tulburari locale de circulade: nasturi. medicamente. minutios.in decubit dorsal: regiunea occipitala.2 Se inspecteaza tegumentele bolnave.1 S e pregatesc instrumentele si materialele necesare efectuarii toaletei. 1. calciilor.2 Se asigura boinavuiui un pal comod. se p udreaza cu talc. colac de cauciuc sau pem a elastica.scaun cu singe. Schimbarea lengeriei de 5. se m aseaza protund. cearsaful bine intins. la nivelul sezutului. colac do vata sau inele. . Se manifests prin: . executind miscari largi in sens circular: local. in decubit lateral: regiunea trochanteriana. 5. 2. 5. ca a boinavuiui 2. gingivale.1 Se explica boinavuiui utilitatea tehnicii. interna si externa maleolare.1 Se etectueaza masajul regiunilor piedispuse escarelor.5 Sub regiunea sacra/a a boinavuiui se aseaza un colac de cauciuc umflat t moderat acoperit cu un material textil si pudrat cu talc. S. Regiunile predispuse escarelor corespurid punctelor de sprijin ale corpului pe planul patului.7 Pentru sustinerea coatelor se aseaza vata sau inele pudrate. fara cute.echim oze . regiunilor fesiere. rosie. T E H N IC A N r. Efectuarea tehnicii.2 Se etectueaza cu rigurozitate toaleta boinavuiui imobilizat la pat.

2. Pregatirea instrumente. ea se unge cu sol.2 Zilnic se scutura asternutul. rana se acopera cu un servetel steril imbibat cu sol de K M n 04 .2 Se num ara inspiratiile (miscarile de ridicare a peretelui toracic). salonul 3.5 Se iradiaza tegumentele cu raze ultraviolete. 4:1 Se noteaza citric in “carnetul propriu de observatii medicale indepen- dente".lenta. prin miscari lente.1 a) Se num ara frecventa miscarilor de respiratie. 2.3 Se apiica colacul de cauciuc. care se schimba de 3 oh pe zi. Se prefera perioada de somn a bolnavului. .6 In incontinenta de urina se efectueaza tualeta intima. 2. M ateriale ncesare: ceas cu secundar. 2. 2. Pregatirea materialelor. dezinlectanta.am pla. in sacul de de munca.2 Nu se anunta bolnavul.1 Colacul de cauciuc.foaie de observatie. Oe exemplu: Niculescu V. preparate lor si materialelor medicamentoase. de verde de briliant.se aplicqa un pansam ent steril. 5. Tehnica efectuani 2. Reorgantzarea locului 6.stilou (pix) cerneala albastra. recunoasterea complicatiilor.4 Tegumentele se frectioneaza zilnic cu sol.9 Cind rana sa curatit se apiica unguente Visnevschi sau emulsie de sintomicma.in paralel cu eliminarea in atmosfera a bioxidului de carbon. aprecierea evolutiei bolii. 4 17V R D = 2 6 r/min 18V R D = 2 4 r/min Rs=30 r/miri R s= 2 4 r/m in 5. 2. rezultat din acestea. 2. de spirt camforat.regulata.2 Se aseaza in ordine substantele folosite in “dulapul de medidcamente". se inlatura tesuturile necrotizate. necesare.8 In escarele formate. 3.3 0 OBSERVAREA S I NOTAREA R ESPIRA TIEI R espiratia . pat. 4.pe nas. S c op : pentru stabilirea diagnosticului. prognosticul bolii. 1. 5. Efectuarea tehnicii.2 Pentru fiecare linie orizontala a foii se socotesc doua respiratii. sol. Astfel se modifica ritmul respirator (nu se mai obtin vaiori reale). cu fata palm ara p e suprafata toracelui bolnavului. Caracteristici ale frecventei respiratiei: supta.protunda. 5. 3.1 Se introduce lengeria m urdara si umeda. T E H N IC A N r. 2. 6.1 Se noteaza grafic in foaia de temperatura cu un punct de cuioare alba­ stra si se uneste cu о lime cu valoarea antenoara. TRATAM ENTU L E S C A R E L O R Etape de executie Timpi de executie 1. b) Se aseaza miina usor. 2.1 Se aseaza bolnavul in deculit dorsal. 1. Pregatirea bolnavului 2.7 In caz de aparitie a veziculelor pe piele.8 In m om entul asezarii plostii in locul de sprijin al sezutului pe metal se plaseaza о pernuta 6.1 Bolnavul se intoarce p e о parte si pe alta de citeva ori pe zi. Etape de executie Timpi de executie 1. fata de perna. Notarea grafica.prin inspectie (cind bolnavul este treaz. 3. timp de un minut.1 Se pregatesc materialele necesare. constient sau cind doarme). lengerie murdara. 2. Notarea cifrica. functia organismului prin care se realizeazaaportul de oxigen rtecesar procuselor i/Hale. 2.

curba respiratprie merge paralel cu cea a lemperaturii si a pulsului. oxigeri etc. poplitee pulsului. J 3. 3.6. P e ordonata se noteaza frecventa (num arui zvicniturilor p e minut). in A. S c o p u l obtrinerea de (ntormatii privind starea anatomo-lunchonala a inimii si vaselor.respiratie in palru timpi.mediu si inelar) de la m m a dreapta si se percepe zvicniturile plirie ale humerala lemurula. Bolnavul se m enline in stare de repaos fizic si psihic 5-1 0 mm. 3/4 sau un ■>' I minut). cubitala. dupa care urm eaza о alta pauza scurta. ' A dm inistiarea unor medicatii (digitala. temperatura mediului a mutant. virsta. T E H N IC A N r . volum (tensiurie).3 Patologic.pix cu pasta rosie sau stilou cu cem eala rosie. 6. amphtudme ( mtensitate). data. zgom oloasa. 2 Executia propriu-zisa a 1. 4 Notarea grfica (in foaia de 1. = C 30 ) . iar pe abscisa Ompul cind sa masurat). M asuiarea in artera continuarea policelului.1 Frecventa miscarilor respiralorii variaza in functie de: sex. Notarea cifrica in carimtul S e notaza iri carnetul propriu riumele si prenum ele bolnavului. ■ M asurati pulsul pe durata uriui minut intreg (pentru a obtirie valori exacte). ' Frecventa pulsului creste paralel cu temperatura: la 1 grad creste cu 8-10 pulsatii pe minut. 1/2. Pe fiecare Imie subtire orizontala a foil de temperatura se socotesc pulsatii temperatura a bolnavului) dupa 100 unde pulsatile. succesiune d e timp in alte 4 S e exercita о usoara presiune asupra peretelui arterial cu virful degetelor artere: carotida.. 2. 'a) fizica 2. Ubiala posterioara. S e unesc punctele notate cu о linie rosie si se obtine curba pulsului. pentru relaxarea muschilor antebratului. 6. timp de un minut (se incepe numararea de la 1/4. dispneea Kussmaul . Se noteaza un punct rosu la intersectia frecventei si a timpului. salonul si propriu. elashcitatea arteriala. pedioasa 5. respiratie dificila (sete de aer) a) dispnee cu accelerarea ritmului respirator:lahipnee(pohpnee) b) dispnee cu ranrea ritmului respirator: bradtpnee (12-10-8 resp/mm): c) dispnee cu perturbarea ritmica si periodica a respiratiei: dispnee Cheyne- Stockes . Se fixeaza degetele palpatoare pe traectul anerei si cu ajutorul policei se B. 2.respiratie cu arnphtudmi crescinde pina la maximum si apoi scazind pina la apnee ce du zea za 10-20 s. S e num ara zvicniturile percepute urm m d secundarul cronometruiui sau cisului. creion rosu. о stare emotiva creata de b) psihica necunoscut ii poate modifica valoarea pulsului. loaie de tempertura. O b s e rv a tii: ' m asurati pulsul numai dupa ce bolnavul a stat in repaos fizic si psihic. Inlerpretaroa rezultaieior 6. 2 ore. 1 ora. 3.31 M A SU R A R E A S I NOTAREA PU LSU LUI. (index.2 In starea fiziologica. Spalarea pe miini cu apa si sapun. M asurarea in aceeasi imbratisaza antebratul la acest nivel. 4. 3. ' Notati unediat valorile obtinute la m asurarea pulsului. S e explica bolnavului m odul de masurare. starea de veghe sau somn. Cahtatile pulsului: frecventa (rapiditatea). daca pulsul a fosl masurat in frison sau in situatie do lascies rosu. patul. ritrnicitate (regular/tale). debitul sistolic. presiunea arteriala.) oblige la masurarea pulsului la interval de 1/2 ora. tehmcii. cu bratul spnginit. Etape de executie Timpi de executie 1 Piegatirea bolnavului 1. о inspiratie urmata de о scurta pauza si о expiratie scurta. Se prelucreaza santul radial p e extremitatea distala a antebratului. M ateriale ne cesare с/as cu secundar sau cronometru. pozitie. valorile masurate D (dimineata) sau S (seara). S e anunta bolnavul ca i se va m asura pulsul. * Notati valoarea obtmuta cu majuscule inclusiv ora. radiala.

forta de contractie a inimii. efort. Variatii patologice ale calitatilor pulsului: . 31 ) = .11 Se indeparteaza manseta de p e bratul boinavuiui. munca.8 S e continue decomprimarea.7 Se m em orizeaza valoarea tens. Etape de executie Timpi de executie 1. Controlul starii de functionare a mstrumentelor si aparatelor. 3. 3. pulsului.pulsul bradicardiac (rant) in: decubit. Pregalirea materialelor. ascuttind zgom otele pulsului si urmarind operatiile manometrului pina la disparitia ultimei unde pulsatile 3. 2.6 Privind manometrul se descom prim a progresiv aerul dm manseta cu ajutorul ventilului pom pei de ae r pina cind se aude zgomotul pulsului si se va observa gradatia din mom entul dat de zgom otul trecerii primei unde pulsalive.frecventa . amplitudinea . 1. 3. Executarea lehnicii.puls ritmic sau aritmic. A.1 Se inform eaza boinavul asupra scopului invesligatiei. starea vaselor.5. -T. . filiform sau puls cu amplitudine crescuta. viscozitatea singelui. emotii puternice. 3. Frecventa pulsului variaza fiziologic dupa virsta. .10 Fara a scoate manseta se repeta de 2-3 ori si se iau rezultatele mmime.2 M anom etrul tensiometrului se a seaza in apropiere fara vizibilitate pentru bolnav. debitui cardiac. puls tahicardiac (accelerat) in: orostatism. Pozitia boinavuiui sa fie comoda.tensiunea arteriala diastolica (minima) Diferenta dintre TA sistoiica si diastolica se numeste tensiunea pulsativa sau diferentiala. 3. acceleritatea . 3. NO TARE A .puls saltaret (cresterea rapida a tensiunii urmata de о cadere brusca) sau puls lard (cadere lenta). liniste psihica. 2.ritmicitatea .tensiunea arteriala sistoiica (maxima) si mai mica in diastole . 3. S c op : descoperirea modificarilor morfofunctionale ale inimii si avselor. deoarece incordaea m us- chilorduce la ridicarea TA. Materiale ne cesare: tensiometru.3 2 M ASU KAREA.presiunea excitata de singele circulant asupra peretilor aneriali. stare de repaos.4 S e palpeaza artera humerala si cu mima stinga se fixeaza membrana stetoscopului pe ea si ulinele in urechi. Mima semiindoita in cot la nivelul inimii.puls cu amplitudme mica. 6 Interpretarea funcliei 1.tahicardiac (m ai rapid) sdau bradicardiac (mai rar). сгеюп. S I IN TERPRETAREA TEN SIUN II ARTERIALE. elasticitatea si calibrui vaselor. Factorii de te rm in a n ti . calmare psihica. efort fizic si psihic.puls . volumul singelui circulant si al urinei. Valoarea TA e determinate de forta de contractie a inimii.mirt-indicdata pe manometru. Tensiunea arteriala (TA) . in cursul digestiei . 3. pix. foaie de temperatura. 3. starea glandelor endocrine. Variatii tiziologice ale Irecventei pulsului: .9 S e m em orizeaza a doua valoare-T.3 S e aplica m ansula p e bratul boinavuiui spriginit si in extenzie.1 Boinavul va fi in pozitie culcata sau sezinda. emotii. repaos inainte de masurare. Reorganizarea locului de Foaia de observatie clmica se aseaza in dosarul salonului. . psihica a boinavuiui. 3. stetoscop. Valorile TA depmd de tonusui neurovegetativ. Pregatirea fizica si 2.5 C u mima dreapta se po m peaza ae r m manseta pneomatica cu para de cauciuc pina la dispahtia pulsului.2 Se explica maSurile necesare pentru о m asurare corecta: 15 min. T E H N IC A N r.m ax -indicata de manometru 3. B. ca va fi mai m ate in sistola .

apa. 6. 1urn ina soarelui sondei va fi in vestibulut fanngean. emplastru.5 S e aseaza aparatul in dulapul pentru mstrumente si matenale medicale.15 110 . boinavuiui. Notarea gratica. sistema centralizata. 6. pastreaza in pozi­ 1. Capatul r a. dozimetru sau aparatul Bobrov cu apa.4 S e dezinfecteaza stetoscopui cu tampoane de vata cu alcool. F.P. in care se toarna pe jumatate respiratorii. 4. de murica. t Valorile nor male si patologico in functie de virsa Virsta(ani) T.N. M a te n a le ne cesare: catetere nazale (sonde) N12.6 0 4 -1 1 9 0 -1 1 0 5 0 -6 5 1 2 . (mm c.d. fi­ pina la ureche xe t de perete. edem pulmonar.2 Se aseaza boinavul in pozitie comoda.140 7 5 -9 0 peste 50 150 90 7.120 6 0 -7 5 2 0 -5 0 11 5 . 4.3 Spa/area pe miini cu apa si sapun.d. Bolnavilor se administreaza 0 2 umezit prin aparatul Bobrov sau dozimetru. ‘ Aparatele vo r fi verifiable anuai de specialisti. 6. la 1. in e dem p ulm onar . Qaca 0 2 nu e um e­ umezit prin sonda speciala izolata (subsol). foiositi intotdeauna acelas aparat. 1 2 Sondele (catetere) se sterilizeaza prin 2. la acelas bolnav. 7. poate pm voca nazala. In cam etul propriu se noteaza citric valorile tensiunii masurate. iar cele mai mici-hipertensiune arteriala. insuficienta cardiac a. 5. N olarea cifrica. in saloanu prin sistem de conducte metalice uscarea si arsun apoi se um ezeste in dozimetru sau in apara­ ale m ucoase cailor tul Bobrov.1 Baloanele cu 0 2 sa afla in incapere 1.33 A D M IN ISTRA R EA OXIGENULUI UMEZIT Oxigenul uscat excita ca lie respiratorii. 4. 4. (mm c. Administrarea 0 2 1. data.2 Valorile tensionale mari do valorile norm aie se numeste bipertensiune arteriala. * N u apticati m anseta prea strins deoarece pofela sa se intrerupa circulatia.m) T. Etape de executie Timpi de executie Nota 1.A.A.alcool.4 Cavitatea nazala se curata.4.A max. salonul. vaselina sterila. " Pentru m asurarea T.Balonul cu 0 2 se fierbere.5 Sonda nazala se unge cu vaselina si se de surse de caldu- introduce in meatul m azai inferior. R eorganizarea lo ului •# I S o a seaza tensiometrul si stetoscopul pe tava medicala. rece. O B S E R V A T II: ' Etecluati cu grija pregatirea fizica si psihica a boinavuiui.( 32 ) ------------------------------ . Interpretarea rezultateior 7. T E H N IC A N r . S c o p : combaterea sau micsorarea hipoxiei si hipoxemiei.m) 1 -3 7 5 -9 0 50 .1 Se noteaza gratic in foaia de temperatura cutoare albastra hasurat. si 0 2 ajunge zit. Balonul cu 0 2 m edi- .2 S e socoate pentru fiecare diviziune citi m m a coloanei de m ercur contine si se inregistreaza in foaia de temperatura. min.boli infectioase grave. ' Nu discutati lezuitatele obtinute cu boinavul. la distanta 1. Se administreaza in dereglarea ventilatiei pulmonare.3 S e m asoara distanta de la aripa nazala tie verticala.

