You are on page 1of 1

PLAN DE RECAPITULARE

TEMA
Igiena apei

1. Apa – generalităţi;
2. Nevoile de apă:
- nevoile individuale;
- nevoile colective;
- nevoile industriale;
- nevoile zootehnice.
3. Patologia infectioasă a apei;
- epidenia hidrică;
- endemia hidrică;
- forma sporadică.
4. Patologia neinfecţioasă a apei:
- afecţiuni produse de elementele chimice normale ale apei;
- boli provocate de poluanţi toxici.
5. Condiţii de potabilitate a apei:
- condiţii organoleptice;
- condiţii fizice;
- condiţii chimice;
- condiţii bacteriologice;
- condiţii biologice.
6. Condiţii sanitare ale aprovizionării cu apă:
- instalaţiile centrale ale aprovizionării cu apă;
- instalaţiile locale ale aprovizionării cu apă.