UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT

„ION CREANGĂ” DIN CHIŞINĂU
AGENDA SĂPTĂMÂNII UŞILOR DESCHSE
17 - 18 martie 2017
Sâmbătă, 18 martie 2017
9:00 – 10:00 Înregistrarea participanților la Olimpiada la disciplinele
şcolare / Training-uri/workshop-uri/ mese rotunde, bl. I, hol
10:00 – 10:20 Deschiderea. Cuvânt de salut, bl. 1, Sala de festivități
10:30 – 13:30 Desfășurarea Olimpiadei la disciplinele şcolare
10.30 - 13.30 Desfășurarea Training-uri/workshop-uri/ meselor rotunde
13:30 - Întâlnirea cu reprezentanţii rectoratului, profesorii şi studenţii
Programul Facultăţilor universităţii, bloc I, sala de festivităţi
- Premierea participanţilor la olimpiadă, bloc I, sala de festivităţi

10:30 – 13:30 Olimpiada la disciplinele școlare:
● Limba şi literatura română, bloc I, aula 101
FACULTATEA ● Limba şi literatura română pentru şcoli alolingve, bloc I, aula
101
DE FILOLOGIE ● Limba şi literatura rusă, bloc I, aula 101
10:30 – 13:30
(bl. I, et. 2) Training Modificări în ortografia limbii române (conform DOOM
2), bloc I, aula 205

FACULTATEA 10:30 – 13:30 Olimpiada la disciplinele școlare:
● Limba engleză, bloc I, aula 604
DE LIMBI ȘI ● Limba franceză, bloc I, aula 601
10:30 – 13:30
LITERATURI Training Instrumente Web 2 în predarea limbilor străine, bloc
I, aula 714
STRĂINE Training Language Teaching Competences - Competenţe de
predare în limba engleză, bloc I, aula 704
(bl. I, et.7)

FACULTATEA 10:30 – 13:30 Olimpiada la disciplinele școlare:
● Istoria românilor și universală, bloc I, aula 104
DE ISTORIE ȘI ● Geografie, bloc I, aula 104
● Educație civică , bloc I, aula 104
GEOGRAFIE 10:30 – 13:30 Masă rotundă Strategii moderne de educație
civică la treapta de învățământ preuniversitar bloc I, et.6
(bl. I, et.6)
10:30 – 13:30
FACULTATEA Training Profesorul modern pentru educația incluzivă, bloc II,
aula
DE PSIHOLOGIE ŞI Training Conflictele în procesul social pedagogic, bloc II, aula
Training Aspecte psihoterapeutice în lucrul cu părinții, bloc II,
PSIHOPEDAGOGIE aula
Training Gestalt terapia, bloc II, aula
SPECIALĂ
(bl. II, et.3) 10:30 – 13:30 Olimpiada la disciplinele școlare:
● Informatică, bloc III, aula 38
● Matematică
10:30 – 13:30
FACULTATEA Training Tendințe moderne în didacticile particulare ale
învățământului primar: Matematica, Științe, Educația plastică,
DE ȘTIINȚE ALE Istorie (rom.) , bloc I, aula 103
Training Evaluare criterială prin descriptori. Tendințe mod-
EDUCAȚIEI ȘI erne în didacticile particulare ale învățământului primar:
Matematica, Educația plastică (rus.) , bloc III, aula 44
INFORMATICĂ Training Copiii hiperactivi – avantaj sau dezavantaj, bloc III,
aula 29
(bl. III, et.2) Master class Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor
educaționale în grădinița de copii, bloc III, aula 24
9:00 – 10:00 – Înregistrarea participanților, bloc VI, str. Cornului 10
FACULTATEA 10.00 – 10.20 – Deschiderea. Cuvânt de salut, bloc VI, aula 318
10.30 - 13.30 – Desfășurarea Olimpiadei instituționale la disciplinele școlare
ARTE PLASTICE ȘI ● Educație plastică, bloc VI, aula
● Educația tehnologică, bloc VI, aula
DESIGN 10.30 - 13.30
Training Tehnici textile – tendințe și reflecții în învățământul artistic, bloc VI,
(bl. VI, et.3) aula 205
Training Point to point – pictura decorativă pe sticlă, bloc VI, aula 212
Training Tehnici mixte în broderie, bloc VI, aula 203
Training Tehnici textile mixte, bloc VI, aula 210
13.30 – 15.30 – Master class pentru elevii participanți
Master class: Caligrafie, 201
Master class: Pictura în acuarelă, bloc VI, aula 313
Master class: Tehnici moderne în artă, bloc VI, aula 311
Master class: Tehnica acuarelei pe umed, bloc VI, aula 315
Master class: Tehnici mixte, bloc VI, aula 306
Master class: Ceramica artistică, bloc VI, aula 104
Master class: Sculptura, bloc VI, aula 107