se scoate pilnia. Se sterge bine axila bolnavului cu prosopul sau cu tampoane de vata. Se sterge termometrul de sol. sticla cu иlei de vazehna. 2. bucala. Cind se deschi­ de nu se sta cu fata spre reductor 0 2 poate esi sub presiune mare. cu inscriptia"M" 1. per- 1. te. iar tubul de cauciuc se uneste cu red udo ru l balonului cu 0 2 . prosop individual: sapun sau detergent. 3. corpului. 2. fundionalitatea si daca mercurul este coborit rezervor. Etape de executie Timpi de executie 1.se uneste pilnia 2.6 Sonda nazala se fixeaza p e fata cu em . de 02 . tampoane de vata si servetele de tifon nesterile. lor si instrumentelor.se deschide incet ventilul redudorului si ventilul pernei . 2. A. urmator: tehnica se repe- (cortul cu oxigen) ta d e citeva ori. 4. . S c o p u l: descoperirea unor modiflcari patologice ale valorii t grad. Efectuarea tehnicii 1. Administrarea 0 2 2. 2. Temperatura corpului apare in urma proceselor oxidative in organism. 1. NOTAREA S I IN TERPRETAREA TEM PERATURH COKPULUI. Termoreglarea inseamna tunctia organismului de a mentine echilibrul intre termogeneza (producerea caldurii) si termoliza (pierderea caldurii) la mvel constant de 3 6 -3 7 grad. 2.dupa implere ventilul pernei se inchide . СЮ - . Pregatirea materiale­ 1.7 Se deschide ventilul dozimetrului.dezinfedanta (irita tegumentele). Se anunta bolnavul. Bolnavul se culca com od in decubit dorsal cu capul pe perna sau in pozitie sezinda.sticla cu alcool etilic. ca 3. 3. Se ridica bratul bolnavului. in rect si vagin. si fizica a bolnavului. cat va fi albastru plastru. Se controleaza daca nu sint procese inflamatorii in axila. pe scaun. Pregatirea psihica 1. M ateriale necesare (utilajul necesar): termometru medical. M asurarea in axila.C.2 Pilnia se prelucreaza cu alcool si se imbraca cu servetel de tifon umezit.3 Pilnia se apiica la gura bolnavului. trebuie sa 1. p a har cu 3/4 solutie de cloramina 1%. 2. L o c u l de m as u ra re : cavilatea axilara. vop- sea.Pentru preveirea viteza 0 2 sa Tie de 2-3 l/mm.3 4 M A SU R A R E A . Termometrul se verifica pentru а-i observa integntatea. regiunea inghinala.1 Implerea pernei cu 0 2 se face in felul Dupa necesitate prin perna cu oxigen. exploziilor. se deschide ventilul si se apasa pe perne T E H N IC A N r. Se pregatesc materialele necesare.8 Pentru a evita uscarea si lezarea rnucoa soanele ce lucrea- sei se va schimba pozitia sondei in alt meat za cu instalatiile nazal si se vor face intreruperi. sa nu fie mur- dare de ulei.9 Sonda nazala poate fi fizata uneori aiba miinile cura­ linga nari cu emplastru.C. 3.

.... LIZA. transpiratia e scazuta.C. frison. 2.sub 36' grad. Fteorganizarea locului 1. T E H N IC A N r . 4. Se scoate termometrul din axila bolnavului. . _ ■ .C.. S e apropie bratul bolnavului dt. 5. se socotesc 2 diviziuni de grad. Notarea grafica. 5.. 1. Aceasta crestre brusca a temperaturii corpului e si spasm area pronuntata a vaselor periterice due la aparitia senzatiei de trig..C. dureri de cap.lebra ndicata. CRIZA . M asurarea rectala. tine ca un creion in timpul scrisului).. Se spala termometrul cu apa curata si delergenti sau sapun.C .. M asurarea in cavitatea 1. cu respiratia nazala dificila. Valon patologice . Sc aseaza termometrul la toe...C. 9.) termometrul cu dintii. Pentru Песаге diviziune a foii. pe verticala coiespunzatoare dale/ s/ timpului. dureri m usculare si articulare.. In “Carnetul de observatii medicale mdependente" se noteaza numete bolnavului. sa nu strice in acest scop.. Se obtine curba termica 6 inierpretarea rezultatelor 1. ( 4. Se atrage atentia bolnavului: sa tiria gura inchisa 5 minute. C..hipertermie: 37-38 grad. 40-41 grad. isi introduce singur termometrul in red . Temperatura norm ala (fiziologica): 36-37 grad. Hipotermie . 7.. 38-39 grad.. 2. 4. redale. 3.. Se mentine 3 minute. Tmut strins ca un creion. Se mentine termometrul timp de 10 min.. C. 1. Se uneste cu valoarea anterioara printro tinie atbastra.. 1 S e unge rezervorul termometrului cu ulei de vazelina. 2.. S e spala paharul si se schimba solutia dezinfedanta. 5. 3. C ind bolnavul she si poate. sau inllamatii bucale. bucala (se toloseste termo­ 2.. cu operatii rectale. pielea este rece la patpatie.. 8 Se sterge termometru cu servele de Шоп uscat si se citeste gradatia..hiperpirexie. 39 -4 0 grad. N u m asuiah rectal la bolnavii agitati. . Se introduce termometrul in cavitatea bucala sub limba. . termometrul se scutura cu miscari rapide ca i ercurul sa coboare in rezervor. Termohza e scazuta din cauza spasm utui puternic at vaselor dermate.. metrul utilizat num ai 3.. data. 7.35 IN G R U IR E A BOLNAVILOR FEBR1LI IN FRISO N . i. 2.. . 3. B. . Se citeste gradatia... Se scoate termometrul si se sterge cu tampon de vata cu aicool. S e clateste termometrul cu apa rece.subfebrie. cu inllamatii anale. - febra moderate. 4. 2. Cind bolnavul nu poate a s e ia t in decubit dorsal sau lateral i se introduce usor rezervorul termometrului in r e d cu miscari de rotatie. Se introduce termometrul in paharul cu vata pe fund. bolnavul nu se poate incatzi chiar invehndu-se cu citeva plapum e In acest timp simte indispozitie. In e v a lu a re a fe b re i d e o s e b in 3 p e rio a d e : 1) P erioada de crestere a febrei S e caracterizeaza prin predom inarea term ogenezei fata de termoliza. Se scutura termometru pina cind Hg coboara in rezervor (termometrul se de munca. . 3.. Se scoate termoteitul si se citeste. S e aseaza termometrul cu rezervorul de m ercur pe pielea centrului axilei.hunchi cu antebralul Hectat pe suprafata anterioara a toracetui: I ' " 6. valoarea cilrica a temperaturii obtinute. Se noteaza grafic cu un pund de culoarea atbastra in loaia de temperatura. 4 Notarea cifrica. C O N T R A IN D IC A T II 1 N u masurati tem peraturair cavitatea bucala la bolnavii agitali. paralel cu toracele.

1 Este о forma favorabila de scadere a temperatur. tei. termoliza prin liza. transpiratie abundenta. E necesar de tualeta pielii si bauturi abundente. 2.1 S e dau bauturi in abundenta ca sucuri. Ca rezullat cresterea temperaturii se intrerupe si temperatura se mentine la acest nivel inalt. frison 1. Termoliza se poate petrece brusc in decurs de о ora si a sa о scadere se num este prin criza. Ingrijirea boinavuiui in 4.6 Perm anent se ia pulsul. sulfocamfocaina. iar in febra mai sus de 41 grad. uscaciune in gura. 3. lipicioasa. ceai cald de febra inaita constanta.5 Lingerie de corp si de pat se schimba des. TA. S c o p u l: D e a cunoaste perioerdele febrei si acordarea la timp a ajutorului necesar. m ai sus de nivelul corpului.2 Alimentarea frecventa 6-7 ori in cantitati mici cu hrana usor digerabila in stare lichida sau semilichida.1 Boinavul se inveleste cu plapuma.4 In xerostomia (uscaciune in gura). Boinavul о suporta bine. in decurs de citeva zile.7 S e da ceai duice. sporeste transpiratia si cedar о a temperaturii si se echilibreaza ca termogeneza care e inaita. 3. sa se traumeze.6 S e inveleste cald boinavul. salon N um ele si num ele de familie a boinavuiui Nr. ’ 2. Ingrijirea bolnavilor in 1. 2) Penoada de ndicare conslanta a temperaturii. 1. 3. are slabiciuni pronuntate. Etape de executie Timpi de executie 1. 3. dietei 1 M unteanu Ion 5 2 Paduraru Elena 10 ( 35 )- .iar picioarele se ndica cu 30-40 cm. crema pentru cop/7. sa sara de la etaj. ape minerale fara gaze. 3. transpira putemic. dureri de cap si potta de mincare scazuta. glicerina. Ingrijirea boinavuiui in 3. 2. T E H N IC A N r.3 S e da de baut ceai cald. Bolnavii о suporta greu. respiratia.4 Calm are si liniste psihica si fizica.ragade mucoasa cavitatii bucale se badijoneaza cu sol. Sora medicala de salon scne in fiecare dimineata foaia de alimentatie in 2 cxemplare: Un exemplar pentru sufragerie. boinavul poate sa cada jos.36 INTOCMIREA FO B DE AUM ENTATIE ZILN ICA 1. m ezatona etc. 1.5 In delir. In aceasta perioada boinavuiui ii este foarte cald. C. termoliza prin criza.2 Scoate perna de sub capul bolnavului. C.1 Asistenta medicala cheama urgent medicul. cordiamina.2 La picioare se aplica termofoare. au о slabiciune nemaipomenita. fierturi de legume. 3) Perioada de scadere a temperaturii. poate sa se deregleze cunostinta. In aceasla penoada vasele derm ale se dilata. 2. 2. pot aparea delirui si halucinatii. pielea devine patida acoperita cu sudoare rece. halucinatii va ft post individual pentru supravegherea boinavuiui. 4. Nr. Ingrijirea boinavuiui in 2. 2. membrele red. 3. Se caracterizeaza prin predom inarea termolizei asupra termogenezei.3 In dureri de cap a^licarea pungii с и gheata sau compresei red. 3. macies.Scaderea treptata in decurs de citeva zile de numeste scadere prin liza.3 La picioare se aplica termofoare.4 D upa indicatia medicului se administreaza cofeina. In temperatura de 39- 41 grad. In aceasta stare au nevoie de ajutor urgent. Cind temperatura scade prin criza se dilata brusc vasele dermale si poate sa duca la scadere a brusca a temperaturii arteriala si pulsul devine filiform (aparecolapulsul). de hidrocarbonat de sodiu 2% buzele se ung cu vazelina.

se iau masuri de inlocuire. iau m asa in sufragerie. Se uneste pilnia si su toarna lichidul la 7 corpului. Se serveste cu lingura portii mici. Se observa daca bolnavul a consumat portia in intregime. p e masura ce le consume 5. 10% d) Prin fistula. Se m asoara sonda de la ombilic pina la dintii incizivi (40 -5 0 cm). lavoare.9%. 2. hrana lichida. izolonica. 2 ) la bucalaria spitalului. 1a 1 5 7 9 10 15 0 Nr. Se pregatesc materialele necesare: sonda gastrica. Se anunta bolnavii sa vina la m asa. La git se aseaza prosop. Alimentatia active. se noteaza. lichidele se dau cu gaveuza sau cu paharul. In unele cazuri masa poate fi servita in salon. pe ea tava cu felurile de hrana. gravi etc). 3. In fiecare sectie este sufragerie si bufet cu aparate deincalzit hrana. Se adapteaza masuta speciala la patul bolnavului. b) Pn n clisma (in inflamatii. tacimuri. sol Rmgher. pilnie. 5. 3. Sonda se umezeste. Irigider. care se deservesc singuri. vesela. Sora-dieticiana a spitalului alcatuiesie meniul-repartihe pentru loti bolnavii. sol. dulapuri pentru vesela. сапа de supa-gaveuza. 1. 6. 4 Pentru bolnavii iniernati curind se alcatuiesie о loaie de alimentatie suplimentara si se trimite la bucatarie. cu dereglare a deglutitiei etc) 1. N aC I 0. Sonda se extraye. de bolnavi 2 4 3 5 1 5 10 1 2. La о m asa vor ti deserviti 4 bolnavi pe aceeasi dieta. Bucatele se servesc p e rind. 3 Se introduce pe r rectum cu para de cauciuc. Alimentatia artificaiala a) Alimentatia prin sondaj gastric (la bolnavii inconstienti. 5. servet. T E H N IC A N r. 2. Se introduc lichide: glucoza 5% . le se m nea za la setul sectiei si transmile foaia de alimentatie zilnic a (ca ex. 3. plagi. daca nu se afla motivul. bolnavii. PASIVA S I A RT IFICIA LA A BOLNAVELOR. (cmd nu e posibila introducerea alimentelor prin tubul digestiv) 1 Se pregateste sistemul de periuzie cu sol.3 7 ALIM ENTATIA ACTIVA. se i-а ca pe un creion Cu mina slinga se apasa cu spatula pe limba si se introduce sonda pina la semn. sau cu irigatorul picatura cu picalura 100-200 ml. 2 Alimentatia pasiva 1 . 3. c) Pnn periuzie mtravenoasa. care nu se pot deservi singuri. glucoza 5%. 4. Etape de executie Timpi de executie 1. mvitindu-i sa se spe/e pe miini 4. A l aoilea exem plar о da surorii sefe Dieta Nr. Se lace dupa clisma evacuatoare 2. Sora medicaia raspunae de alimentatia bolnav/lor Repartizarea hranei о face bufetiera cu surorile do salon sub controlul surorii superioare. Se pregateste: tava. varice evacuatoare) 1. paralizii. Bolnavii. (in ocluzie esotagiaria) -C M D . masuta speciala ^ Bolnavul se aseaza in pozitie semisezinda. rezemat de perne. vor fi ajutati si hraniti in salon (in imobilizare. 4. Sore seta sum eaza dalele de la posturi.

C.dupa virsta de 3 ani).sectia.. Notarea grafica 1. Spalarea miinilor cu apa curenta si sapuri... Hrana incalzita cite 50 ml de 6 ori pe zi. Se mvita boinavul sa urineze si se arunca aceasta urina la ora 8 dimineata. d) enurezis = pierderea involuntara de urina in timpul noptii (mai frecvent la copii cu dereglari neurotice. in fiecare dimineata: num ele boinavuiui. pentru a prevent descom punerea urinei. Notarea diurezei. salonul. In fistula se introduce о sonda prin care hrana se toarna in stomac cu о pilnie.. Se ivita boinavul imobilizat la pat ca inainte de defecare sa urineze. 3.. Pentru fiecare linie orizontala a foil de temperatura se socot 100 ml.. Pregatirea bolnavulului 1. gradate. ca cantitati mici. M asu rarea diu re ze i 1.. creion sau pix cu pasta albastra. Se noteaza cifric in “Cam etul prupnu de obsuivalii medicale indeperi- dente". se clatesc cu apa diStilsta pentru a nu se modifica compozitia urinei si se acopera 2.. Efectuarea tehnicii 1. b) Patologic=ritm cresjut (polakiurie): m ai mult noaptea (nicturie). Etape de executie Timpi de executie Aprecierea diurezei A.3 8 .. foaia de temperatura. .. Observarea diurezei.. 2... 3. urina 2 Se noteaza grafic cu creionul albastru sub forma unei coloane ce are hasurata numai partea superioara ce corespunde cantitatii de urina a zilei re­ spective. La urina colectata se adauga citeva cristale de timao care impedica fermentatia.. Se vor observa tulburari de mictiune: a) polakiurie = mictiuni frecvente.. 4... Se incepe colectarea dupa un orar fix valabil pentru toti bolnavii sectiei.. Se citeste gradatia care indica urina emisa in 24 ore 6. 1. M A SU RA R E A S I NOTAREA DIUREZEI. 1. Se spune boinavuiui ca ba se urineze num ai in vasul prevazut si sa nu arunce urinatimp de 24 ore 2.. Se curata riguros vasele cilindrice.... data si cantitatea de urina eliminata in 24 ore. Materialele necesare: vase cilindrice gradate cu git larg sau borcane gradate.. TEH N IC A N r . . 1. adaugindu-se si urina acestei emisii.... . СЖ> .. B. Se va observa htmul mictiunilor: a) normal = 5-6 / 24 ore la barbati: 4 .... dar nu modifica reactiile chimice. salonul.. 3. Recipientele vor fi etichetate cu numele bolnavului. Vesela in care a fost colectata unna in 24 ore se pastreaza in incapen munca racoroase..egalarea sau inversarea raportului dintre numarul mictiunilor si cantitatea de urina emisa ziua fata de cea emisa in cursul noptii. Se colecteaza in vasele gradate toata urina emisa pina a doua zi la ora 8.. e) victuhe . Pregatirea materialelor 1. .. Spalarea miinilor cu apa si sapun. NuUirua cifrica..... OBSERVAREA. 2. 5.5 / 2 4 ore la femei. Se efectuaza pe cale chirurgicala. 3. Se aplice un pansam ent uscat si steril. Reorgamzarea locului de 1. 2. 1.. 2. c) disurie = eliminarea urinei cu dificultate si dureri. b) anurie = sau retentie de urina. 2. 2. Diureza inseamna procesul de lormare si eliminare a cantitatii totale de urina in 24 h..

respiratorie. sol. 2. Otravirile si intoxicatiile pot fi intimplatoare. c) aspectul. sa m iroase solutie amoniacala 3. 2.dermala si parenterala. VI ' 4.peste 3000 ml'24 oie oligurie .) 5. In cazuri grave emisie de singe 300-400 ml. Valors patologice: poliurie . cu vitamina B1 si B 6 cite 3-4 il. Spalarea gastrica cu apa sau carbolen sau tanin. O T R A V IR E A C U C IU P E R C I (p a la ria so arelui.microchsma cu cloral hidrat. urgent 2. Cardiamina 2 ml.galben deschisa: palologic • brun inchisa si spum a . de incalzit cu termofoare. T E H N IC A N r . 2. apoi transfuzie. O T R A V IR E A C U C O 2 1 2 Otravirile se intilnesc la intreprinderi si domicihu. Se vor observe calitatile unnei: a) culoarea: norm al . urgent. tntroducerea prin so nda a purgatinetor (25 g.39 INGRIJIRCLE IN INTOXICATIILE ACUTE. de Iructe in diabet. barbah ■ 1200-1800 ml/24 ore.1000-1400 ml/24 ore. 6.absenta unnei in vezica.50 ml.20-40 ml. b) miros: caraclerislic. Valor lie liztologice norm ale p e n im femSt . 3. urgent.sub 700 m l/24 ore.1 %-1 ml. valoarea diurezei nu este reala. pestriti) 1 2 Acordarea ajutorului 1. calculi) O B S E R V A T II: 1 D aca bolnavul nu este educat sa urineze in urinar. varsaturi. Se adm istreaza hrom osm on i/r (amestec de metilen albastru 1%■ . In dereglarea respiratiei solutie lobelina 1% -1m l. In excitatii si convulsii . Respiratia artificiala in decurs de cite va ore. j o. premeditate. Se deschee imbracamintea. diaree si graficul evolutiei greutatii corporate.in icier: rosie deschisa pina la bruna - urina cu singe . 7.hem atune. notmdu-se in loaia de temperatura: cantitatea de lichide pierdute prin transpiratia.-norm al = clar. si glucoza 40% . izotom ice 500-1000 ml. adrenalina 0. aro­ matic. sulfat de m agneziu sau ulei de ricina . O T R A V IR E A C U A L C O O L 1 2 Acordarea a/utorului 1. Interpretarea rezultatelor 1. prolesionale si domiciale. palologic = tulburare rare (saruri. am oniacal (in lernwnlatia alcalina intravezicala). de administrat 0 2 sau carbogen. Acordarea ajutorului 1. puroi.sol Coleina 10% .transparent. bureti. N o tiu n e : Otravirile sau intoxicatiile sunt un num ar m are de boli care apar in urma patrunderii in or­ ganism a substantelor toxice pe cate digestive. Spatatura gastrica cu solutie bicarbonata de 4-5% sau cu carbune activat.4. anurie . Perluzia i/v a sol. Scoaterea victimei din incapere la aer curat. Admmistrarea i/v a glucozei 40% .1 ml.50 ml. Datele lumizate au valoare reala daca diureza este urmata zilnic si in paralel. microbi.

2. 5. Pozitia victimei si 1. STO PU L CA RD IAC S I RESPIRATO R. N otiu ne : 1. —— 4.1 % -1 m i . Oprirea respiratiei poate fi restabihta prin a) respiratie artificiala directa “gura la g u ra ' si ‘gura la n a s’ si indirecta (comprimarea ritmica a toracelui). Propulsia m andibulei elibereaza orificiul glotic. indoit in cirlig si se tractioneaza ventral. cealalta sub barbie se rastoam a capul pe spate. O T R A V IR E A C U A C IZ I 1 2 Acordarea ajutorului 1. izotoriice 500 ml. Folosirea antidoului: m agneziul oxidat. Administrarea insulinei 8-10 unitati s/c. O T R A V IR E A C U B A Z E 1 2 Acordarea ajutoru­ 1. 4. D ezobsruaroa cailor 1. controfmd cavitatea bucala cu indexul miinii drepte infasurat in batista sau tifon. Perfuzie i/v a glucozei de 5% sau sol. si solutiei bicarbonate de 4 -5 % -3 0 0 -4 0 0 ml. Etape de executie Timpi de executie 1. S e etectueaza hiperextensia capului: cu о mina se apasa pe crestet. 2. Se aseaza in genunchi la capul victimei. Se propulseaza m andibula: cu ultimile 4 degete ale miinilor aplicate pe unghiul mandibulei si policile p e barbie se trage inainte mandibula. iar cu mina dreapta se im pinge mandibula in sus. Hrana trebuie sa fie lichida si rece. 2. albusuri crude de ou. 2. in care functiile vitale mai pot fi restabilite. 2. Se aseaza boinavul in decubit dorsal cu umerii ridicati. corticoizelor in perfizii. Oprirea respiratiei este urmata in citeva minute de oprirea inimii.folosind о haina sau salvatorului patura rulata sub omoplati. fixind-o a stiel. 4. In edem ul epiglotei-inhalatii cu bicarbonat sau traheotomia. Daca nuse reuseste se trage limba apucind-o cu о batista sau pensa de limba. 3. Se elibereaza caile respiratorii de eventualii corpi straini. in partea dreapta. lapte.antibioticelor. Oprirea brusca a activitatii cardiace poate fi restabilita prin masaju cardiac extern (indirect. jeleu de amie. Intre moartea clinica si moartea biologies exista un interval de timp scurt. Administarea anestezicilor si analgezicelor.4 0 INGRXJIRILE DE UKGENTA IN INEC. 5. urgent. lui urgent. Intreruperea respiratiei si circulatiei suspenda aprovizionarea organismului cu 0 2 si due la anoxia tisulara si in primul rind a SN C . rnr aeriene supesuperioare. Spalarea gastrica. ( 39 )- . Stopul respirator inseam na oprirea miscarilor respiratorii. Periuzia i/v a solutiei de glucoza 5 % -1 000-1500 ml. Incetarea functiei respiratiei si a celei cardiace duce la stopul сardio-respirator care corespunde cu moartea clinica. Spalatura gastrica cu solutii slabe acide. 2. Se introduce policile miinii stingi in gura. Oprirea inimii se msoteste rapid de oprirea respiratiei. apare moartea clinica. gura fiind semideschisa. & T E H N IC A N r. 3. . tara intreruperea respiratiei arrtificiale). Stopul cardiac inseamna oprirea brusca a activitatii cardiace. 3. Administrarea i/v a solutiei de atropina 0. Stopul cardiac este deci stopul cardio-respirator si necesita obligatoriu resuscitarea (restabilirea) am belor functii.

Efectuarea respiratiei 1. Efectuarea masajului 1 S e apiica pe lata anterioara a stemului. Respiratia artificiala se lace pina la aparitia respiratiei de sinestatator sau pina la aparitia sem nelor clara a mortii. S e curata cavitatea bucala si nazala de impuritali. 4. in treimea inferioara. C u mina stinga se p e nseaza narile. 9. 2. Se aseaza podul miinii drepte peste cea stinga in acelas mod. 4 Victims se intoarce cu burta ui jo s si se fixeaza pe genunchiul indoit. se expire si se efectueaza t f inspiratie profunda. pentru a se preveni eventuate tecaderi. perea respiratiei ariificiale) 2. S e /asa apoi sa revina toracele spontan la norma lara a ridica miinile de pe stem ul bolnavului. 2. l jiijit i bolnavului dupa restabilirea lunctiei cardio-respiratorie 1. energic si ritmic 60 compresiuni pe minut apasint strnul cu bralele intinse (cu tpata greutatea corpului). podul palmei cardiac extern (fara intreru. In caz de inec in lipsa sem nelor de viata imediat trebuie de eliberat caile respiratorii de toate obiectele care pot deregla respiratie. Bolnavul este sub supraveghere m contmuare. Se inspire. A p o i se trece la respiratie artificiala. C u mina stinga se astem e p e fata vichmei un material de protectie ariificiale “gura la gut a" (batiste. 3. astlei incit sa se deprime cu 6-8 cm la adult spre coloana vertebrate 4. 10. Se incalzeste victima cu termoloare si sticla fierbinti. Se combate tendmta la acidoza prin solutii de bicarbonat 4% si hipercoagualabilitatea singelui cu heparina. 2. se Irectioneaza pielea cu un prosop aspru sau cu burete muiat in amestec de alcool etelic si otet pina la dobiridirea excilaliei pielii. 4. Capui se intoarce p e о parte. Mai de parte se procedeaza la fel ca si la "gura la gura". iar cu mina dreapta se impinge barbia sus. Im preuna cu efectuarea respiratiei artihciale. tifon). Ingrijirea bolnavilor in inec 1. diuretice. Se inspira si se apiica gura p e nasul victimeijnsuflindu-i aerul din plamini 'i: I 3. S e reduce sindromul postanoxie prin oxigenoterapie. Se deschide larg gura si se apiica conturul buzelor peste conturul buzelor vichmei si se insufla aerul cu о arecare putere in plaminii victimei. 6 Se repeta de 14-16 ori pe minut pina cind apar miscari respiratorii pron- tene sau se ajunge cu victima la spital. 7. pentru reducerea edem ului cerebral. Daca ni i-а revenit constimta. M etoda ‘ gura la n a s ’ Se foioseste cind metoda 'gura la gura" nu poate fi efectuata: gura victimei nu poate fi deschisa sau gura victimei prezinta prezirita leziuni grave sau secretii. 5. . se scoale si se tine limba cu degetele invelita in balista sau se tine cu p e ns a de limba. C u mina stinga se apasa fruntea victimei pentru a efectua hiperextensia. Respiratia artificiala se efectueaza in acelasi m od cum e descrisa in stopul respirator. 3. Se retrage capul intr-o parte. 8. inchizindu-i gura. 5. 3. I 1. 3 S e execute scurt.se asleapta iesirea aerului din plaminii victimei si se efectueaza о noua inspiratie profunda pentru urmatoarea insuflare.3. Se apasa cu miinile p e cutia toracica in regiunea interscapulara si asttel se elibereaza plaminii si stomacul de apa 6 . M etoda indirect^ (comprimarea ritmica a toracelui) are valolare istorica 4. 2. bolnavului i se administreasza i/v solutii hipertonice de glucoza 40% si manitoi 20%. urmarind deslinderea cutiei toracice. miinii stingi cu degetele ridicate in sus.

se stropeste. In soc anafilactic.Transportarea cit m ai degraba in sectia de terapie in pozitie culcata э . pe rana se aplica "rece" si unguent de prednizolona . . cefalee. zgom ot in urechi. somnolenta. intensive de lunga durata. 1. se imobilizeaza in pozitia flexata in articulatia cotului. foame. rucirea membrelor. Etape de executie Timpi de executie 1. greata. etc).2 S e da de baut apa rece. CUD- . analgezice.3 Ingrijiri de urgenta: . respiratie rara superficiala.41 IN G R IJIR I DE URGENTA IN M U SCA TU RI DE INSECTE S I SE R PI VENINOSI. stop cardio-respirator. vezicule. 1. hipertermie. se inlatura acu insecte (daca a ram as) cu un obiect ascutit. peroxid de hidrogen) . . greata. Aplicarea pe rana a unui pansam ent steril (daca e posibil rana se spala cu solutie antiseptica) . Clinic se manilesta prin diverse reactii alergice locale si generate.pierderea de scurta durata a cunostintei din cauza reflexului sangvin de la creer C auzele: Surmenaj. caturi de serpi veninosi.) si a иnor insecte (albina. In caz de m uscatura la miina. Apoi pahditate. Sem nele clinice: vertij. pot duce la socul anafilactic. palpitatii. Ingrijiri de urgenta in mus. caturi de insecte veninoase . 1. hemoragie.peracilina.3 Se bate p e fata. Fiind absorbite in singe aceste substante due la perturbanle proceselor biochimice si a functiilor vityale ale orgamsmului. viespe. efort. pahditate boinavul tumnelor preventive. ce se raspindeste repede. trauma psihica.2 S e m ne generate: vertij. tremor. puls accelerat. voma. trebuie asezat sau culcat 1.hidratarea victimei in abudenta . bondari. cobra.1 La aparitia semnelor preventive ca ameteli.1 Local muscatura de serpi veninosi se manifesta prin: durere arzatoare. rana se spala cu solutie anti septica (permanganat.Administrarea interna a antichistaminelor . 1 . Intern antihistaminice. fermenti.repaos fizic si psihic -r in caz de muscatura la picior se im obilizeaza prin fixare de piciorul sanatos. etc. febra. acordarea ajutorului corespunzator (vezi socul anafilactic) T E H N IC A N r. Ingrijirea in apa ritia 1. 1. histomina. ghiurza. scorpiun. filiform. Veninul serpilor veninosi (yipera.tape de executie Timpi de executie 1. victimei i se propune о ghidrare in abuaenta . tintari. voma. se da aflux de aer curat. edem hemoragie. coniine toxine. se interzice categoric de a efectua urmatoarele masuri: A T E N T IE : S a se aplice garoul pe extremitatea muscata S a se foloseasca alcoolul intern si extern Sa se arda locul muscaturii 2 Ingrijiri de urgenta in mus. mic. intuneric in fata ochilor. TE H N IC A N r . pierderea cunostintei pina la 1- 2 min.vertij. seroterapia specifics . . supraincalzire. amaraciune in gura.4 2 IN G R IJIR I DE URGENTA IN UPO TEM IE Lipotem ia . fiind usor ridicat.absorbirea cit mai repede a veninului din rana cu buzele se absoarbe si se scuipa.

4 Miscute si poziUe D esc n u iu a actiitatii obisnuile Exam m arua sistemuiui neuro­ mvelul de m dependonta si acti muscular. vomei si a .3 Se elibereaza de hama ce impiedica respi^tia normala. puls pulernic. inaltime. tionala. aspectul •I11 clul menstrual. fecalelor. ritm regulat. 6. parului. nte u de a se odihni. observarea respiratiei: a tusei edem e la picioare frecventa respiratiei. lim- ca si a inghiti.43 CULEGEREA DATELOR NURSING S I APRECIERE A LOR Nevoiie fundamental Subiectiv Obiectiv 1. s/a. noaptea. ora Infattsarea fizica: odinit.8 La indicatia medicului se pregatesc medicamentele necesare (vasoconstrictoare. Frecventa pulsului. pre gor ul pielii. revenue 3. ci. frecventa urinarii.2 Ingrijirea in pierderea 2. 5. va ram ine un timp in pozitie culcata. 2. raguseiei.2 S e deschide feieastra (usa). i tezei sau altor ajutoare.2 Se da de baut ceai tare sau catea. dureritor. mers. 3. starea dmtilor. de som n ziua. 2. osos. 3. 2. posibilitatea de a m este. bucale. circu Usunnta respiratiei.1 Se calrneaza. pului. imbraca- a se de zbraca: alegerea imbraca minte adecvata situaliei. pozitia cor- latia adecva ta dispneei. proble. . starea nutriti bii cu depuneri sau fara. proteze dentare 3. folosirea pro. cunostintei 2.1 Se culca boinavul onzorital tara peina cu capul mai sus decit picioarele. 2 Alimentatia Potta de mincare.4 Se stropeste fata si pieptul boinavuiui cu apa rece 2. Imbracamintea Capacitatea de a se imbraca si Intatisarea fizica. nnnan neobisnuite. modificari in gieutate. nit. Obisnuinte p nvind somnul. Respiratia.obosit Stabilitatea em o- le legate de culcare. transpiratie excesiva. ritualu. Pozitie. prezenta Culoarea pielii.6 Se loveste usor tata. Odihna si somnul. se frictiorieaza tirriplele si pieptul. starea unghiilor ferinte in alimentatie.3 D aca boinavul greu revine se interneaza T E H N IC A N r. gelui in urina. =GD . cardiostnnuiatoare). 2. existenta sin­ urinei. tur­ va. obiceiuri privind i tumatul. Eliminate Obisriumte pnvind eliminarea: Examinarea abdomenului: loca- tecale. lizarea durerilor. altor eliminari.frecventa si aspectul i m e gastrointestinal mucoaselor consum de lichid. postura. greutate.7 La picioare se aplica termofoare. Ingrijirea boinavuiui in 3.5 $ e apropie d3e narile boinavuiui un tampon de vata cu amoniac. starea sistemuiui vitatea zilnica. Eli. mmtei adecvate pentru protec- Ue si igiena. toleranta la Aspectul mucoalei cavitalii mese. Prete. sau scaun. catac- terul tusei cu sau fara ex- pectoratie. 2. alcool.

m od de practicare a religiei. Prezenta unui defi­ orientarea.2 Peste 5 min. care n u Aprecierea nevoilor de reabi- pot fi duse la indeplinire Ware. A P U C A R E A P U N G II C U G H E A T A IND ICA TIILE: Procese inflamatoare acute.....t (grad C. ^ . prezenta plagilor. Perceptia transmisibile.. daca e necesar se repeta. dorintei de a lace rau altora.1 S e apiica pe locul indicat. . a. nrvei de comunicare.. Pregatirea 1.1 Impleti termoforul cu apa fierbinte 3[4 din volum... 10. lii. bae.. febra inatta.. ftisoane. 4 4 if A P U C A R E A TERMOFORULUI Termoforul poate ft de cauciuc si electric. t ape/' va fi 6 0 -7 0 C. 2. Infatisarea fizica generaia: derile in toaleta de dimineata. pentru relaxare fizica si psihica.. stergar.. trans- porale in limite normals. Actiunile individual pentru dividului. escarelor. lari.:. datorita bolii....... Aplicarea termotoruiui. recuperate Preocupari de a munci. s a m p o n . Poate duce la lupraracirea corpului..) guros.. mirosului corpora 1. T E H N IC A N r.3 Se insurubeaza bine dopul.. Comuni care Com unicabil sau inchis. de seara. pielea se unge cu vazelina. fierbinte.2 Scoateti aerul prin apasare pina la aparitia apei. 1. Daca poarta oche- cit senzorial. 0 cupatie. Igiena corporala Eiem ente de organizare. in Uaum e-faza initials..-— ... hemoragii.... 9... proteza auditiva s.. pastrarea si restabilirea sa- natatii. 8... 14. Temperatura corpului Mentinerea unei temteratun cor Sem ne fizice de febra. incalzirea corpului. 13. IN D ICA TIILE : Pentru reabsorbtia proceselor inflamatoare. т ... f 4 3 ~ ) = . Termoforul de cauciuc are capacitatea de 1-1.. so ... O B S E R V A T II: Си о deosebita precautie se apiica termoforul bolnavilor slabiti si gravi. M asuri de protectie Prezenta unor pericole pentru M ivel de independenta. greu in B anera de limba. -------------------------------------.. Deprin. Religie Nevoi spirituaie intimpul bolii Religia. Etupele de executie Timpi de executie 1.. ta infectiei sau a bolilor cietate.. dupa operate.. apa fierbinte. tormotorului 1.. 11. mucoaselor. uneori la degeratura si se distruge punga. Fri.. inventa Cunoasterea starii sanaatii in. 1.3 S e mentine pina se raceste. tima. Activitati recreative. ca analgetic etc... piratie.. 2. la Iucru. Folosind sapunului. dus.. Preocupari Aprecierea nevoilor de invata- re. O B S E R V A T II: N u se pune in congeiator apa tumata direct in punga de cauciuc.7. p a s­ Modificari in ingrijirea pie­ tel de dinti.4 S e controleaza ermecitatea prin intoarcerea termotoruiui cu dopul in jos. A invata. toaleta in. controlati daca nu este supraincatzirea tesuturilor... 2. 2.-.. muscaturi de insecte. . M A T E R IA L E L E N E C E S A R E : termofor.prezen­ persoana acasa... in deregiarea sonsibilitatii pielii..Pentru evitarea arsurilor si pigmentarii pielii in cazul folosirii indelungate a termotoruiui... in lamilie..5 I si este prevazut cu dop.. 12 .

2. Pe о parte are un strat de mustar uncut. spazm e vasculare. 2 Purieti cuva cu tot necesarul pentru aphcarea ventuzelor linga patul boinavuiui. D aca locul apticarii este acoperit cu par.'capul intors pe о pane. 2. regiunea inimii. Luati ventuza in miina stinga.se controleaza sa nu fie stricate (vor pierde ermeticitalea). neuralgii intercostaie.4 Inveliti punga de gheata in steryar si servti-o boinavuiui.4 5 A . scoateti smapismete. M A T E R IA L E L E N E C E S A R E : 10-20 venluze asezate pe tava. 4. Pregalirea ventuzelor 1. criza hipertonica. Aphcarea pungii cu 2. A P U C A K E A VENTUZ. Aplicerea sm apizm elor 1.spalati pielea cu apa cald a si stergeti pina la uscat. m ai inaita m ustarul se distruge). inveliti bine boinavul B . ungeti pielea cu vazelina. Etape de executie Timpi de executi 1 . mustarul nu trebuie sa se scuture de pe hirtie. A PU C A K E A SIN A P IS MELOK Foitti du mustar are forma dreptunghiulara cu dim ensiuni 8 cm. Aphcarea ventuzelor 1. T E H N IC A N r . 4. O B S E R V A T II: La supradozarea de aplicare a sinapisrnelor sau in cazul sensibilitatii crescute la mustar poate sa a pare arsuri a pielii cu formarea veziculelor. Stergeti pielea cu apa calda si prosop. 3. Etiberati de haine sectorul necesar. culcat p e abdom en. O B S E R V A T II: V enluzele nu se aplica pe coloane vertebrala. prosop. 1. Controlati valabilitatea sinaptzmelor. Inmuiati tija cu vata in alcool si stoarceti surplusul pe vata. 1. 2. miinile imbratiseaza penra. Culcati boinavul pe abdom en. Culcati boinavul in pozitie comoda.in dreapta.3 Se insurubeaza bine dopul. vata. berberili-l. bucati de gheata. tija metalica de 12-15 cm. slergar.2 Scoateti aerul prin apasare. Pregatirea sm apizm elor 1. 2. alcool etilic 96 grade. omoplati. 5. iar tija .ELOU Ventuzele prezinta niste vase rotunda de sticla cu capacitelea de 3 0 -6 0 m l cu marginile ingrosate.mina aproape de corpul boinavuiui. 3. are miros specific mtepator. IN D ICA TII Procese inflamatoare a caitor respiratorii.5 с т . 12. cu gheata .in apa fierbinte si aplicati pe seciorul necesar cu mustarul in jos. 2.C. radicutite si miozite. IN D IC A T II: Inllamatii a caitor respiratorii. cu intreruperi pe 10-15 gheata min. servetel de tifon. Venluzele se sierg de praf. stenocardie. . (la temper. Etape de executie Timpi de executi 1. 6 . M A T E R IA L E L E N E C E S A R E Punga de cauciuc. glandele memare. prosop. Peste 5 -1 0 min. Acopehti boinavul cu un servet si о plapuma. 1 U npleti punga de cauciuc cu bucatele de gheata pe jumatale.1 Se aplica p e locul necesar limp de 20 -3 0 min. Pe nrid scutundati sinapizm ele p e 5 -1 0 sec. £ tapeie de executie Timpi de yxeculie 1 Pregatirea pung. Turnati in cuva apa fierbinte de 40-45 grad. Aprindeti vata.. chibnte. vezelina. =C±r) . apa fierbinte de 40 -4 5 grade Celsius. 2. M A T E R IA L E N E C E S A R E : sinapizme.

Stergeti pielea cu vata si cu un prosop curat. 8. Bolnavul se inveleste bine si se lasa pe 15-20 min. Nu se apiica pe pielea prelucrata cu iod. 3. 2. admmistrarea medicamentelor. 4.5 -ls e c ) (lacara in ventuza. Com presa cu alcool se usuca repede de aceea peste 2 ore dupa apiicare se verilica. 3. P e m usam a aplicati un strat de vata mai m are cu 1-2 cm. 2. decit primul strat. Inlaturati straturile compresei. iar celeialte sa-l acopere. tampoane sterile. intreruperea nu m ai mica de 2 h. apoi se unge cu ulei de vaselina. Materiale necesare: pinza sau tifon. 3. care are partea optica si partea de iiuminare.Pentru a desprinde ventuza inclinati-o usor pe о parte. 1 Pregatirea necesarului 2.4 7 PREGATIREA BOLNAVULUI LA BRONHOSCOPIE Metoda de examinare a intenorului traheii. W . 4. INDICATII: ca analgetic pentm reabsorbda procesului inttamator. inmuiati bucata de pinza impaturita in cileva stratun in una sin sol. tuberculoza pulmonara. 11. 9. 2. m usam a sau hirtie cerata. 5. de alcool si un servet uscat. dezinfectante indicate m ai sus. ulei de vasilina. Fixati com presa cu tifon in asa fel ca stratul um ed sa se prinda bine de piele. в invent bine si supravegheat sa ramina in pat. de alcool etilic 45 guide.pot aparea arsuri. T E H N IC A N r.2 Procedure se efectueaza p e nemincate paste 2-3 h dupa dejun. sol. iar apoi aplicati repede ventuza pe corp. iar pielea cu degetele celeialte apasati pielea din parted opusa a ventuzei. 1Sustine bolnavul in pozitie necesara. . Acoperiti pinza cu m usam a sau hirtie cerata m ai m are cu 1-2 cm.1 Bronhoscopia se efectuiaza sub anestezie iocala sau generala. stoarceti si aplicati p e locul bolnav. apa calda. C O N T R A IN D IC A T II: febra. alcool. bronhiilor. Se foloseste cu scop de confirmare a diagnosticului: inflamatii. Bronhoscopia se foloseste si cu scop de tratament pentru inlaturarea corpilor Mrami. Durata aplicarii 8 -1 0 ore pe noapte. 2. . pense. Introduced pe un timp scun (0 . Pregatirea bolnavului. Daca trebuie sa repetati compresa preiucrati pielea cu sol. tumori ale traheii. I'hipe de executie Timpi de executi 1 Constructia aparatului 1. sol. se efectueaza cu ajutorul unui aparat bionhoscop. TE H N IC A N r. Ftape de executie Timpi de executie t Aplicarea compresei 1. l»n\tru efectuarea bron. 12. 7.culcat p e spate.4 6 A P U C A R E A COMPRESEI CAUQE. secretii bronhiaie. 3 . afectiuni aiergice purulente.3 Capul bolnavului e putin aplecat in urma.2 Urmsreste starea lui. Ajutati bolnavul sa se imbrace. slaba de otet. pielea va fi stearsa cu servet. Nota: 1. 3. in contuzionarea tesutului (dupa 24 ore). ieziuni ale pielii. bronhiilor. hoscopiei 2.3 Asistenta medicaia isi spala miinile si ajuta medicul la inminarea instrumentelor. cortang. decit stratul 2. 1. N ecesarul: Substante pentru anestezie.1 Bronhoscopul e format din sistem de tuburi cu orificiu la capat. Stingeti locul. D e tot-10 -1 5 ventuze.

m anometru cu apa. Prelucrarea aparatului 4 1 Aparatul m ai intii se desface dupa procedura 4. citologice. 1.2 D upa procedura aparatul se spalu 4. Sistemul de tuburi pentru drenaj se conecteaza la aparatul Bobrov si se stringe cu о pensa.produs ce prezinta totalitatea secretiilor ce se expulzeaza din caile respiratorii prin tusa. trusa pentru anestezie. 3 1 Se aduce cutia Petri sterila din laboratorul bacteriologic luatii la antibiotici 3. cordiamma. 3.3 Bolnavul tuseste si colecteaza 3-5 ml sputa in vas de sticla curat si uscat. este indicate in hidrotrax (acumularea de lichid in cavitatea pleurala). 2. sistem de tuburi pentru deranj. A naliza generala. examinari microscopice.3 Se sterge cu alcool 90 grade. de bicarbonat de sodiu 2% sau furacilma (1:5000).2 Bolnavul se aseaza p e scaun invers. D eterm inarea sensibi. 2.2 Г>в va pregah si verificarea sistemul de evacuare a lichidului din cavitatea ileurala.punctia cavitatii pleurale in scop curativ si diagnostic. TE H N IC A N r.1000 U. C ind bolnavul greu elimina sputa i se da iri ajun expectorante.1 Sputa se colectioneaza 1-3 zile in vas-scuipatOSte (30 -5 0 ml sputa). In cazuri grave va fi culcat.1 Sputa proaspata eiiminata in vas curat se trimite imediat la laborator. N O T A . inainte i se administreaza un sedativ. pense hemostatice.2 Se clateste cavitatea bucala cu sol.1% . un ac bont n 14 cu canula. 1.1 S e recolteaza dimineata.4. d e tuberculoza. Pregatirea bolnavului 2. in necesiiatea de a imroauce medicamente. fese sterile.2 Se pastreaza in vas la rece. Etape de executie Timpi de executie 1.C 4 (. Pregatirea materialelor. oe neparm a 1 ml. M ate ria le ne cesare: dezintectanli . T D este indicate bolnavilor cu exudal pleural de ehologie neclara. 1. amomac m anusi sterile. sol atropina 0. Toracenteza о efectueaza medicul.49 PREG ATIREA DE TOKACENTEZA T o race nteza . A erul dm aparat se expulzeaza cu pom pa sau cu seringa Janet. .1 Se anunta bolnavul cu 30 min. 2. aparatul Bobrov.5 In laborator se efectueaza сercetarea macro-si-microscopic a. cu miinile se spngma pe speteaza.1 Se pregates materialele necesare m ai sus enumerate in sala de tratamente.4 Sputa va fi expediala la laborator timp de 2 ore.lod 5% alcool 70 grade. sol. '. )■ ------------------— . tuseste si elimina sputa in cutia Petri. 1. pe nemmcate. 3. a/in pregateste si ajuta. 2.3 Cutia se inchide si se trimite in laborator 4. In el se extrage neparma.tampoane de vata si de tilon sterile.emplastru. in pneumotorax (acum ularea d e ae r in cavitatea pleuraia). 1. din momentul recoltarii. T C. 1.seringa Janet vas pentru colectarea lichidului. Sputa se trimite in laborator elichetata cu buletin de recoltare. La microbacteriile 2. T E H N IC A N r.48 j RJECOLAREA SPU TEI PEN TRU EXAMENUL DE LABORATOR S p u ta . pompa-aspirator. Acul bont este unit ermetic prin tub steril la sistemul pentru aspirarea lichidului. deoarece celulele atipice se distrug repede.cleol. Scop explorator .2 Dimineata pe nemincate bolnavul clateste cavitatea bucala. . bacteriologice si parazitotogice pentru stabilirea diagnosticului Etape de executie Timpi de executie 1. La ceiule aUpice-tumorale 4.

C urba milivoltului aminteste chirilic. d.3 Pentru evacuarea aerului din cavitate a pleuraia punctia se face in spatiul intercostal doi pe linia medioclaviculara sau parastemala. 2 . Mai des se inregistreaza in 12 derivatii: 3 stand arte. Tensiunea oiutata de galvenometru deviaza in dependenta de bazele inimii.care о sa tormeze о oscilatie a penile de 1 cm. de amphficare . II. 3. 3. Pregatirea a p a ra tu lu i p e n tru lu c ru : 1. Prima E C G a tost inregistrata olandezul Eithoven la о т in anul 1903.1^2 mv) de 600-700 ori ca sa poata fi inregistrata. Sensibilitatea se controleaza in felul umrator: se da tensiune standarta de ImV. 3. 1 se 4sigura liniste fizica si psihica.025 (15/50-0. . 2. dispozitiv de receptie . de 2-5% N aC I ori i. 3. Pentru comoditate ne folosim de hirtia milimetnca. x - 3. iar aparatul - nloctrocardiograf. C urba obtinuta se num este elecrocardiograma.8 Lichidul pleural va fi expediat la laborator T E H N IC A N r. de m asurare . P rin c ip iu l de lu c ru : Diferentele de potential. C onstructia ap aratului: 1 . inaltimea linei. tulburari ale circuitului coronorian. toxice in miocard.5 Pensa d e pe tub se scoate si lichidul curge in vas. imbraca manusi sterile.electrozi si conductoare ce se tixeaza pe pielea boinavuiui. etc. 2. d. distrofice. Mai rar se foloseste derivatii speciale: esofagiem. Se conecteaza in pinza si se urmareste sa se incalzeasca bine. Se uneste aparatul cu pamintul. d.2 Locul punctiei pe о raza de 10 cm. 3.1 Medicul si a /m prelucreaza miinile cu alcool. dupa Nib.de potential dintre 2 puncte. 3.025) astfel se poate detormina durata aiimentelor de pe curba. Se culca boinavul in decubit dorsal. stand. dereglari de ritm 2 . electrolitice. si III sint bipolare. in timp ce minerul deconectorului de derivatii sa tie In pozitia “o ’ .'u о pasta speciala. 3. care mareste tensiunea ce vine de la inima ( . 50 ELECTKOCARDIOGRAFIA N otiune: Electrocardiograms este metoda grafica de inregistrare a fenom enelor elec trice. I. 4 P e locurile de apiicarea a electrozilor S e pun servetele de pinza inbibate cu sol. Imoortanta clinica a electrocardioarafiei pot fi depistate urmatoarele patologii: 1 . 3.3 P e partea superioara a coastei se introduce novocaina la fiecare 2 mm. de inscriere. 5. 3. 3.galvenometru pentru m asurarea tensiunii. adincime pentru anestezie.7 Boinavul va fi culcat in pat. Inregistrarea E C G . Pentru viteza unei de curba ii revine 0. iod. fara ciorapi. 3. schimbari sclerotice. 3. D . 6 toracale. ce apar in ти п а in timpul activitatii sale.6 Dupa scoaterea acului pe locul punctiei se aplica un pansament aseptic. Spargerea pleurei parietale provoaca senzatia d e cadere in gol.banda mobiia cu dispozitiv de inscriere si insemnator de timp. bloc de alimentare . de inregistrare .sistema lampilor cu caopd. fiind inregistrata sub forma de curba pe tmiIda mobiia cu d. Pregatirea b o in a v u iu i: 1 . alcool.3 umpolare amplificate de la extrimitati. 2. Se controleaza sensibilitatea galvanometrului. In extragerea lichidului in spatiul 6 -7 pe linia axilara posterioara.curent aitemativ de 127-220 V. adica se miegistreaza dif. Se urmareste ca in incaperea unde se inregistreaza E C G sa fie cald. se badijoneaza cu alcool. verticals e de 1 am.4 Punctia cavitatii pleurale se execute cu ac bont. 4. ce apare la exitarea muschiului cardiac sint receptionate de electrozi de pe pielea pacientuiui si trecind prin sistema de lampi cu catod se amplifica. Efectuarea tehnicii.

terialelor ne in apropierea bolnavului. 6. S e aleg si se transporta materialele pregatite ia curata. Materiale nec. tam­ 2. Degetul nu se frictioneaza. cu alcool 9 0 grade. 2.56-6 mm a . 2. N2 A vem 6 denvatii toracale V (Vilson) V1-V6: 1-spat IV intercost.depolarirazea miocard P . P e locul intepat se apiica un tampon cu alcool pe citeva minute.33 T .16 s s . adincime) 4 Cu un tampon steril uscat se sterge pnma picatura. bolnavului. 5 Se efectueaza recoltarea in copilar sau pe lamela.5-15 mm. sa. Bolnavul se aseaza.in deget t la copii . lame deyresate 3. Alcool.ventriculelor 0. Scarificatoa cesare. 12-0. Probele se expediaza imediat in laborator inso- tne de mdreptare =G0D .diastole T E H N IC A N r. 5 _______________lima axilara 6 _______________ linia medie axilara. mina sprijinita liber p e m a­ de vata. re sterile. 3. O R S . Pregatirea ma 1.06-0.repolanzarea miocard 2. So sterge pielea degetului molar sau mediu tehnicii. mardinea dreapta a stem ului 2 _______________marginea din stinga. perpendi­ cular pe straturile cutanate (la 2-3 mm. Tava m edica­ 1. ч Derivatii unipolare de la m em bia des. Etape de execut Timpi de executie 1. Elocluutoa 1. 51 KECOLTAREA SINGELUI DIN DEGET S c o p u l: 1 Pentru detemiinaroa hem ogram ei 2. (singe periferic) S in g v le se recolteaza p rin intupare: la gault . S e asteapta evaporarea complete a alcoolului.1 mm. Pentru examenul parazitoiogic. 7. deviate la izolinie . Pentru majoritatea recoltarilor de singe este necesar ca bolnavul sa fie pe nemmcate.2 -6 mm ТВ . 4 Capilare. Se explica bolnavului necesitatea examinant.fata planetara a haiucelui sau calcii. E C G in n orm a S T . poane strile si psihica a 2.tk R . C u scarificatorul steril se inteapa cu о miscare brusca pielea degetului in partea laterals. 3. Pregatirea fizica 1.excitarea atriilor 1-2 mm. 3 _______________ linia parasternala 4 linia medioclaviculara spatiul V.

2 min.50 m l. Materiale necesare: Toliclonut anti A о serie si anti B. 7. anti cuioarea.C. In acest caz se controleaza cu 2 picaturi de ser standart de gr AB(tV). fi aglutinare. Se prelucreaza degetul cu tampon cu alcool alba marcata sau apoi cu tampon stent uscat si se inteapa cu о placa alba de ac de о singura folosire. baghete de sticla.O(l) si B (lll)-sin gete cercetat e de gr. l:M pe de executie Timpi de executie Nota I Pregatirea materia. cu semnatura clara.N aC I 0. A(ll) dar este cu serul de gr.A(ll) . termenul de pastrare. Utilajul necesar Timpi d e executie Nota 1.' c) Daca aglutinarea tipseste cu serul de gr.izotonica de NaCI. culoare roza. Este o/actuata de medic sau iaborant.O (l) siA(ll) -singele cercetat e de g r B(lll). se adauga cite о pica­ le de vata.5 2 DETERMINAREA G RU PEI SINGELUI CU SE R U R I STANDARTE. . Alcool.de gr. Se amesteca cu bastonase de sticla separate 5 Ac-sacrificator. 5.daca in toa­ AB(IV) (2 Zerii).100. В . S e determine valabilitatea tcliclonuiui. T E H N IC A N r. 1.200 ml S e pastreaza ta t= ч * 2 *. Aceasta procedure are о m are importanla si trebuie indeplimta cu responsabilitate majora. A(ll). sticla.C. termenul valabilitatii. transparenta. apoi iar se agita 5 min. Ac-scatificator steril. Tampoane steh 6. se foloseste pentru A(II). tampoane sterile de vata. 8. 0 ( 1) sediment.8gr. о tmlunoara alba sau о placa de teracota marcate. se agita.85% si se m ai urm areste 5 min. Se eli [ bereaza in flacoane 20. teracota. 6. d) Daca in toate picaturile este aglutinare atun ci singele cercetat este de g rA B (IV ).B(III) si 2. Se controleaza valabititatea se ru rilor fara Seria de gr.pipete pentru fiecare llacon. in practice medicinii judiciare.O(l). DETERMINAREA G RU PEI SANGUINE CU REA CTIV U L TOUCLON • a n ti A si .AB(IV) darte de gr. din fiecare flacon cite о picatura m are 0. . NaCI se 0. Se apreciaza rezultatul: a) Daca aglutinarea lipseste in toate picaturile singele cercetat e de gr.singe pentru cercetare. Alaturi de picaturile de seruri se picura cite Bastonase de о picatura de 10 ori m.mica de singe ( 10 : 1). P e farfurioara se picura cu pipete separate conrol.albastra. alcool etilic 70 grade. 4.85% A(ll). Toliclonut anti A - lelor necesare seriei. tura de sol. Serurile standarte se pastreaza in frigide la t +4 + 8 grad.izotonica (am bele serii) -6 picaturi fser. sol. B(lll) da r e prezenta cu serul de gr. B(lll). 7.-2 ani in 49 J— . 1 ml te picaturile va Sol.a n ti В INDICATIILE: la efectuarea hemotransfuziilor. 0 farfurioara 3. Nr. Daca apare aglutinare. Daca aglutinarea nu va fi singele e de gr AB(IV). se lasa pe una 1 . Rezultatele se inregistreaza in fisa de obser vatie clinica sau alt document. transparente. b) Daca aglutinarea lipseste cu serul de gr. Serurile stan­ 1. 4 luni.

Se face intepatura si prima picatura de singe se sterge. Pe farfurioara marcata se picura cite о pica- cedure propriu-zise. Spalarea cu apa curgatoare si sapun. Efectuarea pro­ 1. Rezultatul se va citi peste 2. tura m are de Toliclori anli-A si anti-B cu pi- pete separate. 2. A. aglutina­ rea se petrece cu toliclon antiA -gr A (II) c) Daca e prezent aglutinogenul B. A poi se picura cite о picatura de singe ala. sau la t a camerei la loc in tunecat о tuna 2. 3. Pregatirea mate 1. 5. 3. b) Daca e prezept aglutinogenul A. Tam poane ste navului. pernuta ciuc. . vestigate!. Э picatura m are de so I izotonica N aC I+ o picatura cu mica de singe. 2. la bogat in eritrocite r I 1+ 75+25 grade Celsius.Daca lipseste aglutinarea-grAB(IV) Daca e prezenta se repeta determmarea grupei sanguine. 2. este asezat pe rile de vata scaun. Cihrea rezultateloi 1. 3 Pregatirea psihica 1. Procedura se efectueaza in sala de tratamente pentru punctia rielelor necesare.O(l). =( 5(1 ). S e agita pe rind cu bagliete separate. Garou. se petrece aglutinarea cu am beie reactive. Aceasta etapa se este gr. 2. fngidere. Procedura se efectueaza pe nemincate. Mater necesare Etape de executie Timpi de executie 1. Imbracarea manusilor. Se prelucreaza cu un tampon de vata cu alcool falanga distala a degetului IV a miinii. 5 min. Bolnavul este calmat psihic. efectieaza. cind se petrece aglutinarea 6 Coritrolul au uga ir. 2 Eprubete cu­ rate. apoi el se colectea- za din statul de jos 5. A. a) Daca eritrocitele examinate nu contin ag- lutinogenele A si В aturici aglutinarea nu se petrece cu ambeie rective . uscale 2 Pregatirea bol­ 1.53 COLECTAREA SINGELUI DIN VEN A PE N TRU PROBELE ВЮСНШ1СЕ. Daca se foloseste turi de picaturile de toliclori 1 : 10 .dezinlectanta 3. A B (IV). Pregatirea пинию: 1. Prelucrarea miinilor cu sol. 2.e gr. singe din flacon. Ace sterile 1. sub cot se pone о pernuta de cau­ 5. Se la mureste bolnavului esenta si scopul in­ & bolnavului. m ina cu palm a in sus se sprijina pe A A lcool 70 gr speteaza. T E H N IC A N r . aglutina­ rea se pettece cu toliclbn antiB-gr B(lll) d) Cind sint prezente am beie aglutinogene. cesare. Asistenta medicaia pregateste materialele n e ­ venei.

54 PREG ATIREA PENTRU HEMOTRANSFUZIE Hemotransfuzia se etectueaza cu scop terapeutic.C. II Farfurie pen 3. Flaconul cu se iau intr-o eprubeta 5 -1 2 ml. zie in get se incalzeste pe baia cu apa la f= ( 51 )= . semnatura. 5. 4. daca este о 10 .necesare Etap de executie Timpi de executie 1. la t 14 Sorvetel a camerei sa steie 30-40 min. 5. . 4. Gelatine de 10 % impuritate oarecare. corectitudinea pasa- 'i Ace sterile pentru portizarii si a termenului de conservare a punctia venei. La apantia singelui se tine eprubeta ca sin­ gele sa se prelinga p e pereteie ei si se co­ lecteaza cantitatea necesara e singe (5-20 ml) cite 0. INDICATII: 1. Flaconul cu singe se pregateste dinainte. pentru a deosebi de alte impuritali. Se scoate gamut. 2.5 -2 m l pentru о proba. Pregatirea m a­ 1.Daca plasm a ramina galbena . roa grupoi flaconul cu singe fara al agita se introduce sengvine. Stari de soc. Manusi de ca­ plastic cu singe. 13. Alcool.nu natorului. D aca se descopera fisuri ale vasului incalzit. In caz ca singele pare hemolizat 11. Se tine 5 min. Daca se studiaza singele integruse se adauga anticoagulants (citrat de Na.sectia. Anemie. Eprubeta cu singe se eticheteaza . se transfuzeaza. Termometru plasmet vorbeste despre hemoliza. 2. ramine. 2. S e controleaza ermeti- citatea vasului cu singe. Plasm a formeaza pelicula groasa la suprafata. Pelicula groasa dispare. Emplastru. Seruri stan­ catie intre plasma si elementele figurate san- darte.fl. singe si se singele do. Se aplica garoul pe treimea media a bratului. Serul se obtine lasind in stativ eprubeta cu singe 1-2 ore. 5. N O T A : 1. fara a flecta mina in articulatie. gvine de sediment. 4. singelui. centrifugheaza. terialelor necesare. tru aprecm. 3. 1. arii. Se alege un flacon cu singe de aceeasi grupa pentru pertuzie. о linie clara’de m ar- T. Tehnica efectu. incalcarea intregntatii pachetuiui J. Singele conservat bun pentru transfuzie trebu­ 5 Garou. hepanna) T E H N IC A N r. si acelas rezus factor. uciuc steril scurgerea singelui prin gitul flaconului-sin- 4 Tampoane de gele nu este bun pentru transfuzie. 3. Se etectueaza punctia venei (dupa tehnica in- jectiei i/v) 3. Asa singe nu de apa.scopul examinarii . Sistema sterile 1. 30 min.numele de familie si pronum ele boinavuiui. Intoxicatii. hemoliza. apoi acul si se aplica tam- ponul steril de vata. Manusi de ca 3. uciuc sterile. ie sa aiba о plasma transparenta galbuie. Culoarea rosie sau rosietica a 12. pe II Cutia Petri. fara U. Plasm a se obtine prin centnfugarea singelui. vata sterile 2. intr-un vas cu apa caldacu 137-38 grad. fulgi si alte particole. Pentru transfu­ steril. data. Arsuri Muter. a capacelelor de cauciuc. In hemoragii.

Pentru capatarea singelui se colecteaza din 2-5 ml. izotonica N aC ! 0. Proba compatibiiitatii la grupa sangvina.mica a singelui donatorului pe о far- furie alba iri report 10 : 1 . pina a se raci. Efectuarea probelor Procedura se efectueaza in manusi de cauciuc ste­ la compatibilitate. Pentru oblinerea singelui serul poate ft centrifugal. atunci singele este compatibil. 5. Pregatirea fizica 1. Pentru proba se iau 2 pic. Bolnavul esle culcat in decubit dorsal. S e efectueaza p e baia de apa. t 10 . se face venepunctia si se unes- = с ж э . Proba cu gelatina de 10% .Daca aglutinatia lip­ seste singele este compatibil.se agita apoi se pune p e baia de a pa la t -4 6 grad. 6. iar serul ram as se foloseste la probele pentru compatibilitate. Aglutinatia se controleaza imediat dupa scoaterea culiei Petri de pe baia cu apa. Daca aglutinarea lipseste.solutie izotonica si se citeste rezultatul.1 0 min. Se alege vena. Efectuarea tehnicii 1. 1 3. Proba compatibiiitatii la factor Rh. si psihica a bolnavului.de singe dm flacon si adauga 10 ml solutie izotonica 9. 8. 2. С 6. 1 7. la t=20 grad. de ser a bolnavului cu о pic. Se transporta materialele pregatite in apropi- erea bolnavului. Se ia 1 ml. 2. 2. Rezultatul se apreciaza de medic.C. Se explica bolnavului necesitatea procedure. de singe a bolnavului intr-o eprubeta si se lasa sa se coaguleze. Se arnesteca si se pune cutia Petri p e baia de apa la (=45-46 grad.C.9% apoi se uneste cu flaconul cu singe. Se urnple sistema pentru hemotransfuzie cu sol. 4. Se determina separal grupa sangvina a bolna­ vului si a donatorului. rile. de gelatina de 10% incalzita si 3 pi­ caturi de ser bolnavului. Cu 2 ore mamte de hemotransfuzie bolnavul nu maninca si inairitu do procedura bolnavul so unneaza. 1. Daca aglutinatia lipseste.sangvina 4. S e supravegheaza 5 min.C. In eprubete se adauga 5-8 ml. Intr-o eprubete uscata si curata se ia 1 pica­ tura de eritrocite a donatorului si se adauga \ 2 pic. pe 10 minute. P e cutia Petri se pun 2 picaturi de ser a bolnavului in re­ port 10 : 1 . 4. 3 6 -4 0 grad. Rezultatele se arata medicului. . 3. In laborator se centrifugheaza si se obtine sediment de eritrocite. 2.smgele bolnavului si cel al donatorului sint compatibile de gr. 'I' I 11. 3.

S e pregatesc frotiuri (citeva lamele).dis- pnee. 3. in piept. A /m prelucreaza locul punctat. 2. 2.) sau in jet ' dupa mdicatia nwdicului. II Emplastru 3. Daca acul se sterelizeaza prin fierbere (minim 10-20 ml. singe in /e l cu interval de 3 min. La inceputui transfuziei de singe se face pro­ ba bioiogica: se introduc de trei ori cite 15 ml. 3. 6. tahicardie si scaderea TA inseam na ca hem otransfuzia se poate de con- tinuat cu picatura (50-60 pic/m in. Boinavul este calmat psihic si i se explica 4 Alcool. 2. S e prelucreaza pielea cu solutiile de iod apoi cauciuc sterile. t Manusi de 2. sol.) inca fierbinte se spala cu alcool 96 . 2.in abdom en. Lamelele se expediaza cu indreptare in labora- torul clinic.pulsul. 3. boinavul se simte bine n-are dureri in sale. 5. Se suprevegheaza culoarea tegumentelor. S e pregatesc materiaiele necesare pe masuta rialelor nece­ sterila in sala de tratamente. manusile de cauciuc sterile. 3 Seringa de sare. 4 0 m in . A T E N T IE Se retin 5-6 ml. C u sehnga se extrage punctatul. Scop: colectarea punctatului m aduvei rosii. Tehnica efectuarii. fixeaza cu emplastru adeziv. M ai necesare Etape de executie Timpi de executie I Acul Kassirski. tod 5%.servetel spate). t(grad. .55 PREG ATIREA PE N TRU PU N CTIA ST E R N A LA . Boinavul se inveleste bine. cu alcool. hipermisia fetei. S e prelucreaza miinile.'1 Lamele de grade apoi cu eter (pentru uscare). Iticla degra bate. de singe in flacon pentru verificare in caz de complicate tardive. 1. 7. ( 53 )= . TA. mictiunea. sloril. T E H N IC A N r . 1. !е си sistema pentru transfuzie. aplica servetel steril de tifon. Boinavul este transportat in salon. Asistenta medicala invita boinavul si-i propu- ft Tampoane ste ne sa ia pozitie de decubit dorsal (culcat pe rilo. Indicatii: maladiile sistemuiui hematopoetic. 1. S e administreaza lichide calde. 8. Pregatirea m aie. Pregatirea boinavuiui. Medicul puncleaza pielea si stemul la nivelul spaliului intercostal III sau IV 4. necesitatea proceduri. D upa hemotransfuzie: 1. 1.C). Daca in intervalul color 3 min. medicul si a/m imbraca adeziv.

TE H N IC A N r. 56

IN G R IJIR E A BOLNAVILOU IK VOMA
V om a (varsatura) - actul luilex prin care sa elimina brusc la exterior, pnn gura, conlinutul stomacal.

M ai. necesare. Etape de executie Timpi de execulie

\t k Tavita re n a ­ 1. Ajutarea bolria- 1. S o aseaza bolnavul intr-o pozitie care sa
la sa u li- bolnavului. impiedice aspirarea varsaturii (sezmda, semi-
gh ean sau sezinda de decubit lateral cu capul usor ridicat).
2. M usam a. 2. Se sustine capul (truntea) bolnavului cu о
3. , Prosop. mina si cu cealalta tavita renala
4. P a h a r cu apa Daca starea bolnavului permite.pieptul si ge - '
nunchii lor se vor acoperi cu sort de m usama.
Capatul de jo s a sonului trebuie sa coboare
in lighean sau caldate. Se sustine bolnavul
de cap sau de umeri inclinindu-l putin inainte.
3. Dupa vom a se serveste bolnavului un pa har cu
apa pentru clatirea gurei, pe lata se sterge
i *'
cu prosop.
A. S e anunta medicul.
5. D aca bolnavul e in stare sora ii badijoneaza
cavitatea gurii cu о solutie de bicarbonat de
sodiu 2% .
6. Uneori vomilarea poate fi insotita de ameteli
hpotemie (iesin). Se va folosi solutie de
amoniac, remedii card/ace.
7. M asele vomitive se recolteaza in vase uscate
de sticla bine astupate.Pe bonul de tnmitere
se indica familia bolnavului,data recoltarii;
* denum irea examenului si se expediaza la laborator.

2 Observarea var- 1. S e va avea in vedere ca cea mai grava compli-
saturilor. catiu a vomitarii este aspiratla continutului
gastric.
Aceasta cornplicatie poate determina oprirea
rellexa a respiratiei si pneum onia phn aspiratie.
2. S e observa frecventa varsaturilor.orarul (cit
de des) cantitatea, alte simptome ce Insotesc
varsatura.
3. In loaia de observatie se noteaza data si ora
cind s-a produs, caracterul varsaturii.

3. Varsalun cu singe. 1 . D aca in masele vomitive apare culoarea rosie-
- doschisa, e singu nudigeral (hemoragie din
esofag),rosie-inchisa e singe coagulat (hem o­
ragie din stomac).
2 Se culca bolnavul cu picioareUi ridicate.
3. Se anunta medicul.
4. In regiunea epigastrica si apiica p unga cu
gheata.
i.. Se p. j а... . ~ . . - ,%
.■
sol. de Ca Iau clond 10%
sol. de Vicasol 1%
j С bo ln avu l Ireouie limstit, calmal, о liniste
i deplina psihica si fizica.

= ( 54 )

T EH N IC A N r .5 7

T E H N IC A S P A IA T U R D G A S T R IC E .
S c op : terapeutic si diagnostic
Indicatii: intoxicatii acute alimentare, cu subst. chimice,medicamente,staza alimentara etc.
C ontraindicatii: in stenocardie, ciroza hepatica, boala ulceroasa, hemoragii gastrointestinale etc.
Spalatura gastrica se poate lac cu sonda sau fara sonda.

Mat. necesare Etape de executie Timpi d e executie

I. Sonda gastri 1 .Pregatirea instru Spalatura gastrica cu sonda
ca groasa mentelor si boi­ 1. Se pregatesc instrumentele necesare.
■ d - 10 mm cu un navuiui. 2. § e explica boinavuiui necesitate procedurii.
capat orb cu 2 3. Se a s e a za boinavul p e scaun.se imbraca sortul
orilicii late­ de m usam a, daca are protze se indeparteaza.
r a l.
2 Pilnie ( 0 ,5 -1 1) 2 .Efectuarea tehnicii. 1. A /m isi spala miinile, imbraca sortul si m a­
nusile de cauciuc.
3 Cana. 2. Sonda se umezeste, se apuca capatul orb ca pe
4 Lighean un creion.
6 Vas cu apa 3. S e pro pun e boinavuiui sa deschida larg gura,
fiarta (7 - 101) sa respire adinc. Se introduce capatul sondei
t - 25-26 grad la radacina hmbii propunindu-i boinavuiui sa
fi, Departator inghita sonda pina la 40 -5 0 cm. (distanta de
do dinti la apofiza xifoida pina la dintii incisivi).
7 Sorturide 4. La capatul liber al sondei se introduce pil-
musama. nia si se aduce la nivelul toracelui boinavuiui.
И Spatula. 5. S e toam a apa in pilnie ridicind-o de asupra ,
capului boinavuiui,ca lichidul sa patrunda in
stomac. Inainte ca pilnia sa se goleasca com-
p)et se coboara 3 0 -4 0 cm su b nivelul epigas-
trului, in pozitie verticala ca sa se adune
in ea lichidul din stomac.
6. Se goleste continutul pilniei in lighean, pus
la picioarele boinavuiui.
7. Se repeta aceste m anevre de 5-6 ori pina cind
lichidul de spalatura este curat. Nu se intro­
duce m ai mult de 1 litru odata.
8. S e extrage sonda. Boinavul isi clateste gura.

3. Dezinfectarea 1. D upa spalatura gastrica sonda si pilnia se
sondei. in solutie de cloramina de 5% p e о ora. Apoi
se spala in solutie de detergent, se clateste
si se sterilizeaza prin fierbere in apa desti-
lata.

Spalatura gastrica fara sonda
1 Pahar. 1 Electuarea spalaturii 1. S e d a de baut boinavuiui 2 -3 pahare cu apa
2 Apa calda calda (sau sol. de bicarbonat de sodiu sau apa-
I 25-26 grade. sarata).
.'I, Lighean,la- 2. Se provoaca varsatura artificiala prin apasa-
vuar. rea pe radacina Hmbii.
4 Prosop. 3. Se repeta pina se vomiteaza apa curata.
A Musama. 4. E contraindicate in intoxicalie cu acizi.baze,
benzina, stare de inconstienta.

; L § § .,.)=

T E H N IC A N r .58

T E H N IC A S O N D A J U L U I G A S T R IC
S ondajul gastric este introducerea sondei prin faringe si esolag in stomac.
IN Q IC A TII: recoltarea sucului gastric pentru studiereu lunctiei de secretie si a ciditatii in diferite maladii
ale stomacului.
C O N T R A IN D IC A T II: alectiuni grave ale inimii, dispnee. boala hipertonica si II si III, cancer gastric,
perioaga dureroasa a ulcerului, ciroza hepatica.

Tehnica efe ctuarii p r in m etoda fractionata

Mat, necesan Et >e ae executie Timpi de executie

7. S o n d a gastri 1. Pregatirea bol­ 1. In ajunul sondajului cina usoara la orele 18.00.
ca subtirea cu navului. 2 Sondajul se efectueaza dimineata pe nemincate
lu n g .1 -1 ,5 m. 3. Bolnavul este calmat, i se explica necesitatea
d -3 -5 m m ,capa­ procedurii.
tul orb are 2
orificii ovale
2. Seringa 10-20 ml. 2. Pregatirea instru- 1. Asistenta medicaia pregateste materialele ne­
mentetor necesare. cesare in sala pentru sondaje.
3. Prinz de proba:
a) bulion de
carne.b) sue de 3. Efectuarea teh­ 1. Bolnavul este asezat pe scaun sa se sprijine
varza. nicii. de speteaza.
4. Vase de Stic la-10 2. Pe piept se apiica prosopul, daca are proteze
dentare - se indeparteaza.
5. Tavita renala. 3. Se masoara lungimea sondei de la apofiza xi-
foida pina la dintii incisivi sau se calcu-
6. Prosop. leaza: din inaltimea (talla) bolnavului se
scade 100 (164-100=64 cm si se marcheaza.
4. Sonda se um ezeste si se introduce a tent, bol­
navul respira pe nas.
5. D aca sonda e mghitita pina la marcaj, se
unesto seringa la capatul extern si se extra-
ge tot condnutul stomacal - adica portia 0 (zero).
6. Apoi indecurs de о ora la fiecare 15 min. se
aspira sucul gastric care se introduce in
vasele l-ll-lll-IV - portiile bazale.
7. D upa a IV portie se introduce prinzul de pro­
ba icalzit: bulion de cam e 250-300 ml sau
sue de varza 200 ml.
6. Paste 20-25 min. se extrage restul pnnzului
de proba. care indica capacitatea de evacuate
a stomacului.
9. Apoi in decurs de о ora la fiecare 15 min. se
aspira contmutul gastric Portiilu V-VI-VII-VIII -
de stimulare.
10. Se extrage sonda, bolnavul e condus in salon
si hranit.
11. Sonda si seringa se pun in sol. dezmsectanta
pe 1 ora.
12. Portiile de sue gastric se trimit in laborator cu
indreptare.
N O T A : In norma pe nemincate acidilatea lo­
la/a este 10 unitati de N aO H . D upa
prinzul de proba aciditatea totala
este 40 -6 0 unitati.
H C I liber - 20-40 unitari.
HCI legal pina la 20 unitati

= G D

Sultatul de M g poa sol. 3 . I ‘lusop. Se anunta bolnavul.Capatul liber al sondei se introduce in Pentru a verifica eprubeta (stativul cu eprubete se alia pozitia olivei p e scaunel mai jo s de nivelul boinavu­ prin sonda se iui). Bila В vezicula. Sol N aC I 10% cite Э й £ 0 ml. stenoza onolugului (tumori. sala de sondaje. cicatrice).Dm sonda incepe sa se elimine un introduce cu se­ lichid galben cu reactie alcalina.evacuarea bilei dm caile hepatice si din vezica bihara CONTRAINDICATI1: colecistita acuta. voaca meteorism: pina la ouoden. INDICATII 1) C u scop diagnostic . Treptat sonda ajunge pina la stomac.Pentru reusita bu­ lor si a boinavuiui. varza.Cu 2-3 p e piept si se indeparteaza protezele zile inainte se dentare recomanda ca boi­ navul sa exclude i Electuarea tehnicii. Seringa 20 ml. Solutii M g S 0 4 33%. Sub coasta se pu ne о pernuta si ter oliva ramine in molorul. cartofi.lll-la 90 cm . 2 linguri de miere be 'meet. 7. ringa aer. ’ la l-ul marcaj. pune boinavuiui sa inghita sonda pina prinz la ora 17.tara pime.in bila evacuata se determine prezenta elementelor de inflamatie. zahar.diaree.Glucoza 10 % te provoca durere sol. termofor. Sonda se compri. 2) C u scop terapeutic . In ne capatul ca pe un creion si se intro­ ajuri dieta e usoa- duce oliva pe radacina limbei si se pro ra. /ниuzitilor. cu mina dreapta se ti te. eprubete (Наtlv). A poi capatul sondei se bolnavii cu colite introduce in eprubeta.Sol.-1. 5.se asaza in pozitie cere о pregatire sprigimt de speteaza. dulciuri.se alia ciune. sonda nu pa marcajul III. 2.Daca oli 4 Se obtin 3 portii A B C . Pentru a obtine bila В prin sonda cu daca in duoden ase seringa se introduce un rem ediu со pro.agravarea bolii ulceroase a stomacului si duodenului. data nu culcal pe spate 5 min. lap- 2. apoi se culca pe partea dreap 2 . Sonda duodenala are 3 marcaje:l-la 45cm din ratia ahmenta pina la intrarea in stomac Il-la70 cm . tate de 50-60 ml. riienea senzatii voaca eliberarea si contractia vezicii lipsesc. Materiale necesare: Sonda doudena/a sterila cu oliva lurig. Se pregatesc instrumentele necesare in 1 . va e in stomac bol ge liber dm duoden in primele 10 -1 5mm navul are senzatie E galbcna deschisa in cantitate 10-15m l de “triturare".. va rice esotagiene.5m diametrul-4-5 mm. Etape de executie Timpi de executie Nota 1 Pregalirea matenale 1. trunde in duoden. cu tendinta spre ra e de culoare galben-inchis in canti­ diaree.se pu ne prosopul prealabila. T E H N IC A N r.slabi Dupa introducerea solutiei boln. calda. NaCI 10% in hipocondrul dre 30-50 ml sol.Sint cazuri cind I ~~ ta. biliare: M g S 0 4 33% 3. la ora 23- lor boinavuiui i se propune sa se plim. se introduce la m a cu о clema. ( 57 )- . sol G lucosal 10%. plapuma. pt. Sonda se umezeste.5 9 T E H N IC A S O N D A JU LU I D U O D E N A L Sondajul sau tubajul duodenal este introducerea sondei prin stomac in duoden. s$rurilor. oliva se afla in stomac brmza de vaca cu Pentru a grabi trecerea olivei prin pi. pernute-rulon. na a sondajului se . Bila A se scur. ra produse ce pro- indica intrarea in pilor.

Sonda se extrage se pune in sol. dreapta. Her. A naliza bactorio 1. 1. limp de 20-30 m in. re. Bolnavul va fi pregatit cu trei 1 . Tehnica efectuarii e aceeasi. A naliza pentru 1. data peutice. 2. plica necesitalea analizei. la laborator se metalica si 2 . rosii. 3. zile inainte. m anda gimnastica S e exclud preparatele cu jod. pastreaza in cu­ conservant. pe care se scrie num e. de borator.ln caz de con- singe ocult. Analiza pentru 1. galben-aurie. topan.Cel mat des se uscat si curat. picioarele flectale. Se trimite la labo­ la abdomen. 6. termica recoltarii.60 R E C O LT A R E A M A T E R H LO R FE C A LE P E N T R U E X A M E N U L D E LA B O R A T O R M al. Tehnica efectuarii e aceeasi nul gros. I. S e prgatesc materialele necesa.hepatica. 7. numarul sectiei. Iran sparenta. rator. cu mina dreapta se introduce an­ te metalice la sa in reel la distanta de 5-6 cm rece.necesare Etape de executie Timpi de execulie Nota 1. Eprubetele cu bon de trimitere se ex- pediaza in laborator.Materiile feca­ depistarea oualor cu exceptia . Vas de sticla 1. T E H N IC A N r.Pan- curi a uriei defecatii. Se trimite la laborator n u mai tir- ziu de 2 ore. oua. bune. masaj la intesti- 2. car- spatula 5-10 g din cileva lo. Plosca se propune ca inainte sa se se utilizeaza re- b) Efectuarea tehnicii urineze. =CHD . clor- amina 5%.matenile fecale le nu se colecte- de helminti. Sint con­ 4.cu- si se vor tnmite calde la la­ tii de carton. medii ce conlin 3. 8. zitoarele. rialelor necesare. Inainte 2.Bolnavul se culca pe partou I. bismut.C u mina stinga se desfac fesele. prin miscari de lotatie. i de recoltare nu 3. 2.cofeina.Pina a trimite rila cu ansa logica. Masele fecale se recolteaza cu file. va urma о dieta stipatii se reco- fara came. Apoi se elimina bila С . gica. de dimineata si brorn. proce­ le de familie si inilialele bol d u r e fiziotera- navului. chibrite. Apoi an sa e introdusa in eprubeta. P e vas se lipeste bonul de tri­ traindicate supo- mitere. Spatula. se vor recolta din trei locuri aza in hirtie. I . Analiza corpolo. peste. S e anunta bolnavul si i se ex­ neata. 1. recolteaza dimi­ a) Pregatirea mate­ 2. Eptubeta ste 4.-1 5-20 ml.

Muteriale necesare: tifon.3) insa aparte din fiecare meat nazal si pe eprubete se noteaza respectiv “dreapta“ si "stinga". C u spatula din miina stinga se apasa usor ra­ se fixate in dacina Hmbii. Mat. 3. familiei. vazelina. Expedierea epru. un cearsaf umezit sau о plosca. T E H N IC A N r. telul exa ^ninarii. sterile cu ari­ 2. Capatul rotungit al tubului se unge cu azetina cu ajutorul unui tampon de tifon. tara a atinge marginile eprubetei sau lui ansa are Uului din fannge. lele palatine si de peretii faringelui prin spirtiera. 1. introducem tamponul in eprubeta si fizam dopul (inchidem). L tape de executie Timpi de executie Note 1 Pregatirea bolna 1 . toda (2. 1. P e eprubete se melee etichete cu inscriptia "* betelor. 2. INDICATII: meteorism (balonarea intestinului) Scop. miscari de stergere sau rotatie. mina si sa este rugal sa deschida gura. Boinavul se aseaza cu fata spre izvorulde lu- rila. 6 2 IN T R O D U C E R E A T U B U L U I D E G A Z E . cu mina dreapta se scoate ansa un tampon ste­ si cu tam ponul se scoate m ucus de pe amigda- al de vata). necesare Etape de executie Timpi de executie 1 Spatula ste­ 1.2. Fara a atinge ceva. Atent. 3. depistarea microbilor patogeni la nivelul faringelui in in nas.eprubete vului. 3. denum irea sectiei si numarul salonu- lui. Eprubetele se expediaza imediat in labo­ rator. alte suprafete. dop (la capa­ tul opus dopu.1 . Pregatirea bolna 1. lateral sau dorsal. cu marginile exlremitatilor rotunjite. Colectarea fro. 2. sub el se astem e un cearsaf. iar cu cea dreapta se in­ troduce tubul de g a ze prin anus in reef (si m ai deparle in colon) prin m iscari de “rasucire si inaintare' pina la о admcime de 20 cm. 1.tubul de gaze . Frotiul din nas se colecteaza prin aceeasi me din nas. ( 59 )- . • Introducerea tubului. T E H N IC A N r r6 1 C O L E C T A R E A F R O T IU L U I D IN R IN O F A R IN G E . Marginile eprubetei se flam beaza la llacara spirtierei. data colectarii. eliminarea ga ze lor. Capatul extern se ac opera cu cearsaful umezit. Colectarea frotiului 1. Se indeparteaza fesele boinavuiui cu mina stinga. 4. Boinavul ocupa pozitie culcata-decubit vului. numelui.un tub de cauciuc tununyid cu lungimea 30-35 cm si diametru de 8-10 -1 2 mm. Scop. 2.

4. pielea din ju - rul anusului se sterge cu un tampon us- cat de tifon. Sub ba . apoi Nu se admite in­ se desfac fesele boinavuiui si prin miscare troducerea fortata de rotatie se introduce canula in onficiul a canulei. se prelucreaza cu solutie dezin­ In constipatii fectanta (ord. Irigatdrul Esmarch. 2. Canulele se dezinfecteaza in sol. 2. se im binetul si se scoate canula. 6. march. T E H N IC A N r . Stativ.1 . D u p a scoaterea tubului. tul. fiorbinti (40gr) =£*£> / . hemomidale. Tubul folosit se va spala sub apa calda curgatoare cu sapun. In atonia intes- 3. Tumori ale rectului. Robinetul de 1-2 1. apoi se spala si se fierbe. M ateriale necesare: 1. A poui m erge la veceu. In irigator se d u e sau emailat toarna apa. Procese inflamatorii acute in regiunea anuslui. 5. Irigatorul se atirna deasupra boinavuiui la Daca materiile h = 1 m. 4. se inchide robinetul. 1 -. Etapa d e executie Timpi de executie Nota 1. Prelucrarea tuburilor. rch este un re- navului. extrag cu degetul. navilor gravi se aplica plosca. 1. procedure poate fi repeta и nu mai degraba d ecit peste 1-2 ore dupa scoatere a tubului. tub de cauciuc 3. a/е/ cu coloana vertebrala pina la 8 cm. Canula stenla se uneste cu irigatorul Es­ zervuar de cau. Daca este necesar. La sfirsitul procedurii irigatorul Esm arch clisme reci( 20 gr) se spala. Marginile canulei se ung cu vazelina. se umple cu о capacitate tubul cu apa si se elimina aerul. 6 3 i C U S M A EV A C U A T O A K E Clisma evacuatoare se etectueaza pentru evacuarea materiilor fecale si gazelor din segmentul infe­ rior al intestinului gros. cloramina ctueaza clisme 1% 30 min. dupa ce se inla­ tura incet. cm. IN D IC A T II: 1. 1. Inainte de nasiere.5 litri. Hemoragii intestinale. La fundul irigatorului se lasa putina ca in т а nu poate fi intstin sa nu patrunda aer. 4. 5 m estern 1 cu genunchii indoiti spre abdomen. zm se asterne m usama. se deschide robinetul. Constipaiia 2. 3. C O N T R A IN D IC A T II: 1. poate a 11in dirtictia spre umbilic 3-4 cm apoi trauma rec- p . Pregatirea nece. te dense si clis 3. Se inchide ro­ efectuata. 2. Plosca. Musam a. Boolnavul este invelit. Efectuarea clismei. Inainte de clismele medicamentoase. S e propune boinavuiui sa retina apa 8-10min de cauciuc insa Boinavul ramine culcat pe spate si sa res­ cu vazelina si pire adinc. 3 Primele zile dupa operatii la organele abdominale. S e pregatesc rfiaterialele necesare in sala Irigatorul Esm a­ sarului si a bol de clisme. 4. cu un se inchide. 1. 2.se va sterge si se va steriliza prin fierbere 5. 2. 3. In caz ca pielea oste iritata - ea so unge cu unguent. Solnavul se culca in decubit lateral sting. iar bol. se reschide robinetul si apa сurge in fecale sint foar intestinul gros. Vazelina. A pa la t cam erei 1-1. braca о m anusa 4. Tubul se tasa cel mult pentru 2 ore. spastice se efe- 2. _ .288). Pregatira pentru exam enul radiologic al intestinului si nmchilor.

■» e tinut la nivelul bolnavului sau putin mai jos.emulsionale si alte ullmiu. vazelina. etc.solutia necesare la t de 38 -4 0 Grad. cu bucalele de materii fecale.. Pilnia se coboara in jos. j___ .5 ni si diamentrul de 15 min. ja ca in in- nutul se varsa in Iighean. hemoragii. resorbtive. h talive. tm/inlul va fi lasat in Iighean pentru eliminarea lichuduiui ram as si si a gazelor. 3.5) pina la eliminarea apei sa fie eliminat curate fara ga ze si lecale tot lichidul in- trodus. Se va avea gri- nata.. .5 I.C. sau о seringa la canula. un iighean. Cu mma stinga se departeaza fesele bolnavului iar cu cea dreapta se introduce tubul in anus prin micari de rotatie pina la adincimea de 20 - . N u se perm i- C u miina stinga se departeaza fesele bolnavului te introduce- iar cu cea dreapta se introduce lubul in anus rea fortata prin miscari de rotatie pina la adincimea 20-30 cm pentru a nu provoca dureri 2.C.30 cm3. T E H N IC A N r . la nivelul bolnavului toarna mai mult si se tine drept pina cind se um ple cu apa tur. testin sa nu ni- 6. m usama. apoi conti. IfUoxicalii. pte si nu se 5. 3. uleioase. Pilnia se umple dm nou cu apa. Celalalt capat al tubului este unit cu pilnia. Capatul rotungit al tubului se unge cu vazelina. с ю = . tubul de gaze + para. in procesul carora in r e d se introduc pina la 100-150 m l lichide cu difente scopuri: terapeutice. se ridica D e fiecare da­ treptat pilnia in sus pina la m omentul cind pil­ ta pilnia se im- nia se goleste. musama. un tub de cauciuc cu lurigimea de 1. Sub bolnav se asterne о m usam a lasata in jos. dupa aceea este inlaturat. J Efectuarea clismei 1.So recomanda ca inaintea microclismei sa fie efectuate о clisma evacuatoare (cu 30 min inainte). tifon.S IF O N Este aplicata in cazul cind clisma evacuatoare este putin electivu INDICATII: 1. Etape de executie Timpi de executie Note 1. 4. Uupu terminarea procedurii se scoate num ai pilnia. Materiale necesare: о pilnie cu vol 0. Materiale necesare: о para de cuciuc cu canula rectala (sterila).). 2 Bolnavul e culcat in partea stinga cu picioarele fledate spre abdomen. hiperlermie.65 E F E C T U A R E A M IC R O C U S M E I Sint numite conventional drept microclisme clismele medicamentoase. de produse de fermenlati si putrefactie. .. 10-121 apa la t de 36 grad. repetmd ace­ m ereasca aerul easi succesivitate (2 4-2. 2.. Tumind cu ulciorul apa in pilnie. Linga pat se pune un Iighean in asa fel ca apa sa se poata scurge de pe m usam a in el. un ulcior. C O N T R A IN D IC A T II procese inflamatorii acute in regiunea anusului si intestinului gros. Dupa fotosire pilnia si tubul se spala suh apa calda curgatoare cu sapun si se steritizeaza prin ItoltMJiti T E H N IC A N r .. Golirea rapida a inlestinuiui de gaze si fecale. cu influenta locala sau generate (in convulsii. Pregatirea bolnavului 1. sau о seringa Jane. vazelina. iar tubul este lasat in r e d pentru 10-15 min.6 4 C L IS M A . luniori ale rectului.

Recoltarea unei cantitati de urina pentru exam enul de laborator. Pregatirea boinavuiui 1. musama. Cu mina stinga se indeparteaza fesele boina­ ctisma-pe partea clismei. navul e culcat 4. M ate ria le necesare: Cateter de cauciuc steril. Canula rectala (sonda sau tubul) se unge cu evacuatoare bol vazelina. pe partea stin­ ga iar la micro ■ 2. recipient de urina sau eprubete sterile.la 10 . Cu pensa sterila se ia capatul cateterului ducerea fortata si se introduce meet prin onficiu in uret.ase 2. C lis m a uteioasa .2. Leziuni traumatica la uretrei sau vezicii. Efect usor laxativ fara a provoca peristattismul intestinului. Onficiul extern al uretrei se dezinfecteaza p e d a te in cel cu sol. 1. Pregatirea bolnavoi. TIP U R I D E M IC R O C L IS M E C lis m a hipe rto nico .1 2 cm Daca se introduce sonda. 3. Sa etectueaza tualeta organelor genitale. 2. sau ulei de masline. 100 m l solutie 10 % clorura de sodiu sau 100 nl solutie 30% sulfat de magneziu.orice m edicam ent lichid care se poate absorbi in intestinul re d . Etape de executie Timpi de executie Nota 1. steril de vazelina 2. intestinul se evacueaza complet. tegoric intro­ 2.tinmd in acelasi timp si capatul extern cu degetele. Cateterul se urige cu ulei. sol. Solutia se introduce tent.furacilina 0. vuiui iar cu dreapta se ia para cu canula dreapta. Solutia se aspira in para sau in seringa.docu. cu regim la pat. “ CUD . — :. C O N T R A INDICATII: 1. C u mina stinga se tin indepartate labiile Se mterzice ca­ terizani. 3 Aparitia urinei in orificiut extern al cate­ terului semnifica prezenta sondei in vezica. m ai vigilent mod. C lis m a m ed ic am en toas a .66 C A T E T E R IZ A R E A V E Z IC II U R IN A R E L A FE M EI S c o p u l: 1. 1. Boinavul este culcat pe partea dreapta ca la clisma 3. ptica vor fi res 3. Efectuarea micro 1. mstilare de medicamente cu actiune locala). m anusi sterile. 3. Tumori. Contmutul se amesteca bine si se introduce 100-150 ml. Inflamatii acute a uretrei sau vezicii.furacilina 0 .50 -1 00 ml uloi de rasarita. Sa nu uitam ca 2. P e pat se asterne о musama. Conditiile de hit dorsal cu picioarule indnite in genunchi seterilitate. 3. sau de vazelina. intr-un pa har de infuzie de romanita (1 lingurita la 1 pahar) se adauga un galbenus d e ou crud. S e aplica bolnavilor gravi. mari si mici. 4. C lis m a em u ls io n a la . Etape de executie Timpi de executie Nota 1. Bolnava sc alia in pozitie culcat a . a cateterului. Peste 10-15 min apare un efect laxativ. T E H N IC A N r. Se inlatura canula sau sonda. Evacuarea urinei din vezica urinara in cazul daca aceasta nu se produce spontan. ce obtureaza uretra. la ea se va c o n e d a seringa cu solutie. 2. — T tra. 02 %. se spala sub apa curgatoare si se sterilizeaza. Boinavuiui i se propune sa se abtina lem po- rar de la defecatie. pe nsa strilQ. vata. 4. Indicatii constipatii rebele. ulei de vazelina. 02 %. Peste 15-20 min. Efectuarea cate. Executarea иno r procedee de tratament prin sonda (spalatura vezicii. (sau sonda) si se introduce mcet. 1 lingurita de hidrocarbonat de sodiu si 2 lingun de ulei de vazelina sau glicerina.

Cantitatea-10 0 -2 0 0 ml. pe vas se inclee о Ш1/ /lula cu datele bolnavului. Daca este absoiut necesara colectarea urinei la о lemeie in timpul menstruatiei. eritro- cite si cilindn in urina.iar dimi neata la ora 8. D e exem - plu bolnavul se va urina la ora 22. sata si scopul examinarii. atunci in vas se adauga conservant si se coiecteaza unna deja noaptea. S c o p u l cercetarii: num arul de leucocite.. imediat dupa golire catete- rul va fi inlaturat. (IwnwlOvhid sau timol sau cloroform)_______________________ 1 tupu de executie Timpi de executie Note 1 Instructarea bol Inaite de fiecare сolectare a urinei se recoman imvului. In caz de necesitate analiza generate a urinei poate fi repetata peste fiecare 10 zile. Fem eile isi vor elecua toaleta te poate duce organelor genitale externe inaite de a colec la un rezultat ta urina. Bolnavului i se da un vas cu rat si. ( 63 )- . 1 Expedierea analizei. 1 Inpe de executie Timpi de executie Nota 1. sau instiiarea m edi­ camentelor. Instruirea bolnavului.— . da toaleta intima. in dependent a de tipul probei. D upa eliminarea urinei poate fi efecuata spa latura vezicii urinate. Colectarea urinei se face independent.6 8 R E C O L T A R E A U R IN E I L A P R O B E L E F U N C T IO N A L E Materiale necesare: Vase curate cu etichete pe ele. Urina se coiecteaza in timp de 10 ore. 1. T E H N IC A N r. Vasul curat se da bolnavului seara. Materiale ne cesare: Un vas curat (sau steril) in care se va colectiona urina.00 se va colecta toata urina si se va tnmite la labotator.. In caz contrar. Se recom anda ca urina colectata sa fie expe. se expli ca la ce ora ori in cit timp se coiecteaza urina. inainte de somn 1 Colectarea. 1. se va face to aleta intima si apoi cateterizarea vezicii urinare... 4.00 si se va abtme de la mictiuni in timpul noptii.6 7 R E C O L T A R E A U R IN E I P E N T R U E X A M E N U L D E LA B O R A TO R . • P ro b a K a k o v s c h i ■ A d d is |. Daca bolnavul nu se poate abtine do la mictiunile nocturne.pentru colectarea urinei. 1. Colectarea urinei. incorect. A N A L IZ A G E N E R A L A A U R IN E I. unnei. ■» diata la laborator intr-un timp cit m ai scurl - in decurs de 30 min. Colectarea urinei se face in prima dimineata Incalcatea ce- dupa intemarea bolnavului in spital. conservant. im edi­ nntelor indica at dupa somn.. T E H N IC A N r.

bancheta.se m asoara temperatura apei(trebuie sa lie 37-38 grad. boinavul se spala sm gur sau este ajutat ( mai intii fata. giwioa penneala.este ajutat sa se dezbrace.2 Pregalirea cazii: . . S c o p : de a distruge agentii infectiosi pentru a impiedica raspindirea lor.se protejeaza parul cu casca de baie.1 In timpul lucrului se string tam poane folosite. D U S 2.este transportat in salon. Odata pe saptamina se efectuiaza curatenia generala. iu p a baie se clalesc tegumentele cu ajutorul dusului.in deosebi se sterg gianaeie т а т а г е . 1. se piaptana. .2 Pentru asigurarea igienei personate a boinavuiui mobilizabil este de preferat dusul mobil.se string materialele folosite . .este ajutat sa iasa din baie. . cerceat sau prosop. se aereseste camera. curatenia definitive. 1. sustinind capul bplnavului in afara.3 Se tolosesc 2 vase: 1 -pentru suprafete. obiectele. acordindu-i-se ajutorul necesar.6 Reorgantzarea locului de munca: . care da posibilitate boinavuiui sa stea nu numai in pozitie ortostatica. Etape de executie Tipi de executie 1. 2-pentru podea. A T E N T IE : In cazul in care boinavul prezinta in timpul baii tulburari circulatoni.ei se spala sub dus in aceeasi ordine 2. D upa scurgerea apei se acopera bolnavui. C U R A T E N IA C U R EN TA 1. foseie axiiare.C) 1 3 Pregatirea materialelor: . de cloramina 5%.este ajutat sa se im braace cu lengena curata.2 Se sterg toate suprafetele. .5 Efectuarea baii: . papuci.8 C U R A T E N IA S I D E Z IN F E C T A R E A Z IL N IC A SI G E N E R A L A IN S A L A D E T R A T A M E N T E Curatenia zilnica iri sala de tratamente este preventive. TO A LET A PARTIALA 3. bicarbonat de natriu 2% .4 Pregatirea boinavuiui .1 Se efectuiaza inainte de a incepe ziua de lucru cu sol. C U R A T E N IA 1.boinavul este introdus cu precautie in cada. 1.in cada se pune un scaunel pe care se aseaza boinavul . supraveghindu-i reactia. de cloramina 1% P R E V E N T IV A sau var cloros 0. pervazurile. se sterg picaturile de singe cu sol. Bolnavii in stare grea tree toaleta partiala. -C D .invelit cu cearceaf. stare generala alterata si nu poate fi ridicat din cada.se introduce apa caida peste apa rece pentru a evita producerea de i/apon (cada se um ple p e jumatate). . . . pieptene.1 Daca starea boinavuiui nu permite sa i se faca baie igienica se face dus. burete. 3.sters . 2. da r si in pozitie sezirida. 2. halat. cutele pielii.se spala baia. 1.se aseza pe un scaun sapun. se sterg tegumentele cu un prosop inmuiat in solutie furacilina 1:5000. 1. se da drum ul de urgenta apei. 1. m e m b re ). apoi pe trunchi. apoi podelele.5% .cada spaiata si dezinfectata. T E H N IC A N r. lengerie curata.

bonuri de trim Here. Se execute scurt. capuIN victimei fiind mentmut in hiperextensre (la copii 20 insuflari pe minut) pina cind reapar miscan respiratorii spontane sau pina se ajunge cu victima la spital. 8 Se inspira si se apiica gura pe nasul victimei. 9. Cu mina stinga se apasa fruntea victimei pentru a efectua hiperextensia. iiilii’ioa respiratiei 2. U bterva tii 1 » n lv u lo r. 5. de resuscitare cardio-respiralorie si tratament medicamentar nu apar *miuui du viata. \ juui la nas" 6. iar cu mina dreapta se impinge barbia in sus. 4 Hogistru de evidenta a medicamentelor toxice si draslice.2:15 ’ Un singur salvator execute 2 insuflari succesive si 15 compresiuni cu inter­ val d e о secunda. 10 Tormograma. degetele rasfirale in sus. . Se aseaza podul miinii drepte peste cea stinga in acelasi mod. 60 compresiuni pe minut apasind sternul cu bratele intinse (cu toata greutatea corpului)' astfel incitsa se deprime cu 6-8 cm (al adult) spre coloana vertebrala. incalzindu-i gura.specialistilor mgusti. incetam reanimarea. i Hogistru de evidenta a prescriptiilor medicale. II Curtea de ratii alimentare. I f-ouid de observalie clinica (F 003-U) Hugistru de evidenta a bolnavilor intemati (F 001-U ) J Hogistru alfabetic (pentru birou de mformalie). .ia. cu umdmc extern (lara intre. I / . ti Hogistru de evidenta pe primirea si predarea serviciilor. . Se lasa apoi sa revina toracele spontan la norm al fara a ridica miinile de pe sternul bolnavului. a. T E H N IC A N r. 1 . Se efectueaza cind metoda “gura la gura" nu e posibil do indeplinit (leziuni grave.1:15 ’ D oi salvatori etecueaza alternativ 5 compresiuni cardiace la fiecare insuflere de respiratie artificiela externa. Se apiica in treimea inferioara a stemului podul palmei nil mii stingi. expirind aerul in plaminii victimei. t Hogistru de internare si exterpare a bolnavilor. rouparitia respiratiei spontane. I h icumentatia la poslul de о arda. ■ ТА urea la 60-70 mm H g (tensiunea sistolica) Nutu Daca paste 30 -4 0 min. Ii f о а/а de evidenta a bolnavilor.7 0 D O C U M E N T A T J A M E D IC A IA Uticiimentaha medicaia in sectia de intemare. U Keyistru ce indica exploranle tunctionale. У lulvutori . energic si ritmic.reducerea midriazei. secretii s.consultant. 4. 5 i 1 luctuarea masajului 1.l Huyistiu de evidenta a substantelor medicamentoase. Se repetci succesiunea de miscari de 14-16 ori pe minut. I Kugistiu de evidenta si consu/naie a narcoticilor.) 7.aparitia pulsului in artereie mari. Se repeta succesiunea de miscari ca. Sumnele eficienle resuscilatiei cardiorespiratorii: lustabilirea normala a culoarei pielii. шЩсш 1е 3.

Tabela de folosire a antidotilor in caz de intoxicatii acute. instrumentelor. Fisa de evidenta. 1 1 . 3. 7. Notarea curatemei generate in sala de tratament D ocumentatia in policlinica. Registry de evidenta a substantelor m edicam entoase in soc. 5. Estras din fisa de policlinica. Bon de deces. al grupelor de binge. 4. 4. R egistry de evidenta a perfuziilor intravenoase. . 8.1 DocumentbUi) in sala de tratament 1. . acelor. Retete. 6. Certificat. Registry de evidenta a seringelor. B on de trimitere la laboratorul cu analize. 6.. Registry dt •vie nta :>oli avilor 12. B on d e trimitere la comisia de expertize 14. 8. Instrumentele pentru acordarea primului ajutor in soc anafilactic si pentru prelucraree' salii de tratament. Registry transtuziei de singe. A viza cte urgenta de chem are de 9 Buletin. Fisa d e policlinica a boinavilor. 10. 13 . rezusul 2. Ю. Registru de control. 15. 9. i 3. 2 Fisa de dezvoltare. Bon statistic la policlinica. f i e g(s(r^(cte evidenta a recoltarii singelui (la reactia Voserman).a copiiior. m edicala a capacitatii de munca. Registry de evidenta de substitute a singetui. 5. 1. 7. statia epidemiologica. R egistry de evidenta a recoltarii singelui pe analizile biochimice. Fisa d e tratrm eni balneo-sanitar. Fisa d e evidenta a dispensariilor. 11.

5 EFE C T U A R E A D E P A B A Z IT A R II B B LN A V B IB I IIH N IC A N r .45 A .62 D E T E R M IN A R E A CRB PEI S IN B LLB I CB S ERUB I S T A N B A B T E .53 C B LE C T A R E A S IN G ELU I B IN V E N A P EN T B B P R B B E LE B IB C H IM IC E.IB A C B P E R IIE A M E S E I SI T A V E I S T EB ILE IIHNICA N r . A P L IC A R E A S IN A P IS M E L O R B .13 A B M IN IS T R A R E A B X IG EN U LU I U M E ZIT IIINICA Nr 14 M A IB B A R E A .I I M A S B B A R L A SI N B IA B E A P B L S B L U I.1 7 A L IM E N T A T IA A C T IV A .2 0 I.l P R IP A K A R E A lO L B I II L O R B E Z IN F E C T A N T E B Z H A ll - IIH N IC A N r .17 A S P IR A R E A M E B IC A M E N IU L B I D IN T IB IA SI F IA C B N IIHNICA Nr. PRB B A B IO LO EIC A LA A N T IB IO T IC E IIHNICA N r . IIINICA N r . IIHNICA Nr.11 P R E LB C R A R E A SI S T E R IL IZ A R E A S ER IN G ILB R SI A C ELB R IIHNICA Nr.14 P R IM IR E A .3 D E Z IN F E C T A R LA 1NC APER1LO B D IN B M ITA TILE I A N I I A R E IIH N IC A N r . COIUTINUTUL: IIH N IC A N r . S TB P O L C A B B IA C SI R E S P IR A T B R . C R IZ A .51 T EB N IC A S O N D A JB L B I G AS TRIC =( 67 )=■ .ll: A R A N JA R E A M A T E R IA LELO R SI IN S T R U M E N IF L B R IN C A S O L E T A SI P R E fiA T IR EA El PENTRB S TER ILIZA R E • IIHNICA Nr. M A IB B A R E A Si N B IA B E A B IB B E Z U . P R EC A T IR EA N EC ES A R B LB I PEN T R U IN J E C T IA IN T B A V EN B A S A IIHNICA Nr. IIHNICA N r .54 P R E G A T IR E A P EN T B B H E M B IB A N S F U Z IE IIHNICA Nr . B R EC H I. M B N T A R E A S IR IN G II S T ER IL E . II.41 P R E G A T IR E A BE T O R A C E N T E ZA IIMICA N r. 8 С Ш .24 A JU T B R U L D R C EN T IN S O C B I A N A F ILA C T IC t l l N I C A N r . P A S T R A R E A .13 C B M P L E C T A R E A C H N DIC H DE FA R M A C IE IIHNICA N r . IIMICA N r.2 7 T B LH S IR EA P A T B LB I FU N C T IB N A L SI A N E X E L E L H I.2 1 A D M IN IS T R A R E A P IC A T B R ILB R IN N A S .21 IN G R IJIR E A P IE L II. IIHNICA N r .4C A P L IC A R E A C O M PR ES E1 C A L B L .I S A B M IN IS T R A R E A M E D IC A M E N T E L B R PE C A LE O R A L A .41 R E C B LA R EA S P B T EI PEN T B B E X A M E N U L BE LA B B R A T B R IIMICA Nr. E V ID E N T A SI D IS T R IR U IR EA M E D IC A M E N T E L B R IN SECTIE IIHNICA N r .32 M A S U R A R E A . l M A S B R IL E A N 1 R O P O M E FB IC E IIH N IC A N r . B ED A R E A P O Z IT IE I C B R E C T E . E FE C T U A R E A IN J E C T IE I S H B C B T A N E . IIHNICA N r . A P H C A R E A V E N T B Z E L B R IIMICA Nr. ' IIHNICA Nr. l P R E G A T IR E A LO C U LU I DE LB CR U IN S A L A DE T R A T A M E N T E IIHNICA Nr.7 T D A L E T A P A R T IA L A Bl G EN E R A L A IIHNICA N r .il ELEC T R B C A R B IB G B A FIA IIMICA Nr S I R E C B LT A H E A S IN G ELU I D IN DEGET IIINICA Nr. D IZ B LV A H E A P E N IC IL IN E I II.4 D E Z IN F E C T A R E A O B IE C IE LD R DE IN C R U IR E A B O L N A V IL B B . S U B L IN C B A L A . ‘ IIHNICA Nr.1 t A B M IN IS 1 R A B E A M E D IC A M E N T E L B R PE C A LE P A R E N T E R A L A . N O T A R E A SI IN T E R P R E T A R E A T E M P IB A T B R II CB RPULB I IIHNICA Nr. IIHNICA Nr. P A S IV A I I A R T IF IC IA L A A B O L N A V IL B R . IIMICA Nr 41 IN C R IJIB ILE BE B R G EN T A IN IN E C . i t IN G R IJIR E A B O IN A V IL B R IN V O M A IIINICA N r .5 7 S P A L A T B R II C A S T B IC E. IIHNICA Nr. IIMICA N r 4 7 P R E G A T IR E A B B LN A V U LB 1 L A B BO NB B SCB PIE IIIWCA Nr.Si IN G R IJIR E A B O LN A V II SK FEB R IL I IN F R IS O N . l C U R A T E N IA I I B E Z IN F E C T A R E A Z IL N IC A >1 G E N E R A L A IN S A L A DE T R A T A M E N T E IIH N IC A N r . P E H C B 1 A N A SI PE S B P R A F A T A T EG U M E N T E LO R IIHNICA N r .23 P R E C A T IR EA SI M B N T A R E A A P A R A T B LB I P E N T R B P E R F U Z IE IIHNICA Nr. IIMICA Nr. ilM M A Nr 42 IN G R IJIR I BE B B G E N IA IN IIP O T E M IE IIMICA Nr 41 C U LE G E R E A B A T E LB R N U R S IN G I I A P R E C IER EA L I B IIMICA Nr 44 A P H C A R E A TER M O TO R U LB I IIMICA Nr.55 P R E G A T IR E A P EN T B U P U N C T IA S T E R N A L A .I S EFE C T B A R EA IN J E C T IE I IN T R A U EB M IC E IIHNICA Nr. IIHNICA Nr «I IN G R IJIR I DE B R G EN T A IN M B S C A T U R I DE IN S E C T E I I S E R P I V E N IN O S I. IIHNICA Nr II IN G B IJIR IL E IN IN T B X IC A T IIIE A C B T E . L I Z A . IIH N IC A N r .25 D E ZB B A C A R EA SI IM B R A C A R E A B B LN A V B LB I IN P A T .2 1 P B B IIL A X IA SI T R A T A M E N T B L E S C A R ELO R IIHNICA N r . IIHNICA Nr. S C N 1M B A R E A L E N C E R IE I.2 2 EFEC T B A B EA IN JEC T I1LB B IN T R A V EN O A S E.I B B B S E B V A R EA I I N B T A B FA R E S P IR A T IE I IIHNICA Nr.1l I. N O T A R E A .lt IN T B C M IR E A FOII DE A L IM E N T A T IE Z ILN IC A IIMICA N r . SI IN T E R P R E T A R E A T E N S IB N II A R T E R IA L E . IIMICA Nr I I B B S E B V A R E A .1 A I A B I A SI B E Z IN F E C T A R E A M IIN IL O R A S IX T E K IE I M E D IC A L E IIH N IC A N r . D B ZA R E A SI A D M IN IS T R A R E A IN S U LIN EI IIHNICA Nr7 1 E lt C I U A R E A IN JE C T IIL O R IN T R A M B S C B LA R E IIHNICA Nr. B B S E R V A R E A T EC B M E N T E LB B S I M B C B A S E IO R B B L N A V B L B I.

A N A L IZ A B F N E R A L A A U R IN EI.1 1 C B LE C T A R E A FR B T FU LP I « I N H 1 N 8 F A H IN C E .UKNICA SP.57 rtHMICA N r . C o lubc iu c M. 63 T E I N IC A N r . u T EH N IC A N r.SIFBM .8 3 C L IS M A E V A C IA T B A R E . l t M A S A J U L E X F E R N A L IN IM II S I R E S P I R A T IA A R T IF I C I A L A D IR E C T A ( R E f I S C I T A R E A C A R D IO k ES P IR A T O R IE ) . 64 lirH M IC * N r .5S I M N I C A S B N U A JB L U I B U I D I H A L . 62 T E I N IC A N r .» 4 C L IS M A . » » R E C t L lA R E A V R IN E I L A P R B B ELE F U N C 1 1 0 N A L L . 59 ItlllltC A N r . SB U IM C A N r . S a d o v s c h i N. . 63 T E I N IC A N r .fc Z IN T R ID U C E R E A 1UKI1E0 I UE B A i t . 65 I r'- Alc&iuil d o profesorii caladrei de asistenja m edicaid: Ju rc a n u M.1 0 R E C B LT A R E A M A T E K IILO R F E C A L E P E N I R U E X A M E N U L DE L A B IM A IO H . .Ы T EH N IC A M r . 61 If M IC A Nr (I C A IE T E R U A R E A V E/IC II I I I N A R E L A F E M E I . . S irb u V. § 7 R t C IL T A R E A K R IN EI P E N IR U E X A M E N U L O E L A R f lR A lO R . 61 U N N IC A lir JS EFE C T U A R E A M IC R S C LIS M EI . . / » B IC U M E N IA T I A M E D IC A LA .